MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 971 din 30 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si

pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, ale Codului de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75-78, art. 81 si art. 89, si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 1.073 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

668. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse 2009-2012

 

2.815/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

5.743. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 6 noiembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripii electorale
DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 971

din 30 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificareasi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobareanivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,

precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, ale Codului de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75-78, art. 81 si art. 89, si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, si, în special, ale art. 1, art. 2, art. 3, art. 31, art. 4-8, art. 81, art. 82, art. 9-16, art. 161, art. 17, art. 171, art. 18, art. 181, art. 19-25, art. 251, art. 26 si art. 28 din lege, ale următoarelor acte normative de modificare si completare a Legii nr. 146/1997: Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, Ordonanta Guvernului nr. 34/2001, Ordonanta Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997. De asemenea, exceptia de neconstitutionalitate invocată priveste si Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, Legea nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, Normele metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, Hotărârea Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Hotărârea Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, Codul de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75—78, art. 81 si art. 89, precum si prevederile art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia a fost ridicată de Nica Leon în Dosarul nr. 7.832/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, cauză ce constituie obiectul Dosarului nr. 350D/2008 al Curtii Constitutionale.


La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 534D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de acelasi autor - Nica Leon - în Dosarul nr. 36.858/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 805D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si ale art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Octavian Ciotor în Dosarul nr. 1.850/233/2007 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.036D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1) si (3) si ale art. 15 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Marian Rolf Sintion în Dosarul nr. 41.680/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea asupra unei cereri scrise transmise de autorul exceptiei la dosarul cauzei, prin care acesta solicită amânarea judecătii în vederea îndeplinirii demersurilor pentru angajarea unui apărător.

Având cuvântul asupra cererii de mai sus, reprezentantul Ministerului Public apreciază că nu se impune acordarea unui nou termen de judecată, având în vedere perioada mare de timp dintre momentul invocării exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei de judecată si cel al judecării ei în fata Curtii Constitutionale, în care autorul exceptiei a avut suficient timp pentru angajarea unui apărător.

Deliberând, Curtea respinge cererea de amânare si dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.078D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. m) si art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Nica Leon în Dosarul nr. 9.988/2/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a cauzelor anterior strigate, având în vedere identitatea par t ială de obiect a acestora si similitudinea criticilor de neconstituionalitate formulate.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.078D/2008, nr. 1.036D/2008, nr. 805D/2008 si nr. 534D/2008 la Dosarul nr. 350D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, astfel: ca neîntemeiată, în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a tuturor celorlalte texte de lege si acte normative criticate, deoarece aspectele de neconstitutionalitate sesizate de autorii exceptiilor au fost solutionate în sensul respingerii prin Decizia nr. 501/2008 a Curtii Constitutionale; ca inadmisibilă, în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate referitoare la hotărâri ale Guvernului si norme metodologice de aplicare a diverse acte normative criticate, deoarece acestea nu intră în sfera controlului de constitutionalitate, precum si a exceptiei de neconstitutionalitate a Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, act normativ care nu are nicio legătură cu solutionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin Încheierea din 25 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.832/299/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, cu modificările si completările ulterioare: Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, Ordonanta Guvernului nr. 34/2001, Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 si Normele metodologice de aplicare a acestei ordonante, printre care Hotărârea Guvernului nr. 561/2003; Ordonanta Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 146/1997, Hotărârea Guvernului nr. 783/2004 si Hotărârea Guvernului nr. 797/2005; în special, sunt vizate prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 31, art. 4-8, art. 81, art. 82, art. 9-16, art. 161, art. 17, art. 171, art. 18, art. 181, art. 19-25, art. 251, art. 26 si art. 28 din Legea nr. 146/1997;

- Legea nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie;

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Codul de procedură civilă în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75-78, art. 81 si art. 89, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea acestei ordonante;

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu referire la art. 17 alin. (2).

- Exceptia a fost ridicată de Nica Leon într-o cauză având ca obiect solutionarea unui recurs civil declarat de autorul excep t iei împotriva unei sentinte civile prin care a fost admisă excepia necompetentei materiale a Judecătoriei, invocată de pârâta A.V.A.S, cauză în care recurentului i s-a învederat faptul că nu a achitat taxele de timbru aferente cererii de recurs.

Prin Încheierea din 25 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 36.858/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Nica Leon într-o cauză comercială având ca obiect anularea unei hotărâri a Adunării Generale a Actionarilor si pretentii.

Prin Încheierea din 15 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.850/233/2007, Judecătoria Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si ale art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Exceptia a fost invocată de Octavian Ciotor într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cauze civile prin care acesta a solicitat obligarea pârâtilor la plata unor sume de bani cu titlu de daune morale.

Prin Încheierea din 19 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 41.680/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1) si (3) si ale art. 15 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Exceptia a fost invocată de Marian Rolf Sintion într-un dosar având ca obiect solutionarea unei cauze civile prin care acesta a solicitat obligarea pârâtilor la plata unor daune morale.

Prin Încheierea din 28 martie 2008, pronun t ată în Dosarul nr. 9.988/2/2006, Înalta Curte de Casatie si Justiie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. m) si art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Exceptia a fost ridicată de Nica Leon într-o cauză având ca obiect solutionarea unui recurs formulat împotriva unei sentinte civile prin care a fost anulată, ca netimbrată, cererea reclamantului, având ca obiect, în principal, anularea Hotărârii Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. si, în subsidiar, constatarea refuzului acestuia de a răspunde, contrar obligatiilor prevăzute de Legea nr. 554/2004, la solicitarea sa si obligarea pârâtului la plata unor daune morale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că toate actele si prevederile legislative criticate, dar în special cele cuprinse în Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, care fac referire la sume de bani datorate cu titlu de taxe judiciare si de timbru odată cu introducerea actiunilor si cererilor de judecată, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, sunt neconstitutionale, deoarece încalcă accesul liber la justitie, conditionându-l de achitarea în prealabil a unei taxe de timbru. Aceste taxe judiciare si de timbru sunt injuste, discriminatorii si impun restrictii „formidabile” în înfăptuirea actului de justitie. Or, Legea nr. 146/1997 nu este o lege organică, ci ordinară, astfel că nu poate limita exercitarea dreptului la instantă în conditiile prevăzute de art. 52 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, Sectia a IV-a comercială s i Sectia a III-a civilă, Judecătoria Galati - Sectia civilă i Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului observă mai întâi că Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, iar prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, Hotărârii Guvernului nr. 561/2003, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 si ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 nu pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, aceasta fiind inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992. Cât priveste prevederile Legii nr. 146/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale celor din Codul de procedură civilă, indicate, si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, apreciază că acestea sunt constitutionale.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 este neîntemeiată, în timp ce exceptia de neconstitutionalitate referitoare la celelalte acte normative criticate este inadmisibilă, în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în special ale art. 1, art. 2, art. 3, art. 31, art. 4-8, art. 81, 82, art. 9-16, art. 161, art. 17, art. 171, art. 18, art. 181, art. 19-25, art. 251, art. 26 si art. 28 din aceasta, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 22 mai 2002, ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 iunie 2003, ale art. 75-78, art. 81 si art. 89 din Codul de procedură civilă în forma adoptată în 26 iulie 1993, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, publicată în Monitorul Oficial al


României, Partea I, nr. 725 din 10 august 2005, si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, a fost abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, dispozitiile ordonantei fiind preluate în titlul IX al legii „Impozite si taxe locale”. Asadar, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 1 alin. (3), (4) si (5), art. 4 alin. (2), art. 13, art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1)-(3), art.44 alin. (1)-(3), art. 52 alin. (1) si (2), art. 53, art. 54, art. 56, art. 57, art. 61 alin. (1), art. 82, art. 102 alin. (1), art. 108 alin. (1) si (2), art. 115 alin. (4), art. 131 alin. (1), art. 135 alin. (2) lit. f), art. 136 alin. (5) si ale art. 154 alin. (1). Sunt invocate, de asemenea, prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, Protocolul nr.1 la Conventie, Tratatul de la Lisabona si cel de aderare la Uniunea Europeană, Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum s i dispozitiile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) si (2), art. 7 alin. (1) i (2) si art. 10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale art. 1 s i art. 5 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor i procurorilor si ale art. 2 pct. 40 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că în jurisprudenta sa s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii actelor si prevederilor legale criticate, un exemplu în acest sens fiind Decizia nr. 501 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 19 iunie 2008, prin care instanta de contencios constitutional a respins exceptia având un obiect asemănător si cu o motivare similară celei formulate în prezenta cauză.

În lipsa unor elemente noi, de natură să determine modificarea acestei jurispruden t e si pentru identitate de ratiune, atât considerentele, cât si soluia acestei decizii se mentin si în prezenta cauză.

În plus, în cauză sunt criticate prevederile art. 75-78, art. 81 si ale art. 89 din Codul de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si sunt invocate, suplimentar, normele art. 1 alin. (5) si ale art. 44 alin. (1)-(3) din Constitutie, precum si celelalte acte juridice internationale indicate.

Prevederile art. 75-78 si ale art. 81 din Codul de procedură civilă sunt cuprinse în Capitolul V - Asistenta judiciară si reglementează conditiile în care aceasta este încuviintată de instantă, inclusiv faptul că cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri pentru încuviintarea asistentei judiciare vor fi puse în sarcina celeilalte părti, dacă aceasta a căzut în pretentiile sale (art. 81). Articolul 89 din acelasi cod contine prevederi procedurale referitoare la citatii si comunicarea actelor de procedură: termenul în care citatia trebuie să fie înmânată părtii - 5 zile înaintea termenului de judecată, sub sanctiunea nulitătii, conditiile în care acest termen poate fi scurtat, modalitatea acoperirii oricărui viciu de procedură prin înfătisarea părtii în instantă, în persoană sau prin mandatar si dreptul părtii de a cere amânarea dacă nu i s-a înmânat citatia în termen.

Art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - criticat, de asemenea - prevede: „(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu exceptia celor care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare.”

Curtea constată, asadar, că textele din Codul de procedură civilă si din Legea nr. 554/2004, criticate, cu exceptia art. 89 din Codul de procedură civilă, contin dispozitii referitoare, pe de o parte, la acordarea de reduceri sau scutiri cu prilejul încuviintării asistentei judiciare si, pe de altă parte, la taxarea conform Legii nr. 146/1997 a cererilor specifice contenciosului administrativ.

Criticile de neconstitutionalitate constau în aceea că aceste prevederi îngrădesc în principal accesul liber la justitie prin impunerea taxei judiciare de timbru. Fată de aceste sustineri, Curtea constată că nu sunt întemeiate, pentru aceleasi considerente retinute de Curtea Constitutională în Decizia nr. 501 din 6 mai 2008 indicată mai sus.

Cât priveste invocarea principiului ocrotirii si garantării dreptului de proprietate privată, prevăzut de art. 44 alin. (1)-(3) din Constitutie, si a celorlalte acte juridice internationale indicate: art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, Protocolul nr. 1 la Conventie, Tratatul de la Lisabona si cel de aderare, Declaratia Universală a Drepturilor Omului - Curtea constată că acestea nu sunt întemeiate. Totodată, principiul separatiei si echilibrului puterilor legislativă, executivă si judecătorească statuat de art. 1 alin. (4) din Constitutie nu are nicio incidentă în prezenta cauză. Prevederile constitutionale si conventionale referitoare la protectia proprietătii private nu sunt încălcate, deoarece taxele judiciare de timbru se justifică, pe de o parte, prin accesul la serviciul public, dar nu gratuit, la justitie, iar, pe de altă parte, acestea se recuperează de la partea adversă în situatia în care a căzut în pretentii.

Cât priveste invocarea numeroaselor acte juridice internationale, Curtea constată că o asemenea critică nu poate fi primită atât timp cât în motivarea exceptiei nu este indicat un anume text pretins a fi încălcat, ci se invocă un act normativ în totalitatea sa. Or, astfel cum constant a retinut în jurisprudenta sa, Curtea nu se poate substitui în motivarea autorului exceptiei, iar o simplă indicare a unui întreg act juridic international nu poate fi considerată o adevărată motivare a exceptiei de neconstitutionalitate, formulată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”.

În sfârsit, invocarea în motivarea exceptiei a unor prevederi cuprinse în Legea nr. 303/2004 si 304/2004 nu poate avea valoarea unei critici de neconstitutionalitate din moment ce Curtea Constitutională examinează dispozitiile legale supuse controlului prin raportare la normele si principiile cuprinse în Constitutie si alte acte juridice internationale la care România este parte, si nu fată de alte prevederi continute de legislatia în vigoare. Totodată, Curtea nu are competente legale nici în ceea ce priveste pretinsele necorelări sau contradictii dintre diverse acte sau dispozitii normative aflate în vigoare.

Totodată, Curtea observă că Legea nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, criticată, nu are nicio legătură cu solutionarea fondului litigiului, astfel că, în temeiul art. 29 alin. (1) teza finală si alin. (6) din Legea nr. 47/1992, această exceptie urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

De asemenea, Curtea reaminteste că, potrivit competentei sale stabilite de art. 146 lit. d) din Constitutie, în sfera actelor normative supuse controlului de constitutionale a posteriori intră doar legile si ordonantele în vigoare. Ca atare, exceptia de neconstitutionalitate referitoare la altă categorie de acte normative, respectiv hotărâri de Guvern si norme metodologice de aplicare - indicate în critica de neconstitutionalitate —, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, exceptie ridicată de Nica Leon în Dosarul nr. 7.832/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

2. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Codul de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75—78, art. 81 si 89, si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia a fost ridicată de Nica Leon în dosarele nr. 7.832/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, nr. 36.858/3/2007 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a IV-a comercială si nr. 9.988/2/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, respectiv de Octavian Ciotor în Dosarul nr. 1.850/233/2007 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă si de Marian Rolf Sintion în Dosarul nr. 41.680/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.073

din 14 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public,

provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată de Nicolae Tîr în Dosarul nr. 3.171/107/2007 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent sef referă asupra cauzei, arătând că autorul exceptiei a depus la dosar un „memoriu” în care solicită admiterea criticii de neconstitutionalitate si, în temeiul art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă, judecarea în lipsă.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 6 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.171/107/2007, Tribunalul Alba - Sectia civilă a sesizat


Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Exceptia a fost ridicată de Nicolae Tîr cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei autorul exceptiei sustine, în esentă, că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constitutie. În acest sens, arată că recalcularea dreptului la pensie a cetătenilor prin luarea în considerare la stabilirea punctajului mediu anual a stagiului minim de cotizare prevăzut de legislatia în vigoare la data iesirii la pensie este contrară principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor si instituie o discriminare între cetătenii care se află în situatii identice, dar care s-au pensionat sub imperiul unor norme diferite.

Tribunalul Alba - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, sens în care aminteste jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, memoriul autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005 si aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005, dispozitii potrivit cărora „Determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.”

Autorul exceptiei consideră că acest text de lege este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 47 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor si la dreptul la pensie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în esentă, autorul exceptiei este nemultumit de faptul că, efect al dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, recalcularea pensiei se face potrivit legisla t iei în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie. În situaia concretă, autorul exceptiei fiind pensionat sub imperiul Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistenta socială, publicată în Buletinul Oficial al României, nr. 82 din 6 august 1977, stagiul său complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de această lege. Or, în opinia sa, acest lucru creează o discriminare între persoanele pensionate sub imperiul legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, si cele pensionate ulterior intrării în vigoare a acestei legi.

Fată de aceste argumente, Curtea retine că, potrivit art. 47 din Constitutie, cetătenii au dreptul la pensie si la alte forme de asigurări sociale si măsuri de protectie socială, în conditiile stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, conditiile si criteriile de acordare a acestora, modul de calcul si cuantumul lor valoric, în raport cu posibilitătile create prin resursele financiare disponibile, si să le modifice în concordantă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare. Prin urmare, situatia diferită în care se află cetătenii în functie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozitiilor constitutionale care consacră egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si discriminări, si nici a celor care consacră dreptul la pensie.

În plus, Curtea constată că o solutie contrară celei criticate de autorul exceptiei, prin care legea ar schimba conditiile privind stagiul de cotizare existente la data deschiderii dreptului la pensie, ar avea semnificatia unei încălcări a principiului neretroactivitătii legii, contravenind astfel art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată de Nicolae Tîr în Dosarul nr. 3.171/107/2007 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii,

Familiei si Egalitătii de Sanse 2009-2012

 

Având în vedere :

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/ 2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse 2009—2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Planul sectorial de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va fi dus la îndeplinire de directiile din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, precum si de institutiile aflate în raporturi de subordonare ori coordonare sau sub autoritatea ministerului, care vor urmări modul de realizare a cercetării pe etape si implementarea rezultatelor cercetării.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2008.

Nr. 668.

 

ANEXĂ

 

PLAN SECTORIAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse 2009-2012

 

Prezentul plan sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse 2009-2012, denumit în continuare Planul sectorial de cercetare-dezvoltare, este elaborat în baza prevederilor art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Atribuirea contractelor de finantare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004.

Obiectivul general al Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniile pietei muncii, protectiei sociale, securitătii si sănătătii în muncă este de a permite fundamentarea stiintifică a dezvoltării politicilor din aria de responsabilitate a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, denumit în continuare MMFES, prin finantarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare cu caracter aplicativ, focalizate către politicile privind cresterea ocupării fortei de muncă, dezvoltarea si diversificarea sistemelor de protectie socială si promovarea securitătii si sănătătii în muncă.

Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetării sunt MMFES, în calitate de autoritate natională care stabileste strategia si politicile în domeniile muncii si afacerilor sociale, institutiile aflate în raporturi de subordonare ori coordonare sau sub autoritatea MMFES (Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Inspec t ia Muncii, Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati, Inspectia Socială, Agentia Natională pentru Protec t ia Familiei, Autoritatea Natională pentru Persoane cu Handicap, Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului), instituii de drept public si privat cu atributii si preocupări în domeniul social, organizatiile patronale si sindicale, organizatiile neguvernamentale, întreprinderile si/sau unitătile, indiferent de modul de organizare si forma de proprietate.

Planul sectorial de cercetare-dezvoltare este structurat în 5 programe aferente principalelor domenii de responsabilitate ale MMFES:

1. Programul „Piata muncii”

2. Programul „Pensii”

3. Programul „Incluziune socială”

4. Programul „Mobilitatea lucrătorilor”

5. Programul „Securitate si sănătate în muncă”

 

DESCRIEREA PROGRAMELOR COMPONENTE ALE PLANULUI SECTORIAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

 

1. Programul „Piata muncii” 1.1. Scopul

Ocuparea fortei de muncă, formarea profesională continuă, gestionarea resurselor umane în perspectiva provocărilor demografice si dinamicii economiei au devenit elemente majore ale preocupărilor decidentilor politici, partenerilor sociali si mediului academic.

La nivelul Uniunii Europene a devenit prioritară promovarea unei maniere integrate de proiectare si aplicare a politicilor specifice domeniilor macroeconomic, microeconomic si ocupării fortei de muncă pentru a asigura succesul Strategiei Lisabona. România s-a aliniat acestui deziderat, adoptând Programul national de reforme 2007-2010 (PNR) si, succesiv, planuri de implementare.

O componentă importantă a acestui demers programatic este sectiunea „Piata muncii”, prin care România si-a asumat ca priorităti consolidarea pietei muncii (prin îmbunătătirea accesului pe piata muncii, flexibilizarea pietei muncii, prelungirea vietii active, activarea fortei de muncă din zonele rurale) si îmbunătătirea calitătii resurselor umane (inclusiv prin dezvoltarea educatiei si formării profesionale în conformitate cu cerintele pietei muncii si cresterea participării la formarea profesională continuă).

Scopul Programului „Piata muncii” este de a sprijini MMFES si celelalte institutii din sistemul ministerului, în special Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, în fundamentarea tehnică si stiintifică a măsurilor adoptate pentru implementarea obiectivelor de reformă incluse în PNR si pentru participarea la metoda deschisă de coordonare la nivelul Uniunii Europene în domeniul ocupării fortei de muncă (Strategia europeană de ocupare, procesele de învătare reciprocă).

1.2. Durata

Durata Programului „Piata muncii” este de maximum 48 de luni calendaristice.

1.3. Bugetul

Bugetul estimat al Programului „Piata muncii” este de 23.075 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumă de 5.219 mii lei.

Necesarul de finantare pentru cele 48 de luni calendaristice este:

• 2009: 5.219 mii lei;

• 2010: 9.600 mii lei;

• 2011: 6.222 mii lei;

• 2012: 2.034 mii lei.

1.4. Obiectiv specific

Obiectivul specific al Programului „Piata muncii” este cresterea capacitătii administrative generale a MMFES si a institutiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFES de a dezvolta si de a aplica strategii si planuri de actiuni integrate destinate cresterii nivelului de ocupare a fortei de muncă la nivel national, regional si local.

Prin efectuarea de studii aplicate cu privire la ocuparea fortei de muncă si formare a resurselor umane vor fi sustinute:

• realizarea angajamentelor asumate prin PNR în contextul relansării Strategiei de la Lisabona si pregătirea administratiei si a partenerilor sociali pentru dezbaterea si proiectarea strategiilor post-Lisabona la nivel comunitar (strategii pentru următorul deceniu);

• construirea de instrumente specifice de fundamentare a politicilor, de monitorizare si evaluare a implementării acestora;

• elaborarea prognozelor asupra evolutiilor viitoare ale fortei de muncă (evolutia ocupatiilor, cererea de calificări, modificări ale pietei muncii).

1.5. Rezultatele estimate ale Programului „Piata muncii”

1.5.1. Capacitate administrativă consolidată pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor (strategii, programe, legislatie) în domeniul ocupării fortei de muncă

1.5.2. Metodologii si instrumente elaborate de evaluare a calitătii ocupării, capacitătii de integrare si adaptare a lucrătorilor pe piata muncii, capacitătii de gestionare a resurselor umane capacitătii de generare de locuri de muncă, cresterii ocupării de calitate în mediul rural, mentinerii lucrătorilor vârstnici pe piata muncii

1.5.3. Analize de impact efectuate cu privire la legislatia impozitării si taxării muncii asupra ocupării si politicilor de stimulare a ocupării pentru diferite categorii de lucrători (tineri, vârstnici, comunităti defavorizate), evolutii ale pietei muncii, inclusiv ale cererii de calificări pe termen lung

1.5.4. Actualizarea Clasificării ocupatiilor din România pe baze stiintifice, în functie de evolutia pietei muncii

2. Programul „Pensii”

2.1. Scopul

Sistemul de pensii din România a cunoscut transformări majore în ultimii ani. România a implementat în ultimii ani o reformă profundă a sistemului prin operationalizarea componentei administrate privat (pilonul al II-lea) si a celei voluntare/ocupationale (pilonul al III-lea).

Scopul Programului „Pensii” este de a sprijini pilonul public de pensii (pilonul I) în vederea asigurării sustenabilitătii pe termen lung si a unui nivel adecvat al prestatiilor.

2.2. Durata

Durata Programului „Pensii” este de maximum 36 de luni calendaristice.

2.3. Bugetul

Bugetul estimat al Programului „Pensii” este de 2.610 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumă de 500 mii lei.

Necesarul de finantare pentru cele 36 de luni calendaristice este:

• 2009: 500 mii lei;

• 2010: 1.510 mii lei;

• 2011: 600 mii lei.

2.4. Obiectiv specific

Obiectivul specific al Programului „Pensii” este consolidarea capacitătii administrative a sistemului public de pensii.

Prin efectuarea de studii aplicate cu privire la sistemul de pensii din perspectiva organizării si functionării va fi sustinută dezvoltarea structurilor functionale, a sistemului informational statistic si a strategiilor în vederea asigurării sustenabilitătii pe termen lung a sistemului public de pensii.


2.5. Rezultatele estimate ale Programului „Pensii”

2.5.1. Capacitate administrativă consolidată a sistemului public de pensii

2.5.2. Sistem informational statistic pentru pensiile publice dezvoltat

2.5.3. Prognoze privind evolutia sustenabilitătii financiare a schemei publice de pensii si modele alternative de asigurare a sustenabilitătii acesteia

3. Programul „Incluziune socială”

3.1. Scopul

Politicile elaborate de autoritătile române în domeniul incluziunii sociale vizează dezvoltarea si consolidarea structurilor institutionale la nivel national si teritorial (inclusiv prin dezvoltarea unui sistem national de coordonare si monitorizare a politicilor de incluziune socială), diversificarea măsurilor de protectie socială pentru grupurile defavorizate si reducerea dependentei beneficiarilor de sistemul de asistentă socială prin dezvoltarea laturilor „active” ale protectiei sociale: ocupare si servicii sociale.

Guvernul României a adoptat o serie de strategii sectoriale adresate grupurilor vulnerabile, obiectivul global al dezvoltării politicilor sociale în România fiind cresterea calitătii vietii cetătenilor.

Prin elaborarea si adoptarea Raportului strategic privind protectia socială si incluziunea socială, România participă la procesul de coordonare la nivelul Comunitătii Europene a politicilor dedicate protectiei sociale si incluziunii sociale. Documentul a stabilit principalii pasi strategici de urmat în domeniul protectiei sociale, printr-o abordare într-o dimensiune partenerială, propunând si responsabilitătile partenerilor din societate. Implementarea acestor priorităti se poate face prin efortul autoritătilor centrale si implicarea tuturor actorilor, si anume: autorităti locale, organizatiile angajatorilor, sindicate, organizatii ale societătii civile, organizatii/asociatii ale beneficiarilor, mediu academic etc.

Promovarea incluziunii grupurilor dezavantajate va avea ca efect pe termen lung continuarea cresterii economice, întărirea coeziunii sociale si va asigura garantarea sustenabilitătii financiare a sistemului de protectie socială.

Scopul Programului „Incluziune socială” este de a sustine sistemul national de coordonare si monitorizare a politicilor de incluziune socială, prin obtinerea de date si informatii cu privire la caracteristicile grupurilor vulnerabile, impactul politicilor de protectie socială si elaborarea unor recomandări pentru directiile viitoare de actiune în domeniu.

3.2. Durata

Durata Programului „Incluziune socială” este de maximum 36 de luni calendaristice.

3.3. Bugetul

Bugetul estimat al Programului „Incluziune socială” este de 11.090 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumă de 3.650 mii lei.

Necesarul de finantare pentru cele 36 de luni calendaristice este:

• 2009: 3.650 mii lei;

• 2010: 6.540 mii lei;

• 2011: 1.390 mii lei.

3.4. Obiectiv specific

Obiectivul specific al Programului „Incluziune socială” este promovarea unor politici cuprinzătoare de incluziune socială în vederea cresterii gradului de coeziune socială.

3.5. Rezultatele estimate ale Programului „Incluziune socială”

3.5.1. Consolidarea sistemului national de coordonare si monitorizare a politicilor de incluziune socială

3.5.2. Set de recomandări pentru dezvoltarea politicilor dedicate reconcilierii vietii familiale cu cea profesională, îmbunătătirea sistemului de acordare a prestatiilor sociale, îmbunătătirea politicilor de incluziune socială pentru diferite grupuri defavorizate

3.5.3. Cercetări sociologice asupra conditiilor de viată si calitătii vietii

3.5.4. Evaluări de impact asupra aplicării legislatiei privind ajutoarele de căldură

4. Programul „Mobilitatea lucrătorilor”

4.1. Scopul

Scopul Programului „Mobilitatea lucrătorilor” este de a sustine dezvoltarea, pe fundamente stiintifice, a politicilor dedicate migratiei fortei de muncă din perspectiva mobilitătii geografice.

Evaluările propuse în cadrul acestui program vor viza dubla dimensiune a migratiei (emigratie si imigratie) si pozitionarea politicilor pe care România le va dezvolta în functie de prognozele pe termen mediu si lung.

De asemenea, programul are în vedere si realizarea unei analize de impact în ceea ce priveste aplicarea de către România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială si va sustine din punct de vedere tehnic prevederile bugetare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare generate de aplicarea regulilor comunitare în acest domeniu.

4.2. Durata

Durata Programului „Mobilitatea lucrătorilor” este de maximum 36 de luni calendaristice.

4.3. Bugetul

Bugetul estimat al Programului „Mobilitatea lucrătorilor” este de 3.902 mii lei, pentru anul 2009 nefiind prevăzute cheltuieli.

Necesarul de finantare pentru cele 36 de luni calendaristice este:

• 2010: 500 mii lei;

• 2011: 1.502 mii lei;

• 2012: 1.900 mii lei.

4.4. Obiectiv specific

Obiectivul specific al Programului „Mobilitatea lucrătorilor” este constituirea unui sistem integrat de management al fluxurilor migratiei lucrătorilor si perfectionarea sistemelor de protectie socială pentru lucrătorii migranti.

4.5. Rezultatele estimate ale Programului „Mobilitatea lucrătorilor”

4.5.1. Cercetare pentru estimarea dimensiunii, tendintelor si efectelor migratiei asupra pietei muncii

4.5.2. Dezvoltarea sistemului integrat de management al fluxurilor migratiei lucrătorilor

4.5.3. Evaluarea impactului aplicării regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială asupra sistemului de securitate socială din România

4.5.4. Prognoză pe termen mediu si lung a cheltuielilor suplimentare legate de aplicarea regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială

5. Programul „Securitate si sănătate în muncă”

5.1. Scopul

Securitatea si sănătatea în muncă reprezintă unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de muncă si afaceri sociale.

Ca suport tehnic si stiintific pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de actiuni al Strategiei nationale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, MMFES si celorlalte institutii implicate le sunt necesare studii si cercetări de specialitate în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

Scopul Programului „Securitate si sănătate în muncă” este de a furnizarea suportul tehnic si stiintific pentru fundamentarea deciziilor în vederea implementării Strategiei nationale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă pentru perioada 2008—2013, elaborată în concordantă cu documentul programatic la nivel european „Îmbunătătirea calitătii si productivitătii în muncă: Strategia comunitară 2007—2012 privind sănătatea si securitatea în muncă”.

Programul „Securitate si sănătate în muncă” este componentă definitorie a planului de actiuni al Strategiei nationale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă pentru perioada 2008-2013 a MMFES, iar realizarea lui reprezintă o componentă a actiunilor desfăsurate în scopul îmbunătătirii nivelului de securitate si sănătate în muncă la nivelul întreprinderilor si/sau unitătilor.

5.2. Durata

Programul „Securitate si sănătate în muncă” se va derula pe o perioadă de maximum 36 de luni calendaristice.

5.3. Bugetul

Bugetul estimat al Programului „Securitate si sănătate în muncă” este de 3.605 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumă de 1.265 mii lei.

Programul „Securitate si sănătate în muncă” se va derula pe o perioadă de maximum 36 de luni calendaristice; în acest context se estimează un necesar de finantare după cum urmează:

• anul 2009 - 1.265 mii lei;

• anul 2010 - 1.270 mii lei;

• anul 2011 - 1.070 mii lei.

5.4. Obiectivele specifice ale Programului „Securitate si sănătate în muncă”

5.4.1. Îmbunătătirea continuă a nivelului de securitate si sănătate în muncă are ca scop dezvoltarea măsurilor de securitate si sănătate în muncă în vederea ameliorării conditiilor de muncă, precum si asigurării unor masini si echipamente individuale de protectie sigure pentru lucrători.

5.4.2. Sprijinirea angajatorilor din punct de vedere metodologic în vederea realizării activitătilor de prevenire si protectie în domeniul securitătii si sănătătii în muncă are ca scop dezvoltarea suportului pentru aplicarea legislatiei în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, reducerea costurilor generate de accidentele de muncă si bolile profesionale (umane, economice, sociale), îmbunătătirea imaginii firmelor si a sigurantei produselor oferite, includerea aspectelor legate de securitate si sănătate în strategia de dezvoltare a firmelor, dezvoltarea de instrumente de evaluare si monitorizare a riscurilor profesionale.

5.4.3. Constientizarea actorilor implicati în realizarea activitătii de securitate si sănătate în muncă are ca scop dezvoltarea culturii de prevenire prin utilizarea unor instrumente în vederea diseminării si popularizării bunelor practici în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

5.4.4. Integrarea securitătii si sănătătii în muncă în programele de învătământ si de formare profesională are ca scop furnizarea informatiilor necesare în vederea cresterii nivelului de constientizare în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, la nivel preuniversitar si universitar, în concordantă cu obiectivul european de dezvoltare a unei culturi autentice de prevenire a riscurilor.

5.5. Rezultatele estimate ale Programului „Securitate si sănătate în muncă”

5.5.1. Îmbunătătirea cadrului legislativ si a nivelului de securitate si sănătate în muncă

5.5.2. Dezvoltarea de instrumente, seturi de recomandări si solutii în vederea cresterii capacitătii întreprinderilor de implementare a legislatiei în vigoare care transpune legislatia comunitară în domeniu

5.5.3. Cresterea capacitătii întreprinderilor de gestionare a securitătii si sănătătii în muncă, în scopul cresterii competitivitătii economice si pe piata muncii

5.5.4. Reducerea numărului de cazuri de accidente si îmbolnăviri profesionale, având ca efect reducerea costurilor cu prestatiile de asigurări sociale, cu cheltuielile de sănătate, precum si cresterea performantelor economice ale întreprinderilor

5.5.5. Cresterea calitătii serviciilor furnizorilor de formare profesională prin stabilirea cerintelor si a competentelor necesare formării lucrătorilor cu atributii în domeniul securitătii si sănătătii în muncă

Lista proiectelor cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare 2009-2012 este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul plan sectorial de cercetare-dezvoltare.

 


ANEXA la planul sectorial de cercetare-dezvoltare

 

LISTA PROIECTELOR

cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei sl Egalitătii de Sanse 2009-2012

Denumire: Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MMFES în domeniul pietei muncii, protectiei sociale, securitătii sl sănătătii în muncă 2009-2012

 

Suma totală: 45.687 mii lei

2009-10.624 mii lei

2010 - 19.725 mii lei

2011-11.384 mii lei

2012-4.434 mii lei

 

PROGRAMUL „PIATA MUNCII"

 

Total: 24.480 mii lei

2009 - 5.219 mii lei

2010 - 9.905 mii lei

2011 - 6.822 mii lei

2012 - 2.534 mii lei

 

Obiectiv specific: Cresterea capacitătii administrative generale a MMFES si a institutiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFES de a dezvolta si de a aplica strategii si planuri de actiune integrate destinate cresterii nivelului de ocupare a fortei de muncă în plan national, regional si local

- mii lei -

Nr. cit

Denumirea proiectului

Durata - luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011/ Valoare 2012

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

0

1

2

3

4

5

6

Actiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la ocuparea fortei de muncă si formarea resurselor umane

1.

Mecanisme de crestere a capacitătii României de gestionare a resurselor umane în contextul politicilor de ocupare a fortei de muncă, formare profesională si incluziune socială

24

1.096/0/350/746/0

Studiu cu privire la capacitatea de gestionare a resurselor umane

Diseminarea mecanismelor de crestere a capacitătii de gestionare a resurselor umane

Construirea metodologiei de investigare a stării de fapt cu privire la capacitatea de gestionare a resurselor umane

Aplicarea metodologiei, analiza rezultatelor si propunerea de mecanisme de crestere a capacitătii României de gestionare a resurselor umane în contextul politicilor de ocupare a fortei de muncă, formare si incluziune socială

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES în domeniul formării profesionale a fortei de muncă si al ariilor conexe - ocuparea fortei de muncă si incluziune socială

Sprijinirea partenerilor sociali si a mediului de afaceri cu privire la gestionarea resurselor umane prin publicarea si diseminarea rezultatelor studiului (organizarea unui eveniment de diseminare si postarea rezultatelor pe website-ul MMFES)

2.

Studiu privind gradul de ocupabilitate în rândul persoanelor apartinând comunitătilor defavorizate si efectul măsurilor de stimulare a ocupării fortei de muncă pentru grupurile sociale vulnerabile

24

1.800/0/650/1.150/0

Adaptarea măsurilor de stimulare a ocupării fortei de muncă la specificul grupurilor defavorizate Evaluare de impact privind politicile de stimulare a ocupării fortei de muncă pentru grupurile sociale vulnerabile Identificarea si diseminarea exemplelor de bună practică pentru dezvoltarea economică si socială a comunitătilor defavorizate

Elaborarea metodologiei de analiză, analiza gradului de ocupabilitate în rândul persoanelor apartinând comunitătilor defavorizate, propunerea de măsuri de dezvoltare

Elaborarea si aplicarea metodelor de investigare si elaborarea evaluării de impact privind politicile de stimulare a ocupării fortei de muncă pentru grupurile sociale vulnerabile

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES în domeniu si adaptarea modalitătilor de interventie ale Agentiei Nationale pentru

Ocuparea Fortei de Munca

Cresterea capacitătii de actiune a altor actori relevanti pentru promovarea ocupării fortei de muncă în rândul grupurilor defavorizate


3.

Metode de măsurare a calitătii locurilor de muncă si politici dedicate îmbunătătirii nivelului calitătii

36

1.600/0/700/500/400

Analiza comparativă a experientei diferitelor tări europene

Investigarea operatorilor economici din România cu privire la metodele si măsurile aplicate

Set de metode si măsuri de îmbunătătire a calitătii locurilor de muncă

Analiza experientei diferitelor tări europene, investigarea operatorilor economici din România cu privire la metodele si măsurile aplicate, propunerea celor mai bune metode si măsuri de îmbunătătire a calitătii locurilor de muncă

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

4.

Strategie pentru promovarea ocupării fortei de muncă în rândul persoanelor vârstnice

36

1.590/690/500/400/0

Studiu privind impactul politicilor de stimulare a îmbătrânirii active asupra calitătii ocupării fortei de muncă

Cercetare asupra perceptiilor populatiei vârstnice ocupate cu privire ia prelungirea vietii active

Ghid de bune practici privind îmbătrânirea activă

Analiza cadrului legal si institutional, investigarea gradului de absorbtie a pietei muncii românesti, analiza experientei diferitelor tări în elaborarea strategiilor de promovare a ocupării vârstnicilor

Elaborarea si validarea de către factorii decidenti a unui proiect de strategie pentru promovarea ocupării în rândul persoanelor vârstnice si prelungirea vietii active

Construirea instrumentului si a metodologiei de investigare, aplicarea metodologiei si analiza rezultatelor obtinute

Analiza experientei diferitelor tări europene, investigarea operatorilor economici din România cu privire la metodele si măsurile aplicate, propunerea celor mai bune metode si măsuri de îmbunătătire a calitătii locurilor de muncă

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

Investigarea si diseminarea diferitelor practici de promovare a îmbătrânirii active

Editarea si distribuirea ghidului de bune practici, util managerilor de întreprindere

5.

Cercetare asupra programelor de actiune vizând cresterea ocupării fortei de muncă de calitate în mediul rural

36

1.600/0/600/500/500

Studiu privind situatia actuală si de perspectivă din mediul rural si potentialul de dezvoltare a locurilor de muncă de calitate

Cercetare asupra perceptiilor si atitudinilor lucrătorilor din mediul rural

Ghid de bune practici în stimularea ocupării fortei de muncă în mediul rural

Analiza stării de fapt, identificarea ariilor si domeniilor de dezvoltare economică, analiza gradului de acoperire cu resurse umane, propunerea de măsuri si programe de actiune în vederea cresterii ocupării fortei de muncă de calitate în mediul rural

Investigarea diferitelor practici de stimulare a ocupării fortei de muncă în mediul rural si desprinderea celor mai bune dintre acestea, diseminarea lor actorilor interesati

Construirea instrumentului si a metodologiei de investigare, aplicarea metodologiei si analiza rezultatelor obtinute

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

Editarea si distribuirea ghidului de bune practici


0

1

2

3

4

5

6

6.

Cercetare privind modalitătile de institutionalizare a conceptului de responsabilitate socială a întreprinderilor

12

250/0/250/0/0

Studiu asupra gradului de asimilare a conceptului de responsabilitate socială a întreprinderilor din România Analiză a caracteristicilor modelelor de responsabilitate socială a întreprinderilor

Analiză de impact privind asimilarea în mediul economic si de afaceri românesc, precum si în cadrul institutional al pietei muncii a conceptului de responsabilitate socială a întreprinderilor

Studierea gradului de asimilare a conceptului de responsabilitate socială a întreprinderilor din România, prezentarea caracteristicilor modelelor de responsabilitate socială a întreprinderilor, analiză de impact privind asimilarea în mediul economic si de afaceri românesc, precum si în cadrul institutional al pietei muncii a conceptului de responsabilitate socială a întreprinderilor

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES în domeniu

Sprijinirea partenerilor sociali, a mediului deafaceri cu privire la dezvoltarea si aplicarea unor proiecte de tip responsabilitatea socială a corporatiilor

7.

Politici si măsuri de stimulare a tranzitiei de la perioade inactive la cele active pe parcursul carierei femeilor

12

300/300/0/0/0

Studiu privind eficacitatea si eficienta politicilor de stimulare a participării economice a fortei de muncă feminine si a revenirii acesteia pe piata muncii, după perioade de inactivitate

Elaborarea metodologiilor si instrumentelor de analiză; efectuarea cercetărilor; elaborarea, validarea si diseminarea Studiului privind eficacitatea si eficienta politicilor de stimulare a participării economice a fortei de muncă feminine si a revenirii acesteia pe piata muncii după perioade de inactivitate

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

8.

Evaluarea impactului politicilor specifice sistemului de asigurări sociale pentru somaj asupra calitătii ocupării fortei de muncă si flexisecuritătii

24

1.034/0/0/400/634

Studiu integrat asupra politicilor specifice sistemului de asigurări sociale pentru somaj (de tip pasiv si activ) si interactiunii din perspectiva creării unor sanse de ocupare de calitate a fortei de muncă

Stabilirea metodologiei de evaluare a impactului, definirea calitătii ocupării fortei de muncă, construirea grupurilor de investigare, aplicarea anchetei, calcularea regresiilor, evaluarea impactului

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

Sprijinirea partenerilor sociali, a mediului de afaceri si a altor factori interesati în activitătile specifice implementării conceptului si a principiilor flexisecuritătii

9.

Evaluarea impactului măsurilor active asupra ocupării durabile a fortei de muncă si distributiei veniturilor pe baza metodelor econometrice

24

1.883/883/1000/0/0

Model econometric de analiză Culegerea informatiilor Calculul indicatorilor Calculul impactului

Definirea modelului econometric de analiză, culegerea informatiilor pentru calculul indicatorilor, calculul impactului

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

10.

Studiu privind impactul politicilor privind insertia tinerilor pe piata muncii

36

1.804/404/900/500/0

Investigatie privind perceptiile tinerilor privind oportunitatea si riscurile integrării pe piata muncii românească si europeană

Studiu de impact privind insertia tinerilor pe piata muncii

Proiectarea metodologiei de evaluare a impactului, aplicarea ei si întocmirea raportului de cercetare

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

Ajustarea metodelor de interventie specifice Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru cresterea eficientei


11.

Evaluarea impactului politicii de formare profesională continuă asupra pietei muncii

24

1.211/511/700/0/0

Cercetare asupra impactului politicii de formare profesională continuă asupra pietei muncii

Construirea instrumentului si a metodologiei de investigare, aplicarea metodologiei si analiza rezultatelor obtinute

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

Diseminare în rândul partenerilor sociali si al altor actori interesati

12.

Proiectii privind cererea de fortă de muncă la nivel national si regional si prognoză pe termen mediu si lung a necesarului de calificări

36

2.026/0/500/1.026/500

Proiectie a cererii de fortă de muncă Prognoză pe termen mediu si lung a necesarului de calificări

Definirea parametrilor modelului de proiectie a cererii de fortă de muncă, culegerea datelor, aplicarea modelului si analiza rezultatelor

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

13.

Elaborarea de analize ocupationale pentru ocupatiile care si-au modificat continutul si pentru cele nou-intrdduse pe piata muncii

24

3.300/1.650/1.650/0/0

Elaborarea analizelor ocupationale în functie de cererile de revizuire a Clasificării ocupatiilor din România (COR)

Sprijinirea actualizării COR, fundamentată pe baze stiintifice, în functie de evolutia pietei muncii

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea revizuirii COR

Validarea unei noi COR

14.

Tendinte de evolutie a pietei muncii din România. Analiză dinamică si prognoză de evolutie

24

1.900/0/900/1.000/0

Analiză-diagnostic a stării actuale a pietei românesti a muncii Analiză dinamică si prognoză a trendurilor de evolutie a cererii si ofertei de fortă de muncă pe termen scurt si mediu

Analiză-diagnostic a stării actuale a pietei românesti a muncii; aplicarea metodelor si modelelor de prognoză si determinarea trendurilor de evolutie ă cererii si ofertei de fortă de muncă pe termenscurtsi mediu

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

15.

Optimizarea impozitării si taxării muncii, ca pârghie de crestere a atractivităjii ocupării fortei de muncă (dimensiune dublă: mediul de afaceri si grupurile vulnerabile cu prezentă accidentală pe piata muncii)

24

1.681/781/900/0/0

Analiză a impactului legislatiei impozitării si taxării muncii asupra ocupării fortei de muncă Cercetare pentru identificarea factorilor de influentă pe termen mediu si lung

Propunerea unui sistem de impozitare si taxare optim

Analiza impactului legislatiei impozitării si taxării muncii asupra ocupării, identificarea factorilor de influentă, propunerea unui sistem de impozitare si taxare optim

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

 

PROGRAMUL „PENSII"

 

Total: 2.610 mii lei

2009 - 500 mii lei

2010 - 1.510 mii lei

2011 - 600 mii lei

2012 - 0 mii lei

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacitătii administrative a sistemului public de pensii

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

- luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011/ Valoare 2012

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

0

1

2

3

4

5

6

Actiunea: Dezvoltarea structurilor functionale, a sistemului informational statistic si a strategiilor în vederea asigurării sustenabilitătii pe termen lung a sistemului public de pensii

1.

Structuri organizatorice si functionale pentru sistemul public de pensii

24

900/0/300/600/0

Propunere elaborată pentru un sistem de organizare si functionare a schemei publice de pensii

Analiza caracteristicilor sistemului actual si a provocărilor pe termen mediu si lung

Proiectarea, testarea si validarea unei propuneri de sistem de organizare si functionare a schemei publice de pensii

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea deciziilor de consolidare institutională a Casei Nationale de Pensii siAlte Drepturi de Asigurări Sociale


2.

Sistem informational statistic (sistem de indicatori) pentru pensiile publice

12

500/0/500/0/0

Sistem informational statistic al schemei publice de pensii

Proiectarea unui sistem informational statistic al schemei publice de pensii

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Consolidarea capacitătii administrative în domeniu

3.

Modele si strategii de asigurare a sustenabilitătii financiare a sistemului public de pensii

24

1.210/500/710/0/0

Prognoze privind evolutia sustenabilitătii financiare a schemei publice de pensii si modele alternative de asigurare a sustenabilitătii acesteia

Elaborarea prognozelor privind evolutia sustenabilitătii financiare a schemei publice de pensii si modele alternative de asigurare a sustenabilitătii acesteia

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

 

PROGRAMUL „INCLUZIUNE SOCIALĂ"

 

Total: 11.090 mii lei

2009 - 3.650 mii lei

2010 - 6.540 mii lei

2011-1.390 mii lei

2012 - 0 mii lei

 

Obiectiv specific: Promovarea unor politici cuprinzătoare de incluziune socială în vederea cresterii gradului de coeziune socială

- mii lei -

Nr. cit

Denumirea proiectului

Durata

- luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011/ Valoare 2012

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

0

1

2

3

4

5

6

Actiunea: Promovarea incluziunii sociale

1.

Studiu privind implementarea măsurilor ce conduc la realizarea obiectivelor stabilite prin Strategia de la Lisabona

24

750/350/400/0/0

Dezvoltarea unui cadru integrat de actiuni care să conducă la atingerea de către România a obiectivelor stabilite prin Strategia de la Lisabona

Gradul de atingere a obiectivelor stabilite prin Strategia de la Lisabona Inventarierea programelor si măsurilor dezvoltate, analiza impactului acestora

Recomandări pentru accelerarea reformelor în vederea îndeplinirii obiectivelor

Transferul rezultatelor cercetării către

MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Sprijinirea autoritătilor române în ceea ce priveste raportările necesar a fi realizate către Comisia Europeană

2.

Studiu privind dezvoltarea facilitătilor de îngrijire adresate persoanelor dependente din familii - factor esential în reconcilierea vietii familiale cu cea profesională

18

650/250/400/0/0

Recomandări de îmbunătătire a

sistemului de îngrijire a persoanelor dependente

Adaptarea cadrului legislativ în

domeniu

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică

Analizarea legislatiei existente si a programelor dezvoltate în România

Identificarea modelelor de bună practică în domeniu ce pot sta la baza unei diseminări ulterioare la nivel national

Recomandări de îmbunătătire a politicilor adresate reconcilierii vietii familiale cu cea profesională

Transferul rezultatelor cercetării către MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Îmbunătătirea conditiilor privind reconcilierea vietii familiale cu cea profesională

Dezvoltarea si diversificarea facilitătilor de îngrijire adresate persoanelor dependente

Cresterea gradului de întoarcere pe piata muncii a membrilor de familie care au în îngrijire o persoană dependentă


3.

Studiu de evaluare a impactului legislatiei privind ajutoarele de căldură asupra conditiilor de viată ale beneficiarilor: recomandări

18

980/440/540/0/0

Date administrative si indicatori socialicolectati si analizati

Recomandări de îmbunătătire a

sistemului de acordare a prestatiilorsociale, cu accent pe ajutoarele de căldură

Propuneri de adaptare a cadrului legislativ

Sistem de colectare a datelor

Elaborarea metodologiei de cercetare Analiza modului de aplicare a legislatiei privind ajutoarele de căldură în perioada 2001-2008 Identificarea dificultătilor si deficientelor de aplicare Identificarea indicatorilor sociali relevanti pentru măsurarea eficientei aplicării acestui program, colectarea datelor si interpretarea rezultatelor

Analiza mecanismelor financiare Realizarea de recomandări de îmbunătătire a cadrului legislativ în corelatie cu celelalte programe sociale dezvoltate pentru îmbunătătirea conditiilor de viată ale cetătenilor

Transferul rezultatelor cercetării către

MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Elaborarea unui cadru legislativ coerent si unitar privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei

Eficientizarea cheltuirii fondurilor publice

4.

Studiu referitor la impactul măsurilor si programelor prin care se favorizează incluziunea socială a persoanelor vârstnice

24

950/320/630/0/0

Recomandări de îmbunătătire a

politicilor adresate incluziunii sociale a persoanelor vârstnice

Sistem de monitorizare si colectare de date dezvoltat

Studiul elaborat si diseminat

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică Analiza legislatiei si a initiativelor existente la nivel european privind promovarea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice Analiza legislatiei si a initiativelor existente în România privind incluziunea socială a persoanelor vârstnice

Identificarea si evaluarea impactului programelor existente la nivel national (inclusiv initiative ale angajatorilor) prin care se favorizează prelungirea vietii active a persoanelor vârstnice

Domeniile analizate se vor referi la: prestatiile sociale acordate, servicii sociale, servicii de ocupare, sistemul de îngrijiri de sănătate si îngrijiri pe termen lung.

Propuneri de îmbunătătire a legislatiei sau de implementare a unui cadru legislativ nou

Crearea unei baze de date privind bunele practici în domeniu

Dezvoltarea unui sistem de monitorizare continuă a programelor dezvoltate în acest domeniu

Diseminarea rezultatelor studiului

Transferul rezultatelor cercetării către

MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

îmbunătătirea conditiilor de viată ale

persoanelor vârstnice

Cresterea gradului de ocupare în rândul persoanelor vârstnice

Eficientizarea sistemului de monitorizare în domeniu


0

1

2

3

4

5

6

5.

Studiu privind incluziunea activă a tinerilor - oportunităti si riscuri

24

750/320/430/0/0

Recomandări de îmbunătătire a politicilor adresate incluziunii sociale a tinerilor

Studiul elaborat si diseminat

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică

Evaluarea eficientei politicilor sociale adresate tinerilonprograme de stimulare a participării la o formă de educatie si formare, servicii sociale, ocupare, asigurarea unei locuinte etc.

Identificarea oportunitătilor de angajare a tinerilor

Recomandări de îmbunătătire a politicilor care favorizează incluziunea activă a tinerilor

Diseminarea rezultatelor studiului

Transferul rezultatelor cercetării către

MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Cresterea gradului de incluziune socială a tinerilor

Cresterea gradului de ocupare în rândul tinerilor

6.

Evaluarea impactului politicilor familiale asupra calitătii vietii

30

1.050/420/870/

240/0

Recomandări pentru realizarea unui cadru integrat necesar dezvoltării politicilor familiale Cercetarea elaborată si diseminată

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică Inventarierea politicilor familiale dezvoltate în România de diferite autorităti: sociale, juridice, economice, fiscale, culturale

Analiza eficientei implementării politicilor familiale asupra cresterii nivelului de trai

Elaborarea unor propuneri care să stea la baza dezvoltării unor politici integrate adresate familiei Diseminarea rezultatelor cercetării

Transferul rezultatelor cercetării către MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

7.

Studiul privind conditiile de viată ale persoanelor de etnie romă: situatia actuală si recomandări

24

1.300/450/850/0/0

Recomandări de îmbunătătire a politicilor adresate incluziunii sociale a populatiei de etnie romă Studiul elaborat si diseminat

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică

Analiza factorilor care influentează sărăcia si excluziunea socială a persoanelor de etnie romă: structura pietei muncii, sursele de venit, sistemul de educatie, sănătate, locuire etc.

Identificarea si evaluarea eficientei politicilor sociale adresate populatiei de etnie romă (măsurile active, venitul minim garantat, pachetul de prestatii sociale, serviciile de ocupare si serviciile sociale, politicile de stimulare a participării scolare, măsurile privind programele de sănătate etc.)

Evaluarea impactului programelor dezvoltate la nivel national, regional si local asupra reducerii sărăciei si combaterii excluziunii sociale a populatiei de etnie romă

Transferul rezultatelor cercetării către

MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Dezvoltarea si diversificarea programelor adresate populatiei de etnie romă astfel încât să se favorizeze incluziunea socială a

acesteia


 

 

 

 

 

Identificarea de exemple de bună practică care pot fi prezentate si care pot fi subiectul unei diseminări la nivel national

Elaborarea de recomandări pentru îmbunătătirea politicilor sociale adresate acestei categorii

Diseminarea rezultatelor studiului

 

8.

Studiu privind lupta împotriva discriminării si promovarea egalitătii de sanse - măsuri si programe implementate în România

24

860/360/500/0/0

Recomandări de îmbunătătire a politicilor din domeniul discriminării si egalitătii de sanse

Studiul elaborat si diseminat

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică Analiza factorilor care conduc la discriminare

Identificarea principalelor categorii de persoane expuse riscului discriminării

Identificarea principalelor aspecte legislative comunitare care reglementează domeniul discriminării si egalitătii de sanse Analiza eficientei legislatiei/măsurilor/actiunilor si programelor dezvoltate în domeniu

Elaborarea unei sectiuni special dedicate bunelor practici din domeniu

Propuneri si recomandări pentru dezvoltarea de noi initiative

Transferul rezultatelor cercetării către MMFES si alti parteneri implicati în domeniul

incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Dezvoltarea si diversificarea programelor din domeniu

Promovarea învătării reciproce în domeniuprin diseminarea bunelor practici

9.

Studiu privind eficienta si eficacitatea sistemului de prestatii sociale din România în vederea perfectionării si modernizării

30

1.400/380/720/300/0

Recomandări de îmbunătătire a cadrului legislativ privind prestatiile sociale

Studiul elaborat

Elaborarea metodologiei de cercetare;

dezvoltarea de instrumente de

investigare si cercetare sociologică

Analiza modului de aplicare a

legislatiei privind prestatiile sociale în ultimii 3 ani

Identificarea dificultătilor si

deficientelor de aplicare

Analiza mecanismelor de finantare a acestora

Identificarea indicatorilor sociali

relevanti pentru măsurarea eficientei aplicării acestor programe, colectarea

datelor si interpretarea rezultatelor

Realizarea de recomandări de

armonizare a sistemului national de

prestatii sociale

Transferul rezultatelor cercetării către MMFES si alti parteneri implicati în domeniulincluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Armonizarea pachetului de prestatii sociale astfel încât acestea să fie acordate mult mai

eficient si să răspundă nevoii reale a

beneficiarilor

Eficientizarea utilizării fondurilor publice


0

1

2

3

4

5

6

10

Studiu privind incluziunea activă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală

18

750/0/450/300/0

Recomandări de îmbunătătire a cadrului legislativ

Sistem de indicatori si de monitorizare

Studiul elaborat si diseminat

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică Dezvoltareaunui sistem de colectare a datelor si informatiilor referitoare la acest subiect

Inventarierea cadrului legislativ din România: sănătate, servicii sociale, ocupare, juridic

Identificarea unor initiative inovative în diferite state ale Uniunii Europene, ce pot fi transferate si în România Evaluarea eficientei măsurilor si programelor dezvoltate în România de către autorităti publice (centrale, judetene, locale), organizatii neguvernamentale, precum si de alte institutii publice sau private Propuneri de îmbunătătire a sistemului românesc de servicii sociale, medicale si de ocupare, astfel încât să se asigure cresterea gradului de integrare socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală - măsuri concrete de actiune Diseminarea rezultatelor studiului

Transferul rezultatelor cercetării către MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

Bază de date privind situatia persoanelor cu probleme de sănătate mintală

11.

Studiu privind impactul violentei domestice asupra copiilor

24

800/350/450/0/0

Recomandări de îmbunătătire a

cadrului legislativ

Studiul elaborat si diseminat

Elaborarea metodologiei de cercetare;

dezvoltarea de instrumente de

investigare si cercetare sociologică

Analiza cauzelor care generează

agresiune în familie

Identificarea cauzelor ce pot duce la crearea unui comportament agresiv în

rândul copiilor

Sistem de monitorizare si raportare acazurilor de abuz în rândul copiilor

Transferul rezultatelor cercetării către MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES

12.

Studiu privind analiza factorilor care conduc la violentă domestică în România

24

850/0/300/550/0

Recomandări de îmbunătătire a politicilor adresate prevenirii si combaterii violentei domestice Studiul elaborat si diseminat

Elaborarea metodologiei de cercetare; dezvoltarea de instrumente de investigare si cercetare sociologică

Analiza factorilor de risc care generează violentă domestică Analiza comportamentelor sociale ce pot conduce la atitudini agresive

Propuneri pentru dezvoltarea unui sistem de preventie si asistare a cazurilor de agresiune Diseminarea rezultatelor studiului

Transferul rezultatelor cercetării către MMFES si alti parteneri implicati în domeniul incluziunii sociale

Fundamentarea deciziilor si politicilor ce vor fi initiate de MMFES


PROGRAMUL „MOBILITATEA LUCRATORILOR"

 

Total: 3.902 mii lei

2009 - 0 mii lei

2010 - 500 mii lei

2011 - 1.502 mii lei

2012-1.900 mii lei

 

Obiectiv specific: Constituirea unui sistem integrat de management al fluxurilor migratiei lucrătorilor si perfectionarea sistemelor de protectie socială pentru lucrătorii migranti

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

- luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011/ Valoare 2012

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

0

1

2

3

4

5

6

Actiunea: Evaluarea provocărilor si propunerea unor instrumente de consolidare a capacitătii în domeniul migratiei si securitătii sociale a lucrătorilor migranti

1.

Evaluarea efectelor migratiei fortei de muncă asupra pietei muncii din România

24

1.277/0/500//777/0

Estimarea dimensiunii, tendintelor si efectelor migratiei asupra pietei muncii

Construirea instrumentului si a metodologiei de investigare, aplicarea metodologiei, analiza rezultatelor si estimarea dimensiunii, tendintelor si efectelor migratiei asupra pietei muncii

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

2.

Proiectarea unui sistem integrat de management al fluxurilor migratiei lucrătorilor în vederea gestionării adecvate a migratiei economice (dubla dimensiune: emigratie si imigratie; evaluare si prognoză)

24

1.300/0/0/400/900

Sistem de management elaborat, testat si validat

Proiectarea sistemului de management, testarea functionării lui, aplicarea unor eventuale îmbunătătiri

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES si ale altor institutii cu atributii în domeniu

3.

Impactul aplicării regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială asupra sistemului de securitate socială din România

24

1.325/0/0/325/1000

Impact al aplicării regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială asupra sistemului de securitate socială din România Prognoză pe termen mediu si lung a cheltuielilor suplimentare legate de aplicarea regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială

Evaluarea impactului aplicării regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială asupra sistemului de securitate socială din România Prognoză pe termen mediu si lung a cheltuielilor suplimentare legate de aplicarea regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea elaborării politicilor MMFES

si ale altor institutii cu atributii în domeniu


PROGRAMUL „SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA"

 

Total: 3.605 mii lei

2009 - 1.265 mii lei

2010 - 1.270 mii lei

2011 - 1.070 mii lei

 

Obiectiv specific: Îmbunătătirea continuă a nivelului de securitate si sănătate în muncă

 

- mii lei -

Nr. cit

Denumirea proiectului

Durata

- luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011/

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

0

1

2

3

4

5

6

Actiunea: Protectia lucrătorilor împotriva riscurilor psihosociale

1.

Studiu privind elaborarea cerintelor de securitate si sănătate pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale

24

90/45/45/0

Adaptarea cadrului legislativ la cerintele induse de riscurile psihosociale

Elaborarea cerintelor de securitate si sănătate si a măsurilor specifice în vederea prevenirii si/sau reducerii riscurilor profesionale Elaborarea cerintelor de securitate si sănătate în muncă referitoare la riscurile psihosociale

Elaborarea ghidului privind identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor psihosociale

Identificarea riscurilor psihosociale si a măsurilor de prevenire necesare pentru asigurarea securitătii si sănătătii lucrătorilor

Studiul factorilor care generează riscuri psihosociale - stres, hărtuire si violentă la locul de muncă

Elaborarea cerintelor de securitate si sănătate pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale Elaborarea ghidului privind identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor psihosociale

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea deciziilor si actiunilor

MMFES pentru îmbunătătirea legislatiei

Îmbunătătirea mediului de muncă, asigurarea unui echilibru mai bun între viata profesionalăsi de familie si între flexibilitatea si securitatea muncii

Suport pentru abordarea stresului în muncă si a cauzelor acestuia prin dezvoltarea de instrumente de evaluare si prevenire a riscurilor psihosociale

Actiunea: Analizarea necesitătii elaborării unor măsuri suplimentare fată de legislatia existentă, în scopul cresterii nivelului de securitate si sănătate în muncă

2.

Studiu privind elaborarea cerintelor si a măsurilor de securitate si sănătate în muncă pentru domeniile economiei nationale unde sunt necesare măsuri suplimentare fată de legislatia existentă

36

1.200/400/400/400

Elaborarea cerintelor de securitate si sănătate si a măsurilor de prevenire a riscurilor profesionale în sectoarele si subsectoarele de activitate ale economiei nationale unde este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare fată de legislatia existentă: agricultură, silvicultură, exploatare forestieră si economia vânatului, industria extractivă, industria prelucrătoare, constructii, energie electrică si termică, gaze si apă, hoteluri si restaurante, transport, depozitare si comunicatii, sănătate si asistentă socială, comert, reparare si întretinere vehicule, industria alimentară, lucrul la înăltime si spatii închise

Identificarea si stabilirea domeniilor economiei nationale unde sunt necesare măsuri suplimentare fată de legislatia existentă, pentru care trebuie elaborate cerinte si măsuri de securitate si sănătate în muncă Elaborarea cerintelor si a măsurilor de securitate si sănătate pe baza analizei proceselor de muncă si a riscurilor specifice, respectând principiile noii legislatii în domeniul securitătii si sănătătii în muncă (SSM), armonizată cu legislatia Uniunii Europene

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Fundamentarea deciziilor si actiunilor MMFES pentru îmbunătătirea legislatiei îmbunătătirea nivelului de securitate si sănătate în muncă la locurile de muncă îmbunătătirea nivelului activitătilor de management al SSM, analiză, diagnosticare si prognoză în domeniul SSM Diseminarea rezultatelor cercetării prin organizarea unui workshop pe an Difuzarea rezultatelor prin mijloacele de comunicare on-line


3.

Elaborarea măsurilor necesare implementării directivelor 2006/42/CE (masini) si 89/686/CEE (echipamente individuale de protectie) si a legislatiei nationale armonizate

36

250/70/80/100

Stabilirea măsurilor si modalitătilor de aplicare a prevederilor directivelor europene referitoare la masini si echipamente individuale de protectie {EIP), în concordantă cu directivele 2006/42/CE si 89/686/CEE Elaborarea ghidului privind aplicarea Directivei europene 89/686/CEE referitoare la EIP, editia 2008 Elaborarea ghidului privind evaluarea aspectelor de securitate în vederea alegerii si utilizării EIP, în conformitate cu cerintele Comunicării Comisiei 89/C328/02

Elaborarea ghidului de aplicare si a fiselor tehnice de aplicare unitară a Directivei europene 2006/42/CE referitoare la masini Elaborarea ghidurilor nationale privind cerintele esentiale de securitate si sănătate din domeniul masinilor si EIP

Măsuri, solutii si modalităti concrete în sprijinul implementării legislatiei referitoare la proiectarea si fabricarea masinilor si EIP, necesare utilizării unor produse sigure de către lucrători Dezvoltarea unor instrumente pentru producătorii de masini si EIP, organisme de evaluare a conformitătii, autorităti de supraveghere a pietei si autoritatea competentă în domeniu - MMFES

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari: MMFES si factori implicati în proiectarea, fabricarea, evaluarea conformitătii si supravegherea produselor

Utilizarea rezultatelor de către MMFES si factorii implicati, prin promovarea unor instrumente de lucru în scopul îmbunătătirii activitătii de prevenire la nivelul unitătilor economice

Publicare si diseminare on-line a ghidurilor la nivel national

4.

Studiu privind elaborarea instrumentelor si măsurilor tehnice privind activitătile referitoare la evaluarea conformitătii si certificarea produselor, necesare pentru verificarea si aprobarea sistemului calitătii proiectării si fabricatiei masinilor si EIP, în conformitate cu prevederile directivelor 2006/42/CE si 89/686/CEE

36

210/90/100/20

Asigurarea conditiilor legate de dezvoltarea infrastructurii activitătii de evaluare a conformitătii în domeniul masinilor si EIP, conform prevederilor directivelor 2006/42/CE si 89/686/CEE Instrumente tehnice si măsuri organizatorice necesare pentru asigurarea cerintelor legate de evaluarea si aprobarea sistemului calitătii proiectării, fabricării, verificării si inspectiei finale a masinilor

Instrumente tehnice si măsuri organizatorice privind implementarea cerintelorSR EN/ISO/CE117021: 2007, necesare pentru asigurarea cerintelor legate de evaluarea si aprobarea sistemului calitătii proiectării, fabricării, verificării si inspectiei finale a masinilor, conform noilor proceduri stabilite în Directiva 2006/42/CE

Elaborarea documentelor tehnice si a metodelor procedurale necesare activitătii de evaluare a conformitătii în domeniul masinilor si EIP, în scopul dezvoltării competentelor referitoare la verificarea si aprobarea sistemului calitătii proiectării si fabricatiei masinilor si EIP

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari: MMFES

Îndeplinirea conditiilor necesare pentru desfăsurarea activitătilor de evaluare a conformitătii si certificare a masinilor si EIP în vederea desemnării si notificării, în concordantă cu prevederile directivelor 2006/42/CE si 89/686/CE


Obiectiv specific: Sprijinirea angajatorilor din punct de vedere metodologic în vederea realizării activitătilor de prevenire si protectie în domeniul securitătii si sănătătii în muncă

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

- luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011/

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

0

1

2

3

4

5

6

Actiunea: Dezvoltarea de instrumente si ghiduri practice în sprijinul implementării legislatiei din domeniul securitătii si sănătătii în muncă

1.

Studiu privind stabilirea măsurilor de securitate si sănătate în muncă necesare implementării legislatiei nationale care transpune directivele europene din domeniul politici sociale si ocuparea fortei de muncă

24

600/300/300/0

Elaborarea ghidurilor de aplicare a legislatiei nationale privind cerintele minime de securitate si sănătate din domeniul politici sociale si ocuparea fortei de muncă pentru: locuri de muncă, utilizarea echipamentelor de muncă, utilizarea echipamentelor individuale de protectie, manipularea manuală a maselor, ecrane de vizualizare, santiere temporare sau mobile, expunerea la agenti chimici, biologici, cancerigeni sau mutageni, atmosfere potential explozive, câmpuri electromagnetice, nave de pescuit, semnalizare, azbest, vibratii, zgomot, industria extractivă prin foraj, de suprafată si subteran, asistenta medicală la bordul navelor

Măsuri, solutii si modalităti concrete în sprijinul implementării legislatiei din domeniul politici sociale si ocuparea fortei de muncă

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari: MMFES si parteneri sociali.

Publicarea si diseminarea on-line a ghidurilor la nivel national

2.

Studiu privind evaluarea si prevenirea riscurilor electrice

12

30/30/0/0

Elaborarea măsurilor si modalitătilor specifice pentru evaluarea si prevenirea riscurilor electrice Elaborarea ghidului privind evaluarea si prevenirea riscurilor electrice Elaborarea metodologiei-cadru referitoare la autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitătii muncii, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006

Măsuri, solutii si modalităti concrete privind evaluarea si prevenirea riscurilor electrice

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari: MMFES si parteneri sociali

Publicarea si diseminarea on-line a ghidului la nivel national

3.

Realizarea metodologiei pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sănătate în muncă la nivelul operatorilor economici

12

90/90/0/0

Metodologie pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sănătate în muncă

Stabilirea modalitătilor de structurare a instructiunilor si continuturilor-cadru corespondente, precizarea si descrierea etapelor elaborării si a cerintelor de respectat

Transferul rezultatelor către MMFES


4.

Cercetări privind stabilirea valorilor-limită pentru agenti chimici, cancerigeni si mutageni si a ghidurilor necesare în utilizare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 si Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006

36

400/100/150/150

Elaborarea ghidurilor necesare în utilizare pentru agenti chimici, cancerigeni si mutageni Dezvoltarea unei bănci de date privind factorii de risc, efectele lor, modul de evaluare si valori-limită pentru agenti chimici, cancerigeni si mutageni

Stabilirea valorilor-limită si elaborarea ghidurilor necesare în utilizare, pe baza informatiilor disponibile privind agentii chimici, cancerigeni si mutageni, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care există, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari: MMFES, Ministerul Sănătătii Publice

Diseminare on-line la nivel national

 

Obiectiv specific: Constientizarea actorilor implicati în realizarea activitătii de securitate si sănătate în muncă

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

- luni -

Valoare totală/

Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

Actiunea: Asigurarea derulării unui set de măsuri necesare dezvoltării culturii de prevenire

1.

Dezvoltarea continutului

informativ si a sistemului

de promovare on-line a informatiilor din domeniul securitătii si sănătătii în muncă

36

135/40/45/50

Promovarea securitătii si sănătătii în muncă în cadrul întreprinderilor mici si mijlocii (IMM)

Dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor

Popularizarea strategiilor si politicilor nationale în domeniul SSM

Popularizarea bunelor practici

Dezvoltarea sistemului software

pentru facilitarea accesului la portalul cu informatii de securitate si sănătate în muncă pentru IMM-uri Dezvoltarea continutului informativ pe categorii de riscuri, cum sunt: zgomot, afectiuni musculo-scheletice, riscuri psihosociale; grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilităti, femei, tineri, lucrători migranti; sectoare de activitate: sănătate, transporturi, HORECA, constructii

Actualizarea permanentă a informatiilor si facilitarea accesului la cele două portaluri on-line: http://imm.protectiamuncii.ro si

http://www.protectiamuncii.ro

 

Obiectiv specific: Integrarea securitătii si sănătătii în muncă în programele de învătământ si de formare profesională

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata - luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

Actiunea: Măsuri necesare integrării securitătii si sănătătii în muncă în procesul educational

1.

Studiu referitor la dezvoltarea unor module de securitate si sănătate în muncă pentru învătământul preuniversitar si universitar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si ale strategiei României în domeniu

24

300/0/150/150

Module pentru pregătirea tinerilor în domeniul prevenirii si combaterii riscurilor profesionale

Elaborarea a două module al căror continut urmează să fie introdus în manualele pentru învătământul preuniversitar si universitar

Stabilirea structurii si continutului modulelor, astfel încât să se realizeze un suport informativ adaptat cerintelor pedagogice si diferitelor niveluri de instruire teoretică si practică, pornind de la sinteza bazelor teoretice, legislative si metodologico-aplicative până la categoriile de riscuri si sistemele aferente de măsuri de prevenire

Transferul rezultatelor cercetărilor către MMFES si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului (MECT) Publicare si diseminare la nivel national.


0

1

2

3

4

5

6

2.

Studiu privind dezvoltarea unor programe de formare în domeniul securitătii si sănătătii în muncă pentru antreprenori

12

100/0/0/100

Modul pentru pregătirea antreprenorilor în domeniul SSM

Stabilirea cerintelor de instruire pentru antreprenori

Sinteza si redactarea informatiilor necesare

Transferul rezultatelor cercetărilor către MMFES si Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

Organizarea de cursuri pentru antreprenori

3.

Elaborarea modulului pentru pregătirea cadrelor didactice/metodistilor din învătământul preuniversitar

12

100/0/0/100

Modul pentru pregătirea cadrelor didactice/metodistilor din învătământul preuniversitar, care urmează să predea disciplina „Securitate si sănătate în muncă"

Stabilirea cerintelor pentru pregătirea cadrelor didactice/metodistilor din învătământul preuniversitar Elaborarea modulului pentru pregătirea cadrelor

didactice/metodistilor din învătământul preuniversitar

Transferul rezultatelor cercetărilor către MMFES si MECT

Instrument pentru formarea cadrelor didactice/metodistilor din învătământul preuniversitar în disciplina „Securitate si sănătate în muncă".

 

Obiectiv specific: Formarea lucrătorilor cu atributii în domeniul securitătii si sănătătii în muncă

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

- luni -

Valoare totală/ Valoare 2009/ Valoare 2010/ Valoare 2011/

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Mod de aplicare/utilizare a rezultatelor

0

1

2

3

4

5

6

Actiunea: Stabilirea de competente specifice pentru lucrătorii cu atributii în domeniul SSM, în conformitate cu specificatiile COR

1.

Studiu privind elaborarea cerintelor si a competentelor necesare pentru formarea lucrătorilor cu atributii in domeniul SSM

12

100/100/0/0

Elaborarea cerintelor si a competentelor necesare pentru următoarele ocupatii din COR: specialist în domeniul SSM (cod 241220), inspector în domeniul SSM (cod 315219), coordonator în materie de SSM - studii superioare (cod 241221), coordonator în materie de SSM - studii medii (cod 315220)

Asigurarea suportului necesar pregătirii si perfectionării lucrătorilor cu atributii in domeniul SSM

Cresterea calitătii serviciilor furnizorilor de formare profesională în domeniul SSM

Identificarea si stabilirea cerintelor si a competentelor necesare pentru formarea lucrătorilor cu atributii în domeniul SSM

Elaborarea cerintelor si a metodologiei de formare a lucrătorilor pentru următoarele specializări: specialist în domeniul SSM, inspector în domeniul SSM, coordonator în materie de SSM (studii superioare), coordonator în materie de SSM (studii medii)

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

Îmbunătătirea nivelului de formare a

lucrătorilor cu atributii specifice în domeniul SSM

Utilizarea de către furnizorii de formare profesională, în scopul îmbunătătirii competentelor specifice, a lucrătorilor cu atributii în domeniul SSM


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avutaceastă cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2008.

Nr. 2.815/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Abramovici Gheorghe, fiul lui Fredi si Roza, născut la data de 31 octombrie 1950 în localitatea Babadag, judetul Tulcea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Raul Valnberg nr. 53. (681/2008)

2. Alon Sara, fiica lui Zaft Osias si Perle, născută la data de 2 aprilie 1950 în localitatea Viseu de Jos, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Omer, str. Oren nr. 52. (1.481/2006)

3. Arielly Lior, fiul lui Leibovici Aron si Virginia, născut la data de 13 iulie 1953 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Michal Gil nr. 1. (512/2008)

4. Aronescu Elena, fiica lui Ionită Dumitru si Vasilica, născută la data de 21 iunie 1946 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 50771 Ganghester, str. Fjăllvagen nr. 12. (897/2008)

5. Astafei-Kreissig Galina, fiica lui Astafei Petre si Caterina, născută la data de 7 iunie 1969 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 70192 Stuttgart, Schoderstr. 8. (520/2008)

6. Avram Jose Mauriciu, fiul lui Leo si Frima, născut la data de 5 aprilie 1936 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givat Shmuel, str. Oranim nr. 9. (890/2008)

7. Bader Willi, fiul lui Bădîrcea Petre si Augustina, născut la data de 19 noiembrie 1947 în Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 68167 Mannheim, Lange Rotterstrasse 53. (517/2008)

8. Balaban Ana, fiica lui Izviniantu Gheorghe si Eva, născută la data de 5 aprilie 1961 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Chicago, 3929 N. Merrimac, Illinois 60634. (525/2008)

9. Bejenari Liliana, fiica lui - si Bejenari Maria, născută la data de 27 octombrie 1958 în localitatea Bucecea, judetul Botosani, România, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 3. (1.263/2008) Copii minori: Pîrlea Ana-Maria, născută la 14 august 1999.

10. Bejenari Marcel, fiul lui - si Liliana, născut la data de 15 octombrie 1990 în Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 3. (1.263/2008)

11. Ben Arie Emanuel, fiul lui Schor Leiba si Malvina, născut la data de 22 aprilie 1944 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul în Israel, Kiriat Bialik, str. Dan nr. 13. (2.581/2007)

12. Bercovich Sigal, fiul lui Sacagiu Iosef si Anuta, născut la data de 29 aprilie 1956 în Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Haemek nr. 48/21. (103/2008)

13. Bercu Ana, fiica lui Rozental Iancu si Etti, născută la data de 9 martie 1954 în Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Zalman Shazar nr. 19, ap. 10. (509/2008)

14. Branisavljevic Ljubica, fiica lui Tomici Zlatibor si Draghita, născută la data de 13 iulie 1953 în localitatea Pojejena, satul Radimna, judetul Caras-Severin, România, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Republica Serbia, Bela Crkva, Beogradska, nr. 5. (706/2008)


15. Ciurar Mircea, fiul lui Mircea si Viorica, născut la data de 9 ianuarie 1972 în localitatea Făget, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 25, Rue Sabran de Ponteves, 93240 Stains (184/2008). Copii minori: Bot Alin, născut la data de 23 februarie 1993, Ciuraru Abi, născut la data de 8 noiembrie 1997, Ciuraru Isac, născut la data de 26 decembrie 1998, Ciuraru Daniel, născut la data 19 ianuarie 2004, Ciuraru Raiela, născută la data de 9 martie 2005, Ciuraru Simon, născut la data de 11 martie 2006.

16. Clapa Benjamin, fiul lui Beniamin si Victoria, născut la data de 14 septembrie 1957 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Estacada, 97023 Oregon 26759 S. Hwy 211. (522/2008)

17. Clapa Iudita, fiica lui Rusu Mihăilă si Anuta, născută la data de 8 mai 1958 în Turda, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Estacada, 97023 Oregon 26759 S. Hwy 211. (521/2008)

18. Cohen Zvi, fiul lui Sticlaru Moritz si Toba, născut la data de 28 martie 1948 în localitatea Bucecea, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Duvnov nr. 34. (3.379/2005)

19. Cohn Emanuel, fiul lui Martin si Anuta, născut la data de 21 iulie 1973 în Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zichron Yaacov, str. Sapir nr. 39 (297/2008). Copii minori: Cohn Hila, născută la data de 29 martie 2002, Cohn Idan, născut la data de 9 iulie 2005.

20. Cravetcaia Viorica, fiica lui Dubuleac Teodosie si Evdochia, născută la data de 18 martie 1958 în localitatea Lătesti, judetul Ialomita, România, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Briceni, satul Grimăncăuti. (1.314/2008)

21. Cristea Beniamin, fiul lui Isidor si Ana, născut la data de 6 iulie 1956 în Sebes, judetul Alba, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Kitchener, Ontario 120 Edmund Rd N2H 1J8. (685/2008)

22. Cristea Elisa, fiica lui Beniamin si Maria-Rodica, născută la data de 26 aprilie 1989 în Sebes, judetul Alba, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Kitchener, Ontario 120 Edmund Rd N2H 1J8. (684/2008)

23. Cristea Maria Rodica, fiica lui Bogdan Ioan si Ana, născută la data de 18 septembrie 1960 în Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Kitchener, Ontario, 120 Edmund Rd N2H 1J8. (686/2008)

24. Cristea Samuel, fiul lui Beniamin si Maria-Rodica, născut la data de 21 mai 1985 în Sebes, judetul Alba, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Kitchener, Ontario 120 Edmund Rd N2H 1J8. (683/2008)

25. Dietrich-Detrino John, fiul lui Detrino Constantin si Eftimia, născut la data de 9 mai 1943 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1704 Wildwood RD. N.E., Atlanta, G.A. 30306. (1.288/2008)

26. Dietrich-Detrino Mariane, fiica lui Niculescu Stefan si Didina, născută la data de 3 martie 1938 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1704 Wildwood RD. N.E., Atlanta, G.A. 30306. (1.289/2008)

27. Divon Moshe, fiul lui Weisz Ignatie si Aurelia, născut la data de 1 ianuarie 1948 în Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 43581 Ranana, str. Bilu nr. 38. (679/2008)

28. Done Cornelia, fiica lui Spirea Ion si Lina, născută la data de 3 septembrie 1967 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 63179 Obertshausen, Erzbergerstr. 12. Copii minori: Done Elena Georgiana, născută la data de 7 decembrie 1992, Done Loredana, născută la data de 31 octombrie 1994, Done Beatrice Paula, născută la data de 29 iunie 1996, Done Ellen-Alina, născută la data de 7 noiembrie 1997. (2.622/2007)

29. Dumitrache Mihai, fiul lui Gheorghe si Floarea, născut la data de 20 februarie 1948 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bney Braq, Rehov Abu-Hatzira 33/13. (5.170/2004)

30. Dumitrascuta Dorel Adrian, fiul lui Vasile si Viorica, născut la data de 11 martie 1970 în Huneodara, judetul Hunedoara, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 51519 Odenthal-Globusch, Am Alten Hof 6. (527/2008)

31. Eisenberger Igal, fiul lui Samoilă si Florica, născut la data de 6 iulie 1950 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Byalik, str. Weizman nr. 29/8. (1.776/2007)

32. Eisenberger Klara, fiica lui Henner Cnaim si Enta, născută la data de 8 martie 1954 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Byalik, str. Weizman nr. 29/8. (1.777/2007)

33. Elad Hernrietta, fiica lui Blutstein Martin si Zitta, născută la data de 23 iunie 1966 în Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Tivon Haeme 11. Copii minori: Elad Sharon, născut la 25 octombrie 1993, Elad Adar, născut la 20 martie 1996, Elad Yuval, născută la 22 decembrie 1999. (2.067/2007 )

34. Feisthammel Gisbert, fiul lui Helmut si Renate, născut la data de 18 august 1968 în localitatea Teremia Mare, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Frankenthal (Pfalz), An der Kappesgewann 5. (2.653/2007)

35. Finze Bogdan, fiul lui Popovici Nicolai si Aurelia, născut la data de 17 iunie 1963 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 22761 Hamburg, Schutzenstrasse 69 01. (301/2008)

36. Fodor Iudith, fiica lui Salamon Sigismund si Olga, născută la data de 11 februarie 1947 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean sud-african, cu domiciliul actual în Africa de Sud, 4 Alon Road Blairgowrie, 2194 Randburg. (526/2008)

37. Fodor Medina-Tatiana, fiica lui Onet Valeriu Venicius si Augustina, născută la data de 15 noiembrie 1956 în localitatea Gurahont, judetul Arad, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 42327 Sodra Sandby, Ekvagen 42. (1.399/2008)

38. Goldenberg Israel, fiul lui Bercu si Adela, născut la data de 6 iunie 1954 în Târgu-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Jerusalem, str. Eliezer Kashany, 23/20. (887/2008) Copii minori: Goldenberg Noy, născută la data 5 august 1991.

39. Gorgan Constantin, fiul lui Vasile si Magdalena, născut la data de 18 octombrie 1966 în Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 99086 Erfurt, Martin-Niemoller Strasse nr. 39. (687/2008)

40. Grunberg Moshe, fiul lui David si Ietti, născut la data de 24 septembrie 1949 în Bucuresti, România, cetătean israel, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, Sokolov 24/7. (450/2008)

41. Gyertyanosi Csaba, fiul lui Andras si Ilona, născut la data de 23 noiembrie 1940 în Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 61389 Schmitten, Kanonenstr 24. (516/2008)

42. Haberman Liviu, fiul lui Aureliu-Wolf si Clara, născut la data de 21 noiembrie 1947 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, Reznik 2. (5.333/2004)

43. Hadary Frita, fiica lui Scahwartz Ernst si Fani, născută la data de 17 noiembrie 1956 în Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashdod, str. Kineret 56. (771/2005)


44. Hilgarth Gerlinde, fiica lui Thees Iosif si Regina, născută la data de 12 octombrie 1962 în Resita, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 79108 Freiburg im Breisgau, Kandelblickstrasse 22. (688/2008)

45. Horodniceanu Edna, fiica lui Adrian si Olga, născută la data de 16 februarie 1989 în Tel Aviv - Jaffa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelya, str. Rav Ithak Nisim nr. 4.(1.863Bis/2005)

46. Ionescu Mircea, fiul lui Stefan si Ioana, născut la data de 29 martie 1950 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în SUA, 440 Riverside Drive, 10027 New York. (1.392/2008)

47. Jeler Elise-Elfriede, fiica lui Wagner Martin si Terezia, născută la data de 24 februarie 1937 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 73547 Lorch, Ortsteil, Waldhausen, str. Stegwiesenweg 1. (796/2008)

48. Kaim Moshe, fiul lui Kaiem Adolf-Ignat si Perl Sura, născut la data de 24 mai 1947 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str.Miller nr. 21. (530/2008)

49. Katri Efrat, fiica lui Gabriel si Lotty, născută la data de 22 mai 1988 în localitatea Kfar Saba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, localitatea Herzelya, str. Boker 3G. (2.763/2005)

50. Katri Gabriel, fiul lui Feintuch Lazăr si Elisabeta-Eva, născut la data de 10 aprilie 1948 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, localitatea Raanana, Hapaamonim 17/12. (2.763/2005) Copii minori: Katri Reut, născută la data 27 noiembrie 1993.

51. Kendler Dan, fiul lui Chendler Marcu si Anuta, născut la data de 10 aprilie 1955 în Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rahovot, str. Hosen nr. 18. (770/2008)

52. Keren Esther, fiica lui Leibovici Lazăr si Maria, născută la data de 29 septembrie 1945 în Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Hacarmel nr. 18, ap.18. (701/2008)

53. Leibovici Andrei, fiul lui Jean si Brana, născut la data de 13 martie 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hahaluz nr. 1, Herzliya (837/2008 ). Copii minori: Leibovici Stephanie, născută la data 8 februarie 2000, Leibovici Jesica, născută la data 14 decembrie 1997.

54. Levy Rodica, fiica lui Sterian Simion si Adela, născută la data de 31 octombrie 1948 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Shimkin nr. 21. (3.750/2005)

55. Macht Maria, fiica lui Manea Petre si Ioana, născută la data de 19 iulie 1948 în localitatea Berceni, judetul Ilfov, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 65207 Wiesbaden, Auf den Erlen 79. (529/2008)

56. Martinas Adrian, fiul lui Iosif si Victoria, născut la data de 24 august 1962 în Roman, judetul Neamt, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, 00800 Helsinki, Siilitie 11 A, O. 129. (828/2008)

57. Matyas Dezideriu-Stefan, fiul lui Dezideriu si Elisabeta, născut la data de 5 ianuarie 1953 în localitatea Alungeni, judetul Covasna, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 22652 Lund, str. Nobbelovsvag nr. 28. (1.435/2006)

58. Mc Sweeney Petra, fiica lui Rosoga Gheorghe si Tudora, născută la data de 2 noiembrie 1942 în localitatea Budesti, judetul Călărasi, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Rhode Island Avenue 11, Mossapiqua, 11758 New York. (739/2008)

59. Mendelson Michael Andry, fiul lui Moritz si Lydia-Dinorah, născut la data de 22 decembrie 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 52654 Ramat Gan, str. Eytan Iona nr. 9. (805/2008)

60. Minculescu Ileana, fiica lui Petrescu Alexian si Ana, născută la data de 7 aprilie 1949 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Boothwyn-Pennsylvania-19061, 25 Brentwood RD. (2.642/2005)

61. Minculescu Mihai, fiul lui Minculescu Constantin si Zoe, născut la data de 9 noiembrie 1947 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Boothwyn-Pennsylvania-19061, 25 Brentwood RD. (2.641/2005)

62. Moran Mordechay, fiul lui Heilprin Ernest si Magdalena, născut la data de 29 octombrie 1950 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqwa, str. Alexander Zaid nr. 21. (1.398/2008)

63. Moscovici Josef, fiul lui Ghetel Moi s e si Ernestina, născut la data de 21 octombrie 1929 în Botoani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Haviva nr. 24. (889/2008)

64. Muntean Muhlroth Maria, fiica lui Muhlroth Iosif si Adela, născută la data de 24 iulie 1961 în Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 84032 Landshut, Schoffmannplatz 10. (894/2008)

65. Naor Tina, fiical lui Ancel Smil si Malvina, născută la data de 3 mai 1950 în Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Karmei Iosef, str. Teena nr. 30. (2.680/2007)

66. Naron Hari, fiul lui Nastovici Max si Lotti, născut la data de 2 martie 1945 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Lasrov nr. 33. (678/2008)

67. Newman Samuela, fiica lui Brener Lupu si Zelma, născută la data de 6 martie 1959 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hakukia nr. 32. (514/2008). Copii minori: Newman Lilah, născută la data 8 februarie 1991.

68. Niculescu Serban Dragu, fiul lui Mihail si Lora, născut la data de 7 octombrie 1939 în localitatea Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A. 125 Laurel Circle, Newtomm, Pennsylvania 18940. (524/2008)

69. Nikolic Georgica, fiica lui Huruială Ion si Aneta, născută la data de 4 noiembrie 1957 în localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Mehedinti, România, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Kladovo 22 Septembar 73. (279/2008)

70. Orban Eduard Zoltan, fiul lui Zoltan si Elena, născut la data de 5 aprilie 1982 în Timisoara, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 81667 München, Menzstr 29 a. (689/2008)

71. Orîndas Lidia, fiica lui Dubuleac Teodosie si Eudochia, născută la data de 15 iunie 1955 în localitatea Lătesti, judetul Ialomita, România, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Briceni, satul Grimăncăuti. (1.317/2008)

72. Ovici Dudi, fiul lui Iacob si Reghina, născut la data de 22 februarie 1949 în Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mosov Ami-Oz 146. (1.546/2006)

73. Ovics Matan, fiul lui Iacob si Reghina, născut la data de 9 martie 1951 în Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mosov Ami -Oz 195. (1.545/2006)

74. Panait Adrian, fiul lui Marin si Ecaterina, născut la data de 17 martie 1967 în Bucuresti, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, 20740 Turku, str. Karyalankatu 6D 31. (65/2008) Copii minori: Vahter Evelina Sofia Ecaterina, născută la data 11 februarie 2000, Vahter Alina Matilda Vilhelmiina, născută la data 30 decembrie 2001.

75. Papp Tamas, fiul lui Andrei si Iudita, născut la data de 17 martie 1954 în Odorheiul Secuiesc, judetul Harghita, România, cetătean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, 2131 God, str. Nemeskeri nr. 16. (1.866/2008)


76. Porat David, fiul lui Froimolici Moisie si Malca, născut la data de 10 octombrie 1951 în Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tiqwa, Hafetz Haim, nr. 54. (1.915/2006)

77. Raschka Manfred Julius, fiul lui Josif si Etelca, născut la data de 25 august 1931 în Timisoara, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 10779 Berlin, str. Martin Luther nr. 44. (303/2008)

78. Ron Enric, fiul lui Rauchwarger Ezriel si Maly Brana, născut la data de 25 martie 1960 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Bourla nr. 35 (110/2008). Copii minori: Ron Gal, născut la data 16 februarie1991, Ron Itai, născut la data de 3 iunie 1995.

79. Rotariu Adrian, fiul lui Marcel Sorin si Carmen Irina, născut la data de 29 decembrie 1963 în Arad, judetul Arad, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 56457 Westerburg, Adolfstrasse 25 a (528/2008). Copii minori: Rotariu Brigitte, născută la data de 12 iulie 1991.

80. Rotaru Haim, fiul lui Strul si Zlota, născut la data de 29 iunie 1945 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashkelon, str. Kadesh nr. 4/21.(117/2008)

81. Russ Adam, fiul lui Wendelin si Ecaterina, născut la data de 28 octombrie 1938 în localitatea Biled, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 76131 Karlsruhe, Rintheimer Haupstr. 67. (3.273/2006)

82. Sălceanu Roberto, fiul lui Alexandru si Magdalena, născut la data de 25 august 1970 în Brasov, judetul Brasov, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 40229 Dusseldorf, Gumbertstrasse 117. (515/2008)

83. Sava Cătălin Emanuel, fiul lui Dimitrie-Gheorghe-Viorel si Viviane, născut la data de 18 martie 1970 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 45473 Mulheim an der Ruhr, Mellinghofer str. 50. (899/2008)

84. Schiopu Maria Miriam, fiica lui Aron si Riva, născută la data de 2 iulie 1947 în localitatea Dărăbani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Ata, str. Aasie nr. 2/26.(886/2008)

85. Schlosser Caterina, fiica lui Gero Adolf si Olga, născută la data de 13 aprilie 1934 în Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Benjamin nr. 18, ap. 2 B. (2.754/2007)

86. Schlosser Georg, fiul lui Leon si Livia, născut la data de 12 aprilie 1930 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Benjamin nr. 18, ap. 2 B. (2.753/2007)

87. Schmidt Adar, fiul lui Arie Armand si Esti, născut la data de 17 martie 1990 în localitatea Petah Tikva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Harzeliya, str. Ha Rav Nisim nr. 10. (506/2008)

88. Schmidt Arie-Armand, fiul lui Schimit Izrail si Alice, născut la data de 22 ianuarie 1957 în localitatea Reghin, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Harzeliya, str. Ha Rav Nisim nr. 10 (506/2008). Copii minori: Schmidt Avital, născută la data 14 februarie 1993.

89. Schmidt Itay, fiul lui Arie Armand si Esti, născut la data de 17 martie 1990 în localitatea Petah Tikva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Harzeliya, str. Ha Rav Nisim nr. 10.(506/2008).

90. Schwartz Marius Avi, fiul lui - si Edita, născut la data de 3 decembrie 1967 în localitatea Valea lui Mihai, judetul Bihor, Romania, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Itzhak Rabin 11, et. 1, ap. 2, Modiin (800/2008). Copii minori: Schwartz Sagie, născut la data 14 iulie 2005, Schwartz Lee, născută la data 16 mai 2001, Schwartz Tomer, născut la data 30 septembrie 1997.

91. Schwartz Rotem, fiica lui Eli si Orna, năcută la data de 14 octombrie 1989 în localitatea Beer Sheva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kibutz Nir Am 79155. (2.495/BIS/2007)

92. Schwartz Sorin Mugur, fiul lui Schvartz Heinrich si Beatrice, născut la data de 11 ianuarie 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Tlalim nr. 49.(513/2008)

93. Schwartz Zeev William, fiul lui Solomon si Bela, născut la data de 2 iunie 1951 în Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Ben Gurion nr. 20.(885/2008)

94. Sela Dina, fiica lui Lerner Moise si Leia, născută la data de 27 mai 1946 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tivon, str. Izrael nr. 30 B.(884/2008)

95. Serchiziuc Maria, fiica lui Dubuleac Tudose si Eudochia, născută la data de 14 iunie 1945 în Focsani, judetul Vrancea, România, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Briceni, satul Grimăncăuti. (1.316/2008)

96. Sferle Constantin, fiul lui Petru si Maria, născut la data de 7 septembrie 1959 în localitatea Bratca, judetul Bihor, România, apatrid, cu domiciliul actual în Spania, 17300 Blanes Girona, Crossello 14 1/1.(75/2008)

97. Shaham Alex, fiul lui Schnapp Nathan si Stella, născut la data de 23 iulie 1955 în Carei, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Vradim, str. Snir nr. 34.(508/2008)

98. Shaqued Yoel Ben, fiul lui Mandula Marcel si Ana, născut la data de 16 iunie 1929 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 76285 Rehovot, str. Harav Melzer 8, ap. 4.(888/2005)

99. Sharon Fredy, fiul lui Zingher Zigmund si Regina, născut la data de 19 mai 1941 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Hagolan nr. 12. (6/2007)

100. Shvarz Jacob, fiul lui Sfart Isac si Mariem, născut la data de 12 noiembrie 1954 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Had-Hasharon. (1.464/2006)

101. Simon Iudit, fiica lui Mozes Herman si Aurelia, născută la data de 25 februarie 1955 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon, str. Kibutz Galuiot nr. 5.(404/2008)

102. Stănescu Liana Voichita, fiica lui Ciora Ioan si Tulia, născută la data de 26 ianuarie 1941 în Brasov, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul în S.U.A., 4204 Five Oaks Drive, Durham NC 27707 - 5229. (1.569/2007)

103. Steiner Bar, fiica lui Dan si Nava, născută la data de 21 septembrie 1989 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Har Adar, str. Ha Alon nr. 99. (3.092/2007)

104. Steiner Dan, fiul lui Alexandru si Frieda, născut la data de 22 februarie 1957 în Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Har Adar, str. Ha Alon nr. 99. Copii minori: Steiner Shir, născută la data de 16 decembrie 1993. (3.092/2007)

105. Stern Nachum, fiul lui Desideriu si Clara, născut la data de 11 aprilie 1947 în Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Shaar Hagolan nr. 11. (510/2008)

106. Stern Pnina, fiica lui Dascal Hascal si Sari, născută la data de 11 decembrie 1948 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Shaar Hagolan nr. 11. (511/2008)

107. Sulea Teodor Dorin, fiul lui Teodor si Lucretia, născut la data de 23 iunie 1966 în localitatea Reghin, judetul Mures, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 81245 Munchen, Ubostr. 10 a. (896/2008)

108. Tal Tzvi, fiul lui Săcăreanu Florin si Maria, născut la data de 11 mai 1950 în Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Golda Meir nr. 25. (891/2008)

109. Tudorică Laurentiu, fiul lui Stefan si Marioara, născut la data de 12 septembrie 1968 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 99097 Erfurt, Am Buchenberg 6. (690/2008)

110. Vaissler Alexander Georgian, fiul lui Doru si Blanche, născut la data de 2 ianuarie 1938 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Blitental, nr. 12. (888/2008)

111. Viertel Heinz, fiul lui Leopold si Wasser Lotte, născut la data de 13 iunie 1943 în localitatea Moghilev-Podolsc, Rusia, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Haim, str. Izhak-Iziv nr. 55. (680/2008)

112. Voinea Violeta, fiica lui Cioacă Nicolai si Serbana, născută la data de 27 octombrie 1967 în localitatea Greci, judetul Tulcea, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 88486 Kirchberg, Schwendierweg 9 (691/2008). Copii minori: Voinea Sara Patricia, născută la data de 3 iulie 1998.

113. Wagner Elena, fiica lui Ipate Vasile si Maria, născută la data de 28 iulie 1963 în localitatea Tătărusi, judetul Iasi, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 74081 Heilbronn, Hogartenstr. 41/1. (692/2008)

114. Weis Christina Luminita, fiica lui Cojocariu Emil si Florentina, născută la data de 3 septembrie 1961 în Constanta, judetul Constanta, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Persgatan 64, Helsingborg. (1.445/2008)

115. Weisenberg Arie, fiul lui Vaizenberg Marcel si Blima, născut la data de 19 august 1956 în Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 32801 Newe Shanan Haifa, str. Tabenkin nr. 17/44 (601/2008). Copii minori: Weisenberg Elad, născut la data de 23 mai 1992.

116. Weisenberg Koral, fiica lui Leon si Sara, născută la data de 8 iunie 1990 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 32801 Newe Shanan Haifa, str. Tabenkin nr. 17/44. (601/2008)

117. Weiss Arthur, fiul lui Weisz Tiberiu si Hilda, născut la data de 28 mai 1954 în Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, Harduf 7/5. (24/2008)

118. Zisu Ilan, fiul lui Iosef si Dora, născut la data de 3 ianuarie 1947 în Bacău, judetul Bacău, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, 127 Bentwood Crescent, Thornhill Ontario L4J 8 RU. (2.764/2007)

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Bonescu Ana, fiica lui Cârpaci Petru si Maria, născută la data de 13 ianuarie 1954 în localitatea Zorlentu Mare, judetul Caras-Severin, România, apatrid, cu domiciliul actual în Resita, Str. 24 Ianuarie nr. 38, judetul Caras-Severin. (2.731/2007)

2. Valsami Mugur Mitrut, fiul lui Mihai si Chira, născut la data de 23 iulie 1968 în Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Mircea Vulcănescu nr. 113, sectorul 1. (875/2008)

3. Petre Nicusor, fiul lui Dumitru si Gherghina, născut la data de 19 ianuarie 1952 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Foisorului nr. 15, bl. F9C, sc. 2, et. 3, ap. 136, sectorul 4. (1.434/2007)

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic

din învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 9, 15, 68, 127, 128 si 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4, 5, 7, 9-16, 18, 43-45 si 126-128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare;

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului siinspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 5.743.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 6 noiembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11)

din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale

partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

 

1. Judetul Cluj, orasul Huedin:

- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

- PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL

- PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

2. Judetul Teleorman, comuna Segarcea-Vale:

- PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

- PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL

- PARTIDUL ROMÂNIA MARE