MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 iulie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

141. - Lege pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

 

747. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

 

147. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

753. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 602 din 20 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Decizia nr. 603 din 20 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 13 ai Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

732. - Hotărāre pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

113/2.125. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si al ministrului economiei si finantelor pentru numirea Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati

 

871. - Ordin al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile romāne referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

 

1.297. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor īn cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008

 

1.706/1.889/C. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

1.860/C.- Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

Completarea listei partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor romāni apartinānd minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pānă la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) dinLegea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 4 litera a) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 494 din 10 iulie 2002, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. strategiei de securitate natională a Romāniei si a strategiei nationale de apărare a tării;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU DORU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 141.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 747.


 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 143 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - SA, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 147.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 753.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 602

din 20 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Comisia locală de fond funciar Sălătrucu din comuna Sălătrucu, judetul Arges, īn Dosarul nr. 2.119/216/2006 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc īn sedinta publică din data de 13 mai 2008, fiind consemnate īn īncheierea de la aceea dată, cānd Curtea, avānd nevoie de timp pentru a delibera, a amānat pronuntarea la data de 20 mai 2008.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 18 septembrie 2007, pronuntată īn Dosarul nr. 2.119/216/2006, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Comisia locală de fond funciar Sălătrucu.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, īn esentă, că textele de lege sunt neconstitutionale, īntrucāt imobilele avute īn vedere de aceste prevederi trec īn proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere pe care se află aceste imobile, cu titlu gratuit, fără să se prevadă plata unei despăgubiri, realizāndu-se astfel o expropriere a proprietarului constructiilor.

Tribunalul Arges - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este īntemeiată. īn acest sens, arată că, potrivit textelor de lege criticate, constructiile aflate pe terenurile forestiere intră cu titlu gratuit īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate. Mentionează că, īn celelalte acte normative cu caracter reparator (cum ar fi Legea nr. 10/2001) se prevede obligatia persoanei căreia i s-a restituit terenul de a plăti despăgubiri pentru investitiile preluate odată cu acesta, or, īn cazul de fată nu se prevăd astfel de despăgubiri, īncălcāndu-se principiul egalitătii īn fata legii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, arătānd că trecerea constructiilor de pe terenurile forestiere īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li se reconstituie dreptul de proprietate asupra acestora este conditionată de detinerea īn proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, īn proprietate individuală sau īn asociere cu alte persoane fizice sau juridice. Se sustine c㠄această trecere este conditionată tocmai īn scopul īnfăptuirii unui interes public, iar această conditionare restrānge sfera retrocedărilor si implică o īmproprietărire justificată a actualului proprietar”.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt contrare dispozitiilor din Legea fundamentală, care garantează dreptul de proprietate. īn argumentarea acestui punct de vedere face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat că nationalizarea sau alte moduri prin care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat nastere dreptul de proprietate al statului nu sunt corespunzătoare prevederilor Constitutiei, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit potrivit reglementărilor legale anterioare actualei Legi fundamentale, nefiind stins ca efect al intrării īn vigoare a acesteia. Asa fiind, dreptul fostului proprietar de a i se restitui pădurea se naste īn viitor, prin aplicarea prevederilor legale care īi reconstituie acest drept. Apreciază că dispozitiile criticate īi favorizează pe „titularii proprietătii private particulare īn raport cu titularii proprietătii private de stat”. Consideră că dispozitiile referitoare la trecerea constructiilor de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vānătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate īn curs de executie, amplasate īn suprafetele care fac obiectul retrocedării, īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, conditionată de detinerea īn proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, īn proprietate individuală sau īn asociere cu alte persoane fizice sau juridice, instituie o discriminare pe criterii de avere, fără o motivare obiectivă si rezonabilă, fiind contrare si art. 16 alin. (1) si art. 4 alin. (2) din Constitutie. Apreciază critica de neconstitutionalitate referitoare la art. 53 din Legea fundamentală ca fiind īntemeiată, īntrucāt dispozitiile criticate aduc atingere īnsăsi existentei dreptului de proprietate asupra constructiilor.

Si, īn fine, consideră că dispozitiile constitutionale ale art. 135 nu au incidentă īn cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000. Art. 31 a fost modificat prin art. I pct. 36 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma īn domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

„(3) Constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vānătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate īn curs de executie, amplasate īn suprafetele care fac obiectul retrocedării, trec īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică cu conditia detinerii īn proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuală sau īn asociere cu alte persoane fizice sau juridice.

[...]

(7) Sediile ocoalelor silvice trec īn proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacă suprafata care se retrocedează acestora, individual sau īn asociere, este mai mare decāt jumătate din suprafata administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării.

(8) Obiectivele realizate ca urmare a finantărilor din īmprumuturile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1999, Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 si Legea nr. 400/2003 trec īn proprietate privată īn conditiile de la alin. (3) si (4).

(9) Obiectivele aflate īn curs de realizare finantate din īmprumuturile mentionate la alin. (8) trec īn proprietate privată

după finalizarea lucrărilor aflate īn curs si punerea īn functiune, cofinantarea si rambursarea asigurāndu-se prin bugetul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

Autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 privind garantarea si ocrotirea proprietătii private, ale art. 53 referitoare la restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 privind economia.

Analizānd textele de lege criticate, Curtea retine că, potrivit acestora, constructiile de pe terenurile forestiere, cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vānătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalatii sau mijloace fixe, cele aflate īn curs de executie, amplasate pe suprafetele care fac obiectul retrocedării, trec īn proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor. Trecerea īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor a constructiilor aflate pe acestea este conditionată de detinerea īn proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, īn proprietate individuală sau īn asociere cu alte persoane fizice sau persoane juridice. Totodată, trecerea īn proprietatea persoanelor juridice sau persoanelor fizice a sediilor ocoalelor silvice se face cu conditia ca suprafata ce se restituie acestora, individual sau īn asociere, să fie mai mare decāt jumătate din suprafata administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării.

Examinānd exceptia, Curtea constată că textele criticate reglementează un transfer gratuit de proprietate privată a statului către persoane fizice sau persoane juridice private, nefiind īndeplinite conditiile prevăzute de art. 44 alin. (3) din Constitutie cu privire la expropriere.

Prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza īntāi din Constitutie, care dispun c㠄Proprietatea privată este garantată si ocrotită, īn mod egal, de lege indiferent de titular”, deoarece īi favorizează pe titularii dreptului de proprietate privată - persoane fizice sau persoane juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere pe care se află investitiile enumerate de textele de lege criticate, īn raport cu ceilalti titulari īndreptătiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pe care nu se află astfel de constructii. Asadar, nimeni nu poate beneficia īn ceea ce priveste bunurile proprietate privată de o protectie juridică diferită, indiferent că aceasta are ca titulari persoane fizice sau persoane juridice private, statul sau unitătile administrativ-teritoriale.

Pe de altă parte, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere persoanelor fizice si persoanelor juridice nu īmpiedică constituirea unui drept de superficie īn favoarea statului, īn conditiile art. 492 si următoarele din Codul civil, sau īnstrăinarea constructiilor cu titlu oneros persoanelor īndreptătite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

Curtea constată că prevederile de lege criticate īncalcă si dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie prin care se instituie obligatia statului de a asigura crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie ca atare si a investitiilor făcute cu contributia īntregii societăti, ocrotindu-se astfel interesul national.


Pentru motivele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Comisia locală de fond funciar Sălătrucu din comuna Sălătrucu, judetul Arges, īn Dosarul nr. 2.119/216/2006 al Tribunalului Arges - Sectia civilă si constată că prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 20 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 603

din 20 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Primăria Comunei Mărisel, judetul Bistrita-Năsăud, īn Dosarul nr. 1.380/334/2007 al Judecătoriei Vatra Dornei.

Dezbaterile au avut loc īn sedinta publică din data de 13 mai 2008, fiind consemnate īn īncheierea de la acea dată, cānd Curtea, avānd nevoie de timp pentru a delibera, a amānat pronuntarea la data de 20 mai 2008.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 18 septembrie 2007, pronuntată īn Dosarul nr. 1.380/334/2007, Judecătoria Vatra Dornei a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii

nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Primăria Comunei Mărisel, judetul Bistrita-Năsăud.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, īn esentă, că prevederile de lege criticate contravin art. 44 alin. (2) si (3) din Constitutie, cu sustinerea c㠄prin diminuarea a 1/2 părti a proprietătii comunei noastre, care este proprietară tabulară, ne găsim īn fata unei exproprieri care nu-si justifică utilitatea publică”.

Judecătoria Vatra Dornei consideră că prevederile de lege sunt constitutionale, fată de faptul că, „īn raport de actuala īmpărtire administrativ-teritorială, solutia echitabilă pentru evitarea riscului iminent de a reīnvia stări politice si economice existente īn urmă cu 300 de ani este aceea de a se īmpărti īn cote egale aceste păduri, īn favoarea comunelor din Ardeal si a celor Bucovinene.”

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia ca neīntemeiată, invocānd principiile statuate de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 173/2002 referitoare la constitutionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, cu privire la proprietatea comună īn forma „indiviziunii fortate si perpetue”. īn acest sens, arată că, īn conceptia legiuitorului, reconstituirea dreptului de proprietate īn cazul suprafetelor forestiere aflate la data dobāndirii lor de către stat īn proprietatea comună a formelor asociative prevăzute de lege nu poate fi concepută decāt īn cadrul acelor forme, iar dreptul de proprietate urmează să aibă configurarea, prerogativele si, īn general, regimul juridic avut īn epoca respectivă.

Īn ce priveste pretinsa īncălcare a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea fundamentală, arată că, īn spetă, nu poate fi vorba de o expropriere, īntrucāt prevederile de lege criticate reglementează modalitatea de retrocedare a pădurilor comunale ce provin din păduri grăniceresti.

Si, īn fine, arată că aspectele criticate de autorul exceptiei nu vizează o problemă de constitutionalitate, ci o problemă de aplicare a legii.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional, arătānd că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale (Decizia nr. 41/2003), dispozitiile privind garantarea si ocrotirea proprietătii, potrivit art. 44 din Constitutie, se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei īl reprezintă prevederile art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 492 din 9 iulie 2002.

Textul criticat are următoarea redactare: „La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 391 cu următorul cuprins:

«391. După alineatul (23) al articolului 26 se introduce alineatul (24) cu următorul cuprins:

(24) Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grăniceresti se va realiza īn cote egale către formele asociative ale fostilor grăniceri si comunelor, pe raza unitătilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate pădurile respective.»“

Textul constitutional invocat ca fiind īncălcat este cel al art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinānd exceptia, Curtea retine că aceasta este īntemeiată pentru următoarele considerente:

Prevederile de lege criticate dispun că retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grăniceresti se va realiza īn cote egale, atāt pentru formele asociative ale fostilor grăniceri, cāt si pentru comunele pe raza cărora sunt situate pădurile respective.

Curtea constată că aceste prevederi contravin art. 44 alin. (3) din Constitutie, īntrucāt reglementează o transmitere gratuită a unui drept de proprietate din patrimoniul comunelor īn patrimoniul formelor asociative ale fostilor grăniceri, drept care potrivit sustinerii autorului exceptiei este intabulat pe numele acestuia īncă de la īnfiintarea cărtii funciare. Această transmitere nu are īn vedere o cauză de utilitate publică si nicio dreaptă si prealabilă despăgubire.

Īn acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului īn jurisprudenta sa, a statuat că o privare de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern si să respecte o proportionalitate īntre mijloacele folosite si scopul vizat.

Pe de altă parte, Curtea īsi mentine jurisprudenta sa (Decizia nr. 173 din 12 iunie 2002, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 492 din 9 iulie 2002), prin care a statuat că reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere fostilor proprietari, īn cadrul formelor asociative prevăzute de lege, se face īn considerarea formelor de exploatare anterioare trecerii terenurilor īn proprietatea statului. Aceasta nu īnseamnă īnsă că legiuitorul poate interveni īn cazul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, īmproprietărind formele asociative ale fostilor grăniceri din terenurile proprietate privată care au apartinut exclusiv comunelor, avānd īn vedere că īn domeniul legilor fondului funciar reconstituirea se face, de regulă, pe vechile amplasamente.

Pentru motivele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Primăria Comunei Mărisel, judetul Bistrita-Năsăud, īn Dosarul nr. 1.380/334/2007 al Judecătoriei Vatra Dornei si constată că prevederile art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 20 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

Avānd īn vedere prevederile comunitare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 īn ceea ce priveste punerea īn aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitătii īn ceea ce priveste măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală si ale Deciziei Consiliului (CE) nr. 664/2006 de adaptarea a anexei VIII din Tratatul de aderare a Bulgariei si Romāniei, ale Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului,

īn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 si 24 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007- 2013, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) aviz privind respectarea criteriului de īncadrare īn specificul arhitectural local - documentul eliberat, conform reglementărilor īn vigoare, de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romānia, necesar pentru proiectele specifice măsurilor 313 «īncurajarea activitătilor turistice» si 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, īmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea īn valoare a mostenirii rurale», cu privire la atestarea respectării criteriului de īncadrare īn arhitectura specifică locală;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera m) se introduc patru noi litere, literele n)-r), cu următorul cuprins:

,,n) parteneriat - forma de cooperare īntre autorităti publice, entităti private si organizatii neguvernamentale, pe baza acordului liber consimtit īn temeiul art. 942 din Codul civil, īn concordantă cu prevederile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005, īn vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală si pentru implementarea acesteia;

o) Grup de actiune locală - GAL - parteneriat local, constituit din diversi reprezentanti ai sectoarelor public, privat si ai societătii civile;

p) submăsură - actiunea distinctă din cadrul unei măsuri care se derulează pe parcursul uneia sau mai multor faze;

r) fază - etapa componentă a evolutiei a unei submăsuri, care, prin obiective proprii, permite o constructie progresivă a obiectivelor specifice măsurii din care face parte.”

3. La articolul 5, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) beneficiarii īnregistrati īn lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru FEADR, pānă la achitarea integrală a datoriei fată de APDRP, inclusiv a majorărilor de īntārziere.”

4. La articolul 6, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Costurile generale ale proiectului sunt eligibile īntr-un procent de maximum 10%, fiind detaliate pentru fiecare măsură īn Ghidul solicitantului, intensitatea acordării fiind īn functie de tipul si de complexitatea proiectului. Pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale căror studii de fezabilitate au fost īntocmite si finantate din alte fonduri comunitare sau bugetare, īnainte de intrarea īn vigoare a prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, costurile reprezentānd actualizarea acestor studii nu vor depăsi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie, cu mentinerea procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului.

(5) Studiile de fezabilitate sau documentatiile de avizare a lucrărilor de interventie, aferente cererilor de finantare depuse de beneficiarii din cadrul măsurii 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, īmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea īn valoare a mostenirii rurale», precum si cele aferente cererilor de finantare depuse de beneficiarii publici ai măsurilor din PNDR si care prevăd obiective de investitii si lucrări de interventie trebuie să fie īntocmite sau actualizate conform prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 28/2008.”

5. La articolul 8 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(i) costurile generale legate de realizarea investitiilor prevăzute la lit. a) pentru proiectare si asistentă tehnică, asimilate categoriei de active necorporale, după cum urmează: studii de teren, obtinere de avize, acorduri si autorizatii, inclusiv avizul definit la art. 2 alin. (2) lit. k), proiectare si inginerie, consultantă;”.

6. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 14. -APIA, potrivit functiilor delegate de APDRP, va implementa si va efectua plătile pentru măsurile prevăzute la art. 13 alin. (1).”


7. La capitolul II, titlul punctului II.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„11.3 Reguli privind măsurile de asistentă tehnică, formare profesională, precum si submăsura «Constructie parteneriate public-private», fazele 1, 2 si 3, din cadrul măsurii «Functionarea grupurilor de actiune locală - LEADER»“.

8. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 18. - (1) AM-PNDR este autoritatea direct responsabilă cu implementarea măsurilor 111 «Formare profesională - training, informare si difuzare de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori», 431, cu submăsura 431.1 «Constructie parteneriate public-private», fazele 1, 2 si 3, conform reglementărilor īn vigoare, precum si a măsurii «Asistentă tehnică».

(2) Implementarea proiectelor cofinantate din FEADR, prevăzute la alin. (1), se realizează după cum urmează:

a) pentru măsurile 111 «Formare profesională - training, informare si difuzare de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori» - la nivel central, prin AM-PNDR, iar la nivel judetean, prin compartimentele de dezvoltare rurală ale directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumite īn continuare DADR) judetene si a municipiului Bucuresti;

b) pentru submăsura 431.1 «Constructie parteneriate public-private», fazele 1 «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER», 2 «Formarea reprezentantilor grupurilor potentiale» si selectia proiectelor aferente fazei 3 «Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selectia GAL», la nivel central, prin AM-PNDR, iar pentru implementarea proiectelor aferente fazei 3, de către APDRP; c) pentru măsura «Asistentă tehnică», prin:

(i) AM-PNDR, pentru nevoile de asistentă tehnică proprii ale DADR-urilor, ale organismului de certificare, ale autoritătii competente si ale altor organisme implicate īn derularea programului;

(ii) APDRP - Directia de asistentă tehnică, pentru nevoile de asistentă tehnică proprii ale organismului de coordonare, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vānătoare si ale altor organisme cărora le vor fi delegate functii aleĀPDRP

(3) Subcontractarea totală a achizitiei nu este permisă pentru operatiunile derulate īn cadrul măsurilor 111 „«Formare profesională - training, informare si difuzare de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori», submăsurii 431.1 «Constructie parteneriate public-private», fazele 1, 2 si 3, precum si īn cadrul măsurii «Asistentă tehnică».

(4) Pentru implementarea măsurilor 111 «Formare profesională - training, informare si difuzare de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori», a submăsurii 431.1 «Constructie parteneriate public-private», fazele 1, 2 si 3, precum si a măsurii «Asistentă tehnică», se vor elabora manuale de proceduri care vor contine instructiuni de coordonare, supervizare, avizare si monitorizare a proiectelor.”

9. La articolul 22 alineatul (1), litera b) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 732.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 113 din 10 iulie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.125 din 10 iulie 2008

 

ORDIN

pentru numirea Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 8 lit. v) pct. 2 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 169/2008 privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat,

īn temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si ale art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie Comisia de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati, avānd componenta mentionată īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - Īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului ordin comisia de solutionare prevăzută la art. 1 va elabora si va supune spre aprobare un regulament propriu de organizare si functionare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati

 

1. Sorin Bulagea - presedintele comisiei, director general, Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei

2. Ecaterina Hoffmann - membru, sef serviciu, Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei

3. Mihai Rāmniceanu - membru, sef serviciu, Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei

4. Simona Călinoiu - membru, consilier, Ministerul Economiei si Finantelor

5. Mihaela-Luiza Chirimeacă - membru, consilier, Ministerul Economiei si Finantelor

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile romāne referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

 

Pentru īndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat īn domeniul transporturilor, avānd īn vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului privind armonizarea cerintelor tehnice si a

procedurilor administrative īn domeniul aviatiei civile, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si

functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile romāne referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, se abrogă.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră īn vigoare la data de 16 iulie 2008.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 871.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor īn cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008

 

Văzānd Referatul comun al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii īn sănătate si al Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate nr. E.N. 7.487 din 10 iulie 2008, avānd īn vedere prevederile:

- art. 48 alin. (5) si (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate,

īn temeiul prevederilor:

- art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista si preturile de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor īn cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută īn anexă.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Pretul de decontare este pretul de vānzare cu amănuntul maximal cu TVAsi reprezintă tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătătii Publice pentru materialele sanitare prevăzute īn anexă.

Art. 2. - Farmaciile cu circuit deschis eliberează materialele sanitare care se acordă bolnavilor, precum si pacientilor cuprinsi īn cadrul programelor nationale de sănătate, la preturile de decontare prevăzute īn prezentul ordin.

Art. 3. - Preturile de decontare prevăzute īn anexă se utilizează pentru derularea programelor nationale de sănătate, potrivit reglementărilor legale īn vigoare.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori si distribuitori, precum si farmaciile de circuit deschis aflate īn relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 1.297.

 

ANEXA

 

LISTA SI PRETURILE DE DECONTARE

ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor īn cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Pret cu amănuntul maximal/bucată = pret de decontare/bucată

1.

Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat

1,2 lei/bucată*)

 

*) Pretul de decontare include si pretul acelor.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.706 din 30 mai 2008

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.889/C din 8 iulie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

Īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. 771 alin. (8), art. 772 si 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor si ministrul justitiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare prevăzute īn anexa nr. 1:

a) 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;

b) 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10;

c) 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/10;

d) 254 „Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/11.

Art. 2. - (1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a) si b) se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute īn anexa nr. 2.

(2) Modificarea formularelor prevăzute la art. 1 se va realiza prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - (1) Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută īn anexa nr. 3.

(2) Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10, este prevăzută īn anexa nr. 4.

(3) Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută īn anexa nr. 5.

Art. 4. - (1) Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei prevăzute la art. 1 lit. a) īn format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu respectarea conditiilor prevăzute īn anexa nr. 6.

(2) Programul de asistentă este pus la dispozitia notarilor publici gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor mentionate la art. 1 sunt prevăzute īn anexa nr. 7.

Art. 6. - Plata si declararea sumelor reprezentānd impozit aferent veniturilor din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin procedura notarială īn luna decembrie 2007, precum si plata sumelor reprezentānd impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin hotărāri judecătoresti, datorat pānă la finele lunii decembrie 2007, inclusiv plata sumelor restante la data de 31 decembrie 2007, se efectuează potrivit procedurii stabilite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 330/1.357/C/2007 privind procedura de īncasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.

Art. 7. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală trezorerie si contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i

 

Declaratia se completează si se depune de către notarii publici, care au obligatia calculării, īncasării si virării impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaratia se depune, după cum urmează:

- pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului īn care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal;

- ori de cāte ori notarul public constată erori īn declaratia depusă anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie īn care se va īnscrie „X” īn căsuta prevăzută īn acest scop.

Declaratia se completează īn două exemplare:

- originalul se depune semestrial la organul fiscal īn a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial. īn declaratie se cuprind toate actele instrumentate īn perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial;

- copia se păstrează de către notarul public.

Īn cazul īn care, după autentificarea actului sau īntocmirea īncheierii de finalizare īn procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni īn calcularea si īncasarea impozitului, acestea se vor solutiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută īn anexa nr. 5.

Declaratia va cuprinde tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii, supuse impozitării potrivit legii.

Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei īn format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Suportul magnetic sau optic va fi īnsotit de exemplarul listat pe hārtie al declaratiei pentru unitatea fiscală, semnat si stampilat, potrivit legii.

A. Date de identificare a notarului public Adresa - se īnscrie adresa sediului biroului notarial.

Cod de identificare fiscală - se īnscrie codul de identificare fiscală al notarului public. īn cazul īn care notarul public are calitatea de persoană impozabilă īnregistrată īn scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

Col. 1 „Nume, Prenume” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, īnscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 „CNP/NIF” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, īnscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia īnregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 „Nume, Prenume/Denumire” - se completează pentru fiecare persoană contractantă căreia i se transferă dreptul de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, īnscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entităti), după caz.

Col. 4 „Cod de identificare fiscal㔠- se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică (ori altă entitate) contractantă, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate si dezmembrămintele acestuia, īnscriind-se codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entităti fără personalitate juridică, codul de īnregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

d) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului īn străinătate, codul unic de īnregistrare atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere, codul de īnregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Īn cazul transferului dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, prin donatie, la completarea declaratiei, īn col. 1 si col. 2 se īnscriu datele de identificare ale donatarului, iar īn col. 3 si col. 4, cele ale donatorului.

Īn cazul transferului dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, prin mostenire, īn col. 1 si col. 2 se īnscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate si dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 si col. 4 nu se completează.

Col. 5 „Valoarea īnscrisă īn documentul de transfer” - se īnscrie suma reprezentānd valoarea īnscrisă īn documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 6 „Impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” - se īnscrie suma reprezentānd impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal calculat si īncasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.

Īn cazul īn care există mai multi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea detinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar detine o cotă egală cu a celorlalti.


 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii prin altă procedură decāt cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăti imobiliare din patrimoniul personal depun cāte o declaratie pentru fiecare transfer.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, īn termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, īn vederea stabilirii impozitului, īn conditiile legii.

Ori de cāte ori contribuabilul constată erori īn declaratia depusă anterior, acesta completează si depune o declaratie rectificativă, situatie īn care se va īnscrie „X” īn căsuta prevăzută īn acest scop.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către īmputernicitii acestora, īnscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, īn două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

- organul fiscal īn a cărui rază teritorială este situat imobilul īnstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal īn Romānia;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

A. Date de identificare a contribuabilului

Adresa - se īnscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se īnscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate a/al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia īnregistrării fiscale, după caz.

B. Date privind tranzactia imobiliară

1. Numele si prenumele/denumirea persoanelor fizice sau juridice cărora li se transferă dreptul de proprietate si dezmembrămintele acestuia - se completează numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entităti), după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate si dezmembrămintele acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii, conform documentului de transfer.

2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia - se īnscriu numărul, data si emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia.

3. Adresa proprietătii imobiliare īnstrăinate - se īnscrie adresa completă a proprietătii imobiliare īnstrăinate.

4. Perioada detinerii - se bifează căsuta corespunzătoare perioadei de detinere a bunului īnstrăinat.

C. Date privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

rd. 1 Venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal - se īnscrie suma reprezentānd venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută īn documentul de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii.

D. Date de identificare a reprezentantului fiscal

Se completează numai īn cazul īn care obligatiile de declarare a veniturilor se īndeplinesc de către un īmputernicit, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

Adresa - se īnscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se īnscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURĂ

privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

1. Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal īncasate prin birourile notarilor publici

a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declară de către acestia, lunar, pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei īn care a fost calculat si īncasat, īn formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, cu completările ulterioare.

Declaratia se depune la organul fiscal īn a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, conform instructiunilor prevăzute īn anexa nr. 8 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, cu completările ulterioare.

Notarii publici au obligatia să depună semestrial, pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului īn care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal formularul 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Declaratia se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute īn anexa nr. 2


b) Pānă la data de 25 a fiecărei luni, notarii publici efectuează plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, īncasat īn luna precedentă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), īn contul unic de venituri al bugetului de stat 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume īncasate pentru bugetul de stat īn contul unic, īn curs de distribuire”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului īn a căror rază birourile notarilor publici sunt īnregistrate fiscal.

Sumele reprezentānd impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, īncasate de la notarii publici, se plătesc de către acestia īn contul unic, se distribuie si se sting de către organele fiscale competente īn conformitate cu prevederile metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili īn contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale īnregistrate de către acestia, urmānd a fi transferate īn contul de venituri al bugetului de stat 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis pe codul de identificare fiscală al notarului public.

Codurile IBAN aferente contului 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume īncasate pentru bugetul de stat īn contul unic, īn curs de distribuire” sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabililor

2. Procedura privind plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin altă procedură decāt cea notarială sau īn cazul rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni īn calcularea si īncasarea sa de către notarii publici

Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin altă procedură decāt cea notarială sau ca urmare a rectificării acestuia, se efectuează, īn numerar sau prin decontare bancară, de către contribuabili īn contul 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis pe codul de identificare fiscală (cod numeric personal) al contribuabilului, acolo unde acesta este luat īn evidenta fiscală.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURĂ

de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10

 

1. īn situatia īn care transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii se realizează prin altă procedură decāt cea notarială, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal competent.

Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se īntelege:

a) organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

b) organul fiscal īn a cărui rază teritorială este situat bunul īnstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal īn Romānia.

2. Īn cazul īn care transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii se efectuează prin hotărāre judecătorească, instantele judecătoresti care pronuntă hotărāri judecătoresti definitive si irevocabile comunică organului fiscal din raza de competentă teritorială a instantei de fond hotărārea si documentatia aferentă īn termen de 30 de zile de la data rămānerii definitive si irevocabile a hotărārii.

Organul fiscal din raza de competentă teritorială a instantei de fond transmite hotărārea si documentatia aferentă, īn termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. īn termen de 15 zile de la primirea documentatiei, organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal datorat si emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.

Īn situatia īn care instantele judecătoresti nu transmit īn termenul legal documentatia prevăzută de lege, organul fiscal competent poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentatiei prezentate de acesta.

Īn cazul īn care la primirea documentatiei transmise de instantele judecătoresti constată diferente care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.

3. Īn situatia īn care transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se realizează prin altă procedură decāt cea notarială sau judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili īn Declaratia privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10.

Īn termen de 15 zile de la primirea Declaratiei privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10, organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.

4. Decizia de impunere se emite īn două exemplare:

- un exemplar se transmite prin postă cu confirmare de primire sau se īnmānează contribuabilului sub semnătură;

- un exemplar se arhivează la dosarul contribuabilului.

5. La calculul impozitului se au īn vedere informatiile transmise de instantele judecătoresti, valoarea declarată de contribuabil, valoarea orientativă stabilită prin expertiza Camerei Notarilor Publici si alte elemente conform legii, după caz.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se plăteste īn termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii.


 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

1. Īn cazul īn care, după autentificarea actului sau īntocmirea īncheierii de finalizare īn procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni īn calcularea si īncasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, comunică organului fiscal īn a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.

2. Notarii publici comunică īn scris organului fiscal īn a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial următoarele:

- cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea;

- datele de identificare ale părtilor contractante (domiciliu, cod numeric personal/număr de identificare fiscală);

- baza de impunere initială si impozitul calculat si īncasat pentru fiecare persoană fizică contribuabil;

- baza de impunere corectă, dacă este cazul;

- perioada de detinere a proprietătii imobiliare transferate: pānă la 3 ani inclusiv sau mai mare de 3 ani, după caz;

- copia documentului de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, pe baza căruia s-a calculat impozitul, certificată de notarul public.

3. Organul fiscal īn a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentatia, īn termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat.

4. Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se īntelege:

a) organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde

locuieste efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

b) organul fiscal īn a cărui rază teritorială este situat imobilul īnstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal īn Romānia.

Īn termen de 15 zile de la primirea documentatiei, organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică care realizează venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, calculează diferenta de impozit datorat si emite Decizia de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.

5. Decizia de impunere se emite īn două exemplare:

- un exemplar se transmite prin postă cu confirmare de primire sau se īnmānează contribuabilului persoană fizică, sub semnătură;

- un exemplar se arhivează la dosarul contribuabilului.

6. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit legii, asupra venitului impozabil determinat pe baza informatiilor transmise de notarii publici.

Diferentele de impozit stabilite īn plus se plătesc de contribuabilii persoane fizice īn termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.

 

ANEXA Nr. 6

 

INSTRUCTIUNI

pentru transmiterea īn format electronic a Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i

 

Declaratia informativă 208 se depune la organul fiscal īn format electronic, īnsotit de formularul listat, semnat si stampilat, conform legii.

Formatul electronic al declaratiei 208 se poate obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală si se transmite organului fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibile MS-DOS.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la adresa www.mfinante.ro

Informatiile din declaratia informativă 208 vor fi transmise īntr-un fisier format text ASCII, īn care fiecare īnregistrare (linie) se termină cu „carriage return” si „line feed”. Separatorul dintre cāmpuri va fi virgula.

Fisierul text contine două tipuri de īnregistrări:

Prima īnregistrare va contine informatiile:

1 - codul de identificare fiscală al „Notarului public” (13 caractere numerice)

2 - anul fiscal (4 caractere numerice)

3 - semestrul (1 caracter numeric)

4 - total „Valoarea īnscrisă īn documentul de transfer” (12 caractere numerice)

5 - total „Impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare” (12 caractere numerice)

Următoarele īnregistrări vor contine informatiile:

1 - cod de identificare fiscal㠄Beneficiar” (13 caractere numerice)

2 - cod de identificare fiscal㠄Cealaltă parte contractant㔠(13 caractere numerice)

3 - „Valoarea īnscrisă īn documentul de transfer” (12 caractere numerice)

4 - „Impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare” (12 caractere numerice)

5 - cāmp numeric de rezervă (12 caractere numerice)

Numele fisierului text este format astfel: D 208_aaaa_s_nnnnnnnnnnnnn.txt, unde:

aaaa - anul īnregistrării venitului (>= 2008)

s - semestru

nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală al notarului public

Exemplu:

Fisierul cu numele D208_2008_1_19.txt (unde aaaa = 2008, s = 1, nnnnnnnnnnnnn = 19) si continutul:

- prima īnregistrare: 2750101000215,2008,1,600000,6000

- următoarele īnregistrări: 1750101000215,1531201110669,100000,1000, 1541009000213,2750101000712,200000,2000, 1671202330779,1621218301008,300000,3000,ANEXA Nr. 7

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1 din ordin

 

I. Formularul 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i

1. Denumire: Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.01.13/10i

3. Format: A4/t1

4. U/M: seturi

5. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare.

6. Se utilizează: la declararea impozitului calculat si īncasat de notarii publici pentru fiecare beneficiar de venit.

7. Se īntocmeste īn două exemplare de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii.

8. Circulă:         - originalul, īnsotit de formatul electronic, la organul fiscal īn a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial;

- copia la notarul public.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al notarului public.

 

II. Formularul 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10

1. Denumire: Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.01.13/10

3. Format: A4/t1

4. U/M: seturi

5. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la declararea veniturilor din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin altă procedură decāt cea notarială sau judecătorească.

8. Se īntocmeste īn două exemplare de către contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

9. Circulă:         - originalul se depune la:

a) organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

b) organul fiscal īn a cărui rază teritorială este situat imobilul īnstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal īn Romānia;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

III. Formularul 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/10

1. Denumire: Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.02.13/10

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal īn situatia īn care transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii se realizează prin altă procedură decāt cea notarială.

7. Se īntocmeste īn două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

a) organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

b) organul fiscal īn a cărui rază teritorială este situat imobilul īnstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal īn Romānia.

8. Circulă:         - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

IV. Formularul 254 „Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/11

1. Denumire: Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.02.13/11

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea de către organul fiscal competent a diferentelor de impozit datorat de persoanele fizice care realizează venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, īn cazul īn care, după autentificarea actului sau īntocmirea īncheierii de finalizare īn procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni īn calcularea si īncasarea impozitului.

7. Se īntocmeste īn două exemplare de către organul fiscal competent, astfel:

a) organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

b) organul fiscal īn a cărui rază teritorială este situat imobilul īnstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal īn Romānia.

8. Circulă:         - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.860/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Antoci Constantin, fiul lui - si Antonina (născut la 22.10.1915 īn localitatea Soroca), născut la data de 17 aprilie 1949 īn localitatea Cuhnesti, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. D. Cantemir nr. 25, ap. 50. (2.127/2004)

2. Arama Victor, fiul lui Constantin (născut la 27.02.1930 īn localitatea Lăpusna) si lulia, născut la data de 29 ianuarie 1962 īn localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 51, ap. 9. (7.460/2003)

3. Armas Oleg, fiul lui Sergiu (fiul lui Armean Zaharia, născut la 5.09.1911 īn localitatea Unchitesti, si Ana) si Raisa, născut la data de 9 martie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Calea lesilor nr. 19, ap. 118. (2.219/2003)

4. Armas Sergiu, fiul lui Armean Zaharia (născut la 5.09.1911 īn localitatea Unchitesti) si Ana, născut la data de 26 iunie 1948 īn localitatea Stoicani, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Calea lesilor nr. 19, ap. 118. (2.217/2003)

5. Avram Oxana, fiica lui Nicolae si Valentina (fiica lui Serjant Gavril si Nina, născut la 4.01.1930 īn localitatea Todiresti), născută la data de 9 august 1975 īn localitatea Todiresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 2, ap. 207. (1.560/2003)

6. Bahnă Diana, fiica lui Valeriu si Eudochia (fiica lui Cīrlig Fiodor, născut la 18.12.1924 īn localitatea Rezina, si Vera), născută la data de 21 iunie 1985 īn localitatea Cotiujenii Mari, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Busuiocesti nr. 16, ap. 38. (4.479/2003)

7. Balaban Andrian, fiul lui Iustin (fiul lui Zinovia, născut la 19.10.1914 īn localitatea Orhei) si Irina, născut la data de 24 august 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 7. (13.242/2003)

8. Bălan Ion, fiul lui Nicolae (născut la 6.12.1903 īn localitatea Căinări, raionul Căuseni) si Vera, născut la data de 27 iunie 1946 īn localitatea Căinări, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cetatea Chilia nr. 19. (595/2008)

9. Barba Liubov, fiica lui Vizitiv Ion si Daria (născut la 11.03.1927 īn localitatea Hīncesti), născută la data de 7 iunie 1961 īn localitatea Sărata Galbenă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. V Lupu nr. 36, ap. 46. (11.956/2003)

10. Barba Pavel, fiul lui Mihail (născut la 21.11.1937 īn localitatea Caracui) si Axenia, născut la data de 4 iulie 1961 īn localitatea Caracui, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 19, bl. 1, ap. 78. (11.961/2003)


11. Basoc Valentina, fiica lui Gheorghesi Ecaterina (născută la 2.01.1929 īn localitatea Ungheni), născută la data de 10 octombrie 1965 īn localitatea Măcăresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. E. Coca nr. 5, ap. 12. (197/2004)

12. Begu Mihail, fiul lui Tudor (fiul lui Vasile si Ana, născut la 1.02.1903 īn localitatea Truseni) si Ludmila, născut ia data de 3 noiembrie 1974 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, judetul Chisinău. (13.296/2003)

13. Bivol Ion, fiul lui Ilie (fiul lui Ion si Efrosinia, născută la 24.02.1921 īn localitatea Cojusna) si Elena, născut la data de 1 octombrie 1970 īn localitatea Cojusna, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. M. Eminescu nr. 104, judetul Străseni. (16.415/2003) Copii minori: Bivol Dionis, născut la data de 5.05.1992.

14. Bonarer Nonna, fiica lui Gropa Eugeniu (născut la 29.01.1921 īn localitatea Bălti) si Nina, născută la data de 21 februarie 1951 īn localitatea Rădoaia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 50, ap. 198. (8.063/2003)

15. Botnaru Victor, fiul lui Carp si Siilvia (fiica lui Guzun Alexei si Tatiana, născută la 19.09.1932 īn localitatea Butesti), născut la data de 1 ianuarie 1984 īn localitatea Negureni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Negureni, raionul Telenesti. (11.968/2003)

16. Buzu Elizaveta, fiica lui Andrei si Galina (fiica lui Galit Ion, născut la 13.07.1936 īn localitatea Frumusica, si Olga), născută la data de 7 iunie 1983 īn localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Stefan cel Mare nr. 145, ap. 69, judetul Bălti. (8.031/2003)

17. Cernei Măria, fiica lui Moghildan Simion (născut la 4.07.1927 īn localitatea Coscalia, judetul Tighina) si Anastasia, născută la data de 15 februarie 1973 īn localitatea Coscalia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cosnita nr. 6, ap. 2. (676/2002) Copii minori: Cernei Sebastiana, născută la data de 20.04.2003.

18. Chirca Sergiu, fiul lui Mihail si Alexandra (fiica lui Capatina Petru, născut la 2.02.1929 īn Chisinău, si Vasilisa), născut la data de 17 septembrie 1983 īn localitatea Floreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Floreni. (7.930/2003) Copii minori: Chirca Vlad, născut la data de 23.10.2006.

19. Chirie Măria, fiica lui Nicolai (fiul lui Vasile si Măria, născută la 7.01.1929 īn localitatea Congaz) si Măria, născută la data de 26 noiembrie 1981 īn localitatea Congaz, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Congaz, str. Lenin nr. 132, judetul Comrat. (17.326/2003)

20. Cigulea Alexandru, fiul lui Ion (născut la 2.08.1928 īn localitatea Călărasi) si Zinovia, născut la data de 10 februarie 1962 īn localitatea Rădeni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366/2004) Copii minori: Cigulea Andries, născut la data de 29.07.1998.

21. Cigulea Aliona, fiica lui Alexandru (fiul lui Ion, născut la 2.08.1928 īn localitatea Rădeni, judetul Călărasi) si Elena, născută la data de 14 octombrie 1986 īn localitatea Rădeni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366 bis/2004)

22. Cigulea Elena, fiica lui Andries Tudor (născut la 20.09.1939 īn localitatea Călărasi) si Măria, născută la data de 1 aprilie 1967 īn localitatea Oniscani, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (365/2004)

23. Cobusteanu Larisa, fiica lui Simion si lulia (fiica lui Puscasu Mihail si Eugenia, născută īn anul 1910), născută la data de 14 februarie 1976 īn localitatea Cobusca Nouă, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cobusca Nouă, str. Chisinău nr. 6, raionul Anenii Noi. (995/2003)

24. Coerva Vitalie, fiul lui Grigore si Eleonora (născută la 24.08.1934 īn localitatea Criuleni), născut la data de 14 februarie 1967 īn localitatea Hīrtopul Mare, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Cucorilor nr. 16/2, ap. 5. (14.238/2003) Copii minori: Cocerva Cornel, născut la data de 19.08.1990.

25. Coica Ala, fiica lui Sergiu (născut la 17.10.1939 īn localitatea Dubăsari) si Eugenia, născută la data de 5 aprilie 1968 īn localitatea Dubăsari, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Ciori, str. Cuza Vodă nr. 1. (12.060/2003)

26. Coliban Viorel, fiul lui Tudor si Svetlana (fiica lui Bors Ion si Margareta, născută la 2.03.1930 īn localitatea Onitcani), născut la data de 13 iunie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1,ap. 25. (15.847/2003)

27. Cretu Petru, fiul lui Ion si Ana (născut īn anul 1935 īn localitatea Pereni), născut la data de 8 februarie 1965 īn localitatea Miresti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Stefan Vodă nr. 64. (14.963/2003)

28. Cretu Radu, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 1.07.1929 īn raionul Hīncesti, localitatea Miresti) si Lidia, născut la data de 13 septembrie 1984 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Stefan Vodă nr. 69. (3.476/2006)

29. Cucos Oleg, fiul lui Ivan si Nina (născut la 8.05.1924 īn localitatea Donduseni), născut la data de 19 februarie 1955 īn localitatea Potsdam, judetul Potsdam, Republica Democrată Germană, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 15. (9.836/2003)

30. Dontu Ludmila, fiica lui Ivan si Tatiana (fiica lui Todica Ion, născut la 2.10.1925 īn localitatea Orhei), născută la data de 19 octombrie 1983 īn localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1,ap. 22. (3.126/2005)

31. Doruc lurie, fiul lui Chirii si Feodosia (născută la 28.05.1938 īn localitatea Soldanesti), născut la data de 29 ianuarie 1965 īn localitatea Cobīlea, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cobīlea, raionul Soldanesti. (4.476/2003)

32. Drută Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe si Eudochia, născută la 20.02.1913 īn localitatea Coscalia) si Anastasia, născut la data de 17 august 1982 īn localitatea Coscalia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coscalia, raionul Căinări. (8.989/2003)

33. Dumbraveanu Albina, fiica lui ladrīsnicov Nicolae si Tamara (născută la 10.09.1921 īn localitatea Comrat), născută la data de 20 septembrie 1943 īn localitatea Satrovo, judetul Curgan, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Hīncesti nr. 55, bl. 3, ap. 32. (11.780/2003)


34. Enachi Vitalie, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 5.05.1934 īn localitatea Nisporeni) si Elena, născut la data de 8 iulie 1980 īn localitatea Corotna, SIobozia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 19, bl. 1,ap. 57. (1.799/2003)

35. Eremia Ivan, fiul lui Ivan (născut la 9.05.1925 īn localitatea Cahul) si Ana, născut la data de 15 octombrie 1955 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mihai Eminescu nr. 4, raionul Criuleni. (4.734/2003)

36. Eremia Zinaida, fiica lui Muntean Mihail (născut la 8.10.1919 īn localitatea Căbăiesti) si Tatiana, născută la data de 18 septembrie 1952 īn localitatea Căbăiesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mihai Eminescu nr. 4, raionul Criuleni. (4.737/2003)

37. Filimon Timofei, fiul lui Petru (fiul lui Timofei, născut la 23.01.1923 īn localitatea Lăpusna) si Eugenia, născut la data de 17 septembrie 1982 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărpineni, Str. Podgoriilor nr. 26, raionul Hīncesti. (9.138/2003)

38. Foltea Ghenadie, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 10.01.1912 īn localitatea Ciuciuleni) si Liuba, născut la data de 20 iunie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 9, bl. 1, ap. 27. (1.652/2003)

39. Foltea Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 10.01.1912 īn localitatea Ciuciuleni, si Sofia) si Liuba, născută la data de 21 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 9, ap. 27. (1.723/2003)

40. Frunză Gheorghe, fiul lui Ion (născut īn anul 1924 īn localitatea Ciobalaccia Cantemir) si Măria, născut la data de 1 noiembrie 1958 īn localitatea Ciobalaccia Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, judetul Cahul. (2.690/2003) Copii minori: Frunză Codrina, născută la data de 29.07.1996, si Frunză Cristi, născut la data de 6.01.1993.

41. Garuta Vasile, fiul lui Cazacu Vladimir si Garuta Elena (fiica lui Măria, născută la 1.08.1916 īn localitatea Tighina), născut la data de 2 ianuarie 1977 īn localitatea Coscalia, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coscalia, Str. Independentei, judetul Căinări. (6.027/2003)

42. Gherman Elena, fiica lui Raducan Aurel si Viorica (născută la 6.06.1932 īn Cernăuti), născută la data de 29 august 1966 īn localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuti. (7.361/2003)

43. Ghimp Rita, fiica lui Arsenii Vasile (născut la 17.01.1932 īn Zabriceni) si Zinaida, născută la data de 1 iunie 1967 īn localitatea Zabriceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 1, ap. 190. (8.367/2003)

44. Ghimp Veronica, fiica lui Nicolae si Rita (fiica lui Arsenii Vasile, născut la 17.01.1932 īn localitatea Edinet), născută la data de 3 iulie 1987 īn localitatea Zabriceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 1, ap. 190. (8.367bis/2003)

45. Gorban Adrian, fiul lui Ilie (fiul lui Pintilie, născut la 1.08.1919 īn localitatea Coscalia, raionul Tighina, si Feodora) si Lucia, născut la data de 29 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coscalia, judetul Tighina. (14.617/2003)

46. Grama Valeriu, fiul lui Fiodor si Zinaida (fiica lui Morozan Tudor, născut la 23.08.1923 īn Chisinău, si Ana), născut la data de 18 mai 1975 īn localitatea Hīrtopul Mare, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cahul nr. 8, bl. 2, ap. 61. (1.933/2004)

47. Grecu Dumitru, fiul lui Ion (născut īn anul 1903 īn localitatea Ungheni) si Ana, născut la data de 8 decembrie 1942 īn localitatea Poiana, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Boghenii Noi, judetul Ungheni. (6.657/2003)

48. Grumeza Dmitrii, fiul lui Valentin (fiul lui Gheorghe, născut la 1.06.1927 īn localitatea Baroncea, judetul Soroca, si Măria) si Măria, născut la data de 1 mai 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. H. Botev nr. 19/1, ap. 102. (5.263bis/2003)

49. Gumeniuc Elena, fiica lui Ion (fiul lui Elena, născută la 6.04.1930 īn Chisinău) si Ludmila, născută la data de 6 noiembrie 1981 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 13, bl. 1,ap. 12.(15.967/2003)

50. Gumeniuc Ion, fiul lui Procopie (născut īn anul 1927 īn Chisinău) si Elena, născut la data de 6 iulie 1957 īn localitatea Chirianca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 13, bl. 1, ap. 12. (1.112/2004)

51. Gusan Lucia, fiica lui Nistor si Larisa (fiica lui Boldescu Alexei si Elisaveta, născută la 1911 īn localitatea Bădiceni), născută la data de 24 iulie 1975 īn localitatea Bădiceni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. V Vărzaru nr. 5, bl. 1,ap. 30. (11.584/2003)

52. Guzun Ion, fiul lui Anatolie (fiul lui Alexandru, născut la 25.04.1923) si Silvia, născut la data de 7 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cioricesti nr. 9. (1.135/2003)

53. Jalbă lulia, fiica lui Nicolae (născut la 10.03.1913 īn localitatea Nisporeni) si Efrosinia, născută la data de 3 octombrie 1950 īn localitatea Grozesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 2, ap. 24. (16.880/2003)

54. Lucas Oleg, fiul lui Lucas Nicolae (născut la 9.05.1935 īn localitatea Lebedin) si Lucas Eudochia, născut la data de 29 decembrie 1964 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 88, bl. L 116, se. A, parter, ap. 1. (2.675/2005) Copii minori: Lucas Oleg, născut la data de 12.11.1995, si Lucas Igor, născut la data de 7.06.1998.

55. Macari lurie, fiul lui Timofei (născut la 25.07.1933 īn localitatea Orhei) si Nina, născut la data de 31 martie 1968 īn localitatea Mīndresti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mīndresti, raionul Telnesti. (8.074/2003)

56. Marandici lurie, fiul lui Vasile si Antonina (născut la 18.09.1934 īn localitatea Cricova), născut la data de 20 mai 1963 īn localitatea Cricova, judetul Cricova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Chisinăului nr. 73. (15.850/2003)


57. Matcu Ion, fiul lui Stratu Stefan (fiul lui Vasile, născut la 15.02.1923 īn localitatea Abaclia) si Raisa, născut la data de 17 august 1978 īn localitatea Abaclia, judetul Lăpusna, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Abaclia, str. Tolstoi nr. 8, raionul Basarabeasca. (528/2003)

58. Melnic Aliona, fiica lui Ion (fiul lui Petru, născut la 1.08.1925 īn localitatea Edinet) si Ana, născută la data de 19 august 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 3, ap. 56. (14.834/2003)

59. Melnic Victoria, fiica lui Vīrtos Victor si Vīrtos Natalia (născută la 10.09.1923 īn localitatea Soldănesti), născută la data de 22 octombrie 1974 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Kiev nr. 6, bl. 3, ap. 1.(698/2004) Copii minori : Melnic Vladislav, născut la data de 7.10.1995 si Melnic Dmitrii, născut la data de 7.10.1995.

60. Mihalachi Vitalie, fiul lui Ion (născut la 10.06.1937 īn localitatea Orhei) si Ana, născut la data de 15 aprilie 1971 īn localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, bl. 1, ap. 24. (2.355/2005)

61. Morari Boris, fiul lui Ion (născut la 20.08.1930 īn localitatea Olănesti) si Eudochia, născut la data de 6 septembrie 1961 īn localitatea Olănesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 3, ap.70. (8.188/2003) Copii minori: Morari Victoria, născută la data de 30.08.1990.

62. Morari Nadejda, fiica lui Jīmbei Alexandru si Sofia (născută la 18.11.1934 īn localitatea Vălcinet), născută la data de 29 iunie 1966 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 50, ap. 91.(4.701/2003)

63. Moraru Dumitru, fiul lui Tudor (născut la 18.09.1934 īn Zamcioji) si Nadejda, născut la data de 2 februarie 1963 īn localitatea Zamcioji, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 50, ap. 91.(4.702/2003)

64. Moraru Eduard, fiul lui Boris (fiul lui Pavel si Axenia, născută la 14.04.1903 īn localitatea Obileni) si Măria, născut la data de 5 septembrie 1984 īn localitatea Obileni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Obileni, raionul Hīncesti.(13.001/2003)

65. Moraru Elena, fiica lui Vasile si Zinaida (fiica lui Turcanu Pantelimon si Feodora, născută la 11.03.1925 īn localitatea Recea), născută la data de 1 iunie 1985 īn localitatea Străseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N.Grădescu nr. 1.(142/2004)

66. Moraru Serghei, fiul lui Vasile (fiul lui Visarion, născut la 5.06.1932 īn localitatea Ignăteni, judetul Orhei si Feodosia) si Valentina, născut la data de 10 septembrie 1986 īn localitatea Crasnaia Gorca, raionul Grigoriopol, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grigoriopol, str. Sevcenco nr. 4, ap. 13.(2.464bis/2002)

67. Movileanu Tatiana, fiica lui Vasile si Ecaterina (fiica lui Sīrghi Vasile născut la 4.03.1923 īn localitatea Străseni), născută la data de 23 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Basarab nr. 8, bl. 2, ap. 53. (2.862/2006)

68. Mura Oleg, fiul lui Alexei (fiul lui Hrisane si Olga, născută la 12.05.1923 īn localitatea Donetc) si Elisaveta, născut la data de 10 martie 1980 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Orhei, str. Ion Creangă nr. 8.(6.360/2003) Copii minori: Mura Octavian, născut la data de 30.12.2000.

69. Nastas Anton, fiul lui Vasile (născut la 25.12.1924 īn localitatea Mīndresti) si Irina, născut la data de 30 septembrie 1957 īn localitatea Mīndresti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. A. Donici nr. 8, ap. 11.(2.694/2003)

70. Onoprienco Mihai, fiul lui Nicolae si Mirela (fiica lui Negru Mihail, născut la 23.10.1931 īn localitatea Soroca, si Măria), născut la data de 4 ianuarie 1985 īn localitatea Ciutulesti, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lunga, Str. Lunga bl. 58, ap. 37, raionul Floresti.(4.472/2004)

71. Osadcenco Dmitri, fiul lui Ivan si Stepanida (născută la 30.04.1933 īn localitatea Cahul), născut la data de 30 octombrie 1964 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 65.(13.751/2003)

72. Păun Constanta, fiica lui Constantin si Ecaterina (fiica lui Gomora Ion, născut īn anul 1909 īn localitatea Oliscani), născută la data de 17 august 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Moscova BD nr. 15, bl. 1, ap. 20.(477/2005)

73. Petrisin Vitalie, fiul lui Victor si Agafia (fiica lui Pascari Tudor, născut la 10.02.1927 īn localitatea Sīngerei), născut la data de 25 noiembrie 1985 īn localitatea Alexandreni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Alexandreni, raionul Sīngerei. (1.575/2006)

74. Petroaie Valeriu, fiul lui Simion si Eugenia (fiica lui Florea Vasile si Măria, născută la 8.11.1919 īn localitatea Cahul), născut la data de 26 noiembrie 1976 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Cahul, localitatea Crihana Veche.(9.120/2003)

75. Plămădeala Ivan, fiul lui Gheorghe (născut la 30.07.1928 īn Chisinău) si Alexandra, născut la data de 24 aprilie 1963 īn localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Salcīmilor nr. 24, bl. 1, ap. 58.(15.338/2003)

76. Plămădeala Parascovia, fiica lui Golubenco Tudor (născut la 11.08.1930 īn Chisinău) si Măria, născută la data de 6 mai 1971 īn localitatea Horodca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodca, judetul Chisinău.(15.327/2003) Copii minori: Plămădeala Gheorghe, născut la data de 4.02.1991 si Plămădeala Dan, născut la data de 29.07.1997.

77. Popov Victor, fiul lui Vilea (fiul lui Gherasim, născut la 1.03.1924 īn localitatea Căuseni) si Tatiana, născut la data de 15 octombrie 1982 īn localitatea Cīrnăteni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīrnăteni, judetul Căuseni. (2.397/2005)

78. Porosencov Egor, fiul lui Andrei si Lora (fiica lui Andrievschi Grigore si Măria, născută la 15.01.1934 īn localitatea Cosăuti), născut la data de 22 mai 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Aron Pumnul nr. 118.(9.336/2003)


79. Porosencova Lora, fiica lui Andrievschi Grigore si Măria (născută la 23.06.1937 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca), născută la data de 19 ianuarie 1963 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Aron Pumnul nr. 118.(9.341/2003)

80. Răileanu Elena, fiica lui Rusu Mihail si Zinovia (născută la 1.07.1935 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 8 ianuarie 1955 īn localitatea Lăpusna, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 26, bl. 1, ap. 12. (15.883/2003)

81. Răileanu Stefan, fiul lui Busilă Gheorghe si Ana (născută īn anul 1928 īn localitatea Hoginesti), născut la data de 9 ianuarie 1952 īn localitatea Hoginesti, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 26, bl. 1, ap. 12.(15.881/2003)

82. Rusu Alina, fiica lui Octavian (fiul lui Mihail, născut la 1.11.1914 īn localitatea Plop, si Ecaterina) si lulia, născută la data de 6 noiembrie 1973 īn localitatea Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Donduseni, str. I. Sīrbu nr. 11, bl. 1, ap. 22.(5.332/2003) Copii minori: Cudalba Iulian, născut la data de 9.08.1996.

83. Rusu Gheorghe, fiul lui Petru si Sofia (născut la 19.05.1914 īn localitatea Gribova), născut la data de 11 februarie 1943 īn localitatea Hăsnăsenii Mari, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Roscani, str. C. Negruzzi nr. 3, raionul Anenii Noi. (10.106/2003)

84. Rusu Ion, fiul lui Ipolit si Zinaida (fiica lui Guja Ion si Sofia, născută la 7.10.1926 īn localitatea Sestaci), născut la data de 14 mai 1985 īn localitatea Sīrcova, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīrcova, judetul Rezina.(6.464/2003)

85. Sclifos Vitalie, fiul lui Anatolie (fiul lui Arsenie, născut la 12.04.1923 īn localitatea Criuleni) si Sofia, născut la data de 9 iunie 1976 īn localitatea Criuleni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 2/2, ap. 13. (1.126/2004)

86. Secrieru Ana, fiica lui Musteată Nicolae si Elizaveta (născută la 30.08.1919 īn localitatea Cenac), născută la data de 17 septembrie 1960 īn localitatea largară, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Alexandru cel Bun nr. 45, ap.60, judetul Lăpusna.(14.930/2003)

87. Sert Elena, fiica lui Efim si Ana (născută la 21.05.1931 īn localitatea Noul Traian, raionul Ivanovsk, Ucraina), născută la data de 27 ianuarie 1976 īn localitatea largară, raionul Leova cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, Str. Viilor nr. 116, raionul Leova. (11.408/2003)

88. Sīrbu Sofia, fiica lui Vasile (născut la 10.12.1936 īn localitatea Filipeni) si Măria, născută la data de 8 martie 1960 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 15, bl. 2, ap. 38.(13.872/2003) Copii minori: Raznovan Radu, născut la data de 4.05.1993, si Raznovan Daniel, născut la data de 22.06.1991.

89. Sīrbu Vasile, fiul lui Stefan (fiul lui Dumitru, născut la 28.05.1914 īn localitatea Comrat) si Elena, născut la data de 14 aprilie 1963 īn localitatea Dezghinja, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Vasile Alecsandri nr. 59.(3.291/2003)

90. Sochirca Sergiu, fiul lui Pavel si Zinovia (fiica lui Magariu Timofei, născut la 15.02.1921 īn localitatea Recea, si Domnica), născut la data de 28 noiembrie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 18, ap. 38.(3.522/2002)

91. Soltan Igor, fiul lui Alexandru (fiul lui Vladimir, născut la 15.01.1912 īn localitatea laloveni) si Alexandra, născut la data de 4 iunie 1973 īn localitatea laloveni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, str. Ion Creangă nr. 43. (4.659/2003)

92. Stafi Nicolae, fiul lui Mihail (fiul lui Macari, născut la 1.05.1920 īn localitatea Lăpusna) si Galina, născut la data de 20 iulie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 28, ap. 102. (7.929/2003) Copii minori: Stafi Sabina, născută la data de 16.11.2005.

93. Stīngu Liuba, fiica lui Covaliov Ion (născut la 17.10.1933 īn localitatea Cahul) si Măria, născută la data de 1 februarie 1958 īn localitatea Agrfenovca, Radionovo-Nesvetaisc, judetul Rostov, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir.(5.310/2003) Copii minori: Stīngu Alina, născută la data de 4.03.1991 si Stīngu Olga, născută la data de 20.07.1992.

94. Stīngu Vasile, fiul lui Gheorghe (născut la 24.01.1919 īn localitatea Cahul) si Eudochia, născut la data de 24 ianuarie 1954 īn localitatea Baimaclia, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir.(5.312/2003)

95. Stratulat Victor, fiul lui Oleg si Eugenia (fiica lui Butnaru Ion, născut la 21.03.1925 īn localitatea Boghiceni, si Măria), născut la data de 24 mai 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari.(6.068/2003)

96. Schiopu Eudochia, fiica lui Grosu Gheorghe (născut la 10.01.1937 īn localitatea Rīscani) si Măria, născută la data de 30 ianuarie 1963 īn localitatea Corlăteni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Rīscani, localitatea Corlăteni. (15.156/2003) Copii minori: Schiopu Vasile, născut la data de 28.05.1990.

97. Talpă Gheorghe, fiul lui Constantin (născut la 26.01.1935 īn localitatea Lăpusna) si Nadejda, născut la data de 8 ianuarie 1961 īn localitatea Drăgusenii Noi, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, str. Mihai Eminescu nr. 29, bl. 1, ap. 14, Vatra. (15.414/2003)

98. Talpă Zinaida, fiica lui Golubenco Tudor (născut la 11.08.1930 īn Chisinău) si Măria, născută la data de 1 iulie 1964 īn localitatea Horodca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, str. Mihai Eminescu nr. 29, bl. 1, ap. 14, Vatra. (15.413/2003) Copii minori: Talpă Rodica, născută la data de 29.11.1990.

99. Tomac Vitalii, fiul lui lacov (fiul lui Ivan, născut la 1.11.1923 īn localitatea Oziornoe, raionul Suvorovo) si Irina, născut la data de 3 noiembrie 1982 īn localitatea Oziornoe, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Oziornoe, raionul Izmail, Odesa. (3.853/2006)

100. Trinca Andrei, fiul lui Valeriu si Svetlana (fiica lui Nicolae, născut la 7.05.1934 īn localitatea Borosenii Noi, judetul Bălti, si Lidia), născut la data de 27 ianuarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Spătaru nr. 1, bl. 2, ap. 109. (13.420 bis/2003)


101. Trīmbaci Tatiana, fiica lui Bors lonn si Margareta (născută la 2.03.1930 īn localitatea Onitcani), născută la data de 3 septembrie 1965 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Dacia nr. 10, ap. 5.(15.843/2003)

102. Turetchi Irina, fiica lui Maler David (născut la 5.08.1931 īn localitatea Tīghira) si Ecaterina, născută la data de 4 iulie 1960 īn localitatea Tīghira, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Petru Rares nr. 19, ap. 57.(7.906/2003)

103. Turetchi Mefodie, fiul lui Ion (născut la 26.11.1930 īn localitatea Tīghira) si Vera, născut la data de 16 aprilie 1958 īn localitatea Tīghira, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 66.(7.908/2003)

104. Turetchi Romeo, fiul lui Mefodie (fiul lui Ion, născut la 26.11.1930 īn localitatea Ungheni) si Irina, născut la data de 10 aprilie 1981 īn localitatea Tescureni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 28, ap. 66.(13.853/2003) Copii minori: Turetchi Lucian-Romeo, născut la data de 8.09.2006.

105. Tīcău Alexandru, fiul lui Dumitru (născut la 19.07.1931 īn localitatea Leova) si Sofia, născut la data de 26 iulie 1958 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Alexandru cel Bun nr. 43, ap. 13. (12.385/2003)

106. Ungureanu Adrian, fiul lui Oleg (fiul lui Vladimir si Alexandra, născută la 20.03.1936 īn Cernăuti) si Lucia, născut la data de 15 iulie 1984 īn localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (1.754/2006)

107. Ursu Natalia, fiica lui Valentin (fiul lui Simion, născut la 13.02.1916 īn localitatea Hīrtop, si Olga) si Măria, născută la data de 20 noiembrie 1978 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Telenesti, str. Petru Rares nr. 3, ap. 28, judetul Orhei.(2.615/2003)

108. Usurelu Sergiu, fiul lui Vasile si Galina (fiica lui Petru, născut la 1.07.1929 īn localitatea Soroca si Olga), născut la data de 20 octombrie 1980 īn localitatea Dusmani, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 3, ap. 94. (8.904/2003)

109. Vazdautan Viorel, fiul lui Valeriu si Elena (fiica lui Olaru Zamfir si Eugenia, născută la 1.06.1924 īn localitatea Tīrnova), născut la data de 15 februarie 1978 īn localitatea Tīrnova, Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tīrnova, raionul Donduseni.(16.927/2003)

110. Vizer Olesea, fiica lui Valentin si Ana (fiica lui Ciocan Afanasie, născut la 12.09.1919 īn localitatea Ignăteni, raionul Rezina, si Parascovia), născută la data de 25 februarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Muncesti nr. 784, ap. 32. (1.033/2007).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Agrici Vasile, fiul lui Ion si Măria (născută la 20.08.1922 īn localitatea Ciuciuleni), născut la data de 30 ianuarie 1947 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Orheiului nr. 47.(4.591/2004)

2. Agrici Zinaida, fiica lui Arseni Filimon si Măria (născută la 24.02.1914 īn localitatea Ciuciuleni), născută la data de 22 decembrie 1949 īn localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Calea Orheiului nr. 47. (4.592/2004)

3. Andries Lidia, fiica lui Margina Carp (fiul lui lacob, născut īn anul 1910 īn localitatea laloveni) si Zinaida, născută la data de 9 iulie 1973 īn localitatea Pojareni, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pojareni, raionul laloveni.(15.564/2003)

4. Andritchi Măria, fiica lui Dănăilă Nicolae (născut la 2.11.1927 īn localitatea Hănăsenii Noi) si Zinaida, născută la data de 24 septembrie 1958 īn localitatea Hănăsenii Noi, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 22, bl. 1, ap. 105.(1.584/2003)

5. Armăsaru Diana, fiica lui Mihail (fiul lui Vladimir, născut la 26.02.1919 īn localitatea Nisporeni) si Larisa, născută la data de 25 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Mărtisor nr. 5, ap. 12.(3.088/2005)

6. Bezedica Galina, fiica lui Spătari Nicon (născut la 5.03.1931 īn localitatea Criuleni) si Elena, născută la data de 6 septembrie 1961 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Calea Orheiului nr. 103, bl. 2, ap. 104.(1.223/2004)

7. Bodnar Viorel, fiul lui Aurel (născut la 27.01.1933 īn Solotvina) si Viorica, născut la data de 8 august 1962 īn localitatea Satu Nou, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea SIatina, Transcarpatica, raionul Tiacev.(13.724/2003)

8. Botnari Emilia, fiica lui losan Procopie si Efrosinia (născută la 1.10.1924 īn localitatea Soroca), născută la data de 21 mai 1956 īn localitatea Chetrosu, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 140. (8.852/2003) Copii minori: Botnari Violeta, născută la data de 8.05.1990.

9. Botnari Valentina, fiica lui Eugeniu si Emilia (fiica lui Josanu Eufrosinia, născută la 1.11.1924 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca), născută la data de 17 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 140.(8.852 bis/2003)

10. Budisteanu Alexei, fiul lui Alexei (fiul lui Chirii, născut la 21.03.1930 īn localitatea Anenii Noi) si Ecaterina, născut la data de 1 ianuarie 1983 īn localitatea Tigheci, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tigheci, judetul Leova. (1.476/2004)


11. Bunici Liliana, fiica lui Tanas Vasile si Elena (fiica lui Florea Andrei si Măria, născută la 4.09.1927 īn localitatea Durlesti), născută la data de 13 aprilie 1973 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Cismelilor nr. 9, judetul Chisinău. (15.761/2003) Copii minori: Bunici Măria, născută la data 5.08.1997, si Bunici Elena, născută la data 5.08.1997.

12. Buza Andrei, fiul lui Gherasim (fiul lui Andrei, născut la 15.10.1917 īn localitatea Carahasani, raionul Stefan Vodă) si Ecaterina, născut la data de 28 iunie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 25, bl. 5, ap. 97. (2.406/2004)

13. Călăras Ion, fiul lui Petru (născut la 26.08.1938 īn localitatea Rezina) si Varvara, născut la data de 15 martie 1980 īn localitatea Ignătei, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Rezina, localitatea Ignătei. (2.781/2004) Copii minori: Călăras Oana, născută la data de 11.09.2006.

14. Carp Ecaterina, fiica lui Zavastin (fiul lui Constantin, născut la 17.02.1928 īn localitatea Cahul) si Tatiana, născută la data de 3 decembrie 1983 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 114, ap. 9. (1.593/2005)

15. Carp Eudochia, fiica lui Grigore (fiul lui Grigore, născut la 12.11.1934 īn localitatea Borogani)si Elena, născută la data de 21 ianuarie 1984 īn localitatea Borogani, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, judetul Leova. (1.452/2005)

16. Chiriac Oleg, fiul lui Oleg si Vera (fiica lui Morgoreanu Vasile, născut la 1.01.1927 īn localitatea Edinet, si Sofia), născut la data de 23 septembrie 1980 īn localitatea Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodiste, raionul Donduseni. (15.236/2003)

17. Ciobanu Zinaida, fiica lui Ion si Elena (fiica lui Tudorachi Gheorghe, născut la 9.05.1915 īn localitatea Cahul, si Elena), născută la data de 16 iunie 1983 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti. (3.570/2005)

18. Ciobotariu Carmelia, fiica lui Suhoverschi Dragos (fiul lui Gheorghe, născut la 29.06.1926 īn Cernăuti) si Margareta, născută la data de 14 iulie 1984 īn localitatea Ijivti, raionul Storojinet, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Storojinet, Cernăuti. (15.517/2003)

19. Ciobu Stela, fiica lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 30.10.1925 īn localitatea Cania-Cahul, si Valentina) si Lucia, născută la data de 31 martie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara bl. 73, ap. 71.(14.414/2003)

20. Ciupercă Dorina, fiica lui Mihail si Elena (fiica lui Secrieru Gheorghe si Sofia, născută la 20.08.1919 īn localitatea Capaclia), născută la data de 5 aprilie 1980 īn localitatea largară, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, raionul Leova, Str. Cucoarelor nr. 39. (2.947/2003)

21. Cobzac Vădim, fiul lui Valeriu si Stela (fiica lui Chirii, născut la 8.06.1910 īn localitatea Rezina), născut la data de 4 mai 1985 īn localitatea Rībnita, judetul Rībnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rībnita, str. Miciurin nr. 31, bl. 3, ap. 30. (1.237/2005)

22. Cojuhari Stela, fiica lui Nicolae si Lidia (fiica lui Buga Vasile si Măria, născută la 5.06.1929 īn localitatea Hīrtopul Mare), născută la data de 11 aprilie 1982 īn localitatea Dubăsari, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corjova, raionul Dubăsari. (5.509/2004)

23. Cosnicean Alexandru, fiul lui Ion (fiul lui Alexandru, născut la 31.08.1929 īn localitatea Vărăncău, Soroca) si Claudia, născut la data de 7 august 1985 īn localitatea Zastīnca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zastīnca, judetul Soroca. (82/2007)

24. Costetchi Eugeniu, fiul lui Ion si Tamara (fiica lui Galagan Nicolae si Ana, născută la 8.06.1934 īn localitatea Rīscani), născut la data de 2 decembrie 1983 īn localitatea Rīscani, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, Str. Visinilor nr. 7. (4.749/2004)

25. Cozari Ion, fiul lui Vladimirsi Natalia (fiica lui Staver Ion si Elena, născută īn anul 1922 īn localitatea Scoreni), născut la data de 19 octombrie 1978 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Scoreni, raionul Străseni. (2.826/2003)

26. Cristat Marcela, fiica lui Atanasie (fiul lui Ion si Eugenia, născută la 8.03.1912 īn Limanskoe) si Ecaterina, născută la data de 21 iulie 1982 īn localitatea Vulcănesti, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. 50 Let Octeabrea nr. 19, ap. 4. (5.504/2004)

27. Culeva Daniela, fiica lui Petru si Feodora (fiica lui Sandra llie, născut la 12.04.1928 īn localitatea Cahul), născut la data de 1 august 1984 īn localitatea SIobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Tineretului nr. 10, ap. 14. (987/2006)

28. Dicusar Dumitru, fiul lui lacov (născut la 18.12.1936 īn localitatea Rezina) si Eudochia, născut la data de 4 octombrie 1956 īn localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N.M. Spătarul nr. 21, bl. 1, ap. 22. (6.001/2003)

29. Dicusar Elena, fiica lui Dumitru si Măria (fiica lui Istrati Nicolae, născut la 3.06.1928 īn localitatea Criuleni, si Ana), născută la data de 11 septembrie 1982 īn localitatea Isnovăt, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 17, ap. 3. (5.997/2003)

30. Dicusar Măria, fiica lui Istrati Nicolae (născut la 3.06.1928 īn localitatea Criuleni) si Ana, născută la data de 14 iunie 1956 īn localitatea Isnovăt, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. M. Spătarul nr. 21, bl. 1, ap. 22. (5.999/2003)


31. Dicusar Tatiana, fiica lui Dumitru si Măria (fiica lui Istrati Nicolae, născut la 3.06.1928 īn localitatea Criuleni, si Ana), născută la 11 mai 1980 īn localitatea Isnovăt, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. M. Spătarul nr. 21, bl. 1, ap. 22. (6.000/2003)

32. Dodon Constantin, fiul lui Constantin si Măria (fiica lui Ana, născută la 8.05.1920 īn Chisinău), născut la data de 29 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 6, ap. 31.(234/2005)

33. Donea Camelia, fiica lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 25.01.1928 īn localitatea Hīncesti) si Rita, născută la data de 23 ianuarie 1984 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Ion Creangă nr. 62. (2.563/2004)

34. Drăgan Mariana, fiica lui Dumitru (fiul lui Vasile, născut la 10.06.1901 īn localitatea Bălti) si Eleonora, născută la data de 16 martie 1979 īn localitatea Chiscăreni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chiscăreni, judetul Bălti. (15.797/2003)

35. Frunză Elena, fiica lui Ion (fiul lui Tudor, născut la 29.02.1924 īn localitatea Ursoaia si Măria) si Valentina, născută la data de 15 iunie 1984 īn localitatea Plop, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ursoaia, raionul Căuseni. (16.914/2003)

36. Galitī Ion, fiul lui Olteanu Vladimir (născut la 9.05.1928 īn localitatea Manta) si Olteanu Ioana, născut la data de 29 ianuarie 1969 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Păcii nr. 26, ap. 6. (14.776/2003) Copii minori: Galitī Cristian, născut la data de 17.12.1995.

37. Gheorghies Ivan, fiul lui Ivan (născut la 28.05.1915 īn localitatea Fundurii Vechi) si Axenia, născut la data de 27 ianuarie 1955 īn localitatea Fundurii Vechi, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răutel, raionul Fălesti. (6.102/2003)

38. Ghidici Octavian, fiul lui Mihail si Măria (fiica lui Plăcinta Gheorghe, născut la 17.07.1913 īn localitatea Bălti, si Măria), născut la data de 18 aprilie 1981 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Calea lesilor nr. 114, ap. 24. (2.669/2004)

39. Ghilas Petru, fiul lui Sevastian (născut la 15.08.1932 īn localitatea Orhei) si luliana, născut la data de 22 octombrie 1951 īn localitatea Pereni, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Dimo nr. 27, bl. 1, ap. 107. (12.136/2003)

40. Glavan Veaceslav, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 12.08.1927 īn localitatea Bălti) si Valentina, născut la data de 8 august 1984 īn localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Norocului nr. 10. (344/2005)

41. Goiciu Veaceslav, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 8.08.1931 īn localitatea Cahul) si Parascovia, născut la data de 19 august 1983 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (835/2005)

42. Gonta Natalia, fiica lui Vladimir (fiul lui Ion, născut la 8.01.1921 īn localitatea Hīncesti) si Tatiana, născută la data de 15 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 166. (3.021/2004)

43. Grama Adriana, fiica lui Boris (fiul lui Andrei si Eudochia, născută la 23.02.1914 īn localitatea Hīrtopul Mic) si Natalia, născută la data de 12 mai 1982 īn localitatea Cruglic, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīrtopul Mic, raionul Criuleni. (13.586/2003)

44. Grama Fiodor, fiul lui Ion (născut la 29.01.1906 īn Chisinău) si Teodora, născut la data de 18 martie 1948 īn localitatea Hīrtopul Mic, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cahul nr. 8, bl. 2, ap. 61. (1.908/2004)

45. Grama Zinaida, fiica lui Morozan Tudor (născut la 23.08.1923 īn localitatea Chisinău) si Ana, născută la data de 2 februarie 1951 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cahul nr. 8, bl. 2, ap. 61. (1.934/2004)

46. Grossu Violeta, fiica lui Vasile si Larisa (fiica lui Gīrbu Constantin, născut la 21.04.1932 īn localitatea Bălti, si lulia), născută la data de 28 ianuarie 1984 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, Str. Independentei nr. 50, raionul laloveni. (2.121/2005)

47. Hamitchi Victor, fiul lui Vasile (fiul lui Sergiu, născut la 14.11.1917īn localitatea Miclesti, judetul Chisinău, si Anastasia) si Vera, născut la data de 12 martie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Dimon nr. 23/2, ap. 7. (9.651/2003) Copii minori: Hamitchi Artiom, născut la data de 11.02.2007.

48. Hosman Petru, fiul lui Mihail (născut la 5.06.1939 īn localitatea Cociulia) si Evghenia, născut la data de 31.08.1966 localitatea Cociulia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (3.801/2003) Copii minori: Hosman Anastasia, născută la data de 13.07.1990, si Hosman Daniela, născută la data de 13.11.1995.

49. Istrati Elena, fiica lui Efim (născut la 28.11.1925 īn localitatea Drochia) si Ana, născută la data de 23 decembrie 1975 īn localitatea Miciurin, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 10, bl. 1, ap. 61. (3.064/2005) Copii minori: Arapu Victor, născut la data de 2.05.1998.

50. Josanu Valentina, fiica lui Procopie si Eufrosinia (născută la 1.11.1924 īn localitatea Chetrosu), născută la data de 3 noiembrie 1959 īn localitatea Chetrosu, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P Zadnipru nr. 14, bl. 1, ap. 10. (8.862/2003)


51. Korniev Denis, fiul lui Evghenii si Aurica (fiica lui Antohi Dionizie, născut la 17.03.1906 īn localitatea Rădăuti, si Eleonora), născut la data de 19 martie 1971 īn localitatea Cernăuti, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, str. Golovna. (5.882/2004). Copii minori: Kornieva Eleonora, născută la data de 6.11.1993.

52. Lischevici Inga, fiica lui Nicolai (fiul lui Petru, născut la 25.07.1919 īn localitatea Ismail) si Măria, născută la data de 7 iunie 1982 īn localitatea Kamāsovka, raionul Ismail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Kamāsovka, str. Gagarin nr. 66, raionul Ismail, Odesa. (16.383/2003)

53. Loghin Tatiana, fiica lui Jereghi Mihail (născut la 5.09.1925 īn Chisinău) si Efimia, născută la data de 23 ianuarie 1954 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 2, bl. 1, ap. 16. (7.262/2003)

54. Logofătu Galina, fiica lui Valeriu (fiul lui Ion si Valentina, născută la 10.02.1931 īn localitatea Alcedar) si Anna, născută la data de 10 ianuarie 1985 īn localitatea Sīngerei, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Cantemir nr. 37. (16.912/2003)

55. Lozovoi Ruslan, fiul lui Vladimir si Olga (fiica lui Beloconi Grigore, născut la 5.02.1920 īn localitatea Drochia), născut la data de 9 iulie 1982 īn localitatea Recea, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 14/1, ap. 200. (2.426/2005)

56. Lungu Lilia, fiica lui Gheorghe si Natalia (fiica lui Sīrbu Vasile, născut la 28.03.1932 īn localitatea Cantemir, si Măria), născută la data de 22 iunie 1983 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. M. Frunze nr. 12. (1.003/2004)

57. Lungu Natalia, fiica lui Nicolae (fiul lui Constantin si Pelaghia, născută la 20.10.1917 īn localitatea Săiti) si Elena, născută la data de 21 martie 1981 īn localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săiti, Str. Păcii, judetul Căuseni. (3.354/2003)

58. Lungu Natalia, fiica lui Popescu Vasile si Ana (fiica lui Barbu Andrei, născut īn anul 1924 īn localitatea Pitusca, si Xenia), născută la data de 4 octombrie 1976 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Pitusca, judetul Ungheni. (99/2003); Copii minori: Lungu Ana, născută la data de 5.01.1995, si Lungu Adrian, născut la data de 6.03.1996.

59. Macaria Ecaterina, fiica lui Ion (fiul lui Feodor, născut la 11.01.1929 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, si Ecaterina) si Cleopatra, născută la data de 24 iulie 1985 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (2.079/2007)

60. Melicova Anghelina, fiica lui Utema Boris si Melicova Liudmila (fiica lui Pavel si Irina, născută la 4 aprilie 1924 īn localitatea Vasileuti, raionul Rīscani), născută la data de 10 aprilie 1982 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. 31 August nr. 1, bl. 2. (2.929/2004)

61. Mereută Olesea, fiica lui Dumitru (fiul lui Stefan, născut la 31.01.1926 īn localitatea Telenesti) si Elena, născută la data de 14 martie 1984 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mihălasa, raionul Telenesti. (2.028/2004)

62. Moisei Ina, fiica lui Feodor (fiul lui Dumitru, născut la 5.11.1932 īn localitatea Meleseni) si Lidia, născută la data de 11 decembrie 1981 īn localitatea Bujor, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Onesti, raionul Hīncesti. (473/2008)

63. Morosan-Dănilă Lucia, fiica lui Nicolae si lulia (fiica lui Popa Dumitru si Vera, născută la 27.08.1927 īn localitatea Butesti), născută la data de 13 decembrie 1981 īn localitatea Cobani, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cobani, judetul Glodeni. (16.632/2003)

64. Niculiseanu Valeriu, fiul lui Dumitru (fiul lui Zinovie si Elena, născut īn anul 1924 īn localitatea Giurgiulesti) si Vera, născut la data de 10 ianuarie 1984 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Vulcănesti. (9.520/2003)

65. Ocară Vladislav, fiul lui Stefan (fiul lui Dumitru, născut la 11.09.1917 īn localitatea Nisporeni) si Tatiana, născut la data de 5 septembrie 1984 īn localitatea Marinici, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Marinici, judetul Nisporeni. (377/2005)

66. Pelin Alexandru, fiul lui Alexandru si Elena (fiica lui Capmaru Gheorghe, născut la 16.11.1935 īn localitatea Cahul), născut la data de 5 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alexandru Hījdeu nr. 110, ap. 2. (3.162/2005)

67. Popa Livia, fiica lui lurie si Măria (fiica lui Chiriloaie Alexandru, născut la 1.03.1921 īn localitatea Cahul, si Măria), născută la data de 2 iunie 1984 īn localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Haiducilor nr. 19, ap. 2. (5.184/2004)

68. Popescu Viorica, fiica lui Macovei Gheorghe (născut la 1.05.1931 īn localitatea Bălti) si Irina, născută la data de 2 mai 1958 īn localitatea Puhoi, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Cricova, Str. 31 August nr. 5, ap. 1. (674/2005)

69. Popov Olesea, fiica lui Petru si Măria (fiica lui Burca Calin, născut la 14.04.1934 īn localitatea Cahul, si Măria), născută la data de 21 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Vulcănesti. (386/2005)

70. Prodan Ala, fiica lui Oprea Marin si Emilia (fiica lui Nagherneac Ion si Irina, născută la 18.09.1917 īn localitatea Hincăuti), născută la data de 11 noiembrie 1958 īn localitatea llincăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Martisorilor nr. 12A. (4.576/2004)


71. Prodan Leonid, fiul lui Nicolae si Ana (fiica lui Tomulet Pentelei si Elisaveta, născută īn anul 1903 īn localitatea Rotunda), născut la data de 21 iulie 1949 īn localitatea Cupcini, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Biruinta, Str. Păcii nr. 8, raionul Sīngerei. (4.575/2004)

72. Puscasu Vladimir, fiul lui Constantin si Svetlana (fiica lui Lenta Gheorghe, născut la 20.04.1927 īn Soroca, si Eugenia), născut la data de 7 martie 1986 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 8. (2.166/2005)

73. Rahubencu Radu, fiul lui Vasile si Raisa (fiica lui SIivinschi Efim, născut la 1.09.1927 īn localitatea Soroca, si Haritina), născut la data de 22 februarie 1984 īn localitatea Bardar, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, localitatea Bardar, str. A. Donici nr. 2. (5.352/2004)

74. Schipor Serghei, fiul lui Arcadie (născut la 10.04.1940 īn localitatea Mejdurecie) si Ana, născut la data de 15 noiembrie 1974 īn localitatea Cernăuti, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, satul Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, regiunea Cernăuti. (16.148/2003)

75. SIutu Oleg, fiul lui Emanoil si Galina (fiica lui Ciumac Nicolae, născut la 5.04.1920 īn localitatea Telenesti), născut la data de 20 septembrie 1986 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leuseni, raionul Telenesti. (1.289 bis/2002)

76. SIutu Tatiana, fiica lui Efim (fiul lui Dionisie, născut la 1.08.1929 īn localitatea Leuseni, raionul Telenesti) si Vaselisa, născută la data de 19 octombrie 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leuseni, raionul Telenesti. (4.270/2006)

77. Spătaru Alexandru, fiul lui Filip si Măria (fiica lui Alexandru, născut la 10.07.1923 īn localitatea Susieni, raionul Orhei, si Aculina), născut la data de 3 martie 1980 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (9.648/2003)

78. Stantieru lāna, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ivan, născut la 20.05.1921 īn localitatea Glodeni) si Zinaida, născută la data de 2 ianuarie 1985 īn localitatea Hījdieni, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hījdieni, raionul Glodeni. (1.447/2005)

79. Stegaru Natalia, fiica lui Valeriu si Raisa (fiica lui Popovici Mihail, născut la 26.01.1933 īn Telenesti si Măria), născută la data de 25 noiembrie 1983 īn localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti. (2.689/2004)

80. Turcu Vera, fiica lui Nicolae si Tamara (fiica lui Focsa Pavel si Vera, născută la 10.06.1928 īn localitatea Cobusca Veche), născută la data de 4 aprilie 1981 īn localitatea Zahoreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zahoreni, judetul Orhei. (17.017/2003)

81. Tiple Vasile, fiul lui Vasile si Măria (fiica lui Popovici Dumitru, născut la 4.11.1921 īn localitatea Tiacev), născut la data de 15 ianuarie 1979 īn localitatea Solotvino, judetul Tiacev, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Solotvino, str. Drujba nr. 42, judetul Tiacev. (1.947/2004)

82. Ucrainciuc Valentina, fiica lui Alexandru si Vera (fiica lui Gīlcă Emilian, născut la 10.02.1919 īn localitatea Rezina, si Valentina), născută la data de 12 mai 1984 īn localitatea Rezina, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, Str. 27 August nr. 46, ap. 13. (1.035/2005)

83. Ungureanu Rada, fiica lui Gheorghe (fiul lui Simion, născut la 12.04.1926 īn localitatea Boltun, judetul Ungheni) si Svetlana, născută la data de 18.06.1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei 10/3, ap. 76. (12.799/2003)

84. Ursu Olesea, fiica lui Ion (fiul lui lacob, născut la 15.05.1927 īn localitatea Bălti) si Tamara, născută la data de 20 martie 1985 īn localitatea Nijneserghinsk, judetul Sverdlov, RSSFR, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Telenesti, localitatea Ciulucani, raionul Telenesti. (3.636/2005)

85. Ursu Svetlana, fiica lui Aurel si Zinaida (fiica lui Savca Vladimir, născut īn anul 1922 īn Cernăuti, si Nadejda), născută la data de 28 mai 1983 īn localitatea Noua Sulită, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Marsintī, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (1.438/2005)

86. Vieru Mihail, fiul lui Roland si Emilia (fiica lui Marchitan Vladimir, născut la 2.02.1931 īn localitatea Donduseni, si Domnica), născut la data de 17 august 1982 īn localitatea Cernoleuca, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 59, bl. 2, ap. 99. (3.775/2004)

87. Vlas Anastasia, fiica lui lacob (fiul lui Ion, născut la 13.06.1923 īn localitatea lalpujeni, raionul Cimislia, si Fedosia) si Nadejda, născută la data de 1 aprilie 1983 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. M. Manole nr. 9. (3.713/2005)

88. Vornicu Lilia, fiica lui Ion si Ecaterina (fiica lui Căus Anisim, născut la 17.11.1925 īn localitatea Străseni, si Elena), născută la data de 31 august 1983 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Vasile Alecsandri nr. 158, judetul Chisinău. (4.994/2003)

89. Vornicu Ludmila, fiica lui Ion si Ecaterina (fiica lui Căus Anisim, născut la data de 17.11.1925 īn localitatea Chisinău, si Elena), născută la data de 31 august 1983 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Vasile Alecsandri nr. 158, judetul Chisinău. (3.358/2003)

90. Vulpe Vasile, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 23.09.1936 īn localitatea Brīnza) si Lidia, născut la data de 11 aprilie 1984 īn localitatea Brīnza, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza, raionul Vulcănesti. (8.812/2003).


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

COMPLETAREA LISTEI

partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor romāni apartinānd minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pānă la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008

 

1. PARTIDUL ROMĀNIEI EUROPENE

 

LISTA

candidatilor independenti care au depus raportul de venituri si cheltuieli

 

PRIMARI

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele candidatului

„20.

CĂLĂRASI

INDEPENDENTA

ANGHEL CONSTANTIN”