MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 745         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.031. - Decret privind înaintarea unui viceamiral în retragere în gradul de amiral cu patru stele în retragere

 

1.032. - Decret privind înaintarea unui general-locotenent în rezervă în gradul de general cu patru stele în rezervă

 

1.033. - Decret privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere

 

1.034. - Decret privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere

 

1.035. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea în retragere unui comandor în retragere

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.016 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

137. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea unor termene

 

1.150. - Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil - constructii si teren, situat în comuna Bărcănesti, judetul Prahova

 

1.355. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.366. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

1.370. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.264. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

1.265. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

1.266. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

1.267. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

1.817. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.289/2008 privind organizarea si desfăsurarea reevaluării activitătii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008

 

7.579. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea unui viceamiral în retragere în gradul de amiral cu patru stele în retragere

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 97 din 23 octombrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul viceamiral în retragere Atanasiu Tănase Traian se înaintează în gradul de amiral cu patru stele în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 1.031.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea unui general-locotenent în rezervă în gradul de general cu patru stele în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 97 din 23 octombrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent în rezervă Chelaru Gheorghe Mircea se înaintează în gradul de general cu patru stele în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 1.032.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 97 din 23 octombrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent în retragere Grigoras Iordachi Gheorghe se înaintează în gradul de general cu patru stele în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 1.033.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 97 din 23 octombrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent în retragere Iliescu Dumitru Mihai se înaintează în gradul de general cu patru stele în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 1.034.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea în retragere unui comandor în retragere

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 97 din 23 octombrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor în retragere Toader Petre Ion-Dănut i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 1.035.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.016

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Crăciun Gheorghe în Dosarul nr. 185/44/2008 al Curtii de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 1 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 185/44/2008, Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Crăciun Gheorghe într-o cauză având ca obiect o actiune prin care se solicită constatarea nelegalitătii si neconstitutionalitătii mentionatei hotărâri.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 52, art. 78 si art. 115, precum si unele dispozitii din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, întrucât acestea stabilesc ca reprezentant al statului român alte entităti decât însusi statul român si Ministerul Finantelor Publice.

Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, sustine că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Avocatul Poporului sustine, de asemenea, că exceptia este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 25 noiembrie 2003.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este inadmisibilă în raport cu dispozitiile art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora: „(1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, [...].

(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. [...]”

Asa fiind, se impunea ca însăsi Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal să aplice aceste dispozitii si, fără a mai sesiza Curtea Constitutională, să respingă, printr-o încheiere motivată, exceptia de neconstitutionalitate, întrucât hotărârile Guvernului nu fac parte din categoria actelor prevăzute de art. 146 lit. d) din Constitutie, potrivit căruia Curtea Constitutională „hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”.

Întrucât instanta nu s-a conformat dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, sesizând totusi Curtea Constitutională, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Crăciun Gheorghe în Dosarul nr. 185/44/2008 al Curtii de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea unor termene

 

Având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2009 intră în vigoare dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea prin mijloace audiovideo a sedintelor de judecată,

tinând seama de gravele consecinte de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistentei suportului tehnic necesar si care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instantelor de judecată,

având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2009 intră în vigoare dispozitiile art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la preluarea de către Înalta Curte de Casatie si Justitie a atributiilor Ministerului Justitiei referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecătoriilor,

tinând cont de imposibilitatea finalizării contractelor în care Ministerul Justitiei este parte si care au ca obiect realizarea unor investitii, repararea sediilor instantelor, informatizarea,

luând în considerare faptul că Ministerul Justitiei asigură, potrivit legii, buna organizare si administrare a justitiei ca serviciu public, are calitatea de ordonator principal de credite si dispune atât de experienta, cât si de capacitatea tehnică necesară gestionării bugetului instantelor, precum si faptul că instanta supremă nu dispune încă de capacitatea financiară, materială si de personal pentru asigurarea acestei functii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, de la care se aplică dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea sedintelor de judecată, se prorogă la data de 1 ianuarie 2010.

Art. 2. - Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă la data de 1 ianuarie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 137.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil - constructii si teren, situat în comuna Bărcănesti, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil - constructii si teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 31 din 9 septembrie 2008 a Consiliului Local al Comunei Bărcănesti, judetul Prahova, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Bucuresti-Ploiesti”.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

(3) Constructiile prevăzute în anexă trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.150.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - constructii si teren, trecut în domeniul public al statului si care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Bucuresti-Ploiesti”

 

Locul unde este situat imobilul care se dă în administrare si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se preia imobilul

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Bărcănesti, judetul Prahova Categoria de folosintă:

Clădire cămin cultural Bărcănesti, cu suprafata construită de 293,61 m2

Local Primăria Comunei Bărcănesti, cu suprafata construită de 155,34 m2

Remiză P.S.I. Bărcănesti, cu suprafata construită de 28,72 m2

Terenuri: 2.030 m2 teren curti constructii situat în localitatea Bărcănesti, judetul Prahova

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti, judetul Prahova

TOTAL:

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata rezultată din măsurători: 2.030 m2

Nr. cadastral: 1.538

Tarla: 22

Parcela: 1401,1402

Intravilan

2.030 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.355.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului ce urmează a fi scos din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Persoana juridică ce administrează imobilul

NR. M.F.

Cod de clasificare

Valoarea de inventar

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Adresa unde

este situat

imobilul

Ministerul Justitiei - Tribunalul Vrancea

36281

8.29.07

974,222 lei

clădire

2 corpuri de clădire cu parter

Sc = 592,9 mp Sd = 592,9 mp

Orasul Panciu,

str. Nicolae Titulescu

nr. 31, judetul Vrancea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 70/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanei care are promisiunea acordării cetăteniei statului de domiciliu, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor care au dobândit cetătenia statului de domiciliu, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.366.

 

ANEXA Nr. 1

 

            - Tschann Cecilia-Mirela, fiica lui Cornea Gheorghe si Lucia, născută la data de 13 octombrie 1971 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, A-6830 Rankweil, Alemannenstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în Bistrita, str. D. Dr. Vehi nr. 10, judetul Bistrita-Năsăud (Dosar nr. 919R/2006). Copii minori: Tschann Luisa-Viktoria, născută la 5.07.2005.

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Basturescu Sergiu-Stefan, fiul lui Basturescu Viorel si Mihaela, născut la data de 20 octombrie 1982 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 27 Siek Road Butler, New Jersey 07405, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Gârnitei nr. 3, bl. 50, sc. 2, et. 7, ap. 101, sectorul 4. (Dosar nr. 770R/2006)

2. Căcuci Dănut-Gabriel, fiul lui Căcuci Gavril si Malvina, născut la data de 16 mai 1948 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 76139 Karlsruhe, Stettinerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca, calea Floresti nr. 113, judetul Cluj. (Dosar nr. 936R/2006)

3. Galis Anamaria-Simona, fiica lui Corch Stefan si Marioara, născută la data de 20 martie 1984 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în S.U.A., Chicago, IL 60626, 1511 W. Birchwood, ap. 2, cu ultimul domiciliu din România în Oradea, Str. Nufărului nr. 44, bl. A.44, et. 2, ap. 10, judetul Bihor. (Dosar nr. 166R/2007)

4. Văduva Traiana-Maria, fiica lui Săsărman Traian si Mărioara, născută la data de 7 noiembrie 1980 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 2604 Theresienfeld, Renngasse 22, cu ultimul domiciliu din România în Parva nr. 26, judetul Bistrita-Năsăud. (Dosar nr. 577R/2006)

5. Vieriu Ion, fiul lui Vieriu Ion si Elena, născut la data de 2 august 1962 în localitatea Români, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, 1060 Wien, Gumpendorferstr. 145/12, cu ultimul domiciliu din România în comuna Români, satul Silistea, judetul Neamt. (Dosar nr. 756R/2006)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1.300 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, pentru finantarea proiectelor derulate de Departamentul pentru Relatiile cu Românii de Pretutindeni din structura Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe aprobat pe anul 2008.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2008, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.370.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România, cu completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru anul 2006, pentru Regiunea 7 Centru Sibiu.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, cu modificările si completările ulterioare, pentru Regiunea 7 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Listele se pot actualiza anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2006 si a datelor meteorologice, utilizându-se modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.264.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA PROVIZORIE

a localitătilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Sibiu - localitătile: Axinte Sever, Bazna, Copsa Mică, Micăsasa, Târnava, Valea Viilor

1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Brasov - localitătile: Făgăras, Mândra, Sercaia, Soars

Judetul Mures - localitătile: Crăciunesti, Cristesti, Cuci, Gheorghe Doja, Iernut, Pănet, Târgu Mures, Ungheni

1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Harghita - localitătile: Gălăutas, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc

Judetul Mures - localitătile: Adămus, Târnăveni

1.4. Pentru plumb (Pb)

Judetul Sibiu - localitătile: Copsa Mică, Medias, Târnava

 

LISTA 2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea-limită si valoarea-limită plus marja de tolerantă

2.1. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Brasov - localitătile: Beclean, Brasov, Ghimbav, Ticusu

Judetul Mures - localitătile: Atintis, Bogata, Sâncraiu de Mures

2.2. Pentru pulberi in suspensie (PM10)

Judetul Harghita - localitătile: Miercurea-Ciuc, Suseni, Toplita

Judetul Mures - localitatea Târgu Mures

Judetul Sibiu - localitătile: Copsa Mică, Medias

 

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Alba - localitătile: Cetatea de Baltă, Valea Lungă

Judetul Brasov - localitătile: Brasov, Cristian, Ghimbav, Hărman, Săcele, Sânpetru, Tărlungeni Judetul Sibiu - localitatea Medias

3.1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Brasov - localitătile: Comana, Cristian, Hârseni, Râsnov, Recea, Săcele, Sânpetru, Voila

Judetul Mures - localitătile: Chetani, Gănesti, Ludus, Suplac, Târnăveni

3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram Iancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Gâlda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocna Mure s , Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădeti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Braov, Budila, Bune s ti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgu, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Bărcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandău, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru

Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Satu Mare, Sărma s , Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Tomesti, Tulghes, Tunad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Acătari, Albe a ti, Aluni s , Apold, Atintis, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăuseri, Bnd, Bato, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Bogata, Brâncovenesti, Breaza, Ceuasu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Găle s ti, Gănesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gorne s ti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibăneti, Iclănzel, Ideciu de Jos, Iernut, Livezile, Ludus, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu Ilarian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mures, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Tăureni, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagăr, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hoghilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Târnava, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Brasov - localitatea Vama Buzăului Judeul Sibiu - localitatea Seica Mare

3.2.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Alba - localitatea Noslac

Judeul Brasov - localitătile: Bod, Cincu, Codlea, Hălchiu, Harman, Jibert, Părău, Predeal, Sinca, Târlungeni, Ucea, Vistea, Vulcan

Judetul Mures - localitătile: Acătări, Adămus, Bahnea, Band, Bichis, Ceuasu de Câmpie, Coroisânmărtin, Corunca, Cucerdea, Iclanzel, Livezeni, Mădăras, Ogra, Papiu Ilarian, Sângeorgiu de Mures, Singer, Sânpaul, Sântana de Mures

Judetul Sibiu - localitatea Bruiu

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram Iancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Gâlda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocna Mures, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădesti, Râmet,

Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scări s oara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teiu, Unirea, Vadu Motilor, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Budila, Bunesti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Hălchiu, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moeciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Sâmbăta de Sus, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Bărcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandău, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorghieni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mure s - localitătile: Acătari, Adămu s , Albesti, Aluni s , Apold, Atinti, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăueri, Band, Bato, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Bogata, Brâncovenesti, Breaza, Ceuasu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Gălesti, Gănesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gornesti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibănesti, Iclănzel, Ideciu de Jos, Iernut, Livezile, Ludus, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu Ilarian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mures, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Târnăveni, Tăureni, Târgu Mures, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagăr, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hoghilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Sibiu, Slimnic, Seica Mică, Selimbăr, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Tilisca, Turnu Rosu, Vurpăr

3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram Iancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat,

Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mure s ului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogo s , Ocna Mure s , Ocoli, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Poaga, Rădeti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Bran, Budila, Bunesti, Cata, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Feldioara, Fundata, Hoghiz, Holbav, Homorod, Lisa, Măierus, Moieciu, Ormenis, Poiana Mărului, Prejmer, Racos, Rupea, Sâmbăta de Sus, Sinca Nouă, Teliu, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandău, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Albesti, Alunis, Apold, Băgaciu, Băla, Bălăuseri, Batos, Beica de Jos, Bereni, Brâncovenesti, Breaza, Chibed, Chiheru de Jos, Cozma, Crăiesti, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Gălesti, Ghindari, Glodeni, Gorne s ti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibăneti, Ideciu de Jos, Lunca, Lunca Bradului, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sânpetru de Câmpie, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suseni, Tăureni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagăr, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Copsa Mică, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Medias, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Târnava, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr

3.3.3.Pentru plumb (Pb)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram Iancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Nasloc, Ocna Mures, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga,

Rădesti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Braov, Budila, Bune s ti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgu, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Harman, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandău, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mure s - localitătile: Acătari, Adămu s , Albesti, Aluni s , Apold, Atinti, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăueri, Band, Bato, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Bogota, Brâncovenesti, Breaza, Ceuasu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Gălesti, Gănesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gorne s ti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodo s a, Ibăneti, Iclănzel, Ideciu de Jos, Iernut, Livezeni, Ludu, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu Ilarian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mure s , Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mure, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Târnăveni, Tăureni, Târgu Mures, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagăr, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram Iancu, Baia de Aries, Berghin,

Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocna Mure s , Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădeti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Braov, Budila, Bune s ti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgu, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandău, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Acătari, Adămu s , Albesti, Aluni s , Apold, Atinti, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăueri, Band, Bato, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Bogata, Brâncovenesti, Breaza, Ceuasu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Gălesti, Gănesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gornesti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodo s a, Ibănesti, Iclănzel, Ideciu de Jos, Iernut, Livezeni, Ludu, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu Ilarian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mures, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Târnăveni, Tăureni, Târgu Mures, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagăr, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Copsa Mică, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Medias, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana

Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Târnava, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram Iancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocna Mure s , Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădeti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Braov, Budila, Bune s ti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgu, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandău, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mure s - localitătile: Acătari, Adămu s , Albesti, Aluni s , Apold, Atinti, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăueri, Band, Bato, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Bogata, Brâncovenesti, Breaza, Ceuasu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Gălesti, Gănesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gorne s ti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodo s a, Ibăneti, Iclănzel, Ideciu de Jos, Iernut, Livezeni, Ludu, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu Ilarian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mure s , Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mure, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Târnăveni, Tăureni, Târgu Mures, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagăr, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Copsa Mică, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Medias, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului,

Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Târnava, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România, cu completările ulterioare;

în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru anul 2006, pentru Regiunea 6 Nord-Vest Cluj-Napoca.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, cu modificările si completările ulterioare, pentru Regiunea 6 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Listele se pot actualiza anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2006 si a datelor meteorologice, utilizându-se modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

Art. 3. - Listele definitive rezultate din evaluarea calitătii aerului pentru anul 2006 pentru judetul Cluj se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.265.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA PROVIZORIE

a localitătilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Bihor- localitatea Oradea

Judetul Maramures - localitătile: Baia Mare, Baia Sprie

1.2. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Bihor- localitătile: Oradea, Paleu, Salonta Judetul Bistrita-Năsăud - localitatea Ciceu-Mihăesti Judetul Maramures - localitatea Baia Mare Judetul Satu Mare - localitatea Satu Mare

1.3. Pentru plumb (Pb)

Judetul Maramures - localitătile: Baia Mare, Baia Sprie

 

LISTA 2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea-limită si valoarea-limită plus marja de tolerantă

2.1. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Bihor - localitătile: Beius, Lunca, Mădăras, Sântandrei, Stei

Judetul Maramures - localitatea Baia Sprie

Judetul Satu Mare - localitatea Carei

 

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Bihor- localitatea Paleu

3.1.2. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram Iancu, Balc, Bătar, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lungasu de Jos, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Osorhei, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Săcădat, Săcuieni, Sălacea, Sălard, Sâmbăta, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tămădău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulca, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Brănistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Baia Mare, Baia Sprie, Băita de sub Codru, Băiut,

Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicârlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, Ileanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisna, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acâs, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Bihor- localitătile: Biharia, Cetariu, Sântandrei

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Bihor- localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram Iancu, Balc, Bătar, Beius, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Osorhei, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Salonta, Spinus, Săcădat, Săcuieni, Sălacea, Sălard, Sâmbăta, Sânmartin, Sânnicolau Român, Sârbi, Simian, Sinteu, Soimi, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulca, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Brănistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu-Giurgesti, Ciceu-Mihăesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicârlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelnic, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, Ileanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sag, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisna, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Vâlcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acâs, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsana, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Carei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tirem, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Bihor- localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram Iancu, Balc, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Oradea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Săcădat, Săcueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tămădău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulca, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Brănistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu-Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Baia Mare, Baia Sprie, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicărlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, Ileanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisna, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acâs, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Carei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram Iancu, Balc, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curăsele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Oradea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Săcădat, Săcueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sântandrei, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tămădău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulca, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Brănistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu-Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicârlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, Ileanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisna, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acâs, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Carei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

Judetul Bihor- localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram Iancu, Balc, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Oradea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Săcădat, Săcueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sântandrei, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tămădău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulca, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Brănistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu-Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenit, Zagra

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Baia Mare, Baia Sprie, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicârlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, Ileanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sâg, Sălăsig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisna, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acâs, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Carei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram Iancu, Balc, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Oradea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Săcădat, Săcueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sântandrei, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tămădău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulca, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Brănistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu-Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Baia Mare, Baia Sprie, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicârlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, Ileanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisna, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acâs, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Carei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România, cu completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru anul 2006, pentru Regiunea 5 Vest Timisoara.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, cu modificările si completările ulterioare, pentru Regiunea 5 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Listele se pot actualiza anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2006 si a datelor meteorologice, utilizându-se modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.266.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA PROVIZORIE

a localitătilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Caras-Severin - localitătile: Băile Herculane, Mehadia

Judetul Hunedoara - localitătile: Lupeni, Soimus, Vetel, Vulcan

1.2. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Hunedoara - localitătile: Hunedoara, Soimus, Vetel

 

LISTA 2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea-limită si valoarea-limită plus marja de tolerantă

2.1. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Arad - localitatea Arad

Judetul Caras-Severin - localitătile: Glimboca, Otelu Rosu

Judetul Hunedoara - localitătile: Lupeni, Vulcan

 

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită.

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Caras-Severin - localitătile: Bănia, Berzasca, Bozovici, Cornea, Cornereva, Domasnea, Eftimie Murgu, Iablanita, Lăpusnicel, Luncavita, Mehadica, Prigor, Teregova, Toplet

Judetul Hunedoara - localitătile: Bănita, Baru, Cârjiti, Deva, Hărău, Pui, Sălasu de Sus, Uricani

3.1.2. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Archis, Băita, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni,

Cărand, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumu s eni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsma, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Sagu, Santana, Săvârsin, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Caransebes, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fârliug, Forotic, Gârnic, Goruia, Grădinari, Iablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Resita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina-Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Bacia, Baia de Cris, Balsa, Bănita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Bosorod, Brad, Brănisca, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cârjiti, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Deva, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Mărtinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petrosani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romos, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Teliucu Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vorta, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Bârda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpini s , Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlou Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Satchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Arad - localitătile: Arad, Sofronea, Zimandu Nou

Judeul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Bolvasnita, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Cara s ova, Dalboset, Lăpusnicu Mare, Resita, Sichevita, Slatina-Timi, Văliug

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Bosorod, Brănisca, Certeju de Sus, Orăstioara de Sus, Petrila, Petrosani, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Simeria

Judetul Timis - localitătile: Giroc, Timisoara

3.2.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Hunedoara - localitătile: Băita, Brănisca, Cârjiti, Deva, Soimus, Vetel

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărand, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumuseni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind

Judetul Caras-Severin - localitătile: Baciu, Băutar, Berliste, Berzovia, Bocsa, Brebu, Caransebes, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Doclin, Dognecea, Ezeris, Fârliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Grădinari, Lupac, Marga, Măureni, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Păltinis, Pescari, Pojejena, Răcăsdia, Ramna, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Ticvaniu Mare, Turnu Ruieni, Vărădia, Vermes, Vrani, Zorlentu Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Baciu, Baia de Cris, Băita, Balsa, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Brad, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cerbăl, Criscior, Densus, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hateg, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Mărtinesti, Orăstie, Pestisu Mic, Răchitova, Ribita, Romo s , Sântamaria Orlea, Sarmizegetusa, Teliucu Inferior, Tometi, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Vălisoara, Vata de Jos, Vorta, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Bârda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpini s , Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlou Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Român, Sânmihaiu Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Satchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Arad, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărand, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumu s eni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsma, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petri s , Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secuigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Caransebes, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fârliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, Iablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Ro s u, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Reita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina-Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Bacia, Baia de Cris, Balsa, Bănita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Bosorod, Brad, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Mărtinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petrosani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romos, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Teliucu Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vorta, Vulcan, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Bârda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpini s , Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlou Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilard, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Satchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Arad, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărand, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumuseni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petri s , Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secuigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Caransebes, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fârliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, Iablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Resita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina-Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Băcia, Baia de Cri s , Băita, Balsa, Bănita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Boorod, Brad, Branisca, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cârjiti, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Deva, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Martinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petro s ani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romo, Săla s u de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Soimu, Teliucu Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vetel, Vorta, Vulcan, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Bârda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpini s , Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlou Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Satchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Arad, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărand, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumu s eni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsma, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petri s , Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secuigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Caransebes, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fârliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, Iablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Resita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina-Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Băcia, Baia de Cri s , Băita, Balsa, Bănita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Boorod, Brad, Branisca, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cârjiti, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Deva, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Martinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petro s ani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romo, Săla s u de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Soimu, Teliucu Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vetel, Vorta, Vulcan, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Bârda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpini s , Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlou Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Satchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Arad, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărand, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumuseni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petri s , Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secuigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Caransebes, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie

Murgu, Ezeris, Fârliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, Iablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Ro s u, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Reita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina-Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Băcia, Baia de Cris, Băita, Balsa, Bănita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Bosorod, Brad, Branisca, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cârjiti, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Deva, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Martinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petrosani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romos, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Soimus, Teliucu Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vetel, Vorta, Vulcan, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Bârda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpini s , Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlou Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Satchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România, cu completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru anul 2006, pentru Regiunea 4 Sud-Vest Craiova.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, cu modificările si completările ulterioare, pentru Regiunea 4 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Listele se pot actualiza anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2006 si a datelor meteorologice, utilizându-se modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

Art. 3. - Listele definitive rezultate din evaluarea calitătii aerului în anul 2006 pentru judetul Dolj se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.267.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA PROVIZORIE

a localitătilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Gorj - localitătile: Aninoasa, Arcani, Bălesti, Bălteni, Borăscu, Brănesti, Câlnic, Cătunele, Ciuperceni, Dăne s ti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcă s e s ti, Glogova, Godinesti, Ioneti, Mătăsari, Motru, Negomir, Petiani, Plopsoru, Rovinari, Runcu, Stănesti, Telesti, Tismana, Turburea, Turceni

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Balta, Bilvănesti, Breznita Ocol, Ciresu, Drobeta-Turnu Severin, Godeanu, Grozesti, Ilovăt, Isverna, Izvoru Bârzii, Podeni, Ponoarele, Simian, Sovarna, Strehaia

Judetul Olt - localitătile: Slatina, Valea Mare

Judeul Vâlcea - localitătile: Băile Govora, Frâncesti, Mihăesti, Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea

1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Vâlcea - localitătile: Budesti, Râmnicu Vâlcea

1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Gorj - localitătile: Câlnic, Fărcasele, Plopsoru, Rovinari, Târgu Jiu, Turceni

Judetul Mehedinti - localitătile: Drobeta-Turnu Severin, Simian, Vânju Mare

Judetul Vâlcea - localitatea Râmnicu Vâlcea

 

LISTA 2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea-limită si valoarea-limită plus marja de tolerantă

2.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Gorj - localitatea Târgu Jiu

2.2. Pentru pulberi în suspensie (PM10) Judetul Gorj - localitatea Telesti

Judeul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Orsova, Strehaia

Judetul Olt - localitatea Slatina

Judeul Vâlcea - localitatea Ocnele Mari

 

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Gorj - localitătile: Bălănesti, Bărbătesti, Berlesti, Bolbosi, Bumbesti-Jiu, Bustuchin, Căpreni, Cruset, Dănciule s ti, Hurezani, Jupăne s ti, Lelesti, Licurici, Logresti, Pade, Samarinesti, Săuleti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stejari, Stroia, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Ticleni, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Brosteni, Căzănesti, Corcova, Dumbrava, Eselnita, Flore s ti, Husnicioara, Ilovita, Obârsia Closani, Orsova, Prunisor, Siseti, Stângăceua, Voloiac

Judetul Olt - localitătile: Baldovinesti, Bals, Bălteni, Curtisoara, Făgetelu, Găneasa, Găvănesti, Milcov, Plesoiu, Slătioara, Topana

Judetul Vâlcea - localitătile: Băbeni, Bude s ti, Bunesti, Galicea, Grădistea, Livezi, Otesani, Păusesti, Sineti, Tomsani

3.1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Gorj - localitătile: Câlnic, Fărcăsesti, Ionesti, Mătăsari, Rovinari, Turceni

Judetul Mehedinti - localitătile: Grozesti, Simian

Judeul Vâlcea - localitătile: Galicea, Mihăesti, Milcoiu, Nicolae Bălcescu

3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Băle s ti, Bălteni, Bărbăte s ti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bolboi, Borăscu, Brăneti, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cruset, Dănciulesti, Dăne s ti, Drăgote s ti, Drăgutesti, Glogova, Godinesti, Hurezani, Ioneti, Jupăneti, Lelesti, Licurici, Logre s ti, Mătăsari, Motru, Musetesti, Negomir, Novaci, Pades, Petisani, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Bala, Bălăci tă, Balta, Bicles, Bilvănesti, Branistea, Breznita Ocol, Breznia-Motru, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Bârzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Sisesti, Sovarna, Stângăceaua, Svinita, Timna, Vânători, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Bârza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Drăghiceni, Drăgoe s ti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvăneti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusăne s ti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scorniceti, Seaca, Serbănesti, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbe s ti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bujoreni, Buneti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădi s tea, Gusoeni, Horezu, Ionesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpuata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mihăesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Olanu, Orlesti, Otesani, Păusesti, Păusesti-Măglasi, Peri s ani, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Racovita, Roeti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Bengesti-Ciocadia, Bumbesti-Pitic, Crasna, Musetesti, Prigoria, Rosia de Amaradia, Săcelu

Judetul Mehedinti - localitătile: Bălăcita, Bicles, Brezin t a Motru, Butoiesti, Dumbrava, Greci, Hinova, Livezile, Malovă, Oprisor, Padina, Poroina Mare, Rogova, Svinita, Timna, Vânju Mare, Vlădaia

Judetul Olt - localitătile: Bărăsti, Bârza, Bobicesti, Brâncoveni, Brebeni, Călui, Cârlogani, Colonesti, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Dobretu, Dobroteasa, Dobrun, Drăgoesti, Grădinari, Iancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Leleasca, Morunclav, Movileni, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Osica de Jos, Osica de Sus, Pârscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Poboru, Potcoava, Priseaca, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Schitu, Scornicesti, Serbănesti, Sopârlita, Spineni, Strejesti, Tătule s ti, Teslui, Tufeni, Vâlcele, Verguleasa, Voineasa, Vulpeni, Vultureti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băile Olănesti, Bălcesti, Berbesti, Bujoreni, Cernisoara, Copăceni, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Gu s oeni, Ionesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpusata, Lungeti, Măciuca, Mădulari, Măldăresti, Matee s ti, Milcoiu, Mitrofani, Nicolae Bălcescu, Olanu, Orlesti, Păuesti-Măglasi, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Roesti, Rosiile, Runcu, Scundu, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoile s ti, Stroe s ti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Valea Mare, Vitomireti, Vlădeti, Voicesti, Zătreni

3.2.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Gorj - localitătile: Arcani, Bălesti, Băleni, Brănesti, Ciuperceni, Drăgotesti, Negomir, Pestisani, Plopsoru, Telesti

Judetul Mehedinti - localitătile: Brezinta Ocol, Butoiesti, Drobeta-Turnu Severin, Izvoru Bârzii

Judetul Olt - localitatea: Voineasa

Judeul Vâlcea - localitătile: Băbeni, Frâncesti, Ocnele Mari

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea-limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

Judetul Gorj - localitătile: Baia de Fier, Novaci, Polovragi

Judeul Mehedinti - localitătile: Branistea, Burila Mare, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Gârla Mare, Gogosu, Gruia, Jiana, Obârsia de Câmp, Pătulele, Pristol, Punghina, Salcia, Vânători, Vânjulet, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Brastavătu, Bucinisu, Caracal, Cezieni, Cilieni, Corabia, Dăneasa, Deveselu, Dobrosloveni, Dragănesti-Olt, Drăghiceni, Fălcoiu, Fărcasele Gârcov, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Izvoarele, Măruntei, Mihăesti, Nicolae Titulescu, Obârsia, Orlea, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusăne s ti, Scărisoara, Seaca, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoeneti, Stoicănesti, Studina, Tia Mare, Traian, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Văleni, Visina, Visina Nouă, Vlădila

Judetul Vâlcea - localitătile: Bărbătesti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Câineni, Călimănesti, Costesti, Horezu, Malaia, Muiereasca, Perisani, Racovita, Sălătrucel, Titesti, Vaideeni, Voineasa

3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Baia de Fier, Bălănesti, Bărbătesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bolbosi, Borăscu, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Crasna, Cruset, Dănciule s ti, Dănesti, Glogova, Godinesti, Hurezani, Jupăne s ti, Leleti, Licurici, Logresti, Motru, Musetesti, Novaci, Pade, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Ticleni, Tismana, Turburea, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăcita, Balta, Bicles, Bilvăne s ti, Brănistea, Breznita-Motru, Brosteni, Burila Mare, Căzăneti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Sisesti, Sovarna, Stângăceaua, Strehaia, Svinita, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Bârza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Drăghiceni, Drăgoe s ti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvăneti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusăne s ti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scorniceti, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbesti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Bujoreni, Bunesti, Câineni, Călimănesti, Cerni s oara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculeti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făure s ti, Ghioroiu, Glavile, Gole s ti, Grădi s tea, Gusoeni, Horezu, Ioneti, Lăcusteni, Lădesti, Lalou, Lăpuata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mitrofani, Muereasca, Olanu, Orlesti, Otesani, Pău s esti, Păusesti-Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popeti, Prundeni, Racovita, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sine s ti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoileti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Băle s ti, Bălteni, Bărbăte s ti, Benge s ti-Ciocadia, Berlesti, Bolboi, Borăscu, Brăneti, Bumbeti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cru s et, Dănciulesti, Dăne s ti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcă s eti, Glogova, Godineti, Hurezani, Ione s ti, Jupănesti, Leleti, Licurici, Logresti, Mătăsari, Motru, Museteti, Negomir, Novaci, Pades, Pestisani, Plopsoru, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Telesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turceni, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăci tă, Balta, Bicles, Bilvănesti, Brănistea, Breznita Motru, Breznia Ocol, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Bârzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Simian, Sisesti, Sovarna, Stângăceaua, Strehaia, Svini t a, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vraa

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Bârza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Drăghiceni, Drăgoe s ti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvăneti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusăne s ti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scorniceti, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbe s ti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bujoreni, Buneti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădi s tea, Gusoeni, Horezu, Ionesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpuata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mihăesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Olanu, Orlesti, Otesani, Păuse s ti, Păusesti-Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popeti, Prundeni, Racovita, Râmnicu Vâlcea, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sine s ti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoileti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Băle s ti, Bălteni, Bărbăte s ti, Benge s ti-Ciocadia, Berlesti, Bolboi, Borăscu, Brăneti, Bumbeti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cru s et, Dănciulesti, Dăne s ti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcă s eti, Glogova, Godineti, Hurezani, Ione s ti, Jupănesti, Leleti, Licurici, Logresti, Mătăsari, Motru, Museteti, Negomir, Novaci, Pades, Pestisani, Plopsoru, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Telesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turceni, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăci tă, Balta, Bicles, Bilvănesti, Brănistea, Breznita Motru, Breznia-Ocol, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Bârzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Simian, Sisesti, Sovarna, Stângăceaua, Strehaia, Svinita, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Bârza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Drăghiceni, Drăgoe s ti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvăneti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusăne s ti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scorniceti, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbe s ti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bujoreni, Buneti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădi s tea, Gusoeni, Horezu, Ionesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpuata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mihăesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Olanu, Orlesti, Otesani, Păuse s ti, Păusesti-Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popeti, Prundeni, Racovita, Râmnicu Vâlcea, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sine s ti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoileti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Băle s ti, Bălteni, Bărbăte s ti, Benge s ti-Ciocadia, Berlesti, Bolboi, Borăscu, Brăneti, Bumbeti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cru s et, Dănciulesti, Dăne s ti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcă s eti, Glogova, Godineti, Hurezani, Ione s ti, Jupănesti, Leleti, Licurici, Logresti, Mătăsari, Motru, Museteti, Negomir, Novaci, Pades, Pestisani, Plopsoru, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Telesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turceni, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăci tă, Balta, Bicles, Bilvănesti, Brănistea, Breznita-Motru, Breznia-Ocol, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Bârzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Simian, Sisesti, Sovarna, Stângăceaua, Strehaia, Svini t a, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vraa

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Bârza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Drăghiceni, Drăgoe s ti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvăneti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusăne s ti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scorniceti, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbe s ti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bujoreni, Buneti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădistea, Gusoeni, Horezu, Ionesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpusata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mihăesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Olanu, Orlesti, Otesani, Păuse s ti, Păusesti-Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popeti, Prundeni, Racovita, Râmnicu Vâlcea, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.289/2008 privind organizarea si desfăsurarea reevaluării activitătii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008

 

Având în vedere Referatul comun de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 11.245 din 26 octombrie 2008,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.289/2008 privind organizarea si desfăsurarea reevaluării activitătii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Reevaluarea activitătii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008 se va desfăsura în perioada 1-15 martie 2009.”

2. La anexa nr. 4, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Reevaluarea după 6 luni a activitătii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008 se desfăsoară în perioada 1-15 martie 2009.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si spitalele publice si managerii acestora vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.817.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

 

Având în vedere prevederile art. 212 si 213 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 punctul 4 alineatul (2) subpunctul ii), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) pentru regimurile vamale de export, perfectionare pasivă, reexport sau punere în liberă circulatie, admitere temporară, perfectionare activă, transformare sub control vamal si antrepozitare vamală - exemplarele 1/6, 2/7 si 3/8;”.

2. La anexa nr. 2, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Completarea casetelor 1-56 din declaratia vamală se face de declarant/reprezentant fără a înlătura aplicarea procedurilor simplificate.

Prevederile specifice referitoare la datele care trebuie completate în fiecare casetă, asa cum sunt descrise în cap. 3 din prezentele norme, se aplică conform cerintelor din tabelul următor:

 

Nr. casetă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A*

A*

2(Nr.)

A

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

3

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

4

 

 

 

 

 

A[4]

A

 

 

 

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

A

A*

A

A

A

A[4]

 

A

A

A*

A*

7

A*

A*

A*

A*

A*

 

 

C

C

C

C

8

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

8 (Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

9

A*

A*

A*

A*

A*

 

 

A*

A*

A*

A*

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

A*

A*

A*

A*

12

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

14 (Nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

Nr. casetă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

 

15a

A

A

A

A

A

A[5]

 

A

A

A

A

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

 

17a

A

A

A

A

A

A[5]

 

A

A

A

A

17b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 (Identitate)

A[1] [7]

 

A[7]

A*

A[7]

A[7] [24]

 

A[7]

A[7]

A*

A*

18 (Nationalitate)

A[1] [7]

 

 

A*

A*

A[8] [24]

 

A*

A*

A*

A*

19

A

A

A

A

A

A[4]

 

A

A

A

A

20

A

A*

A

 

A

 

 

A

A

A*

A

21 (Identitate)

A[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21(Nationalitate)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

 

22(Valută)

A

A*

A

 

A

 

 

A

A

A*

A

22(Valoare)

A

A*

A

 

A

 

 

A*

A*

A*

A*

23

A[11]

 

A[11]

 

A[11]

 

 

A[11]

A[11]

 

 

24

A

A*

A

A*

A

 

 

A

A

A*

A*

25

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

26

A[12]

A[12]

A[12]

A[12]

A[12]

 

 

A[13]

A[13]

A[13]

A[13]

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

29

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

30

A**

A**

A**

A**

A**

A**

 

A

A

A

A

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

A[15]

A

A[16]

A[17]

A

A

A

A

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

A

A

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

A

A

33(5)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

A

34b

C

 

C

 

C

 

 

 

 

 

 

35

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

36

A*

A*

A*

A*

A*

 

 

A

A[17]

A*

A*

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A

A[17]

A

A

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A*

A*

Nr. casetă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

A

43

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A*

A

44

A

A

A

A

A

A[4]

A

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

A*

A*

A*

A*

46

A

 

A

 

A

 

 

A

A

 

A

47(Tip)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

A*

A

47(Suma impozabilă)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

A*

A

47(Cotă)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

47(Valoare)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

47(Total)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

47(MP)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

49

A[23]

A

A[23]

A

A[23]

 

 

A[23]

A[23]

A

A

50

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A[4]

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Legendă

 

Titlurile coloanelor

Coduri folosite în caseta 37, prima subdiviziune

A: Export/Expediere

10, 11, 23

B: Plasarea în antrepozit vamal a mărfurilor cu prefinantare în vederea exportului

76, 77

C: Reexport în urma unui regim vamal economic, altul decât antrepozitul vamal (perfectionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal)

31

D: Reexport în urma unei plasări în antrepozit vamal

31

E: Perfectionare pasivă

21, 22

F: Tranzit

 

G: Statutul comunitar al mărfurilor

 

H: Punerea în liberă circulatie a mărfurilor

01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I: Plasarea sub regim vamal economic, altul decât perfectionarea pasivă si antrepozitul vamal [Perfectionare activă (sistemul cu suspendare), admiterea temporară, transformare sub control vamal]

51, 53, 54, 91, 92

J: Plasare în antrepozit vamal de tipul A, B, C sau E

71

K: Plasare în antrepozit vamal de tipul D 1

71

 

1 Această coloană este relevantă si pentru cazurile prevăzute la art. 525 alin. (3).

 

Simboluri folosite în celule

 

A: Obligatoriu: Informatii care sunt cerute în fiecare stat membru.

C: Facultativ pentru operatori: Informatii pe care operatorii pot hotărî să le furnizeze.

 

Note

* Informatie exigibilă pentru procedeele informatice.

** Informatie exigibilă în cazul procedurii simplificate de vămuire.

[1] Această informatie este obligatorie pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export.

[2] Informatie exigibilă numai pentru procedeele neinformatice.

[3] În cazul în care declaratia nu se referă decât la un singur articol, această casetă nu se completează, cu conditia ca cifra „1” să fie indicată în caseta 5.

[4] Această casetă este obligatorie pentru sistemul NCTS, în conformitate cu modalitătile prevăzute în anexa 37a.

[5] Informatie care poate fi cerută numai pentru procedeele informatice.

[7] Nu se utilizează în cazul trimiterilor prin postă si prin instalatii fixe.

[8] Nu se utilizează în cazul trimiterilor prin postă, prin instalatii fixe si pe cale ferată.

[II] Această informatie nu este cerută decât în cazurile care fac exceptie de la aplicarea regulilor de stabilire lunară a cursurilor de schimb valutar, asa cum sunt acestea definite în titlul V capitolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

[12] Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalitătile de export sunt efectuate la biroul vamal de iesire din Comunitate.

[13] Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalitătile de import sunt efectuate la un birou vamal de intrare în Comunitate.

[15] Obligatorie în cazul reexportului în urma unei plasări în antrepozit de tip D.

[16] Această subdiviziune trebuie completată:

- în cazul în care declaratia de tranzit este întocmită, de către aceeasi persoană, simultan sau ca urmare a unei declaratii vamale care include precizarea codului «mărfuri»; sau

- în cazul în care declaratia de tranzit vizează mărfurile care figurează în anexa 44c; sau

- în cazul în care acest lucru este prevăzut de o reglementare comunitară.

[17] Această casetă nu trebuie completată decât în cazul în care reglementările comunitare prevăd acest lucru.

[23] Această casetă trebuie completată dacă declaratia de plasare sub regim vamal serveste la încheierea regimului de antrepozit vamal.

[24] În cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate transportării cu vehicule rutiere, autoritătile vamale pot autoriza principalul obligat să nu completeze această casetă, dacă situatia logistică la biroul de plecare poate să împiedice furnizarea identitătii si nationalitătii mijlocului de transport în momentul redactării declaratiei de tranzit si dacă autoritătile vamale sunt în măsură să garanteze inserarea ulterioară la caseta 55 a informatiilor necesare privind mijloacele de transport.”

 

3. La anexa nr. 2 punctul 12, CASETA E, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Cuprinde mentiunile agentilor vamali desemnati să realizeze controlul documentar si controlul fizic la biroul vamal de plecare, certificate pe baza semnăturii si stampilei personale a acestora.”

4. La anexa nr. 2 punctul 12, CASETA H se modifică si va avea următorul cuprins:

„CASETA H - «CONTROL ULTERIOR»

Se utilizează numai în situatiile în care formularele documentului administrativ unic sunt folosite pentru a face dovada statutului comunitar.”

5. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A, după CASETA 8 se introduce o nouă casetă, CASETA 9, cu următorul cuprins:

„CASETA 9: Responsabil financiar

Se înscriu datele de identificare ale băncii la care titularul operatiunii sau reprezentantul acestuia are deschis contul din care se efectuează plătile privind taxele vamale si alte drepturi, precum si datele de identificare aferente contului bancar si titularului acestuia.”

6. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A CASETA 15, alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În subdiviziunea 15a, în cazul în care exportatorul nu este stabilit în statul membru de export, se înscrie numele tării din care au fost expediate initial mărfurile în vederea exportului, în

conformitate cu codul comunitar prevăzut în acest scop în anexa nr. 3.”

7. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A, CASETA 27 se abrogă.

8. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A, după CASETA 26 se introduce o nouă casetă, CASETA 28, cu următorul cuprins:

„CASETA 28: Informatii financiare si bancare

Se indică datele referitoare la regimul financiar al mărfurilor. De asemenea, se înscriu informatiile privind instrumentele de plată sau garantare utilizate.”

9. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A CASETA 31, după alineatul 9 se introduce un nou alineat, alineatul 10, cu următorul cuprins:

„În cazul în care sunt declarate mai multe vehicule clasificate la acelasi cod NC, se întocmeste o listă specificativă care se anexează la declaratia vamală. Lista specificativă cuprinde datele de identificare mentionate mai sus. În caseta 31 se înscrie mentiunea «conform listă specificativă», iar codul acestui document se mentionează în caseta 44 a declaratiei.”

10. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A CASETA 34, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„În caseta 34b se înscrie codul judetului numai în cazul operatiunilor de export identificate prin MRN care au ca tară de origine a mărfurilor România.”

11. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A, după CASETA 35 se introduce o nouă casetă, CASETA 36, cu următorul cuprins:

„CASETA 36: Preferinte

Această casetă include informatiile privind tratamentul tarifar al mărfurilor si se completează chiar dacă nu este solicitată nicio preferintă tarifară.

Codul comunitar care se înscrie în această casetă are forma prevăzută în anexa nr. 3.”

12. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A, CASETA 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„CASETA 38: Greutate netto (kg)

Se indică masa netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Masa netă corespunde masei proprii a mărfurilor fără ambalaje, exprimată în numere întregi urmate de două zecimale.”

13. La anexa nr. 2 punctul 13 litera A, CASETA 48 se abrogă.

14. La anexa nr. 2 punctul 13 litera C CASETA 2, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

„Dacă mai mult de două părti sunt implicate în operatiunea de import, ultimul vânzător al bunurilor înainte de introducerea acestora pe teritoriul Comunitătii (asa cum acesta este definit la art. 147 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei) se indică în caseta 2.”

15. La anexa nr. 2 punctul 13 litera C, după CASETA 26 se introduce o nouă casetă, CASETA 28, cu următorul cuprins:

„CASETA 28: Informatii financiare si bancare

Se indică datele referitoare la regimul financiar al mărfurilor. De asemenea, se înscriu informatiile privind instrumentele de plată sau garantare utilizate.”

16. La anexa nr. 2 punctul 13 litera C CASETA 31, după alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 8, cu următorul cuprins:

„În cazul în care sunt declarate mai multe vehicule clasificate la acelasi cod NC, se întocmeste o listă specificativă care se anexează la declaratia vamală. Lista specificativă cuprinde datele de identificare mentionate mai sus. În caseta 31 se înscrie mentiunea «conform listă specificativă», iar codul pentru acest document se mentionează în caseta 44 a declaratiei.”

17. La anexa nr. 2 punctul 13 litera C, după CASETA 44 se introduce o nouă casetă, CASETA 45, cu următorul cuprins:

„CASETA 45: Ajustare

Se utilizează numai în cazul în care se face o ajustare a pretului plătit sau de plătit, înscriindu-se suma aferentă acestei ajustări, atunci când nu se depune un document DV1 pentru valoare în vamă.”

18. La anexa nr. 2 punctul 13 litera C, CASETA 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„CASETA 46: Valoarea statistică

Valoarea statistică reprezintă valoarea mărfurilor la locul si în momentul în care intră pe teritoriul vamal României.

Valoarea statistică se exprimă în moneda natională si se determină prin transformarea în lei a monedei facturate, conform prevederilor legale.

Valoarea statistică se stabileste:

a) pe baza valorii în vamă a mărfurilor, determinată potrivit prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului;

b) pe baza sumei facturate pentru mărfuri, în cazul vânzării;

c) pe baza sumei care ar fi fost facturată, în alte cazuri decât cele de mai sus.

Valoarea statistică trebuie să includă numai elementele constitutive (transport si asigurare etc.) referitoare la acea parte a transportului care, în cazul mărfurilor importate, are loc până la locul de introducere pe teritoriul vamal al României.

Valoarea statistică nu include taxe percepute la import, cum sunt: taxele vamale sau alte taxe cu efect echivalent, TVA, accize.

Pentru mărfurile supuse unor operatiuni de perfectionare, inclusiv reparatiile, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca si când mărfurile ar fi fost produse în întregime în tara de perfectionare (reparatie).”

19. La anexa nr. 3 capitolul 2, CASETA 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

„CASETA 49: Identificarea antrepozitului

Codul care se înscrie, format din 3 elemente, are următoarea structură:

a) litera care stabileste tipul de antrepozit în conformitate cu denumirile prevăzute la art. 525 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. Pentru antrepozite, altele decât cele mentionate la art. 525 alin. (1) din regulamentul mai sus mentionat, este necesar să se indice:

Y - pentru un antrepozit, altul decât cel vamal; Z - pentru o zonă liberă sau un antrepozit liber;

b) numărul de identificare atribuit de către autoritatea vamală în momentul eliberării autorizatiei (an..14);

c) codul de tară RO, urmat de termenul de încheiere exprimat în luni.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 decembrie 2008.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 7.579.