MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 194         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

23. - Lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

Instrumente de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002)

 

310. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

185/621.- Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesională continuă” în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

265. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru abrogarea unor ordine ale ministrului sănătătii publice

 

599/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 3.444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

111. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Instrumentele de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992.

Art. 2. - La sfârsitul Conferintei plenipotentiare a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Antalya, 2006) România a formulat următoarele declaratii:

1. Statele membre ale Uniunii Europene si tările candidate Bulgaria si România vor aplica instrumentele adoptate de Conferinta plenipotentiară (Antalya, 2006), în conformitate cu obligatiile ce le revin din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene.

2. Îsi mentin declaratiile si rezervele făcute când au semnat Actele finale ale conferintelor anterioare ale Uniunii (care s-au finalizat prin încheierea de tratate), ca si cum ar fi fost făcute în întregime la această conferintă plenipotentiară.

3. Referitor la Declaratia făcută de Republica Columbia (nr. 58), în măsura în care aceasta sau orice altă declaratie similară se referă la Declaratia de la Bogota din 3 decembrie 1976 făcută de tările ecuatoriale si la solicitarea acelor tări de a exercita drepturi suverane asupra segmentelor orbitei de satelit geostationar, consideră că pretentiile în cauză nu pot fi recunoscute de această conferintă.

Referinta din art. 44 al Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor la „amplasarea geografică a anumitor tări” nu implică recunoasterea solicitării niciunui drept preferential pentru orbita de satelit geostationar.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 23.

 

ACTE FINALE ALE CONFERINTEI PLENIPOTENTIARE

(Antalya, 2006)

 

INSTRUMENTE DE AMENDARE1)

a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002)

 

Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii. Decizii. Rezolutii

 


1) Traducere.

 

Note explicative

 

Simboluri folosite în Actele finale

 

Simbolurile de pe margine indică modificări adoptate de Conferinta plenipotentiară (Antalya, 2006) în legătură cu textele Constitutiei si Conventiei (Geneva, 1992), amendate de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002), si au următoarele semnificatii:

ADD = addition of a new provision (adăugarea unei prevederi noi);

MOD = modification of an existing provision (modificarea unei prevederi existente);

(MOD) = editorial modification of an existing provision (modificarea editorială a unei prevederi existente);

SUP = deletion of an existing provision (stergerea unei prevederi existente);

SUP* = provision moved to another place in the Final Acts (prevedere mutată în alt loc în Actele finale);

ADD* = an existing provision moved from another place in the Final Acts to the place indicated (prevedere existentă, mutată dintr-un loc al Actelor finale la locul indicat).

Aceste simboluri sunt urmate de numărul prevederii existente. Pentru prevederile noi (simbol ADD), locul unde trebuie inserate este indicat de numărul prevederilor precedente, urmat de o literă.

Numerotarea deciziilor si rezolutiilor

Deciziile si rezolutiile noi adoptate de Conferinta plenipotentiară (Antalya, 2006) au fost numerotate pentru a începe de la următorul număr după ultimul număr folosit la Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002). Deciziile si rezolutiile revizuite de Conferinta plenipotentiară (Antalya, 2006) păstrează acelasi număr ca si înainte, urmat de „(Rev.Antalya, 2006)”.

 

INSTRUMENTE DE AMENDARE

a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994),de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002)

 

[Amendamente adoptate de Conferinta plenipotentiară (Antalya, 2006)]

 

CONSTITUTIA

Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992)

 

PARTEA I

Preambul

 

În virtutea si pentru implementarea prevederilor relevante ale Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002), în special cele cuprinse în art. 55 al acesteia, Conferinta plenipotentiară a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Antalya, 2006) a adoptat următoarele amendamente la Constitutia amintită:

 

CAPITOLUL I

Prevederi de bază

 

ARTICOLUL 11

Secretariatul general

 

ADD*

SUP*76

73bis Secretarul general actionează ca reprezentant legal al Uniunii.

 

CAPITOLUL II

Sectorul radiocomunicatii

 

ARTICOLUL 13

Conferintele de radiocomunicatii si adunările de radiocomunicatie

 

MOD 90

PP-98

2.Conferintele mondiale de radiocomunicatie sunt convenite în mod normal la fiecare 3 sau 4 ani; însă, ca urmare a aplicării prevederilor relevante din Conventie, o astfel de conferintă poate să nu fie convenită sau poate fi convenită una aditională.

 

 

MOD 91

PP-98

3.Adunările de radiocomunicatie sunt convenite, de asemenea, în mod normal la fiecare 3 sau 4 ani si se pot asocia în timp si spatiu cu conferintele mondiale de radiocomunicatii, pentru o mai mare eficientă si eficacitate a sectorului de radiocomunicatie. Adunările de radiocomunicatie oferă bazele tehnice necesare pentru activitatea conferintelor mondiale de radiocomunicatie si răspund la toate cererile din partea conferintelor mondiale de radiocomunicatie. Atributiile adunărilor de radiocomunicatie sunt specificate în Conventie.

 

CAPITOLUL V

Alte prevederi privind functionarea Uniunii

 

ARTICOLUL 28

Finantele Uniunii

 

MOD 161C

PP-98

2. Secretarul general informează statele membre cu privire la suma prevăzută pentru unitatea de contributie, conform nr. 161B supra, si invită statele membre să notifice, nu mai târziu de 4 săptămâni înainte de data stabilită pentru deschiderea conferintei plenipotentiare, clasa de contributie pe care au ales-o provizoriu.

 

MOD 161E

PP-98

PP-02

4. Considerând proiectul de plan financiar revizuit, conferinta plenipotentiară determină, cât mai curând posibil, limita superioară definitivă a sumei unitătii de contributie si stabileste data, care va fi cel târziu în ziua de luni a ultimei săptămâni a conferintei plenipotentiare, până la care statele membre anuntă, la invitatia secretarului general, clasa de contributie pe care au ales-o definitiv.

 

ARTICOLUL 29

Limbi

 

MOD 171

1 1) Limbile oficiale ale Uniunii sunt araba, chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola.

 

PARTEA a II-a

Data intrării în vigoare

 

Amendamentele cuprinse în prezentul instrument intră în vigoare, ca întreg si sub forma unui instrument unic, la 1 ianuarie 2008, între statele membre care erau părti semnatare ale Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale de Telecomunicatii (Geneva, 1992) la momentul respectiv si îsi depuseseră instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul instrument de amendare înainte de această dată.

 

Drept care plenipotentiarii respectivi au semnat originalul prezentului instrument de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002).

Adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006.

 

Pentru Republica Islamică Afghanistan

Baryalai Hassam

Ajmal Aya

Pentru Republica Albania

Arian Sinoimeri

Pentru Republica Algeriană Democratică si Populară

Smail Allaoua

Pentru Republica Federală Germania

Wilhelm Eschweiler

Pentru Principatul Andorrei

Jaume Salvat Font

Pentru Regatul Arab Saudit

Mohammed Jamil Mulla

Fareed Khashoggi

Sami Al-Basheer

Habeeb Al-Shankiti

Pentru Republica Argentina

Sergio Scarabino

Antonio Ermeste Cristiani

Juan Facundo Fernandez Begni

Pentru Republica Armenia

Albert Nalbandian

Pentru Uniunea Australiană

Colin Lawrence Oliver

Jason Campbell Ashurst

Pentru Republica Austria

Christian Singer

Susanna Woelfer

Pentru Republica Azerbaidjan

Ali Abbasov

Ayaz Bayramov

Pentru Regatul Bahrain

S.M. Bin Khalifa Al-Khalifa

Pentru Republica Populară Bangladesh

Rezakul Haider

Pentru Barbados

Natalie Burke

Pentru Republica Belarus

Ivan Rak

Pentru Regatul Belgiei

Guido Pouillon

Pentru Republica Benin

Chabi Boubakar O. Aboubakar

Pentru Regatul Bhutan

Tenzin Chhoeda

Pentru Republica Bosnia si Hertegovina

Zeljko Knezevic

Pentru Republica Botswana

Cuthbert M. Lekaukau

Mphoeng Oabitsa Tamasiga

Tebogo Tau

Tshoganetso Kepaletswe

Aaron T. Nyelesi

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Plinio Aguiarjunior

Joao Carlos Albernaz

Pentru Statul Brunei Darussalam

Hairul Mohd Daud Abdul Karim

Pentru Republica Bulgaria

Dimitar Stanchev

Petko Kantchev

Pentru Republica Burkina Faso

Jacques Louari

Pentru Republica Burundi

Marie Goreth Nizigama

Pentru Regatul Cambogia

Narath Lar

Pentru Republica Camerun

Ismaila Mouchili

Jean Pierre Biyit Biessam

Pentru Canada

Bruce A. Gracie

William R. Graham

Pentru Republica Capului Verde

David Gomes

Pentru Republica Centrafricană

Valeri Sai

Justin Gourna-Zacko

Pentru Republica Populară Chineză

Yonghong Zhao

Pentru Republica Cipru

Georgios Komodromos

Antonis Antoniades

Pentru Statul Vatican

Sandro Piervenanzi

Pentru Republica Columbia

Joaquin Gabriel Restrepc

Franklin Merchan Calderon

Pentru Republica Federală Islamică a Comorelor

Ali Mohamed Abdallal Ahmed Abdou

Pentru Republica Congo

Akouala Akouala

Pentru Republica Coreea

Seong-Chul Kang

Pentru Republica Costa Rica

Pedro Pablo Quiros Cortes

Pentru Republica Côte d’Ivoire

Jean Baptiste Yao Kouakou

Alexis Koffi Kouman

Felix Nanihio

Pentru Republica Croatia

Drazen Breglec

Kreso Antonovic

Pentru Republica Cuba

Ramon Linares Torres

Carlos Martínez Albuerne

Edgar Oramos Crespo

Pentru Regatul Danemarcei

Henrik Kjćr

Kirsten Bak

Lasse Hom Grřnning

Pentru Republica Dominicană

Claudia Acra

Pentru Republica Arabă Egipt

Amra Hashem

Pentru Republica El Salvador

Miguel Angel Alcaine

Saul Vasquez Gonzalez

Pentru Emiratele Arabe Unite

Tariq Al Awadhi

Abdulreda Asker

Abdulaziz Bawazeer

 

Pentru Republica Ecuador

Jose Vivanco Arias

German Celleri

Pentru Regatul Spaniei

Luis Sanz Gadea

Blanca González González

Manuel Zaragoza Mifsud

Pentru Republica Estonia

Tonu Nirk

Pentru Statele Unite ale Americii

David A. Gross

Richard C. Beaird

Pentru Republica Federală Democratică Etiopia

Mulatu Teshome

Pentru Federatia Rusă

Leonid D. Reiman

Pentru Republica Finlanda

Olli Mattila

Pentru Republica Franceză

Gilles Chouraqui

Pentru Republica Gaboneză

Clotaire Elangmane

William Moungala

Stanislas Okouma

Lekhouyi

Jacques Edane Nkwele

Fabien Mbeng Ekhoga

Roger Yves Grandet

Jean-Jacques Massima-Landji

Pentru Republica Gambia

Yusupha Dibba

Yankuba Toure

Omar P. Ndow

Phoday Sisay

Ebou Ceesay

Ebrima Bandeh

Pentru Georgia

David Tsiklauri

Mkheil Gotoshia

Pentru Republica Ghana

Benjamin Aggery Ntim

Pentru Republica Elenă

Nissim Benmayor

Vassilis Cassapoglou

Pentru Republica Guatemala

Oscar Chincilla Guzman

Ibrahima Kenda Souare

Habib Tall

Pentru Republica Guineea

Alpha Oumar Balde

Mamadou Dioulde Sow

Mohamed Sylla

Abdoulaye Kebe

Pentru Republica Guineea Ecuatorială

Melchor Efua Mokuy

Pentru Republica Honduras

Jose Miguel Pazizaguirre

Pentru Republica Ungară

Ferenc Horvath

Peter Vari

Pentru India

P.K. Garg

Ashok Chandra

Ashok Kumar

R.N. Jha

Pentru Republica Indonezia

Ikhsan Baidirus

Pentru Republica Islamică Iran

Ahmad Pourangnia

Pentru Republica Irak

Mohammed Salman Al-Hamadany

Weqar Ali Zein

Pentru Republica Irlanda

Caoimhin Smith

Pentru Republica Islanda

Ari Johannsson

Pentru Statul Israel

Moshe Galili Llat Glazer

Pentru Republica Italiană

Carmelo Basso

Pentru Jamaica

J. Paul Morgan

Pentru Japonia

Tomoyuki Abe

Pentru Regatul Hasemit al Iordaniei

Afram Jamal-Denian

Pentru Republica Kenya

Bltan Gendemo

Felix Mugabe

John Omo

Pentru Statul Kuweit

Hameed Alq Attals

Hend Al-Masoud

Salehk Halaf

Pentru Republica Democratică Populară Laos

Phommathansy Palami

Pentru Regatul Lesotho

Tseliso Mokela

Tlali Manosa

Pentru Republica Letonia

Raimonds Bergmanis

Pentru Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară

Socialistă

Marwan Hamade

Abdul-Munhem Youssef

Maurice Ghazal

Pentru Principatul Liechtenstein

Kurt Buhler

Pentru Republica Lituania

Salauskas Valdemaras

Pentru Marele Ducat de Luxemburg

Anne Blau

Pentru Republica Madagascar

Marcel Aime

Pentru Federatia Malaysia

Amarjit S.K. Singe

Pentru Republica Malawi

Mlke Kuntiya

Berson Lijenda

Fumban Isichinga

Nellie Nseula

Pentru Republica Maldive

Mohamed Amir

Ilyas Ahmed

Pentru Republica Mali

Adama Konate

Idrissa Samake Diadle Toure

Coulibaly Fatimata

Pentru Republica Malta

Ivan Bugesa

Pentru Regatul Maroc

Hassan Lebbadi

 

Pentru Republica Insulelor Marshall

David A. Gross

Pentru Republica Islamică Mauritania

Mohamed Elkory Ould Cheine

Pentru Statele Unite Mexicane

Reynaldo Gonzalez Bustamante

Leonel Lopez Celaya

Pentru Statele Federate ale Microneziei

Sharon D. Jahn

Pentru Republica Moldova

Pavel Buceatchi

Pentru Principatul Monaco

Robert Fillon

Pentru Statul Mongoliei

Saikhanbileg Chimed

Pentru Republica Muntenegru

Jovanovic Dejan

Pentru Republica Mozambic

Luis Jose Rego

Julio Buque de Miranda

Pentru Uniunea Myanmar

Tin Htwe

Khin Maung Thet

Pentru Republica Namibia

Henri Kassen

Pentru Regatul Nepal

Ananda Raj Khanal

Pentru Republica Nicaragua

Pablo de la Roca

Pentru Republica Niger

Sory Boubacar Zalika

Brahm. Bachir

Pentru Republica Federală Nigeria

Esther Gonda

F.Y.N. Daudu

Pentru Regatul Norvegiei

Jens C. Koch

Pentru Noua Zeelandă

Lanhutchings

David Kershaw

Pentru Sultanatul Oman

Saud Bin S. Al-Nabhani

Mohsin A. Al-Hafeedh

Pentru Republica Uganda

Ham-Mukasa Muluira

Abel Katahoire

Patrick Masambu

Godfrey Kibuuka

Fred Otunnu

Simon Bugaba

Patrick Mwesigwa

David Turahi

Pentru Republica Uzbekistan

Agzam Izbosarov

Pentru Republica Islamică Pakistan

Mlraj Gull

Muhammad Younis

Pentru Republica Panamá

Antonio Fotis Taquis

Pentru Statul Independent Papua Noua Guinee

Kila Gulo-Vui

Pentru Republica Paraguay

Francisco R. Delgado Marquez

Kenji Kuramochi

Pentru Regatul Tărilor de Jos

Wim Rullens

Pentru Republica Filipinelor

Ramon P. Sales

Ronald O. Solis

Lorenzo G. Formosoni

Jorge V. Sarmiento

Pentru Republica Polonă

Bogdan Rozycki

Pentru Republica Portugheză

Jose M. da Costa de Souza Barros

Cristinam. Selva Lourenco

Maria Jose C. Catarino Lacerda

Joana S. Ferradoza Dos Santos

Pentru Statul Qatar

Mohammed Al-Ansari

Pentru Republica Arabă Siriană

Nabilkisrawi

Baker Baker

Raoufaleid

Naji Issa

Pentru Republica Democrată Congo

Izanganda Ndoyi Trudon

Nyambu Muanda

Mamtobo Memetudia

Manikunda Musata

Mutombo Kyamakosa

Pentru Republica Kîrgîzstan

Baiysh Nurmatov

Pentru Republica Slovacă

Milan Mojs

Eva Sumbalova

Pentru Republica Cehă

Zdenek Voparil

Pentru România

Cătălin M. Marinescu

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Malcolm A. Johnson

Jean-Jacques Sahel

Pentru Republica Rwanda

Albert Butare

Abraham Makuza

Jean-Baptiste Mutabazi

Peter Fullaton

Shem Ochwdko

Pentru Serenisima Republică San Marino

Michele Giri

Federic Valentini

Pentru Statul Independent Samoa

Tuaimalo Asamu Ah Saw

Gisa Fuatai Purcell

Pentru Republica Democratică Săo Tomé si Príncipe

Jose M. Da Costa De Souza Barros

Cristina M. Silva Lourenco

Pentru Republica Senegal

Francois Dasylva

Makhtar Fall

Pentru Republica Serbia

Dragana Curcic

Momcilo Simic

Branko Beric

Pentru Republica Singapore

Muhammad H. Bin Abdul Rashid

Geraldine L. Sze-Wei

Lin S. Liang

Pentru Republica Slovenia

Vizjak Andrej

Pentru Somalia

Ahmed Mohamed Adol

 

Pentru Republica Sudan

Babiker Mohamed Saeee

Pentru Republica Africa de Sud

Lyndall F. Shope-Mafole

Pentru Regatul Suediei

Marianne Treschow

Anders Frederick

Pentru Confederatia Elvetiană

Frederic Riehl

Pentru Republica Surinam

Marjorie Sheila Rieskin

F.L. Purperhart

Pentru Regatul Swaziland

Thembayenaa. Dlamini

Martin Dlamini

Pentru Republica Unită Tanzania

Richard E. Marikj

Goodluck J. Ore-Medeye

Elizabeth M. Nzagi

August B.Kowero

Johns.Nkoma

Joseph S. Kilongola

Pentru Republica Ciad

Haroun M. Badaoy

Pentru Regatul Thailandei

Kraisorn Pornsutee

Chirapa Chitraswang

Pentru Republica Togoleză

Massina Palouki

Essodessiwe Pikeli

Pentru Republica Trinidad si Tobago

Gdlliam Macintyre

Shelley-Ann Clarke-Hinds

Pentru Republica Tunisiană

Rldha Guellou

Pentru Republica Turcia

Tayfun Acarer

Pentru Ucraina

Petro Yatsuk

Pentru Republica Orientală a Uruguayului

Juan Jose Camelo

Osvaldo Novoa

Pentru Republica Bolivariană Venezuela

L. Macc Adan

Pentru Republica Socialistă Vietnam

Quan Duy Ngan Ha

Pentru Republica Yemen

Abdullah A. Lhamami

Omer Ali

Mohammad A. Al-Khawi

Pentru Republica Zambia

Peter Tembo

Pentru Republica Zimbabwe

Paul Nyoni

 

INSTRUMENT DE AMENDARE

a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002)

[Amendamente adoptate de Conferinta plenipotentiară (Antalya, 2006)]

 

CONVENTIA

Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

(Geneva, 1992)

 

PARTEA I

Preambul

 

În virtutea si pentru implementarea prevederilor relevante ale Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002), în special cele cuprinse în art. 42 al acesteia, Conferinta plenipotentiară a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Antalya, 2006) a adoptat următoarele amendamente la Conventia amintită:

 

CAPITOLUL I

Functionarea Uniunii

 

SECTIUNEA 1

 

ARTICOLUL 2

Alegerile si problemele aferente

 

 Oficialii alesi

Mod 13 1.

Secretarul general, Secretarul general adjunct si directorii birourilor îsi preiau atributiile la datele stabilite de Conferinta plenipotentiară din momentul alegerii lor. În mod normal, acestia rămân în functie până la datele stabilite de următoarea Conferintă plenipotentiară si pot fi realesi o singură dată pentru acelasi post. Realegerea este posibilă numai pentru un al doilea mandat, indiferent dacă este consecutiv sau nu.

 

Membrii Comitetului pentru regulamentul radio

MOD 20 1.

Membrii Comitetului pentru regulamentul radio îsi preiau atributiile la datele stabilite de Conferinta plenipotentiară din momentul alegerii lor. Acestia rămân în functie până la datele stabilite de următoarea Conferintă plenipotentiară si pot fi realesi o singură dată. Realegerea este posibilă numai pentru un al doilea mandat, indiferent dacă este consecutiv sau nu.

 

SECTIUNEA a 2-a

 

ARTICOLUL 4

Consiliul

 

SUP 58

MOD 60B

PP-02

9 ter) Membrii de sector pot participa ca observatori la sedintele Consiliului, ale comitetelor si grupurilor de lucru ale acestuia, respectând conditiile stabilite de Consiliu, inclusiv conditiile legate de numărul unor astfel de observatori si procedurile pentru numirea lor.

 

MOD 73

PP-98

PP-02

7) revizuieste si aprobă bugetul Uniunii pe 2 ani si face prognoza bugetară (inclusiv raportul de operare financiară pregătit de secretarul general conform nr. 101 din prezenta conventie), pentru o perioadă de 2 ani, urmând o perioadă dată de buget, respectându-se deciziile Conferintei plenipotentiare în legătură cu nr. 50 din Constitutie si limitele financiare stabilite de Conferinta plenipotentiară în conformitate cu art. 51 din Constitutie; asigură economia cea mai strictă posibil, dar tinând seama de obligatia Uniunii de a avea rezultate satisfăcătoare cât mai repede. Astfel, Consiliul ia în considerare prioritătile stabilite de Conferinta plenipotentiară mentionate în planul strategic al Uniunii, opiniile comitetului coordonator continute în raportul secretarului general mentionat la nr. 86 în prezenta conventie si raportul de operare financiară mentionat la nr. 101 al prezentei conventii; Consiliul revizuieste anual veniturile si  cheltuielile pentru a face corectii, acolo unde este cazul, în conformitate cu rezolutiile si deciziile Conferintei plenipotentiare;

 

MOD 80

PP-94

14) răspunde de efectuarea coordonării cu toate organizatiile internationale mentionate la art. 49 si 50 ale Constitutiei si, în acest scop, stabileste în numele Uniunii acorduri provizorii cu organizatiile internationale mentionate la art. 50 din Constitutie si la nr. 269B si 269C ale Conventiei si cu Natiunile Unite pentru aplicarea Acordului dintre Natiunile Unite si Uniunea Internatională de Telecomunicatii; aceste acorduri provizorii sunt înaintate Conferintei plenipotentiare în conformitate cu prevederea relevantă a art. 8 din Constitutie.

 

SECTIUNEA a 3-a

 

ARTICOLUL 5

Secretariatul general

 

MOD 96

m) elaborează recomandări pentru prima sedintă a sefilor de delegatii mentionati la nr. 49 din Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii, tinând seama de rezultatele oricărei consultări regionale;

 

MOD 100

PP-98

q) după consultarea cu Comitetul coordonator si după luarea tuturor măsurilor de economisire posibile, elaborează si înaintează Consiliului un proiect de buget pe 2 ani care acoperă cheltuielile Uniunii, luând în considerare limitele financiare stabilite de Conferinta plenipotentiară. Acest proiect constă într-un buget consolidat, incluzând informatii privind bugetul bazat pe cheltuieli si bugetul bazat pe rezultate pentru Uniune, elaborat în conformitate cu liniile directoare emise de secretarul general si cuprinzând două versiuni. O versiune este pentru cresterea zero a unitătii de contributie, o alta pentru o crestere mai mică sau egală cu oricare limită fixată de către Conferinta plenipotentiară, după orice scădere din contul de rezervă. Rezolutia de buget este trimisă spre informare tuturor statelor membre după ce este aprobată de Consiliu.

 

MOD 105

2. Secretarul general sau secretarul general adjunct poate lua parte, în calitate de consilier, la conferintele Uniunii; secretarul general sau reprezentantul său poate participa în calitate de consilier la toate celelalte sedinte ale Uniunii.

 

SECTIUNEA a 4-a

 

ARTICOLUL 6

Comitetul coordonator

 

MOD 111

PP-02

4. Se elaborează un raport privind activitătile Comitetului coordonator si se pune la dispozitie statelor membre.

 

SECTIUNEA a 5-a

Sectorul de radiocomunicatii

 

ARTICOLUL 12

Biroul de radiocomunicatii

 

MOD 178

PP-98

b) face schimb de date cu statele membre si membrii de sector în forme computerizate sau alte forme, elaborează si actualizează orice documente si baze de date ale sectorului de radiocomunicatii si organizează, cu secretarul general, după caz, publicarea lor în limbile Uniunii în conformitate cu nr. 172 al Constitutiei;

 

SECTIUNEA a 6-a

Sectorul de standardizare în telecomunicatii

 

ARTICOLUL 15

Biroul pentru standardizare în telecomunicatii

 

MOD 203

PP-98

d) face schimb de date cu statele membre si membrii de sector în forme computerizate sau alte forme, elaborează si actualizează orice documente si baze de date ale sectorului pentru standardizare în telecomunicatii si organizează, cu secretarul general, după caz, publicarea lor în limbile Uniunii în conformitate cu nr. 172 al Constitutiei;

 

SECTIUNEA a 7-a

Sectorul de dezvoltare în telecomunicatii

 

ARTICOLUL 16

Conferintele pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

MOD 209

a) conferintele mondiale pentru dezvoltare în telecomunicatii stabilesc programe de lucru si linii directoare pentru a defini chestiuni si priorităti în domeniul dezvoltării în telecomunicatii si oferă linii directoare pentru programul de lucru al sectorului pentru dezvoltare în telecomunicatii. Decid, în lumina programelor de lucru mai sus mentionate, asupra necesitătii de a mentine, desfiinta sau înfiinta grupuri de studiu sau de a aloca chestiuni de studiat fiecăruia dintre ele;

 

ARTICOLUL 17A

Grupul consultativ pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

MOD 215C

1. Grupul consultativ pentru dezvoltare în telecomunicatii este deschis reprezentantilor administratiilor statelor membre, reprezentantilor membrilor de sector, presedintilor si vicepresedintilor grupurilor de studiu si altor grupuri si actionează prin intermediul directorului.

 

ARTICOLUL 18

Biroul pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

MOD 220

c) face schimb de date cu membrii în forme computerizate sau alte forme, elaborează si actualizează, dacă este necesar, orice documente si baze de date ale sectorului pentru dezvoltare în telecomunicatii si organizează, cu secretarul general, după caz, publicarea lor în limbile Uniunii în conformitate cu nr. 172 al Constitutiei;

 

SECTIUNEA a 8-a

Prevederi comune celor 3 sectoare

 

ARTICOLUL 19

Participarea entitătilor si organizatiilor, altele decât administratiile, la activitătile Uniunii

 

(MOD) 235

5. Orice cerere din partea oricărei entităti sau organizatii listate la nr. 231 supra (altele decât cele mentionate la nr. 269B si 269C ale prezentei conventii) de a participa la activitatea unui sector este trimisă secretarului general si tratată conform procedurilor stabilite de către Consiliu.

 

(MOD) 236

6. Orice cerere din partea unei organizatii mentionate la nr. 269B-269D ale prezentei conventii de a participa la activitatea unui sector este trimisă secretarului general si organizatia în cauză este inclusă pe listele mentionate la nr. 237 infra.

 

(MOD) 237

PP-98

7. Secretarul general alcăuieste si tine listele tuturor entitătilor si organizatiilor mentionate la nr. 229-231 si nr. 269B-269D ale prezentei conventii care sunt autorizate să participe la lucrările fiecărui sector si, la intervale adecvate, publică si distribuie aceste liste tuturor statelor membre, membrilor de sector în cauză si directorului biroului interesat. Acel director informează astfel de entităti si organizatii de actiunea luată ca urmare a cererii lor si informează statele membre relevante.

 

MOD 240

PP-98

10. Orice membru de sector are dreptul de a denunta o astfel de participare notificând secretarul general.

O astfel de participare poate fi, de asemenea, denuntată, dacă este cazul, de către statul membru în cauză sau, în cazul membrilor de sector aprobati ca urmare a nr. 234C supra, în conformitate cu criteriile si procedurile stabilite de către Consiliu. O astfel de denuntare are efecte la sfârsitul celor 6 luni de la data la care este primită notificarea de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 21

Recomandări de la o conferintă la alta

 

(MOD) 251

2. Astfel de recomandări se trimit secretarului general pentru adunare, coordonare si comunicare, după cum se prevede la nr. 44 al Regulilor generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii.

 

CAPITOLUL II

Prevederi specifice privind conferintele si adunările

 

ARTICOLUL 23

PP-02

Admiterea la conferintele plenipotentiare

 

           

MOD 269

PP-94

PP-02

d) observatorilor următoarelor organizatii, agentii si entităti, de a participa în calitate de consilieri:

 

 

 

MOD 269E

PP-02

e) observatorilor membrilor de sector mentionati la nr. 229 si 231 ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 24

PP-02

Admiterea la conferintele de radiocomunicatii

 

MOD 278

PP-02

b) observatorilor organizatiilor si agentiilor mentionate la nr. 269A-269D ale prezentei conventii, de a participa în calitate de consilieri;

 

MOD 279

PP-02

c) observatorilor altor organizatii internationale invitati în conformitate cu prevederile relevante ale cap. I al Regulilor generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii, de a participa în calitate de consilieri;

 

MOD 280

PP-98

d) observatorilor din partea membrilor de sector din sectorul de radiocomunicatie;

 

PP-98

PP-02

ARTICOLUL 25

Admiterea la adunările de radiocomunicatii, adunările mondiale pentru standardizare în telecomunicatii si conferintele pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

ADD 296 bis

b) reprezentantilor membrilor de sector interesati;

 

MOD 297

PP-02

c) observatorilor, de a participa în calitate de consilieri din partea:

 

ADD 297 bis

SUP 298A

SUP 298B

i) organizatiilor si agentiilor mentionate la nr. 269A-269D ale prezentei conventii;

 

(MOD) 298C

PP-02

SUP 298D

SUP 298E

SUP* 298F

ii) oricărei alte organizatii regionale sau internationale care se ocupă de probleme de interes din cadrul conferintei sau adunării.

 

CAPITOLUL IV

Alte prevederi

 

ARTICOLUL 33

Finante

 

MOD 468

PP-98

1. 1) Scara din care fiecare stat membru, care face obiectul prevederilor de la nr. 468A infra, si fiecare membru de sector, care face obiectul prevederilor de la nr. 468B infra, îsi alege clasa de contributie în conformitate cu prevederile relevante ale art. 28 din Constitutie, după cum urmează:

 

clasa de 40 unităti

clasa de 35 unităti

clasa de 30 unităti

clasa de 28 unităti

clasa de 25 unităti

clasa de 23 unităti

clasa de 20 unităti

clasa de 18 unităti

clasa de 15 unităti

clasa de 13 unităti

clasa de 11 unităti

clasa de 10 unităti

 

clasa de 8 unităti

clasa de 6 unităti

clasa de 5 unităti

clasa de 4 unităti

clasa de 3 unităti

clasa de 2 unităti

clasa de 1 1/2 unităti

clasa de 1 unităti

clasa de 1/2 unităti

clasa de 1/4 unităti

clasa de 1/8 unităti

clasa de 1/16 unităti

 

MOD 476

PP-94

PP-98

PP-02

4. 1) Organizatiile mentionate la nr. 269A-269E ale prezentei conventii si alte organizatii specificate în cap. II al acesteia (cu exceptia cazului în care au fost scutite de către Consiliu, respectându-se principiul reciprocitătii) si membrii de sector mentionati la nr. 230 al prezentei conventii care participă, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, la o conferintă plenipotentiară, la o conferintă, adunare sau sedintă a unui sector al uniunii sau la o conferintă mondială de telecomunicatii internationale participă la cheltuielile conferintelor, adunărilor si sedintelor la care iau parte si în conformitate cu regulamentul financiar. Însă membrii nu vor plăti separat pentru participarea la o conferintă, adunare sau sedintă a respectivelor lor sectoare, cu exceptia conferintelor regionale de telecomunicatii.

 

(MOD) 480A

PP-98

5 bis)Când un membru de sector contribuie la plata cheltuielilor Uniunii conform nr. 159A al Constitutiei, trebuie identificat sectorul pentru care se face contributia.

 

ADD 480B

5ter) În conditii exceptionale, Consiliul poate autoriza o reducere a numărului de unităti de contributie la cererea unui membru de sector care a constatat că nu-si mai poate mentine contributia în clasa aleasă initial.

 

ANEXĂ

 

DEFINIREA

anumitor termeni folositi în prezenta Conventie si în Regulamentul administrativ al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

 

MOD 1002

PP-94

PP-98

Observator - o persoană trimisă de un stat membru, de o organizatie, agentie sau entitate pentru a participa la o conferintă, adunare sau sedintă a Uniunii sau Consiliului, fără a avea drept de vot si în conformitate cu prevederile relevante ale textelor de bază ale Uniunii.

 

PARTEA a II-a

Data intrării în vigoare*)

 

Amendamentele cuprinse în prezentul instrument intră în vigoare, ca întreg si sub forma unui instrument unic, la 1 ianuarie 2008, între statele membre care erau părti semnatare ale Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), la momentul respectiv, si care îsi depuseseră instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul instrument de amendare înainte de această dată.

Drept mărturie, plenipotentiarii respectivi au semnat originalul prezentului instrument de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002).

Redactate la Antalya la 24 noiembrie 2006.


*) Semnăturile următoare pentru instrumentul de amendare a Conventiei (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002), sunt asemenea celor de la paginile 4 la 7.

 

DECLARATII SI REZERVE

D/R-1

DECLARATII SI REZERVE

făcute la sfârsitul Conferintei plenipotentiare a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

(Antalya, 2006)*)

 

Plenipotentiarii semnatari confirmă, prin semnarea prezentului document, care face parte din Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Antalya, 2006), că au luat în considerare următoarele declaratii si rezerve făcute la sfârsitul acelei conferinte.

 

D/R-51

 

Original: engleză/franceză/spaniolă

Pentru Republica Federală Germania, Republica Austria,

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cipru, Regatul

Danemarcei, Regatul Spaniei, Republica Estonia, Republica

Finlanda, Republica Franceză, Republica Elenă, Republica

Ungară, Republica Irlanda, Republica Italiană, Republica

Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg,

Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Polonă,

Republica Portugheză, Republica Slovacă, Republica Cehă,

România, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord,

Republica Slovenia si Regatul Suediei:

Delegatiile statelor membre ale Uniunii Europene si ale tărilor candidate Bulgaria si România declară că statele membre ale Uniunii Europene si tările candidate Bulgaria si România vor aplica instrumentele adoptate de Conferinta plenipotentiară (Antalya, 2006) în conformitate cu obligatiile ce le revin din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene.

 

D/R-58

Original: spaniolă

Pentru Republica Columbia:

La semnarea Actelor finale ale Conferintei plenipotentiare a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Antalya, 2006), delegatia Republicii Columbia:

1. declară ca rezervă pentru Guvernul său dreptul:

a) să ia orice măsuri pe care le consideră necesare, în concordantă cu legile interne si dreptul international, pentru a proteja interesele nationale în cazul în care oricare dintre membri nu se conformează prevederilor continute în Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Antalya, 2006) sau orice rezerve ale reprezentantilor altor state pun în pericol serviciile de telecomunicatii ale Republicii Columbia ori drepturile sale suverane;

b) să formuleze rezerve fată de Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Antalya, 2006), în conformitate cu Conventia de la Viena cu privire la Dreptul tratatelor din 1969, oricând consideră între data semnării si data posibilei ratificări a instrumentelor internationale constituind acele Acte finale. În consecintă, acesta nu trebuie constrâns de niciun fel de reguli care să-i limiteze dreptul suveran de a formula rezerve numai la momentul semnării Actelor finale ale conferintelor si al altor întâlniri ale Uniunii;

2. reafirmă, în esenta lor, rezervele 40 si 79, făcute la Conferinta Mondială Administrativă Radio (Geneva, 1979), Rezerva 50, făcută la Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998), si Rezerva 64, făcută la Conferinta Mondială pentru Radiocomunicatii (Istanbul, 2000), cu privire la noile prevederi care modifică sau amendează Constitutia, Conventia sau alte instrumente ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, continute în documentele Actelor finale ale Conferintei plenipotentiare (Antalya, 2006);

3. declară că Republica Columbia consideră obligatorii instrumentele Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, inclusiv prevederile ce amendează Constitutia, Conventia, protocoalele si Reglementările administrative, doar în măsura în care a consimtit expres si la timp să fie legată de fiecare dintre instrumentele mentionate si sub rezerva completării procedurilor constitutionale în vigoare. În consecintă, nu este de acord să fie legată de niciun consimtământ prezumtiv sau tacit;

4. declară că, potrivit Constitutiei sale, Guvernul său nu poate aplica provizoriu instrumentele internationale care constituie Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Antalya, 2006) si alte instrumente ale Uniunii, datorită continutului si naturii acestor instrumente;

5. declară că este de acord cu stergerea Rezolutiei 87 (Minneapolis, 1998), luând în considerare sensul dominant al discutiilor din timpul dezbaterilor, înteles fiind că prevederile aditionale nu sunt necesare pentru a specifica în Reglementările radio responsabilitătile unei administratii notificatoare, când actionează în numele unui grup de administratii, si având această calitate este depozitarul sau custodele drepturilor asupra resursei de spectru orbital apartinând numitului grup de administratii, fiind prin urmare garantul pentru exploatarea resursei în conformitate cu conditiile stipulate de administratiile cărora aceste drepturi le apartin.

 

D/R-73

 

Original: engleză/franceză/spaniolă

Pentru Republica Federală Germania, Principatul Andorrei,

Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Regatul Belgiei,

Republica Bulgaria, Republica Cipru, Statul Vatican, Republica

Croatia, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Republica

Finlanda, Republica Franceză, Republica Elenă, Republica

Ungară, Republica Irlanda, Republica Islanda, Republica

Italiană, Republica Letonia, Principatul Liechtenstein, Republica

Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Republica Malta,

Republica Moldova, Regatul Norvegiei, Regatul Tărilor de Jos,

Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovacă,

Republica Cehă, România, Regatul Unit al Marii Britanii si

Irlandei de Nord, Republica Serbia, Regatul Suediei,

Confederatia Elvetiană si Republica Turcia:

În timpul semnării Actelor finale ale Conferintei plenipotentiare (Antalya, 2006), delegatiile tărilor mentionate declară în mod formal că îsi mentin declaratiile si rezervele făcute de tările lor când au semnat Actele finale ale conferintelor anterioare ale Uniunii, care s-au finalizat prin încheierea de tratate ca si cum ar fi fost făcute în întregime la această Conferintă plenipotentiară.

 

D/R-98

 

Original: engleză/franceză/spaniolă

Pentru Republica Federală Germania, Republica Austria,

Regatul Belgiei, Canada, Republica Cipru, Republica Croatia,

Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Republica Finlanda,

Republica Franceză, Republica Ungară, Republica Irlanda,

Republica Islanda, Japonia, Principatul Liechtenstein, Marele

Ducat de Luxemburg, Republica Malta, Regatul Norvegiei, Noua

Zeelandă, Regatul Tărilor de Jos, Republica Polonă, Republica

Portugheză, Republica Slovacă, Republica Cehă, România,

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Republica

Serbia, Republica Slovenia, Regatul Suediei, Confederatia

Elvetiană, Republica Turcia:

Delegatiile statelor mentionate, referitor la declaratia făcută de Republica Columbia (nr. 58), în măsura în care aceasta sau orice altă declaratie similară se referă la Declaratia de la Bogota din 3 decembrie 1976 făcută de tările ecuatoriale si la solicitarea acelor tări de a exercita drepturi suverane asupra segmentelor orbitei de satelit geostationar, consideră că pretentiile în cauză nu pot fi recunoscute de această Conferintă.

De asemenea, delegatiile mentionate mai sus doresc să specifice că referinta din art. 44 al Constitutiei la „amplasarea geografică a anumitor tări” nu implică recunoasterea solicitării niciunui drept preferential pentru orbita de satelit geostationar.

 

*) Nota Secretariatului general - Textele declaratiilor si rezervelor sunt enumerate în ordine cronologică, în functie de momentul depunerii lor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia

României, republicată,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 310.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 185 din 18 februarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 621 din 3 martie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare,

universitare si a infrastructurii pentru formare profesională continuă” în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007,

în temeiul art.10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar, în numele si pentru Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit în continuare contract de finantare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), următoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacă se încadrează în prevederile art. 6 si 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale:

a) cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

c) expertiză tehnică si, după caz, audit energetic;

d) documentatie de avizare a lucrărilor de interventii;

e) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren;

f) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;

g) cheltuieli pentru achizitia terenului;

h) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii.

(3) Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (2) lit. a)-f) se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 2. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind achizitia terenului, amenajarea acestuia si amenajări pentru protectia mediului.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007.

(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului si care constau în demontări, defrisări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje.

(4) În cazul amenajărilor pentru protectia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Art. 3. - Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de proiectare si asistentă tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, proiectarea si ingineria, consultanta si asistenta tehnică.

(2) Pentru efectuarea studiilor de teren cheltuielile eligibile cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investitie.

(3) Pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire conform legii;

b) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

c) întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în Cartea funciară;

d) obtinerea acordului de mediu;

e) obtinerea avizului PSI.

(4) În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea si ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cheltuielile efectuate pentru:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică si, după caz, audit energetic, documentatie de avizare a lucrărilor de interventii, proiect tehnic, detalii de executie);

b) plata verificării tehnice a proiectării si plata elaborării certificatului de performantă energetică a clădirii;

c) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.

(5) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultantă include cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată si de evaluare;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului proiectului finantat;

c) plata asistentei/consultantei juridice, în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică.

(6) În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenta tehnică se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistentă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării;

b) asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de autoritatea contractantă.

Art. 5. - (1) Pentru investitia de bază sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru constructii si instalatii, precum si pentru dotări de specialitate, utilaje, echipamente tehnologice si functionale.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului de investitie, si anume cheltuieli de lucrări pentru:

a) consolidarea, modernizarea si extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru învătământul obligatoriu, exceptând campusurile pentru învătământ profesional si tehnic;

b) consolidarea, modernizarea si extinderea clădirilor scolilor speciale: spatii de învătământ, spatii de cazare, cantine, diferite facilităti pentru acces si activităti didactice;

c) construirea, extinderea, consolidarea si modernizarea clădirilor campusurilor pentru învătământ profesional si tehnic;

d) consolidarea, modernizarea si extinderea clădirilor din campusurile universitare de stat: spatii de învătământ, spatii de cazare, cantine, diferite facilităti pentru activităti didactice;

e) consolidarea, modernizarea si extinderea clădirilor centrelor de formare profesională continuă;

f) modernizarea si extinderea utilitătilor necesare functionării obiectivului investitiei de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radiocomunicatii, telecomunicatii.

(3) Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

(4) Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

(5) Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotarea unitătilor scolare din învătământul obligatoriu, scolilor speciale, campusurilor pentru învătământ profesional si tehnic, campusurilor universitare si centrelor de formare profesională continuă cuprind cheltuielile efectuate pentru:

a) procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale;

b) achizitionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT, echipament specific pentru persoanele din învătământul special.

Art. 6. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de santier, lucrările de constructii si instalatii aferente organizării de santier, activitătile conexe organizării de santier si cotele legale.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de santier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj.

(3) Pentru realizarea lucrărilor de constructii si instalatii aferente organizării de santier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea de căi de acces.

(4) Cheltuielile eligibile aferente activitătilor conexe organizării de santier includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier;

b) taxe de amplasament;

c) întreruperea temporară a retelelor de distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale;

d) contractele temporare cu furnizorii de utilităti si cu unitătile de salubrizare.

(5) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, după caz:

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii;

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 7. - (1) Cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător si doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 5, în functie de natura si complexitatea lucrărilor.

(2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

Art. 8. - Sunt eligibile cheltuielile aferente activitătilor de audit si cheltuielile cu publicitatea si informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

Art. 9. - Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă în conditiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea unor ordine ale ministrului sănătătii publice

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 2.182 din 4 martie 2008, având în vedere:

- prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.441/2004 privind aprobarea Ghidului pentru efectuarea inspectiilor de bună practică de fabricatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.145 din 3 decembrie 2004, Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.628/2004 pentru aprobarea Ghidului privind colectarea, verificarea si prezentarea rapoartelor de reactii adverse provenite de la studiile clinice cu medicamente de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, Ordinul ministrului sănătătii nr. 406/2005 pentru aprobarea Ghidului privind procedura care trebuie urmată de detinătorii autorizatiei de punere pe piată în desfăsurarea activitătilor de farmacovigilentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005, Ordinul ministrului sănătătii nr. 408/2005 pentru aprobarea Ghidului privind procedura care trebuie urmată de autoritătile competente în desfăsurarea activitătii de farmacovigilentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 265.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 3.444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Tinând seama de dispozitiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului justitiei nr. 3.444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul interimar al justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 2 alineatul (2), litera b) din Regulamentul pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.444/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 20 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) sunt licentiati ai unei forme de învătământ de lungă durată”.

Art. II. - Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii si Oficiul National al Registrului Comertului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2008.

Nr. 599/C.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, dispozitiile art. 12. alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Hotărârii Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 95 din data de 21 aprilie 2007, în temeiul art. 26 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 29 februarie 2008, adoptă următoarea hotărâre:

Art. I. - Normele de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 97/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (1) se completează cu următoarea teză:

„În cazul în care mai multi candidati obtin acelasi număr de voturi, dar numărul de locuri de ocupat este inferior numărului acestora, toti candidatii respectivi sunt declarati alesi.”

2. La articolul 15, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul în care din cauza numărului mare de voturi de numărat comisia de alegeri estimează că timpul necesar numărătorii voturilor si stabilirii rezultatelor alegerilor va depăsi ora anuntată de finalizare a sedintei, va decide si anunta participantii că rezultatele alegerilor li se vor aduce la cunostintă prin afisare pe site-ul CAFR, făcând mentiune despre această situatie în procesul-verbal; afisarea are loc în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a desfăsurat sedinta de alegeri.”

3. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Orice contestatii cu privire la desfăsurarea alegerilor se depun si se înregistrează la secretariatul CAFR, în termen de 24 de ore de la anuntarea sau afisarea rezultatelor alegerilor. Contestatiile se depun în formă letrică si trebuie semnate de persoanele care le-au formulat.

(2) Contestatiile se solutionează de către comisia prevăzută la art. 11, în termen de 48 de ore de la înregistrare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2008.

Nr. 111.