MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 mai 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

484. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

485. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Mare Ofiter

 

487. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 370 din 20 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmează a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

 

464. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Galati

 

465. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Galati

 

466. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

473. - Hotărâre privind recunoasterea Societătii de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică

 

478. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum judetean din domeniul public al judetului Galati si din administrarea Consiliului Judetean Galati, respectiv din domeniul public al judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru „Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România” - S.A., si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

482. - Hotărâre privind aprobarea proiectelor selectate si a finantării acestora în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

484. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

87. - Decizie privind aprobarea componentei nominale a Comisiei nationale de autoevaluare Schengen

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

238. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 562/2006 privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului „Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Normă pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 aprilie 2008, domnul general de flotilă aeriană cu o stea Simionescu Ioan Laurentiu trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2008.

Nr. 484.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere pentru contributia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relatiilor de cooperare economică, culturală si politică dintre România si Republica Argentina,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Diplomatic în grad de Mare Ofiter Excelentei Sale domnului Adrian Guillermo Mirson, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Argentina în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2008.

Nr. 485.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, în semn de înaltă apreciere a eforturilor personale pentru desfăsurarea, în spiritul traditiilor poporului nostru, a serviciului religios în beneficiul comunitătii ortodoxe române din Lucca (Italia) si pentru contributia avută la apropierea dintre Biserica Romano-Catolică si Biserica Ortodoxă Română,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria G - Culte, Excelentei Sale Monseniorului Benvenuto Italo Castellani, arhiepiscop romano-catolic de Lucca.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria G - Culte, lui Don Mauro Lucchesi, vicarul pentru ecumenism din cadrul Arhidiecezei de Lucca.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 6 mai 2008.

Nr. 487.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 370

din 20 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Ion Florin Moldovan în Dosarul nr. 1.061/33/2007 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 4 martie 2008, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 13 martie 2008 si apoi pentru data de 20 martie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.061/33/2007, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti. Exceptia a fost ridicată de Ion Florin Moldovan în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea recursului declarat împotriva unei hotărâri a Comisiei superioare de disciplină a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, întrucât instituie calea recursului împotriva hotărârii Comisiei superioare de disciplină a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, fără ca, în prealabil, contestatia împotriva hotărârii Consiliului de disciplină al Camerei executorilor judecătoresti să fi fost judecată în primă instantă de către o instantă judecătorească.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate nu au semnificatia încălcării principiilor constitutionale invocate de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că dispozitiile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti nu contravin principiului egalitătii în fata legii si nici nu îngrădesc dreptul la apărare.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât partea interesată are posibilitatea de a se apăra împotriva acuzatiilor ce i se aduc. De asemenea, aceste dispozitii nu contravin nici principiului egalitătii si nici nu încalcă dreptul la apărare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu următorul cuprins: „(5) Împotriva hotărârii Consiliului de disciplină al Camerei executorilor judecătoresti părtile pot face contestatie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioară de disciplină a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, care judecă în complet de 5 membri. Hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă si poate fi atacată cu recurs la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul profesional.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind principiul egalitătii în fata legii, ale art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la apărare, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate este nemultumit de faptul că hotărârea Comisiei superioare de disciplină a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti (hotărâre emisă ca urmare a solutionării contestatiei împotriva hotărârii Consiliului de disciplină al Camerei executorilor judecătoresti) se poate ataca direct cu recurs la instanta de judecată, omitându-se astfel primul grad de jurisdictie. O astfel de critică de neconstitutionalitate echivalează, în realitate, cu solicitarea de a se completa dispozitiile de lege criticate cu posibilitatea atacării în primă instantă a hotărârii Comisiei superioare de disciplină a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

Or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, „fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Ion Florin Moldovan în Dosarul nr. 1.061/33/2007 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmează a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

 

Situatia extraordinară, prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de adaptare la conditiile socioeconomice existente a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmează a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2008, cu privire la accesul la locuintele sociale, pentru rezolvarea situatiei locative a categoriei sociale reprezentate de persoanele si familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari,

în contextul aplicării cu celeritate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2007.

Având în vedere că programul de constructii de locuinte sociale conform prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2008, a fost pus în aplicare si că a fost deja finalizat în anul 2007 un număr de 747 de locuinte, neadoptarea în regim de urgentă a proiectului de act normativ ar conduce la limitarea accesului la aceste locuinte a chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si, pe cale de consecintă, la agravarea imediată a conditiilor de viată ale acestora.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 42, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Au acces la locuintă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câstigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum si anterior lunii în care se repartizează locuinta.”

2. La articolul 42, alineatul 2 se abrogă.

3. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Locuintele sociale se repartizează de către autoritătile administratiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în conditiile prevederilor prezentului capitol, si de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele si familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I si II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii si văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptătite.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmează a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prevederile alin. (3) se aplică si membrilor familiei persoanelor îndreptătite, care locuiesc si gospodăresc împreună cu acestea.”

2. La articolul 1 alineatul (4), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câstigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum si anterior lunii în care se repartizează locuinta.”

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Marian Petrache,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă cu titlu gratuit, în limita sumei de 105 mii lei, pentru ajutorarea populatiei din judetul Galati, afectată de inundatii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitul desemnat de Institutia Prefectului Judetului Galati.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate se va face în anul 2009, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de Institutia Prefectului Judetului Galati se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto proprii sau ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutia Prefectului Judetului Galati va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului Judetului Galati în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătii de 20.000 litri apă minerală, în limita sumei de 30.000 lei, finantarea realizându-se din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat aprobat pentru anul 2008.

Art. 6. - Se aprobă preluarea fără plată, la rezervele de stat, a cantitătilor de 17 tone motorină si 2 tone benzină acordate populatiei din judetul Dolj ca ajutor umanitar si rămase neutilizate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dézsi Iosif Zoltán

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 464.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Galati

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Apă minerală

litri

20.000

2.

Conserve carne

kg

1.500

3.

Pateuri de ficat

kg

2.000

4.

Ulei rafinat din floarea soarelui

litri

2.000

5.

Zahăr tos

kg

2.000

6.

Lapte praf

kg

500

 

Valoare:

mii lei

105

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) pct. 1 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 1.400 mii lei, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Galati asupra infrastructurii locale.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 465.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor ce se alocă pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Galati

 

Nr. crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

1

Comuna Brăhăşeşti

650

2

Comuna Gohor

250

3

Comuna Munteni

250

4

Comuna Ţepu

250

 

TOTAL judetul Galati:

1.400

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Societătii de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Societatea de Cultură Macedo-Română, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 29, bl. C, sc. B, et. I, ap. 5, sectorul 6, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 473.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, cu suma de 389.000 lei, pentru finantarea cheltuielilor pentru lucrările de reparatii si dotări ale imobilului din cadrul Ambasadei României la Beijing, destinat Casei României, cu ocazia participării României la Jocurile Olimpice de Vară, Beijing, 2008.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Afacerilor Externe si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 466.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drum judetean din domeniul public al judetului Galati si din administrarea Consiliului Judetean Galati, respectiv din domeniul public al judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru „Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România” - S.A., si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unor sectoare de drum judetean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Galati si din administrarea Consiliului Judetean Galati, respectiv din domeniul public al judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către „Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România” - S.A.

(2) Sectoarele de drum judetean prevăzute la alin. (1) se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum judetean prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 478.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum judetean care se preiau din domeniul public al judetului Galati si din administrarea Consiliului Judetean Galati, respectiv din domeniul public al judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru „Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România” - S.A., si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor Nationale

 

Indicativul

vechi

Persoana juridică

de la care se transmit

sectoarele de drum judetean

Persoana juridică

la care se transmit

sectoarele de drum judetean

Lungimea totală

a sectoarelor de drum judetean

si pozitiile kilometrice

Indicativul

Nou

DJ 204

Judetul Galati, din administrarea

Consiliului Judetean Galati

Statul român, în administrarea

Ministerului Transporturilor

5,700 km 33 + 213 – 38 + 913

limita judetului Vrancea – Hanu Conachi

DN 25A

DJ 204

Judetul Vrancea, din administrarea Consiliului

Judetean Vrancea

Statul român, în administrarea

Ministerului Transporturilor

1,063 km 32 + 150 – 33 + 213

Nănesti - limita judetului Galati

DN 25 A

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor selectate si a finantării acestora în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art.6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă proiectele selectate în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, sesiunea 3-31 ianuarie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumelor alocate pentru proiectele selectate se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 482.

 

ANEXĂ

 

PROIECTELE SELECTATE

în sesiunea 3-31 ianuarie 2008, care se finantează din Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 


Nr. crt.

Localitatea

Judetul

Titlul proiectului

Suma alocată

1

Orasul Viseu de Sus

Maramures

Reabilitarea si modernizarea parcului orăsenesc existent din orasul Viseu de Sus

399.219 lei

2

Comuna Bivolari

lasi

Amenajare parc dendrologic localitatea Bivolari

1.000.000 lei

3

Comuna Cornu

Prahova

Amenajare spatii verzi si înfiintarea de locuri dejoacă pentru copii în localitatea Cornu

1.000.000 lei

4

Comuna Schela

Galati

Îmbunătătirea calitătii aerului si a peisagisticii stradale prin cresterea suprafetei spatiului verde intravilan, pe domeniul public, în comuna Schela, judetul Galati

441.559,23 lei

5

Municipiul Constanta

Constanta

Reabilitarea si extinderea spatiilor verzi din zona Tomis I - municipiul Constanta

1.000.000 lei

6

Municipiul Piatra-Neamt

Neamt

Program de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în municipiul Piatra-Neamt

2.000.000 lei

7

Orasul Făget

Timis

Petze & Gropsianova Park

996.666,45 lei

8

Comuna Gugesti

Vrancea

Înfiintare parc zona centru civic Gugesti, judetul Vrancea

1.000.000 lei

9

Municipiul Călărasi

Călărasi

Reamenajare parc prefectură din municipiul Călărasi

550.000 lei

10

Municipiul Satu Mare

Satu Mare

Reabilitare zona agrement Grădina Romei în municipiul Satu Mare

619.267,95 lei

11

Municipiul Slobozia

Ialomita

Reabilitare si extindere Parcul Tineretului, Slobozia

750.000 lei

12

Comuna Buzescu

Teleorman

Amenajare parc comunal

500.000 lei

13

Municipiul Zalău

Sălaj

Parc municipal „Pădure Brădet"

1.465.374,97 lei

14

Municipiul Târgoviste

Dâmbovita

Înfiintare parc municipal Mihai Bravu

798.819,50 lei


Nr. crt.

Localitatea

Judetul

Titlul proiectului

Suma alocată

15

Orasul Buhusi

Bacău

Reamenajarea parcurilor Dendrologic, Centru si a unor spatii verzi aferente ansamblurilor de locuinte din Aleea Şcolii, Str. Tineretului si Str. 1 Mai din orasul Buhusi

400.000 lei

16

Comuna Pestera

Constanta

Reabilitare si extindere parcuri, comuna Pestera, judetul Constanta

500.000 lei

17

Comuna Moldoveni

Neamt

Parcul Tineretului, sat Hociungi, comuna Moldoveni

435.508,10 lei

18

Comuna Mihai Bravu

Giurgiu

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu

498.489 lei

19

Comuna Izvoarele

Prahova

Amenajare parc sat Schiulesti, comuna Izvoarele

881.454,07 lei

20

Comuna Apateu

Arad

Amenajare parc nou în localitatea Berechiu, comuna Apateu

307.386,40 lei

21

Orasul Odobesti

Vrancea

Înfiintare parc zona centru civic, oras Odobesti, judetul Vrancea

1.000.000 lei

22

Orasul Cugir

Alba

Reabilitare si extindere parc public din zona Micro 7 -Cugir

750.000 lei

23

Comuna Petresti

Satu Mare

Parc central de agrement, de studii si sport

500.000 lei

24

Comuna Grumăzesti

Neamt

Parcuri prin „Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti" - comuna Grumăzesti, judetul Neamt

925.558,87 lei

25

Comuna Girov

Neamt

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în satul Girov, comuna Girov, judetul Neamt

697.614,25 lei

26

Municipiul Rosiori de Vede

Teleorman

Îmbunătătirea calitătii mediului prin reabilitarea spatiilor verzi aferente parcului Grădina publică

519.979,87 lei

27

Comuna Ciocănesti

Călărasi

Realizare zonă verde în comuna Ciocănesti

900.000 lei

28

Orasul Chisineu-Cris

Arad

Amenajarea de spatii verzi pe Str. înfrătirii si Str. Gării în localitatea Chisineu-Cris, judetul Arad

500.000 lei

29

Municipiul Turnu Măgurele

Teleorman

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în municipiul Turnu Măgurele, judetul Teleorman (Parc municipal Independentei)

519.327 lei

30

Comuna Valea Călugărească

Prahova

Amenajare peisagistică parc Valea Călugărească

885.142,76 lei

31

Orasul Făurei

Brăila

Înfiintarea unui parc de agrement în orasul Făurei

967.400 lei

32

Comuna Păulesti

Satu Mare

Program national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în comuna Păulesti

685.474 lei

33

Orasul Bragadiru

Ilfov

Amenajare parc nou în orasul Bragadiru, judetul Ilfov

1.000.000 lei

34

Comuna Pericei

Sălaj

Înfiintarea unui parc de recreere în centrul comunei Pericei, judetul Sălaj

430.314 lei

35

Comuna Botoroaga

Teleorman

Amenajare parc Botoroaga

355.915 lei

36

Comuna Castelu

Constanta

Lucrări de amenajare peisagistică fond spatiu verde în localitătile Castelu si Nisipari, comuna Castelu, judetul Constanta

399.882 lei

37

Comuna Voitinel

Suceava

prin programul de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în comuna Voitinel, judetul Suceava

444.320,87 lei

38

Municipiul Pitesti

Arges

Reamenajarea Parcului Tineretului din municipiul Pitesti

631.897 lei

39

Comuna Crevedia Mare

Giurgiu

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu

1.000.000 lei

40

Orasul Miercurea Nirajului

Mures

Cale verde la un oras mai frumos

400.000 lei

41

Comuna Săbăoani

Neamt

Parc comunal - comuna Săbăoani, judetul Neamt

816.471,82 lei

42

Comuna Gottlob

Timis

Parc nou în comuna Gottlob, judetul Timis

500.000 lei

43

Orasul Jimbolia

Timis

Înfiintare parc în orasul Jimbolia, judetul Timis

896.482,75 lei

44

Comuna Ghindari

Mures

Reabilitare si extindere parc central Ghindari

500.000 lei

45

Comuna Cefa

Bihor

Amenajare parc de aproximativ 6.200 m2

282.934,67 lei


Nr. crt.

Localitatea

Judetul

Titlul proiectului

Suma alocată

46

Comuna Bretcu

Covasna

Înfiintarea si extinderea spatiilor verzi din comuna Bretcu, judetul Covasna

483.018 lei

47

Comuna Găiesti

Mures

Amenajare parc în complexul sportiv propus

500.000 lei

48

Comuna Bărăganul

Brăila

Aer curat, mai multă sănătate

624.645 lei

49

Comuna Biertan

Sibiu

Îmbunătătirea calitătii mediului rural din comuna Biertan, judetul Sibiu, prin realizarea parcului Biertan

913.940 lei

50

Comuna Modelu

Călărasi

Îmbunătătirea calitătii mediului în comuna Modelu

1.000.000 lei

51

Orasul Drăgănesti-Olt

Olt

Îmbunătătirea calitătii mediului, realizarea parcului central

895.708,43 lei

52

Orasul Vlăhita

Harghita

Înfiintarea parcului orăsenesc Vlăhita

350.658 lei

53

Comuna Suseni

Harghita

Parc si aliniamente plantate

364.129,53 lei

54

Comuna Boldur

Timis

Parc nou în localitatea Ohaba-Forgaci, Comuna Boldur, judetul Timis

500.000 lei

55

Comuna Banita

Hunedoara

Construire si amenajare parc Banita

431.215,38 lei

56

Orasul Negresti

Vaslui

Gradina publică Negresti

907.123,63 lei

57

Municipiul Curtea de Arges

Arges

Amenajarea parcului „Fântâna Mesterul Manole"

546.199,79 lei

58

Municipiul Caracal

Olt

Îmbunătătirea calitătii mediului prin reabilitarea spatiului verde din parcul „Constantin Poroineanu"

532.651,13 lei

59

Comuna Vărghis

Covasna

Spatiu verde în localitatea Vărghis, judetul Covasna

449.778,68 lei

60

Comuna Cuza Vodă

Călărasi

Parc verde în comuna Cuza Vodă, judetul Călărasi

906.031,71 lei

61

Comuna Atei

Sibiu

Realizare parcuri noi, înfiintare locuri dejoacă si agrement în centrul urbanistic, înfiintare spatii verzi noi în localitătile Atei si Dupus — comuna Atei

247.035,57 lei

62

Municipiul Câmpulung

Arges

Amenajarea peisagistică a parcului Ştefănescu din municipiul Câmpulung

521.188 lei

63

Orasul Cristuru Secuiesc

Harghita

Realizare parc public în orasul Cristuru Secuiesc

950.000 lei

64

Comuna Gioseni

Bacău

Reabilitare si extindere parc existent în localitatea Gioseni, comuna Gioseni

500.000 lei

65

Comuna Sohatu

Călărasi

Reabilitare zonă verde în comuna Sohatu

389.746,10 lei

66

Comuna Halmeu

Satu Mare

Reamenajarea spatiilor verzi din comuna Halmeu, judetul Satu Mare

399.964,95 lei

67

Comuna Panciu

Vrancea

Înfiintare parc central al orasului Panciu

999.035,98 lei

68

Comuna Plenita

Dolj

Amenajare parc comunal nou în localitatea Plenita, judetul Dolj

500.000 lei

69

Municipiul Rădăuti

Suceava

Reabilitare parc în municipiul Rădăuti, judetul Suceava

550.000 lei

70

Municipiul Galati

Galati

Amenajare parc Micro 13, aferent blocuri ANL - str. N. Mantu

1.598.664,68 lei

71

Orasul Valea lui Mihai

Bihor

Modernizare si extindere parc orăsenesc Valea lui Mihai

500.000 lei

72

Comuna Dorobanti

Arad

Înfiintare spatiu verde în comuna Dorobanti

494.331 lei

73

Comuna Rus

Sălaj

Amenajare de parcuri în localitătile Rus si Buzas

250.000 lei

74

Comuna Chichis

Covasna

Zona de agrement

322.649 lei

75

Comuna Munteni

Galati

Amenajare parc zona centrală, comuna Munteni, judetul Galati

667.171,48 lei


Nr. crt.

Localitatea

Judetul

Titlul proiectului

Suma alocată

76

Orasul Lipova

Arad

Reamenajare parc central în localitatea Lipova, judetul Arad

400.000 lei

77

Comuna Cămin

Satu Mare

Amenajare teren de joacă si spatii verzi

314.885,01 lei

78

Comuna lablanita

Caras-Severin

Îmbunătătirea calitătii mediului prin extinderea spatiului verde în lablanita, judetul Caras-Severin

499.656,91 lei

79

Comuna Liesti

Galati

Îmbunătătirea calitătii aerului si a peisagisticii stradale prin cresterea suprafetei spatiului verde intravilan, pe domeniul public, în comuna Liesti, judetul Galati

492.609,46 lei

80

Comuna Suceveni

Galati

Amenajare spatii verzi în comuna Suceveni, judetul Galati

324.554,56 lei

81

Comuna Benesat

Sălaj

Amenajare parc joacă pentru copii în comuna Benesat, judetul Sălaj

441.322,77 lei

82

Comuna Şuncuius

Bihor

Amenajare de spatii verzi

545.757,80 lei

83

Comuna Porumbesti

Satu Mare

Amenajarea parcului central din comuna Porumbesti, judetul Satu Mare

250.000 lei

84

Orasul Gura Humorului

Suceava

Extindere si reabilitare spatii verzi si agrement din zona pietonală a orasului Gura Humorului

472.417 lei

85

Orasul Filiasi

Dolj

Modernizare parc în orasul Filiasi, judetul Dolj

382.124,62 lei

86

Comuna Iclănzel

Mures

Amenajare parc de agrement în localitatea Iclănzel, judetul Mures

482.732 lei

87

Comuna Bocsa

Sălaj

Parcul Eroilor

298.871,62 lei

88

Comuna Apoldu de Jos

Sibiu

Înfiintare parc si amenajare spatii verzi în comuna Apoldu de Jos pentru îmbunătătirea calitătii mediului si calitătii vietii

398.083,60 lei

89

Comuna Ştefănestii de Jos

Ilfov

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea parcului adiacent lacului, comuna Stefănestii de Jos

935.247,17 lei

90

Comuna Tiream

Satu Mare

Amenajare spatiu verde si teren dejoacă în comuna Tiream

499.920 lei

91

Comuna Misca

Arad

Amenajare de parcuri noi si loc de joacă pentru copii

379.995,49 lei

92

Municipiul Lupeni

Hunedoara

Parc de recreere pentru tineri si vârstnici - Lupeni

750.000 lei

93

Comuna Spinus

Bihor

Amenajare parc în comuna Spinus

500.000 lei

94

Comuna Bodoc

Covasna

Înfiintare parc - amenajare peisagistică în localitatea Bodoc, comuna Bodoc

232.683 lei

95

Municipiul Brad

Hunedoara

Reabilitare si extinderea Parcului Tineretului

500.000 lei

96

Comuna Cârta

Harghita

Amenajare parc central Cârta

199.922 lei

97

Comuna Tomesti

Harghita

Amenajare parcuri Tomesti

343.927,97 lei

 

 

 

TOTAL:

59.992.056,55 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 7.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, în vederea finantării cheltuielilor de investitii la patinoarul artificial din Târgu Mures.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2008, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

Art. 4. - Cancelaria Primului-Ministru si Agentia Natională pentru Sport răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 484.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea componentei nominale a Comisiei nationale de autoevaluare Schengen

 

Având în vedere:

- prevederile art. 1 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008;

- propunerile făcute de institutiile membre către Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- Adresa Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 106.141 din 22 aprilie 2008 prin care se propune componenta nominală a Comisiei nationale de autoevaluare Schengen,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Un membru al Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, aflat în imposibilitatea de a participa la una dintre sedintele acesteia, poate da, în mod exceptional, mandat personal de reprezentare unei alte persoane care îndeplineste criteriile legale de eligibilitate si care are acordul persoanei juridice care a nominalizat membrul în cauză.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 100/2006 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 2 august 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei nationale de autoevaluare Schengen

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia/Structura pe care o reprezintă

1.

Corneliu Alexandru

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

2.

Răduta Dana Matache

Ministerul Afacerilor Externe

3.

Gheorghe Plesa

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

4.

Adrian Ciocănea

Departamentul pentru Afaceri Europene

5.

Gelu Stefan Diaconu

Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea Natională a Vămilor

6.

Zsuzsánna Péter

Ministerul Justitiei

7.

Septimiu Buzasu

Ministerul Transporturilor

8.

Zoltán Somodi

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

9.

Attila-Zoltán Cseke

Secretariatul General al Guvernului

10.

Grigore Stolojanu

Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

11.

Vasilică Sarcă

Serviciul de Informatii Externe

12.

Marin Ionită

Serviciul Român de Informatii

13.

Corneliu Grigore

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modificării anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 562/2006 privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului „Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură”

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 574 din 12 martie 2008;

- prevederile Legii nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare;

- prevederile Acordului subsidiar de împrumut nr. 315 din 12 iulie 2005 încheiat între Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale privitor la Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- Aprobarea Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare nr. 393 din 3 martie 2008;

- prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

- Procesul-verbal nr. 141.361 din 21 martie 2008 privind cea de-a saptesprezecea sedintă a Consiliului pentru implementare a schemei competitive de granturi,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 562/2006 privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului „Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 si 751 bis din 4 septembrie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) la prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală pentru dezvoltare rurală si Unitatea de management a Proiectului MAKIS din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 18 aprilie 2008.

Nr. 238.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

 

Având în vedere prevederile art. 10, 11 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 8 litera l), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3.1, cu următorul cuprins:

„3.1. - operatiunile swap vor avea atasat un cod care să permită identificarea în mod unic a tranzactiilor componente ale acestora;”.

Art. II. - În termen de 10 zile de la publicarea prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, Banca Natională a României va pune la dispozitia entitătilor raportoare detaliile tehnice necesare efectuării raportărilor în conditiile prevăzute de art. I.

Art. III. - Entitătile raportoare au obligatia să se conformeze noilor cerinte de raportare în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor tehnice mentionate la art. II.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 6 mai 2008.

Nr. 3.