MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 684         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

161. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

 

890. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

 

 

162. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a īnnoirii Parcului auto national

 

891. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a īnnoirii Parcului auto national

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

105. - Ordonantă de urgentă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvbltare Pomicolă Oradea īn domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

122. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea participării Romāniei, īn calitate de „tară parteneră", la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart", īn perioada 17-25 ianuarie 2009

 

123. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism īn Romānia

 

1.213. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.214. - Hotărāre pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărārea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

 

1.220. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii īn domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale īntre Romānia si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

 

1.227. - Hotărāre privind completarea art. 8 din Hotărārea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

195. - Decizie privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantării PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.455/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

4.931. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind transferul si recunoasterea rezultatelor īnvătării dobāndite de elevii din īnvătămāntul profesional si tehnic prin stagiile de pregătire practică

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

6. - Hotărāre privind procedura de acreditare pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 27 februarie 2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 173 din 6 martie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 161.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 890.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a īnnoirii Parcului auto national

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55 din 21 aprilie 2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a īnnoirii Parcului auto national, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Producătorul validat garantează accesul la Program al persoanei fizice care depune īn termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autoturism nou. īn cazul īn care accesul nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere persoanei fizice respective posibilitatea achizitionării unui autoturism nou la un pret mai mic cu 3.000 lei fată de pretul de achizitie al autoturismului nou respectiv."

2. La articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) achizitionează un autoturism nou de la producătorul validat la care s-a īnscris."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 162.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a īnnoirii Parcului auto national

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a īnnoirii Parcului auto national si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 891.

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea īn domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Avānd īn vedere faptul că economia locală a municipiului Oradea este bazată īn principal pe sectorul de comert si servicii, ceea ce face ca economia să aibă un grad ridicat de vulnerabilitate, fiind expusă īn permanentă riscului migrării investitorilor, precum si a fortei de muncă superior calificate,

luānd īn considerare faptul că, īn vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal menite să conducă la dezvoltarea economică a municipiului Oradea, a fost identificată o suprafată de teren de 121,29 ha disponibilă, situată īn municipiul Oradea, Sos. Borsului, care se află īn domeniul public al statului si īn administrarea Agentiei Domeniilor Statului,

avānd īn vedere solicitarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, formulată prin Hotărārea nr. 648 din 28 august 2008, de a i se atribui respectiva suprafată de teren īmpreună cu clădirile aflate pe aceasta, īn vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal,

īn acest context, proiectele de interes public de natura parcurilor industriale reprezintă o solutie pentru prezent si de perspectivă, atāt pentru municipiul Oradea, cāt si pentru Romānia, īn vederea sustinerii dezvoltării economice locale, precum si pentru relocarea industrială necesară pentru transferul activitătilor industriale din zonele industriale vechi īn zone industriale moderne adaptate la cerintele de mediu si de conservare energetică.

Parcurile industriale reprezintă o solutie care a fost identificată pentru sustinerea economiilor locale atāt īn Europa Centrală, cāt si īn Europa de Est, odată cu trecerea de la economia planificată la economia bazată pe regulile pietei.

Impactul asupra economiilor locale prin īnfiintarea parcurilor industriale este extrem de diversificat, aici īncadrāndu-se:

- diversitatea produselor si serviciilor destinate populatiei. Din această perspectivă, produsele si serviciile obtinute īn parcurile industriale satisfac o gamă destul de diversificată de nevoi ale consumatorilor, fiind adaptate la cerintele de progres tehnic;

- valoarea adăugată mare pe care o contin produsele si serviciile obtinute īn parcurile industriale. Valoarea adăugată are impact asupra tuturor stakeholderilor mediului de afaceri de la salariati, creditori, furnizori, actionari si, nu īn ultimul rānd, asupra veniturilor bugetare suplimentare care se īncasează la bugetul consolidat al Romāniei;

- flexibilitatea activitătii companiilor din parcurile industriale. Conglomeratul de companii din interiorul parcurilor industriale determină o diversitate de activităti ale acestora, care se pot adapta la cerintele consumatorilor si la particularitătile consumului dintr-o anumită zonă geografică;

- reducerea riscurilor de colaps īn economia locală. Parcurile industriale, din această perspectivă, polarizează activitatea mai multor companii, care prezintă avantajul mobilitătii continue. Dacă una dintre companii a dat faliment, o altă companie īi va lua locul, asa īncāt economia locală nu este expusă riscurilor de blocare a activitătii economiei īn totalitate, determinată de falimentul īn serie al companiilor;

- diversitatea locurilor de muncă, grupate după nivelul de remunerare si de calificare profesională. Impactul asupra nivelului de trai al populatiei din acest punct de vedere este, de asemenea, mare. Locurile de muncă din interiorul parcurilor industriale au asigurate o remunerare ce se īncadrează īntre nivelul salariului minim pe economie si salariul mediu pe economie la nivel national. De asemenea, locurile de muncă sunt diversificate si din perspectiva calificărilor profesionale. Parcurile industriale oferă locuri de muncă cu pregătire generală si medie, precum si locuri de muncă cu īnaltă calificare.

Tinānd seama de faptul că trecerea respectivei suprafete de teren īn domeniul public al municipiului Oradea si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea nu poate fi realizată decāt printr-un act normativ cu fortă juridică de lege, īntrucāt aceasta se găseste īn domeniul public al statului si īn administrarea Agentiei Domeniilor Statului, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti", cu modificările si completările ulterioare, luānd īn considerare faptul că impactul estimat vizează interesul public local, iar nevoia de investitii īn municipiul Oradea constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Prin derogare de la dispozitiile art. 223 si 224 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti", cu modificările si completările ulterioare, se aprobă trecerea unei suprafete de teren de 121,29 ha, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, precum si a constructiilor aflate pe această suprafată de teren, din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea, īn domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, īn vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal.

Art. 2. - Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute īn anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - (1) Suprafata de teren care rămāne īn administrarea Agentiei Domeniilor Statului se diminuează cu suprafata de teren transmisă potrivit art. 1.

(2) Legea nr. 290/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică īn mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 105.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren care trec din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului īn domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

- ha -

Tarla

Parcelă

Total

Arabil

Fn.Ps.

Pepin. Lv.

Total agr.

Dr.

Cc.

Ape HCN

Czi.

Total neagr.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

F.8

 

121,29

26,14

 

85,28

111,4

4,00

2,41

3,46

 

9,87

197

2754

17,14

 

 

17,14

17,14

 

 

 

 

 

197

2755

0,26

 

 

 

 

0,26

 

 

 

0,26

197

2756

0,24

 

 

 

 

 

 

0,24

 

0,24

198

2757/1

5,73

5,73

 

 

5,73

 

 

 

 

 

198

2757/2

3,75

 

 

3,75

3,75

 

 

 

 

 

198

2758

0,15

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0,15

199

2759

0,28

 

 

0,28

0,28

 

 

 

 

 

199

2760

0,15

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0,15

199

2763

11,67

 

 

11,67

11,67

 

 

 

 

 

199

2764

0,11

 

 

 

 

0,11

 

 

 

0,11

199

2765

0,99

 

 

 

 

 

 

0,99

 

0,99

199

2766

0,99

 

 

 

 

0,99

 

 

 

0,99

200

2768

3,00

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

200

2769

10,70

 

 

10,70

10,70

 

 

 

 

 

200

2771

0,07

 

 

 

 

0,07

 

 

 

0,07

201

2773

1,17

 

 

 

 

 

 

1,17

 

1,17

201

2772

3,40

3,40

 

 

3,40

 

 

 

 

 

202

2779

2,60

2,60

 

 

2,60

 

 

 

 

 

202

2781

0,17

 

 

 

 

 

 

0,17

 

0,17

202

2782

0,27

 

 

 

 

0,27

 

 

 

0,27

203

2794

11,71

 

 

11,71

11,71

 

 

 

 

 

203

2795

0,13

 

 

 

 

 

 

0,13

 

0,13

203

2796

0,21

 

 

 

 

0,21

 

 

 

0,21

204

2806

10,46

10,46

 

 

10,46

 

 

 

 

 

205

2809

0,45

 

 

 

 

 

0,45

 

 

0,45

205

2810

2,63

 

 

2,63

2,63

 

 

 

 

 

205

2815

12,37

 

 

12,37

12,37

 

 

 

 

 

205

2807

0,39

 

 

 

 

 

 

0,39

 

0,39

205

2808

0,10

 

 

 

 

0,10

 

 

 

0,10

205

2817

2,63

 

 

2,63

2,63

 

 

 

 

 

205

2818

0,34

 

 

 

 

0,34

 

 

 

0,34

205

2819

0,37

 

 

 

 

 

 

0,37

 

0,37

206

2820

5,25

3,95

 

1,30

5,25

 

 

 

 

 

206

2821

0,50

 

 

 

 

 

0,50

 

 

0,50

206

2822

0,69

 

 

 

 

0,69

 

 

 

0,69

207

2823

0,66

 

 

 

 

0,66

 

 

 

0,66

208

2841

6,10

 

 

6,10

6,10

 

 

 

 

 

208

2850

2,00

 

 

2,00

2,00

 

 

 

 

 

 

596/2

1,46

 

 

 

 

 

1,46

 

 

1,46

TOTAL SCDP BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

 

 

121,29*

26,14

 

85,28

111,4

4,00

2,41

3,46

 

9,87

 

* Suprafată īnregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr. MF 116509 (partial).

 

Index de termeni, cuprinzānd simbolurile categoriilor si subcategoriilor de folosintă

 

Fn.Ps. - fānete, păsuni

Pepin.Lv. - pepinieră pomicolă, livadă

Total Agr. -total agricol

Dr.- drumuri de exploatare

Ce. - clădiri, constructii si curti

Ape HCN - ape si stuf, canale

Czi - constructii, zone de īntoarcere

Total Negr. - total neagricol

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea īn domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor apartinānd domeniului public al statului, conform Hotărārii

Guvernului nr. 1.705/2006

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

care se transmit

Municipiul Oradea, judetul Bihor

Statul romān, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti", Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea

Municipiul Oradea, īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

nr. M.F. 116402

Sopron, cărămidă, acoperis tiglă, 624 m2

nr. M.F. 116438

Statie pompare, cărămidă, 20 m2

nr. M.F. 116443

Dormitor comun, 107 paturi

nr. M.F. 116449

Sediu fermă pepinieră, cărămidă, 296 m2

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea participării Romāniei, īn calitate de „tară parteneră", la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart", īn perioada 17-25 ianuarie 2009

 

Avānd īn vedere oportunitatea participării Romāniei ca tară parteneră la cea mai mare manifestare expozitională din Europa cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart", īn perioada 17-25 ianuarie 2009,

īn baza acordului semnat anul acesta de către ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale cu organizatorii acestei manifestări expozitionale si dat fiind beneficiul de imagine deosebit prin prisma promovării turistice, ce ar decurge din participarea Romāniei la „Caravan Motor Turism Stuttgart" īn anul 2009 īn calitate de tară parteneră,

pentru a asigura perioada de timp necesară achizitionării serviciilor aferente participării la această manifestare expozitională, īn conformitate cu legislatia achizitiilor publice, si pentru a se putea derula integral campania de promovare a participării tării noastre la „Caravan Motor Turism Stuttgart",

pentru īndeplinirea atributiilor, conferite Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, de promovare a Romāniei ca destinatie turistică prin actiuni optime si eficiente, din perspectiva costurilor, dar si a impactului asupra publicului,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Se aprobă participarea Romāniei, īn calitate de „tară parteneră", la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart", ce va avea loc īn perioada 17-25 ianuarie 2009 la Stuttgart, Germania.

Art. 2. - (1) Cheltuielile pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1, īn sumă totală de 891.100 lei, se suportă din bugetul aprobat pentru anul 2008 Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale la capitolul 87.01 „Alte actiuni economice", titlul „Bunuri si servicii".

(2) Devizul cheltuielilor privind participarea Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale la „Caravan Motor Turism Stuttgart" īn perioada 17-25 ianuarie 2009 la Stuttgart, Germania, va fi aprobat prin ordin al ministrului.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se vor utiliza cu respectarea legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism īn Romānia

 

Avānd īn vedere că:

- pentru īndeplinirea obiectivelor asumate īn domeniul turismului prin Programul de Guvernare pe perioada 2005-2008, Guvernul a aprobat subprogramele de investitii īn turism prevăzute a se derula īn perioada 2006-2008, īn valoare totală de 325 milioane euro;

- Guvernul a alocat, prin bugetul de stat pe anul īn curs, sumele necesare finantării unor studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrări de investitii, precum si a altor studii de specialitate, aferente unor obiective de investitii īn turism prevăzute a se realiza īn anul 2008;

- diversificarea ofertei si cresterea calitătii serviciilor turistice impun sporirea rolului si atributiilor care revin, īn acest sens, tuturor organelor administratiei publice locale;

- actualul mecanism de sustinere financiară a autoritătilor administratiei publice locale pentru realizarea proiectelor de investitii īn turism este greoi si nestimulativ, iar īn lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la imposibilitatea realizării īn termen a obiectivelor de investitii aprobate, precum si la lipsa de interes īn derularea proiectelor de investitii absolut necesare pentru mentinerea si dezvoltarea potentialului turistic national si cresterea calitătii serviciilor turistice, ceea ce ar conduce la reducerea semnificativă a competitivitătii turismului din Romānia, comparativ cu principalele destinatii turistice din regiune, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism īn Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Consiliile locale, consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti au următoarele atributii īn domeniul turismului:

a) inventarierea principalelor resurse turistice;

b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;

c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;

d) participarea la omologarea traseelor turistice si a pārtiilor de schi;

e) contribuirea la cresterea calitătii produselor turistice;

f) urmărirea activitătii turistice, īn asa fel īncāt operatorii economici cu activitate īn domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere īn valoare si protectie a acestora;

g) organizarea de centre de informare turistică īn localitătile cu activitate turistică."

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Pentru īndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 20, consiliile locale, consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot crea servicii de specialitate, potrivit legii."

3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Statul sprijină si īncurajează libera initiativă īn domeniul promovării si dezvoltării activitătii de turism si, īndeosebi, īn stimularea si atragerea turistilor străini īn Romānia, precum si īn dezvoltarea activitătii statiunilor turistice, prin:

a) adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate īn domeniul trimiterilor medicale īn statiunile turistice balneare;

b) organizarea de actiuni de promovare turistică atāt pe plan intern, cāt si prin birourile de promovare turistică din străinătate;

c) concesionarea, īn conditiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică īn zonele stabilite ca priorităti prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice;

d) sustinerea financiară a autoritătilor administratiei publice locale, īn completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea documentatiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte studii de specialitate, precum si a lucrărilor de executie aferente programelor si obiectivelor de investitii īn turism.

(2) Sumele necesare realizării documentatiilor si lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii īn turism aflate īn proprietatea sau administrarea autoritătilor administratiei publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat si din bugetele locale, prin bugetul unitătilor administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finantarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autoritătile administratiei publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale către bugetele locale, īn limita fondurilor alocate anual cu această destinatie.

(3) Proiectele de investitii īn turism si sursele de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii īn turism se aprobă prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale."

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism īn Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dāndu-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 123.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

tinānd seama de prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. -Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Datele de identificare a imobilelor īnregistrate la Ministerul Economiei si Finantelor sub nr. 25.987 si 101.527 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

2. Se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunul īnregistrat la Ministerul Economiei si Finantelor sub nr. 101.526.

Art. II. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative īsi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, īmpreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va lua măsuri de actualizare a anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.213.

 

ANEXA

 

Nr. M.E.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Adresa imobilului

Anul dobāndirii/dării īn folosintă

Valoarea de inventar

25.987

8.29.10

45-22

Judetul Vālcea, municipiul Drăgăsani, str. I.C. Brătianu nr. 25

1928

14.863.852,18

101.527

8.29.10

45-156

Judetul Vālcea, municipiul Drăgăsani, str. I.C. Brătianu nr. 74

1971

2.417.721,74

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărārea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. -Anexa nr. 41 la Hotărārea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 685 si 685 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile 59-61, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.214.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Petresti

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobāndirii sau dării īn folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

59

1.6.2.

Zona de agrement

C.F. nr. 382 Nr. top. 112/1 S - 7 ha

2005

87.500

Domeniu public al comunei Petresti, potrivit Hotărārii Consiliului Local al Comunei Petresti nr. 17/2008

60

1.8.3.

Teren statie de epurare Petresti

Nr. top. 102 S -1.152 m.p.

1992

8.064

Domeniu public al comunei Petresti, potrivit Hotărārii Consiliului Local al Comunei Petresti nr. 29/2008

61

1.8.3.

Teren statie de epurare Didestiu Mic

Nr. top. 102 S -680 m.p.

1992

3.604

Domeniu public al comunei Petresti, potrivit Hotărārii Consiliului Local al Comunei Petresti nr. 29/2008

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii īn domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale īntre Romānia si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii īn domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale īntre Romānia si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) temele de standarde din programele nationale de standardizare īntocmite de organismele de standardizare nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, prevăzute īn anexa nr. 1, īn vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu exceptia situatiei īn care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalentă a unui standard international ori european;".

2. La articolul 4, punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. reglementare tehnică - specificatie tehnică sau altă cerintă ori regulă referitoare la servicii, inclusiv dispozitiile administrative relevante a căror respectare este obligatorie pentru comercializare, furnizarea unui serviciu, stabilirea unui operator de servicii sau utilizarea īn Romānia ori īntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau īntr-o importantă parte a acestui stat, precum si prevederile legale si administrative care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau utilizarea unui serviciu ori īnfiintarea ca furnizor de servicii, cu exceptia celor prevăzute la art. 8. Constituie, de asemenea, reglementări tehnice următoarele:

a) prevederile legale si administrative care se referă fie la specificatii tehnice sau la alte cerinte ori reguli privitoare la servicii, fie la coduri profesionale ori de practică, dacă acestea se referă la specificatii tehnice sau la alte cerinte ori reguli privitoare la servicii, si a căror respectare conferă prezumtia de conformitate cu obligatiile impuse de prevederile legale si administrative;

b) acordurile voluntare la care o autoritate publică este parte contractantă si care vizează, īn interes general, respectarea specificatiilor tehnice sau a altor cerinte ori reguli referitoare la servicii, cu exceptia caietelor de sarcini pentru achizitii publice;

c) specificatiile tehnice sau alte cerinte ori reguli referitoare la servicii care sunt legate de măsuri fiscale sau financiare ce afectează utilizarea produselor sau serviciilor prin īncurajarea respectării unor asemenea specificatii tehnice sau a altor cerinte ori reguli referitoare la servicii; sunt excluse specificatiile tehnice sau alte cerinte ori reguli referitoare la servicii īn legătură cu regimurile nationale de securitate socială;".

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Prezenta hotărāre transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998 privind procedura pentru schimb de informatii īn domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, astfel cum a fost modificată de Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 217 din 5 august 1998, si litera F din anexa la Directiva Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulatii a mărfurilor, datorită aderării Romāniei si Bulgariei, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006."

4. Anexa nr. 1 se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Kįroly Borbély

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.220.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.016/2004)

 

LISTA

organismelor de standardizare ale statelor membre ale Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Tara

Denumirea organismului

1.

BELGIA

1BN/B1N

Institut belge de normalisation/ Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comite electrotechnique belge/ Belgisch Elektrotechnisch Comite

2.

BULGARIA

BHC

EtJirapCKH HHCTHTyT 3a CTaH,napTH3auHīi

3.

REPUBLICA CEHA

CSN1

Cesky normalizacni institut

4.

DANEMARCA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5.

GERMANIA

DIN

Deutsches Institut fur Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6.

ESTONIA

EVS

Eesti Standardikeskus Sideamet

7.

GRECIA

EAOT

EAXn,viKāc; Opyavtofioc, TunojiorriCTrjc.

8.

SPANIA

AENOR

Asociacion Espaiiola de Nonnalizacion y Certi ficacion

 

9.

FRANTA

AFNOR

Association frantaisede normalisation

UTE

Union technique de lelectricite - Bureau de normalisation auprcs de lAFNOR

10.

IRLANDA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11.

ITALIA

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI

Comitato elettrotecnico italiano

12.

CIPRU

Konn

KuīipiaKot Opyavtopoc; npocoGriant; rioiOTniat (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13.

LETONIA

LVS

Latvijas Standarts

14.

LITUANIA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15.

LUXEMBUR

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de lenergie de lEtat

16.

UNGARIA

MSZT

Magyar Szabvānyugyi Testulet

17.

MALTA

MSA

L-Awtorita ta Malta dwar 1-lstandards (Malta Standards Authority)

18.

OLANDA

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comite

 

 

 

 

19.

AUSTRIA

ON

Osterreichisches Normungsinstitut

OVE

Osterreichischer Verband fur Elektrotechnik

20.

POLONIA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21.

PORTUGALIA

1PQ

Instituto Portuguss da Qualidade

22.

ROMĀNIA

ASRO

Asociatia Romānă de Standardizare

23.

SLOVENIA

SIST

SIovenski institut za standardizacijo

24.

SLOVACIA

SUTN

SIovensky ustav technickej normalizācie

25.

FINLANDA

SFS

Suomen Standardisoimislihto SFS ry Finlands Standardiseringsforbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus Teleforvaltningscentralen

SESKO

Suomen Săhkoteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry Finlands Elektrotekniska Standardiseringstorening SESKO rf

26.

SUEDIA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27.

REGATUL UNIT

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind completarea art. 8 din Hotărārea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 8 din Hotărārea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Formularele de documente de provenientă si de īnsotire a materialelor lemnoase prevăzute īn Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 427/2004, cu modificările si completările ulterioare, rămān valabile o perioadă de 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.227.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantării PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD

 

Avānd īn vedere prevederile:

- Hotărārii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de īntelegere dintre Guvernul Romāniei si Comisia Europeană privind īnfiintarea Oficiului de Plăti si Contractare PHARE(O.PC.P), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de īntelegere dintre Guvernul Romāniei si Comisia Europeană privind īnfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finantare dintre Guvernul Romāniei si Comisia Comunitătilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Tarara Lucica Marilena, director general al Autoritătii de Certificare si Plată īn cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, se numeste īn functia de responsabil national cu autorizarea finantării PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 6 octombrie 2008.

Nr. 195.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne de către persoanele prevăzute īn anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne de către persoanele prevăzute īn anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 2.455/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Albu Viorica, fiica lui Savelie (fiul lui Iov, născut la 6.05.1952 īn localitatea Volintiri) si Măria, născută la data de 30 mai 1972 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, raionul Străseni. (1.874/2007) Copii minori: Albu Victoria, născută la data de 19 iulie 1996.

2. Alexandruc Corina, fiica lui Alexandruc Ion (fiul lui Alexandruc Ion, născut la 3.06.1930 īn localitatea Hădărăuti) si Alexandruc Ludmila, născută la data de 27 iunie 1986 īn localitatea Lencăuti, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lencăuti, judetul Ocnita. (264/2008)

3. Amaftioae Rodica, fiica lui Spătar Victor si Galina (fiica lui Statnic Petru, născut la 1.07.1911 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia), născută la data de 8 martie 1974 īn localitatea Bulboci, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Drochia Suri. (3.661/2006) Copii minori: Amaftioae Ion, născut la data de 20.02.1995.

4. Bandalac Vasile, fiul lui Vaslie (născut la 20.10.1935 īn localitatea Glodeni) si Lidia, născut la data de 20 septembrie 1974 īn localitatea Limbenii Vechi, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Limbenii Vechi, raionul Glodeni. (5.406/2003) Copii minori: Bandalac Gheorghe, născut la data de 6.06.1996; Bandalac Vasile, născut la data de 1.12.1997.

5. Baracu Vladislav, fiul lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la 9.07.1921 īn localitatea Cutuzov) si Ana, născut la data de 17 februarie 1986 īn localitatea Puhoi, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhoi, judetul laloveni. (4.985/2004)

6. Bārliba Elena, fiica lui Bārliba Gheorghe (fiul lui Bārliba Natalia, născută la 27.06.1919 īn Bocăni) si Bārliba Tatiana, născută la data de 15 mai 1988 īn localitatea Doltu, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Doltu, judetul Fălesti. (259/2008)

7. Besliu Rodica, fiica lui Locoman Ion (fiul lui Ana, născută la 9.06.1919 īn localitatea Sīngerei)si Nadejda, născută la data de 14 februarie 1968 īn localitatea Pepeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pepeni, raionul Sīngerei. (9.258/2003) Copii minori: Besliu Marina, născută la data de 16.09.1990; Besliu Ecaterina, născută la data de 19.07.1992; Besliu Ion, născut la data de 13.09.1998.

8. Boghean Valeriu, fiul lui Constantin (născut la 15.04.1936 īn localitatea Manta) si Ioana, născut la data de 3 februarie 1966 īn localitatea Baius, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazul nr. 47, ap. 74. (2.095/2003)

9. Bolgari Victor, fiul lui Boris (născut la 16.09.1935 īn localitatea Romazani) si Liubovi, născut la data de 14 aprilie 1969 īn localitatea Rīscani, judetul Rīscani, Republica Moldova,

cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Armeană nr. 30, ap. 67. (6.162/2003)

10. Bordei lurie, fiul lui Bordei Ivan (fiul lui Bordei Ivan, născut la 15.03.1921 īn localitatea Corjeuti) si Bordei Ala, născut la data de 2 ianuarie 1984 īn localitatea Lipcani, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corjeuti, judetul Briceni. (342/2008)

11. Braga Valeriu, fiul lui Ion si Ana (fiica lui Merlan Ion si Suzana, născută la 20.10.1918 īn localitatea Filipeni), născut la data de 14 aprilie 1970 īn localitatea Cania, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Hīncesti nr. 60, bl. 1, ap. 73. (13.780/2003) Copii minori: Braga Bogdan, născut la data de 15.02.2007.

12. Bujor Constantin, fiul lui Nicolae (născut la 30.07.1938 īn localitatea Soldănesti) si Ana, născut la data de 18 august 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Bariera Orhei nr. 7, ap. 1. (3.087/2004)

13. Bujor Ion, fiul lui Nicolae (născut la 30.07.1938 īn localitatea Soldănesti) si Ana, născut la data de 2 martie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Bariera Orhei nr. 7, ap. 1. (3.086/2004)

14. Bujor Olesea, fiica lui Bogonos Nicolae si Ana (fiica lui Timbal Vladimir, născut la 15.06.1913 īn localitatea Tăuresti, si Alexandra), născută la data de 3 aprilie 1980 īn localitatea Cricova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, Str. Libertătii nr. 12. (3.055/2004) Copii minori: Bujor lanus, născut la data de 23.11.2003; Bujor Ana, născută la data de23.06.2007.

15. Caraus Alexandru, fiul lui Cărăusu Gheorghe (născut la 11.07.1934 īn Bairachi) si Cărăusu Eugenia, născut la data de 15 martie 1967 īn localitatea Bairachi, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Bairachi, raionul Herta, Cernăuti. (2.824/2007) Copii minori: Cărăusu Eugen, născut la data de 13 iulie 1992; Cărăusu Anastasia, născută la data de 16 septembrie 2005.

16. Caraus SIava, fiul lui Alexandru (născut la 7.07.1930 īn localitatea Roscani) si Valentina, născut la data de 2 ianuarie 1960 īn localitatea Bulboaca, judetul Roscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Roscani, judetul Chisinău. (1.058/2003)

17. Carausu Aliona, fiica lui Carausu Ion (fiul lui Carausu Gheorghe, născut īn anul 1928 īn localitatea Bairachi) si Carausu Adela, născută la data de 16 iunie 1983 īn localitatea Bairachi, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, satul Bairachi, raionul Hliboca, Cernăuti. (358/2008)

18. Catan Natalia, fiica lui Catan Vasile (fiul lui Catan Gheorghe, născut la 11.01.1932 īn localitatea Tigheci) si Catan Emilia, născută la data de 13 aprilie 1986 īn localitatea Gotesti, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Visinilor nr. 73. (272/2008)

19. Ceban Renata, fiica lui Vladimir si Tatiana (fiica lui Burunsus Nicolae, născut la 18.08.1927 īn localitatea Căuseni), născută la data de 11 ianuarie 1979 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 18, bl. 1, ap. 44. (2.281/2005) Copii minori: Ceban Mihai, născut la data de 9.04.1996.

20. Cebotar Vădim, fiul lui Cebotar Mircea si Mavrodi Natalia (fiica lui Simion, născut la 16.01.1935 īn localitatea Comrat), născut la data de 9 februarie 1989 īn localitatea Chisinău,

Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Criuleni nr. 49. (1.332/2004)

21. Certan Andrei, fiul lui Ion (fiul lui Nicon, născut la 18.01.1921 īn raionul Fălesti, localitatea Mărăndeni) si Tatiana, născut la data de 16 decembrie 1980 īn localitatea Otaci, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet, judetul Ocnita. (2.931/2006)

22. Certan Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Nicon, născut la 18.01.1921 īn localitatea Mărăndeni, judetul Bălti) si Tatiana, născută la data de 30 noiembrie 1986 īn localitatea Vălcinet, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. 31 August nr. 46, ap. 21.(2.932/2006)

23. Chiriac Constantin, fiul lui Vasile (fiul lui Constantin, născut la 10.02.1921 īn localitatea Lăpusna) si Domnica, născut la data de 11 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Balcani nr. 6, bl. 2, ap. 22. (16.078/2003)

24. Cincilei Corneliu, fiul lui Victor si Efimia (fiica lui Baciu Nicanor, născut la 14.01.1928 īn localitatea Gura Galbenei), născut la data de 6 octombrie 1980 īn localitatea Izvoare, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia. (267/2007). Copii minori: Cincilei Lilia, născută la data de 8.12.2004; Cincilei Daniel, născut la data de 7.05.2006.

25. Cincilei Rodica, fiica lui Perciun Petru si Lidia (fiica lui Tīrgoală Nicolae, născut la 26.05.1927 īn localitatea Gura Galbenei), născută la data de 15 august 1985 īn localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia. (266/2007)

26. Cires Oxana, fiica lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 3.09.1927 īn localitatea Lăpusna) si Claudia, născută la data de 13 ianuarie 1985 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Madan nr. 87, bl. 4, ap. 45. (1.381/2004)

27. Climenco Anatoli, fiul lui Andrei (născut la 23.03.1934) si Agafia, născut la data de 4 martie 1963 īn localitatea Talmaza, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Odescaia nr. 5, ap. 38. (1.007/2003)

28. Codita Larisa, fiica lui Cojuhari Petru si Lidia (născută la 16.10.1933 īn localitatea Petropavlovca, judetul Bălti), născută la data de 16 octombrie 1959 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 34, bl. 1,ap. 37. (16.761/2003)

29. Codita Zinaida, fiica lui Dinu si Larisa (fiica lui Cojuhari Petru si Lidia, născută la 16.10.1933 īn localitatea Petropavlovca), născută la data de 15 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 14, bl. 1, ap. 37. (16.751/2003)

30. Cseminschi Măria, fiica lui Busuioc Ion (născut la 1.03.1929 īn localitatea Brīnzeni) si Valentina, născută la data de 3 septembrie 1963 īn localitatea Brīnzenii Vechi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Isnovăt nr. 22, ap. 1. (7.356/2003)

31. Cubani Aliona, fiica lui Neteda Petru si Gunca Liubovi (fiica lui Gunca Dmitrii, născut la 5.09.1933 īn localitatea Calfa), născută la data de 29 august 1978 īn localitatea Calfa, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd Decebal nr. 19, ap. 262. (700/2007). Copii minori:Cubani Mihaela,

născută la 4 ianuarie 1997; Cubani Cristian, născut la 10 aprilie 2005.

32. Cubani Veaceslav, fiul lui Mihail si Elena (fiica lui Ciobanu Trofim, născut la 5.08.1932 īn localitatea Coiuceni, raionul Fălesti), născut la data de 2 iulie 1978 īn localitatea Albinetul Vechi, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Calfa, raionul Anenii Noi. (2.186/2006)

33. Cucos Diana, fiica lui Mihail (fiul lui Vasile si Parascovia, născută la 20.12.1929 īn localitatea Sīngerei) si Larisa, născută la data de 13 februarie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pandurilor nr. 48, ap. 5. (16.838/2003)

34. Cucos Larisa, fiica lui Bulat Ion si Eugenia (născută la 26.08.1933 īn localitatea Coscodeni), născută la data de 15 iunie 1958 īn localitatea Nucăreni, raionul Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, Str. Rădoaei nr. 14. (16.837/2003)

35. Cucos Mihail, fiul lui Vasile (născut la 3.02.1923 īn localitatea Sīngerei, si Parascovia) si Parascovia, născut la data de 25 decembrie 1957 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Izvoare, raionul Sīngerei. (16.839/2003)

36. Cucos Tatiana, fiica lui Mihail (fiul lui Vasile si Parascovia, născută la 20.12.1929 īn localitatea Sīngerei) si Larisa, născută la data de 20 iulie 1983 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, Str. Rădoaei nr. 14. (16.840/2003)

37. Cumurciuc Galina, fiica lui Geru Trofim (născut la 18.09.1914 īn localitatea Soroca) si Măria, născută la data de 17 ianuarie 1955 īn localitatea Cotiujenii Mari, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 28, ap. 45. (11.830/2003)

38. Dascalescu Ludmila, fiica lui Dascalescu Nicolae si Dascalescu Varvara, născută la data de 7 septembrie 1983 īn localitatea Orlovca, raionul Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, satul Orlovca, raionul Reni, Odesa. (222/2008)

39. Dascalescu Liliana, fiica lui Andrei (fiul lui Onofrei, născut la 15.06.1915 īn localitatea Călărasi) si Tamara, născută la data de 11 mai 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 288. (2.063/2004) Copii minori: Dascalescu Cătălina, născută la data de 25.06.2002.

40. Digori Gheorghe, fiul lui Feodor (născut la 17.02.1924 īn localitatea Clisova) si Elena, născut la data de 19 aprilie 1957 īn localitatea Clisova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Jakir nr. 23„S", ap. 12. (2.147/2003)

41. Domenco Marina, fiica lui Ilie si Efrosinia (fiica lui Starciuc Stefan, născut la 3.04.1919 īn localitatea Cantemir), născută la data de 8 martie 1977 īn localitatea Comrat, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Andrei Doga nr. 33, ap. 22. (3.304/2005)

42. Dugan Valeriu, fiul lui Dugan Spiridon (fiul lui Dugan Mihail, născut la 7.09.1928 īn localitatea Teia) si Dugan Raisa, născut la data de 5 martie 1986 īn localitatea Speia, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Speia, raionul Anenii Noi. (230/2008)

43. Esanu Ion, fiul lui Vasile si Tatiana (fiica lui Gavriliuc Grigore, născut la 29.01.1932 īn localitatea Tīghira, si Parascovia), născut la data de 13 august 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mesager nr. 5, bl. 3, ap. 12. (636/2006)

44. Florea Liubov, fiica lui Dădău Sava si Vera (născută la 16.04.1933 īn localitatea Căpriana), născută la data de 9 decembrie 1960 īn localitatea Căpriana, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Calea lesilor nr. 15, ap. 92. (15.694/2003)

45. Fornea Vladimir, fiul lui Fornea Vasile si Fornea Măria (fiica lui Savacenco Gheorghe, născut īn anul 1907 īn localitatea Manta), născut la data de 17 februarie 1985 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Manta, judetul Cahul. (284/2008)

46. Frant Irina, fiica lui Petru si Nadejda (fiica lui Negrusa Tudor, născut la 22.02.1926 īn localitatea Speia, raionul Grigoriopol), născută la data de 1 iulie 1988 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 24, bl. 2, ap. 8. (4.678/bis/2004)

47. Ganea Lilian, fiul lui Vladimir (fiul lui Nicolae si Ecaterina, născută īn anul 1911 īn localitatea Voloave) si Măria, născut la data de 1 ianuarie 1969 īn localitatea Obreja Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Durlesti, str. Caucaz nr. 122, judetul Chisinău. (9.505/2003) Copii minori: Ganea Nicoleta, născută la data de 11.10.1997; Ganea Călin, născut la data de 11.04.2000.

48. Grati Ana, fiica lui Sīrbu Tudor (născut la 11.08.1930 īn localitatea Criuleni) si Elisaveta, născută la data de 4 aprilie 1953 īn localitatea Zăicana, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Stefan cel Mare nr. 8. (2.568/2005)

49. Grati Tatiana, fiica lui Schiopu Andrei si Ana (fiica lui Stratan Gheorghe, născut la 1.07.1926 īn localitatea Orhei, si Elisaveta), născută la data de 9 decembrie 1979 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 8. (1.969/2005) Copii minori: Grati Elisaveta, născută la data de 29.03.2005.

50. Grati Vladimir, fiul lui Constantin (născut īn anul 1912 īn localitatea Criuleni) si Ecaterina, născut la data de 11 august 1951 īn localitatea Zăicana, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Stefan cel Mare nr. 8. (1.972/2005)

51. Grecu Vladimir, fiul lui Grecu Afanasie (fiul lui Grecu Petru, născut la 29.07.1934 īn localitatea Cociulia) si Grecu Măria, născut la data de 1 iunie 1985 īn localitatea Cociulia, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Cociulia, judetul Cantemir. (221/2008)

52. Hutul Nicolae, fiul lui Gusuvatīi Ion (născut la 24.10.1930 īn localitatea Buda) si Măria, născut la data de 18 august 1964 īn localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (4.876/2003)

53. lacub Angela, fiica lui Grati Vladimir si Ana (fiica lui Sīrbu Tudor, născut la 11.08.1930 īn localitatea Criuleni, si Elisaveta), născută la data de 15 octombrie 1977 īn localitatea Criuleni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Stefan cel Mare nr. 8. (1.298/2005) Copii minori: lacub Alexandrina, născută la data de 16.07.2003.

54. lasciuc Tatiana, fiica lui Boico Ion (fiul lui Vranescu Vasile, născut la 9.03.1928 īn localitatea Milesti) si Galina, născută la data de 21 ianuarie 1985 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsari, str. Sclifosovschi nr. 4, ap. 2. (256/2008)

55. Jomiru Grigore, fiul lui Nicolae si Sofia (născută la 30.09.1930 īn localitatea Mascăuti), născut la data de 7 februarie 1965 īn localitatea Mascăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Coca nr. 15, ap. 405. (13.881/2003)

56. Jumir Pavel, fiul lui Petru (fiul lui Gavril, născut la 24.03.1931 īn Chisinău) si Agafia, născut la data de 16.12.1987 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Sīngera, str. M. Frunze nr. 46. (5.295/2004)

57. Jumir Petru, fiul lui Gavril (născut la 24.03.1931 īn Chisinău) si Eudochia, născut la data de 18 noiembrie 1956 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Sīngera, str. M. Frunze nr. 46. (5.295/2004)

58. Lasco Fiodor, fiul lui Gavril (fiul lui Tudor, născut la data de 13.05.1913 īn localitatea Orhei) si Galina, născut la data de 16 februarie 1977 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Independentei nr. 34, ap. 1.(2.294/2003)

59. Lefter Liuba, fiica lui Marin Stefan (născut la 23.12.1919 īn localitatea Orhei) si Alexandra, născută la data de 28 mai 1962 īn localitatea Vatici, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Mihai Eminescu nr. 46. (2.903/2005)

60. Lefter Sergiu, fiul lui Constantin si Liuba (fiica lui Marin Stefan, născut la 23.12.1919 īn localitatea Orhei), născut la data de 11 februarie 1983 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Mihai Eminescu nr. 46. (2.857/2005) Copii minori: Lefter Nicoleta, născută la data de 23.05.2006.

61. Lungu Vladimir, fiul lui Nicolae (născut la data de 22.07.1920 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani) si Liubov, născut la 27 octombrie 1959 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodiste, raionul Rīscani. (3.781/2006)

62. Mavrodi Natalia, fiica lui Simion (născut la 16.01.1935 īn localitatea Comrat) si Anastasia, născută la data de 11 iunie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Criuleni nr. 49. (1.332/2004) Copii minori: Cebotar Maxim, născut la data de 2.10.1997; Cebotar Natalia, născută la data de 23.03.2002.

63. Melnic Ana, fiica lui Junea Isidor (născut la 4.02.1900 īn localitatea Bender) si Junea Efrosinia, născută la data de 24 august 1956 īn localitatea Băscălia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 3, ap. 56. (14.835/2003)

64. Melnic Ion, fiul lui Ion (fiul lui Petru, născut la 1.08.1925 īn localitatea Edinet) si Ana, născut la data de 11 februarie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 3, ap. 56. (14.833/2003)

65. Melnic Ion, fiul lui Petru (născut la 1.08.1925 īn localitatea Edinet) si Ecaterina, născut la data de 19 mai 1951 īn localitatea Hlinaia, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, raionul Criuleni. (14.832/2003)

66. Mocanu Cristina, fiica lui Mocanu Mihail (fiul lui Stefan, născut la 1.04.1926 īn localitatea Baurci-Moldoveni) si Morozova Natalia, născută la data de 5 aprilie 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 51, ap. 10. (258/2008)

67. Mocanu Daniela, fiica lui Vasile (fiul lui Dumitru, născut la 21.02.1927 īn localitatea Bălti) si Zinaida, născută la data de 27 ianuarie 1980 īn localitatea Obreja Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 16, cămin. (3.499/2003)

68. Moisei Olesea, fiica lui Gheorghe si Svetlana (fiica lui Bītcă Constantin, născut la 1.07.1933 īn localitatea Truseni), născută la data de 3 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, str. 1 V Lupu nr. 8. (260/2007)

69. Moisei Svetlana, fiica lui Bītcă Constantin (născut la 1.07.1933 īn localitatea Truseni) si Liubov, născută la data de 26 noiembrie 1961 īn localitatea Truseni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, judetul Chisinău. (259/2007) Copii minori: Moisei Georgeta, născută la data de 20 noiembrie 1994.

70. Moroz Tatiana, fiica lui Antonovschi Petru si Vera (fiica lui Vlas Vasile si Măria, născută la 1.07.1926 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 8 mai 1975 īn localitatea Sărata-Galbenă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hīncesti. (6.738/2003) Copii minori: Moroz Dionisie, născut la data de 4.01.1997; Moroz Marius, născut la data de 31.03.2002; Moroz Evelina, născută la data de 19.06.2006.

71. Morozan Măria, fiica lui Pascari Profira (născută la 16.08.1919 īn localitatea Costīceni), născută la data de 11 septembrie 1949 īn localitatea Kostīceanī, raionul Novoselita, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Renasterii Nationale nr. 3, ap. 1.(809/2003)

72. Mosoi Ruslan, fiul lui Vasile (fiul lui Petru, născut la 16.05.1933 īn localitatea Soroca) si Aculina, născut la data de 12 iulie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. lazului nr. 74, bl. 1, ap. 23. (2.860/2005)

73. Mustuc Aliona, fiica lui Gīrnet Sava si Măria (născută la 8.08.1935 īn localitatea Cania), născută la data de 8 noiembrie 1970 īn localitatea Cania Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Durlesti, str. Testemiteanu nr. 9. (10.042/2003) Copii minori: Mustuc Cătălin-lonut, născut la data de 8.03.2001; Mustuc Cristian-Alexandru, născut la data de 31.05.1999.

74. Nazaru Galina, fiica lui Sotnic Anatolie si Măria (fiica lui Pocitari Ion, născut la 1.08.1924 īn localitatea Soroca), născută la data de 1 ianuarie 1974 īn localitatea Stolniceni, raionul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Negrea, raionul Hīncesti. (794/2006) Copii minori: Nazaru Gheorghe, născut la data de 29 noiembrie 2002.

75. Nedorea Didina, fiica lui Ursu Ion (născut la 2.03.1925 īn localitatea Ochiul Alb, raionul Drochia) si Alexandra, născută la data de 26 august 1955 īn localitatea Ochiul Alb, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. Independentei nr. 77, ap. 12 P (3.743/2006)

76. Nijiberschi Marina, fiica lui Nijiberschi Ion (fiul lui Nijiberschi Ion, născut la 16.04.1932 īn localitatea Vadul lui Isac) si Nijiberschi Teodora, născută la data de 7 iulie 1985 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, judetul Vulcănesti. (331/2008)

77. Osoianu Eugeniu, fiul lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Gīrlovanu Vasile, născut la data de 2.06.1928 īn localitatea Copăceni, raionul Bălti), născut la data de 1 august 1977 īn localitatea Pepeni, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. B, ap. 53. (2.292/2006)

78. Pīnzari Octavian, fiul lui Pīnzari Grigore si Pīnzari Cristina (fiica lui Turcanu Ivan, născut la 14.05.1906 īn localitatea Satul Nou), născut la data de 26 noiembrie 1986 īn localitatea Satul Nou, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Satul Nou, judetul Cimislia. (355/2008)

79. Pīrgaru Doina, fiica lui Pīrgaru Mihail (fiul lui Pīrgaru Gheorghe, născut la 19.04.1939 īn localitatea Ustia) si Pīrgaru Larisa, născută la data de 5 februarie 1988 īn localitatea Ustia, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Ustia, judetul Glodeni. (225/2008)

80. Platon Eugeniu, fiul lui Teodor (fiul lui Sofronie, născut īn anul 1920 īn localitatea Mereni si Eudochia) si Claudia, născut la data de 29 octombrie 1979 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, judetul Chisinău. (14.148/2003)

81. Plămădeală Larisa, fiica lui Timofei si Zinovia (născută la 7.11.1936 īn localitatea Pitusca), născută la data de 19 iulie 1959 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Stefan cel Mare nr. 2. (13.366/2003)

82. Plămădeală Vladimir, fiul lui Ion (născut la 24.10.1937 īn localitatea Ulmu) si lulita, născut la data de 27 noiembrie 1960 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Băcioii Noi nr. 14, bl. 3, ap. 89. (14.907/2003)

83. Popa Veaceslav, fiul lui Popa Anatolie si Popa Galina (fiica lui Cristea Nicolae, născut la 30.06.1930 īn localitatea Cojusna), născut la data de 4 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Cojusna, str. Vasile Lupu, raionul Străseni. (276/2008)

84. Porcescu Anatolie, fiul lui llarion (fiul lui Alexei, născut la 1.03.1925 īn localitatea Soroca) si Ecaterina, născut la data de 24 iunie 1983 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (1.288/2004)

85. Porcescu Ecaterina, fiica lui Benea Dumitru (născut la 22.05.1930 īn localitatea Cahul) si Măria, născută la data de 27 februarie 1957 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (1.304/2004)

86. Racicovschi Vasile, fiul lui Anatolie (născut la 3.07.1915 īn Chisinău) si Larisa, născut la data de 19 iunie 1953 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cania, Str. Păcii nr. 37, raionul Cantemir. (230/2003)

87. Racovită Ion, fiul lui Vasile si Elizaveta (fiica lui Onos Nicolae, născut la 15.11.1919 īn localitatea Andrusul de Jos, si Ioana), născut la data de 27 mai 1975 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Andrusul de Jos, judetul Cahul. (5.092/2003)

88. Raiu Andrian, fiul lui Valeriu (fiul lui Gheorghe, născut la 8.05.1926 īn localitatea Hīncesti) si Valentina, născut la data de 21 ianuarie 1985 īn localitatea Ulmu, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ulmu, judetul laloveni. (3.927/2004)

89. Raiu Olesea, fiica lui Valeriu (fiul lui Gheorghe, născut la 8.05.1926 īn localitatea Hīncesti) si Valentina, născută la data de 24 octombrie 1982 īn localitatea Ulmu, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. E. Coca nr. 29. (3.926/2004)

90. Rosea Andrian, fiul lui Andrei (fiul lui Vasile, născut la 10.02.1915 īn Cernăuti) si Axenia, născut la data de 29 martie 1982 īn localitatea Costiceni, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Costiceni, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (15.275/2003)

91. Rosea Nina, fiica lui Rosea Vitalie si Rosea Galina (fiica lui Budurin Olga, născută la 19.07.1930 īn localitatea Stefănesti), născută la data de 12 octombrie 1987 īn localitatea Sestaci, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sestaci, judetul Soldănesti. (219/2008)

92. Rotari Vasile, fiul lui Gheorghe si lulia (fiica lui Carp Vasile, născut la 7.02.1924 īn localitatea Telenesti, si Zinovia), născut la data de 30 august 1975 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mihălasa, judetul Telenesti. (3.852/2004)

93. Sava Olga, fiica lui Grigore (fiul lui Sava Ion, născut la 21.12.1920 īn Bardar) si Sava Elena, născută la data de 5 octombrie 1987 īn localitatea Pelinia, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, satul Bardar. (361/2008)

94. Sīrbu Elena, fiica lui Serghei si Agripina (fiica lui Indoitu Foca si Zinovia, născută la 28.09.1918 īn localitatea Căuseni), născută la data de 8 iulie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. D. Cantemir nr. 5, ap. 20. (14.248/2003)

95. Solganov Igor, fiul lui Alexandru si Afanasieva Liubov (fiica lui Gheorghe, născut la 10.05.1925 īn localitatea Tighina), născut la data de 21 iunie 1977 īn localitatea Bastanca, Nicolaev, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 15, ap. 55. (17.356/2003)

96. Stavilă Victoria, fiica lui Zeabchin Stanislav (fiul lui Nichita, născut īn anul 1919 īn loclaitatea Cahul, si Tatiana) si Tatiana, născută la data de 30 aprilie 1979 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 17, ap. 49. (8.461/2003)

97. Svistal Diana, fiica lui Svistal Valentin (fiul lui Svistal Isidor, născut la 29.07.1918 īn localitatea Stolniceni) si Svistal Teodora, născută la data de 10 iulie 1985 īn localitatea Stolniceni, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stolniceni, judetul Hīncesti. (319/2008)

98. Tutunaru Tudor, fiul lui Ion si Tatiana (fiica lui Puscasu Ion si Elena, născută la 28.10.1927 īn localitatea Vorniceni), născut la data de 29 iulie 1982 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vorniceni, str. I. Creangă nr. 18, raionul Străseni. (6.195/2003)

99. Tăran Andriana, fiica lui Andrei si Parascovia (fiica lui Calalb Trifan, născut la data de 14.02.1927 īn localitatea Chircăesti), născută la data de 7 martie 1987 īn localitatea Bender, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni. (3.642/2006)

100. Tăran Parascovia, fiica lui Calalb Trifan (născut la 14.02.1927 īn localitatea Chircăiesti, raionul Căusei) si Lidia, născută la data de 19 aprilie 1962 īn localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni. (3.643/2006). Taran Cristina, născută la data de 24.04.1991.

101. Tīntari Vitalie, fiul lui Clementie (fiul lui Petru, născut la 3.06.1920 īn localitatea Copceac, si Aculina) si Natalia, născut la data de 12 ianuarie 1976 īn localitatea Copceac, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Copceac, Str. Comsomolului nr. 37, raionul Stefan Vodă. (5.653/2003) Copii minori: Tīntari Mihai, născut la data de 10.03.2001.

102. Ungureanu Denis, fiul lui Vasile (fiul lui Dionisie, născut la 20.10.1934 īn localitatea Fīrlădeni) si Valentina, născut la data de 6 decembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vlaicu Pīrcălab nr. 1, ap. 5. (4.739/2003)

103. Ungureanu Vasile, fiul lui Dionisie (născut la 20.10.1934 īn localitatea Fīrlădeni) si Ioana, născut la data de 29 iulie 1962 īn localitatea Fīrlădeni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vlaicu Pīrcălab nr. 1, ap. 5. (4.739/2003) Copii minori: Ungureanu Dorin, născut la data de 22.09.1996.

104. Vacarciuc Ada, fiica lui Dīrda Mihail (născut la 23.03.1938 īn localitatea Forosna) si Alexandra, născută la data de 25 septembrie 1966 īn localitatea Forosna, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Forosna, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (4.764/2004) Copii minori: Vacarciuc Olga, născută la data de 15.07.1996; Vacarciuc Alexandru, născut la data de 23.09.1998.

105. Vacula Alexandru, fiul lui Vacula Mihai (fiul lui Vacula Andrei, născut la 4.11.1930 īn localitatea Gangura) si Vacula Vera, născut la data de 24 aprilie 1985 īn localitatea Gangura, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gangura, raionul Căinări. (346/2008)

106. VarvariucTatiana, fiica lui Valeriu (fiul lui Artimon, născut la 18.09.1924 īn localitatea Edinet) si Domnichia, născută la data de 2 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Nucarilor nr. 70. (4.520/2004)

107. Varvariuc Valeriu, fiul lui Artimon (născut la 18.09.1924 īn localitatea Edinet) si Măria, născut la data de 17 iunie 1961 īn localitatea Boroseni, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Nucarilor nr. 70. (4.520/2004)

108. Verdes Tatiana, fiica lui Golban Anton (fiul lui Vasile, născut la 9.03.1923 īn localitatea Briceni) si Golban Galina, născută la data de 30 ianuarie 1979 īn localitatea Hlina, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 20, bl. 2, ap. 49. (1.286/2004)

109. Vitenco Inga, fiica lui Valentin si Natalia (fiica lui Miron lachim, născut la 10.10.1915 īn localitatea Bulboaca, si Elena), născută la data de 15 noiembrie 1976 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi, Str. Victoriei nr. 2, ap. 11. (2.864/2003)

110. Vitu Alexandra, fiica lui FloreaSimion si Ana (născută la 18.06.1938 īn localitatea Stetcani), născută la data de 18 februarie 1963 īn localitatea Stetcani, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Orhei, str. M. Viteazul nr. 24. (16.110/2003) Copii minori: Vitu Doina, născută la data de 1.07.1993.

111. Zară Ala, fiica lui Ion (născut la 22.05.1939 īn localitatea Pocimbăuti) si Liuba, născută la data de 24 februarie 1970 īn localitatea Pocimbăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. M. Spătarul nr. 3, ap. 137. (16.659/2003)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Anghelov Mariana, fiica lui Anghelov Ion si Anghelov Vera (fiica lui Galeru Ignat, născut la 19.05.1913 īn localitatea Sadaclia), născută la data de 24 august 1986 īn localitatea Abaclia, judetul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Basarabeasca, localitatea Abaclia, str. L. Tolstoi. (321/2008)

2. Aparaschivei Ala, fiica lui Lipceanu Feodosie (fiul lui Lipceanu Nichifor, născut la 22.02.1924 īn localitatea Ustia) si Lipceanu Larisa, născută la data de 26 iunie 1984 īn localitatea Ustia, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari. (274/2008)

3. Bacalov Tatiana, fiica lui Bacalov Victor (fiul lui Bacalov Nicolai, născut la 24.07.1931 īn localitatea Pelinei) si Bacalov Măria, născută la data de 21 august 1985 īn localitatea Pelinei, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinei, judetul Cahul. (224/2008)

4. Bacico Oxana, fiica lui Bacico Boris (fiul lui Bacico Lidia, născută la 6.04.1927 īn localitatea Cobusca Nouă) si Bacico Elena, născută la data de 6 mai 1985 īn localitatea Anenii Noi,

Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Gorkii nr. 55. (338/2008)

5. Barabas Denis, fiul lui Barabas Vitalie (fiul lui Barabas Ion, născut la 1.12.1922 īn localitatea Sofia) si Prodan Larisa, născut la data de 3 ianuarie 1988 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. Independentei nr. 77/A, ap. 38. (332/2008)

6. Barabur Diana, fiica lui lonită Vasile (fiul lui lonită Măria, născută la 10.09.1929 īn localitatea Bobeica) si lonită Raisa, născută la data de 23 septembrie 1980 īn localitatea Bobeica, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bobeica, judetul Hīncesti. (261/2008)

7. Berbecaru Ovidiu, fiul lui Petru si Lora (fiica lui Zagaevschi Gheorghe, născut la 15.04.1927 īn localitatea Cosăuti, si Valentina), născut la data de 30 martie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 21, ap. 35. (8.386/2003)

8. Bobeico Ion, fiul lui Bobeico Tudor (fiul lui Bobeico Feodosia, născută la 4.06.1925 īn localitatea Cuizăuca) si Bobeico Tatiana, născut la data de 4 aprilie 1986 īn localitatea Mărăndeni, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Rediul Mare, raionul Ocnita. (351/2008)

9. Buhaniuc Elena, fiica lui Buhaniuc Dumitru (fiul lui Buhaniuc Ion, născut la 13.03.1930 īn localitatea Piatra) si Buhaniuc Valentina, născută la data de 7 decembrie 1986 īn localitatea Piatra, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Piatra, judetul Orhei. (325/2008)

10. Bunciuc Natalia, fiica lui Bunciuc Valeriu si BunciucAla (fiica lui Popa Mihail, născut la 14.10.1938 īn localitatea Taxobeni), născută la data de 21 august 1984 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str-la Humulesti nr. 20. (250/2008)

11. Chiperi Ina, fiica lui Chiperi Efim (fiul lui Chiperi Dumitru, născut la 9.02.1911 īn localitatea Budăi) si Chiperi Eugenia, născută la data de 18 iulie 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Budăi, raionul Telenesti. (278/2008)

12. Ciobanu Natalia, fiica lui Nicolae si Galina (fiica lui Brīnza Efim, născut la 21.01.1922 īn localitatea Budesti), născută la data de 31 octombrie 1986 īn localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Vadul lui Vodă, str. Decebal 1/A. (228/2008)

13. Ciobanu Octavian, fiul lui Ciobanu Ion si Ciobanu Măria (fiica lui Puzderi Vasile, născut la 24.12.1918 īn localitatea Comrat), născut la data de 1 mai 1986 īn localitatea Borogani, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, raionul Leova. (185/2006)

14. Ciochină Artur, fiul lui Ciochină Mihail si Ciochină Măria (fiica lui Dolea Vladimir, născut la 17.11.1921 īn localitatea Bădragii Vechi), născut la data de 30 aprilie 1984 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. VI. Maiakovski nr. 106. (241/2008)

15. Ciumac Irina, fiica lui Ciumac Mihail (fiul lui Ciumac Alexandru, născut la 2.10.1927 īn localitatea Untesti) si Ciumac Ecaterina, născută la data de 5 mai 1986 īn localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Untesti, judetul Ungheni. (210/2008)

16. Ciuvaga Andrian, fiul lui Vitalie (fiul lui Alexei, născut la 13.09.1934 īn localitatea Blindesti) si Lidia, născut la data de 7 octombrie 1986 īn localitatea Vărvăreuca, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Sculeni, raionul Ungheni. (359/2008)

17. Cobīleanu Oleg, fiul lui Cobīleanu Vasile (fiul lui Cobīleanu Panteleimon, născut la 6.08.1928 īn localitatea Ghermănesti) si Marcu Elena, născut la data de 18 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. Mihai Eminescu nr. 1, judetul Chisinău. (334/2008)

18. Cociorva Vădim, fiul lui Cociorva Vasile (fiul lui Grigore, născut la 16.11.1930 īn localitatea Brăviceni) si Cociorva Lidia, născut la data de 4 septembrie 1986 īn localitatea Breanova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Mitoc, judetul Orhei. (252/2008)

19. Codreanu Andrei, fiul lui Codreanu Mefodii (fiul lui Măgari Filip, născut la 11.11.1927 īn localitatea Recea) si Codreanu Valentina, născut la data de 26 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Dragomirna nr. 63. (337/2008)

20. Cotofană Violeta, fiica lui Cotofană Grigore si Cotofană Natalia (fiica lui Frasinciuc Anton, născut la 3.01.1913 īn localitatea Corbu), născută la data de 7 ianuarie 1985 īn localitatea Corbu, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corbu, judetul Donduseni. (326/2008)

21. Crăciun Andrei, fiul lui Andrei si Măria (fiica lui Cecan Savelie, născut īn anul 1915 īn localitatea Stefan Vodă si Ana), născut la data de 14 ianuarie 1984 īn localitatea Stefan Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Stefan Vodă, Str. 31 August. (1.541/2005)

22. Creangă Eugenia, fiica lui Creangă Mihail (fiul lui Creangă Constantin, născut la 14.04.1922 īn localitatea Sălcuta) si Creangă Eudochia, născută la data de 2 octombrie 1984 īn localitatea Sălcuta, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sălcuta, judetul Căuseni. (218/2008)

23. Cristea Svetlana, fiica lui Cristea lurie si Cristea Ana (fiica lui Bujag Boris, născut la 3.02.1928 īn localitatea Glinjeni), născută la data de 25 februarie 1985 īn localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti. (330/2008)

24. Cudlenco Vădim, fiul lui Cudlenco Nicolae si Cudlenco Măria (fiica lui Brasoveanu Vasile, născut la 30.05.1925 īn localitatea Crihana Veche), născut la data de 12 septembrie 1987 īn localitatea Crihana Veche, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Crihana Veche, judetul Cahul. (246/2008)

25. Cupcea Ana, fiica lui Cupcea Gheorghe (fiul lui Cupcea Mihail, născut la 1.03.1928 īn localitatea Chiperceni) si Cupcea Vera, născută la data de 19 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 11, ap. 56. (212/2008)

26. Dan Natalia, fiica lui Constantin (fiul lui Vasile si Anastasia, născută la 15.09.1920 īn localitatea Vulcănesti) si Mărgărita, născută la data de 22 aprilie 1979 īn localitatea Pocovca Nouă, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Pocovca Nouă, raionul Izmail, Odesa. (15.363/2003)

27. David Elena, fiica lui Petru (fiul lui Pavel, născut la data de 15.12.1927 īn localitatea Bardar) si Zinaida, născută la data de 22 iunie 1986 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, raionul laloveni. (4.003/2006)

28. Dănilă Ana, fiica lui Casu Vasile si Casu Măria (fiica lui Morun Vasile, născut la 14.02.1921 īn localitatea Leova), născută la data de 4 iulie 1949 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. L. Rebreanu 14. (216/2008)

29. Doroschevici lulia, fiica lui Doroschevici Nicolae (fiul lui Doroschevici Vladimir, născut la 22.06.1930 īn localitatea Grozesti) si Doroschevici Tatiana, născută la data de 18 noiembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Proteagailovea, str. Munteana nr. 19, raionul Bender. (333/2008)

30. Frija Irina, fiica lui Frija Luca (fiul lui Frija Ion, născut la 26.03.1911 īn localitatea Cărpineni) si Frija Eudochia, născută la data de 5 octombrie 1984 īn localitatea Horesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, judetul laloveni. (226/2008)

31. Frunze Nadejda, fiica lui Ursu Simion (născut la 1.09.1909 īn localitatea Anenii Noi) si Vera, născută la data de 29 aprilie 1953 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Văleni nr. 22. (6.046/2004)

32. Frunze Valentin, fiul lui Elisaveta (născută la 6.08.1929 īn localitatea Orhei), născut la data de 24 septembrie 1949 īn localitatea Donici, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Văleni nr. 22. (6.047/2004)

33. Gagauz Elena, fiica lui Gagauz Dumitru si Gagauz Tamara (fiica lui Popa Vasile, născut la 18.10.1933 īn localitatea Ciulucani), născută la data de 10 februarie 1987 īn localitatea Mīndresti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciulucani, judetul Telenesti. (323/2008)

34. Golub Natalia, fiica lui Golub Nicolae si Golub Măria (fiica lui Cires Stepan, născut la 21.04.1910 īn localitatea Sărătenii Vechi), născută la data de 29 octombrie 1984 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Sărătenii Vechi, raionul Telenesti. (239/2008)

35. Gorobcic Nicolae, fiul lui Gorobcic Ilie si Gorobcic Alexandra (fiica lui Buzulan Ion, născut la 2.06.1928 īn localitatea Pelinia), născut la data de 20 septembrie 1984 īn localitatea Răutel, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răutel, judetul Fălesti. (234/2008)

36. Gromatchi Tatiana, fiica lui Gromatchi Dumitru (fiul lui Gromatchi Andrei, născut la 2.11.1922 īn localitatea Topal) si Gromatchi Elena, născută la data de 3 august 1985 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Alexandru cel Bun nr. 135, ap. 9. (349/2008)

37. Hudic Victor, fiul lui Hudic Anatolie si Hudic Polina (fiica lui Popa Nicolae, născut la 15.09.1926 īn localitatea Cazangic), născut la data de 25 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Sărata Nouă, raionul Leova. (248/2008)

38. lavorschi Alexandru, fiul lui lavorschi Victor si lavorschi Aurora (fiica lui Bulat Ion, născut la 11.05.1926 īn localitatea Regina-Maria), născut la data de 18 decembrie 1983 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Stefan cel Mare nr. 136, ap. 26. (269/2008)

39. Iepure Marta, fiica lui Iepure Valeriu si Iepure Emilia (fiica lui Rotaru Grigore, născut la 17.11.1932 īn localitatea Cucioaia), născută la data de 19 iulie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Conev nr. 22, ap. 8. (318/2008)

40. Istrati Alexei, fiul lui Istrati Vasile (fiul lui Istrati Alexei, născut la 14.04.1931 īn Dusmani) si Istrati Larisa, născut la data de 24 iulie 1986 īn localitatea Octombrie, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dusmani, judetul Glodeni. (317/2008)

41. Lefter Constantin, fiul lui Constantin si Victoria (născută la 2.12.1937 īn localitatea Telenesti), născut ia data de 2 august 1961 īn localitatea Zgărdesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica

Moldova, Chisinău, localitatea Durlesti, str. Mihai Eminescu nr. 46. (2.902/2005)

42. Lungu Eugenia, fiica lui Lungu Sidor si Lungu Svetlana (fiica lui Chiminjea Petru, născut la 20.06.1938 īn localitatea Cismea), născută la data de 7 mai 1987 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Orhei, str. V. Lupu nr. 179, ap. 13. (211/2008)

43. Lungu Oxana, fiica lui Ion si Măria (fiica lui Raileanu Simion, născut la 13.03.1934 īn localitatea Borogani si Ioana), născută la data de 13 martie 1982 īn localitatea Borogani, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, judetul Leova. (2.106/2004)

44. Lungu Victoria, fiica lui Lungu Sidor si Lungu Svetlana (fiica lui Chiminjea Petru, născut la 20.06.1938 īn localitatea Cismea), născută la data de 7 mai 1987 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Lupu nr. 179, ap. 13.(217/2008)

45. Macovei Victoria, fiica lui Macovei Grigore (fiul lui Macovei Ion, născut la 18.11.1931 īn localitatea Lipceni) si Macovei Eugenia, născută la data de 21 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Mihuleni, raionul Soldănesti. (270/2008)

46. Mihalachi Ecaterina, fiica lui Constantin si Alexandra (fiica lui Jurcanu Vasile si Măria, născută la 1.01.1920 īn localitatea Constantinesti), născută la data de 25 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Burebista nr. 66, bl. 5, ap. 29. (9.399/2003)

47. Mīrza Elena, fiica lui Mīrza Vladimir (fiul lui Mīrza Ion, născut la 10.04.1896 īn localitatea Cucuietii Noi) si Mīrza Nina, născută la data de 2 iunie 1984 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, str.M.Frunze nr. 71. (322/2008)

48. Negrescu Corina, fiica lui Negrescu Ion si Negrescu Eugenia (fiica lui Chiper Dumitru, născut la 9.02.1911 īn localitatea Budăi), născută la data de 4 octombrie 1983 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. Stefan cel Mare nr. 8, ap. 24. (328/2008)

49. Nepotu Ruslan, fiul lui Nepotu Stepan si Nepotu Efrosinia (fiica lui Borta Trofim, născut la 15.04.1929 īn localitatea Răzeni), născut la data de 20 martie 1986 īn localitatea Răzeni, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Răzeni, raionul laloveni. (363/2008)

50. Nidelcu Anatolie, fiul lui Nidelcu Nicolae (fiul lui Nidelcu Dumitru, născut la 1.10.1937 īn localitatea Cīslita-Prut) si Nidelcu Olga, născut la data de 29 iunie 1984 īn localitatea Cīslita-Prut, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cīslita-Prut, judetul Cahul. (336/2008)

51. Nidelcu Sergiu, fiul lui Nidelcu Nicolae (fiul lui Nidelcu Dumitru, născut la 1.10.1937 īn localitatea Cīslita-Prut) si Nidelcu Olga, născut la data de 29 iunie 1984 īn localitatea Cīslita-Prut, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīslita-Prut, judetul Cahul. (335/2008)

52. Noroc Dinu, fiul lui Noroc Valeriu si Noroc Raisa (fiica lui Ciobanu Afanasie, născut la 7.12.1927 īn localitatea llenuta), născut la data de 10 ianuarie 1988 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Luceafărul nr. 24, bl. d, ap. 4. (242/2008)

53. Novac Ina, fiica lui Novac Petru (fiul lui Novac Leonid, născut la 12.08.1934 īn localitatea Goian) si Novac Vera, născută la data de 3 august 1985 īn localitatea Goian, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Goian, str. Naberejnaia nr. 3, judetul Dubăsari. (255/2008)

54. Olaru Vădim, fiul lui Olaru Nicolae (fiul lui Olaru Vasilii, născut īn anul 1929 īn localitatea Pelinei) si Olaru Anastasia, născut la data de 5 ianuarie 1987 īn localitatea Pelinei, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinei, judetul Cahul. (263/2008)

55. Panu Nicolae, fiul lui Alexandru (fiul lui Deonis, născut īn anul 1901 īn localitatea Roscani, si Eugenia) si Elena, născut la data de 10 decembrie 1982 īn localitatea Roscani, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Roscani, judetul Chisinău. (5.155/2003)

56. Păvălache Mariana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ilie, născut īn anul 1929 īn localitatea Ungheni) si Zinaida, născută la data de 14 ianuarie 1985 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, str. A. Mateevici nr. 92. (311/2005)

57. Perju Ivan, fiul lui Perju Petru (fiul lui Perju Marin, născut la 22.08.1924 īn localitatea Cociulia) si Perju Aurica, născut la data de 18 decembrie 1984 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (235/2008)

58. Popovici Valentina, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut la 22.05.1925 īn localitatea Lăpusna) si Vera, născută la data de 8 februarie 1984 īn localitatea Drăgusenii Noi, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drăgusenii Noi, judetul Nisporeni. (1.898/2004)

59. Postolachi Diana, fiica lui Postolachi Andrei (fiul lui Postolachi Dumitru, născut la 31.10.1926 īn localitatea Tătăresti) si Focsa Silvia, născută la data de 29 august 1985 īn localitatea Tătăresti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 18, ap. 69. (229/2008)

60. Profir Alina, fiica lui Profir Anatolie si Profir Eugenia (fiica lui Fitcov Ion, născut la 3.10.1920 īn localitatea Leova), născută la data de 7 martie 1988 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Miron Costin nr. 7, ap. 7. (233/2008)

61. Protopop Natalia, fiica lui Protopop Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 7.03.1926 īn localitatea Bogzesti) si Protopop Lida, născută la data de 10 martie 1987 īn localitatea Bogzesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. Boris Glavan nr. 5. (345/2008)

62. Pusca lurie, fiul lui Andrei si Valentina (fiica lui Plămădială Petru si Parascovia, născută la 1.12.1913 īn localitatea Hīrtopul Mare), născut la data de 11 martie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sarmisegetuza nr. 96, bl. 2, ap. 62. (55/2004)

63. Rosea Lucia, fiica lui Petru si Verjinia (fiica lui Melnic Onofrei si Efimia, născută īn anul 1914 īn localitatea Rezina), născută la data de 1 iunie 1985 īn localitatea Tahnăuti, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tahnăuti, judetul Rezina. (1.247/2005)

64. Sandu Nadejda, fiica lui Sandu Vasili si Sandu Elizaveta (fiica lui Bălan Petrea, născut la 19.05.1921 īn localitatea

Chitcani), născută la data de 3 mai 1985 īn localitatea Chitcanii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chitcanii Vechi, judetul Telenesti. (329/2008)

65. Scutaru Andrei, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 26.08.1934 īn localitatea Unteni) si Ecaterina, născut la data de 9 noiembrie 1986 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Decebal nr. 20, ap. 41. (362/2008)

66. Scutaru Dina, fiica lui Scutaru Petru (fiul lui Scutaru Gheorghe, născut la 26.08.1934 īn localitatea Unteni) si Scutaru Ecaterina, născută la data de 8 februarie 1988 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Decebal 20/41.(354/2008)

67. Smochină Adriana, fiica lui Grigore (fiul lui Ion, născut la 9.03.1936 īn localitatea Orhei) si Eleonora, născută la data de 8 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ocnita, str. Alexandru cel Bun nr. 9 A. (3.607/2005)

68. Sochircă Daniela, fiica lui Sochircă Andrei si Sochircă Zoia (fiica lui Grajdean Petru, născut la 22.04.1924 īn localitatea Bădiceni), născută la data de 16 decembrie 1987 īn localitatea Rădulenii Vechi, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Rădulenii Vechi, judetul Floresti. (213/2008)

69. Soltan Ana, fiica lui Soltan Spiridon si Soltan Eugenia (fiica lui Utāca Ion, născut la 30.01.1919 īn localitatea Puhoi), născută la data de 23 martie 1988 īn localitatea Puhoi, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhoi, judetul laloveni. (275/2008)

70. Stratan Andrei, fiul lui Stratan Vasile (fiul lui Stratan Anfilofie, născut la 17.01.1924 īn localitatea Niscani) si Stratan Natalia, născut la data de 1 ianuarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 46. (3.028 bis/2004)

71. Stratan Olesea, fiica lui Stratan Tudorsi Stratan Tamara (fiica lui Ursu Dumitru, născut la 25.10.1934 īn localitatea Ciulucani), născută la data de 20 octombrie 1987 īn localitatea Mīndresti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Mīndresti, judetul Telenesti. (243/2008)

72. Stratan Vasile, fiul lui Anfilofie (născut la 17.01.1924 īn localitatea Niscani) si Ecaterina, născut la data de 10 martie 1952 īn localitatea Niscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 43, bl. 1, ap. 46. (3.028/2004)

73. Stroici Ada, fiica lui Stroici Andrei (fiul lui Stroici Constantin, născut la 31.05.1934 īn localitatea Bănesti) si Stroici Vera, născută la data de 15 octombrie 1987 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Bănesti, raionul Telenesti. (214/2008)

74. Sarpe lulia, fiica lui Sarpe Alexei (fiul lui Serpi Gligore, născut la 1.01.1929 īn localitatea Verejeni) si Sarpe Nina, născută la data de 15 septembrie 1983 īn localitatea Zeledeevo, judetul Emelianovsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, Str. Renasterii nr. 103. (320/2008)

75. Seremet Tatiana, fiica lui Seremet Vasile (fiul lui Constantin, născut la 1.03.1922 īn localitatea Vadul lui Isac) si Seremet Alexandra, născută la data de 29 decembrie 1984 īn localitatea Ursoaia, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean

moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Vadul lui Isac, raionul Vulcănesti. (343/2008)

76. Siscanu Cristina, fiica iui Siscanu Ion si Siscanu Olga (fiica lui Siscanu Vasile, născut ia 14.08.1928 īn localitatea Zagarancea), născută la data de 3 noiembrie 1984 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zagarancea, raionul Ungheni. (231/2008)

77. Sutaia Lilia, fiica lui Victor (fiul lui lulii, născut la 21.03.1933 īn localitatea Mihailovca) si Tatiana, născută la data de 27 iunie 1985 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Alexandru Lăpusneanu nr. 3. (3.575/2005)

78. Turcescu Mariana, fiica lui Cojocaru Petru (fiul lui Dumitru si Măria, născută la 12.04.1920 īn localitatea Fălesti, judetul Bălti) si Valentina, născută la data de 30 iulie 1981 īn localitatea Albinetul Vechi, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Cartierul Victoriei nr. 11, ap. 3. (13.741/2003)

79. Tepordei Tatiana, fiica lui Tepordei Onisim si Tepordei Valentina (fiica lui Cobzac Ion, născut la 6.07.1927 īn localitatea Mihailovca), născută la data de 8 octombrie 1983 īn localitatea Fetita, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fetita, judetul Cimislia. (260/2008)

80. Verdes Nicolae, fiul lui Verdes Aurel, (fiul lui Verdes Pavel, născut la 20.01.1924 īn localitatea Cusmirca) si Verdes Silvia, născut la data de 12 noiembrie 1986 īn localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soldănesti, Str. Florilor nr. 1. (227/2008)

81. Volontir Tatiana, fiica lui Victor si Valentina (fiica lui Cocieru Ion, născut la 4.09.1924 īn localitatea Orhei si Eugenia), născută la data de 20 decembrie 1984 īn localitatea Hīncesti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Mihai Moraru nr. 66, ap. 2. (1.439/2005)

82. Zatic Sergiu, fiul lui Tudor (fiul lui Serghei, născut la 7.10.1921 īn localitatea Putintei) si Lidia, născut la data de 22 octombrie 1985 īn localitatea lezărenii Vechi, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Putintei, raionul Orhei. (360/2008)

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind transferul si recunoasterea rezultatelor īnvătării dobāndite de elevii din īnvătămāntul profesional si tehnic prin stagiile de pregătire practică

 

Īn conformitate cu prevederile Legii īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind transferul si recunoasterea rezultatelor īnvătării dobāndite de elevii din īnvătămāntul profesional si tehnic prin stagiile de pregătire practică, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Īncepānd cu anul scolar 2008-2009 unitătile de īnvătămānt preuniversitar care oferă programe de formare profesională initială organizate prin īnvătămāntul profesional si tehnic, finalizate cu certificat de calificare profesională, efectuează transferul si recunoasterea rezultatelor īnvătării dobāndite de elevi īn urma desfăsurării stagiului de pregătire practică, īn baza metodologiei aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală management īnvătămānt preuniversitar, Centrul National de Dezvoltare a īnvătămāntului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de īnvătămānt cu personalitate juridică duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 29 iulie 2008.

Nr. 4.931.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind transferul si recunoasterea rezultatelor īnvătării dobāndite de elevii din īnvătămāntul profesional si tehnic prin stagiile de pregătire practică

 

Prezenta metodologie privind transferul si recunoasterea rezultatelor īnvătării se aplică pentru toate stagiile de pregătire practică organizate prin īnvătămāntul profesional si tehnic ca parte a programelor de formare profesională initială care se finalizează cu certificat de calificare profesională.

Transferul si recunoasterea rezultatelor īnvătării se aplică tuturor stagiilor de pregătire practică organizate īn tară sau īn străinătate, conform prevederilor prezentei metodologii, indiferent de sursa de finantare a acestor stagii sau dacă stagiile sunt organizate īn cadrul unor proiecte de cooperare bilaterale, multilaterale sau de mobilităti.

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - Īn īntelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

1. competenta reprezintă capacitatea de a utiliza cunostinte, deprinderi, aptitudini si abilităti īn situatii de lucru curente sau noi;

2. rezultatele īnvătării reprezintă ceea ce se asteaptă de la un elev implicat īn procesul de īnvătare să cunoască, să īnteleagă si să fie capabil să execute/demonstreze la finalizarea unui program de formare profesională. Rezultatele īnvătării sunt definite sub formă de cunostinte, deprinderi si competente personale si profesionale (autonomie si responsabilitate, capacitatea de a īnvăta, competente sociale si de comunicare, competente profesionale). Pentru īnvătămāntul profesional si tehnic rezultatele īnvătării reprezintă competentele profesionale din standardul de pregătire profesională;

3. unitatea de rezultate ale īnvătării reprezintă partea unei calificări care cuprinde un set coerent de cunostinte, deprinderi si competente generale, care pot fi evaluate si validate. Pentru īnvătămāntul profesional si tehnic unitatea de rezultate ale īnvătării este unitatea de competente profesionale din standardul de pregătire profesională;

4. creditele reprezintă totalitatea rezultatelor īnvătării dobāndite de un elev pe parcursul unui program de formare profesională, folosite pentru a indica progresele īnregistrate si pentru completarea unui program de formare care conduce la obtinerea unei calificări. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul si de la un sistem de īnvătare la altul;

5. punctele de credit reprezintă exprimarea numerică a importantei unei unităti de rezultate ale īnvătării raportate la o calificare. Pentru īnvătămāntul profesional si tehnic punctele de credit sunt alocate pentru o calificare si pentru fiecare unitate de rezultate ale īnvătării si sunt precizate īn standardul de pregătire profesională;

6. evaluarea rezultatelor īnvătării reprezintă procesul prin care se stabileste faptul că un elev a dobāndit anumite cunostinte, deprinderi si competente;

7. validarea rezultatelor īnvătării reprezintă procesul prin care se confirmă că rezultatele īnvătării dobāndite de un elev, evaluate si certificate, corespund cerintelor specifice pentru o unitate sau o calificare. Pentru calificările din īnvătămāntul profesional si tehnic aceste cerinte specifice sunt precizate īn standardul de pregătire profesională;

8. transferul rezultatelor īnvătării si al creditelor asociate reprezintă procesul prin care rezultatele īnvătării si creditele asociate acestora sunt transferate si integrate īn programul de formare profesională pe care īl urmează elevul;

9. recunoasterea rezultatelor īnvătării si a creditelor asociate reprezintă procesul prin care se acordă un statut oficial rezultatelor īnvătării si creditelor dobāndite, evaluate si validate, īn vederea acordării certificatului de calificare profesională;

10. certificarea rezultatelor īnvătării reprezintă procesul prin care se confirmă īn mod formal rezultatele īnvătării dobāndite de un elev, īn urma unui proces de evaluare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea stagiilor de pregătire practică

 

SECTIUNEA 1

Stagiile de pregătire practică desfăsurate pe teritoriul Romāniei

 

Art. 2. - Stagiile de pregătire practică sunt organizate pe baza Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică, denumită īn continuare Conventia-cadru. Conventia-cadru se īncheie īntre unitatea de īnvătămānt, īn calitate de organizator de practică, si o īntreprindere/institutie publică, īn calitate de partener de practică. Stagiile de pregătire practică se organizează pentru dobāndirea de către elevi a competentelor aferente modulelor de pregătire profesională care au alocate ore de pregătire practică īn planurile de īnvătămānt.

Art. 3. - Pe durata si la finalul stagiului de pregătire practică, competentele profesionale/rezultatele īnvătării dobāndite de practicant sunt evaluate de către cadrul didactic si tutorele responsabili cu urmărirea desfăsurării stagiului, pe baza unei fise de observatie/evaluare, a unei probe orale/unui interviu si a unei probe practice.

Art. 4. - La finalizarea stagiului de pregătire practică, īntreprinderea/institutia publică unde s-a desfăsurat stagiul atestă activitătile desfăsurate de practicant, competentele dobāndite de acesta si rezultatul obtinut īn urma evaluării. Aceste informatii sunt īnscrise īn anexa pedagogică la Conventia-cadru.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stagiile de practică desfăsurate īn Europa

 

Art. 5. - Īn cazul mobilitătilor prin Programul Leonardo da Vinci, stagiile de pregătire practică sunt organizate pe baza Programului de formare si Angajamentului pentru calitate īn Programul Leonardo da Vinci, īncheiat īntre organizatia de trimitere (unitatea de īnvătămānt de unde provine elevul) si organizatia de primire (īntreprinderea sau institutia unde se desfăsoară stagiul).

Art. 6. - Īn cazul stagiilor de pregătire practică desfăsurate prin alte proiecte de mobilităti transnationale decāt Programul Leonardo da Vinci, stagiile de pregătire practică sunt organizate pe baza unui acord de īnvătare īncheiat īntre organizatia de trimitere (unitatea de īnvătămānt de unde provine elevul) si organizatia de primire (īntreprinderea sau institutia unde se va desfăsura stagiul de pregătire practică). Acordul de īnvătare se īncheie īnainte de desfăsurarea stagiului si va contine următoarele informatii:

a) datele de identificare ale participantului la stagiu;

b) datele de identificare ale organizatiei de trimitere si ale persoanei de contact;

c) datele de identificare ale organizatiei de primire si ale persoanei de contact;

d) descrierea activitătilor ce urmează a fi desfăsurate de elev pe durata stagiului;

e) descrierea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării ce urmează a fi dobāndite de elev pe durata stagiului;

f) modalitătile de evaluare a competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării;

g) activitătile de monitorizare si īndrumare a elevului pe durata stagiului.

Art. 7. - La finalul stagiului de pregătire practică desfăsurat prin mobilităti Leonardo da Vinci sau prin alte proiecte de mobilităti transnationale, organizatia de primire evaluează competentele profesionale/rezultatele īnvătării dobāndite de practicant si emite Certificatul de mobilitate Europass, care descrie competentele dobāndite de elev, īn urma evaluării.

 

CAPITOLULUI

Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării si acordarea creditelor asociate acestora

 

Art. 8. - Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării dobāndite prin stagiile de pregătire practică desfăsurate pe teritoriul Romāniei se realizează de către unitatea de īnvătămānt de unde provine elevul, pe baza următoarelor documente:

a) Conventia-cadru īncheiată īntre unitatea de īnvătămānt si īntreprinderea/institutia publică unde s-a desfăsurat stagiul de pregătire practică;

b) anexa pedagogică la Conventia-cadru, care descrie cunostintele, deprinderile si competentele generale dobāndite de practicant pe perioada derulării stagiului, conform standardului de pregătire profesională.

Art. 9. - Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării dobāndite prin stagiile de pregătire practică desfăsurate īn Europa se realizează de către unitatea de īnvătămānt de unde provine elevul, pe baza următoarelor documente:

a) Programul de formare si Angajamentul pentru calitate īn Programul Leonardo da Vinci, īncheiat īntre organizatia de trimitere si organizatia de primire;

b) Certificatul de mobilitate Europass, care descrie cunostintele, deprinderile si competentele generale dobāndite de practicant pe perioada derulării stagiului.

Art. 10. - Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării sunt responsabilitatea unitătii de īnvătămānt de unde provine elevul. Acest proces este realizat de cadrul didactic responsabil cu pregătirea practică a elevului īn cauză, conform īncadrării acestuia.

Art. 11. - Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării se realizează conform următoarelor etape:

1. Evaluarea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării dobāndite de elev

Procesul de evaluare a competentelor profesionale/ rezultatelor īnvătării dobāndite īn urma stagiului de pregătire practică se realizează conform prevederilor art. 3 si 6. Rezultatul procesului de evaluare stă la baza procesului de transfer si recunoastere.

2. Validarea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării dobāndite de elev

Unitatea de īnvătămānt de unde provine elevul analizează conformitatea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării dobāndite de elev, evaluate si certificate, cu standardul de pregătire profesională. īn cazul īn care competentele profesionale/rezultatele īnvătării sunt conforme cu standardul de pregătire profesională, acestea se validează ca fiind dobāndite, indiferent dacă există o corespondentă totală sau partială cu o unitate de competente.

3. Acordarea punctelor de credit asociate competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării validate

Acordarea punctelor de credit se realizează de către unitatea de īnvătămānt de unde provine elevul si se vor avea īn vedere următoarele situatii posibile:

a) īn cazul īn care competentele profesionale/rezultatele īnvătării corespund īn totalitate unei unităti de competente din standardul de pregătire profesională, elevul primeste integral punctele de credit asociate respectivei unităti.

b) īn cazul īn care competentele profesionale/rezultatele īnvătării corespund partial unei unităti de competente, elevul nu primeste puncte de credit, dar competentele individuale dobāndite sunt transferate conform prevederilor art. 11 pct. 4.

4. Transferul competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării si al creditelor se desfăsoară după cum urmează:

a) Ca urmare a validării, competentele profesionale/ rezultatele īnvătării si creditele asociate acestora intră definitiv īn posesia elevului, fiind transferate si integrate īn programul de formare profesională pe care īl urmează elevul.

b) Prin procesul de transfer, competentele profesionale/ rezultatele īnvătării recunoscute nu mai sunt supuse unui alt proces de īnvătare si evaluare si se adaugă celorlalte competente profesionale/rezultate ale īnvătării dobāndite pe parcursul programului de īnvătare organizat īn cadrul unitătii de īnvătămānt, fiind luate īn considerare la acordarea certificatului de calificare profesională la finalizarea programului de formare.

c) īn situatia īn care elevul schimbă programul de formare profesională, trecānd de la o calificare la alta, competentele profesionale/rezultatele īnvătării si creditele recunoscute sunt transferate si integrate īn noul program de formare, dacă acestea sunt parte componentă a noului program de formare.

d) Transferul competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării se realizează indiferent dacă este vorba despre competente care corespund īn totalitate unei unităti de competente din standardul de pregătire profesională sau competente individuale, care se regăsesc īn diferite unităti de competente.

e) īn situatia īn care se transferă competente care corespund īn totalitate unei unităti, elevul nu mai parcurge procesul de pregătire si evaluare aferent acestei unităti, rezultatul obtinut īn urma evaluării realizate la finalizarea stagiului de pregătire practică fiind considerat valabil si consemnat ca atare.

f) īn situatia īn care se transferă competente individuale, elevul nu mai parcurge procesul de evaluare aferent acestor competente, rezultatul obtinut īn urma evaluării realizate la finalizarea stagiului de pregătire practică fiind considerat valabil si consemnat ca atare. Transferul competentelor individuale nu scuteste elevul de procesul de pregătire si evaluare pentru celelalte competente care compun unitatea integrală de competente din standardul de pregătire profesională.

5. Recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor īnvătării

Competentele profesionale/rezultatele īnvătării validate de către unitatea de īnvătămānt sunt īnscrise īn certificatul de calificare profesională al elevilor care promovează si examenul de certificare a competentelor profesionale, emis la finalizarea programului de formare. Rezultatele īnvătării dobāndite de elev care acoperă alte cunostinte, deprinderi si competente generale decāt cele precizate de standardul de pregătire profesională sunt īnscrise īn portofoliul personal de educatie permanentă al elevului.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRĀRE

privind procedura de acreditare pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 43 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - (1) Acreditarea reprezentantilor presei scrise, radioului si televiziunilor din Romānia pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008 se efectuează de Autoritatea Electorală Permanentă, la cererea scrisă a conducerii institutiei mass-media, făcută cu cel putin două zile īnaintea datei alegerilor.

(2) Acreditarea reprezentantilor presei, radioului si posturilor de televiziune străine, precum si a reprezentantilor organizatiilor internationale cu activitate fn domeniul democratiei si al drepturilor omului pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008 se efectuează de către Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută cu cel putin două zile īnaintea datei alegerilor.

Art. 2. - Acreditările emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile la orice birou sau oficiu electoral constituit pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008.

Art. 3. - Reprezentantii presei scrise, radioului si televiziunilor din Romānia, reprezentantii presei, radioului si posturilor de televiziune străine, precum si reprezentantii organizatiilor internationale cu activitate īn domeniul democratiei si al drepturilor omului, acreditati pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008, pot asista la operatiunile electorale īn conditiile art. 43 alin. (6) si (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea (jamerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii hr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publicelocale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Modelul cererii de acreditare formulate de institutiile mass-media din Romānia si cele ale documentelor de acreditare a reprezentantilor mass-mediei din Romānia, respectiv a reprezentantilor organizatiilor străine sunt prevăzute īn anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă stabileste organizatiile neguvernamentale care pot participa cu observatori interni la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 30 noiembrie 2008.

(2) Cu cel putin 5 zile īnaintea datei alegerilor, organizatiile neguvernamentale care doresc să participe cu observatori interni la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 30 noiembrie 2008 depun la Autoritatea ElectbralăPermanentă o cerere prin care solicită verificarea īndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, īnsotită de o copie a statutului si ocopie a hotărārii judecătoresti de īnfiintare.

(3) Cu cel putin 3 zile īnaintea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează organizatiilor neguverna­mentale care īndeplinesc conditiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, o adeverintă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(4) Acreditarea observatorilor interni propusi de organizatiile neguvernamentale, īn privinta cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că īndeplinesc conditiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, se face de birourile electorale de circumscriptie.

Art. 6. - Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunostinta publică, prin afisare pe pagina proprie de internet, institutiile mass-media romāne si străine si organizatiile internationale ai căror reprezentantiau primit acreditări, precum si organizatiile neguvernamentale prevăzute la art. 5 alin. (3).

Art. 7. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 6.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE ACREDITARE

a reprezentantilor..................1 pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008

 

Subsemnatul, .............................2, ...........................3 īn cadrul ..............................4, solicit acreditarea pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008 a persoanelor ale căror nume, prenume si calitate īn institutia noastră sunt prevăzute īn tabelul anexat la prezenta cerere.

........................................................ 5

........................................................6


1 Se trece denumirea institutiei mass-media din Romānia.

2 Se īnscriu numele si prenumele persoanei care face cererea din partea institutiei mass-media.

3 Se trece functia pe care persoana care face cererea o are īn institutia mass-media.

4 Se trece denumirea institutiei mass-media.

5 Se semnează si se aplică stampila institutiei mass-media.

6 Se trece data.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANTET

 

ACREDITARE

 

Avānd īn vedere Cererea ..........................................1, īnregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr.................................,

īn temeiul prevederilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează reprezentantii ..............................................2 pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008:

 

1................................................3;

2................................................3;

3................................................3;

4................................................3;

 

 

 

........................................................4

 

Presedinte,

dr. Octavian Opris

 

NOTĂ:

Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale īn ziua votării, īncepānd cu ora 6,00 si terminānd cu momentul īncheierii si semnării de către membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării īn sectia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni īn niciun mod īn organizarea si desfăsurarea alegerilor, avānd numai dreptul de a sesiza īn scris presedintele biroului electoral īn cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă pentru sau īmpotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale sau organizatii a cetătenilor apartinānd unei minorităti nationale care participă la alegeri conform legii ori a unui candidat independent sau īncercarea de a influenta optiunea alegătorului, precum si īncălcarea īn orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar īn ziua votării, īndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

Prezenta acreditare (īn original sau īn copie), īnsotită de actul de identitate al reprezentantului institutiei mass-media, permite acestuia să asiste la toate operatiunile birourilor si oficiilor electorale.

Īncălcarea conditiilor de acreditare atrage, de drept, īncetarea acreditării.

 

1 Se trece denumirea institutiei mass-media.

2 Se trece denumirea institutiei mass-media.

3 Se trec numele si prenumele reprezentantului institutiei mass-media.

4 Se aplică timbru sec cu sigla Autoritătii Electorale Permanente.

 

ANEXA Nr. 3

 

ANTET

 

ACREDITARE

 

Avānd īn vedere Cererea Ministerului Afacerilor Externe cu nr..................................., īnregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr...........................................,

īn temeiul prevederilor art. 43 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează reprezentantii ................................................1 pe lāngă birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din 30 noiembrie 2008:

 

1..............................................2;

2..............................................2;

3..............................................2;

4..............................................2.

 

 

 

....................................................... 3

 

Presedinte,

dr. Octavian Opris

 

NOTĂ:

Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale īn ziua votării, īncepānd cu ora 6,00 si terminānd cu momentul īncheierii si semnării de către membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării īn sectia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni īn niciun mod īn organizarea si desfăsurarea alegerilor, avānd numai dreptul de a sesiza īn scris presedintele biroului electoral īn cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă pentru sau īmpotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale sau organizatii a cetătenilor apartinānd unei minorităti nationale care participă la alegeri conform legii ori a unui candidat independent sau īncercarea de a influenta optiunea alegătorului, precum si īncălcarea īn orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar īn ziua votării, īndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

Prezenta acreditare (īn original sau īn copie), īnsotită de actul de identitate al reprezentantului institutiei mass-media străine sau al organizatiei internationale cu activitate īn domeniul democratiei si al drepturilor omului, permite acestuia să asiste la toate operatiunile birourilor si oficiilor electorale.

Īncălcarea conditiilor de acreditare atrage, de drept, īncetarea acreditării.


1 Se trece denumirea institutiei mass-media străine sau a organizatiei internationale cu activitate īn domeniul democratiei si al drepturilor omului.

2 Se trec numele si prenumele reprezentantului institutiei mass-media străine sau al organizatiei internationale cu activitate īn domeniul democratiei si al drepturilor omului.

3 Se aplică timbru sec cu sigla Autoritătii Electorale Permanente.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET

 

ADEVERINTA

 

Prin prezenta adeverim că organizatia neguvernamentală...................................................1 īndeplineste conditiile

prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 30 noiembrie 2008.

 

Presedinte,

dr. Octavian Opris

 

 

NOTĂ:

Prezenta adeverintă (īn original sau īn copie) permite organizatiei neguvernamentale să obtină de la birourile electorale de circumscriptie acreditarea ca observatori interni la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 30 noiembrie 2008 a persoanelor pe care le propun acestora.


1 Se trece denumirea organizatiei neguvernamentale.

2 Se aplică timbru sec cu sigla Autoritătii Electorale Permanente.