MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

37. - Lege pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

371. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

38. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare „Gojdu”, semnat la Bucuresti la 20  ctombrie 2005

 

372. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare „Gojdu”, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

39. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

373. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

40. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

374. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

41. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

375. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

43. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

377. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

44. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 

378. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

160. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei specialităti traditionale garantate, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialitătii traditionale garantate, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national

 

Rectificări la:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2007;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 222/2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană,precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La rticolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului promovează campaniile umanitare de donare a sângelui, la nivel national.”

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - Donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de transfuzie judetene si al municipiului Bucuresti, cât si în cadrul unitătilor mobile apartinând centrelor de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se deplasează în vederea recoltării de sânge de la potentialii donatori.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 37.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 371.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare „Gojdu”, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 183 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare „Gojdu”, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare „Gojdu”, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare „Gojdu”, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 372.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127 din 15 septembrie 2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 21 septembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 39.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 373.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 40.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 374.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 28 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 41.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 375.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7 din 20 februarie 2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 22 februarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 43.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 377.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernuluinr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament  între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 27 iunie 2007 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 44.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 378.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei specialităti traditionale garantate, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialitătii traditionale garantate, în vederea dobândirii protectiei

la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 116.439 din 6 martie 2008, întocmit de Directia generală implementare politici agricole,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) si ale art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialitătile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei specialităti traditionale garantate, Procedura de declarare a opozitiei la nivel national si Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialitătii traditionale garantate, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si Regulile specifice privind modelul si utilizarea logoului national, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 233/2004 pentru aprobarea Normelor privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 10 mai 2004, se abrogă.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 martie 2008.

Nr. 160.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei specialităti traditionale garantate

 

Art. 1. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia de industrie alimentară, verifică documentatia pentru înregistrarea si dobândirea protectiei unei specialităti traditionale

garantate.

Art. 2. - (1) Documentatia pentru înregistrarea unei specialităti traditionale garantate, în vederea dobândirii protectiei, se elaborează de către grupul de producători sau procesatori în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006 privind specialitătile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare si ale Regulamentului (CE) nr. 1.216/2007 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 509/2006, publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Documentatia pentru înregistrarea unei specialităti traditionale garantate, în vederea dobândirii protectiei, se transmite în format hârtie si electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

(3) Documentatia este însotită de următoarele documente:

a) actul de asociere, indiferent de forma sau componenta juridică a grupului de producători ori procesatori, si statutul; în asociatie pot să fie incluse si organizatii de promovare a produsului, care reprezintă un interes economic al producătorilor sau al procesatorilor din care fac parte;

b) declaratie pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii interesati de acelasi produs agricol ori alimentar;

c) caietul de sarcini care trebuie să contină elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006;

d) cererea de înregistrare care trebuie să contină elementele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1216/2006;

e) declaratie pe propria răspundere, prin care se atestă autenticitatea informatiilor furnizate;

f) copia de pe contractul încheiat cu un organism privat de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare pentru verificarea si certificarea realitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini;

g) alte date si informatii din care să rezulte necesitatea dobândirii protectiei unei specialităti traditionale garantate.

(4) Orice producător care are intentia de a produce pentru prima dată un produs agricol sau alimentar recunoscut ca specialitate traditională garantată informează si solicită acordul grupului care a depus cererea initială.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale examinează prin mijloace corespunzătoare dacă documentatia primită în conformitate cu art. 7 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006 este justificată si îndeplineste conditiile prevăzute în prezenta procedură.

(2) În fiecare lună Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale publică pe site-ul propriu lista specialitătilor traditionale garantate care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare în vederea dobândirii protectiei, precum si data depunerii acesteia.

Art. 4. - În cazul în care documentatia nu este completă, se va informa în scris grupul aplicant, în termen de 30 de zile, în vederea completării acesteia. Dacă în termenul stabilit grupul aplicant transmite informatii inadecvate sau nu transmite informatiile solicitate, documentatia depusă este anulată.

Art. 5. - În cazul în care documentatia depusă este completă, aceasta se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în vederea acordării unei perioade de 60 de zile în care orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în tară, îsi poate declara opozitia fată de cererea de înregistrare.

Art. 6. - (1) Înregistrarea unei specialităti traditionale garantate în Registrul national al specialitătilor traditionale garantate se efectuează la data încetării perioadei de opozitie si transmiterii Certificatului de conformitate a realitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini, în copie, eliberat de organismul privat de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.

(2) Specialitatea traditională garantată dobândeste protectie natională de la data înregistrării în Registrul national al specialitătilor traditionale garantate, care încetează la data dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene.

(3) Registrul national al specialitătilor traditionale garantate se administrează de către Directia de industrie alimentară si se publică periodic pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 7. - Verificarea si monitorizarea activitătii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare sunt prevăzute în anexa nr. 1a), care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1a

la procedura prevăzută în anexa nr. 1

 

VERIFICAREA SI MONITORIZAREA

activitătii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare

 

Art. 1. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia de industrie alimentară, verifică si monitorizează activitatea organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.

Art. 2. - Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale o copie legalizată a documentului care atestă acreditarea conform standardului european EN 45011 sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor) si documentele care atestă îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 15 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006.

Art. 3. - Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie îndeplinească cumulativ următoarele cerinte:

a) dispună de structură, echipamente si proceduri care să permită efectuarea tuturor activitătilor privind verificarea, controlul si certificarea respectării datelor cuprinse în caietul de sarcini;

b) să fie persoane juridice cu sediul în România; persoanele juridice care au sediul principal în statele membre sau în tări cu echivalentă în Uniunea Europeană, obtinută prin decizia Comisiei Europene, pot verifica si controla respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini cu conditia stabilirii si mentinerii în România, în conditiile legii, a unui sediu secundar pe toată durata desfăsurării activitătii lor;

c) aibă cel putin un an experientă în activitatea de inspectie/certificare;

d) să dispună de un laborator propriu acreditat sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele si determinările necesare în vederea efectuării verificării, controlului si certificării respectării datelor cuprinse în caietul de sarcini ;

e) dispună de personal calificat pentru efectuarea verificărilor si controalelor;

f) fie independente de toate părtile implicate, impartiale si integre; organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare si personalul lor nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenteze deciziile;

g) satisfacă în totalitate exigentele stabilite în standardul european EN 45011 sau în standardul ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor).

Art. 4. - (1) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare permit reprezentantilor Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale accesul la birourile si facilitătile lor.

(2) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista operatorilor verificati si controlati până la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele si adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator), tipul produsului, data înregistrării si data certificării.

(3) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale orice neregulă sau încălcare privind respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini si sanctiunea aplicată.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de declarare a opozitiei la nivel national

 

Art. 1. - (1) Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în tară, poate declara opozitia fată de cererea de înregistrare a unei specialităti traditionale garantate, printr-o declaratie întemeiată corespunzător, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a), care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 60 de zile de la data publicării documentatiei pentru înregistrarea unei specialităti traditionale garantate pe site-ul www.madr.ro, în format hârtie si electronic, pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

(2) Nu se admit decât declaratiile de opozitie primite în termenul stabilit la alin. (1), care:

a) fie demonstrează nerespectarea conditiilor mentionate la art. 2, 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006;

b) fie demostrează, în cazul unei cereri în conformitate cu art. 13 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, că denumirea este folosită în mod legal, notoriu si semnificativ din punct de vedere economic pentru produsele agricole si alimentare similare.

Art. 2. - Directia de industrie alimentară cu atributii în domeniu examinează admisibilitatea declaratiilor de opozitie.

Art. 3. - (1) În cazul în care opozitia este admisibilă în sensul art. 1 alin. (2), Directia de industrie alimentară cu atributii în domeniu, în termen de 15 zile, solicită în scris părtilor interesate, respectiv grupului aplicant si opozantului, să initieze consultări corespunzătoare.

(2) În termen de 30 de zile părtile interesate initiază consultări si, în cazul în care se ajunge la un acord, transmit o notificare Directiei de industrie alimentară cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, avizată de solicitant si de opozant.

(3) În cazul în care se ajunge la un acord, documentatia publicată nu a suferit modificări sau a suferit modificări minore, asa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1.216/2006 pentru implementarea Regulamentul (CE) nr. 509/2006, aceasta este considerată eligibilă. În caz contrar, Directia de industrie alimentară repetă examinarea documentatiei cu modificările efectuate, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 1.

(4) În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord între părtile interesate, Directia de industrie alimentară va lua decizia de respingere a înregistrării.

 

ANEXA Nr. 2 a)

la procedura prevăzută în anexa nr. 2

 

DECLARATIE DE OPOZITIE

 

1. DENUMIREA PRODUSULUI (prezentat ca în Caietul de sarcini publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale)

2. DATE DE CONTACT

Persoana de contact: (Dl/Dna): (Numele:)

Grupul/Organizatia/Individual:

Adresa:

Telefon: +

Adresa de e-mail:

3. MOTIVE PENTRU OPOZITIE:

□ Nerespectarea conditiilor prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006

□ Nerespectarea conditiilor prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006

□ Nerespectarea conditiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006

□ În cazul unei cereri în conformitate cu art. 13 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, denumirea este utilizată în mod legal, notoriu si semnificativ din punct de vedere economic

pentru produsele agricole sau alimentare similare. (se bifează casuta)

4. DETALIEREA OPOZITIEI

Declaratia trebuie fie însotită de motivatii si justificări pentru opozitie. Interesul legitim economic al opozantului trebuie însotit de o declaratie justificată. Declaratia de opozitie trebuie

semnată si datată.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialitătii traditionale garantate,

în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene

 

Art. 1. - Cererea de înregistrare a specialitătii traditionale garantate, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se transmite în termen de 30 de zile de la data dobândirii protectiei nationale.

Art. 2. - Declaratia-tip a României, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, este prezentată în anexa nr. 3 a), care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 3. - Directia de industrie alimentară transmite documentatia în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 509/2006 si declaratia-tip a României către Directia Generală pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene, în format hârtie si electronic, de la adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

Art. 4. - Data dobândirii protectiei unei specialităti traditionale garantate la nivel comunitar este data la care Comisia Europeană va publica specialitatea traditională garantată respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

ANEXA Nr. 3a)

la procedura prevăzută în anexa nr. 3

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Cabinet Ministru

Nr. .......... din ....................

 

DECLARATIE-TIP

 

Cererea de înregistrare pentru dobândirea protectiei unei specialităti traditionale garantate denumirea Produsului STG a Grupului/Organizatiei/Individual: datele de contact: numele, adresa, telefonul si e-mail beneficiază de o decizie favorabilă si îndeplineste conditiile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 509/2006 privind specialitătile traditionale garantate ale produselor agricole si alimentare.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

 

Conform art. 7 alin. (6) lit. d) din Regulamentul (CE ) nr. 509/2006.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULI SPECIFICE

privind modelul si utilizarea logoului national

 

Art. 1. - (1) Logoul national este utilizat în scopul identificării pe piată a produselor agricole ori alimentare recunoscute ca specialităti traditionale garantate care au dobândit protectie natională si garantează că produsele care poartă acest logo îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt produse pe teritoriul României si sunt comercializate în conformitate cu prevederile privind comercializarea produselor agricole sau alimentare care au dobândit protectie natională;

b) sunt certificate de un organism privat de inspectie si certificare agreat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

c) sunt protejate pe teritoriul national conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Odată înregistrată specialitatea traditională garantată la nivel comunitar, logoul comunitar va fi folosit conform art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006.

(3) Reprezentarea grafică si descrierea logoului national sunt prezentate în anexa nr. 4a), care face parte integrantă din prezentele reguli specifice.

(4) Logoul national cu scop informativ-publicitar are rolul de informare cu privire la produsele agricole ori alimentare recunoscute ca specialităti traditionale garantate protejate pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) Logoul national este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, urmând a fi înregistrat de titularul acestuia atât pe plan intern la Oficiul de

Stat pentru Inventii si Mărci, cât si pe plan international la Organizatia Mondială de Proprietate Intelectuală ori în alte state si/sau la alte organisme internationale, ori de câte ori această înregistrare se dovedeste necesară pentru protectia mărcii si a drepturilor conferite de aceasta.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură gestiunea logoului national.

(3) Drepturile cu privire la logoul national nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul national nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori al unei alte garantii reale si nici al unei executări silite.

Art. 3. - (1) Logoul national se înscrie/aplică pe produs, pe etichetele si/sau pe ambalajele produselor agricole ori alimentare recunoscute ca specialităti traditionale garantate protejate national, după caz.

(2) Alături de denumirea produsului respectiv se va mentiona înscrisul “SPECIALITATE TRADITIONALĂ PROTEJATĂ NATIONAL“.

(3) Dreptul de utilizare a logoului national pe produse, pe etichetele si ambalajele produselor agricole ori alimentare recunoscute ca specialităti traditionale garantate protejate national îl au producătorii sau procesatorii care respectă prevederile din caietul de sarcini si care sunt supusi controlului si certificării unui organism privat de inspectie si certificare agreat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 4.- În scopul promovării conceptului „Produse de calitate”, persoanele fizice sau juridice înscriu logoul national în scop informativ-publicitar pe suporturile de comunicare si informare, în legătură directă cu activitatea si/sau producerea de produse agricole ori alimentare recunoscute ca specialităti traditionale garantate protejate national.

 

ANEXA Nr. 4a*)

la regulile specifice prevăzute în anexa nr. 4

 

Reprezentarea grafică si descrierea logoului national

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale „Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale „Roman” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la art. 5 alin. (7), în loc de: „… se sting obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. si, respectiv, ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne…” se va citi: „… se sting obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. si, respectiv, ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne…”.

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007 se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1 la nr. 73, în loc de: „73. Sapoval Leonid, fiul lui Filip si Elizaveta (fiica lui Cucovici Tudor, născut la 16.02.1929 în localitatea Fîrlădeni, raionul Căuseni, si Elena), născut la data de 22 iulie 1982 în localitatea Cascalia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fîrlădeni str. Stefan cel Mare nr. 149, raionul Căuseni. (5.351-2004)” se va citi: „73. Sapoval Leonid, fiul lui Filip si Elizaveta (fiica lui Cucovici Tudor, născut la 16.02.1929 în localitatea Fîrlădeni, raionul Căuseni, si Elena), născut la data de 22 iulie 1982 în localitatea Coscalia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fîrlădeni, str. Stefan cel Mare nr. 149, raionul Căuseni. (5.351-2004)”.

 

În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în preambul, la alin. 2, în loc de: „Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 50/2008 s-a arătat că …” se va citi: „Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 51/2008 s-a arătat că…”;

- la art. 5 alin. (3), în loc de: „...functiile prevăzute la art. 3 lit. b) si e)...”, ...se va citi: „...functiile prevăzute la art. 3 lit. b) si g)...”;

- în anexa „Declaratie pe propria răspundere”, la ultimul alineat, în loc de: „_despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgentă...” se va citi: „…despre prevederile art. 5 alin. (6) din ordonanta de urgentă…”.

 

În cuprinsul anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 2 pct. 2, în loc de: „...precum si a sanctiunilor contraventionale aferente constatate si aplicate, conform art. 129 alin. (1) lit. e), respectiv art. 129 alin. (2) lit. c)...”, se va citi: „...precum si a sanctiunilor contraventionale aferente constatate si aplicate, conform art. 219 alin. (1) lit. e), respectiv art. 219 alin. (2) lit. c)....