MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 678         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 octombrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.019. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.451/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

2.454/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

2.456/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Anexa nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Suprafata bunurilor imobile apartinānd domeniului public al statului īnscrise la pozitiile 33961, 33962, 33967, 33974, 33979, 33981, 34013, 34014 si 34018 se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru, īn conditiile legii.

2. Caracteristicile bunurilor imobile apartinānd domeniului public al statului īnscrise la pozitiile 33967, 34018 si 33970 se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investitii care au fost puse īn functiune.

3. Situatia juridică a imobilului apartinānd domeniului public al statului īnscris la pozitia 100144 se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a punerii īn aplicare a Deciziei civile nr. 3.718/2006 a īnaltei Curti de Casatie si Justitie.

4. Valoarea de inventar a bunurilor imobile apartinānd domeniului public al statului īnscrise la pozitiile 33961, 33962, 33963, 33964, 33965, 33966, 33967, 33968, 33969, 33970, 33971, 33972, 33973, 33974, 33975, 33976, 33977, 33978, 33979, 33980, 33981, 33982, 33983, 34013, 34014, 34015, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 39906, 39907, 39908, 39909, 39910, 100110, 100113, 100116, 100120, 100126, 100128, 100129, 100139, 100141, 100142, 100143, 100144, 100146, 121198, 150266, 150370, 100106, 100107, 100108, 100109, 100111, 100112, 100114, 100115, 100117, 100118, 100119, 100121, 100122, 100123, 100124, 100125, 100127, 100130, 100131, 100134, 100145, 100148 si 100149 se modifică potrivit anexei nr. 4, ca urmare a evaluării.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.019.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor si īn concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta pentru care se modifică suprafetele, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează īn baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

11062831

Compania National㠄Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

Număr M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Nr. īncheiere de intabulare

33961

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Constanta S = 651313,00 mp

Teren rezultat prin executia digurilor, suprafata măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0.00 Mare Neagră 1975 (protectii cu stabilopozi, blocuri prefabricate si piatră brută, ziduri de gardă, dale coronament). Pe aceste teritorii sunt amplasate diguri de adăpostire (8) si alte constructii (11)

892/16.02.2006

33962

Teritorii aferente constructiilor de acostare

Port Constanta S = 108351 mp; L = 29301 m

Teren rezultat prin executia constructiilor de acostare, suprafata măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0.00 Mare Neagră 1975 (Lungimea=lungimea frontului de dane, Lătimea = lătimea coronamentului). Pe aceste teritorii este amplasat numai coronamentul constructiilor de acostare

892/16.02.2006

33967

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Tomis S = 23822 mp

891/16.02.2006

33974

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Midia S = 192954,00 mp

5784/5.09.2005

33979

Teritoriu cāstigat asupra mării

Port Mangalia S = 190790 mp

4294/15.07.2005

33981

Teritorii aferente constructiilor de acostare

Port Mangalia S = 1614 mp

4294/15.07.2005

34013

Bazine

Port Constanta S=17990465 mp

Bazine amenajate pentru navigatie cu adāncimi cuprinse īntre 2,00 si 19,00 m realizate prin dragaj (lucrări C+M), prin executia de cheiuri si moluri adiacente sau cu adāncimi naturale care permit desfăsurarea navigatiei īn port. Bazinele fără valoare sunt executate prin investitii la constructiile adiacente sau au adāncimi naturale  favorabile navigatiei. Bazinele cu valoare sunt executate prin lucrări de investitii de dragaj

892/16.02.2006

34014

Bazine naturale si de protectie

Port Constanta S=7965007 mp

Bazine cu adāncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor si umpluturilor cu destinatia de zonă de protectie pentru partea imersă ā acestora. Nu permitdesfăsurarea navigatiei īn conditii de sigurantă, dar sunt semnalizate prin mijloace specifice pentru a se efectua urmărirea comportării īn timp a constructiilor si evitarea accidentelor

892/16.02.2006

34018

Bazine naturale si de protectie

Port Tomis S=76305 mp

891/16.02.2006

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor si īn concesiunea Companiei Nationale

„Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta pentru care se modifică caracteristicile,

ca urmare a punerii īn functiune a unor investitii

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează īn baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care auīn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

11062831

Compania National㠄Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

Număr M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Nr. proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor

33967

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Tomis S=23822 mp

29909/23.10.2006

34018

Bazine naturale si de protectie

Port Tomis S=76305 mp

29909/23.10.2006

33970

Diguri de adăpostire

Port Tomis Diguri de adăpostire cu zid de gardă si profil īntoarce val si muzuare cu parament vertical

29909/23.10.2006

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat īn administrarea Ministerului Transporturilor la care se modifică situatia juridică,

ca urmare a punerii īn aplicare a unei sentinte judecătoresti definitive

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează īn baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

11062831

Compania National㠄Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

Număr M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

100144

Teritoriu

Port Constanta LotB1 15966,77mp

Hotărārea Guvernului nr. 410/1993; Legea nr. 342/2004; Legea nr. 582/2004; Decizia civilă nr. 3.718/2006 a īnaltei Curti de Casatie si Justitie

concesionat

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor si īn concesiunea Companiei Nationale

„Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta pentru care se modifică valoarea de inventar

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează īn baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

11062831

Compania National㠄Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

Număr M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Valoare de inventar (lei)

33961

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Constanta S=651313,00 mp

Teren rezultat prin executia digurilor, suprafata măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0.00 Mare Neagră 1975 (protectii cu stabilopozi, blocuri prefabricate si piatră brută, ziduri de gardă, dale coronament). Pe aceste teritorii sunt amplasate diguri de adăpostire (8) si alte constructii (11).

324.321,34

33962

Teritorii aferente constructiilor de acostare

Port Constanta S=108351 mp; L=29301 m

Teren rezultat prin executia constructiilor de acostare, suprafata măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0.00 Mare Neagră 1975 (Lungimea=lungimea frontului de dane, Lătimea = lătimea coronamentului). Pe aceste teritorii este amplasat numai coronamentul constructiilor de acostare (7)

141.031,12

 

33963

Constructii de acostare

Port Constanta

Lungime fronturi de acostare= 29 km Cheuri de greutate din blocuri de beton, din virale si din chesoane gigant. Adāncimi de fundare īntre 2,00 si 19,00 m. Dotări: scări de acces, bolarzi, amortizoare cheu fila rulare macara dinspre apă, canale de cable si instalatii, hidranti, prize cheu. Pe umplutura din spatele cheurilor sunt construite platformele tehnologice portuare (căi rulare, macarale, căi ferate, retele utilităti)

2.114.711.635,00

 

33964

Diguri de adăpostire

Port Constanta

Lungime totală 15 km

Solutie constructivă: pat fundare, corp din anrocamente, protectie cu anrocamente, blocuri prefabricate si stabilopozi, ziduri de gardă, dale sau platforme circulatiile coronament

1.878.487.677,00

 

33965

Alte constructii

Port Constanta

Consolidări faleze, amenajări cu pereu gura

CDMN, spatii verzi

65.406.540,00

 

33966

Teritoriu cāstigat asupra mării

PortTomis S= 14002 mp

16.507,50

 

33967

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Tomis S=23822 mp

11.024,98

 

33968

Teritorii aferente constructiilor de acostare

PortTomis S= 1322 mp

765,03

 

33969

Constructii de acostare

Port Tomis

Cheuri Ravier si din blocuri prefabricate fundate la cotele -1,00(L=190 m), -2,50 (L=485,6 m), -4,00 (L=350,6 m)

1.889.744,00

 

33970

Diguri de adăpostire

Port Tomis

Diguri de adăpostire cu zid de gardă si profil

īntoarce val si muzoare cu parament vertical

18.378.394,00

 

33971

Alte constructii

Port Tomis

Farul verde si Farul rosu

268.706,00

 

33972

Teren natural

Port Midia S=37056,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005

17.821,78

 

33973

Teritoriu cāstigat asupra mării

Port Midia S=2099899,00 mp; Suprafata s-a diminuat cu 409 mp prin HG nr. 1.119/2006; Intabulare nr. 5.784/05.09.2005

76.062.895,82

 

33974

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Midia S=192954,00 mp

266.531,68

 

33975

Teritorii aferente constructiilor de acostare

Port Midia S=7991,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005

5.845,51

 

33976

Constructii de acostare

Port Midia

Cheuri de greutate cu cota de fundare

de -8,00 m si -9,00 m

121.591.332,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Valoare de inventar (lei)

33977

Diguri de adăpostire

Port Midia

Diguri de adăpostire cu L=6790 ml

604.962.158,00

33978

Alte constructii

Port Midia

Faruri si grupuri electrogene la faruri

3.676.189,00

33979

Teritoriu cāstigat asupra mării

Port Mangalia S=190790 mp

15.183.764,28

33980

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Mangalia S=88000 mp Intabulare 4.294/15.07.2005

123.121,09

33981

Teritorii aferente constructiilor de acostare

Port Mangalia S=1614mp

1.478,86

33982

Constructii de acostare

Port Mangalia

Cheu de greutate fundat la -9,00 m

si -5,50, L=533,5 ml

15.022.169,00

33983

Diguri de adăpostire

Port Mangalia L=2740 ml Dig de sud si dig de larg

205.848.992,00

34013

Bazine

Port Constanta S=17990465 mp

Bazine amenajate pentru navigatie cu adāncimi cuprinse īntre 2,00 si 19,00 m realizate prin dragaj (lucrări C+M), prin executia de cheiuri si moluri adiacente sau cu adāncimi naturale care permit desfăsurarea navigatiei īn port. Bazinele cu valoare sunt executate prin lucrări de investitii de dragaj

1.727.973.481,16

34014

Bazine naturale si de protectie

Port Constanta S=7965007 mp

Bazine cu adāncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor si umpluturilor cu destinatia de zonă de protectie pentru partea imersă a acestora. Nu permit desfăsurarea navigatiei īn conditii de sigurantă, dar sunt semnalizate prin mijloace specifice pentru a se efectua urmărirea comportării īn timp a constructiilor si evitarea accidentelor.

677.223.761,12

34015

Drumuri

Port Constanta

Drumuri asfaltate sau betonate amenajate

pentru trafic auto īn port

133.584.349,00

34016

Pasaje si pasarele

Port Constanta

Pasaje superioare peste căile ferate si pasarele

pietonale ia portile de acces

141.570.947,00

34017

Bazin portuar

PortTomis S=104814 mp

2.383.419,00

34018

Bazine naturale si de protectie

Port Tomis S=76305 mp

157.228,57

34019

Bazine portuare

Port Midia S=1491073,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005

175.043.989,00

34020

Bazine naturale si de protectie

Port Midia S=4510385,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005

62.939.380,18

34021

Drumuri

Port Midia

Drumuri de acces din asfalt si macadam cu

L=8.274 ml

9.634.256,00

34022

Bazine portuare

Port Mangalia S=1004461 mp Intabulare nr. 4.294/15.07.2005

47.525.405,00

34023

Bazine naturale si de protectie

Port Mangalia S=561984 mp Intabulare nr. 4.294/15.07.2005

788.934,19

39906

Teritoriu

Port Constanta Platforma I

S=134185,94 mp cāstigat asupra mării prin

umpluturi de pămānt

12.391.555,00

 

Număr M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Valoare de inventar (lei)

39907

Teritoriu

Port Constanta Platforma II

S=18453,65 mp cāstigat asupra mării prin umpluturi de pămānt

1.472.941,00

39908

Teritoriu

Port Constanta

Platforma III S= 898174,80 mp teritoriu ce se va realiza la est de molul MS

289.430.326,82

39909

Teren

Port Basarabi

Zona liberă Basarabi S=59619,22 mp teren

2.115.347,10

39910

Acvatoriu

Port Basarabi

Acvatoriu S=7411,79 mp Zona liberă Basarabi

1.137.731,10

100110

Teritoriu

Port Constanta

Parcela C, lot C1 S=3507,84 mp

323.935,54

100113

Teritoriu

Port Constanta

Parcela E, S=9310,86 mp

859.822,00

100116

Teritoriu

Port Constanta

Parcela I, lot I5, S=3387,59 mp

312.831,00

100120

Teritoriu

Port Constanta

Parcela J, lot J5 S=4022,28 mp

371.442,08

100126

Teritoriu

Port Constanta

parcela M, lot M1 S=3601,94 mp

332.625,30

100128

Teritoriu

Port Constanta

parcela N, lot MI S=4217,71 mp

389.489,30

100129

Teritoriu

Port Constanta

parcela N, lot N2 S = 4.270,62 mp

394.375,33

100139

Teritoriu

Port Constanta Lot A0 S = 1464 mp

116.854,13

100141

Teritoriu

Port Constanta Lot A1 S = 1.043,04 mp

83.253,79

100142

Teritoriu

Port Constanta Lot A2 S = 1023 mp

81.654,22

100143

Teritoriu

Port Constanta Lot A3 S = 1.939,71 mp

154.824,54

100144

Teritoriu

Port Constanta Lot B1 15.966,77 mp

1.274.442,03

100146

Teritoriu

Port Constanta Parcela A S = 26.772 mp

1.832.505,34

121198

Terenuri naturale

Port Mangalia S = 24.934 mp Intabulare nr. 4295/15.07.2005

1.759.009,08

150266

Terenuri naturale

Port Constanta S = 921.270 mp

Pe aceste terenuri sunt amplasate bunuri publice.

5.295.374,52

150370

Teritorii cāstigate asupra mării

Port Constanta S = 9.537.942 mp

Pe aceste teritorii sunt amplasate bunuri publice inclusiv CF din patrimoniu CN CFR, 872 715 mp; Suprafata s-a diminuat cu 1 051 mp prin Hotărārea Guvernului nr. 1.119/2006

1.241.376.881,35

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor pentru care se modifică valoarea de inventar

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor

Număr M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Valoare de inventar (lei)

100106

Teritoriu

Port Constanta Teritoriu Parcela B, lot B1 3.693,71 mp

341.100,00

100107

Teritoriu

Port Constanta Teritoriu Parcela B, lot B2, 2.738,19 mp

252.861,00

100108

Teritoriu

Port Constanta Teritoriu Parcela B, lot B3 3.000,36 mp

277.071,70

100109

Teritoriu

Port Constanta Parcela B, lot B4, 2.999,86 mp

277.025,53

100111

Teritoriu

Port Constanta Parcela C, lot C2 3.416,16 mp

315.469,24

100112

Teritoriu

Port Constanta Parcela D, 9.486,86 mp

876.075,03

100114

Teritoriu

Port Constanta Parcela I, lot 11, 1.231,9 mp

113.761,23

100115

Teritoriu

Port Constanta Parcela I, lot 12 3.948,96 mp

364.671,26

100117

Teritoriu

Port Constanta Parcela I, lot 16 3.360,03 mp

310.285,85

100118

Teritoriu

Port Constanta Parcela J, lot J1 3.139,41 mp

289.912,44

100119

Teritoriu

Port Constanta Parcela J, lot J2 1.010,71 mp

93.335,18

100121

Teritoriu

Port Constanta Parcela J, lot J 3.940,95 mp

363.931,57

100122

Teritoriu

Port Constanta Parcela K, lot K1 5.250,88 mp

484.898,57

100123

Teritoriu

Port Constanta Parcela K, lot K2 5.145,95 mp

475.208,69

100124

Teritoriu

Port Constanta Parcela L, lot L1 3.412,72 mp

315.151,56

100125

Teritoriu

Port Constanta Parcela L, lot L2 3.780,69 mp

349.132,18

100127

Teritoriu

Port Constanta Parcela M, lot M2 2.872,13 mp

265.230,16

100130

Teritoriu

Port Constanta Parcela P 11.099,41 mp

1.024.987,82

100131

Teritoriu

Port Constanta Parcela R 8.626,00 mp

796.577,92

100134

Teritoriu

Port Constanta Parcela S 16.581,01 mp

1.531.192,49

100145

Teritoriu

Port Constanta Lot B2 65.700,00 mp

5.244.068,86

100148

Teren

Port Basarabi Platforma SCUG Basarabi 42.411,36 mp

3.253.198,00

100149

Teren

Port Basarabi Parcela A1 4.560,34 mp

314.824,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor prevăzute īn anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor prevăzute īn anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei, Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 2.451/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Agachi Stefan, fiul lui Tudor (născut la 13.09.1927 īn localitatea Tighina) si Vasilisa, născut la data de 28 mai 1952 īn localitatea Cioburciu, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 19, bl. 5, ap. 74. (13.248/2003)

2. Andros Dorin, fiul lui Mihail (fiul lui lacob, născut la data de 13.06.1927 īn localitatea Lăpusna) si Tatiana, născut la data de 3 iunie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, str. N. Spătarul Milescu nr. 1, bl. 1, ap. 47. (2.435/2003)

3. Andros Olga, fiica lui Alexandr si Ana (fiica lui Saranciuc Ion, născut la data de 2.09.1918 īn localitatea Glodeni, si Ana), născută la data de 28 martie 1981 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 3, ap. 69. (4.259/2003) Copii minori: Andros Dorina, născută la data de 28.06.2005.

4. Arapan Veaceslav, fiul lui Alexandru (fiul lui Leon si Ioana, născută la 22.11.1924 īn localitatea Călărasi) si Emilia, născut la data de 14 mai 1979 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. M. Sadoveanu nr. 25. (10.693/2003)

5. Arbuzneac Igor, fiul lui Vladimir (fiul lui Nicolae si Maria, născută la 22.11.1920 īn localitatea Orhei) si Natalia, născut la data de 22 iulie 1974 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Voronet, judetul Orhei. (9.208/2003) Copii minori: Arbuzneac Nicolae, născut la data de 15.05.2003.

6. Arnăut Ion, fiul lui Mihail (născut la 10.10.1938 īn localitatea Utconosovca) si Elena, născut la data de 20 februarie 1965 īn localitatea Utconosovca, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Bd. Renasterii nr. 25, ap. 12. (8.669/2003)

7. Arsene Igor, fiul lui Andrei si Ana (fiica lui Grosu Constantin, născut la 2.07.1928 īn localitatea Chisinău, si Nadejda), născut la data de 31 decembrie 1974 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. M. Spătarul nr. 19, bl. 3, cămin. (4.350/2004)

8. Baciu Ion, fiul lui Timofei si Vasilisa (născută la 4.08.1938 īn localitatea Văsieni), născut la data de 7 aprilie 1966 īn localitatea Văsieni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V Lupu nr. 23, ap. 12. (12.018/2003) Copii minori: Baciu Victor, născut la data de 13.09.1997; Baciu Ion, născut la data de 5.08.2002.

9. Bălan Oleg, fiul lui Stefan (fiul lui Fedot, născut la 21.02.1927 īn localitatea Tighina) si Maria, născut la data de 11 februarie 1979 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. S. Lazo nr. 15. (12.733/2003)

10. Bălan Sergiu, fiul lui Grigore (fiul lui Dumitru si Haritina, născută la 2.10.1914 īn localitatea Isnovăt) si Nadejda, născut la data de 4 octombrie 1974 īn localitatea Isnovăt, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Isnovăt, raionul laloveni. (2.461/2003)

11. Barcaru Aurelia, fiica lui Igor (fiul lui Stefan, născut la 7.10.1933 īn localitatea Străseni) si Nina, născută la data de 3 noiembrie 1981 īn localitatea Tomai, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (2.961/2004)

12. Bădănău Ludmila, fiica lui Nicolae (fiul lui Dumitru, născut la data de 14.03.1924 īn localitatea Cahul) si Nadejda, născută la data de 2 septembrie 1980 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Basarabia nr. 5, bl. 2, ap. 2. (4.588/2003)

13. Belciug Cristina, fiica lui Alexandru si Stealina (fiica lui Vdovīi Petru, născut la data de 14.06.1925 īn localitatea Camenca, si Alexandra), născută la data de 8 martie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mugurel nr. 15. (2.455/2003) Copii minori: Belciug Andrei, născut la data de 18.04.2004.

14. Bīnzari Veaceslav, fiul lui Grigore si Elena (fiica lui Ralea Vasile si Ana, născută la 6.08.1924 īn localitatea Vălcinet), născut la data de 9 decembrie 1981 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, str. Mitropolit Varlaam nr. 97. (6.451/2003)

15. Bīrsan Natalia, fiica lui Covali Ion (fiul lui Nicolae, născut īn anul 1907 īn localitatea Nimoreni, si Parascovia) si Eugenia, născută la data de 30 iulie 1978 īn localitatea Nimoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nimoreni, raionul laloveni. (1.083/2003) Copii minori: Bīrsan Livio, născut la data de 16.05.1999.

16. Bītca Irina, fiica lui Babanuta Vasile si Sirotchin Ala (fiica lui Sirotchin Petru, născut la 3.01.1932 īn localitatea Copanca, si Eugenia), născută la data de 19 iulie 1980 īn localitatea Copanca, raionul Slobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Copanca, str. Comarova nr. 24, raionul Căuseni. (763/2006) Copii minori: Bītca Sergiu, născut la data de 26 octombrie 2006.

17. Blănaru Vasile, fiul lui Dumitru si Ecaterina (născută la data de 17.05.1919 īn localitatea Cahul), născut la data de 25 octombrie 1955 īn localitatea Baimaclia, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Dorobantilor nr. 105. (4.183/2003)

18. Bogdan Gheorghe, fiul lui Bogdan Gheorghe (fiul lui Bogdan Ilie, născut la 5.03.1926 īn localitatea Telenesti) si Bogdan Galina, născut la data de 28 februarie 1984 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. G. Cosbuc nr. 9. (4.259/2006)

19. Borozan Serghei, fiul lui Simion (fiul lui Achilina, născută la data de 25.06.1926 īn localitatea Soroca) si Maria, născut la data de 1 martie 1975 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Uzinelor nr. 13, ap. 1. (7.130/2003) Copii minori: Borozan Vădim, născut la data de 3.07.1998; Borozan Ana, născută la data de 22.12.2003.

20. Bostan Alic, fiul lui Alexandru (fiul lui Alexandr si Maria, născută la 3.05.1925 īn localitatea Brīnza) si Maria, născut la data de 9 martie 1970 īn localitatea Brīnza, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, judetul Cahul. (4.187/2003) Copii minori: Bostan Alexandru, născut la data de 22.02.1993; Bostan Ion, născut la data de 16.06.1999.

21. Botnari Denis, fiul lui Petru (fiul lui Andrei si Maria, născută la 2.08.1923 īn localitatea Novaci) si Vera, născut la data de 27 august 1983 īn localitatea Nijnevartovsc, judetul Hantī Mansiisc, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 28, ap. 156.(11.744/2003)

22. Briceag Anatolie, fiul lui Nicolae si Maria (fiica lui Stīngaci Gheorghe si Zinovia, născută la 7.11.1926 īn localitatea Molovata), născut la data de 11 iunie 1975 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, Str. Independentei nr. 29, ap. 8. (1.673/2003)

23. Briceag Maria, fiica lui Stīngaci Gheorghe (născut la 3.05.1923 īn localitatea Molovata) si Zinovia, născută la data de 21 septembrie 1952 īn localitatea Molovata, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova. (1.675/2003)

24. Bucur Gheorghe, fiul lui Ion si Dumitra (născută la 13.02.1935 īn localitatea Brīnza), născut la data de 20 februarie 1966 īn localitatea Brīnza, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti. (16.938/2003)

25. Buruiană Gheorghe, fiul lui Pavel (născut la 20.11.1929 īn localitatea Condrătesti) si Elizaveta, născut la data de 7 decembrie 1965 īn localitatea Condrătesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Romană nr. 7. (765/2003)

26. Busila Ion, fiul lui Chiperi Efim si Eudochia (fiica lui Efim si Efrosinia, născută la 1.02.1911 īn localitatea Chisinău), născut la data de 12 august 1965 īn localitatea Rădeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gornoe, raionul Străseni. (1.173/2003)

27. Butnaru Dragos, fiul lui Vasile (fiul lui Tudor, născut la 15.02.1928 īn localitatea Bălăsesti, raionul Sīngerei)si Ludmila, născut la data de 11 iulie 1988 īn localitatea Negresti, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 161, se. 2, ap. 3. (2.463/2006)

28. Butnaru Vasile, fiul lui Butnaru Tudor (născut la 15.02.1928 īn localitatea Bălăsesti, raionul Sīngerei) si Butnaru Parascheva, născut la data de 25 aprilie 1959 īn localitatea Bălăsesti, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 161, se. 2, ap. 3. (2.463/2006)

29. Butuc Maria, fiica lui Pantelei si Veronica (fiica lui Botezat Feodor, născut la 4.03.1922 īn localitatea Chipesca, si Varvara), născută la data de 30 mai 1978 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cahul, str. Frunze nr. 61 „V”, bl. 2. (4.840/2003) Copii minori: Butuc Sergiu, născut la data de 5.02.2000; Butuc Cristian, născut la data de 26.02.2006.

30. Cafarschi Vasile, fiul lui Simion (născut la data de 1.01.1919 īn localitatea Bălti) si Olga, născut la data de 2 ianuarie 1952 īn localitatea Burghelea, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Alexăndreni, raionul Sīngerei. (7.513/2003)

31. Calmoi Sorina, fiica lui Macavei Vasile si Nina (născută la 26.02.1937 īn localitatea Cuizăuca), născută la data de 13 iunie 1969 īn localitatea Măcăresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Florilor nr. 30 „A”, Chisinău. (13.080/2003) Copii minori: Calmoi lulius, născut la data de 22.12.1993.

32. Caraman Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Sergiu, născut la 19.06.1913 īn localitatea Chisinău, si Teodora) si Ecaterina, născut la data de 23 iulie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Grătiesti, str. Miron Costin nr. 7. (2.269/2003)

33. Casu Lilia, fiica lui Furdui Vladimir (fiul lui Pantelimon, născut īn anul 1908 īn localitatea Soldănesti) si Maria, născută la data de 1 aprilie 1966 īn localitatea Hligeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Crinilor nr. 2, ap. 4. (15.429/2003)

34. Casu Sorin, fiul lui Gheorghii si Lilia (fiica lui Furdui Vladimir, fiul lui Pantelimon, născut īn anul 1908 īn localitatea Soldănesti), născut la data de 8 februarie 1990 īn Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Crinilor nr. 2, ap. 4. (15.429/2003)

35. Catană Minodora, fiica lui Tarlapan Constantin (născut la data de 19.08.1912 īn localitatea Ungheni) si Tarlapan Elisaveta, născută la data de 2 martie 1949 īn localitatea Măgurele, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornesti, Str. Fīntīnilor nr. 5, judetul Ungheni. (7.098/2003)

36. Catarama Violeta, fiica lui Ion (fiul lui Stefan si Eudochia, născută la 16.03.1937 īn localitatea Horodiste) si Natalia, născută la data de 16 octombrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrjolteni, judetul Ungheni. (10.612/2003)

37. Cazacu Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe si Ana, născută la 10.04.1934 īn localitatea Tigana) si Eudochia, născut la data de 19 septembrie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. 2, ap. 19. (5.046/2004)

38. Căldăraru Petru, fiul lui Posmag Vasile (născut la 23.04.1933 īn localitatea Gotesti) si Ruveica, născut la data de 12 iulie 1971 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul. (1.856/2003)

39. Cărăus Oxana, fiica lui Valentin si Nadejda (fiica lui Bordian Mihail si Vera, născută la 1.03.1912 īn localitatea Taraclia), născută la data de 20 noiembrie 1979 īn localitatea Tocuz, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Maximovca, str. Maiacovschi nr. 18, ap. 6, raionul Anenii Noi, (13.478/2003) Copii minori: Cărăus Victoria, născută la data de 9.01.2005.

40. Cărăus Vădim, fiul lui Vladimir (fiul lui Alexandru si Olga, născută la 21.04.1926 īn localitatea Brīnzeni)si Maria, născut la data de 11 mai 1978 īn localitatea Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Libertătii nr. 10, bl. 3. (13.481/2003)

41. Cebanu Eugeniu, fiul lui Mihail si Nina (fiica lui Cretu Alexei si Olga, născută la 17.03.1933 īn localitatea Cimislia), născut la data de 20 iulie 1984 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Memoriei nr. 38. (9.359/2003) Copii minori: Cebanu Natalia, născută la data de 8.09.2006.

42. Cepoi Larisa, fiica lui Spiridon (născut īn anul 1919 īn localitatea Bădiceni, judetul Soroca) si Vera, născută la data de 14 mai 1954 īn localitatea Baku, Azerbaidjan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84. (9.583/2003)

43. Cheplat Nina, fiica lui Cegolea Alexei si Hristina (născută la 27.03.1925 īn localitatea Buteni), născută la data de 7 ianuarie 1960 īn localitatea Buteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pajurii nr. 3, bl. 1, ap. 4. (2.236/2003) Copii minori: Cheplat Mihaela, născută la data de 10.09.1991.

44. Cheptene Serghei, fiul lui Andrei si Maria (născut la 10.07.1936 īn localitatea Recea), născut la data de 18 septembrie 1961 īn localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (3.282/2003)

45. Chitoraga Maria, fiica lui Pruteanu Filimon (născut la 13.12.1921 īn Sireti) si Claudia, născută la data de 28 iulie 1953 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sireti, judetul Chisinău. (1.779/2003)

46. Cigulea Ina, fiica lui Cigulea Nicolae (fiul lui Ion, născut la 2.08.1928 īn localitatea Călărasi) si Cigulea lulia, născută la data de 13 august 1988 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 18, bl. 1, ap. 95. (1.024 bis/2003)

47. Ciobanu Anatolie, fiul lui Anatolie si Valentina (fiica lui Rusu Alexandru, născut la 20.03.1922 īn localitatea Soroca, si Olga), născut la data de 4 octombrie 1981 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. A. Cosmescu nr. 2. (15.503/2003)

48. Ciobanu Dorina, fiica lui Ciobanu Boris si Ciobanu Tamara (fiica lui Herscan Ion, născut la 19.02.1902 īn localitatea Cosuleni), născută la data de 11 decembrie 1977 īn localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (3.137/2007)

49. Ciobanu Ghenadie, fiul lui llie (fiul lui Gheorghe, născut la 11.05.1923 īn localitatea Nisporeni)si Ioana, născut la data de 21 martie 1982 īn localitatea Grozesti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grozesti, raionul Nisporeni. (5.990/2004)

50. Ciocanu Mihail, fiul lui Ciocanu Mihail si Ciocanu Maria (fiica lui Cozaru Grigore, născut la data de 16.08.1904 īn localitatea Pīrlita, raionul Fălesti), născut la data de 25 august 1969 īn localitatea Pīrlita, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Ciresilor nr. 88. (2.509/2006)

51. Clabucov Nina, fiica lui Boghiu Nicolae (născut la 7 mai 1922 īn localitatea Flămīnzeni, raionul Sīngerei) si Anastasia, născută la data de 13 ianuarie 1951 īn localitatea Flămīnzeni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 75, ap. 13. (5.055/2004)

52. Clabucov Roman, fiul lui Evgheni si Nina (fiica lui Boghiu Nicolae si Anastasia, născută la 5.05.1925 īn localitatea Flămīnzeni), născut la data de 15 noiembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 75, ap. 13. (5.048/2004)

53. Climasevschi Emil, fiul lui Alexandru (născut la data de 1.08.1914 īn localitatea Bălti) si Elena, născut la data de 5 februarie 1942 īn localitatea Fălesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Decebal nr. 89, ap. 193. (5.501/2003)

54. Coadă Rodica, fiica lui Bodeanu Alexandru si Elisaveta (fiica lui Burlacu Gheorghe, născut la data de 25.04.1918 īn localitatea Tighina, si Anastasia), născută la data de 29 noiembrie 1981 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rāscani, Str. 8 Martie nr. 88, judetul Chisinău. (2.463/2003)

55. Cociu Vasile, fiul lui Ferapont (fiul lui Filip, născut la 3.07.1912 īn localitatea Nisporeni) si Efrosinia, născut la data de 31 decembrie 1978 īn localitatea Sendreni, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni. (3.215/2005) Copii minori: Cociu Victoria, născută la data de 16.07.2003.

56. Cosulet Galina, fiica lui Nimerencu Nicolae (născut īn anul 1921 īn localitatea Glodeni)si Nimerencu Nadejda, născută la data de 21 octombrie 1948 īn localitatea Viisoara, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. Stefan cel Mare nr. 29, bl. 1, ap. 20. (15.542/2003)

57. Cotīrsev Dorin, fiul lui Gheorghe (fiul lui Valentin, născut la 10.05.1934 īn localitatea Glodeni) si Tamara, născut la data de 12 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 71, bl. 7, ap. 76. (3.922/2004)

58. Covaci Aliona, fiica lui Arabadji Ion si Maria (fiica lui Burca Vasile, născut la data de 5.10.1931 īn localitatea Cahul, si Maria), născută la data de 22 iulie 1978 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Vulcănesti. (4.854/2003) Copii minori: Covaci Sorin, născut la data de 11.10.2000, Covaci Claudia, născută la data de 25.12.2002; Covaci Adelina, născută la data de 30.08.2006.

59. Covaci Ion, fiul lui Petru si Nadejda (fiica lui Mlădinoi Ion si Olga, născută la data de 23.08.1923 īn localitatea Cahul), născut la data de 23 august 1974 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Vulcănesti. (4.860/2003)

60. Cozma Oleg, fiul lui Gheorghe (născut la 26.11.1935 īn localitatea Ungheni) si Emilia, născut la data de 21 august 1970 īn localitatea Frăsinesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 25, ap. 102. (5.382/2004) Copii minori: Cozma Daniela, născută la data de 15.10.1996; Cozma Marius, născut la data de 25.04.2002.

61. Cretu Elena, fiica lui Tăran Agafon (născut la data de 2.02.1928 īn localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni) si Tăran Evdochia, născută la data de 14 aprilie 1957 īn localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 44, ap. 12. (3.997/2006)

62. Crihan Mihail, fiul lui Pavel (născut la 20.06.1931 īn localitatea Sīngerei) si Profira, născut la data de 19 martie 1959 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Stefan Neaga nr. 3, judetul Bălti. (12.009/2003)

63. Croitor Vladislav, fiul lui Andrei (născut la 25.11.1926 īn localitatea Puhăceni) si Ana, născut la data de 29 martie 1961 īn localitatea Puhăceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi, judetul Chisinău. (4.452/2003)

64. Cubreacov Vladislav, fiul lui Vladimir si Maria (fiica lui Curjos Ion si Olga, născută la 23.08.1921 īn localitatea Andrusul de Jos), născut la data de 28 decembrie 1972 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pascani, judetul Cahul (11.234/2003) Copii minori: Cubreacov Vladislav, născut la data de 12.08.1999; Cubreacov Maria, născută la data de 16.09.2006.

65. Culaxiz Tatiana, fiica lui Catărău Dumitru (născut la 26.10.1930 īn localitatea Olănesti) si Valentina, născută la data de 20 ianuarie 1962 īn localitatea Vulcănesti, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Decebal nr. 89, ap. 69. (3.998/2002) Copii minori: Culaxiz Veaceslav, născut la data de 23.07.1998.

66. Curnic Ion, fiul lui Constantin (născut la 1.05.1940 īn localitatea Căuseni) si Maria, născut la data de 12 iunie 1975 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, bl. 1. (3.673/2003)

67. Dabija Emilia, fiica lui Zosim si Fecla (născută la 2.11.1935 īn localitatea Ungheni), născută la data de 19 septembrie 1958 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Mihail Sadoveanu nr. 25. (10.702/2003)

68. Dīrul Anatolie, fiul lui Anatolie si Maria (fiica lui Godic Gheorghe, născut la 15.10.1932 īn localitatea Hīncesti, si Liliana), născut la data de 13 iulie 1983 īn localitatea Dubăsari, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dubăsari, str. Lomonosov nr. 10, bl. A, ap. 24. (710/2005)

69. Dodon Galina, fiica lui Arhip Tudor (născut la 1.09.1929 īn localitatea Sadova) si Arhip Maria, născută la data de 10 decembrie 1963 īn localitatea Sadova, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadova, judetul Călărasi. (429/2006)

70. Dolgopolenco Anatolie, fiul lui Nicolae si Efrosinia (născută la 7.01.1930 īn localitatea Purcari), născut la data de 5 martie 1959 īn localitatea Purcari, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ulmu, judetul laloveni. (11.601/2003)

71. Dolgopolenco Maria, fiica lui Anatolie (fiul lui Nicolae si Efrosinia, născută la 7.01.1930 īn localitatea Purcari) si Ioana, născută la data de 2 aprilie 1990 īn localitatea Ulmu, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ulmu, raionul laloveni. (11.601/2003)

72. Doncilă Anatolie, fiul lui Mihail si Olga (născută la 28.07.1933 īn localitatea Păulesti), născut la data de 1 august 1968 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Teilor nr. 6, ap. 44. (4.097/2003)

73. Doros Serghei, fiul lui Nicolai si Olga (născută la 11.11.1925 īn localitatea Ivanovca), născut la data de 29 aprilie 1963 īn localitatea Ivanovca, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Constructorilor nr. 38. (2.522/2003)

74. Efrim Ina, fiica lui Efrim Gheorghe (fiul lui Efrim Ion, născut la 13.09.1920 īn localitatea Cepeleuti, raionul Ocnita) si Efrim Anna, născută la data de 24 septembrie 1976 īn localitatea Cepeleuti, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Drăgan nr. 30, bl. 2, ap. 33. (2.679/2006)

75. Florea Elena, fiica lui Dumitru si Maria (născută la 12.01.1930 īn localitatea Corjăuti), născută la data de 18 octombrie 1962 īn localitatea Deacovti, judetul Vijnita, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 5, bl. 4, ap. 37. (13.622/2003)

76. Fratea Radu, fiul lui Ion si Galina (fiica lui Luca Constantin, născut īn anul 1933 īn localitatea Sociteni, si Tamara), născut la data de 9 septembrie 1982 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 82, bl. 3, ap. 54. (4.485/2003)

77. Gavrilită Andrei, fiul lui Onofrei (născut la 15.06.1915 īn localitatea Călărasi) si Maria, născut la data de 19 august 1950 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 288. (2.090/2004)

78. Gavrilită Tamara, fiica lui Fliurtă Simion (născut īn anul 1910 īn localitatea Ungheni) si Fliurtă Maria, născută la data de 31 mai 1950 īn localitatea Bumbăta, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 288. (2.064/2004)

79. Gavriliuc Ion, fiul lui Gavriliuc Vasile (fiul lui Gavriliuc Petru, născut īn anul 1911 īn localitatea Pătrăutii de Jos) si Gavriliuc Maria, născut la data de 1 februarie 1976 īn localitatea Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti. (1.647/2006)

80. Gheorghica Oxana, fiica lui Vladimir (fiul lui Ion, născut la 3.07.1928 īn localitatea Vīnători) si Maria, născută la data de 9 martie 1981 īn localitatea Vīnători, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 11, ap. 12. (901/2006)

81. Ghersteaga Marin, fiul lui Valeriu (fiul lui Victor, născut īn anul 1937 īn localitatea Putintei) si Larisa, născut la data de 21 septembrie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Putintei, judetul Soroca. (3.016/2003)

82. Ghersteaga Valeriu, fiul lui Victor (născut īn anul 1937 īn localitatea Putintei) si lulia, născut la data de 17 aprilie 1963 īn localitatea Putintei, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Putintei, judetul Soroca. (3.016/2003)

83. Ghersteaga Victor, fiul lui Valeriu (fiul lui Victor, născut īn anul 1937 īn localitatea Putintei) si Larisa, născut la data de 5 aprilie 1990 īn localitatea Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Putintei, judetul Soroca. (3.016/2003)

84. Ghimp Valeriu, fiul lui Andrei si Alexandra (fiica lui Mesina Ion si Irina, născută la data de 8.05.1924 īn Chisinău), născut la data de 14 octombrie 1968 īn localitatea Rusestii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rusestii Noi, raionul laloveni. (2.228/2003) Copii minori: Ghimp Adriana, născută la data de 7.04.1996; Ghimp Cristina, născută la data de 23.01.1998.

85. Gīncu Maria, fiica lui Digori Eugeniu (născut la 25.02.1940 īn localitatea Cobusca Nouă) si Alexandra, născută la data de 19 septembrie 1961 īn localitatea Telita, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi, judetul Chisinău. (1.057/2003)

86. Gīsca Alexandra, fiica lui Telesco Andrei (născut la 6.12.1927 īn localitatea Fălesti) si Telesco Nadejda, născută la data de 25 septembrie 1968 īn localitatea Obreja Nouă, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Sf. Nicolai nr. 1,ap. 7. (12.070/2003)

87. Gīsca Cristian, fiul lui lurie si Alexandra (fiica lui Telesco Andrei, născut la 6.12.1927 īn localitatea Fălesti), născut la data de 14 noiembrie 1987 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Sf. Nicolai nr. 1, ap. 7. (12.070/2003)

88. Gīsca lan, fiul lui lurie si Alexandra (fiica lui Telesco Andrei, născut la 6.12.1927 īn localitatea Fălesti), născut la data de 14 februarie 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Sf. Nicolai nr. 1, ap. 7. (12.070/2003)

89. GīscaStela, fiica lui Ion (născut la 8.09.1930 īn localitatea Bălti) si Lucia, născută la data de 16 aprilie 1973 īn localitatea Alexăndreni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Moscova nr. 13, bl. 4, ap. 36. (12.067/2003)

90. Gītlan lurie, fiul lui Vasile (născut la 2.05.1931 īn localitatea Cosăuti) si Olga, născut la data de 26 iunie 1960 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Viilor nr. 9, bl. 4, ap. 18. (2.996/2003) Copii minori: Gītlan Corina, născută la data de 1.02.1991.

91. Gītlan Larisa, fiica lui Ganea Vasile (născut la 2.12.1926 īn localitatea Voloave) si Serafima, născută la data de 31 decembrie 1959 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Codreanu nr. 17. (2.997/2003)

92. Grīu Sergiu, fiul lui Vasile si Svetlana (fiica lui Mardari Tudor, născut la 7.09.1923 īn localitatea Floresti, si Parascovia), născut la data de 3 mai 1979 īn localitatea Ciutulesti, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (17.327/2003)

93. Grosu Diana, fiica lui Vasile si Mărgărita (fiica lui Nemerenco Hariton, născut īn anul 1919 īn localitatea Căuseni, si Zinaida), născută la data de 14 aprilie 1979 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Alba lulia nr. 41. (10.830/2003)

94. Gurghis Veronica, fiica lui Pintilei Valerii (fiul lui Efrim si Eudochia, născută la 15.03.1910 īn localitatea Balatina) si Maria, născută la data de 22 martie 1976 īn localitatea Balatina, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Balatina, str. Stefan cel Mare nr. 173, judetul Glodeni. (7.189/2003) Copii minori: Gurghis Nicoleta, născută la data de 16.03.2001.

95. GutuArcadie, fiul lui Ivan (născut la data de 7.04.1930 īn localitatea Edinet) si Profira, născut la data de 7 decembrie 1957 īn localitatea Trinca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Trinca, judetul Edinet. (7.002/2003)

96. Gutuleac Radu, fiul lui Alexandru si Galina (fiica lui Gutuleac Alexandru si Maria, născută la data de 7.09.1928 īn localitatea Lăpusna), născut la data de 28 noiembrie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. N. Gribov nr. 4, bl. 1, ap. 39. (4.569/2003)

97. Guzun Anatolie, fiul lui Alexandru (născut la data de 25.04.1923 īn localitatea Măgdăcesti, judetul Chisinău) si Maria, născut la data de 8 iunie 1953 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cioricesti nr. 9. (1.144/2003)

98. Guzun Tudor, fiul lui Pavel si Tamara (fiica lui Macari Tudor, născut la 22.03.1910 īn localitatea Cīsla, si Efimia), născut la data de 19 iulie 1980 īn localitatea Mīndresti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīsla, raionul Telenesti. (576/2003)

99. Haideu Inga, fiica lui Sutu Vitalie (fiul lui Sutu Tihon, născut la 2.04.1919 īn localitatea Rezina) si Sutu Raisa, născută la data de 25 octombrie 1981 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Mihai Eminescu nr. 37. (2.561/2005)

100. Herghelegiu Viorel, fiul lui Lev (născut la 17.01.1938 īn localitatea Edinet) si Galina, născut la data de 13 decembrie 1968 īn localitatea Trinca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Trinca, judetul Edinet. (12.073/2003) Copii minori: Herghelegiu Cătălin, născut la data de 21.10.1996; Herghelegiu Laurentiu, născut la data de 16.05.2002.

101. Hosman Victor, fiul lui Ion (născut īn anul 1923 īn localitatea Cociulia) si Teodosia, născut la data de 25 septembrie 1954 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul. (5.704/2003)

102. Iliev Alina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 20.08.1934 īn localitatea Susleni) si Maria, născută la data de 2 martie 1990, īn localitatea Pelivan, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. B. Glavan nr. 11, ap. 50. (2.660/2003)

103. Iliev Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la 20.08.1934 īn localitatea Susleni) si Liuba, născut la data de 17 septembrie 1956 īn localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. B. Glavan nr. 11, ap. 50. (2.660/2003)

104. Iliev Ina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 20.08.1934 īn localitatea Susleni) si Maria, născută la data de 15 octombrie 1985 īn localitatea Pelivan, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. B. Glavan nr. 11, ap. 50. (2.660/2003)

105. Iliev Vasile, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 20.08.1934 īn localitatea Susleni) si Maria, născut la data de 22 octombrie 1987 īn localitatea Pelivan, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. B. Glavan nr. 11, ap. 50. (2.660/2003)

106. lovu Marcel, fiul Nicolae si Maria, născut la data de 3 noiembrie 1986 īn localitatea Bardar, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, judetul Chisinău. (13.492/2003)

107. Iovu Maria, fiica lui Granici Stefan si Maria (născută la 15.03.1930 īn localitatea Tătăresti), născută la data de 8 februarie 1959 īn localitatea Tătăresti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, judetul Chisinău. (13.492/2003) Copii minori: lovu Marcel, născut la data de 3.11.1986.

108. Istrati Alexandra, fiica lui Susanu Nicolae (născut la 7.04.1928 īn localitatea Cahul) si Susanu Vasilisa, născută la data de 23 aprilie 1964 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 20, ap. 89. (1.086/2004) Copii minori: Istrati Felicia, născută la data de 6.07.1998.

109. Istrati Boris, fiul lui Anton (născut la 14.10.1916 īn localitatea Ungheni) si Eugenia, născut la data de 15 mai 1954 īn localitatea Boghenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 20, ap. 89. (2.725/2004)

110. Istrati Igor, fiul lui Boris si Alexandra (fiica lui Susanu Nicolae, născut la 7.04.1928 īn localitatea Cahul), născut la data de 27 martie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 20, ap. 89. (1.086/2004)

111. Ivanov Marcela, fiica lui Grigore si Tamara (fiica lui Florea Chirii, născut la 11.05.1911 īn localitatea Durlesti, si Maria), născută la data de 15 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Chimistilor nr. 11, ap. 31. (4.549/2003)

112. Jornea Pavel, fiul lui loan si Maria (fiica lui Trifan Timofei, născut la 7.07.1916 īn localitatea Sipoteni, si Daria), născut la data de 1 februarie 1977 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, str. Vasile Lupu nr. 8, judetul Ungeni. (4.130/2003)

113. Josan Larisa, fiica lui Petru (născut la data de 11.07.1932 īn localitatea Hīrtopul Mare, raionul Criuleni) si Maria, născută la data de 22 mai 1963 īn localitatea Hīrtopul Mare, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. IP. Soroceanu nr. 73. (1.084/2003)

114. Josanu Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Petru, născut la data de 22.06.1923 īn localitatea Orhei) si Eugenia, născut la data de 27 septembrie 1970 īn localitatea Zahoreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ratus, raionul Criuleni. (3.345/2003)

115. Julea Nicolae, fiul lui Andrei (născut la data de 7.07.1913 īn localitatea Zaim) si Lucheria, născut la data de 10 aprilie 1950 īn localitatea Zaim, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zaim, str. D. Cantemir nr. 25, raionul Căuseni. (5.368/2003)

116. Krauze Feodosia, fiica lui Suruceanu Tudor si Maria (născută la 13.07.1925 īn localitatea Sireti), născută la data de 16 ianuarie 1953 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 45, ap. 4. (6.317/2003)

117. Lazăr Alexandra, fiica lui Cojoc Vasile (fiul lui Gheorghe si Alexandra, născută la 10.05.1929 īn localitatea Sofia) si Efimia, născută la data de 25 septembrie 1980 īn localitatea Sadovoe, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 6, bl. 2, ap. 34. (14.605/2003) Copii minori: Lazăr Daniel, născut la data de 19.08.2004.

118. Lefter Polina, fiica lui Vlas Dionisie (născut la 5.05.1928 īn localitatea Nisporeni) si Maria, născută la data de 3 iulie 1959 īn localitatea Bălăuresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grozesti, judetul Nisporeni. (6.108/2004)

119. Līsenco Petru, fiul lui Andrei (fiul lui Andrei, născut la 8.12.1912 īn localitatea Ungheni) si Axenia, născut la data de 1 iulie 1973 īn localitatea Mănoilesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Humulesti nr. 37. (2.071/2004) Copii minori: Līsenco Marius, născut la data de 12.06.2004; Līsenco Valeria, născută la data de 31.03.1998.

120. Lozovanu Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la data de 10.08.1909 īn localitatea Chisinău) si Liuba, născut la data de 21 decembrie 1948 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 1, ap. 2. (6.673/2003)

121. Luchian Anatolie, fiul lui Andrei (născut la 12.06.1937 īn localitatea Tighina) si Alexandra, născut la data de 28 iunie 1963 īn localitatea Talmaza, judetul Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, Str. 31 August nr. 18, ap. 3 „a”. (13.264/2003) Copii minori: Luchian Alina, născută la data de 19.08.1995.

122. Luchian Andrei, fiul lui Anatolie (fiul lui Andrei, născut la 12.06.1937 īn localitatea Tighina) si Zinaida, născut la data de 17 octombrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, Str. 31 August nr. 18, ap. 3 „a”. (13.264/2003)

123. Luchian Ion, fiul lui Sava si Elena (născută la 15.03.1933 īn localitatea Vorniceni), născut la data de 4 decembrie 1954 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 82, bl. 3. (3.729/2003)

124. Luchian Stepanida, fiica lui Costin Ion (născut la 5.09.1930 īn localitatea Vorniceni) si Nadejda, născută la data de 18 septembrie 1958 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 82, bl. 3, ap. 57. (3.730/2003)

125. Lungu Stela, fiica lui Lungu Vladimir (fiul lui Lungu Pavel, născut la data de 10.09.1915 īn localitatea Chirianca, raionul Străseni) si Lungu Valentina, născută la data de 23 iulie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 154. (2.961/2006)

126. Lupascu Maria, fiica lui Tihon Mihail (fiul lui Vasile, născut la 2.01.1919 īn localitatea Ghiliceni, si Irina) si Vera, născută la data de 18 septembrie 1971 īn localitatea Ghiliceni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Bubuieci, Str. Serelelor nr. 29, bl. 2, ap. 29. (1.887/2003) Copii minori: Lupascu Dan, născut la data de 10.02.1995.

127. Măciuca Mihail, fiul lui Grigore (născut īn anul 1921 īn localitatea Cot, raionul Soldănesti) si Elizaveta, născut la data de 20 noiembrie 1957 īn localitatea Cot, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. L. Tolstoi nr. 5, ap. 5. (414/2003)

128. Manesina Nina, fiica lui Ciutac Tihon (născut la 28.07.1933 īn localitatea Drăsliceni) si Olga, născută la data de 11 octombrie 1966 īn localitatea Drăsliceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni, judetul Chisinău. (1.963/2003)

129. Maniacov Alexei, fiul lui Boris (născut la 8.08.1938 īn localitatea Chisinău) si Galina, născut la data de 15 ianuarie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Traian nr. 1, ap. 20. (9.304/2003)

130. Matcas Vladislav, fiul lui Constantin si Maria (fiica lui Caisīn Gheorghe si Maria, născut la data de 22.12.1924 īn localitatea Cahul), născut la data de 12 aprilie 1980 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinei, str. Stefan cel Mare nr. 18, judetul Cahul. (1.961/2003)

131. Melnic Dorina, fiica lui Evghenii si Elena (fiica lui Chirica Petru, născut la 27.08.1932 īn localitatea Chisinău), născută la data de 17 martie 1989 īn localitatea Calfa, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Calfa, raionul Anenii Noi. (11.292/2003)

132. Melnic Elena, fiica lui Chirica Petru (născut la 27.08.1932 īn localitatea Chisinău) si Vera, născută la data de 21 mai 1963 īn localitatea Rădeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Calfa, raionul Anenii Noi. (11.292/2003)

133. Mertic Natalia, fiica lui Marui Stefan si Elena (fiica lui Gavrilan Ion si Efimia, născută la 2.10.1924 īn localitatea Floreni), născută la data de 1 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vlad Tepes nr. 54. (2.287/2003)

134. Mihăescu Tamara, fiica lui Catană Teodor si Eugenia (născută la 26.08.1933 īn localitatea Grinăuti), născută la data de 21 mai 1960 īn localitatea Grinăuti, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Lesecico nr. 8, ap. 19. (12.363/2003)

135. Mihorean Viorel, fiul lui Dumitru (născut la 31.10.1937 īn Cernăuti) si Veronica, născut la data de 30 ianuarie 1968 īn localitatea Stănesti, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Stănesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (15.300/2003)

136. Miscoi Oleg, fiul lui Vasile si lulia (fiica lui Nartea Nicolae si Sofia, născută la 4.02.1921 īn localitatea Racovăt), născut la data de 28 aprilie 1975 īn localitatea Cotiujenii Mari, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cotiujenii Mari, raionul Soldănesti. (2.919/2003)

137. Moldovanu Eduard, fiul lui Stefan (fiul lui Nicolae, născut la 7.09.1922 īn localitatea Mīnzătesti, raionul Ungheni, si Elisaveta) si Maria, născut la data de 20 februarie 1976 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Revaca, str. Stefan cel Mare nr. 2, judetul Chisinău. (2.975/2003) Copii minori: Moldovanu Alina, născută la data de 20.09.1996.

138. Moraru Stepan, fiul lui Andrei (născut la 14.08.1930 īn localitatea Hănăseni) si Elena, născut la data de 29 iunie 1965 īn localitatea Hănăsenii de Pădure, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pleseni, raionul Hănăseni. (849/2003)

139. Morev Maria, fiica lui Guja Tudor si Tamara (născută la 13.07.1929 īn localitatea Clisova), născută la data de 10 iunie 1959 īn localitatea Clisova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 24.B, ap. 11. (4.063/2003)

140. Morev Svetlana, fiica lui Eugeniu si Maria (fiica lui Guja Tudor si Tamara, născută la 13.07.1929 īn localitatea Clisova), născută la data de 11 iulie 1985 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 24.B, ap. 11. (4.063/2003)

141. Moroz Valeriu, fiul lui Nicolae si Parascovia (fiica lui Solopa Vasilii, născut la 1.03.1920 īn localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hīncesti), născut la data de 18 mai 1971 īn localitatea Sărata-Galbenă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. G. Enescu nr. 5 (6.735/2003)

142. Mosneaga Tatiana, fiica lui Nicolae (născut la 15.03.1938 īn localitatea Molovata) si lulia, născută la data de 9 decembrie 1964 īn localitatea Molovata, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. V. Cheltuială nr. 9, bl. 2, ap. 52. (1.655/2003)

143. Munteanu Petru, fiul lui Alexandru si Elisaveta (fiica lui Gutu Vasile, născut la 25.03.1919 īn localitatea Ungheni, si Feodosia), născut la data de 24 mai 1982 īn localitatea Vărzăresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vărzăresti, judetul Nisporeni. (16.569/2003)

144. Mustafa Valeriu, fiul lui Gheorghe si Vasilisa (născută la 3.06.1937 īn localitatea Cahul), născut la data de 7 februarie 1964 īn localitatea Moscovei, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Lipcani nr. 87. (9.381/2003)

145. Mustafa Vitalie, fiul lui Valeriu (fiul lui Gheorghe si Vasilisa, născută la 3.06.1937 īn localitatea Cahul), si Tamara, născut la data de 13 iunie 1989 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Lipcani nr. 87. (9.381/2003)

146. Musatău Petru, fiul lui Constantin (fiul lui Nicolae, născut la 9.05.1915 īn localitatea Colibasi, si Elena) si Maria, născut la data de 6 mai 1978 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, judetul Cahul. (3.258/2003) Copii minori: Musatău Victor, născut la data de 16.06.2004.

147. Muschei Ruslan, fiul lui lacob (fiul lui Stefan si Ecaterina, născută la 16.12.1923 īn localitatea Măcăresti) si Maria, născut la data de 20 august 1983 īn localitatea Zīmbreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pandurilor nr. 55, bl. 1,ap. 20. (16.467/2003)

148. Nani Sergiu, fiul lui Petru (născut la 7.08.1939 īn localitatea laloveni) si Maria, născut la data de 23 septembrie 1982 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul laloveni. (16.956/2003)

149. Nascu Gheorghe, fiul lui Minu (născut la data de 10.11.1918 īn localitatea Ermoclia) si Elisaveta, născut la data de 16 martie 1971 īn localitatea Stefan-Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ermoclia, raionul Stefan-Vodă, judetul Tighina. (1.489/2003) Copii minori: Nascu Tatiana, născută la data de 22.03.1995; Nascu Victoria, născută la data de 7.06.1997.

150. Nederită Aurelia, fiica lui Mihail (fiul lui Ion, născut la 5.11.1924 īn localitatea Lăpusna)si Vasilisa, născută la data de 24 august 1972 īn localitatea Miresti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Miresti, raionul Hīncesti. (12.980/2003)

151. Nicolaescu Liubovi, fiica lui Gheorghesi Maria (născută la data de 9.03.1914 īn localitatea Chisinău), născută la data de 26 februarie 1954 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sfatul Tării nr. 32, ap. 14. (6.672/2003)

152. Nicorici Svetlana, fiica lui Mihail (fiul lui Ion si Maria, născută la 25.10.1927 īn localitatea Bestemac) si Tamara, născută la data de 20 martie 1980 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Leova, str. Ion Vodă nr. 2, judetul Lăpusna. (2.588/2003)

153. Oboroc Grigore, fiul lui Ion (născut la 10.10.1932 īn localitatea liedul Nou) si Domnica, născut la data de 17 aprilie

1964 īn localitatea Bilicenii Noi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava nr. 14A, ap. 69. (3.175/2002) Copii minori: Oboroc Mihaela, născută la data de 11.08.1993; Oboroc Doina, născută la data de 11.08.1993.

154. Oboroc Lucia, fiica lui Burlacu Petru (născut la 29.07.1939 īn localitatea Rădoaia) si Maria, născută la data de 31 mai 1969 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava nr. 14A, ap. 69. (3.176/2002)

155. Oboroc Raisa, fiica lui Popescu Nina (născută la 13.01.1938 īn localitatea Voloave), născută la data de 9 iulie 1965 īn localitatea Zastīnca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Biruinta, str. G. Musicescu nr. 2, ap. 35, raionul Sīngerei. (3.827/2003)

156. Oglinda Ana, fiica lui Tertiuc Alexandru si Elena (născută la 26.05.1937 īn localitatea Sadova), născută la data de 12 martie 1959 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. (8.178/2003) Copii minori: Oglinda Cristina, născută la data de 19.10.1992.

157. Oglinda Vădim, fiul lui Oglinda Victor (fiul lui Petru, născut la 17.09.1923 īn localitatea Chisinău) si Oglinda Ana, născut la data de 7 decembrie 1984 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, str. Maiacovschi nr. 6, raionul Anenii Noi. ( 8.178bis/2003)

158. Oglinda Victor, fiul lui Petru si Stepanida (născută la 15.07.1928 īn localitatea Mereni), născut la data de 21 noiembrie 1959 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, str. Maiacovschi nr. 6, raionul Anenii Noi. (8.177/2003)

159. Onică Lilia, fiica lui Vasile (fiul lui Dumitru, născut la 20.04.1928 īn localitatea Cahul) si Zinaida, născută la data de 8 februarie 1983 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (16.496/2003)

160. Ostapenco Victor, fiul lui Ivan (născut la data de 3.08.1932 īn localitatea Tighina) si Evdochia, născut la data de 26 mai 1959 īn localitatea Ochiul Ros, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ochiul Ros, judetul Căinări. (7.445/2003)

161. Paladii Arcadie, fiul lui Grigore si Ludmila (fiica lui Baciu Tudor, născut la 18.01.1913 īn localitatea Soroca, si Nadejda), născut la data de 11 iunie 1979 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Stefan cel Mare nr. 28, bl. A, ap. 12. (11.674/2003)

162. Panea Ion, fiul lui Postu Tudor si Gheorghina (fiica lui Panea Vasile si Ioana, născută īn anul 1919 īn localitatea Capaclia), născut la data de 9 aprilie 1962 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Muncesti nr. 169, ap. 3. (1.444/2003)

163. Para Ruslan, fiul lui Victor si Valentina (fiica lui Corcodel Alexandru, născut la 13.08.1921 īn localitatea Chisinău), născut la data de 4 mai 1988 īn localitatea Cania, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cania, str. Iu. Gagarin nr. 20, raionul Cantemir. (15.321/2003)

164. Para Valentina, fiica lui Corcodel Alexandru (născut la 13.08.1921 īn localitatea Chisinău) si Corcodel Fevronia, născută la data de 7 iunie 1953 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cania, str. Iu. Gagarin nr. 20, raionul Cantemir. (15.321/2003)

165. Pituscan Alexei, fiul lui Pituscan Fiodor (fiul lui Pituscan Dumitru, născut la 1.07.1910 īn localitatea Pitusca, raionul Călărasi) si Liudmila, născut la data de 26 august 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 35, bl. 2, ap. 87. (1.664/2006)

166. Pituscan Fiodor, fiul lui Pituscan Dumitru (născut la 1.07.1910 īn localitatea Pitusca, raionul Călărasi) si Liuba, născut la data de 28 mai 1949 īn localitatea Pitusca, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. 31 August 1989 nr. 25. (1.663/2006)

167. Plămădeală Sergiu, fiul lui Mihail (născut la 11.02.1919 īn localitatea Chisinău) si Elena, născut la data de 5 august 1955 īn localitatea Armizon, judetul Tiumen, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 25, ap. 2. (15.460/2003)

168. Podoleanu Elena, fiica lui Chirica Petru si Nina (fiica lui Staver Andrei si Maria, născută la 7.10.1930 īn localitatea Scoreni), născută la data de 25 martie 1975 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 40, bl. 1. (3.211/2003) Copii minori: Podoleanu Dumitru, născut la data de 19.10.2004.

169. Popa Nicolae, fiul lui Constantin (născut la 14.05.1930 īn localitatea Taraclia de Salcie) si Maria, născut la data de 12 august 1970 īn localitatea Taraclia de Salcie, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, bl. 3, cămin. (5.577/2003) Copii minori: Popa Cristian, născut la data de 12.11.1996; Popa Cătălin, născut la data de 16.04.2000.

170. Poparcea Valeriu, fiul lui Ion (născut la 28.08.1935 īn localitatea laloveni) si Nina, născut la data de 12 aprilie 1960 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Cetatea Albă nr. 53, ap. 2. (9.639/2003)

171. Popusoi Leonid, fiul lui Tudor (născut la 4.03.1923 īn localitatea Chisinău) si Eugenia, născut la data de 16 iulie 1954 īn localitatea Onesti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Titulescu nr. 17, bl. A (17.366/2003)

172. Popusoi Maria, fiica lui Ganea Gheorghe (născut la 16.04.1930 īn localitatea Chisinău) si Parascovia, născută la data de 6 septembrie 1957 īn localitatea Onesti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Titulescu nr. 17, bl. A (17.365/2003)

173. PosmacAna, fiica lui Paiu Stefan si Teodora (născută la 20.02.1940 īn localitatea Borogani), născută la data de 15 martie 1963 īn localitatea Borogani, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pietrăriei nr. 19. (9.529/2003)

174. Pricop Tatiana, fiica lui Nicolae si Ludmila (fiica lui Casian Tihon si Elena, născută la 3.06.1915 īn localitatea Olănesti, judetul Tighina), născută la data de 7 octombrie 1977 īn localitatea Antonesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Antonesti, str. S. Lazo nr. 39, raionul Stefan Vodă. (3.984/2003)

175. Prijilevschi Anastasia, fiica lui Andrei si Galina (fiica lui Marin Ion si Maria (născută la 3.04.1934 īn localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova), născută la data de 24 august 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hīncesti nr. 20, ap. 78(16.707/2003)

176. Prijilevschi Andrei, fiul lui Andrei si Galina (fiica lui Marin Ion si Maria, născută la 3.04.1934 īn localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova), născut la data de 11 mai 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hīncesti nr. 20, ap. 78. (16.707/2003)

177. Prijilevschi Galina, fiica lui Marin Ion si Maria (născută la 3.04.1934 īn localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova), născută la data de 23 iulie 1961 īn localitatea Hănăsenii Noi, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hīncesti nr. 20, ap. 78. (16.707/2003)

178. Prisacari lurie, fiul lui Victor si Tatiana (fiica lui Ganea Vasile si Serafima, născută la 8.08.1927 īn localitatea Soroca), născut la data de 16 mai 1982 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 48. (2.999/2003)

179. Prisacaru Virgiliu, fiul lui Nicolae (fiul lui Cristofor, născut la 20.12.1920 īn localitatea Bălti) si Claudia, născut la data de 25 noiembrie 1983 īn localitatea Chetrosica Veche, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Edinet, Cupcini, str. VI. Komarov nr. 16.(2.237/2005)

180. Prodan Sergiu, fiul lui Stefan (fiul lui Gherasim, născut la 5.03.1911 īn localitatea Drochia) si Varvara, născut la data de 24 iunie 1985 īn localitatea Chetrosu, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, judetul Drochia. (5.274/2004)

181. Pruteanu Valentina, fiica lui Filmon (născut la 13.12.1921 īn localitatea Sireti) si Claudia, născută la data de 15 decembrie 1963 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sireti, judetul Chisinău. (1.781/2003)

182. Racilă Andrei, fiul lui Chirii si Victoria (fiica lui Botnari Petru, născut la 10.07.1928 īn localitatea Ruseni, judetul Edinet), născut la data de 14 aprilie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 130/2, ap. 39. (16.928/2003)

183. Racilă Elena, fiica lui Calin Ion (fiul lui Vladimir si Nadejda, născută la 24.06.1927 īn localitatea Arionesti) si Sofia, născută la data de 29 aprilie 1980 īn localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 130, bl. 2, ap. 78. (16.929/2003)

184. Rījac Ghenadie, fiul lui Eugeniu si lulia (fiica lui Focsa Ion, născut la 20.09.1933 īn localitatea Soroca, si Eugenia), născut la data de 22 august 1979 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. F. Budde nr. 1,ap. 48. (15.463/2003)

185. Rījac Tatiana, fiica lui Istratuc llie (fiul lui Alexei, născut la 13.03.1911 īn localitatea Soroca) si Istratuc Vera, născută la data de 22 februarie 1976 īn localitatea Napadova, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hristo Botev nr. 29, ap. 60. (15.392/2003) Copii minori: Rījac llinca, născută la data de 18.05.2006.

186. Rosea Victor, fiul lui Lazăr (fiul lui Avram, născut la 1.09.1923 īn Ciutesti, si Hristina) si Vera, născut la data de 9 mai 1973 īn localitatea Ciutesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (1.808/2003)

187. Rotari Dumitru, fiul lui Tudor (fiul lui Nicolae si Axenia, născută la 3.04.1929 īn localitatea Cărpineni) si Ana, născut la data de 6 octombrie 1986 īn localitatea Cărpineni, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P Zadnipru nr. 15, bl. 1,ap. 27. (4.199/2003)

188. Rotam Ana, fiica lui Tudor (născut la data de 19.09.1913 īn localitatea Lăpusna) si Ecaterina, născută la data de 19 aprilie 1953 īn localitatea Boscalia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, str. Moldavscaia nr. 19. (8.182/2003)

189. Rotam Nicolae, fiul lui Nicolae (fiul lui Grigore, născut la 9.12.1923 īn localitatea Burlacu, si Vasilisa) si Ana, născut la data de 23 septembrie 1982 īn localitatea Basarabeasca, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, str. Moldovenească nr. 19, judetul Lăpusna. (7.731/2003)

190. Rotaru Olga, fiica lui Nicolae si Ana (fiica lui Tudor, născut la data de 19.09.1913 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 12 august 1990 īn localitatea Basarabeasca, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, str. Moldavscaia nr. 19. (8.182/2003)

191. Rotaru Valeriu, fiul lui Vasile si Elena (fiica lui Bocsa Anton, născut la 28.08.1918 īn localitatea Sīngera, si Agafia), născut la data de 4 iunie 1974 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. M. Lomonosov nr. 16, judetul Chisinău. (7.045/2003) Copii minori: Rotaru Valeria, născută la data de 9.11.1998.

192. Rotaru Viorica, fiica lui Stefan si Teodora (fiica lui Boian Chirii si Anastasia născută la 22.07.1916 īn localitatea Carahasani), născută la data de 26 mai 1983 īn localitatea Slobozia, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Stefan cel Mare, raionul Stefan Vodă. (2.654/2004)

193. Rus Andrei, fiul lui Petru (fiul lui Alexei si Ecaterina, născută la 11.04.1932 īn localitatea Cosnita) si Tatiana, născut la data de 22 februarie 1983 īn localitatea Drezden, Germania, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, bl. 1, ap. 8. (17.350/2003)

194. Rusu Galina, fiica lui Sidorovici Vladimirsi Liubovi (fiica lui Sozontov Ivan, născut la data de 24.06.1932 īn localitatea Chirova, si Tamara), născută la data de 14 ianuarie 1977 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Dostoevschi nr. 16, ap. 32. (7.046/2003) Copii minori: Rusu Ana, născută la data de 12.11.1998; Rusu Elena-Galina, născută la data de 23.06.1995.

195. Rusu Miron, fiul lui Gavril (născut la data de 10.03.1925 īn localitatea Orhei) si Raisa, născut la data de 25 iulie 1964 īn localitatea Piscăresti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 38, ap. 165. (4.143/2003)

196. Sabajuc Silvia, fiica lui Fliostor Marin si Vera (fiica lui Tataru Gheorghe si Parascovia, născută la 8.06.1914 īn localitatea Andrusul de Jos), născută la data de 24 iulie 1972 īn localitatea Crihana Veche, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crihana Veche, judetul Cahul. (1.231/2003) Copii minori: Sabajuc Victor, născut la data de 6.09.1994; Sabajuc Vlad, născut la data de 13.09.1998.

197. Salogub Cristina, fiica lui Mihail (fiul lui Tudor, născut la 8.06.1918 īn localitatea Chisinău) si Valentina, născută la data de 26 mai 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 6, bl. 1, ap. 12. (10.766/2003)

198. Salogub Mihail, fiul lui Tudor (născut la 8.06.1918 īn localitatea Chisinău) si Ecaterina, născut la data de 18 noiembrie 1950 īn localitatea Ciopleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 6, bl. 1, ap. 12. (10.762/2003)

199. Salogub Valentina, fiica lui Ion (născut la 20.04.1927 īn Odesa) si Maria, născută la data de 3 martie 1960 īn localitatea Cusmirca, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 6, bl. 1, ap. 12. (10.763/2003)

200. Savanovici Mariana, fiica lui Vladimir si Tatiana (fiica lui Jalbă Vasile, născut la data de 2.11.1932, si Pelagheia), născută la data de 27 iunie 1982 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. V Zgīrcea nr. 10, ap. 31. (1.059/2003)

201. Scripcaru Victor, fiul lui Vasile si Elena (fiica lui Grigore, născut īn anul 1920 īn localitatea Borogani, si Maria), născut la data de 10 august 1983 īn localitatea Borogani, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 35, bl. 2, ap. 75. (8.658/2003)

202. Simionel Radu, fiul lui Timofei (fiul lui Trofim si Parascovia, născută īn anul 1918 īn localitatea Sărata-Galbenă) si Lidia, născut la data de 8 septembrie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Taberei nr. 48. (2.907/2003)

203. Sīrbulet Gheorghe, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 23.05.1908 īn localitatea Copăceni, si Vera) si Tatiana, născut la data de 27 mai 1978 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Studentilor nr. 5. (1.046/2003)

204. Smochin Ana, fiica lui Popa Petru (născut la 16.01.1920 īn localitatea Orhei) si Valentina, născută la data de 10 iulie 1944 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, bl. 1, ap. 127. (16.443/2003)

205. Solomon Elena, fiica lui Bejan Leostin (născut la 14.03.1930 īn localitatea Orhei) si Ecaterina, născută la data de 4 iulie 1959 īn localitatea Vīscăuti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vīscăuti, judetul Orhei. (9.251/2003)

206. Spīnu Petru, fiul lui Vasile si Agafia (fiica lui Efros Petru si Nina, născută la 10.12.1919 īn localitatea Drăsliceni), născut la data de 18 august 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, raionul Criuleni. (7.148/2003) Copii minori: Spīnu Veronica, născută la data de 27.11.2001; Spīnu Galina, născută la data de 4.11.2007.

207. Storojuc Elena, fiica lui Luchian Ion (născut la data de 7.01.1907 īn Cernăuti) si Trandafira, născută la data de 11 mai 1948 īn localitatea Igesti, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, str. Komarov nr. 30, ap. 67. (5.732/2003)

208. Suruceanu Victor, fiul lui Grigore (născut la 9.06.1932 īn localitatea Suruceni) si Eugenia, născut la data de 14 septembrie 1965 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 37, ap. 24. (1.734/2003)

209. Susanu Maria, fiica lui Cavaleru Vasile (născut la 16.05.1932 īn localitatea Cahul) si Cavaleru Lidia, născută la data de 28 aprilie 1957 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 23, ap. 31. (305/2004)

210. Susanu Sorina, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut la 7.04.1928 īn localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 12 mai 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 23, ap. 31. (297/2004)

211. Saragov Emil, fiul lui Eugeniu si Silvia (fiica luiTuciacov Gheorghe, născut la 1.10.1922 īn localitatea Prajila, si Elena), născut la data de 1 ianuarie 1980 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 33, ap. 52. (7.579/2003)

212. Scerbina lanic, fiul lui Victor (fiul lui Efim, născut la 11.09.1918 īn localitatea Slobozia, si Domnica) si Eugenia, născut la data de 7 februarie 1972 īn localitatea Popeasca, raionul Stefan Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Jukovski nr. 38, raionul Stefan Vodă. (1.686/2003)

213. Soilita Tatiana, fiica lui Andrei (născut la 27.09.1934 īn localitatea Străseni) si Ecaterina, născută la data de 23 decembrie 1981 īn localitatea Negresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Negresti, raionul Străseni. (5.837/2004)

214. Stefureac Ion, fiul lui Ion si Maria (fiica lui Leasencu Petru, născut la 10.07.1912 īn localitatea Mihalcea, si Maranda), născut la data de 3 aprilie 1967 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Storojinet, Cernăuti. (15.405/2003)

215. Tanas Eugeniu, fiul lui Dumitru si lulia (fiica lui Crīsmaru Vasile, născut la 1.10.1930 īn localitatea Nisporeni, si Marfa), născut la data de 6 iunie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Muncesti nr. 176, ap. 36. (2.962/2004) Copii minori: Tanas Bogdan, născut la data de 26.11.2007.

216. Taran Alexandrina, fiica lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 13.03.1924 īn localitatea Ciucur Mingir, raionul Cimislia) si Elena, născută la data de 1.04.1988 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. B. Bodoni nr. 29, ap. 7. (16.474/2003)

217. Taran Ion, fiul lui Constantin (născut la 13.03.1924 īn localitatea Ciucur Mingir) si Efimia, născut la data de 2 martie 1954 īn localitatea Ciucur Mingir, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. B. Bodoni nr. 29, ap. 7. (16.474/2003)

218. Tarasov Galina, fiica lui Petrov Mihail (născut la 11.08.1921 īn localitatea Briceni) si Petrov Nina, născută la data de 14 ianuarie 1950 īn localitatea Mărcăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 21, bl. 2, ap. 4. (12.110/2003)

219. Tască Igor, fiul lui Alexei si Zinovia (fiica lui Jenac Andrei, născut la 17.07.1936 īn localitatea Lăpusna, si Maria), născut la data de 1 aprilie 1984 īn localitatea Buteni, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Buteni, raionul Hīncesti. (16.894/2003)

220. Teut Feodora, fiica lui Simion (născut la data de 20.08.1924 īn localitatea Orhei) si Anna, născută la data de 14 ianuarie 1961 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 2, bl. 2, ap. 4. (4.473/2003)

221. Toma Aliona, fiica lui Ion si Feodosia (fiica lui Soroceanu Tudor si Maria, născută la 13.07.1925 īn localitatea Sireti), născută la data de 16 iulie 1973 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 17, bl. 1, ap. 114. (6.318/2003) Copii minori: Gvedasvili Guram, născut la data de 12.01.1998.

222. Tomsa Viorica, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 7.07.1928 īn localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 7 septembrie 1981 īn localitatea Sărata, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 9, ap. 45. (13.850/2003)

223. Trubaciova Tamara, fiica lui Platon Ion si Eugenia (născută la 25.12.1911 īn localitatea Rīscani), născută la data de 22 noiembrie 1948 īn localitatea Rīscani, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, Str. Maresalului Malinovski nr. 2. (2.440/2003)

224. Turceac Ivan, fiul lui Nicolae (născut la 19.08.1929 īn localitatea Badicul Moldovenesc) si Efrosinia, născut la data de 10 august 1963 īn localitatea Badicul Moldovenesc, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Casu nr. 20, bl. 1,ap. 44. (4.246/2003)

225. Taca Ion, fiul lui Andrei si Profira (fiica lui Bucur Ion si Dumitra, născută la 13.02.1935 īn localitatea Brīnza), născut la data de 18 mai 1983 īn localitatea Tīgănesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti. (16.939/2003)

226. Tīcău lulia, fiica lui Arapan Gheorghe si Maria (născută la 3.08.1936 īn localitatea Călărasi), născută la data de 4 ianuarie 1967 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, Str. Călărasilor nr. 18, judetul Ungheni. (10.615/2003)

227. Tupca Nicolae, fiul lui Leonid (născut la data de 1.04.1910 īn localitatea Orhei) si Stepanida, născut la data de 2 februarie 1950 īn localitatea Zamcioji, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Tighina nr. 20, ap. 16. (7.535/2003)

228. Turcanu Natalia, fiica lui Valeriu (fiul lui Gheorghe, născut la 14.08.1930 īn localitatea Cahul) si Ecaterina, născută la data de 21 mai 1982 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Mihai Viteazul, nr. 31, ap. 80. (10.781/2003)

229. Turcanu Oleg, fiul lui Vădim (fiul lui Nichifor, născut la 10.02.1915 īn localitatea Costesti) si Vera, născut la data de 12 iunie 1984 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (15.504/2003)

230. Turcanu Vasile, fiul lui Vădim (fiul lui Nichifor, născut la 10.02.1915 īn localitatea Cutozov) si Vera, născut la data de 11 ianuarie 1979 īn localitatea Costesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, judetul laloveni. (15.462/2003)

231. Ugarova Natalia, fiica lui Nicolae si Nina (fiica lui Cazacu Tihon, născut la 1.06.1928 īn localitatea Baccealia, si Zinovia), născută la data de 8 ianuarie 1977 īn localitatea Olenegorsk, judetul Murmansk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. V Chisiniovscaia nr. 83, bl. A, ap. 28. (1.159/2003) Copii minori: Potracov Anastasia, născută la data de 21.05.2007.

232. Ungureanu Vladimir, fiul lui Dionisie si Ioana (născută la 24.10.1931 īn localitatea Buteni), născut la data de 13 martie 1961 īn localitatea Fīrlădeni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Bariera Sculeni nr. 48. (2.427/2003) Copii minori: Ungureanu Vlada, născută la data de 21.01.1996.

233. Ursol Tatiana, fiica lui Guranda Vladimir (născut la 13.03.1933 īn localitatea Tighina) si Guranda Solomonia, născută la data de 28 octombrie 1964 īn localitatea Căuseni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. D. Cantemir nr. 32, ap. 39. (13.263/2003)

234. Ursu Iraida, fiica lui Marjină Vasile si Maria (născută la 30.03.1924 īn localitatea Cobīlea), născută la data de 2 octombrie 1963 īn localitatea Cioresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Dimo nr. 29, bl. 1, ap. 84. (14.643/2003) Copii minori: Ursul Sergiu, născut la data de 21.02.2004.

235. Ursu Nadejda, fiica lui Lungu loan si Maria (fiica lui Coceban Ion, născut la 22.06.1932 īn localitatea Malcoci, judetul Chisinău), născută la data de 31 octombrie 1969 īn localitatea Suruceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Aron Pumnu nr. 20. (3.508/2003) Copii minori: Ursu Viorel, născut la data de 3.07.1992;

236. Ursu Ion, fiul lui Vasile si Nadejda (fiica lui Lungu loan si Maria, fiica lui Coceban Ion, născut la 22.06.1932 īn localitatea Malcoci, judetul Chisinău), născut la data de 9 mai 1990 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Aron Pumnu nr. 20. (3.508/2003)

237. Ursul Svetlana, fiica lui Valeri si Maria (fiica lui Harea Ion, născut la 3.02.1929 īn localitatea Ungheni, si Ana), născută la data de 25 iulie 1978 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, Str. Alexandru cel Bun nr. 56, ap. 12.(11.684/2003)

238. Ursul Valeri, fiul lui Mitrofan (născut la 13.05.1921 īn localitatea Camenca) si Olga, născut la data de 19 februarie 1946 īn localitatea Cerlina, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 56, ap. 12. (11.683/2003)

239. Veste Silvia, fiica lui Mihail si Efrosinia (fiica lui llies lacob, născut īn anul 1921 īn localitatea Căuseni, si Ecaterina), născută la data de 29 martie 1985 īn localitatea Zaim, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zaim, str. V Cupcea nr. 29, raionul Căuseni. (1.236/2005)

240. Vieru Aurelia, fiica lui Nicolae si Maria (fiica lui Botea Gheorghe, născut la 20.07.1926 īn localitatea Budăi, judetul Orhei), născută la data de 17 noiembrie 1971 īn localitatea Budăi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 24, bl. 3, cămin. (16.885/2003)

241. Viziru Claudia, fiica lui Vtorenco Alexandru (născut la 25.10.1930 īn localitatea Rībalscaia) si Natalia, născută la data de 11 februarie 1963 īn localitatea Taraclia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Odesa nr. 43. (2.994/2003)

242. Viziru Mihai, fiul lui Ilie (născut la 16.06.1937 īn localitatea Zahoreni) si Varvara, născut la data de 10 martie 1963 īn localitatea Zahoreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Odesa nr. 43. (2.995/2003) Copii minori: Viziru Diana, născută la data de 21.03.1992.

243. Viziru Rodica, fiica lui Mihai (fiul lui Ilie, născut la 16.06.1937 īn localitatea Zahoreni) si Claudia, născută la data de 14 august 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Odesa nr. 43. (2.995/2003)

244. Zara Ruslana, fiica lui Ursan Vasile (fiul lui Alexei, născut īn anul 1926) si Ursan Lidia, născută la data de 26 septembrie 1980 īn localitatea Edinet, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Boris Glavan nr. 36. (4.105/2003) Copii minori: Zara Gesica, născută la data de 23.04.2003.

245. Zara Valeriu, fiul lui Nicolae si Natalia (fiica lui Gologot Vasile, născut īn anul 1914 īn localitatea Edinet, si Efimia), născut la data de 23 august 1977 īn localitatea Edinet, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Miron Cosmin nr. 38. (4.106/2003)

246. Zberea Mariana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Pantelei si Sofia, născută la 7.02.1920 īn localitatea Manta) si Domnica, născută la data de 26 septembrie 1983 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, judetul Cahul. (9.653/2003)

247. Zgherea Ana, fiica lui Caraianu Nicolae si Feodora (născută la 8.03.1913 īn localitatea Colibasi), născută la data de 17 februarie 1947 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cahul nr. 8, bl. 2, ap. 66. (3.208/2003).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Antohi Ion, fiul lui Ion (fiul lui Ilie, născut la 7.05.1927 īn localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti) si Elena, născut la data de 20 octombrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti. (222/2007)

2. Antoniu Zinaida, fiica lui Turcanu Gheorghe si Sofia (născută la 25.05.1924 īn localitatea Filipeni), născută la data de 6 mai 1950 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, Str. Căilor Ferate nr. 37, judetul Leova. (11.682/2003)

3. Antonova Svetlana, fiica lui Vasile si Valentina (fiica lui Istratii Nicolae si Raisa, născută la 1.05.1923 īn localitatea Chisinău), născută la data de 12 octombrie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Buiucani, Str. Toporasilor nr. 2, bl. 1, judetul Chisinău. (9.337/2003) Copii minori: Zadiraca Alexei, născut la data de 24.04.1991.

4. Barbărosie Simion, fiul lui Vasile si Maria (fiica lui Pistrui Feodor, născut la 28.05.1925 īn localitatea Ignătei), născut la data de 23 mai 1983 īn localitatea Ignătei, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ignătei, judetul Rezina. (1.887/2006)

5. Benciu Ion, fiul lui Luca (născut la data de 21.03.1936 īn localitatea Nisporeni) si Elena, născut la data de 21 mai 1969 īn localitatea Milesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Ion Creangă nr. 89, bl. A. (4.206/2003)

Copii minori: Benciu Dumitru, născut la data de 21.10.1995; Benciu Mădălina, născută la data de 4.05.2000.

6. Bivol Mariana, fiica lui Petru si Nadejda (fiica lui Grigorita Andrei si Evlampia, născută la 24.10.1926 īn localitatea Costesti), născută la data de 31 martie 1979 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, Costesti, Str. Armoniei. (17.415/2003)

7. Bīzdīca Mihail, fiul lui Andrei si Natalia (fiica lui Caisīn Mihail, născut la 13.03.1934 īn localitatea Orhei, si Zinaida), născut la data de 31 decembrie 1983 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Nistreană nr. 14, ap. 3. (9.509/2003)

8. Bodrug Ecaterina, fiica lui Gheorghe (născut la 6.04.1921 īn localitatea Ungheni) si Nadejda, născută la data de 5 noiembrie 1967 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Calea lesilor nr. 47, bl. 2, ap. 41.(14.562/2003)

9. Borisovskhi Dmitri, fiul lui Victor si Nălli (fiica lui Spoialov Anatolie si Lidia, născută la 10.05.1930 īn localitatea Panicovca), născut la data de 7 noiembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Florilor nr. 8, bl. 2, ap. 39. (2.981/2003)

10. Brăila Nina, fiica lui Popov Alexandru (fiul lui Vasile si Maria, născută la 30.06.1932 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul) si Valentina, născută la data de 17 martie 1982 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Vulcănesti. (10.798/2003)

11. Capcelea Renata, fiica lui Capcelea lurie si Capcelea Violeta (fiica lui Caraus Ion, născut la data de 13.01.1935 īn localitatea Chetrosu, raionul Drochia), născută la data de 2 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Vasile Lupu nr. 3, ap. 43. (3.906/2006).

12. Caraus Nistor, fiul lui Ion (născut la 19.10.1923 īn localitatea Sevirova) si Elena, născut la data de 20 martie 1949 īn localitatea Sevirova, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sevirova, judetul Floresti. (4.808/2003)

13. Cazacu Ruxanda, fiica lui Serghei si Maria (fiica lui Bulai Moisei, născut la 11.09.1923 īn localitatea Căplani, si Sofia), născută la data de 15 iunie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 4, ap. 56. (350/2004)

14. Cătană Ion, fiul lui Gheorghe si Nadejda (fiica lui Cecoi David, născut la 24.07.1916 īn localitatea Chisinău, si Victoria), născut la data de 20 martie 1978 īn localitatea Cărbuna, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărbuna, judetul laloveni. (17.412/2003)

15. Cătană Rodica, fiica lui Tcacenco Sava (fiul lui Gheorghe, născut la 17.04.1918 īn localitatea Cahul) si Tcacenco Vera, născută la data de 28 iulie 1980 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cucoara, judetul Cahul. (17.411/2003) Copii minori: Cătană Vlad-Gheorghe, născut la data de 4.05.2004.

16. Cebotari Ana, fiica lui Cebotari Vasile si Cebotari Valentina (fiica lui Galusca Isai, născut la 1.06.1908 īn localitatea Zubresti), născută la data de 13 ianuarie 1982 īn localitatea Zubresti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Negresti, judetul Străseni. (2.052/2007)

17. Ciobanu Dumitru, fiul lui Oleg si Tatiana (fiica lui Budu Constantin, născut la 8.09.1930 īn Chisinău, si Maria), născut la data de 10 aprilie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P Zadnipru nr. 21, ap. 70. (2.076/2005)

18. Cosoi Ana, fiica lui Sula Feodor si Daria (născută la 19.03.1919 īn localitatea Costesti), născută la data de 30 ianuarie 1959 īn localitatea Costesti, judetul Cotovschi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. T. Vladimirescu nr. 1, bl. 4, ap. 94. (3.273/2003)

19. Cosoi Cristina, fiica lui Gheorghe si Ana (fiica lui Sula Feodor si Daria, născută la 19.03.1919 īn localitatea Costesti), născută la data de 12 noiembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. T. Vladimirescu nr. 1, bl. 4, ap. 94. (3.271/2003)

20. Cusnir Dumitru, fiul lui Constantin si Ludmila (fiica lui Stefaniuc Vladimir, născut la 27.12.1934 īn localitatea Balatina, judetul Bălti), născut la data de 16 februarie 1983 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliu actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. Jucov nr. 10.(129/2007)

21. Damascan Alexandru, fiul lui Gheorghe (fiul lui Anton, născut la 17.01.1916 īn localitatea Brīnzeni, judetul Orhei) si Nadejda, născut la data de 18 octombrie 1975 īn localitatea Cuhurestii de Sus, raionul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (496/2005)

22. Donica Mihail, fiul lui Gheorghe (născut la 21.04.1933 īn localitatea Zubresti) si Parascovia, născut la data de 6 noiembrie 1968 īn localitatea Zubresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghelăuza, raionul Străseni. (5.639/2003) Copii minori: Donica Mihaela, născută la data de 20.06.1996.

23. Dulea Andrei, fiul lui Dulea Vasile si Elizaveta (fiica lui Teodor, născut la 3.06.1921 īn localitatea Chisinău), născut la data de 8 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Podul īnalt nr. 18, ap. 44. (1.808/2006)

24. Esanu Nina, fiica lui Stefan (născut la data de 29.03.1928 īn localitatea Ungheni) si Elena, născută la data de 23 septembrie 1964 īn localitatea Bălăuresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Armenească nr. 10, ap. 4. (7.113/2003) Copii minori: Esanu Alexandru, născut la data de 11.01.1998.

25. Fedorean Natalia, fiica lui Vladimir (fiul lui Petru, născut la 12.07.1923 īn localitatea Străseni) si Galina, născută la data de 28 iunie 1981 īn localitatea Dubăsari, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Busucani, str. Stefan cel Mare nr. 198, cămin. (17.379/2003)

26. Gonta Mariana, fiica lui Arhip Vasile si Raisa (fiica lui Bolea Roman, născut la 2.07.1914 īn localitatea Sadova, si Liuba), născută la data de 4 mai 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Burebista nr. 40, judetul Chisinău. (1.333/2003) Copii minori: Gonta Mihaela, născută la data de 1.01.2000; Gonta Darius, născut la data de 4.04.2004.

27. Grama Andrei, fiul lui Gheorghe (născut la 19.06.1937 īn localitatea Chisinău) si Ioana, născut la data de 14 iunie 1979 īn localitatea Hīrtopul Mic, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrtopul Mic, raionul Criuleni. (1.502/2004)

28. Grama Filip, fiul lui Gheorghe (născut la 19.06.1937 īn localitatea Chisinău) si Ioana, născut la data de 16 noiembrie 1963 īn localitatea Hīrtopul Mic, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Hasdeu nr. 6, raionul Criuleni. (1.501/2004)

29. Grama Maria, fiica lui Bejenaru Gheorghe (născut la 3.05.1940 īn localitatea Orhei) si Bejenaru Vera, născută la data de 23 august 1966 īn localitatea Brăviceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Hasdeu nr. 6, raionul Criuleni. (1.500/2004) Copii minori: Grama Cristian, născut la data de 11.01.1993; Grama Virginia, născută la data de 13.11.1997.

30. Guboglo Alexandra, fiica lui Ivan (născut la data de 1.05.1938 īn localitatea Ceadīr-Lunga) si Nina, născută la data de 26 ianuarie 1958 īn localitatea Căpresti, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 20, bl. 2, ap. 85. (3.272/2003)

31. Guboglo Anatolie, fiul lui Ivan (născut la data de 1.05.1938 īn localitatea Ceadīr-Lunga) si Nina, născut la data de 31 martie 1960 īn localitatea Căpresti, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Nicolae lorga nr. 9, ap. 10. (3.268/2003)

32. Luchian Adrian, fiul lui Ion si Stepanida (fiica lui Costin Ion si Nadejda, născută la 7.10.1937 īn localitatea Vorniceni), născut la data de 15 iulie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 82, bl. 3, ap. 57. (3.732/2003)

33. Mīrza Ludmila, fiica lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 10.06.1933 īn localitatea Cimislia) si Lidia, născută la data de 28 februarie 1983 īn localitatea Comrat, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Stefan cel Mare nr. 18, ap. 29. (5.858/2004)

34. Olarita Liliana, fiica lui Vladimir si Ludmila (fiica lui Ciobanu Serghei, născut la 8.10.1913 īn localitatea Roscani, si Achilina), născută la data de 26 octombrie 1983 īn localitatea Roscani, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Roscani, raionul Anenii Noi. (16.629/2003)

35. Pavlic Maria, fiica lui Nedelciuc Petru (născut la 20.07.1924 īn localitatea Soroca) si Nedelciuc Elisaveta, născută la data de 23 iulie 1946 īn localitatea Bulboci, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Sos. Sorocii nr. 24, ap. 8. (1.806/2004)

36. Pavlic Victor, fiul lui Ion (născut la 2.11.1922 īn localitatea Soroca) si Natalia, născut la data de 25 august 1943 īn localitatea Căinării Vechi, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. Sorocii nr. 24, ap. 8. (1.805/2004)

37. Petrica Oleg, fiul lui Stefan si Nina (fiica lui Novac Ion, născut la 19.10.1922 īn localitatea Sălcuta, si Vera), născut la data de 5 martie 1974 īn localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīrnătenii Noi, str. Iu. Gagarin, raionul Căinări. (5.444/2003)

38. Plămădeala Octavian, fiul lui Plămădeala Andrei si Margareta (fiica lui Ghetu Nicolae, născut la 17.02.1925 īn localitatea Bălti), născut la data de 1 mai 1980 īn localitatea Pitusca, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Molesti, raionul Glodesti. (847/2006)

39. Popescu Andrei, fiul lui Valeriu si Ecaterina (fiica lui Gojanu Dumitru, născut la data de 21.10.1933 īn localitatea Lăpusna, si Anastasia), născut la data de 5 noiembrie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 14, bl. 1, ap. 108. (5.400/2003)

40. Popov Elena, fiica lui Ion (născut la 6.06.1940 īn localitatea Opaci) si Efimia, născută la data de 6 iulie 1981 īn localitatea Moscova, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 46. (16.501/2003)

41. Preda Galina, fiica lui Schneider August si Drobot lulia (născută la 4.03.1918 īn localitatea Chisinău), născută la data de 25 noiembrie 1959 īn localitatea Pitusca, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Romānia, Bucuresti, str. George Calboreanu nr. 4, bl. 122, se. A, et. 3, ap. 15, sector 6. (6.114/2004)

42. Pruteanu Natalia, fiica lui Sergiu (fiul lui Mihail, născut la 20.06.1926 īn localitatea Stefan Vodă) si Evghenia, născută la data de 17 octombrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 11, bl. 3, ap. 19. (17.377/2003)

43. Rosea Tamara, fiica lui Beltei Miron si Beltei Lidia (născută la 1.08.1926 īn localitatea Rīscani), născută la data de 14 februarie 1957 īn localitatea Vasileuti, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Zorile, nr. 6, bl. 2. (10.992/2003)

44. Sajin Veronica, fiica lui Sajin Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 9.05.1919 īn localitatea Călărasi) si Maria, născută la data de 17 iunie 1985 īn localitatea Rădeni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rădeni, raionul Călărasi. (1.127/2006)

45. Scurtu Ion, fiul lui Feodor (născut la 27.06.1936 īn localitatea Rădeni) si Veronica, născut la data de 18 ianuarie 1964 īn localitatea Rădeni, raionul Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rădeni, raionul Călărasi. (1.347/2003)

46. Sīrbu Vasile, fiul lui Mihail (fiul lui Vasile si Maria, născută la 2.08.1920 īn localitatea Străseni) si Ana, născut la data de 15 ianuarie 1984 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Unirii nr. 19, judetul Chisinău. (9.720/2003) Copii minori: Sīrbu Cătălina, născută la data de 24.07.2004.

47. Sīrbu Vera, fiica lui Ganea Alexandru (născut la 18.11.1921 īn localitatea Ungheni) si Ganea Sofia, născută la data de 4 mai 1953 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. VI. Korolenko nr. 59, bl. 1, ap. 8. (10.020/2003)

48. Sīrcu Diana, fiica lui Sīrcu Anatolie (fiul lui Nicolae, născut la 6.11.1918 īn localitatea Chisinău) si Elena, născut la data de 2 ianuarie 1982 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. M. Viteazu nr. 14, raionul Străseni. (1.205/2006)

49. Salin Sergiu, fiul lui Efim (născut la 4.11.1935 īn localitatea Orhei) si Maria, născut la data de 20 iunie 1970 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sprīncenoaia nr. 6. (11.728/2003)

50. Topalī Galina, fiica lui Anatolii si Olimpiada (fiica lui Cojocaru Marin si Nadejda, născută la 8.03.1938 īn localitatea Limanscoe), născută la data de 8 august 1982 īn localitatea Reni, Odessa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Limanscoe, str. Comsmoliskaia nr. 51, judetul Reni. (17.272/2003)

51. Trohin Rodica, fiica lui Balaur Ion (fiul lui Nicolae, născut la 15.04.1930 īn localitatea Ulmu, si Maria) si Eleonora, născută la data de 9 septembrie 1977 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Miorita nr. 3, bl. 2, ap. 164. (1.329/2003)

52. Trohin Viorel, fiul lui Mihail si Maria (fiica lui Vlasă Vasile, născut la 22.03.1922 īn localitatea Ulmu, si Efimia), născut la data de 14 ianuarie 1971 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ulmu, raionul laloveni. (1.328/2003) Copii minori: Trohin Cătălina, născută la data de 12.02.1998; Trohin Matei, născut la data de 8.02.2008.

53. Tilea Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 10.08.1913 īn localitatea Cantemir) si Ana, născut la data de 8 iunie 1984 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, str. M. Eminescu nr. 16, raionul Leova. (5.177/2004) *

54. Turcan Cristina, fiica lui Vladimir si Valentina (fiica lui Muntean Pavel si Feodosia, născută la 1.06.1917 īn localitatea Mihuleni, raionul Rezina), născută la data de 14 februarie 1982 īn localitatea Mihuleni, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mihuleni, raionul Soldănesti. (1.475/2004) 

55. Varta Elena, fiica lui Varta Ion (fiul lui Varta Simion, născut la 21.06.1927 īn localitatea Briceni) si Varta Tatiana, născută la data de 21 iunie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 191.(3.207/2005)

56. Varta Ion, fiul lui Varta Simion (născut la 21.06.1927 īn localitatea Briceni) si Varta Olga, născut la data de 8 decembrie 1958 īn localitatea Larga, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 191. (3.206/2005)

57. Varta Maria, fiica lui Varta Ion (fiul lui Varta Simion, născut la 21.06.1927 īn localitatea Briceni) si Varta Tatiana, născută la data de 30 septembrie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 191.(3.209/2005)

58. Varta Tatiana, fiica lui Bruma Grigore (născut la 9.06.1936 īn localitatea Floresti) si Bruma Nina, născută la data de 18 iunie 1960 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 32, ap. 191. (3.205/2005)

59. Vasilita Olga, fiica lui Hīncu Andrei (născut la 9.08.1922 īn localitatea laloveni) si Alexandra, născută la data de 6 octombrie 1957 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Tighina nr. 2. (1.822/2003)

60. Vornicescu Vasile, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 8.10.1903 īn localitatea Lozova, si Elena) si Vera, născut la data de 30 octombrie 1971 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, raionul Străseni. (3.227/2003) Copii minori: Vornicescu Veronica, născută la data de 25.03.1998; Vornicescu Ion, născut la data de 31.08.2004; Vornicescu Nicoleta, născută la data de 6.01.2006.

61. Zaharia Oleg, fiul lui Leonid si Ludmila (fiica lui Vladimir si Larisa, născută la 13.08.1908 īn localitatea Edinet), născut la data de 5 martie 1968 īn localitatea Glodeni, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. V Grasescu nr. 91.A. (9.680/2003).

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor prevăzute īn anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor prevăzute īn anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei, Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 2.454/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Alea Aurelia, fiica lui Feodor si Zinaida (fiica lui Sīrbu Feodor, născut la data de 10.02.1902 īn localitatea Mălăiesti, si Ana), născută la data de 27 decembrie 1968 īn localitatea Mălăiesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mălăiestii Noi, raionul Criuleni. (1.502/2003) Copii minori: Bălan Lia, născută la data de 15 martie 1991.

2.Andros Mihail, fiul lui lacob (născut la data de 27.11.1927 īn localitatea Lăpusna) si Elizaveta, născut la data de 29 august 1953 īn localitatea Obileni, raionul Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Spătarul Milescu N. nr. 1, bl. 1,ap. 47. (2.431/2003)

3. Bădărău Zinaida, fiica lui Tulbu Nicolae (născut la data de 16.06.1939 īn localitatea Ungheni) si Tulbu Parascovia, născută la data de 16 septembrie 1964 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Stefan cel Marenr. 1.(7.512/2003)

4. Besliu Anatolie, fiul lui Ion si Elena (născută la data de 25.10.1937 īn localitatea Lăpusna), născut la data de 6 aprilie 1973 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Plopi, raionul Cantemir. (4.289/2003 ) Copii minori: Besliu Robert, născut la data de 16 aprilie 2001; Besliu Cristina, născută la data de 15 martie 1996.

5. Beta Lidia, fiica lui Bălan Sergiu si Vera (născută la data de 13.02.1932 īn localitatea Zgărdesti), născută la data de 15 noiembrie 1956 īn localitatea Cozesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 82, ap. 12. (5.775/2003)

6. Bivol Maria, fiica lui Midoni Ion (născut la data de 1.03.1919 īn localitatea laloveni) si Midoni Evghenia, născută la data de 15 noiembrie 1954 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (16.857/2003)

7. Bīrsan Sergiu, fiul lui Grigore (fiul lui Gheorghe, născut la data de 26.04.1935 īn localitatea Sīngerei, si Sofia) si Zinaida, născut la data de 10 iunie 1978 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. A. Crihan nr. 7, ap. 1. (5.489/2003)

8. Bortă Nicanor, fiul lui lacob si Zinovia (fiica lui Negru Timofei, născut la data de 11.06.1927 īn localitatea laloveni, si Pelaghia), născut la data de 1 ianuarie 1979 īn localitatea Costesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Basarabia nr. 1, bl. 1, ap. 40. (15.352/2003) Copii minori: Bortă Mădălina, născută la data de 20 august 2002.

9. Bortă Veronica, fiica lui Bivol Gheorghe (fiul lui Gherasim, născut la data de 4.03.1925 īn localitatea Chisinău) si Bivol Maria, născută la data de 18 iunie 1981 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni.(15.355/2003) Copii minori: Bortă Mădălina, născută la data de 20 august 2002.

10. Botica Lucheria, fiica lui Boris si Maria (fiica lui Filip, născut la data de 2.05.1930 īn localitatea Văleni, si Sofia), născută la data de 23 noiembrie 1980 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Frumusica nr. 6/A, ap. 3. (2.295/2003)

11. Brailă Dumitru, fiul lui Andrei (fiul lui Dumitru si Anastasia, născută īn anul 1912 īn localitatea Milestii Mici) si Tamara, născut la data de 25 iulie 1979 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brăila, judetul Chisinău. (5.746/2003)

12. Brăiescu Aliona, fiica lui Gheorghe si Domnica (fiica lui Grigoreanu lacob, născut la data de 30.05.1914 īn localitatea Horesti), născută la data de 11 noiembrie 1985 īn localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, raionul laloveni. (3.684 bis/2003)

13. Bundiuc Vasile, fiul lui Macarie (născut la data de 31.03.1930 īn localitatea Soroca) si Raisa, născut la data de 12 ianuarie 1961 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. V. Stroescu nr. 80, bl. 1,ap. 9. (7.123/2003)

14. Buzdugan Severina, fiica lui Cioaric Alexandru si Buzdugan Dina (fiica lui Nicolae, născut la data de 15.10.1935 īn localitatea Leova), născută la data de 24 mai 1980 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Petru Rares nr. 48, ap. 12. (12.195/2003)

15. Cazacu Tatiana, fiica lui Pīnzari Vitalie (fiul lui Simion si Melania, născută la data de 1.01.1910 īn localitatea Popeasca) si Alexandra, născută la data de 24 septembrie 1970 īn localitatea Popeasca, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Popeasca, raionul Stefan Vodă. (4.050/2003)

16. Cebotari Marin, fiul lui Vladimir si Svetlana (fiica lui Suschevici Ion, născut la data de 20.10.1941 īn localitatea Bunet, si Stepanida), născut la data de 15 martie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tohatin, judetul Chisinău (8.712/2003)

17. Chiperi Pavel, fiul lui Gheorghe (fiul lui Filip, născut la data de 24.10.1918 īn localitatea Voinescu, si Olga) si Ghena, născut la data de 1 septembrie 1976 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Miorita nr. 9, bl. 1, ap. 96. (2.280/2003)

18. Cobusteanu Nadejda, fiica lui Tutu Pavel si Anastasia (fiica lui Vasilica Tudor si Lucheria, născută la data de 15.07.1913 īn localitatea Condrita), născută la data de 14 iulie 1977 īn localitatea Durlesti, judetul Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Mateevici nr. 35, judetul Chisinău. (3.686/2003)

19. Codreanu Ghenadie, fiul lui Gheorghe (fiul lui Mihail si Nadejda, născută la data de 20.09.1927 īn localitatea Chetrosu) si Maria, născut la data de 26 iunie 1972 īn localitatea Nicolaevca, judetul Tarutino, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Alexandru cel Bun nr. 37. (9.276/2003)

20. Codreanu Victor, fiul lui Mihail (născut īn anul 1920 īn localitatea Chetrosu) si Nadejda, născut la data de 11 august 1962 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu. (9.274/2003)

21. Cojocaru Dan, fiul lui Vladimir (fiul lui Anton si Daria, născută la data de 18.03.1927 īn Chisinău) si Svetlana, născut la data de 10 martie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. A. Mateevici nr. 33, ap. 10.(17.265/2003)

22. Conoval Natalia, fiica lui Pīrtac Nicolae si Pīrtac Evghenia (fiica lui Condru Petru, născut īn anul 1911 īn localitatea Bălti, si Elena), născută la data de 1 ianuarie 1979 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Calea lesilor nr. 19, ap. 12. (17.289/2003 ) Copii minori: Conoval Nicolaeta, născută la data de 13 august 2002.

23. Crăciuneac Grigore, fiul lui Gheorghe (fiul lui Grigore, născut la data de 20.12.1917 īn localitatea Badicul Moldovenesc, si Zinovia) si Natalia, născut la data de 18 septembrie 1978 īn localitatea Larga Nouă, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Badicul Moldovenesc, judetul Cahul. (4.242/2003)

24. Creangă Ion, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la data de 25.04.1923 īn localitatea Tighina) si Galina, născut la data de 20 ianuarie 1982 īn localitatea Sălcuta, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sălcuta, judetul Căuseni. (4.292/2003)

25. Daniliuc Alexei, fiul lui Păun Alexandru si lulia (fiica lui Daniliuc Vasile, născut la data de 14.11.1917 īn localitatea Tohatin, si Nina), născut la data de 1 iulie 1977 īn localitatea Tohatin, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tohatin, judetul Chisinău. (2.685/2003)

26. David Radu, fiul lui Nicolae (fiul lui Constantin, născut la data de 13.08.1926 īn localitatea Ungheni) si Ana, născut la data de 8 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 25, bl. 2, ap. 40. (5.215/2004)

27. Deatisen Svetlana, fiica lui Solomon Simion si Sofia (născută la data de 1.07.1922 īn localitatea Hīrtop), născută la data de 9 iunie 1954 īn localitatea Hīrtop, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 51, ap. 39. (4.250/2003)

28. Deatisen Victor, fiul lui Andrei (născut la data de 4.12.1920 īn localitatea Frasin) si Sofia, născut la data de 22 decembrie 1951 īn localitatea Frasin, raionul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 51, ap. 39. (4.252/2003)

29. Digori Vasile, fiul lui Ion (născut la data de 11.03.1927 īn localitatea Orhei) si Feodora, născut la data de 10 martie 1967 īn localitatea Clisova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tuseni, Str. Chisinăului nr. 20, raionul Străseni. (1.955/2003) Copii minori: Digori Alexandru, născut la data de 28 ianuarie 1992; Digori Ion, născut la data de 28 ianuarie 1992.

30. Dimitriu Aurelia, fiica lui Toma (fiul lui Efrosinia, născută la data de 12.09.1905 īn Chisinău) si Nina, născută la data de 29 iulie 1972 īn localitatea Zīmbreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zīmbreni, raionul laloveni. (5.510/2003) Copii minori: Dimitriu Maxim, născut la data de 6 iulie 1993; Dimitriu Cozma, născut la data de 18 mai 1998.

31. Dolganiuc Ilie, fiul lui Constantin (născut la data de 2.06.1938 īn localitatea Colibasi) si Maria, născut la data de 30 ianuarie 1972 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, judetul Cahul. (5.321/2003) Copii minori: Dolganiuc Marta, născută la data de 7 martie 1996; Dolganiuc Constantin, născut la data de 23 septembrie 2000.

32. Gabură Lilia, fiica lui Vasile si Nina (fiica lui Rata Ion, născut la data de 19.09.1922 īn localitatea Glodeni, si Ana), născută la data de 13 iunie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Muncesti nr. 652. (17.269/2003) Copii minori: Gabură Delia, născută la data de 28 decembrie 2007.

33. Ganciuc Vitalie, fiul lui Ion (născut la 20.09.1937 īn localitatea Bălti) si Maria, născut la data de 11 mai 1969 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Bălti, Str. Viilor nr. 4, ap. 55. (10.723/2003) Copii minori: Ganciuc Elena, născută la data de 29 noiembrie 1991; Ganciuc Vlada, născută la data de 15 ianuarie 2008.

34. Grati Lidia, fiica lui Foiu Ion (născut la data de 3.06.1928 īn localitatea Colonita) si Foiu Eugenia, născută la data de 5 februarie 1955 īn localitatea Colonita, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Doina nr. 150, ap. 8. (1.777/2003)

35. Grumeza Dmitrii, fiul lui Valentin si Maria (fiica lui Bejenari Vasile, născut la data de 29.05.1934 īn localitatea Edinet), născut la data de 1 mai 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hristo Botev nr. 19, bl. 1, ap. 102. (5.263/2003)

36. Grumeza Maria, fiica lui Bejenari Vasile (născut la data de 29.05.1934 īn localitatea Edinet) si Bejenari Raisa, născută la data de 17 mai 1966 īn localitatea Gromodzeni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hristo Botev nr. 19, bl. 1, ap. 102. (5.263/2003) Copii minori: Grumeza Vădim, născut la data de 23 iunie 1993.

37. Harea Mihail, fiul lui Mihail si Sofia (născută la data de 15 iunie 1914 īn localitatea Călărasi), născut la data de 15 septembrie 1958 īn localitatea Niscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Niscani, judetul Ungheni. (1.471/2003)

38. Ianachi Valentina, fiica lui Croitoru Valerian (născut la data de 31.10.1939 īn localitatea Alexăndreni) si Margareta, născută la data de 31 ianuarie 1964 īn localitatea Alexăndreni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, Str. Hotelului nr. 5. (4.590/2003)

39. Iordan Ion, fiul lui Ilie si Nadejda (născută la data de 31.08.1931 īn localitatea Puhăceni), născut la data de 8 martie 1957 īn localitatea Delacău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, Str. Nouă nr. 3 „A”. (1.287/2003)

40. Lupascu Anatolie, fiul lui Tihon (născut la data de 24.08.1935 īn localitatea Racovăt) si Eudochia, născut la data de 13 februarie 1968 īn localitatea Racovăt, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Bubuieci, Str. Serelor nr. 29, bl. 2, ap. 29. (1.884/2003)

41. Malanca Esenia, fiica lui Vasile si Nina (fiica lui Rata Ion si Ana, născută la data de 24.01.1932 īn localitatea Chisinău), născută la data de 9 aprilie 1988 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Muncesti nr. 652. (17.439/2003)

42. Malanca Nina, fiica lui Rata Ion si Ana (născută la data de 24.01.1932 īn localitatea Chisinău), născută la data de 23 iunie 1961 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Muncesti nr. 652. (17.439/2003)

43. Miron Violeta, fiica lui Andrei si Valentina (fiica lui Staver Mitrofan, născut la data de 8.12.1917 īn Chisinău, si Elizaveta), născută la data de 10 ianuarie 1980 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Socoreni, raionul Străseni. (10.739/2003)

44. Mītă lurie, fiul lui Mihail (fiul lui Anastasia, născută la data de 8.03.1915 īn localitatea Lăpusna) si Lidia, născut la data de 1 ianuarie 1975 īn localitatea Dancu, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dancu, judetul Hīncesti. (10.939/2003) Copii minori: Mītă Ionela, născută la data de 11 septembrie 2002; Mītă Bogdan, născut la data de 28 august 2006.

45. Moscalu Sergiu, fiul lui Vladimir si Maria (fiica lui Domanciuc Ion si Eudochia, născută la data de 18.03.1930 īn localitatea Rediul Mare), născut la data de 4 iunie 1972 īn localitatea Rediul Mare, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 10, bl. 2, ap. 50. (12.027/2003)

46. Muntean Vladislav, fiul lui Ion si Zinaida (fiica lui Catană Ion, născut la data de 15.01.1914 īn localitatea Criuleni, si Aculina), născut la data de 27 decembrie 1983 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Doina nr. 102, cămin. (5.390/2004)

47. Nani Igor, fiul lui Petru (născut la data de 7.08.1939 īn localitatea laloveni) si Maria, născut la data de 23 iulie 1966 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (16.959/2003)

48. Nani Petru, fiul iui Petru (născut la data de 7.08.1938 īn Chisinău) si Maria, născut la data de 4 ianuarie 1979 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul laloveni. (16.961/2003)

49. Nemtanu lurii, fiul lui Ion (fiul lui Mihail, născut la data de 5.08.1913 īn localitatea Leova) si Maria, născut la data de 27 februarie 1970 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Filipeni, judetul Leova. (4.338/2003) Copii minori: Nemtanu Beatrice, născută la data de 3 noiembrie 1999; Nemtanu lāna, născută la data de 31 martie 2002.

50. Nunu Pavel, fiul lui Gheorghe (fiul lui Simion, născut la data de 26.04.1930 īn localitatea Cărpineni, si Nina) si Daria, născut la data de 21 iunie 1984 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărpineni, str. Davidov nr. 52, bl. A, raionul Hīncesti. (4.228/2003)

51. Palancica Victor, fiul lui Efim (fiul lui Nichita, născut la data de 10.09.1923 īn localitatea Horesti, si Agafia) si Elena, născut la data de 16 ianuarie 1983 īn localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti, judetul Chisinău. (1.412/2003)

52. Pantea lulia, fiica lui Tărus Ion (născut la data de 18.01.1926 īn localitatea Ulmu) si Elisaveta, născută la data de 21 aprilie 1969 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4, bl. 1. (2.901/2003)

53. Pavel Gheorghe, fiul lui Alexandru si Nadejda (născută la data de 3.11.1930 īn localitatea Vălcinet), născut la data de 29 ianuarie 1962 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet, raionul Călărasi. (1.719/2003)

54. Popa Maria, fiica lui Solonaru Petru (născut la data de 27.07.1929 īn localitatea Cărpineni) si Ecaterina, născută la data de 21 august 1970 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna. (1.712/2003)

55. Popa Valeriu, fiul lui Vladimir si Maria (născută la data de 13.08.1939 īn localitatea Pogănesti), născut la data de 14 octombrie 1961 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna. (1.714/2003) Copii minori: Popa Vladimir, născut la data de 6 aprilie 1992; Popa Inga, născută la data de 10 ianuarie 1991.

56. Popov Raisa, fiica lui Lisnic Vasile (născut la data de 29.01.1915 īn localitatea Crăsnăseni) si Maria, născută la data de 19 ianuarie 1960 īn localitatea Crăsnăseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Anton Crihan nr. 11, ap. 111. (2.754/2003)

57. Puscarevici Ludmila, fiica lui Bencheci Vitalie si Ana (născută la data de 1.08.1927 īn localitatea Tătărăuca Veche), născută la data de 29 octombrie 1952 īn localitatea Pioner, Macusinsc, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 194, ap. 88. (4.973/2003)

58. Rachiu Igor, fiul lui Andrei (născut la data de 13.07.1939 īn localitatea Cărpineni) si Elena, născut la data de 30 iulie 1970 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărpineni, str. Stefan Vodă nr. 1970, judetul Lăpusna. (4.190/2003) Copii minori: Rachiu Iraida, născută la data de 27 aprilie 1995.

59. Rosea Anatolie, fiul lui Nicolae (născut la data de 3.12.1929 īn localitatea Alunis, raionul Rīscani)si Olga, născut la data de 1 septembrie 1953 īn localitatea Alunis, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. 1 Mai nr. 7, bl.A, ap. 28. (1.331/2003)

60. Rotarciuc Oleg, fiul lui Victor (fiul lui Grigore, născut la data de 16.11.1921 īn localitatea Floresti) si Emilia, născut la data de 21 iulie 1977 īn localitatea Casunca, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul laloveni. (2.196/2004)

61. Rusu Cristina, fiica lui Mihail si Valentina (fiica lui Bostanei Vasile si Ecaterina, născută la data de 8.08.1931 īn localitatea Bălăbănesti), născută la data de 24 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Frumoasa nr. 41. (16.468/2003) Copii minori: Drută Vladlena, născută la data de 7 septembrie 1997.

62. Sīrbu Grigore, fiul lui Ion si Ioana (fiica lui Plămădeală Grigore, născut la data de 10.01.1931 īn localitatea Criuleni, si Maria), născut la data de 9 iulie 1977 īn localitatea Cricova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Botanica, str. Sarmisegetuza nr. 18, bl. 3, ap. 51. (7.489/2003) Copii minori: Sīrbu Cătălina, născută la data de 17 aprilie 2001.

63. Sorocean Ion, fiul lui Isac (născut la data de 12.05.1928 īn localitatea Călărasi) si Maria, născut la data de 22 decembrie 1959 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. A. Puskin nr. 23, judetul Ungheni. (2.359/2003)

64. Tcaci Tamara, fiica lui Rosea Ion (născut la data de 26.04.1931 īn localitatea Hirova) si Ecaterina, născută la data de 29 august 1955 īn localitatea Oniscani, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Albisoara nr. 80, bl. 3, ap. 1. (1.399/2003)

65. Taca Profira, fiica lui Ion (născut la data de 3.07.1931 īn Cahul) si Dumitra, născută la data de 19 august 1961 īn localitatea Brīnza, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tigănesti, raionul Străseni. (16.904/2003)

66. Tapu Nicolae, fiul lui Pantelimon si Daria (născută la data de 2.03.1938 īn localitatea Buteni), născut la data de 1 iulie 1973 īn localitatea Buteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Buteni, judetul Lăpusna. (5.705/2003) Copii minori: Tapu Mihaela, născută la data de 6 ianuarie 2004; Tapu Maxim, născut la data de 5 februarie 2008.

67. Turcan Petru, fiul lui Ion si Anastasia (născută la data de 8.06.1898 īn localitatea Bulăiesti), născut la data de 20 aprilie 1944 īn localitatea Bulăiesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 22, ap. 117. (4.318/2003)

68. Turcanu Vădim, fiul lui Nichifor (născut la data de 10.02.1915 īn localitatea Costesti) si Efrosinia, născut la data de 27 octombrie 1952 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, str. Stefan cel Mare nr. 18, raionul laloveni. (15.505/2003)

69. Vīrlan Sergiu, fiul lui Vīrlan Gheorghe (fiul lui Nicolae, născut īn anul 1902 īn localitatea laloveni, si Alexandra) si Ana, născut la data de 25 februarie 1969 īn localitatea Chisinău, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Doina nr. 2. (2.603/2003)

70. Vutcarău Vasile, fiul lui Vutcariov lacob (născut la data de 22.12.1920 īn localitatea laloveni) si Vutcariov Ana, născut la data de 5 martie 1960 īn localitatea Malcoci, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sf. Nicolai nr. 47. (16.529/2003) Copii minori: Vutcarău Elena, născută la data de 6 iunie 1996.

71. Vutcarău Victor, fiul lui Vasile (fiul lui Vutcariov lacob, născut la 22.12.1920 īn localitatea laloveni) si Vera, născut la data de 1 aprilie 1986 īn localitatea Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sf. Nicolai nr. 47. (16.529/2003)

72. Zberea Elena, fiica lui Ivancu Andrei si Agafia (născută la data de 16.08.1929 īn localitatea Chirsova), născută la data de 1 septembrie 1957 īn localitatea Burlacu, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 2, ap. 77. (1.544/2003)

73. Zberea Sergiu, fiul lui Ivan (fiul lui llie, născut la data de 9.05.1921 īn localitatea Manta, si Elena) si Elena, născut la data de 1 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 2, ap. 77. (1.545/2003).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Barburos Natalia, fiica lui Boris (fiul lui Dumitru, născut la data de 28.10.1933 īn localitatea Chisinău) si Larisa, născută la data de 1 aprilie 1983 īn localitatea Hīrtopul Mic, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrtopul Mic, raionul Criuleni. (5.280/2003)

2. Buneanu Eduard, fiul lui Valeriu (fiul lui Dumitru, născut īn anul 1920 īn localitatea Capaclia, si Teodora) si Maria, născut la data de 22 noiembrie 1977 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14, bl. 2, ap. 46. (2.863/2003) Copii minori: Buneanu Valeria, născută la data de 3 iulie 1999.

3. Caraman Gheorghe, fiul lui Tudor (născut la data de 27.02.1934 īn localitatea Stoianovca) si Iustina, născut la data de 23 ianuarie 1969 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Filipeni, judetul Lăpusna. (3.236/2003)

4. Ceban Andrian, fiul lui Dumitru (fiul lui Andrei, născut īn anul 1911 īn localitatea Criuleni) si Natalia, născut la data de 10 februarie 1984 īn localitatea Slobozia-Dusca, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia-Dusca, judetul Criuleni. (4.560/2004)

5. Lenes Mariana, fiica lui Lenes Vitalie si Lenes Elizaveta (fiica lui Pasat Elisaveta, născută la 27.08.1939 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul), născută la data de 1 ianuarie 1984 īn localitatea Bolgrad, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sprīncenoaia nr. 6, bl. 4, ap. 29. (4.268/2006)

6. Molnicean Ruslan, fiul lui Nicolae (fiul lui Boris si Claudia, născută la data de 5 iunie 1921 īn Dnestrovsc) si Elena, născut la data de 3 iulie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 50, ap. 19. (5.697/2003)

7. Radu Victoria, fiica lui Gheorghe (fiul lui Pavel si Ecaterina, născută la data de 8.08.1914 īn localitatea Susleni) si Domnichia, născută la data de 5 noiembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 10. (9.564/2003)

8. Sīrbu Mihail, fiul lui Vasile si Maria (născută la data de 2.08.1920 īn localitatea Străseni), născut la data de 27 iulie 1953 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Unirii nr. 19, judetul Chisinău. (9.719/2003)

9. Tonu Olga, fiica lui Matei Simion (fiul lui Anton si Vera, născută la data de 18.01.1913 īn localitatea Mereseni) si Nina, născută la data de 5 iunie 1979 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 47, ap. 119. (5.660/2003) Copii minori: Tonu Valeria, născută la data de 5 iunie 2002.

10. Trelea Alexandru, fiul lui Vasile (fiul lui Serghei, născut la data de 19.10.1915 īn localitatea Grătiesti, si Agafia) si Elena, născut la data de 14 aprilie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Spătarul Milescu N. nr. 19, bl. 1, ap. 39. (1.452/2003).

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor prevăzute īn anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor prevăzute īn anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei, Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008. Nr. 2.456/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Baran Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Sevastian, născut la 27.03.1927 īn localitatea Lingura) si Alexandra, născută la data de 14 iulie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Lingura. (653/2008)

2. Bezvolev Elena, fiica lui Stefan (fiul lui Nicolae, născut la 24.03.1924 īn localitatea Stoianovca) si Galina, născută la data de 27 martie 1988 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul largară, str. Stefan Vodă nr. 182. (668/2008)

3. Buga Oxana, fiica lui Stanislav (fiul lui Serghei, născut la 19.05.1937 īn localitatea Sculeni) si Eugenia, născută la data de 29 decembrie 1986 īn localitatea Sărata-Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Sărata-Veche. (698/2008)

4. Buga Tatiana, fiica lui Grigorii (fiul lui Buga Vasilii, născut la 20.02.1928 īn localitatea Molovata) si Natalia, născută la data de 4 august 1985 īn localitatea Lunga, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Lunga, str. Sverdlov nr. 118. (385/2008)

5. Catruc Ludmila, fiica lui Vasile si Valentina (fiica lui Burac Maria, născută la 5.09.1925 īn localitatea Cīrnăteni), născută la data de 5 mai 1985 īn satul Cīrnăteni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn satul Cīrnăteni, raionul Căuseni, Republica Moldova. (441/2008)

6. Chiriac Andriana, fiica lui Eugeniu si Elena (fiica lui Lupu Luca, născut la 15.01.1923 īn localitatea Filipeni), născută la data de 7 aprilie 1986 īn localitatea Filipeni, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Filipeni. (677/2008)

7. Fabian Diana, fiica lui Ion (fiul lui Ion, născut la 18.01.1935 īn localitatea Colibas) si Lidia, născută la data de 5 iunie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, Str. Păcii nr. 3. (660/2008)

8. Furtuna Olga, fiica lui Sava (fiul lui Furtuna Maria, născută la 13.05.1927 īn localitatea Chetrosu) si Lucia, născută la data de 11 iulie 1987 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. G. Enescu nr. 11. (428/2008)

9. Grigorenco Ina, fiica lui Pavel (fiul lui Grigorenco Parfenie, născut la 5.02.1921 īn localitatea Săiti) si Nina, născută la data de 15 septembrie 1985 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Săiti. (413/2008)

10. Grosu Alina, fiica lui Leonid (fiul lui Grosu Vasile, născut la 4.12.1938 īn localitatea Sociteni) si Olga, născută la data de 19 noiembrie 1984 īn raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Moldova nr. 3, ap. 10. (417/2008)

11. Gurghis Alexandru, fiul lui Simionsi Maria (fiica lui Corjan Mihail, născut la 15.12.1926 īn localitatea Pitusca), născut la data de 11 februarie 1984 īn localitatea Pitusca, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Pitusca. (659/2008)

12. Lăcusta Victoria, fiica lui Mihail (fiul lui Lăcusta Lidia, născută la 15.08.1934 īn localitatea Floresti) si Tamara, născută la data de 28 mai 1988 īn localitatea Sevirova, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Sevirova. (419/2008)

13. Martalog Olesea, fiica lui Andrei (fiul lui Grigore, născut la 11.02.1938 īn localitatea Ciocīlteni) si lulia, născută la data de 31 decembrie 1987 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. C. Negruzzi nr. 27, ap. 1. (664/2008)

14. Maxim Serghei, fiul lui Andrei (fiul lui Mihail, născut la 20.10.1927 īn localitatea Pohorniceni) si Niolina, născut la data de 29 septembrie 1985 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pohorniceni. (628/2008)

15. Mihailuta lurie, fiul lui Gheorghe (născut la 12.04.1935 īn localitatea Priozeornoe) si Maria, născut la data de 19 aprilie 1973 īn localitatea Priozeornoe, raionul Chilia, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, raionul Chilia, localitatea Priozeornoe. (694/2008) Copii minori: Mihailuta laroslav, născut la data de 20 iunie 1997; Mihailuta Evelina, născută la data de 18 septembrie 2006.

16. Negru Marina, fiica lui Nicolae si Vasilisa (fiica lui Babin Nicolae, născut īn anul 1927 īn localitatea Sturzovca), născută la data de 2 februarie 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Tiraspol 5/20. (619/2008)

17. Nicorici Galina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe, născut la 12.05.1929 īn localitatea Suri) si Tatiana, născută la data de 24 februarie 1983 īn localitatea Tuia, regiunea Tuia, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 59/2, ap. 27. (636/2008)

18. Pasinschi Victor, fiul lui Vitalie si Olga (fiica lui Rībalco Simion, născut la 6.02.1925 īn localitatea Dubăsarii Vechi), născut la data de 29 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza-Vodă 25/4, ap. 33. (672/2008)

19. Pinteac Rodica, fiica lui Stefan (fiul lui Arsenie, născut la 3.03.1922 īn localitatea Staraia Frumusica) si Zinaida, născută la data de 19 mai 1987 īn localitatea Staroselie, raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Sărata, localitatea Staroselie. (695/2008)

20. Pīslaru Serghei, fiul lui Tudor si Maria (fiica lui Sīrbu lacob, născut la 25.10.1933 īn localitatea Gura Bīcului), născut la data de 20 august 1986 īn localitatea Gura Bīcului, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Gura Bīcului. (642/2008)

21. Postolache Dumitru, fiul lui Dumitru si Maria (fiica lui Mereută Gheorghe, născut la 16.04.1909 īn localitatea Leuseni), născut la data de 4 iulie 1987 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. M. Sadoveanu nr. 1, ap. 1. (584/2008)

22. Postolachi Olga, fiica lui Anatolie si Raisa (fiica lui Ciucium Platon, născut la 18.11.1929 īn localitatea Curesnita), născută la data de 25 mai 1985 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Limba Romană 19/13. (594/2008)

23. Postolachi Petru, fiul lui Nicolai si Anastasia (fiica lui Căus lacov, născut la 14.02.1926 īn localitatea Grătiesti), născut la data de 9 decembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, satul Grătiesti, str. Stefan cel Mare nr. 88. (650/2008)

24. Sabalin Nicolae, fiul lui Oleg si Larisa (fiica lui Oncea Anastasia, născută la 8.03.1932 īn localitatea Rădeni), născut la data de 16 februarie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 9, ap. 64. (641/2008)

25. Schiopu Corina, fiica lui Alexandru si lulia (fiica lui Stavarachi Teodor, născut la 2.01.1920 īn localitatea Olănesti), născută la data de 27 iulie 1987 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, str. Orehovaia nr. 5, ap. 2. (379/2008)

26. Vizitiv Anna, fiica lui Dorian (fiul lui Vizitiv Dumitru, născut la 2.02.1931 īn localitatea Tārnavca) si Elena, născută la data de 1 iulie 1986 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Cervonoarmiiska nr. 63, ap. 55. (383/2008)

27. Zaporojan Daniel, fiul lui Nicolae si Raisa (fiica lui Chilari Grigore, născut la 10.02.1923 īn localitatea Mīndīc), născut la data de 4 decembrie 1985 īn localitatea Mīndīc, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Donduseni, satul Mīndīc. (673/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Amoasii Daniela, fiica lui Fiodor (fiul lui Andrei, născut la 12.09.1931 īn localitatea Cuhurestii de Jos) si Lilia, născută la data de 29 septembrie 1987 īn localitatea Ghindesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Ghindesti. (651/2008)

2. Barbaros Ion, fiul lui Gheorghe (fiul lui Nicolae, născut la 29.03.1923 īn localitatea Căinări) si Nadejda, născut la data de 16 decembrie 1984 īn localitatea Taraclia, raionul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căinări, Str. Prieteniei nr. 15. (589/2008)

3. Botnaru Emilia, fiica lui Constantin (fiul lui Botnaru Hariton, născut la 27.09.1907 īn localitatea Cucuruzeni) si Axenia, născută la data de 18 septembrie 1983 īn localitatea Jora-de-Mijloc, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Zorile. (375/2008)

4. Burca Svetlana, fiica lui Vasile (fiul lui Gavril, născut la 1936 īn localitatea Ozeornoe) si Vera, născută la data de 8 ianuarie 1986 īn localitatea Ozeornoe, raionul Izmail, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, localitatea Ozeornoe, str. Vinogradnaia nr. 9. (632/2008)

5. Bustiuc Victor, fiul lui Alexandru si Pelaghia (fiica lui Rusu Pricopie, născut la 2.08.1922 īn localitatea Nemteni), născut la data de 14 august 1980 īn localitatea Bălăuresti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Bălăuresti. (697/2008)

6. Cebotari Vasile, fiul lui Ivan (fiul lui Vasile, născut īn anul 1932 īn localitatea Grimăncăuti) si Alexandra, născut la data de 20 septembrie 1983 īn localitatea Grimăncăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Grimăncăuti. (633/2008)

7. Chistol Ana, fiica lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 15.02.1937 īn localitatea Satul Nou) si Nina, născută la data de 28 iulie 1986 īn localitatea Satul Nou, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Satul Nou. (637/2008)

8. Colcev Natalia, fiica lui Stefan si Elena (fiica lui Potcoavă Nichifor, născut la 14.04.1923 īn localitatea Baurci-Moldoveni), născută la data de 21 septembrie 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Zīrnesti. (634/2008)

9. Cosman Natalia, fiica lui Vladimir (fiul lui Cosman Pavel, născut la 25.08.1933 īn localitatea Hlina) si Emilia, născută la data de 1 iulie 1984 īn localitatea Lipcani, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, localitatea Lipcani, str. Mihai Eminescu nr. 87, ap. 21. (411/2008 )

10. Cotelea Ina, fiica lui Pavel (fiul lui Cotelea Ion, născut la 14.03.1926 īn localitatea Tigănesti) si Ana, născută la data de 14 octombrie 1984 īn localitatea Tigănesti, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Tigănesti. (454/2008)

11. Cozma Carolina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Haralambie, născut la 2.02.1925 īn localitatea Lărguta) si Vasilisa, născută la data de 2 august 1987 īn localitatea Haragīs, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Haragīs. (635/2008)

12. Darii llie, fiul lui Ivan si Tatiana (fiica lui Tulgara llia, născut la 8.07.1920 īn localitatea Sărăteni), născut la data de 31 ianuarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Budesti, judetul Chisinău. (652/2008)

13. Davnīi Ina, fiica lui Grigore si Liuba (fiica lui Diocher Mihail, născut la 26.11.1929 īn localitatea Olănesti), născută la data de 21 august 1986 īn localitatea Olănesti, raionul Suvorov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan-Vodă, satul Olănesti, Str. Victoriei nr. 41.(631/2008)

14. Frunză Sofia, fiica lui Alexandr (fiul lui Vladimir, născut la 24.08.1925 īn localitatea Grătiesti) si Elena, născută la data de 6 septembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, satul Grătiesti, str. Iu. Gagarin nr. 8. (648/2008)

15. Gherta Roman, fiul lui Valeriu si Eudochia (fiica lui Cantemir Petru, născut la 2.02.1925 īn localitatea Isacova), născut la data de 7 ianuarie 1987 īn localitatea Visniovca, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Isacova. (670/2008)

16. Gīsca Adela, fiica lui Grigorii si Valentina (fiica lui Solonari Vasilii, născut la 1.03.1916 īn localitatea Cuhurestii de Jos), născută la data de 16 aprilie 1986 īn localitatea Cuhurestii de Jos, raionul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Camenca, satul Cuhurestii de Jos. (409/2008)

17. Grumeza Alina, fiica lui Victor si Maria (fiica lui Betivu Constantin, născut la 2.08.1913 īn localitatea Gribova), născută la data de 30 august 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 78, ap. 9. (586/2008)

18. Gurghis Elena, fiica lui Ion (fiul lui Afteni, născut la 12.02.1928 īn localitatea Mircesti) si Claudia, născută la data de 1 mai 1985 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Stefan cel Mare nr. 163, ap. 49. (662/2008)

19. Gurtovoi Vladimir, fiul lui Anatoli (născut la 5.06.1939 īn localitatea Hīrtop) si Raisa, născut la data de 30 iulie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cahul nr. 8, ap. 12. (630/2008) Copii minori: Gurtovaia Evita, născută la data de 25 septembrie 2003; Gurtovoi Arseni, născut la data de 15 iunie 2006.

20. Kalchu Stepan, fiul lui Ion (fiul lui Kalchu Dumitru, născut la 11.07.1932 īn localitatea Orlovca) si Elena, născut la data de 4 februarie 1985 īn localitatea Orlovca, raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Reni, localitatea Orlovca. (376/2008)

21. Lascu Vera, fiica lui Anton si Galina (fiica lui Doros Ion, născut la 20.09.1925 īn localitatea Susleni), născută la data de 22 martie 1987 īn satul Vatici, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Vatici. (665/2008)

22. Māinea Zinaida, fiica lui Vladimir si Tamara (fiica lui Lupu Vasile, născut īn anul 1911 īn localitatea Orlovca), născută la data de 24 iunie 1986 īn localitatea Orlovca, raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Reni, localitatea Orlovca. (639/2008)

23. Miloagă Cristina, fiica lui Leca Gheorghe (fiul lui Grigore, născut la 10.03.1921 īn localitatea Ghelăuza) si Maria, născută la data de 25 februarie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Stefan Vodă nr. 39, judetul Chisinău. (620/2008)

24. Nicora Constantin, fiul lui Valeriu si Elena (fiica lui Arbuz Teodor, născut la 2.08.1931 īn localitatea Căinarii-Vechi), născut la data de 4 noiembrie 1984 īn localitatea Toceni, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Ghica Vodă nr. 18 A. (366/2008)

25. Nină Tatiana, fiica lui Cataraga Tudor (fiul lui Ion, născut la 10.11.1917 īn localitatea Seliste) si Vera, născută la data de 2 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Cetatea Albă nr. 158, ap. 42. (649/2008)

26. Palii Laura, fiica lui Rotundu Filip (fiul lui lachim, născut la 7.09.1920 īn localitatea Climăuti) si Galina, născută la data de 6 august 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Sciusev nr. 44, ap. 2. (645/2008) Copii minori: Palii Beatrice, născută la data de 20 februarie 1999.

27. Pasarari Mariana, fiica lui Ion (fiul lui Trofim, născut la 24.07.1924 īn localitatea Sīrcova) si Tatiana, născută la data de 7 ianuarie 1987 īn localitatea Piscăresti, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Piscăresti. (656/2008)

28. Pricochi Diana, fiica lui Serghei si Raisa (fiica lui Golban Dmitri, născut la 4.07.1933 īn localitatea Bilicenii Vechi), născută la data de 27 martie 1985 īn localitatea Tochile-Răducani, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tochile-Răducani. (471/2008)

29. Pricop Natalia, fiica lui Valentin si Ala (fiica lui Chiriac Gheorghe, născut la 13.03.1940 īn localitatea Călinesti), născută la data de 8 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Nouă nr. 19. (382/2008)

30. Rotari Elena, fiica lui Nicolae (fiul lui Vasile, născut la 29.01.1929 īn localitatea labloana) si Eugenia, născută la data de 10 septembrie 1985 īn localitatea Grigoresti, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare 39/17. (647/2008)

31. Samson Diana, fiica lui Vasilii si Veronica (fiica lui Spīnu Constantin, născut la 17.10.1911 īn localitatea Zgărdesti), născută la data de 24 noiembrie 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Suvorovo nr. 80, ap. 40. (699/2008)

32. Savin Dan, fiul lui Ion si Tamara (fiica lui Gavrilas Petru, născut la 1.07.1925 īn localitatea Molovata), născut la data de 3 iunie 1985 īn localitatea Ivancea, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ivancea. (596/2008)

33. Stamati Mihai, fiul lui Boris (fiul lui Stamati Ion, născut la 15.04.1929 īn localitatea Susleni) si Adela, născut la data de 1 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 18, ap. 7. (381/2008)

34. Soltuian Cornelia, fiica lui Dionis si Lina (fiica lui Barbascumpa Ion, născut la 3.01.1927 īn localitatea Chipesca), născută la data de 21 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Pelivan nr. 9, ap. 1.(667/2008)

35. Talpă Dumitru, fiul lui Vasile (fiul lui Talpă Gavril, născut la 12.03.1930 īn localitatea Corlăteni) si Liudmila, născut la data de 27 august 1983 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Corlăteni. (373/2008)

36. Ursu Maria, fiica lui Nicolae si Larisa (fiica lui Bulat Petru, născut la 27.06.1934 īn localitatea Orac), născută la data de 21 august 1987 īn localitatea Orac, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Orac. (588/2008)

37. Voleanschi Vladimir, fiul lui Sergiu (fiul lui Emilian, născut la 10.12.1925 īn localitatea Alexeevca) si Lucia, născut la data de 3 ianuarie 1984 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. M. Costin nr. 9 A, ap. 12. (696/2008)

38. Zveaghin Alexandru, fiul lui Vladimir si Galina (fiica lui Digori Pavel, născut la 7.07.1923 īn localitatea Bulboaca), născut la data de 24 aprilie 1973 īn localitatea Bulboaca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Bulboaca, str. Troian nr. 5. (590/2008)