MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 261/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 261            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 22 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            92. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

            608. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

            634. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

            635. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

            636. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            429. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008

 

            Acord între Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            355. - Ordin al ministrului mediului pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizatiilor la schema comunitară de eco-management si audit (EMAS)

 

            465. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea unor ordine emise de ministrul sănătătii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            12. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 170 de ani de la nasterea regelui Carol I

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

            Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 27 mai 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Lista creantelor comerciale detinute de A.N.R.S. asupra unor societăti comerciale debitoare ce urmează a fi preluate de A.V.A.S., inclusiv cuantumul creantelor, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă."

2. După articolul 5 se introduce anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

(Anexă la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2008)

 

LISTA

creantelor comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Denumirea

Sediul (localitatea/judetul)

Numărul de ordine în registrul comertului

Codul unic de înregistrare

Cuantumul creantelor

- lei -

Unitatea teritorială (localitatea/judetul)

Societatea Comercială „Acet" - S.A.

Tulcea, judetul Tulcea

J36/431/1998

2369218

1.064.920,69

515 Bucuresti

Societatea Comercială „Adicom 2A" - S.R.L.

Bucuresti

J40/9909/1994

5719997

22.622,50

515 Bucuresti

Societatea Comercială „Agromec Bărăganul" - S.A.

Bărăganul, judetul Brăila

J9/1459/1994

7239324

393.419,88

310 Barcea/judetul Galati

Societatea Comercială „Agroserv Exim" - S.R.L.

Bucuresti

J40/3331/1998

10422932

289.798,30

370 Ionesti/judetul Vâlcea

Societatea Comercială „T.F. Consulting & Management & Comert" -S.R.L. "

Bucuresti

J40/4193/2003

15320500

1.334.577,94

515 Bucuresti

Societatea Comercială „Comsuin Ulmeni" - S.A.

Oltenita, judetul Călărasi

J51/80/1991

1924220

11.154.103,81

515 Bucuresti

Societatea Comercială „Comtom Tomesti" - S.A.

Tomesti, judetul lasi

J22/1618/1991

1954647

8.233.652,95

515 Bucuresti

Societatea Comercială „Ducomy" - S.R.L.

Craiova, judetul Dolj

J16/93/1994

5275215

1.218.258,83

345 Sibiu/judetul Sibiu

360 Curtea de Arges/judetul Arges

Societatea Comercială „Galfirtex" -S.A.

Galati, judetul Galati

J17/74/1991

1643179

34.984,18

350 Popesti-Leordeni/judetul Ilfov

Societatea Comercială „Morarul" -S.R.L.

Flămânzi, judetul Botosani

J7/406/1993

4955302

111.694,00

315 Bucecea/judetul Botosani

Societatea Comercială „Proditerm" - S.A.

Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

J6/273/1998

7216908

619.397,62

515 Bucuresti

Societatea Comercială „Sidermet" - S.A.

Călan, judetul Hunedoara

J20/50/1991

2141936

12.001.253,16

515 Bucuresti

Societatea Comercială „Sal Ind" - S.A.

Bucuresti

J40/3028/1995

6824214

194.758,20

370 Ionesti/judetul Vâlcea

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 608.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Filip Teodorescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Moldova.

Art. 2. - Domnul Filip Teodorescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 aprilie 2009.

Nr. 634.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Răduta Dana Matache se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Suediei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 aprilie 2009.

Nr. 635.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihai Stefan Stuparu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Noua Zeelandă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 aprilie 2009.

Nr. 636.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 429.

 


ACORD

între Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale

 

Agentia Natională de Administrare Fiscală din România (denumită în cele ce urmează ANAF) si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria (denumită în cele ce urmează APEH), denumite în cele ce urmează părti,

constientizând importanta pe care o au cooperarea bilaterală si nevoia permanentă de schimb de opinii în domeniul administrării fiscale,

recunoscând noile dimensiuni ale cooperării internationale odată cu aderarea ambelor tări la Comunitatea Europeană, având dorinta de a îmbunătăti si intensifica asistenta reciprocă între România si Ungaria,

în temeiul dispozitiilor Directivei Consiliului 2008/55/CE din 26 mai 2008 privind asistenta reciprocă în materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte măsuri, ale Directivei Comisiei 2002/94/CE din 9 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din prevederile Directivei Consiliului 76/308/CEE privind asistenta reciprocă în materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte măsuri, prevederile Directivei Consiliului 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 cu privire la asistenta reciprocă din partea autoritătilor competente ale statelor membre în domeniul impozitelor directe si impozitelor primelor de asigurare (denumită în cele ce urmează Directiva 77/799/CEE), prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 (denumit în cele ce urmează Regulamentul Consiliului nr. 1.798/2003/CE), ale Conventiei dintre România si Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital (denumită în cele ce urmează Conventia) si luând în considerare amendamentele la aceste legi,

având ferma convingere că o cooperare strânsă în domeniul administrării fiscale va fi benefică pentru ambele părti, dorind să coopereze în domeniul impozitelor, taxelor si altor măsuri asa cum au fost definite prin Directiva Consiliului 2008/55/CE, Directiva Consiliului 77/799/CE si Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, cu exceptia următoarelor:

1. taxe de import (asa cum sunt definite în art. 2.c din Directiva Consiliului 2008/55/CE);

2. taxe de export (asa cum sunt definite în art. 2.d din Directiva Consiliului 2008/55/CE);

3. taxe privind accizele (asa cum sunt definite în art. 2.f din Directiva Consiliului 2008/55/CE) pentru:

- tutun prelucrat;

- alcool si băuturi alcoolice;

- uleiuri minerale,

În conformitate cu Declaratia de intentie privind cooperarea în domeniul administrării fiscale semnată de părti la Sibiu, România, la 14 noiembrie 2007, au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Schimbul de experientă

 

ARTICOLUL 1

Schimb de experientă si opinii

 

(1) Părtile îsi propun să facă schimb de experientă si opinii în ceea ce priveste managementul general al taxelor si problemele tehnice legate de fiscalitate, în mod regulat. Asemenea probleme au ca scop analiza diferentelor dintre România si Ungaria privind sistemele de organizare, managementul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, metode si proceduri utilizate de respectivele administratii fiscale, probleme legate de resursele umane, metodele de evaluare a performantei, managementul riscului, controlul fiscal si relatiile fiscale internationale, fără a se limita la acestea.

(2) Schimbul de experientă si opinii va fi realizat sub forma întâlnirilor la nivel managerial pe termen scurt, a seminariilor si/sau a consultărilor tehnice, denumite în cele ce urmează evenimente. Evenimentele nu vor depăsi perioada de 5 zile lucrătoare consecutive si se vor desfăsura în România sau în Ungaria.

(3) Părtile sunt reprezentate cu ocazia derulării evenimentelor de functionarii fiscali desemnati în acest sens de conducerea ANAF si APEH.

(4) Consultările cu privire la lista participantilor, locatia si orarul evenimentelor, punctele de pe ordinea de zi si aranjamentele practice legate de acestea vor fi coordonate la nivel central între persoanele de contact desemnate de părti, prin corespondentă scrisă. Orice modificări intervenite la nivelul informatiilor de mai sus vor fi notificate de fiecare parte.

 

ARTICOLUL 2

Costuri

 

(1) Părtile vor acoperi toate cheltuielile legate de participarea la evenimente a reprezentantilor proprii.

(2) Cheltuielile legate de interpretariat si traduceri vor fi suportate de către partea care asigură găzduirea evenimentului.

(3) Documentele informative care se transmit între părti în cadrul schimbului de experientă si opinii vor fi, de regulă, în limba engleză, costul traducerii lor revenind acelei părti care le pune la dispozitie. Prin exceptie, părtile pot să stabilească de comun acord transmiterea documentelor în limba în care acestea au fost create, costul traducerii în limba folosită în propria administratie revenind destinatarului.

 

ARTICOLUL 3

Vizite de studiu

 

(1) Părtile pot conveni realizarea unui program de vizite de studiu pentru functionarii fiscali proprii pe bază de reciprocitate.

(2) Vizitele de studiu au o durată de maximum o lună. În cadrul vizitelor de studiu, functionarii fiscali ai uneia dintre părti desfăsoară activităti profesionale în administratia fiscală a celeilalte părti, cu respectarea tuturor restrictiilor impuse de legislatia si procedurile interne ale administratiei-gazdă cu privire la accesul la anumite informatii sau activităti.

(3) Fiecare parte suportă cheltuielile efectuate de proprii functionari fiscali privind vizita de studiu. Administratia-gazdă pune la dispozitia participantilor la vizita de studiu, în mod gratuit, acces la un spatiu de birouri si echipamente de birou în conditii similare celor pe care le oferă propriilor functionari.

 

CAPITOLUL II

Cooperarea directă dintre departamentele operationale si structurile fiscale teritoriale

 

ARTICOLUL 4

Obiectivele cooperării directe dintre departamentele operationale si structurile fiscale teritoriale

 

(1) Părtile convin de comun acord să pună bazele unei comunicări si cooperări directe între departamentele lor operationale si structurile lor teritoriale, incluzând si structurile din zonele/judetele/departamentele de la granită.

(2) Obiectivele cooperării dintre entitătile mentionate la paragraful (1) sunt: de a încuraja schimbul de experientă si bune practici în domeniul administrării fiscale, de a oferi o oportunitate pentru a se informa reciproc în mod direct asupra legilor si procedurilor care guvernează activitătile lor si pentru a evalua si determina nevoile si cerintele lor referitoare la asistenta administrativă reciprocă în conformitate cu acquis-ul comunitar, atât timp cât privesc contribuabilii aflati în competenta acestora.

(3) Cooperarea directă dintre departamentele operationale si structurile teritoriale nu include si dreptul de a realiza un schimb direct de informatii, cu exceptia schimbului de informatii în domeniul legislatiei si procedurilor la care se face referire în paragraful (2).

 

ARTICOLUL 5

Schimbul de experientă dintre departamentele operationale si structurile fiscale teritoriale

 

(1) Pentru atingerea obiectivelor mentionate la art. 4, departamentele operationale si structurile fiscale teritoriale ale părtilor pot participa la evenimente, asa cum sunt acestea definite la art. 1 paragraful (2).

(2) Consultările cu privire la lista participantilor, locatia si orarul evenimentelor, punctele de pe ordinea de zi si aranjamentele practice legate de acestea sunt realizate între persoanele de contact desemnate la nivel operational sau teritorial, prin corespondentă scrisă, cu informarea prealabilă a conducerii ANAF si APEH.

(3) Părtile sunt reprezentate cu ocazia derulării evenimentelor de functionarii fiscali desemnati în acest sens de conducerea departamentelor operationale si a structurii fiscale teritoriale respective.

 

ARTICOLUL 6

Programul de activitate privind cooperarea dintre departamentele operationale si structurile fiscale teritoriale

 

(1) Pentru atingerea obiectivelor mentionate la art. 4, departamentele operationale si structurile teritoriale pot participa la programul de activitate desfăsurat între unităti de nivel similar.

(2) Programul de activitate privind cooperarea dintre două departamente operationale sau structuri teritoriale, una din România si una din Ungaria, se realizează prin semnarea de către conducătorii unitătilor respective si de către conducerea ANAF si APEH a unei declaratii de înfrătire, fără a crea obligatii de natură juridică pentru părti.

(3) Programul de activitate permite departamentelor operationale sau structurilor teritoriale fiscale realizarea unui program coerent de evenimente, asigurând un schimb intens de experientă si de bune practici. Punerea în practică a programului de evenimente se face cu informarea prealabilă a conducerii ANAF si APEH.

(4) Anual, conducerea departamentelor operationale si a structurilor fiscale teritoriale implicate în programul de activitate realizează în comun un raport despre activitătile derulate în cadrul acestuia. Raportul se transmite conducerii ANAF si APEH.

(5) Durata programului de activitate este de maximum 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii lui în conditiile prevăzute la paragraful (2).

 

ARTICOLUL 7

Costuri în cazul cooperării directe dintre departamentele operationale si structurile fiscale teritoriale

 

            Distribuirea costurilor în cazul cooperării directe dintre departamentele operationale si structurile fiscale teritoriale intră sub incidenta art. 2, care se aplică corespunzător.

 

CAPITOLULUI

Asistenta administrativă între părti

 

ARTICOLUL 8

Dispozitii generale cu privire la asistenta administrativă

 

(1) Părtile se vor strădui împreună să analizeze, să evalueze si să îmbunătătească continuu asistenta administrativă între autoritătile lor competente, conform Directivei Consiliului 77/799/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, Directivei Consiliului 2008/55/CE si Conventiei.

(2) Orice informatie primită de una dintre părti se va considera confidentială si va fi făcută disponibilă numai persoanelor părtii solicitante sau autoritătilor din tara respectivă care sunt direct implicate în evaluarea impozitelor sau în controlul administrativ al acestei evaluări, în ceea ce priveste impozitele prevăzute de prezentul acord. Informatia dobândită va fi utilizată doar în procedurile juridice sau administrative care implică sanctiuni luate în vederea sau în legătură cu efectuarea ori analizarea evaluării respective. Informatia nu poate fi dezvăluită niciunei alte persoane, entităti, autorităti sau jurisdictii fără consimtământul scris al autoritătii competente a părtii care o furnizează.

 

ARTICOLUL 9

Dispozitii generale privind schimbul de informatii

 

(1) Schimbul de informatii se va realiza, de preferintă, în format electronic si în limba engleză.

(2) Autoritatea competentă a uneia dintre părti poate solicita autoritătii competente a celeilalte părti informatiile necesare pentru a stabili în mod corect impozitul. Autoritatea competentă a părtii solicitate nu este obligată să răspundă unei astfel de solicitări dacă autoritatea competentă a părtii solicitante nu a epuizat sursele proprii de informatii care puteau fi utilizate.

(3) Dacă informatia furnizată este incompletă sau incorectă, autoritatea competentă care o primeste o va aduce la cunostinta celeilalte autorităti cât de curând posibil. În acelasi fel se va proceda când există dificultăti sau probleme tehnice pentru schimbul de date.

(4) Pentru persoane fizice, informatia de schimbat va include nume, adresă si număr de identificare fiscală (NIF) sau, în lipsa lui, codul personal de identificare în tara de rezidentă, precum si data si locul de nastere, dacă sunt cunoscute. O informatie similară va trebui să fie furnizată si când este vorba de persoane juridice si de entităti fără personalitate juridică.

 

ARTICOLUL 10

Schimbul de informatii referitor la impozitele directe

 

(1) Schimbul de informatii referitor la impozitele directe se va realiza în conformitate cu prevederile:

a) Directivei Consiliului 77/799/CE; si

b) Conventiei.

(2) Schimbul de informatii referitor la impozitele directe se va putea realiza la cerere, în mod automat sau în mod spontan, asa cum prevăd art. 2, 3 si, respectiv, 4 din Directiva Consiliului 77/799/CE.

 

ARTICOLUL 11

Schimbul de informatii la cerere referitor la impozitele directe

 

(1) Cererile de informatii trebuie să întrunească prima facie conditiile impuse de Directiva Consiliului 77/799/CE, precum si de art. 28 din Conventie.

(2) Autoritătile competente ale părtilor vor utiliza toate căile legale si vor depune toate eforturile pentru a răspunde cererilor de informatii în cel mai scurt timp posibil, dar nu în mai mult de 3 luni de la primirea acestora.

(3) Dacă autoritatea competentă solicitată nu este în măsură să ofere informatia într-o perioadă de 3 luni sau refuză să o transmită, aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă a celeilalte părti cu privire la data la care răspunsul ar putea fi transmis, natura obstacolelor sau motivele pentru refuzul transmiterii informatiei solicitate.

 

ARTICOLUL 12

Schimbul de informatii automat referitor la impozitele directe

 

(1) Prezentul acord va fi aplicabil impozitelor cuprinse în art. 2 din Conventie în ceea ce priveste impozitul pe venit si pe capital si în art. 1 din Directiva Consiliului 77/799/CE.

(2) Conform prevederilor cuprinse în art. 3 din Directiva Consiliului 77/799/CE si în art. 28 din Conventie, autoritătile competente vor schimba, în mod automat si fără solicitare prealabilă, informatii cu privire la:

a) veniturile din proprietăti imobiliare (la care se referă art. 6 din Conventie);

b) profiturile întreprinderii (la care se referă art. 7 din Conventie);

c) dividendele (la care se referă art. 10 din Conventie);

d) comisioanele (la care se referă art. 12 din Conventie);

e) veniturile realizate din exercitarea unor profesii independente sau activităti cu caracter independent (la care se referă art. 15 din Conventie);

f) salariile si remuneratiile pentru profesii dependente si remuneratiile membrilor consiliilor de administratie (la care se referă art. 16 si 17 din Conventie);

g) veniturile obtinute din activitătile desfăsurate de artisti sau de sportivi (la care se referă art. 18 din Conventie);

h) informatii (notificarea pentru evaluare si nota de calcul) cu privire la impozitele percepute de un stat pe veniturile rezidentilor celuilalt stat.

(3) Informatia automată se va furniza periodic, cât de repede va fi posibil, si nu mai târziu de sfârsitul anului următor celui în care sunt generate taxele.

(4) Informatia automată va fi furnizată în format electronic, de preferintă în format magnetic standard OCDE (ultima versiune). Formatul hârtie se va utiliza pentru a furniza informatia spontană.

(5) Dacă informatia nu poate fi furnizată în mod automat, poate fi comunicată în formă spontană.

 

ARTICOLUL 13

Schimbul de informatii privind impozitele indirecte

 

(1) Schimbul de informatii referitor la impozitele indirecte se va realiza la cerere, în mod spontan, în mod automat sau automat structurat, în conformitate si pe baza prevederilor:

a) Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE; si

b) Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.925/2004 din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată.


(2) Autoritătile competente ale părtilor vor utiliza toate căile legale si vor depune toate eforturile pentru a răspunde cererilor de informatii în cel mai scurt timp posibil, dar nu în mai mult de 60 de zile de la primirea acestora.

(3) Dacă autoritatea competentă solicitată nu este în măsură să ofere informatia într-o perioadă de 60 de zile sau refuză să o transmită, aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă solicitantă cu privire la data la care răspunsul ar putea fi transmis, natura obstacolelor sau motivele pentru refuzul transmiterii informatiei solicitate.

(4) Pentru transmiterea informatiilor referitoare la impozitele indirecte se va folosi formatul standard SCAC sau orice alt format recomandat de către Comisia Europeană.

 

ARTICOLUL 14

Asistenta la recuperare

 

(1) Părtile vor colabora permanent în ceea ce priveste asistenta la recuperare reglementată de Directiva Consiliului 2008/55/CE din 26 mai 2008, precum si de Directiva Comisiei 2002/94/CE din 9 decembrie 2002.

(2) Autoritătile competente vor schimba, ori de câte ori este necesar, informatii în ceea ce priveste legislatia natională în materie de colectare a creantelor bugetare, precum si în ceea ce priveste modul de aplicare a dispozitiilor Directivei Consiliului 2008/55/CE si ale Directivei Comisiei 2002/94/CE.

 

ARTICOLUL 15

Controale simultane

 

(1) Părtile pot conveni să efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul său, privind situatia fiscală a uneia sau mai multor persoane plătitoare de impozit care prezintă un interes comun sau complementar, de fiecare dată când astfel de controale par a fi mai eficiente decât controalele realizate de o singură parte.

(2) Prin controale simultane se va întelege un acord între autoritătile competente ale celor două părti cu scopul de a examina, în mod simultan si independent, fiecare pe propriul său teritoriu, situatia fiscală a contribuabililor sau a grupurilor de contribuabili care prezintă un interes comun sau complementar, în vederea schimbului de orice tip de informatii relevante pe care le-ar putea obtine.

(3) În acest scop, autoritatea competentă a uneia dintre părti va consulta autoritatea competentă a celeilalte părti pentru a determina cazul selectat pentru verificarea simultană, furnizând informatiile care au condus la propunerea sa, si pentru orice alte informatii relevante. Autoritatea consultată va decide dacă doreste să participe la verificarea propusă.

(4) Acceptarea propunerii de verificare simultană va fi comunicată în scris; fiecare autoritate competentă va desemna, în scris, un reprezentant care va fi responsabilul functional al coordonării verificării.

(5) Reprezentantii desemnati de către părti, de comun acord, vor decide pentru fiecare caz selectat locul si perioada controlului.

(6) Controalele simultane se vor realiza în modul obisnuit de către fiecare parte, în cadrul propriilor activităti de inspectie. Fiecare parte îsi va asuma costul activitătilor desfăsurate.

(7) Dacă vreuna dintre autoritătile competente ajunge la concluzia că verificarea simultană nu mai este avantajoasă, se va putea retrage de la efectuarea acesteia, notificând acest lucru în scris celeilalte părti asupra acestei decizii.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 16

Intrarea în vigoare

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data la care partea ungară primeste de la partea română notificarea privind îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2009.

(2) Prevederile art. 12 referitoare la schimbul de informatii automat privind impozitele directe se vor aplica începând cu anul 2009 pentru informatiile referitoare la impozitele generate în anul 2008.

 

ARTICOLUL 17

Amendamente la acord

 

            Acordul poate fi amendat în scris în orice moment prin acordul părtilor. Amendamentele vor fi parte integrantă din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 18

Durata acordului

 

Acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. El poate fi denuntat în orice moment prin notificare scrisă de oricare dintre părti. Notificarea scrisă va fi trimisă celeilalte părti. Acordul va fi denuntat în ultima zi a lunii care urmează lunii în care una dintre părti a trimis celeilalte părti notificarea scrisă privind retragerea sa din acord.

Semnat la Szeged la 21 octombrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română, maghiară si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală

din România,

Daniel Chitoiu,

presedinte

Pentru Administratia de Control Fiscal si Financiar

din Ungaria,

Jânos Szikora,

presedinte


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizatiilor la schema comunitară de eco-management si audit (EMAS)

 

În temeiul art. 5 alin. (7) si al art. 4 pct. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizatiilor la schema comunitară de eco-management si audit (EMAS),

ministrul mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizatiilor la schema comunitară de eco-management si audit (EMAS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 11 alineatul (3), litera i) va avea următorul cuprins:

,,i) 3 reprezentanti, persoane fizice sau juridice, care au drept, potrivit legii, să realizeze lucrările prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 2 aprilie 2009.

Nr. 355.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea unor ordine emise de ministrul sănătătii

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei pentru infrastructură sanitară, logistică si dispozitive medicale nr. IB.3.795/2009, în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 20 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 92/2007 privind înregistrarea dispozitivelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2007, se abrogă.

Art. II. - Articolul 10 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 792/2006 privind desfăsurarea procedurii de investigatie clinică si a procedurii de evaluare a performantei pentru dispozitivele medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 10 iulie 2006, se abrogă.

Art. III. - Punctele I, IV, VII si VIII din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 608/2005 privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 24 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 13 aprilie 2009.

Nr. 465.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 170 de ani de la nasterea regelui Carol I

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 15 aprilie 2009, o monedă din aur, cu valoare nominală de 500 lei, dedicată aniversării a 170 de ani de la nasterea regelui Carol I.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:

- valoare nominală: 500 lei; -material: aur 999 %o; -greutate: 31,103 grame; -formă:  rotundă;

- diametru: 35 mm;

- calitate: proof;

- margine: netedă.

Aversul prezintă stema României, anul de emisiune - 2009 si valoarea nominală - 500 LEI, castelul Peles într-o ghirlandă de laur si inscriptia circulară „ROMÂNIA".

Reversul prezintă în centru portretul regelui Carol I si stema mare a regatului României, în stânga si în dreapta, anii 1839 si 2009, iar la exterior, inscriptiile circulare „NIHIL SINE DEO" - sus si „CAROL I REGE" -jos.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR cu folio auriu.

Art. 4. - Monedele din aur dedicate aniversării a 170 de ani de la nasterea regelui Carol I au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur din emisiunea „Aniversarea a 170 de ani de la nasterea regelui Carol I" se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 12.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 122/1996

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora*)

 


*) Republicată în temeiul dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 122/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996 si a mai fost modificată si completată prin Legea nr. 135/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din17 aprilie 2003.

 

Art. 1. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociatii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtământ al salariatilor, în vederea sprijinirii si întrajutorării financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor îsi desfăsoară activitatea exclusiv cu membrii acestora.

(2) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Natională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din România, denumită în continuare Uniunea Natională, în scopul reprezentării la nivel national si international. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în acelasi timp la două sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.

(3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor au obligatia de a prezenta anual situatiile financiare uniunilor teritoriale judetene, Uniunii Nationale, precum si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

(4) Uniunea Natională primeste, verifică si centralizează situatiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2. - (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

(2) Uniunea Natională, precum si uniunile constituite la nivel teritorial urmăresc asigurarea stabilitătii financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si prestează servicii adaptate specificului activitătii acestora.

(3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor acordă împrumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de împrumut în formă scrisă, din care să rezulte clar toti termenii si conditiile de acordare prevăzute în statut. Contractele de împrumut sunt titluri executorii.

(4) Prin dispozitiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariatilor trebuie să se asigure că fondurile lor, rezervele si lichiditătile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare si aplicarea regulilor de previziune si de risc în acordarea împrumuturilor.

Art. 3. - (1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contributiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc si mijloacele bănesti obtinute de la uniunea teritorială judeteană sau de la Uniunea Natională.

(2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură sau fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Nu intră sub incidenta interdictiei prevăzute la alin. (2) contributiile la fondul social al membrilor, în conditiile în care acesta se restituie la încetarea calitătii de membru.

Art. 4. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor se pot înfiinta de către salariati sau alte persoane care obtin venituri de natură salarială, prin asociere, în unitătile în care acestia îsi desfăsoară activitatea sau la nivel teritorial.

(2) Actul constitutiv si statutul casei de ajutor reciproc a salariatilor se depun, împreună cu cererea pentru dobândirea personalitătii juridice, la judecătoria în a cărei rază teritorială aceasta îsi are sediul.

Art. 5. - Casele de ajutor reciproc ale salariatilor si uniunile acestora se constituie, se organizează si functionează ca persoane juridice potrivit dispozitiilor prezentei legi, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Modul de asociere, de organizare si functionare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor se stabileste prin statutele proprii.

Art. 7. - (1) Uniunea Natională si uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. Controlul activitătilor desfăsurate de casele de ajutor reciproc se efectuează de către Ministerul Finantelor Publice în conditiile legii.

(2) Uniunea Natională controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.

(3) Uniunea Natională poate initia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor sau a uniunilor teritoriale, în conditiile legii.

Art. 8. - Actele si operatiunile caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, făcute în legătură cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite si taxe.

Art. 9. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functionează în baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, înregistrându-se la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi au sediul.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe lângă sindicate, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

LEGEA Nr. 299/2007

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)

 


*) Republicată în temeiul dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 190/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează:

a) drepturile persoanelor care îsi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română si cele apartinând filonului lingvistic si cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, denumite în continuare români de pretutindeni;

b) rolul si îndatoririle autoritătilor competente din România în domeniul sprijinului acordat românilor de pretutindeni.

(2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

a) persoanele apartinând minoritătilor nationale, minoritătilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente în statele din vecinătatea României, indiferent de etnonimul folosit;

b) românii emigrati, fie că au păstrat sau nu cetătenia română, descendentii acestora, precum si cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate care prestează în afara teritoriului României activităti lucrative.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică în conformitate cu principiile suveranitătii teritoriale, bunei vecinătăti, reciprocitătii, pacta sunt servanda, cu principiile respectării drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului si nediscriminării.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică pe baza încheierii de acorduri si programe cu statele în care există persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau de protocoale ale comisiilor mixte bilaterale, respectiv pe bază de reciprocitate si în conformitate cu prevederile Conventiei-cadru pentru protectia minoritătilor nationale, ale Raportului privind tratamentul preferential acordat minoritătilor nationale de către statul înrudit, adoptat la 19 octombrie 2001, si cu recomandările înaltului Comisar pentru Minorităti Nationale al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, pentru a asigura protectia identitătii culturale, etnice, lingvistice si religioase a acestora.

(2) Guvernul României analizează periodic situatia aplicării prevederilor cuprinse în acordurile si programele în vigoare încheiate cu statele mentionate la alin. (1) si a standardelor si documentelor internationale si europene în domeniul protectiei persoanelor apartinând minoritătilor nationale, la care statele respective sunt parte.

Art. 4. - Prezenta lege instituie măsurile-cadru pe care autoritătile române sunt obligate să le adopte pentru:

a) păstrarea, afirmarea si promovarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a românilor de pretutindeni, în conformitate cu standardele si practicile europene si internationale în materie;

b) dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară si a spiritualitătii românesti specifice a acestora, în conformitate cu legislatia română, precum si cu normele europene si internationale relevante;

c) sprijinirea organizatiilor si asociatiilor culturale reprezentative ale românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României si a românilor în rândul opiniei publice din statele de resedintă;

d) consolidarea valorilor culturale si spirituale românesti, în conformitate cu principiile suveranitătii teritoriale, al bunei vecinătăti si al respectării drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor apartinând minoritătilor nationale;

e) inventarierea si protejarea bunurilor culturale, a monumentelor istorice, religioase si culturale apartinând mostenirii culturale si spirituale românesti din afara frontierelor României;

f) acordarea unei atentii deosebite sprijinirii comunitătilor românesti vulnerabile sau amenintate, care prezintă un risc ridicat de asimilare sau a căror componentă numerică este în continuă scădere;

g) stabilirea cadrului institutional si juridic pe care statul român îl pune în slujba intereselor românilor de pretutindeni.

Art. 5. - (1) Românii de pretutindeni au următoarele drepturi:

a) de a beneficia de acces gratuit în România la institutiile publice de cultură, monumente istorice, situri de patrimoniu;

b) de a studia în România la toate nivelurile si formele de învătământ;

c) de a solicita si de a obtine, prin concurs, burse de studiu în România, la orice nivel si formă de învătământ, în vederea aprofundării cunostintelor de limbă română si pentru afirmarea identitătii culturale si stiintifice române, în conditii similare cu cele ale cetătenilor români;

d) de a participa la stagii de perfectionare în România si de a beneficia de facilitătile aferente pentru cadrele didactice;

e) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului român pentru a beneficia de manuale, cărti de specialitate, beletristică, publicatii si alte materiale editate sau pe suport electronic în limba română;

f) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului român pentru constructia sau renovarea lăcaselor de cult în statul de cetătenie/resedintă;

g) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului român pentru constructia sau renovarea de institutii educationale cu predare în limba română în statul de cetătenie/resedintă;

h) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului român pentru sustinerea manifestărilor culturale, artistice si religioase ale românilor de pretutindeni, a învătământului în limba română, precum si pentru functionarea organizatiilor culturale ale românilor de pretutindeni si pentru alte activităti legate de obiceiurile si traditiile acestora;

i) de a participa la Congresul Românilor de Pretutindeni, organizat în conformitate cu prevederile art. 8;

j) de a obtine vize gratuite pentru participarea la activităti având ca scop mentinerea si afirmarea identitătii culturale, etnice, lingvistice si religioase, organizate în România;

k) de a solicita si de a obtine sprijin pentru editarea de publicatii si realizarea de productii audiovizuale în limba română, precum si pentru crearea de mass-media proprii;

I) de a primi distinctii ale statului român pentru promovarea valorilor culturale, spirituale si stiintifice românesti;

m) alte drepturi prevăzute în acorduri internationale si programe de colaborare.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fără discriminare, orice persoană care studiază/predă în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică.

(3) Asistenta prevăzută la alin. (1) lit. e)-h) si k) va fi acordată cu respectarea strictă a principiului nediscriminării si a reglementărilor interne din statul de cetătenie/resedintă, care sunt în conformitate cu standardele europene si internationale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) vor fi exercitate pe teritoriul României de cetătenii români identificati ca beneficiari ai prezentei legi, în aceleasi conditii ca toti cetătenii români, potrivit Constitutiei României, republicată.

(5) În relatia cu cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităti lucrative, autoritătile române cu competente în domeniu au următoarele obligatii:

a) de a veghea la respectarea si protectia drepturilor acestora, conform tratatelor, conventiilor si acordurilor în vigoare;

b) de a oferi asistentă si consiliere, precum si de a derula campanii de informare pentru a facilita integrarea socioprofesională a acestora în societatea românească;

c) de a facilita insertia socială a acestora si pe piata muncii din România;

d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice, economice si sociale cu România si cu comunitătile locale de unde provin;

e) de a promova educatia în limba română si de a facilita accesul acestora la valorile patrimoniului cultural românesc în tările de resedintă ale acestora;

f) de a încuraja consolidarea mediului asociativ românesc din afara granitelor care are ca obiect acordarea asistentei la nivel cultural si social a membrilor, de informare si consiliere.

(6) În aceleasi conditii ca toti cetătenii români, potrivit Constitutiei României, republicată, cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităti lucrative, se bucură de toate drepturile conferite de legea română.

(7) Cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităti lucrative, au următoarele drepturi:

a) de a obtine informatii asupra legislatiei românesti în materie, în special cu privire la reglementări care pot afecta interesele lor legitime;

b) de a adresa autoritătilor propuneri si recomandări pe teme de interes ale politicii de sprijinire a comunitătilor românesti.

Art. 6. - (1) Românii de pretutindeni beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege, pe baza îndeplinirii următoarelor conditii:

a) declară pe propria răspundere, pe baza vointei liber exprimate, cu respectarea conditiilor prevăzute de Conventia-cadru pentru protectia minoritătilor nationale, că îsi asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetătenie sau resedintă pentru desemnarea minoritătii sau comunitătii respective;

b) posedă cunostinte de limba română corespunzătoare.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunostintelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetătenie sau resedintă, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Relatiile cu Românii de Pretutindeni, denumit în continuare D.R.R.P., sau la sediul D.R.R.R din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Modelul declaratiei si modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege, declaratia prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie însotită de un document de identitate valabil, emis de autoritătile statului de cetătenie.

(4) Declaratia pe propria răspundere a beneficiarului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de părintii sau reprezentantii legali ai acestuia, în prezenta sa, iar declaratia pe propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimtământul si în prezenta părintilor sau a reprezentantilor legali.

(5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea legislatiei în vigoare în materia protectiei datelor personale.

Art. 7. - (1) Autoritatea competentă din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi este Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.R

(2) Alte institutii din România cu competente în domeniu, potrivit legislatiei în vigoare, vor acorda întregul sprijin D.R.R.R din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de parteneriat institutional.

(3) Pentru aplicarea prezentei legi, D.R.R.P îsi desfăsoară activitatea ca structură fără personalitate juridică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) D.R.R.P. este condus de un secretar de stat, numit de primul-ministru. În exercitarea functiei, secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

(5) Ministerul Afacerilor Externe va asigura prezenta, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunităti românesti, a unui diplomat pentru relatia cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si în fondurile alocate cu această destinatie.

(6) Fondurile pentru functionarea D.R.R.P. si realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Atributiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, D.R.R.P, sunt următoarele:

a) elaborează si aplică, în colaborare cu alte institutii cu competente în domeniu, strategiile guvernamentale, programele si strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni;

b) elaborează, propune si avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni si participă la elaborarea si negocierea tratatelor si a altor documente internationale care au incidentă asupra situatiei românilor de pretutindeni;

c) asigură participarea părtii române în comisiile mixte privind minoritătile nationale, stabilite în temeiul tratatelor internationale la care România este parte;

d) dezvoltă parteneriate cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara granitelor, prin acordarea de finantări nerambursabile către entităti publice sau private din tară si din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului

de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni;

e) stabileste si dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problematica minoritătilor nationale din tările de cetătenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor apartinând minoritătii nationale românesti, pe principiul reciprocitătii si conform normelor internationale în materie;

f) dezvoltă relatii de parteneriat cu organizatiile si institutiile internationale care se ocupă de supravegherea respectării drepturilor persoanelor apartinând minoritătilor nationale;

g) monitorizează modul în care au loc conservarea si afirmarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a românilor de pretutindeni;

h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, institutiile si organizatiile neguvernamentale cu competente în domeniu;

i) sprijină înfiintarea si dezvoltarea institutiilor mass-media scrisă si audiovizuală ale românilor de pretutindeni;

j) sprijină casele limbii si culturii române si centrele culturale ale comunitătilor românesti de pretutindeni;

k) sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor si bibliotecilor de limbă română din străinătate, precum si înfiintarea unor catedre de romanistică;

I) sprijină elaborarea de studii, cercetări si monografii în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state;

m) sprijină actiunile de cercetare, restaurare, conservare si punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara granitelor României;

n) contribuie la construirea si restaurarea unor monumente civile si militare, precum si a unor locasuri de cult ale românilor de pretutindeni;

o) asigură protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale românesti în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state.

(8) D.R.R.P. initiază, organizează sau sprijină orice alte actiuni considerate necesare si oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4.

Art. 8. - (1) În scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului României, în tară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu consimtământul autoritătilor statului respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate.

(2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P, iar cheltuielile privind organizarea si desfăsurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputatilor.

(3) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Românilor de Pretutindeni îsi va desemna organele de conducere si va elabora regulamentul de functionare.

Art. 9. - (1) Congresul Românilor de Pretutindeni alege Consiliul Românilor de Pretutindeni, cu caracter permanent.

(2) Guvernul României va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spatiu corespunzător.

(3) Modul de organizare si functionare a Consiliului Românilor de Pretutindeni se stabileste de către Congresul Românilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.


(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează informatii, analize si propuneri Parlamentului României, D.R.R.P din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum si celorlalte institutii guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de initiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea si aplicarea programelor destinate comunitătilor românesti.

(5) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P, va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni si asigură finantarea activitătii acestuia.

Art. 10. - Se instituie Ziua Românilor de Pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an la data de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, Apostolul românilor.

Art. 11. - (1) Se înfiintează Muzeul Românilor de Pretutindeni.

(2) Sediul muzeului va fi în municipiul Bucuresti.

(3) Organizarea si functionarea acestuia, inclusiv alocarea unui sediu corespunzător, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P, acordă finantări nerambursabile destinate derulării proiectelor asociatiilor, organizatiilor, persoanelor juridice si fizice române si din state terte în beneficiul comunitătilor românesti de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare si selectie realizat la nivelul Ministerului Afacerilor Extern e/D. R.R.P. si, după caz, în colaborare cu alte institutii ale statului, în conformitate cu principiul transparentei si prevederile legale în materie.

Art. 13. - (1) Se reorganizează Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni sub forma Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe si în coordonarea directă a secretarului de stat pentru românii de pretutindeni. Institutul are sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Atributiile principale ale Institutului sunt:

a) promovarea valorilor culturii nationale în rândul comunitătilor românesti autohtone din vecinătatea României;

b) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însusirea limbii, culturii si a civilizatiei românesti de către bursierii statului român;

c) perfectionarea cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunitătile românesti din vecinătatea României;

d) realizarea de studii, analize, cercetări privind comunitătile românesti din vecinătatea României, în parteneriat cu institutii publice si organizatii neguvernamentale de profil;

e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic, stiintific, educational, documentar, cu preponderentă pentru tinerii români din comunitătile aflate în vecinătatea României, în colaborare cu alte institutii de specialitate;

f) facilitarea dialogului si a colaborării atât a personalitătilor românesti din afara granitelor, cât si a organizatiilor reprezentative ale etnicilor români din vecinătatea României, în scopul conturării unui cadru adecvat comunicării pe segmente socioprofesionale distincte;

g) dezvoltarea de activităti specifice, în beneficiul culturii, al civilizatiei nationale si al imaginii României în lume;

h) conceperea de proiecte si programe educationale pentru membrii comunitătilor românesti de pretutindeni;

i) editarea unor lucrări de referintă privind problematica comunitătilor românesti.

(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(4) Institutul derulează programe de pregătire pentru însusirea terminologiei de specialitate a institutiilor de învătământ, ale căror cursuri le vor urma persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d), si pentru promovarea valorilor culturale românesti.

(5) Studentii si cursantii Institutului pot fi bursieri ai statului român, beneficiază de cazare gratuită în spatiile Institutului si pot beneficia de cazare gratuită în căminele studentesti pe perioada anului pregătitor.

(6) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finantează din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Veniturile proprii provin din:

a) activităti de cercetare stiintifică;

b) asistentă de specialitate si consultantă;

c) sprijin financiar acordat de organismele internationale;

d) donatii, sponsorizări, precum si alte resurse legal constituite.

(8) Persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d) beneficiază de cazare gratuită în cămine studentesti pe perioada efectuării studiilor în România, cu conditia dovedirii resurselor insuficiente, în conditiile legale prevăzute pentru cetătenii români.

(9) Autoritătile administratiei publice locale din unitătile administrativ-teritoriale în care se realizează activitătile organizate sau coordonate de către Institut vor acorda asistenta necesară pentru a asigura, în conditiile convenite, spatiile si echipamentele corespunzătoare pe durata activitătilor respective.

(10) În scopul desfăsurării activitătii Institutului, clădirea situată în localitatea Crevedia, judetul Dâmbovita, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite în folosinta exclusivă a Institutului, împreună cu terenul si celelalte bunuri mobile si imobile aferente.

Art. 14. - (1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competentelor Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, Ministerului Economiei, Ministerului Finantelor Publice, Institutului Cultural Român sau ale altor institutii românesti de profil în ceea ce priveste acordarea de burse pentru cetăteni ai altor state de origine etnică română, cetăteni români cu domiciliul în străinătate si cetăteni străini si nici în ceea ce priveste sprijinul material acordat de aceste institutii pentru biblioteci, edituri, publicatii, institutii de învătământ, asociatii si centre culturale, asezăminte din tară si din străinătate, sprijin constând în publicatii, cărti, mobilier si alte dotări.

(2) Acordarea burselor pentru românii de pretutindeni se realizează cu avizul conform al D.R.R.P. sau cu cel al Ministerului Afacerilor Externe, după caz.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, D.R.R.P. si Ministerul Afacerilor Externe organizează preselectia pentru românii de pretutindeni care doresc să beneficieze de burse oferite de statul român.


(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de scolarizare si subventiile pentru cazarea în cămine studentesti pentru românii de pretutindeni se prevăd în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 150/1998 privind sprijinul acordat comunitătilor românesti de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi, se abrogă.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2008 care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 299/2007 si care se aplică în continuare ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2008:

„Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va adopta o hotărâre care va reglementa structura organizatorică, statul de functii, precum si regulamentul de functionare ale Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi»."

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind apartenenta la identitatea culturală română

 

Subsemnatul/Subsemnata....................................................................., cetătean(ă) al (a).................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pasaportul seria.................nr............................eliberat (ă) de............................................, domiciliat(ă) în......................................................................................, declar prin vointa mea liber exprimată si pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.

În această calitate înteleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, si să mi le exercit cu bună-credintă, pentru afirmarea identitătii mele culturale române.

Declar că datele de mai sus sunt corecte si că am luat cunostintă de prevederile Codului penal al României privind falsul în înscrisuri (art. 288-293) si sanctiunile aplicabile.

 

Data..........................

Semnătura............................

 

Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul pentru Relatiile cu Românii de Pretutindeni/Ambasada României la.........................................../Consulatul General al României la......................................................................, certifică faptul că prezenta declaratie a fost dată de dl/dna......................................................pe propria răspundere si că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată.

 

Data..........................

Semnătura............................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.