MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 170         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

19. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

306. - Decret privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

20. - Lege pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994

 

307. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994

 

21. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007

 

308. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007

 

22. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte

 

309. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte

 

25. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 

312. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

201. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

 

205. - Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”

 

206. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

207. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean situat în judetul Dolj

 

208. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orasului Ungheni, judetul Mures

 

210. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei „Kinderen in Nood” din Olanda

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

138/408.- Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului internelor si reformei administrative pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural

 

261. - Ordin al ministrului transporturilor privind înlocuirea sectiunii B.6 „Tarife abonamente” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007 pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători

 

398/168. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 19.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 306.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Anexa la Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (5) ale articolului 6 din contractul de arendare vor avea următorul cuprins:

„(2) Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile. Produsul livrat de arendas trebuie să corespundă din punctul de vedere al calitătii.

..............................................................….......

(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendas ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităti).”

2. Litera b) a articolului 8 din contractul de arendare va avea următorul cuprins:

„b) să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul exploatării agricole, în conditiile stabilite prin contract;”.

3. Alineatul (1) al articolului 9 din contractul de arendare va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) În caz de neexecutare a obligatiilor prevăzute în contract de către una dintre părti, contractul se consideră reziliat de drept.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia

României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 februarie 2007.

Nr. 307.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 21.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 308.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 38 din 22 august 2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 28 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 22.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 309.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 19 din 31 ianuarie 2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 25

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 312.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) cheltuielile pentru plata firmei de avocatură angajate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale «Romtelecom» - S.A., inclusiv cele pentru remunerarea comisiei de evaluare si selectare a consultantului pentru întreaga activitate desfăsurată, vor fi suportate de Societatea Comercială «Romtelecom» - S.A.;

b) cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu titlu de pret pentru actiunile vândute, vor fi suportate de către acesta din bugetul propriu aprobat privind activitatea de privatizare.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Societatea Comercială «Romtelecom» - S.A. asigură si garantează în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor prevăzute la art. 2 lit. a).

(2) Plata firmei de avocatură se va face de către Societatea Comercială «Romtelecom» - S.A., în baza contractului încheiat în acest sens de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008

Nr. 201.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constituie Comisia pentru solutionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 205.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”

 

Presedinte - Iosif Cotot, consilier în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor

Membri:

- Adriana Elena Mota, consilier juridic în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

- Daniela Angela Barbu, consilier în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

- Lucian Dogaru, expert în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

- Gaspăr Gheorghe, primarul comunei Mătăsari, judetul Gorj;

- Panfiloiu N. Gheorghe, proprietar, satul Croici, comuna Mătăsari, judetul Gorj;

- Dădălău V. Constantin, proprietar, satul Croici, comuna Mătăsari, judetul Gorj;

- Purdescu Mihail, proprietar, satul Brădet, comuna Mătăsari, judetul Gorj.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mehedinti în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pentru Centrul Regional de Formare Profesională a Adultilor Mehedinti.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 206.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil proprietate publică a statului ce face obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

care se transmite

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. Serpentina Rosiorinr. 1,

judetul Mehedinti

 

 

Cod 8.29.06

nr. MEF 152.074

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse – Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mehedinti

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse – Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pentru Centrul Regional de Formare Profesională a Adultilor Mehedinti

Constructii - 4 corpuri:

- Corp A - parter+2E;

- Corp B - parter;

- Corp C - parter;

- Corp D - parter.

Suprafata construită = 1.641,18m2

Suprafata desfăsurată totală = 3.249,18 m2

Suprafata totală a terenului = 13.540 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean situat în judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean situat în judetul Dolj, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 207.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum judetean situat în judetul Dolj, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul vechi

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

Lungimea

(km)

Indicativul nou

DJ 552

Cetate - Cetate Port

71+606 - 75+500

3,894

DC 149

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orasului Ungheni, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orasului Ungheni, judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orasului Ungheni, judetul Mures, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine-destinatie)

Lungimea

(km)

Provenienta

DC 125 A

Moresti-Săusa

0+000 - 4+200

4,200

Drum vicinal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei „Kinderen in Nood” din Olanda

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea în România a Fundatiei „Kinderen in Nood”, persoană juridică de drept privat, de nationalitate olandeză, fără scop patrimonial, cu sediul în Olanda, Gooiberg 25, 1406SM Bussum.

Art. 2. - Scopul Fundatiei „Kinderen in Nood” constă în desfăsurarea de activităti de asistentă socială pentru copiii aflati în situatii de dificultate.

Art. 3. - Fundatia „Kinderen in Nood” va functiona în România prin intermediul unei reprezentante, cu sediul în România, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, bl. Camelia, sc. A, et. 2, ap. 3, judetul Buzău.

Art. 4. - Fundatia „Kinderen in Nood” din Olanda, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea, cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Tonk Gabriela

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 210.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 138 din 22 februarie 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 408 din 27 februarie 2008

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 77.188 din 7 februarie 2008, întocmit de Directia generală dezvoltare rurală - Autoritate de Management pentru PNDR,

în temeiul prevederilor art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2006, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005, se completează după cum urmează:

- după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru amplasarea în spatiul rural a obiectivelor de investitii aprobate si finantate prin Programul SAPARD, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, precum si prin Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, instituit prin Ordonanta Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.71/2007.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind înlocuirea sectiunii B.6 „Tarife abonamente” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007 pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători

 

În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 299/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Sectiunea B.6 „Tarife abonamente” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007 pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, se înlocuieste cu sectiunea B.6 „Tarife abonamente”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 10 martie 2008.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 261.

 

ANEXĂ*)

 

Zona km

clasa 1

clasa 2

 

Zona km

clasa 2

 

Zona km

clasa 2

 

lei

lei

 

 

lei

 

 

lei

1-10

56,70

50,40

 

1-10

113,40

 

1-10

226,80

11-20

81,90

56,70

 

11-20

119,70

 

11-20

233,10

21-30

123,90

67,20

 

21-30

130,20

 

21-30

243,60

31-40

140,70

81,90

 

31-40

165,90

 

31-40

312,90

41-50

186,90

107,10

 

41-50

191,10

 

41-50

338,10

51-60

193,20

113,40

 

51-60

197,40

 

51-60

344,40

61-70

228,90

138,60

 

61-70

277,20

 

61-70

426,30

71-80

256,20

165,90

 

71-80

304,50

 

71-80

453,60

81-90

291,90

184,80

 

81-90

323,40

 

81-90

472,50

91-100

315,00

193,20

 

91-100

373,80

 

91-100

525,00

101-120

373,80

228,90

 

101-120

409,50

 

101-120

560,70

121-140

426,30

268,80

 

121-140

516,60

 

121-140

661,50

141-160

480,90

304,50

 

141-160

552,30

 

141-160

697,20

161-180

543,90

352,80

 

161-180

611,10

 

161-180

764,40

181-200

604,80

373,80

 

181-200

632,10

 

181-200

785,40

201-250

695,10

428,40

 

201-250

720,30

 

201-250

913,50

251-300

783,30

487,20

 

251-300

787,50

 

251-300

1.104,60


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona km

clasa 2

 

Zona km

clasa 2

 

Zona km

clasa 2

lei

lei

lei

1-10

291,90

1-10

25,20

1-10

16,80

11-24)

298,20

11-20

28,35

11-20

18,90

21-31)

308,70

21-30

33,60

21-30

22,40

31-40

386,40

31-40

40,95

31-40

27,30

41-50

411,60

41-50

53,55

41-50

35,70

51-60

417,90

51-60

56,70

51-60

37,80

61-70

493,50

61-70

69,30

61-70

46,20

71-80

520,80

71-80

82,95

71-80

55,30

1-90

539,70

81-90

92,40

81-90

61,60

91-100

615,30

91-100

96,60

91-100

64,40

101-120

651,00

101-120

114,45

101-120

76,30

121-140

756,00

121-140

134,40

121-140

89,60

141-160

791,70

141-160

152,25

141-160

101,50

161-180

852,60

161-180

176,40

161-180

117,60

181-200

873,60

181-200

186,90

181-200

124,60

201-250

1.008,00

201-250

214,20

201-250

142,80

251-300

1.218,00

251-300

243,60

251-300

162,40

 

zone km

clasa 1

clasa 2

orice

distanta

lei

lei

1.071,80

750,60

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 398 din 5 februarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 168 din 18 ianuarie 2008

 

ORDIN

privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

Având în vedere dispozitiile:

- Deciziei nr. 435/2007/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisantilor tărilor terte pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”(2007/435/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 28 iunie 2007;

- Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, precum si de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (2007/573/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;

- Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/574/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;

- Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”(2007/575/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”,

ministrul internelor si reformei administrative si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării asistentei financiare comunitare acordate României prin intermediul Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, denumit în continuare Program general.

(2) Asistenta financiară comunitară acordată României prin Programul general cuprinde următoarele fonduri:

a) Fondul european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013;

b) Fondul european pentru returnare pentru perioada 2008-2013;

c) Fondul european pentru integrarea resortisantilor statelor terte pentru perioada 2007-2013;

d) Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, acordat României începând cu anul 2010.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

a) program anual si program multianual - documentele de planificare strategică si programare financiară, elaborate pentru fiecare fond, care au drept scop orientarea si stimularea activitătii de atingere a obiectivelor elaborate în baza documentelor strategice sectoriale si a liniilor directoare aprobate de Comisia Europeană;

b) autoritate responsabilă - organismul abilitat să gestioneze asistenta financiară acordată României prin Programul general, să planifice si să coordoneze activitătile de evaluare a proiectelor finantate în cadrul Programului general;

c) autoritate delegată - organismul desemnat de către autoritatea responsabilă de a efectua procedurile de contractare si plată pentru proiectele stabilite prin programul anual si programul multianual;

d) autoritate de certificare - organismul desemnat să certifice declaratiile de cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor finantate prin programul general;

e) autoritate de audit - organismul care efectuează auditarea utilizării asistentei financiare comunitare acordate României prin Programul general, în conformitate cu procedurile proprii si cu standardele internationale de audit acceptate;

f) cofinantare publică natională - sumele prevăzute în bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local sau judetean, după caz, pentru finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finantate în cadrul Programului general;

g) cofinantare privată - orice contributie la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. f), aferentă fondurilor alocate României prin Programul general;

h) parteneri – orice persoană juridică de drept privat sau public, care participă la dezvoltarea unui program multianual, definit pentru Fondul european pentru refugiati la art. 11 din Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013, pentru Fondul european de returnare la art.12 din Decizia nr.575/2007/CE a

Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, pentru Fondul european de integrare a nationalilor tărilor terte pentru perioada 2007-2013, la art. 10 din Decizia nr. 435 a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a nationalilor tărilor terte pentru perioada 2007-2013 si pentru Fondul pentru frontierele externe la art. 12 din Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013;

i) contributia financiară a Uniunii Europene - sumele alocate României de către Uniunea Europeană pentru finantarea proiectelor în cadrul Programului general;

j) debite fată de bugetul Uniunii Europene - astfel cum sunt definite la art.1 lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.249/2007, inclusiv majorările de întârziere;

k) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente proiectelor din cadrul Programului general, care respectă toate criteriile de eligibilitate stabilite de Comisia Europeană si care pot fi finantate atât din Fondul european pentru refugiati, Fondul european pentru returnare, Fondul european pentru integrarea resortisantilor statelor terte, Fondul frontierelor externe, cât si din cofinantarea publică natională sau privată;

l) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finantate din Fondul european pentru refugiati, Fondul european pentru returnare, Fondul european pentru integrarea resortisantilor statelor terte, Fondul frontierelor externe în cadrul Programului general, care nu pot fi finantate din aceste fonduri, conform reglementărilor nationale si comunitare.

Art. 3. - (1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor acordate României prin Programul general se instituie un sistem de monitorizare, coordonat de un comitet de monitorizare, cu următoarea componentă: autoritatea responsabilă, autoritatea de certificare si autoritatea delegată.

(2) Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi participă în calitate de observator la reuniunile Comitetului de monitorizare.

(3) Comitetul de monitorizare analizează stadiul proiectelor din cadrul Programului general pentru fazele de programare, contractare, implementare si evaluare, pe baza raportărilor semestriale elaborate de autoritatea responsabilă.

(4) Comitetul de monitorizare stabileste măsurile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor din cadrul Programului general.

(5) Comitetul de monitorizare se reuneste semestrial si este prezidat de conducătorul autoritătii responsabile.

(6) Secretariatul Comitetului de monitorizare este asigurat de către Serviciul fonduri europene din cadrul Directiei generale afaceri europene si relatii internationale din Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 4. - Programul anual si programul multianual pentru fiecare dintre fondurile care constituie Programul general sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Internelor si Reformei Administrative anterior transmiterii acestora, spre aprobare, Comisiei Europene.

Art. 5. - Se desemnează Directia generală afaceri europene si relatii internationale, denumită în continuare DGAERI, din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ca autoritate responsabilă pentru coordonarea implementării asistentei comunitare acordate prin Programul general.

Art. 6. - Atributiile autoritătii responsabile sunt următoarele:

a) atributiile prevăzute la art. 27 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 573/2007/CE, la art. 29 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 574/2007/CE, la art. 27 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr.575/2007/CE si la art. 25 din Decizia Consiliului nr. 435/2007/CE, cu exceptia atributiilor delegate Oficiului Român pentru Imigrări si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, prevăzute la art. 8 din prezentul ordin;

b) înfiintează un punct unic de contact în cadrul Serviciului fonduri europene, răspunzător de:

(i) schimbul de informatii cu unitătile angajate în folosirea mijloacelor fondului;

(ii) mentinerea contactelor curente cu reprezentantii Comisiei Europene;

c) în conformitate cu prevederile art. 47 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 573/2007/CE, ale art. 49 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 574/2007/CE, ale art. 45 din Decizia Consiliului nr. 435/2007/CE si ale art. 47 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr.575/2007/CE, plăteste la bugetul general al Uniunii Europene sumele care trebuie restituite, prin intermediul autoritătilor delegate;

d) ia măsurile necesare pentru identificarea neregulilor si efectuarea corectiilor financiare, în cadrul domeniului său de competentă, precum si pentru recuperarea de către autoritătile delegate a sumelor reprezentând contributia financiară a Uniunii Europene sau cofinantarea publică, care s-au dovedit a fi plătite nejustificat ca urmare a neregulilor constatate;

e) efectuează în colaborare cu Directia generală audit intern din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative actiuni de verificare a stadiului proiectelor si a îndeplinirii măsurilor stabilite cu ocazia sedintelor Comitetului de monitorizare.

Art. 7. - (1) Se desemnează Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI, pentru îndeplinirea functiei de autoritate delegată pentru asistenta acordată prin Fondul european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013, Fondul european de returnare pentru perioada 2008-2013 si Fondul european de integrare a resortisantilor tărilor terte pentru perioada 2007-2013.

(2) Se desemnează Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, denumit în continuare IGPF, pentru îndeplinirea functiei de autoritate delegată pentru asistenta acordată prin Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013.

(3) Modificarea contractelor este valabilă numai cu aprobarea ORI si IGPF. În lipsa aprobării ORI si, respectiv, IGPF, cheltuielile afectate de aceste modificări se consideră costuri neeligibile si se suportă de către cei care au operat modificările fără aprobarea ORI si/sau IGPF.

Art. 8. - Autoritatea delegată are următoarele atributii principale:

a) organizează selectia de proiecte si procedurile de achizitii finantate din fondurile alocate prin Programul general, este responsabilă pentru derularea acestora si evaluează ofertele din punct de vedere al corectitudinii documentatiei si a completitudinii în vederea desemnării câstigătorilor;

b) primeste cereri de plată si efectuează plătile către contractor;

c) pentru aplicarea prevederilor art. 27 pct. 1 lit. m) din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 573/2007/CE, ale art. 29 pct. 1 lit. m) din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 574/2007/CE, ale art. 25 pct. 1 lit. n) din Decizia Consiliului nr. 435/2007/CE si ale art. 27 pct. 1 lit. m) din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr.575/2007/CE, furnizează autoritătii responsabile si autoritătii de certificare evidente detaliate privind plătile efectuate în vederea transmiterii acestora către Comisia Europeană;

d) trimite anual către autoritatea responsabilă si autoritatea de certificare declaratia referitoare la sumele rămase de recuperat la acea dată;

e) asigură mentinerea evidentelor financiare si păstrarea tuturor documentelor justificative privind operatiunile pe care le derulează cu respectarea termenelor de păstrare legale;

f) informează autoritatea responsabilă, periodic, la termenele stabilite de comun acord cu aceasta, referitor la stadiul plătilor efectuate;

g) verifică si solicită modificări ale acordurilor/contractelor, dacă este necesar, pentru asigurarea conformitătii cu reglementările Programului general;

h) constituie comisiile de evaluare a ofertelor, având în vedere asigurarea componentei acestora sub aspectul competentei membrilor acesteia, pregătirii si impartialitătii fată de ofertanti, componenta comisiilor de evaluare fiind supusă aprobării autoritătii responsabile;

i) elaborează proiectele de contract, negociază contractele si pregăteste semnarea contractelor;

j) încheie acordurile/contractele aferente proiectelor finantate prin Programul general, în vederea asigurării respectării procedurilor administrative ale acestuia;

k) utilizează registre contabile si înregistrarea contabilă adecvată a tuturor operatiunilor la nivel de program, proiect si contract;

l) operează în conturile financiare, în conditiile efectuării tuturor verificărilor standard si a reconcilierilor bancare necesare;

m) solicită autorizarea de plată „citit si aprobat” din partea autoritătii responsabile sau, după caz, returnarea la contractor a cererii de plată, pentru modificări;

n) elaborează rapoartele privind situatia financiară a fiecărui program;

o) furnizează autoritătii responsabile si autoritătii de certificare, periodic, informatii la zi privind planificarea selectiei de proiecte si procedurilor de achizitii, a evaluării ofertelor si a atribuirii contractelor;

p) este responsabilă pentru aplicarea măsurilor necesare asigurării eligibilitătii operatiunilor finantate prin Programul general, aplicând un management financiar si tehnic riguros si transparent;

q) suportă orice cheltuieli considerate neeligibile în urma unei misiuni de audit a Comisiei Europene, a Directiei generale audit intern din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative si/sau a Autoritătii de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României;

r) supraveghează în permanentă îndeplinirea tuturor obligatiilor asumate în conformitate cu acordurile/contractele încheiate;

s) transmite lunar către autoritatea de certificare, în copie conformă cu originalul, documentele contabile justificative si suport, documentele de plată sau alte documente cu valoare justificativă privind operatiunile care s-au derulat în luna anterioară;

t) întocmeste documentele subsecvente aprobării programului anual si celui multianual în vederea organizării selectiei de proiecte si a procedurilor de achizitii; u) planifică si răspunde de organizarea în conditii optime a activitătilor aprobate prin program;

v) participă la controalele/auditul efectuate/efectuat de Comisia Europeană;

w) îndeplineste atributiile delegate de către autoritatea responsabilă, precum si alte atributii ce derivă în mod firesc din statutul de autoritate delegată;

x) elaborează, în baza strategiilor sectoriale si a liniilor directoare transmise de către Comisia Europeană, programele anuale si programele multianuale, pe care le înaintează autoritătii responsabile;

y) elaborează si propune manualul de implementare si utilizare a fondurilor acordate României prin Programul general, în cooperare cu autoritătile implicate;

z) recuperează sumele reprezentând contributia financiară a Uniunii Europene, cofinantarea publică natională, care s-au dovedit a fi plătite nejustificat, ca urmare a neregulilor constatate;

aa) primeste sumele corespunzătoare contributiei financiare a Uniunii Europene;

bb) plăteste la bugetul general al Uniunii Europene sumele aferente debitelor fată de bugetul Uniunii Europene.

Art. 9. - Se desemnează structura specializată a Directiei generale financiare din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru îndeplinirea functiei de autoritate de certificare pentru asistenta acordată prin Programul general.

Art. 10. - Atributiile autoritătii de certificare sunt prevăzute la art. 31 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 574/2007/CE, la art. 29 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 573/2007/CE, la art. 29 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 575/2007/CE si la art. 27 din Decizia Consiliului nr. 435/2007/CE.

Art. 11. - Auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general se realizează conform legislatiei nationale si comunitare în materie, de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, abilitată în conditiile legii.

Art. 12. - Atributiile autoritătii de audit sunt prevăzute la art. 32 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 574/2007/CE, la art. 30 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 573/2007/CE, la art. 30 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 575/2007/CE si la art. 28 din Decizia Consiliului nr. 435/2007/CE.

Art. 13. - (1) Creditele bugetare si de angajament aferente fondurilor externe nerambursabile alocate României în cadrul Programului general au caracter previzional si se reflectă, la pozitii distincte pentru fiecare dintre fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2), în anexa la bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative ca ordonator principal de credite

(2) Creditele bugetare, altele decât cele aferente fondurilor externe nerambursabile, se cuprind în bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, la pozitiile distincte denumite „Sume aferente Fondului european pentru refugiati”, „Sume aferente Fondului european de returnare”, „Sume aferente Fondului european de integrare a resortisantilor tărilor terte”, respectiv „Sume aferente Fondului pentru frontierele externe”, astfel:

a) sumele reprezentând cofinantare publică natională;

b) sume aferente achitării debitelor fată de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor plătite nejustificat;

c) sumele necesare finantării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile autoritătilor delegate în scopul efectuării plătilor;

(3) Sumele necesare finantării cheltuielilor neeligibile se cuprind în bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, potrivit clasificatiei bugetare.

Art. 14. - (1) Autoritătile delegate din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative deschid conturi în euro pentru fiecare fond din cadrul Programului general, la Trezoreria Statului sau la institutii financiar-bancare, în care Comisia Europeană virează sumele corespunzătoare contributiei financiare a Uniunii Europene.

(2) Echivalentul în lei al sumelor încasate în conturile prevăzute la alin. (1) se gestionează prin conturi distincte deschise pentru fiecare fond la Trezoreria Statului.

(3) Ministerul Internelor si Reformei Administrative repartizează autoritătilor delegate creditele bugetare aprobate, aferente sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-c) si alin. (3), în conturile acestora deschise la Trezoreria Statului.

(4) În limita creditelor bugetare repartizate, autoritatea delegată îsi transferă sumele necesare efectuării de plăti în conturi distincte de disponibilităti aferente sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-c) si alin. (3), corespunzătoare fiecărui fond din cadrul Programului general.

Art. 15. - (1) În vederea reflectării fondurilor acordate României prin Programul general în pozitia netă a României în relatia financiară cu Uniunea Europeană, Unitatea de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor primeste de la autoritatea responsabilă si prelucrează datele privind contributia financiară a Uniunii Europene, conform procedurii si modelului elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) Autoritatea responsabilă transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor următoarele informatii, conform procedurii elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor:

a) estimările alocărilor bugetare anuale pentru România, comunicate de Comisia Europeană pentru fiecare fond din cadrul Programului general, în conformitate cu art. 20 alin. (2) din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 573/2007/CE, art. 23 alin. (2) din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 574/2007/CE, art. 19 alin. (2) din Decizia Consiliului nr. 435/2007/CE si art. 21 alin. (2) din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 575/2007/CE;

b) situatia sumelor necesare achitării debitelor fată de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a achitării acestora si a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

c) situatia sumelor aferente contributiei financiare a Uniunii Europene, transferate de Comisia Europeană, pentru fiecare fond din cadrul Programului general.

Art. 16. - Dispozitiile prezentului ordin se aplică si pentru gestionarea proiectelor finantate din fondurile acordate României prin Fondul european pentru refugiati pentru anul 2007, potrivit Deciziei nr. 2004/904/CE a Consiliului din 2 decembrie 2004 de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2005-2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L381 din 28 decembrie 2004.

Art. 17. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 11 si 12, care intră în vigoare la data abilitării prin lege a Autoritătii de audit de pe lângă Curtea de Conturi de a efectua auditul fondurilor alocate României prin Programul general.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian