MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 413         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 iunie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

119. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar

 

532. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar

 

120. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

533. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

121. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 

534. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 

122. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

535. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

125. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale

 

538. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale

 

126. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

539. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

127. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

540. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.399/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

1.603. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a

împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

242. - Hotărârea pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, precum si a Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof

si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 8 februarie 2008, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Universitătii «Transilvania» din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 223 si 224 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», cu modificările si completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 30 ha, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Universitătii «Transilvania» din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar.”

3. Anexa se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

în administrarea Universitătii „Transilvania” din Brasov

 

Adresa unde este situată suprafata de teren

Persoana juridică de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafata de teren

Caracteristicile tehnice ale terenului care se transmite

Teren extravilan, situat în zona Bartolomeu,

municipiul Brasov, judetul Brasov

Din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

În domeniul public al statului si în administrarea Universitătii „Transilvania” din Brasov

Teren extravilan în suprafată de 30 ha, potrivit tarlalelor/parcelelor cadastrele 159/A1168/1 si 156/A1170 (15 ha de teren reprezentat de parcela 159/A1168/1 si 15 ha de teren reprezentat de parcela 156/A1170)

Nr. M.F. 104.651 si 105.043”

 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 119.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului,

din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 532.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite

si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152 din 19 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (21) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(21) Cuantumul indemnizatiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 120.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 533.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 20 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999

privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 534.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernuluinr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii  de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata

tarifelor pentru aceste servicii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147 din 19 decembrie 2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 122.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 535.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2007

privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale, denumită în continuare ASSI, se organizează si functionează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în scopul implementării si al operării sistemelor informatice si de comunicatii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice si al reglementării activitătilor specifice guvernării prin mijloace electronice.”

2. La articolul 2, literele b), c), e), g), i), j), k) si m) vor avea următorul cuprins:

„b) reglementează activitătile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice;

c) implementează, coordonează si operează la nivel national sisteme informatice si de comunicatii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;

..........................................................................

e) înaintează Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, propuneri de acte normative pentru îmbunătătirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice si al serviciilor societătii informationale;

..........................................................................

g) operează sistemul denumit „Ghiseul virtual de plăti”, parte a sistemului e-guvernare;

..........................................................................

i) acordă consultantă de specialitate pentru institutii si organizatii nationale, regionale si internationale;

j) încheie conventii, protocoale, întelegeri cu institutiile din tară care au atributii în domeniu si cu institutiile similare din străinătate, în conditiile legii;

k) poate fi membru al organizatiilor interne si internationale de specialitate si participă la activitătile acestora;

..........................................................................

m) asigură interoperabilitatea aplicatiilor de guvernare prin mijloace electronice;”.

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, ASSI va fi sprijinită de celelalte autorităti publice, în vederea identificării, localizării si sanctionării, în conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei în vigoare din domeniul în care îsi desfăsoară activitatea.”

4. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se abrogă.

5. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) ASSI poate prelua, în conditiile legii, sisteme informatice si infrastructuri de comunicatii ale altor institutii publice.”

6. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Conducerea ASSI este asigurată de un presedinte si de 3 vicepresedinti.”

7. La articolul 4, alineatele (3) si (4) se abrogă.

8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Presedintele si vicepresedintii sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei. Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor este de 4 ani. Mandatele presedintelui si vicepresedintilor încetează de

drept pentru următoarele motive:

a) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b) în situatia imposibilitătii de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.”

9. La articolul 4, alineatul (8) se abrogă.

10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cuantumul sumelor datorate cu titlu de tarif se stabileste prin decizie cu caracter individual a presedintelui ASSI.”

11. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Se interzice autoritătilor administratiei publice centrale să dezvolte sisteme informatice sau să achizitioneze servicii informatice pentru dezvoltarea acestor sisteme, susceptibile de a furniza servicii publice prin mijloace electronice de natura celor furnizate prin intermediul sistemelor informatice operate de ASSI.

(2) Înainte de initierea oricărei proceduri de atribuire ce are ca obiect achizitia de servicii sau echipamente informatice destinate asigurării interoperabilitătii cu Sistemul Electronic National, autoritătile administratiei publice centrale au obligatia de a solicita ASSI formularea de observatii asupra cerintelor tehnice care pot afecta compatibilitatea cu sistemele informatice componente ale Sistemului Electronic National, cuprinse în proiectele de caiete de sarcini aferente procedurilor sus-mentionate. Observatiile formulate de ASSI au caracter obligatoriu pentru autoritătile contractante prevăzute la alin. (1), acestea având obligatia de a le introduce în caietele de sarcini.

(3) Normele metodologice privind procedura de aplicare a activitătii prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) În scopul asigurării interoperabilitătii dintre autoritătile administratiei publice centrale si Sistemul Electronic National, institutiile publice care detin registre electronice vor asigura, în conditiile legii, accesul electronic al ASSI la informatiile necesare

asigurării interoperabilitătii cu Sistemul Electronic National cuprinse în aceste registre, pentru utilizare în vederea construirii si operării aplicatiilor de guvernare electronică, precum si a aplicării procedurii electronice. Accesul ASSI se realizează pe bază de protocoale-cadru încheiate cu autoritătile administratiei publice centrale.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă contraventională de la 20.000 de lei la 100.000 de lei.

(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă contraventională de la 3.000 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în asigurarea accesului, conform procedurii stabilite prin protocol între institutiile implicate.

(7) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (5) si (6), precum si aplicarea sanctiunilor corespunzătoare se fac de personalul ASSI special împuternicit în acest sens.

(8) Contraventiilor prevăzute la alin. (5) si (6) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

12. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de la Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei imobilul - clădire si teren – din Bucuresti, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel national a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activităti, sursele de finantare aferente atributiilor specifice, o cotă-parte stabilită prin protocol din disponibilitătile bugetare existente si din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si un număr de 10 autoturisme.”

13. La articolul 10, alineatele (4)-(6) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 125.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 538.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148 din 19 decembrie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 126.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea

unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 539.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniileproprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154 din 19 decembrie 2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si

unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 127.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea

termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei,

precum si unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 540.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

Având în vedere raportul depus în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege, constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor care au obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii si care sunt cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor care au obtinut o altă cetătenie si care sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2008.

Nr. 1.399/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Draksler Elena-Camelia, fiica lui Cirican Ion si Elena, născută la data de 31 mai 1974 în localitatea Dăesti, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Republica Slovenia, Sezane, Cesta na Lenivec 18, cu ultimul domiciliu din România în Râmnicu Vâlcea, Str. Crinilor nr. 2, bl. A.6, sc. B, ap. 31, judetul Vâlcea. (1.480R/2006)

2. Faulhaber Mihaela, fiica lui Popa Nicolae si Maria, născută la data de 2 martie 1981 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 2832 Scheiblingkkirchen-Thernberg, Weingart 219, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 85, ap. 5, sector 3. (26/2008 )

3. Hana Ady-Samuel, fiul lui Hana Adolf si Maria, născut la data de 6 septembrie 1978 în localitatea Moldova-Nouă, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 331 41 Kralovice, Vyrov, Hadacka 92, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfânta Elena nr. 140, judetul Caras-Severin. (346R/2007)

4. Wetzl Camelia, fiica lui Tască Gavril si Maranda, născută la data de 5 martie 1972 în localitatea Vulcan, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 86929 Penzing-Epfenhausen, Am Schwallberg 4 a, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Al. Golescu nr. 12, ap. 58, judetul Timis. (1.086R/2006)

5. Zele Carina, fiica lui Godo Andrei si Rozalia, născută la data de 4 februarie 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 3561 Zobing, Dr. Hiesinger-Strasse 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Polonă nr. 2, bl. 3, sc. A, ap. 5, judetul Timis.(28/2008)

6. Zele Viorel-Daniel, fiul lui Zele Ioan si Ana, născut la data de 2 mai 1967 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis,România, cu domiciliul actual în Austria, 3561 Zobing, Dr. Hiesinger-Strasse 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Comlosu Mare nr. 1.116, judetul Timis. (27/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Barbaliu Diana-Bianca, fiica lui Barbaliu Constantin si Doina, născută la data de 23 decembrie 1975 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Olanda, 4261 BK Wijk en Aalburg, Aalburgsestraat 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fălticeni, Bd. 2 Grăniceri bl. 9, sc. A, et. 4, ap. 18, judetul Suceava. (36/2008)

2. Dragomirescu Corina, fiica lui Munteanu Niculită si Mioara, născută la data de 27 iulie 1964 în localitatea Plenita, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2717 HV Zoetermeer, Schonbergrode 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Ana Ipătescu nr. 15, sc. B, ap. 3, judetul Bacău. (35/2008)

3. Hârjete Raoul-Andrei, fiul lui Hârjete Romică si Elisabeta-Elena, născut la data de 12 mai 1989 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 7201 Neudorfl, Hauptstr.140/9/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Măcinului nr. 1, sc. C, ap. 2, judetul Caras-Severin. (302R/2007)

4. Nelepcu Mariana-Larisa, fiica lui Nelepcu Marian si Aglaia, născută la data de 24 iulie 1981 în localitatea Turnu Măgurele, udetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Germania, 3209 Prien, Schillerstr.22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Duiliu Zamfirescu bl. D.2, sc. A, et. 1, ap. 3, udetul Hunedoara. (39/2008)

5. Somle Gabriela-Bianca, fiica lui Somle Gheorghe si Silvia, ăscută la data de 29 iulie 1988 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4614 Marchtrenk, Forellenstr.10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Varadia nr. 12, judetul Timis. (19R/2007)

6. Zaharco Adriana-Raisa, fiica lui Zaharco Victor si Octavia, născută la data de 13 aprilie 1968 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2591 JV Den Haag, Suzannaland 474, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Lazăr Gheorghe nr. 19, bl. T.1, ap. 37, judetul Timis. (33/2008)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul

de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat

a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare,

precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007

privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, si ale pct. 6.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de

la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică, precum si persoanele juridice beneficiare ale garantiei sau subîmprumutului de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la datapublicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 mai 2008.

Nr. 1.603.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare

care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare,

precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1.1. În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, se instituie fondul de risc atât pentru împrumuturi contractate cu garantie de stat, cât si pentru împrumuturi contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali, în scopul acoperirii riscurilor financiare care decurg din astfel de împrumuturi.

1.2. Plătitorii de comision la fondul de risc sunt beneficiari ai finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subîmprumutate, contractate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări si

completări prin Legea nr. 109/2008, pentru care rambursarea împrumutului se efectuează din sursele proprii ale acestora, conform actului normativ de aprobare a acordului de împrumut.

1.3. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii finantării

rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subîmprumutate constituie venit la fondul de risc.

 

CAPITOLUL II

Procedura de determinare a cuantumului comisionului la fondul de risc

 

2.1. Comisionul la fondul de risc, datorat de entitătile prevăzute la pct. 1.2, este exprimat ca procent aplicat la valoarea împrumutului garantat de stat sau contractat direct de stat si subîmprumutat beneficiarului final, rambursat din sursele proprii ale garantatului sau subîmprumutatului.

2.2. Modul de plată a comisionului la fondul de risc, respectiv numărul de rate si datele de plată a acestuia se vor stabili de comun acord cu plătitorii, fiind reglementate de prevederile conventiilor de garantare si ale acordurilor de împrumut subsidiar.

2.3. În vederea determinării cuantumului comisionului la fondul de risc, conform celor precizate, se vor parcurge următoarele etape:

- determinarea gradului de risc al persoanei juridice solicitante a garantiei de stat sau a subîmprumutului, pe baza analizei Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si în conformitate cu avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, conform pct.6.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007;

- determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, pe baza formulei de calcul prevăzute la pct. 2.4;

- stabilirea, de comun acord, cu garantatii si subîmprumutatii a modului de plată (numărul de rate si datele de plată) a comisionului astfel stabilit si reflectarea acestuia în documentele juridice care urmează a se încheia cu acestia.

2.4. În vederea calculării cuantumului comisionului la fondul de risc, exprimat în procente, se va aplica următoarea formulă:

% comision fond de risc = punctaj clasa de performantă financiară x 60% + punctaj rata de recuperare a serviciului datoriei publice provenind din garantii si subîmprumuturi de stat x 20% + punctaj valoarea împrumutului x 10% + punctaj perioada de rambursare a împrumutului x 10% +/- indice de corectie

2.5. Punctajele aferente variabilelor incluse în formula de calcul al cuantumului comisionului la fondul de risc, precum si semnificatia acestora sunt prevăzute în cap. III.

 

CAPITOLUL III

Punctajul aferent variabilelor formulei de calcul

aferente comisionului la fondul de risc

 

3.1. În vederea desfăsurării unei activităti prudentiale, caracterizată prin urmărirea permanentă a riscului asociat portofoliului de credite, fiecărui beneficiar de garantie de stat sau împrumut/subîmprumut îi este asociată o categorie de performantă financiară, notată conventional cu litere de la A la E, reprezentând reflectarea potentialului economic si soliditătii financiare ale acestuia, obtinută în urma analizei Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

3.2. În functie de clasa de performantă financiară stabilită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., se va avea în vedere următorul punctaj:

 

Clasa de

performantă

financiară

Descriere

Punctaj

Categoria A

Operatorii economici/unitătile administrativ-teritoriale din această clasă au o situatie financiară la cel mai înalt nivel, dispun de o capacitate de rambursare excelentă, neînregistrând iregularităti la plata datoriilor către creditor. Este improbabilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor este la un nivel minim.

0,5

Categoria B

Operatorii economici/unitătile administrativ-teritoriale din această clasă au o situatie financiară si o capacitate de rambursare foarte bune. Este improbabilă aparitia unor iregularităti la plata către creditor, iar dacă apar, sunt minore si se pot rezolva rapid. Nu sunt previzibile înregistrările de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie este considerat scăzut.

2,5

Categoria C

 

Operatorii economici/unitătile administrativ-teritoriale din această clasă au o situatie financiară relativ bună, dar pot avea probleme legate de fluxul financiar. Capacitatea de rambursare este de regulă adecvată, dar pot apărea iregularităti la plata datoriilor către creditor, care se pot rezolva însă fără reesalonări sau rescadentări. Este putin probabilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie este considerat mediu, dar acceptabil prin monitorizarea strictă a angajamentelor.

4,5

Categoria D

 

Operatorii economici/unitătile administrativ-teritoriale din această clasă au probleme legate de fluxul financiar care, în general, duc la aparitia de iregularităti la plata datoriilor către creditor, rezolvabile uneori prin reesalonarea sau rescadentarea plătilor. Prezentând vulnerabilitate sporită la socurile pietei, beneficiarul are capacitate de rambursare atât timp cât nu există perturbări în mediul său

economic. Este posibilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie este considerat mare.

6,5

Categoria E

 

Operatorii economici/unitătile administrativ-tertoriale din această clasă au probleme serioase legate de fluxul financiar. Probabilitatea aparitiei unor iregularităti la plata datoriilor către creditor este foarte mare, capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte fragilă. Pierderile sunt, în majoritatea cazurilor, iminente. Riscul de nerambursare a împrumutului este considerat maxim; expunerile nete

pe acest tip de beneficiari se pot reduce doar prin aducerea de garantii colaterale de clasă superioară.

8,5

 

 

3.3. Rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garantii si subîmprumuturi de stat se va calcula ca raport între totalul sumelor recuperate din restantele înregistrate la serviciul datoriei publice guvernamentale (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditului) si totalul arieratelor înregistrate la serviciul datoriei publice guvernamentale (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditului).

3.4. Pentru calculul acestui indicator se va avea în vedere portofoliul total de credite contractate cu garantie de stat sau împrumutate/subîmprumutate, aferente beneficiarului plătitor de comision la fondul de risc.

3.5. În functie de rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garantii si subîmprumuturi de stat, la data calculării comisionului la fondul de risc se va avea în vedere următorul punctaj:

 

Valoarea ratei de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale

Punctaj

între 0,75 si 1 inclusiv

2,5

între 0,50 si 0,75 inclusiv

5

între 0,25 si 0,50 inclusiv

10

între 0 si 0,25 inclusiv

15

 

3.6. Pentru beneficiarii care nu înregistrează arierate la serviciul datoriei publice guvernamentale provenind din garantii si subîmprumuturi de stat (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditului), în calculul comisionului la fondul de risc punctajul aferent variabilei „rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale” va avea valoarea 0.

3.7. În functie de valoarea împrumutului la data contractării, se va avea în vedere următorul punctaj:

 

 

Valoarea împrumutului

Punctaj

sub 50 milioane echivalent EUR inclusiv

2,5

între 50 si 100 milioane echivalent EUR inclusiv

5

între 100 si 150 milioane echivalent EUR inclusiv

7,5

peste 150 milioane echivalent EUR

10

 

3.8. În functie de perioada de rambursare a împrumutului, conform acordului de împrumut sau altor documente aferente creditului, se va avea în vedere următorul punctaj:

 

Perioada de rambursare

Punctaj

sub 5 ani inclusiv

2,5

între 5 si 10 ani inclusiv

5

între 10 si 15 ani inclusiv

 7,5

peste 15 ani

10

 

În cazul în care împrumutul este acordat pe transe cu maimulte perioade de rambursare, în functie de obiectivele proiectului de investitii prevăzut a fi finantat din împrumut, se va avea în vedere transa aferentă componentei cu ponderea cea

mai mare în total împrumut contractat.

3.9. Determinarea cuantumului de către Directia generală de trezorerie si datorie publică a comisionului la fondul de risc, exprimat în procente, se stabileste prin aplicarea formulei de calcul prevăzute la pct. 2.4. si se aprobă de secretarul de stat

coordonator.

3.10. Documentele justificative avute în vedere la stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc sunt următoarele:

- avizul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., care stipulează clasa de performantă financiară în care este încadrat beneficiarul;

- nota internă a compartimentului de specialitate din cadrul Directiei generale de trezorerie si datorie publică cu privire la valoarea variabilei „rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garantii si

subîmprumuturi de stat”, prevăzută la pct. 3.5, dacă este cazul;

- acordul de împrumut sau alte documente aferente creditului, în vederea determinării valorii împrumutului si a perioadei de rambursare;

- orice alte documente considerate relevante în aplicarea formulei de calcul al comisionului la fondul de risc.

3.11. După evaluarea variabilelor mentionate mai sus si introducerea lor în formula de calcul al comisionului la fondul de risc, se va aplica un indice de corectie a rezultatului obtinut în functie de următoarele:

- importanta proiectului de investitii finantat din creditul garantat si/sau contractat si subîmprumutat, din perspectiva contributiei finantării din fonduri rambursabile/nerambursabile, post aderare, precum si din perspectiva contributiei în cadrul reformelor sectoriale;

- ponderea valorii împrumutului contractat în total portofoliu de credite existent, aflat în administrarea beneficiarului garantat sau subîmprumutat, precum si modul de administrare a creditelor contractate anterior;

- alte elemente considerate relevante pentru evaluarea riscului beneficiarului garantat sau subîmprumutat.

3.12. Indicele de corectie va avea valori cuprinse între 0 si 0,40% si se va aplica în sens pozitiv sau negativ asupra cuantumului comisionului la fondul de risc, determinat conform pct.3.9.

3.13. În cazul unitătilor administrativ-teritoriale la care nivelul comisionului la fondul de risc datorat de acestea se stabileste la un nivel inferior celui calculat de Ministerul Economiei si Finantelor conform pct.2.4, nivelul acestuia va fi aprobat prin

ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finante publice locale, înfiintat în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările

si completările ulterioare.

3.14. În cazul în care nu sunt elemente suficiente pentru aplicarea indicilor de corectie mentionati anterior, rezultatul formulei de calcul aferente determinării comisionului la fondul de risc va avea în vedere numai rezultatele aferente variabilelor

mentionate la pct. 3.1-3.8.

3.15. În cazul împrumuturilor contractate în altă valută decât valuta de referintă EUR, se va avea în vedere, pentru transformare, cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ziua întocmirii Notei privind stabilirea

cuantumului comisionului la fondul de risc, ce urmează a fi supusă spre aprobare conducerii Ministerului Economiei si Finantelor. Modelul acestei note este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Directia generală de trezorerie si datorie publică

Nr. ................/.................

 

Aprobat

Secretar de stat

 

NOTĂ

privind stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc

 

 

Data analizei:

 

 

 

Date generale privind tranzactia

 

 

Denumirea proiectului finantat prin credit garantat sau împrumutat/subîmprumutat:

 

 

 

Data semnării acordului de garantie/subîmprumut:

 

 

 

Valoarea creditului:

în valuta de contract:

 

 

 

echivalent EUR:

 

 

Denumirea creditorului:

 

 

 

Împrumutat:

 

 

 

Garantat/subîmprumutat:

 

 

 

Procedura de stabilire a cuantumului comisionului la fondul de risc

Rezultat

Valoarea stabilită conform documentelor justificative

Punctajul obtinut conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. ...

Formula

— clasa de performantă financiară

 

 

 

— valoarea ratei de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garantii si subîmprumuturi de stat la data de ...

 

 

 

— valoarea împrumutului în EUR sau echivalent EUR

 

 

 

— perioada de rambursare (nr. ani)

 

 

 

Total

 

 

Indice de corectie +/-

 

 

Observatii (se vor avea în vedere explicatii privind aplicarea indicilor de corectie)

 

 

rezultat final (% comision fond de risc)

 

 

 

Director general,

...............................

Director general adjunct: .........................

Sef serviciu: .........................

Întocmit: .........................

 

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0),

a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0,

precum si a Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare

efectuate de Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, analizând propunerea referitoare la modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03- II/0, precum si a Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0) si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de fundamentare nr. 224 din 7 mai 2008 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data 22 mai de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 22 mai 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea prin eliminarea restrictiei de neeligibilitate pentru „agricultura primară”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a următoarelor norme:

- Normele privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Consiliului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007;

- Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Consiliului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 15.355/2006;

- Normele privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Consiliului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 22 mai 2008.

Nr. 242.

 

ANEXĂ

 

I. Normele privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Creditele eligibile pentru a beneficia de garantie se acordă pentru finantarea dezvoltării si modernizării activitătii proprii a IMM.

Nu sunt eligibile pentru acordarea garantiei creditele pentru:

a) finantarea activitătii curente de comert;

b) productie de armament;

c) jocuri de noroc;

d) productia de alcool si tutun;

e) tranzactii imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii);

f) achizitia de mijloace de transport de persoane cu o capacitate de până la 8 persoane.”

II. Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 15.355/2006, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

- articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Se exclud de la garantarea în numele si în contul statului contractele de export care au ca obiect exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilită periodic *) prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii. De asemenea, operatiunile de garantare în numele si în contul statului derulate conform prezentelor norme nu pot avea ca obiect:

- exportul de armament;

- activităti definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislatiei în vigoare.”

III. Normele privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări

nr. 60/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la articolul 5, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) proiect eligibil - proiectul care beneficiază de finantare/garantie din partea unei bănci, în unul dintre domeniile prioritare, pentru alte activităti decât: activitate curentă de comert, activităti legate de organizarea si functionarea retelei de

distributie pentru exportul de produse românesti, tranzactii imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii).”


*) Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, în vigoare la data aprobării prezentei norme, este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.