MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 403         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 mai 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

527. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

528. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Dusanbe la 6 decembrie 2007

 

529. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 519 din 8 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 520 din 8 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

553. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autoritătii Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

554. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

18/810. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

21/977. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „MOLDOMIN” - S.A. Moldova Nouă, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

23/979. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

87. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/ rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

81. - Hotărâre privind operatiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea autoritătilor administratiei publice locale din data de 1 iunie 2008

 

86. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 61 si ale art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

100. - Hotărâre pentru completarea art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 75/2008 privind normele de completare, verificare si circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul sectiilor de votare

 

Rectificări la:

 - Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2007;

 - Ordinul ministrului apărării nr. M. 36/2008

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Gabriel Constantin Bârtas se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Polonă.

Art. 2. - Domnul Gabriel Constantin Bârtas îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 527.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Dusanbe la 6 decembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 109 din 14 mai 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Dusanbe la 6 decembrie 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 528.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 107 din 14 mai 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 529.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 519

din 8 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Andrei Staicu în Dosarul nr. 14.249/325/2007 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 273D/2008, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” – SRL din Timisoara în Dosarul nr. 11.148/325/2007 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor ridicate. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 273D/2008 la Dosarul nr. 268D/2008, care este primul înregistrat.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, apreciind că prevederile legale criticate nu încalcă niciunul dintre textele constitutionale invocate în sustinerea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 29 ianuarie 2008 si 13 februarie 2008, pronuntate în dosarele nr. 14.249/325/2007 si nr. 11.148/325/2007, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, exceptie ridicată de Andrei Staicu si Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” - SRL din Timisoara în cauze ce au ca obiect judecarea plângerilor contraventionale formulate de autorii exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor art. 24, 124, 126 si 44 din Constitutie pentru următoarele motive:

- este încălcat dreptul la apărare, deoarece procesul-verbal de contraventie poate fi încheiat chiar în lipsa contravenientului, iar sustinerile agentului constatator se bucură de prezumtia de legalitate;

- în fata instantei de judecată contravenientul este obligat să îsi dovedească nevinovătia, fiind astfel încălcată prezumtia de nevinovătie;

- faptul că agentul constatator aplică si sanctiunea constituie o încălcare a prevederilor constitutionale potrivit cărora justitia se înfăptuieste de instantele de judecată;

- agentul constatator poate stabili caracterul licit sau ilicit al dobândirii bunurilor de către persoana sanctionată contraventional, ceea ce reprezintă o încălcare a prezumtiei caracterului licit al dobândirii averii.

Judecătoria Timisoara apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile invocate din Constitutie. Persoana sanctionată de agentul constatator se poate adresa cu plângere instantei judecătoresti în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia, fiindu-i respectate toate drepturile.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât contin suficiente garantii care să împiedice încheierea abuzivă a procesului-verbal fără participarea contravenientului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele legale criticate reglementează conditiile referitoare la întocmirea si continutul procesului-verbal de contraventie, modul de aplicare a sanctiunilor contraventionale, stabilirea despăgubirii, confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, precum si anumite aspecte procedurale la instanta competentă să solutioneze plângerea.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei si art. 126 privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 34 alin. (1) ca neîntemeiată, retinând, în esentă, că „utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient [...] nu are semnificatia înfrângerii prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie”. De asemenea, Curtea a statuat că „din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, [...], ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare”.

Prin Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 15 februarie 2002, Curtea a statuat că dispozitiile art. 19 alin. (1) nu încalcă dreptul la apărare consacrat de art. 24 alin. (1) din Constitutie, „deoarece textul prevede suficiente garantii care să împiedice încheierea abuzivă a procesului-verbal fără participarea contravenientului. Astfel, această posibilitate nu intervine decât dacă nu există altă solutie pentru constatarea contraventiei săvârsite. Totodată, este de observat că dreptul la apărare este consacrat de art. 24 din Constitutie în sfera activitătii judiciare, or, constatarea săvârsirii unei contraventii, desi poate avea si consecinte judiciare, nu se înscrie în acest cadru. De altfel, alin. (2) al art. 24 din Constitutie se referă chiar la «cursul procesului». Pe de altă parte, este de retinut si faptul că, potrivit dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care se judecă de instanta judecătorească, iar în cadrul procesului contravenientul îsi poate angaja avocat si îsi poate face orice apărare pe care o consideră necesară. De asemenea, conform art. 34 alin. (1) din ordonantă, în cadrul procesului pot fi administrate probe în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

În legătură cu critica autorului exceptiei referitoare la prevederea aplicării sanctiunii de către agentul constatator, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Prevederea legală nu contravine dispozitiilor art. 124 si 126 din Constitutie, întrucât, potrivit art. 2 alin. (1) din ordonantă, „(1) Prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate”. Totodată, în baza art. 31-36 din aceeasi ordonantă, persoana căreia i s-a aplicat sanctiunea contraventională si se consideră nedreptătită are deschis accesul la instantele de judecată, unde poate contesta modalitatea în care aceasta i-a fost aplicată. În consecintă, nu se poate sustine că justitia se înfăptuieste în afara instantelor judecătoresti.

În ceea ce priveste critica referitoare la posibilitatea agentului constatator de a stabili caracterul licit sau ilicit al dobândirii bunurilor de către persoana sanctionată contraventional, Curtea retine că este, de asemenea, neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 44 alin. (9) din Constitutie, bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate în conditiile legii. Or, art. 24 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, care prevede că persoana împuternicită să aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, este o aplicare a acestor prevederi constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Andrei Staicu si Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” – SRL din Timisoara în dosarele nr. 14.249/325/2007 si nr. 11.148/325/2007 ale Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 520

din 8 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Omco” - SRL în Dosarul nr. 6.735/121/2007 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 286D/2008, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Nicoleta Mălăescu în Dosarul nr. 8.905/233/2007 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor ridicate. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 286D/2008 la Dosarul nr. 274D/2008, care este primul înregistrat.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, apreciind că prevederile legale criticate nu încalcă niciunul dintre textele constitutionale invocate în sustinerea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 6 februarie 2008 si 28 ianuarie 2008, pronuntate în dosarele nr. 6.735/121/2007 si nr. 8.905/233/2007, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal, precum si Judecătoria Galati - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Omco” - SRL si Nicoleta Mălăescu în cauze ce au ca obiect judecarea plângerilor contraventionale formulate de autorii exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor art. 16, 20, 21 si 24 din Constitutie, întrucât din interpretarea textelor legale criticate rezultă că, până la proba contrarie, vinovat de săvârsirea contraventiei este contravenientul. Se sustine că, practic, agentul constatator este cel care trebuie să administreze probe prin care să se constate săvârsirea contraventiei, iar nu persoana care a fost sanctionată contraventional.

Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal, precum si Judecătoria Galati - Sectia civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile invocate din Constitutie. Persoana sanctionată de agentul constatator se poate adresa cu plângere instantei judecătoresti în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât contin suficiente garantii care să împiedice încheierea abuzivă a procesului-verbal, fără participarea contravenientului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 fac parte din cap. II al ordonantei, intitulat „Constatarea contraventiei”, si reglementează aspecte procedurale referitoare la stabilirea contraventiei, continutul procesului-verbal de contraventie si conditiile de întocmire a acestuia.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări, deoarece atât stabilirea contraventiei, a continutului procesului-verbal de contraventie, cât si conditiile de întocmire a acestuia sunt reglementate fără nicio discriminare pentru toate persoanele care au săvârsit contraventii.

În legătură cu invocarea în sustinerea exceptiei a dipozitiilor art. 21 si 24 din Constitutie, Curtea retine că aceasta este neîntemeiată. Astfel, alin. (1) al art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 stabileste, fără distinctii, că instanta competentă să solutioneze plângerea verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, îl ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, între care, potrivit art. 33 din ordonantă, si organul care a aplicat sanctiunea, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării. Dispozitiile alin. (2) al art. 34 din ordonantă prevăd că hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs, fără ca motivarea acestuia să fie obligatorie. De asemenea, pe tot parcursul solutionării plângerii îndreptate împotriva procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiei, atât la instanta de fond, cât si în recurs, contravenientul poate să îsi exercite fără nicio restrictie dreptul la apărare.

Totodată, instanta competentă să solutioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este obligată să urmeze anumite reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei apartine celui care afirmă ceva în instantă, iar nu celui care a întocmit procesul-verbal de contraventie.

Referitor la invocarea în sustinerea exceptiei a dispozitiilor art. 20 din Constitutie, Curtea retine că acestea nu sunt incidente în cauză, deoarece autorul exceptiei nu a făcut referire la niciun tratat international privind drepturile omului.

Textele de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), ale art. 17, 18 si ale art. 19 alin. (1) ca neîntemeiată, retinând, în esentă, că „utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient [...] nu are semnificatia înfrângerii prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie”. De asemenea, Curtea a statuat că „din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, [...] ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin.(1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Omco” - SRL si Nicoleta Mălăescu în dosarele nr. 6.735/121/2007 si nr. 8.905/233/2007 ale Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal, respectiv, al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Autoritătii Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Autoritătii Electorale Permanente pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 2.536 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităti publice”, titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru asigurarea fondurilor necesare efectuării cheltuielilor ocazionate de achizitionarea aplicatiilor si serviciilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Autoritătii Electorale Permanente pe anul 2008.

Art. 3. - Sumele puse la dispozitia Autoritătii Electorale Permanente potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie până la data de 30 iulie 2008, în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 553.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 1.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetului propriu al judetului Hunedoara, pentru finantarea unor actiuni urgente în vederea înlăturării efectelor calamitătilor naturale produse în zona municipiului Petrosani si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 554.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 18 din 10 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 810 din 14 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare*), precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de către adunarea generală a actionarilor, în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzut în anexă reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât cu aprobare prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati, cu exceptia cheltuielilor cu salariile brute, care reprezintă limită maximă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat


*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 18 aprilie 2008.

 

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr rd.

BUGET 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

960.700

 

1

Venituri din exploatare - total, din eare:

2

960.700

 

 

a) productia vânduta

3

898.410

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)vcniluri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf preved. legale in vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved. legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

 

c) alte venituri din exploatare

9

62.290

 

2

Venituri financiare - total, din care

10

 

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

11.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

947.600

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

946.341

 

 

a) cheltuieli materiale

18

623.652

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energic si apa)

19

6.787

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d) cheltuieli cu personalul. din care:

21

83.528

 

 

- salarii si asimilate salariilor

22

56.209

 

 

- contracte de mandat

23

413

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

24

18.205

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

13.928

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

677

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

3.600

 

 

-sume aferente restructurării privatizării

27b

1.814

 

 

- alte cheltuieli cu personalul .din care:

28

6.402

 

 

-cota energie electrica si cărbune personal

28a

1.802

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art 21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

1.370

 

 

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 


0

1

2

3

4

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 dinLegea nr.193/2006)

31

246.3

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

178

 

 

 - tichete de masa

33

3.053

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

70.708

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

35

161.667

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

87.449

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

120

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

342

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea

nr. 193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing. studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

240

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

74.2 i 8

 

 

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

134

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

1.500

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care

46

1.259

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

1.258

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

1

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

50

13.100

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

1.991

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

11.109

 

1

Rezerve legale

53

655

 

2

Acoperirea pierderilorcontabilc din anii precedenti

54

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea srselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi extern, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

1.045


0

1

2

3

4

 

7

Minimi 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integrat sau majoritar de stat

59

5.227

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

4.182

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

174.484

 

1

Surse proprii

62

117.984

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

56.500

 

 

- interne

65

56.5110

 

 

- externe

66

 

 

4

Alte surse

67

 

Vil.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

174.484

 

1

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

69

174.484

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

 

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

 

VIII

REZERVE, din eare:

73

655

 

1

Rezerve legale

74

655

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

 

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

960.700

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

947.600

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

1642

 

4

Nr. mediu de personal total

81

1.642

 

5

Fond de salarii, din care:

82

56.209

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

55,767

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

442

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)

85

2.830,22

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - in preturi cu rente)

86

585.079

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - in preturi comparabile)

87

 

 

10

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (GCal/persoana)

88

1.394

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)\1000]=(rd.l7/rd.l) x 1000

89

986

 

12

Plati restante - total

90

30.734,00

 

 

- preturi curente

91

30.734.00

 

 

- preturi comparabile

92

31.963.36

 

13

Creante restante - total

93

68.221,00

 

 

- preturi curente

94

68.221.00

 

 

- preturi comparabile

95

70.949.84

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 21 din 24 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 977 din 28 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „MOLDOMIN” - S.A. Moldova Nouă, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2007 privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si ale art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2007 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare*), si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale „MOLDOMIN” - S.A. Moldova Nouă, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de adunările generale ale actionarilor, în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzut în anexă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât cu aprobare prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care, în executie, se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre câstigul mediu lunar brut si productivitatea muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 18 aprilie 2008.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „MOLDOMIN - S.A.” Moldova Nouă

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

- mii lei -

Nr. crt.

 

Indicatori

Nr. rd.

BVC 2008

0

1

2

3

4

I

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

19095

 

1

Venituri din exploatare-total, d.c:

2

19094

 

 

a)productia vinduta

3

16870

 

 

b)venituri din vinzarea mărfurilor

4

500

 

 

c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, d.c. :

5

 

 

 

-subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

 

 

 

-transferuri, cf.prev.legale in vigoare

7

 

 

 

d)productia imobilizata

8

 

 

 

e)alte venituri din exploatare

9

1724

 

2

Venituri financiare-total, din care :

10

1

 

 

a)venituri din interese de participare

11

 

 

 

b)venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)venituri din dobinzi

13

1

 

 

d)alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

14292

 

 

Cheltuieli de exploat. total, d.c:

17

14292

 

 

a)cheltuieli materiale

ÎS

956

 

 

b)alte cheltuieli externe (energie si apa)

19

757

 

 

c)cheltuieli privind mărfurile

20

300

 

 

d)cheltuieli cu personalul d.c:

21

4481

 

 

-salarii

22

2766

 

 

-contracte de mandat/contracte de performanta

23

182

 

 

-chelt. cu asigurările si protectia sociala, din care :

24

844

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

666

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

26

26

 

 

-cheltuieli privind contributia, la asig. soc. de sănătate

27

152

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

871

 

 

-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

133

 

 

-tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

 


0

1

2

3

4

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

133

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

78

 

 

-tichete de masa

33

 

 

 

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

34

3100

 

 

f)alte cheltuieli de exploatare,d.c:

35

4698

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

798

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

37

15

 

 

-tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

3R

 

 

 

-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

2

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

 

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

 

 

 

-alte cheltuieli, din care:

43

3953

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

273

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

1451

 

2

Cheltuieli financiare-total.d.c:

46

 

 

 

-cheltuieli privind dobinzile

47

 

 

 

-alte cheltuieli financiare

48

 

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III

 

REZULTATUL BRUT (profit-pierdere)

50

4803

IV

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

V

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT d.c:

52

4803

 

1

Rezerve legale

53

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

4803

 

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constit. surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constit. surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 


0

1

2

3

4

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

 

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

s

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, d.c.

61

 

 

1

Surse proprii

62

 

 

2

Alocatii de ia buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

 

 

 

-interne

65

 

 

 

-externe

66

 

 

4

Alte surse

67

 

VII

 

CHELTUIELI PT INVESTITII, d.c.

68

 

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv investitii in curs ia finele anului

69

 

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pt. investitii

70

 

 

 

-interne

71

 

 

 

-externe

72

 

VIII

 

REZERVE, din care:

73

 

 

1

Rezerve legale

74

 

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

19095

 

2

Chelt. aferente veniturilor totale

79

14292

 

1

Nr.prognozat de pers. la finele anului

80

149

 

4

Număr mediu de salariati total

81

149

 

5

Fond de salarii, din care:

82

2766

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

2340

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

426

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)

85

1309

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd78/81 - in preturi curente)

86

128154

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd78/81 -in preturi comparabile)

87

128154

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

88

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]=(rd.16/rd.1)x1000

89

750

 

11

Plati restante

90

192739

 

 

-preturi curente

91

192739

 

 

-preturi comparabile

92

 

 

12

Creante restante

93

1105

 

 

-preturi curente

94

1105

 

 

-preturi comparabile

95

 


AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 23 din 24 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 979 din 28 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare*), si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de adunările generale ale actionarilor, în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli ale societătii comerciale prevăzut în anexă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât cu aprobare prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care, în executie se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre câstigul mediu lunar brut si productivitatea muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian


*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 18 aprilie 2008.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

1.

VENITURI TOTALE(rd.2+rd.10+rd. 15)

1

1.571.053,6

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

1.571.053,6

 

 

a) productia vândută

3

1.057.203,1

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

52.142,8

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf. preved, legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

8

359.172,0

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

102.535,7

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

 

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.41+rd.45)

16

1.530.468,8

 

1

Cheltuieli de exploatare-total,din care:

17

1.528.718,8

 

 

a) cheltuieli materiale

18

812.600,8

 

 

b) alte cheltuieli externe (energie si apă)

19

57.459,1

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

52.142,8

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

223.904,5

 

 

- salarii

22

142.031,4

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

413,1

 

 

- cheltuieli privind asigurările si protectia socială, din care:

24

40.818,1

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

31.559,3

 

 

- cheltuieli privind contributia la somaj

26

1.424,4

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

7.834,4

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

40.641,9

 

 

- cota cărbune si energie

 

7.793,1

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art,21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

8.504,4

 

 

-tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

 

 

 

-tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

2.379,5

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

4.871,2

 


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

 

 

- tichete de masă

33

6.985,0

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

112.958,7

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

269.652,9

 

 

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

36

138.987,5

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

100,0

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

100,0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.531,8

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

130.665,4

 

 

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

502,5

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

9.971,0

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

1.750,0

 

 

a) cheltuieli privind dobânzile

47

390,0

 

 

b) alte cheltuieli financiare

48

1.360,0

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

40.584,8

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

7.659,1

V.

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

32.925,7

 

1

Rezerve legale

53

2.029,2

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumutur

56

 

 

5

Aite repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

58

3.089,7

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

15.448,3


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

 

8

Profitul nerepartizat de destinatiile prevăzute la punctul 1-7, se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

60

12.358,6

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

296.933,8

 

1

Surse proprii

62

105.945,6

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

163.251,1

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

163.251,1

 

4

Alte surse

67

27.737,1

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

296.933,8

 

1

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

296.933,8

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

0,0

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

 

VIII.

REZERVE , din care:

73

2.029,2

 

1

Rezerve legale

74

2.029,2

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

1.571.053,6

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.530.468,8

 

3

Nr.prognozat de personal la finele anului

80

3.933,0

 

4

Nr.mediu de salariati total

81

3.973,0

 

5

Fond de salarii, din care:

82

142.031,4

 

 

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

141.577,0

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

454,4

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

2.970,3

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.78/81 -în preturi curente)

86

395,5

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.78/81 -în preturi comparabile)

87

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (MWh/persoană)

88

1.638,6

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000) (rd.16/rd.1* 1000)

89

974,2

 

11

Plati restante-total

90

166.300,4

 

 

- preturi curente

91

166.300,4

 

 

- preturi comparabile

92

 

 

12

Creante restante-total

93

85.190,3

 

 

- preturi curente

94

85.190,3

 

 

- preturi comparabile

95

 

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Documentatiile tehnice avizate anterior prezentului ordin îsi mentin valabilitatea atât timp cât conditiile tehnice si hidrogeologice care au stat la baza întocmirii acestora rămân nemodificate.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 146/1998 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de ape subterane, de căldură din sistemele geotermale si de gaze necombustibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 16 decembrie 1998.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

 

CAPITOLUL I

Consideratii generale

 

Art. 1. - Prezentele instructiuni tehnice au ca scop utilizarea în activitatea de explorare si exploatare a resurselor/rezervelor de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice, ape geotermale, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile a unor principii unitare de evaluare si de clasificare a acestora.

Art. 2. - În sensul prezentelor instructiuni, resursele minerale la care se fac referiri se definesc astfel:

a) ape minerale naturale - substanta minerală utilă regenerabilă, reprezentată de totalitatea apelor subterane care îndeplinesc conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale si care au fost cercetate în acest sens;

b) ape minerale terapeutice - substanta minerală utilă regenerabilă, reprezentată de totalitatea apelor subterane, cu proprietăti curative, care îndeplinesc conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentatiilor complexe de atestare a functionării statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si de organizare a întregii activităti de utilizare a factorilor naturali si care au fost cercetate în acest sens;

c) ape geotermale - substanta minerală utilă regenerabilă, reprezentată de totalitatea apelor subterane care au rol de transport al căldurii din scoarta terestră, utilizate în scopuri energetice sau ca ape minerale terapeutice, cu temperaturi la sursă mai mari de 20° C;

d) gaze necombustibile - substanta minerală utilă regenerabilă si/sau neregenerabilă, reprezentată prin acumulări de gaze naturale, cu exceptia hidrocarburilor, dizolvate în apele subterane sau acumulate în stare gazoasă în roci colectoare, valorificabile în conditii economice.

 

CAPITOLUL II

Resursele si rezervele de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice, ape geotermale, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

 

Art. 3. - Resursa de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală reprezintă debitul de apă care poate fi cedat dintr-un acvifer la un moment dat, determinat prin testări hidrodinamice sau prin măsurători expeditionale la gura sondelor arteziene sau a emergentelor naturale, care nu poate fi folosit ca atare în activitatea economică.

Art. 4. - Resursa de gaze necombustibile sau de gaze care însotesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice si apele geotermale reprezintă cantitatea de gaze care poate fi cedată dintr-un colector, determinată la sursă.

Art. 5. - Rezerva de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si de apă geotermală reprezintă debitul de apă subterană, determinat cantitativ si calitativ prin lucrări de explorare si exploatare, care poate fi extras dintr-un zăcământ, în anumite conditii tehnice, economice, de conservare si de protectie a zăcământului respectiv.

Art. 6. - (1) Rezerva de gaze necombustibile sau de gaze care însotesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice si apele geotermale este determinată, cantitativ si calitativ, prin lucrări de explorare si exploatare si reprezintă debitul de gaze, uscate si/sau asociate cu o fractie de apă subterană, posibil de obtinut la capul de exploatare a sondelor sau la emergentele naturale, după ce fractia de apă este degazată la presiunea corespunzătoare conditiilor tehnice si economice de exploatare acceptate, de conservare si protectie a zăcământului respectiv. Aceasta poate fi utilizată ca atare sau prin prelucrare, conform legislatiei în vigoare, în activitatea economică.

(2) Rezervele de gaze care însotesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice si apele geotermale se vor calcula doar în cazul în care gazele urmează să fie valorificate separat de apa extrasă din colectorul respectiv.

 

CAPITOLUL III

Cercetarea acumulărilor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

 

Art. 7. - Cercetarea pentru cunoasterea si evaluarea resurselor si/sau rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile se va face astfel încât să se determine conditiile litostratigrafice, tectonice, proprietătile colectoare si filtrante ale rocii-magazin, conditiile si valorile de exploatare în limitele acceptate de conservarea acumulărilor de substante minerale utile si datele de stabilire a zonelor de protectie a acestora, precum si datele privind aspectele calitative referitoare la substanta minerală.

Art. 8. - Lucrările si studiile de specialitate ale căror rezultate se folosesc pentru evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile sunt:

a) lucrări de prospectiune si explorare, respectiv:

- cercetări geologice si geomorfologice;

- cercetări hidrogeologice si hidrologice, efectuate pe o perioadă de cel putin un an;

- investigatii geofizice;

- ridicări topografice;

- investigatii hidrochimice si microbiologice, efectuate pe o perioadă de cel putin un an;

- studii privind dimensionarea zonelor de protectie a surselor de apă subterană;

- studii privind relatia dintre compozitia mineralogică a apei si natura rocilor traversate;

- evaluarea si monitorizarea resurselor/rezervelor de substantă minerală utilă;

b) studii complementare, respectiv:

- studii privind influenta lucrărilor ingineresti asupra rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile;

- studii privind fiabilitatea captărilor existente;

- studii de interferentă a surselor în exploatare;

- studii privind compozitia apei în izotopi de mediu;

- modelarea numerică a dinamicii apelor subterane.

Se poate renunta la efectuarea unora dintre cercetările enumerate sau se pot efectua si alte cercetări specifice, în functie de necesităti si de complexitatea acumulării studiate;

c) lucrări de exploatare experimentală;

d) lucrări de exploatare.

Art. 9. - (1) Cercetarea geologică se execută în etape de lucru care, de regulă, se succedă, conducând progresiv la cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor.

(2) Etapele pentru cercetarea complexă a resurselor/ rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile sunt:

a) prospectiunea;

b) explorarea si exploatarea experimentală;

c) exploatarea.

Art. 10. - Prin lucrările de prospectiune se urmăreste:

a) cunoasterea conditiilor geologice, morfologice si hidrogeologice care determină acumularea apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, apei geotermale, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile;

b) localizarea rocilor-magazin în succesiunea stratigrafică existentă în zona cercetată;

c) obtinerea unor date necesare evaluării resurselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile.

Art. 11. - Prin lucrările de explorare se urmăreste cresterea gradului de cunoastere a conditiilor geologice si hidrogeologice, pe baza cărora se determină resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, în conditii de protectie si conservare a zăcămintelor.

Art. 12. - Prin lucrările de exploatare experimentală care se realizează cu foraje si/sau prin alte lucrări de captare se completează cunoasterea de detaliu si se obtin date cantitative si calitative privind substanta exploatată. De asemenea, se evaluează resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, precum si comportarea în exploatare a zăcământului, în conditii de conservare si de protectie a zăcămintelor, si se proiectează exploatarea acestora.

Art. 13. - Prin lucrările de exploatare cu valorificare se monitorizează caracteristicile specifice ale zăcământului si ale variatiei lui în spatiu si timp, se verifică comportarea zăcământului fată de sistemul de exploatare ales, corectitudinea măsurilor de conservare si de protectie a acestuia, adoptate conform normelor în vigoare, si, după caz, se reevaluează resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea resurselor/rezervelor

 

Art. 14. - (1) Evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile se bazează pe datele obtinute direct prin metode de cercetare adecvate, urmărite si reevaluate periodic, în functie de conditiile concrete de exploatare a surselor de apă subterană, prezentându-se următoarele:

a) date geologice, prezentate sub formă de hărti, sectiuni, bloc-diagrame si curbe granulometrice, folosite la caracterizarea si la delimitarea acumulărilor de substante minerale utile;

b) date hidrogeologice prezentate sub formă de hărti, tabele si grafice, folosite pentru caracterizarea acviferului si a dinamicii apelor subterane, acolo unde se consideră necesar, în vederea realizării unei exploatări rationale a zăcământului, a delimitării zonelor protejate, specifice acestuia, precum si a perimetrului de exploatare.

(2) Datele obtinute în urma testării forajelor sunt luate în considerare numai după aplicarea metodologiei complete de punere în functiune a acestora, cuprinzând testul de eficacitate, testul de performantă si realizarea diagramei de indicatie, executate în conditii similare celor în care se va realiza exploatarea.

(3) Pentru fluide polifazice (apă + gaz) si/sau pentru curgere neizotermală se vor lua în considerare doar testările în cadrul cărora s-au înregistrat presiunile (temperaturile) atât la nivelul colectorului, cât si în lungul găurii de sondă, până la capul de exploatare, precum si ratia gaz/apă.

a) date topografice, prezentate în sistem STEREO ‘70, corespunzătoare scopului urmărit, prezentate sub formă de  coordonate si de planuri;

b) date privind calitatea apei, obtinute prin măsurători la sursă si prin analize de laborator, pe probe de apă prelevate, transportate si conservate corespunzător si prezentate sub formă de buletine de analiză, certificate pentru conformitate cu originalele, de tabele, diagrame sau hărti.

(4) Măsurătorile, prelevarea probelor si analizele se vor face în conformitate cu normele în vigoare.

(5) Probele pentru caracterizarea fizico-chimică, microbiologică si de radioactivitate a apei, altele decât cele cu periodicitate zilnică si săptămânală, vor fi prelevate si analizate de către laboratoare autorizate, certificate si acreditate în acest sens.

(6) Pentru apele geotermale se vor analiza si procesele de coroziune si de depunere de crustă în coloanele tubate, în tevile de extractie, de transport si în recipientele de stocare a apei;

a) date geofizice, obtinute din cercetări atât la suprafată, cât si din foraje, prezentate sub formă de diagrafii si de hărti;

b) date hidrologice, climatice si meteorologice, prezentate sub formă de hărti, tabele sau grafice, necesare în aplicarea metodei de bilant, acolo unde se consideră necesar;

c) date generale privind captările existente, coordonatele si planul de situatie cu amplasarea acestora, caracteristicile constructive si schitele de detaliu cu acestea;

d) date privind influenta lucrărilor ingineresti care pot reprezenta surse de poluare, de alimentare si/sau descărcare a acviferului cercetat (captări de apă din surse subterane, dezafectate total sau partial, lucrări de realimentare artificială pentru surse de apă subterană, lucrări cu caracter hidrotehnic, din care se pot produce pierderi de apă, sisteme de irigatii sau de desecări, cariere etc.), acolo unde este cazul;

e) date privind metodologia de explorare si/sau de exploatare aplicată, tipul si volumul lucrărilor executate, tipul si materialele din care sunt realizate coloanele si celelalte piese componente ale sistemului de exploatare a apei minerale naturale, apei minerale terapeutice, apei geotermale, gazele care le însotesc si a gazelor necombustibile, compatibilitatea tipodimensiunilor pompelor existente si diametrul coloanei de exploatare, subansamblurile si constructiile componente ale sistemului de exploatare a apei, sistemul de urmărire a parametrilor de exploatare si de interventie la emergente, în caz de necesitate, posibilitatea combaterii eficiente a coroziunii echipamentelor si a depunerii de crustă în tevile de extractie etc.

Art. 15. - (1) Prin prelucrarea si interpretarea datelor obtinute din lucrările de cercetare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile se urmăreste realizarea următoarelor obiective:

a) definirea si delimitarea acumulărilor si/sau a zăcămintelor;

b) caracterizarea regimului apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice, apelor geotermale, gazele care le însotesc si a gazelor necombustibile din acvifer, conditii de alimentare, tranzit subteran, descărcare etc.;

c) stabilirea modelului hidrodinamic al acviferului, acolo unde se consideră necesar;

d) stabilirea domeniilor de utilizare a apei minerale naturale, apei minerale terapeutice, apei geotermale, gazele care le însotesc si a gazelor necombustibile;

e) stabilirea zonelor de protectie a surselor si zăcămintelor, precum si, acolo unde este cazul, a gradului de vulnerabilitate la poluare a acviferului si factorii de risc asociati;

f) stabilirea regimului de exploatare ratională a zăcămintelor.

(2) Prezentarea rezultatelor obtinute din cercetări, interpretarea lor si evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile se realizează conform anexei care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

Art. 16. - Pe măsura cresterii volumului de date si a gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, precum si în cazul modificării conditiilor tehnice sau a modificării în timp a compozitiei fizico-chimice a apei, se va face reevaluarea resurselor si/sau a rezervelor.

Art. 17. - (1) În documentul privind înregistrarea resurselor/rezervelor pentru apele minerale naturale si apele minerale terapeutice se vor prezenta principalii constituenti fizico-chimici care le caracterizează, atât în miligrame/litru, cât si în miliechivalenti/litru.

(2) Acestia vor fi calculati si înregistrati ca medie aritmetică a valorilor din buletinele de analize fizico-chimice generale efectuate pe parcursul monitorizării, care au stat la baza eliberării actului de încheiere, dar nu mai putin de 3 analize pentru fiecare sursă.

(3) Pentru înregistrarea de resurse/rezerve de gaze necombustibile libere sau asociate, va fi prezentată si analiza constituentilor gazului respectiv, acestia urmând a fi înscrisi în documentul de înregistrare a resurselor/rezervelor.

Art. 18. - (1) Principali constituenti fizico-chimici care caracterizează stabilitatea apei la sursă, în cadrul fluctuatiei ei naturale, sunt următorii:

a) temperatura apei la sursă;

b) concentratia ionilor de hidrogen (pH);

c) conductivitatea (TDS);

d) reziduu sec la 180°C;

e) reziduu sec solubil (reziduu sec la 180°C+1/2 din

hidrogencarbonatul);

f) cloruri;

g) sulfati;

h) hidrogencarbonatul;

i) calciu;

j) magneziu;

k) sodiu;

l) potasiu;

m) dioxid de carbon, pentru apele minerale carbogazoase.

(2) Pentru indicatorii chimici prevăzuti la alin. (1) lit. (f)-(l), valorile determinate si prezentate în buletinele de analiză vor fi atât în miligrame/litru, cât si în miliechivalenti/litru.

Art. 19. - (1) Limita maximă admisă a fluctuatiilor naturale a unei ape minerale naturale sau a unei ape minerale terapeutice o reprezintă o variatie de +/-50% a dioxidului de carbon si o variatie de +/- 20% a următorilor constituenti fizicochimici:

a) conductivitate (TDS);

b) concentratia ionilor de hidrogen (pH);

c) hidrogencarbonatul;

d) reziduu sec solubil total;

e) oricare dintre indicatorii chimici prevăzuti la art. 18 alin. (1) lit. (f)-(l), care au o pondere mai mare de 10% în miliechivalenti/litru în compozitia apei minerale naturale sau a apei minerale terapeutice.

(2) Pentru apele geotermale, în încheierea de resurse/rezerve se va înscrie temperatura medie, pe surse, temperatură calculată ca medie aritmetică a temperaturilor măsurate pe perioada de urmărire.

(3) Limita maximă acceptată a fluctuatiei naturale a acesteia este considerată ca fiind de +/- 20% fată de temperatura medie înregistrată, fără a se coborî sub limita de temperatură care defineste apa geotermală.

Art. 20. - (1) În cazul în care se constată, în timpul exploatării, o depăsire a domeniului de variatie stabilit conform art. 19, titularul licentei de exploatare are obligatia de a înainta la Agentia Natională pentru Resurse Minerale propuneri privind reevaluarea de resurse si rezerve pentru zăcământul respectiv, cu conditia ca apele minerale naturale si apele minerale terapeutice să îndeplinească celelalte conditii prevăzute pentru apele minerale naturale si apele terapeutice.

(2) În cazul apelor minerale terapeutice, documentatia de reevaluare a resurselor/rezervelor va fi însotită de buletine cu indicatii terapeutice reactualizate, eliberate de autoritătile abilitate în acest sens.

Art. 21. - Resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală se calculează cu ajutorul metodei volumetrice si se exprimă în unităti volumetrice, raportate la unitatea de timp (m3/zi).

Art. 22. - (1) Resursele si rezervele de gaze necombustibile libere sau care sunt însotite de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice si ape geotermale se exprimă în normal metri cubi pe unitatea de timp (N m3/zi), iar metoda de evaluare trebuie să permită calculul evolutiei debitelor de gaze în raport cu presiunile dinamice la gura sondei.

(2) În cazul mofetelor, resursele/rezervele de gaz se vor calcula prin metoda volumetrică.

(3) Pentru rezervele si resursele de gaze necombustibile care însotesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice si apele geotermale se va tine cont de ratia gaz/apă, pentru debite diferite de apă exploatată, iar cantitatea de gaz rămas dizolvat în apă, în conditii de presiune si temperatură normale, nu va fi înregistrată ca resursă/rezervă de gaz. Resursele/rezervele de gaze necombustibile, în acest caz, se exprimă în normal metri cubi pe unitatea de timp (N m3/zi).

(4) Resursele/rezervele de gaze combustibile si hidrocarburi care însotesc sau sunt însotite de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice, ape geotermale sau gaze necombustibile vor fi calculate conform Instructiunilor tehnice privind evaluarea, clasificarea, confirmarea resurselor geologice si rezervelor de petrol si continutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de petrol, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 101/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 26 ianuarie 1998.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală

 

Art. 23. - Gradul de cunoastere a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală reprezintă certitudinea ce poate fi atribuită cantitătii si calitătii acestora si este determinat de volumul, de complexitatea si de calitatea datelor obtinute cu privire la acumulările de acest tip de apă si la exploatarea lor în conditii de conservare si protectie a zăcămintelor.

 

SECTIUNEA 1

Clasificarea resurselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală

 

Art. 24. - Resursele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală se clasifică, după gradul de cunoastere, în următoarele categorii:

a) indicate;

b) măsurate.

Art. 25. - (1) Resursele indicate de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală reprezintă debitul de apă care poate fi cedat dintr-un acvifer, printr-o sursă sau prin mai multe surse, evaluat pe baza datelor obtinute în lucrări de explorare, cu indicatii hidrogeologice pozitive, respectiv prin măsurători expeditionale ale debitelor arteziene din foraje sau a debitelor emergentelor naturale (izvoare) si pentru care s-a efectuat cel putin o analiză fizico-chimică si microbiologică completă pentru apele minerale naturale si ape minerale terapeutice. În plus, pentru apele minerale terapeutice trebuie să se prezinte si indicatii terapeutice eliberate de institutele de specialitate abilitate în acest sens.

(2) Pentru apele geotermale se vor prezenta si măsurători expeditionale de temperatură a apei la gura sursei.

(3) Aceste resurse justifică oportunitatea efectuării în continuare de lucrări de cercetare hidrogeologică pentru estimarea parametrilor tehnici si economici de exploatare în conditii de calitate corespunzătoare a apei si de conservare si protectie a acviferului.

Art. 26. - (1) Resursele măsurate de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală reprezintă volumul de apă care poate fi cedat dintr-un acvifer, din unul sau mai multe foraje, evaluate pe baza datelor obtinute în cadrul lucrărilor de explorare, prin testarea hidrodinamică a acviferelor (teste de eficacitate si performantă în foraje).

(2) Pentru apele minerale naturale si apele minerale terapeutice se prezintă cel putin o analiză fizico-chimică si microbiologică completă.

(3) În plus, pentru apele minerale terapeutice trebuie să se prezinte si indicatii terapeutice eliberate de către institutele de specialitate abilitate în acest sens.

(4) Pentru apele geotermale se vor prezenta si măsurători expeditionale de temperatură a apei la gura sursei.

Art. 27. - (1) Resursele indicate si măsurate de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală, ca atare, nu pot fi valorificate din cauza gradului redus de cunoastere hidrodinamică si hidrochimică a acviferelor.

(2) Pentru începerea valorificării acestora trebuie continuată explorarea, conform legislatiei în vigoare, până la promovarea acestora în categoria de rezerve.

(3) Se exceptează sursele care se încadrează la art. 32.

 

SECTIUNEA a 2-a

Clasificarea rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală

 

Art. 28. - Rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală se clasifică după gradul de cunoastere în următoarele categorii:

a) probabile;

b) dovedite.

Art. 29. - (1) Rezervele probabile de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală se înregistrează numai pentru izvoare si reprezintă diferenta dintre debitul maxim si debitul minim măsurat pe o perioadă de cel putin 18 luni de monitorizare.

(2) În cazul rezervelor probabile de ape geotermale, perioada de monitorizare se poate reduce, cu acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la un an, perioadă în care se urmăresc zilnic debitul si temperatura la sursă.

(3) Debitul maxim zilnic valorificat nu va depăsi debitul maxim înregistrat în perioada de monitorizare, cu conditia ca volumul anual valorificat să nu depăsească valoarea de 365 de zile înmultită cu debitul mediu al izvorului, debit mediu calculat ca medie aritmetică a debitelor zilnice înregistrate în perioada de monitorizare.

(4) Variatiile de debit la izvoare nu trebuie să afecteze compozitia fizico-chimică a apei, aceasta trebuind să rămână stabilă în timp, conform art. 19, pentru apele minerale naturale si apele minerale terapeutice.

(5) Pentru apele geotermale, indicatorul obligatoriu de monitorizat este temperatura la izvor.

Art. 30. - (1) Rezervele dovedite de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală reprezintă:

a) în cazul forajelor, debitul de apă confirmat prin pompare cu un debit constant, cu monitorizarea continuă a calitătii apei, pe o perioadă de cel putin un an, cu conditia ca acest debit să nu depăsească 80% din debitul critic determinat la testările hidrodinamice ale acviferului, sau debitul minim înregistrat, tot pe o perioadă de un an de zile, la forajele explorate artezian.

Pentru apele geotermale, indicatorul obligatoriu de monitorizat este temperatura, care va fi măsurată zilnic, în conditiile unei exploatări a sursei, cu un debit constant pe toată această perioadă;

b) pentru izvoare, ca rezervă dovedită, va fi înregistrat debitul minim măsurat pentru o perioadă de 18 luni de monitorizare.

Perioada de urmărire si monitorizare continuă pentru înregistrarea de rezerve dovedite este de cel putin 18 luni, iar rezerva dovedită se înregistrază ca fiind debitul minim înregistrat pentru sursa respectivă pe toată perioada de monitorizare.

Pentru apele geotermale, în acest caz, perioada de monitorizare se poate reduce, cu acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la un an, cu obligativitatea măsurătorilor zilnice de temperatură a apei la gura sursei.

(2) În functie de rezultatele obtinute pe perioada explorării, Agentia Natională pentru Resurse Minerale poate impune prelungirea perioadei de urmărire în perioada de valabilitate a licentei de explorare, până la atingerea unui grad de cunoastere necesar înregistrării de resurse/rezerve.

(3) Rezerva dovedită de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală satisface regimul de exploatare prevăzut în conditii de calitate, conform legislatiei în domeniu, corespunzătoare domeniului de valorificare, de conservare si protectie a zăcământului.

(4) Datele referitoare la rezerva dovedită de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală permit verificarea modelului hidrodinamic, acolo unde s-a considerat necesar realizarea acestuia, folosit în procesul de exploatare si realizarea simulării previzionale privind diferite situatii de exploatare.

Art. 31. - (1) Pentru un foraj de apă minerală naturală sau apă minerală terapeutică pentru care au fost înregistrate atât rezerve dovedite care se valorifică, cât si resurse măsurate, cu acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se poate trece la valorificarea resurselor măsurate, cu conditia monitorizării pe o perioadă de minimum 6 luni a indicatorilor fizico-chimici si microbiologici, conform legislatiei în vigoare, dar nu mai putin de 3 analize fizico-chimice si microbiologice generale si una de radioactivitate.

(2) În conditiile în care pe parcursul acestei perioade de monitorizare apele minerale naturale si apele minerale terapeutice îndeplinesc conditiile de compozitie si de constantă prevăzute în prezentele instructiuni, se fac propuneri de reînregistrare de resurse/rezerve la Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

(3) Pentru forajele de apă geotermală pentru care au fost înregistrate atât rezerve dovedite care se valorifică, cât si resurse măsurate pentru aceeasi sursă, cu acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se poate trece la valorificarea resurselor măsurate, cu conditia monitorizării pe o perioadă de minimum 6 luni a temperaturii apei la gura forajului.

(4) Pentru apa minerală terapeutică se acceptă o variatie de +/- 20% a temperaturii fată de temperatura înregistrată la omologarea de resurse/rezerve, dar nu mai mică decât temperatura minimă care defineste apa geotermală.

(5) În propunerea de înregistrare de resurse/rezerve se va înscrie ca temperatură media aritmetică a temperaturilor înregistrate în această perioadă. În acest caz, valorificarea resursei măsurate atât pentru apa minerală naturală, apa minerală terapeutică, cât si pentru apa geotermală se va face în limita resursei măsurate înregistrate.

Art. 32. - (1) Forajele de înlocuire a celor aflate în exploatare cu valorificare pentru apă minerală naturală si apă minerală terapeutică pot trece imediat la valorificarea rezervelor dovedite înregistrate, cu acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, dacă îndeplinesc conditiile de calitate, conform legislatiei în vigoare. Apa minerală naturală exploatată din aceste noi foraje nu trebuie să prezinte o variatie mai mare de +/- 20% a indicatorilor mentionati la art. 19, înregistrati pentru sursa înlocuită.

(2) Pentru forajele care înlocuiesc foraje aflate în exploatare pentru apă minerală terapeutică se vor prezenta buletine noi de analize fizico-chimice, microbiologice si cu indicatii terapeutice, eliberate de institutiile abilitate în acest sens, care să certifice că această apă si-a păstrat constantă compozitia fizico-chimică, microbiologică si proprietătile balneoterapeutice pentru care au fost înregistrate resurse/rezerve de apă minerală terapeutică.

(3) Pentru apa minerală geotermală se acceptă o variatie de +/- 20% a temperaturii fată de temperatura înregistrată la omologarea de resurse/rezerve, dar nu mai mică decât temperatura minimă care defineste apa geotermală. În acest caz, valorificarea apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice si a apei geotermale se va face în limita rezervei dovedite înregistrate.

(4) La aceste foraje de înlocuire se poate trece la valorificarea resursei măsurate, dacă forajul înlocuit avea înregistrată resursă măsurată, în conditiile art. 31.

(5) În cazul în care se constată la forajele de înlocuire o crestere a debitelor maxime exploatabile, diferenta va fi înregistrată ca resursă măsurată, iar valorificarea ei poate fi făcută conform art. 31.

Art. 33. - În cazul forajelor care deschid în cadrul unui zăcământ, pentru care au fost înregistrate resurse/rezerve de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală, alte acvifere decât cele pentru care au fost înregistrate resurse/rezerve vor fi considerate ca foraje noi de cercetare.

 

CAPITOLUL VI

Clasificarea resurselor si rezervelor de gaze Necombustibile

 

Art. 34. - Resursele de gaze necombustibile considerate regenerabile si evaluate ca debite de gaze se clasifică după gradul de cunoastere si se evaluează, în conformitate cu art. 23, cu metode specifice acumulărilor polifazice sau monofazice si primesc categoria de cunoastere corespunzătoare.

Art. 35. - Resursele de gaze necombustibile considerate neregenerabile si evaluate ca volume de gaze se evaluează conform metodologiei care se aplică gazelor naturale combustibile si primesc categoria de cunoastere corespunzătoare.

Art. 36. - (1) Rezervele de gaze necombustibile considerate regenerabile si evaluate ca debite de gaze se clasifică ca rezerve dovedite.

(2) Acestea se evaluează atât cu metode specifice acumulărilor polifazice sau monofazice, cât si în conformitate cu art. 23.

Art. 37. - Rezervele de gaze necombustibile considerate neregenerabile si evaluate ca volume de gaze se clasifică după gradul de cunoastere si se evaluează conform metodologiei care se aplică gazelor naturale combustibile, primind categoria de cunoastere corespunzătoare.

 

CAPITOLUL VII

Documentatiile de evaluare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

 

Art. 38. - (1) Documentatiile de evaluare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile se întocmesc, conform anexei, pe baza datelor obtinute din lucrările de cercetare si din studiile prevăzute la art. 8.

(2) Documentatiile trebuie să cuprindă toate informatiile necesare evaluării si clasificării resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile, precum si verificării tuturor calculelor efectuate.

Art. 39. - Documentatiile de evaluare a resurselor/rezervelor se întocmesc pe zăcămintele cercetate, iar evaluarea resurselor/rezervelor se face, pentru substanta cercetată, pe surse.

Art. 40. - Evaluarea resurselor sau a rezervelor si justificarea clasificării în categorii se fac separat pe surse, iar rezultatele calculului si clasificării se prezintă pe zăcăminte.

 

ANEXĂ

la instructiunile tehnice

 

CONTINUTUL-CADRU

pentru documentatiile privind evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

 

Documentatiile privind evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile trebuie să aibă un continut corespunzător gradului de cunoastere a acumulării de substante minerale utile si să contină text si anexe.

1. TEXTUL DOCUMENTATIILOR

1.1. Introducere

Partea introductivă a documentatiei va cuprinde date succinte cu privire la:

- obiectul si scopul documentatiei;

- date geografice si administrativ-sociale;

- situatia rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile si a resurselor din care provin, luate în evidentă anterior, si a celor calculate în documentatie;

- modul în care au fost îndeplinite măsurile si recomandările înscrise cu ocazia ultimei verificări si luări în evidentă;

- mentionarea operatorilor economici care au executat lucrările de cercetare pentru apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si pentru gaze necombustibile, a celor care au proiectat si au executat lucrările de captare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însotesc si a gazelor necombustibile, a celor care au urmărit evolutia în timp a caracteristicilor acviferului si de exploatare, precum si a celor care au interpretat rezultatele.

1.2. Consideratii generale

Sunt prezentate principalele elemente cu privire la conditiile regionale de acumulare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însotesc si a gazelor necombustibile, în structura geologică care include perimetrul studiat:

- natura si volumul lucrărilor de cercetare geologicăhidrogeologică executate si perioadele în care au fost executate;

- datele geologice generale privind litostratigrafia, tectonica, precum si alte caracteristici ale acviferelor, la o scară adecvată, cu referire specială la orizonturile permeabile, elementele geometrice ale orizonturilor permeabile si elementele geologice specifice pentru evaluarea zăcămintelor;

- caracteristicile hidrogeologice si dinamica generală a apelor subterane din acviferul studiat;

- caracteristicile fizico-chimice, organoleptice si microbiologice ale apei minerale naturale, apei minerale terapeutice (inclusiv proprietăti curative si efecte benefice asupra organismului pentru apele minerale terapeutice), distributia spatială a diferitelor tipuri de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală, temperatura, agresivitatea, eventuala evolutie în timp a anumitor componente;

- date cu privire la factorii hidrologici si hidrometeorologici;

- date cu privire la exploatarea si la valorificarea apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însotesc sau a gazelor necombustibile în perimetrul studiat.

1.3. Detalii privind acumulările de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile

a) Lucrările de cercetare executate si modul de obtinere a datelor, în cadrul cărora se vor mentiona:

- metodele de cercetare folosite si perioadele în care au fost executate lucrările de prospectiuni, explorare si de exploatare experimentală;

- tipul si volumul lucrărilor de cercetare executate după ultima verificare si luare în evidentă a resurselor/rezervelor, pe categorii de lucrări:

- geologice (cartare de suprafată si analiza datelor din foraje);

- hidrogeologice;

- analize privind calitatea apei minerale naturale si a apei minerale terapeutice;

- temperaturi ale apelor geotermale;

- indicatiile terapeutice, pentru apele minerale terapeutice;

- topografice;

- geofizice.

b) Geologia:

- litostratigrafia, tectonica zonei cercetate, cu referire specială asupra orizonturilor posibil acvifere;

- elementele geologice specifice pentru evaluarea acviferelor;

- granulometria, pentru acviferele granulare;

- sistemele de fisurare si alte discontinuităti structurale, pentru acviferele fisurate.

c) Hidrogeologia:

- delimitarea acviferului în care este inclus zăcământul, cu domeniile de alimentare si descărcare de la suprafată si/sau subterane a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice si a apei geotermale;

- definirea tipului de acvifer în zona studiată si în cadrul regional si a cotei nivelului apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice si a apei geotermale, separat pentru fiecare strat în parte;

- identificarea orizonturilor semipermeabile (care permit fenomene de drenantă) si a celor practic impermeabile;

- identificarea zonelor de aflux;

- calculul parametrilor hidrogeologici principali ai acviferului;

- date caracteristice apelor geotermale (temperatura apei în strat si la capul de exploatare, ratia gaz/apă, presiunea de zăcământ);

- date caracteristice acumulărilor de gaze necombustibile (distributia saturatiei în apă în cadrul formatiunii colectoare, presiunea de zăcământ, ratia gazelor dizolvate în apa din zăcământ, fractia de apă din fluidul debitat la capul sondelor);

- variatiile în timp ale debitului specific;

- directiile de curgere, gradientii hidraulici, viteza medie reală de curgere, debitul unitar al curentului acvifer, relatiile dintre acvifer si cursurile de apă ce îl alimentează sau îl drenează (conditii de margine), acolo unde se pot determina sau se consideră necesară determinarea lor;

- eficacitatea hidrodinamică (E) a forajelor folosite pentru testări hidrogeologice sau exploatare;

- diagramele de indicatie la forajele de exploatare, stabilite pe baza datelor din pompări în regim stationar;

- factorii de risc în ceea ce priveste poluarea si datele referitoare la instituirea zonelor protejate, specifice apei minerale naturale, apei minerale terapeutice si apei geotermale.

d) Interpretarea hidrogeologică a datelor obtinute prin investigatiile geofizice

Se vor interpreta datele geofizice, cantitativ si/sau calitativ, si se vor corela cu datele obtinute prin alte metode de cercetare.

e) Caracterizarea calitativă a apei minerale naturale si a apei minerale terapeutice

Se va realiza pe baza următoarelor date obtinute din analize efectuate, conform legislatiei în vigoare, la gura sondei sau pe probe de apă prelevate, transportate si conservate corespunzător de către reprezentantii laboratorului care urmează să efectueze analizele si care îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea rezultatelor:

- caracteristicile fizico-chimice, microbiologice, biologice si eventual clinice si farmacodinamice;

- distributia spatială (în plan orizontal si vertical) a tipurilor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală si a principalelor lor caracteristici;

- agresivitatea apelor;

- estimarea evolutiei în timp a calitătii apei minerale naturale, apei minerale terapeutice si apei geotermale, în conditii de exploatare a acesteia;

- destinatia apelor din punct de vedere economic si medical, în conformitate cu normele în vigoare.

Pentru apele minerale utilizate (utilizabile) ca substante terapeutice sunt necesare recomandări medicale specifice acestui tip de substantă. Acestea vor fi făcute conform legislatiei în vigoare.

f) Descrierea lucrărilor executate pentru captarea de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile

Se vor face referiri atât la perioada de executie a captărilor, la cea anterioară intrării în regim de exploatare, cât si la cea din timpul exploatării, mentionându-se elementele caracteristice fiecărei etape: metodologia aplicată pentru exploatarea de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală si gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile, tipul si volumul lucrărilor executate, tipul si materialele din care sunt realizate coloanele si celelalte piese componente ale sistemului de exploatare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile, compatibilitatea tipodimensiunilor pompelor existente cu diametrul coloanei de exploatare, subansambluri si constructii componente ale sistemului de exploatare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile, sistemul de urmărire a parametrilor de exploatare si de interventie la foraje în caz de necesitate, posibilitatea combaterii eficiente a coroziunii echipamentelor si a depunerii de crustă în tevile de extractie.

Se vor mentiona, de asemenea, lucrările curente si periodice de testare si de întretinere a lucrărilor de captare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile si datele obtinute astfel.

g) Influenta lucrărilor ingineresti asupra surselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală si gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile Se vor analiza datele despre: captările de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile, dezafectate total sau partial, lucrări pentru alimentarea artificială a unor surse de apă subterană, lucrări cu caracter hidrotehnic, din care se pot produce pierderi de apă, sisteme de irigatii sau de desecări,

cariere de balast, de argilă etc. si alte lucrări ce se pot manifesta ca surse de poluare etc.

h) Modelarea hidrodinamică, acolo unde se consideră necesar, a exploatării de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile si care va sta la baza deciziilor privind regimul de exploatare a acviferelor si a zăcămintelor a căror exploatare este importantă din punct de vedere social, economic sau financiar. După verificarea calării modelului, dacă este cazul, acesta va fi utilizat si pentru prognozarea evolutiei caracteristicilor hidrogeologice în diferite situatii de exploatare necesare pentru întocmirea planurilor de dezvoltare a exploatării.

1.4. Evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

a) Evaluarea resurselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile se face pe baza datelor obtinute din cercetarea hidrogeologică, prezentându-se:

- metoda de calcul adoptată si justificarea alegerii acesteia, în functie de natura, de volumul si de calitatea informatiilor obtinute până la data de referintă a calculului, precum si de definirea si delimitarea acviferului;

- modul de obtinere a parametrilor de calcul si justificarea alegerii valorilor adoptate;

- valorile admise pentru calculul resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală;

- parametrii necesari pentru evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală, ca bază pentru simularea comportării acviferului în diferite conditii de exploatare.

b) Evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală se face pe baza datelor obtinute din cercetarea hidrogeologică, prezentându-se:

- metoda de calcul adoptată si justificarea alegerii acesteia, în functie de natura, de volumul si de calitatea informatiilor obtinute până la data de referintă a calculului, de definirea, de delimitarea si de caracteristicile acviferului, respectiv ale zăcămintelor, de regimul apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice si apelor geotermale, de conditiile actuale tehnice si economice de exploatare, precum si de necesitătile de conservare si de protectie a acviferelor;

- modul de obtinere a parametrilor de calcul, a variatiilor acestora si justificarea alegerii valorilor adoptate pentru pantele hidraulice (niveluri piezometrice), coeficienti de filtrare, debite specifice, debite critice cu denivelările corespunzătoare, viteze de curgere, transmisivităti sau, după caz, dacă se consideră necesar, debite de descărcare sau de alimentare a zăcămintelor;

- valorile admise pentru calculul resurselor dinamice sau al rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică si apă geotermală, tinând seama de conditiile actuale tehnice si economice de exploatare (pentru rezerve), precum si de necesitătile privind conservarea si protectia acviferelor;

- evaluarea debitului potential al acviferelor si a consecintelor, pe termen lung sau scurt, ale exploatării acestora.

c) Metoda de calcul adoptată si justificarea alegerii acesteia, în functie de natura, de volumul si de calitatea informatiilor obtinute până la data de referintă a calculului, de definirea, de delimitarea si de caracteristicile acviferului, respectiv ale zăcămintelor, de regimul apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice si apelor geotermale, de conditiile actuale tehnice si economice de exploatare (pentru rezerve) si de necesitătile de conservare si de protectie a acviferelor;

- modul de obtinere a parametrilor de calcul, a variatiilor acestora si justificarea alegerii valorilor adoptate (medii, caracteristice, eventual cu asigurările respective) pentru pantele hidraulice (niveluri piezometrice), presiunea de fund, (statice + dinamice), coeficienti de filtrare, debite specifice, debite critice cu denivelările corespunzătoare, viteze de curgere, transmisivităti, temperatura de strat (în cazul apelor geotermale), pierderea liniară de temperatură în lungul sondei, temperatura la capul sondei de exploatare, pentru apele geotermale si variatiile ei în functie de debitul extras si de ratia de gaze, după caz;

- modelul hidrodinamic privind diagnosticarea performantelor termice ale unei sonde de apă geotermală (zone de aflux, corelatiile dintre debitul extras cu temperatura de strat, pierderea de temperatură în lungul sondei, temperatura la capul sondei de exploatare); diagnosticarea pierderilor de presiune în lungul sondei si a ratiei de gaze asociate apei geotermale; diagnosticarea productivitătii colectorului (analiza interferentei sondelor individuale, evolutia nivelului apei din sondă, evolutia presiunii de fund pentru sonda oprită si în productie, evolutia presiunii la capul de exploatare); prognoza performantelor sondelor care produc în interferentă în cadrul unui zăcământ exploatat prin mai multe foraje care deschid acelasi acvifer, folosind variante de exploatare optimizată.

d) Evaluarea resurselor sau a rezervelor de gaze necombustibile regenerabile cuprinde calculul debitului de gaze necombustibile, exploatabil în unitatea de timp, prezentându-se:

- metoda de calcul adoptată si justificarea alegerii acesteia, în functie de natura, de volumul si de calitatea informatiilor obtinute până la data de referintă a calculului, de definirea, de delimitarea si de caracteristicile acumulărilor si ale regimului gazelor necombustibile si eventual de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică sau apă geotermală asociate lor, pentru conditiile tehnice si economice de exploatare acceptate (pentru rezerve) si a necesitătilor de protectie a acumulărilor de gaze;

- modelul matematic privind diagnosticarea pierderilor de presiune în lungul sondei, diagnosticarea productivitătii colectorului (analiza interferentei sondelor individuale, evolutia nivelului apei din sondă, evolutia saturatiei în apă în formatiunea colectoare, evolutia presiunii de fund pentru sonda oprită si în productie, evolutia presiunii la capul de exploatare); prognoza performantelor sondelor care produc în interferentă în cadrul unei acumulări de gaze, folosind variante de exploatare optimizată;

- modul de obtinere a parametrilor de calcul, a variatiilor acestora si justificarea alegerii valorilor adoptate (medii, caracteristice, eventual cu asigurările respective) pentru presiunea de fund (statică + dinamică), porozitatea, permeabilitatea si saturatia în apă a colectorului, extinderea pe verticală si pe orizontală a acestuia, indicii de productivitate a sondelor, debitul de gaze, debitul de apă, ratia de gaze/apă, calitatea gazelor, plaja de debite pentru care ratia gaze/apă este maximă, sistemul de extractie si de echipare a sondelor etc.

e) Evaluarea resurselor sau a rezervelor de gaze necombustibile neregenerabile se va face si va fi prezentată conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 101/1997.

1.5. Concluzii si propuneri

Se vor mentiona principalele concluzii care rezultă din prelucrarea datelor si din evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile privitor la:

- delimitarea zăcământului;

- caracterizarea geologică, hidrogeologică si a calitătii apelor minerale naturale si apelor minerale terapeutice care formează obiectul documentatiei;

- conditiile tehnice de exploatare;

- valorile resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile propuse pentru avizarea evaluării.

Propuneri privind:

- luarea în evidentă a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, evaluate, clasificate pe categorii;

- continuarea activitătii de cercetare hidrogeologică pentru cresterea gradului de cunoastere a acumulărilor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile;

- urmărirea calitătii apelor minerale naturale si a apelor minerale terapeutice, precum si a parametrilor hidrogeologici ai acestora, în cazul forajelor, în timpul exploatării.

2. ANEXE GRAFICE

Anexele grafice vor cuprinde materialele necesare pentru justificarea, completarea si detalierea datelor prezentate în textul documentatiilor, astfel:

a) Hărti, planuri, sectiuni etc., care vor reprezenta:

- localizarea zăcământului pe harta administrativă;

- perimetrul zăcământului delimitat în coordonate STEREO ‘70, cu amplasarea lucrărilor de captare cu coordonatele lor, în acelasi sistem, la scara 1:25.000 sau 1:50.000;

- harta geologică-hidrogeologică, cu localizarea zăcământului, pentru care se calculează rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală si gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile si, eventual, a resurselor totale de ape subterane, măsurate la o scară convenabilă;

- hărti hidrogeologice-hidrochimice speciale, în cazul în care elementele necesar a fi evidentiate nu pot fi cuprinse pe harta geologică-hidrogeologică generală;

- harta vulnerabilitătii la poluare a acviferelor, în cazul în care în zonă există studii speciale de protectie a mediului;

- schema modelului hidrodinamic, dacă se consideră necesar;

- sectiuni, la scara hărtii sau la scări grafice convenabile.

b) Fisele forajelor, tabele, buletine de analiză, diagrame, grafice etc.

b1) fisele forajelor (lucrărilor de captare a apei) de exploatare, pentru care se evaluează resurse/rezerve de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, vor cuprinde:

- codul forajului din documentatie, executantul, beneficiarul, amplasamentul (localizare, coordonatele pe directiile x, y si z), intervalul de timp în care a fost executat;

- diagrafia geofizică, în gaura liberă, a forajului;

- diagrafia geofizică în gaura tubată, acolo unde se consideră necesar;

- caracteristicile tehnice si constructive ale forajului (lucrărilor de captare de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală si gazele care le însotesc sau de gaze necombustibile) si date privind operatiunile de decolmatare-desnisipare;

- descrierea coloanelor litologice (constitutia litologică si vârsta formatiunilor);

- adâncimile si grosimile straturilor străbătute;

- existenta apei în straturi si pozitia nivelurilor piezometrice, existenta acumulărilor de gaze necombustibile;

- investigarea forajului cu sonda multisensor, dacă se consideră necesar;

- date privind testarea hidrogeologică a acviferelor, pentru fiecare interval de acvifer străbătut;

b2) tabele care contin date ce reprezintă:

- caracteristicile principalelor captări de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile studiate;

- testarea hidrodinamică a forajelor;

- caracteristicile hidrogeologice ale acviferelor;

- evolutia în timp a caracteristicilor de exploatare;

- variatia nivelurilor piezometrice în punctele de observatie (valorile si datele la care au fost înregistrate);

- variatia în timp a compozitiei apelor minerale naturale si a apelor minerale terapeutice, în conformitate cu legislatia în vigoare;

- valorile pe baza cărora s-au stabilit parametrii de calcul al resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile;

- situatia rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, din zăcământul propus spre confirmare, defalcate pe calităti de ape, si gaze, în functie de domeniul de utilizare, pe categorii de rezerve;

b3) diagrame, buletine de analiză certificate pentru conformitate, grafice, reprezentând:

- alte investigatii geofizice, unde se consideră necesar;

- raportul dintre denivelarea specifică - debit;

- diagramele de indicatie pentru determinarea debitului optim de exploatare;

- buletine de analize fizico-chimice, microbiologice si de radioactivitate, certificate pentru conformitate, care să caracterizeze din punct de vedere fizico-chimic, organoleptic si microbiologic apa;

- buletine de analize de izotopi de mediu, certificate pentru conformitate, acolo unde se consideră necesar;

- indicatii terapeutice pentru apele minerale terapeutice, certificate pentru conformitate;

- termodiagrame;

- curbele granulometrice pentru straturile colectoare ale substantelor minerale utile studiate.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind operatiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea autoritătilor administratiei publice locale din data de 1 iunie 2008

 

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c), alin. (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Institutul National de Statistică asigură, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008, dotarea statiilor de prelucrare cu echipamente, tehnică de calcul, aplicatii informatice, precum si cu personal de specialitate necesar operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor la nivelul circumscriptiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si al birourilor electorale de circumscriptie ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Sistemul de comunicatii date si voce între statiile de prelucrare organizate pe lângă birourile electorale judetene, Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti, respectiv birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si pe lângă Biroul Electoral Central este asigurat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Art. 2. - În cadrul statiilor de prelucrare, personalul Institutului National de Statistică realizează operatiunile tehnice de:

a) verificare si prelucrare automată a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare pentru alegerea consiliilor judetene, a presedintilor acestora, respectiv a celor întocmite la nivelul sectiilor de votare din municipiul Bucuresti pentru alegerea consiliilor locale de sector, a primarilor de sector, respectiv a membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

b) obtinere automată a proceselor-verbale la nivel de circumscriptie judeteană pentru prezentarea rezultatelor alegerilor si a modului de atribuire a mandatelor de consilieri judeteni, precum si cel de presedinte al consiliului judetean;

c) obtinere automată, la nivelul municipiului Bucuresti, a proceselor-verbale, atât la nivel de circumscriptie de sector, cât si la nivel de municipiu, cu rezultatul atribuirii mandatelor de consilier si de primar de sector, respectiv cele de consilier general si de primar general al municipiului Bucuresti;

d) verificare si prelucrare automată a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale circumscriptiilor locale organizate pe raza judetelor (municipiului Bucuresti) privind rezultatele alegerii consiliilor comunale, orăsenesti (de sector), municipale, precum si a primarilor;

e) obtinere automată la nivelul judetului (municipiului Bucuresti) a proceselor-verbale centralizatoare cu rezultatele votării autoritătilor administratiei publice locale;

f) transmitere, conform unui orar prestabilit, a rezultatelor partiale, pe toată durata desfăsurării scrutinului electoral.

Art. 3. - (1) Întreaga activitate a statiilor de prelucrare se desfăsoară sub directa coordonare a presedintilor birourilor electorale judetene, al municipiului Bucuresti, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, a presedintelui Biroului Electoral Central.

(2) Responsabilitatea organizării activitătii de verificare si centralizare a proceselor-verbale în cadrul statiei de prelucrare revine directorului directiei teritoriale de statistică.

(3) Accesul în incinta statiilor de prelucrare este permis numai cu acordul presedintilor birourilor electorale în cauză.

(4) La nivelul fiecărei statii de prelucrare, reprezentantii Institutului National de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a intrărilor si iesirilor de documente în cadrul desfăsurării operatiunilor tehnice de constatare a rezultatului alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale.

Art. 4. - (1) Biroul Electoral Central stabileste următorul program de monitorizare si de informare a opiniei publice si a reprezentantilor mass-mediei asupra prezentei la vot în data de 1 iunie 2008:

 

 

Ora de referintă a datelor

 

10,00

14,00

17,00

21,00

Ora până la care sectiile de votare cuprinse în esantion vor transmite informatii la birourile electorale de circumscriptie

11,00

15,00

18,00

22,00

Ora la care informatiile vor fi disponibile si date publicitătii

11,30

15,30

18,30

22,30

 

(2) Informatiile sunt obtinute dintr-un esantion de sectii de votare reprezentativ atât la nivel national, cât si judetean.

(3) Birourile electorale judetene vor asigura împreună cu reprezentantii autoritătilor publice locale dotarea sectiilor cuprinse în esantion cu mijloace de transmitere a informatiilor în ziua desfăsurării alegerii autoritătilor administratiei publice locale.

(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare cuprinse în esantion au obligatia să transmită informatii privind prezenta populatiei la urne, conform calendarului de termene mentionat la alin. (1).

Art. 5. - Pentru consemnarea corectă si în concordantă cu prevederile legale a rezultatului alegerilor locale din data de 1 iunie 2008, Biroul Electoral Central, conform atributiilor prevăzute în Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a stabilit prin Hotărârea nr. 75/2008 privind normele tehnice de completare, verificare si circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul sectiilor de votare o normă tehnică privind procedura de completare, verificare si circuitul proceselorverbale întocmite de birourile electorale:

a) datele înscrise în procesele-verbale vor fi verificate de către membrii birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti sau ai biroului electoral judetean, în prezenta reprezentantilor biroului electoral al sectiei de votare si/sau, după caz, în prezenta reprezentantilor birourilor electorale ale circumscriptiilor locale (sector);

b) reprezentantii Institutului National de Statistică asigură, la cererea membrilor birourilor electorale judetene, Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, respectiv ai birourilor electorale de sector asistenta tehnică pentru verificarea proceselor-verbale;

c) reprezentantii Institutului National de Statistică asigură, în urma prelucrării proceselor-verbale, cuprinderea în centralizare a ultimei variante (corectate) a rezultatelor înscrise în procesulverbal.

Art. 6. - (1) Procesele-verbale validate vor fi înaintate reprezentantilor Institutului National de Statistică, sub semnătură, de către presedintele ori un membru al birourilor electorale judetene, al municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, desemnat de acesta, în vederea prelucrării electronice.

(2) Copia certificată a procesului-verbal primit de la sectia de votare (circumscriptia electorală locală), validată de către membrii biroului electoral judetean (al sectorului municipiului Bucuresti), respectiv al municipiului Bucuresti, va rămâne în statia de prelucrare până la terminarea operatiunilor de verificare si omologare a rezultatului alegerilor locale la nivel national, iar ulterior va fi arhivată, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, de către directiile teritoriale ale Institutului National de Statistică.

(3) O copie de pe procesul-verbal al sectiei de votare (al circumscriptiei locale), validată de biroul electoral judetean, al municipiului Bucuresti sau al sectoarelor municipiului Bucuresti, poate fi pusă la dispozitia observatorilor acreditati, precum si a membrilor biroului electoral judetean de către presedintele biroului electoral judetean, la cerere.

Art. 7. - (1) Biroul Electoral Central aprobă ca pe parcursul primirii, verificării si centralizării proceselor-verbale întocmite de birourile electorale să fie date publicitătii de către birourile electorale judetene, al municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti informatii partiale rezultate din prelucrarea proceselor-verbale validate si centralizate până la ora de referintă.

(2) Structura informatiilor partiale date publicitătii va urmări întocmai formatul procesului-verbal întocmit de biroul electoral.

(3) Birourile electorale judetene, al municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor furniza zilnic rezultate partiale, începând cu ora 10,00 din data de 2 iunie 2008 până la stabilirea rezultatelor finale, conform următorului grafic: ora 14,00, ora 18,00, ora 22,00.

(4) Informatii privind desfăsurarea activitătilor în statiile de prelucrare, participarea populatiei la vot, precum si cele legate de rezultatele alegerilor locale se vor comunica numai de către presedintii sau, după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale.

 

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 19 mai 2008.

Nr. 81.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 61 si ale art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 61 si ale art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) si al alin.(5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Articol unic. - Sintagma „continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale” din cuprinsul art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se referă la afisarea, lansarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, după încheierea oficială a campaniei electorale, în data de 31 mai 2008, ora 7,00.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 86.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 75/2008 privind normele de completare, verificare si circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul sectiilor de votare

 

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) si al alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 75/2008 privind normele tehnice de completare, verificare si circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul sectiilor de votare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 21 mai 2008, se completează cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pot fi făcute corectii ale cifrelor care atestă voturile valabil exprimate obtinute de competitorii electorali numai ca urmare a hotărârilor date în solutionarea unor contestatii referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate, care au fost stabilite, la nivelul sectiei de votare, ca fiind voturi nule.”

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 100.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la capitolul „Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2”, sectiunea C „Industria prelucrătoare”, diviziunea 32 „Alte activităti industriale n.c.a.”, grupa 325, clasa 3250, în loc de: „Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice” se va citi: „Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a organizatiei nonprofit „DeSales University” din Statele Unite ale Americii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 18 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 3, în loc de: „. cu sediul în România, municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 1B, etajul 13, camera 308, sectorul 1.” se va citi: „. cu sediul în România, municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 1B, etajul 3, camera 308, sectorul 1.”

 

La Ordinul ministrului apărării nr. M. 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operatiilor întrunite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 7 mai 2008, se fac următoarele rectificări (care apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în preambul, în loc de: „. Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare” se va citi: „.... Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării”;

- la art. 85 alin. (1) din anexă, în loc de: „. Programul NATO de investitii în securitate/NATO Security Investment Programme - NSIP” se va citi: „. Programul NATO de Investitii în Securitate/NATO Security Investment Programme - NSIP”.