MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 631         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

972. - Hotărâre privind numirea domnului Serban Claudiu Octavian în functia publică de prefect al judetului Bacău

 

973. - Hotărâre privind numirea domnului Lazăr Mirel-Nicolae în functia publică de prefect al judetului Dâmbovita

 

974. - Hotărâre privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în functia publică de prefect al judetului Galati

 

975. - Hotărâre privind numirea domnului Banta Victor în functia publică de prefect al judetului Gorj

 

976. - Hotărâre privind numirea domnului Tămăsoi-Moisil Radu în functia publică de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud

 

977. - Hotărâre privind numirea domnului Ghica loan în functia publică de subprefect al judetului Neamt

 

978. - Hotărâre privind numirea domnului Găti Stefan în functia publică de subprefect al judetului Satu Mare

 

979. - Hotărâre privind reluarea activitătii în functia publică de subprefect al judetului Prahova de către domnul lonită Mircea

 

983. - Hotărâre privind stabilirea datei de desfăsurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

984. - Hotărâre privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senatdin anul 2008

 

985. - Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.82. - Ordin al ministrului apărării pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

279. - Hotărâre pentru aprobarea modificării Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

761. - Decizie privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A.

 

771. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

777. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale NEWPORT INSURANCE-REINSURANCE BROKER - S.R.L.

 

800. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Serban Claudiu Octavian în functia publică de prefect al judetului Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Serban Claudiu Octavian se numeste în functia publică de prefect al judetului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 972.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Lazăr Mirel-Nicolae în functia publică de prefect al judetului Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Lazăr Mirel-Nicolae se numeste în functia publică de prefect al judetului Dâmbovita.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 973.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în functia publică de prefect al judetului Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian se numeste în functia publică de prefect al judetului Galati.

 

PRIM-MINISTRU\

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 974.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Banta Victor în functia publică de prefect al judetului Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Banta Victor se numeste în functia publică de prefect al judetului Gorj.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 975.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Tămăsoi-Moisil Radu în functia publică de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tămăsoi-Moisil Radu se numeste în functia publică de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 976.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Ghica Ioan în functia publică

de subprefect al judetului Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ghica Ioan se numeste în functia publică de subprefect al judetului Neamt.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 977.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Găti Stefan în functia publică de subprefect al judetului Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Găti Stefan se numeste în functia publică de subprefect al judetului Satu Mare.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 978.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reluarea activitătii în functia publică de subprefect al judetului Prahova de către domnul Ionită Mircea

 

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul lonită Mircea îsi reia activitatea în functia publică de subprefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 979.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei de desfăsurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 si al art. 7 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 30 noiembrie 2008, ca dată pentru desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 983.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea

si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 67 alin. (1) si (2), al art. 68 si al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008 se suplimentează bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Autoritătii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum si al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu sumele prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Internelor si Reformei Administrative repartizează institutiilor prefectului sumele necesare pentru activitătile acestora legate de pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea si functionarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(2) Sumele necesare pentru asigurarea serviciilor si echipamentelor de comunicatii suplimentare fată de cele deja existente la Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în vederea asigurării serviciilor de comunicatii necesare Biroului Electoral Central si birourilor electorale de circumscriptie, se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru instruirea si informarea membrilor birourilor si oficiilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral, precum si pentru alte activităti specifice perioadei electorale, îndeplinite de Autoritatea Electorală Permanentă si filialele sale regionale, specifice perioadei electorale, se asigură din bugetul Autoritătii Electorale Permanente.

(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitătile specifice Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor parlamentare din anul 2008 se asigură din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea si dotarea sectiilor de votare din străinătate, precum si pentru alte materiale necesare votării la aceste sectii de votare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea si functionarea biroului electoral de circumscriptie pentru românii cu domiciliul sau resedinta în afara tării se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Administratia Natională a Rezervelor de Stat, asigură achizitionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile parlamentare din anul 2008.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative repartizează institutiilor prefectului cantitătile de hârtie necesare tipăririi buletinelor de vot.

(3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie unitătilor teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la pret de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor.

(5) Institutiile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot în vederea garantării securitătii acestor documente. Buletinele de vot pentru colegiile electorale din străinătate se asigură de Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind editarea si tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor si pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul si consumabile, precum si pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în statiile de prelucrare organizate la nivelul circumscriptiilor, al oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al circumscriptiei pentru românii cu domiciliul sau resedinta în afara tării, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică.

Art. 5. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru achizitionarea aplicatiilor si serviciilor informatice pentru centralizarea si stabilirea rezultatului alegerilor se suportă din bugetul Autoritătii Electorale Permanente.

Art. 6. - Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice si conexiunilor locale de comunicatii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială si de comunicatii de date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscriptie si oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se asigură din bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, buget ce va cuprinde si:

a) cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie si comunicatii între birourile electorale ale sectiilor de votare si birourile electorale de circumscriptie pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea, respectiv între oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, în zonele în care autoritătile locale nu pot asigura mijloace de comunicatii din surse proprii;

b) sumele necesare organizării unui sistem informatic care să furnizeze, în ziua alegerilor, date privind prezenta populatiei la vot, pe baza datelor transmise de birourile electorale ale sectiilor de votare, cuprinse într-un esantion reprezentativ la nivel judetean si national.

Art. 7. - (1) Institutiile prefectului asigură confectionarea stampilelor birourilor electorale de circumscriptie si a stampilelor de control ale sectiilor de votare. Confectionarea stampilei biroului electoral de circumscriptie pentru românii cu domiciliul sau resedinta în afara tării, precum si a stampilelor de control ale sectiilor de votare din străinătate se asigură de Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti.

(2) Institutiile prefectului asigură achizitionarea tusului, tusierelorsi a celorlalte materiale necesare votării.

Art. 8. - (1) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008 se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparentă.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si 2 reprezentanti ai Clubului Român de Presă.

(3) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileste de către presedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizatiile neguvernamentale si Clubul Român de Presă.

(4) Comisia prevăzută la alin. (1) îsi desemnează presedintele dintre membrii nominalizati potrivit alin. (3).

Art. 9. - Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăsurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare si aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a sectiilor de votare nu se pot recupera, se vor achizitiona unele noi de către institutiile prefectului.

Art. 10. - (1) Pe toată perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea alegerilor parlamentare din anul 2008, institutiile la care sunt angajati membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(3) Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operatiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(4) Membrii birourilor electorale de circumscriptie si ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operatiunilor generate de activitatea acestor birouri sau oficii electorale primesc o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate.

(5) Presedintii si loctiitorii birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 10 zile. Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.

(6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operatiunilor legate de desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, precum si personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul alocat Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(7) Membrilor birourilor electorale de circumscriptie sau ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operatiunilor legate de desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, precum si personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care este în misiune de pază la aceste birouri sau oficii, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări.

(8) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în ziua votării 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări.

(9) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) se face pe baza listelor de prezentă avizate de presedintii birourilor sau oficiilor electorale.

(10) Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Prin zi de activitate se întelege munca desfăsurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.

(12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) si (5), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităti beneficiază de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din institutiile publice.

(13) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4), (5) si (12) si a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) si (8) se asigură din bugetele institutiilor prefectului, iar pentru sectiile de votare din străinătate, plata indemnizatiilor, a cheltuielilor de protocol, precum si a cheltuielilor de transport, cazare si indemnizatia de delegare se asigură din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 11. - Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea, a listelor electorale suplimentare, precum si a celorlalte tipizate se asigură de institutiile prefectului, iar cheltuielile pentru selectarea si prelucrarea datelor privind cetătenii cu drept de vot, precum si cheltuielile pentru dotarea cu echipamente si tehnică de calcul necesare desfăsurării acestor activităti se asigură de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 12. - (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului si distribuirii materialelor, documentelor si tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăsurarea procesului electoral se fac de institutiile prefectului.

(2) Pentru organizarea si desfăsurarea procesului electoral, consumul de carburanti si cheltuielile cu telefoanele efectuate de autoritătile administratiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, în perioada septembrie-decembrie 2008.

Art. 13. - (1) Confectionarea stampilelor cu mentiunea „Votat" si a timbrelor autocolante ce se aplică pe cărtile de identitate ale cetătenilor este asigurată de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative va repartiza stampilele cu mentiunea „Votat" si timbrele autocolante către institutiile prefectului, care împreună cu primarii le vor distribui sectiilor de votare.

Art. 14. - (1) Sumele puse la dispozitia Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Autoritătii Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică, si Ministerului Afacerilor Externe si rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de

rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la încheierea exercitiului bugetar al anului 2008.

(2) Ordonatorii de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la dispozitie pentru procesul electoral.

(3) Cheltuielile cu bunuri si servicii ale Biroului Electoral Central sau ale birourilor electorale de circumscriptie, facturate din motive obiective după încheierea exercitiului bugetar al anului 2008, se plătesc din prevederile bugetare ale anului 2009.

Art. 15. - (1) Sumele alocate Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru institutiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru desfăsurarea procesului electoral, se vor vira cu această destinatie în bugetul fiecărei institutii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (1), autoritătile administratiei publice centrale si institutiile prefectului cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei comunică Autoritătii Electorale Permanente situatia sumelor alocate si a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale si de capital, în vederea întocmirii raportului prevăzut de art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 251/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Ministerul Economiei si Finantelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2008 si în volumul si structura bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Autoritătii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică, si al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 984.

 

ANEXA

 

- mii lei -

 

 

 

INSTITUTIA

Capitol

Cheltuieli

TOTAL

Personal

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

1. Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

24.127

59.866

2.350

86.343

1) Aparat propriu si institutiile prefectului

51.01

19.800

43.185

720

63.705

2) Biroul Electoral Central

51.01

580

1.354

130

2.064

TOTAL CAP. 51.01

51,01

20.380

44.539

850

65.769

1) Inspectoratul General al Politiei Române

61.01

3.074

10.000

 

13.074

2) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

61.01

100

3.000

 

3.100

3) Centrul National de Administrare a Bazei de Date pentru Evidenta Persoanelor

61.01

490

27

1.500

2.017

4) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

61.01

33

300

 

333

5) Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor

61.01

 

700

 

700

6) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

61.01

50

1.300

 

1.350

TOTAL CAP. 61.01

61.01

3.747

15.327

1.500

20.574

2. Secretariatul General al Guvernului

51.01

8

2.519

2.009

4.536

- Institutul National de Statistică

51.01

8

2.519

2.009

4.536

3. Autoritatea Electorală Permanentă

51.01

41

500

3.300

3.841

4. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

61.01

 

1.500

 

1.500

5. Ministerul Afacerilor Externe

51.01

720

3.060

 

3.780

TOTAL GENERAL

 

24.896

67.445

7.659

100.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 985.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

Nr.

crt.

Termenul de realizare a actiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare

Descrierea actiunii

 

Autoritatea sau persoana care

realizează actiunea

Modalitatea de realizare a

actiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 90 de zile înainte de ziua votării,

1 septembrie 2008

Art. 7 alin. (1)

Aducerea la cunostintă publică a datei alegerilor

Guvernul

Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor

2.

Cu o zi înainte de tragerea la sorti,

2 septembrie 2008

Art. 14 alin. (2)

Anuntarea datei, orei si locului desfăsurării sedintei pentru tragerea la sorti a judecătorilor în Biroul Electoral Central

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Comunicare scrisă către partidele politice

parlamentare. Prin presa scrisă si audiovizuală

3.

În cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor,

3 septembrie 2008

Art. 14 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

În sedintă publică, prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai înaltei Curti de Casatie si Justitie

4.

În termen de 48 de ore de la data stabilirii zilei votării, cel mai târziu la data de

3 septembrie 2008

Art. 38 alin. (2)

Formularea de solicitări către conducerea serviciilor publice de radio si televiziune în vederea acordării timpilor de antenă

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale,

organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor   nationale care participă la alegeri si candidatii  independenti

În scris

 

0

1

2

3

4

5.

În termen de 24 de ore de la învestire,

4 septembrie 2008

Art. 14 alin. (3)

Alegerea presedintelui Biroului Electoral Central si a loctiitorului acestuia

Judecătorii Biroului Electoral Central

Prin vot secret

6.

În termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central,

5 septembrie 2008

Art. 14 alin. (3)

Completarea Biroului Electoral Central cu presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, precum si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Proces-verbal

7.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

7 septembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii asupra modului de formare si componentei Biroului Electoral Central

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si candidatii independenti

În scris

8.

În termen de două zile de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

7 septembrie 2008

Art. 14 alin. (9)

Adoptarea regulamentului de organizare si functionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

9.

În termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

7 septembrie 2008

Art. 34 alin. (1), art. 69 alin. (1) si art. 72 alin. (2)

Stabilirea măsurilor necesare pentru buna organizare a alegerilor, a modelului copiei de pe listele electorale permanente, a modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, al listei sustinătorilor, al listei membrilor organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, al stampilei birourilor electorale si al stampilei cu mentiunea „Votat", al listei candidatilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor, al timbrului autocolant si al buletinului de vot. Aprobarea bugetului necesar organizării alegerilor si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea acestora

Guvernul

Prin hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

10.

În termen de 48 de ore de la înfiintarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

7 septembrie 2008

Art. 91 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a aliantei electorale

Partidele politice sau aliantele politice asociate la nivel national

În scris

 

0

1

2

3

4

11.

În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a aliantei electorale, cel mai târziu la data de

8 septembrie 2008

Art. 91 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a aliantei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, pronuntată în sedintă publică

12.

În termen de 24 de ore de la pronuntarea deciziei de admitere sau de respingere a protocolului, cel mai târziu la data de

9 septembrie 2008

Art. 91 alin. (4) si (5)

Contestarea la înalta Curte de Casatie si Justitie a deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată sau, după caz, semnatarii protocolului

În scris

13.

În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de

9 septembrie 2008

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor asupra modului de formare si componentei Biroului Electoral Central

înalta Curte de Casatie si Justitie

Prin hotărâre definitivă

14.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

10 septembrie 2008

Art. 91 alin. (6)

Pronuntarea asupra contestatiilor împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale

înalta Curte de Casatie si Justitie

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

15.

Cu cel putin 48 de ore înainte de tragerea la sorti, cel mai târziu la data de

19 septembrie 2008

Art. 16 alin. (2)

Aducerea la cunostintă publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului

Prin publicare în presă

16.

În termen de 21 de zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de

21 septembrie 2008

Art. 16 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului

În sedintă publică, prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai tribunalului

17.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

22 septembrie 2008

Art. 16 alin. (2)

Alegerea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Judecătorii biroului electoral de circumscriptie

Prin vot secret

18.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

22 septembrie 2008

Art. 16 alin. (4)

Desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscriptie

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre

19.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

24 septembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii asupra modului de formare si componentei biroului electoral de circumscriptie

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si candidatii independenti

În scris

 

0

1

2

3

4

20.

În cel mult 48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscriptie, cel mai târziu la data de

24 septembrie 2008

Art. 261

Comunicarea către birourile electorale de circumscriptie a numărului minim de semnături necesar pentru sustinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal

Structurile teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, respectiv Directia Generală de Pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Adminis­trative, pentru biroul electoral de circum­scriptie pentru românii cu domiciliul sau resedinta în afara tării

În scris

21.

În termen de 48 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

24 septembrie 2008

Art. 17 alin. (1)lit. k)

Aducerea la cunostintă publică a numărului de alegători înscrisi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de comunicare

22.

În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de

26 septembrie 2008

Art. 21 alin (2)

Solutionarea contestatiilor asupra modului de formare si componentei biroului electoral de circumscriptie

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

23.

În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

30 septembrie 2008

Art. 9 alin. (3)

Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel putin 15% din numărul total al cetătenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca apartinând minoritătii respective

Alte organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constituite, care sunt de utilitate publică

În scris

24.

În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

30 septembrie 2008

Art. 18 alin. (2)

Delimitarea sectiilor de votare

Primarii, împreună cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor

Prin dispozitie

25.

În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

30 septembrie 2008

Art. 18 alin. (3)

Numerotarea sectiilor de votare

Prefectii

Ministrul afacerilor

externe, pentru sectiile

de votare din

străinătate

Prin ordin

26.

În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

30 septembrie 2008

Art. 29 alin. (71)

Stabilirea normelor privind constituirea si restituirea depozitelor candidatilor

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre

27.

Cu cel putin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cel mai târziu la data de

1 octombrie 2008

Art. 35 alin. (1)si (2)

Stabilirea semnelor electorale si comunicarea acestora la Biroul Electoral Central

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri

În scris

 

0

1

2

3

4

28.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1), cel mai târziu la data de

2 octombrie 2008

Art. 35 alin. (6)

Formularea de contestatii privind înregistrarea semnelor electorale

Orice persoană

În scris

29.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

4 octombrie 2008

Art. 35 alin. (6)

Solutionarea contestatiei privind înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul Bucuresti

Prin hotărâre definitivă

30.

În cel mult 24 de ore de la pronuntare, cel mai târziu la data de

5 octombrie 2008

Art. 35 alin. (6)

Comunicarea către părti si Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost solutionată contestatia

Tribunalul Bucuresti

În scris

31.

A doua zi după expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1) sau, după caz, a termenului prevăzut la art. 35 alin. (6) teza finală

2 octombrie 2008

sau, după caz,

6 octombrie 2008

Art. 35 alin. (8)

Aducerea la cunostintă publică a semnelor electorale

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet si în Monitorul Oficial al României, Partea I

32.

Cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor, termen-limită

16 octombrie 2008

Art. 26 alin. (6) si art. 73 alin. (2)

întocmirea si comunicarea către primari a listelor electorale permanente Punerea listelor electorale permanente la dispozitia alegătorilor, spre consultare

Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Primarii

 

33.

După consultarea listei electorale permanente Art. 26 alin. (7)

Formularea de întâmpinări împotriva omisiunilor, a înscrierilor gresite sau a oricăror altor erori din listele electorale permanente

Alegătorii interesati

În scris

34.

În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării Art. 26 alin. (7)

Pronuntarea asupra întâmpinării împotriva omisiunilor, a înscrierilor gresite sau a oricăror altor erori din listele electorale permanente

Primarul

Prin dispozitie

35.

În termen de 5 zile de la comunicarea dispozitiei Art. 26 alin. (8)

Formularea de contestatii împotriva dispozitiei primarului

Alegătorii interesati

În scris

36.

În termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea contestatiei Art. 26 alin. (8)

Solutionarea contestatiei împotriva dispozitiei primarului

Judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

37.

Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită

21 octombrie 2008

Art. 29 alin. (3)

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

38.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale Art. 39 alin. (1)

Stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral

Primarii

Prin dispozitie ce se afisează la sediul primăriei

 

0

1

2

3

4

39.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi Art. 31 alin. (3)

Afisarea propunerilor de candidatură

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului, într-un loc vizibil

40.

În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii Art. 32 alin. (1)si(2)

Acceptarea sau respingerea candidaturii

Biroul electoral de circumscriptie

Prin decizie, ce se afisează

Se întocmesc procese-verbale din care rezultă data si ora afisării

41.

În termen de cel mult 48 de ore de la restituire Art. 31 alin. (2)

înregistrarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură restituite de biroul electoral de circumscriptie

Depunătorul

Prin depunere la tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală

42.

În termen de cel mult 48 de ore de la afisarea deciziei de acceptare a candidaturii Art. 32 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva deciziei biroului electoral de circumscriptie de acceptare a unei candidaturi

Cetătenii cu drept de vot, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

43.

În termen de cel mult 48 de ore de la afisarea deciziei de respingere a candidaturii Art. 32 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva deciziei biroului electoral de circumscriptie de respingere a unei candidaturi

Candidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivă

În scris

44.

În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestatiei Art. 32 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscriptie de admitere/respingere a candidaturii

Tribunalul

Prin hotărâre

45.

În termen de 24 de ore de la pronuntarea hotărârii tribunalului Art. 32 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii date în contestatie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii

Cetătenii cu drept de vot, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

46.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului Art. 32 alin. (6)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind admiterea sau respingerea candidaturii

Curtea de apel

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

47.

În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de

26 octombrie 2008

Art. 73 alin. (3)

Punerea la dispozitia partidelor politice, a aliantelor politice si a aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente

Primarul

 

48.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

28 octombrie 2008

Art. 35 alin. (81)

Comunicarea către prefecti a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central

În scris

49.

După expirarea termenului de depunere a candida­turilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 32 alin. (1), (2), (5) si (6), cel mai târziu la data de

29 octombrie 2008

Art. 33

CONSTATAREA RĂMÂNERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal Afisare la sediu a candidaturilor definitive

 

0

1

2

3

4

50.

În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

30 octombrie 2008

Art. 16 alin. (3)

Comunicarea numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri în birourile electorale de circumscriptie

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri

În scris

51.

În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

30 octombrie 2008

Art. 17 alin. (1)lit. c)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, a celorlalte partide politice, aliante politice si organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au depus candidati la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscriptiei, a numărului de candidaturi depuse de acestea, precum si a numărului candidatilor independenti

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

52.

După primirea comunicărilor de la birourile electorale de circumscriptie

Art. 15alin.(1)lit. e)

Centralizarea numărului de candidaturi definitive din colegiile uninominale, depuse de către partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si de către candidatii independenti

Biroul Electoral Central

 

53.

În termen de 24 de ore de la întocmirea situatiei centralizate

Art. 15 alin. (1)lit. e)

Comunicarea situatiei centralizate comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum si Societătii Române de Televiziune si Societătii Române de Radiodifuziune

Biroul Electoral Central

În scris

54.

În termen de 60 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

30 octombrie 2008

Art. 69 alin. (2)

Stabilirea duratei si a conditiilor de păstrare a buletinelor de vot întrebuintate, a celor contestate, precum si a celor neîntrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

55.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (3), cel mai târziu la data de

31 octombrie 2008

Art. 16 alin. (5)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscriptie

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

56.

În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

31 octombrie 2008

Art. 14 alin. (4)

Comunicarea numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri în Biroul Electoral Central

Partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participă la alegeri

În scris

57.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorti, cel mai târziu la data de

31 octombrie 2008

Art. 34 alin. (2) si (3)

Aducerea la cunostintă publică a datei, locului si orei tragerii la sorti în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidatilor pe buletinul de vot

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

 

0

1

2

3

4

58.

Cu 30 de zile înainte de ziua votării

31 octombrie 2008

Art. 7 alin. (2)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

59.

În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

1 noiembrie 2008

Art. 34 alin. (3)

Efectuarea tragerii la sorti în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidatilor pe buletinul de vot

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, în prezenta câte unui reprezentant al tuturor competitorilor electorali din respectiva circumscriptie

 

60.

Imediat după tragerea la sorti

1 noiembrie 2008

Art. 34 alin. (3)

Formularea de contestatii privind rezultatul tragerii la sorti

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri si candidatii independenti

În scris

61.

îndată după formularea contestatiei

1 noiembrie 2008

Art. 34 alin. (3)

Solutionarea contestatiilor privind rezultatul tragerii la sorti

Biroul electoral de circumscriptie

Prin decizie definitivă

62.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (4), cel mai târziu la data de

1 noiembrie 2008

Art. 14 alin. (7)

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Presedintele Biroului Electoral Central

Proces-verbal

63.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, cel mai târziu la data de

1 noiembrie 2008

Art. 16 alin. (5)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscriptie, în limita numărului total de reprezentanti prevăzut de lege

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

64.

În cel mult 48 de ore de la completarea biroului electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

2 noiembrie 2008

sau, după caz,

3 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri în respectiva circumscriptie

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, candidatii independenti

În scris

65.

În cel mult 48 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, cel mai târziu la data de

3 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, candidatii independenti

În scris

 

0

1

2

3

4

66.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

4 noiembrie 2008

sau, după caz,

5 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri în respectiva circumscriptie

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

67.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

5 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri

înalta Curte de Casatie si Justitie

Prin hotărâre definitivă

68.

Cu cel putin 20 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de

10 noiembrie 2008

Art. 69 alin. (1)

Stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

69.

Cu 20 de zile înainte de data alegerilor

10 noiembrie 2008

Art. 16 alin. (7)

Desemnarea presedintelui oficiului electoral si a loctiitorului acestuia

Presedintele Tribunalului Bucuresti

Prin tragere la sorti pe functii dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei de sector

70.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui oficiului electoral si a loctiitorului acestuia

11 noiembrie 2008

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri în oficiile electorale

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri

În scris

71.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui oficiului electoral si a loctiitorului acestuia

11 noiembrie 2008

Art. 16 alin. (9)

Comunicarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente, desemnati prin hotărâre, în fiecare oficiu electoral

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

72.

În termen de 24 de ore de la comunicările realizate de competitorii electorali

12 noiembrie 2008

Art. 16 alin. (10)

Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri în Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti

Presedintele oficiului electoral

Proces-verbal

73.

În termen de 48 de ore de la comunicările realizate de competitorii electorali

13 noiembrie 2008

Art. 16 alin. (10)

Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti

Presedintele oficiului electoral

Proces-verbal

74.

Cu 48 de ore înainte de tragerea la sorti

13 noiembrie 2008

Art. 19 alin. (2)

Anuntarea datei, orei si locului desfăsurării sedintei pentru tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Presedintele tribunalului

Prin publicare în presă

 

0

1

2

3

4

75.

În termen de cel mult 48 de ore de la constituirea oficiului electoral, cel mai târziu la data de

14 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind modul de formare si componenta oficiului electoral

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

76.

În termen de cel mult 48 de ore de la completarea oficiului electoral, cel mai târziu la data de

15 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

77.

Cu 15 zile înainte de ziua votării

15 noiembrie 2008

Art. 19 alin. (2)

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Prin tragere la sorti, pe functii

78.

Cu cel putin 15 zile înaintea alegerilor, cel mai târziu la data de

15 noiembrie 2008

Art. 36 alin. (31)

Prezentarea machetei pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare colegiu uninominal, membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefectii

 

79.

15 noiembrie 2008

Art. 36 alin. (32)

Afisarea copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

80.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

16 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind modul de formare si componenta oficiului electoral

Biroul Electoral de Circumscriptie a Municipiului Bucuresti

Prin decizie definitivă

81.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

17 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Biroul Electoral de Circumscriptie a Municipiului Bucuresti

Prin decizie definitivă

82.

În termen de 48 de ore de la afisarea copiei machetei buletinului de vot, cel mai târziu la data de

17 noiembrie 2008

Art. 36 alin. (32)

Formularea de contestatii asupra machetei buletinului de vot

Persoanele interesate

În scris

83.

În termen de cel mult 48 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

17 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

84.

În termen de cel mult 48 de ore de la tragerea la sorti, cel mai târziu la data de

17 noiembrie 2008

Art. 19 alin. (7)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a listei persoanelor desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora

Presedintele tribunalului

În scris

 

0

1

2

3

4

85.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

19 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucuresti

Prin decizie definitivă

86.

În termen de cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (7), cel mai târziu la data de

19 noiembrie 2008

Art. 19 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucuresti, a listei reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, în birourile electorale ale sectiilor de votare

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri

În scris, sub forma unui tabel

87.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8)

20 noiembrie 2008

Art. 19 alin. (9)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri în respectiva circumscriptie electorală

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, respectiv presedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucuresti

Proces-verbal

88.

Cu cel putin 10 zile înainte de data alegerilor, termen-limită

20 noiembrie 2008

Art. 36 alin. (3)

IMPRIMAREA BULETINELOR DE VOT SI CONFECTIONAREA STAMPILELOR CU MENTIUNEA ,,VOTAT"

Birourile electorale de circumscriptie, prin intermediul prefectilor, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

89.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice parlamentare

21 noiembrie 2008

Art. 19 alin. (9)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscriptie electorală

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, respectiv presedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucuresti

Proces-verbal

90.

În termen de cel mult 48 de ore de la completarea biroului electoral al sectiei de votare, cel mai târziu la data de

22 noiembrie 2008

sau, după caz,

23 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

91.

În termen de două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare, cel mai târziu la data de

23 noiembrie 2008

Art. 19 alin. (11)

Comunicarea către primari a componentei birourilor electorale ale sectiilor de votare aflate în raza teritorială a localitătilor acestora

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, prin intermediul institutiilor prefectului

În scris

92.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

24 noiembrie 2008

sau, după caz,

25 noiembrie 2008

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

Biroul electoral de circumscriptie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucuresti

Prin decizie definitivă

 

0

1

2

3

4

93.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

27 noiembrie 2008

Art. 20 lit. a) si art. 73 alin. (4)

Punerea la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, a copiilor de pe listele electorale permanente si transmiterea către birourile electorale ale sectiilor de votare a două exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă

Structurile teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, respectiv primarii

Procese-verbale

94.

Cu cel putin două zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu în data de

28 noiembrie 2008

Art. 36 alin. (4) si art. 41 alin. (4)

Distribuirea buletinelor de vot, respectiv a materialelor necesare birourilor electorale ale sectiilor de votare către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, respectiv primarul

Procese-verbale

95.

29 noiembrie 2008

ora 7,00

Art. 7 alin. (2)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

96.

Cu o zi înainte de alegeri 29 noiembrie 2008

Art. 36 alin. (5)

Afisarea a două exemplare ale buletinelor de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul judecătoriilor si al fiecărei sectii de votare

Biroul electoral de circumscriptie

 

97.

în ajunul zilei alegerilor

29 noiembrie 2008,

ora 18,00

Art. 41 alin. (6) si (7)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

98.

în ziua alegerilor

30 noiembrie,

ora 6,00

Art. 41 alin. (8)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, stampile, tusiere etc), închiderea si sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

99.

30 noiembrie 2008,

ora 7,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

100.

30 noiembrie 2008,

ora 21,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

 

 

101.

După încheierea votării Art. 45

Anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuintate, numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării, separat pentru Camera Deputatilor si Senat

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

Procese-verbale

 

0

1

2

3

4

102.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

1 decembrie 2008,

ora 21,00

Art. 45 alin. (22)

Predarea către biroul electoral de circumscriptie, respectiv oficiul electoral sau misiunea diplomatică ori consulatul României din tara în care a fost organizată sectia de votare a dosarelor, sigilate si stampilate, cuprinzând rezultatele votării în sectia de votare, însotite de listele electorale utilizate la sectia de votare respectivă

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare însotit, la cerere, de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din biroul electoral al sectiei de votare, candidatii sau persoanele acreditate conform legii

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

103.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

1 decembrie 2008,

ora 21,00

Art. 15 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor dintr-un colegiu uninominal pentru fraudă electorală

Competitorii electorali care au participat la alegeri în colegiul uninominal respectiv

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

104.

În termen de cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare organizate în străinătate, cel mai târziu la data de

2 decembrie 2008,

ora 21,00

Art. 45 alin. (24)

Transmiterea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare organizate în străinătate, precum si a contestatiilor depuse către biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru românii cu domiciliul sau resedinta în afara României

Misiunile diplomatice si consulatele României

Prin mijloace electronice

105.

În termen de cel mult 48 de ore după primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, cel mai târziu la data de

4 decembrie 2008,

ora 21,00

Art. 46 alin. (1)si(2)

Centralizarea voturilor si constatarea rezultatelor alegerilor pentru fiecare tip de alegere, în fiecare colegiu uninominal si pe competitori electorali la nivelul circumscriptiei electorale, respectiv oficiului electoral

Biroul electoral de circumscriptie, respectiv oficiul electoral

Procese-verbale

106.

După întocmirea proceselor-verbale centralizatoare Art. 46 alin. (5)

Transmiterea la Biroul Electoral Central a două exemplare ale celor două tipuri de proces-verbal, împreună cu întâmpinările si contestatiile, în vederea stabilirii pragului electoral

 

Dosar sigilat si semnat de membrii biroului electoral de circumscriptie Transportul se face cu pază militară.

107.

După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscriptiilor electorale, potrivit art. 46

Art. 15 alin. (1) lit. f) si art. 47 alin. (2)

Stabilirea listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au întrunit pragul electoral, precum si a listei celor care nu au întrunit pragul electoral. Stabilirea coeficientului electoral pentru organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care nu au îndeplinit pragul electoral si care au dreptul, conform legii, de reprezentare în Camera Deputatilor

Biroul Electoral Central

 

 

0

1

2

3

4

108.

În termen de 24 de ore de la operatiunile prevăzute la art. 47 alin. (2)-(4) Art. 15 alin. (1) lit. f) si art. 47

alin. (5)

Transmiterea către birourile electorale de circumscriptie a rezultatului operatiunilor prevăzute la art. 47 alin. (2)-(4), calculat ca parte întreagă nerotunjită. Aducerea la cunostintă publică a listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au întrunit pragul electoral, precum si a listei celor care nu au întrunit pragul electoral

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

Prin orice mijloc de comunicare

109.

După primirea listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au întrunit pragul electoral si a listei celor care nu au întrunit pragul electoral Art. 48 alin. (1) si (3)-(5)

Repartizarea mandatelor de parlamentar (etapa I) la nivelul circumscriptiei electorale. Stabilirea numărului de voturi valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitori electorali, precum si a mandatelor ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscriptie si transmiterea acestor date la Biroul Electoral Central

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

110.

După primirea proceselor verbale de la toate birourile electorale de circumscriptie Art. 48 alin. (6)-(7)

Repartizarea mandatelor de parlamentar (etapa a ll-a) la nivel national si desfăsurarea acestora pe circumscriptii electorale. Transmiterea rezultatelor către birourile electorale de circumscriptie

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

111.

După primirea de la Biroul Electoral Central a rezultatului operatiunilor prevăzute la art. 48 alin. (6)-(7)

Art. 48 alin. (8)-(15)

Alocarea pe colegii uninominale si atribuirea mandatelor de deputat si senator la nivelul colegiilor uninominale si la nivelul fiecărei circumscriptii electorale. Transmiterea rezultatelor finale la Biroul Electoral Central

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

112.

În termen de 48 de ore de la primirea rezultatelor finale de la toate birourile electorale de circumscriptie Art. 49 alin. (2"") si (22)

Prezentarea situatiei centralizate privind atribuirea mandatelor pe competitori electorali, cu nominalizarea candidatilor care au fost alesi pentru fiecare colegiu uninominal, pentru Camera Deputatilor, respectiv pentru Senat

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

113.

Până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I Art. 15 alin. (3)

Solutionarea cererii de anulare a alegerilor într-un colegiu uninominal

Biroul Electoral Central

Prin decizie

114.

În termen util Art. 49 alin. (3)

Aducerea la cunostintă publică a rezultatului alegerilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în presă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Principii generale

 

Art. 1. - (1) Domeniile si conditiile în care unitătile Ministerului Apărării pot angaja si executa, la cerere, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice sunt stabilite prin prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin nu se aplică structurilor prevăzute la art. 53 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării.

Art. 2. - (1) Prestările de servicii reprezintă activitătile desfăsurate în folosul sau în interesul unor persoane juridice sau fizice, la cererea acestora.

(2) Angajarea prestărilor de servicii se referă la actiunea de acceptare a efectuării unor activităti solicitate de persoane juridice sau fizice, în conditii determinate.

(3) Executarea prestărilor de servicii reprezintă îndeplinirea tuturor obligatiilor asumate printr-un contract încheiat anterior.

Art. 3. - Unitătile militare execută, potrivit specificului acestora, prestări de servicii în domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Comandantii unitătilor militare aprobă executarea unor prestări de servicii care necesită participarea efectivelor si/sau tehnicii de valoarea unui pluton/similare, cu informarea ierarhică a esalonului superior, până la nivelul structurilor centrale din Ministerul Apărării.

(2) Pentru prestările de servicii care necesită participarea efectivelor si/sau tehnicii care depăsesc valoarea unui pluton/similare, aprobările se dau de către comandantii următoarelor esaloane:

a) pentru efective si/sau tehnică până la valoarea unei companii/similare - comandantul brigăzii/similare;

b) pentru efective si/sau tehnică ce depăsesc valoarea unei companii/similare - comandantul diviziei/similare;

c) pentru tehnică de luptă - tancuri, masini de luptă ale infanteriei, transportoare amfibii blindate, tunuri, armament, munitie de manevră, în vederea participării la productii cinematografice - ministrul apărării, la propunerea sefului Statului Major General, cu respectarea prevederilor instructiunilor privind activitatea de relatii publice în armată.

(3) În eventualitatea aparitiei unor solicitări de prestări de servicii în domenii care nu sunt prevăzute în anexa nr. 1, acestea se solutionează cu aprobarea sefului Statului Major General.

Art. 5. - Obligatiile legale ale angajatorului privind securitatea si sănătatea în muncă se îndeplinesc de beneficiarul serviciilor prestate si de unitatea militară. Modul concret în care se execută activitătile si măsurile pe linia securitătii si sănătătii în muncă se negociază si se mentionează în contractul de prestări de servicii.

Art. 6. - (1) Prestările de servicii se execută cu personalul si utilajele unitătii, cu conditia ca utilizarea personalului si tehnicii să nu afecteze misiunile de bază, programul de instruire si pregătire si termenele prevăzute pentru operationalizarea unitătilor militare potrivit planurilor aprobate.

(2) Personalul, tehnica, perioada, locul, programul de lucru si alte detalii privind serviciile prestate se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

(3) Tehnica de luptă si materialele de la stocul de mobilizare se folosesc în activitatea de prestări de servicii, cu respectarea strictă a procedurilor si aprobărilor prevăzute în reglementările interne ale Ministerului Apărării privind mobilizarea fortelor Armatei României.

Art. 7. - În procesul de angajare si executare a prestărilor de servicii, persoanele implicate desfăsoară activităti în conformitate cu prevederile art. 8-14.

 

CAPITOLUL II

Angajarea prestărilor de servicii

 

Art. 8. - (1) Pentru a putea beneficia de prestările de servicii efectuate de unitătile militare ale Ministerului Apărării, persoanele juridice si/sau fizice trebuie să depună în scris, la sediul unitătii prestatoare, comandă fermă, cerere sau adresă, după caz. Personalul apartinând Ministerului Apărării solicită executarea prestărilor de servicii prin raport personal adresat comandantului unitătii.

(2) Persoanele juridice care solicită prestarea de servicii de către unitătile militare ale Ministerului Apărării trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să nu facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea falimentului sau lichidării ori suspendării activitătii;

b) să nu fi fost condamnate în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesională;

c) să nu aibă datorii către bugetul de stat;

d) să prezinte documente care să ateste legalitatea activitătilor executate, precum si autorizatii sau certificate care se impun a fi detinute pentru executarea lucrărilor, conform legislatiei în vigoare.

Art. 9. - După primirea comenzilor privind prestarea de servicii, comandantul unitătii militare numeste prin ordin de zi pe unitate o comisie de negociere.

Art. 10. - (1) Comisia de negociere, împreună cu compartimentele de specialitate din unitatea militară prestatoare, sub coordonarea sefului logisticii/similar, desfăsoară următoarele activităti:

a) analizează comenzile;

b) stabileste posibilitătile si căile de realizare;

c) întocmeste documentatia de executie, dacă este cazul;

d) calculează costurile prestării de servicii;

e) stabileste data când se desfăsoară negocierea contractului;

f) negociază direct cu beneficiarul.

(2) Criteriile care se au în vedere la negociere sunt legate de pretul cel mai avantajos oferit de beneficiarul prestărilor de servicii si de conditiile privind hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenta medicală pentru personalul participant si de protectia mediului, securitate si sănătate în muncă pe care acesta le oferă.

(3) La sfârsitul negocierii, comisia de negociere încheie un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la angajarea si executarea prestărilor de servicii, personalul Ministerului Apărării este obligat să respecte următoarele principii:

a) integritatea, respectiv însusirea de a fi integru, corect si incoruptibil;

b) competenta profesională, respectiv îndeplinirea atributiilor de serviciu cu profesionalism, competentă, impartialitate, aplicând cunostintele, aptitudinile si experienta dobândite;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru angajarea prestărilor de servicii;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a conditiilor pentru angajarea prestărilor de servicii, astfel încât orice beneficiar să aibă sanse egale de a beneficia de serviciile solicitate;

e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial si a proprietătii intelectuale a beneficiarului;

f) responsabilitatea, respectiv respectarea separării responsabilitătilor stabilite prin lege pentru diferiti factori implicati în prestările de servicii si neimpunerea unor actiuni ca urmare a pozitiilor ierarhice ocupate.

(2) Personalul structurilor Ministerului Apărării implicate în angajarea si executarea prestărilor de servicii este obligat să respecte următoarele reguli de conduită:

a) să considere interesul public mai presus de orice alt interes, în exercitarea atributiilor functionale;

b) să aplice principiile fundamentale care stau la baza activitătilor referitoare la angajarea si executarea prestărilor de servicii, prevăzute la alin. (1);

c) să fie loiali fată de institutia în care îsi desfăsoară activitatea;

d) să actioneze pentru prestarea de servicii de calitate si să accepte responsabilitatea pentru rezultatele muncii proprii si a celor pentru care este răspunzător;

e) să cunoască reglementările din domeniul prestărilor de servicii si să manifeste interes pentru respectarea si aplicarea corectă a acestora;

f) să aplice principiile si metodele de management al riscului în angajarea si executarea prestărilor de servicii;

g) să actioneze pentru sustinerea onoarei, integritătii si demnitătii;

h) să exprime opinii într-o manieră obiectivă si deschisă, numai pe baza unei cunoasteri adecvate;

i) să manifeste integritate personală, încredere în sine, cinste si respect pentru altii;

j) să evite afectarea conduitei sau a discernământului de problemele personale;

k) să folosească priceperea profesională în interesul institutiei;

l) să aibă un comportament civilizat pe întreaga perioadă de desfăsurare a activitătilor de serviciu sau în conexiune cu acestea;

m) să fie rigurosi, constiinciosi si responsabili în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

n) să fie obiectivi si impartiali în toate circumstantele exercitiului functiei publice;

o) să nu se folosească de functia lor pentru a obtine avantaje sau beneficii personale;

p) să nu solicite sau să nu accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj de la persoanele juridice sau fizice cu care colaborează în mod oficial pe parcursul activitătilor referitoare la angajarea si executarea prestărilor de servicii;

q) să îsi administreze interesele private astfel încât să prevină aparitia unui conflict de interese.

 

CAPITOLULUI

Executarea prestărilor de servicii

 

Art. 12. -încheierea contractului de prestări de servicii se face după finalizarea negocierii pretului pentru prestarea de servicii si aprobarea procesului-verbal respectiv de către persoanele prevăzute la art. 4.

Art. 13. - (1) Contractul pentru prestări de servicii se încheie între Ministerul Apărării, reprezentat de comandantul/seful unitătii militare prestatoare, si persoana juridică sau fizică solicitantă.

(2) La încheierea contractului se utilizează modelul prezentat în anexa nr. 3, care contine elemente considerate ca fiind obligatorii, contractul urmând a fi completat cu alte clauze care se consideră a fi necesare pentru clarificarea conditiilor de executie a contractului, stabilite prin negociere.

(3) Contractul de prestări de servicii trebuie să fie obligatoriu avizat juridic si să obtină viza de control financiar preventiv propriu.

Art. 14. - (1) Contravaloarea serviciilor prestate se stabileste de către unitătile militare ale Ministerului Apărării care le efectuează, luându-se în calcul cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si servicii pe care le implică, avându-se în vedere valoarea de piată a serviciilor ce urmează a fi prestate.

(2) Pentru activele fixe si materialele de natura obiectelor de inventar, în calculul cheltuielilor indirecte se include si amortizarea/uzura acestora. Contravaloarea se actualizează periodic în functie de modificarea unor componente ale pretului. Suma rezultată din calcul constituie valoarea minimă pentru negocierea preturilor.

(3) Pentru unitătile militare productive ale Ministerului Apărării, contravaloarea este cea determinată prin calculatii de pret, pe categorii de lucrări, întocmite conform prevederilor instructiunilor privind planificarea, evidenta si raportarea activitătilor de productie din unitătile Ministerului Apărării.

(4) La emiterea facturii fiscale se înscrie, calculează, încasează si virează taxa pe valoarea adăugată - TVA, procentual la valoarea facturii, în cazul plătitorilor de TVA. Cota de TVA se virează la bugetul de stat împreună cu celelalte taxe si impozite în conditiile legii.

(5) În situatia realizării unor venituri superioare plafonului anual, stabilit conform legislatiei în vigoare, din activităti care îndeplinesc conditiile unor operatiuni impozabile, unitătile militare devin plătitoare de TVA în conditiile si la termenele stabilite de prevederile legale în domeniu.

Art. 15. -În termen de 3 zile de la încheierea contractului de prestări de servicii, beneficiarul este obligat să achite în avans 80% din contravaloarea acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Contravaloarea serviciilor prestate de unitătile militare ale Ministerului Apărării se achită în moneda natională.

Art. 17. - Veniturile proprii realizate din activitătile de prestări de servicii executate în domeniile de activitate stabilite în anexa nr. 1, potrivit aprobărilor prevăzute la art. 4, se încasează si se utilizează în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 18. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Metodologia privind angajarea si executarea prestărilor de servicii de către unitătile militare ale Ministerului Apărării Nationale, aprobată prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 41/2000*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. M. 82.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cu domeniile în care unitătile militare din Ministerul Apărării pot presta servicii

 

1. Servicii de reparare si de întretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe

2. Servicii de reparare si de întretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim

3. Servicii de reparare si de întretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual

4. Servicii de reparare si de întretinere a echipamentului medical si de precizie

5. Servicii de reparare si de întretinere a aparatelor de măsurare, de testare si de control

6. Servicii de calibrare

7. Servicii de reparare si de întretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor

8. Servicii de reparare si de întretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex

9. Servicii de reparare si de întretinere a instalatiilor de constructii

10. Servicii de reparare si de întretinere a armelor de foc si a sistemelor de armament

11. Servicii de reparare si de întretinere a mobilierului

12. Servicii de reparare si de întretinere a instrumentelor muzicale

13. Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare si de transformatoare

14. Servicii de instalare de echipament de distributie si de comandă a energiei electrice

15. Servicii de instalare de echipament mecanic

16. Servicii de instalare de motoare de vehicule

17. Servicii de instalare de motoare de nave

18. Servicii de instalare de motoare de aeronave

19. Servicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de testare si de navigare

20. Servicii de instalare de echipament comunicatii

21. Servicii de instalare de emitătoare radio

22. Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir

23. Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir

24. Servicii de instalare de echipament de ridicare si de manipulare, cu exceptia ascensoarelor si a scărilor rulante

25. Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor

26. Servicii de instalare de utilaje de constructii

27. Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor

28. Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile, a îmbrăcămintei si a pieii

29. Servicii de instalare de sisteme de armament

30. Servicii de instalare de computere si de echipament de birotică

31. Servicii de instalare de rezervoare

32. Servicii de transport terestru

33. Servicii de automobile blindate

34. Servicii de transport naval

35. Servicii de transport aerian

36. Servicii de transport medical

37. Servicii de transport de arme si munitii

38. Servicii aeriene si servicii conexe

39. Servicii de manipulare si depozitare a încărcăturilor

40. Servicii anexe pentru transportul terestru

41. Servicii anexe pentru transportul naval

42. Servicii anexe pentru transportul aerian

43. Servicii de consultantă privind sistemele informatice si servicii de consultantă tehnică

44. Servicii de analiză si de programare de sisteme

45. Servicii de asistentă privind retelele de informatii

46. Servicii de analiză de date

47. Servicii de gestionare a instalatiilor informatice

48. Servicii de asistentă si de consultantă informatică

49. Servicii de retele informatice

50. Elaborare de acorduri privind nivelul de asistentă

51. Servicii de laborator de cercetare

52. Servicii de cercetare marină

53. Servicii de dezvoltare experimentală

54. Servicii de consultantă în cercetare si în dezvoltare

55. Servicii de gestionare a registrelor contabile

56. Servicii de gestionare a salariilor

57. Studiu de fezabilitate

58. Servicii de consultantă în domeniul securitătii

59. Servicii de consultantă tehnică

60. Servicii de inspectare si verificare a constructiilor

61. Servicii de consultantă în telecomunicatii

62. Servicii de consultantă în protectia contra riscurilor si în controlul riscurilor

63. Servicii de expertiză

64. Studii tehnice

65. Servicii de topografie

66. Servicii de analiză la suprafată

67. Servicii de analiză hidrografică

68. Servicii de cartografie

69. Servicii de cadastru

70. Servicii de fotogrammetrie

71. Servicii de asistentă tehnică

72. Servicii de analiză tehnică

73. Servicii de inspectie a utilajelor

74. Servicii de inspectie tehnică a automobilelor

75. Servicii de inspectie tehnică a constructiilor

76. Servicii de inspectie în domeniul sigurantei maritime

77. Servicii de testare a etanseitătii

78. Servicii de inspectie a podurilor

79. Servicii de testare tehnică

80. Servicii de pază

81. Servicii de supraveghere

82. Servicii de patrulare

83. Servicii de fotografie si servicii conexe

84. Servicii de radiografie

85. Servicii de traducere

86. Servicii de interpretariat

87. Servicii de arhivare

88. Servicii de apărare militară

89. Servicii de tipărire de cărti

90. Servicii de tipărire de registre

91. Servicii de tipărire de carnete de formulare de comandă

92. Servicii de tipărire de chitantiere

93. Servicii de tipărire de albume pentru mostre sau pentru colectii

94. Servicii de tipărire de clasoare, dosare sau coperti de dosare

95. Servicii de tipărire de cărti de vizită

96. Servicii de tipărire de formulare

97. Servicii de tipărire de calendare

98. Servicii conexe tipăririi

99. Servicii de finisare a tipăriturilor

100. Servicii de editare

101. Servicii de legare si de finisare

102. Servicii de învătământ superior

103. Servicii de scoli de aviatie

104. Servicii de scoli de marină

105. Servicii de scoli de scafandri

106. Servicii de scoli de schi

107. Servicii de formare specializată

108. Cursuri de informatică

109. Servicii de formare în domeniul mediului

110. Servicii de formare în domeniul securitătii

111. Organizare de cursuri de limbi străine

112. Gestionare a unui centru de învătământ

113. Servicii de sănătate

114. Servicii de recreere, culturale si sportive

115. Servicii de cinematografie si servicii video

116. Servicii de radio si de televiziune

117. Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre

118. Servicii de pirotehnie

119. Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee si alte servicii culturale

120. Servicii privind activitătile sportive

121. Servicii de organizare a evenimentelor sportive

122. Servicii marine


*) Ordinul nr. M. 41/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRĂRII

Unitatea Militară nr...............

 

Aprob

Comandantul/Seful U.M................

 

PROCES-VERBAL

privind negocierea unor prestări de servicii

 

- model –

 

Nr...............din.....................

 

1. Prestarea de servicii negociată..................................................................................................................

2. Prestarea a fost solicitată cu................................................................................................................................. nr..............., din...................., de către ................................................................................................................... (solicitantul prestării sau reprezentantul negocierii)

3. Comisia de negociere este constituită, în baza OZU nr................, din:

a) presedinte:.............................................

b) membri:.............................................. (nume, prenume, calitate)

4. Pretul stabilit initial pentru prestare...............................................................................................................

5. Preturile oferite pe parcursul negocierii.........................................................................................................

6. Prestarea a fost stabilită la pretul de........................................lei.

7. Termen de executie.....................................................................

8. Termen de plată...............................................................................

 

Presedinte..................................................

Membri:................................................

................................................

Solicitantul prestării,

................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII

Unitatea Militară nr.....................

 

CONTRACT PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII

 

- model –

 

Nr...............din..............................

 

PĂRTI CONTRACTANTE

Art. 1. - Între Ministerul Apărării, prin Unitatea Militară nr......................., cu sediul în.............................................,  str. ................................nr. ......... Judetul (sectorul) ................................., cod fiscal nr..................., telefon.................., fax............................, cont de virament nr..................., deschis la......................................................, reprezentată prin comandant/sef..................si contabil sef................., în calitate de prestator,

si ........................................................, cu sediul în str. .................................................. nr. ...................... Judetul (sectorul) ................ cod fiscal nr...................., telefon................,fax....................., cont de virament nr............................, deschis la.............................................., reprezentată prin......................................................, în calitate de beneficiar, s-a încheiat următorul contract:

I. Obiectul contractului

Art. 2. - Prestarea de servicii referitoare la......................................................................................................................

(Se mentionează solicitarea cuprinsă în comanda fermă sau în raportul scris.)

II. Obligatiile prestatorului

notă: Se mentionează, sub formă de articole, obligatiile asumate cu ocazia negocierii contractului.

III. Obligatiile beneficiarului

notă: Se mentionează, sub formă de articole, obligatiile asumate cu ocazia negocierii contractului, inclusiv cele privind hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenta medicală pentru personalul participant si de securitate si sănătate în muncă, potrivit normelor în vigoare ale Ministerului Apărării.

IV. Termenul de efectuare a prestării de servicii

Art. x. - Prestarea de servicii se realizează începând cu data de........................până la data de....................., inclusiv.

V. Pretul prestării de servicii

Art. x. - Pretul prestării de servicii este în valoare de...........................................

VI. Modalităti si conditii de plată

notă: Se vor mentiona, sub formă de articole, modalitatea, termenul de plată si moneda natională în care se efectuează plata.

VII. Receptia prestărilor

notă: Se vor mentiona, sub formă de articole, modalitatea de receptie (periodic sau la final), modul de comunicare a deficientelor constatate si de remediere a acestora.

VIII. Răspunderea contractuală

Forta majoră

Art. x - Forta majoră reprezintă un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă.

Art. x - Forta majoră absolvă părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.

Art. x - Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă si o dovedeste în conditiile legii. Forta majoră se va notifica si dovedi în termen de 5 zile de la aparitia ei, cu documente oficiale, emise de autoritătile competente.

Art. x -îndeplinirea contractului se suspendă în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

Garantia bancară

Art. x -În termen de 3 zile de la încheierea contractului, beneficiarul va achita 80% din contravaloarea prestatiei, ca avans pentru derularea în bune conditii a acesteia. Plata se va face prin depunerea sumei în contul sau la casieria prestatorului.

IX. Alte clauze

Art. x - Pentru plata cu întârziere a contravalorii prestatiei, beneficiarul datorează prestatorului penalităti în cuantum de 0,06 % pentru fiecare zi de întârziere.

Art. x - Prestatorul răspunde direct si nemijlocit de pagubele materiale produse beneficiarului, percepându-se o penalitate de 0,06 % din valoarea pagubei, pentru fiecare zi de întârziere după data notificării, până la acoperirea integrală a acesteia.

Art. x - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

Art. x - Unitatea militară poate suspenda sau înceta executarea contractului fără a plăti despăgubiri sau penalizări în situatia când, prin ordine ale esaloanelor superioare, este chemată să îndeplinească activităti de instruire sau misiuni specifice unitătii. în această situatie, unitatea militară va notifica în timp util beneficiarul, precizând dacă si când se continuă lucrarea.

Art. x - Părtile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ele sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art. x. - Eventualele divergente se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care după 15 zile de la invitarea la negocieri părtile nu ajung la o întelegere, se vor adresa instantei competente.

Art. x. - Prezentul contract, încheiat în două exemplare, intră în vigoare la data semnării de către părti si este valabil până la data de..........................................sau data stingerii oricărui posibil litigiu.

 

PRESTATOR

 

Comandant/sef,

.........................................

 

Contabil-sef,

.........................................

 

Vizat

Control financiar preventiv propriu

.........................................

 

Aviz juridic

BENEFICIAR

 

Director,

.........................................

 

Contabil-sef,

.........................................

 

 

Vizat

Control financiar preventiv propriu

.........................................

 

Aviz juridic

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, analizând propunerea privind aprobarea modificării Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-IIl/O) si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 462 din 21 iulie 2008 întocmită de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 1 august 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 1 august 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 1 august 2008.

Nr. 279.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 

Articol unic. - Articolul 5 din Normele privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 5. - Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 2007-2010, defalcat pe ani, este următorul:

 

 

 

 

 

- milioane lei -

 

2007

2008

2009

2010

Fond pentru compensatii de dobândă

12,0

20,0

14,0

14,0

Număr estimat de beneficiari

1.200

1.200

1.300

1.300"

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 29 iulie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată si aprobată documentatia aferentă Notei nr. V.3259 din 24 iulie 2008 privind majorarea capitalului social, s-a hotărât închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A., cu sediul în Bucuresti, intrarea Lt. Marcel Andreescu nr. 35-37, et. 1, ap. 3, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/9518/11.07.2003, cod unic de înregistrare nr. 12408250, reprezentată legal de domnul Radu Frîncu, în calitate de director general.

Avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 535/2008 s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară pentru nerespectarea conditiilor de solvabilitate la Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A.

întrucât Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. a majorat capitalul social cu suma de 15.043.200 lei, în sedinta din data de 29 iulie 2008, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se dispune închiderea procedurii de redresare înregistrată la oficiul registrului comertului cu financiară pe bază de plan de redresare financiară, potrivit dispozitiilor art. 20 lit. a) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare la Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A., cu sediul în Bucuresti, intrarea Lt. Marcel Andreescu nr. 35-37, et. 1, ap. 3, sectorul 1, nr. J40/9518/11.07.2003, cod unic de înregistrare nr. 12408250, reprezentată legal de domnul Radu Frîncu, în calitate de director general.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 21 august 2008.

Nr. 761.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 august 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale BIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială BIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu, bl. 2, se. 1, et. 1, ap. 2, judetul Gorj, nr. de ordine în registrul comertului J18/412/18.04.2008, cod unic de înregistrare 23759884/21.04.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2007.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 22 august 2008.

Nr. 771.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale NEWPORT INSURANCE-REINSURANCE BROKER - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 august 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale NEWPORT INSURANCE-REINSURANCE BROKER - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială NEWPORT INSURANCE-REINSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Constanta, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. L66, se. A, et. 4, ap. 15, judetul Constanta, nr. de ordine în registrul comertului J13/2396/17.07.2007,  cod unic de înregistrare 22127898/17.07.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2007.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 22 august 2008.

Nr. 777.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în Procesul-verbal al sedintei din data de 26 august 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

au rezultat următoarele:

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a solicitat, în repetate rânduri, transmiterea de către Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. a documentelor oficiale din care să reiasă situatia actionariatului direct si indirect. Societatea nu s-a conformat acestor solicitări.

Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. nu a transmis situatia actionariatului direct si indirect nici până la data de 30 aprilie 2008, în conformitate cu prevederile art. 7 din Normele privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasiguratori persoane juridice române, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.124/2006, precum si ale art. 14 alin. (2) si (3) din Normele privind autorizarea si supravegherea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008.

Societatea nu a transmis documentele oficiale din care să reiasă actionarii directi si indirecti nici ulterior, astfel cum s-a solicitat prin Adresa nr. V. 16.845 din 14 iulie 2008, transmisă conform Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în Procesul-verbal al sedintei din data de 8 iulie 2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, pentru faptele nelegale retinute, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 26 august 2008, sanctionarea Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare.

Drept care decide:

Art. 1. -în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A., reprezentată legal de domnul Radu Frîncu - director general, cu sediul în municipiul Bucuresti, intrarea Av. Lt. Marcel Andreescu nr. 35-37, et. 1, ap. 3, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/9518/2003, CUI 12408250, înregistrată în Registrul asigurătorilor RA-021/2003, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 33 din 31 octombrie 2001.

Art. 2. - Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. i se interzice temporar desfăsurarea activitătii de asigurare si/sau de reasigurare, subscrierea de noi riscuri si încasarea de prime aferente acestora, până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei de revocare a măsurii interzicerii temporare a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare, emisă în urma analizării de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a documentelor oficiale din care să reiasă actionariatul direct si indirect, care urmează a fi transmise de către societate.

Art. 3. - Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. va îndeplini obligatiile fată de persoanele asigurate, beneficiare sau păgubite, asumate înainte de publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin contractele de asigurare în conformitate cu prevederile legale, precum si fată de salariati si cele rezultate din executarea contractelor de orice natură încheiate cu orice persoane fizice ori juridice.

Art. 4. -în perioada interzicerii temporare a activitătii de asigurare si/sau de reasigurare, Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. are obligatia de a transmite către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor rapoartele, raportările, analizele, documentele si informatiile, la termenele si în forma prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 5. - În termen de 3 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, societatea are obligatia notificării tuturor intermediarilor în asigurări cu care colaborează cu privire la interzicerea temporară a desfăsurării activitătii de asigurare si la faptul că acestia nu mai pot subscrie riscuri noi în numele si pe seama Societătii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A. si nu mai pot încasa primele de asigurare aferente acestora. Intermediarii în asigurări pot încasa prime de asigurare aferente contractelor de asigurare încheiate anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag/atrage răspunderea civilă, penală sau contraventională a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor si ale oricăror persoane prejudiciate, potrivit legii.

Art. 7. - (1) Împotriva prezentei decizii persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 800.