MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 236/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 236             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 9 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 325 din 12 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Decizia nr. 326 din 12 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Decizia nr. 395 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Decizia nr. 396 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 397 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

363. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi

 

3.564. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Reformată nr. 1 „Csemete” din Cluj-Napoca

 

3.565. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Adiwelt” din Bucuresti

 

3.566. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Cristos Rege” din Piatra-Neamt

 

3.567. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iasi

 

3.568. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din SIatina

 

3.569. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Căsuta cu povesti” din Constanta

 

3.570. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Bambi” din Bucuresti

 

3.571. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala profesională „La Salle” din Pildesti

 

3.572. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” din Iasi

 

3.573. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit din Tileagd

 

3.574. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din SIatina

 

3.575. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” din Focsani

 

3.576. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Funny English Center” din Iasi


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 325

din 12 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale în dosarele nr. 2424.1/30/2008, 7513.1/30/2008, 812/59/2008, 429.1/108/2008, 5279.1/30/2007, 3.388/30/2008, 4557.2/108/2007, 838/115/2008, 2.577/30/2008, 1.180/108/2008, 212.1/115/2008, 1.062/59/2008, 1.127/59/2008, 1.097/108/2008, 4.142/30/2008, 956/59/2008, 999/59/2008, 1.199/59/2008, 3336.1/30/2008, 1.092/108/2008, 3.796/30/2008, 2.471/108/2008, 1.198/108/2008,1.887/108/2008,1396.1/108/2007,3.790/30/2008, 2194.1/30/2008 si 3.833/30/2008.

La apelul nominal răspunde consilierul juridic Gabriela Sârbu, pentru Ministerul Apărării Nationale, parte în dosarele nr. 2.618D/2008 si nr. 2.625D/2008.

Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent-sef referă asupra cauzelor si arată că în Dosarul nr. 2.636D/2008 partea Ferencz Toth a depus note scrise, prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si judecarea cauzei în lipsă, iar în dosarele nr. 2.628D/2008 si nr. 2.632D/2008 partea Consiliul National pentru Combaterea Discriminării a depus „Puncte de vedere”.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.617D/2008- 2.644D/2008, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul părtii prezente nu se opune conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 2.618D/2008- 2.644D/2008 la Dosarul nr. 2.617D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Apărării Nationale solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2008, pune concluzii de

respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din decembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 2424.1/30/2008, 7513.1/30/2008, 812/59/2008,429.1/108/2008, 5279.1/30/2007, 3.388/30/2008, 4557.2/108/2007,

838/115/2008, 2.577/30/2008, 1.180/108/2008, 212.1/115/2008, 1.062/59/2008, 1.127/59/2008, 1.097/108/2008,4.142/30/2008, 956/59/2008, 999/59/2008, 1.199/59/2008, 3336.1/30/2008, 1.092/108/2008, 3.796/30/2008, 2.471/108/2008, 1.198/108/2008, 1.887/108/2008, 1396.1/108/2007, 3.790/30/2008,2194.1/30/2008 si 3.833/30/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei.

Exceptia a fost ridicată, din oficiu, de instanta de judecată, cu ocazia solutionării unor actiuni având ca obiect „drepturi bănesti.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, dispozitii care au următorul continut:


„Art. I

(1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariate, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.

(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II

(1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariate formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.”

În sustinerea neconstitutionalitătii ordonantei, instanta de judecată invocă înfrângerea prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, potrivit cărora: „Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.”

Prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale.

Deoarece decizia mentionată a fost pronuntată ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în prezentele dosare, urmează ca, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale în dosarele nr. 2424.1/30/2008, 7513.1/30/2008, 812/59/2008, 429.1/108/2008, 5279.1/30/2007, 3.388/30/2008, 4557.2/108/2007, 838/115/2008, 2.577/30/2008, 1.180/108/2008, 212.1/115/2008, 1.062/59/2008, 1.127/59/2008, 1.097/108/2008, 4.142/30/2008, 956/59/2008, 999/59/2008, 1.199/59/2008, 3336.1/30/2008, 1.092/108/2008, 3.796/30/2008, 2.471/108/2008, 1.198/108/2008, 1.887/108/2008, 1396.1/108/2007, 3.790/30/2008, 2194.1/30/2008 si 3.833/30/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 326

din 12 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader -judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor


aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală în dosarele nr. 36.999/3/2007, 1.630/86/2008, 521/86/2008, 5.674/40/2007, 797/40/2008, 1.756/86/2008, 423/86/2008, 4.250/117/2007, 599/98/2008, 30.746/3/2007, 2.921/86/2008, 4.438/117/2007, 1.752/86/2008, 1.189/86/2008, 1.190/86/2008, 24.064/3/2007, 886/62/2007, 4.727/103/2007, 614/90/2008, 418/122/2008, 4.076/97/2007, 820/117/2008, 4.819/110/2007, 4.895/85/2007, 683/99/2008, 15.401/63/2007, 5.048/103/2007, 363/83/2008, 7.252/120/2007, 3.196/108/2007, 190/89/2008, 1.446/335/2007, 5.323/111/2007, 35.999/3/2007, 623/86/2008, 31.465/3/2007, 7.782/1/2008, 437/98/2008 si 45.584/3/2007.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.724D/2008, nr. 2.728D/2008-2.743D/2008, nr. 2.819D/2008-2.827D/2008, nr. 2.829D/2008-2.832D/2008, nr. 2.834D/2008-2.836D/2008 si nr. 85D/2009-90D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul părtii prezente nu se opune conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 2.728D/2008- 2.743D/2008, nr. 2.819D/2008-2.827D/2008, nr. 2.829D/2008- 2.832D/2008, nr. 2.834D/2008-2.836D/2008 si nr. 85D/2009- 90D/2009 la Dosarul nr. 2.724D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerul Apărării Nationale solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2008, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheieri pronuntate în dosarele nr. 36.999/3/2007, 1.630/86/2008, 521/86/2008, 5.674/40/2007, 797/40/2008, 1.756/86/2008, 423/86/2008, 4.250/117/2007, 599/98/2008, 30.746/3/2007, 2.921/86/2008, 4.438/117/2007, 1.752/86/2008, 1.189/86/2008, 1.190/86/2008, 24.064/3/2007, 886/62/2007, 4.727/103/2007, 614/90/2008, 418/122/2008, 4.076/97/2007, 820/117/2008, 4.819/110/2007, 4.895/85/2007, 683/99/2008, 15.401/63/2007, 5.048/103/2007, 363/83/2008, 7.252/120/2007, 3.196/108/2007, 190/89/2008, 1.446/335/2007, 5.323/111/2007, 35.999/3/2007, 623/86/2008, 31.465/3/2007, 7.782/1/2008, 437/98/2008 si 45.584/3/2007, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei.

Exceptia a fost ridicată, din oficiu, de instanta de judecată cu ocazia solutionării unor recursuri formulate împotriva unor sentinte pronuntate de sectiile civile ale tribunalelor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 115 alin. (4) si (6) si ale art. 21 alin. (3), pentru următoarele motive:

1. Dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu există o situatie extraordinară legată de competenta de solutionare a cauzelor a cărei reglementare să nu poată fi amânată. Aceste dispozitii de lege cuprind norme de procedură referitoare la competenta de solutionare a cauzelor în primă instantă si în recurs; or, aspectele si implicatiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti nu îsi pot găsi o solutie în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obisnuite sau de urgentă. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competentei de solutionare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispozitia judecătorului de Codul de procedură civilă, legea de organizare judecătorească si regulamentul de organizare si functionare a instantelor judecătoresti. Astfel, art. 329 din Codul de procedură civilă, reglementând institutia recursului în interesul legii, dă dreptul procurorului general si colegiilor de conducere ale curtilor de apel să solicite înaltei Curti de Casatie si Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României. În ceea ce priveste drepturile salariale ale personalului din sistemul justitiei, instanta supremă s-a pronuntat deja prin mai multe decizii date de Sectiile Unite în temeiul art. 329 din Codul de procedură civilă.

2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 este neconstitutională, deoarece a nesocotit limitele prevăzute de art. 115 alin. (6) din Constitutie, prin efectele păgubitoare asupra unei institutii fundamentale a statului, înalta Curte de Casatie si Justitie. Astfel, desi scopul declarat al ordonantei este reglementarea anumitor aspecte financiare în sistemul justitiei, dispozitiile acesteia cuprind norme de procedură civilă referitoare la competenta de solutionare în primă instantă si în recurs a cererilor ce au ca obiect acordarea unor drepturi salariale. Or, normele de competentă nu oferă nicio solutie aspectelor financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti, dar, prin reglementarea oferită, afectează grav înalta Curte de Casatie si Justitie, prin supradimensionarea activitătii, consecintele pe termen lung repercutându-se asupra celeritătii si calitătii actului de justitie.

3. Interventia Guvernului prin această ordonantă de urgentă contravine art. 21 alin. (3) din Constitutie, în conditiile supraîncărcării instantei supreme, care nu are o sectie specializată în solutionarea litigiilor de muncă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, având în vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 104 din 20 ianuarie 2009, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Avocatul Poporului, tinând seama de jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 462 din 20 iunie 2008, dispozitii care au următorul cuprins:

„Art. I

(1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariate, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.

(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II

(1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariate formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.”

În sustinerea neconstitutionalitătii ordonantei, instanta supremă invocă înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) si ale art. 21 alin. (3), potrivit cărora:

- Art. 115 alin. (4) si (6): „(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora. [...]

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”;

- Art. 21 alin. (3): „Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale.

Deoarece decizia mentionată a fost pronuntată ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în prezentele dosare, urmează ca, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală în dosarele nr. 36.999/3/2007, 1.630/86/2008, 521/86/2008, 5.674/40/2007, 797/40/2008, 1.756/86/2008, 423/86/2008, 4.250/117/2007, 599/98/2008, 30.746/3/2007, 2.921/86/2008, 4.438/117/2007, 1.752/86/2008, 1.189/86/2008, 1.190/86/2008, 24.064/3/2007, 886/62/2007, 4.727/103/2007, 614/90/2008, 418/122/2008, 4.076/97/2007, 820/117/2008, 4.819/110/2007, 4.895/85/2007, 683/99/2008, 15.401/63/2007, 5.048/103/2007, 363/83/2008, 7.252/120/2007, 3.196/108/2007, 190/89/2008, 1.446/335/2007, 5.323/111/2007, 35.999/3/2007, 623/86/2008, 31.465/3/2007, 7.782/1/2008, 437/98/2008 si 45.584/3/2007.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 395

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Sanda Ioana Victoria Badralexi în Dosarul nr. 1.443/866/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă, fond funciar.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că, la dosar, Comisia judeteană de fond funciar a depus note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.443/866/2008, Tribunalul Iasi - Sectia civilă, fond funciar a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997. Exceptia a fost ridicată de Sanda Ioana Victoria Badralexi într-o cauză având ca obiect recursul formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.389/13 iunie 2008 a Judecătoriei Pascani prin care s-a respins cererea de repunere în termen si actiunea privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că limitarea în timp a depunerii cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor este în contradictie cu caracterul perpetuu al dreptului de proprietate privată. Astfel, sanctiunea decăderii din dreptul de a formula cereri de reconstituire după împlinirea termenului prevăzut de art. 33 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 1/2000 reprezintă o lipsire de proprietate contrară dispozitiilor constitutionale si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate, desi legiuitorul a adoptat în mod succesiv acte normative prin care a stabilit termene noi până la care aceste cereri puteau fi formulate. Sustine că, prin adoptarea acestei solutii legislative, statul lipseste de proprietate persoanele care depun tardiv cererile de reconstituire a dreptului de proprietate privată.

Tribunalul Iasi - Sectia civilă, fond funciar apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate are în vedere exercitarea în conditiile legii a acestui drept, dreptul de proprietate privată nefiind afectat, de vreme ce prevederile art. 103 din Codul de procedură civilă dau posibilitatea părtii de a îndeplini actul de procedură în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării. Totodată, arată că termenele de decădere asigură celeritate în aplicarea dispozitiilor unui act normativ si, de asemenea, contribuie la asigurarea stabilitătii raporturilor juridice determinate de aplicarea acelui act normativ.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât cu respectarea anumitor exigente legale, între care si stabilirea unor termene, determinate de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor civile. Consideră că dreptul de proprietate nu poate fi exercitat decât cu respectarea tuturor reglementărilor legale care îi determină continutul si limitele. Face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 253/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de părti, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000. Din notele scrise ale autorului rezultă, însă, că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 33 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 21 septembrie 2005. În prezent, dispozitiile de lege criticate au următorul continut: „Persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.”


Autorul exceptiei invocă încălcarea atât a dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza întâi, alin. (2) teza întâi, alin. (3) si alin. (4) privind garantarea si ocrotirea proprietătii private, cât si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la protectia proprietătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Cu privire la prevederile art. 33 din Legea nr. 1/2000 raportat la dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 246 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007, constatând că acestea sunt constitutionale.

În decizia mentionată, Curtea a retinut că invocarea dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Legea fundamentală nu poate fi retinută, deoarece dispozitiile constitutionale privind garantarea si ocrotirea proprietătii se aplică numai după dobândirea dreptului de proprietate. Or, în cauză, persoanele îndreptătite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere nu au calitatea de proprietar.

In acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 373 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005, în care s-a retinut că persoanele îndreptătite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere au beneficiat de un termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a

Legii nr. 1/2000, în decursul căruia puteau fi depuse cererile de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere. Curtea a constatat că acest termen a fost instituit de legiuitor ca posibilitate pentru cei care nu au depus astfel de cereri în decursul termenului initial, de 90 de zile, instituit prin art. IV din Legea nr. 169/1997 pentru persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de Legea fondului funciar nr. 18/1991 ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit niciun răspuns. În aceste conditii, Curtea a retinut că nu sunt întemeiate sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la limitarea în timp a dreptului persoanelor interesate de a depune cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere.

De altfel, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 557 din 25 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 26 noiembrie 2005, referitor la termenul de 6 luni, prevăzut de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, în interiorul căruia trebuie făcută notificarea persoanei juridice detinătoare a imobilului, stabilind că acest termen nu este de natură să aducă atingere dreptului de proprietate privată, întrucât „recunoasterea sine die a posibilitătii persoanei interesate de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de insecuritate juridică în domeniul proprietătii imobiliare [... ]”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Sanda Ioana Victoria Badralexi în Dosarul nr. 1.443/866/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă, fond funciar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 396

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Horeca Expert” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 797/36/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde avocatul Mihaela Olaru pentru Societatea Comercială „Bilancia Exim” - S.R.L. din Bucuresti, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că la dosar a fost depusă o adresă prin care autorul exceptiei solicită un nou termen în vederea angajării unui alt apărător, deoarece apărătorul ales este membru în Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 2009.


Apărătorul părtii Societatea Comercială „Bilancia Exim” - S.R.L. din Bucuresti se opune acordării unui nou termen de judecată, arătând că, prin cererea de amânare formulată, autorul doreste să tergiverseze solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de acordare a unui nou termen de judecată, având în vedere că încheierea de sesizare este din data de 13 noiembrie 2008, fiind înregistrată la Curtea Constitutională în data de 15 decembrie 2008, autorul exceptiei având suficient timp pentru angajarea unui apărător.

Curtea, deliberând, respinge cererea de acordare a unui termen, formulată de autorul exceptiei, având în vedere faptul că, de la data sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate si până la prezentul termen, acesta a avut suficient timp pentru angajarea unui apărător care să îndeplinească conditiile necesare reprezentării în fata Curtii.

Cauza este în stare de judecată.

Avocatul Mihaela Olaru solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin Decizia nr. 29/2004 Curtea Constitutională constatând că acestea sunt constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Consideră că nu au intervenit elemente noi de natură să determine o reconsiderare a solutiei si a considerentelor cuprinse în Decizia nr. 29/2004, care îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 797/36/2008, Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Horeca Expert” - S.R.L. din Constanta într-o cauză privind apelul (după casare) declarat de apelanta reclamantă Societatea Comercială „Bilancia Exim” - S.R.L. împotriva Sentintei civile nr. 2.683/COM/12.05.2006, pronuntată de Tribunalul Constanta în Dosarul nr. 474/COM/2005, în contradictoriu cu intimata pârâtă Societatea Comercială „Horeca Expert” - S.R.L., având ca obiect obligatia de a face, în temeiul Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice. În cauza mentionată, intimata pârâtă Societatea Comercială „Horeca Expert” - S.R.L. a formulat cerere de suspendare a judecătii cauzei, în temeiul dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, fiind contrare principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si dreptului acestora de acces la justitie, deoarece împotriva încheierii prin care instanta de judecată a respins cererea de suspendare a judecătii cauzei nu poate fi exercitată calea de atac decât odată cu fondul, spre deosebire de încheierea prin care se admite o astfel de cerere, ce poate fi atacată separat. Totodată, consideră că, prin instituirea caracterului facultativ al suspendării, se încalcă accesul liber la justitie, dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil.

Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la Decizia nr. 29/2004 prin care Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, retinând că suspendarea cauzei într-o astfel de ipoteză este de natură să preîntâmpine situatiile în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri contradictorii, cu efecte nedorite asupra stabilitătii raporturilor juridice existente între părti.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale. Arată că ceea ce a retinut Curtea Constitutională, în mod constant, în jurisprudenta sa, respectiv faptul că reglementarea de către legiuitor a conditiilor de exercitare a unui drept, subiectiv sau procesual, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotiti. Totodată, arată că suspendarea cauzei în ipoteza prevăzută de textul de lege criticat este de natură să preîntâmpine situatiile în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri contradictorii, cu efecte nedorite asupra stabilitătii raporturilor juridice existente între părti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, având următorul continut: „Instanta poate suspenda judecata:

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul părtilor la un proces echitabil, ale art. 24 - dreptul la apărare si ale art. 124 alin. (1) - înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă reglementează un caz de suspendare facultativă a judecătii, întrucât permit instantei să aprecieze cu privire la necesitatea întreruperii vremelnice a cursului judecătii. Asa fiind, în situatia în care dezlegarea pricinii atârnă, în tot sau în parte, de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti, suspendarea reprezintă un incident procedural de a cărui solutionare depinde si hotărârea ce se va pronunta în cauza dedusă judecătii.

Totodată, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, raportat la dispozitiile art. 21 si art. 24 din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie, dreptul părtilor la un proces echitabil si dreptul la apărare al acestora. Astfel, prin Decizia nr. 29 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 26 februarie 2004, Curtea a retinut că suspendarea cauzei într-o astfel de ipoteză este de natură să preîntâmpine situatiile în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri contradictorii, cu efecte nedorite asupra stabilitătii raporturilor juridice existente între părti. Pe de altă parte, având posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării cursului judecătii, instanta este chemată să cenzureze toate acele cazuri ce ar putea determina tergiversarea judecătii. Prin urmare, lăsarea măsurii suspendării la aprecierea judecătorului, atunci când dezlegarea pricinii depinde de existenta unui drept ce face obiectul unui alt proces aflat în curs, este menită să-i permită acestuia să-si exercite rolul activ, sanctionând eventualele tentative de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, incontestabil mai eficient decât în situatia în care suspendarea ar avea caracter imperativ.

Curtea a retinut, de asemenea, că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual - nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotiti.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Totodată, Curtea retine că autorul exceptiei critică si contrarietatea textului de lege raportat la principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii, deoarece împotriva încheierii prin care instanta de judecată a respins cererea de suspendare a judecătii cauzei nu poate fi exercitată calea de atac decât odată cu fondul, spre deosebire de încheierea prin care se admite o astfel de cerere, ce poate fi atacată separat.

Curtea constată, însă, că si această critică este neîntemeiată. Astfel, diferentierea solutiilor legale pentru cele două cazuri are o premisă ratională si obiectivă, si anume cea a efectelor diferite produse de încheierea de admitere a suspendării fată de cea de respingere a suspendării judecării cauzei. Caracterul rational si obiectiv al diferentei de tratament juridic în cele două ipoteze rezidă în împrejurarea că, dacă se pronuntă suspendarea, aceasta are ca efect imediat întreruperea cursului judecării cauzei, până la solutionarea, prin hotărâre irevocabilă, a unei alte cauze civile sau a unei cauze penale, ceea ce poate întârzia foarte mult judecarea procesului ce a fost suspendat. În celălalt caz, când s-a respins suspendarea judecătii, aceasta continuă. În această situatie este evidentă intentia legiuitorului de a nu se întârzia solutionarea cauzei, prin judecarea căii de atac împotriva încheierii de respingere a cererii de suspendare.

De asemenea, se retine si practica constantă a Curtii, în strânsă corelare cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia principiul egalitătii si al nediscriminării nu are semnificatia introducerii unei uniformizări a solutiilor legislative, fiind posibilă aplicarea unor tratamente juridice diferite, în cazurile în care aceasta se justifică în mod obiectiv si rational. De altfel, reglementarea procedurii de judecată, inclusiv a căilor de atac, se stabileste prin lege, conform dispozitiilor art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Horeca Expert” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 797/36/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 397

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil, exceptie ridicată de Dan Rosu în Dosarul nr. 9.140/303/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal răspunde avocatul Niculae Olteanu pentru partea Adriana Anghel, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei. În acest sens, arată că partea Adriana Anghel a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecată.


Apărătorul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 31 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.140/303/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil. Exceptia a fost ridicată de Dan Rosu, pârât într-o cauză civilă având ca obiect recursul formulat împotriva Sentintei civile nr. 2.966 din 30 aprilie 2008, pronuntată de Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti, prin care a admis în parte cererea reclamantei privind obligarea pârâtului la plata unei sume reprezentând prejudiciul produs prin inundarea apartamentului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 969 din Codul civil îngrădeste dreptul de proprietate, de vreme ce „repararea prejudiciului implică automat diminuarea patrimoniului persoanei din greseala căreia s-a ocazionat acesta.”

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Totodată, arată că sub aspectul criticilor de neconstitutionalitate autorul exceptiei invocă probleme de fapt ce excedează competentei Curtii Constitutionale si privesc aplicarea legii, atribut exclusiv al instantelor de judecată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 998 din Codul civil sunt constitutionale. În acest sens, arată că acestea instituie reguli privind răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie în acord cu dispozitiile constitutionale privind dreptul de proprietate privată, ale cărui continut si limite sunt stabilite de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de părti, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 998 din Codul civil, având următorul continut: „Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greseală s-a ocazionat a-l repara.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art.44 alin. (1), (2), (7), (8) si (9) privind dreptul de proprietate privată si ale art. 136 alin. (5) potrivit cărora proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Art. 998 din Codul civil constituie dreptul comun în materia răspunderii civile delictuale, sanctiune specifică dreptului civil aplicată pentru săvârsirea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, si nu aduce atingere dispozitiilor constitutionale privind proprietatea privată consacrate de art. 44 alin. (1), (2), (7), (8), (9) si art. 136 alin. (5) din Legea fundamentală.

Obligatia de reparare a prejudiciului cauzat dreptului de proprietate constituie un mijloc de înlăturare a încălcării acestuia, răspunderea civilă delictuală înscriindu-se în rândul mijloacelor de apărare a dreptului de proprietate.

Împrejurarea că autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu a săvârsit fapta ilicită ce i se impută, respectiv inundarea apartamentului proprietatea reclamantei, ci lucrătorii care au efectuat reparatii în apartament, constituie o problemă de aplicare a legii ce excedează competentei Curtii, de vreme ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată”. Astfel, revine instantei de judecată sarcina de a verifica întrunirea conditiilor necesare pentru angajarea răspunderii delictuale a autorului exceptiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil, exceptie ridicată de Dan Rosu în Dosarul nr. 9.140/303/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere art. 1 alin. (2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind

stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de

Administrare Fiscală,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista contribuabililor declarati inactivi, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Lista contribuabililor declarati inactivi va fi afisată de Directia generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili”.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală de inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 363.

 

ANEXA

 

LISTA

contribuabililor declarati inactivi

 

Nr. crt.

Cod unic

de

înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de declarare ca inactiv

0

1

2

3

4

Judetul ALBA

1

17846846

ADIN GOLD SRL

Jud. Alba, Loc. Petresti, Mun. Sebes, Str. Unirii, Nr. 363

Directia Generală A Finantelor Publice Alba

2

6853538

ALPIN PHARM SRL

Jud. Alba, Oras Abrud, Str. Republicii, Nr. 10, Bl. R3, Et. P, Ap. XXXIII/2

Directia Generală A Finantelor Publice Alba

3

18881418

JOE CONSTRUCTII SRL

Jud. Alba, Oras Abrud, Str. Decebal, Nr. 6 A

Directia Generală A Finantelor Publice Alba

Judetul ARAD

4

21940433

DELTROCO S.R.L.

Jud. Arad, Sat Peregu Mare, Com. Peregu Mare, Str., Nr. 278

Directia Generală A Finantelor Publice Arad

5

19488264

ECO METALINVEST SRL

Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Salacz Gyula, Nr. 1, CORP B, Et. P, Ap. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Arad

6

18565628

INTER-CONF VEST S.R.L.

Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Calea Aurel Vlaicu, Nr. 274

Directia Generală A Finantelor Publice Arad

7

18607847

TEOVI COMPANY S.R.L.

Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Eftimie Murgu, Nr. 54

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Arad

8

12908107

TIBERTOBACOSRL

Jud. Arad, SatAlunis, Com. Frumuseni, Str. -, Nr. 314

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Arad

Judetul ARGES

9

17086996

3 D INDUSTRIAL CONCEPT SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Dacia, BI.A5, Sc.F, Et. 1, Ap. 5, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

10

15660250

A&ALACATUSU CERAMIK SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Banu Mărăcine, Nr. 17 BIS, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

11

17110067

ALFA SPORT BEST 2005 SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. TudorVladimirescu, Bl. P18, Sc. C, Et. 1, Ap. 3, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

12

15568867

ALIMENT COM FLAVIUS SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Smârdan, Nr. 32Â, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

13

16603261

ANGYSTARA&J PARTENERS SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Exercitiu, Bl. A4a,Sc. A, Et. 2, Ap. 10, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

14

17608860

AUTO RO FRUMUSACHE SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. G-ral Eremia Grigorescu, Bl. P1,Sc. B, Et.4,Ap. 13, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

15

18172734

BAUMANN BUILDING GROUP SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Basarabia, Nr. 17

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

16

18891837

CASTRUM - CONSTRUCTII & INSTALATII SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Negru Vodă, Bl. E1, Sc. A, Ap. 10

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

17

8937660

CIOPATAAUTO-COM SRL

Jud. Arges, Com. Bughea de Jos

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Arges

18

7077249

CONSTRUCT EURO TOTAL S.R.L.

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bd. Ion C. Brătianu, Bl. B1, Et. MEZ

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

19

3922684

CORINASRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Banat, Nr. 5, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

20

3833021

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Târgudin Vale, Nr. 50-52, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

21

6494906

GEMELE HOLDING SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Matei Basarab, Nr. 21, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

22

14866270

HARDTIMBER LINE SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bd. Nicolae Bălcescu,Nr. 106

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Arges

23

2521900

IMPERIAL JHONS.R.L

Jud. Arges, Sat Sătic, Com. Rucăr, Cod postal 438

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Arges

24

16457328

INTERNATIONAL GENERAL CONSTRUCT SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Găvaria, Bl. A29, Sc. A, Et. 4, Ap. 18, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

25

17176673

KALE USI RO 2005 SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Depozitelor, Nr. 27, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

26

16098259

MEDIA PRO FORESTS.R.L

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Găvaiia II, Bl. C17, Sc. A, Et. 2, Ap. 7

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

27

13887843

NEW AGE WORLD SERVICE SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bd. Ion C. Brătianu, BL A9, Sc. A, Et. 7, Ap. 28, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

28

18379153

PROD CRIS CEREAL SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Depozitelor, Nr. 5,CAM. 3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti


0

1

2

3

4

29

14932527

REL-MAR COMP SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, Et. 1, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

30

13839234

RIK GROUP PITESTI S.R.L.

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Dârzul, Nr. 20, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

31

23366370

SONOTEX SERVICES S.R.L.

Jud. Arges, Sat Valea Nandrii, Com. Dârmănesti

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Arges

32

18981077

T.C. EDILITAR TRUST 2006 SRL

Jud. Arges, Mun. Câmpulung, Str. Traian, Nr. 149, Et. P

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Arges

33

6834064

TIPTOPTRADINGSRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Costache Negri Cx. Bowling, Parcare, Nr. 30, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

34

21965837

VALCOST INVEST S.R.L.

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Victoriei, Nr. 54

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

35

10205178

WATER CLUB PACIFIC SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Popa Sapcă, Bl. D12, Sc. A, Et. 3, Ap. 15, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

36

14349125

XAXA PROSPER SRL

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. Depozitelor, Nr. 6,CAM. 5, Cod postal 300

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Pitesti

Judetul BACĂU

37

3414287

ARSENASERVICE S.R.L.

Jud. Bacău, Mun. Onesti, Bd. Republicii, Nr. 20, Bl. 20, Sc. B, Et. 2, Ap. 18

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Bacău

38

16071792

EUROFLORASRL

Jud. Bacău, Mun. Onesti, Str. Păcii, Nr. 2, Bl. 2, Sc. A, Et. 2, Ap. 5, Cod postal 5450

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Bacău

39

15531582

MIHSAN SRL

Jud. Bacău, Mun. Onesti, Str. General Radu R. Rosetti, Nr.4, BI.4, Sc. B, Et. 1,Ap. 16, Cod postal 5450

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Bacău

Judetul BIHOR

40

22266683

AGRO SZENTESI S.R.L.

Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Vasile Conta, Nr. 1, Bl. PB106, Ap. 2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Oradea

41

16094400

DURGHEU GROUP SRL

Jud. Bihor, Sat Ineu, Com. Ineu, Str., Nr. 303/A

Directia Generală A Finantelor Publice Bihor

42

21746241

INTERAGRO S.R.L.

Jud. Bihor, Mun. Salonta, Str. luliu Maniu, Nr. 33

Directia Generală A Finantelor Publice Bihor

43

22571083

KASATRUCKS S.R.L.

Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Republicii, Nr. 10, Ap. 16/b

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Oradea

44

21054437

MAROSOIMPEX S.R.L.

Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Meziadului, Nr. 3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Oradea

45

18919075

MASKINERI CONSTRUCT SRL

Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Moscovei, Nr. 26, Ap. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Oradea

46

16313438

PAUL MADI S.R.L.

Jud. Bihor, Mun. Oradea, Sos. Borsului, Nr. 7

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Oradea


0

1

2

3

4

47

17329831

POATZ COMPUTERS SRL

Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 76

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Oradea

48

14272374

TOTAL CONTEXPERT SRL

Jud. Bihor, Mun. Oradea, Bd. Stefan cel Mare, Nr. 81, Bl. C 30, Ap. 2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Oradea

Judetul BISTRITA-NĂSĂUD

49

577131

CASSIOPEEAS.R.L

Jud. Bistrita-Năsăud, Oras Sângeorz-Băi, Str. izvoarelor, Nr. 108A

Directia Generală A Finantelor Publice Bistrita-Năsăud

50

15512459

SCĂRISOARA SRL

Jud. Bistrita-Năsăud, Sat Rodna, Corn. Rodna, Str. Principală, Nr. 1046

Directia Generală A Finantelor Publice Bistrita-Năsăud

Judetul BOTOSANI

51

18623303

MIHUTAIMPEXSRL

Jud. Botosani, Sat Bucecea, Oras Bucecea, Str., Bl. A2, Sc. A, Et. 2, Ap. 5

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Botosani

52

15347866

TCA GROUP SRL

Jud. Botosani, Mun. Dorohoi, Aleea Amurgului, Nr. 6, Bl. 6, Sc. A, Et. 2, Ap. 9, Cod postal 6850

Directia Generală A Finantelor Publice Botosani

Judetul BRASOV

53

15570280

COBAC ROMÂNIA SRL

Jud. Brasov, Mun. Săcele, Str. Morii, Nr. 45, Biroul 3, Cod postal 2200

Directia Generală A Finantelor Publice Brasov

54

16244443

HP & CO INTERNATIONAL S.A.

Jud. Brasov, Mun. Brasov, Str. Căprioarei, Nr. 19, Cod postal 2200

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brasov

55

16064787

KATIE GAMES SRL

Jud. Brasov, Sat Dumbrăvita, Corn. Dumbrăvita, Str. Fântânii, Nr. 888, Cod postal 2253

Directia Generală A Finantelor Publice Brasov

Judetul BRĂILA

56

19940164

ABCONSULTS.R.L

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Unirii, Nr. 72, Bl. TURN, Sc. 2, Et. 2, Ap. 65

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

57

18640940

ADELACT SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Aleea Cocorilor, Nr. 12, Bl. E4, Sc. 1, Et. 3, Ap. 19

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

58

17553935

ADRIMIM SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 22

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

59

18911721

AGRO MECANIZATORUL SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Grivita, Nr. 7

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

60

15342737

ALDASO TRADE SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Ghioceilor, Nr. 12

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

61

14502007

APTHEO COM SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Bd. Dorobantilor, Nr. 311 bis, Bl. P+7, Sc. 2, Et. 5, Ap. 56, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

62

16954483

AUDIOMEDIASRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Aleea Ipotesti, Nr. 4, Bl. C2, Sc. 2, Et. P,Ăp. 22, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila


0

1

2

3

4

63

16899923

AXEL SYSTEMS SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Plevna, Nr. 184, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

64

19079774

BAMDODASRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Călărasilor, Nr. 323, Bl. D2, Sc. 1,Et. 8,Ap. 33

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

65

18886970

BASU SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Aleea Soarelui, Nr. 14, Bl. C7, Sc. 2, Et. 3, Ap. 25

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

66

2251246

BLANCO SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Cart. Viziru III, BI.A9, Sc. 1, Et. 1, Ap. 6

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

67

13693472

BOSRAN SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Rahova, Nr. 127, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

68

8764992

BOTOSEANCA PROD COM SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Bd. Dorobantilor, Bl. B25, Sc. 3, Et. 3, Ap. 45,Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

69

5512397

BURLACUSTELICASNC

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Călărasilor, Bl. 14, Sc. 1, Et. 3, Ap. 9

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

70

18212081

CARALI COM SRL

Jud. Brăila, Sat Baldovinesti, Corn. Vădeni

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Brăila

71

17231271

CASARENTINASRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Mircea cel Mare, Nr. 74, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

72

18926013

COMPACT GRUP LOGISTICS SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Grădinii Publice - Lot 3, Nr. 6, Et. 2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

73

16312467

CRIMONASRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Mărului, Nr. 78, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

74

14964057

DACIANA COM SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Albinei, Nr. 35, BI.A3, Sc. 1, Et. 4, Ap. 19

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

75

15977870

DIGMA IMOBILIARE SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Călărasilor - Ans. Viziru III,Nr. 226, BI.A6, Sc. 1, Et. 1,Ap. 6

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

76

17957364

DOVHORTI SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Galati, Nr. 69, Bl. ISCIP, Sc. 2, Et. 1,Ap. 27

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

77

21195444

DUMYTECH S.R.L.

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Aleea Cocorilor, Nr. 6, Bl. E1, Sc. 1,Ap. 3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

78

16595266

DUNĂREA REAL ESTATE SRL

Jud. Brăila, Oras însurătei, Cvartalul 91, Constructia C1, Cam.2, Cod postal 6161

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Brăila

79

19491316

ELCAPPOONESRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Decebal - Constructia C1, Nr. 48

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

80

11961420

GENTEHNICSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Oborului, Bl. G5, Sc. 3, Ap. 53, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

81

16090280

GIMSIDTRADESRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Ans. Radu Negru, Str. George Enescu, Nr. 14, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila


0

1

2

3

4

82

16797737

GYULIALEXSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Ans. Vidin, Calea Galati, Nr. 323, Bl. 1, Sc. 4, Ap. 67

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

83

18833933

HEVECOS.R.L

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Hipodrom, Bl. H5, Sc. 3, Et. P, Ap. 42

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

84

14906250

INCOMETRADE SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Bd. Independentei, Nr. 336, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

85

17021709

ISI IRRILAND SISTEME DE IRIGAT SRL

Jud. Brăila, Oras însurătei, Cvartalul 91, Constructia C1, Cam.1, Cod postal 6161

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Brăila

86

7761645

IULEXS.R.L

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Independentei, Nr. 74

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

87

17096647

KEREM PROD S.R.L

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Galati, Nr. 354, Bl. 19, Sc. 1, Et.4,Ap. 21

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

88

16090220

MAIRON SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Mărului, Nr. 142, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

89

9091150

MARILISACOMSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Bd. Dorobantilor, Nr. 421, Bl. 2B, Sc. 1, Et. 6, Ap. 26, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

90

9797920

MARYSAVY COM SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Piata Dorobantilor, BI.A1, Et. P, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

91

14212410

MAZI PROD COM SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Rosiori, Nr. 382, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

92

21054054

MICROFLEX PROD S.R.L.

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Rosiorilor, Bl. A29, Sc. 1, Et. 4, Ap. 17

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

93

17923043

MINVILOMI SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Rândunicii, Nr. 1, Bl. 37, Sc. 5, Et.4,Ap. 100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

94

19230140

MUD & SPA INTERNATIONAL SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Stefan cel Mare, Nr. 198

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

95

17802106

NILCODERCOMSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Sos. Buzăului, Nr. 43, Bl. 1, Sc. 1, Âp. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

96

18162196

NOLURASRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Obor, Bl. AC1, Sc. 3, Et. 2, Ap. 44

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

97

19230175

OMEGASMARSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Călărasilor, Nr. 222, Bl. A8, Sc. 1, Ap. 34

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

98

17198930

PIMENTOCOMSRL

Jud. Brăila, Sat Valea Cânepii, Corn. Unirea, Lot 1, Cod postal 6156

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Brăila

99

16584240

PLASTICOM PLUS SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Hipodrom, Bl. N3, Sc. 3, Et. 4, Ap. 57, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

100

19017682

RALNES COM SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Milcov, Nr. 5, Bl. G1,Sc. 2, Et. 1, Ap. 24

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila


0

1

2

3

4

101

17719168

RDI CONSTRUCTII SI PROIECTARE SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Unirii, Nr. 2, Bl. C1,Sc. 1, Et. 3, Ap. 16, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

102

16767604

REPUTILSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Independentei, Nr. 74

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

103

17485008

REZISTENT CONSTRUCT SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Bd. Dorobantilor, Nr. 74, Bl. B31, Sc. 3, Et. 4, Ap. 54

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

104

16368956

ROLEVIS SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Rahova, Nr. 195, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

105

3104359

ROMILDAIMPEXSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Hipodrom, Bl. G1,Ap. 11

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

106

19230132

RPI LEMN SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Anghel Saligny, Pavilion B, Et. II

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

107

18707617

RUXELLASRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Călărasilor, Nr. 62, Bl. D, Sc. 1, Et. P,Ap. 2, Cam. 2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

108

16959871

S.C. „AUTOSIG” S.R.L.

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Timis, Nr. 72, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

109

5215787

SEVEN PINKSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Galati, Nr. 43, Bl. TURN, Sc. 1, Et.4,Ap. 16, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

110

17889685

SHRAMAXSRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str.Viziru, Nr. 1,BI. 33, Sc. 1, Et. 1,Ap. 5

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

111

18172955

SORALEX SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Bd. Dorobantilor, Nr. 313 bis, Bl. RENEL, Sc. 1, Et. 3, Ap. 11

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

112

17035054

TARGHET MARK IMPEX SRL

Jud. Brăila, Oras însurătei, Str. Avram lancu, Nr. 3, Cod postal 6161

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Brăila

113

17677119

TUMAFERO SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Eftimie Murgu, Nr. 20

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

114

4117721

VAMIREDAN IMPEX SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Dorobanti, BI.A12, Sc. 1, Et. 1,Ap.4

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

115

16740404

VILARAVI SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Câmpului, Nr. 2, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

116

2269332

VLESI MED SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Rahovei, Nr. 105

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

117

16797729

ZIBET SRL

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. IonGhica, Nr. 91, Cod postal 6100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Brăila

Judetul BUZĂU

118

17210619

GEANINAARGINT S.R.L.

Jud. Buzău, Mun. Buzău, Str. Lăstunului, Nr. 63

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Buzău

119

14748207

SELECT SERVICE S.R.L.

Jud. Buzău, Mun. Buzău, Str. Cinema Dacia (Incinta)

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Buzău

120

18058234

STYLLE CONSTRUCT DESIGN SRL

Jud. Buzău, Mun. Buzău, Str. Constitutiei, Nr. 46

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Buzău


0

1

2

3

4

Judetul CĂLĂRASI

121

17212865

ALEXTRADINGSRL

Jud. Călărasi, Sat Belciugatele, Com. Belciugatele, Sos. Bucuresti-Călărasi, Km. 25, Bl. camera 9, Et. P, Cod postal 8254

Directia Generală A Finantelor Publice Călărasi

122

18836883

APOLON METAL CONSTRUCTIONS SRL

Jud. Călărasi, Mun. Oltenita, Sos. Portului, Nr. 44

Directia Generală A Finantelor Publice Călărasi

123

16305346

DANYBIT COMPANY SRL

Jud. Călărasi, Mun. Oltenita, Str. C.A. Rosetti, Nr. 110

Directia Generală A Finantelor Publice Călărasi

124

20078489

HAIDUC CONSTRUCT S.R.L.

Jud. Călărasi, Sat Roseti, Com. Roseti

Directia Generală A Finantelor Publice Călărasi

125

21021618

IMOBILUXS.R.L

Jud. Călărasi, Sat Răzvani, Oras Lehliu-Gară

Directia Generală A Finantelor Publice Călărasi

126

17045716

M.G.M. CONSTRUCT SRL

Jud. Călărasi, Mun. Oltenita, Bd. Tineretului, Nr. 58, Bl. 118, Et. P, Cod postal 8350

Directia Generală A Finantelor Publice Călărasi

127

20463964

NATY CONSTRUCT S.R.L.

Jud. Călărasi, Sat Roseti, Com. Roseti

Directia Generală A Finantelor Publice Călărasi

128

18696550

WASH FAST SRL

Jud. Călărasi, Mun. Călărasi, Str. Rahovai Nr. 177

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Călărasi

Judetul CLUJ

129

3598350

AGREMENT IMPEX SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr, Nr. 4, Ap. 24, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

130

12296075

ALEXVERASRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Caracal, Nr. 9

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

131

17895040

ATLAS TAXI SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Dâmbovitei, Nr. 77, Et. III

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

132

11206082

AYDA SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Venus, Nr. 22, Ap. 131, Cod postal 400692

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

133

14343521

AYDIN OTOMOTIV IMPORT EXPORT S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Fabricii, Nr. 5, Ap. 27, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

134

14192283

BETAALALUMINIU SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Bobâlnei, Nr. 85, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

135

15007660

BOLINA IMPEX SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Venus, Nr. 22, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

136

17715093

DAMIANO S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, Nr. 12

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

137

15921224

DANATTI SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Mehedinti, Nr. 55-57, Ap. 117, Codpostal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

138

15044811

DANCORCOM S.R.L.

Jud. Cluj, Sat Baciu, Com. Baciu, Str. Noua, Nr. 635, Bl. A4, Ap. 9, Cod postal 3458

Directia Generală A Finantelor Publice Cluj

139

6237350

DEO IMPEX S.R.L.

Jud. Cluj, Com. Floresti, Ferma Nr. 16

Directia Generală A Finantelor Publice Cluj

140

2878530

DORIANA IMPORT EXPORT SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazu, Nr. 28

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca


0

1

2

3

4

141

2665906

ELECTROMATIC SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Cal. Mănăstur, Nr. 1,Ap. 6

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

142

11957047

EUROPEANCAPITAL INVESTMENT LEASING SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Deva, Nr. 1-7, Ap. 2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

143

22314543

FLOWERS PARKS.R.L

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Timisului, Nr. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

144

15036983

IASDOR SRL

Jud. Cluj, Mun. Gherla, Str. Trandafirilor, Nr. 5, Cod postal 3475

Directia Generală A Finantelor Publice Cluj

145

18570519

IMOBIL Q SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Bilascu, Nr. 35, Ap. 5B

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

146

17395550

INTERNATIONAL SERVICE SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, Nr. 1-2, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

147

22192063

JULYACOMPANYS.R.L

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Becas, Nr. 26A, Ap. 2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

148

12229041

K&KDEMOIMPEXSRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Parcul Feroviarilor, Nr. 1, Cod postal 400054

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

149

22353712

KANNOO S.R.L

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Rovine, Nr. 14, Ap. 7

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

150

3613670

M T M SOLO AGROEXIM SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Avram lancu, Nr. 5, Ap. 2, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

151

16777071

MARCOM MOBILE SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 38, Ap. 3, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

152

18081490

MIAINVESTSRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Dragalina, Nr. 73-75, Ap. 9

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

153

14696388

MICALIS SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 32

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

154

5548102

MIROZAIMPEX S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Mehedinti, Nr. 38-40, Sc. 1, Et. 2, Ap. 15

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

155

15591789

MOBITERM CONSTRUCT SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Al. Herculane, Nr. 11, Ap. 42, Cod postal 400412

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

156

16303906

NEIMANINVESTSRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Napoca, Nr. 5

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

157

14716892

NEW RAD MAR SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, Nr. 4, Ap. 13, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

158

229390

PRO LUX SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Năsăud, Nr. 4, BI.X12,Ap. 54

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

159

14952290

RAZVANEL GSM SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 3, Bl. R2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

160

15609843

S.C. SINTESI S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, Nr. 28, Ap. 22

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

161

8820146

SALMO PROD SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Lunii, Nr. 12, Ap. 20

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca


0

1

2

3

4

162

242527

SANDELA PROD SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Izlazului, Nr. 2, Ap. 133

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

163

17459700

SECLAS SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Prof. Tudor Ciortea, Nr. 42, Ap. 32

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

164

16218509

SILVERIMPEXSRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Horea, Nr. 67-73, Ap. 29

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

165

16477902

SPECIAL BV GRUP SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Sinaia, Nr. 13A

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

166

16040346

TREND PUBLIC SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. 22 Decembrie 1989, Nr. 150, Bl. 2B, Sc. 4, Ap. 77, Cod postal 3400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

167

18445877

VETESAN SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Băisoara, Nr. 9, Ap. 127

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

168

18317991

WOODLOG SRL

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Postăvarul, Nr. 3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Cluj-Napoca

Judetul CONSTANTA

169

21247390

AL-FAKHER GLOBAL TRADING S.R.L.

Jud. Constanta, Mun. Medgidia, Str. Privighetorilor, Nr. 5

Directia Generală A Finantelor Publice Constanta

170

6017834

ANASTASIA IMPEXS.R.L

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Verde, Nr! 58A

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

171

2745983

BAVIMPEXSRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Ion Lahovari, Nr. 91

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

172

15575414

BIAGRO IND. CO SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Aleea Heracleea, Nr. 6, BI.Z2, Sc.A, Et. P,Ap. 1, Cod postal 8700

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

173

10775632

BLONIXON SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Agricultori, Nr. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

174

6556553

CONSTRUCTII DAVD SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Jiului - Camera P02, Nr. 3, Cod postal 8700

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

175

23309456

CREMERMARS.R.L

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Vasile Lupu, Nr. 2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

176

17999343

ERSON & MEGDAL 2005 SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Aleea Albatrosului, Nr. 16, Bl. G3A, Sc. B, Et. 4, Ap. 20

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

177

7253434

FLORIN &MARY SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Soveja, Nr. 77, Bl. 35BA, Sc. C, Et. 1,Ap. 30, Cod postal 900337

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

178

10127002

GUARDIAN CONSTANT CONSULT S.R.L.

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Mangaliei, Cod postal 8700

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

179

13071160

HELEN-COLOR-STILE SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Grozesti, Nr. 36A, Cod postal 900561

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

180

19055961

RASCONIO ACTIV SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Sos. Mangaliei, Nr. 163

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

181

18356583

RONAS COMERCIAL SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Mangaliei, Magazin Nr. 5

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta

182

18889292

TABACO INDUSTRY SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Aleea Albatros (Camera Nr. 65), Nr. 15

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Constanta


0

1

2

3

4

Judetul DÂMBOVITA

183

18055122

AL-SUINE SRL

Jud. Dâmbovita, Oras Găesti, Str. Giurgiului,Nr. 16

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

184

16831987

AMERI NET SRL

Jud. Dâmbovita, Oras Găesti, Str. 13 Decembrie, Bl. 49, Sc. A, Et. P, Uscator, Cod postal 150

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

185

18618145

ANDRINUASRL

Jud. Dâmbovita, Mun. Moreni, Str. Republicii, Nr. FN.

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

186

18411386

BAD POIANA SRL

Jud. Dâmbovita, Sat Poienita, Corn. Poiana, Nr. 7

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

187

18931478

BKF-IFN-CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL

Jud. Dâmbovita, Oras Pucioasa, Str. Republicii,Nr. 137

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

188

15172110

CINTIASRL

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Aleea Sinaia, Nr. 6-8

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgoviste

189

9078445

DANIMARCOMSRL

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Bd. Mircea cel Bătrân, Bl. 12D, Ap. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgoviste

190

20256071

ELEMARTOPOS.R.L

Jud. Dâmbovita, SatVoinesti, Corn. Voinestil Str. Postei, Nr. 587

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

191

19056290

EVER WOOD SRL

Jud. Dâmbovita, Oras Pucioasa, Str. Ardealului! Bl. 2, Sc. B, Et. 3, Ap. 36

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

192

17847213

FLORI MAR-CATERING SRL

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Str. Constantin Brâncoveanu, Bl. 19 B, Et. P,Ap. SPCOM27

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgoviste

193

17476271

FLORINDASRL

Jud. Dâmbovita, Mun. Moreni, Str. Tineretului, Nr. 11, Bl. 27B, Sc. A, Ap. 2

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

194

15269814

GIE-93 COM SRL

Jud. Dâmbovita, Sat Băleni Sârbi, Corn. Băleni

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

195

18672772

GRETTONI SRL

Jud. Dâmbovita, Oras Pucioasa, Str. Fântânelor, Bl. B, Et. P, Ap. 3

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

196

18978985

HOME SOLUTION SRL

Jud. Dâmbovita, Oras Pucioasa, Str. Zorilor, Nr. 8, Et. P

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

197

16342450

ICOFCOMS.R.L

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Str. Matei Basarab, Nr. 40, Bl. CORP 3, Cod postal 200

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgoviste

198

7071289

MARCO POLO S.R.L.

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Str. Mihai Popescu, Bl. 28, Sc. A, Et. 1,Ap.4

Administratia Finantelor Publice Pentru Contribuabili Mijlocii Dâmbovita

199

7915604

MON PLAST

Jud. Dâmbovita, Mun. Moreni, Str. Aleea Prahovei, Nr. 11, Cod postal 271

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

200

17188236

PEPENETSRL

Jud. Dâmbovita, Sat Răscăeti, Corn. Răscăeti, Corn. Visina, Str. G-ral Saulescu, Nr. 91, Cod postal 150

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

201

20797867

PIATA MICRO S.R.L.

Jud. Dâmbovita, Oras Fieni, Str. Ing. Aurel Rainu,Nr. 35

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

202

9010075

RAIANIMPEXSRL

Jud. Dâmbovita, Oras Găesti, Sos. Bucuresti-Pitesti Km. 70, Cod postal 150

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita


0

1

2

3

4

203

18236552

REVANYIMPEXSRL

Jud. Dâmbovita, Oras Fieni,

Str. Teilor, Bl. D3, Sc. C, Et. 3, Ap. 13

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

204

18931460

SAGEMIS PETROCONSTRUCTS.R.L

Jud. Dâmbovita, Oras Găesti, Str. 13 Decembrie, Nr. 80

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

205

5139299

SARCOM SRL

Jud. Dâmbovita, Sat Produlesti, Corn. Produlesti, Sat Costesti-Deal, Cod postal 110

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

206

18331864

SELLERS S.R.L.

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Str. 8 Martie, Nr. 6

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgoviste

207

17903160

SILYTRANSSRL

Jud. Dâmbovita, Oras Pucioasa, Str. RaduCosmin, Nr. 10

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

208

18381250

SKY DIGITAL SRL

Jud. Dâmbovita, Oras Găesti, Str. Unirii, Bl. 32, Sc. A, Et. 2, Ap. 9

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

209

18749760

SPICOM S.R.L

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Str. George Cair, Bl. 10, Sc. B, Et. 1,Ap. 25

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgoviste

210

18136421

SUPREM S.R.L.

Jud. Dâmbovita, Sat Băleni Sârbi, Corn. Băleni

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Dâmbovita

211

13963258

WHITE KING IMPEX S.R.L.

Jud. Dâmbovita, Mun. Târgoviste, Str. Cpt. Ion Andreescu, Nr. 12

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgoviste

Judetul DOLJ

212

18970710

ANDRABOGIMPEXSRL

Jud. Dolj, Mun. Craiova, Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 93

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Craiova

213

21098239

MIHCORTRANS S.R.L.

Jud. Dolj, Mun. Craiova, Str. Simion Stoilov, Nr. 16, Bl. E11, Sc. 1, Ap. 22

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Craiova

214

17006750

SEBY&ANDRASRL

Jud. Dolj, Mun. Craiova, Bd. 1 Mai, Bl. D3, Et. P, Cod postal 1100

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Craiova

Judetul GALATI

215

21032200

ACHI METAL S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Bd. Siderurgistilor, Nr. 50, Bl. C, Sc. 1, Et. 3, Ap. 53

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

216

1650745

ALBATROS SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. 1 Decembrie 1918,Nr. 10, Bl. G2, Sc. 2, Ap. 26, Cod postal 800265

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

217

18639989

ANGYINTERTRANSSRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Brăilei, Nr. 155, Bl.A8, Ap. 22

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

218

21643980

ASOCIATIA „TOCUMIHAI”

Jud. Galati, Mun. Tecuci, Str. Mihai Eminescu, Nr. 49

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

219

21405341

AXAPOL S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Corn. Ivesti, Str. Stadionului, Nr.18, Cod postal 807170

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

220

15006982

AXATEL SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Macedona, Nr. 2, Bl. B2, Ap. 51, Cod postal 6200

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

221

21432079

BARASTON S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Corn. Ivesti, Str. Stadionului, Nr.4, Camera2, Cod postal 807170

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

222

18730245

BIGDENTSRL

Jud. Galati, Mun. Tecuci, Str. Vornicului, Nr. 82

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

223

12463327

BOGADIS SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Bd. Dunărea, Nr. 74, BL E10, Sc. 2, Ap. 20

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati


0

1

2

3

4

224

21180311

BURICOLORS.R.L

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Frunzei, Nr. 108, Bl. 3D, Sc. 2, Et. 3, Ap. 33

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

225

3264058

CHRISSIMPEXSRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Cart. Micro 19, Zona BL N3-N4

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

226

22304485

COLEMN S.R.L

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Domnească, Nr. 11, Bl. P1, Ap. 39

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

227

21032340

CONCORD ALEXS.R.L

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Stadion, Nr. 10, Camera 1

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

228

20659236

CONSCONSULTING S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Otelarilor, Nr. 32, Bl. P2,Ap. 58

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

229

20797972

COPPACOM S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Cezar, Nr. 5

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

230

15981757

DANAVTRANSSRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Brăilei, Nr. 82, Bl. BR4C, Ap. 41, Cod postal 6200

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

231

15627076

DANELICE SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Dr. Constantin Levaditti, Nr. 14, Bl. NUFĂR 7, Sc. 1, Et. 3, Ap. 13

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

232

19054630

DANTERM CONSTRUCT SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Laminoristilor, Nr. 7, Bl. T2, Ap. 46

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

233

22226603

DANYLUKIMPEX S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Sf. Spiridon, Nr. 4, Bl. CORP A, Et. 2, Camera 3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

234

20868062

DANYO EXPRESS S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Nae Leonard, Nr. 3, Bl. C3A, Sc. 3, Ap. 40

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

235

18883702

DUM FOREST SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Ion Luca Caragiale, Nr. 19, Camera3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

236

21598390

DUMHALE S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Blajerii de Sus, Nr. 103

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

237

21405538

DUROSTAN S.R.L.

Jud. Galati, Sat Liesti, Com. Liesti, Str., Nr. 3059

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

238

18432435

ECOFIN SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Av. Mircea Zorileariu, Nr. 4, Bl. T3, Ap. 72

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

239

20868070

ELENCOM S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Lebedei, Nr. 3, Bl. L, Sc. 4, Ap. 71

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

240

21598358

ELVIANA S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Blajerii de Sus, Nr. 98, Cod postal 807170

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

241

21102801

ELVISOP S.R.L.

Jud. Galati, Sat Grivita, Com. Grivita, Str., Nr. 510, Camera 5

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

242

20744420

ENTER IN BUSINESS S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Frunzei, Nr. 25, Bl. F7, Sc. 3, Et. 3, Ap. 75

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati


0

1

2

3

4

243

20798030

EUROCASACONSTRUCT S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Bd. George Cosbuc, Nr. 436, Bl. CLĂDIRE C2, Et. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

244

15549806

FILARETASRL

Jud. Galati, Sat Matca, Com. Matca, Nr. 902, Cod postal 6315

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

245

18868826

GEOROM DESIGN SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Brăilei, Nr. 224B, Bl. D4, Et. 1, Ap. 4

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

246

21226486

GLOBAL RENT S.R.L.

Jud. Galati, Sat Vânători, Com. Vânători

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

247

16589655

GRAND CONSTRUCT S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Crinului, Nr. 10, Camera 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

248

18853558

GRANMETAL INVEST GRUP S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Tecuci, Str. Nicoresti, Nr. 18

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

249

20659392

GRINELUC S.R.L.

Jud. Galati, Sat Grivita, Com. Grivita, Str, Nr407, Camera 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

250

21457863

INDASIM S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Stadionului, Nr.4, Camera 3, Cod postal 807170

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

251

20659341

IOANA SI DAVID S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Nicolae Mantu, Nr. 29

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

252

17952790

IVE PRODUCT S.R.L.

Jud. Galati, Sat Serbestii Vechi, Com. Sendreni, Str, Nr. 149

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

253

15709001

LATASIONSRL

Jud. Galati, Sat Matca, Com. Matca, Str, Com. Matca, Nr. 3395A, Cod postal 6315

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

254

20744293

LARISMA S.R.L.

Jud. Galati, Sat Grivita, Com. Grivita, Nr. 510, Camera 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

255

19219797

LIBERDAD SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Brăilei, Nr. 136, Bl. B3, Ap. 17

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

256

18791137

MARICARMEN SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Cosminului, Nr. 2, BL A11, Ap. 56

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

257

20462756

MARICOIMPEX S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Brăilei, Nr. 222, Bl.D1, Sc. 1, Ap. 26

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

258

21598340

MIRSELV S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Blajerii de Sus, Nr. 98

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

259

18432451

MOCFUL CONSTRUCT S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Muzicii, Nr. 70, Camera 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

260

20659414

NEGRIFLOR S.R.L.

Jud. Galati, Sat Grivita, Com. Grivita, Str, Nr 365, Camera 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

261

20659406

NERILUC S.R.L.

Jud. Galati, Sat Grivita, Com. Grivita, Str, Nr407, Camera3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

262

19754340

NIKI UNIVERSAL SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Bd. Galati, Nr. 11, Bl. X5, Sc. 1, Et. 3, Ap.14

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

263

21598480

NORIMET S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Răzvan Vodă, Nr. 13

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

264

21226656

OVIDAL S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Bd. Henri Coandă, Nr. 8, Bl. J5, Sc. 3, Ap. 35

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati


0

1

2

3

4

265

18077430

PADIRACATSRL

Jud. Galati, Sat Matca, Com. Matca, Nr. 2813

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

266

20659244

PAPER DESIGN S.R.L

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Bărbosi, Nr. 29, Bl. R, Sc. 4, Ap. 68

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

267

21598374

PARUGINAS.R.L

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Blajerii de Sus, Nr. 103

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

268

21180559

PETRIN STAR S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Stadion, Nr. 10, Camera 1”

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

269

21342618

PIN FOREST S.R.L.

Jud. Galati, Sat Sendreni, Com. Sendreni, Str. Drumul National 25, Nr. 3, Bl. Corp A, Camera 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

270

20659384

RALMARI S.R.L.

Jud. Galati, Sat Grivita, Com. Grivita, Nr. 510, Camera2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

271

17600646

RARLAND SRL

Jud. Galati, Sat Matca, Com. Matca, Nr.1179

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

272

10811522

RIBOCOM SRL

Jud. Galati, Com. Matca, Nr. 930

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

273

21102798

RINPOST S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Stadionului, Nr.8

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

274

21432060

ROGASIM S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Stadionului, Nr.6

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

275

21476903

SCARTEX S.R.L.

Jud. Galati, Sat Hanu Conachi, Com. Fundeni, Str., Nr. 778

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

276

21598366

SELVIRA S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Blajerii de Sus, Nr. 103

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

277

8166832

SOCIETATEAAGRICOLA „NISTOR STEFAN”

Jud. Galati, Sat Cudalbi, Com. Cudalbi, Str. Cudalbi, Cod postal 6318

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

278

3436382

SOCIETATEAAGRICOLA „VALEA GERULUI”

Jud. Galati, Com. Cudalbi, Str. Cudalbi, Cod postal 6318

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

279

6943550

SOCIETATEAAGRICOLA SPICUL

Jud. Galati, Sat Smulti, Com. Smulti, Str. Smulti

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

280

20281466

TALNITNA S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Dogăriei, Nr. 52

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

281

23187812

TINA REL S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 48, camera 2, Cod postal 807170

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

282

20604427

TOWER CONSTRUCT S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Dr. NicoIaeAlexandrescu, Nr. 1, Bl. C2, Ap. 11

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

283

21069276

TRIVET S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Nr. 152

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

284

20659309

TYN SG GROUP S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Turturelelor, Nr. 30, Camera2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

285

13064901

VALTRANSMIH S.R.L.

Jud. Galati, Sat Schela, Com. Schela, Nr. 453

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

286

21930766

VERO MEDIA PROGRUP S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Siderurgistilor, Nr. 50, Bl. A, Ap. 16

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

287

19095214

VI.VI.CO SRL

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Macedona, Nr. 13,BI. A12, Sc. 3, Ap. 60

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati


0

1

2

3

4

288

20534941

VIVIALEXS.R.L

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Armata Poporului, Nr. 6, Bl. CL3, Sc. 1,Ap. 1

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

289

21527845

VLAIFON S.R.L.

Jud. Galati, Sat Ivesti, Com. Ivesti, Str. Stadionului, Nr.4,Ap. Camera 1, Cod postal 807170

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Galati

290

18589376

WINDESIGN TD S.R.L.

Jud. Galati, Mun. Galati, Str. Cristofor Columb, Nr. 35

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Galati

Judetul GIURGIU

291

19199819

ADRINICPRESTSERVSRL

Jud. Giurgiu, Sat Suseni, Oras Bolintin-Vale, Str., Nr. 124

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Giurgiu

292

16622743

CIAKY S.R.L.

Jud. Giurgiu, Sat Vieru, Com. Putineiu

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Giurgiu

293

21032706

CRISDIANA IMOBILIAR S.R.L.

Jud. Giurgiu, Sat Săbăreni, Com. Săbăreni, Str. DJ602, Nr. 2

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Giurgiu

294

20996789

DANYK CONSTRUCT S.R.L.

Jud. Giurgiu, Oras Bolintin-Vale, Str. Agricultori, Nr! 20

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Giurgiu

295

18096912

KARAMELO SRL

Jud. Giurgiu, Sat Plopsoru, Com. Daia

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Giurgiu

296

20177113

MILANDIMPEX S.R.L.

Jud. Giurgiu, Sat Vlad Tepes, Com. Comana, Nr. Cad.10

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Giurgiu

297

17935650

MLD LAROMET SRL

Jud. Giurgiu, Sat Oinacu, Com. Oinacu

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Giurgiu

298

16160105

OLIMPFLORSRL

Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, Str. Gorneni, Nr. 78, Cod postal 8375

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Giurgiu

299

6970880

POTCOAVAAURIE S.R.L.

Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, Str. Tineretului, BI.6/220, Sc.B, Et.3, Ap.36, Cod postal 8375

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Giurgiu

300

16993520

ROMRECYCLING SRL

Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, Str. Tineretului, BI.K240, Sc.A, Et.2, Ap.8, Cod postal 8375

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Giurgiu

301

18637821

RR 2000 RENT SRL

Jud. Giurgiu, Sat Singureni, Com. Singureni, Nr. 431

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Giurgiu

302

17406136

SANITARE URBIS SRL

Jud. Giurgiu, Sat Oinacu, Com. Oinacu, Cod postal 8378

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Giurgiu

303

19597598

SONY COR SRL

Jud. Giurgiu, Sat Plopsoru, Com. Daia, Nr. 82

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Giurgiu

304

3700521

VIDRA SRL

Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, Str. Cărămidarii Vechi, Nr. 49

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii Giurgiu

Judetul GORJ

305

2574565

1 DECEMBRIE SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Săvinesti, Nr. 31

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

306

17392561

ADEVIROCOM SRL

Jud. Gorj, Loc. Drăgoeni, Mun. Târgu Jiu, Str., Nr. 183A

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

307

14954681

AFACERE BUNA SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. SIt. Corneliu Bordei, BI.4, Sc.1,Et.1,Ap.6

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

308

21314510

AGROALMELA S.R.L.

Jud. Gorj, Mun. Motru, Aleea Liliacului, Nr. 5, BI.B1, Sc.6, Et.1,Ap.4

Directia Generală A Finantelor Publice Gorj

309

17603197

ALASLAV SRL

Jud. Gorj, Sat Mătăsari, Com. Mătăsari, Str., BI.A18, Sc.3, Ap.9

Directia Generală A Finantelor Publice Gorj


0

1

2

3

4

310

9848714

ALMANSURAIMPEXSRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Cart. Drăgoeni, Nr. 218, Cod postal 1400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

311

4666185

ASOCIATIA LOCATARILOR Nr. 4

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Bd. Republicii, FN, BI.20, Ap.29, Cod postal 1400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

312

17675800

BOPAROINVESTSRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Primăverii, FN.

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

313

2173113

CALBORG SRL

Jud. Gorj, SatArcani, Com. Arcani, Str., Com. Arcani, Cod postal 1427

Directia Generală A Finantelor Publice Gorj

314

17889766

CONFINPRESTSRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Primăverii, FN

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

315

21626377

COSALICOM S.R.L

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Dacia, BI.16, Sc.1, Et.3, Ap.12

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

316

12712452

GENIFEERSRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. SIt. Ion Fota, BI.1, Sc.1, Et.4, Ap.20, Cod postal 1400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

317

21342391

GENNARO PACIFICO S.R.L.

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. SIt. Corneliu Bordei, BI.5, Sc.3, Et.P, Ap.44

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

318

17472881

GEORAGRO S.R.L.

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Depozit Amaradia, BI.G2, Sc.2,Ap.17

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

319

13078311

GEVARASRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Victoriei, BI.1, Sc.6, Et.4, Ap.59, Cod postal 1400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

320

5973145

IDAMIN COM S.R.L.

Jud. Gorj, SatTimiseni, Com. Fărcăsesti

Directia Generală A Finantelor Publice Gorj

321

18677621

IDENTITY HOTEL SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848, Bl.102, Sc.6, Et.P, Ap.56

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

322

2162114

MARATON SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Constantin Brâncusi, Nr. 11, Cod postal 1400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

323

18194996

MEDIAAGENCY IMPACT SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Revolutiei, BI.10, Sc.2, Et.P, Ap.2

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

324

3522947

OMIRSOIMPEXSRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Comuna din Paris, Bl.11, Sc.2, Et.P, Ap.3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

325

15295210

PROART SERV SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 7, Cod postal 1400

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

326

21279260

RAMSTEF S.R.L.

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. General Ion Dragalina, Nr. 38

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

327

14954630

RUBINETTI CAVALLI SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Petresti, Nr. 101

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

328

14250597

SINDICATUL „PRESTATORUL” ROVINARI

Jud. Gorj, Loc. Vârt, Oras Rovinari, Vârt

Directia Generală A Finantelor Publice Gorj

329

2164875

VIOCOM SRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Siretului, Bl.11, Sc.1, Et.6, Ap. 17

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu

330

6722001

ZIMEXSRL

Jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, Nr. 125

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Târgu Jiu


0

1

2

3

4

Judetul HARGHITA

331

8635696

KENO S.R.L

Jud. Harghita, Mun. Gheorgheni, Pta. Libertătii, Nr. 18

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Harghita

332

22102893

LEMCIUCS.R.L

Jud. Harghita, Sat Joseni, Com. Joseni, Str. Csomafalvi, Nr. 1063

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Harghita

Judetul HUNEDOARA

333

13549320

ARCHIUDEAN SRL

Jud. Hunedoara, Mun. Lupeni, Str. Calea Braii, BI.7, Ap.35

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

334

16946553

CERESAGROZOO SRL

Jud. Hunedoara, Sat Hărău, Com. Hărău, Nr. 277, Cod postal 0

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

335

17231603

DOMUSCONSTRUCTSRL

Jud. Hunedoara, Mun. Hunedoara, Str. Victoriei, Nr. 17

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

336

21691553

ERMAUTILITY S.R.L.

Jud. Hunedoara, Sat Gelmar, Oras Geoagiu, Str., Nr. 13

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

337

12159787

GLOBAL ENTERPRISE SRL

Jud. Hunedoara, Mun. Petrosani, Str. Livezeni, Nr. 100

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

338

14510107

HATEGANA PROD SRL

Jud. Hunedoara, Oras Hateg, Str. Progresului, Nr. 29

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

339

21767180

MAURITZZIO FRESH S.R.L.

Jud. Hunedoara, Mun. Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 8, BI.C1,Sc.H, Et.4, Ap. 157

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

340

19021969

MAURITZZIO SRL

Jud. Hunedoara, Mun. Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 8, BI.C1,Sc.H, Et.4, Ap. 157

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

341

13842710

MULTI CONSTRUCT SRL

Jud. Hunedoara, Sat Criscior, Com. Criscior, Str. Dumbrăvitei, Nr. 1

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

342

16908800

VALMAR CELLA SRL

Jud. Hunedoara, Mun. Petrosani, Str. Aviatorilor, BI.52, Sc.4, Ap.66

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

343

22242811

ZORBAS MAM S.R.L.

Jud. Hunedoara, Mun. Hunedoara, Str. George Enescu, Nr. 13, Bl.13, Sc.A, Et.1,Ap.4

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Hunedoara

Judetul IALOMITA

344

17678939

FO.NET TELECOM S.R.L.

Jud. Ialomita, Mun. Urziceni, Str. Sos. Buzăului, Nr. 5, Cod postal 70000

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ialomita

345

15395979

NICOMIMASSRL

Jud. Ialomita, Oras Tăndărei, Str. Bucuresti, Bl. 40, Se 2, Et. P, Ap. 4, Cod postal 8454

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ialomita

346

18473290

SMART COW SRL

Jud. Ialomita, Sat Murgeanca, Com. Valea Ciorii

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ialomita

Judetul IASI

347

16972900

2ASISRL

Jud. Iasi, Sat Uda, Com. Tătărusi, Str., Com. Tătărusi

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

348

13588817

AUTOGLOBUS SERVICE SRL

Jud. Iasi, Sat Valea Lupului, Com. Valea Lupului, Str. Ferma Industrială, Nr. 12, Cod postal 127485

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

349

17992370

BAMPSY-YULYSRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Stindardului, Nr. 5, Bl. H2, Sc. C, Et.4, Ap. 18,

Cod postal 700531

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi


0

1

2

3

4

350

14845811

BEATRICE SRL

Jud. Iasi, Sat Horpaz, Com. Miroslava, Cod postal 6614

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

351

18731224

CLUB VORTEX SRL

Jud. Iasi, Sat Bivolari, Com. Bivolari, Str. Magazin Universal - Parter, Cod postal 707055

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

352

13261334

COMFERDI S.R.L

Jud. Iasi, Oras Hârlău, Str. Miriai Eminescu, Bl. B2, Sc. A, Et. 2, Ap. 11, Cod postal 6800

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

353

21452556

CUB-EURO S.R.L.

Jud. Iasi, Sat Dancu, Com. Holboca, Cod postal 707252

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

354

14890863

ECSTEND SOFTWARE SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Sos. Arcu, Nr. 5, Bl. F4, Sc. B, Et. 3,Ap. 12, Cod postal 6600

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

355

18018540

EUROFLY SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Diminetii, Nr. 14, Bl. 790, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Cod postal 700668

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

356

16367497

EXPLOSILVASRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Stejar, Nr. 55,BI. M.1,Sc. F, Et. P,Ap. 3

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

357

16736365

EXTRAPLAY S.R.L.

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu colt cu Str. Ignat, Cod postal 700309

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

358

19057903

G.S.M. SERVICE-ACCESOR SRL

Jud. Iasi, SatTomesti, Com. Tomesti, Cod postal 707515

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

359

8699363

GASTROLUX SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu, Nr. 124A, BI.A1, Sc. TR, Et. 3, Ap. 3, Cod postal 700344

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

360

8552418

GERTRUDIS SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Sos. Păcurari, Nr. 67, Bl. 478, Sc. a, Et. 3, Ap. 12, Cod postal 6600

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

361

18863969

GLOBAL PROIECT CONSULTING S.R.L.

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Muzicii, Nr. 2, Et. 1, Cod postal 700399

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

362

17938117

GROUP PRIVAT SECURITY (G.P.S.) S.R.L.

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Roman Vodă, Nr. 3, Bl. S1,Et. P,Ap. 1, Cod postal 700574

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

363

3205213

IACOMI S.R.L.

Jud. Iasi, Oras Târgu Frumos, Str. Petru Rares, Bl. 8, Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Cod postal 705300

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

364

18901728

INFOGRAPHIC CENTER SRL

Jud. Iasi, Oras Târgu Frumos, Str. Plugari, Nr. 2, Cod postal 705300

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

365

21395442

ITALARUMENA BOVINI S.R.L.

Jud. Iasi, Sat Valea Lupului, Com. Valea Lupului, Cod postal 707410

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

366

1988100

IVAROM SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Pantelimon Halipa, Nr. 20, Bl. H8, Sc.A, Et. 1,Ap. 5, Cod postal 6600

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

367

18918304

IVERI COMPANY SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Bd. Dacia, Nr. 65,BI. DE1,Et.4,Ap. 3, Cod postal 700427

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi


0

1

2

3

4

368

18996582

LA MANGIATOIA SRL

Jud. Iasi, Sat Podu Iloaiei, Oras Podu Iloaiei, Sos. Natională, Bl. 4 (13), Sc. C, Et. 2, Ap. 8, Cod postal 707365

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

369

15167520

MAJESTIC TRANS SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Bd. Alexandru celBun, Nr. 40, Bl. D3, Sc. C, Et. 7, Ap. 25, Cod postal 700571

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

370

11871204

MARCROMAN S.R.L.

Jud. Iasi, SatTomesti, Com. Tomesti, Cod postal 707515

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

371

18875998

MIDALCONSTRUCTSRL

Jud. Iasi, Oras Hârlău, Str. Păstorel feodoreanu, Nr. 12

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

372

18094423

MIR FRASIN SRL

Jud. Iasi, Com. Motca, Str. Roman Vodă, Nr. 3, Bl. S1, Et. 3, Ap. 76, Cod postal 700574

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

373

16843710

MOONADVERTISINGSRL

Jud. Iasi, Oras Târgu Frumos, Str. Plugari, Nr. 2, Cod postal 705300

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

374

18982943

NEW BUSSINES COMPANY SRL

Jud. Iasi, Sat Gănesti, Com. Ion Neculce, Cod postal 705307

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

375

16512139

OMEGA METAL IMPEX S.R.L.

Jud. Iasi, Oras Târgu Frumos, Str. Petru Rares, Bl. 8, Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Cod postal 705300

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

376

20462500

PETRU I S.R.L.

Jud. Iasi, Sat Băltati, Com. Băltati, Cod postal 707025

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

377

19010781

PRINT-AXSRL

Jud. Iasi, Sat Valea Lupului, Com. Valea Lupului, Cod postal 707410

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

378

15587192

REPLAST CONSTRUCT S.R.L.

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Rufeni, Nr. 11

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

379

16822199

ROMISRA MEDIA SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Pădurii, Nr. 14

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

380

15281222

SCURTU S.R.L.

Jud. Iasi, Oras Hârlău, Str. Miriai Eminescu, Bl. B2, Sc. A, Et. 2, Ap. 11

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Iasi

381

17159311

T & F-BEST UA SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Basarabi, Nr.5B,BI. U1bis,Sc. E, Et. P,Ap.4

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

382

16615444

TAGROSPET SRL

Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Tabacului, Nr. 30, Cod postal 700440

Administratia Finantelor Publice A Municipiului Iasi

Judetul ILFOV

383

18213010

A&TCHICDESIGN S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Dobroesti, Com. Dobroesti, Calea Oituz, Nr. 262

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

384

17085362

A&A CONSTRUCT IMEX SRL

Jud. Ilfov, Sat Cretesti, Com. Vidra, Str. Principală, Nr. 857

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

385

23543685

ACTIV EXOTIC S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Domnesti, Com. Domnesti, Str. Orizontului, Nr. 13, cam. nr. 6

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

386

9843725

AGIP SERV IMPEX SRL

Jud. Ilfov, Sat Fundeni, Com. Dobroesti, Str. Melodiei, Nr. 17, Bl. Camera NR1

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

387

15835603

AGROCONS COM SRL

Jud. Ilfov, Sat Vidra, Com. Vidra, Str., Bl. A, Sc. A, Et. 1,Ap.4

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov


0

1

2

3

4

388

14667676

ALNAWRASALZAHABI PRODSERVIMPEXS.R.L

Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Str. Salcâmului, Nr. 18 A, Camera2

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

389

21201252

ALEXINVESTS.R.L

Jud. Ilfov, Sat Voluntari, Oras Voluntari, Str. Călărasi, Nr. 40, Camera 1

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

390

10404294

ALMIGIS S.R.L

Jud. Ilfov, Oras Buftea, Str. Bucuresti-târgoviste, Nr. 114-116, Bl. PM3, Sc. A, Et. 1,Ap.4

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

391

16570547

ALTON COM SRL

Jud. Ilfov, Sat Pantelimon, Oras Pantelimon, Str. Sălciei, Nr. 4, Cod postal 70000

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

392

18830678

AMÂNI FRUCT S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Voluntari, Oras Voluntari, Str. Stejarului, Nr. 44, CAM ERA 2

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

393

18970990

ARKO - METAL S.R.L.

Jud. Ilfov, Corn. Jilava, Str. Toamnei, Nr. 10, Camera 1

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

394

17625349

ARMINACOMIMPEXSRL

Jud. Ilfov, Sat Voluntari, Oras Voluntari, Str. Neaslov, Nr. 98

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii A Judetului Ilfov

395

22454156

ARTEMA FRUCT S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Buftea, Str. 23 August,Nr. 178

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

396

22627680

ARTEMIS FRUCT S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Rosu, Corn. Chiajna, Stf. 1 Mai, Nr. 19

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

397

13654805

ARTICOL 2001 S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Sintesti, Corn. Vidra

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

398

24100813

ASUDA S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Str. Alexandru Vlahută, Nr. 10

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

399

10767052

ATOM COM 2000 SRL

Jud. Ilfov, Sat Sintesti, Corn. Vidra, Str. Sola 11 Parcela123/1, Cod postal 8235

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

400

15570840

B.O.S. CORPORATION SRL

Jud. Ilfov, Sat Afumati, Corn. Afumati, Sos. Bucuresti-Urziceni, Nr. 58

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii A Judetului Ilfov

401

4057352

BABI COMPANY IMPEX SRL

Jud. Ilfov, Sat Voluntari, Oras Voluntari, Sos. Bucuresti-Afumati Chiosc 88, Nr. 11A

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

402

15967329

BANAN ELITE IMPEX S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Cernica, Corn. Cernica, Str. Veronica Miele, Nr. 9

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

403

23303097

BERKELEY HOMES INVEST S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Str. lancu Nicdlae, Nr. 29

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

404

22604920

BINAR UNION S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Voluntari, Oras Voluntari, Str. Prutului, Nr. 79

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

405

21721409

BOLI JIVOT S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Rosu, Corn. Chiajna, Stf. Daliei, Nr. 19

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

406

23152369

BOSFOR FRUCT S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Rosu, Corn. Chiajna, Stf. 1 Mai, Nr. 19, Camera5

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

407

22826918

BRABU S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Voluntari, Oras Voluntari, Str. Gheorghe Doja, Nr. 27

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov


0

1

2

3

4

408

18815619

CC. &R.I.F AUTO SRL

Jud. Ilfov, Sat Brănesti, Com. Brănesti, Str. Horia, Nr. 33

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

409

16576906

CASABLANCA CENTER S.R.L

Jud. Ilfov, Sat Voluntari, Oras Voluntari, Str. Intr. Stefănesti, Nr. 25D

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii A Judetului Ilfov

410

22642443

CITRUS FRUCT S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Str. Salcâmului, Nr. 69BIS

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

411

14904764

CLAMIRACOM S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Bragadiru, Str. Adrian Păiinescu, Nr. 52, Cod postal 70000

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

412

23462980

COSMOS BUSINESS S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Str. Alexandru Vlahută, Nr. 10

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

413

18165800

CRAFTWORK-MANAGER S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Sintesti, Com. Vidra, Nr. 567, Camera f

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

414

22400865

CRIN COM S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Buftea, Str. Bucuresti-târgoviste, Nr. 8

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

415

20721052

D.TK.P.B. CITRUS FRUCT S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Str. Zorele, Nr. 162 BIS, Camera2

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

416

21668305

DAWED COM IMPEX S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Str. GheorgheDoja, Nr. 67, camera 3

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

417

18352506

DETAIL COM S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Dobroesti, Com. Dobroesti, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 20

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

418

18141142

DORMA CONSULT SRL

Jud. Ilfov, Sat Dragomiresti-Deal, Com. Dragomiresti-Vale, Str. Republicii, Nr. 100

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

419

21771849

DREAM STAR S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Str. Liliacului, Nr. 22

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

420

14868637

ELTO S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Otopeni, Oras Otopeni, Calea Bucurestilor, Nr. 16, Bl. B2-4, Sc. 4, Et. P, Ap. 30

Administratia Financiară Pentru Contribuabili Mijlocii A Judetului Ilfov

421

16932140

EUROFRUCTCOMPANY S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Buftea, Str. 23 August,Nr. 178

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

422

23382899

EXPONAT TOP FRUCT S.R.L.

Jud. Ilfov, Oras Buftea, Str. Stirbei Vodă, Nr. 55, VILA 1, Sc. 2, Et. 2, Ap. 6

Directia Generală A Finantelor Publice A Judetului Ilfov

423

24287330

FEGARI S.R.L.

Jud. Ilfov, Sat Pitească, Com. Găneasa, Str. Veteranilor, Nr. 15