MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 384         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 mai 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

114. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizatia acordată membrilor din România în Parlamentul European

 

520. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizatia acordată membrilor din România în Parlamentul European

 

115. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

521. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

116. - Lege pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

524. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

517. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior din Ministerul Apărării

 

518. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

458. - Hotărâre privind desemnarea administratorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

505. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Arad

 

506. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Bihor

 

510. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

991. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la testul de selectie de intrare în rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicină de familie, sesiunea iulie 2008

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

74. - Hotărâre privind stabilirea normelor tehnice de repartizare a mandatelor de consilier la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din 1 iunie 2008

 

75. - Hotărâre privind normele tehnice de completare, verificare si circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul sectiilor de votare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizatia acordată membrilor din România în Parlamentul European

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizatia acordată membrilor din România în Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 13 decembrie 2007, cu următoarea completare:

- La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2008, se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului de credite prevăzut la alin. (1), modificările intervenite în volumul si în structura bugetului de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2008.

Nr. 114.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizatia acordată membrilor din România în Parlamentul European

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizatia acordată membrilor din România în Parlamentul European si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2008.

Nr. 520.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2008.

Nr. 115.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2008.

Nr. 521.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) ca urmare a plângerii depuse de organizatii neguvernamentale specializate în protejarea drepturilor omului, a drepturilor femeii si copilului.”

 

Acestă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 mai 2008.

Nr. 116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 mai 2008.

Nr. 524.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 mai 2008 domnul general-maior Chirănescu Cristian-Dan Ion trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 mai 2008.

Nr. 517.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Simona Corlan-Ioan se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statul Burkina Faso.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 mai 2008.

Nr. 518.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea administratorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 lit. a) si al art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale este desemnat până la data de 31 decembrie 2008 administrator al Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, denumit în continuare SNUAU.

(2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale administrează, exploatează, întretine si dezvoltă SNUAU în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă.

Art. 2. - (1) În vederea asigurării furnizării informatiei de localizare a apelantului către SNUAU, contributia Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei la bugetul de stat se suplimentează, pentru anul 2008, cu valoarea de 11 milioane lei.

(2) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei va vira contributia la bugetul de stat în două transe anuale egale, având termene limită datele de 30 martie si, respectiv, 30 septembrie ale fiecărui an.

(3) Pentru anul 2008, prima transă se va vira în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu aplicarea prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2008.

Art. 3. - (1) Bunurile care compun SNUAU, astfel cum este definit la art. 3 lit. s) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2008, sunt în patrimoniul Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, administratorul SNUAU având cu privire la acestea dreptul de a le exploata si obligatia de a le întretine si dezvolta.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transferă din domeniul privat al statului si în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, după îndeplinirea de către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei a obligatiilor de plată asumate prin biletele la ordin emise, în vederea finantării SNUAU, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, întretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru înfiintarea unei activităti pe lângă Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantată integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 7 martie 2003.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Borbély Károly

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 458.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 500 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Arad, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Arad pentru realizarea obiectivului „Construirea sediului Comunitătii Regionale Penticostale Arad, judetul Arad”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 505.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 340 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Bihor, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului pentru Biserica Penticostală nr. 7 Filadelfia, în vederea finalizării lucrărilor de amenajare a Cimitirului confesional din Oradea.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 506.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2008, cu suma de 15.000 mii lei, pentru construirea si repararea unor lăcasuri de cult, pentru achizitionarea de imobile necesare desfăsurării activitătii unitătilor de cult, cheltuieli de întretinere si functionare si pentru sustinerea activitătii de asistentă socială si pentru restaurarea bunurilor din patrimoniul cultural national mobil apartinând cultelor religioase recunoscute din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 510.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unitătilor de cult care vor beneficia de fonduri pentru construirea si repararea unor lăcasuri de cult

 

- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

1

Parohia Ortodoxă Alba lulia Centru II

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000

2

Parohia Ortodoxă Alba lulia Tolstoi

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

15.000

3

Parohia Ortodoxă Ţelna, Ighiu

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

5.000

4

Parohia Ortodoxă Stremt, Stremt

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

15.000

5

Parohia Ortodoxă Rădesti, Rădesti

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000

6

Parohia Ortodoxă Ciumbrud, Aiud

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

5.000

7

Parohia Ortodoxă Uioara de Sus, Ocna Mures

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

5.000

8

Parohia Ortodoxă Veseus, Jidvei

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000

9

Parohia Ortodoxă Iclod, Sâncel

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

7.500

10

Parohia Ortodoxă Buceredea Grânoasă, Buceredea Grânoasă

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000

11

Parohia Ortodoxă Jidvei, Jidvei

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

5.000

12

Parohia Ortodoxă Daia Romană, Daia Romană

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000

13

Parohia Ortodoxă Vingard, Spring

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

5.000

14

Parohia Ortodoxă Sebes V

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

15.000

15

Parohia Ortodoxă Sohodol, Sohodol

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

16

Parohia Ortodoxă Posaga de Jos, Posaga

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

17

Parohia Ortodoxă Arieseni, Arieseni

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

10.000

18

Parohia Ortodoxă Ocna Mures III, Ocna Mures

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

10.000

19

Parohia Ortodoxă Mihalt II, Mihalt

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

10.000

20

Parohia Ortodoxă Dostat, Dostat

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

21

Parohia Ortodoxă Alba lulia Sf. Ecaterina

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

15.000

22

Parohia Greco-Catolică Aiud

Alba

Arhiepiscopia Greco-Catolică Blaj

10.000

23

Parohia Ortodoxă Unirea I, Unirea

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

24

Parohia Ortodoxă Stâna de Mures, Noslac

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

25

Parohia Ortodoxă Biia, Sona

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

26

Parohia Greco-Catolică Cetatea de Baltă, Cetatea de Baltă

Alba

Arhiepiscopia Greco-Catolică Blaj

10.000

27

Parohia Ortodoxă Sălistea, Sălistea

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

28

Parohia Ortodoxă Coslariu, Sîntimbru

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

10.000

29

Parohia Ortodoxă Valea Dobrii, Bistra

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

7.500

30

Parohia Ortodoxă Tibru, Cricău

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

31

Parohia Ortodoxă Loman, Săsciori

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

10.000

32

Parohia Ortodoxă Livezile, Livezile

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

10.000

33

Parohia Ortodoxă Lăzesti, Scărisoara

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

7.500

34

Parohia Ortodoxă Scărisoara, Scărisoara

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

7.500

35

Parohia Ortodoxă Gîrde, Bistra

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

36

Parohia Ortodoxă Reciu, Gîrbova

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba lulia

5.000

37

Biserica Ortodoxă Zimbru

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

20.000

38

Biserica Ortodoxă Gurba

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

15.000

39

Biserica Ortodoxă Zimand

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

10.000

40

Biserica Ortodoxă Brazii

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

10.000

41

Biserica Ortodoxă Dezna

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

10.000

42

Biserica Ortodoxă Seleus

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

10.000

43

Biserica Ortodoxă Ranusa

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

15.000

44

Biserica Ortodoxă Seitin

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

15.000

45

Biserica Ortodoxă Ususau

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

7.000

46

Biserica Ortodoxă Nadab

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

15.000

47

Biserica Ortodoxă Micalaca Veche II

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

25.000

48

Biserica Ortodoxă Faleza Sud

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

20.000

49

Biserica Ortodoxă Micalaca Noua Zona 300

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

18.000

50

Biserica Greco-Catolică Siria

Arad

Episcopia Greco-Catolică Lugoj

7.000

51

Parohia Ortodoxă Groseni Filia Barzesti

Arad

Episcopia Ortodoxă Arad

12.000

52

Biserica Greco-Catolică Simand

Arad

Episcopia Greco-Catolică Lugoj

7.000

53

Parohia Sf Gherase si Sf Nicolae Micesti

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

30.000

54

Mănăstirea Glavacioc Buna Vestire

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

30.000

55

Mănăstirea Văleni-Bolnita, Sălatrucu

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

30.000

56

Parohia Brătesti, Hramul Nasterea Sf loan Botezătorul

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

30.000

57

Parohia înăltarea Domnului Posada, Curtea de Arges

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

10.000

58

Parohia Sf Nicolae, Sf Cuvioasa Paraschiva si Sf Filofteia, Pietrosani, Bădesti

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

10.000

59

Parohia Sf Apostol Toma Pitesti

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

10.000

60

Parohia Visoi Sf Gheorghe si Sfintii Apostoli, Câmpulung Muscel

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

10.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

61

Parohia Valea Mare, Pravăt

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

30.000

62

Parohia Poiana Lacului

Arges

Episcopia Ortodoxă Arges

10.000

63

Parohia Sfantul Dumitru Bacău

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

50.000

64

Biserica Sf. împărati Constantin si Elena Comanesti

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

65

Parohia Sf. Gheorghe, Blăgesti

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

66

Parohia Sf. Arh. Mihail si Gavriil, Gârleni

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

67

Parohia Romano-Catolică Damienesti

Bacău

Episcopia Romano-Catolică lasi

10.000

68

Schitul Poiana Ciresului, Helegiu

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

69

Parohia Sf. Arh. Mihail si Gavriil, Itesti

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

70

Parohia Sf. Imp. Constantin si Elena, Hemeius

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

71

Parohia Sf. Imp. Constantin si Elena, Horgesti

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

72

Parohia Sf. Arh. Mihail si Gavriil, Izvoru Berheciului

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

73

Parohia Sf. Imp. Constantin si Elena, Lipova

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

74

Parohia Romano-Catolică Luizi Călugăra

Bacău

Episcopia Romano-Catolică lasi

10.000

75

Parohia Romano-Catolică Negri

Bacău

Episcopia Romano-Catolică lasi

10.000

76

Parohia Sfânta Măria Oncesti

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

77

Parohia Romano-Catolică Parincea

Bacău

Episcopia Romano-Catolică lasi

10.000

78

Parohia Romano-Catolică Prăjesti

Bacău

Episcopia Romano-Catolică lasi

10.000

79

Parohia Romano-Catolică Sărata

Bacău

Episcopia Romano-Catolică lasi

10.000

80

Parohia Ortodoxă Măgura

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

81

Parohia Romano-Catolică Nicolae Balcescu

Bacău

Episcopia Romano-Catolică lasi

10.000

82

Parohia Sf. Arh. Mihail si Gavriil Beresti Bistrita

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

83

Parohia Sf. Paraschiva, Filipeni

Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

10.000

84

Parohia Ortodoxă Sf. Ap. Andrei Oradea

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

85

Parohia Ortodoxă Sf. Sebastian Oradea

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

86

Parohia Ortodoxă Stei

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

87

Parohia Ortodoxă Nr. 1 Salonta

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

88

Parohia Ortodoxă Alesd II, Alesd

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

89

Biserica Crestină Baptistă Hinchiris, comuna Lazuri de Beius

Bihor

Cultul baptist

4.000

90

Parohia Ortodoxă Hinchiris, comuna Lazuri de Beius

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

91

Parohia Ortodoxă Cusuis, comuna Lazuri de Beius

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000

92

Parohia Ortodoxă Burda, comuna Budureasa

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

93

Biserica Penticostală Budureasa — Grui, comuna Budureasa

Bihor

Cultul penticostal

4.000

94

Parohia Ortodoxă Cihei, comuna Sanmartin

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

95

Parohia Ortodoxă Haieu, comuna Sanmartin

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

96

Parohia Ortodoxă Rontau, comuna Sanmartin

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

97

Parohia Ortodoxă Corbesti, comuna Ceica

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000

98

Parohia Ortodoxă Ceisoara, comuna Ceica

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000

99

Biserica Penticostală Emanuel Dobresti, comuna Dobresti

Bihor

Cultul penticostal

4.000

100

Biserica Baptistă Cornisesti, comuna Dobresti

Bihor

Cultul baptist

4.000

101

Parohia Ortodoxă Topa de Sus, comuna Dobresti

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

102

Parohia Ortodoxă Marghita

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000

103

Parohia Ortodoxă Meziad, comuna Remetea

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

104

Parohia Ortodoxă Dragoteni, comuna Remetea

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

105

Parohia Ortodoxă Cociuba Mica, comuna Pietroasa

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

106

Parohia Ortodoxă Chiscau, comuna Pietroasa

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

107

Parohia Ortodoxă Gurani, comuna Pietroasa

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

108

Parohia Ortodoxă Cotiglet, comuna Ceica

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000

109

Parohia Ortodoxă Rosia, comuna Rosia

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

110

Parohia Ortodoxă Chijic, comuna Copăcel

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000

111

Parohia Ortodoxă Boianu Mare, comuna Boianu Mare

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

112

Parohia Ortodoxă Suiug, comuna Abram

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

4.000

113

Parohia Ortodoxă Serghis, comuna Varciorog

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

114

Biserica Penticostală Emanuel Serghis, comuna Varciorog

Bihor

Cultul penticostal

4.000

115

Parohia Ortodoxă Ineu, comuna Ineu

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

116

Biserica Penticostală Poienii de Sus, comuna Buntesti

Bihor

Cultul penticostal

4.000

117

Parohia Ortodoxă Sudrigiu, comuna Rieni

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

118

Parohia Ortodoxă Mierlau, comuna Hidiselul de Sus

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

119

Parohia Ortodoxă Cabesti, comuna Cabesti

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

120

Parohia Ortodoxă Goila, comuna Cabesti

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

7.000

121

Parohia Ortodoxă Bălaia, comuna Tileagd

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

4.000

122

Parohia Ortodoxă Livada, comuna Nojorid

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

6.000

123

Parohia Ortodoxă Les, comuna Nojorid

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

4.000

124

Parohia Ortodoxă Nucet

Bihor

Episcopia Ortodoxă Oradea

5.000

125

Parohia Ortodoxă Bistrita — Hram Sf. loan Botezătorul

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

126

Parohia Ortodoxă Măgura llvei — Hram Nasterea Maicii Domnului

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

20.000

127

Parohia Ortodoxă Romuli — Hram Sf. loan Botezătorul

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

20.000

128

Parohia Ortodoxă llva Mare II

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

20.000

129

Parohia Ortodoxă Lesu II

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

130

Mănăstirea Ortodoxă Piatra Fantanele, comuna Tiha Bargaului - Hram Sf. Mărie Mică

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

131

Parohia Ortodoxă Romana Dipsa, comuna Galatii Bistritei - Hram Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

132

Parohia Ortodoxă Tureac, comuna Tiha Bargaului -Hram Sf. Apostoli Petru si Pavel

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

133

Parohia Greco-Catolică Nasaud -Hram Sf. Nicolae

Bistrita-Năsăud

Episcopia Greco-Catolică Cluj

10.000

134

Parohia Ortodoxă Chetiu, comuna Chiochis -Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

135

Parohia Ortodoxă Sieut - Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

136

Parohia Ortodoxă Malut, comuna Branistea -Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

5.000

137

Parohia Ortodoxă Nuseni - Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

5.000

138

Parohia Ortodoxă Bozies, comuna Chiochis - Hram Nasterea Maicii Domnului

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

5.000

139

Parohia Ortodoxă Chirales, comuna Lechinta - Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

140

Parohia Ortodoxă Taure, comuna Nimigea

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000


- lei-

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

141

Parohia Ortodoxă Poiana llvei

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

20.000

142

Parohia Ortodoxă Micestii de Câmpie — Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

143

Parohia Ortodoxă Prundu Bargaului II — Hram Sf. Nicolae

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

144

Parohia Ortodoxă Sieu — Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

145

Parohia Ortodoxă Tarlisua — Hram Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

146

Parohia Ortodoxă Silivasu de Câmpie -Hram Sf. loan Botezătorul

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

5.000

147

Parohia Ortodoxă Teaca — Hram Sf. Treime

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

148

Parohia Ortodoxă Budesti — Hram Sf Arhangheli Mihail si Gavril

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

149

Parohia Ortodoxă Dorolea, Corn. Livezile — Hram Pogorârea Sf. Duh

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

150

Parohia Ortodoxă Liviu Rebreanu, Protopopiatul Nasaud — Hram Sf. Dumitru

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

151

Parohia Ortodoxă Halmasau, comuna Spermezeu — Hram Sf. Apostoli Petru si Pavel

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

152

Parohia Ortodoxă Telciu — Hram Sf. Nicolae

Bistrita-Năsăud

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

10.000

153

Protopopiatul Darabani

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

20.000

154

Parohia Darabani Sf. împărati Constantin si Elena

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

20.000

155

Parohia Darabani, loc. Esanca, Sf. Treime

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

156

Parohia Darabani, loc. Lismanita, Sf. Ilie

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

20.000

157

Parohia Darabani, loc. Teioasa, Sf. Voievozi

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

158

Parohia Saveni, loc. Bodeasa, Sf. Cuvioasa Parascheva

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

159

Parohia Saveni, loc. Bozieni, Nasterea Maicii Domnului

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

160

Parohia Saveni, loc. Chiscăreni, Sf. împărati Constantin si Elena

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

15.000

161

Parohia Saveni, loc. Petricani, Sf. Dumitru

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

162

Parohia Sulita, loc. Cheles, Sf. loachim si Ana

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

30.000

163

Parohia Sf. împărati, Tudora

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

100.000

164

Parohia Flamanzi, loc. Nicolae Balcescu 2, Sf. Trei Ierarhi

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

20.000

165

Parohia Botosani, Sf. Gheorghe

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

20.000

166

Parohia Dorohoi, Sf. Nicolae

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

167

Parohia Dorohoi, Sf. Vineri

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

168

Parohia Dorohoi, Sf. Ilie

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

169

Parohia Dorohoi, învierea Domnului

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

170

IParohia Dorohoi, Sf. împărati Constantin si Elena

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

171

Parohia Dorohoi, loc. Trestiana, Nasterea Maicii Domnului

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

172

Parohia Dorohoi, loc. Sat Nou

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

173

Parohia Saveni, Sf. Gheorghe

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

10.000

174

Parohia Saveni, Sf. Nicolae

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

175

Parohia Saveni, loc. Sat Nou, Sf. Nicolae

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

5.000

176

Parohia Todireni, loc. Cernesti, Sf. Nicolae

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

10.000

177

Parohia Flamanzi, loc. Nicolae Balcescu 1, Sf. Nicolae

Botosani

Arhiepiscopia Ortodoxă lasi

15.000

178

Biserica Ortodoxă Teliu-Vale

Brasov

Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu

150.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

179

Schitul Nasterea Maicii Domnului — Sinea Veche

Brasov

Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu

150.000

180

Parohia Ortodoxă Sf. Dimitrie Cel Nou — Brăila Sos. Rm. Sărat Nr. 71—73

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

181

Parohia Ortodoxă Sf. Ap. Andrei — Brăila, Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 1

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

182

Parohia Ortodoxă Sf. Spiridon Nou, Sos. Buzăului Nr. 15

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

183

Parohia Ortodoxă Sf. Treime — Radu Negru, Sos. Buzăului Nr. 117

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

184

Parohia Ortodoxă Sf. împărati Constantin si Elena, Str. Scolilor Nr. 38 Bis

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

185

Parohia Ortodoxă Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil — Romanu, Corn. Romanu

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

186

Parohia Ortodoxă Nasterea Maicii Domnului, Aleea învătătorilor Nr. 1

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

187

Parohia Ortodoxă Cuvioasa Parascheva, Str. Mihai Bravu Nr. 10

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

188

Parohia Adormirea Maicii Domnului, Str. Zidari Nr. 5

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

189

Parohia Nasterea Maicii Domnului, Cartier Pisc

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

190

Parohia Ovidenia, Str. Ghe. Munteanu Murgoci Nr. 73

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

191

Parohia Sfântul Dimitrie Cel Nou, Sos. Rm. Sărat Nr. 71—73

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

192

Parohia Sf. Gheorghe, Str. G-ral Eremia Grigorescu

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

15.000

193

Parohia Sf. loan Botezătorul — Făurei

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

17.500

194

Parohia Sf. Petru — Brăila

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

17.500

195

Parohia Sf. Arh. Mihail si Gavril — Brăila

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

17.500

196

Parohia Sf. Trei Ierarhi — Surdila Greci

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

17.500

197

Parohia Sfânta Măria Mare — Scortaru Nou

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

17.500

198

Parohia Sf. Ap. Petru si Pavel, Sat Gurguieti, Corn. Scortaru Nou

Brăila

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

17.500

199

Biserica Tabacari, Str. Toporasi

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

100.000

200

Biserica Sfantul Elefterie, Str. Sf. Elefterie

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

100.000

201

Biserica Belvedere, Sf. Ap. Petru si Pavel

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

202

Parohia Adormirea Maicii Domnului — Flămânda, Bucuresti, Str. Olimpului Nr. 17

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

203

Parohia Sf. Andrei

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

204

Parohia Parc Ghencea II

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

205

Parohia Militari II

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

206

Parohia Sf. Alexie, Bucuresti, Str. Serban Vodă Nr. 123

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

207

Parohia Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul — Sf. Ilie Rahova, Str. George Georgescu Nr. 17—19

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

208

Parohia Sf. Ier. Nicolae — Sf. Nicolae Brosteni

Bucuresti

Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti

50.000

209

Parohia Valea Viei — Biserica Sf. Arh. Mihail Si Gavriil

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

20.000

210

Parohia Dedulesti

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

15.000

211

Parohia Alexandru Odobescu

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

10.000

212

Parohia Ursoaia, Biserica Sf. Constantin si Elena

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

213

Parohia Rusavătu, Biserica Adormirea Maicii Domnului

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

214

Parohia Robească

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.000

215

Parohia Mosesti

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

8.000

216

Schitul Ciobănoaia

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

12.500

217

Parohia Sf. Arh. Mihail si Gavriil, Măruntisu, Pătârlagele

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

20.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

218

Parohia Siriu — Biserica Pogorârea Duhului Sfânt si Sf. Gheorghe

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

15.000

219

Parohia Calvini

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

15.000

220

Parohia Brăiesti

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

5.000

221

Parohia Dealul Viei

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

12.500

222

Parohia Negosina

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

223

Parohia Gherăseni

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

10.000

224

Parohia Cremenea

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

225

Parohia Nicolesti

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

10.000

226

Nehoiu Biserica Sf. Gheorghe

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

20.000

227

Parohia CA. Rosetti

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

228

Parohia Lunca

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

229

Parohia Sf. Spiridon Buzău

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

15.000

230

Parohia Tigoiu, Corn. Podgoria

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

10.000

231

Parohia Câmpulungeanca, Corn. Mărgăritesti

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

10.000

232

Parohia Valea Sălciei

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

5.000

233

Parohia Clondiru, Corn. Ulmeni

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

234

Parohia Ulmeni

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

235

Parohia Pârscov de Sus, Corn. Pârscov

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

10.000

236

Parohia Pardosi, corn. Pardosi

Buzău

Episcopia Ortodoxă Buzău

7.500

237

Catedrala Episcopală Ortodoxă învierea Domnului, Mun. Caransebes

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

50.000

238

Biserica Ortodoxă Sf. loan Botezătorul, Mun. Caransebes

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

239

Biserica Ortodoxă Pogorârea Sf. Duh, Mun. Caransebes

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

240

Biserica Baptistă Sfânta Treime, Mun. Caransebes

Caras-Severin

Cultul baptist

10.000

241

Biserica Ortodoxă Sf. loan Evanghelistul, Borlovenii Vechi, Corn. Prigor

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

242

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Sat laz, Corn. Obreja

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

243

Biserica Ortodoxă înăltarea Domnului, Corn. Armenis

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

244

Biserica Ortodoxă înăltarea Domnului, Corn. Eftimie Murgu

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

245

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Corn. lezeris

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

246

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Sat Soceni, Corn. Ezeris

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

247

Biserica Ortodoxă înăltarea Domnului, Corn. Vermes

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

248

Biserica Ortodoxă Sf. Prooroc Ilie, Sat Valea Timisului, Corn. Buchin

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

249

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Sat Comorâste, Corn. Forotic

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

250

Biserica Ortodoxă Sf. Petru, Sat Rusca Teregova, Corn. Teregova

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

251

Biserica Ortodoxă învierea Domnului, Sat Cuptoare, Corn. Cornea

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

252

Biserica Ortodoxă Sf. Pr. Ilie, Corn. Bucosnita

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

5.000

253

Biserica Ortodoxă înăltarea Domnului, Corn. Bozovici

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

254

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Sat Vălisoara, Corn. Bucosnita

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

255

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Corn. Ocna de Fier

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

256

Biserica Ortodoxă Sf. Gheorghe, Corn. Dognecea

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

257

Biserica Ortodoxă Schimbarea La Fată, Mun. Resita

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

20.000

258

Biserica Ortodoxă Sf. Petru si Pavel, Corn. Goruia

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

259

Schitul Nasterea Maicii Domnului, Sat Petrosnita, Corn. Bucosnita

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

5.000

260

Biserica Ortodoxă Sf. Ierarh Nicolae, Oras Bocsa

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

10.000

261

Biserica Romano-Catolică Sf. Măria, Oras Bocsa

Caras-Severin

Episcopia Romano-Catolică Timisoara

10.000

262

Schitul Piatra Scrisă, Corn. Armenis

Caras-Severin

Episcopia Ortodoxă Caransebes

20.000

263

Parohia Ortodoxă Nasterea Sfântului loan

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

264

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

265

Parohia Ortodoxă Radu Negru

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

266

Parohia Ortodoxă Sf. Ier. Nicolae

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

267

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

268

Parohia Ortodoxă Sf. Ier. Nicolae

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

269

Parohia Ortodoxă Sfintii împărati Constantin si Elena — Borcea

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

270

Parohia Ortodoxă Sf. Ier. Nicolae — Borcea

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

271

Parohia Ortodoxă Sf. Ilie — Sat Pietroiu

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

272

Parohia Ortodoxă Sf. Ier. Nicolae — Rasa

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

273

Parohia Ortodoxă Sf. Ier. Nicolae — Bogata

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

274

Parohia Ortodoxă Stancea

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

275

Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

276

Parohia Ortodoxă Fundeni

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

277

Parohia Ortodoxă Dilga

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

278

Parohia Ortodoxă Sohatu

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

279

Parohia Ortodoxă Valea Stânii

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

280

Parohia Ortodoxă Nana

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

281

Parohia Ortodoxă Curcani

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

282

Parohia Ortodoxă Mihai Viteazu

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

283

Parohia Ortodoxă Vlad Ţepes

Călărasi

Episcopia Ortodoxă Slobozia

14.500

284

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil Apahida

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

285

Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil Aschileu Mic, Aschileu Mare

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

286

Biserica Ortodoxă Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil Giula, Borsa

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

287

Biserica Ortodoxă Salicea, Câtcău

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

288

Biserica Ortodoxă Lujerdiu, Cornesti

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

289

Biserica Ortodoxă Paglisa, Dăbâca

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

290

Biserica Ortodoxă Sucutard, Geaca

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

291

Biserica Ortodoxă Agris, lara

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

292

Biserica Ortodoxă Răchitele, Mărgău

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

293

Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae Nires, Mica

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

294

Biserica Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh Panticeu

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

295

Biserica Ortodoxă Sf. Arh. Mihail si Gavriil Sacuieu

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

296

Biserica Ortodoxă Tritenii de Jos

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

297

Biserica Ortodoxă Micesti, Tureni

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

 

- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

298

Biserica Ortodoxă Biserica Ortodoxă Vad

Cluj

Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj

13.000

299

Parohia Sf. Dimitrie Gura Dobrogei, Cogealac

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

30.000

300

Parohia Sf. Petru si Pavel Tariverde, Cogealac

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

30.000

301

Parohia Sf. Parascheva Rimnicu de Jos, Cogealac

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

20.000

302

Parohia Sf. Vasile Cogealac

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

20.000

303

Parohia Sf. Gheorghe Seimenii Mici, Seimeni

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

30.000

304

Parohia Sf. Petru si Pavel Dunărea, Seimeni

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

20.000

305

Parohia Sf. Dimtrie Cel Nou Istria

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

27.000

306

Parohia Sf. împărati Constantin si Elena Corbu de Jos, Corbu

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

20.000

307

Parohia Sf. Cuvioasa Parascheva Corbu de Sus, Corbu

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

20.000

308

Parohia Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil Vadu, Corbu

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

10.000

309

Parohia Sf. Măria Sacele

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

50.000

310

Biserica Sf Măria Bd 1 Mai Constanta

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

3.000

311

Biserica Sf Haralambie Viile, Ion Corvin

Constanta

Arhiepiscopia Ortodoxă Tomis

20.000

312

Parohia Ortodoxă Ciumernic — Corn Sita Buzăului

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

20.000

313

Parohia Ortodoxă Floroaia Mare — Oras Intorsura Buzăului

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

20.000

314

Parohia Ortodoxă Tg. Secuiesc — Mun. Tg Secuiesc

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

15.000

315

Parohia Ortodoxă Nr. 2 , Sf. Gheorghe

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

15.000

316

Parohia Ortodoxă Voinesti — Oras Covasna

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

15.000

317

Sinagogă mun. Sf. Gheorghe

Covasna

Cultul mozaic

5.000

318

Parohia Ortodoxă Zăbala, Corn. Zăbala

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

15.000

319

Parohia Catolică Bixad, Corn. Bixad

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

10.000

320

Parohia Ortodoxă Hăghig, Corn. Hăghig

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

10.000

321

Parohia Ortodoxă Bradet, Oras Intorsura Buzăului

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

10.000

322

Mănăstirea Valea Mare, loc. Barcani

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

30.000

323

Mănăstirea Sita Buzăului, Corn. Sita Buzăului

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

20.000

324

Biserica Nasterea Maicii Domnului, Oras Intorsura Buzăului

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

35.000

325

Biserica Buna Vestire, Sf. Gheorghe — Mun. Sf. Gheorghe

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

15.000

326

Biserica Hramul Sf. Arhangheli Mihail si Gavril — Oras Covasna

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

15.000

327

Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe- Mun. Sf. Gheorghe

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

25.000

328

Biserica Izvorul Tămăduirii Covasna, Oras Covasna — Statiune

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

15.000

329

Parohia Ortodoxă Baraolt, Oras Baraolt

Covasna

Episcopia Ortodoxă Harghita

10.000

330

Biserica Sat Socetu, Corn. Bilciuresti

Dâmbovita

Arhiepiscopia Ortodoxă Târgoviste

100.000

331

Mănăstirea Cobia

Dâmbovita

Arhiepiscopia Ortodoxă Târgoviste

100.000

332

Catedrala Târgoviste

Dâmbovita

Arhiepiscopia Ortodoxă Târgoviste

700.000

333

Centru Eparhial Târgoviste

Dâmbovita

Arhiepiscopia Ortodoxă Târgoviste

400.000

334

Biserica Bunavestire, Corn. Brănesti

Dâmbovita

Arhiepiscopia Ortodoxă Târgoviste

100.000

335

Parohia Sf. Nicodim Craiova

Dolj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

200.000

336

Parohia Grecesti Sf. loan Botezătorul, comuna Valea Standului

Dolj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

100.000

337

Parohia Sf.Maria-Fârtănesti

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

40.000

338

Parohia Adormirea Maicii Domnului Târgu Bujor

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

40.000

339

Parohia Sf.Nicolae Smulti

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

40.000

 

- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

340

Parohia Sf.Nicolae Sat Serbănesti, Liesti

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

40.000

341

Parohia Sf.Mihail si Gavril Branistea

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

40.000

342

Parohia Sf.lmparati Constantin si Elena Scânteiesti

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

50.000

343

Parohia Adormirea Maicii Domnului Tecuci

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

20.000

344

Protoieria Tecuci

Galati

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos

30.000

345

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Adunatii Copăceni, comuna Adunatii Copăceni

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

346

Biserica Sf. Nicolae, Sat Bucsani, comuna Bucsani

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

347

Biserica Sf. Mihail si Gavril, Sat Vadu Lat, comuna Bucsani

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

348

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Golească, comuna Bucsani

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

349

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Obedeni, comuna Bucsani

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

350

Biserica Sf. Dumitru, Sat Podisoru, comuna Bucsani

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

351

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Buturugeni, comuna Buturugeni

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

352

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Pădureni, comuna Buturugeni

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

353

Biserica Sf. Pantelimon, comuna Vedea

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

354

Biserica Sf. Nicolae, comuna Gostinu

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

355

Biserica Sf. Gheorghe, comuna Slobozia

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

356

Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Sat Drăghiceanu, comuna Gogosari

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

357

Biserica Sf. Nicolae, Sat Izvoru, comuna Gogosari

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

358

Biserica Sf. Măria, Sat Vieru, comuna Putineiu

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

359

Biserica Sf. loan Botezătorul, comuna Malu

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

360

Biserica Sf. Cuvioasa Paraschiva, Sat Pietrisu,

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

361

Biserica Sf. loan, Sat Bila, comuna Schitu

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

362

Biserica Sfintii Mihail si Gavril, Sat Clejani, comuna Clejani

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

363

Biserica Sf. Nicolae, Sat Mârsa, comuna Mârsa

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

364

Biserica Sf. Treime, Sat Poiana Lui Stângă, comuna Vânătorii Mici

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

365

Biserica Sf. Nicolae, Sat Călugăreni, comuna Călugăreni

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

366

Biserica Sf. Cuvioasă Paraschiva, Sat Stoenesti, comuna Stoenesti

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

367

Biserica Sf. Arhangheli Mihail si Gavril, Sat Herăsti, comuna Herăsti

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

368

Biserica Sf. împărati Constantin si Elena, Sat Copaciu, comuna Ghimpati

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

369

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Falastoaca, comuna Comana

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

370

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Grădistea, comuna Comana

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

371

Biserica Sf. Nicolae, Sat Floresti, comuna Floresti-Stoenesti

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

372

Biserica Sf. Nicolae, Sat Stoenesti, comuna Floresti-Stoenesti

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

373

Biserica Sf. Nectarie, Sat Palanca, comuna Floresti-Stoenesti

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000

374

Biserica Cuviosul Lazăr, Sat Prundu, comuna Prundu

Giurgiu

Episcopia Ortodoxă Giurgiu

10.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

375

Parohia Sf. Gheorghe Pades

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

376

Parohia Sf. Ierarh Nicolae Băltisoara-Runcu

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

377

Parohia înăltarea Domnului Valea Mare-Runcu

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

378

Parohia Sf. Voievozi Aninoasa-Groserea

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

379

Parohia Nasterea Maicii Domnului Turceni-Gârbov

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

380

Parohia Nasterea Maicii Domnului Licurici-Frumusei

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

381

Parohia Bumbesti Pitic Adormirea Maicii Domnului

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

382

Parohia Bumbesti Pitic, Poienari, Intrarea In Biserica a Maicii Domnului

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

383

Parohia Dănciulesti, Rădinesti, Sf. Arh. Mihail si Gavril

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

384

Parohia Ţicleni, Răsină, Adormirea Maicii Domnului

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

385

Parohia Ţicleni, Sf. Gheorghe

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

386

Parohia Ţicleni, Tunsi, Adormirea Maicii Domnului

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

387

Parohia Borăscu, Sf. Imp. Constantin si Elena

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

388

Parohia Borăscu, Sf. loan Botezătorul

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

389

Parohia Plopsori, Piscuri, Sf. Imp. Constantin si Elena

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

390

Parohia Plopsori, Brosteni, Sf. Nicolae

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

391

Parohia Plopsoru, Biserica din lemn

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

392

Parohia Plopsoru, Olari, Biserica din lemn

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

393

Parohia Stejari, Sf. Imp. Constantin si Elena

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

394

Parohia Stejari, Piscoiu, Sf. Dumitru

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

10.000

395

Parohia Sf.Nicolae Târgu Jiu

Gorj

Arhiepiscopia Ortodoxă Craiova

100.000

396

Mănăstirea Toplita

Harghita

Episcopia Ortodoxă Harghita

350.000

397

Parohia Ortodoxă Deva VI - Opera

Hunedoara

Episcopia Ortodoxă Arad

35.000

398

Biserica Penticostală Betania

Hunedoara

Cultul penticostal

35.000

399

Biserica Penticostală Muntele Sionului

Hunedoara

Cultul penticostal

20.000

400

Biserica Crestină după Evanghelie, Deva

Hunedoara

Biserica Crestină după Evanghelie

20.000

401

Parohia Greco-Catolică Deva

Hunedoara

Episcopia Greco-Catolică Lugoj

30.000

402

Biserica Crestină baptistă Sf. Treime

Hunedoara

Cultul baptist

20.000

403

Parohia Sf. Nicolae Deva I

Hunedoara

Episcopia Ortodoxă Arad

35.000

404

Parohia Ortodoxă Română Bunavestire Deva II

Hunedoara

Episcopia Ortodoxă Arad

35.000

405

Parohia Sf. Vasile Deva III

Hunedoara

Episcopia Ortodoxă Arad

35.000

406

Parohia Sf. Apostoli Petru si Pavel Deva V

Hunedoara

Episcopia Ortodoxă Arad

35.000

407

Mănăstirea Sf. Nicolae-Hagieni Corn. M. Kogălniceanu

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

20.000

408

Biserica Izvorul Tămăduirii-Com. Gura lalomitei

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

11.250

409

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Fetesti Gară 2

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

410

Biserica Adormirea Maicii Domnului-Fetesti Gară 2

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

30.000

411

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Fetesti Gară 1

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

412

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae-Fetesti Dudesti

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

413

Biserica Adormirea Maicii Domnului-Fetesti Oras

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

414

Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-Fetestii Noi

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

415

Biserica Sf. Ilie, Protoieria Fetesti

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

416

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae-comuna Burdusani

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

417

Catedrala Episcopală Slobozia, Protoieria Slobozia

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

30.000


- lei -

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia

Suma

418

Mănăstirea Sfintii Voievozi Mihail si Gavriil, Monument Istoric, Protoieria Slobozia

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

15.000

419

Biserica Sfântul Dumitru, Protoieria Slobozia

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

15.000

420

Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Protoieria Slobozia

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

10.000

421

Biserica Piersica, Monument Istoric, Protoieria Slobozia

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia

15.000

422

Catedrala Urziceni, Protoieria Urziceni

Ialomita

Episcopia Ortodoxă Slobozia