MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 394         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

513. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual „Asistentă tehnică pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013”, si finantarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2008

 

161. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că jucăriile magnetice puse pe piată sau puse la dispozitie pe piată include avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate si sigurantă

 

1.016. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

329. - Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual „Asistentă tehnică pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în pregătirea tehnică

a proiectelor de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013”, si finantarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual „Asistentă tehnică pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013”, si finantarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 4 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării,

lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horvath,

secretar de stat

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 513.

 

ANEXĂ

 

LISTA

proiectelor de investitii propuse pentru pregătire

 

Nr.

crt.

Denumirea regiunii

Axa POR

Denumirea beneficiarului

Denumirea proiectului

Locali-zare/ judet

Suma estimată

pentru proiectare

- lei -

1

1-NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Reabilitarea si modernizarea DJ119 Bacău—Fundu Răcăciuni, km 1+680—12+300 si km 14+300—28+050

BC

1.545.225,67

2

1-NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Reabilitarea si modernizarea DJ 207D Damienesti—Migla—Prăjesti—Traian, km 28+000—50+254

BC

1.262.235,02

3

1-NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Reabilitarea si modernizarea DJ 119 Dumbrava—Gura Văii, km 33+400—44+75

BC

1.059.504,12

4

1-NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Reabilitarea si modernizarea DJ 206B Răcăciuni—Dumbrava, km 0+000—12+116

BC

1.071.473,50

5

1-NE

2

Consiliul Local Bacău

Modernizare Calea Moinesti

BC

876.826,00

6

1-NE

3

Consiliul Local Bacău

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău

BC

39.360,00

7

1-NE

3

Consiliul Local Bacău

Reabilitare clădire si modernizare la Centrul social din strada Henri Coandă nr. 9

BC

147.600,00

8

1-NE

3

Consiliul Local Bacău

Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice din Aleea Ghioceilor nr. 2

BC

123.000,00

9

1-NE

5

Consiliul Judetean Bacău

Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural: Observatorul Astronomic Bacău, obiectiv de patrimoniu cultural înscris în patrimoniul cultural national, conform Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004

BC

246.000,00

10

1-NE

5

Consiliul Local Bacău

Reabilitarea si modernizarea „Insulei de agrement"

BC

820.000,00

11

1-NE

5

Consiliul Local Bacău

Construire Centru de agrement si turism la pădurea Tamas

BC

1.476.000,00

12

1-NE

5

Consiliul Local Slănic Moldova

Modernizarea bazei sportive Slănic Moldova

BC

574.000,00

13

1-NE

2

Consiliul Local Săveni

Modernizarea străzilor Slt. Filipescu, Ghe. Asachi, M. Kogălniceanu si M. Sadoveanu

BT

170.248,56

14

1-NE

3

Consiliul Local Săveni

Extinderea si modernizarea clădirii Unitătii Medico-Sociale Săveni

BT

49.653,00

15

1-NE

3

Consiliul Local Botosani

Modernizarea si echiparea unitătilor de învătământ preuniversitar cu echipamente scolare, didactice si IT

BT

164.000,00

16

1-NE

5

Consiliul Judetean Botosani

Restaurarea    si    valorificarea    durabilă    a    patrimoniului    cultural,    precum    si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona „Casei Ventura" din municipiul Botosani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judetului Botosani

BT

328.000,00

17

1-NE

5

Consiliul Local Botosani

Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa Botosani

BT

2.296.000,00

18

1-NE

2

Consiliul Local lasi

Axa de dezvoltare N—S (Pasajul „Octav Băncilă")

IS

2.509.200,00

19

1-NE

3

Consiliul Judetean lasi

Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul lasi

IS

1.476.000,00


Nr.

crt.

Denumirea regiunii

Axa POR

Denumirea beneficiarului

Denumirea proiectului

Locali-zare/

judet

Suma estimată

pentru proiectare

- lei -

20

1-NE

4

Consiliul Local Pascani

Centrul de Dezvoltare Economică Pascani

IS

471.247,44

21

1-NE

5

Consiliul Local lasi

Zona de Agrement Ciric — crearea si conservarea spatiilor verzi

IS

984.000,00

22

1-NE

2

Consiliul Judetean Neamt

Modernizarea DJ 127A limita judetului Harghita — Tosorog—Bicazu Ardelean—Bicaz Chei—Dămuc—limita judetului Harghita, km 5+000—40+585

NT

1.573.940,80

23

1-NE

2

Consiliul Judetean Neamt

Reabilitarea si modernizarea DJ 208 G — Hanu Ancutei—Girov

NT

1.102.080,00

24

1-NE

2

Consiliul Judetean Neamt

Reabilitarea si modernizarea DJ 156 ATazlău—Roznov—Dobreni—Mănăstirea Horaita

NT

2.348.480,00

25

1-NE

2

Consiliul Local Târgu-Neamt

Modernizarea străzilor în orasul Târgu-Neamt: Veterani, Vasile Alecsandri

NT

205.000,00

26

1-NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamt

Restaurarea si punerea în valoare a zonei istorice si culturale „Curtea Domnească" a municipiului Piatra-Neamt

NT

915.940,00

27

1-NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamt

Amenajarea traseelor de drumetie din jurul municipiului Piatra-Neamt

NT

82.000,00

28

1-NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamt

Amenajarea în scop turistic a ariei naturale protejate lacul Cuejdel, comuna Gârcina, judetul Neamt

NT

902.000,00

29

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 178 llisesti—Ciprian Porumbescu, km 36+150—44+000

SV

336.856,00

30

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 208 E Dolhesti—Forăsti, km 0+000—12+653

SV

639.600,00

31

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Consolidarea DJ 175 A Câmpulung Moldovenesc—Rarău, 0+000—12+600

SV

1.192.727,23

32

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 177 B Câmpulung Moldovenesc—Stulpicani, km 0+000—16+320

SV

951.200,00

33

1-NE

2

Consiliul Local Vatra Dornei

Reabilitări de străzi din parcul balnear Vatra Dornei

SV

313.626,38

34

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Consolidarea DJ 208 D Mitocu Dragomirnei, km 0+400—6+029

SV

180.400,00

35

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Reabilitarea si modernizare DJ 175 A Rarău—Chirii, km 12+600—23+985

SV

582.200,00

36

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 177 Poiana Micului—Sucevita, km 10+000—20+875

SV

549.149,74

37

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 172 D Grădinita—Cosna, km 43+000—56+430

SV

400.160,00

38

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 208 C Plesesti—Vulturesti—DJ 208, km 28+973^6+965

SV

1.107.000,00

39

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 208 U Mitocu Dragomirnei — Mănăstirea Dragomirna, km 0+000 — 6+180

SV

187.944,00


40

1-NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizarea DJ 208 A Suceava—Udesti—Liteni—Dolhasca, km 1+564 — 40+540

SV

557.600,00

41

1-NE

3

Consiliul Judetean Suceava

Gospodina (CRRPH Sasca)

SV

159.633,50

42

1-NE

3

Consiliul Judetean Suceava

O viată normală în Centrul „O poartă deschisă spre societate" (CRRPH Sasca)

SV

161.746,31

43

1-NE

3

Consiliul Local Dolhasca

Modernizarea scolilor

SV

49.200,00

44

1-NE

3

Consiliul Local Dolhasca

îmbunătătirea sistemului de încălzire a scolilor

SV

82.000,00

45

1-NE

3

Consiliul Local Liteni

Reabilitarea Grupului Scolar „LV Liteanu", corp A, orasul Liteni

SV

38.355,83

46

1-NE

5

Consiliul Judetean Suceava

Muzeul de Stiinte ale Naturii, componenta ACM Bucovina — un ecomuzeu de referintă pentru Bucovina

SV

82.000,00

47

1-NE

5

Consiliul Judetean Suceava

O clădire de patrimoniu — muzeu pentru mileniul III

SV

967.013,70

48

1-NE

5

Consiliul Local Suceava si Consiliul Judetean Suceava

Reabilitarea Cetătii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia

SV

3.280.000,00

49

1-NE

5

Consiliul Local Dolhasca

Amenajarea unui spatiu de agrement

SV

369.000,00

50

1-NE

5

Consiliul Local Dolhasca

Amenajarea unei grădini publice

SV

49.200,00

51

1-NE

5

Consiliul Local Siret

Amenajarea grădinii publice

SV

398.520,00

52

1-NE

2

Consiliul Local Bârlad

Străzi: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Scolar, Trestiana, Extindere Cartier „Complex scolar"

VS

953.250,00

53

1-NE

3

Consiliul Judetean Vaslui

Centrul pentru Educatie Incluzivă Negresti

VS

246.000,00

54

1-NE

3

Consiliul Judetean Vaslui

Centrul pentru Educatie Incluzivă Husi

VS

656.000,00

55

1-NE

4

Consiliul Local Negresti

Centrul de afaceri si servicii

VS

275.520,00

56

2-SE

5

Consiliul Judetean Brăila

Conservarea si promovarea culturii traditionale — o cale pentru dezvoltarea turismului brăilean — reabilitarea clădirii din piata Traian nr. 2

BR

167.958,96

57

2-SE

5

Consiliul Judetean Brăila

O poartă spre patrimoniul cultural brăilean (reabilitarea clădirii de patrimoniu „Ana Aslan" 27-29-BR-II-S-A-02062)

BR

410.000,00

58

2-SE

5

Consiliul Judetean Brăila

Biblioteca Judeteană „Panait Istrati" (BR-II-m-B-02120) — un pol de dezvoltare a turismului cultural în judetul Brăila

BR

656.000,00

59

2-SE

5

Consiliul Judetean Brăila

Includerea în circuitul turistic si balnear a lacului sărat Movila Miresii

BR

492.000,00

60

2-SE

2

Consiliul Local Buzău

Reabilitare si modernizare la centura de est a municipiului Buzău

BZ

328.008,53

61

2-SE

3

Consiliul Local Mangalia

Modernizarea Căminului de Bătrâni Mangalia

CT

123.000,00


Nr.

crt.

Denumi-rea regiunii

Axa POR

Denumirea beneficiarului

Denumirea proiectului

Locali-zare/ judet

Suma estimată

pentru proiectare

- lei -

62

2-SE

3

DGASPC Constanta/Consiliul Judetean Constanta

Reabilitarea si dotarea Centrului de Plasament „Traian"

CT

164.000,00

63

2-SE

5

Consiliul Judetean Tulcea

Restaurarea si reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale

TL

984.000,00

64

2-SE

3

Consiliul Local Focsani

Cămin pentru persoane vârstnice Focsani

VR

82.000,00

65

2-SE

3

Consiliul Judetean Vrancea

Reabilitarea si modernizarea Centrului scolar „Elena Doamna" Focsani

VR

393.375,23

66

2-SE

3

Consiliul Judetean Vrancea

Consolidarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente didactice a Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă Măicănesti

VR

40.544,90

67

2-SE

5

Consiliul Judetean Vrancea

Drumul de glorie al armatei române în Primul Război Mondial (restaurare, modernizare a 4 mausolee vrâncene: Mărăsesti, Mărăsti, Soveja si Focsani)

VR

820.000,00

68

3-SM

2

Consiliul Judetean Giurgiu

Reabilitarea si modernizarea DJ 411: limită judet Călărasi — Hotarele — Izvoarele — Teiusu — Mironesti — Comana —Budeni — Brănistari — Călugăreni — Crânguri — Singureni — Iepuresti — Bulbucata — Podu Doamnei — Clejani (DN 61) (44,541 km)

GR

1.410.338,34

69

3-SM

4

Consiliul Judetean Teleorman si Consiliul Local Turnu Măgurele

Parc industrial si tehnologic Teleorman

TR

1.476.000,00

70

3-SM

2

Consiliul Judetean Teleorman

Reabilitarea DJ 701, limită judet Dâmbovita — Gratia — Poeni—Silitea — Scurtu Mare — Slăvesti — Ciolanesti — Zâmb'reasca — Dobrotesti, km 44+240—104+890 (55,450km)

TR

2.886.400,00

71

3-SM

5

Consiliul Judetean Călărasi

Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea—Călărasi

CL

1.148.000,00

72

3-SM

4

Consiliul Judetean Dâmbovita

Lucrări de modernizare a infrastructurii la Societatea Comercială „Moreni Parc Industrial" — SA

DB

1.968.000,00

73

3-SM

2

Consiliul Judetean Prahova

Reabilitarea DJ 102 I Câmpina — Valea Doftanei — limita judetului Brasov

PH

1.558.000,00

74

3-SM

2

Consiliul Judetean Giurgiu

Reabilitarea si modernizarea DJ603 Naipu (DN6) — Schitu — Mirau — Stoenesti — lanculesti — Uzunu — Mihai Bravu — Comana (DJ 411) (32,231 km)

GR

809.552,22

75

3-SM

5

Consiliul Judetean Arges

Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice activitătilor în zona turistică Lacul Vidraru — Cumpăna (muntii Făgăras)

AG

1.266.711,40

76

4-SV

3

Consiliul Local Segarcea

Reabilitarea încălzirii Grupului Scolar „Horia Vintilă"

DJ

24.600,00

77

4-SV

3

Consiliul Local Cerat

Extinderea Scolii cu două săli de clasă si grup sanitar Cerat

DJ

24.846,00

78

4-SV

3

Consiliul Local Malu Mare

Reabilitarea Căminului-lnternat Malu Mare si transformarea lui în centru social

DJ

82.000,00

79

4-SV

2

Consiliul Judetean Dolj

Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 605: Craiova(DN 6) — Simnicu de Sus — Floresti — Lesile — Goiesti — Negoiesti — Melinesti — Bodaiesti — limita judetului Gorj'(DN 67B), km 2+850'— km 32+210

DJ

2.583.984,00

80

4-SV

2

Consiliul Judetean Dolj

Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 561D: Plenita (DJ 561 A) — Orodelu — Cornu — Vârtop — Corlatele — Izvoare — Domnul Tudor — Giubega (DN 56) — Galiciuica — Băilesti — Rast (DN 55A) — Rast Port, km 47+000 — 52+500

DJ

388.352,00


81

4-SV

3

Consiliul Local Craiova

Reabilitarea si modernizarea Colegiului National „Elena Cuza"

DJ

155.800,00

82

4-SV

2

Consiliul Judetean Dolj

Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 561: Podari (DN 56) — Calopar — Segarcea — Cerat — Giurgita — Barca — Goicea — Dunăreni (actual Carna) (DN 55A), km 21+817 —km 48+710

DJ

1.764.180,80

83

4-SV

2

Consiliul Judetean Gorj

Reabilitarea DJ 673 Siacu — Borăscu — Turceni — Brosteni (DN 66), km 16+650 -41+650

GJ

1.230.000,00

84

4-SV

2

Consiliul Judetean Gorj

Reabilitarea DJ 673A Dragotesti — Mătăsari (DN 67) (27,79 km)

GJ

1.367.268,00

85

4-SV

2

Consiliul Judetean Gorj

Reabilitarea DJ 674 Vlăduleni — Urdari — Turceni — lonesti — limita judetului Mehedinti — 38,4 km (km 0 — 38+400)

GJ

1.511.424,00

86

4-SV

3

Consiliul Judetean Gorj

Extinderea si dotarea Centrului de îngrijire si Asistentă Dobrita

GJ

114.800,00

87

4-SV

3

Consiliul Judetean Gorj

Extinderea capacitătii prin reabilitarea, amenajarea si modernizarea etajului III al Complexului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulti Bâlteni

GJ

123.000,00

88

4-SV

2

Consiliul Local Motru

Construirea drumului de centură DN 67 — Gara Motru — DJ 671B

GJ

793.491,20

89

4-SV

2

Consiliul Local Târgu Cărbunesti

Reabilitarea străzilor în orasul Târgu Cărbunesti, Str. Gării, Str. Pietii, Str. Plopilor, Aleea Gării

GJ

418.200,00

90

4-SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Modernizarea străzilor municipiului Târgu Jiu -etapa a ll-a (în cadrul unui plan integrat)

GJ

147.600,00

91

4-SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Centrul de asistentă pentru persoanele aflate în dificultate — pavilioane locuinte sociale (în cadrul unui plan integrat)

GJ

121.975,00

92

4-SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Centrul de servicii sociale integrate (Centrul de asistentă pentru bătrâni si Centru îngrijire copii — în cadrul unui plan integrat)

GJ

211.150,00

93

4-SV

4

Consiliul Local Vânju Mare

Refacerea zonei industriale a orasului Vânju Mare

MH

492.000,00

94

4-SV

2

Consiliul Judetean Mehedinti

Modernizarea si consolidarea DJ 670 Floresti—Negoiesti

MH

1.545.929,60

95

4-SV

2

Consiliul Judetean Mehedinti

Modernizarea si consolidarae DJ 670 Marga—Baia de Aramă

MH

1.495.680,00

96

4-SV

2

Consiliul Judetean Mehedinti

Reabilitarea DJ 607C Ciresu—Podeni

MH

803.600,00

97

4-SV

3

Consiliul Judetean Olt

Reabilitarea Centrului de îngrijire si Asistentă Sopârlita

OT

98.400,00

98

4-SV

3

Consiliul Judetean Olt

Centrul de Terapie Ocupatională Drăgănesti-Olt

OT

164.000,00

99

4-SV

5

Consiliul Judetean Olt

Reabilitarea sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt si amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidentierea clădirii si a exponatelor

OT

656.000,00

100

4-SV

3

Consiliul Judetean Olt

Modernizarea Centrului de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni

OT

164.000,00

101

4-SV

3

Consiliul Judetean Olt

Modernizarea Centrului de îngrijire si Asistentă Slatina

OT

127.920,00


Nr.

crt.

Denumirea regiunii

Axa POR

Denumirea beneficiarului

Denumirea proiectului

Localizare/ judet

Suma estimată

pentru proiectare

— lei —

102

4-SV

4

Consiliul Local Corabia

Parc Industrial Corabia

OT

410.000,00

103

4-SV

5

Consiliul Judetean Vâlcea

„Mirajul Oltului" — Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Călimănesti-Căciulata

VL

223.000,31

104

5-V

2

Consiliul Judetean Arad si Consiliul Local Arad

Drumul Vinului Paulis—Ghioroc—Covăsint—Siria

AR

410.000,00

105

5-V

3

Consiliul Judetean Caras-Severin

Reabilitarea si modernizarea Azilului de Bătrâni Resita

CS

295.200,00

106

5-V

5

Consiliul Judetean Timis

Restaurarea si refunctionarea Castelului „Huniade" al Muzeului Banatului

TM

1.049.600,00

107

5-V

3

Consiliul Judetean Caras-Severin

Reabilitarea Centrului pentru Persoane cu Dizabilităti Oravita

CS

229.600,00

108

5-V

5

Consiliul Judetean Caras-Severin

Reamenajarea Muzeului de Locomotive Resita

CS

246.000,00

109

5-V

3

Primăria Călan

Modernizarea Scolii Generale OV Călan si a Scolii Generale Strada Unirii — corp clădire Asi B

HD

90.200,0

110

5-V

5

Primăria Municipiului Lupeni

Reabilitarea statiunii turistice Straja, Brăita si a căilor de acces

HD

455.920,00

111

5-V

3

Consiliul Judetean Hunedoara si DGASPC

Centrul de îngrijire si Asistentă Brănisca

HD

41.000,00

112

5-V

3

Consiliul Judetean Hunedoara si DGASPC

Centrul de îngrijire si Asistentă 1 Păclisa

HD

54.120,00

113

5-V

3

Consiliul Judetean Hunedoara si DGASPC

Centrul de îngrijire si Asistentă 2 Păclisa

HD

54.120,00

114

6-NV

5

Consiliul Judetean Sălaj

Circuitul castrelor romane din judetul Sălaj

SJ

664.200,00

115

6-NV

3

Consiliul Judetean Sălaj, prin DGASPC Sălaj

Modernizarea si extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiintarea de ateliere protejate pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential

SJ

164.000,00

116

6-NV

3

Consiliul Judetean Sălaj, prin DGASPC Sălaj

Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleu Silvaniei si Zalău

SJ

164.000,00

117

6-NV

5

Consiliul Judetean Sălaj

Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Sălaj — clădirile Centrului Militar Judetean, Muzeul Judetean de Istorie Zalău si Galeriile de Artă „loan Sima"

SJ

492.000,00

118

6-NV

5

Consiliul Judetean Sălaj

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord — Judetul Sălaj

SJ

241.080,00

119

6-NV

3

Consiliul Judetean Sălaj

Reabilitarea infrastructurii educationale în comuna Bălan, judetul Sălaj

SJ

32.800,00


120

6-NV

5

Consiliul Local Zalău

Reabilitarea clădirii monument istoric — Clădirea Transilvania

SJ

410.000,00

121

6-NV

3

Consiliul Local Zalău

Reabilitarea Scolii Generale „Gheorghe Lazăr"

SJ

82.000,00

122

6-NV

5

Consiliul Judetean Maramures

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

MM

951.200,00

123

6-NV

5

Consiliul Local Viseu de Sus si Consiliul Judetean Maramures

Dezvoltarea infrastructurii turistice în Poiana Novăt, Valea Vaserului —Viseu de Sus

MM

628.012,09

124

6-NV

3

Consiliul Local Baia Mare

Centrul Comunitar Romani — Reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirii în care va functiona centrul rezidential pentru romi — dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare

MM

295.200,00

125

6-NV

3

Consiliul Local Baia Mare

Rivulus Pueris — Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare

MM

131.200,00

126

6-NV

3

Consiliul Local Sighetu Marmatiei

Marmatia 2007—2013 — Centrul de integrare socială „ACASĂ"

MM

147.600,00

127

6-NV

5

Consiliul Judetean Satu Mare

Circuitul monumentelor de interes national din judetul Satu Mare

SM

164.000,00

128

6-NV

5

Primăria Municipiului Satu Mare

Reabilitarea patrimoniului istoric si cultural din centrul municipiului Satu Mare — Teatrul de Nord

SM

246.000,00

129

6-NV

5

Primăria Cărei, Primăria Orasului Ardud

Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord — Castelul Karoly din Cărei, Cetatea de la Ardud

SM

836.400,00

130

6-NV

1

Consiliul Local Negresti-Oas

Reabilitarea si dezvoltarea Centrului Civic Negresti-Oas

SM

164.000,00

131

6-NV

3

Primăria Satu Mare

Implementarea măsurilor de eficientă energetică la unitătile de învătământ — unităti scolare din zone defavorizate ale municipiului Satu Mare

SM

492.000,00

132

6-NV

3

Primăria Satu Mare

Campus scolar Colegiul National „loan Slavici" Satu Mare

SM

360.800,00

133

6-NV

5

Consiliul Local Oradea

Revitalizarea Cetătii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea — complex cultural European, etapa 1 si 2

BH

1.312.000,00

134

6-NV

2

Consiliul Judetean Bihor

Modernizarea DJ 191 între Marghita si Tăsnad

BH

554.320,00

135

6-NV

3

Consiliul Local Auseu

Reabilitarea Scolii cu clasele I—VIII Luncsoara, comuna Auseu

BH

49.200,00

136

6-NV

3

Consiliul Local Pomezeu

Reabilitarea Scolii cu clasele I—IV Câmpani de Pomezeu, comuna Pomezeu

BH

49.200,00

137

6-NV

3

Consiliul Local Buntesti

Reabilitarea Scolii cu clasele I—VIII Poieni, comuna Buntesti

BH

63.960,00

138

6-NV

3

Consiliul Local Olcea

Reabilitarea Scolii cu clasele I—VIII Călacea, comuna Olcea

BH

98.400,00

139

6-NV

3

Consiliul Local Valea lui Mihai

Reabilitarea, extinderea si dotarea cu echipamente didactice, Grup Scolar Agricol Valea lui Mihai

BH

221.400,00

140

6-NV

3

Consiliul Local Oradea

Reabilitarea Liceului Teologic Reformat „Lorantfi Zsuzsana", Oradea

BH

221.400,00


Nr.

crt.

Denumirea regiunii

Axa POR

Denumirea beneficiarului

Denumirea proiectului

Localizare/ judet

Suma estimată

pentru proiectare

— lei —

141

6-NV

3

Consiliul Local Oradea

Reabilitarea Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo", Oradea

BH

221.400,00

142

6-NV

3

Consiliul Local Borod

Extinderea Scolii cu clasele I—VIII Borod

BH

147.600,00

143

6-NV

3

Consiliul Local Măgesti

Reabilitarea Scolii cu clasele I—VIII, Butan

BH

39.360,00

144

6-NV

5

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Crearea „Centrului German din  Bistrita" prin  reabilitarea clădirii istorice „Casa Argintarului"

BN

65.600,00

145

6-NV

5

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud si primăriile comunelor

Turism montan în nordul Carpatilor Orientali — Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă

BN

49.200,00

146

6-NV

5

Consiliul Local al Municipiului Bistrita

Modernizarea si extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitătilor conexe în Municipiul Bistrita — Pădurea Schulerwald

BN

164.000,00

147

6-NV

3

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Reabilitarea si modernizarea clădirii pentru Centrul de îngrijire pentru Persoane cu Handicap Neuromotor Nuseni

BN

73.800,00

148

6-NV

2

Primăria Municipiului Bistrita

Reabilitarea si modernizarea Str.Sigmirului si a pasajului denivelat peste calea ferată — legătura dintre DN 17 si DN —sosea ocolitoare, Municipiul Bistrita

BN

246.000,00

149

6-NV

3

Primăria Municipiului Bistrita

Centru de noapte si cazare pentru persoane fără adăpost

BN

196.800,00

150

6-NV

3

Municipiul Bistrita — Consiliul Local al Municipiului Bistrita

Ateliere scoală — Grup scolar forestier

BN

36.080,00

151

6-NV

3

Municipiul Bistrita — Consiliul Local al Municipiului Bistrita

Consolidarea si modernizarea Internatului Colegiului Tehnic „INFOEL"

BN

68.552,00

152

6-NV

3

Municipiul Bistrita - Consiliul Local al Municipiului Bistrita

„Consolidarea si modernizarea Scolii Generale Viisoara — Municipiul Bistrita

BN

60.680,00

153

6-NV

3

Municipiul Bistrita - Consiliul Local al Municipiului Bistrita

Consolidarea si modernizarea clădirii cls. I—IV, „Colegiul National Andrei Muresanu"

BN

66.912,00

154

6-NV

3

Municipiul Bistrita — Consiliul Local al Municipiului Bistrita

Consolidarea si modernizarea atelierelor scolare — Liceul cu program sportiv

BN

24.600,00

155

6-NV

3

Primăria Orasului Sângeorz-Băi

Atelier scolar si CDI la Liceul „Solomon Halită" Sângeorz-Băi

BN

82.000,00

156

6-NV

3

Primăria Comunei Bistrita Bârgăului

Reabilitarea Scolii cu clasele I—VIII Bistrita-Bârgăului

BN

49.200,00

157

6-NV

3

Primăria Comunei Budacu de Jos

Reabilitarea Scolii cu clasele I—VIII Jelna

BN

80.360,00

158

6-NV

3

Primăria Comunei Căianu Mic

Reabilitarea si modernizarea Grupului scolar,,!. O Romanul" Căianu Mic

BN

98.400,00

159

6-NV

3

Primăria Comunei Rebra

Reabilitarea Scolii de Arte si Meserii Rebra

BN

57.400,00

160

6-NV

2

Consiliul Local Bistrita

Reabilitarea si modernizarea străzilor din zona centrală a Municipiului Bistrita

BN

395.404,00


161

6-NV

5

Primăria Municipiului Dej

Reabilitarea centrului istoric Dej

CJ

1.377.600,00

162

6-NV

3

Consiliul Local Dej

Reabilitarea Colegiului „Andrei Muresanu"

CJ

164.000,00

163

6-NV

3

Consiliul Local Gherla

Modernizarea Colegiului Teoretic „Petru Maior"

CJ

295.200,00

164

7-C

3

Consiliul Local Alba lulia

Reabilitarea si extinderea Căminului de Persoane Vârstnice Alba lulia — serviciu social rezidential de interes regional

AB

262.400,00

165

7-C

4

Primăria Municipiului Făgăras

Extinderea infrastructurii de utilităti publice în Parcul Industrial Făgăras

BV

39.360,00

166

7-C

5

Consiliul Local Săcele

Realizarea de camping si amenajare drum turistic în zona Vaida

BV

352.407,63

167

7-C

5

Primăria Codlea

Reabilitarea zonei istorice Centru a municipiului Codlea

BV

82.000,00

168

7-C

2

Consiliul Local Covasna

Modernizarea Străzii Stefan cel Mare — tronson I

CV

278.800,00

169

7-C

2

Consiliul Judetean Covasna

Reabilitarea DJ 121 Covasna — Zăbala — Cătălina — Târgu Secuiesc km 32+000 — 49+100

CV

278.800,00

170

7-C

2

Consiliul Judetean Covasna

Reabilitarea si consolidarea DJ 113 Târgu Secuiesc — Turia — Bixad km 1+000 — 35+050

CV

442.800,00

171

7-C

5

Consiliul Judetean Covasna

Reabilitarea Ansamblului Muzeului National Secuiesc, Sfântu Gheorghe

CV

754.400,00

172

7-C

5

Consiliul Local Covasna

Reabilitarea infrastructurii în statiunea balneoclimaterică Covasna

CV

1.620.906,96

173

7-C

5

Consiliul Judetean Covasna si Primăria Sfântu Gheorghe

Dezvoltarea infrastructurii si facilitarea accesului în zona turistică Sugas-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe

CV

441.278,41

174

7-C

5

Primăria Comunei Malnas

Amenajarea băilor de agrement Malnas-Băi

CV

936.195,80

175

7-C

3

Consiliul Local Ciumani

Reparatii capitale la Scoala Generală „Kollo Miklos"

HR

52.480,00

176

7-C

3

Consiliul Local Ciceu

Reamenajarea si extinderea Scolii Generale nr. 2 Kâjoni Jânos din Ciceu

HR

47.850,94

177

7-C

5

Consiliul Local Remetea

Reconstructia si repunerea în functiune a băii din comuna Remetea

HR

131.200,00

178

7-C

5

Consiliul Local Gheorgheni

Ecologizarea statiunii turistice Lacu Rosu

HR

888.544,46

179

7-C

5

Consiliul Local Sântimbru

Reabilitarea zonei turistice Sântimbru-Băi

HR

164.000,00

180

7-C

5

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

Amenajarea împrejurimii cetătii Miko

HR

376.697,01

181

7-C

5

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

Îmbunătătirea accesibilitătii si amenajarea zonei turistice Harghita-Băi

HR

328.000,00


Nr.

crt.

Denumirea regiunii

Axa POR

Denumirea beneficiarului

Denumirea proiectului

Localizare/ judet

Suma estimată

pentru proiectare

— lei —

182

7-C

2

Primăria Municipiului Târgu-Mures

Prelungirea Căii Sighisoarei în doua directii — legătura cu DN 13 si DN 15 (6 km)

MS

984.000,00

183

7-C

3

Consiliul Local Miercurea Nirajului

Reabilitarea, modernizarea si extinderea clădirilor la scolile primare din satul Mosuni, satul Lăureni si Scoala Primară Sântandrei, str. Sântandrei

MS

222.876,00

184

7-C

3

Consiliul Local Deda

Reabilitarea scolii din Comuna Deda

MS

24.600,00

185

7-C

3

Consiliul Local Târnăveni

Reabilitarea Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoală prin Strada 1 Iunie

MS

34.440,00

186

7-C

3

Primăria Comunei Gurghiu

Reabilitarea ansamblului clădirii Scoala Silvică — clădirea veche

MS

116.932,00

187

7-C

2

Consiliul Judetean Mures

Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Mărgherani Sărăteni

MS

564.816,00

188

7-C

3

Consiliul Local Râciu

Reparatie capitală si modernizare la scolile Ulies si Sânmărtinu de Câmpie

MS

46.740,00

189

7-C

3

Primăria Comunei Livezeni

Extinderea Scolii primare Sânisor

MS

24.764,00

190

7-C

5

Consiliul Judetean Mures

Reabilitarea Muzeului de Stiintele Naturii

MS

155.800,00

191

7-C

5

Primăria Municipiului Târgu-Mures

Modernizarea si reamenajarea spatiilor publice de agrement Platoul Cornesti

MS

817.871,28

192

7-C

5

Consiliul Local Sovata

Drumul Sării Sovata Praid

MS

852.800,00

193

7-C

2

Consiliul Judetean Sibiu

Modernizarea DJ 105 G Sadu—Râu Sadului— Sadurel km 21+250 — 41+425

SB

476.609,91

194

7-C

3

Consiliul Local Bruiu

Dezvoltarea infrastructurii educationale în scoala cu clasele I—VIII Bruiu

SB

41.000,00

195

7-C

3

Consiliul Local Dumbrăveni

Liceul Teoretic Dumbrăveni, reabilitare si dotare corp 1,2,4 si extindere corp 1

SB

74.101,43

196

7-C

3

Primăria Comunei Brădeni

Reabilitarea Scolii Generale Brădeni, reabilitare si extindere scoli

SB

41.771,01

197

7-C

3

Consiliul Judetean Sibiu

Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului nr.1 al Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Sibiu

SB

328.000,00

198

7-C

3

Primăria Comunei Turnu Rosu

Reparatii scoală si amenajare centrală termică

SB

131.954,56

199

7-C

3

Consiliul Judetean Sibiu

Extinderea si dotarea Unitătii de Asistentă Medico-Socială Săliste

SB

108.848,11

200

7-C

5

Primăria Agnita

Restaurarea centrului istoric al orasului Agnita

SB

410.000,00

201

7-C

5

Primăria Agnita

Reamenajarea Parcului Natural Steinberg

SB

200.736,00

202

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Traseul Luminii

B

328.000,00

203

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Reabilitarea si consolidarea Muzeului „Dr. Nicolae Minovici"

B

164.000,00

204

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Conservarea si restaurarea clădirii „Casa Cesianu"

B

164.000,00

205

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Arcul de Triumf

B

663.586,43

206

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Conservarea si restaurarea clădirii - Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu"

B

164.000,00

207

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Conservarea si restaurarea „Casei Tătărăscu"

B

164.000,00

TOTAL

 

 

 

 

 

105.018.655,32

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2008

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cofinantarea în valoare de 132.000 lei pentru Centrul European al Consumatorilor România, din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din România, pe anul 2008.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinantării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, capitolul bugetar 43.10 „Subventii de la alte administratii”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociatii si fundatii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 155.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că jucăriile magnetice puse pe piată sau puse la dispozitie pe piată includ avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate si sigurantă

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în conformitate cu Decizia Comisiei Europene 2008/329/CE din 21 aprilie 2008, prin care se solicită statelor membre să se asigure că jucăriile magnetice puse pe piată sau puse la dispozitie pe piată includ avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate si sigurantă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L114/90-93 din 26 aprilie 2008,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

1. jucărie magnetică - o jucărie care contine sau constă în unul sau mai multi magneti ori în una sau mai multe componente cu formă si dimensiuni ingerabile si care sunt accesibile copiilor;

2. jucărie - orice produs sau material creat ori destinat în mod evident utilizării de către copiii sub 14 ani pentru a se juca;

3. de formă sau mărime ingerabilă - care încape în întregime în cilindrul pentru părti mici definit în standardul EN 71-1:2005;

4. accesibil copiilor - care se poate misca liber sau poate fi separat de jucărie în conditii normale sau rezonabil previzibile de utilizare de către copii, chiar dacă la origine a fost continut, integrat sau încastrat în jucărie;

5. punere la dispozitie pe piată - livrarea unei jucării magnetice pentru distribuire, consum sau utilizare pe piata comunitară pe parcursul unei activităti comerciale în schimbul unei plăti sau gratuit;

6. punere pe piată - a face disponibilă pentru prima dată o jucărie magnetică pe piata comunitară;

7. retragere - orice măsură destinată prevenirii distributiei, expunerii si oferirii.

Art. 2. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi puse pe piată sau puse la dispozitie pe piată doar jucăriile magnetice ce vor avea afisat un avertisment cu următorul text:

a) „Atentie! Această jucărie contine magneti sau componente magnetice. Magnetii care se lipesc unul de celălalt sau se atasează de un obiect metalic în interiorul corpului uman pot provoca accidente grave sau mortale. Cereti imediat asistentă medicală în cazul în care magnetii sunt înghititi sau inhalati”; sau

b) un text echivalent cu cel de la lit. a), usor de înteles, care transmite în mod clar acelasi continut.

(2) Avertismentul trebuie să fie prezentat într-un mod clar, vizibil si lizibil, afisat la vedere pe ambalaj sau atasat de jucăria magnetică, astfel încât să fie vizibil pentru consumator la punctul de vânzare.

(3) Avertismentul trebuie să fie prezentat în limba română.

Art. 3. - (1) Începând cu 21 iulie 2008, jucăriile magnetice care nu afisează avertismentul prevăzut la art. 2 sunt excluse de la punerea pe piată sau punerea la dispozitie pe piată.

(2) Începând cu 21 iulie 2008, jucăriile magnetice care nu afisează avertismentul prevăzut la art. 2 si sunt puse la dispozitie pe piată sunt retrase de pe piată si consumatorii sunt informati în mod corespunzător asupra riscului.

(3) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor informează imediat Comisia Europeană cu privire la măsurile luate, în conformitate cu art. 12 din Directiva 2001/95/CE.

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va transmite Comisiei Europene informatii privind adoptarea prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin se aplică până la data de 21 aprilie 2009.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 21 iulie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

 

Bucuresti, 19 mai 2008.

Nr. 161.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N./5.415 din 21 mai 2008,

având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) Se completează Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România cu preturile produselor nou-avizate/reavizate în perioada ianuarie 2008-30 aprilie 2008”.

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Se completează Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată cu preturile de decontare stabilite în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare”.

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Preturile cu ridicata maximale, precum si preturile cu amănuntul maximale, prevăzute în editia a XXV-a a Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, sunt valabile până la data de 30 iunie 2008.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2008.

Art. III. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare, Catalog editia XXIV, până la data de 30 iunie 2008.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 1.016.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008;

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii, planificare si prognoză nr. DGRFPP/250 din 22 aprilie 2008,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1-a-1-j.

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2-a-2-m.

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din unitătile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a-3-j.

(4) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, în vederea decontării lunare si trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a-4-e.

(5) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a-5-b.

(6) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală de recuperarereabilitare a sănătătii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 6-a.

(7) Formularele mentionate la alin. (1)-(6) se utilizează împreună cu formularele tipizate de „Factură” fără TVA.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-a-6-a*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, potrivit formularelor aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Formularele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane, pentru persoanele titulare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara membră a Uniunii Europene, numele si prenumele, data nasterii, numărul de identificare a institutiei care a emis cardul european de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare a cardului european de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cardului european de asigurări de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii, în cazul cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 si 92 bis din 6 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare. 

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 23 aprilie 2008.

Nr. 329.


*) Anexele nr. 1-a-6-a se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la

Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.