MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

221. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

1.000. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.067 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

128. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

 

1.333. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

498. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale

ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30 ianuarie 2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) pentru functia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o crestere de 6%;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezintă valoarea de referintă pentru cresterile salariale ulterioare;”.

2. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) coeficientii de multiplicare prevăzuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu 1 ianuarie 2008, fată de nivelul din 31 decembrie 2007;”.

3. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) pentru functiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o crestere de 6%;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezintă valoarea de referintă pentru cresterile salariale ulterioare.”

4. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) În coeficientii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 si 1.2, prevăzuti la ultimele două transe de vechime recunoscută de 35-40 ani si peste 40 ani în învătământ, sunt cuprinse si cresterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător transei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În coeficientii de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuti la ultimele trei transe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani si peste 40 ani în învătământ, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător transei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.”

5. Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„ANEXA nr. 1.1

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 lei

 

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul universitar

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Functia*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învătământ

până la 3 ani

3-6 ani

6-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

1

Profesor universitar

S

-

-

-

-

-

-

10,965 21,607

11,678 22,366

12,311 23,436

13,073 24,427

14,066 26,284

15,127 28,267

16,257 30,379


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 lei

 

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul universitar

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Functia*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învătământ

până la 3 ani

3-6 ani

6-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

1

Conferentiar universitar

S

-

-

-

-

5,591 9,717

6,753 11,471

7,253 11,501

7,529 11,611

7,945 11,718

8,193 12,125

8,691 12,555

8,857 13,004

2

Sef lucrări (lector universitar)

S

-

-

5,203 7,848

5,286 7,992

5,868 8,92

5,978 9,017

6,034 9,047

6,161 9,086

6,576 9,494

6,854 9,966

-

-

3

Asistent universitar

S

4,716 6,185

4,788 6,231

4,871 6,24

5,453 6,954

5,480 7,047

5,507 7,088

5,536 7,179

5,563 7,477

5,591 7,792

-

-

4

Preparator universitar

S

4,328 6,085

4,405**) 6,190**)

4,483**) 6,243**)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

 

ANEXA Nr. 2

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 lei

 

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul preuniversitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

FUNCTIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învătământ

până la 2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

1

Profesor

- cu grad didactic I

S

-

-

4,722

5,373

5,593

5,718

6,031

6,308

6,620

6,965

7,315

 

- cu grad didactic II

 

3,965

4,043

4,610

4,703

4,891

5,146

5,407

5,601

5,852

6,097

 

- definitiv

-

3,808

3,855

4,374

4,437

4,562

4,912

5,057

5,314

5,553

5,789

 

- debutant

3,782

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Profesor

- cu grad didactic I

SSD

-

-

4,043

4,510

4,682

4,808

5,063

5,376

5,595

5,877

6,190

 

- cu grad didactic II

-

3,636

3,709

4,173

4,361

4,456

4,758

4,985

5,238

5,489

5,716

 

- definitiv

-

3,625

3,652

4,017

4,079

4,173

4,298

4,466

4,659

4,857

5,170

 

- debutant

3,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Institutor I

- cu grad didactic I

S

-

-

3,965

4,431

4,604

4,730

4,985

5,298

5,517

5,799

6,112

 

- cu grad didactic II

-

3,568

3,604

4,064

4,127

4,315

4,502

4,732

4,956

5,207

5,431

 

- definitiv

-

3,401

3,443

3,939

4,001

4,095

4,315

4,387

4,568

4,813

5,063

 

- debutant

3,338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

FUNCTIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învătământ

până la 2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

4

Institutor II

- cu grad didactic I

SSD

-

-

3,840

4,291

4,416

4,578

4,859

5,141

5,424

5,643

5,955

 

- cu grad didactic II

-

3,459

3,526

3,939

4,001

4,127

4,315

4,544

4,732

5,019

5,243

 

- definitiv

-

3,355

3,380

3,876

3,939

4,001

4,220

4,262

4,456

4,654

4,873

 

- debutant

3,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Învătător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic I

M

-

-

3,714

4,103

4,291

4,385

4,688

4,954

5,236

5,485

5,705

 

- cu grad didactic II

-

3,396

3,505

3,891

3,939

4,022

4,127

4,382

4,565

4,783

5,055

 

- definitiv

-

3,281

3,307

3,782

3,829

3,923

4,064

4,121

4,287

4,528

4,743

 

- debutant

3,229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Profesor, învătător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)

M

2,242

2,321

2,373

2,817

2,869

2,921

2,973

3,026

3,078

3,182

3,350

 


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 lei

 

Coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice auxiliare din învătământ*)

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

1

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***)

S

3,621

5,327

2

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

3,249

5,172

3

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

2,695

4,967

4

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

2,571

3,820

5

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

2,368

 

6

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

3,054

4,488

7

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

2,624

4,029

8

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

2,568

3,533

9

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

2,332

 

10

Informatician gradul I A

S

3,823

5,467

11

Informatician gradul I

S

3,440

5,310

12

Informatician gradul II

S

3,004

5,058

13

Informatician gradul III

S

2,531

3,928

14

Informatician gradul IV

S

2,415

3,557

15

Informatician debutant

S

2,368

 

16

Informatician gradul I

SSD

2,902

4,488

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor **)

minim

maxim

17

Informatician gradul II

SSD

2,692

4,029

18

Informatician gradul III

SSD

2,405

3,533

19

Informatician debutant

SSD

2,332

 

20

Instructor-animator gradul I

S

2,772

3,780

21

Instructor-animator gradul II

S

2,487

3,275

22

Instructor-animator gradul III

S

2,415

2,995

23

Instructor-animator debutant

S

2,368

 

24

Instructor-animator gradul I

SSD

2,601

3,478

25

Instructor-animator gradul II

SSD

2,431

3,025

26

Instructor-animator gradul III

SSD

2,378

2,644

27

Instructor-animator debutant

SSD

2,332

 

28

Asistent social gradul I

S

3,023

4,082

29

Asistent social gradul II

S

2,521

3,427

30

Asistent social gradul III

S

2,415

3,043

31

Asistent social debutant

S

2,368

 

32

Asistent social gradul I

SSD

2,523

3,416

33

Asistent social gradul II

SSD

2,337

2,955

34

Asistent social debutant

SSD

2,322

 

35

Corepetitor gradul I

S

2,772

3,780

36

Corepetitor gradul II

S

2,487

3,275

37

Corepetitor gradul III

S

2,415

2,995

38

Corepetitor debutant

S

2,368

 

39

Corepetitor gradul I

SSD

2,601

3,478

40

Corepetitor gradul II

SSD

2,431

3,025

41

Corepetitor gradul III

SSD

2,378

2,762

42

Corepetitor debutant

SSD

2,332

 

43

Secretar IA****)

S

3,716

5,467

44

Secretar I******)

S

3,337

5,310

45

Secretar II******)

S

2,849

5,058

46

Secretar III******)

S

2,531

3,928

47

Secretar IV******)

S

2,415

3,557

48

Secretar debutant******)

S

2,368

 

49

Secretar I******)

SSD

2,637

4,609

50

Secretar II******)

SSD

2,495

4,121

51

Secretar III******)

SSD

2,414

3,601

52

Secretar IV******)

SSD

2,368

2,938

53

Secretar debutant******)

SSD

2,322

 

54

Secretar I A******)

M

2,388

3,954

55

Secretar I******)

M

2,347

3,603

56

Secretar II******)

M

2,305

3,192

57

Secretar III******)

M

2,262

2,860

58

Secretar debutant******)

M

2,217

 

59

Bibliotecar, documentarist, redactor I A

PL/M

2,325

3,851

60

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

2,283

3,506

61

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

2,241

3,105

62

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

2,217

 

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor **)

minim

maxim

63

Informatician I A

PL/M

2,388

3,954

64

Informatician I

PL/M

2,347

3,603

65

Informatician II

PL/M

2,305

3,192

66

Informatician III

PL/M

2,262

2,860

67

Informatician debutant

PL/M

2,217

 

68

Instructor-animator I A

M

2,325

2,996

69

Instructor-animator I

M

2,283

2,599

70

Instructor-animator II

M

2,241

2,358

71

Instructor-animator debutant

M

2,217

0,000

72

Instructor de educatie extrascolară I A

M

2,388

3,077

73

Instructor de educatie extrascolară I

M

2,347

2,822

74

Instructor de educatie extrascolară II

M

2,305

2,475

75

Instructor de educatie extrascolară III

M

2,262

2,351

76

Instructor de educatie extrascolară debutant

M

2,217

 

77

Asistent social I

PL/M

2,545

3,445

78

Asistent social II

PL/M

2,283

2,943

79

Asistent social III

PL/M

2,241

2,504

80

Asistent social debutant

PL/M

2,217

 

81

Corepetitor I

M

2,325

2,645

82

Corepetitor II

M

2,283

2,402

83

Corepetitor III

M

2,241

2,329

84

Corepetitor debutant

M

2,217

 

85

Tehnician I A*****)

M

2,388

3,628

86

Tehnician I*****)

M

2,347

3,463

87

Tehnician II*****)

M

2,305

3,144

88

Tehnician III*****)

M

2,262

2,927

89

Tehnician debutant*****)

M

2,217

 

90

Laborant I A

S

3,465

4,704

91

Laborant I

S

3,104

4,235

92

Laborant II

S

2,592

3,522

93

Laborant I

SSD

2,349

4,166

94

Laborant II

SSD

2,337

3,834

95

Laborant III

SSD

2,322

3,395

96

Laborant I

PL/M

2,262

3,235

97

Laborant II

PL/M

2,220

2,871

98

Laborant debutant

PL/M

2,197

 

99

Pedagog scolar IA

S

3,465

4,704

100

Pedagog scolar I

S

3,104

4,235

101

Pedagog scolar II

S

2,592

3,522

102

Pedagog scolar I

SSD

2,349

4,166

103

Pedagog scolar II

SSD

2,337

3,834

104

Pedagog scolar III

SSD

2,322

3,395

105

Pedagog scolar IA

M

2,262

3,028

106

Pedagog scolar I

M

2,220

2,711

107

Pedagog scolar II

M

2,197

 

108

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

3,126

5,959

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor **)

minim

maxim

109

Analist, programator, inginer sistem; I

S

2,820

5,644

11 0

Analist, programator, inginer sistem; II

S

2,555

4,940

111

Analist, programator, inginer sistem; III

S

2,483

4,247

11 2

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

2,415

3,779

11 3

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

2,368

 

11 4

Analist (programator) ajutor; IA

M

2,388

3,954

11 5

Analist (programator) ajutor; I

M

2,347

3,603

11 6

Analist (programator) ajutor; II

M

2,305

3,192

11 7

Analist (programator) ajutor; III

M

2,262

2,860

11 8

Analist (programator) ajutor; debutant

M

2,217

 

11 9

Operator, controlor date; I

M

2,388

3,666

120

Operator, controlor date; II

M

2,347

3,250

121

Operator, controlor date; III

M

2,305

2,913

122

Operator, controlor date; IV

M

2,262

2,589

123

Operator, controlor date; debutant

M

2,217

 

124

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

3,026

6,053

125

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

2,522

5,043

126

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

2,368

4,284

127

Comandant

S

4,439

5,661

128

Sef mecanic

S

2,316

4,576

129

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician

S

2,316

3,644

130

Căpitan

M

2,168

3,394

131

Sef mecanic

M

2,168

3,320

132

Ofiter punte

M

2,168

3,094

133

Ofiter mecanic, ofiter electrician

M

2,168

3,017

134

Sef echipaj

M

2,168

3,169

135

Conducător salupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic

M

2,168

2,205

136

Inginer gradul IA

S

2,552

4,934

137

Inginer gradul I

S

2,495

4,628

138

Inginer gradul II

S

2,461

4,243

139

Inginer gradul III

S

2,415

3,848

140

Inginer gradul debutant

S

2,368

 

141

Subinginer gradul I

SSD

2,403

4,241

142

Subinginer gradul II

SSD

2,392

3,924

143

Subinginer gradul III

SSD

2,368

3,463

144

Subinginer debutant

SSD

2,322

 

145

Medic primar

S

3,080

6,163

146

Medic specialist

S

2,967

5,657

147

Medic

S

2,659

5,320

148

Medic stagiar

S

2,368

 

149

Farmacist primar

S

3,080

6,163

150

Farmacist specialist

S

2,686

5,374

151

Farmacist

S

2,415

4,480

152

Farmacist stagiar

S

2,368

 

153

Dentist principal

SSD

2,349

4,166

154

Dentist

SSD

2,337

3,834

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor **)

minim

maxim

155

Dentist debutant

SSD

2,322

 

156

Tehnician dentar principal

M

2,262

3,746

157

Tehnician dentar

M

2,220

3,410

158

Tehnician dentar debutant

M

2,197

 

159

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

3,080

6,163

160

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

S

2,686

5,374

161

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

2,415

4,480

162

Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant

S

2,368

 

163

Psiholog, sociolog principal

S

2,637

5,277

164

Psiholog, sociolog

S

2,428

4,695

165

Psiholog, sociolog debutant

S

2,368

 

166

Cercetător stiintific principal I

S

3,080

6,163

167

Cercetător stiintific principal II

S

2,967

5,657

168

Cercetător stiintific principal III

S

2,659

5,320

169

Cercetător stiintific

S

2,413

4,665

170

Asistent de cercetare stiintifică

S

2,372

4,401

171

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

2,326

 

172

Asistent I

M

2,325

3,851

173

Asistent II

M

2,283

3,506

174

Asistent III

M

2,241

3,105

175

Asistent stagiar

M

2,217

 

176

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I

S

3,245

6,493

177

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II

S

3,117

5,942

178

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III

S

2,759

5,522

179

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV

S

2,531

4,893

180

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V

S

2,415

4,129

181

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

S

2,368

 

182

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I

S

3,047

5,808

183

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

2,747

5,496

184

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

2,509

4,851

185

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV

S

2,415

4,129

186

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant

S

2,368

 

187

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I

 

2,207

3,319

188

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II

 

2,186

2,872

189

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III

 

2,165

2,554

190

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant

 

2,054

 

191

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

S

2,580

5,162

192

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

S

2,439

4,414

193

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

S

2,415

4,129

194

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

S

2,368

 

195

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

 

2,325

3,851

196

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

 

2,283

3,506

197

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

 

2,241

3,105

198

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

 

2,217

 

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor **)

minim

maxim

199

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

2,580

5,162

200

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II

S

2,439

4,525

201

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

2,415

4,371

202

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant

S

2,368

 

203

Muzeograf, bibliograf I

SSD

2,403

4,241

204

Muzeograf, bibliograf II

SSD

2,392

3,924

205

Muzeograf, bibliograf III

SSD

2,368

3,463

206

Muzeograf, bibliograf debutant

SSD

2,322

 

207

Secretar de redactie, tehnoredactor IA

M

2,325

3,851

208

Secretar de redactie, tehnoredactor I

M

2,283

3,506

209

Secretar de redactie, tehnoredactor II

M

2,241

3,105

210

Secretar de redactie, tehnoredactor debutant

M

2,217

 

211

Regizor scenă (culise) I

M

2,325

3,851

212

Regizor scenă (culise) II

M

2,283

3,506

213

Regizor scenă (culise) III

M

2,241

3,105

214

Regizor scenă (culise) debutant

M

2,217

 

215

Căpitan secund, sef electrician, sef mecanic secund

S

2,372

4,293

216

Ofiter aspirant

S

2,326

 

217

Sef statie RTG

M

2,168

3,590

218

Ofiter RTG I

M

2,290

3,133

219

Ofiter RTG II

M

2,262

2,860

220

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor; aspirant

M

2,168

 

221

Medic veterinar I

S

2,966

5,656

222

Medic veterinar II

S

2,487

4,808

223

Medic veterinar III

S

2,415

4,129

224

Medic veterinar debutant

S

2,368

 

225

Inginer agronom, zootehnist, pedolog I

S

2,486

4,805

226

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

2,439

4,205

227

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

2,415

4,129

228

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

2,368

 

229

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA

S

3,080

6,163

230

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I

S

2,487

4,821

231

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II

S

2,415

4,371

232

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant

S

2,368

 

233

Conservator, restaurator I

SSD

2,418

4,241

234

Conservator, restaurator II

SSD

2,392

3,924

235

Conservator, restaurator III

SSD

2,368

3,463

236

Conservator, restaurator debutant

SSD

2,322

 

237

Conservator, restaurator, custode sală I

M

2,325

3,851

238

Conservator, restaurator, custode sală II

M

2,283

3,506

239

Conservator, restaurator, custode sală III

M

2,241

3,105

240

Conservator, restaurator, custode sală debutant

M

2,217

 

241

Mânuitor carte

M/G

2,168

2,422

242

Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******)

S

2,730

5,387

243

Administrator financiar grad IA - directori si director general administrativ al universitătii

S

5,460

15,775

244

Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******)

S

2,682

4,310

245

Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)

S

2,607

3,966

246

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

S

2,368

 

247

Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******)

SSD

2,418

4,241

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor **)

minim

maxim

248

Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******)

SSD

2,392

3,924

249

Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)

SSD

2,368

3,463

250

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

SSD

2,322

 

251

Administrator financiar (patrimoniu) treapta I *******)

M

2,609

3,628

252

Administrator financiar (patrimoniu) treapta II *******)

M

2,515

3,463

253

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III *******)

M

2,425

2,862

254

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

M

2,217

 

255

Antrenor categoria I

 

2,695

5,388

256

Antrenor categoria II

 

2,410

4,532

257

Antrenor categoria III

 

2,368

4,281

258

Antrenor categoria IV

 

2,326

3,889

259

Antrenor categoria V

 

2,282

3,402

260

Antrenor debutant

 

2,238

 

261

Sef atelier-scoală I

M

2,477

2,871

262

Sef atelier-scoală II

M

2,442

2,767

263

Sef atelier-scoală III

M

2,432

2,582

264

Instructor I

M

2,476

2,688

265

Instructor II

M

2,454

2,550

266

Model I

M

2,476

2,582

267

Model II

M

2,454

2,550

268

Supraveghetor noapte

G

2,374

2,467

269

Medic primar învătământ special

S

3,600

7,096

270

Medic specialist învătământ special

S

2,967

5,657

271

Medic învătământ special

S

2,659

5,320

272

Medic stagiar învătământ special

S

2,368

 

273

Asistent medical principal învătământ special

SSD

2,523

4,127

274

Asistent medical învătământ special

SSD

2,337

3,694

275

Asistent medical debutant învătământ special

SSD

2,322

 

276

Asistent medical I învătământ special

PL/M

2,545

4,070

277

Asistent medical II învătământ special

PL/M

2,283

3,636

278

Asistent medical debutant învătământ special

PL/M

2,217

 

279

Infirmieră învătământ special

G

2,168

2,422

280

Mediator scolar I

M/G

2,241

2,422

281

Mediator scolar II

M/G

2,217

2,351

282

Mediator scolar debutant

M/G

2,168

 

 


*) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, este autorizat ca în functie de dinamica învătământului să stabilească noi functii didactice auxiliare.

**) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din învătământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se utilizează numai pentru secretar sef de universitate.

*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor si al atelierelor-scoală.

******) Se utilizează si pentru functia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii de învătare, instruire, compensare, recuperare si protectie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de învătământ special si special integrat.

*******) Se utilizează si pentru functiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator si functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

 

NOTĂ:

Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficientii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din ConstituTia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 221.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale

ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 1.000.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.067 din 14 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Moldopan” - S.A. din Botosani în Dosarul nr. 7.678/193/2007 al Judecătoriei Botosani - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.678/193/2007, Judecătoria Botosani - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Moldopan” - S.A. din Botosani cu prilejul solutionării unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei, autorul exceptiei sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt contrare art. 44 alin. (1) din Constitutie întrucât împiedică proprietarul să dispună liber de bunurile sale. De asemenea, consideră că este ignorată si prezumtia de nevinovătie a celor care fac plăti în numerar, considerând că, dacă acestia nu respectă obligatiile impuse de art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, comit infractiunea de evaziune fiscală.

Judecătoria Botosani - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că însusi art. 44 alin. (1) din Constitutie prevede că legea stabileste continutul si limitele dreptului de proprietate, textul de lege criticat nefăcând altceva decât să determine aceste limite. De asemenea, consideră că nu este încălcată nici prezumtia de nevinovătie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului,

precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 5: „Pentru întărirea disciplinei financiare si evitarea evaziunii fiscale, operatiunile de încasări si plăti între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.

Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, persoanele juridice pot efectua plăti în numerar în următoarele cazuri: [...]

c) plăti către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plătile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăti către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plătilor către retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functionează în baza legislatiei în vigoare. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste texte de lege sunt contrare prevederilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) din Constitutie referitor la dreptul de proprietate privată si art. 23 alin. (11) referitor la prezumtia de nevinovătie.

În opinia autorului exceptiei, prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât restrâng dreptul persoanei de a dispune liber de bunurile sale. De asemenea, consideră că aceste texte de lege încalcă prezumtia de nevinovătie, deoarece nerespectarea lor duce la nasterea unei prezumtii de săvârsire a evaziunii fiscale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine, în ceea ce priveste primul argument de neconstitutionalitate invocat de autorul exceptiei, că dreptul de proprietate, asa cum este consacrat de dispozitiile art. 44 alin. (1) din Constitutie, nu este un drept absolut. În acest sens, Curtea observă că, potrivit acestui text constitutional, limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Astfel, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat.

Prevederile de lege criticate nu fac decât să dea expresie acestui text din Constitutie, stabilind cadrul exercitării dreptului de proprietate în acord cu necesitatea stabilirii unei ordini în operatiunile financiare desfăsurate de către persoanele juridice, a căror monitorizare facilitează evidenta circulatiei monetare, între altele, si pentru a preveni eventualele acte de evaziune fiscală.

Asa fiind, Curtea nu poate retine nicio încălcare a prevederilor constitutionale care ocrotesc dreptul de proprietate.

În ceea ce priveste al doilea argument invocat de autorul exceptiei, referitor la încălcarea prezumtiei de nevinovătie, Curtea constată că textele de lege criticate nu incriminează evaziunea fiscală, ca infractiune de sine stătătoare, si nici nu au drept consecintă aplicarea pedepsei pentru această faptă penală ci, în situatia nerespectării obligatiilor privind modalitătile de plată între persoanele juridice, atrage sanctionarea contraventională a acestora.

Asa fiind, textul art. 23 alin. (11) din Constitutie, prin care se arată că, „până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”, nu are incidentă asupra prevederilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, care stabilesc obligatii a căror nerespectare atrage răspunderea contraventională, iar nu cea penală.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Moldopan” - S.A. din Botosani în Dosarul nr. 7.678/193/2007 al Judecătoriei Botosani - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

 

Având în vedere că obiectivul general al dezvoltării sectorului energetic îl constituie acoperirea integrală a consumului intern de energie în conditii de crestere a securitătii energetice a tării, de dezvoltare durabilă si cu asigurarea unui nivel corespunzător de competitivitate,

tinând seama de necesitatea atragerii în regim de urgentă a fondurilor necesare pentru investitiile de mediu si de retehnologizare fără de care continuarea activitătii complexurilor energetice este periclitată, fiind stiut că un grup mai mare de firme este mult mai credibil si deci eligibil la atragerea unor fonduri de la institutiile financiare de credit,

luând în considerare posibilele consecinte ale actualei crize financiare înregistrate la nivelul unor tări dezvoltate si necesitatea creării unor entităti economice stabile la nivel national, apte să actioneze atât pe piata regională de energie, cât si pe piata unică europeană,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public, constituind o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se transferă din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., întregul pachet de actiuni nominative detinut de stat la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., denumită în continuare „Hidroelectrica” - S.A.

(2) În termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice prevăzute la art. 6, Consiliul de administratie al „Hidroelectrica” - S.A. va proceda la înregistrarea acestui transfer în registrul actionarilor, precum si la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Se autorizează A.V.A.S. să mandateze reprezentantii săi în Adunarea generală extraordinară a actionarilor Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”- S.A., denumită în continuare „Electrica” - S.A., să aprobe toate operatiunile si demersurile necesare pentru:

a) majorarea capitalului social al „Electrica” - S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reprezentând întregul pachet de actiuni nominative detinute de stat la „Hidroelectrica” - S.A.;

b) majorarea capitalului social al „Electrica” - S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reprezentând întregul pachet de actiuni nominative detinute de stat la Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A.;

c) majorarea capitalului social al „Electrica” - S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reprezentând întregul pachet de actiuni nominative detinute de stat la Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A.;

d) emiterea de noi actiuni ale „Electrica” - S.A. care revin statului prin A.V.A.S., în schimbul aporturilor prevăzute la lit. a), b) si c).

(2) A.V.A.S. va efectua toate demersurile necesare în vederea evaluării aporturilor la capitalul social al „Electrica” - S.A., mentionate la alin. (1) lit. a), b) si c).

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data majorării capitalului social al „Electrica” - S.A. consiliile de administratie ale „Hidroelectrica” - S.A., Societătii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” - S.A. si Societătii Comerciale „Complexul Energetic Turceni” - S.A. vor proceda, în mod corespunzător, la înregistrarea transferurilor actiunilor nominative de la A.V.A.S. către „Electrica” - S.A.

Art. 4. - Mandatul pentru reprezentantii în adunările generale ale „Electrica” - S.A. se acordă prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui A.V.A.S.

Art. 5. - (1) Se autorizează A.V.A.S. să constituie în favoarea „Electrica” - S.A. un drept de uzufruct asupra pachetelor de actiuni prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c). „Electrica” - S.A. va exercita dreptul de uzufruct asupra acestor pachete de actiuni potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dreptul de uzufruct prevăzut la alin. (1) încetează la data înregistrării „Electrica” - S.A. în registrul comertului tinut de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, în calitatea sa de titular al dreptului de proprietate asupra fiecăruia dintre pachetele de actiuni prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c), în mod corespunzător.

(3) Transmiterea dreptului de uzufruct se realizează cu titlu oneros reprezentat de contravaloarea dividendelor aferente pachetelor de actiuni ce fac obiectul dreptului de uzufruct, calculate până la data încetării acestui drept conform alin. (2).

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile de administratie ale „Hidroelectrica” - S.A., Societătii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” – S.A. si Societătii Comerciale „Complexul Energetic Turceni” - S.A. vor proceda la înregistrarea dreptului de uzufruct al „Electrica” - S.A. în registrele actionarilor respectivelor societăti comerciale, precum si în registrul comertului tinut de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Art. 6. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică după emiterea deciziei de autorizare a concentrării economice, în conditiile legii, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea

si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor” la Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.333.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 


* Se organizează, conform legislatiei în vigoare, prin ordin al ministrului.

** Se organizează la nivel de compartiment.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor cap. I pct.1.1 din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institu t iilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat,

în baza prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget-finante si fonduri europene din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr.149.850 din 31 iulie 2008,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planurile de conturi si monografiile pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 498.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.