MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 537/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 537            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 3 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

815. - Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo a unui imobil situat în judetul Constanta, localitatea Eforie Sud

 

816. - Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata a unui imobil situat în judetul Mures, orasul Sovata

 

819. - Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Giurgiu a unui imobil situat în judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice - Revizia 1

 

948. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

14. - Regulament privind modificarea Normei metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

27. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo a unui imobil situat în judetul Constanta, localitatea Eforie Sud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo, judetul Constanta.

(2) Administratia Natională a Penitenciarelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor

cetătenesti,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 815.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo, judetul Constanta - Cod fiscal – 14650968

 

Nr. M.F.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

154006

Judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Victor Climescu (fostă Inginerilor) nr. 2

Ministerul Justitiei si

Libertătilor Cetătenesti -

Administratia Natională

a Penitenciarelor

Complexul Flamingo, judetul Constanta

Hotel P + 6, restaurant, centrală termică, spălătorie, garaje, piscină si terenul aferent în suprafată totală de 6.873 m2, Valoare -9.312.961 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata a unui imobil situat în judetul Mures, orasul Sovata

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în judetul Mures, orasul Sovata, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata, judetul Mures, orasul Sovata.

(2) Administratia Natională a Penitenciarelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor

cetătenesti,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 816.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata, judetul Mures, orasul Sovata - Cod fiscal – 14491692

 

Nr. M.F.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

154005

Judetul Mures,

orasul Sovata,

Str. Trandafirilor nr. 2

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti -

Administratia Natională a Penitenciarelor

Centrul de Pregătire Sovata,

judetul Mures,

orasul Sovata

Vila 8,

Subsol + două etaje si terenul aferent în suprafată totală de 4.863 m2

Vila 67,

Subsol + două etaje + mansardă si terenul aferent în suprafată totală de 1.097 rr)2, Valoare - 72.748 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Giurgiu a unui imobil situat în judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, sos. Giurgiu-Bucuresti km 3,5, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarul Giurgiu, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu.

(2) Administratia Natională a Penitenciarelor si Penitenciarul Giurgiu îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor

cetătenesti,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 819.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Giurgiu, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu

 

Nr. M.F.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

107183

Judetul Giurgiu,

municipiul Giurgiu,

sos. Giurgiu-Bucuresti km 3,5

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti -

Administratia Natională a Penitenciarelor

Penitenciarul Giurgiu,

judetul Giurgiu,

municipiul Giurgiu

Imobil 5205 (teren) - 6,50 ha Valoare -1.176 lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice - Revizia 1

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), h) si p) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de etichetare a energiei electrice - Revizia 1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2004 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.

Art. 3. - Producătorii si furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 2 iulie 2009.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de etichetare a energiei electrice - Revizia 1

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste:

a) cerinte pentru producători privind stabilirea si transmiterea datelor referitoare la structura cantitătii totale de energie electrică vândute din punctul de vedere al surselor primare de energie, precum si emisiile poluante rezultate către furnizorii cărora le livrează energie electrică;

b) cerinte minime de întocmire si de transmitere de către furnizori a etichetelor privind sursele primare de energie utilizate la producerea energiei electrice pe care acestia o vând/furnizează, precum si emisiile poluante aferente acestor surse.

Art. 2. - Sistemul de etichetare a energiei electrice are drept scop:

a) realizarea unui nivel ridicat de informare a consumatorilor prin cresterea transparentei pe piata de energie electrică;

b) reducerea impactului sectorului energiei electrice asupra mediului înconjurător prin promovarea SRE si a tehnologiilor curate;

c) implementarea prevederilor legislatiei comunitare specifice.

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică de către producătorii si furnizorii de energie electrică din România.

Termenii utilizati

Art. 4. - Termenii si abrevierile folosite în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificatii:

1. autoritatea competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

2. atribute de producere a energiei electrice furnizate - oricare dintre următoarele elemente: structura de surse primare asociate energiei electrice furnizate, emisiile specifice de C02 asociate energiei electrice vândute/furnizate sau deseurile radioactive asociate energiei electrice vândute/furnizate;

3. client - în cadrul prezentului regulament, un consumator sau furnizor care cumpără energie electrică;

4. conventie de soldare în vederea etichetării - conventie conform căreia obligatia transmiterii etichetei revine furnizorului care, în perioada de referintă, a transmis către alt furnizor o energie mai mare decât cea primită de la acesta. în eticheta transmisă, furnizorul va defalca pe surse primare energia rezultată din diferenta dintre energia vândută si cea cumpărată de la respectivul furnizor;

5. emisii specifice de CO2 - cantitatea de dioxid de carbon rezultată din producerea unei unităti de energie electrică, exprimată în g/kWh;

6. energie electrică verde - energie electrică produsă din SRE;

7. etichetarea energiei electrice - totalitatea activitătilor desfăsurate de către un furnizor de energie electrică în vederea informării clientilor săi existenti sau potentiali, în mod transparent, asupra contributiei fiecărei surse de energie primară la producerea energiei furnizate, precum si a impactului asupra mediului înconjurător;

8. etichetă a energiei electrice - document care specifică structura surselor primare de energie utilizate la producerea energiei electrice furnizate si care oferă consumatorilor informatii privind impactul surselor respective asupra mediului;

9. eticheta energiei electrice pentru consumatorii la tarife reglementate - etichetă elaborată de către ANRE pentru consumatorii care nu îsi exercită dreptul la eligibilitate, care se publică pe www.anre.ro si pe care furnizorii de energie electrică la tarife reglementate au obligatia să o transmită consumatorilor respectivi pe care îi deservesc, în conditiile prezentului regulament;

10. etichetare de tip „portofoliul furnizorului" - etichetarea cantitătii totale de energie electrică furnizată, fără defalcare pe sortimente; astfel, energiei electrice furnizate de un furnizor pentru o perioadă de referintă dată îi corespunde o singură etichetă;

11. etichetare de tip „portofoliul furnizorului + sortiment" - sistem în care furnizorii au libertatea de a transmite clientilor si etichete referitoare la sortimente de energie electrică. în acest caz furnizorul trebuie să specifice în etichetă structura de surse primare utilizate pentru obtinerea sortimentului de energie electrică si structura de surse primare utilizate pentru obtinerea cantitătii de energie comercializate către ceilalti clienti;

12. furnizor de energie electrică - persoana juridică titulară a unei licente de furnizare;

13. perioadă de referintă pentru etichetare - anul calendaristic precedent anului emiterii etichetei;

14. portofoliu de surse primare al furnizorului - contributia surselor primare de energie la producerea energiei electrice pe care o vinde furnizorul în perioada de referintă consumatorilor eligibili;

15. sortiment de energie electrică - ofertă de vânzare de energie electrică din perioada de referintă a unui furnizor caracterizată printr-o structură de surse primare utilizate care poate fi diferită de structura de surse primare aferente energiei totale comercializate de furnizorul respectiv. De exemplu: sortiment de energie electrică verde, sortiment de energie electrică ce nu contine energie nucleară etc;

16. sistem de etichetare - totalitatea actiunilor întreprinse de producători, furnizori si ANRE referitoare la specificarea structurii de surse primare a energiei electrice vândute pe piata de energie electrică si a emisiilor poluante asociate;

17. structura natională de surse primare de energie - structura pe tipuri de surse primare de energie a productiei de energie electrică, calculată luându-seîn consideratie cantitatea de energie electrică injectată de producătorii de energie electrică din România în retele electrice;

18. PZU - piata pentru ziua următoare;

19. PE- piata de echilibrare a energiei electrice;

20. SRE- surse regenerabile de energie;

21. Eurostat- Oficiul de date statistice al Uniunii Europene;

22. UE- Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL II

Documente de referintă

 

            Art. 5. - Prezentul regulament are la bază prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

 

CAPITOLUL III

Principii generale de etichetare

 

Art. 6. - (1) Furnizorul transmite o dată pe an eticheta energiei electrice consumatorilor deserviti si, dacă este cazul, furnizorilor cărora Ie-a vândut energie electrică în perioada de referintă.

(2) Perioada de referintă pentru etichetare este anul calendaristic anterior.

Art. 7. - (1) Pentru energia electrică furnizată consumatorilor care utilizează tarife reglementate, autoritatea competentă elaborează si publică eticheta energiei electrice pentru această categorie de consumatori.

(2) Eticheta energiei electrice pentru consumatorii mentionati la alin. (1) va fi publicată anual pe www.anre.ro până la data de 15 aprilie si va fi editată si transmisă acestora de către furnizorii acestor consumatori, în conditiile prezentului regulament.

(3) Datele referitoare la atributele de producere a energiei electrice cuprinse în eticheta energiei electrice pentru consumatorii care utilizează tarife reglementate sunt unice la nivel national, nefiind dependente de portofoliul de surse primare al furnizorului cu care consumatorul are semnat contract de furnizare a energiei electrice.

Art. 8. - (1) Pentru energia electrică furnizată consumatorilor eligibili, furnizorii vor elabora etichetele utilizând modelul de calcul descris în anexa nr. 4.

(2) în raport cu consumatorii săi eligibili si cu furnizorii cărora le vând energie electrică, furnizorii utilizează obligatoriu sistemul de etichetare de tip „portofoliul furnizorului".

(3) Furnizorii au libertatea de a utiliza în scopuri comerciale si sistemul de etichetare de tip „portofoliul furnizorului+ sortiment".

Art. 9. - (1) Furnizorii editează etichetele energiei electrice conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în sistemul de etichetare de tip „portofoliul furnizorului", eticheta elaborată de un furnizor pe perioada de referintă este unică.

(3) în sistemul de etichetare de tip „portofoliul furnizorului+sortiment", furnizorul elaborează câte o etichetă pentru fiecare sortiment comercializat în perioada de referintă, etichetă pe care o transmite clientilor care au achizitionat sortimentul respectiv.

Art. 10. - Informatiile obligatorii continute în eticheta de energie electrică a unui furnizor sunt:

1. contributia fiecărei surse primare de energie la portofoliul de surse primare de energie al furnizorului corespunzător perioadei de referintă;

2. impactul asupra mediului al utilizării surselor primare mentionate la alin. (1) privind:

a) emisiile specifice de CO2 rezultate din producerea energiei electrice furnizate pe parcursul perioadei de referintă;

b) deseurile radioactive rezultate din producerea energiei electrice furnizate pe parcursul perioadei de referintă;

3. compararea valorilor mentionate la alin. (1) si la alin. (2) lit. a) si lit. b) cu mediile la nivel national ale mărimilor respective.

Art. 11. - (1) Contributiile mentionate la art. 10 alin. (1) se exprimă în procente din cantitatea totală de energie electrică vândută de furnizor în perioada de referintă.

(2) Specificarea originii energiei electrice vândute se face pe categoriile de surse primare de energie precizate în anexa nr. 2, si anume: cărbune, nuclear, gaze naturale, păcură, alte surse conventionale, total SRE, din care: hidro, eolian, biomasă, solar, alte surse regenerabile.


Art. 12. - Furnizorii care au vândut energie electrică altor furnizori în perioada de referintă pentru etichetare vor edita si vor transmite anual eticheta energiei electrice acestor furnizori cel mai târziu la data de 1 iunie.

Art. 13. - Furnizorii care au vândut energie electrică altor furnizori în perioada de referintă pentru etichetare au dreptul de a transmite acestora etichete simplificate, care contin strict informatiile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv structura portofoliului de surse primare aferentă energiei electrice vândute.

Art. 14. - Furnizorul editează anual etichetele si le transmite consumatorilor cu care a avut încheiate contracte de furnizare în perioada de referintă, până la data de 31 iulie.

 

CAPITOLUL IV

Determinarea atributelor de producere asociate unui furnizor

 

Energia electrică achizitionată de la producători

Art. 15. - Producătorii de energie electrică transmit anual, până la data de 31 martie, declaratii întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, referitoare la cantitatea totală de energie injectată de producător în retelele electrice din productie proprie, sursele primare de energie utilizate în perioada de referintă, emisiile specifice de CO2 si deseurile radioactive:

a) furnizorilor cu care au avut încheiate contracte de vânzare-cumpărare în perioada de referintă pentru etichetare;

b) autoritătii competente.

Art. 16. - în vederea determinării structurii proprii de achizitie, fiecare furnizor care a avut tranzactii cu un producător în perioada de referintă are în vedere structura de surse primare specificată în declaratia producătorului pentru cantitatea de energie electrică achizitionată de la acesta.

Energia electrică achizitionată de la alti furnizori

Art. 17. - (1) Furnizorii care vând energie electrică altor furnizori au obligatia transmiterii de etichete atât către furnizorii cărora le-au vândut energie electrică în perioada de referintă pentru etichetare, cât si către consumatorii proprii, dacă există.

(2) în cazul vânzării energiei electrice către un alt furnizor în conditiile prevăzute la alin. (1), având în vedere că pe parcursul perioadei de referintă un furnizor poate fi atât cumpărător, cât si vânzător, la calculul atributelor de producere aferente energiei electrice comercializate se va aplica conventia de soldare descrisă la definitia de la art. 4 pct. 4.

(3) Pentru energia electrică achizitionată de la un alt furnizor, furnizorul asociază mediile nationale ale emisiilor poluante specifice, calculate si publicate de ANRE, conform art. 18.

Structura de surse primare a României si emisiile poluante asociate

Art. 18. - Autoritatea competentă publică anual pe www.anre.ro până la data de 15 aprilie, în raportul anual de monitorizare a pietei de energie electrică următoarele informatii:

a) structura pe tipuri de surse primare de energie a productiei de energie electrică din România, pe baza declaratiilor producătorilor mentionate la art 15;

b) valorile emisiilor poluante rezultate din producerea de energie electrică în România, pentru fiecare tip de sursă primară, pe baza declaratiilor producătorilor mentionate la art. 15.

Energia electrică achizitionată de pe PZU si PE

Art. 19. - Pentru energia electrică achizitionată de pe PZU si PE, furnizorul asociază structura natională de surse primare de energie si mediile nationale ale emisiilor poluante specifice, calculate si publicate de ANRE, conform art. 18.

Energia electrică achizitionată din import

Art. 20. - (1) Pentru determinarea structurii de surse primare asociate energiei electrice din import se va utiliza structura medie de producere a energiei electrice în UE pentru cel mai recent an disponibil publicată în rapoartele Eurostat „Key Figures on Europe" disponibile pe internet.

(2) Ponderea cantitătilor de energie electrică provenite din import în portofoliul de achizitie al unui furnizor se evidentiază distinct pe eticheta respectivului furnizor.

(3) Pentru energia electrică achizitionată din import, furnizorul asociază mediile nationale ale emisiilor poluante specifice, calculate si publicate de autoritatea competentă, conform art. 18.

Calculul atributelor de producere ale energiei electrice furnizate

Art. 21. - Un furnizor determină pentru cantitatea totală de energie electrică achizitionată de la producători, de la alti furnizori, de pe PZU, de pe PE si/sau din import:

a) contributia fiecărei surse primare la producerea respectivei cantităti de energie electrică;

b) valoarea emisiilor specifice de C02, determinată ca medie ponderată a emisiilor specifice de CO2 pe tipuri de surse primare de energie din declaratiile producătorilor si a emisiilor specifice de CO2 pe tipuri de surse primare, publicate de autoritatea competentă ca medii nationale, conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 4 si exemplului de calcul prevăzut în anexa nr. 5;

c) valoarea deseurilor radioactive, determinată prin înmultirea contributiei energiei nucleare cu consumul specific de combustibil nuclear, conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 4 si exemplului de calcul prevăzut în anexa nr. 5.

Publicarea informatiilor pe internet

Art. 22. - Furnizorul publică eticheta energiei electrice aferentă ultimei perioade de referintă pentru etichetare încheiate pe pagina sa electronică până la data de 31 iulie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Furnizorul este obligat să pună la dispozitia oricărui potential client, la cererea acestuia, o copie a etichetei furnizorului sau a etichetei energiei electrice pentru consumatorii care utilizează tarife reglementate, în functie de categoria consumatorului, pentru ultima perioadă de referintă încheiată, prin postă, fax, e-mail, sau personal prin intermediul unui reprezentant al său.

Art. 24. - Începând cu data la care autoritatea competentă decide renuntarea partială sau totală la contractele reglementate de achizitie a energiei electrice, furnizorii vor aplica aceeasi metodă de etichetare pentru toti consumatorii, conform modelului de calcul descris în anexa nr. 4.

Art. 25. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

Exemplu de etichetă a energiei electrice

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Formatul tabelului din etichetă pentru sistem de etichetare de tip „portofoliul furnizorului"

 

Tabelul nr. 1

 

Sursa primară de energie electrică

Furnizorul X

Productia de energie electrică (media la nivelul României)

Cărbune

... %

... %

Nuclear

... %

... %

Gaze naturale

... %

... %

Păcură

... %

... %

Alte surse conventionale

... %

... %

Total SRE din care:

... %

... %

Hidro

... %

... %

Eolian

... %

... %

Biomasă

... %

... %

Solar

... %

... %

Alte surse regenerabile

... %

... %

% din energia vândută de furnizorul (denumire furnizor) este din import si este cuprinsă

în detalierea de mai sus.

 

Formatul tabelului din etichetă pentru sistem de etichetare de tip „portofoliul furnizorului+sortiment"

 

Tabelul nr. 2

 

Sursa primară de energie electrică

Sortimentul X al furnizorului

Portofoliul furnizorului minus sortimentul X (*)

Productia de energie electrică (media la nivelul României)

Cărbune

...%

... %

... %

Nuclear

... %

... %

... %

Gaze naturale

... %

... %

... %

Păcură

... %

... %

... %

Alte surse conventionale

... %

... %

... %

Total SRE, din care:

... %

... %

... %

Hidro

... %

... %

... %

Eolian

... %

... %

... %

Biomasă

... %

... %

... %

Solar

... %

... %

... %

Alte surse regenerabile

... %

... %

... %

% din energia vândută de furnizorul (denumire furnizor) este din import si este cuprinsă în detalierea de mai sus.


(*) În această coloană, furnizorul va defalca pe surse primare diferenta dintre cantitatea de energie electrică furnizată tuturor clientilor săi si cantitatea Ex (sortimentul) furnizată clientului X.


 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Declaratia producătorului pentru realizarea etichetării energiei electrice

 

(model)

Producător:

Tel.:

Fax:

Adresa internet:

Adresa e-mail:

Director:

Persoană de contact:

Telefon persoană de contact:

Perioada de referintă pentru etichetare:

 

Tip sursă

Energie electrică injectată în retele**

 

 

Emisiile specifice de C02 pe total producător, rezultate din producerea energiei electrice***

1

2

3

 

4

 

GWh

%

 

g/kWh

Cărbune

(a)

(a)-100/(g)

 

 

Nuclear

(b)

(b)-100/(g)

 

 

Gaze naturale

(c)

(c) «100/(9)

 

 

Păcură

(d)

(d) «100/(9)

 

 

Alte surse conventionale*

(e)

(e)-100/(g)

 

 

Total SRE, din care:

(f)

(f1)-100/(g)

 

 

Hidro

(fi)

(f1)-100/(g)

 

 

Eolian

(f2)

(f2)-100/(g)

 

 

Biomasă

(f3)

(f3)-100/(g)

 

 

Solar

(f4)

(f4)-100/(g)

 

 

Alte surse regenerabile

(f5)

(f5)-100/(g)

 

 

Total productie proprie

(g)=(a)+(b)+(c)+(d)+ (e)+(f)

100%

 

 

Import

(imp.)

= (imp.)«100/ (g+imp.-exp.)

 

 

Export

(exp.)

= (exp.)*100/ (g+imp.-exp.)

 

 

Energie electrică injectată în retele

 

(h) = (g)+(imp.)-(exp.)

100%

 

 

 

 

 

 

 

Deseurile radioactive pe total producător rezultate din producerea energiei electrice (g/kWh)

 

 

 

 

 

 Cuprind gaze de sondă, gaze derivate, precum si alte surse de energie recuperabile.

* Se inserează cantitatea de energie injectată în retele din productie proprie, după scăderea consumatorilor racordati direct la bare.

** Se raportează cantitatea de emisii de C02 (exclusiv CH4si NOx) la productia brută de energie electrică din acel combustibil.


 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Fisa de calcul

 

I. Stabilirea contributiilor surselor primare la producerea energiei electrice furnizate „Xj"

1. Un furnizor F calculează pentru fiecare cantitate de energie achizitionată pentru consumatorii eligibili si furnizorii cărora le-au vândut energie electrică în perioada de referintă de la producători, de pe PZU, de pe piata de echilibrare, din import si de la alti furnizori cantitătile de energie electrică defalcate pe surse primare, utilizând contributiile corespunzătoare surselor primare din declaratiile primite de la fiecare producător în parte, structura natională de surse publicată de autoritatea competentă si contributiile din etichetele furnizorilor de la care a cumpărat energie electrică.

2. Considerând că CPk reprezintă cantitatea de energie cumpărată, conform pct. 1, de la producătorul pk, unde k = 1, 2,..., n este indicele care desemnează producătorul, iar j = 1,2,.......10 este indicele care desemnează sursa primară de energie si reprezintă: 1 = cărbune; 2 = nuclear; 3 = gaze naturale; 4 = păcură; 5 = alte surse conventionale; 6 = hidro; 7= eolian; 8 = biomasă; 9 = solar; 10 = alte surse regenerabile, atunci:

 

FORMULA

 

3. C pzu - Cantitatea de energie electrică cumpărată de pe PZU, defalcată pe surse conform structurii nationale de surse primare, va fi:

 

FORMULA

 

4. CPE - Cantitatea de energie electrică cumpărată de pe piata de echilibrare, defalcată pe surse conform structurii nationale de surse primare, va fi:

 

FORMULA

 

5. ciMP - Cantitatea de energie electrică din import, defalcată pe surse conform Eurostat, va fi:

 

FORMULA

 

6. Cfq - Cantitatea de energie electrică achizitionată de la furnizorul q, defalcată pe surse conform etichetei furnizorului respectiv, va fi:

 

FORMULA

 

Considerând pct. 2, 3, 4, 5 si 6, rezultă următoarele:

7. CF - Cantitatea totală de energie electrică cumpărată de furnizorul F în perioada de referintă pentru etichetare si vândută consumatorilor finali si/sau altor furnizori va fi:

 

FORMULA

 

unde:

n = numărul de producători de la care furnizorul F a cumpărat energie electrică în perioada de referintă pentru etichetare;

m = numărul de furnizori de la care furnizorul F a cumpărat energie electrică în perioada de referintă pentru etichetare.

8. Cj - Cantitatea de energie electrică corespunzătoare fiecărei surse primare din portofoliul furnizorului F se calculează prin însumarea cantitătilor defalcate pe fiecare sursă în parte, de la producători, de pe PZU, de pe PE, din import sau de la alti furnizori, astfel:

 

FORMULA

 

9. Xj - Contributia sursei primare j în portofoliul furnizorului F va fi:

 

FORMULA

 

II. Stabilirea emisiilor poluante asociate energiei electrice furnizate „e" si „dF"

1. ej- Emisiile specifice pentru fiecare sursă primară în parte, corespunzătoare cantitătilor din portofoliul furnizorului F, se calculează ca medie ponderată a emisiilor participantilor, astfel:

 

FORMULA

 

2. e - Emisiile specifice asociate portofoliului de surse primare ale furnizorului F se calculează prin înmultirea contributiei fiecărei surse la portofoliul considerat conform relatiei (8) cu emisiile specifice sursei respective calculate cu relatia (9) si însumarea acestora, astfel:

 

FORMULA

 

3. dF - Deseurile radioactive asociate producerii energiei electrice CF în perioada de referintă sunt:

 

FORMULA

 

unde:

x2 = contributia energiei electrice produse pe bază de combustibil nuclear în cantitatea totală de energie electrică achizitionată de furnizorul F, calculată conform relatiei (7);

b = consumul specific de combustibil nuclear [g/kWh], conform declaratiei producătorilor de energie electrică pe bază de combustibil nuclear.


 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Exemplu de calcul

 

Presupunând că un furnizor F achizitionează în perioada de referintă cantitătile de energie electrică:

 

 

Energie

electrică

achizitionată

Total

Energie

electrică

din cărbune

Energie

electrică

din

combustibil

nuclear

Energie electrică din gaze naturale

Energie

electrică

din păcură

Energie

electrică

din alte surse

conventionale

Energie hidroelectrică

 

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

TOTAL

4.940

x1

x2

x3

x4

x5

x6

De la producătorul p-|

3.000

2.000

0

1.000

0

0

0

De la producătorul p2

1.000

0

0

0

0

0

1.000

De pe PZU/PE (conform structurii nationale)

140

68,29

20,89

23,17

2,54

0,93

24,11

De la import (structura UE, conform Eurostat)

100

40

32,5

14,5

0

0

13

De la furnizorul fi (sold)

500

300

30

70

0

0

100

De la furnizorul f2 (sold)

200

50

0

100

0

0

50

 

atunci contributiile surselor primare la structura de achizitie a furnizorului sunt:

 

x1 = 2.000+68,29+40+300+50/3.000+1.000+140+100+500+200 x 100 = 49,76%

 

x2 = 20,89+32,5,+30 x 100/3.000+1.000+140+100+500+20 = 1,69%

 

x3 = 1.000+23,17+14,5+70+100/3.000+1.000+140+100+500+200 x 100 = 24,45%

 

x4= 2,54/3.000+1.000+140+100+500+200 x 100 = 0,05%

 

x5 = 0,93/3.000+1.000+140+100+500+200 x 100 = 0%

 

x6 = 1.000+24,11+13+100+50/3.000+1.000+40 x 100 = 24%

 

 

X7 = 0, Xs= 0, Xg= 0, X10= 0

unde: 1 = cărbune; 2 = nuclear; 3 = gaze naturale; 4 = păcură; 5 = alte surse conventionale; 6 = hidro; 7= eolian; 8 = biomasă; 9 = solar; 10 = alte surse regenerabile.


Considerând contributiile Xj calculate mai sus cu formula (7) din anexa nr. 4 la regulament si valorile ej calculate conform formulei (8) din anexa nr. 4 la regulament:

 

Tabelul 1

 

 

Sursa primară de energie

Cărbune

Nuclear

Gaze naturale

Păcură

Alte surse conventionale

Hidro

Eolian

Biomasă

Solar

Alte SRE

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

e10

Emisii specifice de C02 [g/kWh]

1.100

0

530

625

1.300

0

0

0

0

0

 

emisiile totale de C02 aferente cantitătii de 4.940 GWh de energie electrică sunt:

e = 0,498 x 1.100+0,169 x 0+0,25 x 530 + 0,05 x 625 + 0 x 1.300 + 0,24 x 0 + 0 x 0 + 0 x 0 + 0 x 0 + 0 x 0 = 712

e = 712 g/kWh si dacă media la nivelul tării este de 567 g/kWh, acestea reprezintă 126% din media pe tară si deci impactul asupra mediului înconjurător din punctul de vedere al emisiilor de C02 al energiei electrice furnizate de furnizorului F se situează peste media pe tară.

Presupunând un consum specific de combustibil nuclear de 0,03 g/kWh, atunci deseurile radioactive rezultate din producerea cantitătii de 4.940 GWh, din care 83,36 GWh produsă din energie nucleară în perioada de referintă, sunt:

 

dF =  [1 / 100 ] x2 . b = 0,017 x 0,03 g/kWh 0,0006 g/kWh

 

Deci impactul asupra mediului produs de deseurile radioactive aferente portofoliului de surse primare al furnizorului F este neglijabil.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 7.180/2009, întocmit de Directia generală strategii si politica medicamentului din cadrul Ministerului Sănătătii,

având în vedere art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Agentiei Nationale a Medicamentului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroqă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Agentia Natională a Medicamentului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, Aurel Nechita,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iulie 2009.

Nr. 948.

 


ANEXA I

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Medicamentului

 


* Functionează la nivel de Directie generala

1) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) si ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2 litera o) punctul (i), a 3-a liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„garantie neconditionată - contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protectiei (institutia de credit/institutia financiară nebancară) nu detine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2009.

Nr. 13.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind modificarea Normei metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) si ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Norma metodologică nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 litera g) punctul 1, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) garantie neconditionată - contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protectiei (institutia de credit/institutia financiară nebancară) nu detine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2009.

Nr. 14.


 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2009

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna august 2009, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 9,00% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 27.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.