MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 685         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 octombrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

879. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

880. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

881. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

882. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

883. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

884. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

885. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

886. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

887. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

20. - Hotărâre referitoare la compatibilitatea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu natura procedurii jurisdictionale în fata Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 945 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 6, art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 1 si art. 224 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 956 din 25 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 966 din 25 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal

 

Decizia nr. 970 din 25 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea învătământului nr. 84/1995

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

589. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea ca linii prioritare pentru subventionarea în anul 2009, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor

 

1.485. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în constructii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 705/2006

 

1.486. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii privind modificarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii

 

1.487. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii pentru modificarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate în constructii, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 646/2007

 

2.330/C. - Ordin al ministrului justitiei privind transferul cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special din institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului, precum si din Ministerul Justitiei în sistemul administratiei penitenciare

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. LXXII (72) din 15 octombrie 2007

 

Decizia nr. LXXXV (85) din 10 decembrie 2007

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

4. - Hotărâre privind interpretarea dispozitiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

30. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2008

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2007

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.422/C/2007

 - Decretul nr. 830/2008

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 795/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tocaci Ioan, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Negresti-Oas, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 879.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 794/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Wagner Rodica, judecător la Judecătoria Lugoj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 880.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 797/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Burghelea Florin, judecător la Curtea de Apel Bacău, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 881.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 792/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ivanciuc Ecaterina, judecător la Judecătoria Sighetu Marmatiei, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 882.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 793/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Astălas Măria Ana, judecător la Judecătoria Lugoj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 883.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 798/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna loschici Măria, judecător la Judecătoria Lugoj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 884.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 796/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Belei Gheorghe, presedinte al Judecătoriei Sebes, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 885.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 799/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2008, domnul Dumitriu Niculae, judecător la Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 886.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 833/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2008, domnul Tripon Teodor, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 887.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

referitoare la compatibilitatea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu natura procedurii jurisdictionale în fata Curtii Constitutionale

 

În temeiul dispozitiilor art. 9, 14 si 50-51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004,

tinând cont de prevederile art. 4 lit. j) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005,

văzând Nota privind acordarea asistentei juridice gratuite în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu referire la procedura în fata Curtii, în solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în fata instantelor judecătoresti,

Plenul Curtii Constitutionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Întrucât Curtea Constitutională este o autoritate jurisdictională distinctă de sistemul judiciar si având în vedere natura activitătii sale cât priveste solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a unor legi sau ordonante în vigoare, caracterizată drept „exceptie de ordine publică", iar nu judecarea unor litigii în legătură cu realizarea sau apărarea unui drept subiectiv, precum si faptul că procedura de contencios constitutional este reglementată prin lege organică specială (Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată), Plenul constată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu sunt aplicabile Curtii Constitutionale, nefiind compatibile cu natura procedurii în fata acesteia.

În acest sens se observă că, în conformitate cu prevederile art. 11 si următoarele din actul normativ sus-mentionat, o atare cerere se adresează instantei judiciare competente pentru solutionarea cauzei în care se solicită ajutorul public judiciar. Pe cale de consecintă, solicitantul poate formula cerere în fata instantei la care ridică exceptia de neconstitutionalitate, urmând ca aceasta să decidă potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curtii Constitutionale, în sedinta din data de 17 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Contrasemnează:

Ruxandra Săbăreanu,

secretar general

 

Bucuresti, 17 septembrie 2008.

Nr. 20.

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 945

din 23 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 6, art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 1 si art. 224 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 6, art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 1 si art. 224 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Petru Blănită în Dosarul nr. 725/44/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Apetrei Rares Liviu din cadrul Baroului Vaslui, cu delegatie la dosar.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul ales al autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei, reiterând motivele invocate la instanta de drept comun.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece critica autorului exceptiei este formulată din perspectiva modificării textelor legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 725/44/2007, Curtea de Apel Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, art. 6, art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 1 si art. 224 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Petru Blănită în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare, deoarece, din analiza sistematică a modului în care Codul de procedură penală oferă avocatului ales dreptul de a participa la efectuarea actelor, rezultă că acesta este asigurat numai atunci când, fată de persoana cercetată, s-a început urmărirea penală ori a fost pusă în miscare actiunea penală. Pe cale de consecintă, art. 224 din acelasi cod restrânge dreptul avocatului de a participa la efectuarea actelor premergătoare ce îl vizează pe făptuitor.

De asemenea, art. 6 din Codul de procedură penală garantează dreptul la apărare învinuitului, inculpatului si celorlalte părti în tot cursul procesului penal, fiind exceptat presupusul făptuitor, deoarece, potrivit art. 2 alin. 1 din acelasi cod, procesul penal se desfăsoară atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecătii, etapa actelor premergătoare fiind lipsită de această garantie.

Autorul exceptiei mai solicită ca termenul de „apărător" să fie înlocuit cu cel de „avocat".

Curtea de Apel Galati - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este, în ce priveste art. 1, art. 6, art. 171 alin. 1 si art. 224 din Codul de procedură penală, neîntemeiată, deoarece acestea garantează dreptul la apărare al învinuitului sau al inculpatului în cursul urmăririi penale sau al judecătii, si nu înainte de începerea urmăririi penale, când organul de urmărire penală poate efectua acte premergătoare, iar făptuitorul nu are calitatea procesuală de învinuit sau inculpat.

Avocatul Poporului mai arată că în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat că dreptul ia apărare nu poate fi încălcat prin efectuarea unor acte premergătoare care pot constitui mijloace de probă, deoarece acestea pot fi combătute în cadrul procesului penal cu alte mijloace de probă.

În ce priveste exceptia art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, se arată că aceasta este inadmisibilă, deoarece prin Legea nr. 57/2008 textul a fost modificat în substanta sa, nepreluând solutia legislativă anterioară.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 cu denumirea marginală Legalitatea si oficialitatea procesului penal, art. 6 cu denumirea marginală Garantarea dreptului la apărare, art. 171 alin. 1 cu denumirea marginală Asistenta învinuitului sau a inculpatului, art. 172 alin. 1 cu denumirea marginală Drepturile apărătorului si art. 224 cu denumirea marginală Acte premergătoare, din Codul de procedură penală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 124 din 26 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 466 din 15 august 2001, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutioanlitate a dispozitiilor art. 224 si art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, pentru considerentele arătate, care îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Celelalte critici avansate de autorul exceptiei cu privire la celelalte articole nu pot fi primite, deoarece sunt formulate din perspectiva unor omisiuni legislative, care, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu pot fi cenzurate de instanta de contencios constitutional.

Pentru considerentele expuse, În temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 6, art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 1 si art. 224 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Petru Blănită în Dosarul nr. 725/44/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 956

din 25 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător
Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ghită Liteanu în Dosarul nr. 2.164/187/2007 al Judecătoriei Beius.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei si asistat de doamna avocat Veronica Boia din cadrul Baroului Bucuresti. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul apărătorului ales al autorului exceptiei, care solicită admiterea acesteia, în care sens depune si concluzii scrise.

Autorul exceptiei Ghită Liteanu declară că nu mai are nimic de adăugat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.164/187/2007, Judecătoria Beius a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ghită Liteanu în dosarul de mai sus având ca obiect revizuirea unei decizii penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justitie, precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la Dreptul la un proces echitabil.

Judecătoria Beius opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece revizuirea constituie o cale extraordinară de atac, reglementată de legiuitor În temeiul prerogativelor acordate acestuia de prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie. Aceste dispozitii constitutionale conferă legiuitorului competenta exclusivă de a stabili procedura de judecată si îl îndrituiesc pe acesta ca, în considerarea unor situatii deosebite, să stabilească reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, asa cum este si cazul reglementării exprese si limitative a cazurilor în care poate fi promovată revizuirea. Prevederile legale criticate nu îngrădesc, ci permit liberul acces la justitie, care presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza procedurile stabilite prin lege, în formele si în modalitătile instituite de legiuitor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din

Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Cazurile de revizuire, care au următorul continut: „Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de declinare, de încetare a procesului penal ori de condamnare."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei 375 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 mai 2006, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, În temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ghită Liteanu în Dosarul nr. 2.164/187/2007 al Judecătoriei Beius.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 966

din 25 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal, exceptie ridicată de Ionica lordache si Mirela Calestru în Dosarul nr. 5.422/233/2007 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.422/233/2007, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 din Codul penal, exceptie ridicată de Ionica lordache si Mirela Calestru în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, ale art. 40 alin. (1) referitoare la dreptul cetătenilor de a se asocia liber, ale art. 53 referitoare la Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, deoarece creează o inechitate între cetăteni si limitează dreptul de asociere.

Judecătoria Galati opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul indicat nu contine norme contrare principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece se aplică uniform pentru toti cei care se află în situatia stabilită de ipoteza normei mentionate si nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. În plus, art. 329 din Codul penal nu restrânge drepturi constitutionale, ci reglementează sanctiunea unei fapte care aduce atingere unor relatii privind convietuirea socială.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 329 din Codul penal care incriminează infractiunea de Proxenetism, care au următorul continut:

„Îndemnul ori înlesnirea practicării prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostitutiei de către o persoană se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane în acest scop, precum si constrângerea la prostitutie se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 sau 2 este săvârsită fată de un minor sau prezintă un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate să servească, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevăzute la alin. 1-3 si cele care au fost dobândite prin săvârsirea acesteia se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Tentativa se pedepseste."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 893 din 16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 12 noiembrie 2007, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, În temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal, exceptie ridicată de Ionica lordache si Mirela Calestru în Dosarul nr. 5.422/233/2007 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 970

din 25 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea învătământului nr. 84/1995

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea învătământului nr. 84/1995^ exceptie ridicată de Gheorghe Ungureanu în Dosarul nr. 368/46/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 11 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 368/46/2007, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea învătământului nr. 84/1995.

Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Ungureanu într-o cauză în contencios administrativ având ca obiect anularea unor acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că unele dispozitii din Legea învătământului, din alte acte normative emise în baza acestei legi si din Legea privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor încalcă unele prevederi constitutionale, precum si unele dispozitii din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, în acest sens, arată că „activitatea instructiv-educativă din scolile de stat s-a transformat în dresaj menit să aducă omul în stare de primitivism, asa cum este dorit de mediul social-economic postdecembrist, esential antidemocrat, slujind interesele ciocoilor peceristi, deveniti stăpâni, împotriva claselor exploatate, a maselorexploatate, a maselor populare în întregul lor".

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie unele dispozitii din Legea învătământuluinr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999.

În sustinerea neconstitutionalitătii, autorul exceptiei invocă încălcarea unor prevederi constitutionale si dispozitii din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând sustinerile autorului exceptiei, Curtea constată că aspectele înfătisate nu vizează constitutionalitatea vreunui text de lege. Autorul exceptiei îsi expune propriile păreri si convingeri privind introducerea religiei în sistemul de învătământ de stat, astfel încât acestea nu pot fi retinute drept critici de neconstitutionalitate a căror solutionare să apartină competentei Curtii Constitutionale.

De altfel, autorul exceptiei nu face decât să enumere texte constitutionale, ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, fără a arăta însâ care surit dispozitiile de lege si modalitatea în care acestea sunt înfrânte.

În aceste conditii, solutia care se impune în cauza de fată este cea de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, În temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea învătământului nr. 84/1995, exceptie ridicată de Gheorghe Ungureanu în Dosarul nr. 368/46/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea ca linii prioritare pentru subventionarea în anul 2009, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor

 

Având în vedere:

- prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ca linii prioritare pentru subventionarea în anul 2009, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, a asociatiilor si fundatiilor, a unitătilor de asistentă socială, asa cum sunt clasificate în Nomenclatorul institutiilor de asistentă socială, pentru următoarele categorii de persoane beneficiare:

a) persoane vârstnice;

b) persoane tinere care părăsesc sistemul de protectie a copilului;

c) persoane victime ale violentei în familie;

d) persoane victime ale traficului de persoane;

e) persoane toxicodependente;

f) alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane si familii cu venituri mici;

g) persoane imigrante si refugiati;

h) persoane fără adăpost;

i) persoane cu handicap;

j) copii separati sau cu risc de separare de părinti.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Grila de evaluare a asociatiilor si fundatiilor, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 si 3 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 763/2007 privind aprobarea ca linii prioritare pentru subventionarea în anul 2008, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 septembrie 2007.

Art. 5. - Directia generală incluziune si asistentă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 15 septembrie 2008.

Nr. 589.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare

 

Obiectivul comisiei de evaluare si selectionare

Art. 1. - Comisia de evaluare si selectionare, denumită în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor în vederea acordării subventiilor În temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, denumite în continuare norme metodologice.

Perioada în care comisia evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile

Art. 2. - (1) Perioada în care comisia evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile începe luni, 3 noiembrie 2008, după perioada de expirare a termenului-limită pentru depunerea documentatiei în vederea solicitării subventiilor, respectiv 31 octombrie 2008, ora 16,30.

(2) Perioada în care comisia evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile încetează la data de 15 decembrie 2008, dată după care comisia predă Directiei generale incluziune si asistentă socială documentele care au stat la baza evaluării si selectionării.

(3) Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării la registratura generală a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse a primei documentatii pentru solicitarea subventiei pentru anul 2009.

Atributiile comisiei

Art. 3. - Comisia are următoarele atributii:

a) analizează continutul documentatiei depuse de asociatii sau fundatii si verifică respectarea de către acestea a conditiilor legale pentru acordarea subventiilor;

b) solicită directiilor teritoriale de muncă si protectie socială în a căror rază teritorială au sediul unitătile de asistentă socială raportul privind oportunitatea acordării subventiei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data începerii activitătii prevăzute la art. 2 alin. (1);

c) solicită, dacă este cazul, ca raportul prevăzut la lit. b) să fie însotit de documente justificative pentru sustinerea recomandărilor;

d) evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile pe baza criteriilor stabilite la art. 6 din normele metodologice si prevăzute în grila de evaluare;

e) comunică asociatiilor si fundatiilor neselectionate motivele care au stat la baza luării acestei decizii;

f) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse lista asociatiilor si fundatiilor selectionate, precum si nivelul subventiilor ce urmează a fi acordate;

g) comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse prevăzut la art. 9 alin. (1) din normele metodologice, asociatiilor si fundatiilor selectionate, precum si directiilor teritoriale de muncă si protectie socială în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile nivelul subventiilor aprobate;

h) transmite, în vederea încheierii conventiilor, directiilor teritoriale de muncă si protectie socială în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile selectate două exemplare din cererile de solicitare a subventiei.

Sarcinile si responsabilitătile comisiei

Art. 4. - Sarcinile si responsabilitătile presedintelui comisiei sunt următoarele:

a) reprezintă comisia în relatiile cu conducerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, directiile teritoriale de muncă si protectie socială si asociatiile si fundatiile solicitante de subventii;

b) coordonează activitatea membrilor si a secretarului comisiei;

c) verifică respectarea termenului de depunere a documentatiei;

d) verifică documentatia de solicitare a subventiei;

e) verifică îndeplinirea de către asociatie/fundatie a conditiilor de eligibilitate;

f) evaluează îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistentă socială;

g) analizează raportul privind oportunitatea acordării subventiei;

h) evaluează asociatiile si fundatiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din normele metodologice;

i) stabileste numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subventiei;

j) stabileste suma reprezentând subventia care se propune a fi acordată unitătii de asistentă socială;

k) participă cu drept de vot la sedintele de lucru ale comisiei;

l) păstrează confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 5. - Sarcinile si responsabilitătile membrilor comisiei sunt următoarele:

a) verifică respectarea termenului de depunere a documentatiei;

b) verifică documentatia de solicitare a subventiei;

c) verifică îndeplinirea de către asociatie/fundatie a conditiilor de eligibilitate;

d) evaluează îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistentă socială;

e) analizează raportul privind oportunitatea acordării subventiei;

f) evaluează asociatiile si fundatiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din normele metodologice;

g) stabileste numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subventiei;

h) stabileste suma reprezentând subventia care se propune a fi acordată unitătii de asistentă socială;

i) păstrează confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 6. - Sarcinile si responsabilitătile secretarului comisiei sunt următoarele:

a) preia de la registratura generală a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse toate solicitările pentru acordarea de subventii pentru anul 2009, le înregistrează în registrul special al comisiei si le păstrează nedesfăcute până la data la care comisia îsi începe activitatea;

b) organizează sedintele comisiei, săptămânal sau la solicitarea presedintelui;

c) întocmeste si transmite directiilor teritoriale de muncă si protectie socială în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială adresele prin care se solicită întocmirea raportului privind oportunitatea acordării subventiei;

d) întocmeste si transmite asociatiilor si fundatiilor comunicările privind rezultatul selectiei;

e) întocmeste si transmite directiilor teritoriale de muncă si protectie socială în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile comunicările privind asociatiile si fundatiile selectionate, însotite de două exemplare din cererea de solicitare a subventiei, în vederea încheierii conventiei;

f) întocmeste si răspunde de evidenta documentelor emise si primite de comisie;

g) întocmeste orice alt document solicitat de presedintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;

h) păstrează confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării si selectionării

Art. 7. - Evaluarea asociatiilor si fundatiilor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în normele metodologice si a grilei de evaluare de către membrii comisiei.

Art. 8. - (1) În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii si presedintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă, în sedinte de lucru colective, convocate o dată pe săptămână.

(2) În cazul în care apar divergente în luarea deciziilor, presedintele comisiei are dreptul de a solicita punctul de vedere al Departamentului de afaceri sociale si egalitate de sanse, care are caracter consultativ.

Art. 9. - Pe parcursul evaluării, comisia întocmeste lista asociatiilor si fundatiilor si a unitătilor de asistentă socială ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.

Art. 10. - La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmeste lista asociatiilor si fundatiilor si a unitătilor de asistentă socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel putin 60 de puncte.

Art. 11. - În cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subventie se încadrează în fondul prevăzut în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse cu această destinatie, comisia transmite lista prevăzută la art. 10 Directiei generale incluziune si asistentă socială în vederea întocmirii ordinului prevăzut în art. 9 alin. (1) din normele metodologice.

Art. 12. - (1) În cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subventie depăsesc fondul prevăzut în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse cu această destinatie, comisia va proceda după cum urmează:

a) propune pentru aprobare unitătile de asistentă socială ale asociatiilor si fundatiilor, în ordinea punctajului obtinut, astfel încât totalul sumelor propuse cu titlu de subventie să se încadreze în fondul mentionat;

b) departajează unitătile de asistentă socială care au obtinut acelasi punctaj cu punctajul obtinut de ultima unitate de asistentă socială propusă pentru aprobare.

(2) Departajarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

1. recunoasterea ca fiind de utilitate publică a asociatiilor si fundatiilor;

2. necesitătile si prioritătile în domeniul asistentei sociale ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse comunicate de Departamentul de afaceri sociale si egalitate de sanse, în conformitate cu art. 12 alin. (4) din normele metodologice;

Art. 13. - Listele prevăzute la art. 10 si 11 cuprind atât numărul de persoane asistate, precum si suma reprezentând subventia propusă a fi acordată unitătilor din cadrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 14. - În termen de 5 zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (1) din normele metodologice, comisia procedează după cum urmează:

a) comunică asociatiilor si fundatiilor selectionate nivelul subventiilor aprobate;

b) transmite directiilor teritoriale de muncă si protectie socială în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile două exemplare ale cererii de solicitare a subventiei si o copie a ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea nivelului subventiilor, în vederea încheierii conventiei;

c) solicită directiilor teritoriale de muncă si protectie socială o copie a conventiei încheiate.

Dispozitii finale

Art. 15. - Documentele emise si primite de comisie se evidentiază într-un registru special.

Art. 16. - Documentele care au stat la baza evaluării si selectionării asociatiilor si fundatiilor, precum si documentele si registrul special prevăzute la art. 15 se predau pe bază de proces-verbal Directiei generale incluziune si asistentă socială, ia încheierea activitătii comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

GRILA DE EVALUARE

a asociatiilor si fundatiilor

 

Denumirea asociatiei/fundatiei solicitante.......................................................

Adresa .............................................................................................................

Persoană de contact............................................, e-mail............................, telefon/fax..............................

 

Etapa 1

Verificarea respectării termenului de depunere a documentatiei

Nr./data înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse:

Rezultatul etapei1:

Documentatia a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă

 

Documentatia nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat

 

 

 

 

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se bifează.

 

Etapa 2

 

Verificarea componentei documentatiei de solicitare a subventiei

 

 

 

Tipul documentului

Rezultatul verificării2

Observatii3

DA

NU

a)

Cererea de solicitare a subventiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la normele metodologice

 

 

 

b)

Raportul privind activitatea asociatiei/fundatiei în domeniul asistentei sociale în ultimele 12 luni calendaristice

 

 

 

c)

Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare (si, după caz, licenta de functionare si alte documente care dovedesc dreptul asociatiei sau fundatiei de a acorda servicii sociale)

 

 

 

d)

Dovada dobândirii personalitătii juridice

 

 

 

e)

Ultimul bilant contabil, înregistrat la directia finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratia financiară municipală, respectiva municipiului Bucuresti

 

 

 

f)

Balanta contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent

 

 

 

g)

Dovada privind bonitatea asociatiei/fundatiei emisă de banca unde are deschis contul

 

 

 

h)

Dovada privind situatia juridică a sediului unitătii de asistentă socială4

 

 

 

i)

Autorizatia sanitară de functionare a unitătii de asistentă socială pe anul curent, potrivit legislatiei în vigoare5

 

 

 

 

Rezultatul etapei:

Procesul de evaluare continuă pentru următoarele unităti de asistentă socială:

Documentatia este incompletă, procesul de evaluare este sistat pentru următoarele unităti de asistentă socială:

 

 

 

 

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3

 

Verificarea îndeplinirii de către asociatie/fundatie a conditiilor de eligibilitate

 

 

 

 

 

Conditia

Documentul analizat

Rezultatul verificării6

Observatii7

DA

NU

1. Este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, constituită si acreditată sau licentiată să acorde servicii sociale, potrivit legii

Certificatul de acreditare/Licenta de functionare

 

 

 

2. Are activitate de asistentă socială care se adresează unor persoane asistate din mai multe judete

Cap. II pct. 4 din cererea de solicitare

 

 

 

Pct. 5 din Fisa tehnică privind unitatea de asistentă socială

 

 

 

3. Acordă de cel putin 12 luni servicii de asistentă socială

Raportul de activitate pe ultimele 12 luni si ultimul bilant contabil

 

 

 

 

2 Se bifează.

3 Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.

4 Se elimină unitatea de asistentă socială pentru care nu este prezentat documentul. s Se elimină unitatea de asistentă socială pentru care nu este prezentat documentul.

6 Se bifează.

7 Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.

 

Rezultatul etapei8:

Asociatia/Fundatia îndeplineste conditiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă

Asociatia/Fundatia nu îndeplineste conditiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat

 

 

 

 

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4

 

Evaluarea îndeplinirii conditiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistentă socială

 

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeste pentru fiecare unitate de asistentă socială a asociatiei/fundatiei evaluate.

 

Unitatea de asistentă socială............................., sediul..............................................................

Numărul de beneficiari pentru care se solicită subventia...........................................

 

 

 

 

 

 

Conditia

Documentul analizat

Rezultatul verificării9

Observatii10

DA

NU

1. Se încadrează în liniile de subventionare prioritare în domeniul asistentei sociale

Fisa tehnică

 

 

 

2. Activitatea de asistentă socială se desfăsoară într-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate

 

 

 

3. În acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate

 

 

 

4. Pentru acordarea serviciilor de asistentă socială sunt utilizate si alte resurse

Fisa tehnică si bugetul unitătii de asistentă socială

 

 

 

 

Rezultatul etape11:

Serviciile de asistentă socială sunt acordate cu îndeplinirea conditiilor legale; se solicită Directiei Teritoriale de Muncă si Protectie Socială.........................raportul privind oportunitatea acordării subventiei

 

Serviciile de asistentă socială nu sunt acordate cu îndeplinirea conditiilor legale, nu se solicită raportul privind oportunitatea acordării subventiei

 

 

 

 

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 5

Rezultatul raportului de oportunitate12

 

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeste pentru fiecare unitate de asistentă socială a asociatiei/fundatiei evaluate. Raportul de oportunitate este favorabil acordării subventiei, procesul de evaluare continuă Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subventiei, procesul de evaluare este sistat

 

8 Se bifează.

9 Se bifează.

10 Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.

11 Se bifează.

12 Se bifează.

 

 

 

 

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 6

 

Evaluarea în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din normele metodologice13

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeste pentru fiecare unitate de asistentă socială a asociatiei/fundatiei evaluate.

 

6.1. Justificarea unitătii de asistentă socială în raport cu necesitătile si prioritătile de asistentă socială ale comunitătii

 

 

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

 

 

 

 

 

 

1. Justificarea unitătii de asistentă socială este prezentată cu respectarea pct. 3 din „Fisa tehnică privind unitatea de asistentă socială"

2

 

 

 

 

 

 

2. Concordanta dintre necesitătile si prioritătile de asistentă socială ale comunitătii si serviciile de asistentă socială acordate în unitatea de asistentă socială

5

 

 

 

 

 

 

3. Insuficienta altor furnizori de servicii de asistentă socială în comunitate

3

 

 

 

 

 

 

TOTAL

10

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

MEDIAARITMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

 

 

6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistentă socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activităti desfăsurate de asociatie/fundatie

 

 

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

 

 

 

 

 

 

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistentă socială acordate în raport cu celelalte activităti desfăsurate de asociatie/fundatie

20

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

MEDIAARITMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

 

 

6.3. Resurse materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de asistentă socială

 

 

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

 

 

 

 

 

 

1. Amenajarea spatiului este corespunzătoare tipului de serviciu acordat (suprafată, mobilier etc.)

5

 

 

 

 

 

 

2. Există dotările necesare functionării unitătii de asistentă socială, în functie de serviciul acordat (echipamente, mijloace de transport, mijloace de comunicare etc.)

10

 

 

 

 

 

 

3. Structura personalului care acordă servicii este adecvată ca dimensiune si competente

(Se analizează datele prezentate în fisa tehnică fată de structura orientativă de personal în unitătile de asistentă socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2005, cu modificările si completările ulterioare.)

15

 

 

 

 

 

 

TOTAL

30

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

MEDIAARITMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

 

 

13 Evaluarea se realizează prin acordarea unui punctaj pentru fiecare indicator, obtinut prin media punctajului acordat de către fiecare membru.

 

6.4. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întretinere în unitatea de asistentă socială si subventia solicitată pentru acea unitate de asistentă socială

 

 

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

 

 

 

 

 

 

Nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întretinere în unitatea de asistentă socială si subventia lunară solicitată pentru acea unitate de asistentă socială

20

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

MEDIAARITMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

 

 

6.5. Experienta unitătii de asistentă socială în domeniul serviciilor de asistentă socială

 

 

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

 

 

 

 

 

 

1. Persoanele asistate sunt selectionate pe baza unor criterii corespunzătoare serviciilor acordate

4

 

 

 

 

 

 

2. Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate (anchete sociale,

planificare de caz, planul individualizat pentru acordarea serviciilor, fisă de evaluare etc.)

7

 

 

 

 

 

 

3. Există o procedură prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite

3

 

 

 

 

 

 

4. Există o procedură de evaluare internă a serviciilor acordate

6

 

 

 

 

 

 

TOTAL

20

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

MEDIAARITMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

 

 

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE

 

Nr. crt.

Criteriul

Punctaj acordat

6.1.

Justificarea unitătii de asistentă socială în raport cu necesitătile si prioritătile de asistentă socială ale comunitătii

 

6.2.

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistentă socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activităti desfăsurate

 

6.3.

Resurse materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de asistentă socială

 

6.4.

Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întretinere în unitatea de asistentă socială si subventia lunară solicitată pentru acea unitate de asistentă socială

 

6.5.

Experienta unitătii de asistentă socială în domeniul serviciilor de asistentă socială

 

PUNCTAJ FINAL

 

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 7

 

Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistentă socială pentru care se propune acordarea subventiei

 

 

Număr

1. Numărul de persoane pentru care asociatia/fundatia solicită subventia

 

2. Numărul de persoane prevăzut în Autorizatia sanitară14

 

3. Numărul de persoane propuse în Raportul de oportunitate

 

PROPUNEREA COMISIEI

 

 

Justificarea propunerii comisiei:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

Etapa 8

 

Stabilirea sumei reprezentând subventia care se propune a fi acordată unitătii de asistentă socială

 

 

 

Suma

1. Subventia solicitată de asociatie/fundatie (lei/an)

 

 

2. Subventia propusă în raportul de oportunitate (lei/an)

 

 

PROPUNEREA COMISIEI

(lei/persoană/lună)

 

 

(lei/an)

 

 

Justificarea propunerii comisiei:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Dacă este cazul.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în constructii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 705/2006

 

Având în vedere prevederile art. 1 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) si ale art. 15 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005,

În temeiul art. 5 pct. 26 si 28-29 si al art. 13 pct. 1-2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în constructii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 705/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 si 20 bis din 12 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, prima liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;".

2. La articolul 10, liniuta a treia se modifică si va avea următorul cuprins:

„- Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008;".

3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Procesul de autorizare se declansează prin depunerea de către laboratorul de încercări în constructii solicitant la secretariatul inspectoratului teritorial în constructii în jurisdictia căruia se situează sediul laboratorului a dosarului de autorizare alcătuit din cererea de autorizare (anexa nr. 2) cu anexele aferente acesteia si «Fisa de identificare laborator» - care cuprinde datele de identificare privind institutia titulară si laboratorul de încercări care solicită autorizarea (anexa nr. 2a)."

4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Pe durata valabilitătii autorizatiei laboratoarelor, inspectorii din cadrul inspectoratelor teritoriale în constructii efectuează inspectii privind mentinerea conditiilor avute în vedere la autorizare. Inspectiile de control se efectuează anual (supraveghere programată - prima inspectie nu mai târziu de un an de la data autorizării) si ori de câte ori este cazul (de exemplu: modificări importante ale criteriilor de autorizare, reclamatii documentate, ca urmare a concluziilor supravegherii anterioare si alte situatii prin care se constată abateri de la criteriile de autorizare)."

5. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Reautorizarea se face în baza cererii de reautorizare si ca urmare a avizului favorabil dat de comisia teritorială de autorizare, aviz rezultat în urma analizei dosarului gestionat de inspectoratul teritorial în constructii respectiv, care contine toate documentele întocmite pe toată perioada de valabilitate a autorizatiei, inclusiv eventualele reclamatii, decizii de limitare, suspendare sau anulare a autorizatiei etc."

6. La articolul 24, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Eliberarea de buletine de analize după limitarea, suspendarea sau retragerea autorizatiei se sanctionează conform art. 32 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare."

7. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în constructii."

8. Anexa nr. 4a se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

9. Anexa nr. 5 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 1.485.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4a la procedură)

 

- model -

 

PROCES-VERBAL DE EVALUARE

încheiat astăzi,....................

 

În urma evaluării efectuate la laboratorul.......................de către Inspectoratul Teritorial în Constructii..........................., pe baza chestionarului de evaluare, s-au constatat un număr de...............neconformităti, pentru care s-au stabilit actiuni corective conform tabelului de mai jos:

 

 

 

 

 

 

Cerinta nr.

Neconformitatea constatată

Actiunea corectivă

Termen propus pentru solutionare

Constatarea realizării actiunii corective

Obs.

Realizată

Reprogramată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenele pentru solutionarea neconformitătilor au fost propuse de reprezentantii laboratorului evaluat.

 

Numele si prenumele evaluatorilor

Semnătura

Numele si prenumele reprezentantilor laboratorului

Semnătura

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la procedură)

 

STEMA

ANTETUL INSPECTORATULUI TERITORIAL ÎN CONSTRUCTII

care efectuează evaluarea

 

RAPORT DE EVALUARE

a laboratorului de analize si încercări în constructii

încheiat astăzi,...........................

 

Date de identificare a laboratorului

Institutia tutelară

Nr. registrul comertului:

CUI societate:

Adresa institutiei tutelare

Nr. telefon:

Nr. fax:

Adresa laboratorului

Nr. telefon laborator:

Nr. fax laborator:

Baza legală a atestării

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;

• Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008;

• Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005.

• SR EN ISO 17025:2005 - - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări;

• Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize si încercări în constructii în vederea autorizării, cod PA-003;

• Procedura de autorizare a personalului de specialitate în constructii, cod PA-002;

• Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificatii, normative, instructiuni, ghiduri, metodologii, manuale, etc.)

Comisia de autorizare compusă din:

Nume si prenume

presedinte

 

 

membru

 

 

membru

 

 

secretarul comisiei

 

 

în urma analizării dosarului de autorizare de către comisia de autorizare s-au constatat:

Nr. crt.

Criteriul analizat

DA

NU

1.

Fisa de identificare este completată cu toate datele de identificare necesare în faza de autorizare/reautorizare?

 

 

2.

Lista documentelor sistemului de management al calitătii contine documentele necesare functionării sistemului?

 

 

3.

Lista profilelor si încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea:

 

 

4.

Chestionarul de evaluare s-a completat conform cerintelor etapei de autorizare/reautorizare?

 

 

5.

S-a constatat realizarea tuturor actiunilor corective stabilite în procesul-verbal rezultat în urma verificărilor efectuate în baza chestionarului de evaluare?

 

 

Alte constatări rezultate în urma analizei

 

 

 

 

Pagini anexate, în număr de......................., fac parte integrantă din prezentul raport de evaluare.

Concluzia comisiei de autorizare în urma analizei documentelor,.............................................., cu sediul în ...................................., îndeplineste/nu îndeplineste cerintele de autorizare/reautorizare.

Comisia de autorizare

Nume si prenume

Semnătura

presedinte

 

 

membru

 

 

membru

 

 

secretarul comisiei

 

 

 

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în....................................exemplare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 si art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 si al art. 13 pct. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, se modifică după cum urmează:

Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Evidenta legitimatiilor se tine într-un registru general, în care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, seria, care reprezintă indicativul Inspectoratului teritorial în constructii, numărul de ordine, numele, prenumele si functia titularului."

Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Serviciul resurse umane, Directia economică si inspectoratele teritoriale în constructii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 1.486.

 

ANEXĂ*)

(Anexă la Ordinul nr. 293/2006)

 

LEGITIMATIE DE CONTROL

 

GUVERNUL ROMÂNIEI INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate în constructii, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 646/2007

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 si art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008,

în conformitate cu dispozitiile art. 5 lit. a) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, si ale art. 7 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005,

în temeiul art. 5 pct. 24, 28 si 29 si al art. 13 pct. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de autorizare a personalului de specialitate în constructii, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 646/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 27 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta procedură stabileste cadrul normativ privind autorizarea si reautorizarea personalului de specialitate în constructii, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv:

1. sef laborator de analize si încercări în constructii;

2. specialist încercări nedistructive;

3. responsabil cu controlul tehnic de calitate în constructii;

4. responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a constructiilor."

2. La articolul 9, liniuta 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„- Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008;".

3. La articolul 9, liniutele 9-11 se abrogă.

4. La articolul 10, liniutele 6 si 8-10 se abrogă.

5. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Candidatii care solicită autorizarea ca «Responsabil cu controlul tehnic de calitate în constructii», «Sef laborator», «Responsabil cu urmărirea specială a comportării în timp a constructiilor», detin titlul de doctor în stiinte tehnice - specializările cuprinse în conditiile de autorizare mentionate în anexa nr. 1 -si activează în domeniul de autorizare pot obtine aceste autorizări fără a mai sustine examen, numai în baza dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare."

6. La articolul 16, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) decizie de numire în functie (numai pentru «Sef laborator»);".

7. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Dosarul se depune la inspectoratul teritorial în constructii pe a cărui rază teritorială domiciliază sau îsi desfăsoară activitatea solicitantul, care îl analizează pe loc sau în cei mult 3 zile lucrătoare si îi comunică candidatului acceptarea sau respingerea acestuia."

8. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) În vederea reautorizării, candidatul trebuie să depună la secretariatul inspectoratului teritorial în constructii pe a cărui rază locuieste sau lucrează, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării autorizatiei, următoarele documente:

a) cerere prin care se solicită reautorizarea [anexele nr. 2a)-2d)];

b) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizatiei;

c) decizie de numire în functie (numai pentru «Sef laborator»);

d) foto 3x4 cm;

e) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare)."

9. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Data stabilită pentru sustinerea examenului în vederea autorizării se comunică la sediul inspectoratelor teritoriale în constructii, cu cel putin 15 zile înainte de examenul de autorizare."

10. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. -Autorizatiile se eliberează de către Inspectoratul de Stat în Constructii si se transmit la inspectoratele teritoriale în constructii, de unde pot fi ridicate personal de titulari, sub semnătură."

11. La articolul 30, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) În cazul în care, în urma analizei dosarului de reautorizare, rezultă că solicitantul nu a desfăsurat activitatea pentru care a fost autorizat cel putin 60% din perioada de valabilitate a autorizatiei, dosarul se respinge. În această situatie candidatii vor sustine un nou examen de autorizare, conform prevederilor art. 21."

12. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - La sesizarea inspectoratelor teritoriale în constructii, inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii poate dispune suspendarea sau anularea autorizatiei."

13. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizatiei se fac de către inspectoratul teritorial în constructii pe al cărui teritoriu titularul autorizatiei îsi desfăsoară activitatea, în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul vizat de presedintele comisiei de autorizare se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii în vederea luării decizei."

14. La articolul 39, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 39. - (1) Ordinul privind suspendarea sau anularea autorizatiei se comunică de Inspectoratul de Stat în Constructii presedintelui comisiei de autorizare si inspectoratului teritorial în constructii care a întocmit referatul."

15. La anexa nr. 1, tabelul 1.5 - Sef statie de betoane, tabelul 1.6 - Sef statie de mixturi asfaltice si tabelul 1.7 - Sef statie de producere a agregatelor se abrogă.

16. Anexa nr. 2a) se abrogă.

17. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

18. Anexa nr. 6 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 1.487.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

Către ...................................................................

(numele titularului autorizatiei)

 

Spre stiintă

........................................................................................................................................................................................

(operatorul economic detinător al laboratorului/statiei de betoane/statiei de producere a agregatelor/statiei de mixturi asfaltice)

 

În urma analizării Referatului nr................../........................, întocmit de Inspectoratul Teritorial în Constructii............................................, prin care se propune suspendarea/anularea Autorizatiei de „Sef laborator de analize si încercări în constructii"/„Specialist încercări nedistructive"/„Responsabil cu controlul tehnic de calitate în constructii"/„Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a constructiilor" nr.................../...................., ca urmare a nerespectării......................................................., si în conformitate cu prevederile cap. X din Procedura de autorizare a personalului de specialitate în constructii, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 646/2007, prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr........................./...................s-a dispus:

 

SUSPENDAREA AUTORIZATIEI

timp de.....luni, începând cu data de................................................, pentru ............................. .................................................................sau

 

ANULAREA AUTORIZATIEI

începând cu data de..........................................................................................................................

 

Comisia de autorizare

Presedinte,

.........................................................

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 6 la procedură)

 

 

AUTORIZATIE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind transferul cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special din institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului, precum si din Ministerul Justitiei în sistemul administratiei penitenciare

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. (b), ale art. 28 alin. (1) lit. (g)si alin. (2) lit. d), precum si aleart. 29 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cadrele militare si functionarii publici cu statut special din alte institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională alestatului, precum si din Ministerul Justitiei pot fi transferati la cerere în sistemul administratiei penitenciare în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) si aleart. 4 lit. p) din Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.790/C/2004.

(2) Transferul se face pe functii vacante de acelasi fel, respectiv de conducere sau de executie, prevăzute cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior celui avut.

(3) În cazul în care coeficientul de ierarhizare al persoanei care solicită transferul este mai mic decât coeficientul de ierarhizare minim prevăzut în nomenclatorul functiilor din sistemul administratiei penitenciare pentru functia vizată, cel în cauză beneficiază de acesta din urmă.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) se poate transfera în sistemul administratiei penitenciare numai pe functii din categoria/corpul din care face parte în cadrul institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului.

Art. 2. - Functiile de executie si de conducere vacante, cu exceptia celor prevăzute la art. 28 alin. (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare, se ocupă prin transferul cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului, precum si din Ministerul Justitiei, cafe îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 293/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si următoarele criterii:

a) să aibă o vechime de cel putin 3 ani ca militar activ sau functionar public cu statut specialîn alte institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului, precum si în Ministerul Justitiei;

b) pentru functiile de conducere, să aibă o vechime de cel putin 3 ani într-o functie echivalentă celei pentru care solicită transferul;

c) la data solicitării transferului să fie încadrat într-o functie echivalentă cu cea pentru care solicită transferul;

d) să fi fost apreciat în ultimii 2 ani de activitate cu cel putin calificativul „foarte bun" si să nu fi fost sanctionat pentru săvârsirea de abateri disciplinare în aceeasi perioadă;

e) să nu fie cercetat, judecat ori arestat preventiv pentru săvârsirea de infractiuni.

Art. 3. - (1) După depunerea cererii de transfer pe o functie vacantă la una dintre unitătile sistemului administratiei penitenciare, compartimentul de resurse umane din unitatea respectivă verifică îndeplinirea criteriilor stabilite la art. 2. Verificarea îndeplinirii criteriilor se face prin solicitarea scrisă de confirmare a îndeplinirii criteriilor adresată institutiei unde este încadrat solicitantul transferului.

(2) În cazul îndeplinirii criteriilor si acordării avizului de principiu al directorului unitătii unde a fost solicitat transferul, personalul prevăzut la art. 1 va obtine avizele si aprobările necesare transferului de la institutia unde este încadrat, potrivit reglementărilor proprii.

(3) În cazul în care pentru functia vizată pentru transfer există mai multe solicitări pentru care sunt îndeplinite criteriile stabilite la art. 2, aceasta va fi ocupată prin concurs, din sursă externă.

Art. 4. - (1) Cu data transferării, cadrele militare active sunt trecute în rezervă si li se echivalează gradele militare cu grade profesionale, după cum urmează:

A. Ofiteri:

a) sublocotenent - subinspector de penitenciare;

b) locotenent - inspector de penitenciare;

c) căpitan - inspector principal de penitenciare;

d) maior - subcomisar de penitenciare;

e) locotenent-colonel - comisar de penitenciare;

f) colonel - comisar sef de penitenciare;

g) general de brigadă - chestor de penitenciare.

B. Agenti:

a) maistru militar cls. a IV-a si sergent major - agent de penitenciare;

b) maistru militar cls. a III-a si plutonier - agent principal de penitenciare;

c) maistru militar cls. a II-a si plutonier major - agent sef adjunct de penitenciare;

d) maistru militar cls. I si plutonier adjutant - agent sef de penitenciare;

e) maistru militar principal si plutonier adjutant sef- agent sef principal.

(2) Cu data transferării, functionarilor publici cu statut special li se mentin gradele profesionale avute, urmând să fie numiti în functie potrivit competentelor.

Art. 5. - Ministerul Justitiei, Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate acesteia vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozitiile cuprinse în Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2008.

Nr. 2.330/C.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

-         SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. LXXII (72)

din 15 octombrie 2007

 

Dosar nr. 42/2007

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară în plângerile de carte funciară întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 86 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru a fi admis, în sensul de a se stabili că în cauzele ce au ca obiect plângeri privind cartea funciară întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a ivit diversitate de solutii referitoare la calitatea procesuală pasivă a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată.

Astfel, unele instante au considerat că Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară are calitate procesuală pasivă în plângerile privind cartea funciară.

S-a relevat, în acest sens, că activitatea de carte funciară este o procedură necontencioasă, însă solutionarea de către instantă a plângerii fomulate cu privire la această activitate, fiind o procedură jurisdictională ulterioară activitătii de carte funciară, are caracter contencios.

În cadrul acestui punct de vedere, s-a considerat că actul atacat este administrativ, iar Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară trebuie citat în proces, având calitate procesuală pasivă, deoarece litigiul urmează a fi solutionat după o procedură specială, în cadrul căreia judecata trebuie să se desfăsoare în contradictoriu cu emitentul actului.

Alte instante, dimpotrivă, au considerat că, în cauzele ce au ca obiect plângeri privind cartea funciară, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă, deoarece procedura aplicabilă nu este contencioasă.

În motivarea acestui punct de vedere s-a învederat că, din moment ce în cauzele care au ca obiect plângeri formulate împotriva încheierilor de carte funciară instanta nu trebuie să stabilească existenta sau inexistenta unui drept al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, ci doar legalitatea si temeinicia încheierii date în cauză, acesta nu poate fi citat ca parte în proces, singurele persoane susceptibile să aibă calitate fiind cele prevăzute în dispozitiile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, respectiv persoanele interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 17 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, „publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidentă al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizează de către oficiile teritoriale pentru imobilele situate în raza teritorială a acestora".

În acest cadru de reglementare, prin art. 20 alin. (1) din aceeasi lege se prevede că „dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil", iar în cuprinsul art. 21 s-a subliniat că „modificarea continutului unui drept ce grevează un drept real imobiliar se înscrie, dacă legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea si stingerea drepturilor reale".

În conformitate cu principiul relativitătii, pe care îl consacră, în art. 22 din legea mentionată se mai prevede că înscrierea unui drept se poate efectua numai „împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută", precum si „împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, si-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată".

Caracterul necontencios al procedurii de înscriere în cartea funciară este subliniat în dispozitiile art. 47 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, potrivit cărora „înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părtilor interesate, cu exceptia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu", precum si în alin. (6) al aceluiasi articol, prin care se precizează că „intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoresti sau hotărârii autoritătii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular".

Acest caracter necontencios al activitătii de publicitate imobiliară mai rezultă si din faptul că încheierile prin care sunt solutionate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară, care este functionar public si nu judecător, sunt, prin natura lor juridică, acte administrative provizorii ce nu au putere de lucru judecat din moment ce adoptarea lor nu are loc în cadrul unei proceduri administrative jurisdictionale.

De altfel, o asemenea încheiere, desi act administrativ, nu este supusă controlului instantelor judecătoresti de contencios administrativ, în conditiile Legii nr. 544/2004, ci contenciosului administrativ special reglementat prin Legea nr. 7/1996, republicată.

În acest sens, în art. 50 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, este reglementată obligativitatea comunicării încheierii, iar prin alineatele următoare se prevede că „încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere", care se înaintează judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, că „hotărârea pronuntată de judecătorie poate fi atacată cu apel", iar „hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului".

Ca urmare, datorită naturii lor derogatorii, toate aceste reglementări au un caracter special în raport cu dispozitiile generale privind procedurile necontencioase cuprinse în cartea a lll-a din Codul de procedură civilă, la art. 331-339, fiind de observat că în art. 338 alin. 2 din Codul de procedură civilă se prevede că „materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură specială rămân sub dispozitiile speciale, care se vor întregi cu cele prevăzute în cuprinsul cărtii de fată".

Or, procedura de înscriere în cartea funciară este guvernată de regulile cuprinse în Legea nr. 7/1996, republicată, si de actele normative emise în baza ei, iar numai în măsura în care acestea nu prevăd nimic, legea este completată cu dispozitiile generale în materie necontencioasă prevăzute în Codul de procedură civilă.

De aceea, în raport cu această distinctie făcută de legiuitor, se impune să se retină că Legea nr. 7/1996, republicată, nu contine dispozitii care să confere legitimare procesuală pasivă Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

De altfel, pe linia promovării acestei ratiuni deduse din textele de lege aplicabile, prin art. 31 din Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, s-a subliniat că „activitătii de publicitate imobiliară i se aplică principiile si regulile specifice prevăzute de lege, care se întregesc cu dispozitiile art. 331-339 din Codul de procedură civilă".

Mai mult, prevederea de la art. 50 alin. (4) din Legea nr. 7/1996, republicată, potrivit căreia „hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă se comunică din oficiu biroului teritorial", confirmă intentia legiuitorului referitoare la calitatea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, în sensul de a nu fi considerat parte în plângerea privind cartea funciară, pentru că altfel nu mai era necesar să se reglementeze obligativitatea de a i se comunica hotărârea, din moment ce dispozitiile art. 266 alin. 3 din Codul de procedură civilă prevăd că „hotărârea se comunică părtilor".

În consecintă, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si al art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se decide că, în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc:

În cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă.

Obligatorie, pentru instante, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 15 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. LXXXV (85)

din 10 decembrie 2007

 

Dosar nr. 53/2007

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la competenta materială de solutionare a actiunilor formulate împotriva înscrierii incidentului bancar la Centrala de Incidente si Plăti din cadrul Băncii Nationale a României.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 86 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii, în sensul că actiunile formulate împotriva înscrierii incidentului bancar la Centrala de Incidente si Plăti din cadrul Băncii Nationale a României sunt de competenta tribunalului, ca instantă de drept comun în materie comercială, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

Prin recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se învederează că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la competenta materială de solutionare a actiunilor formulate împotriva înscrierii incidentului bancar la Centrala de Incidente si Plăti din cadrul Băncii Nationale a României.

S-a relevat că unele instante au considerat că, din moment ce dispozitiile din Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 83/1994, care a modificat prevederile Legii nr. 58/1934 si ale Legii nr. 59/1934, stabilesc competenta de solutionare a actiunilor privind cecul, cambia si biletul la ordin în favoarea judecătoriei, tot judecătoriei trebuie să îi revină si competenta de solutionare si actiunile formulate împotriva înscrierii incidentului bancar.

S-a motivat că aceste instrumente de plată au valoare de titluri executorii, astfel că tot ceea ce are legătură cu oprirea folosirii lor, inclusiv verificarea respectării de către utilizatori a obligatiilor de executare a unor asemenea instrumente, revine judecătoriei, ca instantă de executare.

Alte instante, dimpotrivă, au apreciat că astfel de actiuni au un caracter comercial, neevaluabil în bani, încât competenta de solutionare a lor în primă instantă revine tribunalului în baza art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă.

În motivarea acestui din urmă punct de vedere s-a subliniat că asemenea actiuni sunt distincte, întemeiate pe dispozitiile Regulamentului nr. 1/2001 emis de Banca Natională a României, fără să le fie aplicabile prevederile speciale referitoare la cambie, bilet la ordin sau cec, astfel încât nici competenta de solutionare nu poate fi stabilită în raport cu acele norme.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, potrivit art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, procesele si cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum si procesele si cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani sunt de competenta tribunalului, în primă instantă.

Pe de altă parte, în conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, această autoritate este un centru de intermediere care gestionează informatia specifică incidentelor de plăti, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 2 lit. b) din acelasi regulament, incidentul de plată reprezintă „neîndeplinirea întocmai si la timp a obligatiilor participantilor, înaintea sau în timpul procesului de decontare a instrumentului, obligatii rezultate prin efectul legii si/sau al contractului care le reglementează, a căror neîndeplinire este adusă la cunostintă CIP de către persoanele declarante, pentru apărarea interesului public;".

Este adevărat că acest act normativ, desi reglementează înfiintarea si functionarea Centralei Incidentelor de Plăti (CIP), nu stabileste competenta de solutionare a actiunilor în legătură cu incidentele de plată.

În lipsa unei atare reglementări, într-o asemenea situatie, instanta competentă să solutioneze aceste actiuni nu poate fi decât instanta comercială de drept comun, respectiv tribunalul, având în vedere natura juridică a activitătii desfăsurate de Centrala Incidentelor de Plăti.

Astfel, Centrala Incidentelor de Plăti este organizată si functionează la nivelul Băncii Nationale a României, iar operatiunile desfăsurate de aceasta sunt de natură bancară.

Or, în acest sens, prin art. 3 pct. 11 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert si operatiunile de bancă si schimb, fără să fie definit însă în ce constă operatiunea fundamentală de bancă pentru a fi considerată o faptă de comert obiectivă.

Fată de această situatie, caracterizarea ei se poate realiza prin raportare la reglementarea activitătii bancare, denumită si de comert de bancă, astfel cum este reglementată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007.

În acest sens, prin art. 285 din ordonanta mentionată se prevede că „băncile sunt institutii de credit cu vocatie universală, care pot desfăsura oricare dintre activitătile prevăzute în sectiunea 1.2 a cap. II din titlul I, partea I", iar în conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. r) din acelasi act normativ, „institutiile de credit pot desfăsura, în limita autorizatiei acordate [...] r) orice alte activităti sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităti, dacă este cazul".

Este semnificativ că în alin. (3) al aceluiasi articol se precizează că „dispozitiile alin. (1) se interpretează si se aplică astfel încât activitătile enumerate la alin. (1) să acopere orice operatiuni, tranzactii, produse si servicii care se înscriu în sfera acestor activităti sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităti".

Ca urmare, chiar dacă prin Codul comercial nu sunt definite operatiunile de bancă si schimb, cât timp aceste operatiuni sunt suficient stabilite si delimitate de alte activităti în cadrul sectiunii 1.2 a cap. II din titlul I partea I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, se impune să se constate că actele de gestionare a informatiei specifice incidentelor de plăti constituie operatiuni bancare accesorii, efectuate de Banca Natională a României prin Centrala Incidentelor de Plăti, având astfel vădită natură comercială.

De altfel, prin art. 56 din Codul comercial se prevede că „dacă un act este comercial numai pentru una din părti, toti contractantii sunt supusi, în ce priveste acest act, legii comerciale", asa că si în situatia când printre utilizatorii informatiilor gestionate de Centrala Incidentelor de Plăti se află si persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de comerciant este aplicabilă tot legea comercială pentru că întregul raport juridic are un asemenea caracter.

Asadar, câtă vreme pentru una dintre părti, respectiv Banca Natională a României, prin Centrala Incidentelor de Plăti, actul este comercial, întregul raport juridic ce se referă la actul respectiv trebuie să fie supus legii comerciale.

Caracterul special al normelor de drept comercial fată de cele ale Codului civil, subliniat prin art. 1 din Codul comercial, determină deci aplicarea reglementărilor din acest cod oricăror acte care privesc raporturi juridice în care una dintre părti are calitatea de comerciant, chiar dacă o atare calitate lipseste celorlalte părti, astfel că litigiile ivite în legătură cu astfel de raporturi revin în competenta de judecată a tribunalului, ca primă instantă de drept comun, în materie comercială, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă.

De aceea, prevederile din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, precum si din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului, prin care se stabileste că judecătoria este instanta competentă să solutioneze cererile având ca obiect învestirea cu formulă executorie a cambiei, a biletului la ordin, a cecului sau a opozitiei la executarea acestor titluri, nu sunt aplicabile în cazul actiunilor formulate împotriva înscrierii incidentelor de plăti, deoarece dispozitiile cu caracter normativ ale celor două legi, fiind cu caracter special, restrâns numai la domeniile pe care le reglementează, derogatorii de la normele generale, nu pot fi decât de strictă interpretare si nesusceptibile de a fi luate în considerare prin analogie.

Asa fiind, cum operatiunile efectuate de Banca Natională a României prin Centrala Incidentelor de Plăti sunt fapte de comert obiective, iar litigiile ce se nasc din aceste raporturi juridice de natură comercială nepatrimoniale, solutionarea lor nu poate reveni decât tribunalului, ca primă instantă de drept comun în materie comercială.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că actiunile în anularea incidentelor de plăti înscrise în Fisierul national de incidente de plăti sunt de competenta tribunalului, ca primă instantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, raportat la art. 3 pct. 11 din Codul comercial, stabilesc:

Actiunile în anularea incidentelor de plăti înscrise în Fisierul national de incidente de plăti sunt de competenta tribunalului, ca primă instantă.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 10 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent, Victoria Maftei

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea dispozitiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Având în vedere faptul că din prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc că membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii votează la sectia la care îsi desfăsoară activitatea doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află sectia de votare respectivă si sunt arondati, conform domiciliului, în altă sectie de votare a aceluiasi colegiu uninominal, nu rezultă în mod expres tipul de colegiu uninominal la care se face referire,

luând în considerare faptul că din dispozitiile Legii nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, rezultă că între alegători si alesii acestora trebuie să existe o legătură directă, concretizată prin faptul că în tară alegătorii votează numai în colegiul uninominal unde îsi au domiciliul, tinând cont de dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, care statuează că întotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea Senatului este format dintr-un număr întreg de colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, întregi si alăturate, din cadrul aceleiasi circumscriptii electorale,

În temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii votează la sectia la care îsi desfăsoară activitatea, după înscrierea lor în lista electorală suplimentară, dacă este cazul, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal pentru Camera Deputatilor în care se află sectia de votare respectivă si sunt arondati, conform domiciliului, în altă sectie de votare a aceluiasi colegiu uninominal pentru Camera Deputatilor.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Stefan Ciontu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2008.

Nr. 4.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna octombrie 2008, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 10,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 30.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 17 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la nr. crt. 40 „judetul Vâlcea", la coloana 1 „Bugetul propriu al judetului Vâlcea", în coloana 2 „Denumirea obiectivelor", în linia a 5-a si în coloana 3 „Suma alocată - mii lei -" în loc de:

 

„Bugetul propriu al judetului Vâlcea

Modernizare drum judetean DJ 676 G Zătreni - DN 67 B - Oltetu- Săscioara-Budele-Nenciulesti-Popesti-Măneasa-Popesti DJ 676 - km 19+750-21+250

700"

 

se va citi:

 

„Bugetul propriu al judetului Vâlcea

Reabilitare DJ 676 G Zătreni-DN 67 B - Oltetu-Săscioara-Budele- Nenciulesti-Popesti-Măneasa-Popesti DJ 676 - km 9+500-11+000

700"

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.422/C/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa hr. 2, la pozitia 8, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 14 august 2008, în loc de: „Fisticanu Viorica, fiica lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la data de 1.02.1921 în localitatea Călărasi) si Larisa, născută la data de 4 decembrie 1979 în localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Călărasi, Hîrjauca. (15.153/2003)"se va citi: „Fisticanu Viorica, fiica lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la 1.02.1921 în localitatea Călărasi) si Larisa, născută la data de 4 decembrie 1979 în localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Călărasi, Hîrjauca (15.153/2003)".

 

La Decretul nr. 830/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 18 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în articolul unic, în loc de: „... domnului comandor de aviatie în rezervă Ion I. Vasile."se va citi: „... domnului comandor de aviatie în rezervă Ion P Vasile."