MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 664         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.093. - Hotărāre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat īn domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative īn administrarea Societătii Romāne de Televiziune

 

1.094. - Hotărāre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

1.110. - Hotărāre privind schimbarea regimului juridic al unei părti dintr-un teren situat īn municipiul Bucuresti

 

1.111. - Hotărāre privind transmiterea unui teren, parte a unui imobil, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării īn domeniul public al municipiului Medgidia si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, judetul Constanta

 

1.112. - Hotărāre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat īn domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării īn administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

1.114. - Hotărāre privind premierea performantelor obtinute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008

 

1.115. - Hotărāre privind aprobarea majorării premiilor antrenorilor care au contribuit la obtinerea locurilor 4-6 la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008

 

1.117. - Hotărāre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.574. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc īn medicină, medicină dentară si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat īn domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative īn administrarea Societătii Romāne de Televiziune

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat īn domeniul public al statului, situat īn municipiul Iasi, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative īn administrarea Societătii Romāne de Televiziune, pentru asigurarea sediului Studioului Teritorial de Televiziune Iasi.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 3. - Pozitia cu nr. M.E.F. 114.600 din anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.093.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil, aflat īn domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Internelor

si Reformei Administrative īn administrarea Societătii Romāne de Televiziune

 

Locul unde

este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de inventar

potrivit Hotărārii Guvernului nr. 1.705/2006

Municipiul Iasi,

Str. Sărăriei

nr. 200,

judetul Iasi

Ministerul Internelor si

Reformei Administrative -Inspectoratul de Politie

al Judetului Iasi

Societatea

Romānă de Televiziune

Constructii

C1

Suprafata construită = 1.124,50 m2

C2

Suprafata construită = 467,28 m2

C3

Suprafata construită = 5,07 m2

C4

Suprafata construită = 77,10 m2

C5

Suprafata construită = 79,60 m2

Suprafată teren = 4.830 m2

Nr. cadastral - 17.263

106.846

(partial)

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind īnfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare īn sumă totală de 1.914.230 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie īn bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2008, familiilor si persoanelor singure prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.094.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

1

Circu Maria Claudia

comuna Cricău nr. 44A

Alba

1.040

2

Mihăltan Lucretia Viorica

comuna Spring, satul Vingard nr. 375A

Alba

1.040

3

Aleman Gheorghe Dumitru

comuna Cenade nr. 3

Alba

1.125

4

Buta Mircea

comuna Cenade nr. 20

Alba

1.125

5

Onica Elena

comuna Macea nr. 935

Arad

2.000

6

Pop Maria

comuna Iratosu, satul Variasu Mare nr. 97

Arad

2.000

7

Buh a Victor

Arad, aleea Borsec bl. 601, et. 2, ap. 7

Arad

2.000

8

Jurj loan

Arad, calea Aurel Vlaicu bl. A7, sc. B, et. 8, ap. 33

Arad

3.000

9

Vekoni Mihai

Arad, str. Piata Gării nr. 11, bl. G, sc. C, ap. 40

Arad

15.000

10

Andrei Florin Laurentiu

comuna Bradu, str. Stationar, bl. 1, sc. A, ap. 12

Arges

600

11

Andreescu Mihaela

Curtea de Arges, str. Posadă, bl. 72, sc. A, ap. 21

Arges

1.500

12

Avei Mircea

comuna Cetăteni, satul Valea Cetătuia, fără nr. casă

Arges

5.000

13

Benga C. Maria

comuna Săpata, satul Săpata de Jos, fără nr. casă

Arges

800

14

Bucsan Gheorghe

comuna Lunca Corbului, satul Mārghia de Jos nr. 111

Arges

1.000

15

Cīrstea Nicolae

Cāmpulung, str. Matei Basarab nr. 37 bis

Arges

1.500

16

Corbeanu Ion

si Corbeanu Mariea

Cāmpulung, Str. Corbenilor nr. 32

Arges

1.500

17

Cristescu Elena

Curtea de Arges, Str. Cuza Vodă bl. C9, sc. A, ap. 5

Arges

3.500

18

Duchin Gherghina

comuna Săpata, satul Săpata de Jos, fără nr. casă

Arges

1.000

19

Grosu Felicia

Pitesti, str. Lucian Blaga nr. 6, bl. Q2, sc. A, ap. 12

Arges

10.000

20

Lupu Elena

Pitesti, Str. Gārlei bl. P3a, sc. A, ap. 16

Arges

2.000

21

Matei Georgeta

Curtea de Arges, Str. Basarabilor bl. C1, sc. B, ap. 35

Arges

1.500

22

Mosoiu Petre

comuna Rucăr, Bd. Libertătii nr. 57

Arges

5.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

23

Musetean Constantin

comuna Bascov, str. Brăileni nr. 68

Arges

4.000

24

Neaga llinca

comuna Hārsesti, satul Ciobani, fără nr. casă

Arges

1.000

25

Onicioiu Nicolae

comuna Cicănesti, satul Mioarele nr. 459

Arges

2.000

26

Parghel Ionela Ligia

Cāmpulung, str. Emil Gārleanu nr. 12, bl. 17, sc. B, ap. 68

Arges

2.000

27

Parghel A. Adrian

Cāmpulung, str. Emil Gārleanu nr. 12, bl. 17, sc. A, ap. 3

Arges

1.500

28

Parghel Adrian

Cāmpulung, str. Emil Gārleanu nr. 12, bl. 17, sc. A, ap. 93

Arges

2.500

29

Puiu Viorica

Cāmpulung, Str. Grădistei nr. 20

Arges

1.500

30

Rădulescu Dan si Rădulescu Maria

Pitesti, str. Vasile Lupu bl. PD2b, sc. B, ap. 14

Arges

10.000

31

Tugui Elena

Cāmpulung, str. Dr. Fălcoianu nr. 2, bl. ARO, sc. A, ap. 20

Arges

1.000

32

Toderase Nicolae

comuna Săucesti, satul Săucesti, fără nr. casă

Bacău

4.000

33

Agache Eufrosina

Moinesti, str. V Alecsandri bl. A4, ap. 9

Bacău

2.500

34

Ardeleanu Mihaela Caria

Bacău, str. C. Negri bl. 10, sc. B, ap. 10

Bacău

2.000

35

Alupului Aurica

comuna Blăgesti, satul Buda, fără nr. casă

Bacău

2.500

36

Ariton Valina

comuna Lipova, fără nr. casă

Bacău

1.500

37

Cojan Rodi ca

comuna Nicolae Bălcescu, fără nr. casă

Bacău

3.000

38

Drăgan Lucica

comuna Zemes, fără nr. casă

Bacău

1.500

39

Găină Valeriu

comuna Corbasca, fără nr. casă

Bacău

2.000

40

lonascu Viorica

Bacău, Str. Republicii bl. 88, sc. C, ap. 18

Bacău

2.000

41

Ivan Florinei

Bacău, Str. Plaiului nr. 68

Bacău

2.000

42

Neacsu Tereza

comuna Nicolae Bălcescu, fără nr. casă

Bacău

3.000

43

Sandu Cătălin

comuna Livezi, fără nr. casă

Bacău

2.000

44

Tătaru Eliade

Bacău, str. Al. Russo bl. 44, sc. A, ap. 15

Bacău

1.500

45

Turcanu Daniel Stefan

comuna Horgesti, satul Sohodor, fără nr. casă

Bacău

500

46

Ursu Maria

comuna Horgesti, satul Sohodor, fără nr. casă

Bacău

500

47

Baciu Elena

Moinesti, Str. Schelei nr. 73

Bacău

2.500

48

Chiper Zaharia Lucian

comuna Măgiresti, satul Stănesti, fără nr. casă

Bacău

2.500

49

Diaconu Camelia

Bacău, str. Nicolae Bălcescu bl. 5, sc. F, ap. 8

Bacău

2.000

50

Dospinescu Maria Magdalena

comuna Măgiresti, satul Stănesti, fără nr. casă

Bacău

2.500

51

Havriliuc Dorina

Moinesti, str. George Cosbuc bl. A2, ap. 6

Bacău

1.500

52

Ionică Victor

comuna Corbasca, satul Vālcele, fără nr. casă

Bacău

1.500

53

Jigău Vasile

Bacău, Str. Republicii bl. 78, sc. D, ap. 12

Bacău

2.500

54

Lupu Maria

Bacău, Str. Republicii bl. 72, sc. B, ap. 4

Bacău

2.000

55

Mocanu Rozica

Moinesti, str. Ion Creangă bl. D4, ap. 13

Bacău

2.500

56

Stanciu Gheorghe

comuna Letea Veche, fără nr. casă

Bacău

1.000

57

Stan Rodica-Coca

comuna Urechesti, fără nr. casă

Bacău

2.500

58

Bliderisanu George-Marin

Bacău, str. Călugăreni bl. 10, sc. D, ap. 9

Bacău

7.500

59

Ciobanu Mariana

Bacău, Str. Slănicului bl. 5, sc. A, ap. 16

Bacău

1.500

60

Paraschiv Cătălin

Bacău, str. Milcov bl. 71, sc. B, ap. 1

Bacău

1.500

61

Buzilă Elena

Bacău, str. Bicaz bl. 152, sc. C, ap. 9

Bacău

1.500

62

Nedea Maria

Bacău, Str. Republicii bl.1, sc. F, ap. 4

Bacău

1.500

63

Bolog loan

comuna Mărgineni, satul Barati, fără nr. casă

Bacău

1.000

64

Botezatu Elena

comuna Stănisesti, satul Belciuneasa, fără nr. casă

Bacău

2.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

65

Bran Adriana

comuna Stefan cel Mare, satul Negoiesti, fără nr. casă

Bacău

1.000

66

Burbulia Doinita

comuna Mărgineni, fără nr. casă

Bacău

2.500

67

Chirales Ionel

comuna Stefan cel Mare, satul Negoiesti, fără nr. casă

Bacău

2.500

68

Chiriac I. Mariana

comuna Parava, satul Rădoaia, fără nr. casă

Bacău

1.500

69

David I. Mariana

comuna Dealu Morii, fără nr. casă

Bacău

1.000

70

Dumitru Ion

comuna Blăgesti, satul Sipote, fără nr. casă

Bacău

1.000

71

Gherasim Maria Cătălina

Bacău, str. Prelungirea Bradului bl. 106, sc. A, ap. 10

Bacău

2.000

72

Ghiurca Lucica

comuna Racăciuni, satul Fundu Răcăciuni, fără nr. casă

Bacău

1.500

73

Gutanu Constantin

comuna Dealu Morii, fără nr. casă

Bacău

1.000

74

Manila Ghiorghe

Bacău, Str. Energiei nr. 34, sc. B, ap. 9

Bacău

2.000

75

Miclea Marilena

comuna Stefan cel Mare, satul Negoiesti, fără nr. casă

Bacău

1.500

76

Muscă Vasile

Bacău, str. Nicu Enea bl. 40, sc. C, ap. 104

Bacău

1.500

77

Necula Elena

comuna Blăgesti, fără nr. casă

Bacău

1.000

78

Pătrasc Negru Ana

comuna Nicolae Bălcescu, satul Valea Seacă, fără nr. casă

Bacău

1.500

79

Popa Elena

Bacău, Str. Castanilor bl. 7, sc. B, ap. 9

Bacău

1.500

80

Purcariu Elena

Buhusi, Str. Siretului bl. 1, sc. A, ap. 5

Bacău

500

81

Puscalău Marcela

comuna Solont, fără nr. casă

Bacău

1.000

82

Roman Tereza

Bacău, str. Radu Negru bl. 4, sc. A, ap. 19

Bacău

1.500

83

Rontu Anca Maria

Bacău, str. Milcov bl. 124, sc. B, ap. 23

Bacău

1.500

84

Sandu Vasile

comuna Poduri, satul Prohozesti, fără nr. casă

Bacău

2.500

85

Vararu Mariana

comuna Tamasi, fără nr. casă

Bacău

2.000

86

Vizitiu Niculina

Bacău, str. Mircea Eliade bl. 8, sc. A, ap. 16

Bacău

1.500

87

Kovats Magdalena

Oradea, Str. Salcāmilor nr. 28, bl. R154, ap. 15

Bihor

2.000

88

Muscă Mariana

Oradea, str. O. Ghibu nr. 10, bl. X1/A, ap. 71

Bihor

2.000

89

Berceni Alexandru

comuna Cefa, satul Cefa nr. 275/A

Bihor

2.000

90

Kovacs Alexandru

comuna Tetchea, satul Telechiu nr. 15

Bihor

2.000

91

Luncan Valeria

comuna Drăgesti, satul Tăsad nr. 153

Bihor

3.000

92

Buzilă loan

comuna Rebrisoara, satul Rebrisoara, Str. Poderei nr. 27

Bistrita-Năsăud

3.000

93

Covaciu Maria

orasul Beclean, Str. Ghiocelului bl. G, sc. 1, ap. 7

Bistrita-Năsăud

1.500

94

Zăgrean Ana

comuna Lesu, satul Lunca Lesului nr. 52

Bistrita-Năsăud

1.500

95

Lăcătus Alexandru

comuna Căianu Mic, satul Căianu Mic nr. 353

Bistrita-Năsăud

700

96

Pomohaci Nazaria

comuna Sant, satul Sant nr. 524

Bistrita-Năsăud

800

97

Filipoi Octavia

comuna Sant, satul Sant, str. Cārtibus nr. 234

Bistrita-Năsăud

800

98

Petri Bugnar Liviu

comuna Lunca llvei, satul Lunca llvei, str. Iliuta nr. 210

Bistrita-Năsăud

1.000

99

Rus Gavrilă

comuna Tārlisua, satul Oarzina nr. 43

Bistrita-Năsăud

1.000

100

Kis Ana

comuna Sānmihaiu de Cāmpie, satul Sălcuta nr. 34

Bistrita-Năsăud

700

101

Maier Nicoleta

Bistrita, str. Pietrosul nr. 9, sc. E, ap. 3

Bistrita-Năsăud

5.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

102

Lesenciuc Livia

Bistrita, Str. Artarilor nr. 26, sc. A, ap. 14

Bistrita-Năsăud

700

103

Sas Ionela Doina

Bistrita, Calea Moldovei nr. 7, bl. G1, sc. E, ap. 59

Bistrita-Năsăud

1.500

104

Sopterean Silvia

comuna Micestii de Cāmpie, satul Fāntānita nr. 69

Bistrita-Năsăud

1.000

105

Suciu Valeriu loan

Bistrita, Aleea Basmului bl.1, sc. B, ap. 8

Bistrita-Năsăud

5.000

106

Gavrilas Victoria

Bistrita, Str. Somesului nr. 7, cam. 98, Cămin Cristiro

Bistrita-Năsăud

1.000

107

Silimon Elisabeta

Bistrita, str. Dragos Vodă nr. 7, ap. 90

Bistrita-Năsăud

1.500

108

Talos loan

orasul Năsăud, str. M. Cristea, bl. Cresă, et. 2, ap. 4

Bistrita-Năsăud

5.000

109

Moldovan Elena

comuna Tiha Bārgăului, satul Tureac nr. 322

Bistrita-Năsăud

2.000

110

Simionca Maria

comuna Sieut, satul Sebis nr. 44

Bistrita-Năsăud

3.000

111

Seica Daniela

comuna Sieut, satul Sieut nr. 158

Bistrita-Năsăud

7.000

112

Scurtu Marta

comuna Parva, satul Parva nr. 275/B

Bistrita-Năsăud

1.500

113

Găvriloaie Dorina

comuna Rebra, satul Rebra nr. 279

Bistrita-Năsăud

3.000

114

Lari Alexandru

comuna llva Mică, satul llva Mică nr. 69

Bistrita-Năsăud

3.500

115

Pădure Lăcrimioara Dorina

orasul Sāngeorz-Băi, Str. Brāndusei nr. 23/A

Bistrita-Năsăud

3.000

116

Timariu Liviu

comuna Sieu, satul Sieu nr. 342

Bistrita-Năsăud

1.000

117

Podar Mărioara

comuna Sieu, satul Sieu nr. 73

Bistrita-Năsăud

1.000

118

Nistor Luca

comuna Telciu, satul Telciu, Str. Principală nr. 948

Bistrita-Năsăud

3.000

119

Kovacs Buian Nastasia

comuna Telciu, satul Telciu, str. Valea lui Stan nr. 171

Bistrita-Năsăud

3.000

120

Ivan Leontina

Bistrita, Aleea Privighetorilor nr. 3, sc. A, ap. 1

Bistrita-Năsăud

1.000

121

Ani Ioana

comuna Dumitra, satul Dumitra nr. 481

Bistrita-Năsăud

1.000

122

Lăcătus Liviu

comuna Dumitra, satul Dumitra nr. 587/bis

Bistrita-Năsăud

1.500

123

Burlacu Tinca

comuna Romānesti, satul Romānesti, fără nr. casă

Botosani

2.000

124

Jojobai Olimpia

comuna Cāndesti, satul Cāndesti, fără nr. casă

Botosani

2.000

125

Bostan Jenica

comuna Corni, satul Balta Arsă, fără nr. casă

Botosani

1.500

126

Poenariu Violeta

orasul Bucecea, bl. 20, ap. 2

Botosani

1.500

127

Bechet Constantin

comuna Unteni, satul Burla, fără nr. casă

Botosani

2.000

128

Iftode Elena

comuna Prăjeni, satul Lupăria, fără nr. casă

Botosani

1.000

129

Schiopu Vasile

comuna Corlăteni, satul Carasa, fără nr. casă

Botosani

2.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

130

Cretu Mihaela

comuna Todireni, satul Todireni, fără nr. casă

Botosani

1.500

131

Rumelia Petria

comuna Trusesti, satul Drislea, fără nr. casă

Botosani

1.800

132

Despa Mirela Gabriela

Dorohoi, str. Venus nr. 12

Botosani

3.000

133

Ungureanu Veronica

Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 39A, ap. 2

Botosani

1.000

134

Berbeci Nicusoara

Botosani, str. Adrian Adamiu nr. 12A

Botosani

1.500

135

Ferariu Mariana

Botosani, str. Cornisa nr. 8, ap. 13

Botosani

2.000

136

Ignat Florin

Botosani, aleea Călugăreni nr. 5, sc. C, ap. 19

Botosani

1.000

137

Ciobică Mihai Stefan

Botosani, str. Decebal nr. 1, bl. R6, sc. A, ap. 20

Botosani

1.500

138

Mosneagu Maria

Botosani, str. Marchian nr. 64, bl. A5, sc. B, ap. 29

Botosani

1.500

139

Scripcaru Maria

Botosani, Str. Independentei nr. 42

Botosani

1.200

140

Midoune Tatiana

Botosani, str. G-ral Ghe. Avramescu nr. 31, sc. B, ap. 18

Botosani

1.500

141

Farkas Ecaterina

Brasov, Str. Lungă nr. 99, ap. 1

Brasov

500

142

Ciubotaru Tita

Brasov, Aleea Constructorilor nr. 99, ap. 2

Brasov

1.000

143

Negumerean Monica

Brasov, Str. Ciobanului nr. 8

Brasov

3.000

144

Gavrilută Gelu

Brăila, str. Lupeni nr. 35

Brăila

1.000

145

Basturea Maria

Brăila, str. Constantin Sandu Aldea nr. 12

Brăila

500

146

Cuculeasa Elena

Brăila, Str. Deltei nr. 59

Brăila

3.000

147

Buhai Maria

comuna Grădistea, satul Maraloiu, fără nr. casă

Brăila

3.000

148

Panturu Daniela

Brăila, str. Victor Vālcovici nr. 9

Brăila

1.000

149

Rusu Marcela

comuna Unirea, satul Valea Cānepii, fără nr. casă

Brăila

1.000

150

David Elena

Brăila, str. Constantin Sandu Aldea nr. 4

Brăila

700

151

Tatărus Dumitra

Brăila, Aleea Policlinicii nr. 2, bl. G16, sc. 5, ap. 115

Brăila

1.000

152

Catană Ene

Brăila, str. Ion Creangă nr. 31

Brăila

1.000

153

Giurgea Liliana

Brăila, str. Cernăuti nr. 64

Brăila

1.000

154

Preda Giani

Brăila, Aleea Policlinicii nr. 5, bl. G13, sc. 1, ap. 100

Brăila

1.000

155

Mateescu Gelu

comuna Sutesti, fără nr. casă

Brăila

1.000

156

Bucur Costel

Brăila, Str. Rosiorilor nr. 17, bl. B16, sc. 1, ap. 32

Brăila

800

157

Catică Leonard Florin

Brăila, str. George Enescu nr. 79

Brăila

3.000

158

Neagu Minodora

Brăila, str. Tecuci nr. 58

Brăila

500

159

Stoenciu Cecilia Ionica

Brăila, Str. Mărului nr. 52

Brăila

600

160

Muresan Ioana

Brăila, str. īmpăratul Traian nr. 17

Brăila

700

161

Codrescu Stan

Brăila, str. Rosiori nr. 200

Brăila

1.000

162

Toader Ionica

Brăila, Str. Prahovei nr. 34

Brăila

800

163

Bolozan Marian

Brăila, str. Mircea Vodă nr. 7, bl. M1, sc. 3, ap. 40

Brăila

1.500

164

Pīrvu Ovidiu

comuna Movila Miresii, fără nr. casă

Brăila

1.000

165

Buzea Anica

Brăila, str. Decebal nr. 4

Brăila

1.000

166

Bălan Rada

Brăila, Aleea Chimistilor nr. 5, bl. 32, sc. 3, ap. 42

Brăila

1.000

167

Tihnoplav Giorgică

Brăila, Calea Călărasilor nr. 10K, bl. 114, sc. 2, ap. 50

Brăila

400

168

Anghel Gabriela

Buzău, Str. Primăverii nr. 7

Buzău

3.000

169

Pantazi Sandu

Buzău, Str. Primăverii nr. 10

Buzău

1.500

170

Datcu Domnica

Buzău, cartierul Micro 5 bl. 15, ap. 64

Buzău

3.000

171

Boligrădeanu Rada

Buzău, Str. Mesteacănului bl. 2A, ap. 13

Buzău

2.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

172

Brataon Adriana

Buzău, Str. Viilor nr. 28

Buzău

2.000

173

Codreanu Maria

Buzău, Str. Stadionului bl. 17B, ap. 6

Buzău

3.000

174

Negoită Daniela

Buzău, str. Dorobanti nr. 258

Buzău

3.000

175

Panait Ana

Buzău, str. Vladimir Maximilian bl. 1, ap. 64

Buzău

3.000

176

Codreanu Mariana

Buzău, Str. Viilor nr. 39

Buzău

1.500

177

Toma Maria

Buzău, cartierul Micro 5 bl. 12, ap. 79

Buzău

1.500

178

Gavrilă Aurica

Buzău, str. Spiru Haret bl. 13A, ap. 2

Buzău

1.500

179

Sandu Petrică

Buzău, cartierul Brosteni bl. P03, ap. 1

Buzău

3.000

180

Bocioacă Zoica

Buzău, str. Caraiman bl. B5, ap. 4

Buzău

2.000

181

Caraivan Nuta

Buzău, Str. Depoului nr. 99

Buzău

1.000

182

Nicolae Florea Spiridon

Buzău, Str. Lăstunului nr. 115

Buzău

1.500

183

Petcu Ion

Buzău, cartierul Dorobanti 1 bl. 32L, ap. 19

Buzău

2.000

184

Cojocaru Constantina

Rāmnicu Sărat, str. Topliceni bl. 26, ap. 8

Buzău

3.000

185

Capotă Petrică

Buzău, cartierul Brosteni bl. P1, ap. 13

Buzău

2.500

186

Rīnciog Alexandrina

comuna Blăjani, satul Blăjani, fără nr. casă

Buzău

1.500

187

Nica Gheorghe

comuna Posta Cālnău, satul Posta Cālnău, fără nr. casă

Buzău

1.500

188

Cojocaru Georgeta

comuna Merei, satul Merei, fără nr. casă

Buzău

1.500

189

Panait Gheorghe

comuna Vadu Pasii, satul Vadu Pasii nr. 130

Buzău

2.000

190

Moise Cornelia

comuna Vadu Pasii, satul Scurtesti, fără nr. casă

Buzău

1.500

191

Haralambie Ileana

comuna Săpoca, satul Săpoca, fără nr. casă

Buzău

2.000

192

Constantin Ion Vasile

comuna Săpoca, satul Săpoca nr. 633

Buzău

2.000

193

Popescu Ancuta

comuna Gălbinasi, satul Bentu, fără nr. casă

Buzău

2.500

194

Stoica Săndita

comuna Beceni, satul Beceni nr. 210

Buzău

1.000

195

Săpunaru Viorel Stefan

orasul Nehoiu, Str. 1 Decembrie 1918 bl. A2, ap. 1

Buzău

3.000

196

Dancu Vasile Doru

comuna Mărăcineni, satul Mărăcineni, fără nr. casă

Buzău

2.500

197

Oprea Niculina

comuna Mărăcineni, satul Căpătānesti, fără nr. casă

Buzău

2.000

198

Ion Marian

comuna Mărăcineni, satul Căpătānesti, fără nr. casă

Buzău

2.500

199

Anghelescu Ioana

comuna Mărăcineni, satul Mărăcineni, fără nr. casă

Buzău

2.500

200

Sandu Manda

comuna Mărăcineni, satul Mărăcineni nr. 63

Buzău

2.500

201

Avram Floarea

comuna Unguriu, satul Unguriu, fără nr. casă

Buzău

2.000

202

Stefan Virginia

comuna Vernesti, satul Cāndesti, fără nr. casă

Buzău

1.500

203

Potop Ioana

Buzău, cartierul Micro V, bl. 34, ap. 34

Buzău

2.500

204

Dobre Alexandrina

comuna Vernesti, satul Cāndesti nr. 384

Buzău

2.000

205

Prahoveanu Elena

comuna Vernesti, satul Cāndesti nr. 425

Buzău

2.000

206

Tufan Stefan ia

comuna Vernesti, satul Vernesti, fără nr. casă

Buzău

1.500

207

Ursu Maria

comuna Vernesti, satul Cāndesti, fără nr. casă

Buzău

3.000

208

Găinusă Ioana Drăguta

comuna Gălbinasi, satul Gălbinasi, nr. 158

Buzău

1.000

209

Nedelcu Mioara Ionela

comuna Cochirleanca, satul Cochirleanca, fără nr. casă

Buzău

2.000

210

Lete Gheorghe

comuna Cochirleanca, satul Cochirleanca, fără nr. casă

Buzău

2.000

211

Putinică Constantin

comuna Cochirleanca, satul Cochirleanca nr. 272

Buzău

3.000

212

Porumboiu Tita

comuna Beceni, satul Beceni, fără nr. casă

Buzău

1.500

213

Costache Vasile

comuna Padina, satul Padina, fără nr. casă

Buzău

1.500

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

214

Cīrstinoiu Verginia

comuna Calvini, satul Olari, fără nr. casă

Buzău

1.500

215

Huduncă Dobrita

comuna Calvini, satul Bāscenii de Jos, fără nr. casă

Buzău

1.500

216

Neagu Nedelea

comuna Grebănu, satul Grebănu, fără nr. casă

Buzău

1.500

217

Hornet Ioana

Rāmnicu Sărat, Str. 1 Decembrie 1918, bl. C19, sc. A, ap. 8

Buzău

2.000

218

Vădănoiu Dumitru

comuna Cernătesti, satul Aldeni, fără nr. casă

Buzău

2.000

219

lancu Dumitru

comuna Cernătesti, satul Cernătesti, fără nr. casă

Buzău

2.000

220

Horhocea Anica

comuna CA. Rosetti, satul CA. Rosetti, fără nr. casă

Buzău

1.500

221

Marin Florin

comuna Vernesti, satul Cāndesti, fără nr. casă

Buzău

1.500

222

Marin Crăciun

comuna Vernesti, satul Cāndesti, fără nr. casă

Buzău

1.500

223

Ciulin Georgeta Cătălina

comuna Cislău, satul Cislău, fără nr. casă

Buzău

2.000

224

Matei Elena

comuna Cislău, satul Cislău, fără nr. casă

Buzău

1.500

225

Ciulin Amar

comuna Cislău, satul Cislău, fără nr. casă

Buzău

2.000

226

Toma Stela

comuna Cislău, satul Bărăsti nr. 53

Buzău

1.000

227

Marin Radu

comuna Gălbinasi, satul Gălbinasi nr. 134

Buzău

2.000

228

Serban Liviu

Buzău, Str. Frasinului nr.28

Buzău

2.500

229

Mihai Ioana

comuna Merei, satul Dealul Viei nr.78

Buzău

2.000

230

Radu Calita

comuna Tintesti, satul Tintesti, fără nr. casă

Buzău

2.500

231

Dobre Maria

Buzău, cartierul Brosteni bl. P1, ap. 7

Buzău

2.000

232

Gheorghiu Stela

comuna Vadu Pasii, satul Vadu Pasii, fără nr. casă

Buzău

1.500

233

Vlad Dumitra

comuna Gălbinasi, satul Bentu, fără nr. casă

Buzău

2.000

234

Coman Cornelia

comuna Mărăcineni, Str. Centrală nr. 131

Buzău

2.000

235

Nutică Maria

comuna Săpoca, satul Săpoca nr. 157

Buzău

2.500

236

Apostol Ion

comuna Vernesti, satul Vernesti, fără nr. casă

Buzău

3.000

237

Călin Maria

comuna Merei, satul Merei, fără nr. casă

Buzău

2.500

238

Minea Maria

Buzău, Bd. Stadionului bl. 25B, ap. 14

Buzău

1.500

239

Alexandru Maria

comuna Cislău, satul Cislău, fără nr. casă

Buzău

2.500

240

Nanu Mariana

comuna Gălbinasi, satul Tăbărăsti, fără nr. casă

Buzău

1.500

241

Lungu Florenta

comuna Pārscov, satul Pārscov nr. 285

Buzău

1.500

242

lancu Costin Aurel

comuna Măgura, satul Ciuta, fără nr. casă

Buzău

2.000

243

Tudor Sava

comuna Gălbinasi, satul Gălbinasi, fără nr. casă

Buzău

1.500

244

Dima Eleonora

Buzău, Str. Luceafărului nr. 99

Buzău

2.500

245

Plăiasu Ana

comuna Siriu, satul Casoca, bl. 11, sc. B, et. 3, ap. 10

Buzău

2.500

246

Truti Elena Daniela

comuna Sacu nr. 3A

Caras-Severin

2.000

247

Bucsok Stelea

Resita, str. Calea Caransebesului bl. 19, sc. B, ap. 3

Caras-Severin

2.000

248

Ceată Vārzob Nicolae

orasul Otelu Rosu, Str. Constructorilor bl. 5, sc. 3, ap. 15

Caras-Severin

2.000

249

Florea Dan

Resita, Aleea Macilor bl. 2, sc. F, ap. 11

Caras-Severin

2.000

250

Ion Chirită Petru

Călărasi, Str. Libertătii nr. 50

Călărasi

3.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

251

Opincaru Florentina

Călărasi, Str. Nufărului nr. 4, bl. E7, sc. A, ap. 17

Călărasi

1.000

252

Constantin Nela

Călărasi, Aleea Constructorului nr. 17, bl. J9, sc. 1, ap. 4

Călărasi

1.000

253

Vasile Marin

Călărasi, Str. Macului nr. 80

Călărasi

2.000

254

Becheru Mihaela Alice

Călărasi, Str. Victoriei bl. F1, sc. B, ap. 7

Călărasi

5.000

255

Zahiu Dobrita

Călărasi, Str. Nufărului bl. E7, sc. A, ap. 18

Călărasi

1.000

256

Gheorghiu Emilia

Călărasi, str. prelungirea Bucuresti nr. 17, bl. D26, sc. 1, ap. 10

Călărasi

2.000

257

Dragomir Rina

comuna Borcea nr. 1.025

Călărasi

1.500

258

Savu Florin Mugurel

comuna Chiselet nr. 108

Călărasi

500

259

Sandru Ecaterina

comuna Lehliu-Sat, satul Săpunari nr. 387

Călărasi

700

260

Purcărea Aurica

comuna Modelu, Str. Narcizelor nr. 17

Călărasi

700

261

Dobre Costanda

comuna Modelu, Str. Răsăritului nr. 31

Călărasi

2.000

262

Mitea Carmen Nicoleta

comuna Modelu, Str. Primăverii nr. 37

Călărasi

2.000

263

Nedelcu Elena

comuna Modelu, satul Tonea, Str. Berzei nr. 7

Călărasi

1.500

264

Velicu Aurica

comuna Modelu, Str. Nucilor nr. 52

Călărasi

1.000

265

Comisel Elisabeta

comuna Nicolae Bălcescu nr. 27

Călărasi

2.000

266

Galetar Fana

comuna Roseti nr. 38

Călărasi

1.000

267

Dima Elena

comuna Stefan Vodă nr. 108

Călărasi

1.500

268

Nistor Radu si Stoian Petra

comuna Ulmu nr. 145

Călărasi

1.500

269

Bogdan Constantin

Călărasi, str. Rahova nr. 28

Călărasi

1.000

270

Poteacă Mihaela

Călărasi, Str. Muncii nr. 4

Călărasi

1.000

271

Dumitru Veronica

Călărasi, str. Flacăra nr. 14, bl. B28, sc. 1, ap. 2

Călărasi

2.000

272

Păunoaia Ionel

Oltenita, Str. Pescarilor nr. 1A

Călărasi

2.000

273

Dumitru Mirela

comuna Alexandru Odobescu nr. 214

Călărasi

2.500

274

Frunză Florea

orasul Budesti nr. 945

Călărasi

1.000

275

Ghiunea Victoria

orasul Budesti nr. 1.165

Călărasi

1.000

276

Onofrei Vasilica

orasul Budesti nr. 1.045

Călărasi

500

277

Păun Florian

orasul Budesti nr. 945

Călărasi

500

278

Stoican Ioana

orasul Lehliu-Gară, Str. Tufănelelor bl. 16, sc. 1, ap. 2

Călărasi

1.000

279

Sandu Maria

orasul Lehliu-Gară, satul Răzvani, Str. Trandafirilor nr. 35A

Călărasi

700

280

Bacrită Cornelia

orasul Lehliu-Gară, satul Răzvani, str. Sf. Constantin nr. 40

Călărasi

500

281

Dima Nela

comuna Borcea nr. 258

Călărasi

1.000

282

Stana A. Anife

comuna Curcani, Str. Independentei nr. 106

Călărasi

700

283

Bortea N. Gheorghe

comuna Curcani, str. īnv. Gheorghe Mīndrut nr. 51

Călărasi

1.000

284

Ganea A. Marilena

comuna Curcani, str. Carol I nr. 176

Călărasi

1.000

285

Păun D. Steliana

comuna Curcani, str. Rahova nr. 102

Călărasi

1.000

286

Vlădan Gh. Elena

comuna Curcani, str. Fizician Mihai Vodă nr. 57

Călărasi

900

287

Gruia D. Angela

comuna Curcani, Intr. Cociocului nr. 12

Călărasi

900

288

Chirică I. Cristian

comuna Curcani, str. Petre Ghica nr. 22

Călărasi

1.000

289

Cioceanu Gh. Stefan

comuna Curcani, str. Praf. Cristache Stefănescu nr. 20

Călărasi

1.000

290

Arsene Anghelina

comuna Curcani, str. Carol I nr. 175

Călărasi

500

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

291

Drăgan Daniela-Clara

comuna Ciocănesti nr. 105

Călărasi

1.000

292

Mihai Nicolae

comuna Dor Mărunt nr. 281

Călărasi

1.500

293

Vīrsan Ioana

comuna Dor Mărunt nr. 125

Călărasi

1.000

294

Radu Elena

comuna Dorobantu, satul Bosneagu nr. 258

Călărasi

1.000

295

Dumitru Elionora

comuna Dragalina nr. 8

Călărasi

700

296

Stefan Rodi ca

comuna Fundeni nr. 3

Călărasi

1.000

297

Năstase Elena

comuna Gălbinasi nr. 501

Călărasi

1.000

298

Sīrbu Florentina

comuna Gălbinasi nr. 208

Călărasi

1.500

299

Radu Dumitra si Radu Stan

comuna Modelu, Str. Nucilor nr. 56

Călărasi

1.000

300

Granat Ionica

comuna Modelu, satul Tonea, Str. Trifoiului nr. 8

Călărasi

2.000

301

Dinu Gheorghe

comuna Modelu, Str. Crinului nr. 94

Călărasi

1.500

302

Carzol Viorel

comuna Modelu, str. Borcea nr. 5A

Călărasi

1.500

303

Radu Marian

comuna Modelu, satul Tonea, Str. Bumbacului nr. 6

Călărasi

1.500

304

Nedelcu Stefan

comuna Modelu, Str. Canalului nr. 31

Călărasi

800

305

Mirică Ionela

comuna Roseti nr. 820

Călărasi

1.000

306

Catană Frusina

comuna Roseti nr. 1.560

Călărasi

700

307

Răducan Mariana

comuna Roseti nr. 2.008

Călărasi

1.000

308

Răgălie Anica

comuna Roseti nr. 105

Călărasi

1.000

309

Dinu Didina

comuna Roseti nr. 859

Călărasi

1.000

310

Lache Elena

comuna Roseti nr. 1.022

Călărasi

1.000

311

Mirică Lucica

comuna Roseti nr. 1.389

Călărasi

1.000

312

Dumitru Irina

comuna Roseti nr. 827

Călărasi

1.000

313

Lută Gica

comuna Roseti nr. 456

Călărasi

1.000

314

Constantin M. Niculae

comuna Spantov, satul Stancea nr. 678

Călărasi

1.500

315

Carp Maria Ecaterina

comuna Stefan cel Mare, Str. Sistemului nr. 3

Călărasi

1.500

316

Cārcea Ion

comuna Soldanu nr. 623

Călărasi

1.000

317

Ispas Carmen

comuna Soldanu nr. 813

Călărasi

1.000

318

Bonda Livia-Steliana

comuna Săvădisla, satul Hăsdate nr. 272

Cluj

10.000

319

Lăcătus Remulus

comuna Săvădisla nr. 482

Cluj

15.000

320

Bucsa Maria

Cluj-Napoca, str. Cioplea nr. 7, ap. 2

Cluj

15.000

321

Drevea Manuela

Cluj-Napoca, str. Carpati nr. 23, ap. 1

Cluj

15.000

322

Pedestru Marinela

Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 9, ap. 4

Cluj

7.500

323

Lorincz Maria

comuna Floresti, str. N. Bălcescu nr. 1

Cluj

2.500

324

Gherghit Gavrilă

comuna Jucu, satul Jucu-Herghelie nr. 42

Cluj

7.000

325

Popa Antoniu

comuna lara, satul lara nr. 219

Cluj

1.000

326

Asan Pembis Baba

orasul Hārsova, Str. Primăverii nr.16

Constanta

1.500

327

Alexandru Gheorghe

comuna Lumina, str. Pescărus nr. 6A

Constanta

3.000

328

Dīscă Gheorghe

comuna Bărăganu, satul Lanurile, fără nr. casă

Constanta

3.000

329

Smīntīna Elena

Constanta, Str. Unirii nr. 71, bl. C2, ap. 208

Constanta

3.000

330

Straie Doinita

Constanta, str. Ostrov nr. 3, bl. C2, ap. 2

Constanta

1.500

331

Fandarac Pricop Domnica

Constanta, str. Nicolae Grindeanu nr. 55, bl. E4, sc. B, ap. 24

Constanta

2.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

332

Marin Gabriela

Constanta, bd. Tomis nr. 301, bl. 5B, sc. A, ap. 34

Constanta

3.000

333

Piperea Romeo

Moreni. str. I.L. Caragiale nr. 3B

Dāmbovita

1.500

334

Ciupitu Maria

orasul Pucioasa, Str. Stadionului bl. 130, sc. A, ap. 102

Dāmbovita

700

335

Manole Dida

orasul Pucioasa, Str. Stadionului bl. 130, sc. A, et. 2, ap.57

Dāmbovita

700

336

lonită Maria

orasul Pucioasa, Str. Rāndunelelor bl. D5, ap. 1

Dāmbovita

1.000

337

Homeghiu Maria

comuna Buciumeni, satul Buciumeni nr. 494

Dāmbovita

2.000

338

llioiu Aurelia

comuna Doicesti, str. Sg. Mj. Alexandrescu Gh. nr. 27

Dāmbovita

1.000

339

Matei Maria

comuna Dragomiresti, satul Rāncăciov nr. 351

Dāmbovita

800

340

Anghelina Elena Luminita

comuna Pietrosita, satul Dealu Frumos nr. 14

Dāmbovita

1.000

341

Vlad Cristian

comuna Pietrosita, satul Dealu Frumos nr. 72

Dāmbovita

1.000

342

Doamna Constantin

comuna Pietrosita, satul Pietrosita nr. 56

Dāmbovita

1.000

343

Dobre Nicoleta

comuna Runcu, satul Bădeni nr. 5

Dāmbovita

2.000

344

Cīrstea Luminita

comuna Tătărani, satul Gheboieni nr. 331

Dāmbovita

800

345

Curtasu Lucică Cătălin

Tārgoviste, Bd. Unirii nr. 8, bl. 2, ap. 2

Dāmbovita

2.000

346

Caculea Elena

Tārgoviste, aleea Grivita bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 23

Dāmbovita

1.000

347

Lazăr Elena Monica

Tārgoviste, str. Radu Popescu bl. 33A, sc. A, ap. 5

Dāmbovita

1.500

348

Vasile Georgeta

Tārgoviste, str. Stanică llie bl. 43, sc. C, ap. 1

Dāmbovita

2.000

349

Petrescu Elena

Tārgoviste, Bd. Unirii bl. 71, sc. B, ap. 46

Dāmbovita

1.500

350

Petre Coste I

Tārgoviste, str. Dr. Dumitru Oprescu bl. 20, sc. B, ap. 1

Dāmbovita

1.000

351

Surugiu Victoria

Tārgoviste, str. Diaconu Coresi bl. 5, sc. A, ap. 1

Dāmbovita

1.000

352

Radu Paulina

Tārgoviste, Aleea Azurului bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 8

Dāmbovita

1.000

353

Gabrian Simona Stefan ia

Tārgoviste, str. Calea Domnească bl. A3, sc. E, ap. 15

Dāmbovita

3.000

354

Zirina Maria

Tārgoviste, Str. Crāngului nr. 29

Dāmbovita

1.000

355

Varga Ana

Tārgoviste, Str. Moldovei bl. 52, sc. C, ap. 60

Dāmbovita

1.000

356

Serb Vasile

Tārgoviste, str. Dr. Dumitru Oprescu bl. 20, sc. B, et. 4, ap. 21

Dāmbovita

800

357

Cīrstea Victor

Tārgoviste, str. G-ral I.E. Florescu bl. D13, sc. B, et. 4, ap. 17

Dāmbovita

1.000

358

lancu Vasilica Mīndruta

Tārgoviste, Str. īnfrătirii nr. 6

Dāmbovita

1.500

359

Belciug Claudia

Moreni, str. Căpitan Ion Pantea nr. 33

Dāmbovita

800

360

Tase Genica

Moreni, str. Saturn nr. 4, bl. L, ap. 3

Dāmbovita

1.000

361

Mihai Gheorghe

orasul Pucioasa, str. Liliacul nr. 26

Dāmbovita

1.000

362

Serban Claudia

orasul Pucioasa, Str. Cerealistilor nr. 4

Dāmbovita

800

363

Macsim Lavinita

orasul Pucioasa, str. Florin Popescu bl. Omnia, ap. 20

Dāmbovita

1.000

364

Grancea Emilia

orasul Pucioasa, Str. Republicii nr. 133

Dāmbovita

1.000

365

Mihai Ileana

orasul Pucioasa, str. Florin Popescu bl. 9, et. 4, ap. 18

Dāmbovita

800

366

Ion Nicolae

orasul Titu, Str. Gării nr. 147

Dāmbovita

800

367

Lăzăroiu Gheorghe

comuna Aninoasa, satul Săteni, str. Suseni nr. 71

Dāmbovita

1.000

368

Ciubotaru Constanta

comuna Cobia, satul Călugăreni nr. 58

Dāmbovita

1.000

369

llie Geta

comuna Cobia, satul Călugăreni nr. 32

Dāmbovita

1.000

370

Dorobantu Mugurel

comuna Cāndesti, satul Dragodănesti nr. 443

Dāmbovita

1.000

371

Bucur Nicusor

comuna Gura Sutii, satul Gura Sutii nr. 635

Dāmbovita

3.000

372

Constantin George

comuna Gura Sutii, satul Gura Sutii nr. 877

Dāmbovita

5.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

373

Enache Constanta

comuna Morteni, satul Morteni nr. 1.103

Dāmbovita

5.000

374

Gociu Decebal

comuna Mănesti, satul Drăgăesti-Pămānteni nr. 443

Dāmbovita

800

375

Radu Daniil

comuna Mănesti, satul Drăgăesti-Pămānteni nr. 70

Dāmbovita

1.000

376

Gheorghe Elisabeta

comuna Mănesti, satul Drăgăesti-Pămānteni nr. 36

Dāmbovita

800

377

Gociu Nicoleta

comuna Mănesti, satul Drăgăesti-Pămānteni nr. 66

Dāmbovita

3.000

378

Tita Georgeta Mariana

comuna Ocnita, satul Ocnita, str. Puiesti nr. 1.370

Dāmbovita

1.000

379

Lepădat Ion

comuna Raciu, satul Suta Seacă nr. 237

Dāmbovita

1.000

380

Turlea Ioana

comuna Raciu, satul Suta Seacă nr. 246

Dāmbovita

1.000

381

Filip Mariana

comuna Ulmi, satul Udresti nr. 36

Dāmbovita

800

382

Tuică luliana

Băilesti, str. Drăgaica nr. 25

Dolj

1.500

383

Mihai Ion

comuna Goiesti, satul Muereni, fără nr. casă

Dolj

1.000

384

Melcea Constantin

Calafat, satul Ciuperceii Vechi, str. Regiment 1 Dorobanti, fără nr. casă

Dolj

1.000

385

Geantă Tudora

comuna Bratovoesti, satul Bratovoesti, fără nr. casă

Dolj

1.000

386

Popa Constantin

comuna Podari, Str. Teilor nr. 8

Dolj

1.000

387

Enache Ioana

Craiova, str. Bucovăt nr. 163

Dolj

1.000

388

Molnăr Daniela

Craiova, str. Drumul Muntenilor, Aleea 2 nr. 1 (domiciliul legal) Craiova, str. Drumul Apelor nr. 66 (domiciliul īn fapt)

Dolj

1.000

389

Cretu Maria

Craiova, cartierul Craiovita Nouă, Aleea Castanilor bl. 104, sc. 1, ap. 37

Dolj

1.000

390

Călinescu Florian

Craiova, Aleea 2 Ana Ipătescu nr. 18

Dolj

1.500

391

Cazacu Viorica

Craiova, Aleea 5 Brestei nr. 19

Dolj

1.000

392

Cică Ion Naider

Craiova, str. Sovata nr. 44

Dolj

1.000

393

Gagiu Gheorghita

Craiova, str. Popoveni bl. I25, sc. 2, ap. 14

Dolj

1.000

394

Măsică Teodora

Craiova, str. I.L. Caragiale nr. 1

Dolj

1.500

395

Căldăraru MihaelaAna

Băilesti, str. R. Paisie nr. 7

Dolj

1.500

396

Ungureanu Gheorghita

comuna Cotofenii din Dos, satul Mihăita, fără nr. casă

Dolj

700

397

Dumitru Aurel

comuna Barca, satul Barca, Str. Carierei nr. 2

Dolj

1.000

398

Militaru Paul Marian

comuna Amărăstii de Sus, satul Amărăstii de Sus nr. 115

Dolj

1.000

399

Patru Tatiana

comuna Calopăr, satul Sălcuta nr. 202

Dolj

1.000

400

Tufescu Cristina Constanta

Craiova, str. Dr. V Gomoiu bl. I23, sc. 1, ap. 2 (domiciliul legal), Craiova, str. Pascani, cămin 3, cam. 402 (domiciliul īn fapt)

Dolj

1.000

401

Ciucă Aurica

comuna Cerat, satul Cerat nr. 778

Dolj

800

402

Manolea Ion

comuna Cerat, satul Cerat nr. 432

Dolj

1.500

403

Daminescu Adrian Mercutio

Craiova, str. E. Farago bl. 122, sc. 1, ap. 6

Dolj

1.000

404

Zamfir Elena

Craiova, str. Brazda lui Novac bl. D19, sc. 3, ap. 10

Dolj

1.200

405

Predescu Mugurel Marian

Craiova, str. N. Coculescu nr. 3, bl. 77B1, sc. 1, ap. 17

Dolj

1.500

406

Nechita luliana

comuna Tuglui, satul Tuglui nr. 236

Dolj

1.500

407

Bebu Marian

Craiova, str. C-tin Brāncoveanu nr. 43, bl. 201R, sc. 2, ap. 10

Dolj

2.000

408

Bralositeanu Angelica Mirela

Craiova, str. Maramures nr. 15, bl. I34, sc. 1, ap. 5

Dolj

1.500

409

Mirea Marinela

Băilesti, Str. Viilor nr. 80

Dolj

1.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată - lei -

410

Pavel Pascu

Băilesti, Str. Bālciului nr. 31

Dolj

1.000

411

Fleancu Mariana

comuna Silistea Crucii, satul Silistea Crucii nr. 145

Dolj

1.000

412

Radu Ileana

Craiova, Str. Lebedei nr. 56 (domiciliul legal), Craiova, str. Motru nr. 1, cămin M3 (domiciliul īn fapt)

Dolj

1.000

413

Feraru Nicolae

comuna Amărăstii de Sus, satul Zvorsca nr. 8

Dolj

1.000

414

Ungureanu Costel

comuna Amărăstii de Jos, satul Ocolna nr. 170

Dolj

1.000

415

Gavrilă Ileana Monica

Craiova, str. Dr. Mihai Cănciulescu nr. 9, bl. I44, sc. 1, ap. 3

Dolj

1.500

416

Ion Constanta

Craiova, calea Bucuresti bl. E4, sc. 2, ap. 5

Dolj

1.500

417

Ungureanu Stefana

Craiova, Str. Lămāitei nr. 2, bl. K9, ap. 6

Dolj

1.000

418

Danciu Stefan

Craiova, Str. Vāntului nr. 2C, bl. U20, sc. 1, ap. 15

Dolj

1.000

419

Barbu Domnica

comuna Robănesti, satul Robănestii de Jos, str. Traian Vuia nr. 60

Dolj

1.000

420

Gheorghe Simona Camelia

comuna Drăgotesti, Str. Argetuienilor nr. 53

Dolj

1.000

421

Gheorghe Alexandru Florin

comuna Drăgotesti, satul Benesti, str. lancu Jianu nr. 142

Dolj

1.000

422

Baciu Constanta

comuna Maglavit, satul Hunia, fără nr. casă

Dolj

1.000

423

Săpăceanu Marin

comuna Vārvoru de Jos, satul Dobromira, fără nr. casă

Dolj

1.000

424

Mānusită Ion

comuna Unirea, satul Unirea nr. 550

Dolj

1.500

425

Dumitru Oana Ileana

comuna Motătei, satul Motătei nr. 484 (domiciliul legal), Craiova, Drumul Apelor (domiciliul īn fapt)

Dolj

1.000

426

Vamvu Florica

Craiova, str. Craiovita Nouă bl. 39, sc. 1, ap. 2

Dolj

1.000

427

Spīnu Alexandra

Craiova, Str. Unirii nr. 109 (domiciliul legal), Craiova, str. Romanesti nr. 49 (domiciliul īn fapt)

Dolj

1.000

428

Spanoudis Maria

Craiova, aleea N. lorga nr. 8, bl. A49, sc. 1, ap. 6 (domiciliul legal), Craiova, bd. Decebal bl. 46, sc. 1, ap. 11 (domiciliul īn fapt)

Dolj

1.500

429

Dui Dorina

Craiova, str. I.D. Sīrbu bl. R4, sc. 1, ap. 18

Dolj

1.000

430

Bodea Mirela

comuna Rădesti, satul Rădesti, fără nr. casă

Galati

1.000

431

Stan Violeta

Galati, str. Ionel Fernic nr. 2, bl. N16, sc. 1, ap. 5

Galati

1.500

432

Ibănescu Maria

Galati, str. Alba lulia nr. Ibis, bl. K2B, sc. 1, et. 4, ap. 49

Galati

800

433

Munteanu Gabriela

orasul Tārgu Bujor, satul Umbrăresti, fără nr. casă

Galati

2.000

434

Baran Tudora

Galati, str. Victor Vīlcovici nr. 1, bl. G13, sc. 6, ap. 251

Galati

1.000

435

Mocanu Stefan

Galati, Str. Feroviarilor nr. 23, bl. D3, sc. 2, et. 1, ap. 27

Galati

1.000

436

Constantin Mariela Tanti

Galati, str. Gheorghe Doja nr. 2, bl. 5A, sc. 6, et. 2, ap. 105

Galati

800

437

Dogaru Lenuta

Galati, Str. Feroviarilor nr. 6, bl. C5, sc. 3, ap. 71

Galati

600

438

Andrei Mitrita

Galati, str. Bărbosi nr. 45, bl. K2, sc. 3, ap. 84

Galati

600

439

Istrate Marian

Galati, str. Călugăreni nr. 12bis, bl. K7, sc. 3, et. 2, ap. 65

Galati

1.500

440

Leu Victor

Galati, Str. Oltului nr. 14, bl. D7, sc. 2, et. 4, ap. 37

Galati

1.000

441

Budescu Neculai

Galati, str. Apolon nr. 19

Galati

700

442

Lavre Maria

Galati, Str. Feroviarilor nr. 6, bl. C5, sc. 4, ap. 79

Galati

800

443

Iancu Victoria

Galati, Str. Romānă nr. 96

Galati

700

444

Motea Irina

Galati, Str. Feroviarilor (micro 13B) nr. 6, bl. C5, sc. 4, ap. 86

Galati

700

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată - lei -

445

Toader Eugenia

Tecuci, Str. Bucovinei nr. 31

Galati

600

446

Anghel Stan

Tecuci, str. Mihail Manoilescu nr. 2

Galati

600

447

Toader Anisoara

comuna Costache Negri, satul Costache Negri, fără nr. casă

Galati

1.500

448

Buruiană Ioan

Galati, str. Av. Vasile Craiu nr. 3, bl. N8, sc. 4, ap. 75

Galati

1.000

449

Anghel Toader

Galati, Str. Siderurgistilor nr. 45, bl. M3B, sc.1, ap. 15

Galati

1.000

450

Negrea Maria

Galati, str. Ovidiu nr. 6, bl. E3, sc. 2, ap. 21

Galati

1.000

451

Luca Leontin

Galati, str. Costache Conachi nr. 11, bl. R10, sc. 1, ap. 2

Galati

1.500

452

Velicu Alecsandru

comuna Gohor, fără nr. casă

Galati

600

453

Manea Georgeta

Tecuci, Aleea Strandului nr. 7, bl. F2, ap. 13

Galati

600

454

Roman Măricel

comuna Movileni, satul Movileni, fără nr. casă

Galati

1.500

455

Capalb Mihaela

comuna Rădesti, satul Cruceanu, fără nr. casă

Galati

1.000

456

Munteanu Didina

comuna Tulucesti, satul Tulucesti, fără nr. casă

Galati

800

457

Toma Ioana

comuna Crevedia Mare, satul Dealu, fără nr. casă

Giurgiu

800

458

Bădoi Ileana

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

800

459

Grigore Valerica

comuna Joita nr. 212

Giurgiu

3.000

460

Dragomir Ionela

comuna Joita nr. 79

Giurgiu

2.000

461

Petre Luminita

Giurgiu, Sos. Sloboziei, cămin D, ap. 43A

Giurgiu

1.000

462

Ion Angela

Giurgiu, Str. Tineretului bl. L3, sc. C, ap. 57

Giurgiu

1.000

463

Timis Gina Tania

Giurgiu, bd. CFR bl. ITA, ap. 37

Giurgiu

1.000

464

Stănculescu Stancea

Giurgiu, Str. Tineretului bl. L3, sc. B, ap. 27

Giurgiu

1.000

465

Florescu Florina

Giurgiu, Str. Sloboziei nr. 6

Giurgiu

1.000

466

Din Maria

Giurgiu, str. Decebal bl. 64/2D, ap. 34

Giurgiu

1.000

467

Sfircol Circe Margareta

Giurgiu, str. Negru Vodă bl. 120Gars, sc. B, ap. 20

Giurgiu

800

468

Barbu Adrian

Giurgiu, str. Negru Vodă bl. 45/853, sc. B, ap. 20

Giurgiu

1.000

469

Costache Gabriela

Giurgiu, Str. Sloboziei, cămin D, ap. 39

Giurgiu

1.000

470

Niculae Petruta

comuna Găiseni, satul Cărpenisu, fără nr. casă

Giurgiu

800

471

Brāndusescu Nastasia

comuna Găiseni, satul Căscioarele, fără nr. casă

Giurgiu

800

472

Burghel Gheorghita

comuna Găiseni, satul Cărpenisu, fără nr. casă

Giurgiu

800

473

Eftimie Ioana

comuna Greaca nr. 129

Giurgiu

800

474

Abălută Stelica

comuna Răsuceni nr. 45

Giurgiu

1.000

475

Rosu Milana

comuna Izvoarele nr. 123

Giurgiu

1.000

476

Răducanu Mariana

comuna Gostinu nr. 96

Giurgiu

2.000

477

Breazu Dumitra

comuna Găiseni, fără nr. casă

Giurgiu

800

478

Iorga Gheorghita

comuna Găiseni, fără nr. casă

Giurgiu

800

479

Ion Vasilica

comuna Găiseni, fără nr. casă

Giurgiu

800

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată - lei -

480

Vlad Ion

comuna Mārsa nr. 194

Giurgiu

1.000

481

Dima Tudorina

Giurgiu, intr. Dumbrăveni nr. 8

Giurgiu

800

482

Caragea Rodica

Giurgiu, Str. Tineretului bl. 203, sc. C, ap. 56

Giurgiu

800

483

Iordache Mariana

Giurgiu, Str. Tineretului bl. 202, sc. A, ap. 3

Giurgiu

1.500

484

Cernea Mihaela Cezarina

Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918 bl. 310, sc. A, ap. 2

Giurgiu

1.200

485

Radu Gherghina

Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 200A, sc. A, ap. 11

Giurgiu

800

486

Constantin Maria

Giurgiu, str. Pictor N. Grigorescu nr. 10

Giurgiu

800

487

Cojoc Mirela Cristina

Giurgiu, str. Bucuresti bl. 8/2S, sc. D, ap. 63

Giurgiu

10.000

488

Burcea Gheorghe

Giurgiu, Str. Tineretului bl. 6/22, sc. B, ap. 35

Giurgiu

800

489

Constantin Nicolae

Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 209, sc. C, ap. 42

Giurgiu

1.000

490

Pīrvan Eleonora

comuna Clejani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

491

Vida Alexandrina

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

492

Căpitanu Maria

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

10.000

493

Brumă Ioana

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

494

Pīslă Alexandra

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

495

Bilcu Dumitra

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

496

Moise Gheorghe

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

497

Dirindea Neculai

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

498

Popescu Petre

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

499

Visan Maria

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

500

Cīrlan Dumitra

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

501

Măldăianu Cătălin

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

502

Toma Fivy

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

503

Liculescu Stela

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

504

Bărdăune Ioana

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

505

Boancă Petru

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

506

Pădure Nuta

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

507

Covrig Sandu

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

800

508

Macasoi Niculina

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

700

509

Bulbariu Ion

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

510

Sima Gherghina

comuna Gostinu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

511

Petre Valentin

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

512

Cercel luliana

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

513

Mustată Marian

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

514

Cercel Petra

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

515

Ciobanu Gica Irina

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

516

Bintescu Vasilica

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

517

Bucătaru Simona

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

518

Bontescu Sorin

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

519

Moldoveanu Ioana

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judetul

Suma aprobată

- lei -

520

Oprea Mihai

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

700

521

Stanică Alexandru

comuna Găujani, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

522

Stanca Aurica

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

523

Chita Mihai

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

524

Găman Gheorghe

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

525

Mone Steliana

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

500

526

Mares Gheorghe

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

500

527

Olteanu Valerica

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

528

Tănase Sonia

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

529

Barbălată Gheorghe

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

530

Gogolos Florian

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

531

Comănici Vasile

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

532

Groseanu loan

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

500

533

Tănase Gheorghe

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

500

534

Niculae Oprea

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

535

Mutu Constantin

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

536

Mares Marin

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

700

537

llie Stanca

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

538

Constantin Cornel

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

539

Radu Gheorghe

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

500

540

Dumitru Oradea

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.500

541

Alexe Elena

comuna Vedea, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

542

latan Alexandrina

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

543

Sima Ileana

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

544

Constantin Stana

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

545

Savu Ileana

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

546

Stan Leana

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

547

Simion Leana

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

548

Gurban Sofia

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

549

Manea Bădita

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

550

Tudor Ion

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

551

Tudor Tudor

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

552

Chivu Ion

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

1.000

553

Chivu Necula

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

554

Anghel Magdalena

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

555

Chivu Floarea

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

556

Neagoe Anca

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

557

Anton Dida

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

800

558

Păunică Stanca

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700

559

Dobrică Zinca

comuna Mihai Bravu, fără nr. casă

Giurgiu

700