MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 747         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

235. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

1.043. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

239. - Lege privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

1.047. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

240. - Lege privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud, localitate-martir

 

1.048. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud, localitate-martir

 

241. - Lege privind declararea comunei Moisei, judetul Maramures, comună-martir

 

1.049. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Moisei, judetul Maramures, comună-martir

 

242. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare

 

1.050. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare

 

243. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

1.051. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

244. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

1.052. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

252. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

1.060. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

253. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

1.061. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 923 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 si art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 967 din 25 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 974 din 30 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.312. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2008

 

            Acord între Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică

 

            1.343. - Hotărâre privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            21. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Vlădeni II, judetul Dâmbovita

 

            207. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea suspendării dispuse prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 177/2008 privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

 

            639. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea cuantumului indemnizatiilor membrilor comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor la concursul national de admitere la programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

 

            1.788/M.80/609/2.627/C/10.923/596/28.748/900. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului apărării, al ministrului internelor si reformei administrative, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

            1.807. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educatiei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 10 octombrie 2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 12 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 235.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.043.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de merit este egal cu o sumă ce reprezintă de 3 ori valoarea salariului minim brut pe tară garantat în plată si este neimpozabil.

(2) Numărul total de indemnizatii de merit este de 1.650.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 239.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.047.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud, localitate-martir

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În semn de cinstire pentru jertfele date si pentru eroismul manifestat în timpul ocupatiei fascisto-horthyste din perioada august 1940 - octombrie 1944, comuna Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud, se declară localitate-martir a neamului românesc.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud, localitate-martir

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud, localitate-martir si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.048.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea comunei Moisei, judetul Maramures, comună-martir

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În semn de cinstire pentru jertfele date si pentru eroismul manifestat în timpul ocupatiei fascisto-horthyste din perioada septembrie 1940 - octombrie 1944, comuna Moisei, judetul Maramures, se declară comună-martir a neamului românesc.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 241.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Moisei, judetul Maramures, comună-martir

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea comunei Moisei, judetul Maramures, comună-martir si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.049.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54 din 21 aprilie 2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 242.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.050.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32 din 4 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 9 mai 2007, cu următoarea modificare:

- Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 243.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.051.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007, cu următoarea modificare:

-Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 244.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.052.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 11 septembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 septembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 252.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.060.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78 din 28 iunie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 253.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.061.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 923

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 si art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 si art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Consiliul Local Brasov - Directia fiscală în Dosarul nr. 1.995/62/2008 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.995/62/2008, Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 si art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Consiliul Local Brasov - Directia fiscală în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei actiuni de anulare a unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece - contrar principiului autonomiei locale - legea obligă autoritătile administrative locale ca în anumite situatii să nu stabilească taxe si impozite pentru terenurile situate în raza lor teritorială.

Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 250 alin. (1) pct. 9 si art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Art. 250 a fost modificat prin Legea nr. 343/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006.

În prezent, dispozitiile criticate au următorul continut:

- Art. 250 (Scutiri) alin. (1) pct. 9: „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: [...] 9. clădirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii.”;

- Art. 257 (Scutiri) alin. (1) lit. l): „Impozitul pe teren nu se datorează pentru: [...] l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 120 alin. (1) privind principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin Decizia nr. 154 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, s-a pronuntat asupra dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n), precum si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Desi obiectul exceptiei se referea la alte prevederi ale art. 250 si 257 din Codul fiscal, criticile de neconstitutionalitate erau asemănătoare celor din prezenta cauză, sustinându-se că textele de lege ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate erau contrare principiului autonomiei locale prevăzut de art. 120 alin. (1) din Constitutie. Curtea a constatat prin decizia amintită că principiul autonomiei locale nu presupune totala independentă si competenta exclusivă a autoritătilor publice din unitătile administrativ-teritoriale, acestea fiind obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul tării, adoptate pentru protejarea intereselor nationale. În acest sens, s-au invocat prevederile art. 121 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora „Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase”.

Ca atare, Curtea a constatat că autoritătile administratiei publice locale nu au totală independentă nici în privinta stabilirii impozitelor si taxelor locale. Astfel, potrivit art. 139 alin. (2) din Constitutie, impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii. Această prevedere constitutională obligă legiuitorul să determine, la modul general, domeniile, activitătile si veniturile pentru care consiliile locale sau judetene sunt competente să stabilească impozite si taxe locale. În acelasi sens, legea poate prevedea domeniile, activitătile, veniturile sau categoriile de persoane scutite de la plata impozitelor ori taxelor locale. Stabilirea obligatiei de plată a impozitelor si taxelor locale, precum si scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri sau pentru anumite categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul asezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constitutie.

Curtea a mai retinut si faptul că Legea nr. 571/2003 prevede la art. 249 alin. (2) si la art. 256 alin. (2), ca o regulă generală, în conformitate cu principiile constitutionale ale art. 120, că impozitul si taxa pe clădirile ori pe terenul amplasat în România se datorează către bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasată clădirea, iar în cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea. Faptul că dispozitiile legale criticate stabilesc scutiri de la plata acestor taxe si impozite constituie o exceptie de la regula instituită de către cele două texte de lege si se justifică prin importanta strategică, prevăzută de lege, pentru îndeplinirea sarcinilor statului consfintite la art. 135 alin. (2) lit. c) si d) din Constitutie, si anume stimularea cercetării stiintifice si tehnologice nationale, precum si exploatarea resurselor naturale, în concordantă cu interesul national.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 si art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Consiliul Local Brasov - Directia fiscală în Dosarul nr. 1.995/62/2008 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 967

din 25 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Societatea Comercială „Amurco” - S.R.L. în Dosarul nr. 97/180/2008 al Judecătoriei Bacău.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.351D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Viliu Farcasi în Dosarul nr. 595/291/2008 al Judecătoriei Roman.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.423D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din aceeasi ordonantă a Guvernului ca si în precedentele dosare, exceptie invocată de Societatea Comercială „Gilrexim Trans” - S.R.L. în Dosarul nr. 946/290/2007 al Tribunalului Caras-Severin.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.194D/2008, nr. 1.351D/2008 si nr. 1.423D/2008 este similar, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.423D/2008 si nr. 1.351D/2008 la Dosarul nr. 1.194D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 97/180/2008, Judecătoria Bacău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Societatea Comercială „Amurco” - S.R.L.

Prin Încheierea din 14 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 595/291/2008, Judecătoria Roman a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Viliu Farcasi.

Prin Încheierea din 22 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 946/290/2007, Tribunalul Caras-Severin a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Societatea Comercială „Gilrexim Trans” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate asemănătoare în dosarele conexate, se sustine, în esentă, că prin folosirea notiunii de „contravenient”, al cărei echivalent în materie penală este dat de notiunea de „infractor”, înainte ca instanta de judecată să pronunte hotărârea definitivă de condamnare, se încalcă prezumtia de nevinovătie. Totodată, se arată că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât sarcina probei în cazul plângerii formulate de contravenient împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de stabilire a sanctiunii revine acestuia, ca urmare a pozitiei sale de contestator, iar nu organului care a aplicat sanctiunea. Aceasta înseamnă că însusi contravenientul trebuie să îsi probeze în fata instantei nevinovătia, desi constitutional este ca agentul constatator să dovedească vinovătia lui. Se invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului - Cauza Anghel împotriva României si se arată că, raportat la această jurisprudentă, contraventia din dreptul român are o natură „penală” si, în consecintă, si în materie contraventională ar trebui respectat principiul prezumtiei de nevinovătie, ceea ce „ar trebui să conducă la modificarea procedurii plângerii contraventionale”, cel ce a săvâr s it o contraventie trebuind să se bucure de acelasi tratament ca i persoanele care au săvârsit infractiuni. Astfel, ar trebui ca dreptul comun în materie să prevadă răsturnarea sarcinii probei si să se elimine notiunea de „contravenient”. Cu privire la art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, se mai arată că îngrădeste liberul acces la justitie si încalcă dreptul la un proces echitabil, în care să poată fi administrate probe care să dovedească netemeinicia si nelegalitatea procesului-verbal de contraventie.

Judecătoria Bacău constată, mai întâi, că critica de neconstitutionalitate are în vedere două probleme distincte: stabilirea nejudiciară a vinovătiei contraventionale si sarcina probei în procedura judiciară contraventională de drept comun. Cu privire la primul aspect, instanta apreciază că nu sunt întemeiate criticile formulate, deoarece utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient nu înseamnă si stabilirea vinovătiei sau încălcarea prezumtiei de nevinovă t ie. În ceea ce priveste al doilea aspect, în opinia instanei, sintagma „administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal”, prevăzută de art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, este neconstitutională, deoarece „face să se nască o prezumtie relativă în defavoarea contravenientului pe tărâmul probatoriului în faza judiciară”.

Judecătoria Roman apreciază că nu sunt întemeiate criticile formulate, deoarece utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient nu înseamnă si stabilirea vinovătiei sau încălcarea prezumtiei de nevinovătie. De asemenea, faptul că în solutionarea plângerilor contraventionale instanta trebuie să urmeze o procedură distinctă de cea a dreptului procesual civil nu conduce la ideea răsturnării sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci, mai degrabă, la ideea exercitării dreptului la apărare. Se mai arată că „chiar si din hotărârea privind Cauza Anghel contra României nu rezultă că instanta europeană consideră procedura contraventională neconformă Conventiei, ci doar modul de aplicare a acesteia ar putea duce la o astfel de încălcare”.

Tribunalul Caras-Severin apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu instituie nicio prezumtie de nelegalitate a procesului-verbal, ci, dimpotrivă, îndrituie s te instata să verifice dacă procesul-verbal este în mod legal i temeinic întocmit, în acest sens putând administra orice probă prevăzută de lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îi constituie dispozitiile art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, având următorul cuprins:

- Art. 10 alin. (2): „Când contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumulează fără a putea depăsi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contraventia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonantă pentru prestarea unei activităti în folosul comunitătii.”;

- Art. 16 alin. (1) si (7): „(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de muncă al contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârsită, precum si arătarea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitătii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctionează contraventia; indicarea societătii de asigurări, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac si organul la care se depune plângerea. [...]

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mentiuni», sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.”;

- Art. 17: „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei săvârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată si din oficiu.”;

- Art. 18: „Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mentiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.”;

- Art. 19 alin. (1): „Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia.”;

- Art. 25 alin. (1) si (3): „(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului si, dacă este cazul, părtii vătămate si proprietarului bunurilor confiscate. [ ... ]

(3) În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amendă, precum si dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica si înstiintarea de plată. În înstiintarea de plată se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la institutiile abilitate să o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare si, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.”;

- Art. 26 alin. (3): „În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înstiintării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.”;

- Art. 27: „Comunicarea procesului-verbal si a înstiintării de plată se face prin postă, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.”;

- Art. 28: „(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor această posibilitate trebuie mentionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul noptii zilei următoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârsitul primei zile de lucru următoare.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la unitătile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritătilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea functionează, de cetătenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul săvârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitantă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte, potrivit dispozitiilor alin. (1).

(3) Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghiseului virtual de plăti, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic National. În acest caz:

a) achitarea unei amenzi contraventionale se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghiseul virtual de plăti, aceasta specificând data si ora efectuării plătii;

b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghiseul virtual de plăti către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.”;

- Art. 33 alin. (1): „Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăsi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.”;

- Art. 34 alin. (1): „Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, s i hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum i asupra măsurii confiscării.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 23 alin. (11) privind prezumtia de nevinovătie, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, cu o motivare asemănătoare si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale, conventionale, respectiv, mai recent, cu raportare la aceeasi jurisprudentă europeană ca si în cauza de fată.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, retinând, în esentă, că „utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient (...) nu are semnificatia înfrângerii prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie”. De asemenea, Curtea a statuat că „din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, (...) ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare”.

În acelasi sens sunt Decizia nr. 259 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 216 din 28 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 28 martie 2008, si Decizia nr. 490 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la reconsiderarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia pronuntată în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Societatea Comercială „Amurco” - S.R.L. în Dosarul nr. 97/180/2008 al Judecătoriei Bacău, de Viliu Farcasi în Dosarul nr. 595/291/2008 al Judecătoriei Roman si de Societatea Comercială „Gilrexim Trans” - S.R.L. în Dosarul nr. 946/290/2007 al Tribunalului Caras-Severin.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 974

din 30 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române”

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor „pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Legea nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale «Apele Române»”, exceptie ridicată de Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 825/118/2007 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 825/118/2007, Tribunalul Constanta - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Legea nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale «Apele Române»”. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Compania Natională

„Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. din Constanta într-o cauză de contencios administrativ, având ca obiect obligarea acesteia la încheierea unui contract-abonament referitor la utilizarea si exploatarea resurselor de apă, respectiv serviciul de ecluzare a navelor pe canale navigabile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 nu a fost contrasemnată si de către ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, desi acesta este unul dintre ministrii care au obligatia punerii în aplicare a actului normativ amintit. Se mai sustine că textul de lege criticat încalcă dispozitiile art. 53 din Constitutie, prin aceea că autorului exceptiei îi sunt restrânse drepturile stabilite prin art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre- Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari. În fine, se arată că au fost nesocotite si dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, întrucât, în raportul dedus judecătii, părtile au fost tratate diferit, în sensul că autorul exceptiei a fost considerat comerciant, spre deosebire de partea Administratia Natională „Apele Române” - Directia Apelor Dobrogea Litoral, care a fost asimilată unei autorităti publice.

Tribunalul Constanta - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste obiectul exceptiei, Curtea constată că exprimarea autorului exceptiei, care se referă la însăsi legea de aprobare, este inadecvată, întrucât Legea nr. 400/2005 are un articol unic care încorporează toate modificările si completările aduse ordonantei pe care o aprobă. De aceea, Curtea urmează să analizeze constitutionalitatea dispozitiilor pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 404/2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005), aceasta din urmă fiind aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 400/2005. Anexa nr. 4, mai sus mentionată, reglementează sistemul de contributii specifice de gospodărire a apelor si serviciile comune de gospodărire a apelor, iar pct. 2.1, criticat de autorul exceptiei, este cuprins în capitolul I - „Sistemul de contributii specifice de gospodărire a apelor”, Sectiunea A:

„Contributia pentru utilizarea resurselor de apă, pe categorii de surse si utilizatori”. Textul pct. 2.1 prevede contributia pentru utilizarea resurselor de apă: „A.2. Din Dunăre, în scopul utilizării de către:

2.1. operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a navelor pe canale navigabile), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnici de tip industrial si altii”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 53 care reglementează restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 108 alin. (4) referitor la semnarea si contrasemnarea hotărârilor si ordonantelor adoptate de Guvern.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că sunt neîntemeiate criticile formulate de autorul exceptiei, pentru următoarele motive:

Pretinsa inegalitate de tratament juridic aplicat de instantă celor două părti din procesul în cadrul căruia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate, respectiv Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. din Constanta si Administratia Natională „Apele Române” - Directia Apelor Dobrogea Litoral, nu constituie o nesocotire a principiului constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, la care autorul îsi raportează critica de neconstitutionalitate, consacră egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, nicidecum a persoanelor juridice, fie ele de drept public sau de drept privat, regii autonome sau administratii nationale. Din această perspectivă, Constitutia garantează subiectilor de drept egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, iar nu egalitatea acestora între ei. De altfel, Curtea Constitutională nu poate cenzura rationamentele instantei de judecată, aceasta fiind suverană să aprecieze asupra tuturor aspectelor ce tin de stabilirea cadrului procesual si de aplicarea regulilor procedurale.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie, se observă că si aceasta este neîntemeiată, deoarece nu sunt puse în discutie drepturi si libertăti fundamentale, de natura celor cuprinse în titlul II al Constitutiei. Autorul exceptiei sustine că impunerea în sarcina sa a obligatiei de a contribui la gospodărirea apelor, consecutiv cu încheierea unui abonament pentru plata lunară a contributiei către Administratia Natională „Apele Române”, îi nesocoteste dreptul conferit de art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, constând în scutirea de la plata oricăror tarife a utilizării apei tranzitate pentru navigatia prin canale navigabile, inclusiv pentru ecluzări. Curtea Constitutională constată că un asemenea drept nu poate fi protejat de prevederile art. 53 din Constitutie, nefiind un drept fundamental, asa cum sunt acestea enumerate în Legea fundamentală.

În fine, nu poate fi retinută nici sustinerea potrivit căreia prevederile criticate sunt neconstitutionale întrucât sunt cuprinse într-o ordonantă care ar fi trebuit contrasemnată, în opinia autorului exceptiei, si de către ministrul transporturilor, constructiilor si turismului. Potrivit art. 108 din Constitutie, ordonantele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de ministrii care au obligatia punerii lor în executare. Or, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului nu are niciun fel de atributii în ceea ce priveste punerea în aplicare a dispozitiilor acestei ordonante, care reglementează înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române”.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române”, exceptie ridicată de Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 825/118/2007 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Stefan Imre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.312.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică

 

Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului (denumite în continuare părti contractante),

dorind să sprijine dezvoltarea cooperării economice si tehnico-stiintifice în domeniile de interes reciproc, pe bază de egalitate si avantaj reciproc,

luând în considerare interesul reciproc în adâncirea, consolidarea si extinderea în continuare a colaborării economice si tehnico-stiintifice,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile contractante vor întreprinde toate eforturile pentru dezvoltarea si întărirea cooperării economice si tehnico-stiintifice în toate domeniile care pot prezenta interes si avantaj reciproc, tinând cont de cadrul legislativ national, precum si de obligatiile internationale ale statelor lor.

2. Această cooperare va fi îndreptată, în particular, asupra:

a) întăririi si diversificării relatiilor economice dintre statele părtilor contractante;

b) stimulării unor noi contacte si dezvoltării celor existente între operatorii economici din statele părtilor contractante, în scopul realizării de proiecte comune;

c) stimulării colaborării dintre organismele competente ale statelor părtilor contractante, în scopul organizării si intensificării diferitelor forme de cooperare economică.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Cooperarea prevăzută la art. 1 se va realiza între părtile contractante, în particular, dar nu exclusiv, în următoarele domenii:

a) industrie;

b) energetică;

c) activitate investitională;

d) tehnologie si inovatii;

e) transport;

f) agricultură.

2. Părtile contractante se vor consulta în vederea identificării domeniilor prioritare de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Cooperarea economică si tehnico-stiintifică prevăzută în prezentul acord trebuie să se desfăsoare, în special, în baza conventiilor si contractelor dintre operatorii economici români si turkmeni, în conformitate cu legislatia internă a statelor părtilor contractante.

2. Părtile contractante vor depune toate eforturile pentru crearea unor conditii favorabile extinderii cooperării economice si tehnico-stiintifice, în special prin:

a) crearea unui climat investitional favorabil;

b) încurajarea schimbului de informatii economice;

c) sprijinirea stabilirii de contacte între operatorii economici din cele două tări;

d) facilitarea organizării de expozitii, târguri si simpozioane, desfăsurate pe teritoriul statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 4

 

În scopul îmbunătătirii dezvoltării cooperării economice, organismele responsabile ale părtilor contractante vor depune eforturi pentru asigurarea schimbului de informatii cu privire la:

a) legislatia care reglementează activitatea economică, inclusiv în domeniul investitiilor, al contractelor si licitatiilor publice, al standardizării si certificării, al licentierii, al protejării drepturilor de proprietate industrială, de autor si conexe, precum si în alte domenii de interes reciproc;

b) participarea la organizatii economice internationale si la alte structuri de integrare, precum si la procesele legate de aderarea la aceste organizatii si structuri de integrare;

c) actiunile de promovare a mărfurilor si serviciilor, menite să încurajeze contactele dintre potentialii parteneri de afaceri, incluzând informarea privind facilitătile existente, legate de organizarea expozitiilor, târgurilor si misiunilor economice, precum si privind sistemele de informatii economice.

 

ARTICOLUL 5

 

            În vederea elaborării de recomandări si urmăririi îndeplinirii prevederilor prezentului acord, părtile contractante vor înfiinta Comisia mixtă interguvernamentală româno-turkmenă de colaborare economică si tehnico-stiintifică, denumită în continuare Comisia. Activitatea Comisiei se va reglementa printr-un regulament separat, ce va fi aprobat la prima sa sesiune.

 

ARTICOLUL 6

 

            Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligatiile internationale ale părtilor contractante. Acestea se vor aplica fără a afecta îndeplinirea obligatiilor ce decurg din statutul României de tară membră a Uniunii Europene.

            Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinta sau afecta în vreun fel obligatiile ce decurg din orice acord încheiat de Uniunea Europeană sau de Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Turkmenistan, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

            Diferendele apărute între părtile contractante ca urmare a aplicării si interpretării prezentului acord, precum si din cauza încălcării de către una dintre părtile contractante a obligatiilor prevăzute de prezentul acord vor fi solutionate pe calea tratativelor si consultărilor dintre părtile contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

            Prezentul acord poate fi modificat sau amendat cu acordul comun al părtilor contractante. Aceste modificări sau amendări se întocmesc prin protocoale separate, care intră în vigoare conform art. 9 si constituie parte integrantă a acestuia.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată si intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc în legătura cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Fiecare dintre părtile contractante poate înceta prezentul acord prin notificarea scrisă a celeilalte părti contractante. Prezentul acord îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data la care cealaltă parte contractantă a primit notificarea.

3. Încetarea valabilitătii prezentului acord nu va determina încetarea proiectelor si contractelor convenite în timpul perioadei sale de valabilitate, cu exceptia cazurilor când părtile contractante convin altfel.

Semnat la Bucuresti la 16 iulie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turkmenă si rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul aparitiei unor divergente în interpretarea prezentului acord, textul în limbă rusă va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Turkmenistanului,

Ovidiu Ioan Silaghi

Hîdîr Saparliev

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor certificat oficial, destinată însământării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă sumele fixe reprezentând valoarea ajutorului financiar, speciile, soiurile si categoriile de sământă pentru semintele si materialul săditor certificate oficial ca sământă de prebază, bază sau certificată, din productia internă, vândute si/sau utilizate pentru însământare sau plantare, în campaniilor agricole din anii din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Valoarea totală a ajutorului financiar prevăzut la alin. (1) este de 23.225 mii lei pentru productia de seminte si material săditor destinată însământării si plantării în toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, pentru produsele prevăzute în anexa nr. I.

(3) Valoarea totală a ajutorului financiar prevăzută la alin. (2) se asigură din alocatiile bugetare cu această destinatie, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Art. 2. - (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 se acordă pentru semintele si materialul săditor certificate oficial, provenite din productia internă, obtinute din recolta anului de vânzare.

(2) Termenul maxim până la care pot fi vândute semintele sau se pot însământa ori planta, după caz, în functie de speciile prevăzute în anexa nr. I, este data de 30 iunie a anului de vânzare.

Art. 3. - Suma reprezentând ajutorul financiar pentru semintele si materialul săditor certificate oficial, folosite la însământare sau plantare în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, se asigură din fondurile alocate cu această destinatie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2009.

Art. 4. - Beneficiarii ajutorului financiar pentru producti internă de seminte si material săditor, certificată oficial, sun operatorii economici, persoane fizice sau juridice, înregistra pentru producerea de seminte sau material săditor, care produ sământă în baza unui contract si/sau a unei declaratii d multiplicare, înregistrat/înregistrată la autoritatea desemnată î conditiile legii, si care:

a) comercializează sământă si materialul săditor, în vedere însământării si plantării, societătilor comerciale cu profil agrico societătilor agricole, asociatiilor agricole fără personalitat juridică, producătorilor agricoli individuali, precum si alto proprietari si detinători legali de terenuri agricole;

b) utilizează sământa sau materialul săditor pentr însământare ori plantare proprie, în vederea multiplicării si/sa pentru productia de consum.

Art. 5. - Derularea si decontarea fondurilor alocate ca ajuto financiar pentru productia internă de seminte si material săditor certificată oficial, destinată însământării sau plantării, cătr operatorii economici, persoane fizice sau juridice, beneficiari a ajutorului financiar se fac prin Agentia de Plăti si Interventi pentru Agricultură.

Art. 6. - Se aprobă Normele metodologice privin acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentr productia internă de seminte si material săditor, certificată oficia destinată însământării sau plantării în campaniile agricole di toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, prevăzute în anexa nr. II.

Art. 7. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezent hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.343.

 

ANEXA Nr. I

 

SUMELE FIXE

reprezentând valoarea ajutorului financiar pentru semintele si materialul săditor certificate oficial din productia internă, vândute si/sau utilizate pentru însământare sau plantare în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Seminte si material săditor Specia sau grupa de specii

Norma maximă*) (kg; mii buc./ha)

U.M.

Suma fixă (lei/100 kg sau 100 buc.)

Categoria de sământă

Prebază**), bază

Certificată

1.

Cartof

3.000

100 kg

35,00

Cl. A 30,00 Cl. B 25,00

2.

Material săditor pomicol:

 

 

 

 

- pomi altoiti si nealtoiti Arbusti fructiferi:

0,8

100 buc.

700,00

250,00

- zmeur, mur, coacăz, afin

10

100 buc.

230,00

115,00

- căpsun

45

100 buc.

15,00

9,00

3.

Material săditor viticol:

- vite altoite sau pe rădăcini proprii (soiuri roditoare sau portaltoi)

4,0

100 buc.

300,00

200,00


*) Norma de sământă, în limita maximă, se impune pentru sământa utilizată pentru însământare proprie. **) La materialul săditor viticol categoria prebază este definită ca material initial.

 

ANEXA Nr. II

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009

 

Art. 1. - Operatorii economici, persoane fizice sau juridice, înregistrati pentru producerea de seminte si material săditor, beneficiază de ajutor financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, prin comercializare sau prin însământare ori plantare proprie în vederea multiplicării sau pentru productia de consum.

Art. 2. - Producătorii de seminte sau material săditor, beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, care comercializează semintele si materialul săditor, sunt obligati să înscrie pe facturi la rubrica „Denumirea produselor si serviciilor” specia, soiul, categoria biologică si numărul de lot ale semintelor sau materialului săditor si, în continuare, în functie de rubricile facturii: cantitatea, pretul de vânzare integral, suma reprezentând ajutorul financiar, suma suportată de cumpărător atât pe unitatea de măsură, cât si pe cantitatea vândută.

Art. 3. - Beneficiarii sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, depun cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau la centrul municipiului Bucuresti, după caz, în a căror rază teritorială este certificată/certificat oficial sământa sau materialul săditor.

Art. 4. - Cererile înaintate de beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor certificate oficial, destinată însământării sau plantării, la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti sunt însotite de următoarele documente, în copie, emise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor:

a) autorizatiile operatorului economic, persoană fizică sau juridică, înregistrat pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor sau a materialului săditor, după caz, vizate pe anul în curs. În situatia în care operatorul economic nu este înregistrat pentru desfăsurarea activitătii de prelucrare sau nu efectuează prelucrarea semintelor ori a materialului săditor, acesta va prezenta contractul de prestări de servicii încheiat cu operatorul economic prestator si autorizatia de prelucrare a acestuia;

b) declaratia de multiplicare a semintei si a materialului săditor în vederea certificării oficiale sau declaratia de multiplicare însotită de contractul de multiplicare cu un prestator de servicii înregistrat pentru producerea de seminte si material săditor, în baza cărora a fost produsă/produs sământa/materialul săditor, înregistrate la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor;

c) situatia privind provenienta semintelor si a materialului săditor care fac obiectul cererii pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor certificate oficial, destinată însământării sau plantării, care va cuprinde: denumirea producătorului, specia, soiul, categoria de sământă, numărul de lot, cantitatea de seminte si material săditor vândută ori însământată sau plantată, exprimată în kilograme ori bucăti, numărul si data documentului de intrare, destinatia productiei: vânzare sau însământare ori plantare, si copii ale documentelor oficiale de certificare. Situatia va fi sustinută prin copii ale documentelor prevăzute în situatie;

d) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, care comercializează sământa ori materialul săditor, trebuie să prezinte si lista centralizatoare a cumpărătorilor de seminte si material săditor certificate oficial, care contine: numele cumpărătorului, adresa, numărul si data facturii fiscale, numărul si data certificatului de calitate emis cumpărătorului, specia, soiul, categoria de sământă, numărul de lot, cantitatea de sământă si material săditor vândută, pretul de vânzare, suma suportată de cumpărător, suma stabilită ca ajutor financiar la 100 kg sământă sau la 100 bucăti de material săditor, valoarea ajutorului financiar, modul de efectuare a plătii;

e) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, care folosesc sământa ori materialul de plantat propriu pentru însământare sau plantare, trebuie să facă dovada înfiintării culturii printr-un document avizat de reprezentantul teritorial al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, din care să reiasă: specia, soiul, categoria de sământă, numărul de lot, suprafata însământată sau plantată, norma de sământă ori material săditor la hectar, cantitatea totală de sământă si material săditor certificată oficial, folosită. Separat, beneficiarii ajutorului financiar vor furniza date cu privire la specie, soi, categoria de sământă, numărul de lot, cantitatea de sământă si material săditor folosită pentru însământare sau plantare, suma stabilită ca ajutor financiar la 100 kg sământă sau la 100 bucăti de material săditor, valoarea ajutorului financiar si suma suportată de utilizator. Norma de sământă sau de material săditor la hectar nu va depăsi limita maximă prevăzută, pe specii, în anexa nr. I.

Art. 5. - Răspunderea pentru realitatea si legalitatea datelor înscrise în cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, revine beneficiarului ajutorului financiar.

Art. 6. - Termenul-limită pentru depunerea cererii si a documentelor însotitoare este data de 15 iulie a anului de vânzare.

Art. 7. - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor au obligatia să verifice si să confirme, înainte de a fi aprobată cererea pentru acordarea ajutorului financiar, dacă beneficiarul ajutorului financiar este înregistrat pentru producerea de seminte sau material săditor, iar cantitatea de seminte si material săditor pentru care solicită ajutorul financiar a fost produsă în baza unui contract si/sau a unei declaratii de multiplicare, înregistrată conform prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, si a fost certificată oficial.

Art. 8. - (1) Centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau a municipiului Bucuresti verifică cererile pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, le aprobă, întocmesc situatia centralizatoare privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, folosite la însământare sau plantare în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste centralizatorul sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele si materialul săditor certificate oficial, din productia internă, folosite la însământare sau plantare în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, si îl transmite la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale spre aprobare, până la data de 30 iulie a anului de vânzare.

Art. 9. - (1) Ajutorul financiar se acordă o singură dată pentru aceeasi cantitate de seminte si material săditor certificate oficial, produsă si comercializată si/sau utilizată pentru însământare ori plantare proprie de către producătorul acesteia.

(2) Cantitătile de seminte si material săditor cumpărate pentru însământare sau plantare nu se comercializează, nu se folosesc în alte scopuri decât pentru însământare sau plantare si nu se păstrează pe stoc.

(3) Solicitantului i se acordă ajutor financiar pentru productia de seminte sau material săditor, dacă cererea pentru acordarea ajutorului financiar se referă la seminte si material săditor certificate oficial si produse în tară.

Art. 10. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) si (3) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, cu anularea autorizatiei de producere a semintelor si materialului săditor, precum si cu obligarea la restituirea către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a sumelor încasate, actualizate în functie de nivelul ratei inflatiei.

(2) Amenda se aplică persoanelor fizice sau, după caz, persoanelor juridice contraveniente.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 11. - Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Centralizatorul transmis de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură privind ajutorul financiar acordat pentru semintele si materialul săditor certificate oficial, din productia internă, folosite la însământare sau plantare în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, se aprobă de ordonatorul principal de credite si se transmite Ministerului Economiei si Finantelor, însotit de cererea de deschidere a creditelor bugetare.

Art. 13. - După aprobarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale alimentează conturile Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care, în baza cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, efectuează plătile către beneficiarii ajutorului financiar.

Art. 14. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale verifică modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat reprezentând ajutorul financiar pentru productia de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Judetul ..................................................................................

Beneficiarul ajutorului financiar .............................................

Adresa/Sediul .......................................................................

Telefon/Fax ...........................................................................

Codul fiscal ...........................................................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului .....................

Banca (Trezoreria) .................................................................

Contul nr. . .............................................................................

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ,

Centrul judetean sau al municipiului Bucuresti ...................

Verificat si aprobat pentru suma de................mii lei.

 

Director executiv,

.............................

 

Confirmăm

certificarea oficială a semintei

sau materialului săditor

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a

Materialului Săditor ..... /Laboratorul Central pentru Calitatea

Semintelor si a Materialului Săditor

Director executiv,

....................................

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.....................,

Director executiv,

.............................................................

 

CERERE

pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.343/2008

 

1. Sământă/Material săditor vândută/vândut

 

Nr. crt.

Seminte si material săditor certificate oficial

- specia -

Categoria de sământă

Suma reprezentând

ajutorul financiar (lei/100 kg;100 buc.)

Cantitatea de sământă/material saditor

Total

(kg/buc.)

Ajutorul financiar de primit de la bugetul

de stat

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1:

x

x

 

 

 

2. Sământă/Material săditor utilizată/utilizat pentru însământare sau plantare proprie

 

Nr. crt.

Seminte si material

săditor certificate oficial

- specia -

Categoria de sământă

Suma reprezentând

ajutorul financiar (lei/100 kg; 100 buc.)

Cantitatea de sământă/material săditor

Ajutorul financiar de primit de la bugetul

de stat

(lei)

Norma la hectar

(kg; mii buc./ha)

Total (kg/buc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 2:

x

x

x

 

 

TOTAL GENERAL (1 + 2):

x

x

 

 

 

Răspund pentru realitatea si legalitatea datelor:

 

Beneficiarul ajutorului financiar

Manager (director general),

.........................................

[(numele si prenumele (în clar)]

Semnătura si stampila unitătii

 

Director economic,

.........................................

[numele si prenumele (în clar) si semnătura]

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ –

CENTRUL JUDETEAN SAU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele si materialul săditor certificate oficial din productia internă, folosite la însământare sau plantare în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Beneficiarul ajutorului financiar

Cerere

nr. ...........

din ...........

Specia

Categoria de sământă

Cantitatea (kg/buc.)

Ajutorul financiar

(lei/100 kg; 100 buc.)

Total

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Situatia centralizatoare se va întocmi separat pentru semintele ori materialul săditor vândute/vândut si separat pentru semintele/materialul săditor utilizate/utilizat pentru însământare sau plantare proprie.

 

Director executiv,

.........................................

[(numele si prenumele (în clar) si semnătura]

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

 

Se aprobă.

Ordonator principal de credite,

...............................................

 

CENTRALIZATORUL

sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele si materialul săditor certificate oficial din productia internă, folosite la însământare sau plantare în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Cultura

Categoria de sământă

Cantitatea (kg/buc.)

Ajutorul financiar de primit de la bugetul de stat

(lei/100 kg; 100 buc.)

Total

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

...........................................................

[(numele si prenumele (în clar) si semnătura]

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Vlădeni II, judetul Dâmbovita

 

Având în vedere:

- prevederile art. 31 lit. b), în conditiile stabilite la art. 32, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 403.844 din 20 octombrie 2008,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor de minerale din zăcământul de nisip si pietris din perimetrul Vlădeni II, judetul Dâmbovita, convenită prin Licenta de concesiune nr. 1.255/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „ICIM NOVA” - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, Str. Democratiei nr. 103, judetul Prahova, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 21.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind încetarea suspendării dispuse prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 177/2008 privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

 

Având în vedere Referatul Directiei generale gestionare, evaluare, concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. S/3/740 din 27 octombrie 2008,

în temeiul art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data prezentului ordin încetează suspendarea dispusă prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 177/2008 privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008.

Art. 2. - (1) Pozitia 15 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 august 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„15

GORUNIS

393.835

394.240

393.970

392.540

392.790

396.725

397.375

398.845

398.255

397.535

2,136

GJ

lignit”

 

(2) Termenul de depunere a ofertelor pentru concesionarea activitătilor de explorare din perimetrul Gorunis se prelungeste cu 10 zile lucrătoare de la data încetării suspendării dispuse potrivit art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 207.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului indemnizatiilor membrilor comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor la concursul national de admitere la programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, ale art. 2 alin. (1) lit. b) si alin. (3) si ale art. 13 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, si ale Hotărârii Consiliului stiintific al Institutului National de Administratie nr. 192/2008 privind aprobarea bugetului programului de formare specializată destinat înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, membrii comisiilor de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor, constituite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, primesc o indemnizatie în sumă brută de 68 lei/oră/persoană.

(2) Pentru activitatea desfăsurată, persoanele nominalizate să asigure secretariatul comisiilor constituite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 primesc o indemnizatie în sumă brută de 34 lei/oră/persoană.

(3) Plata indemnizatiei prevăzute la alin. (1) si (2) se face în conformitate cu programul orar de desfăsurare a activitătii membrilor comisiilor de concurs, ai comisiei de solutionare a contestatiilor si ai secretariatului acestora, aprobat de directorul general al Institutului National de Administratie.

Art. 2. - Din suma totală cuvenită fiecărei persoane pentru activitatea desfăsurată în cadrul comisiilor de concurs, comisiilor de solutionare a contestatiilor si al secretariatului acestora se vor retine contributiile către bugetul de stat, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 23 octombrie 2008.

Nr. 639.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.788 din 24 octombrie 2008

 

MINISTERUL APĂRĂRII

Nr. M.80 din 18 august 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 609 din 10 septembrie 2008

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 2.627/C din 15 octombrie 2008

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 10.923 din 16 iulie 2008

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 596 din 28 iulie 2008

 

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 28.748 din 21 iulie 2008

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 900 din 23 iulie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001, si a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea s i func t ionarea Ministerului Apărării, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice, ministrul apărării, ministrul internelor si reformei administrative, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

p. Ministrul justitiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Grigore Corneliu

 

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Costea Ioan

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. - Atributiile ce le revin, potrivit normelor legale în vigoare, autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către directiile medicale sau structurile similare organizate conform titlului I - Sănătatea publică din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie.

Art. 4. - (1) În vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de medicamente, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în cap. III din contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si medicamentelor si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de instituiile cu legi specifice de organizare si functionare din a căror structură fac parte respectivii furnizori. Fac exceptie de la activitatea de agreare persoanele din cadrul compartimentului de control al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 6. - (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde acestia sunt luati în evidentă, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de către institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinui si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institu t iile în evidenta cărora se află acestea vor informa casele judeene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti, în raza cărora aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

SECTIUNEA 1

Servicii medicale curative

 

Art. 7. - (1) Serviciile medicale se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program, în centre de permanentă stabilite si organizate, potrivit legii, de directiile medicale sau de structurile similare acestora din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si în limita fondurilor alocate.

(2) Acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti poate fi retras, cu acordul directiilor medicale (similare), după o prealabilă înstiintare a acestora, dacă din raportările furnizorilor rezultă că adresabilitatea la centrul de permanentă, într-un trimestru, este redusă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de contractare

 

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 9. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 12. - Numărul minim de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale ce functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie se stabileste de către directiile medicale sau structurile similare din ministerele si institutiile din sistemul national de apărare în functie de organizarea, functionarea si necesarul de servicii medicale.

Art. 13. - (1) Listele ce cuprind asiguratii aflati în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre militare în activitate, functionari publici cu statut special, personal civil, membrii de familie ai acestora, pensionari militari si membrii de familie ai acestora, care au optat pentru medicii de familie respectivi, precum si alte categorii de persoane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeteană, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz, în a cărei evidentă se află asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.

Art. 14. - Listele nominale cuprinzând asiguratii, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic si vor fi semnate si parafate de medic sau de seful sectiei medicale, precum si de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modalităti de plată

 

Art. 15. - (1) Contributia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate se virează lunar de către ordonatorul de credite, iar declaratia pentru contributia la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate împreună cu fotocopiile documentelor de plată si extrasul de cont bancar vizat de trezorerie vor fi transmise Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 16. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

Total număr persoane private de libertate în fiecare zi a lunii / Număr de zile calendaristice ale lunii respective = Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 10 / 12 = Număr de puncte neajustate pe lună

 

Numărul initial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2008. Prin persoane private de libertate se întelege retinuti si arestati preventiv si persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

Art. 17. - Pentru perioada de absentă motivată a medicului care acordă asistentă medicală primară, ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic cu licentă de înlocuire si comunică aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Se consideră absentă motivată următoarele situatii: concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, concedii pentru cresterea copilului, permisii pentru cadrele militare în activitate, citatii de la organele judecătoresti sau de la alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective si misiunile ordonate.

Art. 18. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitia Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 19. - Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii din centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti si cele aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament, respectiv spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se face, în conditiile legii, numai cu informarea reprezentantului legal al furnizorului si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 20. - (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară la care se aplică majorări se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc).

(2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii Publice.

 

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 21. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească.

Art. 22. - Pentru farmaciile care functionează în ambulatoriile de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti nu se aplică criteriile de selectie a farmaciilor, în vederea încheierii contractului, prevăzute în anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitară proprie, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va acorda în cadrul sumelor contractate un avans în limita a 30% din valoarea contractului, în conditiile legii.

Art. 24. - Pentru farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, la stabilirea valorii contractului se va aplica principiul proportionalitătii raportat la numărul de asigurati si consumul de medicamente din anul precedent.

Art. 25. - Decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 26. - Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 27. - Documentele necesare decontării medicamentelor sunt cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008.

 

CAPITOLUL IV

Modalităti de contractare în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice, de medicină dentară si de recuperare-reabilitare a sănătătii

 

            Art. 28. - Sumele care urmează a fi contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie-imagistică medicală din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor fi stabilite în functie de numărul de servicii medicale efectuate în anul precedent.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 29. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti care sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au desfăsurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract, în conditiile legii.

Art. 30. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educatiei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

Având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale, în baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare în domeniile educatiei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011, semnat la Seul la 11 decembrie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihai Gheorghiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 octombrie 2008.

Nr. 1.807.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE COOPERARE

în domeniile educatiei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011*)

 


*) Traducere.

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea, denumite în continuare părti,

în baza art. 6 din Acordul cultural dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea, semnat la Seul la 28 octombrie 1991, dornice să dezvolte relatiile de prietenie existente între cele două state si convinse fiind că apropierea culturală va contribui la întelegerea reciprocă a celor două popoare,

au convenit următorul program pentru anii 2008-2011:

 

CAPITOLUL I

Educatie

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile încurajează schimbul de informatii privind:

a) legislatia referitoare la educatia primară, liceală si superioară;

b) curricula;

c) sistemul de pregătire si perfectionare a personalului didactic.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile sustin schimbul de informatii si documentatie si examinează posibilitatea încheierii unor documente în vederea recunoasterii reciproce a diplomelor eliberate în ambele state, în conformitate cu legislatia lor internă.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile sustin schimbul de informatii, materiale de referintă, sinteză si manuale scolare, în vederea realizării unei corecte prezentări a istoriei, geografiei, economiei si culturii fiecăruia dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile sprijină schimbul de maximum 3 (trei) experti sau administratori educationali, pentru vizite scurte de 3-5 (trei-cinci) zile, în vederea documentării si schimbului de experientă cu privire la reforma în domeniul educatiei, continutul si organizarea procesului didactic, managementul institutiilor de învătământ din cele două state.

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile sustin cooperarea directă dintre institutiile de educatie la toate nivelurile, prin modalitătile corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile sustin cooperarea în domeniul cunoasterii limbilor si culturilor celor două state, prin schimbul de profesori de limba română si, respectiv, de limba coreeană. În acest cadru, părtile încurajează dezvoltarea activitătii lectoratelor de la Bucuresti, Cluj-Napoca si Craiova, precum si a celor de la universitătile din Coreea.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Partea română încurajează invitarea, anual, a până la 2 (doi) studenti, pentru studii superioare sau postuniversitare, în cadrul programului guvernamental de burse.

(2) Partea coreeană încurajează invitarea, anual, a până la 6 (sase) studenti, pentru studii superioare sau postuniversitare, în cadrul programului guvernamental de burse.

(3) Schimbul se realizează potrivit reglementărilor în vigoare în statul primitor referitoare la studentii străini.

 

ARTICOLUL 8

 

            Părtile îsi acordă, pe bază de reciprocitate, câte 2 (două) locuri pentru studenti si cadre didactice la cursurile de vară de limbă, literatură, istorie si civilizatie, organizate de institutiile de învătământ superior din fiecare stat.

 

ARTICOLUL 9

 

            Fiecare parte îsi încurajează studentii să studieze în statul celeilalte părti pe cont propriu si le facilitează studiul si cercetările.

 

CAPITOLUL II

Cultură

 

ARTICOLUL 10

 

            Părtile încurajează contactele directe dintre institutiile de cultură din statele lor si sprijină colaborarea dintre teatre, orchestre filarmonice, companii de operă si balet, orchestre de muzică de cameră, prin schimbul de artisti si de grupuri artistice, pe baze comerciale si necomerciale, precum si prin schimbul de informatii în domeniul industriei spectacolului si al managementului cultural.

 

ARTICOLUL 11

 

            Părtile sustin organizarea, pe bază de reciprocitate, a unei expozitii de artă. Expozitia poate fi însotită de un comisar, pentru o perioadă de cel mult 14 (paisprezece) zile.

 

ARTICOLUL 12

 

            Părtile sustin schimbul de 2 (doi) experti, pentru o perioadă de 14 (paisprezece) zile, în vederea documentării în domeniile muzeologiei, patrimoniului cultural si artistic si monumentelor istorice.

 

ARTICOLUL 13

 

            Părtile sustin schimburile de specialisti si întreprinderea de cercetări comune privind tehnicile de restaurare a diverselor obiecte mobile culturale, cum ar fi hârtia si ceramica.

 

ARTICOLUL 14

 

            Părtile încurajează colaborarea dintre editurile din statele lor, prin traducerea de beletristică si literatură stiintifică din cele două state.

 

ARTICOLUL 15

 

            Părtile sustin organizarea, pe bază de reciprocitate, de expozitii de carte si simpozioane, în scopul unei mai bune cunoasteri a culturii scrise din statele lor.

 

ARTICOLUL 16

 

            Părtile sprijină editurile specializate în publicarea de enciclopedii, în scopul unei mai bune prezentări a celuilalt stat în diferite lucrări de referintă.

 

 

ARTICOLUL 17

 

            Părtile încurajează schimbul de cărti si publicatii dintre bibliotecile lor nationale si alte institutii specializate.

 

ARTICOLUL 18

 

            Părtile încurajează colaborarea dintre uniunile de artisti, prin schimbul de informatii, material si delegatii. Schimbul de delegatii va fi convenit direct între uniunile interesate.

 

ARTICOLUL 19

 

            Părtile recomandă informarea reciprocă asupra manifestărilor cu caracter international din domeniul filmului, teatrului, muzicii, dansului clasic si contemporan, folclorului, artelor plastice si sprijină participarea reprezentantilor din statul partener la evenimentele de interes comun, promovând în acest fel relatiile dintre institutiile de specialitate, ansamblurile si formatiile profesioniste si de amatori.

 

ARTICOLUL 20

 

(1) Părtile promovează colaborarea în domeniul festivalurilor de filme, al productiei cinematografice si al serviciilor în domeniul cinematografiei dintre institutiile si producătorii interesati din cele două state. Detaliile acestei colaborări sunt stabilite direct între institutiile interesate.

(2) Părtile sprijină colaborarea dintre arhivele nationale de filme din cele două state.

(3) Părtile sprijină organizarea, pe bază de reciprocitate, a festivalurilor si săptămânilor de film.

 

ARTICOLUL 21

 

            Părtile încurajează includerea în repertoriul institutiilor de profil din statul propriu a unor lucrări dramatice, muzicale si coregrafice ale creatorilor din celălalt stat.

 

CAPITOLUL III

Mass-media

 

ARTICOLUL 22

 

(1) Părtile stimulează initiativele privind colaborarea în domeniul audio si încurajează schimbul de programe radio referitoare la dezvoltarea relatiilor existente în diferite domenii dintre cele două state.

(2) De asemenea, autoritătile responsabile cu radiodifuziunea (sau cele competente) încurajează schimbul de asistentă tehnică, pe bază de reciprocitate, pentru radiodifuzarea de evenimente importante politice, culturale si sportive din statele lor.

 

ARTICOLUL 23

 

(1) Autoritătile competente, Societatea Română de Televiziune si Korean Broadcasting Commission (KBC) facilitează cooperarea si schimburile în vederea pregătirii pentru mediul audiovizual în schimbare.

(2) Părtile încurajează schimbul de asistentă tehnică, pe bază de reciprocitate, pentru difuzarea de evenimente importante politice, culturale si sportive din statele lor.

(3) Părtile încurajează colaborarea dintre institutiile media din cele două state, prin semnarea unor documente de colaborare, prin schimb de programe culturale, istorice, economice si de divertisment, respectând reglementările legale în materia drepturilor de autor, precum si prin schimbul de vizite ale unor specialisti si realizatori de programe, în functie de disponibilitătile financiare si logistice.

 

ARTICOLUL 24

 

            Părtile încurajează colaborarea dintre Societatea Română de Televiziune si organizatiile publice de televiziune din Republica Coreea, prin semnarea unor documente de colaborare, prin schimb de programe culturale, istorice, economice si de divertisment, respectând reglementările legale în materia drepturilor de autor, precum si prin schimbul de vizite ale unor specialisti si realizatori de programe, în functie de disponibilitătile financiare si logistice.

 

ARTICOLUL 25

 

            Părtile încurajează si sprijină colaborarea dintre agentiile de presă AGERPRES si YONHAP, prin schimbul de informatii, fotografii de presă si expertiză profesională.

 

CAPITOLUL IV

Tineret si sport

 

ARTICOLUL 26

 

            Părtile sprijină dezvoltarea contactelor dintre organizatiile guvernamentale în domeniul politicii de tineret, precum si dintre organizatiile si asociatiile recunoscute oficial din cele două state. Părtile încurajează schimbul de delegatii si grupuri de tineri, precum si schimbul de informatii si publicatii în domeniul tineretului.

 

ARTICOLUL 27

 

            Părtile sprijină dezvoltarea relatiilor si contactelor dintre organizatiile, federatiile si institutiile din domeniul sportului, precum si schimbul de informatii si publicatii. Termenii financiari vor fi conveniti direct între institutiile interesate.

 

CAPITOLUL V

Prevederi generale si financiare

 

ARTICOLUL 28

 

Schimbul de persoane prevăzut în prezentul program se desfăsoară după cum urmează:

1. Părtile suportă cheltuielile transportului international de la capitală la capitală, după cum urmează:

a) pentru studentii români din cadrul Programului guvernamental coreean de burse, Guvernul Republicii Coreea suportă cheltuielile de transport international dus-întors de la capitală la capitală;

b) pentru celelalte evenimente, partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport dus-întors de la capitală la capitală.

2. Partea primitoare suportă următoarele cheltuieli:

a) pentru bursieri, partea primitoare asigură cheltuielile pentru bursă si cazare în căminele universitare, precum si transport intern, potrivit reglementărilor interne în vigoare;

b) pentru participantii la cursurile de vară, partea primitoare asigură cheltuielile pentru cazare, masă si transport intern, conform programului activitătilor;

c) pentru vizite de scurtă durată de până la 30 (treizeci) de zile ale delegatiilor din orice domeniu de activitate cuprinse în prezentul program, inclusiv pentru membrii formatiilor artistice si comisarii expozitiilor, partea primitoare asigură cheltuielile pentru cazare, masă, transport intern, conform programului vizitei, precum si asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemoepidemic, în institutii sanitare publice, în conformitate cu legislatia internă în vigoare;

d) pentru lectorii de limbă, literatură si civilizatie, partea primitoare asigură salariu în conformitate cu legislatia internă în vigoare si locuintă gratuită, cu exceptia cheltuielilor de întretinere, care vor fi plătite de lectori.

 

ARTICOLUL 29

 

În cazul turneelor ansamblurilor artistice:

a) partea trimitătoare suportă cheltuielile legate de transportul international dus-întors pentru decorurile, recuzita si instrumentele muzicale, conform legislatiei interne în vigoare;

b) partea primitoare suportă cheltuielile de organizare a spectacolelor, inclusiv cheltuielile de scoatere din vamă, pentru sala de spectacol, reclamă, precum si cheltuielile de transport intern, conform legislatiei interne în vigoare.

 

ARTICOLUL 30

 

            Modalitătile de suportare a cheltuielilor legate de realizarea altor schimburi decât cele prevăzute în mod expres sunt stabilite prin întelegeri separate între institutiile interesate din cele două state.

 

ARTICOLUL 31

 

(1) Partea primitoare asigură participarea la cursul pregătitor de limbă a persoanelor care vin la studii si nu vorbesc limba statului primitor.

(2) Persoanele venite la specializare si profesorii pot folosi o limbă străină de circulatie internatională, cu aprobarea institutiei de educatie primitoare.

 

ARTICOLUL 32

 

            Prezentul program nu exclude posibilitatea organizării si a altor evenimente în afara celor prevăzute.

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Prezentul program intră în vigoare la data semnării si rămâne valabil până la 31 decembrie 2011.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului program îsi încetează valabilitatea Programul de cooperare în domeniile educatiei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea pentru anii 1999, 2000 si 2001, semnat la Seul la 8 iunie 1999.

Semnat la Seul la 11 septembrie 2008, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Gruia Jacotă,

director Directia Asia-Pacific,

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Coreea,

Lee Chan Buom,

director Directia cooperare culturală,

Ministerul Afacerilor Externe