MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 252/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 252            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 15 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 413 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

            Decizia nr. 435 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea hr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            485. - Decizie privind īncetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Culetu Dănut, inspector guvernamental

 

            486. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 406/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Nitu Marin, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            463. - Ordin al ministrului sănătătii privind unele măsuri pentru desfăsurarea procedurilor de evaluare anuală a activitătii managerului spitalului public

 

            1.134/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            597. - Hotărāre pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI Sl CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA

 

            09/64. - Hotărāre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale nr. 07/58/2007

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            Lista cuprinzānd denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinānd minoritătilor nationale si ale candidatilor independenti care si-au depus candidaturile īn vederea participării la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 413

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Aristotel Mihail Popa īn Dosarul nr. 1.141/310/2008 al Judecătoriei Sinaia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neīntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin īncheierea din 22 octombrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 1.141/310/2008, Judecătoria Sinaia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Aristotel Mihail Popa īntr-o cauză avānd ca obiect solutionarea unei plāngeri contraventionale.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine neconstitutionalitatea textelor legale criticate „īn măsura īn care se interpretează că agentul constatator este īndreptătit să aplice sanctiuni chiar si atunci cānd subzistă una dintre cauzele care īnlătură caracterul contraventional al faptei," acestea fiind constate doar de instanta de judecată. Altfel spus, contravenientul este sanctionat si īn situatia īn care nu este răspunzător de īncălcarea legii, revenindu-i īnsă sarcina injustă de a-si dovedi nevinovătia ulterior, īn mod obligatoriu īn cadrul unui proces. Chiar dacă, teoretic, īn fata magistratului acesta beneficiază de garantiile unui proces echitabil, este īncălcată īn continuare prezumtia de nevinovătie, aplicabilă, prin asimilare cu procedura penală, si īn domeniu contraventional si, īn esenta ei, chiar si īn materie civilă, aspect retinut de Curtea Europeană a Drepturilor Omului īn Hotărārile Anghel īmpotriva Romāniei, 2008, si Erkner si Hofauer, 1987. Caracterul inechitabil al procedurii instituite de art. 11 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 are asadar două laturi principale, semnalate si īn doctrina de specialitate, si anume: imposibilitatea agentului constatator de a verifica existenta unor cauze justificative sau care exclud vinovătia si necesitatea declansării unui proces, cu cheltuieli materiale si de timp, īn cadrul căruia, prin răsturnarea sarcinii probei si a īncălcării prezumtiei de nevinovătie, contravenientul trebuie să īsi dovedească nevinovătia. Aceeasi procedură prezintă si alte „neajunsuri", legate de faptul că instanta competentă este cea īn a cărei rază a fost constatată fapta, precum si citarea, īn fata aceleiasi instante, a tuturor martorilor indicati īn procesul-verbal sau a altor persoane īn măsură să contribuie la rezolvarea cauzei.

Judecătoria Sinaia apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale. Problema stabilirii vinovătiei īn materia contraventiilor nu are īn vedere faza extrajudiciară a sanctiunii administrative, ci faza judiciară a acesteia, ceea ce presupune respectarea dreptului la un proces echitabil īn cadrul căruia instanta va constata existenta cauzelor care īnlătură caracterul contraventional al faptei, după administrarea tuturor probelor necesare, utile si concludente.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale. Faptul că sanctiunile contraventionale se aplică de către politistul rutier reprezintă expresia competentei atribuite de legiuitor, potrivit art. 1 alin. (3) si art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, măsurile astfel dispuse fiind supuse controlului judecătoresc pe calea plāngerii contraventionale care, īn temeiul art. 118 alin. (2) din acelasi act normativ, suspendă executarea acestor măsuri, pānă la data rămānerii definitive si irevocabile a hotărārii judecătoresti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art.146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, precum si prevederile art.109 alin.(1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006. Dispozitiile art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor au următorul continut:

- Art. 11: „(1) Caracterul contraventional al faptei este īnlăturat īn cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrāngerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitătii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitătii, dacă are legătură cu fapta săvārsită. (...)

(5) Cauzele care īnlătură caracterul contraventional al faptei se constată numai de instanta de judecată.";

- Art. 21 alin. (1): „(1) īn cazul īn care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică si sanctiunea."

Prevederile art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice au următoarea redactare:

- Art. 109 alin. (1): „(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de către politistul rutier, iar īn punctele de trecere a frontierei de stat a Romāniei, de către politistii de frontieră."

Īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (3) si ale art. 23 alin. (11) din Constitutie, precum si art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, reglementări care consacră dreptul la un proces echitabil si prezumtia de nevinovătie.

Analizānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiei a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, atāt īn integralitatea sa, cāt si cu privire la texte distincte din continutul său.

Astfel, īn jurisprudenta sa īn materie, de exemplu Decizia nr. 349 din 18 septembrie 2003, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 780 din 6 noiembrie 2003, Curtea a conchis, pentru argumentele acolo arătate, c㠄Nu se poate retine deci că se īncalcă principiul prezumtiei de nevinovătie, dat fiind că persoana īmpotriva căreia s-a īntocmit procesul-verbal de constatare a contraventiei nu este pusă īn fata unui verdict definitiv de vinovătie si de răspundere, ci doar īn fata unui act administrativ de constatare, ale cărui efecte pot fi īnlăturate prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege." īn ceea ce priveste contestarea caracterului echitabil al procedurii contraventionale, Curtea a mai retinut, cu acelasi prilej, c㠄si această sustinere este nefondată, īn conditiile īn care, asa cum s-a arătat, legea prevede posibilitatea atacării īn justitie a actului de constatare a contraventiei si deci examinarea cazului de către un judecător independent si impartial."

Tot astfel, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a arătat, īn esentă, că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 instituie, īntr-adevăr, anumite reguli speciale de procedură, īn virtutea cărora sarcina probei apartine celui care afirmă ceva īn instantă, īnsă instanta de judecată competentă să solutioneze plāngerea contraventională verifică legalitatea si temeinicia procesului-verbal contestat, prin administrarea tuturor probelor necesare, utile si concludente, īntre care ascultarea reclamantului, a martorilor si a organului constatator care a aplicat sanctiunea, pronuntānd o hotărāre care este supusă recursului, fără ca motivarea acestuia să fie obligatorie. Prin urmare, din procedura de solutionare a plāngerii īmpotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare.

Cele retinute de instanta de contencios constitutional īn jurisprudenta sa īn materie, cu privire la īncălcarea dreptului la un proces echitabil si a prezumtiei de nevinovătie, se mentin si īn prezenta cauză.

Īn plus, autorul exceptiei apreciază ca fiind contrar principiilor de drept invocate faptul că, potrivit art. 11 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cauzele care īnlătură caracterul contraventional al faptei se constată numai de instanta de judecată, nu si de agentul constatator, fiind necesară introducerea unei actiuni īn justitie pentru dovedirea nevinovătiei contravenientului. Or, Curtea constată că acest text nu poate fi privit ca o nesocotire a dreptului la un proces echitabil sau a prezumtiei de nevinovătie, ci, dimpotrivă, se constituie ca o garantie a exercitării acestor drepturi si principii, avānd īn vedere că rolul esential al instantei de judecată, caracterizată prin independentă si impartialitate, este acela de aflare a adevărului, prin corecta interpretare si aplicare a legii, si, după caz, de stabilire a gradului de vinovătie si a sanctiunii corespunzătoare. Asadar, constatarea existentei cauzelor care īnlătură caracterul contraventional al faptei reprezintă o componentă a actului de īnfăptuire a justitiei care, potrivit art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală, se realizează prin instantele judecătoresti stabilite de lege, si nu de organele administrative ale statului.

Curtea mai constată că afirmatiile autorului exceptiei referitoare la alte „neajunsuri" ale procedurii contraventionale privind, de pildă, competenta teritorială de judecată, care apartine instantei īn a cărei rază a fost constatată fapta, si īn fata căreia sunt citate atāt părtile, cāt si martorii, nu sunt de natură să īncalce prevederile constitutionale si conventionale invocate. Stabilirea competentei teritoriale de judecată īn functie de un anumit criteriu obiectiv reprezintă, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, atributul exclusiv al legiuitorului, si nu poate avea consecinte negative īn planul respectării dreptului la un proces echitabil sau al prezumtiei de nevinovătie.

Īn sfārsit, cāt priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, fată de prevederile constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei, Curtea retine că aceasta nu poate fi primită, īn contextul argumentelor īnvederate mai sus.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art.146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neīntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin.(1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Aristotel Mihail Popa īn Dosarul nr. 1.141/310/2008 al Judecătoriei Sinaia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 435

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, exceptie ridicată de Otilia Malenceac īn Dosarul nr. 10521.1/55/2008 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza este īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 11 decembrie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 10521.1/55/2008, Tribunalul Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Exceptia a fost ridicată de Otilia


Malenceac īntr-o actiune civilă ce are ca obiect reglementarea dreptului de a avea legături personale cu minorul.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, īntrucāt conferă posibilitatea altor persoane, inclusiv bunicilor, de a avea legături personale, respectiv de a găzdui minorul, primejduindu-se viata, siguranta si integritatea psihică a acestuia si aducāndu-se atingere libertătii, vietii intime, familiale si private. Autoarea critică textul de lege si prin raportare la prevederile art. 43 alin. 3 din Codul familiei, arătānd că, potrivit acestuia, doar părintele divortat căruia nu i s-a īncredintat copilul păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul, extinderea sferei persoanelor care pot avea legături personale cu acesta fiind neconstitutională. Totodată, arată că mijloacele de a obtine copilul de la orice persoană care l-ar tine, fără drept, īn temeiul art. 103 din Codul familiei, sunt foarte anevoioase.

Tribunalul Arad - Sectia civilă apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. Īn acest sens, arată că atāt dispozitiile art. 48 alin. (1) din Constitutie, cāt si prevederile art. 1 alin. 4 din Codul familiei consacră principiul egalitătii sotilor, dreptul si īndatorirea acestora de a asigura cresterea, educarea si instructia copiilor. Īn exercitiul drepturilor fată de copii, sotii au drepturi egale conform art. 97 alin. 1 din Codul familiei, principiul egalitătii sotilor fiind consacrat si īn Declaratia Universală a Drepturilor Omului si alte acte internationale. Arată că pānă la intrarea īn vigoare a Legii nr. 272/2004 a fost reglementat numai dreptul părintelui căruia nu i s-a īncredintat copilul de a avea relatii personale cu acesta, neexistānd propuneri privind si drepturile copilului īn relatiile cu rudele. Īn prezent, formele de concretizare a acestor relatii personale sunt stabilite de art. 15 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 272/2004, acestea concretizāndu-se īn īntālnirile copilului cu părintele sau o altă persoană care are dreptul la relatii personale cu acesta, vizitarea copilului la domiciliul acestuia sau găzduirea copilului pe o perioadă determinată de către părintele la care nu locuieste īn mod obisnuit.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. Īn acest sens, arată că acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 22, 26 si 49, ci sunt expresia respectării si garantării drepturilor copilului, īn acord cu interesul superior al acestuia. Totodată, apreciază că dispozitiile art. 23 din Constitutie nu sunt incidente īn cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate

la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, care au următorul continut: „īn sensul prezentei legi, relatiile personale se pot realiza prin: [...]

c) găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părintele sau de către altă persoană la care copilul nu locuieste īn mod obisnuit."

Autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 22 privind dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, ale art. 23 referitoare la libertatea individuală, ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată si ale art. 49 referitoare la protectia copiilor si tinerilor.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că art. 15 face parte din capitolul II - Drepturile copilului, sectiunea I - Drepturi si libertăti civile din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si reglementează o enumerare, fără caracter exhaustiv, a modalitătilor de realizare a relatiilor personale īntre copil si părintii, rudele, precum si alte persoane fată de care copilul a dezvoltat legături de atasament.

Potrivit art. 14 alin. (1) din aceeasi lege, copilul „are dreptul de a mentine relatii personale" cu persoanele mentionate anterior, alin. (3) al aceluiasi articol reglementānd faptul c㠄părintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot īmpiedica relatiile personale ale acestuia cu bunicii [...], decāt īn cazurile īn care instanta decide īn acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului."

De asemenea, Curtea constată că, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, „prezenta lege reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului"si se subordonează cu prioritate interesului superior al acestuia. Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv īn legătură cu drepturile si obligatiile ce revin părintilor sau altor reprezentanti legali, precum persoanelor care īl au īn plasament legal. De asemenea, va prevala īn toate demersurile si deciziile care privesc copiii, īntreprinse de autoritătile publice si de organismele private autorizate, precum si īn cauzele solutionate de instantele judecătoresti (art. 2 din lege).

Īn spetă, exceptia de neconstitutionalitate a fost invocată īntr-o cauză civilă ce are ca obiect actiunea formulată de bunicii care au crescut minorul pānă la vārsta de 6 ani, prin care acestia solicită stabilirea de către instantă a dreptului de a avea legături personale cu minorul.

Avānd īn vedere toate acestea, Curtea nu poate retine motivele de neconstitutionalitate invocate de autor, prevederile de lege criticate fiind īn acord atāt cu dispozitiile constitutionale privind protectia copiilor si a tinerilor potrivit cărora „Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă īn realizarea drepturilor lor", cāt si cu dispozitiile art. 26 alin. (1) din Constitutie potrivit cărora „Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată".

Curtea retine faptul că solutia legislativă criticată asigură respectarea „vietii de familie", eventualele măsuri legislative care ar īmpiedica relatia dintre minor si bunici constituind o ingerintă īn dreptul la viata familială.

De altfel, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, īn cadrul notiunii de „viată familială", īn sensul art. 8 din

Conventie, au fost incluse si raporturile dintre rude apropiate „care pot avea un rol considerabil īn materie, cum ar fi spre exemplu, cele īntre bunici si nepoti [...], ceea ce implică pentru stat obligatia de a actiona īn asa fel īncāt să asigure rezolvarea normală a acestor raporturi." (Marckx vs. Belgia, 13 iunie 1979). Totodată, īn spetă, legătura dintre minor si bunici, avānd suficientă constantă pentru a crea legături familiale de facto, justifică cererea acestora de a avea legături personale cu minorul.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, exceptie ridicată de Otilia Malenceacīn Dosarul nr. 10521.1/55/2008 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

privind īncetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Culetu Dănut, inspector guvernamental

 

Avānd īn vedere Cererea īnregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/2.912 din 14 aprilie 2009,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 1 mai 2009 īncetează, la cerere, raportul de serviciu al domnului Culetu Dănut, inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 485.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 406/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Nitu Marin, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 406/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Nitu Marin, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Nitu Marin, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să īndeplinească, la nivelul judetului Sălaj, atributii ce intră īn sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, īn conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară īn teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde īsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, īn conditiile legii, pe baza raportărilor realizate īn urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 486.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru desfăsurarea procedurilor de evaluare anuală a activitătii managerului spitalului public

 

Văzānd Nota nr. 315 din 8 aprilie 2009 a Comisiei Centrale de Evaluare a Activitătii Managerilor,

avānd īn vedere prevederile art. 178 alin. ( 3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă īn baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate īnceta īnainte de termen, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:


1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), evaluarea activitătii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2008 se realizează pānă la data de 30 aprilie 2009."

2. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul continut:

„Al. 42. - (1) Īn exercitarea atributiilor de verificare si urmărire a modului de desfăsurare a evaluării activitătii managerilor spitalelor publice, īn cazul īn care constată neconcordante īntre valorile indicatorilor din fisele de evaluare si valorile acestor indicatori rezultate din dosarele de evaluare, comisia centrală de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătătii solicită comisiei de evaluare constituite la nivelul directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti reexaminarea dosarelor de evaluare respective.

(2) Īn situatia īn care, īn urma reexaminării dosarelor de evaluare, cu luarea īn considerare a neconcordantelor prevăzute la alin. (1), calificativele managerilor spitalelor publice se modifică, dispozitiile prezentului ordin se aplică īn mod corespunzător."

Art. II. - Se abilitează Comisia Centrală de Evaluare a Managerilor să transmită comisiilor de evaluare constituite la nivelul directiilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti, īn vederea reexaminării, dosarele de evaluare ale managerilor spitalelor publice īn cazul cărora au fost constatate neconcordante.

Art. III. - Directiile de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătătii, precum si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 13 aprilie 2009.

Nr. 463.

 

MINISTERUL JUSTITIEI Sl LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute in anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 1.134/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Alexei Cristina, fiica lui Andrei si Elena, născută la data de 17 ianuarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 2. (4.053/2004)

2. Alexei Elena, fiica lui Musteată Petru (născut la 29.06.1924 īn localitatea Săiti, judetul Tighina) si Măria, născută la data de 30 mai 1965 īn localitatea Săiti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 2. (4.053/2004). Copii minori: Alexei Victor, născut la data de 10.01.1992.

3. Andreev Veronica, fiica lui Jomiru Ion si Svetlana (fiica lui Fărīmă Ion, născut la 1.03.1935 īn localitatea Vărzăresti), născută la data de 8 februarie 1987 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari. (406/2007)

4. Apostol Gheorghe, fiul lui Dumitru si Veronica, născut la data de 11.09.1985 īn localitatea Truseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, Str. Chisinăului, nr. 1. (14.800/2003)

5. Apostol Nina, fiica lui Dumitru si Veronica, născută la data de 5.02.1987 īn localitatea Truseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, Str. Chisinăului, nr. 1. (14.800/2003)

6. Apostol Veronica, fiica lui Tālmaci Vladimir (născut la 15.12.1935 īn localitatea Chisinău) si Nina, născută la data de 1 septembrie 1966 īn localitatea Truseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, Str. Chisinăului nr. 1. (14.800/2003) Copii minori: Apostol Crischentian, născut la data de 16.04.1995.

7. Arabadji Ion, fiul lui Petru si Alexandra, născut la data de 15 septembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti. (5.314/2003)

8. Arabadji Petru, fiul lui Ion (născut la 3.02.1939 īn localitatea Colibasi) si Ana, născut la data de 27 mai 1963 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti. (5.314/2003) Copii minori: Arabadji Anatolie, născut la data de 12.10.1994.

9. Arabadji Victor, fiul lui Petru si Alexandra, născut la data de 5 octombrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti. (5.314/2003)

10. Balica Valeriu, fiul lui Leonid (născut la 6.11.1934 īn localitatea Edinet) si Ecaterina, născut la data de 9 iunie 1969 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea lesilor nr. 19, ap. 63. (15.553/2003). Copii minori: Balica Lilia, născută la data de 19.11.2005.

11. Balica Vitalie, fiul lui Leonid (născut la 6.11.1934 īn localitatea Briceni, judetul Edinet) si Ecaterina, născut la data de 30 octombrie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea lesilor nr. 19, ap. 63. (15.552/2003)

12. Barda Oleg, fiul lui Mihail (fiul lui Vasilii, născut la 1.03.1928 īn localitatea Podoima, raionul Camenca) si Ecaterina, născut la data de 21 mai 1981 īn localitatea Podoimita, raionul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Podoima, raionul Camenca. (2.235/2008) Copii minori: Barda Ala, născută la data de 13.10.2004.

13. Beregoi Valentina, fiica lui Tudor (fiul lui Ion, născut la 7.03.1921 īn localitatea Chisinău) si Elena, născută la data de 2 mai 1984 īn localitatea Rusestii Noi, cetătean moldovean, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drăguseni, raionul Hīncesti. (528/2006)

14. Bīnzari Liliana, fiica lui Hanganu Gheorghe si Tatiana (fiica lui Cucu Mihail, născut īn anul 1917 īn localitatea Mărăndeni, judetul Fălesti, si Olga), născută la data de 18 mai 1972 īn localitatea Catranīc, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 3, cămin. (3.510/2004) Copii minori: Bīnzari Romina, născută la data de 7.07.1996.

15. Bīrsă Larisa, fiica lui Groza Mihail si Liubovi (născută la 26.07.1937 īn localitatea Văsieni), născută la data de 1 ianuarie 1962 īn localitatea Văsieni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 23, ap. 52. (10.157/2003)

16. Bītca Nina, fiica lui Vrabie Ion si Feodosia (născută la 5.05.1916 īn localitatea Camenca), născută la data de 4 mai 1958 īn localitatea Camenca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 9, ap. 24. (15.947/2003)

17. Bobu Vasile, fiul lui Constantin (fiul lui Alexandru, născut la 15.03.1910 īn localitatea Pistruieni, raionul Telenesti) si Vasilia, născut la data de 6 ianuarie 1982 īn localitatea Pistruieni, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pistruieni, raionul Telenesti. (15.486/2003)

18. Bocancea Victoria, fiica lui Ion si Victoria (fiica lui Rusu Ion, născut la 8.05.1920, īn localitatea Cimislia), născută la data de 15 decembrie 1989 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hr. Botev nr. 4/1. (2.393/2008)

19. Bocun Andrei, fiul lui Eugeniu si Măria (fiica lui Csiminschi Anton, născut la 6.03.1900 īn localitatea Cretoaia, raionul Anenii Noi, si Domnica), născut la data de 11 decembrie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Latină nr. 19, bl. 2, ap. 3. (14.388/2003)

20. Bocun Eugeniu, fiul lui Eugeniu si Măria (fiica lui Csiminschi Anton, născut la 6.03.1900 īn localitatea Cretoaia, raionul Anenii Noi, si Domnica), născut la data de 22 mai 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Latină nr. 19, bl. 2, ap. 3. (14.389/2003)

21. Bocun Măria, fiica lui Anton (născut la 6.03.1900 īn localitatea Cretoaia, raionul Anenii Noi) si Domnica, născută la data de 2 mai 1951 īn localitatea Cretoaia, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Latină nr. 19, bl. 2, ap. 3. (14.387/2003)

22. Botezatu Nicolae, fiul lui Petru si Măria (fiica lui Chiriac Nicolae si Ana, născută la 8.11.1927 īn localitatea Ciuciuleni), născut la data de 11 noiembrie 1982 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciuciuleni, raionul Nisporeni. (129/2004)

23. Bradu Elena, fiica lui Struc Ion si Nina (fiica lui Savin Stefan, născut la 20.09.1929 īn localitatea Jora de Sus, si Ana), născută la data de 17 octombrie 1980 īn localitatea Ungheni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 37, bl. 3, ap. 19. (2.602/2003) Copii minori: Bradu Cristian, născut la data de 13.07.2001.

24. Bradu Ruslan, fiul lui Profir (fiul lui Constantin, născut la 7.04.1907 īn localitatea Niscani, si Vera) si Ecaterina, născut la data de 25 ianuarie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 37, bl. 3, ap. 19. (2.601/2003)

25. Brovcenco Sergiu, fiul lui Vasile (fiul lui Ion si Tudora, născută la 8.03.1930 īn localitatea Văleni) si Ludmila, născut la data de 13 decembrie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1. (14.640/2003) Copii minori: Brovcenco Nichita, născut la data de 21.06.2007.

26. Brovcenco Vasile, fiul lui Ivan si Feodora (născută la 8.03.1930 īn localitatea Văleni), născut la data de 16 octombrie 1955 īn localitatea Okteabriskoe, raionul Sortandinsk, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Dimitrie Cantemir nr. 1.(14.639/2003)

27. Buciumas Igor, fiul lui Vasile si lulia (fiica lui Tărītă Ilie si Leomida, născută īn anul 1911 īn localitatea Geamăna), născut la data de 9 iulie 1974 īn localitatea Zīmbreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 21, bl. 1, ap. 58. (14.069/2003) Copii minori: Buciumas Maxim, născut la data de 1.07.2005, si Buciumas Vladislav, născut la data de 1.07.2005.

28. Bulat Adela, fiica lui Simon Dumitru (fiul lui Ana, născută īn anul 1924 īn localitatea Lunga, raionul Dubăsari) si Ana, născută la data de 25 mai 1980 īn localitatea Pīnzăreni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, str. I. Sevciuc nr. 8. (2.215/2008) Copii minori: Bulat Marius, născut la data de 28.07.2002.

29. Bulat Ruslan, fiul lui lacob (născut la 20.08.1926 īn localitatea Cosnita, raionul Dubăsari) si Aculina, născut la data de 22 noiembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, str. A. Puskin nr. 6. (2.214/2008)

30. Burdujan Adelina, fiica lui Vasile (născut la 12.10.1930 īn localitatea Coteala, raionul Briceni) si Larisa, născută la data de 7 octombrie 1960 īn localitatea Coteala, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Larga, raionul Briceni. (2.410/2008)

31. Burdujan Alexandru, fiul lui Anatolie si Adelina (fiica lui Bajurean Vasile, născut la 12.10.1930 īn localitatea Coteala, raionul Briceni), născut la data de 17 septembrie 1985 īn localitatea Larga, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Larga, raionul Briceni. (2.409/2008)

32. Burlacu Mihail, fiul lui Afanasie (născut la 4.03.1929 īn localitatea Chisinău) si Măria, născut la data de 14 octombrie 1964 īn localitatea Zăicanii Noi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 15, bl. 1, ap. 50. (15.975/2003)

33. Buzu Ludmila, fiica lui Munteanu Vasile (fiul lui Nicolae si Elena, născută la 7.09.1928 īn localitatea Lăpusna) si Nina, născută la data de 1 septembrie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Petru Movilă nr. 23, bl. 1, ap. 43 (39/2004)

34. Buzu Vitalie, fiul lui Nicolae (fiul lui Vasile si Varvara, născută la 12.04.1921 īn localitatea Peresecina) si Ludmila, născut la data de 8 februarie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Petru Movilă nr. 23, bl. 1, ap. 43. (38/2004)

35. Calancea Lilian, fiul lui Stefan si Natalia (fiica lui Turcan Gheorghe, născut la 6.05.1923 īn localitatea Vadul lui Vodă), născut la data de 26 decembrie 1976 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Gh. Asachi nr. 32A. (2.229/2008) Copii minori: Calancea Lia, născută la data de 23.10.2003.

36. Calancea Liuba, fiica lui Cobzaru Mihail (fiul lui Nicolae, născut la 30.03.1907 īn localitatea Lozova) si Liudmila, născută la data de 20 august 1980 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, Str. Pădurilor nr. 17. (2.224/2008)

37. Calancea Natalia, fiica lui Turcan Gheorghe (născut la 6.05.1923 īn localitatea Vadul lui Vodă) si lulita, născută la data de 5 august 1955 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Gh. Asachi nr. 32A. (2.213/2008)

38. Calancea Stepan, fiul lui Mihail (născut la 2.01.1916 īn localitatea Bălăbănesti) si Măria, născut la data de 22 aprilie 1955 īn localitatea Bălăbănesti, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Gh. Asachi nr. 32A. (2.221/2008)

39. Camerzan Sergiu, fiul lui Vladimir si Lilia (fiica lui Bujor Simion, născut la 2.09.1933 īn localitatea Limbenii Noi, judetul Bălti), născut la data de 5 august 1988 īn localitatea Camenca, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Camenca, raionul Glodeni. (2.156/2008)

40. Carp Inna, fiica lui Gheorghe (fiul lui Trifan, născut īn anul 1915 īn localitatea Vălcinet, judetul Lăpusna) si Valentina, născută la data de 2 mai 1985 īn localitatea Bereznegovataia, raionul Bereznegovatski, regiunea Nicolaev, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-lulia nr. 14, ap. 71. (15.993/2003)

41. Castravet Raisa, fiica lui Esanu Dumitru si Ioana (fiica lui Mancas Vasile, născut la 22.01.1923 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 7 ianuarie 1973 īn localitatea Pervomaiscoe, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bogdan Voevod nr. 6/3, ap. 49. (2.220/2008) Copii minori: Castravet Adrian, născut la data de 14.07.1995.

42. Catīrău Nicolae, fiul lui Constantin si Lidia (fiica lui lurco losif, născut la 17.09.1916 īn localitatea Puhoi, judetul Chisinău), născut la data de 1 ianuarie 1966 īn localitatea Puhoi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 794, ap. 22. (1.533/2008)


43. Căpătici Vera, fiica lui Cojusnean Efim (născut la 13.10.1910 īn localitatea Chisinău) si Tecla, născută la data de 1 mai 1954 īn localitatea Cimiseni, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hristo Botev nr. 11, bl. 1, ap. 58. (3.018/2006)

44. Căpătici Victoria, fiica lui Vladimir (fiul lui Nicanor, născut la 24.06.1923 īn localitatea Frumusica, judetul Soroca) si Vera, născută la data de 28 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hristo Botev nr. 11, bl. 1,ap. 58. (3.017/2006)

45. Căpătici Vladimir, fiul lui Nicanor (născut la 24.06.1923 īn localitatea Frumusica, judetul Soroca) si Vera, născut la data de 23 iulie 1948 īn localitatea Frumusica, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Hristo Botev nr. 11, bl. 1, ap. 58. (3.019/2006)

46. Căpraru Vasile, fiul lui Andrei (născut la 11.12.1937 īn localitatea Drăgusenii Noi) si Ana, născut la data de 14 august 1973 īn localitatea Drăgusenii Noi, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drăgusenii Noi, raionul Hīncesti. (2.233/2008) Copii minori: Căpraru Ana, născută la data de 11.12.2003.

47. Ceban Vladimir, fiul lui Gheorghe si Ana (născută la 27.11.1935 īn localitatea Bubuieci), născut la data de 31 mai 1969 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Madan Gh. nr. 50, ap. 6. (3.187/2006)

48. Cebotaru Angela, fiica lui Valeriu si Măria (fiica lui Obreja Elena, născută la 19.01.1914 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir), născută la data de 22 martie 1978 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ip. Soroceanu nr. 73/2, ap. 21. (2.232/2008)

49. Cerlat Anastasia, fiica lui Ciolan Ion si Măria (născută la 1.10.1927 īn localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca), născută la data de 2 ianuarie 1951 īn localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. (1.534/2008)

50. Chetreanu Marian, fiul lui Andrei (născut la 24.09.1935 īn localitatea Jevreni, raionul Criuleni) si Daria, născut la data de 17 februarie 1971 īn localitatea Jevreni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jevreni, raionul Criuleni. (2.310/2008)

51. Chetreanu Natalia, fiica lui Ion si Ana (fiica lui Tapu lacob, născut la 1.01.1911 īn localitatea Arionesti, raionul Donduseni, si Efrosinia), născută la data de 25 iulie 1973 īn localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jevreni, raionul Criuleni. (2.309/2008) Copii minori: Chetreanu Cristin, născut la data de 8.03.1995, si Chetreanu Alina, născută la data de 11.08.2000.

52. Chiciuc Mihail, fiul lui Ilie si Elisaveta (fiica lui Casu Pantelimon si Stefana, născută la 11.05.1939 īn localitatea Cīslita-Prut), născut la data de 16 august 1980 īn localitatea Cīslita-Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīslita-Prut, raionul Cahul. (15.811/2003)

53. Chilat Sergiu, fiul lui Valentin (fiul lui Axentie, născut la 12.06.1920 īn localitatea Bīrnova, raionul Ocnita, si Eudochia) si Măria, născut la data de 28 septembrie 1981 īn localitatea Bīrnova, raionul Ocnita, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bīrnova, raionul Ocnita. (276/2003)

54. Chiperi Rodica, fiica lui Ion si Dima (fiica lui Hacina Grigore, născut la 20.04.1919 īn localitatea Orhei, si Lidia), născută la data de 4 iunie 1984 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Stefan cel Mare nr. 6, ap. 23. (15.985/2003)

55. Chircă Mariana, fiica lui Marambei Anatolie (fiul lui Fiocla, născută la 23.09.1927 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă) si Olga, născută la data de 28 august 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Onesti nr. 12.(1.715/2008)

56. Chiriac Adrian, fiul lui Alexandru (fiul lui Vasile, născut la 14.05.1934 īn localitatea Pistruieni, raionul Orhei) si Măria, născut la data de 13 iunie 1983 īn localitatea Pistruieni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 28, ap. 47. (15.539/2003)

57. Chiriac Adriana, fiica lui Alexandru (fiul lui Vasile, născut la 14.05.1934 īn localitatea Pistruieni, raionul Orhei) si Măria, născută la data de 23 martie 1978 īn localitatea Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 28, ap. 48. (15.493/2003)

58. Chiriac Nadejda, fiica lui Andrei (fiul lui Onofrei si Eugenia, născută la 14.02.1922 īn localitatea Răciula)si Măria, născută la data de 3 octombrie 1973 īn localitatea Răciula, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 11, bl. 4, ap. 1. (15.931/2003) Copii minori: Bragoi Olga, născută la data de 7.03.1999.

59. Chiriac Sergiu, fiul lui Ploscaru Ion (fiul lui Gheorghe, născut īn anul 1907 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna) si Alexandra, născut la data de 1 august 1970 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 76, ap. 16. (14.082/2003) Copii minori: Chiriac Nelli, născută la data de 22.01.2001.

60. Chitoroga Stepan, fiul lui Nestor si Măria (născută la 31.03.1920 īn localitatea Hīrcesti), născut la data de 5 februarie 1949 īn localitatea Condrătesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. 31 August nr. 6. (14.141/2003)

61. Ciobanu Igor, fiul lui Ion si Olga (fiica lui Bologa Vera, născută la 16.01.1911 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani), născut la data de 4 mai 1977 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corlăteni, raionul Rīscani. (1.522/2008)

62. Ciobanu Victor, fiul lui Zinaida (născută la 29.12.1938 īn localitatea Ciuciuleni, raionul Hīncesti), născut la data de 24 ianuarie 1967 īn localitatea Javgur, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, str. G. Latină nr. 19/1, ap. 3. (2.388/2008) Copii minori: Ciobanu Cristin, născut la data de 5.04.1993.


63. Ciumasu Vasile, fiul lui Vladimir (fiul lui Constantin si Parascovia, născută la 2.04.1922 īn localitatea Vălcinet) si Nadejda, născut la data de 9 iulie 1980 īn localitatea Vălcinet, raionul Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Testemiteanu nr. 29, bl. 2, ap. 88B. (15.681/2003)

64. Cojocari Victor, fiul lui Vasile si Parascovia (născută la 30.07.1935 īn localitatea Bălti), născut la data de 17 septembrie 1970 īn localitatea Elizaveta, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Harmatca, raionul Dubăsari. (15.254/2003) Copii minori: Cojocari Aritom, născut la data de 22.06.2004.

65. Cojocaru Petru, fiul lui Gheorghe (născut la 23.04.1930 īn localitatea Bălti) si Cristina, născut la data de 17 noiembrie 1958 īn localitatea Pīrlita, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrlita, raionul Ungheni. (2.971/2006)

66. Cojocaru Uliana, fiica lui Putin Nicolae (născut la 6.11.1925 īn localitatea Cimislia) si Tamara, născută la data de 10 octombrie 1956 īn localitatea Ciucur-Mingir, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrlita, raionul Ungheni. (2.972/2006)

67. Conisescu Elizabet, fiica lui Andrei (fiul lui Ivan, născut la 16.05.1916 īn localitatea Sofia, judetul Bălti) si Galina, născută la data de 9 noiembrie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, Str. Studentilor nr. 7/3, ap. 41. (2.405/2008) Copii minori: Minciună Andreea-Mirela, născută la data de 16.03.2006.

68. Corcinschi Marcel, fiul lui Oleg si lulia (fiica lui Berghia Glicheria, născută la 11.06.1925 īn localitatea Hristici, raionul Soroca), născut la data de 4 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 14, bl. 1, ap. 47. (1.532/2008)

69. Cotorobai Olga, fiica lui Plămădeală Ion si Valentina (fiica lui losip Gheorghe, născut la 18.08.1931 īn localitatea Vasieni), născută la data de 4 august 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 30/3, ap. 45. (2.231/2008) Copii minori: Cotorobai Daniela, născută la data de 1.03.2004, si Cotorobai Marius, născut la data de 27.10.2006.

70. Cozma Ruslan, fiul lui Constantin (fiul lui Petru, născut la 20.06.1920 īn localitatea Cahul) si Galina, născut la data de 18 decembrie 1979 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crihana Veche, raionul Cahul. (15.279/2003)

71. Cretu Ion, fiul lui Matei (fiul lui Ana, născută la 11.06.1922 īn localitatea Tigheci, raionul Leova) si Valentina, născut la data de 26 septembrie 1980 īn localitatea Tigheci, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tigheci, raionul Leova. (1.527/2008 ) Copii minori: Cretu Gabriela, născută la data de 5.10.2005.

72. Cretu Liviu, fiul lui Ion si Eugenia (fiica lui Rabei Constantin si Măria, născută la 1.01.1932 īn localitatea Hījdieni), născut la data de 13 septembrie 1978 īn localitatea Hījdieni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hījdieni, raionul Glodeni. (14.462/2003) Copii minori: Cretu Livia, născută la data de 11.07.2000.

73. Cretu Sergiu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Serghei, născut la 19.03.1917 īn localitatea Chisinău) si Măria, născut la data de 27 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, Str. Grădinarilor nr. 102, judetul Chisinău. (2.293/2008)

74. Cristescu Dorin, fiul lui Vasile si Ludmila, născut la data de 2.10.1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, judetul Chisinău. (14.101/2003)

75. Cristescu Ludmila, fiica lui Negrescu Constantin (fiul lui Ion si Elena, născută īn anul 1903 īn localitatea Scoreni) si Măria, născută la data de 21 decembrie 1969 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, judetul Chisinău. (14.101/2003) Copii minori: Cristescu Cătălin, născut la data de 30.04.1993, si Cristescu Dumitrita, născută la data de 8.11.1996.

76. Croitoru Mihail, fiul lui Evghenii si Evghenia (fiica lui Zinovia, născută la 12.06.1925 īn localitatea Durlesti), născut la data de 1 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-lulia nr.3, ap. 19. (2.785/2008)

77. Cucu Cătălin, fiul lui Mihail (fiul lui Ecaterina, născută la 18.11.1923 īn localitatea Furceni, raionul Orhei ) si Tatiana, născut la data de 28 februarie 1970 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Aeroport nr. 10, ap. 3. (1.525/2008) Copii minori: Cucu Inesa, născută la data de 25.05.1994, si Cucu Maxim, născut la data de 16.08.1996.

78. Damaschin Valentina, fiica lui Stefan (născut la 3.08.1933 īn localitatea laloveni) si Anastasia, născută la data de 25 ianuarie 1964 īn localitatea Zīmbreni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Entuziastilor nr. 45. (15.240/2003) Copii minori: Solonaru Valentin, născut la data de 24.06.1994.

79. Danilescu Tudor, fiul lui Alexei si Nina (fiica lui Maftei Feodor, născut la 26.08.1931 īn localitatea Horodiste, raionul Rezina), născut la data de 30 august 1984 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Fantalului nr. 15, ap. 3. (2.392/2008)

80. Daranuta lulia, fiica lui Vasile (fiul lui llarion, născut la 2.05.1919 īn localitatea Tighina) si Firdania, născută la data de 27 iulie 1981 īn localitatea Kazan, raionul Kirov, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. C. Brāncusi nr. 146, bl. A, cămin. (15.046/2003)

81. Darie Ludmila, fiica lui Alexandru si Zinaida (născută la 1.02.1935 īn localitatea Hījdieni, raionul Glodeni), născută la data de 17 iunie 1960 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 62/2, ap. 70. (2.328/2008)

82. Darii Lilian, fiul lui Nicolae (fiul lui Chiprian, născut la 12.11.1919 īn localitatea Chisinău) si Larisa, născut la data de 23 decembrie 1979 īn localitatea Bardar, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. laloveni nr. 96, bl.V, ap. 11.(14.344/2003)

83. Darii Valeriu, fiul lui Simion si Nadejda (fiica lui Codreanu Mardar, născut la 12.12.1920 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia), născut la data de 9 decembrie 1967 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (2.325/2008) Copii minori: Darii Victor, născut la data de 26.07.1992, si Darii Valeria, născută la data de 27.01.2000.

84. Diviza Roman, fiul lui Pavel (fiul lui Vasile, născut la 20.01.1915 īn localitatea Dahnovici, judetul Lăpusna) si Măria, născut la data de 12 iunie 1981 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codru, str. Juraveli nr. 16/1, ap. 2. (2.390/2008)

85. Doga-Parnov Ana, fiica lui Andrei (născut la 11.05.1932 īn localitatea Chisinău) si Raisa, născută la data de 20 octombrie 1974 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dacia nr. 40, bl. 2, ap. 46. (6.181/2003) Copii minori: Doga-Parnov Valerii, născut la data de 5.07.1994.

86. Donciu Ludmila, fiica lui Vedean Antolie si Elizaveta (fiica lui Chilimari Ion, născut la 21.09.1930 īn localitatea Parcani), născută la data de 5 iulie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Schinoasei nr. 25. (1.747/2008)

87. Doroftei Aurel, fiul lui Pavel (născut la 4.11.1934 īn localitatea Dubăsarii Vechi) si Parascovia, născut la data de 9 septembrie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 19/1, ap. 39. (2.230/2008)

88. Dragomir Constantin, fiul lui Vasile (născut la 2.02.1937 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul) si Elena, născut la data de 9 august 1973 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, str. Alexandru cel Bun nr. 4, raionul Cahul. (11.935/2003) Copii minori: Dragomir Sorina, născută la data de 15.09.1995, Dragomir David, născut la data de 17.10.1997, Dragomir Cosmina, născută la data de 18.12.2001, si Dragomir Ruben, născut la data de 25.04.2004.

89. Druc Lilia, fiica lui Teodor si Sofia (născută la 21.03.1938 īn localitatea Sīngereii Noi, raionul Sīngerei), născută la data de 26 iulie 1975 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mărinesti, raionul Sīngerei. (2.391/2008)

90. Dubina Dinu, fiul lui Anastasie si Ecaterina (fiica lui Margina Ion, născut la 14.06.1927 īn localitatea Mărculesti), născut la data de 22 august 1976 īn localitatea Mărculesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. V Miele nr. 20, ap. 29. (2.211/2008) Copii minori: Dubina Cristian, născut la data de 17.09.1996, si Dubina Danu, născut la data de 15.03.2002.

91. Dubina Ludmila, fiica lui Vasilian Teodor (născut la 28.08.1933 īn localitatea Căinării Vechi, raionul Soroca) si Ana, născută la data de 26 martie 1975 īn localitatea Căinării Vechi, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia 11/2, ap. 18. (2.212/2008)

92. Ermicioi Alexandru, fiul lui Boris (născut īn anul 1913 īn localitatea Durlesti) si Olga, născut la data de 5 ianuarie 1956 īn localitatea Băcioi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 626. (2.399/2008)

93. Ermicioi Ana, fiica lui Greabca Ion (născut la 8.01.1915 īn localitatea Chisinău) si Nina, născută la data de 18 februarie 1956 īn localitatea Băcioi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 626. (2.400/2008) Copii minori: Ermicioiviad, născut la data de 18.03.1995, si Ermicioi Alexandru, născut la data de 3.02.1997.

94. Filat Adrian, fiul lui Artur, fiul lui Serghei (născut la 1.12.1930 īn localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti) si Evghenia, născut la data de 15 februarie 1986 īn localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bucuresti nr. 56, ap. 3. (3.125/2006)

95. Filat Artur, fiul lui Serghei (născut la 1.12.1930 īn localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti) si Ana, născut la data de 2 ianuarie 1958 īn localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bucuresti nr. 56, ap. 3. (3.124/2006)

96. Florea Alexandru, fiul lui Stefan si Raisa (fiica lui Grigor Simion, născut la 27.04.1918 īn localitatea Dubna, raionul Soroca), născut la data de 20 mai 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Hīncesti nr. 55, bl. 3, ap. 61.(3.209/2006)

97. Focsa Andrei, fiul lui Ion (născut la 17.07.1935 īn localitatea Cahul) si Măria, născut la data de 18 septembrie 1975 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rosu, judetul Cahul. (12.354/2003) Copii minori: Focsa Dorin, născut la data de 1.04.1998, si Focsa Marius, născut la data de 20.10.2001.

98. Galitī Diana, fiica lui Nicolae si Ecaterina (fiica lui Gīscă Ion, născut la 9.05.1920 īn localitatea Manta, judetul Cahul, si Măria), născută la data de 3 septembrie 1980 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, raionul Cahul. (14.774/2003)

99. Garabajiu Dorina, fiica lui Gheorghe si Aurora (fiica lui Lesnic Ecaterina, născută la 16.12.1939 īn localitatea Mihălăseni, judetul Edinet, Republica Moldova), născută la data de 3 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Suceava nr. 152, ap. 23. (2.321/2008)

100. Geru Natalia, fiica lui Capros Dumitru si Ecaterina (născută Hartonenco la 24.04.1932 īn localitatea Chircăiesti), născută la data de 11 octombrie 1955 īn localitatea Chircăiesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 100, bl. 2, ap. 50. (14.869/2003)

101. Gīrbu Cristina, fiica lui Fialcovschi Ion (fiul lui Toader, născut la 19.04.1919 īn localitatea Zgărdesti) si Anna, născută la data de 16 februarie 1980 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. T. Vladimirescu nr. 9. (1.825/2007)


102. Gogu Andrei, fiul lui Petru (născut la 17.04.1936 īn localitatea Căuseni) si Efrosinia, născut la data de 21 august 1964 īn localitatea Căuseni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Ghe. Asachi nr. 10.(14.423/2003) Copii minori: GoguTatiana, născută la data de 28.11.1993, Gogu Dan, născut la data de 29.08.1995, Gogu lanic, născut la data de 31.07.1997, Gogu Luminita, născută la data de 19.05.2000, Gogu Emanuela, născută la data de 3.01.2002, si Gogu Liviu, născut la data de 18.09.2005.

103. Gogu Pavel, fiul lui Andrei si Liuna, născut la data de 6 noiembrie 1990 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Ghe. Asachi nr. 10. (14.423/2003)

104. Gorceag Dumitru, fiul lui Artenii (născut la 20.10.1918 īn localitatea Milesti, raionul Nisporeni) si Sofia, născut la data de 6 ianuarie 1952 īn localitatea Milesti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. M. Viteazul nr. 164A. (2.319/2008)

105. Gorceag Nina, fiica lui Bejenaru Dumitru (născut la 8.08.1935 īn localitatea Sărata Veche, raionul Fălesti) si Tatiana, născută la data de 22 ianuarie 1962 īn localitatea Ciolacu Vechi, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. M. Viteazul nr. 164A. (2.317/2008)

106. Gorda Alexandru, fiul lui Gheorghe si Măria (fiica lui Velea Ilie, născut la 3.07.1925 īn localitatea Krasnoilsk, si Varvara), născut la data de 17 iulie 1979 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Cervonoarmiiska bl. 87, ap. 6. (1.481/2004)

107. Grigoriev Nina, fiica lui Svet Ion (născut la 8.02.1928 īn localitatea Mereni, judetul Anenii Noi) si Elena, născută la data de 10 octombrie 1959 īn localitatea Mereni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 46, ap. 1. (5.824/2004)

108. Grosu Tudor, fiul lui Alexei (născut la 26.09.1931 īn localitatea Bolohan, raionul Orhei) si Măria, născut la data de 18 martie 1962 īn localitatea Bolohan, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bolohan, raionul Orhei. (2.314/2008)

109. Gudima Dumitru, fiul lui Eugeniu (fiul lui Dumitru, născut la 26.10.1920 īn localitatea Rediul Mare, raionul Donduseni) si Olga, născut la data de 26 iunie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Costin nr. 59, ap. 129. (2.316/2008)

110. Guzun Petru, fiul lui Victor (fiul lui Petru, născut la 2.05.1918 īn localitatea Chisinău) si Elena, născut la data de 4 iunie 1985 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Stepelor nr. 24. (323/2005)

111. Haivaz Svetlana, fiica lui Vasile (fiul lui Vasile si Alexandra, născută la 15.11.1928 īn localitatea Băscălia) si Nadejda, născută la data de 5 ianuarie 1983 īn localitatea Băscălia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băscălia, str. M. Eminescu nr. 33, raionul Basarabeasca. (14.140/2003)

112. Haivaz Vasile, fiul lui Vasile si Alexandra (născută la 15.11.1928 īn localitatea Băscălia), născut la data de 14 ianuarie 1954 īn localitatea Băscălia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băscălia, str. M. Eminescu, raionul Basarabeasca. (14.138/2003)

113. Haivaz Vasile, fiul lui Vasile si Nadejda, născut la data de 14 mai 1986 īn localitatea Băscălia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băscălia, str. M. Eminescu, raionul Basarabeasca.(14.138/2003)

114. Hanganu Ion, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 4 octombrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 7/3, ap. 39. (2.322/2008)

115. Hanganu Valentina, fiica lui Antoci Feodosie (născut la 2.05.1923 īn localitatea Porumbrei, raionul Cimislia) si Agripina, născută la data de 23 ianuarie 1959 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 7/3, ap. 39. (2.322/2008)

116. Ilii Vădim, fiul lui Dumitru si Măria ( fiica lui Matei Gheorghe, născut la 25.08.1929 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni), născut la data de 27 iunie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dacia nr. 46, ap. 89. (2.209/2008) Copii minori: Ilii Damian, născut la data de 24.05.2007.

117. lovu Natalia, fiica lui Ion si Ala (fiica lui Slănina Andronic, născut la 11.05.1925 īn localitatea Străseni, si Valentina), născută la data de 12 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 4, ap. 38.(15.393/2003)

118. Ipati Octavian, fiul lui Petru (fiul lui Luca, născut la 8.02.1901 īn localitatea Delacău) si Vera, născut la data de 5 noiembrie 1976 īn localitatea Delacău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Delacău, str. M. Eminescu, raionul Anenii Noi. (1.199/2003)

119. Iuras Victor, fiul lui Ion si Ludmila (fiica lui Bogatīi Petru, născut la 29.06.1920 īn localitatea Grigoripol, si Claudia), născut la data de 19 mai 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Branistii nr. 5, bl. 6, ap. 31. (11.726/2003) Copii minori: Iuras Daniil, născut la data de 22.08.2004.

120. Ivanov Vladimir, fiul lui lurie si Zinaida, născut la data de 8 decembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 7, bl. 1, ap. 51.(14.242/2003)

121. Ivanov Zinaida, fiica lui Macrii Ion (născut la 29.05.1932 īn localitatea Buciusca, judetul Orhei) si Liubovi, născută la data de 25 iulie 1956 īn localitatea Buciusca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Liviu Deleanu nr. 7, bl. 1, ap. 51.(14.242/2003)

122. Janău Vasile, fiul lui Vasile si Angela (fiica lui Dimitriu Ion, născut la 16.03.1938 īn localitatea Căbăiesti), născut la data de 18 iunie 1988 īn localitatea Pīrjolteni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn


Republica Moldova, localitatea Pīrjolteni, raionul Călărasi.(2.245/2008)

123. Jereghi Ludmila, fiica lui Andrei si Valentina (fiica lui Manole Elena, născută la 12.04.1924 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău), născută la data de 23 octombrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14/2, ap. 34. (2.324/2008)

124. Jimbei lurie, fiul lui Constantin si Măria (fiica lui Bodiu Nicolai, născut la 1.01.1907 īn localitatea Popeasca, judetul Tighina), născut la data de 30 mai 1967 īn localitatea Cărbuna, raionul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 29/2, ap. 26. (2.323/2008)

125. Jumir Oxana, fiica lui Pavel si Ecaterina (fiica lui Popescu Nicolae, născut la 19.10.1920 īn localitatea laloveni si Efimia), născută la data de 27 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīpala, raionul laloveni.(483/2005)

126. Juraveli Anatolie, fiul lui Vladimir si Angela, născut la data de 21 iunie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Decebal nr. 19, ap. 67.(2.247/2008)

127. Jurjiu Nicolae, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut īn anul 1920 īn localitatea Bălti) si Tamara, născut la data de 29 noiembrie 1978 īn localitatea Chirileni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 7, ap. 12.(558/2005)

128. Kohut Dana, fiica lui losif (fiul lui Aurora, născută la 8.11.1930 īn localitatea Storojinet) si Silvia, născută la data de 26 iulie 1981 īn localitatea Mejdurecie, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Ciudei, raionul Storojinet, regiunea Cernăuti. (2.224/2007)

129. Lari Mihail, fiul lui Dumitru (născut la 25.11.1935 īn localitatea Sīngera) si Parascovia, născut la data de 21 ianuarie 1962 īn localitatea Sīngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, Str. Stiintei nr.19A. (2.208/2008)

130. Lazarovici Emil, fiul lui Stefan (născut la 16.12.1938 īn localitatea Cernăuti) si Valentina, născut la data de 14 ianuarie 1969 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Soloviina nr. 5, ap. 2.(15.307/2003)

131. Leancă Igor, fiul lui Mihail (fiul lui Gheorghe, născut la 26.01.1931 īn localitatea Cimislia) si Măria, născut la data de 26 iunie 1979 īn localitatea Satul Nou, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Satul-Nou, raionul Cimislia. (14.861/2003) Copii minori: Leancă Augustin, născut la data de 25.08.2001.

132. Levinta Veaceslav, fiul lui Victor si Natalia (fiica lui Surugiu Chirii, născut la 3.01.1936 īn localitatea Mitoc, raionul Orhei), născut la data de 1 iunie 1985 īn localitatea Mitoc, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (2.205/2008)

133. Lifciu Măria, fiica lui Tăcu Vasile si Tăcu Elena (fiica lui Jaloba Feodor, născut la 16.05.1911 īn localitatea Horesti), născută la data de 9 aprilie 1974 īn localitatea Horesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dacia nr. 44, bl. 5, ap. 126. (637/2007) Copii minori: Lifciu Elena-Simona, născută la data de 11.05.2002.

134. Lujanscaia Aliona, fiica lui Vladimir si Valentina (fiica lui Pelin Ion, născut la 24.02.1924 īn localitatea Faraonovka, Odesa, si Ana), născută la data de 24 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Băltagi nr. 20, bl. 1.(15.497/2003)

135. Malcoci Dumitru, fiul lui Ion (fiul lui Andrei, născut la 12.01.1923 īn localitatea Năpădeni) si Margareta, născut la 7.06.1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nicoreni, raionul Drochia. (3.234/2003)

136. Malic Nicolae, fiul lui Mihail si Măria (fiica lui Dumitru, născut la 19.10.1891 īn localitatea Străseni si Aculina), născut la data de 7 septembrie 1974 īn localitatea Zubresti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zubresti, raionul Străseni.(14.722/2003)

137. Marcan Oleg, fiul lui Vasile (fiul lui Petru, născut la 26.06.1901 īn localitatea Tătărăsti, raionul Străseni) si Haritina, născut la data de 8 septembrie 1969 īn localitatea Zubresti, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ismail nr. 86, ap. 65.(2.389/2008)

138. Matcas Agnesa, fiica lui Tudor si Efrosinia (fiica lui Leahu Vladimir, născut la 16.03.1910 īn localitatea Badicul Moldovenesc, si Zinaida), născută la data de 15 septembrie 1979 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. I. Creangă nr. 77.(2.064/2003) Copii minori: Matcas Mihail, născut la data de 21.11.2003.

139. Matcas Igor, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut īn anul 1920 īn localitatea Pelinei, si Vasilisa) si Valentina, născut la data de 1 aprilie 1975 īn localitatea Pelinei, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinei, raionul Cahul. (2.062/2003)

140. Meriacri Nicolae, fiul lui Ion (fiul lui Nicolai, născut la 5.05.1929 īn localitatea Pănăsesti, raionul Străseni) si Nadejda, născut la data de 4 iulie 1984 īn localitatea Bucovăt, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bucovăt, str. Vasile Alecsandri nr. 24, raionul Străseni.(2.244/2008)

141. Mihalas Ion, fiul lui Ana (fiica lui Elena, născută la 18.02.1918 īn localitatea Lipoveni, judetul Lăpusna), născut la data de 9 august 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Soarelui nr. 89. (2.203/2008)

142. Miron Valeriu, fiul lui Ion (născut la 1.09.1928 īn localitatea Zăicani) si Ana, născut la data de 21 decembrie 1964 īn localitatea Zăicani, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 10/2, ap. 57B.(2.199/2008)

143. Mocanu Marieta, fiica lui Ion (fiul lui Feodor, născut la 11.02.1922 īn localitatea Taraclia, raionul Căuseni) si Lidia, născută la data de 19 septembrie 1984 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. A. Donici nr. 34. (3.816/2008) Copii minori: Mocanu Andrian, născut la data de 8.09.2004, si Mocanu Roman, născut la data de 8.09.2004.

144. Mocanu Vasile, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 24.03.1922 īn localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hīncesti) si Elena, născut la data de 14 aprilie 1963 īn localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata-Galbenă, str. Pervomaisc nr. 16, raionul Hīncesti.(2.401/2008)

145. Moraru Cristina, fiica lui Valeriu si Elena (fiica lui Stefan Trifan, născut la 19.09.1925 īn localitatea Bujor, raionul Hīncesti), născută la data de 12 august 1984 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Parcova, raionul Edinet.(2.331/2008)

146. Momeală Tatiana, fiica lui Covalciuc Victor si Parascovia (fiica lui Rotari Alexei, născut la 28.08.1911 īn localitatea Ocolina, judetul Soroca), născută la data de 2 ianuarie 1985 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zastīnca, raionul Soroca. (2.387/2008) Copii minori: Momeală Alexandru, născut la data de 30.04.2004.

147. Movilă Elena, fiica lui Nicolae (fiul lui Nicolai, născut la 5.12.1922 īn localitatea Corlăten) si Valentina, născută la data de 29 mai 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Decebal nr.121, ap. 12. (2.784/2008)

148. Movilean lurie, fiul lui Andrei (născut la 2.10.1925 īn localitatea Stolniceni) si Tamara, născut la data de 15 septembrie 1961 īn localitatea Carmanova, judetul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sucleia, str. Frunze nr. 11, raionul Slobozia.(15.191/2003)

149. Munteanu Denis, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 15.03.1931 īn localitatea Lăpusna) si lulita, născut la data de 31 martie 1982 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti.(14.481/2003)

150. Munteanu Lilia, fiica lui Vasile si Olga (fiica lui Ion si Agripina, născută la 7.10.1918 īn localitatea Drăgusenii Noi), născută la data de 10 august 1980 īn localitatea Drăgusenii Noi, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drăgusenii Noi, raionul Hīncesti.(15.638/2003)

151. Munteanu Petru, fiul lui Teodor (născut la 19.01.1932 īn localitatea Mingir) si Teodora, născut la data de 27 mai 1962 īn localitatea Cioara, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 21, bl. 1, ap. 12.(15.501/2003)

152. Munteanu Radu, fiul lui Ion si Anastasia (fiica lui Spoiala Constantin, născut la 2.07.1921 īn localitatea Popestii de Jos), născut la data de 12 iulie 1977 īn localitatea Popestii de Jos, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Popestii de Jos, raionul Drochia. (2.196/2008)

153. Mura Ioana, fiica lui Pavel si Raisa, născută la data de 27 iunie 1990 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Scrisului Latin nr. 4, ap. 39.(1.380/2004)

154. Mura Leonida, fiica lui Pavel si Raisa, născută la data de 8 martie 1989 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Scrisului Latin nr. 4, ap. 39.(1.380/2004)

155. Mura Raisa, fiica lui Levitchi Victor (născut la 3.05.1930 īn localitatea Orhei) si Lidia, născută la data de 28 octombrie 1956 īn localitatea Negureni, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Scrisului Latin nr. 4, ap. 39. (1.380/2004)

156. Nagalisov Eleonora, fiica lui Jentimir Ilie (născut la 14.10.1928 īn localitatea Gura Galbenei) si Elisaveta, născută la data de 3 aprilie 1965 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, Str. Grădinilor nr. 12. (1.819/2007) Copii minori: Nagalisov Eduard, născut la data de 10.08.1993.

157. Negru Ludmila, fiica lui Vasile si Vera, născută la data de 15.05.1990 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Zadnipru nr. 26.(1.526/2008)

158. Negru Vera, fiica lui Duca Stefan (născut la 27.02.1932 īn localitatea Cimislia) si Ecaterina, născută la data de 13 august 1961 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Zadnipru nr. 26.(1.526/2008)

159. Netida Axenia, fiica lui Leontie si Ana (născută la 2.09.1930 īn localitatea Telita), născută la data de 1 decembrie 1953 īn localitatea Telita, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vlaicu Pīrcălab nr. 42, ap. 15. (14.073/2003)

160. Nichifor Andrei, fiul lui Rodica (fiica lui Mihail, născut la 7.04.1925 īn localitatea Marinici, raionul Nisporeni), născut la data de 19 noiembrie 1984 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Sf. Tării nr. 3.(2.411/2008)

161. Nicolova Anjela, fiica lui Ozerov lan (născut la 11.11.1923 īn localitatea Bălti) si Vera, născută la data de 12 februarie 1955 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 8/2, ap. 56.(2.197/2008)

162. Olărasu Mihail, fiul lui Vasile si Natalia (fiica lui Botezatu Filimon, născut la 15.12.1925 īn localitatea Mingir, judetul Lăpusna, si Ioana), născut la data de 18 septembrie 1978 īn localitatea Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 2, bl. 1, ap. 37. (14.487/2003) Copii minori: Olărasu Daniela, născută la data de 13.06.2003.

163. Olednic lulia, fiica lui Boris si Alia (fiica lui Dmitriev Efim, născut la 29.12.1933 īn localitatea Muravliovka, raionul Izmail, si Anna), născută la data de 28 iulie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 5, ap. 100.(15.578/2003)

164. Olteanu Ciprian, fiul lui Dumitru si Lidia, născut la 1 septembrie 1987 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, judetul Cahul.(12.988/2003)


165. Olteanu Lidia, fiica lui Cīrnici Ana (născută la 5.06.1935 īn localitatea Manta), născută la data de 7 octombrie 1962 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, judetul Cahul.(12.988/2003)

166. Omelcenco Sergiu, fiul lui Grigore si Măria (fiica lui Corjan Zinovei, născut la 14.11.1919 īn localitatea Pitusca, raionul Călărasi), născut la data de 3 august 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 51, ap. 29. (2.330/2008) Copii minori: Omelcenco Vladimir, născut la data de 26.09.2004.

167. Oprea Vasile, fiul lui Tudor (născut la 10.10.1928 īn localitatea Chisinău) si Elena, născut la data de 22 august 1955 īn localitatea Găiesti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. VI. Maiakovski nr. 30.(4.854/2004)

168. Osipov Lidia, fiica lui Jalba Ion si Măria (fiica lui Pelivan Mihail, născut la 25.03.1914 īn localitatea Răzeni, si Nadejda), născută la data de 18 aprilie 1973 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, judetul Chisinău. (14.904/2003) Copii minori: Osipov Irina, născută la data de 1.04.1994.

169. Palancica Ion, fiul lui Ion (fiul lui Vasile si Ana, născută īn anul 1932 īn localitatea Corotna) si Axenia, născut la data de 18 noiembrie 1981 īn localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vlaicu Pīrcălab nr. 42, ap.15.(14.071/2003)

170. Palancica Ion, fiul lui Vasile si Ana (născută īn anul 1932 īn localitatea Corotna), născut la data de 23 septembrie 1952 īn localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni.(14.074/2003)

171. Parnov Vladimir, fiul lui Vladimir (născut la 28.07.1938 īn localitatea Chisinău) si Elizaveta, născut la data de 10 noiembrie 1970 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Teodorovici nr.10, bl. 1, ap. 26.(6.180/2003)

172. Pascan Andrei, fiul lui Serghei si Raisa (fiica lui Hīrbu Măria, născută la 22.03.1918 īn localitatea Pruteni, raionul Fălesti), născut la data de 7 decembrie 1980 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Enghelsa nr.1, bl. B, ap. 45.(1.520/2008)

173. Pascan Vasile, fiul lui Vladimir (născut la 7.07.1914 īn localitatea Fīrlădeni, judetul Tighina) si Sofia, născut la data de 14 aprilie 1949 īn localitatea Fīrlădeni, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 5, bl. 3, ap. 161. (1.531/2008)

174. Patracheev Măria, fiica lui Rebeja Pantelimon (născut la 10.08.1909 īn localitatea Corjova) si Teodosia, născută la data de 3 august 1948 īn localitatea Corjova, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tohatin. (2.194/2008)

175. Patrascu Andrei, fiul lui Dumitru si Măria (fiica lui Suru Gheorghe, născut la 16.04.1932 īn localitatea Pogănesti), născut la data de 20 martie 1986 īn localitatea Pogănesti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pogănesti, raionul Hīncesti. (1.294/2008)

176. Pavelescu Vera, fiica lui Nicolaescu Constantin (născut la 23.06.1926 īn localitatea Lozova) si Liuba, născută la data de 14 aprilie 1956 īn localitatea Lozova, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 70/1, ap. 24. (2.195/2008)

177. Păcuraru Marat, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 13.04.1922 īn localitatea Vadul lui lsac)si Măria, născut la data de 27 august 1975 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul. (2.938/2006) Copii minori: Păcuraru Lāna, născută la data de 2.11.2001, si Păcuraru Laurentia, născută la data de 21.02.2003.

178. Pisarenco Corina, fiica lui Bou Nicolae si Emilia (fiica lui Ceban Ion si Ana, născută la 20.07.1927 īn localitatea Fetesti), născută la data de 17 ianuarie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 3, ap. 57.(14.180/2003)

179. Pisarenco Cristina, fiica lui Ignat si Clavdia, născută la data de 10 iulie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 3, ap. 68.(15.997/2003)

180. Pisarenco Ignat, fiul lui Serghei si Agafia (născută la 8.04.1923 īn localitatea Criuleni), născut la data de 6 martie 1956 īn localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 3, ap. 68.(15.997/2003)

181. Plesco Natalia, fiica lui Ghenadie si Lidia (fiica lui Zaborosciuc Axenia, născută la 20.10.1938 īn localitatea Lisaveta), născută la data de 28 mai 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Alexandru cel Bun nr. 38/5.(2.852/2008)

182. Pojoga Gheorghe, fiul lui Constantin si Măria (fiica lui SchiporToadea, născut la 19.02.1922 īn localitatea Patrautii de Jos), născut la data de 16 august 1984 īn localitatea Patrautii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Patrautii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti. (2.226/2007)

183. Polevoi Daniela, fiica lui Mihail si Magdalena (fiica lui Mardari Nicolae, născut la 2.02.1912 īn localitatea Leova), născută la data de 4 septembrie 1981 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Dosoftei nr. 3. (2.191/2008) Copii minori: Polevoi Florin, născut la data de 20.12.2003

184. Porcgras Ludmila, fiica lui Alexandru (fiul lui Victor, născut la 11.11.1925 īn localitatea Milesti) si Tatiana, născută la data de 2 august 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 10, ap. 53.(15.647/2003)

185. Postolache Ecaterina, fiica lui Bolun Stefan (născut la 26.12.1928 īn localitatea Nisporeni) si Cristina, născută la data de 10 decembrie 1956 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. 1 Mai nr. 13. (2.189/2008)

186. Postoroncă Ala, fiica lui Mihail si Elisaveta (fiica lui Brīncovan Mitrofan, născut la 24.05.1934 īn localitatea Cosernita), născută la data de 27 decembrie 1984 īn localitatea Floresti, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Stefan cel Mare nr. 65 ap. 53. (550/2007)

187. Prida Andrei, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 8.03.1922 īn localitatea Lăpusna) si Elena, născut la data de 23 mai 1983 īn localitatea Sipoteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sipoteni, raionul Hīncesti. (14.363/2003)

188. Protenco Alexandru, fiul lui Simion (născut la 23.07.1923 īn localitatea Orhei) si Măria, născut la data de 17 februarie 1955 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Ion Neculce nr. 109. (12.005/2003)

189. Protenco Dumitru, fiul lui Alexandru si Galina, născut la data de 1 mai 1986 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Ion Neculce nr. 109.(12.005/2003)

190. Railean Nicolae, fiul lui Victor si Valentina (fiica lui Schiopu Nicolae, născut la 25.10.1925 īn localitatea Bujor, judetul Lăpusna, si Vera), născut la data de 27 decembrie 1979 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, ap. 52. (5.634/2004)

191. Rīcu Natalia, fiica lui Pantelei (fiul lui Ivan, născut la 1.05.1912 īn localitatea Tartaul, judetul Cantemir) si Natalia, născută la data de 24 iunie 1983 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Varlaam nr. 10. (3.677/2005)

192. Rotaru Ecaterina, fiica lui Taralunga Andrei (născut la 16.01.1930 īn localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti) si Lidia, născută la data de 23 iunie 1959 īn localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 31, ap. 57. (2.313/2008)

193. Rusu Alexandru, fiul lui Anatolie (fiul lui Vladimir si Susana, născută la 16.08.1911 īn localitatea Cusmirca) si Eugenia, născut la data de 22 iunie 1979 īn localitatea Rezina, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criva, raionul Briceni. (15.930/2003)

194. Sasu Natalia, fiica lui Ion si Fedora (fiica lui Godea lacob, născut la 18.05.1927 īn localitatea Tescureni, judetul Ungheni, si Ana), născută la data de 6 ianuarie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 8, bl. 1, ap. 57. (4.872/2004)

195. Sărătură Gabriel, fiul lui Oleg si Lilia, născut la data de 28 decembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 2, ap. 41. (8.456/2003)

196. Sărătură Lilia, fiica lui Gheorghe si Eugenia (fiica lui Siscanu Gheorghe si Efimia, născută la 5.02.1913 īn localitatea Micleuseni), născută la data de 8 iunie 1968 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 2 ap. 41. (8.456/2003)

197. Scorpan Alexandru, fiul lui Ion si Alexandra (născută la 1.08.1931 īn localitatea Zăicani), născut la data de 26 februarie 1974 īn localitatea Hiliuti, raionul Rīscani, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hiliuti, raionul Rīscani. (2.350/2003)

198. Scripa Viorica, fiica lui Druciuc Gheorghe si Aspazia (născută la 14.05.1933 īn localitatea Igesti), născută la data de 15 iulie 1966 īn localitatea Igesti, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Dostoievscogo nr. 3-B, bl. B. (7.490/2003)

199. Scripnic Sergiu, fiul lui Grigore (fiul lui Stefan si Măria, născută la 10.04.1921 īn localitatea Cioara) si Eugenia, născut la data de 1 ianuarie 1975 īn localitatea Cioara, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 38, ap. 31.(14.601/2003)

200. Scripnic Svetlana, fiica lui Baltă Ion (fiul lui Mihai si Ana, născută la 22.06.1918 īn localitatea Dancu)si Ioana, născută la data de 18 octombrie 1976 īn localitatea Dancu, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 38, ap. 31. (14.600/2003) Copii minori: Scripnic Doina, născută la data de 10.05.1996.

201. Siloci Olga, fiica lui lurie (fiul lui Andrei, născut la 5.09.1937 īn localitatea Calfa, raionul Anenii Noi) si Liuba, născută la data de 4 septembrie 1985 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Gorkii nr. 52. (2.834/2008)

202. Simcenco Dina-Diana, fiica lui Gīrbu Mihail si Valentina (fiica lui Sandu Victor, născut la 1.07.1929 īn localitatea Zăicani, si Claudia), născută la data de 20 februarie 1978 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Moscova nr. 14, ap. 42. (14.611/2003)

203. Simcenco Eduard, fiul lui lurie si Nina (fiica lui Mihail, născut la 1.11.1927 īn localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, si Lidia), născut la data de 4 februarie 1978 īn localitatea Rovno, judetul Rovenskaia, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Studentilor nr. 3, bl. 2, ap. 32. (14.612/2003)

204. Siminel Rodica, fiica lui Ivan (fiul lui Vladimir si Alexandra, născută la 11.01.1928 īn localitatea Gordinesti) si Liudmila, născută la data de 20 iunie 1983 īn localitatea Saharna, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la Studentilor nr. 13, bl. 2, ap. 4. (6.549/2003)

205. Simion Angela, fiica lui Nedelciuc Vasile (născut la 13.12.1933 īn localitatea Soroca) si Măria, născută la data de 26 mai 1968 īn localitatea Tătărăuca Veche, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vatra, str. Mihai Eminescu nr. 17, ap. 12, judetul Chisinău. (15.548/2003)

206. Simion Constantin, fiul lui Constantin si Angela, născut la data de 14 noiembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vatra, str. Mihai Eminescu nr. 17, ap. 12, judetul Chisinău. (15.548/2003)


207. Simion Constantin, fiul lui Teodor (născut la 16.03.1932 īn localitatea Lăpusna) si Vera, născut la data de 14 martie 1961 īn localitatea Drăgusenii Noi, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vatra, str. Mihai Eminescu nr. 17, bl. 1, ap. 10, judetul Chisinău. (15.551/2003)

208. Simion Igor, fiul lui Constantin si Angela, născut la data de 9 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vatra, str. Mihai Eminescu nr. 17, ap. 12, judetul Chisinău. (15.548/2003)

209. Sīrbu Valentin, fiul lui Vasile (fiul lui Petru, născut la 10.03.1898 īn localitatea Taraclia) si Lidia, născut la data de 27 iulie 1971 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Flămīnzeni, raionul Sīngerei. (1.292/2006)

210. Slobozian Mihail, fiul lui Andrei si Evdochia (fiica lui Cară Ivan si Domnica, născută la 20.08.1922 īn localitatea Stodolna, judetul Cahul), născut la data de 24 februarie 1976 īn localitatea Purcari, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Purcari, str. Iurii Gagarin nr. 13, raionul Stefan Vodă. (14.606/2003)

211. Slobozian Tatiana, fiica lui Zavtur Constantin (fiul lui llarion si Anastasia, născută la 10.12.1919 īn localitatea Lalova) si Eugenia, născută la data de 20 februarie 1976 īn localitatea Lalova, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Purcari, str. Iurii Gagarin nr. 13, raionul Stefan Vodă. (14.607/2003)

212. Slutu Antonina, fiica lui Repesco Dmitrie si Nina (născută la 17.11.1935 īn localitatea Căinării Vechi, raionul Soroca), născută la data de 29 ianuarie 1959 īn localitatea Vădeni, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Uzinelor nr. 1. (1.524/2008)

213. Sobol Leonid, fiul lui Stefan (născut la 15.12.1931 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti) si Alexandra, născut la data de 22 august 1967 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, str. Gorki nr. 20. (2.327/2008)

214. Solonaru Alina, fiica lui Ion si Valentina, născută la data de 6 august 1988 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Entuziastilor nr. 45. (15.240/2003)

215. Sorici Nicolae, fiul lui Simion (născut la 14.09.1929 īn localitatea Căbăesti, raionul Ungheni) si Agripina, născut la data de 2 ianuarie 1957 īn localitatea Căbăiesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 1, ap. 16. (15.118/2003)

216. Spīnu Ana, fiica lui Rata Vasile si Ioana (născută la 4.10.1929 īn localitatea Sipoteni, raionul Călărasi), născută la data de 5 noiembrie 1962 īn localitatea Sipoteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sipoteni, raionul Călărasi. (2.394/2008)

217. Spīnu Andrei, fiul lui Gheorghe (născut la 15.04.1928 īn localitatea Sipoteni, raionul Călărasi) si Agripina, născut la data de 15 octombrie 1958 īn localitatea Sipoteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sipoteni, raionul Călărasi. (2.396/2008)

218. Spīnu Măria, fiica lui Vladimir si Măria (născută la 7.03.1927 īn localitatea Samarca), născută la data de 19 iulie 1958 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (14.301/2003) Copii minori: Spīnu Valentina, născută la data de 28.12.1992.

219. Spīnu Vladimir, fiul lui Anton si Elena (născută la 5.09.1930 īn localitatea Măgdăcesti), născut la data de 13 martie 1954 īn localitatea Măgdăcesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (14.300/2003)

220. Stăvărache Gheorghe, fiul lui Dumitru (fiul lui Gheorghe, născut īn anul 1933 īn localitatea Orac, judetul Leova) si Valentina, născut la data de 30 august 1982 īn localitatea Orac, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orac, raionul Leova. (15.319/2003) Copii minori: Stăvărache Simona-Genoveva, născută la data de 26.02.2007.

221. Stefoglo Ilie, fiul lui Ion si Svetlana, născut la data de 13.03.1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Alba lulia nr. 28, judetul Chisinău. (9.166/2003)

222. Stefoglo Ion, fiul lui Ilie si Măria (născută la 10.08.1936 īn localitatea Găvănoasa), născut la data de 4 ianuarie 1963 īn localitatea Găvănoasa, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Alba lulia nr. 28, judetul Chisinău. (9.167/2003)

223. Stefoglo Olga, fiica lui Ion si Svetlana, născută la data de 9.10.1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Alba lulia nr. 28, judetul Chisinău. (9.166/2003)

224. Stefoglo Svetlana, fiica lui Bondari Gheorghe si Olga (născută la 5.12.1920 īn localitatea Mitoc), născută la data de 28 august 1965 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Alba lulia nr. 28, judetul Chisinău. (9.166/2003) Copii minori: Stefoglo Mihaela, născută la data de 5.06.2002.

225. Stratulat Ion, fiul lui Tudor si Zinaida (născută la 15.04.1939 īn localitatea Clisova), născut la data de 15 august 1971 īn localitatea Leuseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leuseni, raionul Telenesti. (15.695/2003)

226. Stratulat Nina, fiica lui Bugan Vasile si Elisaveta (născută la 30.03.1938 īn localitatea Ciutulesti, raionul Floresti), născută la data de 11 iunie 1963 īn localitatea Ciutulesti, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 21. (15.697/2003)

227. Sturza Andrei, fiul lui lacob (născut la 17.03.1929 īn localitatea Vărzăresti, judetul Ungheni) si Elisaveta, născut la data de 26 martie 1969 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Suveranitătii nr. 15, ap. 14. (527/2004) Copii minori: Sturza Mariana, născută la data de 17.11.1994.


228. Seremet Elena, fiica lui Constantin (fiul lui Nicolae, născut la 9.05.1915 īn localitatea Colibasi, si Elena) si Măria, născută la data de 16 octombrie 1974 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, Str. Bisericii nr. 81, raionul Cahul. (3.255/2003)

229. Sontea Aurelia, fiica lui Doros llie si Măria (fiica lui Doros Stepan, născut la 1.01.1916 īn localitatea Mīrzaci, raionul Orhei), născută la data de 19 octombrie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la II Otradnaia nr. 34, bl. B. (1.523/2008)

230. Sorodoc Octavian, fiul lui Vasile si Elena, născut la data de 1 iulie 1990 īn localitatea Carapciu, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn localitatea Carapciu, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.238/2008)

231. Sorodoc Vasile, fiul lui Florea (născut īn anul 1908 īn localitatea Carapciu, raionul Hliboca, Cernăuti) si Măria, născut la data de 8 mai 1955 īn localitatea Carapciu, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn localitatea Carapciu, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.238/2008)

232. Stefanschi Maxim, fiul lui Liviu (fiul lui Nicolae, născut la 21.10.1922 īn localitatea Badragii Vechi) si Ala, născut la data de 12 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. R Zadnipru nr. 15/2, ap. 4. (2.824/2008)

233. Tabarcea Tatiana, fiica lui Bulgari Mihail (născut la 11.05.1939 īn localitatea Larga, raionul Lipcani) si Măria, născută la data de 18 iunie 1964 īn localitatea Larga, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Larga, raionul Briceni. (2.395/2008)

234. Talpalaru Dumitru, fiul lui Grigore (fiul lui Pavel, născut la 1.06.1920 īn localitatea Valea Mare, raionul Ungheni, si Liuba) si Serafima, născut la data de 17 februarie 1983 īn localitatea Căpriana, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (14.828/2003)

235. Talpalaru Vladimir, fiul lui Grigore (fiul lui Pavel, născut la 1.06.1920 īn localitatea Valea Mare, raionul Ungheni, si Liuba) si Serafima, născut la data de 11 iunie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (14.829/2003)

236. Tăbăcaru Ana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Daria, născută la 25.03.1925 īn localitatea Sălcuta, raionul Căuseni) si Măria, născută la data de 20 aprilie 1983 īn localitatea Sălcuta, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sălcuta, str. Cotovschi nr. 2, raionul Căuseni. (2.181/2008)

237. Tărchila Măria, fiica lui Panus Efim (născut la 20.09.1931 īn localitatea Ciopleni, raionul Criuleni) si Ana, născută la data de 21 aprilie 1957 īn localitatea Ciopleni, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 14/1, ap. 16. (2.320/2008)

238. Tărchila Radion, fiul lui Andrei si Panus Măria (fiica lui Efim, născut la 20.09.1931 īn localitatea Ciopleni, judetul Chisinău), născut la data de 30 octombrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 14/1, ap. 16.(2.326/2008)

239. Timofti Tudor, fiul lui Gheorghe (născut la 15.11.1924 īn localitatea Buda) si Emilia, născut la data de 8 ianuarie 1950 īn localitatea Buda, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Ion Neculce nr. 63. (15.013/2003)

240. Toderas Nicolae, fiul lui Profirie (născut la 25.03.1934 īn localitatea Ciripeau, raionul Floresti) si Lidia, născut la data de 3 octombrie 1980 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Vasile Alecsandri nr. 57. (1.290/2008)

241. Traciuc Oltea, fiica lui Constantin (născut la 21.05.1939 īn localitatea Sinăuti, raionul Hliboca) si Ecaterina, născută la data de 6 martie 1969 īn localitatea Sinăutii de Jos, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Textilnikiv nr. 17, ap 14. (2.236/2008) Copii minori: Traciuc Diana, născută la data de 1.11.1999, si Traciuc lulia, născută la data de 19.07.2004.

242. Trifan Constantin, fiul lui Dumitru si Măria, născut la data de 1 noiembrie 1990 īn localitatea Cīslita-Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīslita-Prut, raionul Vulcănesti. (4.470/2003)

243. Trifan Igor, fiul lui Dumitru si Măria, născut la data de 3.03.1985 īn localitatea Cīslita-Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīslita-Prut, raionul Vulcănesti. (4.470/2003)

244. Trifan Măria, fiica lui Stanciuc Gheorghe (născut la 14.03.1931 īn localitatea Taraclia de Salcie) si Stefana, născută la data de 19 aprilie 1966 īn localitatea Taraclia de Salcie, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīslita-Prut, raionul Vulcănesti. (4.470/2003)

245. Trifan Tamara, fiica lui Gheorghe (născut la 6.05.1931 īn localitatea Sipoteni) si Măria, născută la data de 30 septembrie 1976 īn localitatea Sipoteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Sipoteni, raionul Călărasi. (3.466/2008)

246. Tulgara Oxana, fiica lui Patron Ion si Măria (fiica lui Brais Ion, născut la 2.08.1920 īn localitatea Căpriana, raionul Străseni), născută la data de 26 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 47, ap. 107. (1.521/2008) Copii minori: Tulgara Daniel, născut la data de 17.11.2006.

247. Tāplacov Dumitru, fiul lui Igor si Nadejda (fiica lui Cojocari Vasile, născut la 18.05.1930 īn localitatea Bujerăuca), născut la data de 29 iunie 1985 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Luceafărul nr. 5, ap. 54. (1.297/2008)

248. Unciuc Jana, fiica lui Ion si Elena (fiica lui Mocanu Stefan, născut la 24.03.1920 īn localitatea Tartaul, raionul Cantemir), născută la data de 8 august 1985 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (2.246/2008)

249. Ungureanu Ghenadie, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghi, născut la 22.04.1921 īn localitatea Răscăieti, raionul Stefan Vodă) si Lidia, născut la data de 1 februarie 1976 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 9/4, ap. 40. (2.407/2008)

250. Ursu Măria, fiica lui Gheorghe (fiul lui Vladimir si Varvara, născută la 25.12.1926 īn localitatea Măgdăcesti) si Efimia, născută la data de 20 septembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, raionul Criuleni. (15.002/2003)

251. Ursu Olga, fiica lui Mihail (fiul lui Andrei si Serafima, născută la 1.08.1926 īn localitatea Slobozia Hodorogea) si Raisa, născută la data de 3 noiembrie 1984 īn localitatea Slobozia Hodorogea, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Costin nr. 61, bl. 3, ap. 179. (14.876/2003)

252. Uzum Sergiu, fiul lui Vladimir si Măria (fiica lui Grădinari Nicolae, născut la 4.05.1924 īn localitatea Păulesti, judetul Ungheni), născut la data de 29 martie 1982 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia Mare, str. Ulita Mare nr. 130. (2.408/2008)

253. Vaghidova Eleonora, fiica lui Zamir si Marina (fiica lui Cernei Lidia, născută la 5.08.1935 īn localitatea Cernolenca, raionul Donduseni), născută la data de 7 februarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13/2, ap. 81. (2.403/2008)

254. Vames Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Vladimir, născut la 2.02.1922 īn localitatea Soroca) si Tamara, născut la data de 2 ianuarie 1981 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 17, ap. 16. (15.983/2003)

255. Vasilache Alexandru, fiul lui Constantin (fiul lui Avacum, născut la 16.12.1935 īn localitatea Cucuietii Noi, raionul Răscani) si Liuba, născut la data de 22 august 1987 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. N. lorga nr. 8, ap. 45. (2.162/2008)

256. Vasilachi Adriana, fiica lui Ion (fiul lui Grigore si Zinovia, născută īn anul 1918 īn localitatea Rīteni) si lulia, născută la data de 16 februarie 1974 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 5, bl. 1, ap. 21. (15.030/2003) Copii minori: Vasilachi Ilie, născut la data de 8.08.1999.

257. Vasilasco Simion, fiul lui Andrei (fiul lui Vasile, născut la 2.10.1927 īn localitatea Ucrainca) si Natalia, născut la data de 17 aprilie 1986 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căinări, str. A. Mateevici nr. 42. (1.262/2008)

258. Vasiliu Daniel, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 24.10.1921 īn localitatea Răciula, raionul Ungheni) si Valentina, născut la data de 5 iulie 1982 īn localitatea Zăbriceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba- lulia nr. 188, bl. 9, ap. 59. (15.487/2003)

259. Vescu Aliona, fiica lui Mihail si Măria (fiica lui Ciobu Nicolai, născut la data de 21.08.1919 īn localitatea Cania, judetul Cahul), născută la data de 11 octombrie 1976 īn localitatea Mărculesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 13/2, ap. 76. (1.784/2008) Copii minori: Vescu Arina, născut la data de 7.05.1997.

260. Vescu Măria, fiica lui Ciobu Nicolai (născut la 21.08.1919 īn localitatea Cania, judetul Cahul) si Ana, născută la data de 12 august 1953 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 13, bl. 2, ap. 73. (1.530/2008)

261. Vicol Tatiana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Gavriil, născut la 1.09.1927 īn localitatea Milestii Mici) si Măria, născută la data de 25 martie 1985 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul laloveni. (2.843/2008)

262. Vioară Andrei, fiul lui Ilie si Eudochia (născută la 5.02.1928 īn localitatea Tomai), născut la data de 17 iulie 1957 īn localitatea Tomai, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tomai, raionul Leova. (12.258/2003)

263. Vioară Elena, fiica lui Pojar Ion si Valentina (născută la 2.01.1936 īn localitatea Sārma), născută la data de 18 iunie 1957 īn localitatea Tochile, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tomai, raionul Leova. (12.256/2003)

264. Vīlcu Anastasia, fiica lui Sīrbu Petru si Vera (născută la 5.03.1936 īn localitatea Bogzesti), născută la data de 3 aprilie 1956 īn localitatea Bogzesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 30, ap. 53. (15.820/2003) Copii minori: Vīlcu Măria, născută la data de 5.03.1991.

265. Vīlcu Mihail, fiul lui Eugenia (născută la 15.12.1930 īn localitatea Coscodeni), născut la data de 18 iulie 1955 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 30 ap. 53. (15.790/2003)

266. Vlas Măria, fiica lui Besleagă Ion (născut la 25.02.1935 īn localitatea lordanovca, raionul Basarabeasca) si Anghelina, născută la data de 8 noiembrie 1969 īn localitatea lordanovca, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 12, ap. 55. (2.315/2008) Copii minori: Vlas Cristina, născută la data de 13.04.1995.

267. Vlas Rodica, fiica lui Mihail (fiul lui Serafim, născut la 20.07.1921 īn localitatea Puhăceni) si Nina, născută la data de 14 mai 1984 īn localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (2.251/2008)

268. Vlas Stefan, fiul lui Tudor (născut la 7.08.1938 īn localitatea Străseni) si Natalia, născut la data de 22 decembrie 1965 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 12, ap. 55. (2.312/2008)

269. Vlas Tatiana, fiica lui Stefan (fiul lui Tudor, născut la 7.08.1938 īn localitatea Străseni) si Măria, născută la data de 18 aprilie 1990 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 12, ap. 55. (2.318/2008)

270. Vorotilă Dorin, fiul lui Constantin si Evghenia (fiica lui Gore Profir, născut la 10.03.1920 īn localitatea Corjova, raionul


Criuleni), născut la data de 6 noiembrie 1971 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 229. (2.406/2008)

271. Zabica Eugeniu, fiul lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 3.09.1930 īn localitatea Vărvăreuca, raionul Floresti) si Aurelia, născut la data de 20 iunie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Melestiu nr. 11, ap. 8. (2.311/2008)

272. Zagorneanu Victor, fiul lui Nicolae (fiul lui Eremia, născut la 15.09.1918 īn localitatea Costesti) si Nina, născut la data de 20 iulie 1979 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (1.987/2007). Copii minori: Zagorneanu Beatricia, născută la 3.03.2006, si Zagorneanu Adelina, născută la 23.11.2007.

273. Zagorodniuc Mihaela, fiica lui Bahău Vasile (fiul lui Mihail, născut la 2.04.1922 īn localitatea Crăsnaseni, raionul Telenesti) si Elisaveta, născută la data de 28 iunie 1982 īn localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. D. Cantemir nr. 5, ap. 83. (2.329/2008)

274. Zubaci Radu, fiul lui Vasile si Elita (fiica lui Boieru Constantin, născut īn anul 1906 īn localitatea Văleni, judetul Cahul), născut la data de 16 iunie 1988 īn localitatea Gluboki Potok, raionul Teacev, regiunea Zakarpatea, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Gluboki Potok, str. Tentralna nr. 175, raionul Teacev, regiunea Zakarpatea. (1.996 bis/2003)

275. Zubic Violeta, fiica lui Bocancea Ion si Victoria (fiica lui Rusu Ion, născut la 8.05.1920 īn localitatea Cimislia), născută la data de 28 februarie 1981 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Cimislia, str. Luceafărul nr. 22. (2.398/2008) Copii minori: Zubic Andreea, născută la data de 23.05.2007, si Zubic llinca, născută la data de 23.05.2007.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Andritcu Andrei, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 13.03.1927 īn localitatea Clococenii Vechi, raionul Glodeni) si Elena, născut la data de 30 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Clococenii Vechi, raionul Glodeni. (61/2007)

2. Babin Dorina, fiica lui Nicolae (fiul lui lacob, născut īn anul 1913 īn localitatea Chisinău) si Ana, născută la data de 14 iulie 1984 īn localitatea Gaura, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Miciurina nr. 14, ap. 29. (14.080/2003) Copii minori: Babin Dorin, născut la data de 8.06.2006.

3. Bahrin Valentin, fiul lui Valeriu (fiul lui Aftenie si Elena, născută la 13.05.1939 īn localitatea Dezghingea, raionul Comarat) si Vera, născut la data de 18 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. D. Cantemir, raionul Leova. (2.182/2008)

4. Bahrin Valentin, fiul lui Valeriu si Vera, născut la data 18 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. D. Cantemir nr. 81, raionul Leova. (2.485/2003)

5. Bahrin Valeriu, fiul lui Aftenie (născut la 20.08.1940 īn localitatea Lărguta) si Elena, născut la data de 13 iulie 1967 īn localitatea largară, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. D. Cantemir nr. 81, raionul Leova. (2.485/2003) Copii minori: Bahrin Alexandru, născut la data de 20.10.2005, si Bahrin Ana, născută la data de 27.10.1994.

6. Bahrin Vera, fiica lui Vascan Grigore (fiul lui losif si Feodosia, născută la 9.03.1903 īn localitatea Mălăesti)siAgafia, născută la data de 24 februarie 1969 īn localitatea Mălăesti, raionul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, raionul Leova, str. D. Cantemir nr. 81. (2.486/2003) Copii minori: Bahrin Ana, născută la data de 27.10.1994, si Bahrin Valentin, născut la data de 18.02.1990.

7. Bainac Măria, fiica lui Dumitru si Eugenia (născută la 10.10.1934 īn localitatea Durlesti), născută la data de 30 octombrie 1957 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. G. Cosbuc nr. 31, judetul Chisinău. (4.293/2004)

8. Bairac Ana, fiica lui Radu (fiul lui Gheorghe, născut la 14.12.1931 īn localitatea Mereseuca) si Zinaida, născută la data de 26 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Batran nr. 8/1, ap. 98. (2.825/2008)

9. Baleca Aliona, fiica lui Ivanov llie (fiul lui Mihail, născut īn anul 1902 īn localitatea Obreja Veche) si Olga, născută la data de 17 decembrie 1972 īn localitatea Obreja Veche, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, judetul Chisinău. (1.452/2008) Copii minori: Baleca Cristian, născut la data de 3.08.1994, si Baleca Nikita, născut la data de 15.12.2000.

10. Bectoras Igor, fiul lui Gheorghe (născut la 19.03.1937 īn localitatea Rădenii Vechi) si Elena, născut la data de 4 decembrie 1970 īn localitatea Rădenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rădenii Vechi, raionul Ungheni. (2.651/2003)

11. Beregoi Viorica, fiica lui Vasile (fiul lui Vladimir, născut īn anul 1924 īn localitatea Truseni, si Parascovia) si Elena, născută la data de 1 martie 1980 īn localitatea Truseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, str. 27 August nr. 67. (348/2003) Copii minori: Beregoi Mădălina, născută la data de 13.10.2004.

12. Bezdīga Dumitru, fiul lui Vasile (fiul lui Ilie, născut la 15.02.1933 īn localitatea Rezina) si Măria, născut la data de 10 decembrie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 798, ap. 84. (15.263/2003)

13. Bezdīga Măria, fiica lui Jardan Deomid (născut la 3.04.1930 īn localitatea Rădeni) si Vasilisa, născută la data de 4 mai 1961 īn localitatea Rădeni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 798, ap. 84. (15.262/2003)

14. Bezdīga Vasile, fiul lui Ilie (născut la 15.02.1933 īn localitatea Rezina) si Elena, născut la data de 8 septembrie 1959 īn localitatea Pereni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 798, ap. 84. (15.261/2003)

15. Blanaru Diana, fiica lui Ion si Iraida (fiica lui Jitari Alexandru, născut la 1.09.1918 īn localitatea Brătuleni), născută la data de 4 iunie 1987 īn localitatea Brătuleni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brătuleni, raionul Nisporeni. (1.284/2008)

16. Bordei Ina, fiica lui Mitrica Stepan si Agripina (fiica lui Cretu Vasili, născut la 1.01.1932 īn localitatea Burghelea), născută la data de 28 ianuarie 1985 īn localitatea Temeleuti, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Temeleuti, raionul Floresti. (1.257/2008)

17. Botnari Victoria, fiica lui Ceban Constantin si Raisa (născută la 22.07.1935 īn raionul Căinări), născută la data de 9 septembrie 1963 īn localitatea Căuseni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 143, ap. 151. (9.565/2003) Copii minori: Botnari Constantin, născut la data de 9.11.1994.

18. Bratutel Eleonora, fiica lui Vladimir (fiul lui Ilie, născut la 22.07.1937 īn localitatea Neculăieuca) si Ioana, născută la data de 22 aprilie 1986 īn localitatea Neculăieuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, Str. Unirii nr. 40, ap. 208. (2.783/2008)

19. Breahnă Sergiu, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 11.02.1921 īn localitatea Hoginesti) si Elisaveta, născut la data de 25 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. I. Fulga nr. 23 B. (3.054/2008)

20. Briceag Stanislav, fiul lui Mihail si Silvia (fiica lui Lupasco Serghei, născut la 22.07.1936 īn localitatea Văscăuti), născut la data de 10 iulie 1983 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Nicole lorga nr. 36/30. (1.261/2008)

21. Butnarciuc Natalia, fiica lui Vasile (fiul lui Ecaterina, născută la 5.05.1929 īn localitatea Lărguta), născută la data de 17 septembrie 1985 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. Gagarin nr. 8, raionul Leova. (1.393/2008)

22. Buyuklyu Nina, fiica lui Dumitru si Vera (fiica lui Nastas Eufrosinia, născută la 18.10.1939 īn localitatea Văleni), născută la data de 1 ianuarie 1983 īn localitatea Văleni, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Cahul. (1.293/2008)

23. Buyuklyu Yevgen, fiul lui lacov (fiul lui Evdochia, născută la 1.03.1926 īn localitatea Nagornoe)si Efrosinia, născut la data de 9 ianuarie 1980 īn localitatea Orlovka, raionul Reni, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Cahul. (1.283/2008) Copii minori: Buyuklyu Gabriel, născut la data de 4.05.2005.

24. Calugher Janeta, fiica lui Nicolai (fiul lui Mihail, născut la 6.04.1930 īn localitatea Biesti, raionul Orhei) si Galina, născută la data de 29 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 22, ap. 37. (2.766/2008)

25. Cazanjiu Svetlana, fiica lui Bolocan Gheorghe (fiul lui Ana, născută la 16.07.1937 īn localitatea laloveni) si Tatiana, născută la data de 12 august 1982 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (2.217/2008)

26. Cebotari Tatiana, fiica lui Gheorghe si Anna (fiica lui Pascari Tudor, născut la 10.02.1927 īn localitatea Heciul Vechi), născută la data de 12 februarie 1987 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tipletesti, raionul Sīngerei. (2.777/2008)

27. Chiorescu Olesea, fiica lui Sava si Vera (fiica lui Dovgan Calistrat, născut la 7.07.1919 īn localitatea Răchitna), născută la data de 18 ianuarie 1983 īn localitatea Răchitna, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Răchitna, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti. (2.243/2008)

28. Coban Victor, fiul lui Nicolae (fiul lui Vasile si Anastasia, născută la 6.11.1922 īn localitatea Pohoarna) si Georgeta, născut la data de 19 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Antonesti, raionul Cantemir. (2.938/2004)

29. Codita Marin, fiul lui Alexei (fiul lui Sofia, născută la 27.05.1926 īn localitatea Abaclia) si Daria, născut la data de 5 iulie 1985 īn localitatea Sagaidac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, Str. Cheiurilor nr. 5, ap. 11. (2.818/2008)

30. Cojocaru Adrian, fiul lui Alexei (fiul lui Ilie, născut la 18.07.1928 īn localitatea Ivanovca Nouă, judetul Cimislia) si Ana, născut la data de 25 februarie 1986 īn localitatea Cenac, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cenac, raionul Cimislia. (1.100/2006)

31. Comendant Dumitru, fiul lui Petru si Rodica (fiica lui Canter Cezar, născut la 20.03.1937 īn īn localitatea Zahorna, judetul Soroca), născut la data de 2 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 165. (2.153/2008)

32. Cretu Artur, fiul lui Anatolie si Svetlana (fiica lui Sīrbu Vasile, născut la 13.10.1936 īn localitatea Horesti), născut la data de 24 noiembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gheorghe Codreanu nr. 35. (2.789/2008)

33. Cvasnei Valeria, fiica lui Ion si Valentina (fiica lui Enachescu Olga, născută la 13.02.1928 īn localitatea Orac), născută la data de 11 noiembrie 1987 īn localitatea Orac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orac, raionul Leova. (2.780/2008)

34. Daskaliuk Oktavian, fiul lui Arcadi si Tatiana (fiica lui Gribincea Ion, născut la 25.09.1934 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti), născut la data de 4 februarie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Carapciu, raionul Hliboca, Cernăuti. (3.719/2006)

35. Epureanu Anatolie, fiul lui Simion (născut la 12.04.1932 īn localitatea Cīrpesti) si Elena, născut la data de 14 februarie 1965 īn localitatea Cīrpesti, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīrpesti, raionul Cantemir. (3.325/2003)

36. Frunza Livia, fiica lui Bumbac Ion si Eugenia (fiica lui Ciocan Vladimir si Măria, născută la 6.02.1927 īn localitatea Fălesti), născută la data de 10 iulie 1966 īn localitatea Pīrlita, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Strīi nr. 13, ap. 60. (440/2004)

37. Furtună Dumitru, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 19.05.1937 īn localitatea Scăieni) si Vera, născut la data de 22 septembrie 1983 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. A. Mateevici nr. 54. (1.421/2006)

38. Gandraman Zorina, fiica lui Stirbu Stefan si Alexandra (fiica lui Murzac Hariton si Tatiana, născută la 1.01.1918 īn localitatea Rădulenii Vechi), născută la data de 6 iulie 1979 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rădulenii Vechi, raionul Floresti. (1.876/2004)

39. Glopina Valeriu, fiul lui Nicolae si Elena (fiica lui Vasile si Ecaterina, născută la 25.03.1914 īn localitatea Tereblecea), născut la data de 26 ianuarie 1980 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Tereblecea, raionul Hliboca. (15.269/2003)

40. Godorojea Alexandru, fiul lui Constantin (fiul lui Eugeniu, născut la 13.04.1931 īn localitatea Căuseni) si Lidia, născut la data de 1 iulie 1987 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. V. Lupu nr. 40. (2.788/2008)

41. Golovatiuc Constanta, fiica lui Constantin si Sofia (fiica lui Manoli Andrei si Varvara, născută la 4.12.1915 īn localitatea Ghetlone), născută la data de 28 august 1978 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 2, ap. 15. (4.927/2003)

42. Gonta Vitalie, fiul lui Mihail si Galina (fiica lui Ochievschi Nicolae, născut la 4.10.1937 īn localitatea Sercani), născut la data de 29 decembrie 1985 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 29, ap. 73. (1.150/2007)

43. Grejdieru Lucia, fiica lui Mihail (fiul lui Stefan, născut la 1.12.1924 īn localitatea Sīngerei, si Tamara)si Lidia, născută la data de 28 septembrie 1977 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Gogol nr. 43. (4.140/2003)

44. Guiban Elena, fiica lui Serghei (fiul lui Constantin, născut la 21.06.1938 īn localitatea Lucăceni, raionul Fălesti) si Viorica, născută la data de 1 august 1986 īn localitatea Horesti, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul Fălesti. (2.175/2008)

45. Hatii Vladislav, fiul lui Vasile (fiul lui Vladimir, născut la 12.02.1924 īn localitatea Boghiceni) si Elena, născut la data de 1 martie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, str. 27 August nr. 69, judetul Chisinău. (3.665/2006) Copii minori: Hatii Alex, născut la data de 5.07.2006, si Hatii Vlada, născută la data de 24.02.2004.

46. Hlipcă Adriana, fiica lui Miron Andrei (fiul lui llie, născut la 14.01.1927 īn judetul Cahul)si Stela, născută la data de 29 iunie 1979 īn localitatea Andrusul de Sus, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Andrusul de Sus, raionul Cahul. (256/2004)

47. lamblea Inga, fiica lui Fiodor (fiul lui Alexandr, născut la 10.08.1927 īn localitatea Todiresti) si Măria, născută la data de 31 octombrie 1986 īn localitatea Todiresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Todiresti, str. 31 August nr. 20. (2.779/2008)

48. Ilasco Sevastian, fiul lui Evghenii si Larisa (fiica lui Pīrlea Calistrat, născut la 4.01.1937 īn localitatea Hădărăuti), născut la data de 7 mai 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 38/2, ap. 60. (2.823/2008)

49. Iliin Liuba, fiica lui Vladimir si Nina (fiica lui Nicoara Harlampie, născut īn anul 1929 īn localitatea Chisinău, si Liuba), născută la data de 13 ianuarie 1983 īn localitatea Puhăceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (1.485/2005)

50. Lupan Mariana, fiica lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 2.01.1924 īn localitatea Leova) si Ecaterina, născută la data de 2 iulie 1984 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Decebal nr. 3, ap. 2. (2.830/2008)

51. Lutenco Nicolae, fiul lui Mihail (născut la 7.11.1927 īn localitatea Ermoclia) si Olga, născut la data de 15 octombrie 1959 īn localitatea Ermoclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, Str. Unirii nr. 1, ap. 96. (2.861/2008)

52. Lutenco Victor, fiul lui Nicolae (fiul lui Mihail, născut la 7.11.1927 īn localitatea Ermoclia) si Liudmila, născut la data de 16 decembrie 1982 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, Str. Unirii nr. 1, ap. 96.(2.865/2008)

53. Mămăliga Vasile, fiul lui Constantin (fiul lui llie, născut la 1.08.1924 īn localitatea Todiresti) si Valentina, născut la data de 7 august 1984 īn localitatea Magdeburg, Germania, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. I. Creangă nr. 21, ap. 44. (3.225/2008)

54. Manea Olesea, fiica lui Ureche Constantin (fiul lui Mina, născut la 17.01.1926 īn localitatea Hīncesti) si Aurelia, născută la data de 7 mai 1980 īn localitatea Novotroitc, raionul Leninschii, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 96, ap. 56. (15.527/2003)

55. Marga Tatiana, fiica lui Mihail (fiul lui Vasile, născut la 4.03.1928 īn localitatea Nemteni) si Măria, născută la data de 20 august 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Renasterii nr. 24, ap. 7. (2.859/2008)

56. Melesinschi Natalia, fiica lui Leonid si Elizaveta (fiica lui Badura Vladimir, născut la 12.11.1934 īn localitatea Tăhnăuti), născută la data de 8 ianuarie 1986 īn localitatea Tăhnăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tăhnăuti, raionul Rezina. (2.781/2008)

57. Mititelu Olga, fiica lui Valeriu si Liliana (fiica lui Arseni Alexandru, născut la 23.08.1935 īn localitatea Văleni, judetul Cahul), născută la data de 27 octombrie 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 37, ap. 25. (3.832/2006)

58. Moiseev Cristina, fiica lui Mihail si Raisa (fiica lui Burdila Ion, născut la 12.06.1924 īn localitatea Jevreni, raionul Criuleni), născută la data de 8 aprilie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Paris nr. 40, ap. 6. (1.529/2008)

59. Moisei Sergiu, fiul lui Feodor (fiul lui Dumitru, născut la 5.11.1932 īn localitatea Meleseni) si Lidia, născut la data de 26 martie 1980 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Onesti, raionul Hīncesti. (3.419/2008)

60. Moslat Lidia, fiica lui Chifa Vasile si Sofia (născută la 27.04.1933 īn localitatea Pererita), născută la data de 31 august 1951 īn localitatea Pererita, raionul Briceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pererita, raionul Briceni. (14.008/2003)

61. Munteanu Aliona, fiica lui Mihail si Feodora (fiica lui Susu Pavel, născut la 30.06.1920 īn localitatea Chiscăreni), născută la data de 26 iunie 1976 īn localitatea Chiscăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chiscăreni, raionul Sīngerei. (2.854/2008)

62. Mustea Oxana, fiica lui Vasile (fiul lui Afanasie, născut la 1.06.1920 īn localitatea Clisova, raionul Orhei) si Elena, născută la data de 4 septembrie 1985 īn localitatea Jura, raionul Rībnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Jura, raionul Rībnita. (139/2007)

63. Nani Valeriu, fiul lui Vladislav si Galina (fiica lui Gligor Grigore si Ana, născută la 7.02.1930 īn localitatea Soldănesti), născut la data de 15 mai 1982 īn localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soldănesti, str. Mihai Eminescu nr. 42. (15.816/2003)

64. Oboroc Artur, fiul lui Vitalie si Raisa, născut la data de 14 septembrie 1988 īn localitatea Biruinta, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Biruinta, str. G. Muzicescu nr. 2, ap. 35, raionul Sīngerei. (3.827 bis/2003)

65. Onofrei Măria, fiica lui Alexandru si Ana (născută la 3.02.1928 īn localitatea Durlesti), născută la data de 28 august 1962 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Cismele nr. 13, judetul Chisinău. (4.298/2003)

66. Onofreiciuc Gheorghe, fiul lui Aurel (născut la 4.02.1939 īn localitatea Voloca) si Zamfira, născut la data de 4 decembrie 1978 īn localitatea Voloca, raionul Glāboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Voloca, str. Ion Creangă nr. 41. (2.051/2006)

67. Ostasina Natalia, fiica lui Ghinda Dumitru si Ecaterina (fiica lui Curnic Afanasie si Melania, născută la 16.09.1912 īn localitatea Ulmu), născută la data de 24 februarie 1964 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 251. (15.829/2003)

68. Ostasina Natalia, fiica lui lurie si Natalia, născută la data de 11.07.1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 251. (15.829/2003)

69. Pīrnău Rodica, fiica lui lurie si Elena (fiica lui Ignat losif, născut la 1.08.1927 īn localitatea Dereneu), născută la data de 21 mai 1988 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghindesti, str. Ion Creangă nr. 2, ap. 14, raionul Floresti. (1.295/2008)

70. Pogorelet Andrei, fiul lui Boris si Elizaveta (fiica lui Popovici Vasile, născut īn anul 1934 īn localitatea Solotvino), născut la data de 11 septembrie 1983 īn localitatea Jitomir, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Solotvino, raionul Teacev. (1.260/2008)

71. Popescu Natalia, fiica lui Simion si Galina (fiica lui Rotaru Maxim, născut la 20.08.1938 īn localitatea Cimislia, si Valentina), născută la data de 30 noiembrie 1984 īn localitatea Speia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Speia, raionul Anenii Noi. (124/2005)

72. Pruteanu Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Ioana, născută la 3.10.1932 īn localitatea Colibasi) si Ecaterina, născută la data de 24 martie 1984 īn localitatea Colibasi, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, str. M. Crasnov nr. 21, raionul Vulcănesti. (179/2008)

73. Prykop Yuriy, fiul lui Havrylo si Măria (fiica lui Moldovan Myhailo, născut la 18.08.1926 īn localitatea Bila Tervka), născut la data de 11 ianuarie 1984 īn localitatea Solotvino, judetul Teacev, Transcarpatica, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Solotvino, str. Eminescu. (2.248/2008)

74. Rotaru Diana, fiica lui Victor si Valentina (fiica lui Gīrnet Constantin, născut la 23.02.1927 īn localitatea Hănăsenii Noi), născută la data de 5 august 1982 īn localitatea Alexeevca, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Zăvoiului nr. 4. (478/2007)

75. Rotaru Nina, fiica lui Toma Afanasie (născut la 6.07.1922 īn localitatea Pascani) si Parascovia, născută la data de 1 aprilie 1967 īn localitatea Pascani, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 4, bl. 9, ap. 39. (3.475/2005)

76. Sārbu Lilia, fiica lui Mihail (fiul lui Sārbu Semion, născut la 1.02.1920 īn regiunea Odesa, RSSU) si Măria, născută la data de 30 noiembrie 1984 īn localitatea Krutoiarivka, raionul Bilhorod - Dnistrovschi, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Krutoiarivka, str. Lenin nr. 15, raionul Bilhorod-Dnistrovschi. (2.249/2008)

77. Sava Arina, fiica lui Pavel (fiul lui Graur Anton, născut la 16.01.1927 īn localitatea Chisinău) si Natalia, născută la data de 12 martie 1985 īn localitatea Ghidighici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. D. Cantemir nr. 4, judetul Chisinău. (2.176/2008)

78. Schipor Andrei, fiul lui Gheorghe si Elena (fiica lui Bălan llie, născut la 18.07.1928 īn localitatea Patrăutii de Jos, Cernăuti), născut la data de 5 octombrie 1984 īn localitatea Patrăutii de Jos, raionul Storojinet, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Patrăutii de Jos, raionul Storojinet, regiunea Cernăuti. (4.030/2006)

79. Scripnic Nicolae, fiul lui Ion (născut la 20.10.1920 īn localitatea Lipnic, raionul Edinet) si Vera, născut la data de 4 aprilie 1944 īn localitatea Lipnic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. I. Soltīs nr. 53. (2.690/2006)

80. Spita Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Filip, născut la 6.07.1921 īn localitatea Leuseni) si Anastasia, născut la data de 24 iunie 1981 īn localitatea Mīndresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīsla, raionul Telenesti. (3.226/2008)

81. Suceanu Sergiu, fiul lui Petru (fiul lui Mihail, născut la 6.05.1926 īn localitatea Cīslita-Prut) si Larisa, născut la data de 22 octombrie 1984 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia Mare, str. M. Eminescu nr. 1, raionul Vulcănesti. (1.287/2008)

82. Serban Gheorghe, fiul lui Pavel si Măria (fiica lui Grigoriu Vasile, născut la 18.02.1922 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir, si Măria), născut la data de 28 mai 1980 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Plopi, raionul Cantemir. (15.361/2003)

83. Seremet llie, fiul lui Ion si Elena (născută la 9.03.1923 īn localitatea Vadul lui Isac), născut la data de 6 aprilie 1970 īn localitatea Vadul lui Isac, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Dorobantilor nr. 39. (5.088/2003)

84. Tabac Igor, fiul lui lacob si Ecaterina (fiica lui Nastas Ion, născut la 3.10.1917 īn localitatea Tănătari), născut la data de 9 iulie 1986 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ursoaia, raionul Căuseni. (1.258/2008)

85. Tăbīrtă Eugenia, fiica lui Bainac Vasile si Măria (fiica lui Florea Dumitru si Eugenia, născută la 10.10.1934 īn localitatea Durlesti), născută la data de 13 mai 1977 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Cosbuc nr. 31, judetul Chisinău. (4.285/2004)

86. Tīrtan Valeriu, fiul lui Ion (născut la 9.04.1927 īn localitatea Pruteni) si Anastasia, născut la data de 7 aprilie 1967 īn localitatea Pruteni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Zelinski nr. 6, bl. 2, ap. 9. (94/2003) Copii minori: Tīrtan Stefan, născut la data de 22.02.2005.

87. Turea Ion, fiul lui Andrei si Măria (fiica lui Rudeanu Ion, născut la 5.08.1933 īn localitatea Pepeni), născut la data de 24 iulie 1986 īn localitatea Pepeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pepeni, raionul Sīngerei. (2.787/2008)

88. Tīntari Alina, fiica lui lacob (fiul lui Vucol, născut la 19.07.1934 īn localitatea Copceac) si Ana, născută la data de 16 iulie 1984 īn localitatea Copceac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Copceac, raionul Stefan Vodă. (2.765/2008)

89. Tīntari Artur, fiul lui lacob (fiul lui Vucol, născut la 19.07.1934 īn localitatea Copceac) si Ana, născut la data de 24 aprilie 1986 īn localitatea Copceac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Copceac, raionul Stefan Vodă. (2.767/2008)

90. Ureche Mina, fiul lui Constantin (fiul lui Mina, născut la 17.01.1926 īn localitatea Hīncesti) si Aurelia, născut la data de 8 octombrie 1988 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 96, ap. 56. (1.624/2008)

91. Usatīi Murat, fiul lui Sava (fiul lui Stefan, născut la 2.08.1921 īn localitatea Cuhurestii de Sus, judetul Soroca) si Tatarsao Lida Hadjibechir, născut la data de 31 august 1972 īn localitatea Zaporojie, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Matei Basarab nr. 5, bl. 3, ap. 51. (1.528/2008) Copii minori: Usatīi Sabina, născută la data de 27.02.2000, si Usatīi Sofia, născută la data de 5.10.2007.

92. Vasilache Sergiu, fiul lui Gheorghe si Lucia (fiica lui Zuza Tudor, născut la 11.02.1926 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia), născut la data de 17 februarie 1984 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, Str. Independentei nr. 58, ap. 8. (3.240/2006)

93. Vioară Dumitru, fiul lui Andrei (fiul lui llie, născut la 21.05.1926 īn raionul Leova) si Elena, născut la data de 18 august 1986 īn localitatea Tomai, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tomai, raionul Leova. (299/2005)

94. Zboras Sergiu, fiul lui Victor (fiul lui Vasile, născut la 9.01.1933 īn localitatea Onesti) si Ludmila, născut la data de 27 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrăriei nr. 5. (3.421/2008)

95. Zotea Gheorghe, fiul lui Simion si Vasilita (născută la 26.04.1932 īn localitatea Mingir), născut la data de 18 septembrie 1965 īn localitatea Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sarmisegetuza nr. 45, bl. 1, ap. 57. (15.989/2003)


 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRĀRE

pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 9 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lāngă acestea, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind modul de organizare si desfăsurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) La cererea de īnscriere la concurs pentru postul de sofer se va anexa si o copie a permisului de conducere, categoriile B, BE, C, CE, după caz."

2. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - Rezultatele concursului organizat īn conditiile prezentului regulament pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacantează īn termen de un an de la data afisării si publicării acestora, potrivit art. 16."

Art. II. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Viorel Virgil Andreies

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 597.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI Sl CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA CONFERINTA NATIONALĂ

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale nr. 07/58/2007

 

Īn temeiul:

- art. 20 lit. c), art. 27 alin. (1) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, pct. 18 lit. k) si pct. 147 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat;

- dezbaterilor din cadrul lucrărilor Conferintei nationale īn legătură cu materialele prezentate si īn baza stenogramei din 14 martie 2009,

Conferinta natională hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale a

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia nr. 07/58/2007, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. La punctul 1, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Potrivit art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată, si pct. 116 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, republicat, denumit īn continuare Regulament de organizare si functionare, pe lāngă consiliul fiecărei filiale a Corpului functionează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari si 5 supleanti, astfel: presedintele si 4 membri alesi de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experti contabili, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită."

2. La punctul 2, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Potrivit art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, pe lāngă Consiliul Superior al Corpului functionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari si 7 supleanti, astfel:".

3. Punctul 6 va avea următorul cuprins:

„Comisia de disciplină de pe lāngă consiliul filialei este competentă să sanctioneze abaterile disciplinare săvārsite de către expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul īn raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvārsite īn raza teritorială a altei filiale (pct. 117 primul alineat din Regulamentul de organizare si functionare).

Īncetarea provizorie de a mai face parte din Corp la cererea sa ori din initiativa consiliului filialei nu īl exonerează de răspundere disciplinară pe cel īn cauză pentru abaterile săvārsite anterior (pct. 98-100 din Regulamentul de organizare si functionare)."

4. La punctul 7, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Actiunea disciplinară poate fi exercitată īn termen de un an de la săvārsirea faptei (pct. 123 din Regulamentul de organizare si functionare) si īn acelasi termen de un an de la data rămānerii definitive a hotărārii judecătoresti, īn cazurile īn care un membru al Corpului a fost condamnat pentru infractiuni care sunt sanctionabile si disciplinar potrivit legii si Regulamentului de organizare si functionare."

5. Punctul 9 va avea următorul cuprins:

„Potrivit prevederilor pct. 41 lit. a) si b) si pct. 117 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare si functionare, nu sunt de competenta de solutionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor:

a) plāngerile referitoare la fapte săvārsite de membrii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, inclusiv de presedintii acestora;

b) plāngerile referitoare la fapte săvārsite de presedintii si membrii comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor, precum si de persoane fizice străine cărora Ie-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat īn Romānia.

Īn situatiile de mai sus, plāngerile se depun la Comisia superioară de disciplină."

6. Punctul 10 va avea următorul cuprins:

„Īn raport de gravitatea abaterilor săvārsite si de urmările acestora, comisia de disciplină de pe lāngă consiliul filialei, potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, aplică următoarele sanctiuni disciplinare:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de la 3 luni la un an."

7. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

„Comisia superioară de disciplină are următoarele competente:

a) analizează plāngerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale membrilor Consiliului superior, făcānd, dacă este cazul, propunere de sanctionare Conferintei nationale, care hotărăste [art. 31 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr.65/1994, republicată, pct. 7 lit. g), pct. 41 lit. a) si pct. 117 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare si functionare];

b) solutionează plāngerile referitoare la abaterile de la conduita etică si profesională ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor, ale presedintilor si membrilor comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor, precum si ale persoanelor fizice străine cărora le-ar fi fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat īn Romānia si aplică, după caz, sanctiunile prevăzute la art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, [art. 41 lit. a) si b) si pct. 117 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare si functionare];

c) aplică sanctiunea privind interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat membrilor Corpului care au săvārsit abateri grave, atāt īn cauzele judecate de Comisia superioară de disciplină, cāt si īn cauzele judecate de comisiile de disciplină ale filialelor, dacă este cazul, la propunerea acestora [pct. 41 lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare];

d) judecă si solutionează contestatiile formulate īmpotriva hotărārilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor [pct. 41 lit. c) din regulamentul sus-mentionat];".

8. La punctul 13, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Comisiile de disciplină judecă abaterile disciplinare constānd īn fapte sau omisiuni săvārsite de membrii Corpului, prin nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduită etică si profesională, prevăzute īn Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, īn Regulamentul de organizare si functionare, īn Codul etic national al profesionistilor contabili si īn hotărārile organelor de conducere ale Corpului."

9. La punctul 16, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Abaterile sanctionabile disciplinar enumerate la pct. 121 si 122 din Regulamentul de organizare si functionare acoperă o mare parte din prevederile cu caracter dispozitiv sau restrictiv stipulate īn prezentul regulament, precum si īn actul normativ mentionat la pct. 10 din prezentul regulament. Faptul că abaterile enumerate nu sunt exhaustive rezultă si din finalul textului de la lit. o) a pct. 121 din Regulamentul de organizare si functionare, avānd enuntul «orice alte īncălcări ale normelor si hotărārilor luate de organele de conducere ale Corpului»."

10. La punctul 16, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

„Comisiile de disciplină, prin completele de judecată, trebuie să analizeze cu discernămānt si obiectivitate abaterile reclamate, īncadrarea lor īn prevederile actelor normative care reglementează activitatea si conduita etică si profesională a profesionistilor contabili mentionate la pct. 13, să asigure o judecată dreaptă si să aplice, unde este cazul, sanctiunea disciplinară corespunzătoare, īn raport cu natura si gravitatea abaterilor, cu consecintele acestora si cu gradul de vinovătie a făptuitorului."

11. La punctul 17, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Se pot adresa comisiilor de disciplină cu reclamatii (plāngeri, sesizări) pentru abateri disciplinare săvārsite de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati:

a) persoanele fizice si juridice interesate;

b) Consiliul Superior, consiliile filialelor si birourile permanente ale acestora;

c) directorul general executiv al Corpului este abilitat să īi propună Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovati de īncălcarea reglementărilor privind publicitatea [pct. 39 lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare];

d) presedintii consiliilor filialelor Corpului, pentru abaterile constatate īn actiunile efectuate potrivit Regulamentului privind controlul de calitate īn profesia contabilă, īn conditiile prevăzute īn prezentul regulament, precum si īn alte situatii;

e) ceilalti membri ai Corpului."

12. Punctul 19 va avea următorul cuprins:

„Comisiile de disciplină se pot autosesiza pe baza materialelor apărute īn mass-media, īn care se fac referiri la abateri disciplinare care ar fi fost săvārsite de profesionistii contabili membri ai Corpului, procedānd la analiza, instrumentarea si judecarea cazurilor respective potrivit prevederilor prezentului regulament, cu respectarea competentelor prevăzute la paragrafele 6, 9 si 11-12."

13. La punctul 34, litera a) va avea următorul cuprins:

,a) hotărārile comisiei de disciplină a filialei pot fi contestate de cei interesati, precum si de consiliul filialei la Comisia superioară de disciplină īn termen de 30 de zile de la data comunicării (pct. 43 din Regulamentul de organizare si functionare)."

14. La punctul 34 litera a) alineatul 4, a doua liniută va avea următorul cuprins:

„- admiterea contestatiei; īn acest caz se procedează la judecarea cauzei, respectāndu-se procedurile prevăzute la pct. 23-33 de mai sus. După judecare se poate hotărī modificarea sau anularea hotărārii comisiei de disciplină a filialei sau anularea acestei hotărāri, urmată de restituirea cauzei pentru rejudecare de către comisia de disciplină a filialei, situatie īn care presedintele comisiei de disciplină va numi un alt raportor al cauzei si un alt complet de judecată decāt cel care s-a pronuntat anterior."

15. La punctul 34 litera b), alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Contestatia nu suspendă aplicarea hotărārii (pct. 48 din Regulamentul de organizare si functionare)."

16. Punctul 43 va avea următorul cuprins:

„Potrivit art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, comisiile de disciplină au obligatia să transmită reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice pe lāngă Consiliul superior si consiliile filialelor, după caz, cu 7 zile īnainte, materialele supuse dezbaterilor acelor comisii (alte eventuale dezbateri decāt cele referitoare la solutionarea reclamatiilor pentru abateri disciplinare)."

17. La anexa nr. 1 la regulament, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) nu mă aflu īn niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de art. 12 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată;".

Art. II. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. III. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale nr. 07/58/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărāre, va fi republicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia vor duce la īndeplinire dispozitiile prezentei hotărāri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia,

Marin Toma

 

Bucuresti, 14 martie 2009.

Nr. 09/64.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

LISTA

cuprinzānd denumirea si semnele electorale*) ale partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinānd minoritătilor nationale si ale candidatilor independenti care si-au depus candidaturile īn vederea participării la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009

 

1. Partidul Ecologist Romān

2. Uniunea Democrată Maghiară din Romānia

3. Partidul National Liberal

4. Partidul Democrat Liberal

5. Candidat independent Băsescu Elena

6. Partidul National Tărănesc Crestin Democrat

7. Partidul Romānia Mare

8. Alianta Electorală PSD+PC

9. Candidat independent Abraham Pavel

10. Candidat independent Mihaela-Mihai-Neagu Mihaela

11. Forta Civică

12. Partidul Verde

 

*) Semnele electorale sunt reproduse īn facsimil.

 


Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 


 


 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.