MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 274/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 274           LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Marti, 28 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 412 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 414 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia

 

Decizia nr. 416 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a)-c) din Codul penal

 

Decizia nr. 419 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 teza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Decizia nr. 420 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141, art. 145 alin. 23 si art. 1451 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 428 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza īntāi, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (4) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii

 

Decizia nr. 429 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            454. - Hotărāre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărārea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            230. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu

 

            1.214/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

            1.237/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

632. - Hotărāre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărārea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 412

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Florin Măriută, prin mandatar Tudor Leonte, īn Dosarul nr. 4.676/291/2007 al Judecătoriei Roman.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza se află īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocānd si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Īncheierea din 29 octombrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 4.676/291/2007, Judecătoria Roman a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Florin Măriută, prin mandatar Tudor Leonte.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate sunt neconstitutionale, deoarece interzic mandatarului care nu are calitatea de avocat să pună concluzii īn fata instantei. Se arată că textul de lege nu distinge, după cum este vorba de concluzii orale sau scrise, asa īncāt rezultă īn mod indubitabil că sunt interzise ambele categorii de concluzii. Pe de altă parte, chiar dacă dreptul mandatarului ar fi limitat doar la a pune concluzii scrise, o asemenea dispozitie īncalcă principiul publicitătii dezbaterilor. De asemenea, se īncalcă si dreptul la apărare, care nu poate fi conditionat, iar celeritatea procesului are de suferit prin obligarea părtii reprezentate de un mandatar de a apela la serviciile unui avocat pentru a pune concluzii. Īn sfārsit, se sustine că prin dispozitiile criticate se stabileste o discriminare īntre avocati, pe de o parte, si mandatarii care au studii juridice, pe de altă parte, īn conditiile īn care īntre ei nu există diferente de calificare, precum si īntre mandatarii doctori si licentiati īn drept, pe criteriul gradului de rudenie cu părtile. Se conchide īn sensul că ratiunea interdictiei mandatarului de a pune concluzii este aceea de a favoriza avocatii, asigurāndu-le astfel un portofoliu de cauze īn care să nu fie concurati de mandatarii doctori sau licentiati īn drept.

Judecătoria Roman apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată īn cauză este neīntemeiată, arătānd că normele criticate nu īncalcă dispozitiile constitutionale invocate.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, invocānd si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedură civilă, avānd următorul cuprins: „[...] Dacă mandatul este dat unei alte persoane decāt unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decāt prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea.

Asistarea de către avocat nu este cerută doctorilor sau licentiatilor īn drept cānd ei sunt mandatari īn pricinile sotului sau rudelor pānă la al patrulea grad inclusiv.”

Se sustine că aceste dispozitii legale īncalcă prevederile constitutionale ale art. 16 - Egalitatea īn drepturi, ale art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare si art. 127 - Caracterul public al dezbaterilor, cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat īn jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedură civilă, cu raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din acte internationale ca si cele invocate īn cauza de fată, si īn raport de critici similare. Īn acest sens sunt Decizia nr. 181 din 26 februarie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 255 din 1 aprilie 2008, Decizia nr. 505 din 29 mai 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2007, si Decizia nr. 726 din 24 octombrie 2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 979 din 7 decembrie 2006, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia pronuntată anterior de Curte, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si īn prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Florin Măriută, prin mandatar Tudor Leonte, īn Dosarul nr. 4.676/291/2007 al Judecătoriei Roman.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 414

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, exceptie ridicată de Sergiu Galatonov īn Dosarul nr. 12.134/325/2007 al Tribunalului Timis – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si īn Dosarul nr. 2.195D/2008 avānd ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Andrei Galatonov si Natalia Galatonov īn Dosarul nr. 12.132/325/2007 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Si īn acest dosar, īn urma apelului nominal, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, īn Dosarul nr. 2.195D/2008, partea Oficiul Romān pentru Imigrări a transmis Curtii note scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca neīntemeiată.

Curtea, din oficiu, pune īn discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, īn temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 2.195D/2008 la Dosarul nr. 2.194D/2008, care a fost primul īnregistrat.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocānd jurisprudenta īn materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin īncheierile din 7 octombrie 2008, pronuntate īn dosarele nr. 12.134/325/2007 si nr. 12.132/325/2007, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia. Exceptiile au fost ridicate de Sergiu Galatonov, Andrei Galatonov si Natalia Galatonov īn cauze avānd ca obiect solutionarea plāngerilor formulate īmpotriva hotărārilor Oficiului Romān pentru Imigrări de respingere a cererilor de acordare de către statul romān a unei forme de protectie.

Īn motivările exceptiilor, avānd un continut similar, se sustine că textul de lege este neconstitutional īntrucāt văduveste partea interesată de posibilitatea exercitării căii de atac a apelului īmpotriva hotărārii Oficiului Romān pentru Imigrări.

Arată că, īn principiu, pentru cetătenii romāni functionează trei grade de jurisdictie, pe cānd pentru cetătenii străini, doar două, iar uneori chiar unul singur. Pentru acest motiv, sustine că se nesocotesc dispozitiile art. 124 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti. Īn opinia sa, dreptul la un recurs efectiv consacrat de art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale impune instituirea unei căi ordinare de atac, pentru realizarea unei judecăti depline.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinānd īncheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele īntocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind īnfiintarea Oficiului Romān pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007. Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 66 alin. (1) - „Īmpotriva hotărārii instantei contestatarul sau Oficiul Romān pentru Imigrări poate declara recurs īn termen de 5 zile de la pronuntare.”

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate retine criticile formulate, īntrucāt nicio dispozitie din Legea fundamentală sau din actele normative internationale invocate nu prevede obligativitatea instituirii unui anumit număr de căi de atac īmpotriva hotărārilor judecătoresti, ci numai dreptul oricărei persoane de a se adresa instantelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Dreptul la dublu grad de jurisdictie este consacrat de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale numai īn materie penală, chiar si acolo existānd unele exceptii.

Referitor la pretinsa discriminare dintre cetătenii străini si cei romāni īn ceea ce priveste numărul căilor de atac pe care īl au la īndemānă, Curtea constată că este neīntemeiată critica, īntrucāt, prin ipoteză, textul de lege ce formează obiect al exceptiei se adresează exclusiv cetătenilor străini si apatrizilor care solicită o formă de protectie īn Romānia, nicidecum cetătenilor romāni. Respectarea principiului egalitătii ar putea fi avut īn vedere numai īn cadrul aceleiasi categorii de persoane, īn cazul de fată, solicitantii unei forme de protectie. Or, norma juridică criticată nu instituie niciun fel de discriminări īn ceea ce priveste posibilitatea străinilor si apatrizilor de a contesta hotărārea instantei de respingere a plāngerii introduse īmpotriva hotărārilor Oficiului Romān pentru Imigrări.

Īn acelasi sens, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Plenul Curtii Constitutionale a statuat că instituirea unor reguli procedurale speciale, inclusiv īn ce priveste căile de atac, nu este neconstitutională, cāt timp ele asigură egalitatea juridică īn utilizarea lor. Principiul egalitătii īn fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, īn functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite. Aceasta nu īnseamnă īnsă că, īn toate cauzele, accesul liber la justitie presupune să fie asigurat accesul la toate structurile judecătoresti - judecătorii, tribunale, curti de apel, Īnalta Curte de Casatie si Justitie - si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si procedura de judecată sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurānd posibilitatea de a ajunge īn fata instantelor judecătoresti īn conditii de egalitate, poate stabili reguli deosebite.

Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, exceptie ridicată de Sergiu Galatonov īn Dosarul nr. 12.134/325/2007 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ si de Andrei Galatonov si Natalia Galatonov īn Dosarul nr. 12.132/325/2007 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 416

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a)-c) din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a)-c) din Codul penal, exceptie invocată de Robert Tanko īn Dosarul nr. 5/314/2004 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal este prezentă partea Istvan Csibi, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Avānd cuvāntul, partea prezentă arată că mentine concluziile formulate de avocata sa īn fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătānd că asupra problemelor invocate īn motivarea acesteia s-a pronuntat Īnalta Curte de Casatie si Justitie, īn cadrul unui recurs īn interesul legii, prin Decizia nr. 74/2007.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Īncheierea din 20 octombrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 5/314/2004, Tribunalul Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a)-c) din Codul penal, exceptie invocată de Robert Tanko.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, īn esentă, că este neconstitutională interdictia de a vota care operează ope legis si fată de toti condamnatii, fără ca instantele să se pronunte pentru fiecare caz. Se invocă si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului īn materie, respectiv hotărārea īn Cauza Hirst contra Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (2005).

Tribunalul Suceava - Sectia penală apreciază că motivarea exceptiei nu ridică probleme de neconstitutionalitate, ci de interpretare a legii. Īn opinia instantei, textele de lege criticate „sunt neconstitutionale īn măsura īn care se interpretează că pedeapsa detentiunii pe viată sau a īnchisorii atrage de drept interzicerea tuturor drepturilor prevăzute īn art. 64 lit. a)-c) din Codul penal, fără a se face vreo diferentiere pentru fiecare persoană condamnată”.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), al art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īi constituie dispozitiile art. 64 alin. 1 lit. a)-c) si art. 71 alin. 2 din Codul penal, avānd următorul cuprins:

- Art. 64 alin. 1 lit. a)-c): „Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi constă īn interzicerea unuia sau unora din următoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales īn autoritătile publice sau īn functii elective publice;

b) dreptul de a ocupa o functie implicānd exercitiul autoritătii de stat;

c) dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfăsura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvārsirea infractiunii;”;

- Art. 71 alin. 2: „Condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viată sau a īnchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute īn art. 64 lit. a)-c) din momentul īn care hotărārea de condamnare a rămas definitivă si pānă la terminarea executării pedepsei, pānă la gratierea totală sau a restului de pedeapsă ori pānă la īmplinirea termenului de prescriptie a executării pedepsei.”

Dispozitiile constitutionale invocate īn sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 36 - Dreptul de vot, art. 37- Dreptul de a fi ales, art. 38 - Dreptul de a fi ales īn Parlamentul European, art. 41 - Munca si protectia socială a muncii.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, fată de o motivare asemănătoare. Īn acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 735 din 24 iunie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 563 din 25 iulie 2008, si Decizia nr. 184 din 14 iunie 2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 509 din 28 august 2001, prin care Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 si 71, respectiv art. 71 alin. 1 din Codul penal. De asemenea, prin Decizia nr. 438 din 15 aprilie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 354 din 8 mai 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza īntāi din Codul penal, pentru considerentele acolo arătate.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată anterior, precum si considerentele care o fundamentează īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.

De altfel, īn prezenta cauză, Curtea a fost sesizată, īn realitate, cu o problemă de interpretare a normelor criticate, care a făcut obiectul unui recurs īn interesul legii, solutionat de Īnalta Curte de Casatie si Justitie. Astfel, prin Decizia nr. LXXIV (74) din 5 noiembrie 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 545 din 18 iulie 2008, Īnalta Curte de Casatie si Justitie, īn Sectii Unite, a statuat că dispozitiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează īn sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) (teza īntāi) - c) din Codul penal nu se va face īn mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instantei, īn functie de criteriile stabilite īn art. 71 alin. 3 din Codul penal.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a)-c) din Codul penal, exceptie invocată de Robert Tanko īn Dosarul nr. 5/314/2004 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 419

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 teza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 33 fraza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001”, exceptie ridicată de Valentin Ionel Belmustată īn Dosarul nr. 5.361/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neīntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Īncheierea din 5 noiembrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 5.361/30/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 33 fraza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001”.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Valentin Ionel Belmustată īntr-o cauză de contencios administrativ avānd ca obiect anularea partială a unei hotărāri a consiliului local.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat īncalcă principiul suveranitătii, consacrat de art. 2 din Constitutie, deoarece validarea mandatului de consilier local al unui candidat de pe lista unui partid politic depinde de confirmarea apartenentei la acest partid politic a respectivului candidat, ceea ce lipseste de continut orice semnificatie a votului universal si īnfrānge vointa poporului exprimată prin vot, suveranitatea natională ajungānd astfel să fie exercitată de grupul organizat de persoane constituite īntr-un partid politic. Arată că lista de partid a fost votată īn considerarea atāt a candidatilor cuprinsi īn continutul ei, cāt si a ordinii pe listă a fiecăruia dintre acestia. Or, se poate ajunge la situatia ca, „de la momentul la care au avut loc alegerile locale si pānă la data la care urmează să aibă loc sedinta de validare a mandatelor consilierilor locali, conducerea partidelor să facă o adevărată selectie a candidatilor de pe propriile liste, lăsānd fără niciun efect votul dat de către alegători listei respectivului partid”.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată. Alegerile locale au la bază scrutinul de listă si nu cel uninominal, ceea ce īnseamnă că poporul romān, ca electorat īsi manifestă alegerea cu privire la un partid politic, iar mecanismul de validare a voturilor si desemnarea consilierilor locali din cadrul partidului respectiv reprezintă optiunea legiuitorului.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 33 fraza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 sunt constitutionale, legiuitorul fiind suveran īn determinarea modalitătilor de exercitare a drepturilor electorale si īn stabilirea, totodată, a sistemului electoral, īmpreună cu limitele sale. Īn plus, textul de lege criticat este īn concordantă cu prevederile art. 16 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, īn conditiile legii, de persoanele care au cetătenia romānă si domiciliul īn tară.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 33 teza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, avānd următorul continut: „Īn cazul īn care consilierul local declarat ales renuntă la mandat īnainte de validare sau refuză să depună jurămāntul, se supune validării mandatul primului supleant īnscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, dacă pānă la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirmă īn scris apartenenta la partid.”

Īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 2 - „Suveranitatea” din Constitutie.

Analizānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta urmează să fie respinsă, critica de neconstitutionalitate formulată fiind neīntemeiată.

Suveranitatea natională, principiu fundamental al statului romān, apartine, potrivit art. 2 din Constitutie, poporului romān, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum.

Textul constitutional invocat exprimă, asadar, vointa constituantului romān, potrivit căreia, īn cadrul democratiei reprezentative, suveranitatea natională apartine īntr-adevăr poporului romān, īnsă aceasta nu poate fi exercitată īntr-un mod direct, nemijlocit, la nivel individual, forma de exercitare fiind cea indirectă, mijlocită, prin procedeul alegerii organelor reprezentative. Modalitatea de constituire a acestora din urmă reprezintă expresia suveranitătii nationale, manifestată prin exprimarea vointei cetătenilor īn cadrul alegerilor libere, periodice si corecte, precum si prin referendum. Potrivit art. 73 alin. (3) lit. a) din Legea fundamentală, sistemul electoral se reglementează prin lege organică.

Astfel, Curtea retine că, la nivelul administratiei publice locale, mandatul consilierilor locali care compun organele administratiei publice locale, respectiv consiliul local, este obtinut prin votul majoritar al electoratului dintr-o anumită comunitate teritorială limitată, vot ce exprimă vointa politică a cetătenilor pentru constituirea autoritătilor locale. Conform art. 8 alin. (2) din Constitutie, partidele politice contribuie la definirea si exprimarea vointei politice a cetătenilor, respectānd suveranitatea natională, integritatea teritorială, ordinea de drept si principiile democratiei. Potrivit actualului sistem electoral, reglementat de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, alegerile locale se caracterizează prin scrutinul de listă, fiind sarcina partidelor politice ca, īn considerarea rolului conferit de art. 8 alin. (2) din Legea fundamentală, să selecteze, să pregătească si să sprijine anumiti membri īn calitate de candidati īnscrisi pe aceste liste. Īn atare conditii, este evident că votul cetătenilor vizează un anumit partid politic, care se individualizează printr-un program politic propriu, si nu candidatii īnscrisi pe lista acelui partid. Optiunea politică exprimată de alegători īn cazul scrutinului pe lisă nu vizează candidatul, ci partidul politic. Asadar, Curtea nu poate retine critica de neconstitutionalitate, potrivit căreia īnlocuirea, īn conditiile prevăzute de art. 33 teza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, a mandatului unui consilier local declarat ales, cu mandatul primului supleant īnscris pe lista aceluiasi partid politic, este de natură să denatureze vointa electoratului ca expresie a suveranitătii nationale, īntrucāt prin textul legal criticat se urmăreste păstrarea configuratiei politice īn cadrul autoritătilor administratiei publice locale, asa cum aceasta a rezultat din votul alegătorilor. Īn cazul īn care, pānă la validarea mandatului, supleantul si-a pierdut apartenenta la partidul pe a cărui listă a fost īnscris, se va supune validării mandatul supleantului următor īnscris pe listă, īn felul acesta respectāndu-se vointa cetătenilor care au votat lista.

Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neīntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 teza īntāi din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Valentin Ionel Belmustată īn Dosarul nr. 5.361/30/2008 al Tribunalului Timis – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 420

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141, art. 145 alin. 23 si art. 1451 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141, art. 145 alin. 23 si art. 1451 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Muntean īn Dosarul nr. 1.087/64/2008 al Curtii de Apel Brasov – Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza se află īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătānd că se critică omisiuni de reglementare.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Īncheierea din 3 noiembrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 1.087/64/2008, Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141, art. 1451 si art. 145 alin. 23 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Muntean.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustin, īn esentă, următoarele:

- art. 141 din Codul de procedură penală nu enumeră exhaustiv solutiile ce pot fi pronuntate de instante, īn faza judecătii, īn privinta măsurilor preventive si stabileste că anumite īncheieri pronuntate īn această materie nu sunt supuse niciunei căi de atac; de asemenea, lipsa din această reglementare a referirilor la măsura obligării de a nu părăsi tara īncalcă Legea fundamentală;

- art. 1451 din Codul de procedură penală este neconstitutional, deoarece nu prevede o durată maximă a măsurii preventive īn faza judecătii, instituind, īn mod injust, un tratament inegal īntre persoanele cercetate, ale căror dosare se află īn faza de urmărire penală (pentru care textul criticat reglementează durata maximă) si cele ale căror cauze se află īn faza de judecată, privāndu-le, pe acestea din urmă, de o prevedere legală expresă, privitoare la īncetarea de drept a măsurii restrictive de libertate;

- art. 145 alin. 23 din Codul de procedură penală nu reglementează toate situatiile ce pot apărea īn perioada aplicării măsurilor preventive neprivative de libertate, nefăcānd referire la īncheierile ce sunt pronuntate īn legătură cu cererile inculpatilor de īncuviintare a suspendării aplicării măsurii preventive.

Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată īn cauză este neīntemeiată, arătānd că normele criticate nu īncalcă dispozitiile constitutionale invocate. Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, invocānd si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie art. 141, art. 145 alin. 23 si art. 1451 din Codul de procedură penală, avānd următorul cuprins:

- Art. 141 (Calea de atac īmpotriva īncheierii pronuntate de instantă īn cursul judecătii privind măsurile preventive):

„Īncheierea dată īn prima instantă si īn apel, prin care se dispune luarea unei măsuri preventive, revocarea, īnlocuirea sau īncetarea de drept a măsurii preventive, precum si īmpotriva īncheierii prin care se dispune mentinerea arestării preventive, poate fi atacată separat, cu recurs, de procuror sau de inculpat, īn termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă. Īncheierea prin care prima instantă sau instanta de apel respinge cererea de revocare, īnlocuire sau īncetare de drept a măsurii preventive nu este supusă niciunei căi de atac.

Dosarul va fi īnaintat instantei de recurs īn termen de 24 de ore, iar recursul se judecă īn 3 zile. Instanta de recurs va restitui dosarul primei instante īn termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.

Recursul declarat īmpotriva īncheierii prin care s-a dispus luarea sau mentinerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat īncetarea de drept a arestării preventive nu este suspensiv de executare.”;

- Art. 145 (Continutul măsurii) alin. 23:

„Dacă pe durata obligării de a nu părăsi localitatea au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligatii, fie īnlocuirea sau īncetarea celor existente, procurorul sau instanta dispune aceasta prin ordonantă sau īncheiere motivată. Dispozitiile

alin. 21 si alin. 22 se aplică īn mod corespunzător.”;

- Art. 1451 (Obligarea de a nu părăsi tara): „Măsura obligării de a nu părăsi tara constă īn īndatorirea impusa īnvinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecător, īn cursul urmăririi penale, ori de instanta de judecată, īn cursul judecătii, de a nu părăsi tara fără īncuviintarea organului care a dispus aceasta măsură.

Dispozitiile art. 145 se aplică īn mod corespunzător si īn cazul obligării de a nu părăsi tara.”

Se sustine că aceste dispozitii legale īncalcă prevederile constitutionale ale art. 11 - Dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 - Accesul liber la justitie, ale art. 23 alin. (11) privind prezumtia de nevinovătie, ale art. 24 - Dreptul la apărare si art. 25 - Libera circulatie, cu raportare la art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil si, respectiv, dreptul la un recurs efectiv. Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că motivarea autorului acesteia vizează, īn esentă, omisiuni de reglementare, acesta sustinānd că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece nu cuprind fie enumerarea exhaustivă a solutiilor ce pot fi pronuntate de instante, īn faza judecătii, īn privinta măsurilor preventive (art. 141 din Codul de procedură penală), fie nu prevăd o durată maximă a măsurii preventive īn faza judecătii (art. 1451 din Codul de procedură penală), fie nu reglementează toate situatiile ce pot apărea īn perioada aplicării măsurilor preventive neprivative de libertate (art. 145 alin. 23 din Codul de procedură penală).

Or, examinarea criticii de neconstitutionalitate avānd ca obiect omisiuni sau imperfectiuni legislative nu intră īn competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunt㠄numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141, art. 145 alin. 23 si art. 1451 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Muntean īn Dosarul nr. 1.087/64/2008 al Curtii de Apel Brasov – Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 428

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza īntāi, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (4) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza īntāi, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (4) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Elena Veres īn Dosarul nr. 5.548/221/2008 al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Magistratul-asistent-sef referă asupra cauzei si arată că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui termen de judecată īn vederea angajării unui avocat.

Reprezentantul Ministerului Public, avānd īn vedere că instanta constitutională a fost sesizată la data de 15 decembrie 2008, astfel că autorul a avut suficient timp pentru angajarea unui apărător, se opune acordării unui nou termen de judecată. Curtea, deliberānd, respinge cererea formulată de autorul exceptiei.

Cauza este īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Īncheierea din 30 octombrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 5.548/221/2008, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza īntāi, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (4) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii.

Exceptia a fost ridicată de Elena Veres īntr-o cauză avānd ca obiect o contestatie la executare.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 53, 56 si 135, deoarece „se instituie un monopol al statului īn domeniul asigurărilor de sănătate”. Astfel, arată c㠄prin lege se putea stabili ca persoanele care dovedesc că beneficiază de asigurare privată să nu fie obligate la plata contributiei asigurărilor publice de sănătate, putānd fi īnserată īn lege, īn acest sens, o altă situatie de natura celor enumerate īn art. 213 din Legea nr. 95/2006”.

Consideră c㠄īnlăturarea monopolului nu aduce atingere nici principiilor, nici functiilor si nici politicilor privind asistenta de sănătate publică si nici programului national de sănătate”.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate a art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6) este neīntemeiată, iar exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii de lege este inadmisibilă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece autorul acesteia propune o anumită aplicare si interpretare a textelor de lege criticate, dictată de interese proprii si conditionată la un caz specific, precum si completarea si modificarea acestora īn considerarea unei situatii date.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu tionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza īntāi, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (4) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii de lege sunt neconstitutionale īn raport cu prevederile constitutionale ale art. 53 privind restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 56 referitoare la contributii financiare si art. 135 privind economia.

Analizānd critica de neconstitutionalitate, Curtea retine că aceste texte constitutionale nu au nicio semnificatie pentru solutionarea exceptiei.

De altfel, autorul exceptiei nu face o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci, arătānd că nu doreste să beneficieze de asigurările publice de sănătate īntrucāt a īncheiat un contract de asigurare de sănătate privată, solicită completarea legii cu această situatie.

Īn aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza īntāi, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (4) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Elena Veres īn Dosarul nr. 5.548/221/2008 al Judecătorie Deva.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 429

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Mircea Traian Mociran īn Dosarul nr. 2.391/117/2008 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza este īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Īncheierea din 5 decembrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 2.391/117/2008, Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii.

Exceptia a fost ridicată de Mircea Traian Mociran īntr-o cauză avānd ca obiect recalcularea pensiei.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1).

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece autorul acesteia propune o anumită aplicare si interpretare a textelor de lege criticate, dictată de interese proprii.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 257 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale īn raport cu prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea īn drepturi, fără īnsă a preciza īn ce constă această contrarietate.

Īn aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate este nemotivată, urmānd a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Mircea Traian Mociran īn Dosarul nr. 2.391/117/2008 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărārea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu”, la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 26, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Germisara situată īn localitatea Geoagiu Băi; porneste de la intrarea laterală īn Complexul «Băile daco-romane», urmează traseul: imobil «Cantina nr. 1» - imobil «Hotel Diana», unde strada se bifurcă astfel: spre sud - către imobilul «Parcare Pera» si spre est - unde urmează traseul: Casa de cultură - Parcare Complex «Băile daco-romane»; lungimea totală a străzii este de 2.700 m; lătimea străzii este de 15 m;”.

- la pozitia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Vilelor situată īn localitatea Geoagiu Băi; porneste de la imobilul «Bar Simona» si urmează traseul Dāmbul Romanilor - imobil «Vila 7», unde se bifurcă astfel: spre sud - către Postul de Politie Geoagiu pānă la imobilul proprietatea Tuslea Ioan si spre vest - către imobilul «Vila 10» pānă la imobilul «cabana Electro-montaj»; lungimea totală a străzii este de 1.000 m; lătimea străzii este de 6 m;”.

2. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Totesti” sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 89 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 90, prevăzută īn anexa la prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 454.

 

ANEXĂ

 

Judetul Hunedoara

Comuna Totesti

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Totesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobāndirii sau

Valoarea de inventar

- īn lei -

Situatia

„90

1.6.2.

Teren intravilan 250 m2 (pentru construire centru de īngrijire copii)

Teren intravilan situat īn satul Păclisa, īn suprafată de 250 m2 , avānd ca vecini: grajd fost C.A.P. si proprietatea      particulară Manastireanu Paul, identificat potrivit C.F. nr. 466, nr. topo 75-76/7/3

1991

-

Domeniul public al comunei Totesti,

conform H.C.L. nr. 52/2008”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu

 

Văzānd Referatul Directiei politici de piată īn zootehnie nr. 126.271 din 14 aprilie 2009,

avānd īn vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă īn agricultură īncepānd cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere īn agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Īn cadrul plătilor nationale directe complementare īn sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiti la art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă īn agricultură īncepānd cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere īn agricultură. (2) Persoanele fizice autorizate vor fi tratate īn mod similar persoanelor juridice.”

2. După articolul 22 se introduc două noi articole, articolele 23 si 24 , cu următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Pentru anul 2009, prima pe exploatatie se acordă producătorilor agricoli mentionati la art. 1 o singură dată pe an, īn functie de efectivul de bovine īnregistrat īn Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008, care īndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vārsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploatatia să fie īnregistrată īn Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, īn perioada 25 aprilie-31 mai 2009, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 1, īnsotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de īnregistrare/certificatul de īnregistrare;

b) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.

Art. 24. - (1) Pentru anul 2009, prima pe exploatatia de bovine se acordă si producătorilor agricoli, asa cum sunt mentionati la art. 1, o singură dată pe an, pentru exploatatiile īnfiintate īn perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009, īn functie de efectivul de bovine īnregistrat īn Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2009, care īndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;

b) vārsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;

c) exploatatia să fie īnregistrată īn Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), producătorii agricoli trebuie să detină un efectiv de animale pentru care nu s-a solicitat primă īn anul 2008.

(3) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, īn perioada 25 aprilie-31 mai 2009, cerere al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 1, īnsotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de īnregistrare/certificatul de īnregistrare;

b) copie de pe documente care atestă provenienta animalelor;

c) declaratie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă īn anul 2008;

d) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.”

3. La articolul 3 alineatul (1), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut īn exploatatie la adresa mentionată īn cerere, īn perioada 1 iunie-31 august, īn vederea efectuării controlului la fata locului de către organismul delegat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform procedurii de control elaborate de către aceasta;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.”

4. La articolul 3 alineatul (2), preambulul se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, īn perioada 25 aprilie-31 mai 2009, cerere vizată de asociatiile crescătorilor de ovine/caprine constituite la nivel local, afiliate la federatiile nationale de profil, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 2, īnsotită de următoarele documente:”.

5. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.”

6. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Asociatia se obligă ca īn perioada depunerii dosarelor să informeze crescătorii de animale si să asigure prezenta unui reprezentant la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, īn vederea preluării documentatiei pentru a aviza cererea.

(22) Īn situatia īn care reprezentantul asociatiei nu a fost prezent la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, īn zilele stabilite, asociatia se obligă să avizeze cererile īn termenul stabilit īn prezentul ordin.”

7. La articolul 3 alineatul (4), litera b) se abrogă.

8. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură īntocmeste si transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pānă īn data de 1 august 2009 pentru bovine si pānă īn data de 31 septembrie 2009 pentru ovine/caprine, centralizatorul cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2009.

(2) Acordarea primelor de la bugetul de stat, īn cadrul plătilor nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, pentru efectivele eligibile la plată, se face īncepānd cu luna octombrie a anului 2009.”

9. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru efectuarea verificării administrative a cererilor depuse pentru prima pe exploatatia de bovine, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor permite accesul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură la baza natională de date īn vederea verificării efectivelor de bovine īnregistrate īn Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008 pentru situatia prevăzută la art. 23 alin. (1), respectiv la data de 31 ianuarie 2009 pentru situatia prevăzută la art. 24 alin. (1), precum si īn vederea verificării īnregistrării exploatatiilor de bovine īn Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură verifică īn baza natională de date, pentru prima pe exploatatia de bovine cu minimum 3 capete de bovine si vārsta de minimum 6 luni, următoarele date:

a) denumirea exploatatiei;

b) CUI/CNP;

c) codul exploatatiei;

d) numărul de identificare al bovinei;

e) rasa;

f) data nasterii bovinei.

(3) După finalizarea verificării īn baza de date a existentei exploatatiilor de bovine īn anul 2009, conform procedurii elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, va fi īntocmit un proces-verbal de control administrativ care va fi atasat la dosar.”

10. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) verificarea existentei exploatatiilor de ovine femele/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vārsta de minimum un an la data de 31 martie a anului īn care se face solicitarea primei si sunt īnregistrate īn Registrul national al exploatatiilor;”.

11. La articolul 51 alineatul (4), preambulul se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Īn cadrul controlului la fata locului īn perioada 1 iunie- 31 august pentru speciile ovine si caprine, conform procedurii de control pe teren elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:”.

12. La articolul 61, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură īntocmeste si transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine si caprine pentru care se solicită prime pentru anul 2009, pānă īn data de 25 iunie 2009.”

13. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sārbu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 230.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 295/2007)

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Centrul Judetean.................................................................

Nr. ................................... data.............................................

Verificat si aprobat pentru suma de ............................... lei,

la data de ............................................................................

Director executiv centru judetean,

..........................................

CERERE

pentru exploatatia de bovine

 

A. Producător persoană fizică

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................................................... (numele, initiala tatălui, prenumele), domiciliat/domiciliată īn ...................................................................................................... (judetul, satul, comuna, orasul), str. ...................................nr. .........., cod postal .............................., tel......................, fax....................., e-mail...................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria....... nr. ........, CNP............................., cu codul exploatatiei.............. īnregistrat īn RNE, cont bancar nr. ............................, deschis la Banca......................................................, sucursala ..............................

B. Producător persoană juridică

....................................................................................................(denumirea operatorului economic solicitant), cu sediul  īn ...................................... (judetul, satul, comuna, orasul), str. ................................... nr. ..........., cod postal................................., tel............................,fax..........................., e-mail ................., īnregistrat la oficiul registrului comertului cu cod unic de īnregistrare (CUI)..............................., cu codul exploatatiei..................... īnregistrat īn RNE, reprezentat de domnul/doamna........................................................., īn calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria......... nr. ......................, CNP............................., cont bancar nr. .............................., deschis la Banca ......................................................., sucursala......................................,

solicit:

- prima pentru un număr de............... capete de bovine cu vārsta minimă de 6 luni, detinute si identificate pānă la data de 31 ianuarie 2008, care īndeplinesc conditiile prevăzute la art. 23 alin. (1), conform codurilor de identificare cuprinse īn tabelul alăturat;

si/sau

- prima pentru un număr de .................. capete de bovine cu vārsta minimă de 6 luni, detinute si identificate pānă la data de 31 ianuarie 2009, care īndeplinesc conditiile prevăzute la art. 24 alin. (1), conform codurilor de identificare cuprinse īn tabelul alăturat.

 

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

 

            Declar pe propria răspundere că datele īnscrise īn prezenta cerere sunt reale, iar īn caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale īn vigoare privind falsul īn declaratii.

 

            Data .......................                                         Semnătura si stampila ........................

 

Nr. crt.

Numărul de identificare (pānă la 14 caractere alfanumerice)

Rasa

Data nasterii (ziua/luna/anul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capete solicitate:

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 295/2007)

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Centrul Judetean.....................................................................

Nr. ................................... data.................................................

Verificat si aprobat pentru suma de..................................... lei,

la data de.....................................................

Director executiv centru judetean,

.....................................................

Vizat

Asociatia ........................................

(semnătură si stampilă)

 

CERERE

pentru ovine adulte si/sau caprine adulte

 

A. Producător persoană fizică

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................................... (numele, initiala tatălui, prenumele), domiciliat/domiciliată īn...................................................................................................................... (judetul, satul, comuna, orasul), str. ........................................ nr. .........., cod postal................................, tel.........................................., fax....................................., e-mail....................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria....... nr. ..........................., CNP.............................................., cu codul exploatatiei............................................ īnregistrat īn RNE, cont bancar nr. ................................................., deschis la Banca.............................................., sucursala..............................................

B. Producător persoană juridică

................................................................................................. (denumirea operatorului economic solicitant), cu sediul īn ....................................... (judetul, satul, comuna, orasul), str............................................ nr. ..............................., cod postal......................., tel............................., fax .................................., e-mail ........................................, īnregistrat la oficiul registrului comertului cu cod unic de īnregistrare (CUI)................................., cu codul exploatatiei ...................................... īnregistrat īn RNE, reprezentat de domnul/doamna......................................................., īn calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria............... nr. ....................., CNP.........................................., cont bancar nr. ...................................., deschis la Banca......................................., sucursala............................................,

solicit:

- prima pentru un număr de ..... capete femele ovine care au īmplinit vārsta de minimum un an pānă la data de 31 martie 2009, care īn perioada de control 1 iunie-31 august se găsesc la adresa ............................................................................................., (localitatea, strada, nr. sau nr. topo păsune pe raza localitătii, după caz) conform codurilor de identificare cuprinse īn tabelul alăturat;

si/sau

- prima pentru un număr de ...... capete femele caprine care au īmplinit vārsta de minimum un an pānă la data de 31 martie 2009, care īn perioada de control 1 iunie-31 august se găsesc la adresa .............................................................................................., (localitatea, strada, nr. sau nr. topo păsune pe raza localitătii, după caz) conform codurilor de identificare cuprinse īn tabelul alăturat.

 

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

 

Nr. crt.

Numărul de identificare (pānă la 12 caractere alfanumerice)

Rasa

Data nasterii (ziua/luna/anul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capete solicitate:

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele īnscrise īn prezenta cerere sunt reale, iar īn caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale īn vigoare privind falsul īn declaratii.

Data.......................                              Semnătura si stampila..............................

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 1.214/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Arpintin Iurie, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 15.08.1922 īn localitatea Tigheci, judetul Leova) si Olga, născut la data de 5 octombrie 1984 īn localitatea Tigheci, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tigheci, judetul Leova. (1.365/2004)

2. Balaniuc Adela, fiica lui Octavian si Larisa (fiica lui Vasile, născut la 26.09.1930 īn localitatea Trebisăuti, judetul Briceni), născută la data de 11 februarie 1982 īn localitatea Colicăuti, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colicăuti, raionul Briceni. (882/2004) Copii minori: Balaniuc Daiana, născută la data de 22.06.2001.

3. Balaniuc Viorel, fiul lui Mihail (născut la 6.11.1939 īn localitatea Hlina, judetul Briceni) si Lidia, născut la data de 5 iulie 1975 īn localitatea Hlina, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colicăuti, raionul Briceni. (876/2004) 4. Baranovschi Vitalie, fiul lui Furtuna Constantin (fiul lui Vasile si Natalia, născută la 16.02.1914 īn localitatea Echimăuti) si Lidia, născut la data de 7 noiembrie 1971 īn localitatea Echimăuti, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 10, ap. 96. (9.742/2003)

5. Bazic Valentina, fiica lui Rusu Alexandru (născut la 20.03.1922 īn localitatea Gribova, judetul Soroca) si Olga, născută la data de 2 ianuarie 1962 īn localitatea Hăsnăsenii Noi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Cozmescu nr. 2. (14.807/2003)

6. Belinschi Tatiana, fiica lui Afanasie (născut la 24.10.1914 īn localitatea Delacău) si Vasilisa, născută la data de 17 februarie 1960 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Dokuceaev nr. 3, ap. 75. (4.759/2003)

7. Berliba Andrei, fiul lui Nicolae (născut la 11.05.1937 īn localitatea Brīnzenii Vechi, judetul Orhei) si Maria, născut la data de 30 ianuarie 1974 īn localitatea Brīnzenii Vechi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Isnovet nr. 13, ap. 41. (1.754/2004)

8. Bicer Tudorita, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Gīza Gheorghe si Elena, născută la 1.02.1918 īn Cernăuti), născută la data de 7 ianuarie 1973 īn localitatea Cupca, judetul Hliboca, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Moscovei nr. 13, bl. 3.A, ap. 11. (13.008/2003)

9. Boacă Iurie, fiul lui Pavel (fiul lui Mihail, născut la 3.11.1913 īn localitatea Cotul Morii, judetul Hīncesti) si Maria, născut la data de 20 iunie 1971 īn localitatea Cotul Morii, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrān nr. 4, ap. 76. (2.222/2004) Copii minori: Boacă Cristina, născută la data de 2.01.1994.

10. Bobeica Ion, fiul lui Petru si Maria, născut la data de 18 iunie 1990 īn localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni. (5.373/2004)

11. Bobeica Maria, fiica lui Chihai Ilie (născut la 10.07.1927 īn localitatea Milestii Mici) si Ana, născută la data de 22 octombrie 1961 īn localitatea Milestii Mici, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni. (5.373/2004)

12. Bodrug Anatolie, fiul lui Leonid si Nadejda (născută la 9.02.1934 īn localitatea Hīrcesti), născut la data de 30 ianuarie 1975 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Titulescu nr. 34, ap. 30. (221/2004) 13. Bojenco Andrei, fiul lui Alexandr si Maria (fiica lui Biriuc Mihail, născut la 20.11.1924 īn localitatea Rezina, si Zinovia), născut la data de 5 iunie 1985 īn localitatea Donetc, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 3, bl. 2, ap. 41. (3.562/2004)

14. Bojenco Maria, fiica lui Biriuc Mihail (născut la 20.11.1924 īn localitatea Otac, judetul Orhei) si Zinovia, născută la data de 14 mai 1957 īn localitatea Vorotet, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 3, bl. 2, ap. 41. (3.561/2004)

15. Bolocan Zofia, fiica lui Ignat si Floarea (fiica lui Belmega Constantin, născut la 10.11.1935 īn localitatea Corcesti, si Magdalena), născută la data de 9 martie 1969 īn localitatea Corcesti, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cupca, raionul Hliboca, Cernăuti. (16.537/2003) Copii minori: Bolocan Iulian, născut la data de 29.05.1991; Bolocan Anjelica, născută la data de 27.10.1994.

16. Botea Ion, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore, născut la 20.10.1928 īn localitatea Chisinău) si Nadejda, născut la data de 11 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 16, bl. 1, ap. 24. (968/2004)

17. Botnari Agripina, fiica lui Sofronov Petru (născut la 9.05.1918 īn localitatea Stăuceni, judetul Străseni) si Elena, născută la data de 31 ianuarie 1954 īn localitatea Stăuceni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Siretului nr. 13, raionul Străseni. (2.506/2004)

18. Botnari Gheorghe, fiul lui Nicolae (născut la 27.05.1914 īn localitatea Călărasi) si Ana, născut la data de 1 mai 1949 īn localitatea Pitusca, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Siretilor nr. 13, raionul Străseni. (1.928/2004)

19. Botnaru Denis, fiul lui Vasile si Elizaveta (fiica lui Frunză Simion si Ecaterina, născută la 4.04.1938 īn localitatea Susleni), născut la data de 19 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Butucului nr. 16, ap. 69. (3.669/2003)

20. Buhaniuc Valentina, fiica lui Dontu Stefan (născut la 12.07.1928 īn localitatea Ermoclia) si Elena, născută la data de 12 august 1956 īn localitatea Ermoclia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Piatra, raionul Orhei. (3.929/2004)

21. Burduhos Carolina, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 2.01.1919 īn localitatea Sīngerei) si Eleonora, născută la data de 9 noiembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. -la 1 Smochină Nichita nr. 6. (1.153/2004)

22. Bustiuc Ion, fiul lui Victor (fiul lui Pintilie, născut īn anul 1919 īn localitatea Miclesti, raionul Criuleni) si Raisa, născut la data de 4 septembrie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Miclesti, raionul Criuleni. (573/2004)

23. Calnicenco Tamara, fiica lui Alexandru si Valerina (fiica lui Mocan Ion si Tamara, născută la 1.12.1920 īn localitatea Sīngerei), născută la data de 20 septembrie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 2, ap. 183. (4.664/2004)

24. Caraman Natalia, fiica lui Urecheanu Valentin si Vera (fiica lui Gheorghe si Nadejda, născută la 2.03.1929 īn localitatea Gangura), născută la data de 6 septembrie 1982 īn localitatea Sīngerei, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 28, bl. 2, ap. 40. (8.963/2003)

25. Cebanu Feodosia, fiica lui Popescu Stefan (născut la 2.08.1927 īn localitatea Chisinău) si Valentina, născută la data de 2 martie 1956 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sireti, raionul Străseni. (3.014/2004)

26. Cebotari Vladislav, fiul lui Alexei (fiul lui Haralampie, născut la 23.01.1931 īn localitatea Solonceni, raionul Rezina) si Silvia, născut la data de 17 decembrie 1979 īn localitatea Solonceni, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean

moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Solonceni, raionul Rezina. (396/2004)

27. Chicu Zinovia, fiica lui Mahu Petru (născut la 29.01.1927 īn localitatea Buteni, judetul Lăpusna) si Ecaterina, născută la data de 4 octombrie 1962 īn localitatea Buteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Deleanu Liviu nr. 7, bl. 2, ap. 3. (9.000/2003)

28. Ciobanu Valentina, fiica lui Andrei (născut īn anul 1923 īn localitatea Căsăuti, judetul Soroca) si Maria, născută la data de 30 aprilie 1959 īn localitatea Căsăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 13, bl. 2, ap. 58. (2.004/2004)

29. Ciocan Dan, fiul lui Pavel si Parascovia (fiica lui Cretu Maftei, născut la 1.12.1922 īn localitatea Pănăsesti, raionul Străseni, si Pelaghia), născut la data de 25 aprilie 1975 īn localitatea Pănăsesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pănăsesti, raionul Străseni. (4.217/2004) Copii minori: Ciocan Daniel, născut la data de 21.01.2003.

30. Ciocīrlan Viorica, fiica lui Stanislav Dumitru si Anastasia (fiica lui Mititel Danil, născut la 19.12.1927 īn localitatea Tighina, si Parascovia), născută la data de 4 august 1979 īn localitatea Jagan, Polonia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 2, ap. 66. (1.023/2004)

31. Climasevschi Emil, fiul lui Emil (fiul lui Alexandru, născut la 1.08.1914 īn localitatea Fălesti, judetul Bălti) si Elena, născut la data de 22 august 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Decebal nr. 68, bl. 2, ap. 24. (5.496/2003) Copii minori: Climasevschi Alexandru, născut la data de 2.05.1994, si Climasevscaia Alina, născută la data de 2.05.2000.

32. Codreanu Viorica, fiica lui Arama Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 7.01.1912 īn localitatea Cimislia) si Eudochia, născută la data de 13 iunie 1972 īn localitatea Selemet, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. A. Mateevici nr. 49. (1.867/2004) Copii minori: Codreanu Dumitrita, născută la data de 27.11.1993.

33. Cojocaru Petru, fiul lui Vladimir (fiul lui Efrem si Ana, născută la 10.12.1928 īn localitatea Brăviceni) si Ecaterina, născut la data de 14 decembrie 1984 īn localitatea Brăviceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brăviceni, raionul Orhei. (4.799/2004)

34. Colac Tudor, fiul lui Vasile (născut la 19.11.1908 īn localitatea Dumeni) si Varvara, născut la data de 10 martie 1948 īn localitatea Dumeni, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 21, bl. 2, ap. 8. (3.074/2004)

35. Corotcov Rita, fiica lui Guler Nicolae (născut la 1.12.1928 īn localitatea Teleseu, judetul Orhei) si Olga, născută la data de 25 aprilie 1959 īn localitatea Teleseu, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Teleseu, raionul Orhei. (5.107/2004) 36. Corotcov Stanislav, fiul lui Iurie si Rita, născut la data 19.06.1990 īn localitatea Ivancea, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Teleseu, raionul Orhei. (5.107/2004)

37. Cusnir Vitalie, fiul lui Leonid si Valentina (fiica lui Cretu Nichita si Aculina, născută la 12.06.1924 īn localitatea Chisinău), născut la data de 26 decembrie 1975 īn localitatea Ialoveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni. (2.317/2004)

38. Danilcov Serghei, fiul lui Alexandr si Maria (fiica lui Midrigan Gheorghe, născut la 23.04.1922 īn localitatea Orhei, si Anastasia), născut la data de 12 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 82, bl. 2, ap. 12. (2.226/2004)

39. Dodon Elena, fiica lui Lutcan Gheorghe si Vera (fiica lui Rosca Pavel si Ioana, născută la 10.05.1915 īn localitatea Rădeni), născută la data de 15 decembrie 1980 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. M. Viteazul nr. 21. (10.397/2003) Copii minori: Dodon Elena, născută la data de 27.05.2000.

40. Doina Alexandru, fiul lui Alexandru (fiul lui Filip, născut la 6.09.1927 īn localitatea Tiganca, si Agafia) si Natalia, născut la data de 21 iulie 1981 īn localitatea Tiganca, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. I. Creangă nr. 3, ap. 3. (458/2003)

41. Doina Alexandru, fiul lui Filip (născut la 6.09.1927 īn localitatea Tiganca) si Agafia, născut la data de 20 februarie 1954 īn localitatea Tiganca, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. I. Creangă nr. 3. (455/2003)

42. Doina Irina, fiica lui Alexandru si Natalia, născută la data de 11 iunie 1987 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Ion Creangă nr. 3, ap. 3. (455/2008) 43. Dolganiuc Corneliu, fiul lui Alexei (fiul lui Ilie, născut la 17.04.1923 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul) si Neonila, născut la data de 28 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea Iesilor nr. 61, bl. 2, ap. 28. (3.003/2004)

44. Enachi Lidia, fiica lui Vartic Vasile (născut la 1.01.1918 īn localitatea Cīrnăteni, judetul Căuseni) si Agafia, născută la data de 28 iunie 1954 īn localitatea Cīrnăteni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Mesterul Stanciu nr. 1, ap. 10. (2.716/2004)

45. Enachi Marcel, fiul lui Vasile si Lidia, născut la data de 1 decembrie 1986 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Mesterul Stanciu nr. 1, ap. 10. (2.716/2004)

46. Florea Nadejda, fiica lui Oleinic Potap (născut la 14.12.1922 īn localitatea Javgur, raionul Cimislia) si Ecaterina, născută la data de 5 iulie 1955 īn localitatea Javgur, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Titulescu nr. 1, ap. 81. (3.847/2004)

47. Fortuna Artur, fiul lui Ion (născut la 1.03.1937 īn localitatea Lipnic, judetul Edinet) si Varvara, născut la data de 9 martie 1966 īn localitatea Lipnic, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Aeroport nr. 13, ap. 32. (5.723/2004) Copii minori: Fortuna Veronica, născută la data de 9.04.1991, si Fortuna Artur, născut la data de 15.12.1996.

48. Fortuna Svetlana, fiica lui Dombrovschi Vladimir (născut la 27.02.1934 īn localitatea Sercani, judetul Orhei) si Evlampia, născută la data de 23 septembrie 1967 īn localitatea Sercani, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Aeroport nr. 13, ap. 32. (5.724/2004)

49. Garipov Olga, fiica lui Cristea Dumitru (fiul lui Sergiu, născut la 5.07.1914 īn localitatea Orhei) si Antonina, născută la data de 25 aprilie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 17, bl. 5, ap. 22. (1.322/2004)

50. Goropceanu Aurelia, fiica lui Petru (fiul lui Stefan, născut la 15.11.1908 īn localitatea Antonesti, judetul Cantemir) si Maria, născută la data de 17 noiembrie 1977 īn localitatea Antonesti, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Antonesti, raionul Cantemir. (3.052/2004)

51. Grecu Viorel, fiul lui Pavel (născut la 2.03.1935 īn localitatea Ciuciulea, judetul Glodeni) si Lidia, născut la data de 29 august 1973 īn localitatea Ciuciulea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. B. Bodoni nr. 10, ap. 4. (3.916/2004)

52. Gritai Maria, fiica lui Gradinari Grigore (născut la 7.04.1931 īn localitatea Teleseu, judetul Orhei) si Lidia, născută la data de 26 februarie 1970 īn localitatea Teleseu, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsari, str. Sipcenco nr. 9, ap. 1. (556/2004)

53. Grozav Ludmila, fiica lui Sergiu si Maria, născută la data de 24 aprilie 1990 īn localitatea Ialoveni, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Valea Haiducului nr. 7. (3.490/2004)

54. Grozav Maria, fiica lui Caraman Simion (fiul lui Ion, născut la 3.04.1915 īn localitatea Chisinău) si Olga, născută la data de 17 februarie 1970 īn localitatea Ialoveni, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Valea Haiducului nr. 7. (3.490/2004)

55. Grozav Sergiu, fiul lui Simion (născut la 18.10.1938 īn localitatea Străseni) si Alexandra, născut la data de 28 aprilie 1968 īn localitatea Ialoveni, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Valea Haiducilor nr. 7. (3.543/2004)

56. Gurău Nicolae, fiul lui Mihail (născut la 6.09.1936 īn localitatea Răzeni) si Eugenia, născut la data de 5 ianuarie 1966 īn localitatea Răzeni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 28, ap. 88 A. (5.707/2004)

57. Guzun Andrian, fiul lui Victor (fiul lui Pintilie, născut la 27.06.1930 īn localitatea Donici, raionul Orhei) si Ana, născut la data de 1 noiembrie 1984 īn localitatea Donici, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Donici, raionul Orhei. (5.784/2004)

58. Hanganu Oleg, fiul lui Anatolie (fiul lui Mihail, născut la 12.08.1922 īn localitatea Donduseni) si Galina, născut la data de 30 ianuarie 1974 īn localitatea Măgurele, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Boghenii Noi, raionul Ungheni. (468/2004) Copii minori: Hanganu Mihai, născut la data de 19.10.1996.

59. Ignat Andrei, fiul lui Lavrentie (născut la 3.05.1939 īn localitatea Ialoveni) si Elena, născut la data de 21 iulie 1984 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Merenii Noi, Str. Păcii nr. 11, raionul Anenii Noi. (3.053/2004)

60. Ionasco Anatolie, fiul lui Iacob si Anastasia (fiica lui Cioinac Mihail, născut la 1.10.1911 īn localitatea Chisinău, si Sofia), născut la data de 28 octombrie 1967 īn localitatea Ghidighici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. P. Serban nr. 4. (3.680/2004) Copii minori: Ionasco Ion, născut la data de 13.01.2000.

61. Jeleascova Valentina, fiica lui Anatolie si Vera (fiica lui Ciobu Pavel, născut īn anul 1915 īn localitatea Zastīnca, si Maria), născută la data de 20 martie 1981 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Deleanu nr.2, ap.116. (4.045/2003)

62. Leancă Marina, fiica lui Mihail (fiul lui Gheorghe, născut la 26.01.1931 īn localitatea Cimislia) si Maria, născută la data de 30 august 1983 īn localitatea Satul Nou, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 50, ap. 198. (5.230/2004)

63. Lesetcaia Elena, fiica lui Serghei si Nadejda (fiica lui Gheorghe, născut la 21.01.1931 īn localitatea Chisinău), născută la data de 18 mai 1969 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 7/3, ap. 56. (1.963/2004)

64. Luca Igor, fiul lui Efim (fiul lui Grigore, născut la 20.06.1913 īn localitatea Chisinău) si Alexandra, născut la data de 5 martie 1968 īn localitatea Obileni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea  Chisinău, str. Florile Dalbe nr. 5. (3.423/2004)

65. Luca Maria, fiica lui Vasile (născut la 4.01.1930 īn localitatea Costesti) si Ioana, născută la data de 10 ianuarie 1951 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Matei Basarab nr. 18, ap. 15. (5.744/2004)

66. Lungu Oleg, fiul lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 8.03.1915 īn localitatea Chisinău) si Raisa, născut la data de 5 decembrie 1985 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. 31 August nr. 23. (1.300/2004)

67. Males Denis, fiul lui Iurie si Ecaterina (fiica lui Nazar Dumitru si Anastasia, născută la 20.08.1928 īn localitatea Mărtinesti), născut la data de 11 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vieru Igor nr. 1, ap. 71. (5.471/2004)

68. Matei Daniela, fiica lui Munteanu Tudor (fiul lui Andrei, născut la 1.10.1927 īn localitatea Horodiste, raionul Călărasi) si Svetlana, născută la data de 22 septembrie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. 8 Martie nr. 57. (3.787/2004)

69. Matros Andrei, fiul lui Petru si Maria (fiica lui Schirlui Ion, născut la 17.02.1923 īn localitatea Negresti, judetul Străseni, si Elizaveta), născut la data de 16 ianuarie 1972 īn localitatea Negresti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Buiucani, str. Calea Iesilor nr. 59, bl. 1, ap. 30, judetul Chisinău. (1.442/2004)

70. Merciuc Petru, fiul lui Pavel si Tatiana (fiica lui Toacă Ion, născut la 3.04.1933 īn localitatea Chisinău, si Maria), născut la data de 18 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. M. Eminescu nr. 9, judetul Chisinău. (1.271/2004)

71. Mihălută Serghei, fiul lui Mihai (fiul lui Ion si Haritina, născut la 8.01.1915 īn localitatea Cosăuti) si Valentina, născut la data de 25 august 1981 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cosăuti, raionul Soroca. (16.750/2003)

72. Misov Alexandr, fiul lui Valentin (fiul lui Alexandru, născut la 9.03.1918 īn localitatea Chisinău) si Tatiana, născut la data de 9 septembrie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Dimo nr. 7, bl. 3, ap. 130. (950/2004) Copii minori: Misova Anastasia, născută la data de 23.06.2007.

73. Modval Natalia, fiica lui Valentin si Elizaveta (fiica lui Dorogan Ion si Rozalia, născută la 10.08.1922 īn localitatea Gordinesti, raionul Rezina), născută la data de 13 noiembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 13, ap. 48. (8.200/2003)

74. Moroz Ion, fiul lui Andrei si Zinaida (fiica lui Solomon Simion, născut la 16.03.1934 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Hīncesti, si Maria), născut la data de 2 octombrie 1983 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Sărata Galbenă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Sărata Galbenă. (3.485/2004)

75. Munteanu Andrei, fiul lui Ivan si Tamara, născut la data de 30 noiembrie 1987 īn localitatea Ghelăuza, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghelăuza, raionul Străseni. (3.429/2004)

76. Munteanu Ivan, fiul lui Stefan (născut la 2.08.1922 īn localitatea Ghelăuza, judetul Străseni) si Eudochia, născut la data de 18 februarie 1952 īn localitatea Ghelăuza, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghelăuza, raionul Străseni. (3.429/2004)

77. Munteanu Maria, fiica lui Burcă Andrei (născut la 19.10.1937 īn localitatea Vadul Leca) si Efrosinia, născută la data de 25 iulie 1971 īn localitatea Căzănesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Traian nr. 7, ap. 83. (4.965/2003) Copii minori: Munteanu Ana Adelina, născută la data de 5.11.2001.

78. Munteanu Tudor, fiul lui Andrei (născut la 1.10.1927 īn localitatea Călărasi) si Eugenia, născut la data de 20 februarie 1953 īn localitatea Horodiste, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. 8 Martie nr. 57. (3.795/2004)

79. Negru Teodor, fiul lui Constantin (născut la 15.07.1932 īn localitatea Seliste, judetul Orhei) si Ecaterina, născut la data de 7 iunie 1959 īn localitatea Seliste, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Seliste, raionul Orhei. (3.488/2004)

80. Negură Daniela, fiica lui Burian Nicolae si Tatiana (fiica lui Draciuc Sergiu, născut la 17.11.1928 īn localitatea Donduseni, si Pelaghia), născută la data de 21 august 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 42, bl. 1, ap. 25. (3.176/2004) Copii minori: Negură Amelia, născută la data de 26.12.2007, si Negură Delia, născută la data de 26.12.2007.

81. Negură Leonid, fiul lui Eugeniu (fiul lui Ioan, născut la 12.05.1923 īn localitatea Bocani, judetul Fălesti) si Valentina, născut la data de 23 aprilie 1973 īn localitatea Doltu, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 22, ap. 57. (3.090/2004)

82. Olărasu Larisa, fiica lui Tīrsīnă Ion (fiul lui Tudor, născut la 10.01.1920 īn localitatea Mingir, judetul Hīncesti) si Claudia, născută la data de 10 octombrie 1975 īn localitatea Mingir, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mingir, raionul Hīncesti. (5.716/2004) Copii minori: Olărasu Nicolae, născut la data de 21.05.1996, si Olărasu Daniela, născută la data de 29.05.2003.

83. Osoianu-Cozin Aliona, fiica lui Stefan si Alexandra (fiica lui Rosca Dumitru, născut la 11.02.1930 īn Puhoi, judetul Ialoveni, si Zinovia), născută la data de 1 februarie 1973 īn localitatea Puhoi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Doina nr. 150, bl. 2, ap. 52. (329/2004)

84. Otgon Ion, fiul lui Stefan (născut la 9.01.1934 īn localitatea Vălcinet) si Alexandra, născut la data de 5 decembrie 1964 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet, str. Stefan cel Mare nr. 43, raionul Călărasi. (2.078/2004)

85. Palanciuc Elena, fiica lui Blaja Simion si Maria (născută īn anul 1927 īn localitatea Valea Perjei), născută la data de 24 iulie 1953 īn localitatea Ecaterinovca, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Tighina nr. 110. (11.504/2003)

86. Panfil Galina, fiica lui Tudor si Elisaveta (născută la 8.03.1938 īn localitatea Gordinesti), născută la data de 11 aprilie 1969 īn localitatea Gordinesti, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 23, ap. 41. (4.156/2004)

87. Pascaru Lilian, fiul lui Grigore si Larisa (fiica lui Nicolae, născut la 10.07.1928 īn localitatea Călinesti, judetul Fălesti), născut la data de 6 februarie 1983 īn localitatea Călinesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călinesti, raionul Fălesti. (5.100/2004)

88. Pelin Serghei, fiul lui Nicolae si Vera (fiica lui Dascăl Ion, născut la 1.01.1932 īn localitatea Bălti, si Liuba), născut la data de 5 decembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 15, bl. 2, ap. 37. (1.122/2004)

89. Pelin Vera, fiica lui Dascal Ion (născut la 1.01.1932 īn localitatea Bălti) si Liuba, născută la data de 15 septembrie 1956 īn localitatea Pelinia, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 17, ap. 45. (1.095/2004)

90. Popovici Sergiu, fiul lui Vasile (născut la 5.01.1932 īn localitatea Boghenii Vechi, judetul Ungheni) si Anastasia, născut la data de 29 aprilie 1967 īn localitatea Boghenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Solohov nr. 3. (3.595/2004)

91. Purice Clara, fiica lui Rotaru Ion (născut la 28.02.1928 īn localitatea Cioara) si Evghenia, născută la data de 10 iulie 1952 īn localitatea Cioara, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alecu Russo nr. 13, bl. 2, ap. 45. (14.886/2003)

92. Purice Dorin, fiul lui Constantin (fiul lui Petru, născut īn anul 1909 īn localitatea Dărcăuti, si Stepanida) si Clara, născut la data de 11 octombrie 1970 īn localitatea Cioara, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alecu Russo nr. 11, bl. 2, ap. 5. (14.882/2003)

93. Puscarenco Lidia, fiica lui Varanită Andrei (născut la 10.08.1919 īn localitatea Tomai) si Elena, născută la data de 17 noiembrie 1964 īn localitatea Tomai, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Tcacenco nr. 24, ap. 29. (15.353/2003) Copii minori: Puscarenco Igor, născut la data de 25.02.1995.

94. Racu Vasile, fiul lui Andrei si Elena (fiica lui Codrean Gheorghe, născut la 26.06.1927 īn localitatea Pohrebeni, raionul Orhei, si Ana), născut la data de 14 ianuarie 1982 īn localitatea Pohrebeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pohrebeni, raionul Orhei. (15.544/2003)

95. Regus Tatiana, fiica lui Stefan si Efrosinia (fiica lui Popov Nicolae si Elena, născută la 17.04.1931 īn localitatea Giurgiulesti), născută la data de 28 iunie 1983 īn localitatea Constantinesti, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chircani, judetul Cahul. (9.397/2003)

96. Renită Ruxanda, fiica lui Ion (fiul lui Ion, născut la 13.01.1912 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti, si Maria) si Svetlana, născută la data de 27 aprilie 1990 īn localitatea Havana, Republica Cuba, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Romană nr. 4/1, ap. 8. (406/2005)

97. Rīpa Liuba, fiica lui Vasile (fiul lui Macarie si Pelaghia, născută la 23.03.1919 īn localitatea Costesti) si Tatiana, născută la data de 5 mai 1977 īn localitatea Naberejnie Celni, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gagarin nr. 7, ap. 40. (13.621/2003)

98. Rosca Efim, fiul lui Mihail (născut la 10.05.1916 īn localitatea Recea, raionul Străseni) si Parascovia, născut la data de 30 septembrie 1954 īn localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea Ghidighiciului nr. 1, bl. A, ap. 2. (3.634/2004)

99. Rotarciuc Igor, fiul lui Victor (fiul lui Grigore, născut la 16.11.1921 īn localitatea Mărculesti, judetul Floresti) si Emilia, născut la data de 12 decembrie 1970 īn localitatea Casunca, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dragomirna nr. 11. (2.272/2004)

100. Rubasco Xenia, fiica lui Eugenii si Eugenia, născută la data de 3 iunie 1936 īn localitatea Comrat, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 11, bl. 2, ap. 47. (5.023/2004) 

101. Rusu Elena, fiica lui Grigore si Ecaterina (fiica lui Crucescu Stefan, născut la 2.08.1923 īn localitatea Ialoveni, si Ana), născută la data de 2 februarie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 106, bl. B, ap. 51. (921/2004)

102. Samoil Vitalie, fiul lui Leonid si Anastasia (fiica lui Mascalu Vasile, născut la 1928 īn īn localitatea Zăluceni, judetul Camenca, si Eugenia), născut la data de 22 februarie 1974 īn localitatea Zăluceni, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zăluceni, raionul Camenca. (1.586/2004) Copii minori: Samoil Anastasia, născută la data de 12.05.2004.

103. Samoila Alexandru, fiul lui Nicolae si Ludmila (fiica lui Solomon Vladimir, născut la 31.10.1930 īn localitatea Chisinău, si Maria), născut la data de 16 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Stepelor nr. 16. (3.931/2004)

104. Samoila Ludmila, fiica lui Solomon Vladimir (născut la 31.10.1930 īn localitatea Chisinău) si Maria, născută la data de 5 decembrie 1959 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Stepelor nr. 16. (3.764/2004) Copii minori: Samoila Sergiu, născut la data de 28.01.1992.

105. Siritanu Gheorghe, fiul lui Tudor (născut la 29.07.1928 īn localitatea Chisinău) si Maria, născut la data de 20 aprilie 1953 īn localitatea Dolna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 60, ap. 37. (5.906/2004)

106. Sīrbu Denis, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 20.07.1928 īn localitatea Străseni) si Natalia, născut la data de 19 octombrie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Doina nr. 47. (2.208/2004)

107. Smochina Nadejda, fiica lui Andrei si Lidia (născută la 10.03.1926 īn localitatea Cihoreni), născută la data de 30 martie 1957 īn localitatea Berezlogi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 48. (5.464/2003)

108. Smoleac Victor, fiul lui Vasile (născut la 31.03.1923 īn localitatea Bălti) si Maria, născut la data de 9 decembrie 1950 īn localitatea Heciul Nou, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 128, ap. 32. (2.384/2004)

109. Sobuleac Vasile, fiul lui Constantin (fiul lui Dumitru, născut la 5.04.1923 īn localitatea Avrămeni, judetul Rīscani) si Victoria, născut la data de 2 ianuarie 1981 īn localitatea Reteni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. D. Cantemir nr. 3, ap. 69. (1.388/2004)

110. Soltan Tudor, fiul lui Boris si Iulia (fiica lui Leca Grigore, născut la 24.01.1921 īn localitatea Orhei, si Ana), născut la data de 14 martie 1982 īn localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Susleni, raionul Orhei. (3.742/2004)

111. Spīnu Constantin, fiul lui Constantin (fiul lui Gheorghe, născut la 2.07.1922 īn localitatea Chisinău) si Ana, născut la data de 2 noiembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (3.667/2004)

112. Sturza Ana, fiica lui Ion (fiul lui Eugeniu, născut la 24.07.1928 īn localitatea Călărasi) si Ludmila, născută la data de 16 octombrie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 20, ap. 140. (501/2004)

113. Sucevan Stefan, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 23.09.1923 īn localitatea Suceveni, Cernăuti) si Ecaterina, născut la data de 20 martie 1982 īn localitatea Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Suceveni, str. M. Eminescu nr. 2, raionul Hliboca, Cernăuti. (1.011/2004)

114. Sulea Ala, fiica lui Ion si Nina, născută la data de 11 aprilie 1989 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. C. Stere nr. 9. (2.464/2004)

115. Sulea Boris, fiul lui Ion si Nina, născut la data de 10 august 1991 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. C. Stere nr. 9. (2.464/2004)

116. Sulea Nina, fiica lui Severin Iustin (născut la 1.06.1928 īn localitatea Seliste, judetul Orhei) si Vera, născută la data de 31 mai 1959 īn localitatea Seliste, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. C. Stere nr. 9. (2.464/2004) Copii minori: Sulea Andrei, născut la data de 2.09.1993.

117. Sarban Valentina, fiica lui Becciu Eremia si Ecaterina (fiica lui Melistean Pavel si Elena, născută la 15.02.1902 īn localitatea Festelita), născută la data de 19 mai 1970 īn localitatea Festelita, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. 31 August nr.16, ap. 50. (14.089/2003) Copii minori: Sarban Cristian, născut la data de 23.01.1992, si Sarban Ecaterina, născută la data de 26.08.1997.

118. Turcan Alexei, fiul lui Valentin si Claudia (fiica lui Filipovici Alexei, născut la 4.10.1909 īn localitatea Volintiri, judetul Stefan Vodă, si Melania), născut la data de 1 august 1984 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. S. Lazo nr. 57. (3.415/2004)

119. Turcan Irina, fiica lui Serghei si Ludmila (fiica lui Postolache Gheorghe, născut la 4.06.1935 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, si Agafia), născută la data de 19 aprilie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Zelinski nr. 42, ap. 14. (5.663/2004)

120. Turcan Ludmila, fiica lui Postolache Gheorghe (născut la 5.06.1935 īn localitatea Bălti) si Agafia, născută la data de 12 august 1963 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Zelinski nr. 42, ap. 14. (5.665/2004)

121. Turcan Victor, fiul lui Serghei si Ludmila, născut la data de 26 martie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Zelinski nr. 42, ap. 14. (5.665/2004)

122. Untilov Tatiana, fiica lui Sergiu si Ana (fiica lui Rudacevschi Ion si Nadejda, născută la 2.08.1927 īn localitatea Volintiri), născută la data de 26 ianuarie 1985 īn localitatea Volintiri, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 4, bl. 2. (4.798/2004)

123. Ursăchilă Liuba, fiica lui Frunză Petru (născut la 26.06.1910 īn localitatea Pelinia, raionul Rīscani) si Parascovia, născută la data de 13 iulie 1956 īn localitatea Pelinia, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava nr. 19, ap. 60. (14.539/2003)

124. Utica Ion, fiul lui Vasile (fiul lui Diomid, născut la 15.08.1924 īn localitatea Chisinău) si Marfa, născut la data de 19 ianuarie 1984 īn localitatea Puhai, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. (787/2004)

125. Vascan Vitalie, fiul lui Ioachim si Feodora (născută la 18.10.1928 īn localitatea Mīrzaci, judetul Orhei), născut la data de 19 octombrie 1963 īn localitatea Mīrzaci, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, str. 31 August nr. 2, ap. 58, judetul Chisinău. (3.541/2004)

126. Vasilachi Mariana, fiica lui Ion si Zinaida (fiica lui Cupcinenco Isidor, născut la 8.05.1929 īn localitatea Serpeni, judetul Anenii Noi, si Maria), născută la data de 27 martie 1983 īn localitatea Serpeni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Crucii nr. 83. (3427/2004)

127. Verbnīi Ghenadie, fiul lui Nicolae si Liuba (fiica lui Radul Danil, născut la 15.03.1920 īn localitatea Cocieri, judetul Dubăsari, si Maria), născut la data de 23 iunie 1970 īn localitatea Tībuleuca, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tībuleuca, raionul Dubăsari. (2.581/2004)

128. Vīhodet Maxim, fiul lui Nicolai si Natalia (fiica lui Bejenaru Pavel, născut la 29.04.1920 īn localitatea Horjesti, judetul Hīncesti, si Maria), născut la data de 10 aprilie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Iazului nr. 2, bl. 4, ap. 41. (2.437/2004)

129. Vīhodet Natalia, fiica lui Bejenaru Pavel (născut la 29.04.1920 īn localitatea Horjesti, judetul Hīncesti) si Maria, născută la data de 14 august 1954 īn localitatea Horjesti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Iazului nr. 2, bl. 4, ap. 41. (2.526/2004)

130. Vīhodet Nicolai, fiul lui Ivan (născut la 7.01.1926 īn localitatea Musaitu, judetul Taraclia) si Maria, născut la data de 21 aprilie 1960 īn localitatea Musaitu, judetul Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Iazului nr. 2, bl. 4, ap. 41. (2.454/2004) Copii minori: Vīhodet Maria, născută la data de 28.05.1994.

131. Vīlcu Victoria, fiica lui Luncari Alexei (născut īn anul 1929 īn localitatea Dominteni, raionul Drochia) si Nina, născută la data de 9 august 1961 īn localitatea Dominteni, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. 31 August nr. 12/2, ap. 17. (3.062/2004)

132. Zabolotniuc Constantin, fiul lui Avrelian (fiul lui Orest, născut la 17.02.1928 īn localitatea Cerepcăuti, raionul Hliboca, Cernăuti) si Maria, născut la data de 28 mai 1980 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (4.771/2004)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Borodins Marian, fiul lui Ermicioi Tudor (fiul lui Alexandru, născut la 20.08.1919 īn localitatea Ialoveni) si Liubovi, născut la data de 28 martie 1974 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Molovata Nouă, Str. Independentei nr. 12, raionul Dubăsari. (4.093/2004)

2. Braghis Andrei, fiul lui Vladimir si Nina, născut la data 24 iunie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bernardazzi nr. 11, ap. 4.(5.387/2004)

3. Braghis Vladimir, fiul lui Petru si Stepanida (născut la 23.11.1938 īn localitatea Grătiesti), născut la data de 8 aprilie 1960 īn localitatea Grătiesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bernardazzi nr. 11, ap. 4. (5.387/2004) Copii minori: Braghis Mădălina, născută la data de 28.05.2004.

4. Brasovean Marina, fiica lui Mihail si Galina (fiica lui Tataru Petru, născut la 26.06.1932 īn localitatea Oxentea, judetul Chisinău, si Ana), născută la data de 30 iulie 1984 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Molovata, raionul Dubăsari. (345/2005)

5. Buga Catinca, fiica lui Anatol si Eugenia, născută la data 9 octombrie 1990 īn localitatea Hansca, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Codru nr. 4. (10.294/2003)

6. Buga Eugenia, fiica lui Postica Gheorghe (născut la 18.11.1920 īn localitatea Băcioi, raionul Ialoveni) si Sofia, născută la data de 2 octombrie 1961 īn localitatea Băcioi, judetul Bulboaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Codru nr. 4. (10.294/2003) Copii minori: Buga Patrisia, născută la data 16.05.1995.

7. Ciumpe Ruxanda, fiica lui Lotocovschi Vasile si Raisa (fiica lui Nemtelea Nicolae Gheorghe si Alexandra, născută la 3.05.1928 īn localitatea Miresti), născută la data de 5 mai 1981 īn localitatea Camisovca, raionul Izmail, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alecu Russo nr. 26, raionul Hīncesti. (5.307/2004)

8. Dodita Valentin, fiul lui Mihail (fiul lui Alexei, născut la 14.04.1920 īn localitatea Limbenii Noi, judetul Glodeni) si Elena, născut la data de 2 ianuarie 1980 īn localitatea Limbenii Noi, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni. (1.013/2004)

9. Dulap Larisa, fiica lui Valeriu (născut la 11.06.1933 īn localitatea Bălti) si Galina, născută la data de 15 aprilie 1961 īn localitatea Obreja Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Rīscani. (1.767/2004)

10. Gutanu Serghei, fiul lui Efim (fiul lui Foca, născut la 18.09.1921, īn localitatea Sendreni) si Alexandra, născut la data de 4 iunie 1985 īn localitatea Sendreni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (242/2009)

11. Jioară Vasilisa, fiica lui Nicolae (născut la 8.05.1904 īn localitatea Ocnita) si Ana, născută la data de 9 aprilie 1939 īn localitatea Ocnita, raionl Răzesi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 2, ap. 19. (401/2003)

12. Leahu Cătălina, fiica lui Tudor si Olga (fiica lui Mītă Grigore si Ecaterina, născută la 8.03.1926 īn localitatea Badicu-Moldovenesc), născută la data de 26 mai 1984 īn localitatea Badicu-Moldovenesc, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Badicu-Moldovenesc, raionul Cahul. (5.472/2004)

13. Lepădatu Aliona, fiica lui Vladimir (fiul lui Semion, născut la 16.09.1928 īn localitatea Vadul lui Vodă, judetul Anenii Noi) si Efimia, născută la data de 23 decembrie 1981 īn localitatea Mereni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, str. Ceapaev nr. 2, raionul Anenii Noi. (5.657/2004)

14. Lisnic Gheorghe, fiul lui Petru (născut la 20.02.1928 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău) si Stefanida, născut la data de 26 septembrie 1954 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova, nr. 5, bl. 2, ap. 40. (990/2003)

15. Marin Corneliu, fiul lui Vasile (fiul lui Tudor, născut la 19.04.1913 īn localitatea Brīnza, judetul Vulcănesti) si Claudia, născut la data de 25 decembrie 1980 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Frunze nr. 37. (3.743/2004)

16. Mastac Larisa, fiica lui Sīrcu Valeriu si Vera (fiica lui Cerchez Tudor, născut la 21.02.1914 īn localitatea Biesti, judetul Orhei), născută la data de 16 august 1977 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Roscani, Str. Studentilor nr. 40, ap. 10, raionul Anenii Noi. (1.932/2004)

17. Mescov Igor, fiul lui Alexei si Tatiana (fiica lui Mosu Boris, născut la 11.01.1922 īn localitatea Chisinău, si Liuba), născut la data de 27 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 34, ap. 117. (5.789/2004)

18. Mosneaga Lilia, fiica lui Leonid (fiul lui Alexei, născut la 1.08.1923 īn localitatea Mărcăuti, judetul Edinet) si Elisaveta, născută la data de 21 august 1983 īn localitatea Bardar, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, raionul Ialoveni. (1.437/2004)

19. Ojog Petru, fiul lui Valeriu (fiul lui Petru si Agafia, născută la 1.01.1925 īn localitatea Zăicani) si Elena, născut la data de 7 aprilie 1973 īn localitatea Baraboi, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 13, ap. 54. (2.418/2005)

20. Pīslaru Viorica, fiica lui Andrei si Alexandra (fiica lui Mīrzac Iosif, născut la 4.04.1918 īn localitatea Mīrzaci, judetul Orhei, si Agrepina), născută la data de 25 ianuarie 1981 īn localitatea Pohorniceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pohorniceni, raionul Orhei. (1.940/2004)

21. Rogojina Elena, fiica lui Mihail (fiul lui Simion, născut la 10.09.1919 īn localitatea Orhei) si Nina, născută la data de 27 martie 1979 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (2.296/2004)

22. Serdesniuc Cristina, fiica lui Mihail (fiul lui Vladimir  născut īn anul 1921 īn localitatea Dumeni, raionul Donduseni) si Olesea, născută la data de 27 august 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 1, ap. 15. (293/2005)

23. Surugiu Vasile, fiul lui Gheorghe (născut la 2.08.1925 īn localitatea Beleaviutī) si Alexandra, născut la data de 14 noiembrie 1958 īn localitatea Briceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, Sos. Bucovinei nr. 12, ap. 1. (3.757/2004)

24. Tcaci Cristina, fiica lui Vasile si Eleonora (fiica lui Belaus Mihail, născut la 15.03.1928 īn localitatea Casăuti, raionul Soroca), născută la data de 6 aprilie 1986 īn localitatea Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 24, ap. 68. (2.863/2007)

25. Ungureanu Alexandru, fiul lui Nicolae (născut la 3.08.1916 īn localitatea Chisinău) si Profira, născut la data de 14 noiembrie 1941 īn localitatea Lăpusna, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. -la Studentilor nr. 3, bl. 6, ap. 9. (5.705/2004)

26. Ungureanu Mariana, fiica lui Gutu Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 1.10.1925 īn localitatea Scăieni, raionul Donduseni) si Eugenia, născută la data de 14 septembrie 1973 īn localitatea Tīrnova, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Matei Basarab nr. 7, bl. 1, ap. 49. (5.703/2004)

27. Vasiloi Taisa, fiica lui Cebanu Chiril (născut la 11.04.1923 īn localitatea Cobīlea, judetul Soldănesti) si Achilina, născută la data de 13 august 1956 īn localitatea Cobīlea, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bogdan Voievod nr. 2, bl. 1, ap. 25. (858/2004).

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 1.237/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Andrian Olesea, fiica lui Mosneagu Mihail si Valentina (fiica lui Loghinov Grigore, născut la 14.04.1927 īn localitatea Bujor, raionul Hīncesti, si Nadejda), născută la data de 21 mai 1980 īn localitatea Bujor, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bujor, raionul Hīncesti. (2.350/2005) Copii minori: Andrian Vladas, născut la data de 15.01.2007.

2. Antoci Mihail, fiul lui Vasile (fiul lui David, născut la 3.07.1913 īn localitatea Scoreni, raionul Străseni) si Varvara, născut la data de 8 octombrie 1972 īn localitatea Roscani, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Roscani, raionul Străseni. (2.277/2008)

3. Axente Spartac, fiul lui Ion (fiul lui Petru, născut īn anul 1907 īn localitatea Cotul Morii, judetul Lăpusna) si Olga, născut la data de 19 martie 1978 īn localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 36, ap. 21. (7.933/2003 ) Copii minori: Axente Luciana, născută la data de 5.03.2005.

4. Baciu Oleg, fiul lui Alexandru (născut la 3.11.1938 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni) si Olga, născut la data de 23 mai 1966 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Mihai Viteazul nr. 189, raionul Străseni. (1.855/2004)

5. Bandalac Ivan, fiul lui Vladimir si Alexandra (născută la 29.01.1930 īn localitatea Bahmut), născut la data de 29 iunie 1961 īn localitatea Rădenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 8, bl. 1, ap. 63. (6.515/2003)

6. Barbos Andrei, fiul lui Vasile (fiul lui Elisaveta, născută la 5.09.1921 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău) si Maria, născut la data de 10 februarie 1982 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Scoreni, raionul Străseni. (8.871/2003)

7. Barburas Andrian, fiul lui Alexei (fiul lui Ion si Maria, născută īn anul 1927 īn localitatea Dubăsarii Vechi) si Ana, născut la data de 11 mai 1979 īn localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. (195/2004)

8. Barburas Cristina, fiica lui Gutu Anatolie (fiul lui Ion, născut la 2.09.1928 īn localitatea Bīnteni, judetul Edinet) si Eugenia, născută la data de 2 octombrie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 87, bl. 2, ap. 6. (4.112/2004)

9. Bichir Ana, fiica lui Vasile (născut la 4.05.1938 īn localitatea Brīnza, judetul Cahul) si Alexandra, născută la data de 3 aprilie 1969 īn localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr.104, ap. 428. (2.269/2008) Copii minori: Gopleac Iulius, născut la data de 1.07.1993.

10. Bītca Axenia, fiica lui Staver Ion (născut la 12.04.1930 īn localitatea Scoreni, raionul Străseni) si Emilia, născută la data de 15 ianuarie 1959 īn localitatea Scoreni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Scoreni, raionul Străseni. (1.734/2005)

11. Bodnariuc Ecateriana, fiica lui Bodnariuc Piotr si Mandīs Sofia (fiica lui Ion, născut la 22.07.1922 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti), născută la data de 11 februarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 1, ap. 23. (2.287/2008)

12. Bodnariuc Gabriel, fiul lui Bodnariuc Piotr si Mandīs Sofia (fiica lui Mandis Ecaterina, născută la 22.11.1924 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti), născut la data de 27 ianuarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 1, ap. 23. (2.285/2008)

13. Bogdan Ciubotaru Sorin, fiul lui Mihai si Valentina (fiica lui Camerzan Vasile, născut la 29.01.1933 īn localitatea Camenca, si Elena), născut la data de 4 aprilie 1982 īn localitatea Camenca, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. 1 Mai nr. 10/B, ap. 27. (4.087/2003)

14. Bolgaru Elena, fiica lui Sveatoslav si Tatiana (fiica lui Cotagă Ion, născut la 24.05.1938 īn localitatea Vădeni, judetul Soroca), născută la data de 16 iulie 1988 īn localitatea Aiaguz, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărvăreuca, raionul Floresti. (619 bis/2004)

15. Bolocan Denis, fiul lui Nicolai si Floarea (fiica lui Bălici Avram, născut la 26.03.1935 īn localitatea Vicovu de Sus, judetul Suceava), născut la data de 20 iunie 1987 īn localitatea Savca, raionul Ocnita, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cupca, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (2.281/2008)

16. Bolocan Diana, fiica lui Nicolai si Floarea (fiica lui Bălici Avram, născut la 26.03.1935 īn localitatea Vicovu de Sus, judetul Suceava), născută la data de 30 decembrie 1985 īn localitatea Savca, raionul Ocnita, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Cernomorska, 15-a, cămin. (2.286/2008 )

17. Botaniuc Sergiu, fiul lui Mihail si Zinovia (fiica lui Bejan Afanasie, născut la 27.10.1931 īn localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, si Eugenia), născut la data de 24 noiembrie 1982 īn localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, Republica

Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 12, bl. 1, ap. 112. (81/2004)

18. Botnarenco Ghenadie, fiul lui Victor si Anastasia (fiica lui Ursu Grigore, născut la 15.07.1928 īn localitatea Cihoreni, judetul Orhei, si Ana), născut la data de 1 martie 1972 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 59, bl. 2, ap. 43. (15.092/2003)

19. Brasoveanu Sofia, fiica lui Osipov Nicolai (născut la 6.12.1918 īn localitatea Gura Bīcului, raionul Anenii Noi) si Maria, născută la data de 3 aprilie 1954 īn localitatea Gura Bīcului, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 34. (2.290/2008)

20. Brighidin Alexei, fiul lui Vasile (născut la 29.01.1938 īn localitatea Cubolta, judetul Bălti) si Aneta, născut la data de 22 noiembrie 1965 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 37/1, ap. 22. (2.278/2008) Copii minori: Brighidin Mihaela, născută la data de 18.02.1991.

21. Cantīr Vasile, fiul lui Iacob si Efrosinia (fiica lui Creangă Ioan, născut la 19.01.1919 īn localitatea Sălcuta, raionul Căuseni), născut la data de 16 septembrie 1983 īn localitatea Sălcuta, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Branesti nr. 15, ap. 36. (3.037/2005)

22. Ceban Dumitru, fiul lui Andrei si Zinaida (fiica lui Păscaru Mihail si Alexandra, născută īn anul 1907 īn localitatea Mitoc, judetul Orhei), născut la data de 24 august 1964 īn localitatea Pelivan, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (2.040/2003)

23. Cernenco Margareta, fiica lui Morarescu Mihail si Maria (fiica lui Becciu Marina, născută la 15.07.1917 īn localitatea Festelita, judetul Tighina), născută la data de 14 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Stăuceni, str. D. Matcovschi nr. 7. (2.294/2008)

24. Cernev Ana, fiica lui Prodan Ion (născut la 24.01.1920 īn localitatea Mereni, raionul Anenii Noi) si Natalia, născută la data de 10 septembrie 1958 īn localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 17/F, ap 4. (2.306/2008)

25. Cernolev Snejana, fiica lui Ostrovari Ilie (fiul lui Fiodor, născut la 22.04.1908 īn localitatea Tīrsitei) si Larisa, născută la data de 12 mai 1979 īn localitatea Tīrsitei, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīrsitei, raionul Telenesti. (3.348/2006)

26. Cheptene Vera, fiica lui Nicolae si Feodora (născută la 11.02.1932 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Vulcănesti), născută la data de 19 martie 1968 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ialoveni nr. 102, ap. 1A. (2.256/2008) Copii minori: Cheptene Cristian, născut la data de 29.03.1997.

27. Chicu Valentin, fiul lui Grigore (fiul lui Mihail si Vasilisa, născută la 18.01.1920 īn localitatea Tuzara) si Maria, născut la data de 6 martie 1974 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Aerodromului nr. 11, bl. 2, ap. 608. (10.474/2003)

28. Cibuc Dumitru, fiul lui Gheorghe si Iulia (fiica lui Pinteac Pantelei, născut la 14.02.1922 īn localitatea Crăsnăseni, judetul Orhei), născut la data de 11 iunie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Dacia nr. 12, ap. 33. (3.607/2004)

29. Ciubotaru Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la 5.05.1923 īn localitatea Coscalia, raionul Căuseni) si Epistimia, născut la data de 10 martie 1951 īn localitatea Coscalia, raionul Căinari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Balcani nr. 6/2, ap. 69. (2.257/2008)

30. Colac Eugen, fiul lui Tudor si Maria (fiica lui Hariton Gheorghe, născut la 10.05.1927 īn localitatea Răculesti, raionul Criuleni, si Stepanida), născut la data de 20 noiembrie 1974 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Milescu Spătarul nr. 21, bl. 2, ap. 8. (3.057/2004)

31. Covaljiev Tatiana, fiica lui Calancea Ion (fiul lui Alexandru, născut la 14.02.1914 īn localitatea Sīrma, raionul Leova) si Elena, născută la data de 5 februarie 1967 īn localitatea Sīrma, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Găvănoasa, raionul Vulcănesti. (2.279/2008) Copii minori: Covaljiev Gheorghe, născut la data de 7.02.1992, si Covaljiev Axenia, născută la data de 26.07.1993.

32. Cretu Viorel, fiul lui Tudor (fiul lui Maftei, născut la 15.02.1935 īn localitatea Tereblece, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti) si Lilia, născut la data de 23 noiembrie 1987 īn localitatea Tereblece, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Tereblece, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (2.288/2008)

33. Criminceanu Alina, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Mocanu Petru, născut la 4.06.1933 īn localitatea Albinetul Vechi, raionul Fălesti), născută la data de 29 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 18, ap. 35. (2.299/2008)

34. Cristea Tatiana, fiica lui Constantin si Varvara (fiica lui Chiper Vasile, născut la data de 28.02.1908 īn localitatea Bacioi, municipiul Chisinău), născută la data de 3 februarie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 794, ap. 19. (2.301/2008)

35. Donica Nichifor, fiul lui Fiodor (născut la 13.07.1922 īn localitatea Scorteni, raionul Telenesti) si Efimia, născut la data de 23 februarie 1962 īn localitatea Scorteni, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Andrei Mureseanu nr. 29. (2.289/2008)

36. Drebot Vladimir, fiul lui Mitrofan si Lidia (născută la 14.02.1929 īn localitatea Lipscani, judetul Edinet), născut la data de 31 octombrie 1955 īn localitatea Sirăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Bubuieci, str. M. Frunze nr. 19/A. (2.259/2008)

37. Focsa Nicolai, fiul lui Pavel si Evghenia (născută la 5.04.1929 īn localitatea Ciolacu Nou), născut la data de 20 martie 1954 īn localitatea Ciolacu Nou, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciolacu Nou, raionul Fălesti. (11.426/2003)

38. Foltea Tudor, fiul lui Gheorghe (născut la 10.12.1921 īn localitatea Ciuciuleni, raionul Hīncesti) si Ecaterina, născut la data de 6 decembrie 1965 īn localitatea Ciuciuleni, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciuciuleni, raionul Hīncesti. (2.298/2008)

39. Ghereg Victoria, fiica lui Iurie (fiul lui Savelie, născut īn anul 1935 īn localitatea Hīrbovăt, si Vera) si Nelea, născută la data de 15 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ialoveni nr. 96, bl. V, ap. 9. (14/203/2003)

40. Gīrleanu Renat, fiul lui Grigore si Elizaveta (fiica lui Pīslari Vasile, născut la 23.12.1918 īn localitatea Gura Bīcului, raionul Anenii Noi), născut la data de 8 aprilie 1982 īn localitatea Costesti, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul Ialoveni. (2.291/2008)

41. Gliga Eugenia, fiica lui Barsanov Alexei (născut la 12.08.1935 īn localitatea Bricevo, raionul Donduseni, si Maria, născută la data de 25 februarie 1961 īn localitatea Ciubara, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 9, ap. 55. (3.132/2005)

42. Gritco Vladimir, fiul lui Ion si Lidia (fiica lui Brăileanu Pantelimon si Pelaghia, născută la 13.03.1902 īn localitatea Cruglic), născut la data de 13 februarie 1960 īn localitatea Ohrincea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Soarelui nr. 4. (7.735/2003)

43. Grosu Constantin, fiul lui Nicolae (născut la 20.02.1932 īn localitatea Mănoilesti, judetul Ungheni) si Elena, născut la data de 9 martie 1955 īn localitatea Mănoilesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Vadul lui Vodă, Str. Pădurii nr. 2/1, ap. 3. (2.263/2008)

44. Grosu Dorina, fiica lui Constantin (fiul lui Nicolae, născut la 20.02.1932 īn localitatea Mănoilesti, judetul Ungheni) si Adriana, născută la data de 28 iunie 1989 īn localitatea Vadul lui Vodă, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Vadul lui Vodă, Str. Pădurii nr. 2/1, ap. 3. (2.262/2008)

45. Grosu Radu, fiul lui Constantin (fiul lui Nicolae, născut la 20.02.1932 īn localitatea Mănoilesti, judetul Ungheni) si Adriana, născut la data de 11 mai 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Vadul lui Vodă, Str. Pădurilor nr. 2/1, ap. 3. (2.261/2008)

46. Hreapco Irina, fiica lui Grigorii si Maria (fiica lui Jardan Gheorghe, născut la 29.05.1936 īn localitatea Rădeni, judetul Ungheni), născută la data de 22 mai 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Burebista nr. 20. (2.274/2008)

47. Iachimov Lilian, fiul lui Anatolie (născut la 5.05.1928 īn localitatea Briceni, judetul Edinet) si Olga, născut la data de 19 mai 1972 īn localitatea Coteala, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coteala, raionul Briceni. (11.400/2003) Copii minori: Iachimov Andreea, născută la data de 8.12.2007.

48. Lefter Natalia, fiica lui Vasile si Anastasia (fiica lui Pojoga Vasile, născut la 15.07.1932 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, si Feonia), născută la data de 24 octombrie 1979 īn localitatea Stefan-Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Cart. Locativ-2, 2, ap. 12. (14.524/2003)

49. Lisciuc Ecaterina, fiica lui Dontu Andrei (născut la 28.04.1936 īn localitatea Humulesti, judetul Chisinău) si Elizaveta, născută la data de 22 octombrie 1967 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 7, ap. 71. (1.527/2004) Copii minori: Lisciuc Dumitru, născut la data de 19.01.1993.

50. Lisciuc Sergiu, fiul lui Sergiu si Ecaterina, născut la data de 19 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 7, ap. 71. (1.527/2004)

51. Lozovanu Valeriu, fiul lui Ion (născut la 14.04.1927 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău) si Ana, născut la data de 26 iulie 1955 īn localitatea Lozova, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lozova, raionul Străseni. (2.296/2008)

52. Mahnovschi Igor, fiul lui Mihail (fiul lui Nicanor si Ioana, născută la 3.01.1918 īn localitatea Frumusica) si Ana, născut la data de 20 septembrie 1976 īn localitatea Frumusica, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vatra, str. S. Bogza nr. 20. (13.161/2003) Copii minori: Mahnovschi Cătălin, născut la data de 8.02.1998, si Mahnovschi Laurentiu, născut la data de 7.02.2006.

53. Marco Victor, fiul lui Condrat si Zinaida (născută la 12.02.1932 īn localitatea Cotiujeni, raionul Briceni), născut la data de 18 aprilie 1956 īn localitatea Cotiujeni, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cotiujeni, raionul Briceni. (2.260/2008) Copii minori: Marco Ruslan, născut la data de 30.01.1992, si Marco Victor, născut la data de 10.07.1995.

54. Marcu Timofei, fiul lui Pavel (născut la data de 22.07.1927 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti) si Maria, născut la data de 25 februarie 1956 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul Anenii Noi. (2.280/2008)

55. Mihai Valeriu, fiul lui Radu si Zina (fiica lui Vaipan Mihail, născut la 10.08.1930 īn localitatea Bairachi, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti), născut la data de 21 ianuarie 1986 īn localitatea Bairachi, raionul Herta, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Bairachi, raionul Herta, regiunea Cernăuti. (2.264/2008)

56. Mihalas Anatolie, fiul lui Grigore si Maria (născută la 17.11.1929 īn localitatea Rībnita), născut la data de 10 februarie 1968 īn localitatea Biesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 7, bl. 3, sc. 2, ap. 40. (14.901/2003) Copii minori: Mihalas Dumitru, născut la data de 24.01.1992, si Mihalas Victor, născut la data de 6.04.1994. 57. Mocanu Ana, fiica lui Ghetivu Nicolae (născut la 4.05.1937 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul) si Vasilisa, născută la data de 24 iulie 1963 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sarmizegetusa, bl. 1, ap. 82. (13.462/2003)

58. Mocanu Stela, fiica lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 4.11.1920 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul) si Ana, născută la data de 7 iulie 1983 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sarmizegetusa, bl. 1, ap. 82. (13.467/2003)

59. Mocanu Vasile, fiul lui Ion (născut la 4.11.1920 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul) si Vera, născut la data de 19 februarie 1960 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, raionul Cahul. (13.465/2003)

60. Muntean Nicolae, fiul lui Stefan (născut la 28.11.1915 īn localitatea Ciopleni, judetul Chisinău) si Maria, născut la data de 17 decembrie 1960 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciopleni, raionul Criuleni. (4.109/2004)

61. Nazari Alexandru, fiul lui Ion (fiul lui Tudor si Eufrosinia, născută la 2.07.1920 īn localitatea Cotova) si Elena, născut la data de 27 mai 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vlad Tepes nr. 50A. (15.824/2003)

62. Neamtu Sergiu, fiul lui Petru si Efimia (fiica lui Panus Mihail, născut la 5.08.1928 īn localitatea Ciopleni, raionul Criuleni), născut la data de 26 februarie 1979 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 2, ap. 11. (2.268/2008)

63. Negru Mariana, fiica lui Ion (născut la 1.07.1938 īn localitatea Reteni, raionul Rīscani) si Nadejda, născută la data de 27 iulie 1975 īn localitatea Reteni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 19, bl. 3, cămin. (1.885/2005)

64. Nistorică Iurie, fiul lui Sava si Stepanida (fiica lui Vīrlan Stefan, născut la 7.11.1926 īn localitatea Cioara, raionul Hīncesti), născut la data de 18 februarie 1981 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mingir, raionul Hīncesti. (2.307/2008)

65. Osovschii Vladimir, fiul lui Dmitrii si Valentina (fiica lui Frunză Nadejda, născută la 7.11.1920 īn localitatea Dubăsari), născut la data de 13 noiembrie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19/1, ap. 115. (2.254/2008)

66. Palii Mariana, fiica lui Corneliu (fiul lui Petru si Larisa, născută la 18.05.1925 īn localitatea Frumusica) si Valentina, născută la data de 29 iunie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, Str. Primăverii nr. 13. (7.851/2003)

67. Pascal Inga, fiica lui Victor (fiul lui Ion, născut la 11.02.1929 īn localitatea Nemteni, raionul Hīncesti) si Haritina, născută la data de 11 martie 1981 īn localitatea Nemteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. George Cosbuc nr. 30, ap. 7. (14.547/2003) Copii minori: Pascal Alexandru, născut la data de 19.08.2005, si Pascal Otilia, născută la data de 16.10.2007.

68. Pavel Larisa, fiica lui Cioară Ion (născut la 18.04.1934 īn localitatea Sadova) si Eugenia, născută la data de 5 ianuarie 1963 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet, raionul Călărasi. (817/2003)

69. Petcu Liudmila, fiica lui Maxim si Eudochia (fiica lui Pelivan Elena, născută la 30.01.1922 īn localitatea Băcioi, municipiul Chisinău), născută la data de 11 noiembrie 1976 īn localitatea Băcioi, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Băcioi. (2.308/2008)

70. Petrasco Gheorghe, fiul lui Ion si Eugenia (născută la 20.07.1934 īn localitatea Jora de Mijloc, raionul Orhei), născut la data de 29 aprilie 1966 īn localitatea Jora de Mijloc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jora de Mijloc, raionul Orhei. (2.292/2008)

71. Petrasco Vasile, fiul lui Gheorghe (fiul lui Eugenia, născută la data de 20.07.1934 īn localitatea Jora de Mijloc, raionul Orhei), si Maria, născut la data de 16 octombrie 1990 īn localitatea Jora de Mijloc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jora de Mijloc, raionul Orhei. (2.292/2008)

72. Plesca Victoria, fiica lui Andrei si Olga (fiica lui Gonta Elena, născută la 28.05.1920 īn localitatea Pănăsesti, raionul Străseni), născută la data de 21 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 26, sc. 1, ap. 33. (2.266/2008)

73. Popa Sergiu, fiul lui Constantin si Maria (fiica lui Berdilă Nicolae, născut la 11.03.1918 īn raionul Cahul), născut la data de 7 iulie 1966 īn localitatea Taraclia de Salcie, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mateevici nr. 15, bl A. (2.273/2008) Copii minori: Popa Sorina, născută la data de 10.03.1994.

74. Postică Dumitru, fiul lui Vasile si Lidia (fiica lui Podoleanu Mihail si Fevronia, născută la 11.11.1925 īn localitatea Ulmu), născut la data de 29 iulie 1983 īn localitatea Codru, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica  Moldova, localitatea Chisinău, str. Schinoasa Vale nr. 72 V. (9.925/2003)

75. Prepelită Ecaterina, fiica lui Boghian Maxim (născut la 6.04.1929 īn localitatea Rusestii Noi, judetul Chisinău) si Sofia, născută la data de 13 decembrie 1959 īn localitatea Rusestii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 122. (9.856/2003)

76. Prepelită Nicolae, fiul lui Pavel (născut la 29.06.1928 īn localitatea Dereneu, judetul Ungheni) si Maria, născut la data de 23 mai 1957 īn localitatea Dereneu, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 122. (9.859/2003)

77. Prepelită Nicolae, fiul lui Nicolae (fiul lui Pavel, născut la 29.06.1928 īn localitatea Dereneu, judetul Ungheni), si Ecaterina, născut la data de 22 mai 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Iazului nr. 2/3, ap. 41. (9.864/2003)

78. Prepelită Radu, fiul lui Nicolae (fiul lui Pavel, născut la 29.06.1928 īn localitatea Dereneu, judetul Ungheni) si Ecaterina, născut la data de 20 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 122. (9.861/2003)

79. Prosii Veaceslav, fiul lui Tudor (născut la 3.05.1934 īn localitatea Hlinaia, judetul Edinet) si Iulia, născut la data de 2 septembrie 1963 īn localitatea Hlinaia, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Acad. S. Rădăutanu nr. 29. (2.837/2005)

80. Puiu Ana, fiica lui Gheorghe si Saveta (fiica lui Tīntari Maria, născută la 10.01.1921 īn localitatea Poleana, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti), născută la data de 30 ianuarie 1976 īn localitatea Poleana, raionul Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Poleana, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (2.276/2008)

81. Purici Vadim, fiul lui Serafim (născut la 6.09.1938 īn localitatea Ciorna) si Aurelia, născut la data de 1 iulie 1976 īn localitatea Ciorna, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. Burebista nr. 24. (5.494/2004)

82. Russu Elvira, fiica lui Lipovan Anatolie (fiul lui Serghei, născut la 3.03.1928 īn localitatea Soldănesti) si Valentina, născută la data de 6 martie 1972 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Ciprian Porumbescu nr. 30, ap. 2. (7.081/2003)

83. Salcutan Natalia, fiica lui Bujac Mihail (născut la 4.09.1932 īn localitatea Mereni, judetul Lăpusna) si Ana, născută la data de 1 februarie 1966 īn localitatea Mereni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, Str. Tineretului, raionul Anenii Noi. (2.372/2005)

84. Savin Veronica, fiica lui Alexandru (fiul lui Vera, născută la 1.01.1912 īn localitatea Oxentea, raionul Dubăsari) si Maria, născută la data de 14 octombrie 1976 īn localitatea Oxentea, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Oxentea, raionul Dubăsari. (330/2004) Copii minori: Savin Veronica, născută la data de 12.08.2002.

85. Scurtu Stefan, fiul lui Gheorghe (născut la 11.11.1937 īn localitatea Epureni, raionul Leova) si Ecaterina, născut la data de 2 februarie 1976 īn localitatea Pleseni, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. C. Brāncusi nr. 146, ap. 180. (2.304/2008) Copii minori: Scurtu Gabriela, născută la data de 5.06.2002.

86. Senchetru Octavian, fiul lui Iovu (fiul lui Tudor, născut la 3.09.1926 īn localitatea Trebujeni, judetul Orhei) si Vera, născut la data de 25 august 1982 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Călusarilor nr. 29. (11.870/2003)

87. Sisianu Tatiana, fiica lui Samoilenco Tudor (născut la 2.03.1929 īn localitatea Leova) si Vasilina, născută la data de 8 aprilie 1962 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. D. Mendeleev nr. 5. (2.305/2008) Copii minori: Sisianu Sabina, născută la data de 12.09.1991.

88. Surguci Alexandru, fiul lui Valeriu si Maia (fiica lui Crucovici Ion, născut la 1.02.1938 īn localitatea Mihuleni, raionul Soldănesti), născut la data de 8 mai 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Tineretului nr. 55, raionul Criuleni. (2.284/2008)

89. Surguci Maia, fiica lui Crucovici Ion (născut la 1.02.1938 īn localitatea Mihuleni, raionul Soldănesti) si Maria, născută la data de 28 mai 1961 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Tineretului nr. 55, raionul Criuleni. (2.283/2008)

90. Surguci Valeriu, fiul lui Constantin (născut la 25.10.1914 īn localitatea Isacova, raionul Orhei) si Ana, născut la data de 3 februarie 1958 īn localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Tineretului nr. 55, raionul Criuleni. (2.282/2008)

91. Talmazan Ion, fiul lui Petru si Maria (născută la 28.02.1938 īn localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti), născut la data de 15 aprilie 1973 īn localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti. (2.275/2008)

92. Talmazan Iurie, fiul lui Dumitru (fiul lui Antonii, născut la 13.04.1906 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Chisinău) si Nina, născut la data de 6 aprilie 1982 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata Galbenă, raionul Hīncesti. (2.267/2008)

93. Tanasiev Ecaterina, fiica lui Stratu David si Anastasia (născută la 5.02.1935 īn localitatea Puhăceni), născută la data de 7 decembrie 1967 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Teilor nr. 8, ap. 3. (761/2003) Copii minori: Tanasiev Cristina, născută la data de 19.10.1995, si Tanasiev Dăniel, născut la data de 28.05.2002.

94. Timofeev Alexei, fiul lui Gheorghi si Olga (fiica lui Marcuta Danil, născut la 14.08.1919 īn localitatea Milesti, raionul Nisporeni), născut la data de 20 decembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea Orheiului nr. 109, bl. 2, ap. 17. (3.053/2005)

95. Timofeeva Olga, fiica lui Marcuta Danil (născut la 14.08.1919 īn localitatea Milesti, raionul Nisporeni) si Anastasia, născută la data de 10 ianuarie 1955 īn localitatea Milesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea Orheiului nr. 109, bl. 2, ap. 17. (3.055/2005)

96. Tintar Nina, fiica lui Airinei Vasile si Maria (fiica lui Tarīta Vasile, născut la 29.12.1929 īn localitatea Poleana, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti), născută la data de 28 august 1983 īn localitatea Poleana, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Gadiacinska nr. 7-B, ap. 10. (2.255/2008)

97. Tintar Valentin, fiul lui Aurel si Maria (fiica lui Asimionese Mihail, născut īn anul 1933 īn localitatea Satu Mare, raionul Herta, regiunea Cernăuti), născut la data de 20 iulie 1980 īn localitatea Herta, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Gadiacinska nr. 7-B, ap 10. (2.272/2008)

98. Vasian Olga, fiica lui Mihail (fiul lui Gheorghe, născut la 6.05.1936 īn localitatea Recea) si Iulia, născută la data de 6 ianuarie 1985 īn localitatea Recea, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 65, bl. 3, ap. 58. (1.952/2007)

99. Vīlcu Corina, fiica lui Tudor si Victoria, născută la data de 24 august 1987 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. 31 August nr. 12, bl. 2, ap. 17. (3.061/2004)

100. Vīlcu Tudor, fiul lui Andrei (născut la 22.12.1918 īn localitatea Ulmu, raionul Ialoveni) si Elena, născut la data de 10 septembrie 1961 īn localitatea Ulmu, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. 31 August nr. 12, bl. 2, ap. 17. (3.061/2004)

101. Vitcencu Lilia, fiica lui Nicolae si Maria, născută la data de 18 martie 1985 īn localitatea Logănesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. C. Porumbescu nr. 28. (7.858/2003)

102. Vitcencu Nicolae, fiul lui Vasile (născut la 12.10.1921 īn localitatea Logănesti) si Elena, născut la data de 1 martie 1959 īn localitatea Logănesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. C. Porumbescu nr. 28. (7.858/2003)

103. Vitcencu Rodica, fiica lui Nicolae si Maria, născută la data de 24 iulie 1988 īn localitatea Logănesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. C. Porumbescu nr. 28. (7.858/2003)

104. Volosenco Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Vladimir, născut la 15.07.1919 īn localitatea Copăceni, raionul Sīngerei) si Eugenia, născut la data de 26 iunie 1982 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Muncii nr. 29. (3.181/2005)

105. Vornicescu Ion, fiul lui Sidor (născut la 4.05.1938 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova) si Efrosinia, născut la data de 15 mai 1960 īn localitatea Sīngera, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Dobrogea, str. D. Cantemir nr. 2. (2.270/2008)

106. Vornicescu Olga, fiica lui Ion (fiul lui Sidor, născut la 4.05.1938 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova) si Nina, născută la data de 13 aprilie 1990 īn localitatea Sīngera, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Dobrogea, bd. D. Cantemir nr. 2. (2.271/2008)

107. Vrabii Pavel, fiul lui Pavel (născut la 4.08.1929 īn localitatea Bobeica) si Elisaveta, născut la data de 23 aprilie 1969 īn localitatea Bobeica, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Strīi nr. 1, bl. 83. (661/2003) Copii minori: Vrabii Nicu, născut la data de 7.03.1998.

108. Zacon Ion, fiul lui Ion (născut la 10.06.1915 īn localitatea Pleseni, raionul Cahul) si Agafia, născut la data de 30 septembrie 1944 īn localitatea Iargara, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 72, bl. 1, ap. 11. (15.992/2003)

109. Zaporojan Vasilisa, fiica lui Gutu Sofronie si Tecla (născută la 20.08.1927 īn localitatea Popestii de Jos), născută la data de 24 noiembrie 1951 īn localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica  Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 81. (10.559/2003).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Balan Vasile, fiul lui Gheorghe (născut la 5.01.1931 īn localitatea Izbiste, judetul Chisinău) si Iustina, născut la data de 21 iunie 1950 īn localitatea Teleseu, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Teleseu, raionul Orhei. (6.011/2004)

2. Bogdănas Denis, fiul lui Anastasia (fiica lui Alexandru, născut īn anul 1923 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău), născut la data de 31 martie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 19, bl. 2, ap. 87. (476/2004)

3. Bratu Claudia, fiica lui Ivan si Ana, născută la data de 23 februarie 1988 īn localitatea Vadul lui Vodă, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 38, ap. 33. (2.215/2005)

4. Bratu Ivan, fiul lui Maria (născută la 22.07.1934 īn localitatea Cīslita-Prut, judetul Cahul) născut la data de 17 februarie 1959 īn localitatea Cīslita-Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 38, ap. 33. (2.215/2005)

5. Cazacu Olimpiada, fiica lui Gavrilita Tamara (născută la 13.03.1917 īn localitatea Sadova), născută la data de 23 aprilie 1941 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadova, raionul Călărasi. (1.130/2003)

6. Corobca Maria, fiica lui Mitrofan si Ana (născută la 19.02.1928 īn localitatea Vorniceni), născută la data de 23 august 1963 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vorniceni, str. Vasile Alecsandri nr. 13, raionul Străseni. (8.151/2003 )

7. Dumitras Adrian, fiul lui Mihail si Galina (fiica lui Moldovanu Dumitru, născut la 15.02.1932 īn localitatea Sīngerei), născut la data de 28 iunie 1980 īn localitatea Petruseni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Ostrovski nr. 44, ap. 68. (1.885/2007)

8. Filipov Cezara, fiica lui Andrei si Maria (fiica lui Turcanu Petru, născut la 5.06.1917 īn localitatea Taraclia, si Elena), născută la data de 4 septembrie 1983 īn localitatea Aluatu, judetul Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Aluatu, raionul Taraclia. (374/2005)

9. Goreva Anna, fiica lui Victor si Vera (fiica lui Miron Ana, născută la 3.02.1914 īn localitatea Căuseni, judetul Tighina), născută la data de 6 decembrie 1983 īn localitatea Cerkassī, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 6, ap. 55. (3.270/2005)

10. Hadjiu Marcel, fiul lui Vladimir si Svetlana (fiica lui Scurtu Gheorghe, născut la 11.11.1937 īn localitatea Epureni, raionul Leova), născut la data de 14 octombrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Brāncusi nr. 146, ap. 180. (2.302/2008)

11. Plesca Mihail, fiul lui Grigore (fiul lui Ignat, născut la 6.11.1923 īn localitatea Mereni) si Maria, născut la data de 1 februarie 1985 īn localitatea Mereni, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, raionul Cimislia. (3.437/2005)

12. Pripa Corneliu, fiul lui Mihail si Larisa, născut la data de 18 ianuarie 1987 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelenia, raionul Rīscani. (1.768/2004)

13. Pripa Mihail, fiul lui Stefan (născut la 11.01.1916 īn localitatea Pelinia, judetul Bălti) si Varvara, născut la data de 2 octombrie 1954 īn localitatea Pelinia, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Drochia. (1.768/2004)

14. Rīnja Ion, fiul lui Alexandru (fiul lui Andrei si Vasilisa, născută la 7.03.1921 īn localitatea Susleni) si Eugenia, născut la data de 31 iulie 1974 īn localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Susleni, raionul Orhei. (13.695/2003)

15. Sajin Vitalie, fiul lui Tudor (fiul lui Maxim, născut la 13.05.1923 īn localitatea Mihăileni, judetul Bălti) si Svetlana, născut la data de 27 decembrie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 11, ap. 2. (2.734/2005)

16. Spīnu Vladimir, fiul lui Ion si Feodora (fiica lui Ursu Vladimir si Efrosinia, născută la 5.06.1923 īn localitatea Logănesti), născut la data de 8 aprilie 1970 īn localitatea Drăsliceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, raionul Criuleni. (10.114/2003)

17. Traciuc Viorel, fiul lui Stefan (născut la 15.02.1933 īn localitatea Suceveni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti) si Ecaterina, născut la data de 22 septembrie 1974 īn localitatea Suceveni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Suceveni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (2.265/2008)

18. Zaharia Alexandru, fiul lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 27.05.1930 īn localitatea Cahul) si Natalia, născut la data de 15 august 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Hīncesti nr. 22 B, ap. 33. (1.749/2005).

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărārea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

Īn temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere dispozitiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărārea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 24, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Presedintii tribunalelor, ai tribunalelor specializate si prim-procurorii parchetelor de pe lāngă tribunale aduc la cunostintă presedintelui curtii de apel sau, după caz, procurorului general al parchetului de pe lāngă curtea de apel perioada īn care vor efectua concediul de odihnă, cu cel putin 15 zile īnainte de data plecării īn concediu.

(4) Presedintii judecătoriilor si prim-procurorii parchetelor de pe lāngă acestea aduc la cunostintă presedintelui curtii de apel si presedintelui tribunalului sau, după caz, procurorului general al parchetului de pe lāngă curtea de apel si prim-procurorului parchetului de pe lāngă tribunal perioada īn care vor efectua concediul de odihnă, cu cel putin 15 zile īnainte de data plecării īn concediu.”

Art. II. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Virgil Viorel Andreies

 

Bucuresti, 2 aprilie 2009.

Nr. 632.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.