MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 691         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 octombrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 931 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1)si art. 12 fraza a doua teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

            Decizia nr. 932 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

            Decizia nr. 933 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

            Decizia nr. 934 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, precum si a prevederilor art. 264, art. 291 si art. 314 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 935 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.208. - Hotărāre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, īn lei, ale Romāniei la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2008

 

            1.209. - Hotărāre pentru aprobarea plătii unor cotizatii ale Romāniei īn cadrul ONU

 

            1.212. - Hotărāre privind instituirea burselor „Titu Maiorescu” pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare īn străinătate, īn vederea formării de specialisti īn domeniile de interes ale Uniunii Europene

 

            1.230. - Hotărāre pentru aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare īn sectorul zootehnic pentru anul 2008

 

            1.231. - Hotărāre privind modificarea Hotărārii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea īn constructii

 

            1.241. - Hotărāre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor īn unele circumscriptii electorale

 

            1.252. - Hotărāre privind trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea din subordinea Ministerului Apărării īn subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

            1.276. - Hotărāre privind unele măsuri referitoare la organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, īn perioada 23-25 martie 2009, a celui de- al treilea Summit Mondial al Procurorilor Generali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            119. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 33/2006 privind reguli de ofertare pe piata de echilibrare

 

            2.491/C.- Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 7 din 21 ianuarie 2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 931

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si art. 12 fraza a doua

teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 20 alin. (2)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat- asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 7 alin. (1) si art. 12 teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere”, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Transbus” - S.A. din Brasov īn Dosarul nr. 5.134/62/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

            La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, domnul Bogdan Adomnoaiei, consilier juridic cu delegatie depusă la dosar. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

            Curtea dispune a se face apelul si īn Dosarul nr. 942D/2008, avānd ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de aceeasi societate comercială īn Dosarul nr. 6.842/62/2007 al aceleiasi instante.

            Si īn acest dosar răspunde consilierul juridic al societătii comerciale autoare a exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

            Curtea, din oficiu, pune īn discutie conexarea dosarelor.

            Reprezentantul autorului exceptiei si procurorul de sedintă sunt de acord cu conexarea.

            Curtea, īn temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 942D/2008 la Dosarul nr. 914D/2008, care a fost primul īnregistrat.

            Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului autorului exceptiei, care solicită admiterea exceptiei.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată.

CURTEA,

            avānd īn vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

            Prin īncheierile din 14 martie 2008 si 1 aprilie 2008, pronuntate īn Dosarele nr. 5.134/62/2007 si, respectiv, nr. 6.842/62/2007, Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 7 alin. (1) si art. 12 teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere”.

            Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Transbus” - S.A. din Brasov īn cauze avānd ca obiect anularea unor acte administrative.

            Īn motivările exceptiei se sustine, īn esentă, că accesul la justitie devine pur formal īn cazul actelor administrative ale căror efecte sunt limitate īn timp, īncetānd pānă la momentul la care persoana vătămată ar urma să se adreseze instantei de judecată, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Se mai arată că se nesocoteste dreptul la apărare, īntrucāt, pānă la momentul aducerii cauzei īn fata instantei de judecată, persoana vătămată nu poate formula o apărare motivată, necunoscānd temeiul de fapt al emiterii actului administrativ. Pentru aceleasi motive critică si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 12 teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, despre care arată că sunt īn strānsă legătură cu cele ale art. 7 din aceeasi lege. Cu privire la dispozitiile art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, autorul exceptiei sustine că īncalcă dreptul de acces liber la justitie si dreptul la apărare, „īncălcarea făcāndu- se nu prin cuprinderea unei sanctiuni īn textul legal, ci prin modalitatea īn care această sanctiune este aplicată”.

            Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neīntemeiată.

            Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

            Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

            examinānd īncheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele īntocmite de judecătorul- raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie, potrivit īncheierii de sesizare, prevederile art. 7 alin. (1)si art. 12 teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Ca urmare a modificării acesteia prin Legea nr. 262/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, textele de lege criticate au următorul cuprins, teza finală a art. 12 devenind teza finală a frazei a doua din art. 12:

            - Art. 7 alin. (1): „Īnainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată īntr- un drept al său ori īntr- un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autoritătii publice emitente sau autoritătii ierarhic superioare, dacă aceasta există, īn termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, īn tot sau īn parte, a acestuia”.

            - Art. 12 fraza a doua teza finală: „(...) precum si orice īnscris care face dovada īndeplinirii procedurii prealabile, dacă acest demers era obligatoriu.”

            De asemenea, obiect al exceptiei īl constituie si prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 398 din 9 mai 2006. Textul criticat are următorul cuprins:

            - Art. 20 alin. (2): „(2) Copia conformă a licentei de transport se suspendă de către autoritatea competentă īn cazul săvārsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările īn vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.”

īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare si art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului administrativ vătămător si repararea pagubei.

            Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că a mai examinat constitutionalitatea dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, constatānd, prin numeroase decizii, că acestea sunt conforme textelor si principiilor Legii fundamentale. Īn acest sens, pot fi enumerate, exemplificativ, Decizia nr. 1.074 din 20 noiembrie 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 853 din 12 decembrie 2007 sau Decizia nr. 488 din 6 mai 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 19 mai 2008. De asemenea, prin Decizia nr. 912 din 5 decembrie 2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2007, Curtea Constitutională s- a mai pronuntat si asupra prevederilor art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie ca si īn prezenta cauză si a constatat că exceptia este neīntemeiată, pentru motivele acolo retinute.

            Īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, solutiile pronuntate cu acele prilejuri si motivele pe care acestea s-au īntemeiat īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.

            Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si art. 12 fraza a doua teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Transbus” - S.A. din Brasov īn dosarele nr. 5.134/62/2007 si nr. 6.842/62/2007 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată īn sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat- asistent, Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 932

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat- asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Alba - Sectia de contencios administrativ si fiscal īn Dosarul său nr. 50/57/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neīntemeiată a exceptiei de

neconstitutionalitate, invocānd īn acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

            avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin īncheierea nr. 7/F/CA/2008 din 26 martie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 50/57/2008, Curtea de Apel Alba - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată īntr- un litigiu avānd ca obiect solutionarea exceptiei de nelegalitate partială a unui certificat de atestare a unui drept de proprietate.

īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea de Apel Alba - Sectia de contencios administrativ si fiscal sustine, īn esentă, că prevederile de lege criticate īncalcă principiul neretroactivitătii legii, īntrucāt permit ca legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual să fie cercetată oricānd īn cadrul unui proces, indiferent de data emiterii actului.

            Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

            Guvernulconsideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

            Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

            examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul- raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 4 - „Exceptia de nelegalitate” din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificată prin Legea nr. 262/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, care au următorul cuprins:

            - Art. 4: „(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricānd īn cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea părtii interesate. Īn acest caz, instanta, constatānd că de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, sesizează, prin īncheiere motivată, instanta de contencios administrativ competentă si suspendă cauza, īncheierea de sesizare a instantei de contencios administrativ nu este supusă niciunei căi de atac, iar īncheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacată odată cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune īn ipoteza īn care instanta īn fata căreia s- a ridicat exceptia de nelegalitate este instanta de contencios administrativ competentă să o solutioneze.

            (2) Instanta de contencios administrativ se pronuntă, după procedura de urgentă, īn sedintă publică, cu citarea părtilor si a emitentului. Īn cazul īn care exceptia de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis anterior intrării īn vigoare a prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare la dispozitiile legale īn vigoare la momentul emiterii actului administrativ.

            (3) Solutia instantei de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară īn termen de 5 zile de la comunicare si se judecă de urgentă si cu precădere.

            (4) Īn cazul īn care instanta de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanta īn fata căreia s- a ridicat exceptia va solutiona cauza, fără a tine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.”

            Īn opinia instantei de judecată, autoare a exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine art. 15 alin. (2) din Constitutie, care prevede că legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale si contraventionale mai favorabile, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

            Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s- a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului de lege ce formează obiectul prezentei exceptii, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale si prin prisma unor critici similare, iar prin mai multe decizii, dintre care poate fi amintită, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 404 din 10 aprilie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, Curtea a respins exceptia ca neīntemeiată, pentru considerentele acolo retinute. Īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudentei īn materie a Curtii Constitutionale, solutiile pronuntate deja de instanta de contencios constitutional si motivele pe care acestea s- au bazat īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.

            Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Alba - Sectia de contencios administrativ si fiscal īn Dosarul său nr. 50/57/2008. Definitivă si general obligatorie.             Pronuntată īn sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat- asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 933

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

            Ioan Vida - presedinte

            Nicolae Cochinescu - judecător

            Acsinte Gaspar - judecător

            Petre Lăzăroiu - judecător

            Ion Predescu - judecător

            Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

            Tudorel Toader - judecător

            Augustin Zegrean - judecător

            Ion Tiucă - procuror

            Afrodita Laura Tutunaru - magistrat- asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Nandor Uhrin īn Dosarul nr. 7.592/55/R/2007 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

            Cauza se află īn stare de judecată.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată.

CURTEA,

            avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 13 martie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 7.592/55/R/2007, Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Nandor Uhrin īn dosarul de mai sus, avānd ca obiect solutionarea unei plāngeri formulate īmpotriva procesului- verbal de constatare a contraventiei aflate īn calea de atac a recursului.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate īncalcă dispozitiile constitutionale ale art. 18 alin. (1), referitoare la protectia generală a persoanelor si a averilor cetătenilor străini si apatrizilor care locuiesc īn Romānia, si ale art. 21, referitoare la Accesul liber la justitie, deoarece cetăteanul străin apare ca defavorizat īn cazul săvārsirii unei contraventii pe teritoriul Romāniei, care atrage retinerea permisului de conducere si eventual suspendarea lui, īntrucāt, īmpotriva vointei sale, este nevoit să efectueze īncă cel putin o vizită īn Romānia pentru a i se restitui permisul de conducere. Asa fiind, regimul la care este supus cetăteanul străin este unul discriminatoriu fată de cetăteanul romān aflat īn aceeasi situatie.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu īnlătură posibilitatea părtilor interesate de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, īn cadrul unui proces public, judecat de o instantă independentă, impartială si instituită prin lege, īntr- un termen rezonabil.

Īn acest sens, potrivit art. 118 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, „īmpotriva procesului- verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plāngere, īn termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria īn a cărei rază de competentă a fost constatată fapta”.

Dispozitiile art. 18 din Constitutie nu au incidentă īn cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate,

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul- raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 97, referitoare la măsurile tehnico-administrative ce pot fi dispuse de politistul rutier, din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare, pronuntāndu- se Decizia nr. 900 din 16 octombrie 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007, care īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.

Distinct de argumentele deciziei mai sus mentionate, Curtea constată că nu poate fi primită nici critica referitoare la īngrădirea liberului acces la justitie si la dreptul la un proces echitabil, deoarece, pe de o parte, dispozitiile legale criticate nu prevăd vreo interdictie care să afecteze acest drept si, pe de altă parte, actul normativ oferă, potrivit art. 118 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, tocmai posibilitatea persoanei interesate de a se adresa justitiei īmpotriva procesului- verbal de constatare a contraventiei.

De asemenea, părtile interesate beneficiază de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, fără niciun fel de discriminare arbitrară, cu atāt mai mult cu cāt, potrivit art. 113 alin. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, „Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, īmpotriva căruia s- a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, īnainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare īnainte de data părăsirii teritoriului Romāniei.” lată că, dimpotrivă, īn considerarea calitătii sale, cetăteanul străin este discriminat pozitiv si beneficiază de posibilităti ce nu īi sunt permise cetăteanului romān si, pe cale de consecintă, nu poate fi primită critica autorului exceptiei referitoare la necesitatea de a efectua īn plus cel putin o vizită īn Romānia pentru a i se restitui permisul de conducere.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Nandor Uhrin īn Dosarul nr. 7.592/55/R/2007 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată īn sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat- asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 934

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal,

precum si a prevederilor art. 264, art. 291 si art. 314 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, precum si a prevederilor art. 264, art. 291 si art. 314 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru I. Dinu īn Dosarul nr. 197/279/2007 al Judecătoriei Piatra-Neamt.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

            Cauza se află īn stare de judecată.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece autorul exceptiei nu a motivat- o.

CURTEA,

            avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin īncheierea din 2 aprilie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 197/279/2007, Judecătoria Piatra- Neamt a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, precum si a prevederilor art. 264, art. 291 si art. 314 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru I. Dinu īn dosarul de mai sus avānd ca obiect solutionarea unei cauze penale.

            Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate īncalcă dispozitiile constitutionale ale art. 20 referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale Protocolului nr. 11 din 11 mai 1994 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie, dar nu a arătat īn concret īn ce constă neconcordanta textelor criticate cu aceste dispozitii.

            Judecătoria Piatra- Neamt opinează că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie, iar art. 20 din Legea fundamentală nu are incidentă īn cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul- raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 215 alin. 2 - īnselăciunea din Codul penal, precum si dispozitiile art. 264 cu denumirea marginală Actul de sesizare a instantei, art. 291 cu denumirea marginală Citarea părtilor la judecată si art. 314 cu denumirea marginală Prezenta inculpatului la judecată, acestea din urmă din Codul de procedură penală.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că din examinarea criticilor expuse de autorul exceptiei rezultă că acesta s- a limitat la a face precizarea că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 20 din Constitutie, precum si Protocolului nr. 11 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „Sesizările trebuie făcute īn formă scrisă si motivate.” Or, de vreme ce autorul exceptiei nu a motivat- o, instanta de contencios constitutional nu se poate substitui acestuia.

Īn plus, Protocolul nr. 11 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie, īncheiat la Strasbourg la 11 mai 1994, ratificat de Romānia prin Legea nr. 79/1995, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995, se referă, asa cum rezultă din titlul acestuia, la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie si nu are niciun fel de incidentă īn cauză.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, precum si a prevederilor art. 264, art. 291 si art. 314 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru I. Dinu īn Dosarul nr. 197/279/2007 al Judecătoriei Piatra- Neamt.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat- asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 935

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat- asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gavril Mirza, Petru Stirbu si loan Stan īn Dosarul nr. 16.199/1/2006 al īnaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală si de Alexandru Hromei īn Dosarul nr. 165.2/110/2005 al Curtii de Apel Bacău - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde, pentru autorii Gavril Mirza, Petru Stirbu si loan Stan, domnul avocat Augustin Răducanu din cadrul Baroului Dāmbovita, cu delegatie la dosar. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Curtea, avānd īn vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate īn dosarele nr. 967D/2008 si nr. 1.048D/2008 au continut identic, pune īn discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul autorilor exceptiei este de acord cu conexarea celor două dosare.

Reprezentantul Ministerului Public, avānd īn vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, īn temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.048D/2008 la Dosarul nr. 967D/2008, care este primul īnregistrat.

Cauza se află īn stare de judecată.

Apărătorul ales al autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia, arătānd că, pe lāngă motivele invocate īn fata instantei de drept comun, consideră că sunt afectate si prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3).

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată, sens īn care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin īncheierile din 11 martie 2008 si 15 aprilie 2008, pronuntate īn dosarele nr. 16.199/1/2006 sinr. 165.2/110/2005, Īnalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală si Curtea de Apel Bacău - Sectia penală au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată, īn dosarele de mai sus, de Gavril Mirza, Petru Stirbu, loan Stan si Alexandru Hromei.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale mentionate īncalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la apărare, ale art. 124 alin. (2) referitoare la unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei, ale art. 20 referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 6 paragraful 1 si paragraful 3 lit. d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece inculpatii sunt lipsiti de posibilitatea de a pune īntrebări martorului, astfel īncāt principiul contradictorialitătii si al oralitătii să capete consistentă īn plan procedural. De altfel, si instanta de judecată este lipsită de posibilitatea de a-si forma intima convingere pe baza unor probe nemijlocit administrate īn conditii de oralitate si contradictorialitate.

De asemenea, declaratiile testimoniale sunt administrate īn faza de urmărire penală īn baza altor principii decāt cele care guvernează faza de judecată, fapt ce limitează posibilitatea inculpatului de a se apăra corespunzător. Īn plus, īn prima fază a procesului penal probele sunt administrate de un magistrat procuror neindependent si ar trebui ca acestea să constituie temei doar pentru trimiterea īn judecată, nu si temei al condamnării.

Īnalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Curtea de Apel Bacău - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, deoarece prevederile legale potrivit cărora, dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta īn cursul urmăririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei, nu pot afecta dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare al inculpatului, deoarece acesta a avut posibilitatea să cunoască această declaratie īn cursul urmăririi penale.

De asemenea, instanta de judecată are deplina libertate de a aprecia o declaratie de martor dată īn faza de urmărire penală, pronuntāndu- se asupra concludentei, pertinentei si utilitătii ei, după coroborarea acesteia cu celelalte probe administrate īn cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele īntocmite de judecătorul- raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Ascultarea martorului, expertului sau interpretului, care au următorul continut:

- Art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală: „Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta īn cursul urmăririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei.”

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul Deciziei nr. 704 din 11 septembrie 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, Curtea Constitutională a respins ca neīntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Deoarece pānă īn prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus- mentionate īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.

Īn ce priveste invocarea unor noi dispozitii constitutionale pentru sustinerea exceptiei, Curtea constată că aceasta nu poate fi examinată, deoarece instanta de contencios constitutional se pronuntă numai in limine litis, asa cum a fost sesizată prin īncheierea instantei de drept comun.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gavril Mirza, Petru Stirbu si loan Stan īn Dosarul nr. 16.199/1/2006 al īnaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală si de Alexandru Hromei īn Dosarul nr. 165.2/110/2005 al Curtii de Apel Bacău - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat- asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, īn lei, ale Romāniei la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2008

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, īn lei, ale Romāniei la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2008, īn sumă totală de 634.800 lei, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie īn bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.208.

 

ANEXĂ

 

CONTRIBUTIILE VOLUNTARE,

īn lei, ale Romāniei la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2008

 

Nr. crt.

Programul (fondul) de dezvoltare al ONU

Contributia pe anul 2008 (lei)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):

 

- costuri suportate de Guvernul Romāniei pentru Oficiul PNUD de la Bucuresti (GLOC)

300.000

- contributia voluntară pentru programe

100.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

42.800

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

192.000

 

TOTAL:

634.800

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea plătii unor cotizatii ale Romāniei īn cadrul ONU

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Īncepānd cu anul 2009, se aprobă plata cotizatiilor Romāniei la tribunalele penale internationale si la Planul de renovare a sediului ONU, care se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, īn limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale, pe baza notificărilor primite de la reprezentanta ONU.

Art. 2. - Pentru anul 2008 se aprobă plata cotizatiilor Romāniei la următoarele:

a) tribunalele penale internationale, īn sumă totală de 138.001 dolari S.U.A., repartizată conform destinatiilor prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre;

b) Planul de renovare a sediului ONU, īn sumă de 240.338 dolari S.U.A.

Art. 3. - Plata cotizatiilor prevăzute la art. 2 se efectuează din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.209.

 

ANEXA

 

COTIZATIILE ROMĀNIEI

la tribunalele penale internationale pe anul 2008

 

Nr. crt.

Tribunalul penal international

Cotizatia pe anul 2008 (dolari SUA)

1.

Tribunalul Penal International pentru Fosta Iugoslavie

80.630

2.

Tribunalul Penal International pentru Rwanda

57.371

 

TOTAL:

138.001

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind instituirea burselor „Titu Maiorescu” pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare īn străinătate, īn vederea formării de specialisti īn domeniile de interes ale Uniunii Europene

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 172 alin. (7) si (8) din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se instituie bursele „Titu Maiorescu” pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare īn străinătate, īn vederea formării de specialisti īn domeniile de interes ale Uniunii Europene, īncepānd cu anul 2008, pentru o perioadă de 5 ani consecutivi.

Art. 2. - (1) Bursele „Titu Maiorescu” sunt īn număr de 250 anual si se acordă pentru următoarele domenii de interes ale Romāniei, ca stat membru al Uniunii Europene:

a) administratie europeană;

b) politică regională;

c) institutii europene si legătura cu institutiile nationale;

d) drept european;

e) justitie si afaceri interne;

f) agricultură/politici agricole;

g) politica īn domeniul transporturilor;

h) politica industrială si de īntreprindere, dreptul societătilor comerciale;

i) politica īn domeniul concurentei;

j) politici sociale si de ocupare a fortei de muncă;

k) politici īn domeniul sănătătii;

l) energie;

m) politici de mediu īn Uniunea Europeană;

n) bugetul Uniunii Europene;

o) managementul fondurilor de coeziune si structurale;

p) managementul proiectelor (PCM - Project Cycle Management);

g) societatea informatională īn Uniunea Europeană;

r) specializări pe domenii de acguis: statistică (EUROSTAT), piată internă;

s) politici educationale;

t) multilingvism.

(2) Bursele prevăzute la art. 1 se acordă pentru stagii cu o durată de 3 luni.

(3) Bursele se acordă persoanelor care īndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au cetătenie romānă si domiciliul stabil īn Romānia;

b) sunt absolventi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licentă ai ciclului de studii universitare de licentă, masterat sau studii aprofundate;

c) sunt fie studenti la programele de masterat/cursanti la studii aprofundate, la īnvătămāntul de zi/frecventă redusă/la distantă, īn institutii de īnvătămānt acreditate din Romānia, fie doctoranzi, forma cu frecventă/fără frecventă, īn institutii organizatoare de studii universitare de doctorat din Romānia, fie au titlul de doctor īn stiinte, fie au calitatea de personal īncadrat īn autorităti si institutii publice, precum si īn alte institutii de drept public din Romānia.

Art. 3. - (1) Finantarea burselor „Titu Maiorescu” se asigură integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu īncadrarea īn prevederile bugetare aprobate acestui minister.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului asigură, din bugetul alocat, prin Centrul National pentru Burse de Studii īn Străinătate, pentru fiecare bursier o sumă lunară de 1.000 euro pe perioada stagiului īn străinătate.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului asigură, din bugetul alocat, prin Centrul National pentru Burse de Studii īn Străinătate, fiecărui bursier cheltuielile de transport international pānă la locul de stagiu si retur, o singură dată pe perioada stagiului de bursă.

Art. 4. - (1) Selectionarea bursierilor se face prin concurs national, organizat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Centrul National pentru Burse de Studii īn Străinătate, pe baza unui regulament, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) Plecarea la studii īn străinătate a beneficiarilor burselor are loc pe bază de contract, īn care este prevăzută, printre altele, obligatia bursierului ca, la īntoarcerea īn tară, după finalizarea stagiului īn străinătate, să desfăsoare o activitate pe o perioadă de 3 luni īn institutia de īnvătămānt acreditată/autoritatea/institutia publică/institutia de drept public din Romānia de unde provine, destinată aplicării cunostintelor dobāndite īn perioada de stagiu de bursă īn străinătate.

(3) Modelul- cadru al contractului se elaborează de Centrul National pentru Burse de Studii īn Străinătate, se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, si se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 5. - Īn cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către beneficiarii burselor, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Centrul National pentru Burse de Studii īn Străinătate, va proceda, īn conditiile legii, la recuperarea cheltuielilor efectuate aferente stagiului de bursă īn străinătate.

Art. 6. - Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Centrul National pentru Burse de Studii īn Străinătate, va elabora regulamentul prevăzut la art. 4 alin. (1).

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Cāmpeanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.212.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare īn sectorul zootehnic pentru anul 2008

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă īn agricultură īncepānd cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere īn agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă cuantumul plătilor nationale directe complementare īn sectorul zootehnic pentru anul 2008, denumite īn continuare prime, diferentiate pe specii, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, prime care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anii 2008 si 2009.

(2) Primele prevăzute la alin. (1) se acordă īn două transe producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru bovinele īnregistrate īn Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008 si/sau pentru ovinele/caprinele care au īmplinit vārsta de un an la data de 31 martie 2008, īn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Se aprobă cuantumul primei transe, iar cuantumul celei de- a doua transe se stabileste după publicarea ratei de schimb valutar pentru anul 2008 de către Banca Centrală Europeană si după transmiterea de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a listei cu efectivele de bovine, ovine si caprine eligibile la primele prevăzute la alin. (1), īn limita plafonului maxim garantat Romāniei pentru plăti nationale directe.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.230.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL

plătilor nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2008

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificarea primei

Valoarea unitară

- cuantum -

(lei/cap)

Valoarea totală

- lei -

Transa I

1.

Prima pe exploatatie, īn functie de efectivul de bovine īnregistrat īn Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008

350

486.818.500

2.

Prima pe cap de animal pentru ovine/caprine care au īmplinit vārsta de un an pānă la data de 31 martie 2008

25

162.511.675

 

TOTAL:

 

649.330.175

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea Hotărārii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea īn constructii

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 „Regulament privind conducerea si asigurarea calitătii īn constructii” la Hotărārea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea īn constructii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Partea introductivă a articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Īn situatia īn care sistemul calitătii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, nu este certificat, documentele principale ale sistemului calitătii vor fi avizate de organisme acreditate, īn conditiile legii, īn următoarele cazuri:”.

2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor are atributia de a asigura conditiile pentru aplicarea unitară a sistemului calitătii īn constructii, instituit prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea īn constructii, cu modificările ulterioare.”

3. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către operatorii economici si persoanele juridice implicate, sub aspectul existentei si aplicării conducerii si asigurării calitătii īn constructii, se fac de către Inspectoratul de Stat īn Constructii - ISC.”

Art. II. - Īn tot cuprinsul Hotărārii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea īn constructii, cu modificările si completările ulterioare, denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului” se īnlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor”.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lāszlo Borbely

Seful Cancelariei Primului- Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.231.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor īn unele circumscriptii electorale

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 16 noiembrie 2008, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru primarul comunei Voinesti, judetul lasi, si pentru primarul comunei Zagăr, judetul Mures.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.241.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea din subordinea Ministerului Apărării īn subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea, care īsi schimbă denumirea īn Spitalul Clinic de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea, din subordinea Ministerului Apărării īn subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(2) Spitalul Clinic de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea se organizează, functionează si se finantează conform reglementărilor aplicabile unitătilor sanitare cu paturi din cadrul retelei sanitare a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, adaptate la specificul prevederilor titlului VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Imobilul, compus din teren si constructii, aflat īn domeniul public al statului, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, trece din administrarea Ministerului Apărării īn administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 3. - Activele fixe, materialele de natura obiectelor de inventar, precum si alte bunuri, proprietate privată a statului, aflate īn administrarea Ministerului Apărării si īn folosinta Spitalului Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea, trec īn administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative prin Spitalul Clinic de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea.

Art. 4. - (1) Cadrele militare īn activitate, īncadrate la Spitalul Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea sunt preluate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin transfer īn interesul serviciului, si li se echivalează gradele militare detinute cu grade profesionale stabilite potrivit legislatiei aplicabile functionarilor publici cu statut special din Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

(2) Cadrele militare īn activitate īncadrate la Spitalul Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea beneficiază de drepturile bănesti avute, pānă la punerea īn aplicare a prevederilor alin. (1).

Art. 5. - (1) Personalul civil care īsi desfăsoară activitatea īn Spitalul Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea se preia de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si se salarizează potrivit legislatiei aplicabile acestei categorii de personal din reteaua sanitară a Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(2) Personalul civil īncadrat la Spitalul Clinic de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea beneficiază de drepturile bănesti avute, pānă la punerea īn aplicare a prevederilor alin. (1).

Art. 6. - Prin trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea īn subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, efectivele acestui minister pe timp de pace se suplimentează cu 307 posturi, din care 6 posturi de politisti si 301 posturi de personal contractual.

Art. 7. - Contractele de furnizare de servicii medicale pentru anul 2008, īncheiate de Spitalul Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si contractele īncheiate cu furnizorii de servicii si bunuri rămān īn fiintă.

Art. 8. - Īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Ministerul Apărării si Ministerul Internelor si Reformei Administrative īncheie un protocol prin care beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, aflati pe listele de capitatie ale medicilor de familie ai Spitalului Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea, li se acordă īn continuare asistentă medicală si medicamente, īn conditiile legii.

Art. 9. - Predarea-primirea bunurilor transmise potrivit art. 2 si 3, a efectivelor prevăzute la art. 4 si 5, a drepturilor si obligatiilor patrimoniale ale Spitalului Clinic Militar de Urgent㠄Avram Iancu” Oradea, precum si a mijloacelor financiare aferente se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 10. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare īn volumul si īn structura bugetelor Ministerului Apărării si Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si īn structura bugetului de stat pe anul 2008, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lįszló Borbély

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Cāmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.252.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, compus din teren si constructii, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Ministerului Apărării īn administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate īn administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Oradea,

Str. Dunării nr. 3—5,

judetul Bihor

Statul romān,

Ministerul Apărării

Statul romān,

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- imobil 855

- cod. 8.29.09

- nr. M.F. 106719

Suprafata construită - 4.573 m2

Suprafata desfăsurată - 8.026 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile - 17.041 m2

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, īn perioada 23-25 martie 2009, a celui de- al treilea Summit Mondial al Procurorilor Generali

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă organizarea si desfăsurarea īn Romānia a celui de- al treilea Summit Mondial al Procurorilor Generali, la Bucuresti, īn perioada 23-25 martie 2009, denumit īn continuare Summit.

(2) Īn scopul participării la activitatea prevăzută la alin. (1)se aprobă invitarea īn tară a unui număr de 424 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea īn tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural- stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua īn acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare īn tară a actiunilor de protocol, cu modificările ulterioare.

(3) Sarcina organizării Summitului īi revine Ministerului Public - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie, īn calitate de coordonator.

(4) Īn vederea organizării īn bune conditii a Summitului, Ministerul Public - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Serviciul de Protectie si Pază, īn baza unor protocoale de colaborare īncheiate īntre conducătorii institutiilor publice respective.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente organizării Summitului se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Pentru asigurarea finantării cheltuielilor aferente organizării Summitului, se pot atrage si fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice din tară si din străinătate, īn conditiile legii.

(3) Ministerul Public - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării Summitului, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - Īn vederea organizării si desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 alin. (1), Ministerul Public - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie, īn calitate de ordonator principal de credite, poate angaja cheltuieli īn anul 2008, cu termene de plată īn anul 2009, pentru achizitii de bunuri si servicii necesare īn acest scop, īn limita sumei de 3.700 mii lei.

Art. 4. - Fondurile prevăzute la art. 3 urmează a fi utilizate pe baza normativelor aprobate prin prezenta hotărāre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Ministerul Public - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie este autorizat să angajeze si să efectueze cheltuielile necesare desfăsurării īn conditii de eficientă a Summitului, precum si a evenimentelor conexe acestuia, inclusiv cheltuielile pentru actiuni de diplomatie publică, evenimente media, actiuni de promovare, catering si cazare pentru participantii la Summit, materiale personalizate, măsuri de asigurare a securitătii.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Cretu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.276.

 

ANEXĂ

 

NORMATIV DE CHELTUIELI

pentru actiunile de protocol ocazionate de desfăsurarea celui de-al treilea Summit Mondial al Procurorilor Generali

 

Masă oficială

300 lei/persoană

Cocteil

50 lei/persoană

Catering

200 lei/persoană

Cheltuieli zilnice de masă (pentru participantii străini, īn situatia īn care se impune acest lucru)

150 lei/persoană

Cadouri (album de prezentare a valorilor culturale si artistice ale Romāniei)

560 lei/persoană

Tratatii

6,5 lei/persoană

Īnchiriere autoturisme demnitari

370 lei/auto/zi

Īnchiriere autoturisme delegati

300 lei/auto/zi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 33/2006 privind reguli de ofertare pe piata de echilibrare

 

Tinānd cont de Referatul de aprobare īntocmit de Departamentul piată de energie electrică,

īn conformitate cu prevederile procesului- verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei din data de 26 septembrie 2008,

īn temeiul art. 9 alin. (2) si (6), al art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările ulterioare, si al prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 25/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 33/2006 privind reguli de ofertare pe piata de echilibrare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Preturile din ofertele zilnice pe piata de echilibrare se limitează astfel:

a) diferenta dintre cel mai mare pret din oferta zilnică pe perioada unei zile de livrare si cel mai mic pret din oferta zilnică pe perioada aceleiasi zile de livrare, pentru fiecare unitate dispecerizabilă/consumator dispecerizabil, este de maxim 100 Iei/MWh; precum si

b) cel mai mare pret din oferta zilnică pe piata de echilibrare corespunzătoare reglajului de crestere de putere se limitează superior la 400 Iei/MWh, pe fiecare interval de dispecerizare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data publicării.

Art. III. - Participantii la piata de energie electrică, precum si Compania National㠄Transelectrica” - S.A. duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 septembrie 2008.

Nr. 119.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 septembrie 2008.

Nr. 2.491/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Adam Marin, fiul lui Alexei si Domnica (născuta la 16.01.1934 īn localitatea Sipoteni), născut la data de 12 noiembrie 1972 īn localitatea Sipoteni, Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 38, bl. 2, ap. 923. (9.521/2003) Copii minori: Adam Cristian, născut la data de 17.06.2004.

2. Albanciuc Oxana, fiica lui Grigore si Tamara (fiica lui Bezzubenco Miron si Elena, născută la 6.02.1923 īn localitatea Drepcăuti, raionul Briceni), născută la data de 3 august 1978 īn localitatea Pervomaisc, raionul SIobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ismail nr. 102, bl. 3, ap. 43. (720/2006)

3. Albulesa Tatiana, fiica lui Dumitru si Elena (fiica lui Railean Sofronie, născut la 17.08.1917 īn Redi- Ceresnovăt), născută la data de 10 decembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău str. G. Casu nr. 2/1. (592/2007)

4. Arseni Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut la 6.02.1930 īn localitatea Lăpusna) si Feodora, născută la data de 18.01.1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Maria Drăgan nr. 34, ap. 13. (15.253/2003)

5. Arseni Vasile, fiul lui Nicolae (născut la 6.02.1930 īn localitatea Lăpusna) si Nina, născut la data de 3 octombrie 1959 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Maria Drăgan nr. 34, ap. 13. (15.253/2003)

6. Avram Carolina, fiica lui Ilie si Lidia (fiica lui Cotrută Tudor, născut la 15.02.1922 īn localitatea Fălesti, si Paulina), născută la data de 28 noiembrie 1978 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Calea lesilor nr. 47, ap. 505. (17.322/2003)

7. Babov Ivan, fiul lui Ivan (născut la 17.01.1924 īn localitatea Lunga) si Tatiana, născut la data de 30 noiembrie 1961 īn localitatea Găvănoasa, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Kiev nr. 14, bl. 1, ap. 42. (3.835/2003) Copii minori: Babova Daria, născută la data de 22.06.2007.

8. Bălan Alexandra, fiica lui Isaicul Nicolae si Olga (născută la data de 15.10.1936 īn localitatea Cocieri), născută la data de 2 decembrie 1957 īn localitatea Cocieri, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1, ap. 49, judetul Chisinău. (639/2003)

9. Balaur Oleg, fiul lui Pavel (fiul lui Alexei si Ana, născută la data de 4.09.1911 īn localitatea Buteni) si Parascovia, născut la data de 14 ianuarie 1971 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 109, ap. 25, judetul Lăpusna. (2.915/2003) Copii minori: Balaur Oleg, născut la data de 6.05.1997, si Balaur Alexandru, născut la data de 23.02.1992.

10. Balmus Veaceslav, fiul lui Dumitru (fiul lui Vladimir, născut la 24.01.1930 īn localitatea Telenesti) si Elena, născut la data de 6 iulie 1978 īn localitatea Bogzesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bogzesti, judetul Telenesti. (6.094/2004)

11. Bilic Olga, fiica lui Visarion si Nina (fiica lui Maldur Gheorghe, născut la 20.05.1923 īn localitatea Cahul, si Feodora), născută la data de 16 ianuarie 1981 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, Str. Păcii nr. 61, ap. 2. (14.993/2003)

12. Blănaru Eduard, fiul lui Vasile (fiul lui Dumitru, născut īn anul 1909 īn localitatea Baimaclia) si Parascovia, născut la data de 25 septembrie 1987 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Dorobantilor nr. 105. (4.183bis/2003)

13. Blănaru Tatiana, fiica lui Vasile (fiul lui Dumitru, născut īn anul 1909 īn localitatea Baimaclia) si Parascovia, născută la data de 15 octombrie 1984 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Dorobantilor nr. 105.(4.183bis/2003)

14. Bobeico Mihail, fiul lui Victor si Anastasia (născută la 20.12.1920 īn localitatea Milestii Mici), născut la data de 1 ianuarie 1950 īn localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 5, ap. 56. (11.441/2003)

15. Boinceanu Valerii, fiul lui Nicolai (fiul lui Ilie, născut la 14.01.1907 īn localitatea Chisinău) si Natalia, născut la data de 16 iunie 1967 īn localitatea Cigīrleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Muncesti nr. 782, bl. 2, ap. 30.(12.574/2003) Copii minori: Boinceanu Alina, născută la data de 21.02.1992.

16. Botezatu Serghei, fiul lui Gheorghe (născut la 3.06.1936 īn localitatea Rădeni) si Eugenia, născut la data de 26 iulie 1970 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 47, ap. 73. (1.801/2003) Copii minori: Botezatu Cristian, născut la data de 21.12.1997, si Botezatu Victoria, născută la data de 17.11.2006.

17. Botnari Petru, fiul lui Andrei si Maria (născută la 2.08.1923 īn localitatea Călărasi), născut la data de 30 iunie 1959 īn localitatea Novaci, raionul Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Novaci, raionul Călărasi, judetul Ungheni. (11.743/2003)

18. Brīnzilă Nina, fiica lui Pavel (născut la 12.06.1930 īn localitatea Lăpusna) si Elisaveta, născută la data de 19 mai 1960 īn localitatea Siscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 28, bl. 1. (16.980/2003)

19. Buburuz Alexandru, fiul lui Gheorghe (născut la 2.05.1932 īn localitatea Chisinău) si Ana, născut la data de 9 noiembrie 1964 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Stefan- Vodă nr. 78. (13.143/2003) Copii minori: Buburuz Gheorghe, născut la data de 24.06.2004.

20. Bulat Pantelei, fiul lui Petru (născut la data de 27.06.1934 īn localitatea Lăpusna) si Alexandra, născut la data de 5 august 1956 īn localitatea Orac, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 2, ap. 33. (5.863/2003)

21. Bulat Violeta, fiica luiTeslaru Ion (născut la 14.03.1940 īn localitatea Leova) si Teslaru Valentina, născută la data de 17 martie 1968 īn localitatea Orac, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mihail Sadoveanu nr. 30, bl. 3, ap. 30. (5.862/2003)

22. Bulat Vladimir, fiul lui Juncu Fiodor (fiul lui Leon, născut la 17.02.1919 īn localitatea Biesti, si Efimia) si Maria, născut la data de 25 februarie 1978 īn localitatea Molovata, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Al. Marinescu nr. 21. (1.377/2003)

23. Bulgari Gabriela, fiica lui Colun Ion si lulia (fiica lui Bivol Pavel, născut la 16.11.1927 īn localitatea Orhei, si Lidia), născută la data de 29 aprilie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza- Vodă nr. 41, bl. 2, ap. 33. (9.400/2003)

24. Bulgaru Mihail, fiul lui Sveatoslav (fiul lui Mihail, născut la 2.11.1924 īn localitatea Gura- Căinarului) si Bolgaru Tatiana, născut la data de 27 martie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărvăreuca, raionul Floresti. (2.089/2004)

25. Burlea Sergiu, fiul lui Petru si Olga (fiica lui Leahu Luca si Agafia, născută īn anul 1918 īn localitatea Dubăsarii Vechi), născut la data de 23 februarie 1963 īn localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. (10.374/2003) Copii minori: Burlea Constantin, născut la data de 18.11.1990.

26. Căldare Angela, fiica lui Cemortan Petru (născut la data de 14.11.1938 īn localitatea Chetrosu) si Stela, născută la data de 11 septembrie 1965 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 28. (9.608/2003)

27. Căldare Igor, fiul lui Gheorghe (născut la data de 27.12.1939 īn localitatea Bacealia) si Agafia, născut la data de 18 mai 1964 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Moscovei nr. 13, ap. 28. (9.604/2003).

28. Caldare-Raicu Diana, fiica lui Igor si Angela (fiica lui Cemortan Petru, născut la data de 14.11.1938 īn localitatea Chetrosu, si Stela), născută la data de 2 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Moscovei nr. 13, ap. 28. (9.612/2003)

29. Calistru Olga, fiica lui Viorel (fiul lui Ion, născut la 1.04.1923 īn localitatea Bălti) si Zinaida, născută la data de 7 ianuarie 1979 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 200, bl. 1, ap. 84. (12.865/2003)

30. Catarama Ion, fiul lui Stefan (născut la data de 28.07.1932 īn localitatea Ungheni) si Eudochia, născut la data de 20 decembrie 1959 īn localitatea Pārjolteni, raionul Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pārjolteni, raionul Călărasi, judetul Ungheni. (7.494/2003)

31. Cavcaliuc Sergiu, fiul lui Filip si Maria (născută īn anul 1930 īn localitatea Micăuti), născut la data de 22 iulie 1968 īn localitatea Micăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Doga nr. 34, ap. 19. (5.701/2003) Copii minori: Cavcaliuc Andrei, născut la data de 6.12.1997.

32. Căldare Cristina, fiica lui lacob (fiul lui Alexei, născut la 11.03.1919 īn localitatea Bravicea) si Vera, născută la data de 15 iunie 1986 īn localitatea Năpădeni, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bravicea, raionul Călărasi. (4.143/2006)

33. Cărăus Cristina, fiica lui Vladimir (fiul lui Alexandru si Olga, născută la 21.04.1926 īn localitatea Brīnzeni) si Maria, născută la data de 19 octombrie 1979 īn localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pistruieni, raionul Telenesti. (13.480/2003)

34. Ceban Margareta, fiica lui Carp (născut la 14.03.1921 īn localitatea Cobīlea) si Neanila, născută la data de 21 noiembrie 1951 īn localitatea Cobīlea, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 54, bl. 1, ap. 26. (1.175/2003)

35. Cebotari Ana, fiica lui Codreanu Mihail si Nadejda (născută la 20.09.1927 īn localitatea Chetrosu), născută la data de 19 iulie 1952 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Britela de Circulatie nr. 5. (9.278/2003)

36. Cibotaru Radu, fiul lui Mihail (fiul lui Vasile, născut la 10.01.1916 īn localitatea Rīscani)si Maria, născut la data de 28 noiembrie 1980 īn localitatea Corlăteni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corlăteni, str. N. Testemiteanu nr. 15, judetul Rīscani. (2.740/2004)

37. Ciobanu Alexandru, fiul lui llarion si Eudochia (născută la 16.03.1923 īn localitatea Hlinaia), născut la data de 29 septembrie 1953 īn localitatea Hlinaia, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 227. (15.778/2003)

38. Ciobanu Maria, fiica lui Onica Teofil si Tatiana (născută la 19.01.1924 īn localitatea Durlesti), născută la data de 8 august 1957 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 227. (15.776/2003)

39. Cioinac Silvia, fiica lui Tudor (născut īn anul 1930 īn localitatea Fīntīnita) si Domnica, născută la data de 27 ianuarie 1956 īn localitatea Fīntīnita, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 161, bl. 5, ap. 5. (778/2003) Copii minori: Bulat Daniela, născută la data de 22.02.1991.

40. Ciortan Elena, fiica lui Gheorghe si Ioana (fiica lui Juscu Ion si Pelaghia, născută la 18.02.1918 īn Ungheni), născută la data de 28 noiembrie 1983 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldolva, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldolva, Chisinău, str. P Halippa nr. 6/8. (16.979/2003)

41. Ciubara Larisa, fiica lui Bosīi Vladimir (născut la data de 22.02.1935 īn localitatea Pīrlita) si Valentina, născută la data de 10 iunie 1962 īn localitatea Pīrlita, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 28, bl. 1, ap. 7. (16.825/2003) Copii minori: Ciubara Corina, născută la data de 27.09.1991.

42. Cladco Serghei, fiul lui Alexandru si Anastasia (născută la data de 12.11.1911 īn localitatea Ungheni), născut la data de 31 mai 1950 īn localitatea Costuleni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Romană nr. 66, ap. 40. (8.108/2003)

43. Cociu Sergiu, fiul lui Nicolae (fiul lui Zaharia, născut la 20.11.1930 īn localitatea Hīncesti) si Elena, născut la data de 19 aprilie 1983 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Nicolae lorga nr. 4. (12.537/2003)

44. Codreanu Victor, fiul lui Gheorghe (fiul lui Nicon, născut la 22.03.1908 īn localitatea Lăpusna) si Anastasia, născut la data de 1 februarie 1973 īn localitatea Selemet, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Selemet, raionul Cimislia. (2.058/2004)

45. Cojocaru lulia, fiica lui Chetrusca Tudor (născut la 2.03.1939 īn localitatea Dubăsarii Vechi) si Pelaghia, născută la data de 18 octombrie 1965 īn localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. (3.549/2003)

46. Cojocaru Valentin, fiul lui Ion (născut la 24.06.1933 īn localitatea Dubăsarii Vechi) si Maria, născut la data de 1 august 1960 īn localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. (3.547/2003)

47. Condrea Nicolae, fiul lui Grigore si Nina (născută la 19.10.1934 īn localitatea Biesti), născut la data de 27 aprilie 1957 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Step Soci, judetul Orhei. (1.520/2003)

48. Corcodel Aurel, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghe si Xenia, născută la 19.01.1922 īn localitatea Paladea) si Viorica, născut la data de 16 martie 1980 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, bd. Larisa nr. 4, ap. 19. (520/2003)

49. Coretchi Ana, fiica lui Alexandru (născut la 18.10.1927 īn localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 15 septembrie 1958 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Florării nr. 2, bl. K, ap. 7. (56/2005)

50. Coretchi Marius- Trofin, fiul lui Ciobotaru Valerian si Coretchi Ana (fiica lui Alexandru, născut la 18.10.1927 īn localitatea Cahul), născut la data de 20 august 1990 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Florării nr. 2, bl. K, ap. 7. (56/2005)

51. Costin Doina, fiica lui Vasile si Ludmila (fiica lui Gajinschi Alexandru si Tatiana, născută la data de 18.12.1934 īn localitatea Călărasi), născută la data de 9 noiembrie 1982 īn localitatea Petuski, Vladimir, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 26, bl.1, ap. 32. (16.930/2003)

52. Cosciug Olga, fiica lui Supelnic Vasile si Elena (născută la 2.03.1933 īn localitatea Pelivan), născută la data de 7 septembrie 1959 īn localitatea Pelivan, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelivan, judetul Orhei. (11.346/2003)

53. Cretu Constantin, fiul lui Constantin si Ecaterina (fiica lui Simanscaia losif si Natalia, născută la 12.10.1921 īn localitatea Telemeuti), născut la data de 23 iunie 1980 īn localitatea Dărcăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Stefan cel Mare nr. 106, judetul Chisinău. (7.127/2003)

54. Cristalov Ghenadie, fiul lui Gheorghe si Nina (fiica lui Raileanu Vasile si Elena, născută īn anul 1920 īn localitatea Cismea), născut la data de 12 noiembrie 1978 īn localitatea Cismea, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lucăseuca, judetul Orhei. (6.409/2003) Copii minori: Cristalov Mihaela, născută la data de 13.07.2001, si Cristalov Cristian, născut la data de 16.07.2005.

55. Cucu Daniela, fiica lui Dumitru (fiul lui Dumitru, născut la 1.06.1930 īn localitatea Rīscani)si Raisa, născută la data de 24 iulie 1984 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 29, ap. 76. (5.197/2004)

56. Curagău Oxana, fiica lui Zaghirnea Nicolae (fiul lui Zaghirnea Anton, născut īn anul 1927 īn localitatea lurceni, raionul Nisporeni) si Olga, născută la data de 13 decembrie 1983 īn localitatea lurceni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Deleanu nr. 11, ap. 33. (10.093/2003)

57. Curca Gheorghe, fiul lui Ion (născut la 10.01.1930 īn localitatea Abaclia) si Agafia, născut la data de 12 august 1962 īn localitatea Abaclia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Răzesilor nr. 3. (2.870/2003)

58. Damian Veronica, fiica lui Găina Boris si Găina Ecaterina (fiica lui Chirvas Teodor, născut īn anul 1921 īn localitatea Nisporeni, si Vera), născută la data de 9 octombrie 1976 īn localitatea lalta, judetul Crimeea, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Băltagi nr. 4A. (851/2005) Copii minori: Damian Cătălina, născută la data de 25.10.1999.

59. Daschevici Larisa, fiica lui Salaru Vasile (născut la 3.06.1940 īn localitatea Condrita)si Maria, născută la data de 18 octombrie 1966 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 10, ap. 39. (3.957/2003)

60. Daschevici Sergiu, fiul lui Vladimir (fiul lui Zaharia, născut la 15.04.1920 īn localitatea Condrita, si Ana) si Larisa, născut la data de 17 iunie 1985 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 10, ap. 39. (3.956/2003)

61. Daschevici Vladimir, fiul lui Zaharia (născut la 15.04.1920 īn localitatea Condrita) si Ana, născut la data de 26 aprilie 1961 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 10, ap. 39. (3.956/2003)

62. Dinu Victor, fiul lui Stefan (născut la 24.03.1930 īn localitatea Nedoboivti) si Ana, născut la data de 23 septembrie 1954 īn localitatea Cernăuti, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, str. Turgheniev nr. 11, ap. 2.(3.514/2002)

63. Dīrtu Mihai, fiul lui Dīrtu Mihai (fiul lui Dīrtu Nistor, născut la 27.04.1932 īn localitatea Cenac) si Dīrtu Zoia, născut la data de 11 august 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău str. Ion Inculet nr. 70. (229/2007)

64. Dīrtu Mihai, fiul iui Dīrtu Nistor (născut la 27.04.1932 īn localitatea Cenac) si Dīrtu Zinaida, născut la data de 6 septembrie 1958 īn localitatea Cenac, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ion Inculet nr. 70. (226/2007)

65. Dropca Anatoli, fiul lui Anatolie (fiul lui David, născut la 4.07.1928 īn localitatea Soroca) si Irina, născut la data de 19 mai 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 241. (2.073/2004)

66. Drumi Zinaiida, fiica lui Raetchi lacob (născut īn anul 1911 īn Chisinău) si Raetchi Agafia, născută la data de 10 iunie 1952 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 40, bl. 3, ap. 86. (16.996/2003)

67. Dumbravă Rodica, fiica lui Maritoi Stefan si Valentina (fiica lui Platas Ion, născut la data de 31.01.1924 īn localitatea Brătuseni, judetul Edinet, si Nadejda), născută la data de 16 septembrie 1977 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Buiucani. (1973/2003)

68. Dumitru Ghenadie, fiul lui Valentin (fiul lui Boris, născut la data de 6.05.1924 īn localitatea Speia, raionul Anenii Noi) si Maria, născut la data de 3 august 1984 īn localitatea Speia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Speia, raionul Anenii Noi. (3.711/2005)

69. Durnea Aliona, fiica lui Martīniuc Spiridon (fiul lui Martīniuc Alexei, născut la data de 17.03.1910 īn localitatea Sīngureni, raionul Rīscani) si Martīniuc Maria, născută la data de 22 aprilie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Romană nr. 2, bl. 2, ap. 115.(3.379/2006)

70. Durnea Eugeniu, fiul lui Durnea Mihail (născut la data de 4.03.1939 īn localitatea Rīscani) si Durnea Elena, născut la data de 1 martie 1973 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Romană nr. 3, bl .2, ap. 115. (3.378/2006)

71. Emelianov Igor, fiul lui luri si Agafia (fiica lui Corotoi Nicolae, născut la 20.05.1925 īn localitatea Edinet, si Profira), născut la data de 30 mai 1971 īn localitatea Edinet, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, Str. Pescarilor nr. 32. (2.541/2003) Copii minori: Emelianov Ecaterina, născută la data de 10.12.2000.

72. Enciu Valentin, fiul lui Nicolae si Elena (fiica lui Tătaru Aldea si Elena, născută la 11.03.1903 īn localitatea Cahul), născut la data de 5 decembrie 1975 īn localitatea Cīslita- Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. Rumeantev nr. 4, ap. 37. (7.547/2003)

73. Filimon Ion, fiul lui Nicolai si Sofia (fiica lui Plămădeală Ion, născut la data de 12.05.1910 īn localitatea Cutuzov, si Varvara), născut la data de 1 august 1979 īn localitatea Văsieni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văsieni, judetul laloveni. (2.790/2005)

74. Florea lurie, fiul lui Vasile si Valentina (născută la 24.12.1936 īn localitatea Saharna), născut la data de 20 septembrie 1965 īn localitatea Rezina, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 4, ap. 26, judetul Chisinău. (644/2003) Copii minori: Florea Vladislav, născut la data de 3.07.1993.

75. Foca Natalia, fiica lui Cuti Gheorghe si Cuti Sofia (fiica lui Lupu Andrei, născut īn anul 1920 īn localitatea Noua Sulită, Cernăuti), născută la data de 20 iulie 1983 īn localitatea Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Marsinti, Cernăuti. (3.418/2006)

76. Frunză Valentina, fiica lui Lupan Grigore (născut la data de 6.04.1938 īn localitatea Criuleni) si Lupan lulita, născută la data de 13 noiembrie 1963 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Căuseni nr. 1, ap. 12. (354/2006)

77. Gafton Cornel, fiul lui Gafton Petru si Gafton Margareta (fiica lui Psenicinīi Margareta, născută la data de 20.03.1923 īn localitatea Septelici), născut la data de 22 februarie 1980 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 244. (4.099/2006)

78. Garciu Dumitru, fiul lui Dumitru (născut la 24.10.1934 īn localitatea Tomai, raionul Ceadīr- Lunga) si Varvara, născut la data de 6 iulie 1960 īn localitatea Tomai, raionul Ceadīr-Lunga, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 206/1, ap. 43. (4.024)

79. Gărgăun Alexei, fiul lui Tudor si Elena (născută la 10.04.1910 īn localitatea Ciucur Mingir), născut la data de 17 aprilie 1949 īn localitatea Ciucur Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 6, ap. 28. (16.592/2003)

80. Gheorghită Andrian, fiul lui Gheorghită Eugeniu (fiul lui Gheorghită Ion, născut la data de 4.07.1921 īn localitatea Corpaci, raionul Edinet) si Gheorghită Elena, născut la data de 10 mai 1975 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mesager nr. 5, bl. 1, ap. 47. (2.666/2006)

81. Gheorghită Svetlana, fiica lui Stancovici Alexandru (fiul lui Ion, născut la data de 5.08.1922 īn localitatea Cremenciuc, raionul Soroca) si Lidia, născută la data de 11 august 1976 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mesager nr. 5, bl. 1. (2.665/2006). Copii minori: Gheorghită Nichita, născut la data de 1 august 2002, si Gheorghită Dan, născut la data de 3 iunie 2006.

82. Ghimpu Oleg, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 26.01.1920 īn Chisinău) si Lidia, născut la data de 2 septembrie 1979 īn localitatea Colonita, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, judetul Chisinău. (10.708/2003)

83. Gīrnet Gheorghe, fiul lui Ivan (născut la data de 7.01.1923 īn localitatea Cahul) si Maria, născut la data de 12 aprilie 1964 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cania, raionul Cantemir. (6.788/2003) Copii minori: Gīrnet Gheorghe, născut la data de 27.06.1996.

84. Golomoz Natalia, fiica lui Bardīs Maxim (fiul lui Iustina, născută la 5.03.1923 īn localitatea Căuseni) si Galina, născută la data de 4 ianuarie 1970 īn localitatea Caragas, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Caragas, str. Cicica nr. 3, raionul SIobozia. (5.829/2004) Copii minori: Golomoz Alexandru, născut la data de 15.03.1994.

85. Goriuc Nicolae, fiul lui Nicolai si Ala (fiica lui Sacaliuc Nadejda, născută la data de 8.03.1913 īn localitatea Novoselita), născut la data de 27 decembrie 1968 īn localitatea Rīscani, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Truseni nr. 9. (2.445/2003) Copii minori: Goriuc Alexandr, născut ia data de 4.08.1997.

86. Gribencea Maria, fiica lui Seremet Petru (născut la 10.04.1930 īn localitatea Vadu lui Isae) si Elena, născută la data de 29 martie 1959 īn localitatea Vadu lui Isae, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 8. (786/2003)

87. Grigorita Galina, fiica lui Mereacre Tudor (fiul lui Efim, născut la data de 3.11.1909 īn localitatea Costesti) si Mereacre Maria, născută la data de 17 august 1972 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (16.883/2003) Copii minori: Grigorita Viorel, născut la data de 1.03.2002, si Grigorita Daniela, născută la data de 19.10.1992.

88. Grigorită Angela, fiica lui Mihail (fiul lui Anton, născut la data de 9.02.1930 īn localitatea Chisinău) si Elena, născută la data de 23 decembrie 1988 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (16.872/2003)

89. Grigorită Mihail, fiul lui Anton (născut la data de 9.02.1930 īn localitatea Chisinău) si Maria, născut la data de 23 noiembrie 1955 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (16.872/2003) Copii minori: Grigorită Maria, născută la data de 6.07.1994.

90. Grigorită Vasile, fiul lui Mihail (fiul lui Anton, născut la data de 9.02.1930 īn localitatea Chisinău) si Elena, născut la data de 21 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (16.872/2003)

91. Gumeniuc Leonid, fiul lui Gheorghe (născut la data de 20.04.1932 īn localitatea Drochia) si Maria, născut la data de 28 noiembrie 1957 īn localitatea Pivniceni, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Donduseni, str. Donici nr. 13. (4.358/2004)

92. Gumeniuc Vitalie, fiul lui Leonid (fiul lui Gheorghe, născut la data de 20.04.1932 īn localitatea Drochia) si Maria, născut la data de 5.03.1987 īn localitatea Mănoilesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Donduseni, str. Donici nr. 13. (4.358/2004)

93. Gurschi Daria, fiica lui lurie (fiul lui Dumitru, născut la data de 22.01.1929 īn localitatea Ungheni) si Anna, născută la data de 11 decembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cucorilornr. 16, bl. 2, ap. 19. (5.175/2003)

94. Gurschi Ecaterina, fiica lui lurie (fiul lui Dumitru, născut la data de 22.01.1929 īn localitatea Ungheni) si Anna, născută la data de 13 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cucorilornr. 16, bl. 2, ap. 19. (5.175/2003)

95. Gurschi Elena, fiica lui lurie (fiul lui Dumitru, născut la data de 22.01.1929 īn localitatea Ungheni) si Anna, născută la data de 12 decembrie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cucorilor nr. 16, bl. 2, ap. 19. (5.176/2003)

96. Gurschi lurie, fiul lui Dumitru (născut la data de 22.01.1929 īn localitatea Ungheni) si Xenia, născut la data de 7 noiembrie 1955 īn localitatea Dereneu, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cucorilor nr. 16, bl. 2, ap. 19.(5.175/2003)

97. Gutu Rima, fiica lui Gasnas Andrei (născut la 12.10.1935 īn localitatea Rīscani) si Gasnas Eugenia, născută la data de 23 iulie 1962 īn localitatea Mihăileni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 1, bl. 1, ap. 4. (9.454/2003)

98. Gutu Vădim, fiul lui Gheorghe (născut la 15.04.1935 īn localitatea Călărasi) si Sofia, născut la data de 13 martie 1962 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ghibu Onisifor nr. 1, ap. 4. (9.451/2003)

99. Gutu Vădim, fiul lui Vădim (fiul lui Gheorghe, născut la 15.04.1935 īn localitatea Călărasi) si Rima, născut la data de 20 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ghibu Onisifor nr. 1, ap. 4. (9.451/2003)

100. Hajdău Ana, fiica lui Hajdău Ion (fiul lui Hajdău Stefan, născut la data de 26.08.1927 īn localitatea Moscovei) si Hajdău Viorica, născută la data de 17 septembrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. T. Mălai nr. 7. (4.187 bis/2004)

101. Hajdău Daniela, fiica lui Hajdău Ion (fiul lui Hajdău Stefan, născut la data de 26.08.1927 īn localitatea Moscovei) si Hajdău Viorica, născută la data de 3 iulie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. T. Mălai nr. 7. (4.187 bis/2004)

102. Hajdău Ion, fiul lui Stefan (născut la data de 26.08.1927 īn localitatea Cahul) si Maria, născut la data de 25 decembrie 1958 īn localitatea Moscovei, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. T. Mălai nr. 11. (4.187/2004)

103. Harbuz Ion, fiul lui Nicolae si Maria (născută la 2.07.1918 īn localitatea Sīngerei), născut la data de 26 ianuarie 1943 īn localitatea Rădoaia, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. C. Stamati nr. 8, ap. 61. (16.618/2003)

104. lalău Anatolie, fiul lui Gheorghe si Elena (născută la 28.05.1933 īn localitatea Bălti), născut la data de 8 februarie 1961 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Lesecico nr. 12, ap. 57. (11.819/2003)

105. Iordachi Liubov, fiica lui Paschevici Simion (născut īn anul 1923 īn localitatea Chisinău) si Paschevici Tatiana, născută la data de 1 ianuarie 1950 īn localitatea Suruceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ismail nr. 92, ap. 55. (9.492/2003)

106. Iovu Ala, fiica lui Gīdei Mihai (născut la data de 8.02.1923 īn localitatea Ciuciulea, raionul Glodeni) si Natalia, născută la data 23 iunie 1961 īn localitatea Ciuciulea, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Haiducilor nr. 44. (16.921/2003) Copii minori: lovu Cezara, născută la data de 22.08.1990.

107. Iovu Roman, fiul lui Leonid si Ala (fiica lui Gīdei Mihai, născut la data de 8.02.1923 īn localitatea Ciuciulea, raionul Glodeni), născut la data de 30 noiembrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Haiducilor nr. 44. (16.921/2003)

108. Isciuc Alexei, fiul lui Nicolae si Vera (născut la 6.10.1927 īn localitatea Criuleni), născut la data de 2 septembrie 1952 īn localitatea Lars Kazbek, Georgia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Criuleni, str. Stefan cel Marenr. 5. (11.550/2003)

109. Iurasco Petru, fiul lui Pavel (născut la data de 4.07.1926 īn localitatea Chisinău) si Zinovia, născut la data de 6 iulie 1959 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Fīntīnilor nr. 10. (5.539/2003)

110. Jigău Marcel, fiul lui Andrei (fiul lui lacob, născut īn anul 1927 īn localitatea Pepeni, si Maria) si Elena, născut la data de 22 septembrie 1979 īn localitatea Pepeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pepeni, judetul Bălti. (5.197/2003)

111. Josu Zinaida, fiica lui Gheorghe (născut la 4.02.1937 īn localitatea Cimislia) si Agafia, născută la data de 10 septembrie 1963 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 206/1, ap. 43. (4.024/2002)

112. Lasii Nelea, fiica lui Volosin Vladimir si Valentina (născută la 11.07.1935 īn localitatea Popovca), născută la data de 14 septembrie 1955 īn localitatea Popovca, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 8, bl. 2, ap. 57. (10.609/2003)

113. Lazăr Andries, fiul lui Ion si Galina (fiica lui Rīsīpanu Stefan si Olga, născută īn anul 1927 īn localitatea Floritoaia Nouă), născut la data de 2 decembrie 1980 īn localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ungheni, str. S. Lazo nr. 3, judetul Ungheni. (14.604/2003)

114. Lazăr Daniela, fiica lui Lazăr Valentin (fiul lui Lazăr Mihail, născut la 10.02.1919 īn localitatea Ciutesti) si Lazăr Elena, născută la data de 20 februarie 1988 īn localitatea Ciutesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciutesti, judetul Nisporeni. (16.196 bis/2003)

115. Leontev Liliana, fiica lui Ion si Raisa (fiica lui Rusu Stefan, născut la data de 12.08.1920 īn localitatea Băhrinesti), născută la data de 6.06.1985 īn localitatea Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. A. Mateevici nr. 52. (793/2003)

116. Leontev Raisa, fiica lui Rusu Stefan (născut la data de 12.08.1920 īn localitatea Băhrinesti) si Maria, născută la data de 8 mai 1950 īn localitatea Băhrinesti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. A. Mateevici nr. 52. (793/2003)

117. Lobodiuc Natalia, fiica lui Afanasie (născut la 21.04.1925 īn localitatea Sipca) si Maria, născută la data de 16 ianuarie 1963 īn localitatea Sipca, judetul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sarmisegetuza nr. 35, bl. 2, ap. 14. (217/2003)

118. Lozinschi Vasile, fiul lui Constantin (născut la data de 18.07.1938 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni) si Ana, născut la data de 9 octombrie 1972 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 5. (3.716/2002)

119. Luca Alexandru, fiul lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut īn anul 1910 īn Pelinei, si Vera) si Claudia, născut la data de 3 aprilie 1975 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Rumeantev nr. 64. (4.055/2002)

120. Lujanscaia Valentina, fiica lui Pelin Ion (născut la 24.02.1924 īn Odesa) si Pelin Ana, născută la data de 22 iunie 1957 īn localitatea Starokazatki, judetul Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Băltagi nr. 20. (15.470/2003)

121. Lujanschi Ivan, fiul lui Vladimir si Valentina (fiica lui Pelin Ion, născut la 24.02.1924 īn Odesa, născut la data 18.12.1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Băltagi nr. 20. (15.470/2003)

122. Lungu Marcel, fiul lui Nicolae si Lora (fiica lui Moscalu Gheorghe si Maria, născută la 17.04.1931 īn localitatea Mihăileni), născut la data de 11 decembrie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4, bl. 3, ap. 195. (11.285/2003)

123. Lupan llie, fiul lui Dumitru (născut la data de 5.04.1932 īn localitatea Colibasi) si Ioana, născut la data de 16 mai 1975 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, judetul Cahul. (4.558/2003)

124. Lupu Olga, fiica lui Mihail (fiul lui Nicolae, născut la data de 6.08.1934 īn localitatea Tighina) si Victoria, născută la data de 26 noiembrie 1984 īn localitatea Speia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Speia, raionul Anenii Noi. (4.469/2003)

125. Macari Andrei, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile si Efrosinia, născută la data de 14.10.1910 īn localitatea Păulesti) si Anastasia, născut la data de 11 octombrie 1979 īn localitatea Pitusca, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, str. Stefan cel Mare nr. 41. (9.403/2003) Copii minori: Macari Ligia, născută la data de 27.06.2002, si Macari Anastasia, născută la data de 3.06.2008.

126. Macari Viorica, fiica lui Coslet Mihail (fiul lui Ion si Ecaterina, născută la data de 15.12.1929 īn localitatea Bujor) si Zinaida, născută la data de 7 ianuarie 1980 īn localitatea Bujor, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bujor, judetul Lăpusna. (9.402/2003)

127. Mardari Oleg, fiul lui Dumitru (născut la 2.11.1935 īn localitatea Chisinău) si Raisa, născut la data de 5 ianuarie 1969 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Mazililor nr. 32. (9.455/2003).

128. Marinov Ala, fiica lui Sacaliuc Nadejda (născută la 8.03.1913 īn localitatea Novoselita), născută la data de 24 mai 1951 īn localitatea Taraclia, judetul Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Truseni nr. 9. (2.443/2003)

129. Martīnenco Ecaterina, fiica lui lurie (fiul lui Constantin, născut la data de 30.05.1928 īn localitatea SIobozia) si Maria, născută la data de 27 februarie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Schinoasa- Deal nr. 120, bl. 3. (9.561/2003) Copii minori: Martīnenco Nicolae, născut la data de 6.09.2007.

130. Melnic Oleg, fiul lui Vasile si Ana (fiica lui Vrancean Dumitru si Claudia, născută la 3.06.1924 īn localitatea Tocuz, judetul Tighina), născut la data de 30 martie 1978 īn localitatea Căuseni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. A. Donici nr. 15. (3.828/2003)

131. Merean Liubovi, fiica lui Capmoale Vasile (născut la data de 7.04.1937 īn localitatea Ocnita)si Elena, născută la data de 17 septembrie 1965 īn localitatea Osakarovskii, judetul Karaganda, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni. (6.019/2004)

132. Mitric Maria, fiica lui Topala Mihail (născut la 21.01.1912 īn Cernăuti) si Maria, născută la data de 21 august 1955 īn localitatea Băhrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Crasnoilsc, raionul Storojinet, Cernăuti. (5.883/2004)

133. Mitrofan Alina, fiica lui lurie si Tatiana (fiica lui Bosīi Vladimir, născută la data de 22.02.1935 īn localitatea Pīrlita, si Valentina), născută la data de 21 august 1985 īn localitatea Cornesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 60, bl. 3, ap. 36. (16.826/2003)

134. Mīrzenco Ecaterina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Arcadie, născut la 2.11.1902 īn localitatea Tătăresti, si Ecaterina) si Liuba, născută la data de 6 martie 1975 īn localitatea Tătărăsti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tătărăsti, judetul Chisinău. (5.783/2003)

135. Moisei Angela, fiica lui Uzac Vasile si Varvara (născută la 14.03.1939 īn localitatea Hīncesti), născută la data de 28 aprilie 1968 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, Str. Chisinăului nr. 17, bl. A, ap. 5. (11.735/2003)

136. Moisei lurie, fiul lui Aurel si Elena (fiica lui Burduche Trofim si Teodora, născută īn anul 1920 īn localitatea Bardar), născut la data de 30 noiembrie 1969 īn localitatea Buseni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. I. Creangă nr. 142. (11.737/2003) Copii minori: Moisei Sinderella, născută la data de 4.06.1994.

137. Mojelean Sofia, fiica lui Vasile si Maria (fiica lui Prodcopii Alexandru si Parascovia, născută la data de 17.10.1926 īn localitatea Soroca), născută la data de 28 decembrie 1973 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Decebal nr. 1, ap. 40. (2.283/2003) Copii minori: Burghelea Cristina, născută la data de 4.09.1992, si lasco Daniel, născut la data de 19.04.2004.

138. Moloman Dorel, fiul lui Vasile (născut la data de 30.03.1938 īn localitatea Căplani) si Nina, născut la data de 13 octombrie 1976 īn localitatea Crocmaz, raionul Stefan- Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crocmaz, raionul Stefan- Vodă, judetul Tighina. (1.495/2003) Copii minori: Moloman Victor, născut la data de 2.10.2000.

139. Motpan Nina, fiica lui Gonceariuc Vasile (născut la data de 1.03.1927 localitatea Moldoveanca, judetul Bălti) si Gonceariuc Elena, născută la data de 12 martie 1949 īn localitatea Moldoveanca, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 18. (1.300/2003)

140. Munteanu Aliona, fiica lui Nicolae (fiul lui Condratie, născut la 10.03.1927 īn localitatea Căuseni) si Nina, născută la data de 20 februarie 1984 īn localitatea Zaim, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zaim, str. Mihai Eminescu nr. 2, raionul Căuseni. (5.450/2004)

141. Musteata Natalia, fiica lui Boris (fiul lui Fiodor, născut la data de 17.02.1923 īn localitatea Rīscani) si Tamara, născută la data de 23 ianuarie 1984 īn localitatea Grigoriopol, judetul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grigoriopol, str. Karl Marx nr. 172, ap. 52. (1.211/2004)

142. Nadelco Gheorghe, fiul lui Vladimir (născut la 2.08.1928 īn localitatea Mascăuti) si Eugenia, născut la data de 2 mai 1957 īn localitatea Mascăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, str. Sciusev nr. 10. (5.640/2003) Copii minori: Nadelco Elena, născută la data de 13.07.1993.

143. Nicova Galina, fiica lui Rīmbu Ion si Nadejda (născută la 11.06.1929 īn localitatea Coscalia), născută la data de 12 octombrie 1959 īn localitatea Coscalia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 3, ap. 17. (2.934/2003)

144. Nuta Corina, fiica lui Tudor si Eugenia (fiica lui Suruceanu Teodor, născut la 2.01.1921 īn localitatea Roscani), născută la data de 11 decembrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. Stefan cel Mare nr. 17, judetul Chisinău. (16.724/2003)

145. Nuta Eugenia, fiica lui Suruceanu Teodor (născut la 2.01.1921 īn localitatea Roscani) si Maria, născută la data de 20 noiembrie 1958 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. Stefan cel Mare nr. 17, judetul Chisinău. (16.724/2003)

146. Obadī Oleg, fiul lui Ion si Ecaterina (fiica lui Andronache Petru, născut la 17.06.1913 īn localitatea Milestii Mici, si Feodora), născut la data de 19 iulie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Cornului nr. 3, bl. 1, ap. 32. (2.948/2003) Copii minori: Obadī Alexandru, născut la data de 25.09.2001.

147. Obadī Serghei, fiul lui Ion si Ecaterina (fiica lui Andronache Petru, născut la 17.06.1913 īn localitatea Milestii Mici, si Feodora), născut la data de 19 iunie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Cornului nr. 3, bl. 1, ap. 32.(2.950/2003) Copii minori: Obadī Sergiu, născut la data de 21.12.2000, si Obadī luliana, născută la data de 5.07.2005.

148. Oloer Vasili, fiul lui Alexei (născut la 8.07.1931 īn Cernăuti) si Viorica, născut la data de 1 ianuarie 1960 īn localitatea Privorochi, raionul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Nemirivska nr. 10 B. (4.534/2004)

149. Onu lurie, fiul lui Vasile (născut la 10.10.1938 īn localitatea Satul Nou) si Elena, născut la data de 23 iulie 1970 īn localitatea Satul Nou, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 5, ap. 38.(325/2003) Copii minori: Onu Valeriu, născut la data de 12.06.1999, si Onu Gabriela, născută la data 1.06.2004.

150. Oprea Viorel, fiul lui Visarion si Nevelea (fiica lui Munteanu Boris, născut īn anul 1935 īn localitatea Edinet, si Galina), născut la data de 21 mai 1987 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīrnova, judetul Edinet. (3.727 bis/2002)

151. Oprea Visarion, fiul lui Oprea Anton (născut la 7.11.1929 īn localitatea Tārnova) si Oprea Domnica, născut la data de 9 noiembrie 1957 īn localitatea Tārnova, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tārnova, judetul Edinet. (3.725/2002)

152. Oprea Visarion, fiul lui Oprea Vissarion (fiul lui Oprea Anton, născut la 7.11.1929 īn localitatea Tārnova) si Oprea Nevella, născut la data de 22 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tārnova, judetul Edinet. (3.728/2002)

153. Paladi Vitalie, fiul lui Victor si Olga (fiica lui Cernea Stefan, născut īn anul 1906 īn localitatea Leova, si Melania), născut la data de 25 august 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 4, ap. 2. (16.975/2003)

154. Pani Pavel, fiul lui Ion (născut la 15.07.1920 īn localitatea Pripiceni Răzesi) si Maria, născut la data de 24 ianuarie 1955 īn localitatea Gordinesti, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 18, ap. 92. (2.106/2003)

155. Pascaru Larisa, fiica lui Tărītă Vladimir (născut la data de 27.04.1933 īn localitatea Hījdieni, raionul Glodeni) si Tărītă Lidia, născută la data de 13 iulie 1961 īn localitatea Hījdieni, raionul Glodeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Decebal nr. 172, ap. 72. (1.324/2003)

156. Petrov Oleg, fiul lui Stefan si Lidia (fiica lui Rusu Timofei, născut la 11.07.1916 īn localitatea Bobulesti, si Eugenia), născut la data de 3 ianuarie 1972 īn localitatea Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ungheni, str. V. Alecsandri nr. 24. (10.636/2003) Copii minori: Petrov Tina, născută la data de 31.08.1996, si Petrov Vlad, născut la data de 9.07.2002.

157. Platon Andrei, fiul lui Ion (născut la data de 19.01.1938 īn localitatea Ignătei) si Valentina, născut la data de 10 decembrie 1976 īn localitatea Soldănesti, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tighina nr. 2, bl. 3. (5.249/2003)

158. Plămădeală Igor, fiul lui Valentin (fiul lui Ion si Ana, născută la 30.07.1929 īn localitatea Ulmu) si Lidia, născut la data de 18 iulie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 16, bl. 2, ap. 34. (13.874/2003) Copii minori: Plămădeală Sergiu, născut la data de 2.10.2006.

159. Plesca Alexandru, fiul lui Pavel si Larisa (fiica lui Chitoroaga Ion, născut la 15.06.1928 īn localitatea Ungheni, si Maria), născut la data de 18 aprilie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tohatin, Str. Păcii nr. 10, ap. 15, judetul Chisinău. (3.981/2003)

160. Popa Tatiana, fiica lui Ion (fiul lui Alexandru, născut la data de 1.09.1922 īn localitatea Ungheni) si Maria, născută la data de 17 iulie 1981 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, str. M. Viteazu nr. 26.(4.366/2004)

161. Popov Ion, fiul lui lurie (fiul lui Constantin, născut la data de 30.05.1928 īn localitatea SIobozia) si Maria, născut la data de 1 martie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codru, str. Schinoasa- Deal nr. 120, bl. 3. (9.553/2003)

162. Popov lurie, fiul lui Constantin (născut la data de 30.05.1928 īn localitatea SIobozia) si Elena, născut la data de 16 septembrie 1955 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Schinoasa- Deal nr. 120, bl. 3. (9.558/2003)

163. Pospelova Elena, fiica lui Olenicov lurii si Elena (fiica lui Dimitriev Nichita, născut la 15.09.1923 īn localitatea Panicovaia, si Veronica), născută la data de 5 februarie 1974 īn localitatea Cernăuti, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, str. M. Cerensina nr. 8, ap. 1. (3.517/2002)

164. Puscarevici Evghenii, fiul lui Mihail si Ludmila (fiica lui Bencheci Vitalie si Ana, născută la 1.08.1927 īn localitatea Tătărusca Veche), născut la data de 24 martie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 194, ap. 88. (4.981/2003)

165. Radu Nina, fiica lui Biler Alexei si Efrosinia (născută la data de 16.01.1931 īn localitatea Capaclia), născută la data de 1 octombrie 1951 īn localitatea Razdolnoe, localitatea Telinograd, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, Str. Minerilor nr. 37. (5.474/2003)

166. Rădvan Alexandru, fiul lui Tudor (născut la 1.04.1919 īn localitatea Roscani) si Irina, născut la data de 18 mai 1953 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 74, bl. 1, ap. 88. (7.032/2003)

167. Reabco Ghenadie, fiul lui Vasile (născut la 18.01.1941 īn localitatea Dinăuti) si Ana, născut la data de 13 ianuarie 1965 īn localitatea Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Noua Sulită, Cernăuti. (5.619/2003)

168. Rīsneanu Pavel, fiul lui Spiridon (născut la 14.12.1936 īn localitatea laloveni) si Elena, născut la data de 14 iunie 1968 īn localitatea Răzeni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 12, ap. 21b. (16.945/2003) Copii minori: Rīsneanu Igor, născut la data de 22.12.1997, si Rīsneanu llinca, născută la data de 9.08.2001.

169. Rogojină Grigore, fiul lui Gheorghe (născut la 5.08.1934 īn localitatea Glinjeni) si Daria, născut la data de 4 februarie 1961 īn localitatea Glinjeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ratus, raionul Criuleni. (6.433/2003)

170. Romanov Andrei, fiul lui Crainev Mihail (fiul lui Crainii Ivan, născut la 29.09.1912 īn Alexeevca, raionul Edinet) si Zinaida, născut la data de 31 octombrie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Paris nr. 53/1, ap. 24. (2.510/2007)

171. Rosea Carolina, fiica lui Anatolie si Larisa (fiica lui Cotlearov Dumitru, născut la 15.10.1938 īn localitatea Sculeni, si Tatiana), născută la data de 20 februarie 1982 īn localitatea Soldănesti, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Florilor nr. 2, bl. 2, cămin. (1.009/2003)

172. Rosea Igor, fiul lui Anatolie (fiul lui Constantin, născut la 1.05.1928 īn localitatea Durlesti) si Maria, născut la data de 28 iunie 1980 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. La Caucaz nr. 12, judetul Chisinău. (3.300/2006)

173. Rosea Lidia, fiica lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la data de 4.05.1927 īn localitatea Orhei) si Anastasia, născută la data de 24 mai 1982 īn localitatea Sīreti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. B, ap. 1. (5.283/2003)

174. Rosea Svetlana, fiica lui Vasile (fiul lui Gheorghe si Lidia, născută la 18.09.1929 īn localitatea Ciocīlteni) si Anastasia, născută la data de 10 octombrie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. B. Bodon nr. 22.A, ap. 2. (5.787/2003)

175. Rosea Tamara, fiica lui Vulpe Alexei (născut la 29.03.1938 īn localitatea Step Soci) si Alexandra, născută la data de 7 octombrie 1968 īn localitatea Step Soci, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Maria Drăgan nr. 32, ap. 171. (5.070/2003)

176. Rosea Vasile, fiul lui Gheorghe si Lidia (născută la 18.09.1929 īn localitatea Ciocīlteni), născut la data de 19 martie 1956 īn localitatea Ciocīlteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Bodeni nr. 22.A, ap. 2. (5.786/2003)

177. Rozembac Nicolae, fiul lui Nicolae (fiul lui Roman si lulita, născută la 14.07.1921 īn localitatea Pitusca) si Valentina, născut la data de 7 august 1982 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 22, judetul Ungheni. (9.289/2003)

178. Rusanovschi Elena, fiica lui Feodor si Maria (născută la 10.03.1937 īn localitatea Ruseni), născută la data de 28 iulie 1962 īn localitatea Ruseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 102, ap. 63. (3.946/2003)

179. Rusanovschi Teodor, fiul lui Sajin Vasile si Elena (fiica lui Rusanovschi Feodor si Maria, născută la 10.03.1937 īn localitatea Ruseni), născut la data de 29 mai 1986 īn localitatea Ruseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 102, ap. 63. (3.944/2003)

180. Rusu Cristina, fiica lui Victor si Vera (fiica lui Negel Daniel, născut la 15.12.1914 īn Nisporeni, si Iustina), născută la data de 29 martie 1981 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Tīrgului nr. 9, ap. 48. (15.244/2003)

181. Rusu Nicolae, fiul lui Serghei si Ecaterina (născută la 16.02.1937 īn localitatea Temeleuti), născut la data de 8 august 1959 īn localitatea Temeleuti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 68, bl. 1, ap. 36. (736/2006). Copii minori: Rusu Igor, născut la data de 3 aprilie 1992.

182. Rusu Serghei, fiul lui Nicolae (fiul lui Serghei si Ecaterina, născută la 16.02.1937 īn localitatea Temeleuti) si Tatiana, născut la data de 30 mai 1988 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 68, bl. 1, ap. 36. (736/2006)

183. Sandu Raisa, fiica lui Damaschin Ion (născut la 29.04.1939 īn localitatea laloveni) si Damaschin Stepanida, născută la data de 24 octombrie 1972 īn localitatea Zīmbreni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zīmbreni, judetul laloveni. (16.086/2003)

184. Sanduta Veaceslav, fiul lui Alexandru (fiul lui Efim, născut la data de 14.09.1919 īn localitatea laloveni, si Melitina) si Maria, născut la data de 23 iulie 1972 īn localitatea laloveni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Ion Creangă nr. 37. (1.367/2003)

185. Sărăcuta lurie, fiul lui Vladimir (fiul lui Nicanor si Ioana, născută la 17.11.1923 īn localitatea Budesti) si Alexandra, născut la data de 31 mai 1970 īn localitatea Budesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Budesti, judetul Chisinău. (14.034/2003) Copii minori: Sărăcuta Mihaela, născută la data de 22.03.2006 si Sărăcuta Vladimir, născut la data de 31.07.1997.

186. Savin Ion, fiul lui Garstea Grigore si Garstea Lidia (fiica lui Chiriac Dumitru, născut īn anul 1921 īn localitatea Orhei, si Feodosia), născut la data de 22 octombrie 1975 īn localitatea Putintei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lucaseuca, judetul Orhei. (9.596/2003) Copii minori: Savin Valeria, născută la data de 13.05.2005 si Savin Ion, născut la data de 5.12.1999.

187. Sculea Fiodora, fiica lui Serafim (născut la data de 1.08.1933 īn localitatea Orhei) si Fevronia, născută la data de 25 septembrie 1959 īn localitatea Ghetlova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. B. Glavan nr. 11, ap. 8. (4.204/2003)

188. Sculea Vasile, fiul lui Anton (născut la data de 11.08.1929 īn localitatea Orhei) si Marina, născut la data de 19 septembrie 1956 īn localitatea Ghetlova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. B. Glavan nr. 11, ap. 8. (4.203/2003)

189. Scutari Victor, fiul lui Filimon Andrei (fiul lui Vasile, născut la 29.07.1918 īn Chisinău) si Filimon Mavra, născut la data de 20 august 1970 īn localitatea Zubresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Aldea Teodorovici nr. 12, bl. 3, cămin. (12.192/2003) Copii minori: Scutari Maria- Magdalena, născută la data de 22.07.2004 si Scutari Andrei, născut la data de 23.12.1998.

190. Sīrghi Vladimir, fiul lui Sīrghi Mihail (fiul lui Sīrghi Vladimir, născut la 19.08.1922 īn localitatea Sculeni) si Sīrghi Lidia, născut la data de 6 ianuarie 1984 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ungheni, str. G. Crestiuc nr. 9, ap. 101. (466/2007)

191. SIivinschi Andrei, fiul lui SIivinschi Vladimir si SIivinschi Eugenia (fiica lui Mutoi Ion, născut la 12.04.1932 īn localitatea Soroca), născut la data de 31 august 1986 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Secară nr. 19. (11.514bis/2003)

192. SIivinschi Eugenia, fiica lui Mutoi Ion si Vera (născută la 15.04.1935 īn localitatea Cosăuti), născută la data de 10 februarie 1960 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Secară nr. 17. (11.514/2003) Copii minori: SIivinschi Alexandru, născut la data de 19.10.1993.

193. SIivinschi Vladimir, fiul lui Alexei si Maria (născut la 13.05.1935 īn localitatea Vasilcău), născut la data de 17 octombrie 1959 īn localitatea Vasilcău, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vasilcău, judetul Soroca. (11.513/2003)

194. Soltan Viorica, fiica lui Ion si Galina (fiica lui Teterea Gheorghe, născut la 10.04.1922 īn localitatea Soltănesti, si Anastasia), născută la data de 17 iulie 1978 īn localitatea Valea Trestieni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Florilor nr. 26. (1.554/2003) Copii minori: Cernica Ion, născut la data de 8.06.2007.

195. Stepa Oleg, fiul lui Anatolie si lulia (fiica lui Poltavca Ion si Vera, născută la 17.09.1921 īn localitatea Volintiri), născut la data de 2 august 1973 īn localitatea Stefan Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. Trandafirilor nr. 81. (708/2003)

196. Stratulat Valeriu, fiul lui Constantin (născut la data de 17.04.1938 īn localitatea Călărasi) si Elena, născut la data de 18 mai 1970 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Bojole nr. 45, ap. 42. (1.926/2003) Copii minori: Stratulat Valeria, născută la data de 19.06.1996, si Stratulat Nicolae, născut la data de 19.12.2004.

197. Strătilă Ana, fiica lui Strătilă Ion si Strătilă Lidia (fiica lui Batrīnac Dmitrii, născut la 10.07.1933 īn localitatea Basarabeasca), născut la data de 4 aprilie 1985 īn localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Abaclia, str. Ion Secrieru nr. 107, raionul Basarabeasca. (4.109/2006)

198. Surdu Olga, fiica lui Taran Constantin si Efimia (născută la 20.08.1920 īn localitatea Ciucur Mingir), născută la data de 4 ianuarie 1948 īn localitatea Ciucur Mingir, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciucur Mingir, judetul Cimislia. (16.584/2003)

199. Surdu Stefan, fiul lui Sidor si Zinaida (născută la 15.07.1909 īn localitatea Ciucur Mingir), născut la data de 8 ianuarie 1944 īn localitatea Ciucur Mingir, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciucur Mingir, judetul Cimislia. (16.423/2003)

200. Sarov Igor, fiul lui Mihail si Eugenia (fiica lui Botea Nicolae, născut la data de 6.12.1918 īn localitatea Chisinău, si Anastasia), născut la data de 3 noiembrie 1967 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Alecsandri, nr. 16, ap. 1. (11.716/2003) Copii minori: Sarov Roman, născut la data de 6.08.1996, si Sarov Cristina, născută la data de 15.09.1991.

201. Tataru Natalia, fiica lui Murgeneanu Vasile si Daria (născută la 9.03.1928 īn localitatea Cania), născută la data de 1 aprilie 1957 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cania, Str. 31 August nr. 1, raionul Cantemir. (11.037/2003)

202. Tertea Adrian, fiul lui Grigore si Veronica (fiica lui Toma Andrei, născut la 14.02.1937 īn localitatea Glinjeni, si Olga), născut la data de 15 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tohatin, str. Dacia nr. 10, ap. 56. (16.796/2003)

203. Timofti Constantin, fiul lui Timofti Ion (născut la data de 26.10.1931 īn localitatea Gotesti, judetul Cahul) si Timofti Alexandra, născut la data de 16 mai 1969 īn localitatea Constantinesti, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Constantinesti, raionul Cantemir. (4.046/2006). Copii minori: Timofti Irina, născută la data de 25.05 1991, si Timofti lāna, născută la data de 2.01.1996.

204. Timotin Ion, fiul lui Valentin si Violeta (fiica lui Cudlea Maxim, născut la 1.05.1922 īn localitatea Cotul Morii, si Floarea), născut la data de 14 iunie 1968 īn localitatea Cotul Morii, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 10, bl. 3. (7.125/2003)

205. Timus Anatolie, fiul lui Anatolie (fiul lui Teodor, născut la 19.10.1908 īn localitatea Arionesti, si Maria) si Galina, născut la data de 1 aprilie 1968 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 12, bl. 2, ap. 65. (9.838/2003) Copii minori: Timus Eva, născută la data de 12.10.2002.

206. Timus Anatolie, fiul lui Anatolie (fiul lui Teodor, născut la 19.10.1908 īn localitatea Arionesti) si Vladilena, născut la data de 22.08.1990 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 12, bl. 2, ap. 65. (9.838/2003)

207. Tiulenev Ion, fiul lui Vasile (născut la data de 22.03.1921 īn localitatea Ungheni) si Agripina, născut la data de 30 mai 1952 īn localitatea Rădeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 4, bl. 2, cămin. (3.970/2004)

208. Tivolt Oleg, fiul lui Dumitru (fiul lui Policarp, născut īn anul 1919 īn Chisinău, si Elizaveta) si Maria, născut la data de 5 martie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 5, bl. 1, ap. 19. (481/2003)

209. Toderici Ina, fiica lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la data de 17.05.1928 īn localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 15 martie 1980 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (14.240/2003)

210. Tonu Oleg, fiul lui Petru (fiul lui Stefan si Elena, născută la 9.06.1929 īn localitatea Bardar) si Vasilisa, născut la data de 25 iulie 1980 īn localitatea Bardar, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, judetul laloveni. (16.490/2003)

211. Turcan Leonid, fiul lui Tudor (născut la 13.03.1927 īn localitatea Chisinău) si Anastasia, născut la data de 2 februarie 1959 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Codru, str. Sf. Dumitru nr. 24. (359/2006)

212. Ursu Constantin, fiul lui Gheorghe (fiul lui Nicolae, născut la 23.08.1918 īn localitatea Rīscani) si Tatiana, născut la data de 10 iulie 1989 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corlăteni, raionul Rīscani. (4.451/2003)

213. Ursu Gheorghe, fiul lui Nicolae (născut la 23.08.1918 īn localitatea Rīscani) si Maria, născut la data de 30 ianuarie 1959 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corlăteni, raionul Rīscani. (4.451/2003)

214. Vasilache Serafim, fiul lui Valeriu (fiul lui Vasile si Elena, născută la 19.09.1927 īn Untesti) si Maia, născut la data de 23 august 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vlad Tepes nr. 9, ap. 2. (11.788/2003)

215. Vasilachi Maria, fiica lui Rusnac Pintilie (născut la 20.07.1929 īn localitatea Bereste) si Valentina, născută la data de 24 februarie 1956 īn localitatea Bereste, judetul Novoselita, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Călărasilor nr. 25. (3.752/2003)

216. Vinaru Marian, fiul lui Nicolae si Veronica (fiica lui Jian Pantelimon, născut la data de 27.07.1915 īn localitatea Străseni, si Parascovia), născut la data de 8 decembrie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ceucari nr. 8, ap. 35. (2.795/2005) Copii minori: Vinaru Lavinia, născută la data de 11.10.2006.

217. Vladimir Raisa, fiica lui Petru (născut la 12.06.1930 īn localitatea Edinet) si Maria, născută la data de 15 iunie 1950 īn localitatea Sauca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba- lulia, nr. 1, ap. 23. (7.100/2003)

218. Vodă Valentina, fiica lui Trifan Ion (născut īn anul 1930 īn localitatea Dubăsarii Vechi) si Eudochia, născută la data de 28 aprilie 1962 īn localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 38. (1.732/2003)

219. Zacon Elena, fiica lui Rotari Andrei (născut la data de 2.08.1914 īn localitatea Soroca) si Rotari Iraida, născută la data de 1 iulie 1949 īn localitatea Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 72, bl. 1, ap. 11. (15.459/2003)

220. Zberea Andrei, fiul lui Ivan (fiul lui Ilie, născut la data de 9.05.1921 īn localitatea Manta) si Elena, născut la data de 16.12.1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 2, ap. 77. (1.543/2003)

221. Zberea Ivan, fiul lui Ilie (născut la data de 9.05.1921 īn localitatea Manta) si Elena, născut la data de 22 octombrie 1954 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 2, ap. 77. (1.543/2003)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Aga Cristina, fiica lui Ion si Lidia (fiica lui Cebotari Nicolae, născut la 22.07.1935 īn localitatea Săseni), născută la data de 3 august 1986 īn localitatea Săseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, raionul Călărasi. (7.135/2003)

2. Aga Ina, fiica lui Ion si Lidia (fiica lui Cebotari Nicolae, născut la 22.07.1935 īn localitatea Săseni), născută la data de 21 ianuarie 1985 īn localitatea Săseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, raionul Călărasi. (7.135/2003)

3. Aga Ion, fiul lui Mihail (născut la 1.04.1922 īn localitatea Săseni) si Elena, născut la data de 26 mai 1963 īn localitatea Săseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, judetul Orhei. (7.137/2003)

4. Aga Lidia, fiica lui Cebotari Nicolae (născut la 22.07.1935 īn localitatea Săseni) si Ana, născută la data de 13 mai 1963 īn localitatea Săseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, raionul Călărasi. (7.135/2003)

5. Andrus Victoria, fiica lui Valentin (fiul lui Afanasii, născut la 13.10.1921 īn localitatea Dumbrovita, raionul Sīngerei, si Efrosinia) si Tatiana, născută la data de 21 mai 1981 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Caragas, str. Cotovscogo nr. 65, raionul SIobozia. (846/2008)

6. Anton Ion, fiul lui Gheorghe (născut la data de 28.06.1934 īn localitatea Chisinău) si Minodora, născut la data de 21 septembrie 1962 īn localitatea Ghelăuza, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghelăuza, raionul Străseni. (4.381/2003)

7. Armanu Ion, fiul lui Vasile (fiul lui Petru, născut la data de 14.11.1933 īn localitatea Crihana Veche, judetul Cahul) si Nina, născut la data de 26 mai 1984 īn localitatea Crihana Veche, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crihana Veche, raionul Cahul. (17.380/2003)

8. Balaban Rodica, fiica lui Grigori Grigore (născut la data de 5.03.1934 īn localitatea Orhei) si Grigori Vera, născută la data de 27 ianuarie 1968 īn localitatea Vīscăuti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Inculet Ion nr. 99. (9.494/2003) Copii minori: Balaban Victor, născut la data de 19.01.1992, si Balaban Mircea, născut la data de 4.03.1990.

9. Balāsev Elena, fiica lui Leonid si Tamara (fiica lui Snighiri Nicolae, născut la 30.01.1926 īn localitatea Javgur), născută la data de 6 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. 27 August nr. 1. (2.441/2007)

10. Baleca Rodica, fiica lui Ion si Nina (fiica lui Pīrău Petri, născut la data de 5.12.1921 īn localitatea Hīncesti, si Efimia), născută la data de 12 aprilie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Buiucani nr. 2, ap. 67. (4.735/2004)

11. Banu Natalia, fiica lui Regus Constantin si Alexandra (fiica lui Jurcanu Vasile si Maria,născută la 1.01.1920 īn localitatea Constantinesti), născută la data de 22 august 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Burebista nr. 66, bl. 5, ap. 29. (9.215/2003) Copii minori: Banu Alexandru, născut la data de 16.01.2004.

12. Bezer Ion, fiul lui Vasile si Maria (fiica lui Racovet Ion si Natalia, născută la 4.05.1929 īn localitatea Zīmbreni), născut la data de 27 aprilie 1983 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. 40 Let Pobedī nr. 98. (845/2003)

13. Blisciac Alexandru, fiul lui Blisciac Vladimir si Vera (fiica lui Macari Tudor, născut la data de 23.03.1914 īn localitatea Hīncesti), născut la data de 25 mai 1984 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. George Enescu nr. 19. (707/2006)

14. Bodolică Vitalie, fiul lui Constantin (fiul lui Gheorghe, născut la 3.03.1921 īn localitatea Cahul) si Nina, născut la data de 18 iulie 1980 īn localitatea Vulcănesti, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti. (530/2005)

15. Bolăndău Inga, fiica lui Anatolie si Ludmila (fiica lui Albreht Ion si Natalia, născută la 15.08.1939 īn localitatea Talmaza), născută la data de 21 iulie 1983 īn localitatea Talmaza, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 8, ap. 14. (5.469/2004)

16. Buză Carolina, fiica lui Buză Petru si Buză Nina (fiica lui Prepeleac Nicolai, născut la 18.07.1925 īn localitatea Sauca), născută la data de 23 septembrie 1985 īn localitatea Berezovca, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Berezovca, raionul Ocnita. (1.269/2007)

17. Byelaly Karolina, fiica lui Vladimir si Sofia (fiica lui Ivanenco Nicolae, născut la 6.12.1917 īn Odesa, si Elena), născută la data de 18 iunie 1980 īn localitatea Reni, judetul Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Reni, str. Gospitalinaia, Odesa. (15.798/2003)

18. Caleap Snejana, fiica lui Dumitru (fiul lui Dumitru, născut la 13.02.1930 īn localitatea Cahul) si Elena, născută la data de 1 ianuarie 1984 īn localitatea Crihana Veche, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crihana Veche, judetul Cahul. (5.993/2004)

19. Chirilă lurie, fiul lui Vasile (născut la data de 24.08.1930 īn localitatea Chisinău) si Elena, născut la data de 29 martie 1963 īn localitatea Horodca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodca, raionul laloveni. (4.273/2003)

20. Ciobanu Cristina, fiica lui Grigore (fiul lui loachim, născut la data de 3.02.1912 īn localitatea Nisporeni) si Claudia, născută la data de 22 august 1984 īn localitatea Valea Trestieni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zberoaia, judetul Nisporeni. (2.743/2004)

21. Constantin Viorel, fiul lui Gheorghe (fiul lui Afanasie si Elena, născută la 6.05.1928 īn localitatea SIobozia Mare) si Elena, născut la data de 4 decembrie 1974 īn localitatea Stoianovca, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea SIobozia Mare, raionul Vulcănesti. (2.815/2003) Copii minori: Constantin Arina, născută la data de 20.06.2006.

22. Covalciuc Tatiana, fiica lui Bantea Gheorghe (născut la data de 17.01.1934 īn localitatea Fălesti) si Ludmila, născută la data de 5 mai 1960 īn localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 90. (3.899/2003)

23. Cozma Natalia, fiica lui Mihail (fiul lui Gheorghe, născut la data de 16.07.1928 īn localitatea Călărasi) si Ecaterina, născută la data de 27 noiembrie 1981 īn localitatea Sadova, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadova, judetul Călărasi. (3.046/2004)

24. Foamete Dumitru, fiul lui Alexandru (fiul lui Vladimir, născut la 13.03.1930 īn localitatea Soroca) si Nelea, născut la data de 14 martie 1979 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Chisinăului nr. 2, bl.V, ap. 24. (11.773/2003)

25. GalitīTamara, fiica lui Nicolae si Ecaterina (fiica lui Gīsca Ion, născut la 9.05.1920 īn localitatea Manta si Maria), născută la data de 22 august 1977 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Păcii, nr. 26, ap. 6. (14.775/2003) Copii minori: Galitī Cristian Ion, născut la data de 17.12.1995.

26. Ghenciu Ludmila, fiica lui Lencă Alexei (născut la 15.01.1937 īn localitatea Cimislia) si Ana, născută la data de 19 decembrie 1970 īn localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 9, ap. 22. (5.236/2004) Copii minori: Ghenciu Roman, născut la data de 13.09.1991, si Ghenciu Elisei, născut la data de 27.06.1997.

27. Gherasim Snejana, fiica lui Petru (fiul lui Grigore, născut la 29.09.1928 īn localitatea Cot, si Agripina) si Maria, născută la data de 7 ianuarie 1980 īn localitatea Cot, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P. Halippa nr. 6, bl. 9. (8.309/2003)

28. Ghinda Parascovia, fiica lui Nicolae (născută la data de 6.05.1938 īn localitatea Băcioi) si Maria, născută la data de 27 noiembrie 1978 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (11.371/2003) Copii minori: Ghinda Cleopatra, născută la data de 10.12.2007, si Ghinda Vădim, născut la data de 31.08.2003.

29. Gori Vădim, fiul lui Alexandru si Raisa (fiica lui Bītca Teodor, născut la data de 3.07.1927 īn localitatea Rezina, si Ana), născut la data de 1 decembrie 1982 īn localitatea Rezina, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. Pirogov nr. 1, ap. 19. (389/2005)

30. Grigoriev Adriana, fiica lui Grigoriev Alexandru (fiul lui Gheorghe, născut la 13.04.1918 īn localitatea Căplani, judetul Tighina) si Grigoriev Nona, născută la data de 11 decembrie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Doina nr. 115, ap. 18. (2.750bis/2003)

31. Grigoriev Alexandru, fiul lui Gheorghe (născut la 13.04.1918 īn localitatea Căplani, judetul Tighina) si Vera, născut la data de 25 martie 1958 īn localitatea Căplani, raionul Stefan Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Doina nr. 115, ap. 18. (2.751/2003)

32. Grigoriev Nona, fiica lui Stoianov Constantin (născut la 19.09.1911 īn localitatea Pitusca) si Alexandra, născută la data de 24 februarie 1960 īn localitatea Bolduresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Doina nr. 115, ap. 18. (2.750/2003)

33. Harea Filip, fiul lui Efim (fiul lui Mihail, născut la 18.09.1904 īn localitatea Orhei) si Ana, născut la data de 25 noiembrie 1976 īn localitatea Budăi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hiriseni, raionul Telenesti. (17.108/2003)

34. lacobet Cristina, fiica lui lacobet Ion (fiul lui Nicolae, născut la 9.05.1928 īn Cernăuti, si lacobet Lucia), născută la data de 3 august 1985 īn localitatea Horodiste, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. Petru Rares nr. 3, ap. 18. (47/2006)

35. Iliescu Victor, fiul lui lliescu Pantelimon (fiul lui Procopii, născut la 3.07.1935 īn localitatea Străseni) si lliescu Maria, născut la data de 27 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sfīntul Ilie nr. 70, bl. 1.(3.488/2005)

36. Ilyk Ivan, fiul lui Vladimir si Ana (fiica lui Buzdugan Gheorghe, născut la 20.02.1925 īn localitatea Dinăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, si Maria), născut la data de 15 decembrie 1980 īn localitatea Dinăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Dinăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (16.126/2003)

37. Iurasco Tatiana, fiica lui Petru (fiul lui Pavel, născut la data de 4.07.1926 īn localitatea Chisinău, si Zinovia) si Natalia, născută la data de 18 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Fīntīnilor nr. 10. (5.540/2003)

38. Josanu Eugenia, fiica lui Onica Ion (fiul lui Andrei, născut la 18.05.1913 īn localitatea Chisinău) si Onica Claudia, născută la data de 10 iulie 1969 īn localitatea Ratus, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn

Republica Moldova, localitatea Ratu, raionul Criuleni. (3.347/2003) Copii minori: Josanu Claudiu, născut la data de 31.03.2003, si Josanu Nicoleta, născută la data de 3.11.1997.

39. Maimescu Natalia, fiica lui Stefan si Ioana (fiica lui Nastas Vasile, născut la 4.01.1923 īn localitatea Călărasi, si Natalia), născută la data de 21 august 1973 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 76. (2.488/2003)

40. Manolachi Galina, fiica lui Munteanu Dumitru (născut la 15.04.1936 īn localitatea Filipeni) si Elena, născută la data de 23 noiembrie 1963 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gotesti, judetul Cahul. (5.685/2003)

41. Marchitan Eduard, fiul lui Dumitru (fiul lui Ion, născut la 20.07.1928 īn localitatea Rezina) si Elena, născut la data de 8 februarie 1985 īn localitatea Rībnita, judetul Rībnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pereni, raionul Rezina. (2.605/2005)

42. Marusceac Victor, fiul lui Petru si Daria (născut la 5.12.1940 īn localitatea Rīscani), născut la data de 11 mai 1962 īn localitatea Nihoreni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 7, ap. 111. (10.897/2003)

43. Milicenco Inga, fiica lui Ion (fiul lui Teodor, născut la data de 2.12.1929 īn localitatea Orhei) si Galina, născută la data de 21 noiembrie 1976 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 23, ap. 58. (4.176/2003)

44. Morari Nicolae, fiul lui Morari Ion (fiul lui Vladimir, născut īn anul 1918 īn localitatea Chisinău) si Morari Tatiana, născut la data de 14 decembrie 1983 īn localitatea Hīrbovăt, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrbovăt, raionul Anenii Noi. (395/2006)

45. Munteanu Nicolae, fiul lui Andrei (fiul lui Simion, născut la 2.10.1930 īn localitatea Balănesti, si Anastasia) si Elisaveta, născut la data de 24 ianuarie 1973 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul laloveni. (1.605/2003)

46. Munteanu Tatiana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la data de 20.08.1932 īn localitatea Nisporeni) si Eugenia, născută la data de 28 septembrie 1983 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. 1 Mai nr. 57. (5.467/2004)

47. Nagurnea Efimia, fiica lui Nagurnea Ion (fiul lui llie, născut la data de 22.07.1927 īn localitatea Orhei) si Nagurnea Vera, născută la data de 18 noiembrie 1984 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lozova, Str. Ion Creangă nr. 130, raionul Străseni. (391/2006)

48. Onea Alexandr, fiul lui Serghei (născut la data de 8.03.1929 īn localitatea Fălesti) si Tamara, născut la data de 1 ianuarie 1958 īn localitatea Glodeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Federatia Rusă, Moscova, str. Spiridonovca nr. 19, ap. 30. (1.279/2003)

49. Petrov Aurel, fiul lui Gheorghe si Rodica (fiica lui Tālmaci Vasile, născut la 5.01.1922 īn localitatea Vărăncău, judetul Soroca), născut la data de 29 iulie 1983 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, Str. Unirii nr. 111. (2.493/2007)

50. Plăcintă Ana, fiica lui Plăcintă Dumitru si Plăcintă Ivana (născută la 17.04.1937 īn localitatea SIobozia Mare), născută la data de 12 decembrie 1974 īn localitatea SIobozia Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea SIobozia Mare, str. V. Poco, judetul Cahul. (654/2007)

51. Plesca Svetlana, fiica lui Scrīnic Vasile si Natalia (născută la 11.03.1931 īn localitatea Băhrinesti), născută la data de 26 septembrie 1963 īn localitatea Băhrinesti, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoblle nr. 199, ap. 8. (12.012/2003)

52. Popa Olga, fiica lui Valerian si Lucia (fiica lui Ciobanu Vasile si Pelaghia, născută la 27.08.1936 īn Chetrosu), născută la data de 8 martie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. A. Plămădeală nr. 69. (9.419/2003)

53. Popescu Ivan, fiul lui Semen si Maria (fiica lui Stanciu Ivan, născut la 1.04.1924 īn localitatea Utconosovca, si Evdochia), născut la data de 2 noiembrie 1975 īn localitatea Utconosovca, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Utconosovca, raionul Izmail, Odesa. (15.158/2003)

54. Prisăcaru Sofia, fiica lui Leontean Sergiu (născut la 12.07.1912 īn localitatea Plop Stiubei) si Ioana, născută la data de 21 martie 1964 īn localitatea Plop Stiubei, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Poleanicikin nr. 31, ap. 88.(10.578/2003) Copii minori: Prisăcaru Anatolie, născut la data de 10.09.1990, si Prisăcaru Nicoleta, născută la data de 20.12.1994.

55. Puzur Dorin, fiul lui Mihail si Claudia (fiica lui Ciolacu Toma, născut la data de 7.07.1923 īn localitatea Edinet), născut la data de 5 iulie 1980 īn localitatea Alexăndreni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Alexăndreni, judetul Edinet. (1.186/2005)

56. Railean Valentina, fiica lui Suleac Sergiu (născut la 13.11.1926 īn localitatea Rezina) si Suleac Apolinaria, născută la data de 9 iunie 1952 īn localitatea Sīrcova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Calea lesilor nr. 51, bl. 4, ap. 20. (8.865/2003)

57. Repescu Gheorghe, fiul lui Repescu Alexandru si Repescu Nina (fiica lui Esanu Gheorghe, născut la data de 19.03.1927 īn localitatea Bălti), născut la data de 15 iunie 1984 īn localitatea Mīndresti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mīndresti, judetul Telenesti. (3.233/2005)

58. Rogojina Lilian, fiul lui Mihai (fiul lui Simion, născut la 10.09.1919 īn localitatea Orhei) si Nina, născut la data de 18 mai 1980 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (2.694/2004)

59. Rosea Jan, fiul lui Vladimir (fiul lui Trofim, născut īn anul 1907 īn localitatea Orhei) si Elisaveta, născut la data de 18 decembrie 1973 īn localitatea Sestaci, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoblle nr. 163, bl. 7, ap. 11. (2.443/2004) Copii minori: Rosea Lucian, născut la data de 22.05.2006.

60. Sava Victor, fiul lui Dionisie (născut la 2.10.1939 īn localitatea laloveni) si Maria, născut la data de 22 octombrie 1966 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Viilor nr. 17, judetul Chisinău. (10.850/2003) Copii minori: Sava Victoria, născută la data de 6.11.1991, si Sava Dan, născut la data de 25.02.1993.

61. Sīrcu Natalia, fiica lui Popa Mihail (născut la data de 10.11.1929 īn localitatea Susleni, judetul Orhei) si Popa Larisa, născută la data de 3 octombrie 1957 īn localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Eminescu nr. 15 ap. 2. (4.187/2006)

62. Starīs Evghenia, fiica lui Ivan (fiul lui Nicolai si Evghenia, născută la data de 24.12.1918 īn localitatea Priozernoe) si Nina, născută la data de 30 aprilie 1981 īn localitatea Priozernoe, judetul Chilia, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Priozernoe, str. Puschina nr. 48, judetul Chilia. (846/2004)

63. Stīnca Valeriu, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 10.01.1926 īn localitatea Corjeuti, si Maria) si Nina, născut la data de 22 iulie 1979 īn localitatea Corjeuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corjeuti, raionul Briceni. (3.879/2003)

64. Strugăreanu Djulieta, fiica lui Mihail si Svetlana (fiica lui Solomon Eugenia, născută la 10.07.1938 īn localitatea Vīscăuti), născută la data de 24 noiembrie 1983 īn localitatea Vīscăuti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vīscăuti, raionul Orhei. (2.941/2004)

65. Toderici Victor, fiul lui Toderici Victor (fiul lui Vasile, născut īn anul 1907 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir) si Toderici Galina, născut la data de 29 octombrie 1984 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Grigore Ureche nr. 5A. (4.232/2006)

66. Tonu Elena, fiica lui Tonu Ivan si Tonu Zinaida (fiica lui Gheorghe, născut la 20.02.1932 īn localitatea Lăpusna), născut la data de 2 ianuarie 1984 īn localitatea Bardar, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, raionul laloveni. (4.005/2006)

67. Tarălungă Veronica, fiica lui Constantin si Ecaterina (fiica lui Cojan Nicolae si Ana, născută la data de 15.08.1934 īn localitatea Colibasi), născută la data de 26 noiembrie 1981 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, Str. Libertătii nr. 402, judetul Cahul. (1.869/2004)

68. Tībīrnă Dumitru, fiul lui Tībīrnă Vasile (fiul lui Tībīrnă Vladimir, născut la data de 2.04.1927 īn localitatea Sīngerei) si Tībīrnă Maria, născut la data de 12 ianuarie 1986 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. A. Crihan nr. 12. (4.269/2006)

69. Turcanu Adelina, fiica lui Antonciuc Ion si Elisaveta (fiica lui Orotanu Petru si Agripina, născută la data 1.07.1929 īn localitatea Călugăr), născută la data de 8 septembrie 1971 īn localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Seliste, judetul Nisporeni. (9.236/2003)

70. Turcanu lurie, fiul lui Nicolae si Ecaterina (fiica lui Gheorghe, născut la 20.11.1924 īn localitatea Coscodeni, si Vera), născut la data de 11 aprilie 1977 īn localitatea Chiscăreni, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chiscăreni, judetul Sīngerei. (2.325/2003)

71. Zugravu Adrian, fiul lui Ivan si Elena (fiica lui Arusti Ivan si Aglaia, născută īn anul 1919 īn localitatea Tarnavca), născut la data de 30 noiembrie 1979 īn localitatea Tarnavca, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Tarnavca, raionul Hliboca, Cernăuti. (6.110/2004).

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ĪNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. 7

din 21 ianuarie 2008

Dosar nr. 64/2007

 

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele īnaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale īnaltei Curti de Casatie si Justitie, īn conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au īntrunit pentru a examina recursul īn interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie, īn legătură cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. c) si ale art. 18 alin. (3) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, referitor la conditiile necesare pentru dobāndirea reprezentativitătii de către organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 88 de judecători din totalul de 114 aflati īn functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul īn interesul legii, solicitānd admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii īn sensul că organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative dacă īndeplinesc īn mod alternativ fie conditiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 130/1996, republicată, respectiv să aibă statut legal de organizatie sindicală si numărul de membri să reprezinte cel putin 1/3 din numărul salariatilor unitătii, fie conditia prevăzută de art. 18 alin. (3) teza finală din acelasi act normativ, īn sensul de a fi afiliate la o organizatie sindicală reprezentativă.

SECTIILE UNITE,

deliberānd asupra recursului īn interesul legii, constată următoarele:

Instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar īn legătură cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) si a art. 18 alin. (3) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, referitor la conditiile necesare pentru dobāndirea reprezentativitătii de către organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate.

Astfel, unele instante au considerat că organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate sunt reprezentative numai atunci cānd īntrunesc cumulativ conditiile stabilite de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 si de art. 18 alin. (3) din aceeasi lege.

Īn motivarea acestui punct de vedere s- a arătat că, īn raport cu dispozitiile textelor de lege mentionate, se cere ca organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate să aibă un statut legal de organizatii sindicale, numărul de membri ai sindicatului să reprezinte cel putin 1/3 din numărul salariatilor unitătii si să fie afiliate la o organizatie sindicală reprezentativă.

S-a relevat că această solutie este impusă de interpretarea literală a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicată, deoarece sintagma „precum si”, continută īn acest text, stabileste un raport copulativ, indicānd īn frază o enumerare, iar nu o alternantă.

Alte instante, dimpotrivă, au apreciat ca fiind necesară si suficientă pentru dobāndirea reprezentativitătii unei organizatii sindicale constituite la nivel de unitate īndeplinirea fie a conditiilor prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicată, fie a celor cuprinse īn art. 18 alin. (3) din acelasi act normativ.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 236 alin. 1 din Codul muncii, art. 1 alin. (1) si art. 14 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, contractul de muncă se īncheie īntre angajator sau organizatia patronală, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori īn alt mod prevăzut de lege.

Pe de altă parte, prin art. 17 alin. (1) din Legea nr. 130/1996, republicată, la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate salariatii sunt reprezentati de către organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative.

Prin urmare, īn raport de aceste prevederi, pentru ca o organizatie sindicală să fie reprezentativă la nivelul unitătii, potrivit art. 17 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 130/1996, republicată, trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele conditii:

- să aibă statut legal de organizatie sindicală; iar

- numărul membrilor săi să reprezinte cel putin 1/3 din numărul salariatilor.

Īn urma modificărilor aduse prin Legea nr. 143/1997, la art. 18 din Legea nr. 130/1996 a fost introdus un nou alineat, respectiv alin. (3), īn care se prevede c㠄organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative, dacă īndeplinesc conditiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c), precum si dacă sunt afiliate la o organizatie sindicală reprezentativă”.

Analiza ratională logico-gramaticală si sistematică a textului impune concluzia că sintagma „precum si” nu poate avea decāt īntelesul de conditie alternativă si nicidecum de īndeplinire a unei conditii cumulative cu primele două, prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din lege.

Or, este de observat că, īn cazul īn care o organizatie sindicală din unitate īsi sustine reprezentativitatea prin afilierea la o organizatie sindicală reprezentativă, rezultă per a contrarie că aceasta nu īndeplineste una din cele două conditii necesare prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c)din lege, īn sensul c㠄numărul membrilor sindicatului reprezintă cel putin 1/3 din numărul salariatilor unitătii”, conditie necesară spre a obtine reprezentativitatea prin hotărāre judecătorească.

De altfel, dacă legiuitorul ar fi dorit ca această ultimă conditie să fie īndeplinită cumulativ cu primele două nu ar fi inclus īn text conjunctia „precum si”, ci ar fi folosit doar conjunctia copulativ㠄si”.

Pe de altă parte, īn cazul īn care s- ar considera că această ultimă conditie trebuie īndeplinită cumulativ cu primele două, s- ar ajunge la situatia īn care o organizatie sindicală, chiar dacă ar cuprinde īn rāndurile ei toti salariatii acelei unităti sau majoritatea lor, să nu fie totusi reprezentativă la nivelul acelei unităti dacă nu este si afiliată la o federatie sau confederatie reprezentativă, ceea ce ar fi inadmisibil.

Este adevărat că pentru dobāndirea reprezentativitătii organizatiile sindicale trebuie să respecte prevederile legale, dar această conditie nu poate fi interpretată decāt fie īn sensul de a avea statut legal de organizatie sindicală si numărul membrilor acesteia să reprezinte cel putin 1/3 din numărul salariatilor din unitate, cu constatarea īndeplinirii acestor conditii prin hotărāre judecătorească, fie īn sensul de a fi afiliată la o organizatie sindicală reprezentativă.

De altfel, legiuitorul nu putea recurge la solutia acordării reprezentativitătii sindicatului constituit la nivel de unitate cānd acesta este afiliat la o organizatie sindicală reprezentativă, chiar dacă nu īntruneste numărul de salariati stabilit de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, decāt pentru a se asigura participarea unui interlocutor valabil la negocierile colective cu angajatorul.

Solutia legislativă adoptată īn acest sens decurge din instituirea transferului de reprezentativitate, statuată prin art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 130/1996, republicată, īn sensul că salariatii pot fi reprezentati la negocierea si īncheierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sau la nivelul grupurilor de unităti si de organizatii sindicale de tip federativ, care nu īndeplinesc criteriile de reprezentativitate la nivel national, iar organizatiile sindicale reprezentative la nivelul ramurilor de activitate sunt reprezentative si la nivelul grupurilor de unităti īn care au organizatii sindicale proprii.

Asa fiind, organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate devin reprezentative si pot participa la negocierea contractului colectiv de muncă atāt īn cazul īn care īndeplinesc conditiile de reprezentativitate expres prevăzute de lege [art. 17 alin. (1) lit. c)], cāt si īn situatia īn care sunt doar afiliate la o organizatie sindicală reprezentativă.

De altfel, această solutie a fost adoptată si de Curtea

Constitutională a Romāniei, care, īnjurisprudenta sa īn materie (Decizia nr. 68/2000), a statuat c㠄legiuitorul a prevăzut posibilitatea ca sindicatele din unităti să dobāndească reprezentativitatea si prin afilierea la o organizatie sindicală reprezentativă”.

Īn consecintă, īn temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul īn interesul legii si a se stabili că organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative dacă īndeplinesc īn mod alternativ fie conditiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 130/1996, republicată, fie conditia prevăzută de art. 18 alin. (3) teza finală din lege, īn sensul de a fi afiliate la o organizatie sindicală reprezentativă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Īn numele legii

DECID:

Admit recursul īn interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc că:

Organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative dacă īndeplinesc īn mod alternativ fie conditiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, respectiv să aibă statut legal de organizatie sindicală si numărul de membri ai sindicatului să reprezinte cel putin 1/3 din numărul salariatilor unitătii, fie conditia prevăzută de art. 18 alin. (3) teza finală din lege, īn sensul de a fi afiliate la o organizatie sindicală reprezentativă.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată īn sedintă publică, astăzi, 21 ianuarie 2008.

 

PRESEDINTELE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei