MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 iulie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

143. - Lege pentru completarea art. 174 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

749. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 174 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

144. - Lege pentru completarea art. 7 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

750. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

739. - Hotărāre pentru aprobarea amendamentelor convenite īntre Guvernul Romāniei si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 februarie 2008 si la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de īmprumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

 

743. - Hotărāre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national īn domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si īn domeniul asistentei sociale a persoanelor vārstnice, persoanelor fără adăpost si persoanelor victime ale violentei īn familie si a finantării acestor programe

 

744. - Hotărāre privind aprobarea obiectivelor etapei a IX-a 2008 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

152/558/1.119/532. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită si a modului de aplicare a acestora atunci cānd se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, īn cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si īn aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si īn aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs īn zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute īn anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006

 

1.256/443. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea componentei si atributiilor Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sănătătii Publice si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

1.301/500. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute īn Lista cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 720/2008

 

1.861/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea renuntării la cetătenia romānă unor persoane

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA

 

08/115. - Hotărāre pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 174 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 174 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Īn vederea facilitării accesului la procesul educativ īn format electronic, se acordă fiecărui elev de liceu, odată cu repartizarea calculatorului, un dispozitiv de memorie detasabil tip USB cu o capacitate de stocare de minimum 4 GB. Modalitatea de achizitie si de distribuire a dispozitivelor de memorie detasabile se stabileste prin hotărāre a Guvernului."

Art. II. - Īn termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului va supune spre aprobare Guvernului măsurile necesare pentru achizitia si distribuirea dispozitivelor de memorie detasabile, īn vederea acordării acestora īncepānd cu anul scolar 2009-2010.

Art. III. - Legea īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 143.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 174 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 174 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 749.

 


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 7 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 7 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (10) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Īn cazul unui număr mai mare de 10 prescolari, organizati īn unităti de īnvătămānt fără personalitate juridică, cu acordul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului se pot organiza cursuri īn spatii corespunzătoare din localitatea de resedintă a copiilor, prin deplasarea personalului didactic din unităti prescolare cu personalitate juridică, ce beneficiază de toate drepturile privind transportul si delegarea, după caz.

(12) Īn cazul unui număr mai mare de 10 elevi din īnvătămāntul primar, organizati īn unităti de īnvătămānt fără personalitate juridică, cu acordul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului se pot organiza cursuri īn spatii corespunzătoare din localitatea de resedintă a copiilor, prin deplasarea personalului didactic din unităti scolare cu personalitate juridică, ce beneficiază de toate drepturile privind transportul si delegarea, după caz.

(13) Grupa de prescolari sau clasa de elevi formată īn conditiile prevăzute la alin. (11) sau (12) se consideră catedră completă."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 144.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 7 din Legea īnvătămāntului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 750.

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite īntre Guvernul Romāniei si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 februarie 2008 si la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de īmprumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite īntre Guvernul Romāniei, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 februarie 2008 si la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de īmprumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 739.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Cabinet secretar de stat

 

20 februarie 2008

 

Dnei Orsalia Kalantzopoulos

Director

Unitatea pentru Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Ref.: Proiectul privind dezvoltarea sectorului social

Amendament la Acordul de īmprumut - 4616 RO

 

Stimată doamnă Kalantzopoulos,

Avānd īn vedere stadiul actual al activitătilor proiectului, pentru asigurarea finalizării cu succes a acestora si a utilizării eficiente a sumelor īmprumutului conform necesitătilor urgente ale sectorului, la cererea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse (MMFES), vă rugăm să fiti de acord cu amendarea Acordului de īmprumut mentionat, astfel:

a) extinderea cu 6 luni a datei-limită de tragere a īmprumutului;

b) realocarea sumelor īmprumutului pe categorii de cheltuieli.

Amendamentele solicitate vor conduce la modificarea articolelor si tabelului respectiv din Acordul de īmprumut, care sunt prezentate mai jos, īmpreună cu justificările acestora.

1. La articolul II, sectiunea 2.03 va fi amendată pentru a se citi după cum urmează:

„Sectiunea 2.03. Data-limită de tragere va fi 31 decembrie 2008 sau o altă dată ulterioară pe care Banca o va stabili."

Extinderea cu 6 luni a datei-limită de tragere este necesară pentru implementarea corespunzătoare a reformelor din domeniul asigurărilor si al asistentei sociale, prin finalizarea īn principal a 4 activităti legate de sistemele informatice:

- actualizarea sistemului informatic al Casei Nationale de Asigurări Sociale de Stat, īn vederea integrării modificărilor actuale ale legislatiei privind sistemul public de pensii;


- Informatizarea bazei de date privind istoricul activitătii;

- sistemul informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale;

- sistemul informatic pentru Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

Avānd īn vedere complexitatea acestor activităti, īn ciuda tuturor eforturilor depuse de MMFES, aceste activităti nu pot fi finalizate īn mod corespunzător pānă la data-limită de tragere actuală. Dacă extinderea datei-limită de tragere solicitată va fi acceptată, proiectul īsi va īndeplini obiectivele de dezvoltare.

2. Tabelul prezentat īn paragraful 1 al anexei 1 „Tragerea sumelor īmprumutului" va fi amendat si va avea următorul cuprins:

 

„Categoria

Suma alocată din īmprumut

(exprimată īn dolari SUA)

% din cheltuieli care va fi finantat

(1) Bunuri

a) pentru partea B.2 a Proiectului

b) pentru alte părti ale Proiectului

1.350.000

 

24.479.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) si 84% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local

(2) Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii pentru administrarea microcreditelor

10.000.000

100%

(3) Servicii de redistribuire a fortei de muncă

3.500.000

100%

(4) Microcredite

7.000.000

100%

(5) Servicii sociale

2.321.000

100%

(6) Costuri operationale

1.350.000

85%

(7) Nealocate

0

 

TOTAL:

50.000.000"

 

 

Modificările prezentate īn tabelul actualizat constau īn realocarea unor sume de la categoriile (3), (4) si (5) la categoriile (1) si (2), īn scopul asigurării fondurilor necesare celor 4 activităti mentionate mai sus.

Sperānd că solicitarea noastră va beneficia de īntelegerea si sprijinul dumneavoastră, asteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

BANCA MONDIALĂ

Washigton D.C 20433 USA

 

Orsalia Kalantzopoulos

Director

Unitatea pentru Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

12 martie 2008

 

Excelentei sale

Varujan Vosganian

Ministrul economiei si finantelor

Bucuresti, Romānia

 

 

Romānia: Proiectul privind dezvoltarea sectorului social

(īmprumut nr. 4616 RO)

Extinderea datei-limită de tragere si realocarea sumelor īmprumutului

 

Stimate domnule ministru,

 

Ne referim la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru proiectul mentionat mai sus, din data de 6 iulie 2001, astfel cum a fost amendat (Acordul), si la scrisoarea dumneavoastră din data de 20 februarie 2008, prin care se solicită extinderea īn continuare a datei-limită de tragere cu 6 luni si realocarea sumelor īmprumutului pe categorii.


Avem plăcerea să vă informăm că după luarea īn considerare Banca este de acord cu solicitările mentionate mai sus. Astfel, Banca a stabilit data de 31 decembrie 2008 ca cea din urmă dată pentru scopurile sectiunii 2.03 a Acordului de īmprumut.

Totodată, Banca realocă prin prezenta sumele īmprumutului, astfel cum sunt prevăzute īn paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de īmprumut. īn consecintă, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de īmprumut este prezentat īn anexa la această scrisoare.

 

Cu stimă,

Sudipto Sarkar,

pentru director,

Unitatea pentru Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Acordul de īmprumut)

 

TRAGEREA SUMELOR ĪMPRUMUTULUI

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele īmprumutului, alocarea sumelor īmprumutului pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

„Categoria

Suma alocată din īmprumut (exprimată īn dolari SUA)

% din cheltuieli care va fi finantat

(1) Bunuri

a) pentru partea B.2 a Proiectului

b) pentru alte părti ale Proiectului

1.350.000

 

24.479.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) si 84% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local

(2) Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii pentru administrarea microcreditelor

10.000.000

100%

(3) Servicii de redistribuire a fortei de muncă

3.500.000

100%

(4) Microcredite

7.000.000

100%

(5) Servicii sociale

2.321.000

100%

(6) Costuri operationale

1.350.000

85%

(7) Nealocate

0

 

TOTAL:

50.000.000

 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national īn domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si īn domeniul asistentei sociale a persoanelor vārstnice, persoanelor fără adăpost si persoanelor victime ale violentei īn familie si a finantării acestor programe

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national īn domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si īn domeniul asistentei sociale a persoanelor vārstnice, persoanelor fără adăpost si persoanelor victime ale violentei īn familie si a finantării acestor programe, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 195 din 1 martie 2006, cu modificările ulterioare, pozitia „Buget" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget

Bugetul aferent acestui program de interes national este de 13.800 mii lei, repartizat după cum urmează:

- 2.198 mii lei pentru anul 2007;

- 11.602 mii lei pentru anul 2008."

Art. II. - Hotărārea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national īn domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si īn domeniul asistentei sociale a persoanelor vārstnice, persoanelor fără adăpost si persoanelor victime ale violentei īn familie si a finantării acestor programe, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 195 din 1 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărāre, se va republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Elena Roxana Badea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 743.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a IX-a 2008 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adootă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a IX-a 2008 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Fondurile pentru finantarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din fondurile alocate cu această destinatie din bugetul pentru anul 2008 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - Activitatea de combatere a căderilor de grindină se desfăsoară potrivit principiilor stabilite īn combaterea grindinei prin protocolul īncheiat īntre Administratia Natională de Meteorologie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si institutiile din subordine implicate īn program, precum si cu proiectantul general al Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 744.


 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a IX-a 2008 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fonduri

pentru

finantarea

obiectivelor

(mii lei)

Termen de realizare

Unitatea beneficiară

Destinatia cheltuielilor

0

1

2

3

4

5

1.

Exploatare operatională cu 11 puncte de lansare si modernizarea Unitătii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

6.000

15 decembrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Cheltuieli de functionare si de capital

2.

Finalizare investitie si punere īn functiune a Centrului Zonal de Coordonare Moldova si partial a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 lasi

6.910

15 decembrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală lasi

Cheltuieli de capital Investitii īn continuare

3.

Executie lucrări C+M+l si dotări partiale pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

3.000

15 decembrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea

Cheltuieli de capital Investitii īn continuare

4.

Proiecte tehnice, asistentă tehnică, taxe, avize, obtinerea si amenajarea terenului, asigurarea utilitătilor necesare, precum si executie partială pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

2.500

15 decembrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Mures

Cheltuieli de capital Investitii īn continuare

5.

Proiecte tehnice, asistentă tehnică, taxe si avize pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

1.000

15 decembrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Timis

Cheltuieli de capital Investitii īn continuare

6.

Instalatie de lansare automatizată (documentatie si lot prototip)

420

30 noiembrie 2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

7.

Executie, testare si fabricatie mijloace tehnice de combatere a grindinei la altitudini joase

890

15 noiembrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Cheltuieli de functionare

8.

Bilant de mediu pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 lasi

120

31 octombrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală lasi

Cheltuieli de capital Investitii īn continuare

9.

Monitorizarea nivelului iodurii de argint pe sol si īn apă, īn zona de protectie si de comparatie a Unitătii-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

100

31 octombrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Cheltuieli de functionare

10.

Pilot experimental pentru asigurarea cu energie electrică a Punctului de lansare Valea Călugărească Prahova, pe bază de panouri solare

100

31 octombrie 2008

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Cheltuieli de functionare

11.

Auditarea Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor*)

 

15 decembrie 2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

 

 

TOTAL GENERAL FONDURI PENTRU 2008:

21.040

 

 

 

 

*) Auditarea se execută potrivit legii.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 152 din 13 februarie 2008

MINISTERUL MINISTERUL SĂNĂTĂTII

TRANSPORTURILOR PUBLICE

Nr. 558 din 30 aprilie 2008 Nr. 1.119 din 9 iunie 2008

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 532 din 2 iulie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită si a modului de aplicare a acestora atunci cānd se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, īn cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si īn aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si īn aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs īn zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute īn anexa nr.1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006

 

Īn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. b) din Hotărārea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, republicată, īn temeiul:

- art. 5 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

- art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul transporturilor, ministrul sănătătii publice si ministrul internelor si reformei administrative emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind adoptarea valorilor-limită si modul de aplicare a acestora atunci cānd se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, īn cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si īn aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si īn aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs īn zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.84/2006, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

GHIDUL

privind adoptarea valorilor-limită si modul de aplicare a acestora atunci cānd se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, īn cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si īn aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si īn aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs īn zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute īn anexa nr.1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006

 

Art. 1. - Se adoptă valorile-limită corespunzătoare indicatorilor Lzsn si Lnoapte pentru aglomerările cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori si pentru zgomotul produs de fiecare dintre următoarele surse generatoare de zgomot īn parte:

a) drumuri principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule/an;

b) căi ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an;

c) aeroporturi civile cu un trafic mai mare de 50.000 de miscări de aeronave/an;

d) aeroporturi civile cu un trafic mai mic de 50.000 de miscări de aeronave/an, care se află īn interiorul sau īn vecinătatea aglomerărilor cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori si care sunt considerate aeroporturi urbane (trafic aerian īn vecinătatea aeroportului);

e) zone cu activităti industriale din aglomerări (cele specificate īn anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006), inclusiv porturile din interiorul aglomerărilor Constanta si Galati.

Art. 2. - Valorile-limită ale indicatorilor Lzsn si Lnoapte, adoptate īn conformitate cu art. 1, sunt prevăzute īn tabelul nr. 1.

Art. 3. - Valorile-limită ale indicatorului Lzsn pentru zonele linistite dintr-o aglomerare, adoptate īn conformitate cu art. 1, sunt prevăzute īn tabelul nr. 2.

Art. 4. -Valorile-limită stabilite conform prezentului ghid nu se aplică pentru zgomotul generat de:

a) persoana expusă;

b) activitătile casnice;

c) vecini;

d) activitătile de la locul de muncă si din interiorul mijloacelor de transport īn comun;

e) activitătile militare din zonele militare.

Art. 5. - La stabilirea valorilor-limită ale indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte din prezentul ghid s-a tinut seama de prevederile pct. 19 din anexa nr. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, republicată.

Art. 6. -Valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, prevăzute īn tabelul nr. 1, sunt, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, calculati la fatadele cele mai expuse la zgomot ale clădirilor.

Art. 7. - (1) Valorile-limită ale indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte prevăzute īn prezentul ghid sunt:

a) valori maxime permise pentru acesti indicatori;

b) tinta de atins pentru valorile maxime permise pentru acesti indicatori.

(2) Valorile-limită ale indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte prevăzute la alin. (1) lit. a) si īn coloanele nr. 3 si 6 din tabelul nr. 1 reprezintă pragul pentru care, dacă este depăsit, se aplică criteriul de delimitare a zonelor si se realizează planuri de actiune īn conformite cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 321/2005, republicată.

(3) Valorile-limită ale indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte prevăzute la alin. (1) lit. b) si īn coloanele nr. 2 si 5 din tabelul nr. 1 reprezintă tinta care se doreste să fie atinsă pentru pragul pentru care, dacă este depăsit, se aplică criteriul de delimitare a zonelor si se realizează planuri de actiune īn conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 321/2005, republicată.

(4) Valorile-limită ale indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte prevăzute la alin. (1) lit. b) si īn coloanele nr. 2 si 5 din tabelul nr. 1 pot suferi modificări, după realizarea hărtilor strategice de zgomot īn conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 321/2005, republicată.

Art. 8. - Zonele linistite din aglomerările care au o populatie mai mare de 250.000 de locuitori se delimitează īn baza prevederilor art. 4 alin 16. din Hotărārea Guvernului nr. 321/2005, republicată, īnainte de realizarea planurilor de actiune, tināndu-se seama de următoarele:

a) de principiul actiunii preventive, cu scopul de a păstra zonele linistite existente īn aglomerare;

b) de informatiile continute īn hărtile strategice de zgomot;

c) de o dezvoltare urbanistică armonioasă;

d) de respectarea valorilor-limită prevăzute īn tabelul nr. 2.

Art. 9. -īn scopul aplicării prevederilor prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

(1) Tinta care se doreste a se atinge pentru valorile maxime permise ale indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) si īn coloanele nr. 2 si 5 din tabelul nr. 1 reprezintă acele valori maxime permise pentru a doua etapă de realizare a planurilor de actiune (2012) si pentru care trebuie luate măsuri tehnice, administrative, de planificare a traficului si amenajare a teritoriului, precum si alte măsuri specifice īn cadrul planurilor de actiune realizate de autoritătile administratiei publice locale si centrale, care au īn responsabilitate realizarea acestora, īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu scopul ca acestea:

a) să nu fie depăsite;

b) dacă sunt depăsite, să fie aduse sub valorile maxime permise.

(2) Valorile maxime permise ale indicatorilor de zgomot Lzsr si Lnoapte prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) si īn coloanele nr. 3 si 6 din tabelul nr. 1 reprezintă acele valori maxime permise pentru prima etapă de realizare a planurilor de actiune (2008) si pentru care trebuie luate măsuri tehnice, administrative, de planificare a traficului si amenajare a teritoriului, precum si alte măsuri specifice īn cadrul planurilor de actiune realizate de autoritătile administratiei publice locale si centrale, care au īn responsabilitate realizarea acestora, īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu scopul ca acestea:

a) să nu fie depăsite;

b) să fie aduse cāt mai aproape de valorile maxime permise prevăzute īn coloanele nr. 2 si 5 din tabelul nr. 1, atunci cānd acest lucru este posibil;

c) dacă sunt depăsite, să fie aduse sub valorile maxime permise.

(3) Valorile maxime permise ale indicatorilor de zgomot Lzsr Si Lnoapte prevăzute īn tabelul nr. 2 reprezintă:

a) limitele maxime permise la fatada cea mai expusă a clădirilor din zonele linistite rezidentiale existente īntr-o aglomerare cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori;

b) limitele maxime permise la limita functională a parcurilor si grădinilor publice existente īntr-o aglomerare cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori.

(4) Īn cazul parcurilor si grădinilor publice prevăzute la alin. (3) lit. b) se ia īn considerare numai criteriul valorilor maxime permise ale indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte prevăzute īn tabelul nr. 2.

(5) Īn cazul stabilirii zonelor linistite rezidentiale prevăzute la alin. (3) lit. a) se iau īn considerare ambele criterii prevăzute īn tabelul nr. 2.

Art. 10. - (1) Suplimentar, dacă este cazul, stabilirea unor valori-limită pentru indicatorii de zgomot Lzi si Lseara pentru perioadele de zi si seară, definiti īn conformitate cu Hotărārea Guvernului nr. 321/2005, republicată, se realizează dacă:

a) īn timpul elaborării planurilor de actiune există necesitatea protejării unor clădiri cu destinatie de spital, unitate de īnvătămānt si orice altă clădire care necesită o protectie specială īmpotriva zgomotului;

b) īn timpul elaborării planurilor de actiune există necesitatea protejării unor zone cu destinatie de parcuri sau grădini publice.

(2) Prin clădirile care necesită o protectie specială īmpotriva zgomotului mentionate la alin. (1) lit. a) se īntelege acele clădiri cu destinatie de grădinite, sanatorii, crese, case de copii, case de bătrāni sau alte clădiri cu destinatie similară.

Art. 11. - Comisiile organizate īn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 321/2005, republicată, după analizarea măsurilor cuprinse īn planurile de actiune, hotărăsc oportunitatea stabilirii unor valori-limită pentru indicatorii Lzi si Lseara īn cazurile prevăzute la art. 10 si elaborează propuneri īn acest sens către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si autoritatea publică centrală de sănătate publică.

Art. 12. - Criteriile pentru stabilirea zonelor pentru care se realizează planuri de actiune īn functie de valorile-limită corespunzătoare indicatorilor Lzsn si Lnoapte, īn conformitate cu prevederile art. 1, sunt prevăzute īn tabelul nr. 1.

Art. 13. - Criteriile pentru stabilirea zonelor linistite dintr-o aglomerare cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori īn functie de valoarea-limită corespunzătoare indicatorului Lzsn si a suprafetei minime īn care se regăseste această valoare-limită, īn conformitate cu prevederile art. 1, sunt prevăzute īn tabelul nr. 2.

Art. 14. - Tabelele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

Tabelul nr. 1

 

Lzsn - dB(A)

Lnoapte - dB(A)

Coloana 1

Coloana 2

Coloana 3

Coloana 4

Coloana 5

Coloana 6

Surse de zgomot

Tinta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012

Valori maxime permise

Surse de zgomot

Tinta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012

Valori maxime permise

Străzi, drumuri si autostrăzi

65

70

Străzi, drumuri si autostrăzi

50

60

Căi ferate

65

70

Căi ferate

50

60

Aeroporturi

65

70

Aeroporturi

50

60

Zone industriale

60

65

Zone Industriale

50

55

Porturi (activităti de transport feroviar si rutier din interiorul portului)

65

70

Porturi (activităti de transport feroviar si rutier din interiorul portului)

50

60

Porturi (activităti industriale din interiorul portului)

60

65

Porturi (activităti industriale din interiorul portului)

50

55

 

Tabelul nr. 2

 

 

 

 

Lzsn-dB(A)

 

Surse de zgomot

Valori maxime permise Lzsn-dB(A)

Suprafata minimă pentru care se defineste

o zonă linistită

-(ha)-

Străzi, drumuri nationale si autostrăzi

55

 

4,5

Căi ferate

Aeroporturi

Zone industriale, inclusiv porturi


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.256 din 7 iulie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 443 din 9 iulie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei si atributiilor Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sănătătii Publice si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

Văzānd Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 7.211 din 6 iulie 2008,

avānd īn vedere prevederile art. 155 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii īn muncă nr. 319/2006,

īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărārii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul sănătătii publice si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenta si atributiile Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sănătătii Publice si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, denumită īn continuare Comisia.

Art. 2. - Īn sensul prezentului ordin, termenul acreditare semnifică īmputernicirea membrilor Comisiei de a analiza toate contestatiile la procesele-verbale de cercetare a cazurilor de boli profesionale sau la fisele BP2 emise conform prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii īn muncă nr. 319/2006, la măsurile tehnice sau organizatorice formulate si de a elabora o rezolutie finală asupra acestora.

Art. 3. - Comisia este alcătuită din nouă membri nominalizati īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Secretariatul Comisiei este asigurat de 2 reprezentanti desemnati din cadrul Sectiei de medicina muncii a Institutului de Sănătate Publică Bucuresti prin decizie a conducerii institutului.

Art. 5. - (1) Angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată īn cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncă ori lucrătorul sau asigurătorul care nu este de acord cu concluziile cercetării bolii profesionale stabilite īn procesul-verbal de cercetare ori cu măsura tehnică sau organizatorică formulată poate sesiza Comisia īn termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.

(2) Contestatia se depune la Secretariatul Comisiei si este īnsotită de un dosar care cuprinde cel putin următoarele documente:

a) dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, īn conformitate cu prevederile art. 159 din Hotărārea Guvernului nr. 1.425/2006;

b) fisa postului lucrătorului;

c) alte documente īn vederea unei analize corecte a situatiei, īn afara celor existente īn dosarul de cercetare a cazului de boală profesională.

(3) Comisia poate solicita documente suplimentare de la contestatar īn cazul īn care informatiile primite nu sunt suficiente pentru definitivarea unei concluzii.

(4) Īn cazul prevăzut la alin. (3) termenul de solutionare a dosarului se prelungeste cu timpul necesar contestatarului de a furniza Comisiei documentele solicitate de aceasta.

Art. 6. - Unitătile sanitare, operatorii economici si institutiile vizate sunt obligate să furnizeze datele si informatiile solicitate de Comisie pentru īndeplinirea atributiilor acesteia.

Art. 7. - Sedintele Comisiei au loc la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti ori de cāte ori este nevoie si se convoacă prin secretariatul acesteia cu minimum 7 zile lucrătoare īnainte.

Art. 8. - Comisia are următoarele atributii:

1. analizează si discută īn plen fiecare sesizare īn parte, urmărind aplicarea corectă a prevederilor legale din domeniul sănătătii si securitătii īn muncă si al medicinei muncii si, respectiv, principiile medicale fundamentale īn domeniu;

2. confirmă, infirmă sau stabileste caracterul de boală profesională īn cazurile contestate, potrivit legii;

3. confirmă, infirmă sau formulează suplimentar măsurile medicale, tehnice sau organizatorice, după caz, care se impun ca urmare a depistării afectiunii respective, al cărei caracter a fost sau nu stabilit de către Comisie potrivit pct. 2, īn scopul asigurării securitătii si sănătătii īn muncă pentru lucrători, potrivit legii;

4. īntocmeste si eliberează documentul final privind solutionarea cazului respectiv, care cuprinde concluziile Comisiei.

Art. 9. - Secretariatul Comisiei are următoarele atributii:

1. pregăteste documentele ce urmează a fi dezbătute īn cadrul sedintelor Comisiei, conform atributiilor acesteia;

2. transmite membrilor Comisiei, cu cel putin 7 zile lucrătoare īnainte de sedintă, documentatia ce urmează a fi analizată;

3. convoacă membrii Comisiei la sedintă;

4. redactează procesul-verbal de sedintă, precum si celelalte documente care cuprind concluziile Comisiei;

5. īnregistrează si păstrează documentele adresate Comisiei sau expediate de către aceasta;

6. redactează si transmite corespondenta purtată de Comisie sau membrii săi īn legătură cu activitatea acesteia.

Art. 10. - Cheltuielile de deplasare pentru īndeplinirea sarcinilor membrilor Comisiei se suportă de către institutiile de la care provin acestia.

Art. 11. - (1) Hotărārile Comisiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi, īn conditiile prezentei a cel putin două treimi din numărul membrilor.

(2) Īn cazul īn care unul sau mai multi membri ai Comisiei a/au fost implicat/implicati īn cercetarea cazului contestat sau se află īntr-un alt tip de conflict de interese īntr-un anumit dosar, acesta/acestia are/au obligatia să se recuze la primirea dosarului.

(3) Īn situatia īn care anumiti membri ai Comisiei s-au recuzat, aceasta adoptă decizia cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, cu conditia ca numărul de voturi favorabil deciziei adoptate să fie de minimum 5.

Art. 12. - Comisia poate convoca pentru analizarea cazurilor ce i-au fost semnalate conducători de unităti de productie, reprezentanti ai ministerelor si ai altor autorităti publice, reprezentanti ai unitătilor medicale, precum si alti specialisti sau experti.


Art. 13. - Solutiile adoptate sunt comunicate īn scris celor interesati, īn termen de 20 de zile de la data primirii contestatiei.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse

Paul Păcuraru

 

COMPONENTA

Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sănătătii Publice si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

1. prof. dr. Eugenia Naghi - Bucuresti - Ministerul Sănătătii Publice;

2. dr. Adriana Todea - Bucuresti - Ministerul Sănătătii Publice;

3. prof. dr. Ion Toma - Craiova - Ministerul Sănătătii Publice;

4. conf. dr. Lorand Szasz - Tārgu Mures - Ministerul Sănătătii Publice;

5. conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timisoara - Ministerul Sănătătii Publice;

6. dr. Carmen Artenie - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

7. consilier juridic Emil Chiriac - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

8. consilier George Voicu - Directia securitate si sănătate īn muncă - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

9. dr. Măria Dinescu - Inspectoratul Teritorial de Muncă Brasov - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.301 din 11 iulie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 500 din 11 iulie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute īn Lista cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 720/2008

 

Văzānd Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii īn sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 7.547din 11 iulie 2008 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.004 din 11 iulie 2008,

avānd īn vedere prevederile:

- art. 406 alin. (1) lit. g) si art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 4 din Hotărārea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate;

īn temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute īn Lista cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 720/2008, denumite īn continuare protocoale terapeutice, prevăzute īn anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Īn īntelesul prezentului ordin, termenii si notiunile folosite au următoarele semnificatii:

a) prescriere limitată - prescrierea medicamentelor īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate este limitată la indicatia/indicatiile medicală/medicale prevăzută/prevăzute īn protocoalele terapeutice;

b) cod de restrictie - cod unic atribuit unei prescrieri limitate. Modalitatea de implementare a codurilor de restrictie se va stabili prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(2) Conditiile privind prescrierile limitate ale medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute īn Lista cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 720/2008, si codurile de restrictie ale acestora sunt prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Protocoalele terapeutice constituie baza de prescriere si monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguratilor pe bază de prescriptie medicală eliberată de medicii care sunt īn relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(2) Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocoalelor terapeutice prevăzute īn anexele nr. 1 si 2 este obligatorie pentru medicii aflati īn relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Īn termen de 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin, medicii care sunt īn relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a proceda la evaluarea bolnavilor pe care īi au īn evidentă, īn vederea adaptării schemelor terapeutice īn conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Initierea si continuarea tratamentului specific unei afectiuni de către medicii aflati īn relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate se realizează cu respectarea prevederilor fiecărui protocol terapeutic.

Art. 5. - Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute īn Lista cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 720/2008, īn baza protocoalelor terapeutice, se realizează după cum urmează:

- īn conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008, pentru denumirile comune internationale cuprinse īn lista mentionată mai sus, notate cu (**) si (***) īn sublista A, (**), (***) si (;***) īn sublista B, (**), (***) si (****) īn sectiunea C1 a sublistei C si (**) īn sectiunea C3 a sublistei C;

- īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate īn anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008, pentru denumirile comune internationale cuprinse īn lista mentionată mai sus, notate cu (**), (***) si (****) īn sectiunea C2 a sublistei C.

Art. 6. - Protocoalele terapeutice vor fi revizuite periodic.

Art. 7. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 531 bis īn afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vānzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia romānă unor persoane

 

Avānd īn vedere raportul depus īn temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia romānă persoanelor care au dobāndit o altă cetătenie si care sunt cuprinse īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.861/C.

 

ANEXA

 

LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat cererea de renuntare la cetătenia romānă

 

1. Asztalos Gheorghe, fiul lui Asztalos Martin si Măria, născut la data de 18 martie 1968 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 5914 VS Venlo, Jan Ver Meerstr. 255, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron nr. 6 A, ap. 1, judetul Cluj. Dosar nr. 1.306R/2006


2. Babarti Cristina-Amalia, fiica lui Babarti Leonard si Paraschiva, născută la data de 21 aprilie 1977 īn localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2521 ZG Den Haag, Thijsestraat 215, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Hunedoara, Str. Stadionului nr. 2, ap. 24, judetul Hunedoara. Dosar nr. 127R/2007

3. Bohner loana-Elena, fiica lui Gombos loan-Remus si Florina, născută la data de 22 ianuarie 1981 īn localitatea Alba lulia, judetul Alba, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 78224 Singen, Zum Espenstr. 15, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Alba lulia, str. Doja Gheorghe nr. 3 B, judetul Alba. (Dosar nr. 58/2008)

4. Borcea Daniela, fiica lui Petrescu Constantin si Lucretia, născută la data de 31 octombrie 1967 īn localitatea Curtea de Arges, judetul Arges, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 4824 JH Breda, Noortberghhoeren 96, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Constanta, Str. Crisanei nr. 65, bl. K, se. B, et. 2, ap. 29, judetul Constanta. Dosar nr. 1.494R/2006.

5. Bragea Sorin-lonut, fiul lui Bragea Gheorghe si Mariana, născut la data de 22 decembrie 1987 īn localitatea Marghita, judetul Bihor, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, Worth 32 ad/L 8293, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Marghita, Str. Garoafei nr. 1, et. 3, ap. 40, judetul Bihor. Dosar nr. 1.245R/2006

6. Breitenfellner Alexandra, fiica lui Mihai Niculae si Vasilica, născută la data de 8 aprilie 1976 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1020 Wien, Miesbachgasse 15/3/2/12, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Ciorogārla, judetul Ilfov. Dosar nr. 1.036R/2006

7. Dalca Simona, fiica lui Dalca losif si Elena, născută la data de 1 ianuarie 1977 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1442 TH Purmerend, Kolfstraat 287, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Timisoara, str. luliu Maniu nr. 2, se. A, ap. 1, judetul Timis. Dosar nr. 34R/2007

8. Grecu Marius-Dan, fiul lui Grecu Toader si Măria, născut la data de 13 august 1977 īn localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1073 TK Amsterdam, Van Ostadestraat 165-H , cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Bistrita, str. Mihail Kogălniceanu nr. 21, sc.B, ap.8, judetul Bistrita-Năsăud. Dosar nr. 37/2008

9. Keul Gerhard, fiul lui Keul Gunther-Karol si Wagner Marta, născut la data de 4 martie 1984 īn localitatea Sighisoara, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 71332 Waiblingen, Ziegelackern 10, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Hoghilag nr. 66, judetul Sibiu. Dosar nr. 1.287R/2006

10. Kvalsund Reka-Agota, fiica lui Sata Ignacz si Iren-Maria, născută la data de 20 noiembrie 1975 īn localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, 6099 Fosnavag, Postboks 140, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 19, ap. 17, judetul Harghita. Dosar nr. 62/2008

11. Lohmann Carmen-Simona, fiica lui Romcescu Constantin si Marioara, născută la data de 22 septembrie 1972 īn localitatea Rāmnicu Vālcea, judetul Vālcea, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 47661 Issum, An de Krutpasch 3, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Constanta, Str. Primăverii nr. 6, bl. ST6, se. B, et. 8, ap. 61, judetul Constanta. Dosar nr. 32/2008

12. Luef Elvira, fiica lui Zăinescu Mache si Elisabeta, născută la data de 3 august 1946 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 81375 Munchen, Wurmtalstr. 72 B, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, str. Glinka nr. 5, ap. 4, sectorul 2. Dosar nr. 767R/2006

13. Lungu Carmen-Luiza, fiica lui Lungu Gheorghe-Niculae si Viorica, născută la data de 22 mai 1975 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 3564 GA Utrecht, St. Eustatiusdreef 36, Postcode, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, str. Vlaicu Vodă nr. 7, bl. C 8, ap. 42, sectorul 3. Dosar nr.'65R/2007

14. Mirea Alexandru, fiul lui Mirea Alexandru si Maria-Sofia, născut la data de 29 mai 1975 īn localitatea Craiova, judetul Dolj, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 6431 HWHoensbroek, Alerstraat Noord 294, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Craiova, str. Constantin Brīncusi bl. A3, se. 2, ap. 8, judetul Dolj. Dosar nr. 1.307R/2006

15. Peia Grigore, fiul lui Peia Teofil si Viorica, născut la data de 21 septembrie 1966 īn localitatea Zervesti, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1100 Wien, Gudrunstr. 168/8+9, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Caransebes, Aleea Grădinitei bl. 5, se. B, ap. 19, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 49/2008

16. Peia Petru, fiul lui Peia Grigore si Ana, născut la data de 27 noiembrie 1989 īn localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1100 Wien, Gudrunstr. 168/8+9, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Zervesti nr. 87, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 50/2008

17. Popescu Marilena, fiica lui Badea Vasile si Niculina, născută la data de 8 septembrie 1968 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2353 MB Leiderdorp, Buitenhoflaan 28, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 23-25, bl. M71, ap. 28, sectorul 3. Dosar nr. 53/2008

18. Schopfleuthner Carmen-Mirela, fiica lui - si Borza Floarea, născută la data de 27 octombrie 1974 īn localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1220 Wien, Spargelfeldstr. 194-198, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Resita, Str. Căminelor nr. 7, bl. 7, se. 2, ap. 31, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 1.342R/2006

19. Sidorov Nina, fiica lui Sidorov Ivan si Xenia, născută la data de 19 ianuarie 1981 īn localitatea Siret, judetul Suceava, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1065 EAAmsterdam, Fijnje Van Salverdastraat 5 III, cu ultimul domiciliu din Romānia īn comuna Musenita, localitatea Climăuti nr. 32, judetul Suceava. Dosar'nr. 1.493R/2006.

20. Stan Andreea, fiica lui Stan Nichifor si Violeta, născută la data de 14 ianuarie 1989 īn localitatea Constanta, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1120 Wien, Wilhelmstr. 38/38, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Constanta, Aleea Zmeurei nr. 20, bl. U 8, se. D, ap. 71, judetul Constanta. Dosar nr. 56/2008

21. Tomosoiu Elena-Angelina, fiica lui Tomosoiu loan si Măria, născută la data de 20 septembrie 1980 īn localitatea Constanta, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 3642 CV Mijdrecht, Buitenkruier 68, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Constanta, Str. Murelor nr. 4, bl. P 1, se. A, ap. 13, judetul Constanta. Dosar nr. 34/2008

22. Varga Ferenc, fiul lui Varga Stefan si Magdalena, născut la data de 29 mai 1983 īn localitatea Salonta, judetul Bihor, Romānia, cu domiciliul actual īn Ungaria, 6800 Hodmezovasarhely, Ezust n. 5 Csongrad Megye, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Salonta, Str. Independentei nr. 81, judetul Bihor. Dosar nr. 1.054R/2006

23. Zediu Marius-Claudiu, fiul lui Zediu Gheorghe si Tereza, născut la data de 27 aprilie 1977 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 14/1, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bacău, Str. 22 Decembrie nr. 2, bl. 2, se. A, ap. 12, judetul Bacău. Dosar nr. 31/2008.


 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRĀRE

pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati

 

Īn temeiul:

- art. 20 lit. c) si art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- art. 3, 18, 25 si 152 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati nr. 1/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- dezbaterilor pe marginea Notei nr. 7.677 din 19 iunie 2008 cuprinzānd unele măsuri pentru punerea īn aplicare a prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată,

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia emite următoarea hotărāre:

Art. 1. - Īn aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată, pentru efectuarea activitătilor de audit financiar si consultantă fiscală, expertilor contabili, membri activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia (Corpul), le revin următoarele obligatii:

a) să se īnregistreze īn evidentele Camerei Auditorilor Financiari si cele ale Camerei Consultantilor Fiscali, cu respectarea conditiilor stabilite prin reglementările specifice de īnregistrare, mai putin cele legate de obtinerea competentelor profesionale (examene si stagii practice);

b) īn efectuarea activitătilor de audit statutar si, respectiv, de consultantă fiscală, să respecte reglementările specifice referitoare la aplicarea standardelor si normelor profesionale, etice, de calitate, dezvoltarea profesională continuă etc, emise de Camera Auditorilor Financiari, Consiliul pentru Supraveghere Publică a Activitătii de Audit Statutar si, respectiv, de Camera Consultantilor Fiscali.

Art. 2. - Directiile, departamentele de specialitate si filialele Corpului vor urmări respectarea prevederilor prezentei hotărāri.

Art. 3. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia,

Marin Toma

 

Bucuresti, 29 iunie 2008.

Nr. 08/115.