MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 706         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 octombrie 2008

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            177. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernulu nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 

            910. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 

            899. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautică

 

            911. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Scolii de Aplicatie pentru Unităti de Luptă „Mihai Viteazul”

 

            912. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

            913. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            914. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            915. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

            921. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 904 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

Decizia nr. 926 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii

 

Decizia nr. 927 din 16 septembrie 2008 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 928 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 946 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 500 din Codul de procedură penală.

 

Decizia nr. 948 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 949 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

131. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

 

1.238. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu

 

1.291. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Suceava de către domnul Doroftei Ovidiu

 

1.292. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Călărasi, domnul Serban Jenei, prin acordul părtilor

 

1.293. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Popa Romul

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            206. - Decizie privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din functia de nspector general al Inspectoratului General al Politiei Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.338. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea si asistenta contribuabililor de către organele fiscale

 

2.572/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

2.589/C. - Ordin al ministrului justitiei privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.003/C/2008

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            754. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelorjustificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 1 februarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.14. - (1) Se acordă un spor pentru conditii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfăsoară activitate în cadrul autoritătilor si institutiilor publice în care functionează instalatii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecventă produse de emitători pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de înaltă frecventă si statii de bruiaj.”

2. La anexa nr. 1a capitolul II litera B, nr. crt. 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Functia*)

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

 

 

 

minim

maxim

„10.

Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (sofer)

M

520

845”

 

3. La anexa nr. Na capitolul I litera c), nr. crt. 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Functia*)

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

 

 

 

minim

maxim

„20.

Referent, inspector; debutant

M

510

-”

 

            4. La anexa nr. Ib capitolul II litera B, nr. crt. 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

- lei -

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

Salariul de bază

 

 

 

aprilie

octombrie

 

 

 

minim

maxim

minim

maxim

„10.

Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (sofer)

M

544

884

574

933”

 

            5. La anexa nr. Ilb capitolul I litera c), nr. crt. 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

- lei -

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

Salariul de bază

 

 

 

aprilie

octombrie

 

 

 

minim

maxim

minim

maxim

„20.

Referent, inspector; debutant

M

540

-

563

-”

 

            6. La anexa nr. IV/10b punctul 3 litera b), nr. crt. 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

lei

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

Salariul de bază

 

 

 

aprilie

octombrie

 

 

 

minim

maxim

minim

maxim

„4.

Dispecer operatiuni zbor

M + curs de calificare

 

 

 

 

I

 

554

717

602

878

II

 

544

656

597

757

III

 

542

607

585

673

debutant

 

540

-

569

-

 

7. La anexa nr. V/2b, NOTA se modifică si va avea următorul cuprins:

 

NOTĂ:

1. În unitătile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice încadrarea soferilor se face tinându-se seama de importanta activitătii si de autovehiculul pe care îl deservesc.

2. Soferii din administratia publică centrală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 20%.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 177.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 910.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautică

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) si ale art. 8 lit. Asi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere a înaltului profesionalism de care au dat dovadă, pentru meritele deosebite si serviciile exceptionale aduse Aviatiei Militare,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari:

- domnului colonel Ilie Ovidiu Daniel-Horia;

- domnului comandor Panes Leonte Chirilă.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general-locotenent Croitoru Ilie Constantin;

- domnului general-locotenent Orzeată Dumitru Mihail;

- domnului general-maior Cârnu Ghiorghe Fănică;

- domnului general-maior Tabarcia Nicolae Niculae;

- domnului general-maior Stefan Gheorghe Ion;

- domnului general de flotilă aeriană Burhală Ion Liviu;

- domnului general de flotilă aeriană Ristea Gheorghe Virgil;

- domnului comandor Băhneanu Constantin Cătălin;

- domnului comandor Cernev Vladimir Sorin;

- domnului comandor Codi Niculae Adrian;

- domnului colonel Eliad Laurentiu Alexandru;

- domnului comandor Jianu Filon Nicolae;

- domnului comandor Moisescu Aurel Gabriel-Florin;

- domnului colonel Motoc Toader Gheorghe;

- domnului colonel Radu Nicolae Mihai;

- domnului colonel Stanică Constantin Olivian-Constantin;

- domnului colonel Stroescu Ionel Dan-Nicolae;

- domnului locotenent-colonel Belu Dragomir Victor;

- domnului locotenent-colonel Dinu Ion Dumitru;

- domnului locotenent-colonel Glod Simion Vasile-Leonard;

- domnului căpitan-comandor lordănoaia Alexandru Ion;

- domnului căpitan-comandor Lăcătus Argil Remus;

- domnului căpitan-comandor Mititelu Neculai Corneliu;

- domnului căpitan-comandor Năstase Ion Victor;

- domnului căpitan-comandor Nicolescu Gheorghe-lulian Stefan;

- domnului căpitan-comandor Pribek lanos Ioan-Mircea;

- domnului locotenent-colonel Stancu Pavel Georgică;

- domnului căpitan-comandor Tănasă Gheorghe Valentin;

- domnului maior Bordei Vasile Costel;

- domnului locotenent-comandor Gogoase Stefan Stefan-Teodor;

- domnului locotenent-comandor Mitrică Gheorghe Marin;

- domnului maior Petrică Nicolae-Serban Costel-Dorel;

- domnului locotenent-comandor Stan Constantin Sorin-Cătălin;

- domnului maior Stanciu Petre Ion;

- domnului căpitan Horodenciuc Silvestru Corneliu.

  - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Grigoras Toader Georgel;

- domnului maistru militar clasa I Baciu Ioan Cristian;

- domnului maistru militar clasa I Rosu Voicu Teofil;

- domnului maistru militar clasa a II-a Sotan Teodor Ioan;

- domnului maistru militar clasa a IV-a Simon Partenie Paul-Daniel;

- domnului plutonier adjutant principal Asandului Gheorghe Romică;

- domnului plutonier adjutant principal Gherasimescu Ioan Constantin;

            - domnului plutonier adjutant principal Visan Ion Florea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 899.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Scolii de Aplicatie pentru Unităti de Luptă „Minai Viteazul”

 

În temeiul prevederilor art. 92 si aleart. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Scolii de Aplicatie pentru Unităti de Luptă „Minai Viteazul”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 911.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 828/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mustată Angela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 912.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 830/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Teodorovici Niculai, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 913.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 829/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nebela Silvia, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 914.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tigănas Liviu Iulian, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focsani, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 915.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 901/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 13 octombrie 2008, doamna Romosan Elena, judecător la Judecătoria Sebes, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 921.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 904

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, exceptie ridicată, din oficiu, în Dosarul nr. 30.614/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 989D/2008 si 1.149D/2008, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 987D/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea obiectului exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele susmentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 989D/2008 si 1.149D/2008 la Dosarul nr. 987D/2008.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 14 si art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 989D/2008 si 1.149D/2008 la Dosarul nr. 987D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiilor de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 11 septembrie 2007, 23 octombrie 2007 si 31 martie 2008, pronuntate în dosarele nr. 21.582/3/2007, nr. 30.614/3/2007 si, respectiv, nr. 2.039/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări. Exceptia a fost ridicată de către Municipiul Arad, prin primar si, respectiv, din oficiu si de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în cauze având ca obiect actiuni în vederea obligării emiterii unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate încalcă dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 16, art. 44 alin. (1), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (2), art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) si f) si pe cele ale art. 136 din Constitutie, precum si ale art. 3 punctul 1 din Carta europeană a autonomiei locale, deoarece, prin impunerea obligatiei de concesionare prin derogare de la legea-cadru, se creează pentru Societatea Comercială „Rodipet” - S.A. o situatie privilegiată, întrucât redeventa nu se poate stabili potrivit regulilor economiei de piată, iar dispozitiile criticate nu sunt aplicabile tuturor unitătilor administrativ-teritoriale; acestea încalcă dreptul de dispozitie al unitătilor administrativ-teritoriale, concurenta loială si principiile statului de drept, ale descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul criticat este contrar dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza întâi, art. 135 alin. (2) lit. a) si art. 136 alin. (2) si (4) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea constată că, desi autorii exceptiei au mentionat că norma juridică apartine unor acte normative diferite, în realitate dispozitiile criticate sunt cuprinse în Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004, si anume la articolul unic punctul 19, având următorul cuprins:

„Articol unic

Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 29 aprilie 2004 [...], cu următoarele modificări si completări:

[...]

19. După articolul 52 se introduc articolele 53-55 cu următorul cuprins:

«Art. 531...]

5. După articolul 8 se introduc articolele 81-85 cu următorul cuprins:

„Art- 81. - Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unitătilor administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale Societătii Comerciale «Rodipet» - S.A. Bucuresti, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, se atribuie acesteia printr-un contract de concesiune, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 82. - Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau a unui caiet de sarcini si fără o formă de publicitate, prin negociere directă între cedent si societatea comercială, exceptie făcând situatiile în care planul de urbanism general, aprobat de autoritătile locale, impune schimbarea locatiei cu una identică ca suprafată si asezare comercială.

Art. 83. - Contractul de concesiune se încheie pe o durată de maximum 49 de ani, cu prelungirea de drept pe o durată de 24 de ani si 6 luni în situatia în care Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti continuă exploatarea terenului concesionat pentru realizarea scopului initial.

Art. 84. - Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti beneficiază de atribuirea directă printr-un contract de concesiune a terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, pe care vor fi amplasate punctele de vânzare realizate pentru îndeplinirea programului de investitii asumat prin contractul de vânzare-cumpărare de actiuni.

Art. 85. - Concesiunea, potrivit prezentei ordonante, are ca obiect exclusiv utilizarea de către Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti a terenurilor pentru amplasarea punctelor de vânzare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate si nu poate fi extinsă la alte activităti.”»“

Examinând exceptia, Curtea retine că dispozitiile criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 823 din 7 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 22 iulie 2008, Curtea Constitutională a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări.

Pentru a pronunta această solutie Curtea a retinut că dispozitiile criticate aduc atingere dreptului de dispozitie ca prerogativă a dreptului de proprietate al unitătilor administrativ-teritoriale asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, deoarece autoritătile publice locale nu pot opta liber cu privire la concesionarea terenurilor. Or, prin îngrădirea dreptului de dispozitie al acestora se aduce atingere si prevederilor art. 136 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul potrivit căruia proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege. Cu acel prilej s-a mai retinut că, în conformitate cu dispozitiile cuprinse la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutie, regimul general al proprietătii se reglementează prin lege organică, iar Legea nr. 442/2004 este o lege ordinară adoptată de Parlament în conditiile prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutie, care prevăd că „Legile ordinare si hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti din fiecare Cameră”.

Întrucât Curtea a constatat printr-o decizie anterioară neconstitutionalitatea dispozitiilor criticate, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, acestea nu mai pot face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, operând o cauză de inadmisibilitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, exceptie ridicată de Municipiul Arad, si din oficiu de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în dosarele nr. 21.582/3/2007, nr. 30.614/3/2007 si, respectiv, nr. 2.039/3/2008 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 926

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Gallaher România” - S.R.L. în Dosarul nr. 6.453/62/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Societatea Comercială „Gallaher România” - S.R.L. din Bucuresti, prin reprezentant, avocat Silviu Udangiu, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Societătii Comerciale „Gallaher România” - S.R.L. solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public, de asemenea, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.453/62/2007, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Gallaher România” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect solutionarea unui litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, deoarece termenul de 3 ani prevăzut de dispozitiile art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, chiar dacă este corespunzător termenului general de prescriptie, reglementat de Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (3) din Constitutie, termenul prevăzut de textul criticat contravine principiului solutionării cu celeritate a litigiilor de muncă si este discriminatoriu în raport cu termenul de 30 de zile prevăzut de alin. (1) lit. a) si b) al aceluiasi articol si de art. 119 alin. (1) din Codul muncii. Dispozitiile criticate sunt contrare dreptului de acces liber la justitie, instituind o discriminare pozitivă a salariatului si defavorizarea angajatorului în raport cu salariatii. Textul criticat contravine si dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, deoarece legiuitorul a prevăzut că pentru munca suplimentară prestată la cererea angajatorului se acordă zile libere pentru refacerea fortei de muncă, iar acordarea de venituri salariale, în compensare, constituie o exceptie.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile autorului părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 283 alin. (1) lit. c) si art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii: „(1) Cererile în vederea solutionării unui conflict de muncă pot fi formulate: [... ] c) In termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, în situatia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum si în cazul răspunderii patrimoniale a salariatilor fată de angajator.”

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse la art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si la art. 41 alin. (2) referitor la dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială.

Dispozitiile art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii stabilesc un termen de prescriptie de 3 ani pentru formularea cererilor care au ca obiect solutionarea conflictelor de muncă constând în plata unor drepturi salariale ori despăgubiri bănesti către salariat, precum si în cazul răspunderii patrimoniale a salariatilor fată de angajator. Acelasi articol prevede, la alin. (1) lit. a), că cererile în vederea solutionării conflictelor de muncă pot fi formulate „în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă”.

Curtea constată că existenta celor două reglementări diferite nu poate duce la concluzia că art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii încalcă art. 16 si art. 21 alin. (3) din Constitutie, întrucât cele două norme procedurale vizează două ipoteze diferite. În primul caz, cel prevăzut de alin. (1) lit. a) al art. 283, legiuitorul are în vedere, la declansarea conflictului de muncă, decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, iar situatia reglementată de art. 283 alin. (1) lit. c) se referă la faptul că obiectul conflictului individual de muncă îl constituie plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum si în cazul răspunderii patrimoniale a salariatilor fată de angajator. Or, legiuitorul poate, în considerarea unor situatii deosebite, să stabilească si reguli de procedură diferite, fără ca prin aceasta să se încalce egalitatea în drepturi a cetătenilor ori dreptul la un proces echitabil. Termenul de 30 de zile vizează nemijlocit contractul de muncă si are în vedere necesitatea de solutionare grabnică a conflictelor de muncă, ceea ce reprezintă o garantie legală a dreptului la muncă, reglementat de art. 41 din Constitutie. Cu privire la textul de lege ce stabileste termenul de 3 ani, Curtea constată că este echitabilă aplicarea termenului general de prescriptie, dând astfel expresie art. 1 alin. (3) din Constitutie care consacră valoarea constitutională de dreptate.

Fată de acestea, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Gallaher România”- S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.453/62/2007 al Tribunalului Brasov- Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 927

din 16 septembrie 2008

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Romică Sandu în Dosarul nr. 2.463/280/2007, al Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Ion Romică Sandu, autor al exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 19 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.463/280/2007, Judecătoria Pitesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Romică Sandu într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă, modificate prin art. 1 punctul 7 din Legea nr. 459/2006, prevăd că valoarea obligatiei stabilite în bani se actualizează la data când hotărârea a devenit executorie, ceea ce „privează reclamantul de prejudiciile aduse de pârât prin fapte ce tin de răspunderea delictuală sau contractuală”. Mai sustine că această reglementare este în contradictie cu prevederile art. 1088 din Codul civil si cu dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 5 si art. 44 alin. (1) din Constitutie.

Judecătoria Pitesti - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă, modificate prin Legea nr. 459/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 13 decembrie 2006, care au următorul cuprins: „(3) [...] în cazul în care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în functie de rata inflatiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanta a devenit exigibilă si până la data plătii efective a obligatiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.”

Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate nu este motivată, în sensul cerintelor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit căruia „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”. Prin motivarea unei atari exceptii se impune să se demonstreze contrarietatea care există între prevederea legală criticată si dispozitii sau principii constitutionale. În cauză însă autorul exceptiei s-a mărginit să sustină că prevederile criticate sunt contrare art. 1 alin. (3), art. 5 si art. 44 alin. (1) din Constitutie, ceea ce are valoarea unei simple afirmatii, întrucât nu a mentionat valorile constitutionale încălcate.

Pe cale de consecintă, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Romică Sandu în Dosarul nr. 2.463/280/2007 al Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent, Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 928

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Frătilă Consult” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 8.328/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.328/30/2007, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Frătilă Consult” - S.R.L. din Timisoara într-o cauză având ca obiect dizolvarea unei societăti comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor art. 124 din Constitutie, deoarece deciziile pronuntate în interesul legii devin izvor de drept, iar, potrivit art. 61 alin. (1) din Constitutie, interpretarea general obligatorie a legii se realizează de către Parlament, iar hotărârile judecătoresti, fiind opozabile interpartes, nu pot avea caracterul general obligatoriu. Aplicarea de către instantele de judecată a unei decizii în interesul legii încalcă si principiul independentei judecătorilor. Decizia nr. XXII/2006 a înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite a fost pronuntată cu încălcarea art. 11 din Constitutie, deoarece nu au fost respectate prevederile regulamentelor Parlamentului European si Consiliului Europei nr. 3.037/1990 si, respectiv, nr. 1.893/2006.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: „Solutiile se pronuntă numai în interesul legii, nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate si nici cu privire la situatia părtilor din acele procese. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 124 alin. (3) privind înfăptuirea justitiei si ale art. 126 alin. (3) referitoare la instantele judecătoresti.

Curtea retine că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, constatând că acestea sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 1.014/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 29 noiembrie 2007, a retinut că scopul reglementării recursului în interesul legii este de a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg cuprinsul tării. Pentru realizarea acestui scop, înalta Curte de Casatie si Justitie se pronuntă asupra chestiunilor de drept care au fost diferit solutionate de instantele judecătoresti, iar dezlegarea dată acestor probleme de drept este obligatorie pentru instante.

Având ca obiect promovarea unei corecte interpretări a normelor juridice în vigoare, iar nu elaborarea unor noi norme, nu se poate considera că deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie în asemenea recursuri ar reprezenta o atributie care vizează domeniul legiferării. De altfel, si în cazul exercitării căilor de atac, „dezlegările în drept” sunt obligatorii în situatia rejudecării fondului. Prin textul de lege criticat, legiuitorul a instituit obligativitatea interpretării date de înalta Curte de Casatie si Justitie în scopul aplicării unitare de către instantele judecătoresti a unui text de lege, fără ca astfel instanta supremă să se substituie Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a tării, potrivit art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală. Prin aceeasi decizie, Curtea a retinut că interpretarea legilor este o operatiune ratională, având ca scop clarificarea întelesului unei norme juridice sau a câmpului său de aplicare. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului care a statuat că „în orice sistem juridic există, în mod inevitabil, un element de interpretare judiciară [... ]” (Cauza C.R. contra Regatului Unit, 1995). În ceea ce priveste sustinerea referitoare la încălcarea art. 126 alin. (3) din Constitutie, Curtea a constatat că este nefondată, întrucât înalta Curte de Casatie si Justitie are competenta conferită de art. 329 din Codul de procedură civilă si de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară de a asigura aplicarea corectă si unitară a legilor de către toate instantele.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Cu referire la critica ce priveste Decizia înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. XXII din 12 iunie 2006, Curtea Constitutională constată că nu este competentă să se pronunte asupra constitutionalitătii hotărârilor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Frătilă Consult” - S.R.L. din Timisoara, în Dosarul nr. 8.328/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent, Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 946

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 500 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 500 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 1.179/272/2007 al Tribunalului Hunedoara - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Ministerul Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 22 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.179/272/2007, Tribunalul Hunedoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 500 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Pompiliu Bota.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional deoarece încalcă prezumtia de nevinovătie. Totodată, se arată că „procurorul, folosind prevederile art. 500 din Codul de procedură penală, suspendă judecarea cauzei prin luarea măsurii de a pune în miscare actiunea penală” si, „ca atare, prin agentul său guvernamental, puterea executivă se amestecă în justitie”, ceea ce încalcă principiul separatiei puterilor în stat.

Tribunalul Hunedoara - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional întrucât nu încalcă prezumtia de nevinovătie si nici principiul separatiei puterilor în stat. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 500 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „Dacă înainte de solutionarea cererii de reabilitare a fost pusă în miscare actiunea penală pentru o altă infractiune săvârsită de condamnat, examinarea cererii se suspendă până la solutionarea definitivă a cauzei privitoare la noua învinuire.”

În motivarea exceptiei, autorul acesteia invocă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind separatia si echilibrul puterilor în stat si ale art. 23 alin. (11) privind prezumtia de nevinovătie. Se invocă totodată art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare.

Astfel, Curtea Constitutională a statuat, prin Decizia nr. 815 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, că suspendarea examinării cererii de reabilitare, în situatia în care înainte de solutionarea acesteia a fost pusă în miscare actiunea penală pentru o altă infractiune săvârsită de condamnat, este o optiune procedurală a legiuitorului. Această optiune se întemeiază pe necesitatea de a se stabili îndeplinirea conditiei prevăzute de art. 137 alin. 1 lit. c) din Codul penal, constând în buna conduită pe care condamnatul trebuie să o aibă pe întreaga perioadă până la solutionarea cererii. Or, îndeplinirea acestei conditii nu se poate verifica decât după finalizarea procesului în care s-a pus în miscare noua actiune penală. Ca urmare, solutia legislativă criticată este deplin justificată si nu este de natură să aducă atingere principiului prezumtiei de nevinovătie, dat fiind că suspendarea examinării cererii de reabilitare nu are niciun efect asupra procesului în care s-a pus în miscare noua actiune penală, aceasta desfăsurându-se după regulile si cu garantiile prevăzute de lege.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În plus, în prezenta cauză se mai invocă încălcarea principiului constitutional al separatiei puterilor în stat. Nici aceste sustineri nu pot fi retinute, deoarece nu procurorul este cel care dispune suspendarea examinării cererii de reabilitare, ci instanta de judecată în exercitarea rolului si a atributiilor sale constitutionale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 500 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 1.179/272/2007 al Tribunalului Hunedoara - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 948

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Dragos Topală în Dosarul nr. 1.219/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal răspunde avocatul Gheorghe Piperea, cu împuternicire avocatială depusă în sedintă, pentru autorul exceptiei de neconstitutionalitate, lipsă fiind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, apărătorul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată, chiar dacă aparent dispozitiile de lege criticate au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008. Arată că această abrogare nu s-a făcut potrivit dispozitiilor Codului fiscal, adică prin lege si începând cu noul an bugetar, si, ca atare, dispozitiile art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt în vigoare. Cu privire la fondul exceptiei de neconstitutionalitate, sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 11 si ale art. 148 din Constitutie, precum si celor ale art. 90 din Tratatul de la Roma instituind Comunitatea Economică Europeană. În acest sens, arată că legiuitorul nu poate adopta dispozitii cu caracter fiscal discriminatoriu si că, în acest moment, există în paralel două tipuri de taxe, cea de primă înmatriculare si cea de poluare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece dispozitiile de lege criticate au fost abrogate expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.219/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2141- 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Dragos Topală în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei actiuni în pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale deoarece taxa de primă înmatriculare a autovehiculelor pe care o instituie contravine normelor comunitare în materie.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitu­tionalitate este admisibilă.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate nu încalcă prevederile art. 11 din Constitutie. Cât priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la art. 148 din Legea fundamentală, apreciază că legislatia internă în domeniul taxei auto urmează a fi analizată din punctul de vedere al compatibilitătii acesteia cu legislatia Uniunii Europene în domeniu.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceste dispozitii, care formau Capitolul II1 -„Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule”, au fost introduse prin Legea nr. 343/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006.

Prin art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, ordonantă ce a intrat în vigoare la 1 iulie 2008, dispozitiile art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate în mod expres.

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern si ale art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile criticate din Codul fiscal au fost abrogate expres între data sesizării Curtii Constitutionale prin încheierea Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă din 9 mai 2008 si data pronuntării Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Având în vedere acestea si tinând cont de dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea se pronuntă numai asupra unor dispozitii din legi sau ordonante „în vigoare”, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă, potrivit art. 29 alin. (6) din aceeasi lege.

Sustinerile autorului exceptiei, potrivit cărora această abrogare ar fi doar „aparentă”, întrucât nu a fost făcută prin „lege”, nu pot fi primite deoarece abrogarea dispozitiilor de lege criticate a fost făcută în mod expres prin dispozitiile art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, act normativ cu putere de lege, potrivit art. 115 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Dragos Topală în Dosarul nr. 1.219/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 949

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Asociatia „Societatea pentru Justitie” în Dosarul nr. 292/64/2008 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde consilierul juridic Otilia Luiz, cu delegatie depusă în sedintă pentru Consiliul Superior al Magistraturii, lipsă fiind autorul exceptiei de neconstitutionalitate, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, consilierul juridic al Consiliului Superior al Magistraturii solicită respingerea exceptiei de neconstitu­tionalitate, deoarece pe perioada detasării în functii publice judecătorii si procurorii exercită atributii specifice acestor functii, deci nu se poate pune în discutie o posibilă influentă ce ar putea afecta independenta acestora.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia, ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 292/64/2008, Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Asociatia „Societatea pentru Justitie” în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei actiuni de anulare a unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale deoarece exercitarea de către magistrati, prin efectul detasării, a altor functii decât cele în care au fost numiti potrivit legii contravine principiului separatiei puterilor în stat si normelor constitutionale care consacră independenta judecătorilor si impartialitatea procurorilor.

Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, dispozitii modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006.

În prezent, dispozitiile criticate au următorul continut: „Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecătorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitătile subordonate acestuia ori la alte autorităti publice, în orice functii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor institutii, precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor, ale art. 125 alin. (3) privind incompatibilitatea functiei de judecător si ale art. 132 alin. (2) privind incompatibilitatea functiei de procuror.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele: în preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2006, care a modificat prevederile de lege criticate, se mentionează că trebuie reglementată de urgentă situatia în care judecători sau procurori urmează a fi detasati în cadrul unor institutii ale Uniunii Europene ori organizatii internationale ca urmare a obligatiilor internationale asumate de România sau care vor decurge din statutul de membru al Uniunii Europene, situatie care nu este acoperită în mod expres de cadrul legislativ în vigoare.

Curtea constată că dispozitiile de lege criticate, care permit detasarea judecătorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, în orice functii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea institutiilor respective, precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale, nu sunt de natură să încalce normele constitutionale privind incompatibilitătile functiei de judecător sau de procuror, prevăzute de art. 125 alin. (3) si de art. 132 alin. (2) din Legea fundamentală.

Astfel, potrivit dispozitiilor alin. (3) ale art. 58 din Legea nr. 303/2004, pe perioada detasării judecătorii si procurorii îsi păstrează calitatea de judecător sau procuror si beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detasat, iar când salariul si celelalte drepturi bănesti prevăzute pentru functia în care este detasat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îsi păstrează indemnizatia de încadrare lunară si celelalte drepturi bănesti.

Pe de altă parte, Curtea constată că judecătorul sau procurorul detasat într-o functie publică încetează să mai exercită functiile specifice judecătorului sau procurorului si exercită atributii specifice functiei publice în care a fost detasat, în acest sens sunt si prevederile alin. (5) ale art. 58 din Legea nr. 303/2004, potrivit cărora, după încetarea detasării, judecătorul sau procurorul revine în functia detinută anterior.

Asadar, Curtea observă că, având în vedere faptul că judecătorii si procurorii detasati în functii publice nu exercită atributii specifice functiei de judecător sau procuror, nu se poate sustine încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 125 alin. (3) si art. 132 alin. (2), întrucât acestea se referă la incompatibilitătile functiei de judecător, respectiv de procuror. Ca atare, în cazul detasării judecătorilor sau procurorilor în functii publice, nu ne aflăm în ipotezele normelor constitutionale mentionate.

Tinând seama de toate aceste argumente, Curtea retine că si critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea principiului separatiei si echilibrului puterilor în stat, consacrat prin art. 1 alin. (4) din Constitutie, este neîntemeiată.

Cu privire la sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la numărul mare de procurori detasati si la criteriile subiective care stau la baza detasărilor, Curtea constată că acestea nu pot fi primite deoarece nu reprezintă veritabile critici de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Asociatia „Societatea pentru Justitie” în Dosarul nr. 292/64/2008 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

 

Luând în considerare discrepantele majore nejustificate existente între salariile personalului de conducere din institutiile si autoritătile publice finantate integral din venituri proprii, în raport cu nivelul salariilor personalului de conducere din sectorul bugetar,

pentru crearea unui echilibru rezonabil între nivelurile de salarizare existente între cele două categorii de personal sus­mentionate, de natură să elimine discrepantele salariale evidente,

în scopul cresterii gradului de transparentă a utilizării fondurilor publice din care se suportă costurile salariale ale personalului de conducere din institutiile si autoritătile publice finantate integral din venituri proprii, se impune instituirea unui mecanism de reglare a fondurilor de salarizare în cazul acestei categorii de personal prin stabilirea unei limite maxime a nivelului salarial în corelare cu principiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea situatiei sus-mentionate,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, cu modificările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Salariile de bază, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale ale conducătorilor si adjunctilor conducătorilor institutiilor prevăzute la art. 1 aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele aflate în coordonarea primului-ministru, se stabilesc de către organele împuternicite să numească aceste persoane conform legii, fără a depăsi în mod cumulat nivelul indemnizatiei lunare a functiei de secretar de stat si, respectiv, a functiei de subsecretar de stat din ministere.”

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 1 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Garda Natională de Mediu este institutie publică de inspectie si control în domeniul protectiei mediului, autoritate competentă pentru verificarea conformitătii substantelor si preparatelor periculoase cu prevederile legislatiei nationale si comunitare în domeniu, si functionează ca organ de  specialitate al administratiei publice centrale în subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Gărzii Nationale de Mediu se asigură de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(3) Personalul Gărzii Nationale de Mediu împuternicit să efectueze activităti de inspectie si control beneficiază de protectia legii si este apărat de orice ingerintă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.”

2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu si structurile teritoriale ale Gărzii Nationale de Mediu este de 828.”

3. La articolul 12 alineatul (1), după punctul 35 se introduc cincisprezece noi puncte, punctele 351-3515, cu următorul cuprins:

„351. verifică respectarea obligatiei de înregistrare a substantelor ca atare sau în compozitia preparatelor si de notificare a substantelor aflate în compozitia articolelor, precum si de preînregistrare a substantelor care beneficiază de un regim tranzitoriu;

352. verifică conformitatea fiselor cu date de securitate;

353. verifică respectarea obligatiilor utilizatorilor din aval de a comunica informatii referitoare la utilizarea specială a unei substante deja înregistrate de un operator din amontele lantului de aprovizionare;

354. verifică respectarea conditiilor specifice din autorizatiile eliberate de Agentia Europeană pentru Produse Chimice pentru substantele incluse în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliuluisi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

355. verifică respectarea prevederilor privind restrictiile la producerea, introducerea pe piată si utilizarea anumitor substante periculoase ca atare în compozitia unor preparate sau articole;

356. verifică respectarea prevederilor privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

357. verifică respectarea obligatiilor referitoare la comunicarea informatiilor necesare elaborării inventarului clasificării si etichetării;

358. verifică respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor;

359. verifică respectarea prevederilor privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice;

3510. verifică transmiterea de către operatorii economici a datelor si informatiilor conform Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor prezentate de substantele existente si conform Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

3511. controlează existenta si respectarea limitei de gudron si monoxid de carbon, înscrisă pe ambalajul produselor din tutun, conform legislatiei în domeniu;

3512. controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergentii;

3513. controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul si importul de produse chimice periculoase;

3514. controlează respectarea prevederilor legislatiei specifice privind substantele care epuizează stratul de ozon;

3515. verifică respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea principiilor de bună practică de laborator;”.

4. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Normele tehnice privind desfăsurarea activitătilor de control si inspectie în domeniul protectiei mediului si Metodologia pentru evaluarea conformitătii substantelor si preparatelor periculoase cu prevederile legislatiei nationale si comunitare se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile.

(2) Formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru nerespectarea legislatiei în domeniul protectiei mediului si al regimului substantelor si preparatelor periculoase se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile.”

5. Anexele nr. 1 si 13 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 3 se abrogă.

Art. II. - Normele tehnice privind desfăsurarea activitătilor de control si inspectie în domeniul protectiei mediului si Metodologia pentru evaluarea conformitătii substantelor si preparatelor periculoase cu prevederile legislatiei nationale si comunitare, prevăzute la art. I pct. 4, se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Numărul maxim de posturi prevăzut în nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2007, cu completările ulterioare, se majorează cu 67 de posturi pentru Garda Natională de Mediu.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 1 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.238.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A GĂRZII NATIONALE DE MEDIU

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2007)

 

NUMĂRUL

de autoturisme, ambarcatiuni si normele privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si ambarcatiunile care apartin Gărzii Nationale de Mediu

 

            I. Număr de autoturisme

 

Număr maxim aprobat

Consum de carburanti maxim aprobat

290

400 litri/lună/autoturism

 

            II. Număr de ambarcatiuni

 

Număr maxim aprobat

Consum de carburanti maxim aprobat

20

8 ambarcatiuni - 10 litri/oră pentru maximum 80 de ore pe lună

 

12 ambarcatiuni - 30 litri/oră pentru maximum 80 de ore pe lună, inclusiv 1 litru ulei pentru 100 litri benzină consumati

 

NOTE:

1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea si transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Nationale de Mediu.

2. Nu se consideră depăsiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Natională de Mediu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Suceava de către domnul Doroftei Ovidiu

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Doroftei Ovidiu exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Suceava, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Călărasi, domnul Serban Jenei, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al prefectului judetului Călărasi, domnul Serban Jenei, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.292.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Popa Romul

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Popa Romul exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Alba, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.293.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Popa se eliberează din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2008.

Nr. 206.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea si asistenta contribuabililor de către organele fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind îndrumarea si asistenta contribuabililor de către organele fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Directia de îndrumare si asistentă a contribuabililor, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, celelalte directii (generale) de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 1.338.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind îndrumarea si asistenta contribuabililor de către organele fiscale

 

CAPITOLUL I

Structurile de îndrumare si asistentă a contribuabililor

 

Art. 1. - (1) Activitatea de îndrumare si asistentă a contribuabililor în domeniul fiscal este coordonată astfel:

a) la nivel central, de Agentia Natională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, prin Directia de îndrumare si asistentă a contribuabililor;

b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de directiile generale ale finantelor publice, denumite în continuare DGFP, judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile de asistentă a contribuabililor.

(2) Îndrumarea si asistenta contribuabililor în domeniul fiscal se asigură de către următoarele structuri:

a) Directia generală de administrare a marilor contribuabili, denumită în continuare DGAMC, prin serviciul de asistentă pentru mari contribuabili;

b) DGFP judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/ birourile de asistentă a contribuabililor;

c) administratiile finantelor publice, denumite în continuare AFP, municipale/orăsenesti/comunale si AFP ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistentă a contribuabililor sau serviciile/birourile/ compartimentele cu atributii în domeniul asistentei, potrivit regulamentului de organizare si functionare, după caz;

d) AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/ compartimentele de asistentă a contribuabililor;

e) Centrul de asistentă a contribuabililor.

 

CAPITOLUL II

Sfera de cuprindere a activitătii de îndrumare si asistentă a contribuabililor

 

Art. 2. - (1) Îndrumarea si asistenta contribuabililor constau în furnizarea de informatii cu caracter general în legătură cu modul în care acestia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale.

(2) Sfera activitătii de îndrumare si asistentă cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF.

(3) Îndrumarea si asistenta oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informatii care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

a) informatii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus inspectiei fiscale si în legătură cu aceasta;

b) informatii în legătură cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate împotriva actelor administrative fiscale;

c) informatii prin care se sugerează sau se prezintă modalităti de optimizare a sarcinii fiscale;

d) informatii care nu intră în sfera de competentă a ANAF;

e) informatii care contravin principiului secretului fiscal;

f) informatii în legătură cu reclamatiile privind încălcarea prevederilor codurilor de conduită de către personalul angajat în cadrul unitătilor fiscale;

g) informatiile de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

h) alte informatii a căror furnizare este interzisă, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii generale

 

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de asistentă, contribuabilii se pot adresa cu cereri organelor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) sau d), după caz, în conformitate cu prezenta procedură.

(2) Cererile care fac obiectul prezentei proceduri, transmise eronat de contribuabili direct structurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. b), vor fi retransmise organelor fiscale subordonate acestora, în vederea formulării răspunsului.

(3) Totodată, contribuabilii vor fi înstiintati în mod corespunzător.

Art. 4. - Serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor analiza cererile contribuabililor si în situatia în care răspunsul la problematica fiscală solicitată există în baza de date cu întrebări si răspunsuri a ANAF îl vor comunica contribuabililor.

Art. 5. - În situatia în care răspunsul la problematica fiscală solicitată nu există în baza de date cu întrebări si răspunsuri a ANAF, dar se regăseste în mod explicit în reglementările legale, serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor formula răspunsul si îl vor comunica contribuabilului.

Art. 6. - (1) În alte situatii decât cele prevăzute la art. 4 si 5, serviciile/birourile/compartimentele respective vor transmite pe cale ierarhică, spre analiză si solutionare, cererile primite de la contribuabili.

(2) După solutionarea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), răspunsurile în legătură cu acestea vor fi comunicate, pe cale ierarhică, structurilor solicitante.

(3) Serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor comunica contribuabililor răspunsurile solicitate.

Art. 7. - (1) Asistenta privind contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF se acordă conform prevederilor art. 4 si 5.

(2) În celelalte situatii decât cele mentionate la alin. (1), asistenta se acordă pe baza punctelor de vedere solicitate institutiilor care au elaborat reglementările specifice domeniilor respective, după caz.

Art. 8. - Solutionarea cererilor contribuabililor se realizează cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Art. 9. - (1) În situatia în care contribuabilii consideră că răspunsurile primite de la structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) nu rezolvă problematica solicitată, acestia se pot adresa structurilor prevăzute la art. 1 ajin. (2) lit. bj, anexând copia întrebării si a răspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor în mod corespunzător.

(2) Structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) vor formula si vor transmite răspunsul contribuabililor.

(3) Dacă contribuabilii consideră că răspunsurile primite de la structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) nu rezolvă problematica solicitată, atunci acestia se pot adresa structurii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), anexând copia întrebării si a răspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor în mod corespunzător.

(4) Structura prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) va formula si va transmite răspunsul contribuabilului, pe baza punctului de vedere al directiilor de specialitate, după caz, precum si structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 10. - Structurile prevăzute la art. 1 vor lua măsuri pentru instruirea si informarea corespunzătoare a personalului în legătură cu continutul solutiilor si răspunsurilor, în vederea aplicării unitare a acestora.

Art. 11. - Structurile de îndrumare si asistentă a contribuabililor prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să dispună măsuri în vederea eficientizării activitătii de asistentă a contribuabililor, potrivit dispozitiilor conducerii ANAF.

Art. 12. - Directia de îndrumare si asistentă a contribuabililor va lua măsuri de mediatizare a problematicii fiscale, prin intermediul bazei de date cu întrebări si răspunsuri a ANAF si/sau al portalului ANAF, precum si prin alte modalităti adecvate de difuzare în presa scrisă si audiovizuală, cu respectarea confidentialitătii datelor în domeniul impozitelor si taxelor.

 

CAPITOLUL IV

Modalităti de îndrumare si acordare a asistentei

 

1. Îndrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitătii fiscale

Art. 13. - Îndrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitătii fiscale se realizează la serviciile/birourile/ compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz, care au competentă de administrare conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

2. Îndrumarea si asistenta acordate în scris

Art. 14. - (1) Cererile formulate de către contribuabili în vederea acordării asistentei în scris vor include în mod obligatoriu următoarele date de identificare: numele si prenumele sau denumirea societătii, domiciliul fiscal, precum si codul de identificare fiscală.

(2) Cererile contribuabililor vor fi semnate de către acestia sau de reprezentantii legali ai acestora.

Art. 15. - Serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) pot solicita contribuabililor informatii, explicatii, precum si documentele necesare formulării de răspunsuri la solicitările acestora.

Art. 16. - (1) Toate adresele privind problematica fiscală primite de structura prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) de la diferite autorităti publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consilii locale etc), sindicate sau patronate, prin care se solicită solutionarea problematicii fiscale ridicate de contribuabili, vor fi transmise, în vederea solutionării, structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b), după caz.

(2) După solutionare, structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b) vor transmite structurii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) copia răspunsului către contribuabil în vederea informării corespunzătoare a autoritătii solicitante.

3. Îndrumarea si asistenta acordate prin e-mail

Art. 17. - Structurile care coordonează activitatea de îndrumare si asistentă prevăzută la art. 1 alin. (1) sunt obligate să mediatizeze adresele de e-mail de la care se acordă asistenta, prin mijloace adecvate de difuzare în presa scrisă si audiovizuală, inclusiv pe site-ul propriu si pe portalul ANAF.

Art. 18. - În cazul în care structura căreia contribuabilul trebuie să i se adreseze, în conformitate cu prevederile art. 3, nu are la dispozitie acest mijloc de comunicare, contribuabilul se poate adresa structurii ierarhic superioare, urmând a primi răspuns direct de la aceasta.

Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de asistentă prin e-mail, contribuabilii vor formula solicitarea în mod clar si concis si vor include datele de identificare prevăzute la art. 14 alin. (1).

(2) În situatia în care mesajul nu respectă conditiile mentionate la alin. (1), contribuabilii vor fi înstiintati în aceeasi zi despre necesitatea reformulării acestuia.

4. Îndrumarea si asistenta prin telefon

Art. 20. - Pentru a beneficia de asistentă prin telefon, contribuabilii se pot adresa, prin intermediul liniilor telefonice alocate în acest scop, astfel:

a) Centrului de asistentă a contribuabililor;

b) serviciilor/birourilor/compartimentelor de îndrumare si asistentă prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz.

Art. 21. - Liniile telefonice alocate asistentei contribuabililor vor fi mediatizate prin toate mijloacele disponibile.

Art. 22. - În cazul în care în timpul convorbirii telefonice se constată că problematica fiscală solicitată prezintă un grad ridicat de complexitate si dificultate, contribuabilul este îndrumat către celelalte modalităti de acordare a asistentei, potrivit prevederilor prezentului capitol.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 3. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2008.

Nr. 2.572/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Antal Katalin, fiica lui Nagyi Marton si Katalin, născută la data de 26 aprilie 1944 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 22885 Barsbuttel, str. Kahlenredder 11. (Dosar nr. 2.636RD/2007)

2. Aviram Dan, fiul lui Avram Marcel si Grette, născut la data de 15 ianuarie 1968 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Benbenisti nr. 32. (Dosar nr. 1.889RD/2006) Copii minori: Aviram Ido, născut la data de 18 iunie 1997; Aviram Roy, născut la data de 13 noiembrie 1998.

3. Avni Ana-Eti, fiica lui Goldman Riven si Sura-Brana, născută la data de 30 mai 1951 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israei, Tel Aviv, str. Bary 33/5. (Dosar nr. 5.577RD/2004)

4. Avni Anda, fiica lui Valdingher Norbert si Rozica, născută la data de 26 ianuarie 1968 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 55451 Kiriat Ono, Tzahal 23, ap. 4. (Dosar nr. 213RD/2006) Copii minori: Avni Guy, născut la data de 1 februarie 1997; Avni Aviv, născut la data de 10 martie 2000.

5. Bălan-Tribus lulia-Mirela, fiica lui Tribus Ronald-Emil si Tribus Veronica, născută la data de 14 iunie 1973 în localitatea Târgu Jiu, judetul Gorj, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 73732 Esslingen Am Neckar, Stettener Strasse nr. 122. (Dosar nr. 505RD/2008)

6. Birjaru Valentin, fiul lui Gheorghe si Elena, născut la data de 22 martie 1953 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în S.U.A., 12003 Woodinville Dr. -S202, Bothell, WA 98011. (Dosar nr. 1.047RD/2007)

7. Braunstein Assi, fiul lui losef si Silvia, născut la data de 11 iunie 1958 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givatayim, str. Idmit 4. (Dosar nr. 1.923RD/2006)

8. Breban Mioara, fiica lui Cighireanu Ioan si Georgeta, născută la data de 16 august 1953 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Belgia, Tervuren, Pelserssgvare 1. (Dosar nr. 2.776RD/2005)

9. Breyer Ram, fiul lui Marius si Rozi, născut la data de 16 aprilie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. lefe Nof nr. 111. (Dosar nr. 3.568RD/2005)

10. Brin Esther, fiica lui Boni lacob si Clara, născută la data de 25 iunie 1951 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Haachim Ostashinsky nr. 22. (Dosar nr. 2.670RD/2007)

11. Bucică Adrian, fiul lui Traian si Tudora, născut la data de 22 ianuarie 1956 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 16000 Villa Yorba, Huntington, Beach, California. (Dosar nr. 2.362RD/2007)

12. Buren John, fiul lui Buruiană Zinovie si Elena, născut la data de 5 martie 1945 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Livingston, N.J. 29, Elmwood Drive. (Dosar nr. 2.173RD/2007)

13. Carmon Rafael, fiul lui Croitoriu Simon si Chaie, născut la data de 10 ianuarie 1967 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Dikla 1. (Dosar nr. 5.431 RD/2004) Copii minori: Carmon Shai, născut la data de 10 octombrie 1994; Carmon Din, născut la data de 24 iulie 1997; Carmon Ionatan, născut la data de 29 septembrie 2003.

14. Cotter lancu, fiul lui Haim-Marcu si Hanta, născut la data de 5 iunie 1937 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Kiriat Haim, str. Moshe Sharet nr. 30. (Dosar nr. 3.130RD/2007)

15. Curtean Dorin, fiul lui Ioan si Floare, născut la data de 17 iunie 1969 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, cetătean austriac, cu domiciliul actual în Austria, 8063 Eggersdorf bei Granz, str. Romer nr. 1, ap. 2. (Dosar nr. 374RD/2008)

16. Dobson Dimitri, fiul lui Dobrescu Dumitru si Elisabeta, născut la data de 1 mai 1940 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 62 Bruce St. Littleton, MA 01460. (Dosar nr. 48RD/2008)

17. Drăgan Anuca, fiica lui Grigore si Fironica, născută la data de 8 noiembrie 1953 în localitatea Monor, Toplita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Montreal, 1436 Mackay, 2006 H3G 2H8 Quebec. (Dosar nr. 1.041RD/2006) Copii minori: Duval Melanie, născută la data de 24 iulie 1991, si Duval Nicolas, născut la data de 15 decembrie 1993.

18. Engel Lidia, fiica lui ZoIlerZigmund si Freida, născută la data de 21 aprilie 1946 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Haarazim nr. 8/3. (Dosar nr. 391RD/2008)

19. Feig Carmela, fiica lui Coman Gheorghe si Măria, născută la data de 14 iunie 1931 în localitatea Conduratu, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Huberman nr. 2. (Dosar nr. 5.676RD/2004)

20. FodorYoel, fiul lui Ludovic si Hedviga, născut la data de 9 aprilie 1931 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Netanya, str. Harav Kuk nr. 11. (Dosar nr. 101RD/2008)

21. Fonea Moshe, fiul lui Avram si Liza, născut la data de 8 aprilie 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Truman A5/8. (Dosar nr. 2.674RD/2007) Copii minori: Fonea Adi Liza, născută la data de 7 noiembrie 1993.

22. Gelbermann Elvira, fiica lui Leibovici Marcus si Bina, născută la data de 18 decembrie 1932 în localitatea Comănesti, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Sdevat Ben Gurion nr. 24. (Dosar nr. 5.343RD/2004)

23. Gelbermann Eugen, fiul lui Nathan si Amalia, născut la data de 15 decembrie 1933 în localitatea Gherla, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Sdevat Beii Gurion 24. (Dosar nr. 5.342RD/2004)

24. Gelerstein Elad, fiul lui Itamar si Shulamit, născut la data de 14 octombrie 1989 în Holon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv Shaul-Hamelech nr. 4. (Dosar nr. 2.366RD/2007)

25. Gelerstein Shulamit, fiica lui Zinger Francisc si Lea, născută la data de 13 martie 1958 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv Shaul-Hameiech nr. 4. (Dosar nr. 2.366RD/2007) Copii minori: Gelerstein Elad, născut la data de 14 octombrie 1989; Gelerstein Ori, născută la data de 25 noiembrie 1997.

26. Gilad Ronit, fiica lui Birkenfeld Bruno si Jutta, născută la data de 3 mai 1957 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, Jabotinski 5. (Dosar nr. 462RD/2006)

27. Goldstain Betty, fiica lui Croitoru lancu si Malcu-Tuba, născută la data de 10 mai 1946 în localitatea Săveni, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Askelon, str. lohanesburg nr. 44. (Dosar nr. 3.111RD/2007)

28. Goldstain luda, fiul lui SIoim si Rasela, născut la data de 11 august 1945 în localitatea Săveni, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Askelon, str. lohanesburg nr. 44. (Dosar nr. 3.112RD/2007)

29. Gottlieb Miryam, fiica lui Sandu si Rasela, născută la data de 25 martie 1948 în localitatea Târgu-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 64954 Tel Aviv, 8 Uri St. ap. 25. (Dosar nr. 1.116RD/2007)

30. Grisaru Dan, fiul lui Grisaru Leon si Sima, născut la data de 30 ianuarie 1963 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hertelia, str. Nofor nr. 10. (Dosar nr. 2.574RD/2007) Copii minori: Grisaru Sharon, născută la data de 11 septembrie 1991; Grisaru Itai, născut la data de 9 iunie 1995, si Grisaru Goni, născută la data de 25 decembrie 2004.

31. Harari Miriam, fiica lui Haham Mihel si Hana-Mase, născută la data de 1 august 1954 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Carmiel, str. Rărim nr. 10. (Dosar nr. 97RD/2008)

32. Harari Natali, fiica lui Yehuda si Miriam, născută la data de 27 mai 1990 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Carmiel, str. Rărim nr. 10. (Dosar nr. 97RD/2008)

33. Heinhorn Oscar, fiul lui Avram si Eti, născut la data de 19 martie 1946 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Hanotrim nr. 12. (Dosar nr. 2.713RD/2007)

34. Haller Emanoil-Cătălin, fiul lui - si Haller Valeria, născut la data de 7 septembrie 1967 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 94072 Bad Fussing, Buchenring 19. (Dosar nr. 203RD/2008)

35. Herskowits Varda-Floreta, fiica lui Tipres Artur si Surica, născută la data de 5 septembrie 1952 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Ben jehvda nr. 1. (Dosar nr. 5.169RD/2004)

36. Herteanu Lior Laurentiu Henri, fiul lui Harry si Isabela, născut la data de 21 februarie 1966 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Dizengof nr. 233/4. (Dosar nr. 2.142RD/2004) Copii minori: Herteanu Danielle Dvora, născută la data de 13 noiembrie 1995; Herteanu Maya Michel, născută la data de 13 septembrie 1996; Herteanu Halley Simona, născută la data de 8 ianuarie 2004.

37. Hirsch Robert, fiul lui Tiberiu si Antonia, născut la data de 11 mai 1964 în localitatea Alba lulia, judetul Alba, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Pardesia, str. Hainus nr. 22. (Dosar nr. 4.660RD/2004)

38. Iancovitz Hary, fiul lui Gambriel si Ana, născut la data de 11 ianuarie 1944 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Volfson nr. 20. (Dosar nr. 1.344RD/2006)

39. Ilyes Ioan, fiul lui Ioan si Elisabeta, născut la data de 14 ianuarie 1954 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 51371 Leverkusen, Bodestrasse 7. (Dosar nr. 555RD/2008)

40. Jansen Ana, fiica lui Dobriban Grigore si Ana, născută la data de 25 august 1951 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 14167 Berlin Steglitz Zehlendorf, Laehr Scher Jagdweg 57. (Dosar nr. 3.085RD/2007)

41. Jivan Emilia Corina, fiica lui Ion si Letitia, născută la data de 16 decembrie 1974 în localitatea Cheveresu Mare, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 331 Res de Normandie, 77190 Dammarie Les Lys. (Dosar nr. 1.384RD/2005)

42. Kalman Giora George, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 11 februarie 1951 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Vradim, str. Misol Harakefet 9. (Dosar nr. 5.762RD/2004)

43. Katz Billha, fiica lui Dalhas Marcu si Rasela, născută la data de 18 iulie 1952 în localitatea Bucecea, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hertlia, str. Dudaim nr. 14. (Dosar nr. 392RD/2008)

44. Kiesel Reinhold, fiul lui Nedezky Mathias si Măria, născut la data de 30 noiembrie 1969 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 90461 Nurnberg, Parsifalstrasse 18. (Dosar nr. 2.635RD/2007)

45. Koffler Lia, fiica lui Zingher Fisei si Pepy, născută la data de 8 ianuarie 1942 în localitatea Moghilev, U.R.S.S., cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Smolenskin nr. 10. (Dosar nr. 881RD/2007)

46. Korn Vera, fiica lui Lauber Eugen si Gizella, născută la data de 2 aprilie 1947 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Dov Karmi nr. 5. (Dosar nr. 1.753RD/2006)

47. Krolovitsch Maria-Veronica, fiica lui Nistor Ioan si Valeria-Adriana, născută la data de 22 decembrie 1956 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 90455 Nurnberg, Konrad-Stor-Strasse 86. (Dosar nr. 541RD/2008)

48. Kroner Marianne, fiica lui Bonfert Carol si Măria, născută la data de 24 septembrie 1936 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 85055 Ingolstadt, Stommerstr. 11. (Dosar nr. 540RD/2008)

49. Leibovici Guy Yoav, fiul lui Israel si Israela, născut la data de 5 septembrie 1988 în localitatea Tel-Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv-Yafo, str. Gruner Dov 19. (Dosar nr. 802RD/2005)

50. Leibovici Israel, fiul lui lancu si Suzana, născut la data de 14 august 1956 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv-Yafo, str. Gruner Dov 19. (Dosar nr. 802RD/2005) Copii minori: Leibovici Amir, născut la data de 9 octombrie 1992.

51. Lerner David, fiul lui Avram si Carolina, născut la data de 18 august 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Margalit nr 25. (Dosar nr. 3.116RD/2007)

52. Levi Naomi, fiica lui Rotenberg Itic-Riven si Sarah, născută la data de 16 aprilie 1944 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Hagana nr. 6. (Dosar nr. 195RD/2008)

53. Levy Batya, fiica lui Seinfeld Hoisie-Haim si Frima-Roizie, născută la data de 8 aprilie 1948 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israei, Nes Ziona, str. Zahal nr. 23. (Dosar nr. 3.109RD/2007)

54. Linke Adriana, fiica lui Lepădatu Constantin si Lucia, născută la data de 16 septembrie 1969 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 57072 Siegen, Biedenkopferstrasse nr. 27. (Dosar nr. 3.076RD/2007)

55. Mali Eva, fiica lui Cojocaru loina si Pesa, născută la data de 9 mai 1953 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Arad, str. Odem nr. 34. (Dosar nr. 2.390RD/2007) Copii minori: Mali Merav, născută la data de 15 aprilie 1992.

56. Markovich Natan, fiul lui Mauritiu si Alisia, născut la data de 30 iulie 1946 în localitatea Gherla, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Ailatit nr. 43. (Dosar nr. 3.118RD/2007)

57. Melamed Yehudith, fiica lui Abramovici Solomon si Haia, născută la data de 7 mai 1950 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 90805 Mevaseret Zion, str. Shoshana nr. 5. (Dosar nr. 799RD/2005)

58. Mellen Clara, fiica lui Stefan si Ileana, născută la data de 22 februarie 1948 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 63071 Offenbach am Main, Kahlweg 14. (Dosar nr. 556RD/2008)

59. Messica Corina, fiica lui Avram Michel si Ginette, născută la data de 30 august 1966 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Hadaliot nr. 38B. (Dosar nr. 197RD/2008) Copii minori: Messica Barak, născut la data de 16 mai 1996; Messica Dor, născut la data de 14 august 1997; Messica Niv, născut la data de 14 aprilie 2004.

60. Mitu Lazăr, fiul lui Moise si Victoria, născut la data de 25 februarie 1952 în localitatea Boteni, judetul Arges, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 51063 Koln-Mulheim, Mainaustr. 10. (Dosar nr. 2.478RD/2007)

61. Mois Ana, fiica lui Lisca Ioan si Irina, născută la data de 30 aprilie 1950 în localitatea Uivar, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 76187 Karlsruhe, Saarlandstr. 69. (Dosar nr. 305RD/2008)

62. Monash David, fiul lui Monas Alexandru si Elisabeta, născut la data de 7 mai 1949 în localitatea Sanislău, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hankin nr. 12. (Dosar nr. 546RD/2008)

63. Moshe Mirella, fiica lui Adrian si Mariana, născută la data de 30 octombrie 1974 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Shimkin nr. 11. (Dosar nr. 1.467RD/2007)

64. Nechushtai Helen Odette, fiica lui Lupu Villy si Irma Eva Berta Veronica, născută la data de 22 aprilie 1966 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasaron, str. Ha Odem nr. 6/2. (Dosar nr. 3.704RD/2005) Copii minori: Nechushtai Lior, născută la data de 8 aprilie 1992; Nechushtai Guy, născut la data de 2 ianuarie 1995.

65. Nedezky Mathias, fiul lui Mathias si Măria, născut la data de 14 noiembrie 1958 în localitatea Iad, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 90409 Nurnberg, Nordring 121. (Dosar nr. 2.637RD/2007)

66. Neppel Clara Ernestina, fiica lui Kerekes Ernest si Onita, născută la data de 24 noiembrie 1969 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 81825 Munchen, Josephsburgstr. 191. (Dosar nr. 538RD/2008) Copii minori: Neppel David Alexander, născut la data de 7 decembrie 1998; Neppel Aaron Daniel, născut la data de 18 august 2003.

67. Olier Mosi, fiul lui Isac si Tauba-Etel, născut la data de 21 aprilie 1926 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Levontin nr. 3, ap. 4. (Dosar nr. 132RD/2005)

68. Olier Sulamith, fiica lui Gelber Hermann si Lotti-Sarah, născută la data de 3 mai 1932 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Levontin nr. 3, ap. 4. (Dosar nr. 131RD/2005)

69. Olteanu Anca, fiica lui Ionescu Niculae si Măria, născută la data de 18 februarie 1942 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Franta, 75015 Paris, 78B, Avenue de Suffren. (Dosar nr. 554RD/2008)

70. Pasternak Joseph, fiul lui Pasternak Moise si Charlota, născut la data de 18 februarie 1950 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Bialik nr. 48-A. (Dosar nr. 400RD/2008)

71. Petrar Tilia, fiica lui Sfartz Itic si Jeaneta, născută la data de 12 aprilie 1957 în localitatea Tulcea, judetul Tulcea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nazareth, str. Almog nr. 13/2. (Dosar nr. 53RD/2007)

72. Pistiner Haim Hers, fiul lui Smil si Ghitla, născut la data de 15 august 1945 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion.str. Kiriaty nr. 9. (Dosar nr. 3.126RD/2007)

73. Pistiner Margueritte, fiica lui Heinrich Zalman si Ana, născută la data de 27 octombrie 1945 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Kiriaty nr. 9. (Dosar nr. 3.125RD/2007)

74. Popescu Ion, fiul lui Nicolae si Ecaterina, născut la data de 8 decembrie 1941 în localitatea Urlati, judetul Prahova, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Kaarst 41564, Danzigerstrase nr. 8. (Dosar nr. 2.703RD/2007)

75. Pryluk Minela, fiica lui Zeilig Haim si Fedora, născută la data de 19 septembrie 1958 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiryat Tivone, str. Savyon 26. (Dosar nr. 34RD/2008) Copii minori: Pryluk Hadar, născut la data de 18 ianuarie 1995.

76. Ramer Sergio Dan, fiul lui Siegfrid si Edith, născut la data de 8 iulie 1949 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nazareth, str. Savion nr. 20/28. (Dosar nr. 99RD/2008) Copii minori: Ramer Almog, născută la data de 16 septembrie 1991.

77. Romer Dorothea, fiica lui Franz si Anna, născută la data de 17 iulie 1919 în localitatea corn. Ghimbav, Codlea, judetul Brasov, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 12203 Berlin, Hindenburgdamm nr. 109. (Dosar nr. 92RD/2008)

78. Rosenzweig Valentin, fiul lui Herman si Eva, născut la data de 2 septembrie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Hazamir nr. 8, Beer Yaakov. (Dosar nr. 1.395RD/2007)

79. Rotenberg Israel, fiul lui Beniamin si Fany, născut la data de 28 septembrie 1961 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, lerusalem, str. Arad nr. 14. (Dosar nr. 2.682RD/2005) Copii minori: Rotenberg Daniel, născut la data de 28 august 1991; Rotenberg Karen Sonia, născută la data de 9 februarie 1995; Rotenberg Michal, născută la data de 20 iulie 1997.

80. Săvescu Hirsch Theodoro, fiul lui Theodor si Surica, născut la data de 27 octombrie 1946 în Bucuresti, România, cetătean mexican, cu domiciliul actual în Mexico City, str. Cotija nr. 5. (Dosar nr. 2.613RD/2005)

81. Schiffer Mihael, fiul lui Ionel si Carola, născut la data de 10 iulie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikwa, str. Herbert Shamuel nr. 20. (Dosar nr. 3.605RD/2006)

82. Schnitzer Ivan-Gheorghe, fiul lui Andrei si lolanda, născut la data de 18 august 1946 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Gad.-Machnes 10/14. (Dosar nr. 5.964RD/2004)

83. Schnitzer Veronica, fiica lui Hirsch Bela si Rozalia, născută la data de 28 iunie 1948 în localitatea Filea - Iod, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Gad.-Machnes 10/14. (Dosar nr. 5.965RD/2004)

84. Schuller Ernst Hermann, fiul lui Hermann si Marta, născut la data de 14 aprilie 1950 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Kaspar-Glaser str. 2, 75172 Pforzheim. (Dosar nr. 1.749RD/2006)

85. Schwartz Eli, fiul lui David Froin si Otilia, născut la data de 24 octombrie 1954 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 79155 Kibutz NirÂm. (Dosar nr. 2.495RD/2007) Copii minori: Schwartz Shnir, născut la data de 29 iunie 1992.

86. Sehayek Pnina, fiica lui Schvartz Rubin si Rachela, născută la data de 9 martie 1954 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Sapir nr. 30. (Dosar nr. 866RD/2005)

87. ShaharZeev, fiul lui Sfartz Marcu si Sura Dina, născut la data de 23 martie 1956 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Leon Blumnr. 36/7. (Dosar nr. 2.671 RD/2007) Copii minori: Shahar Itay, născut la data de 20 august 1991.

88. Shmilovich Moshe, fiul lui Smilovici Marcu si Roza, născut la data de 14 iunie 1947 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Avivim 6/33. (Dosar nr. 1.767RD/2006)

89. Sivroni Clara, fiica lui Glodstein lancu si Manea, născută la data de 12 august 1929 în localitatea Bazargic, Bulgaria, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Brazaville 1/28. (Dosar nr. 5.876RD/2004)

90. Sivroni Emilian, fiul lui Speranta Emanoil si Paulina, născut la data de 29 octombrie 1922 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Braza Ville1/28. (Dosar nr. 5.877RD/2004)

91. Solomonescu Armând, fiul iui Obler lacob si Goldita, născut la data de 22 septembrie 1945 în Bucuresti, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, 27 Melgund Averiue, ap. 2, Ottawa, Ontario. (Dosar nr. 2.177RD/2007)

92. Stanca Crăciunel, fiul lui Crăciunel si Livia, născut la data de 28 martie 1984 în localitatea Deta, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 31300 Toulouse, 15 Route de Bayonne 15, bl. B3, ap. 33. (Dosar nr. 536RD/2008)

93. Stanca Monica, fiica lui Crăciunel si Livia, născută la data de 6 ianuarie 1980 în localitatea Deta, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 31500 Toulouse, 15 Rue du Cel Toussaint. (Dosar nr. 537RD/2008)

94. Stanischa Marioara, fiica lui Custură Gheorghe si Berceanu Lina, născută la data de 17 iunie 1959 în localitatea Sutesti, judetul Brăila, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 79232 Hugstetten, str. Industrie 4. (Dosar nr. 552RD/2008)

95. Susai Emanoil, fiul lui Gheorghe si Măria, născut la data de 4 martie 1949 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 120E Carol Ave PhoenixAZ 85020. (Dosar nr. 3.807RD/2005)

96. Tobias Vivia, fiica lui Legman Alexandru si Rozalia, născută la data de 10 martie 1958 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nethanya, str. Savion nr. 22A. (Dosar nr. 2.752RD/2007)

97. Ursulescu Ioana Elena, fiica lui Romulus si Tamara, născută la data de 6 octombrie 1966 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 40231 Dusseldorf, Zeppelinstrasse nr. 29. (Dosar nr. 91RD/2008)

98. Vigdor Esther, fiica lui Moscovici Moritz si Eti, născută la data de 3 aprilie 1956 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Levi Eshkol nr. 76. (Dosar nr. 549RD/2008)

99. Weidenfeld Siegfried, fiul lui Alfred si Debora, născut la data de 14 aprilie 1929 în localitatea Cernăuti, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach-Tikva, str. Shapira nr. 15. (Dosar nr. 5.575RD/2004)

100. Westfried Gabriel, fiul lui Filip si Mimi, născut la data de 21 august 1953 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Lotem nr. 1, ap. 75. (Dosar nr. 1.441 RD/2007)

101. Winter David, fiul lui Abraham si Sidi, născut la data de 17 septembrie 1946 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliu actual în Israel, 13 Makor Baruch Kiriat-Ata. (Dosar nr. 1.645RD/2006)

102. Zelinger Edi, fiul lui Zelingher Saul si Liza, născut la data de 30 octombrie 1954 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion. (Dosar nr. 1.986RD/2006)

103. Zidaru Adrian, fiul lui Benoni Ioan si Polexenia, născut la data de 28 iunie 1974 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Benediktbeuern, Bahnhofstrasse nr. 30. (Dosar nr. 341RD/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Acatincăi Andrei, fiul lui Teodor si Agnes-Rita, născut la data de 25 iunie 1959 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Paleologu nr. 3, ap. 2, sectorul 2. (Dosar nr. 2.248RD/2007)

2. Caim Mircea, fiul lui Grigore si Florica, născut la data de 15 martie 1945 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, bd. Alexandru Obregia nr. 18, bl. 18A, se. 1, et. 8, sectorul 4. (Dosar nr. 2.854RD/2007)

3. Memish Zeinu, fiica lui Memet Zeina si Hatige, născută la data de 15 iulie 1958 în localitatea Tulcea, judetul Tulcea, România, cetătean albanez, cu domiciliul actual în Constanta, str. Tulcea nr. 11, bl. S-5, se. B, ap. 34. (Dosar nr. 655RD/2008)

4. Popescu Mircea, fiul lui Stelian si Ioana, născut la data de 1 iulie 1948 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Barajul Cucuteni nr. 8, bl. M7A, se. 1, ap. 18, sectorul 3. (Dosar nr. 2.870RD/2007)

5. Rusu Augustin, fiul lui Augustin si Sora, născut la data de 12 noiembrie 1952 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în România, Sibiu, str. Livezii nr. 76. (Dosar nr. 339RD/2008)

6. Schmidt Ida-Adele, fiica lui Gunne Friderich si Gunne Katarina, născută la data de 4 august 1915 în localitatea Agnita, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 53639 Konigswinter OT Ittenbach, Im Kleefeld 21. (Dosar nr. 384RD/2008)

7. Stanca Ghiocel, fiul lui Stefan si Sofia, născut la data de 22 decembrie 1959 în localitatea Bumbesti-Pitic, judetul Gorj, România, apatrid, cu domiciliul actual în Timisoara, Str. Independentei nr. 20, ap. 6, judetul Timis. (Dosar nr. 1.911RD/2006)

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.003/C/2008

 

În temeiul art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.003/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În vederea intrării lor în vigoare, deciziile si instructiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani.”

3. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 octombrie 2008.

Nr. 2.589/C.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI D E SĂNĂTAT E

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

 

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Directiei generale economice, Directiei juridic si contencios si al Directiei tehnologia informatiei nr. DGAIII/1.567 din 2 octombrie 2008,nr. VIU.160 din 1 octombrie 2008 si nr. DTI/1.548 din 2 octombrie 2008,

Hotărârea Consiliului de Administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 17 din 11 septembrie 2008,

în temeiul:

- dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Persoana asigurată are obligatia plătii contributiei asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual si/sau într-o formă de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege, venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si venituri prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe tară, lunar.”

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Veniturile din dividende si dobânzi prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege reprezintă veniturile din investitii, asa cum sunt definite acestea în Codul fiscal.”

3. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Dovada calitătii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverintă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, după caz;

b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani: act de identitate, declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;

c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost inclusi într-un sistem de protectie a copilului, declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;

d) pentru sotul, sotia si părintii aflati în întretinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relatia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum si o declaratie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întretinere persoana respectivă;

e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum si persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătătii Publice, până la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate, adeverintă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverintă medicală, certificat de nastere al copilului - pentru lăuze, precum si declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe tară;

i) pentru persoanele care se află în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate si decizia emisă de directiile judetene de muncă, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Muncă, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;

j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj, actul de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberate de institutiile care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj;

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii, adeverinta eliberată de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situatie;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, actul de identitate si adeverinta eliberată de primăria localitătii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum si declaratia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverintă eliberată de institutia plătitoare a pensiei;

n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinta emisă de institutia respectivă sau de institutia în grija căreia se află persoana.”

4. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Persoanele încadrate la alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h) si m) beneficiază de adeverinta de asigurat, eliberată de CAS pe baza documentelor prevăzute la categoria din care fac parte, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) nu figurează în baza de date a CAS, precum si în baza de date transmisă de ANAF în baza protocolului încheiat cu CNAS, cu venituri impozabile pentru care au obligatia plătii contributiei, în situatia în care se constată că realizează astfel de venituri, pentru care plătesc contributia curentă sau nu realizează venituri la data verificării, se eliberează adeverinta de asigurat;

b) în cazul în care persoanele solicitante realizează venituri, pentru care nu au început plata contributiei, nu se eliberează adeverinta de asigurat până ce acestea nu încep să plătească contributia curentă.”

5. La articolul 32, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Listele nominale se depun la casele de asigurări de sănătate si de către directiile de asistentă socială pentru familiile persoanelor care beneficiază de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, directiile judetene de muncă si protectie socială, respectiv de Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti, pentru persoanele asigurate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, precum si de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, pentru persoanele beneficiare ale indemnizatiei de somaj. Titularii ajutorului social, persoanele beneficiare de indemnizatie pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv beneficiarii de indemnizatie de somaj vor fi înscrisi pe anexa nr. 2a), iar coasiguratii acestora vor fi înscrisi pe anexa nr. 2b).”

6. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.

7. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 44, cu următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Evidenta asiguratilor la nivelul CAS se realiză pe baza codului numeric personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele cărora nu li s-a atribuit codul numeric personal de către organele de specialitate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dar care trebuie luate în evidentă de către casele de asigurări de sănătate, li se atribuie în acest sens un număr unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(3) Pentru categoriile de persoane prevăzute la alin. (2) adeverinta de asigurat se eliberează pe baza numărului unic de identificare atribuit în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(4) Numărul de identificare mentionat la alin. (2) se compune după următoarea formulă:

a) cuprinde 13 caractere numerice;

b) primul caracter este 1, 2, 3 sau 4, în functie de sexul persoanei si de secol (1 pentru persoane de sex masculin născute înainte de anul 2000, 2 pentru persoane de sex feminin născute înainte de anul 2000, 3 pentru persoane de sex masculin născute după anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin născute după anul 2000);

c) următoarele două caractere reprezintă ultimele două cifre ale anului de nastere;

d) următoarele două caractere reprezintă luna nasterii;

e) următoarele două caractere reprezintă ziua nasterii;

f) următoarele două caractere reprezintă numărul de identificare al CAS;

g) următoarele 3 caractere reprezintă numărul de evidentă al persoanei;

h) ultima cifră reprezintă cifra de control.

Numărul de identificare al CAS:

 

Codul judetului

Judetul

53

Alba

54

Arad

55

Arges

56

Bacău

57

Bihor

58

Bistrita

59

Botosani

60

Brasov

62

Brăila

63

Buzău

64

Caras-Severin

65

Cluj

66

Constanta

67

Covasna

68

Dâmbovita

69

Dolj

70

Galati

71

Gorj

72

Harghita

73

Hunedoara

74

Ialomita

75

Iasi

76

Giurgiu

77

Maramures

78

Mehedinti

79

Mures

81

Neamt

82

Olt

83

Prahova

84

Satu Mare

85

Sălaj

86

Sibiu

87

Suceava

88

Teleorman

89

Timis

90

Tulcea

91

Vaslui

92

Vâlcea

93

Vrancea

94

Călărasi

95

Bucuresti

96

Ilfov

97

CAS OPSNAJ

98

CAS MTCT

 

Exemplu: un cetătean din Republica Ungaria, bărbat si născut la 14 mai 1970, care îsi desfăsoară activitatea la o firmă din România si care nu are domiciliul sau resedinta în România, dar contribuie la fond ca urmare a activitătii desfăsurate, trebuie luat în evidentă de CAS Arad si va avea un număr de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate după cum urmează: 1700514540011.”

8. La anexa nr. 2a) la normele metodologice, a doua notă de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

„**) Se va mentiona categoria de salariat: S - salariat, CM - concedii medicale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, AM - accident de muncă, CT - cenzori, membri în consiliul de administratie, alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, SOM - somer, CIC - concediu de crestere a copilului până la vârsta de 2 ani, DIS – persoană disponibilizată cu plăti compensatorii acordate în baza în baza unor acte normative, DCM - persoană disponibilizată cu plăti compensatorii acordate în baza contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, TAS - persoană beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, SCS - salariat care nu are domiciliu sau resedinta în România (numai pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare al regulamentelor CEE nr. 1.408/71 si 574/72).”

9. Anexele nr. 3 si 4 la normele metodologice se abrogă.

10. La anexa nr. 5 la normele metodologice, la litera E, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Alte venituri conform art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 2 octombrie 2008.

Nr. 754.