MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 544         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 iulie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

148. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor masuri financiare în domeniul sanitar

 

756. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor masuri financiare în domeniul sanitar

 

149. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

757. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică

 

150. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

758. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

151. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III aliri. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

759. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

152. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

760. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

153. - Lege privind efectuarea recensământului general agricol din România

 

761. - Decret pentru promulgarea Legii privind efectuarea recensământului general agricol din România

 

154. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE

 

762. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE

 

155. - Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

763. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

156. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

764. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

61. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

598. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ZOE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

599. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AMTEC BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

600. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INTER CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

601. - Decizie privind aprobarea prelungirii duratei de suspendare a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 20 februarie 2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 22 februarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 148.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 756.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 20 decembrie 2007, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, alineatul (31) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„(31) Contractarea de împrumuturi pentru finantarea deficitului si refinantarea datoriei publice se va face pe baza unor proceduri specifice, în functie de tipul instrumentului ales, acestea urmând a fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, aprobate prin hotărâre a Guvernului."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 757.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 150.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 758.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 759.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârsite cu intentie, prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I-III, titlurile X si XI si la art. 239, 264, 266- 272, 279-281, 312 si 317-322, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, de prezenta lege, precum si pentru orice alte infractiuni săvârsite cu violentă;".

2. La articolul 39 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite si în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în conditiile legii."

3. Articolul 63 se modifică si va avea următorul cuprins: „Uzul de armă neletală

Art. 63. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv, prevăzute la pozitiile 25 si 31 din anexă, pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală si viata persoanelor.

(3) Arbaletele, arcurile, precum si armele prevăzute la pozitia 25 din anexă, destinate colectiei, pot fi folosite în conditiile prevăzute la art. 29.

(4) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

(5) Este interzisă folosirea armelor prevăzute la alin. (2) în locuri publice."

Art. II. - Dispozitiile art. 15 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei legi erau autorizate să poarte si să folosească arme si munitii letale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 152.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 760.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind efectuarea recensământului general agricol din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării recensământului general agricol din România.

(2) în perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 se efectuează în toate unitătile administrativ-teritoriale recensă­mântul general agricol.

(3) Scopul acestei cercetări statistice de interes national este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor nationale în domeniul agricol, în concordantă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel international, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună, prin înregistrarea suprafetelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a masinilor si a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăsoară activităti agricole, a metodelor de productie agricolă, precum si a dezvoltării rurale.

Art. 2. - (1) La recensământul general agricol se înregistrează toate unitătile care desfăsoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare.

(2) Unitatea de recenzare, în acceptiunea recensământului general agricol, este exploatatia agricolă individuală, societatea comercială, societatea/asociatia agricolă, precum si alti utilizatori de suprafete agricole si/sau detinători de animale, care, în urma activitătii desfăsurate, obtin produse agricole si/sau păstrează suprafetele agricole în bune conditii de mediu.

Art. 3. - (1) Recensământul general agricol are ca obiectiv culegerea datelor si obtinerea informatiilor privind principalele caracteristici ale exploatatiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu a unitătilor de recenzare si statutul juridic al acestora, utilizarea suprafetelor agricole pe forme de administrare, suprafetele agricole cultivate, plantatiile viti-pomicole, irigatiile, efectivele de animale, utilajele si masinile agricole, constructiile cu destinatie agricolă, persoanele care desfăsoară activităti agricole.

(2) Concomitent cu recensământul general agricol se desfăsoară o anchetă selectivă specială privind metodele de productie agricolă.

(3) Culegerea datelor în teren se realizează prin formulare de înregistrare.

Art. 4. - (1) Organizarea si efectuarea recensământului general agricol se realizează de Institutul National de Statistică, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, sub coordonarea si controlul Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.

(2) în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol, în componenta prevăzută în anexa nr.1, iar nominalizarea persoanelor se face, prin ordin, de către conducătorul fiecărei institutii implicate.

(3) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol răspunde de pregătirea, coordonarea si monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, având următoarele atributii principale:

a) aprobă programul general de organizare si efectuare a recensământului general agricol;

b) avizează formularele si metodologia de înregistrare si prelucrare a datelor, precum si programul de publicare a rezultatelor;

c) avizează clasificările si nomenclatoarele necesare înregistrării si prelucrării datelor de recensământ, cu exceptia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) aprobă, dacă se consideră oportun, organizarea de cercetări statistice selective conexe recensământului;

e) aprobă instructiunile, modul de organizare si îndrumă actiunile si operatiunile de împărtire a teritoriului unitătilor administrativ-teritoriale în sectoare si sectii de recensământ;

f) coordonează actiunile de recrutare si instruire a recenzorilor, a recenzorilor-sefi si a coordonatorilor;

g) aprobă programul de popularizare a recensământului general agricol;

h) aprobă si prezintă Guvernului rezultatele provizorii ale recensământului general agricol.

(4) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol îsi încetează activitatea odată cu publicarea rezultatelor provizorii ale recensământului, iar rezultatele finale si detaliate sunt publicate si difuzate de Institutul National de Statistică.

Art. 5. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare si publicare a rezultatelor recensământului, Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol organizează secretariatul tehnic central.

(2) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol functionează în cadrul Institutului National de Statistică.

(3) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol are următoarele atributii:

a) elaborează proiectul programului general de organizare, metodologia de înregistrare si de prelucrare a datelor, precum si de publicare a rezultatelor recensământului;

b) proiectează formularele de înregistrare si instructiunile de completare a acestora;

c) propune clasificările si nomenclatoarele necesare înregistrării si prelucrării datelor de recensământ, cu exceptia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) elaborează proiectele instructiunilor si normelor de organizare, îndrumare si monitorizare a actiunilor si operatiunilor de împărtire a teritoriului unitătilor administrativ-teritoriale în sectoare si sectii de recensământ;

e) monitorizează sectorizarea teritoriului localitătilor, care se realizează conform listelor unitătilor de recenzare întocmite pe baza registrului agricol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011;

f) elaborează normele de recrutare si realizează actiunile de instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;

g) elaborează proiectul programului de popularizare a recensământului;

h) organizează si urmăreste procesul de înregistrare a datelor de la unitătile de recenzare;

i) elaborează si prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rapoarte asupra modului de desfăsurare a lucrărilor recensământului;

j) prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rezultatele provizorii ale recensământului.

Art. 6. - (1) În vederea realizării lucrărilor de organizare si efectuare a recensământului în teritoriu, se organizează comisii judetene, respectiv a municipiului București, sub coordonarea prefectului, precum si comisii ale municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor, respectiv comunelor, sub coordonarea primarului.

(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti organizează secretariatele tehnice.

(3) Componenta si atributiile comisiilor judetene, a municipiului Bucuresti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, precum si ale secretariatelor tehnice sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului si sunt reglementate prin norme de functionare aprobate de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

(4) Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuretti, ale oraselor si ale comunelor recrutează recenzorii, recenzorii-sefi si coordonatorii, care primesc indemnizasie pentru activitatea depusă.


Art. 7. - (1) Persoanele fizice au obligatia de a furniza recenzorilor date si informatii corecte si complete.

(2) Persoanele juridice au obligatia de a înscrie în formularele de înregistrare date si informatii corecte si complete, sub îndrumarea recenzorilor-sefi.

(3) Datele individuale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidentiale si sunt utilizate numai în scopuri statistice.

(4) în vederea asigurării exhaustivitătii înregistrării exploatatiilor agricole individuale si a calitătii datelor, la recensământ este înregistrat si utilizat codul numeric personal, prin libera declaratie a persoanelor intervievate, în conditiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare a datelor si publicare a rezultatelor recensământului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Institutul National de Statistică angajează personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - în termen de 30 de zile de la data constituirii Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, se elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea fondurilor necesare pentru organizarea, efectuarea, prelucrarea si tipărirea rezultatelor recensământului.

Art. 10. - Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 153.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol

 

presedinte - ministrul agriculturii si dezvoltam rurale;

vicepresedinti: - presedintele Institutului National de Statistică;

- un secretar de stat al Ministerului Economiei si Finantelor;

- un secretar de stat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- un secretar de stat al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

secretari: - secretarul general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- secretarul general al Institutului National de Statistică;

- secretarul general al Ministerului Economiei si Finantelor;

membri: - un vicepresedinte al Institutului National de Statistică;

- un secretar de stat al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

- secretarul general al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti";

- directorul general adjunct al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară;

- presedintele Asociatiei Comunelor din România;

- presedintele Asociatiei Oraselor din România;

- presedintele Asociatiei Municipiilor din România;

- presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România.

 


ANEXA Nr. 2

 

NUMĂRUL DE POSTURI

aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în vederea efectuării recensământului general agricol

 

 

 

Specificare

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

12 luni

8 luni1)

12 luni

12 luni

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

10

20

-

20

-

- unitătile teritoriale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

-

-

150

150

-

Institutul National de Statistică

10

20

-

20

15

- unitătile teritoriale ale Institutului National de Statistică

-

-

200

6002)

42


1) Perioada 1 mai - 31 decembrie 2010.

2) Din care: 450 de operatori calculator angajati în perioada 1 martie - 31 decembrie 2011.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind efectuarea recensământului general agricol din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind efectuarea recensământului general agricol din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 761.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5 din 13 februarie 2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 154.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 762.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă AGERPRES"

2. În tot cuprinsul legii, precum si în toate actele normative în vigoare denumirea „Agentia Natională de Presă ROMPRES" se înlocuieste cu denumirea „Agentia Natională de Presă AGERPRES".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 155.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 763.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2 din 6 februarie 2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 8 februarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 156.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 764.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.736 din 28 mai 2008, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 26 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 86/363/CEE privind fixarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide în si pe produsele alimentare de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 221 din 7 august 1986, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Comisiei 2008/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 50 din 23 februarie 2008."

2. La anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor partea B, punctul 4 va avea următorul cuprins:

 

Reziduuri de pesticide

Limite maxime în mg/kg (ppm)

 

Din carne, inclusiv grăsime, preparate din carne, organe comestibile si grăsime animală, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206, 0207; ex 0208; 0209 00;0210; 1601 00 si 1602

Pentru lapte si produse din lapte, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0401, 0402, 0405 00 si 0406

Pentru ouă proaspete în coajă, ouă si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00 si 0408

„4. Glifosat

2 (p) rinichi de bovine

0,2 (p) ficat de bovine

0,5 (p) rinichi de porc

0,1 (p) rinichi de pasăre

0,05 (*) (p) altele

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

 

Art. II. - Prezentul ordin transpune anexa II la Directiva Comisiei 2008/17/CE de modificare a anumitor anexe la directivele Consiliului 86/362/CEE, 86/363/CEE si 90/642/CEE privind limitele maxime de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamati, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil si trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 50 din 23 februarie 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 15 septembrie 2008.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Laszlo Csutak-Nagy

 

Bucuresti, 27 iunie 2008.

Nr. 61.


(*) Indică limita minimă de determinare analitică.

(p) Indică limita maximă de reziduuri care a fost stabilită provizoriu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005".

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ZOE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 1 iulie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ZOE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ZOE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanta, Str. Unirii nr. 22, bl. IR1, se. B, ap. 17, judetul Constanta, nr. de ordine în registrul comertului J13/229/28.01.2008, cod unic de înregistrare 23131684/ 29.01.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 598.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AMTEC BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 1 iulie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AMTEC BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AMTEC BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Calea Văcăresti nr. 207, bl. 85B, se. A, et. 3, ap. 12, sectorul 4, nr. de ordine în registrul comertului J40/2165/11.02.2008, cod unic de înregistrare 23236249/11.02.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicarea a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 599.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INTER CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 1 iulie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale INTER CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială INTER CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, corp A, et. 1, camera 3, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/6946/ 16.04.2008, cod unic de înregistrare 23737282/16.04.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 600.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea prelungirii duratei de suspendare a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din sedinta din data de 1 iulie 2008, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. V2757 din 26 iunie 2008 privind aprobarea prelungirii duratei de suspendare a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE -S.R.L., dispusă prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 962/2007,

au rezultat următoarele:

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 962/2007 s-a dispus suspendarea desfăsurării activitătii de broker de asigurare pentru Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. pe o perioadă de 6 luni.

Prin Adresa nr. 30 din 24 iunie 2008, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 14.987 din 24 iunie 2008, Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat prelungirea duratei de suspendare a desfăsurării activitătii de broker de asigurare până la data de 31 august 2008.

Fată de motivele arătate, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 1 iulie 2008, aprobarea prelungirii duratei de suspendare, la cerere, până la data de 31 august 2008, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., drept care se decide:

Art. 1. - Se aprobă prelungirea duratei de suspendare, la cerere, până la data de 31 august 2008, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanta, str. Tabla Butii nr. 19C, judetul Constanta, înregistrată la oficiul registrului comertului cu numărul J13/7984/26.10.2004, cod unic de înregistrare 16880092, înmatriculată în Registrul brokerilorde asigurare sub nr. RBK-259 din 29 decembrie 2004, reprezentată de dl Constantinescu Liviu Cătălin, în calitate de director general, în conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de asigurare prevăzută la art. 1 brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostintă clientilor săi suspendarea activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, precum si oficiului registrului comertului, de îndată, dispozitiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare brokerul este obligat să comunice Comisiei de


Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie încetarea activitătii de brokerde asigurare.

(4) în cazul în care brokerul de asigurare decide reluarea activitătii de asigurare, la data expirării perioadei de suspendare acesta are obligatia să îndeplinească conditiile prevăzute de normele legale în vigoare referitoare la autorizarea si functionarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, în caz contrar Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dispunând retragerea autorizatiei de functionare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 601.