MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 493         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

25. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

 

26. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

27. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

28. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

29. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

30. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

32. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

33. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

606. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului lasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul lasi

 

687. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

688. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.217/426. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

1.218/427. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

1.943. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008

 

2.009. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2008

 

2.220. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind tarifele pentru acordarea atestatelor si avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum si pentru înscrierea în Registrul artelor spectacolului


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. o) si r) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 14 martie 2008, se modifică după cum urmează:

- Denumirea „Directiei pentru relatii publice” devine „Directia de comunicare, imagine si relatii publice”.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 25.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea hr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Ciuclea D. Ilie Ionel, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Oprescu M. Sorin Mircea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 26.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale


Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al doamnei Moldoveanu A. Ileana, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în Circumscriptia electorală nr. 6 Bistrita-Năsăud, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Cretu I. Ovidiu Teodor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Rotaru D. Ion, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în Circumscriptia electorală nr. 9 Brăila, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Simionescu N. Aurel Gabriel.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,


 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Mihetiu Gh. loan Gheorghe, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, în Circumscriptia electorală nr. 35 Suceava, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Fluture N. Gheorghe.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea hr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Visan B. Gelu, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, în Circumscriptia electorală nr. 17 Dolj, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Berceanu L.V. Radu Mircea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 30.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea hr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12si 180 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului hr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Stragea F. Cristian Dimitrie, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, în Circumscriptia electorală nr. 2 Arad, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator lotcu I. Petru Nicolae.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 32.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Rădulescu Cristache, ales în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 33.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului lasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul lasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai municipiului lasi” la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului lasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul lasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 si 326 bis din 16 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 606.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în sensul scoaterii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 687.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care urmează să fie scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Persoana juridică ce administrează imobilul

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

Adresa unde este situat imobilul

1.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Arad

34096 (partial)

Teren

40,07 ha

Municipiul Arad, Sos. Zimandului nr. 6, judetul Arad

2.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Bacău

34097 (partial)

Teren

3,09 ha

Municipiul Bacău, Calea Republicii nr. 230A

3.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă

Agricolă

152123 (partial)

Teren

19,73 ha

Municipiul Arad, Sos. Zimandului nr. 6, judetul Arad


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare”

2. Articolul unic va avea următorul cuprins: Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare

a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare”

4. Punctul 1 din anexă va avea următorul cuprins:

„1. Potrivit art.1 alin.(1) din Legea nr. 218/2005, republicată, se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor în scopul garantării instrumentelor financiare pe care institutiile de credit le pun la dispozitia beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă, denumit în continuare Fond.”

5. Punctul 2 din anexă va avea următorul cuprins:

„2. Fondul se constituie anual din sumele returnate de către fondurile de garantare ca urmare a rambursării creditelor de către beneficiarii fondurilor SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă, precum si din fonduri de la bugetul de stat acordate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale cu această destinatie.”

6. Punctul 6 din anexă va avea următorul cuprins:

„6. Sumele alocate si dobânzile aferente acestora vor fi evidentiate distinct în evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate «împrumuturi subordonate» acordate pe durata derulării creditelor angajate pentru finantarea beneficiarilor Programului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă.”

7. Punctul 8 din anexă va avea următorul cuprins:

„8. Sumele alocate si dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garantiilor care pot fi acordate în anul următor în baza prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, nu va putea depăsi de 5 ori suma primită si dobânzile acumulate până la finele fiecărui an, din care se vor deduce soldurile garantiilor acordate deja si sumele cuvenite fondurilor de garantare din comisionul de garantare datorat de fermierii privati - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale, constituite conform legii, beneficiare de fonduri aferente Programului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă.

Valorile maxime ale creditelor acordate de institutiile de credit pentru cofinantarea Programului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă, care pot fi garantate de fondurile de garantare, acoperă cheltuielile eligibile si neeligibile pentru realizarea proiectelor;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama Fondului, respectiv suma garantată, prin plata garantiei/soldului garantiei, pentru împrumutatii care nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.

Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proportional, pe măsura acordării si rambursării creditului, potrivit graficului de esalonare si efectuării plătilor. Valoarea garantiei acordate se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proportional cu procentul de garantare convenit între institutiile de credit si fondurile de garantare.

Suma garantată, respectiv expunerea fondurilor de garantare reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita sumei garantate, si anume până la 50% din valoarea creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finantare necesare realizării productiei, respectiv capital de lucru acordat în acest scop, inclusiv linii de credit, si de 70% până la 100% pentru creditele de investitii pe termen scurt, mediu si lung. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conventiile pe care le va încheia cu fondurile de garantare, va stabili conditiile si procentul de garantare practicat de acestea.

Centralele institutiilor de credit vor transmite, după caz, lunar fondurilor de garantare informatii privind soldul creditelor garantate, în scopul monitorizării expunerii prevăzute în Legea nr. 218/2005, republicată, si al comunicării angajamentelor de garantare ale fondurilor de garantare la Banca Natională a României.

Pentru suma garantată, respectiv valoarea garantiei acordate de fondurile de garantare, institutiile de credit vor solicita debitorilor să emită un bilet la ordin stipulat fără protest, cu scadentă la vedere, de valoare egală cu suma garantată, pe care creditorul îl va gira fără drept de regres fondurilor de garantare la momentul plătii sumei garantate.

Garantiile se vor acorda la solicitarea institutiilor de credit, fără a se solicita pentru valoarea acestora alte garantii din partea împrumutatilor, pe baza creditelor aprobate de acestea, conform normelor proprii si normelor/procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare, care vor face parte din conventiile încheiate cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale .

Plata sumei garantate/soldului acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părti si după ce institutiile de credit au initiat procedurile judiciare împotriva debitorului si girează biletul la ordin emis de împrumutat în favoarea institutiilor de credit;

c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

constituite conform legii. Comisionul se calculează ca procent aplicat la baza de calcul si se încasează de fondurile de garantare în conditiile art. 4 lit. c) din lege, după cum urmează:

- pentru creditele de productie, linii de credit si capital de lucru, investitii pe termen scurt, o singură dată la acordarea garantiei, proportional cu perioada de garantare;

- pentru creditele de investitii pe termen mediu si lung, anual, proportional cu perioada de garantare, la soldul garantiei de la 31 decembrie.

Comisionul se va plăti la acordarea garantiei pentru primul an si, respectiv, până la data de 1 martie a anului următor, pe toată perioada de garantare.”

8. Punctul 9 din anexă va avea următorul cuprins:

„9. Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de institutiile de credit, au regim de creantă bugetară si sunt executate în conditiile legislatiei în vigoare.”

9. Punctul 10 din anexă va avea următorul cuprins:

„10. Sumele disponibilizate până la data aprobării proiectelor sau actiunilor ce se finantează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare pentru proiectele SAPARD, vor fi virate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conditiile în care expunerea este sub nivelul prevăzut la art. 4 lit. a) din lege, potrivit conventiilor încheiate cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Sumele disponibilizate după data aprobării acestor fonduri comunitare vor rămâne la dispozitia fondurilor de garantare în scopul utilizării acestora pentru acordarea de garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 688.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.217 din 30 iunie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 426 din 23 iunie 2008

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

Având în vedere referatele de aprobare nr. 6.963 din 30 iunie 2008 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. DG/1.841 din 23 iunie 2008 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008,

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, se completează după cum urmează :

1. În anexa nr. 2, la capitolul I , după punctul 6.5 se introduce un nou punct, punctul 6.51, cu următorul cuprins:

„6.51. Prin derogare de la prevederile pct. 1, în prescriptia medicală întocmită distinct pentru situatia prevăzută la pct. 6.5 se prescriu si testele de automonitorizare pentru bolnavi cu diabet zaharat insulinodependent, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulteriore, si ale Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008.”

2. În anexa nr. 2, la capitolul II , după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:

„14. Pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent , odată cu prescrierea tratamentului cu insulina, medicul curant va consemna pe aceeasi prescriptie medicală si testele de automonitorizare corespunzătoare numărului de luni pentru care bolnavul respectiv a primit si tratamentul medicamentos, nu mai putin de 50 de teste/lună pentru adult si 150 de teste/lună pentru copil. Formularul de prescriptie se va completa si cu următoarele informatii:

a) la rubrica «denumire comercială/FF/concentratie» se va specifica sintagma «teste de automonitorizare»;

b) la rubrica «DS» se va specifica una dintre sintagmele «adult» sau «copil» (<18 ani), după caz;

c) la rubrica «cantitate» se va specifica în cifre numărul de luni, respectiv 1, 2 sau 3, pentru care se prescriu testele de automonitorizare; această perioadă trebuie să corespundă cu numărul de luni pentru care bolnavul a primit si tratamentul medicamentos (terapia cu insulina);

d) la pct. 6 «taxare» din formularul de prescriptie, farmacia va specifica la rubrica «denumire comercială» sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a îmnultirii numărului de luni pentru care au fost prescrise testele de automonitorizare cu suma fixa pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent de 180 lei/lună sau cu suma fixă pentru un adult cu diabet zaharat insulinodependent de 60 lei/lună, după caz.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu luna iulie 2008.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.218 din 30 iunie 2008

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 427 din 23 iunie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând referatele de aprobare nr. 6.964 din 30 iunie 2008 al Agentiei Nationale de Programe si nr. D.G. 1.843 din 23 iunie 2008 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 si 258 bis din 2 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, sectiunea B, la litera E punctul 30, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu trimestrul III al anului 2008, testele de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. Prescrierea acestora se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulina, pe acelasi formular de prescriptie medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Suma fixă pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent este de 180 lei/lună, nu mai putin de 150 teste/lună, iar pentru un adult cu diabet zaharat insulinodependent este de 60 lei/lună, nu mai putin de 50 teste/lună. Farmaciile vor asigura în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului.”

2. În anexa nr. 2, tabelul de la litera A „Programe nationale de evaluare, profilaxie si tratament finantate de Ministerul Sănătătii Publice” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Denumirea programului

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care: transfer FNUASS

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

96.660

50.440

147.100

 

II. Programele nationale privind bolile netransmisibile

182.633

711.864

894.497

758.364

III. Programul national de promovare a sănătătii

2.517

20.000

22.517

 

IV. Programul national de sănătate a femeii si copilului

36.000

 

36.000

 

V Programul national de tratament în străinătate

8.000

 

8.000

 

VI. Programul national de asistentă comunitară si actiuni pentru sănătate

21.000

9.500

30.500

 

VII. Rezerva Ministerului Sănătătii Publice

 

30.500

30.500

 

VIII. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

 

481.000

481.000

480.000

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE

346.810

1.303.304

1.650.114

1.238.364

 

3. În anexa nr. 2, la litera A punctul II „Programele nationale privind bolile netransmisibile”, punctul 4 „Programul national de diabet zaharat” se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Programul national de diabet zaharat

Coordonarea tehnică: Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” Bucuresti

Obiective:

a) preventia primară si secundară a diabetului zaharat, inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c);

b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat;

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent;

d) realizarea Registrului national de diabet zaharat.

Activităti:

1. informare, educare, consiliere psihologică si educatie a copiilor cu diabet zaharat si a apartinătorilor acestora, în primul an de la depistarea afectiunii;

2. asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulina si materiale consumabile) pentru cazurile stabilite de comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice*);

3. asigurarea testelor de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent - pentru trimestrul II 2008 - achizitia se face de autoritătile de sănătate publică si unitătile sanitare; începând cu luna iulie 2008 testele se asigură prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

4. asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat: insulina si antidiabetice orale - activitatea se derulează prin CNAS;

5. evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - activitatea se derulează prin furnizori de servicii medicale paraclinice aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

6. dezvoltarea si managementul Registrului national de diabet zaharat;

7. managementul Programului national de diabet zaharat la nivel judetean si national, prin unitatea judeteană, respectiv natională de implementare a programului.

Indicatori de evaluare:

a) indicatori de rezultat - anual:

- asigurarea tratamentului prin pompe de insulina la copiii care au indicatie fermă din partea comisiei de specialitate;

- realizarea Registrului national de diabet zaharat;

b) indicatori fizici - trimestrial:

- număr pompe achizitionate - 100;

- număr persoane tratate prin perfuzie subcutanată continuă cu insulina - 230;

- număr persoane cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizate - 20.000 (din care 2.500 copii) - pentru semestrul I;

c) indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu consumabile pentru pompe de insulină/persoană/an - 4.000 lei;

- cost mediu pompă de insulina - 9.000 lei;

„I. Programul national de sănătate cu scop curativ

- cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat- 180 lei/lună;

- cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat - 60 lei/lună;

- cost secretariat tehnic - 2.000.000 lei.

Unităti care derulează programul:

- Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” Bucuresti;

- Centrul Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri «Cristian Serban Buzias» - pentru activitatea 1;

- unităti sanitare cu sectii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate si evaluate în conditiile legii;

- autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

Activitătile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor si unitătile care derulează obiectivele a) dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c), b) si c) sunt prevăzute în anexa nr. 2 lit. B.”

4. În anexa nr. 2, litera A, punctul II „Programele nationale privind bolile netransmisibile”, punctul 6 „Programul de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă”, intervetia nr. 2 „Radiologie interventională”, „Unităti care derulează subprogramul” se completează cu o nouă unitate:

„- Spitalul Clinic de Urgente «Prof. Dr. Nicolae Oblu» lasi”.

5. În anexa nr. 2, litera A, punctul 111.1 „Programul national de promovare a sănătătii”, punctul 3 „Programul de scădere a consumului de tutun” se abrogă.

6. În anexa nr. 2, litera B „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări de sănătate” tabelul de la punctul I „Programul national de sănătate cu scop curativ” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programului

Bugetul total

Din care, transferuri din bugetul MSP

Programul national de boli transmisibile, din care:

 

 

- Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

128.134

 

- Subprogramul de tratament al bolnavilor de tuberculoză

14.720

 

Programul national de boli cardiovasculare

59.464

15.000

Programul national de oncologie

366.500

347.764

Programul national de boli neurologice

76.000

6.000

Programul national de diabet zaharat

340.610

317.000

Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare

25.000

25.000

Programul national de boli endocrine

8.299

 

Programul national de ortopedie

39.000

 

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

47.600

47.600

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

518.090

 

Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

480.000

480.000

TOTAL:

2.103.417

1.238.364”


7. În anexa nr. 2, litera B punctul 5 „Programul national de diabet zaharat”, la „Indicatori de evaluare”, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) indicatori de eficientă:

- cost mediu/persoană evaluată/an (inclusiv hemoglobina glicată) - 19 lei;

- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale/an - 300 lei;

- cost mediu/bolnav tratat cu insulină/an - 1.500 lei;

- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale si insulina/ an - 1.552,89 lei;

- cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat - 180 lei/lună;

- cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat - 60 lei/lună.”

8. În anexa nr. 2, litera B punctul 5 „Programul national de diabet zaharat” la „Unităti care derulează programul”, liniuta a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„- unităti sanitare cu sectii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate si evaluate în conditiile legii, aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;”.

9. În anexa nr. 3A, punctul II „Obiectul contractului” se modifică si va avea următorul cuprins:

Ministrul sănătătii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu

„II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea programelor/subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ ..........................................(se specifică fiecare program/subprogram) pentru asigurarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice .................................................................................., (se completează, după caz, în functie de program/subprogram) necesare în terapia în spital/în spital si ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008 si Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008.”

10. Anexa nr. 3D se abrogă.

Art. II. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum si institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu luna iulie 2008.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


*) Până la finalizarea licitatiei la nivel national pentru achizitia de materiale consumabile, organizată de MSP, acestea se achizitionează de autoritătile de sănătate publică sau de unitătile sanitare.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei

si finantelor nr. 479/2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006—2013,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 12 martie 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) C - Industria prelucrătoare (cu exceptia codurilor 101 Productia, prelucrarea si conservarea cărnii si a produselor din carne, 102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor, 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, 104 Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale si animale, 105 Fabricarea produselor lactate, 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului si produselor din amidon, 107 Fabricarea produselor de brutărie si a produselor făinoase, 108 Fabricarea altor produse alimentare, 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor, 110 Fabricarea băuturilor, 120 Fabricarea produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 2051 Fabricarea explozivilor, 206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale, 241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucarea primară a otelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea otelului, 254 Fabricarea armamentului si munitiei, 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 Constructia de nave si bărci, 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor, 332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale);”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti,19 iunie 2008.

Nr. 1.943.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, ale pct. 3.2.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007, privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna iulie 2008, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 2.009.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2008

 

Art. 1. - în vederea finantării si refinantării datoriei publice lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, în luna iulie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0809CTN0D3

9.07.2008

11.07.2008

9.01.2009

182

800.000.000

RO0809CTN0E1

23.07.2008

25.07.2008

24.07.2009

364

800.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.


(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

P= 1 - d x r /360

Y = r/P , în care: P = pretul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadentă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2008

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark în luna iulie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă cu scadenta la 3 si 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată*)

- lei/titlu -

Valoarea

nominală totală

- lei -

RO0813DBN027

3.07.2008

7.07.2008

5.03.2013

5

8,25

280,27

700.000.000

RO0811DBN013

17.07.2008

21.07.2008

25.10.2011

3

8,00

590,16

700.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul); VN = valoarea nominală; r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,


aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark

 

MINISTERUL CULTURII Sl CULTELOR

 

ORDIN

privind tarifele pentru acordarea atestatelor si avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum si pentru înscrierea în Registrul artelor spectacolului

 

În conformitate cu dispozitiile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 18 si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru pentru acordarea atestatelor si avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum si cele pentru înscrierea în Registrul artelor spectacolului, cuprinse în anexa care face parte integrată din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele prevăzute la art. 1 se fac venit la bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 2.220.

 

ANEXA

 

I. Tarife pentru acordarea atestatelor si avizelor în domeniul impresariatului artistic

 

Nr. crt.

Operatiunea

Tarif

- lei -

1.

Examinarea persoanelor fizice în vederea acordării atestatului de impresar artistic

500

2.

Examinarea documentelor si reprezentantului persoanei juridice în vederea acordării avizului de impresariat artistic

500

3.

Eliberare duplicat

• atestatul de impresar artistic

• avizul de impresariat artistic

• legitimatia de impresar artistic

50

4.

Evaluarea persoanelor fizice si juridice în vederea reînscrierii în Registrul artelor spectacolului

100

 

II. Tarife pentru operatiunile efectuate în Registrul artelor spectacolului

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea operatiunii

Tarif

- lei -

A. înregistrarea în Registrul artelor spectacolului

1.

Înregistrarea persoanelor

• Persoane fizice care îsi desfăsoară activitatea în mod independent

• Persoane juridice

• Persoane juridice care desfăsoară activităti de impresariere a propriilor productii artistice

150

2.

Înregistrarea unor mentiuni si documente

• Elemente care potrivit legii se înregistrează sau se mentionează în Registru

• Depunere raport prevăzut de lege

30/ element

50

B. Eliberarea de documente din Registrul artelor spectacolului

1.

Extras din Registru

30

2.

Certificat constatator

30

3.

Copii certificate

10

4.

Duplicat certificat înregistrare

10