MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 337         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

16. - Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

DECRETE

 

462. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

463. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Militară

 

464. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

465. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

466. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 468 Artilerie Antiaeriană „Trotus”

 

467. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 385 Artilerie „Iancu de Hunedoara”

 

468. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

469. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

 

472. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protectie si Pază

 

473. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

474. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

475. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

476. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

477. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

478. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

479. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

480. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

481. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

482. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

483. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

355. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

691. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

1.213/C/12.920/1.154/74/2.010/C/1.055/C. - Ordin al ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr. 866/C/2008 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

288. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A.

 

289. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 15 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 30 iunie 2008.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 aprilie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2008.

Nr. 16.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A, ale art. 11 si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata si rodnica activitate literară si publicistică, pentru contributia deosebită avută la promovarea istoriei recente a tării noastre si pentru întelegerea si interesul profund manifestate fată de patria natală,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter scriitoarei Monica Lovinescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 462.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Militară

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea profesională si a înaltului profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredintate,

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului colonel inginer Bucovei Corneliu Florentin;

2. domnului colonel Stroea Gheorghe Adrian;

3. domnului colonel Tundrea Ioan Marius;

4. domnului locotenent-colonel Botosanu Petru Iulian-Dorel;

5. domnului maior Agavriloaei Dragos Florin;

6. domnului maior Ciobănită Neculai Florin-Daniel;

7. domnului maior Pop Gavril Daniel;

8. domnului maior inginer Sileanu Dumitru Adrian;

9. domnului maior Uifăleanu Ovidiu-Gheorghe Ovidiu-Liviu;

10. domnului căpitan Axente Aurelian Cristian.

Art. 2. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I, cu însemn pentru militari, domnului plutonier-adjutant Stoian Iordache Ginel-Marius.

Art. 3. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier-adjutant principal Cotîrtă Vasile Ioan;

2. doamnei plutonier-adjutant Simion Todirită Carmen;

3. domnului plutonier-adjutant Voinea Lucia Vasile;

4. domnului plutonier-major Dobre Florea Ion-Valentin;

5. domnului plutonier-major Petrusca Vasile Adi-Viorel;

6. domnului maistru militar clasa a II-a Poenescu Gheorghe Viorel;

7. domnului plutonier Oros Ioan-Gavril Ervin-Răsvan;

8. domnului plutonier Pănescu Constantin Dorin-Ion;

9. domnului sergent-major Retean Gheorghe Daniel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 463.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă

cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 50/2008,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Vizitiu Mihail Ionel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 464.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu

modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 aprilie 2008, domnul general-locotenent cu trei stele Pinta Teodor Florian trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 465.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 468 Artilerie Antiaeriană „Trotus”

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului

de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 468 Artilerie Antiaeriană „Trotus”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 466.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 385 Artilerie „Iancu de Hunedoara”

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului

de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 385 Artilerie „Iancu de Hunedoara”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 467.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Pascu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Turcia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 468.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 78 din 31 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe

căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 469.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general

din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 52/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Pahontu Nicolae Lucian-Silvan se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 472.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor,republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cumodificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 271 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Russu Maria, judecător la Judecătoria Miercurea-Ciuc, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 473.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 267 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ivanciu Petrică, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 474.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 266 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Demian Florian, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 475.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 268 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ivănică Stela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rosiori de Vede, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 476.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 290 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tănase Dumitru, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 477.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 269 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iepure Viorel, procuror militar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 478.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 270 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Curea Neculai, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 479.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 235 din 13 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ioan Speianu, judecător la Curtea de Apel Galati, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 480.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 265 din 20 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ungureanu Gheorghe, presedintele Sectiei civile a Tribunalului Arges, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 481.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 291 din 27 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Budacu Ana-Florica, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 482.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Branga Rita, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, se eliberează din functie ca urmare a condamnării definitive.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 483.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public

al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează

după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Băilesti” se completează cu pozitia nr. 240, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Goiesti” se completează cu pozitia nr. 24, conform anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 355.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai municipiului Băilesti

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

„240

Retele  apă-puturi  captare apă potabilă

Tarlaua 182 S= 1.400 mp

 

 

Domeniul public al municipiului Băilesti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Băilesti, potrivit Hotărârii nr. 96/2007”

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Goiesti

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

“24

Suprafată teren = 50.445 mp

Între gardurile laterale si zona de sigurantă aDJ605 L = 6,2 km

 

 

Domeniul public al comunei Goiesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Goiesti, potrivit Hotărârii nr. 50/2007”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 114 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire”, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

Temeiul legal

„26.

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare"

 

Art. II. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 691.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.213/C din 24 aprilie 2008

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Nr. 12.920/1.154 din 23 aprilie 2008

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Nr. 74 din 23 aprilie 2008

 

DIRECTIA NATIONALĂ ANTICORUPTIE

Nr. 1.055/C din 22 aprilie 2008

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Nr. 2.010/C din 24 aprilie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr. 866/C/2008 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti

 

În temeiul art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere că ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor si destinatiilor aprobate pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale,

luând în considerare Adresa Curtii de Apel Bacău nr. 777/25A/2008, cea a Judecătoriei Bacău nr. 552/11A/2008, respectiv Adresa Tribunalului Brasov nr. 929/34/2008,

tinând seama de faptul că ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate si aprobate,

luând în considerare prevederile art. 21 si 22 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr. 866/C/2008 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 31 martie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun o singură dată, după încheierea contractului de închiriere. Cererea de decont împreună cu chitanta de plată a chiriei semnată de proprietar si chirias se depun lunar la Departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite, după caz.

(3) Orice modificare a situatiei de fapt care apare pe durata contractului de închiriere va fi comunicată de beneficiar Departamentului economic al institutiei în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, în termen de 15 zile de la data intervenirii ei.

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Sumele plătite cu titlu de chirie în temeiul prezentului ordin nu constituie drepturi salariale si nu sunt supuse impozitului pe venit.”

3. În anexa la ordin, punctele 5, 9 si 30 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 


Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Plafonul maxim (în euro)

„5.

Bacău

Bacău

400

9.

Brasov

Brasov

500

30.

Neamt

Piatra-Neamt

Roman

Târgu-Neamt

Bicaz

500

150

200

200"

           

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Katalin-Barbara Kibedi,

secretar de stat

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Lidia Bărbulescu

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Nicolae Popa

 

Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie,

Daniel Marius Morar

p. Procurorul general al Parchetului

de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie,

Gabriela Scutea

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea sa,

În baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 martie 2008, prin care s-a aprobat transferul de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

1. Aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A.

2. Conform art. 2 alin. (5) si (6) si art. 3 alin. (2) din Normele privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006, societătile au următoarele obligatii:

- Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. trebuie să mentină până la data preluării efective a portofoliului transferat activele admise să acopere rezervele tehnice transferabile;

- asigurătorul cedent si asigurătorul cesionar au obligatia completării registrului special al activelor cu modificările survenite în urma efectuării transferului de portofoliu;

- să semneze procesul-verbal de predare-primire a portofoliului transferat în cel mult 10 zile lucrătoare de la comunicarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a aprobării Acordului privind transferul de portofoliu;

- procesul-verbal de predare-primire a portofoliului transferat trebuie transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de cel mult 5 zile de la data semnării acestuia de către părtile implicate în transfer si va cuprinde obligatoriu:

• situatia portofoliului transferat în forma prevăzută în anexa la normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006;

• situatia rezervelor tehnice si a activelor admise să acopere rezervele tehnice aferente portofoliului transferat;

• alte drepturi si obligatii ce decurg din transferul de portofoliu.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 288.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială

„Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance

Group” - S.A.

 

În baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 martie 2008, prin care s-a aprobat transferul de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea sa,

1. Aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A.

2. Conform art. 2 alin. (5) si (6) si art. 3 alin. (2) din Normele privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006, societătile au următoarele obligatii:

- asigurătorul cedent si asigurătorul cesionar au obligatia completării registrului special al activelor cu modificările survenite în urma efectuării transferului de portofoliu;

- să semneze procesul-verbal de predare-primire a portofoliului transferat în cel mult 10 zile lucrătoare de la comunicarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a aprobării Acordului privind transferul de portofoliu;

- procesul-verbal de predare-primire a portofoliului transferat trebuie transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de cel mult 5 zile de la data semnării acestuia de către părtile implicate în transfer si va cuprinde obligatoriu:

• situatia portofoliului transferat în forma prevăzută în anexa la normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006;

• situatia rezervelor tehnice si a activelor admise să acopere rezervele tehnice aferente portofoliului transferat;

• alte drepturi si obligatii ce decurg din transferul de portofoliu.

3. Societatea Comercială „Omniasig Vienna Insurance Group” - S.A. va raporta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor marja de solvabilitate minimă şi disponibilă calculată la sfârşitul lunii în care s-a semnat procesul-verbal de predareprimire a portofoliului transferat (după preluarea portofoliului de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras Vienna Insurance Group” - S.A.), dovedind îndeplinirea prevederilor legale în ceea ce priveşte solvabilitatea asigurătorilor.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 289.