MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 27         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.522/2007. - Hotărâre privind aprobarea înregistrării unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aprobarea majorării valorii mijloacelor fixe din domeniul public al statului supuse modernizării, cu valoarea corespunzătoare, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe

 

1.585/2007. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007

 

Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

 

11. - Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

13. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Washington la 18 septembrie si 20 septembrie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

18. - Hotărâre privind asimilarea corespondentilor speciali ai Agentiei Nationale de Presă ROMPRES în străinătate, în ceea ce priveste salarizarea în valută si celelalte drepturi în valută si în lei, cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

 

20. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Oltenita, judetul Călărasi, si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

21. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui teren proprietate publică a statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a lucrării „Autostrada Brasov-Cluj-Bors, sector 2 Târgu Mures- Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest”

 

22. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orasului Târgu Frumos, judetul Iasi, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Târgu Frumos în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

23. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

24. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România, Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos, semnat la Lisabona la 1 octombrie 2007, pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004

 

Acord între Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România, Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004

 

26. - Hotărâre pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Asociatia Europeană a Politiilor Transporturi Navale si Autoritătilor Navale – AQUAPOL

 

27. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecătoriilor si parchetelor de pe lângă judecătorii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.214/2007/19. - Ordin al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înregistrării unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aprobarea majorării valorii mijloacelor fixe din domeniul public al statului supuse modernizării, cu valoarea corespunzătoare, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 10 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înregistrarea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a bunurilor aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, prevăzute în anexele nr. 1, 3 si 4.

Art. 2. - Se aprobă majorarea valorii mijloacelor fixe aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, prevăzute în anexa nr. 2, cu valoarea corespunzătoare modernizării.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării sau, după caz, a casării si valorificării ulterioare, a bunurilor aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. - După scoaterea din functiune, valorificarea sau casarea, după caz, a bunurilor aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, prevăzute în anexa nr. 5, Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploiesti îsi va actualiza datele din evidenta cantitativ-valorică si inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 5. - Anexele la acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploiesti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. - Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploiesti va valorifica în numele statului bunurile prevăzute în anexa nr. 5, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.522.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar puse în functiune după încheierea acordului petrolier de concesiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002

 

Nr.

 inventar CONPET

Nr.

inventar

MF

Denumirea

Valoarea

Gest.

Localizarea

Codul judetului

Judetul

Codificare

122597

0

Conducta 5"+6" Otesti-Leleasca - fibră optică

16.858,80

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

234955

0

Robinet 20"

15.374,88

808

CERNAVODĂ

13

CONSTANTA

K19

234956

0

Robinet 20"

15.374,88

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

234957

0

Robinet 24"

22.886,75

807

MIRCEAVODĂ

13

CONSTANTA

K51

234958

0

Robinet 24"

22.886,75

802

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

234959

0

Robinet 28"

40.706,60

807

MIRCEAVODĂ

13

CONSTANTA

K51

234960

0

Robinet 28"

40.706,60

807

MIRCEAVODĂ

13

CONSTANTA

K51

234961

0

Statie protectie catodică punct incinerare Constanta (Fabrica de ulei)

2.539,04

803

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

234962

0

Statie protectie catodică 2,5kW - Bărăganu

2.949,91

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

234963

0

Statie protectie catodică 2,5kW - Vlasca

2.949,91

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

234964

0

Statie protectie catodică 2,5kW - C4 - Borcea

2.949,91

901

BARAGANU

51

CĂLĂRASI

K06

122613

0

Cămin vane de sectionare

2.661,15

306

BĂICOI

29

PRAHOVA

K04

122616

0

Legături tehnologice gaze + S.R.M.

25.101,75

306

BĂICOI

29

PRAHOVA

K04

342647

0

INSTALATE MĂSURARE DEBIT ETAN

11.160,09

414

PITESTI

3

ARGES

K65

122617

0

Pilonet 8 m Turn Telecomunicatii amplasat pe clădirea dispecerat

11.745,00

200

PLOIESTI

29

PRAHOVA

K64

235647

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

410

POIANA LACULUI

3

ARGES

K67

235648

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

410

POIANA LACULUI

3

ARGES

K67

235649

0

Sursă UPS EMM060 220V, 6kVA, 50Hz

18.751,25

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

235650

0

Sursă UPS EMM060 220V, 6kVA, 50Hz

18.751,25

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

235653

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

417

ICOANA

28

OLT

K38

235654

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

417

ICOANA

28

OLT

K38

235776

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235777

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235778

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235779

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235780

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235781

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235782

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235783

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235784

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235785

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235788

0

CONDENSATOR

6.284,98

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

235789

0

CONDENSATOR

6.284,98

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

235790

0

CONDENSATOR

6.284,98

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

235791

0

CONDENSATOR

6.284,98

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

235792

0

CONDENSATOR

6.284,98

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

235793

0

CONDENSATOR

6.284,98

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

 

235655

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

432

VIDELE

34

TELEORMAN

K86

235656

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

432

VIDELE

34

TELEORMAN

K86

235657

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

431

CARTOJANI

52

GIURGIU

K16

235658

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

431

CARTOJANI

52

GIURGIU

K16

235638

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

531

BĂRBĂTESTI

18

GORJ

K07

235634

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

531

BĂRBĂTESTI

18

GORJ

K07

235640

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

531

BĂRBĂTESTI

18

GORJ

K07

235641

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

534

TICLENI

18

GORJ

K81

235642

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

534

TICLENI

18

GORJ

K81

235625

0

Sursă UPS EMM060 - la distribuitor 6kV, statia A

18.845,41

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235626

0

Sursă UPS EMM060 - la distribuitor 6kV, statia A

18.845,41

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235631

0

Sursă UPS EMM060 - la distribuitor 0,4kV, statia E

18.535,97

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235632

0

Sursă UPS EMM060 - la distribuitor 0,4kV, statia E

18.535,97

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235810

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235811

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235812

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235813

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235814

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235815

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235816

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235817

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

235621

0

Sursă UPS EMM060

18.845,41

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

235622

0

Sursă UPS EMM060

18.845,41

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

235623

0

Sursă UPS EMM060 220V, 2 ore - Statia C

18.845,41

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235624

0

Sursă UPS EMM060 220V, 2 ore - Statia C

18.845,41

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235627

0

Sursă UPS EMM060 220V, 2 ore - Statia D

18.535,97

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235628

0

Sursă UPS EMM060 220V, 2 ore - Statia D

18.535,97

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235629

0

Sursă UPS EMM060 220V, 2 ore - PSI

18.535,97

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235630

0

Sursă UPS EMM060 220V, 2 ore - PSI

18.535,97

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235612

0

Sursă UPS EMM045 220V, 2 ore - Statia B

13.452,09

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235613

0

Sursă UPS EMM045 220V, 2 ore - Statia B

13.452,09

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235635

0

Sursă UPS EMM060

18.535,97

712

LUCĂCESTI

4

BACĂU

K45

235636

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

712

LUCĂCESTI

4

BACĂU

K45

235633

0

Sursă UPS EMM060

18.535,97

903

MARTINESTI

39

VRANCEA

K47

235639

0

Sursă UPS EMM060

18.535,97

903

MARTINESTI

39

VRANCEA

K47

235651

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

511

GHERCESTI

16

DOLJ

K35

235652

0

Sursă UPS EMM060

18.751,25

511

GHERCESTI

16

DOLJ

K35

235848

0

CONDENSATOR

6.284,98

903

MARTINESTI

39

VRANCEA

K47

235849

0

CONDENSATOR

6.284,98

903

MARTINESTI

39

VRANCEA

K47

121615

0

împrejmuire - panouri de gard

45.180,01

431

CARTOJANI

52

GIURGIU

K16

110845

0

Clădire statie pompe

29.654,21

390

MORENI

15

DÂMBOVITA

K55

122589

0

Legături conducte tehnologice

32.522,66

390

MORENI

15

DÂMBOVITA

K55

122590

0

Instalatie + racord electric

9.970,49

390

MORENI

15

DÂMBOVITA

K55

122607

0

Rezervor 200mc

60.194,37

382

INDEPENDENTA

17

GALATI

K39

122608

0

Retea hidranti

29.444,40

382

INDEPENDENTA

17

GALATI

K39

235758

0

INCINTĂ ÎNDIG. REZ1 BĂRĂGANU

1.623.916,49

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235775

0

CONDENSATOR

6.284,98

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

235809

0

CONDENSATOR

6.284,98

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

 

 

TOTAL

2.888.036,96

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

mijloacelor fixe din domeniul public al statului, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, asupra cărora s-au efectuat modernizări

 

Nr. inventar CONPET

Nr.

inventar

MF

Denumirea

Valoarea initială

Valoarea modernizării

Total valoare

Gest.

Localizarea

Codul judetului

Judetul

Codificare

120115

117727

Drum rampă

902,49

77.702,07

78.604,56

532

BĂRBĂTESTI

18

GORJ

K07

120553

117787

Drumuiri de la drum central la st. trafo, betonate, 57x3,9 m

156,55

43.735,69

43.892,24

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

121310

119674

împrejmuire

0,59

21.984,85

21.985,44

808

CERNAVODĂ

13

CONSTANTA

K19

122412

118541

Centură hidranti

483,33

26.683,15

27.166,48

382

INDEPENDENTA

17

GALATI

K39

122413

118542

Conducte tehnologice

172,29

158.642,03

158.814,32

382

INDEPENDENTA

17

GALATI

K39

122436

118561

Instalatie iluminat

447,18

51.993,46

52.440,64

390

MORENI

15

DÂMBOVITA

K55

122477

118578

Instalatie iluminat

225,23

38.226,81

38.452,04

382

INDEPENDENTA

17

GALATI

K39

122497

118997

Conducte tehnologice titei

11.079,95

19.556,76

30.636,71

306

BĂICOI

29

PRAHOVA

K04

122512

119010

Instalatie iluminat

3.710,65

2.351,16

6.061,81

306

BĂICOI

29

PRAHOVA

K04

230475

119228

Statie injectie

74,20

2.949,91

3.024,11

805

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

230765

118654

Statie protectie catodică 2,5 kW

134,66

2.949,91

3.084,57

901

BĂRĂGANU

51

CĂLĂRASI

K06

231415

118781

STPRCAT0

455,79

2.949,91

3.405,70

803

CONSTANTA

13

CONSTANTA

K22

120054

117709

Conductă magistrală Dn 12 3/4" Cartojani- Ploiesti

210.831,37

136.877,67

347.709,04

431

CARTOJANI

52

GIURGIU

K16

120077

117716

Conductă magistrală Dn 14 3/4" Cartojani-Ploiesti

357.252,99

60.069,30

417.322,29

431

CARTOJANI

52

GIURGIU

K16

 

 

TOTAL

 

 

646.672,68

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar de natura domeniului public al statului, evidentiate ca plus de inventar

 

Nr. inventar CONPET

Nr.

inventar

MF

Denumirea

Valoarea

Gest.

Localizarea

Codul judetului

Judetul

Codificare

120470

0

COND. 6" CC PĂDURE II

421,71

306

BĂICOI

29

PRAHOVA

K04

122716

0

RAMPĂ ÎNCĂRCARE CAZ. CF

1.980,00

630

SUPLAC DE BARCĂU

5

BIHOR

K76

122717

0

COND. 8" TITEI DEP TURNU

60.882,73

620

PECICA

2

ARAD

K62

122718

0

COND. 6" TITEI DEP. BODROG

8.713,01

620

PECICA

2

ARAD

K62

122719

0

COND. 6 5/8" TITEI SATCHINEZ

18.316,44

611

BILED

35

TIMIS

K09

122720

0

COND. 6" TITEI DEP. TEREMIA

11.294,64

610

VÂLCANI

35

TIMIS

K84

236208

0

REZERVOR 5000 MC

1.774,75

620

PECICA

2

ARAD

K62

122755

0

COND. TITEI 8"

66.720,80

381

OPRISENESTI

9

BRĂILA

K59

236332

0

STATIE PROT CATODICĂ

151,69

380

CIRESU

9

BRĂILA

K20

236333

0

STATIE PROT. CATODICĂ

151,69

380

CIRESU

9

BRĂILA

K20

236334

0

STATIE PROT. CATODICĂ

151,69

381

OPRISENESTI

9

BRĂILA

K59

236335

0

STATIE PROT. CATODICĂ

151,69

381

OPRISENESTI

9

BRĂILA

K59

120472

0

CONDUCTA 6" MORENI-PLOIESTI 39856 m

11.920,00

390

MORENI

15

DĂM BO VITA

K55

120476

0

CONDUCTA TEIS-MORENI 20.850 m

5.980,00

390

MORENI

15

DĂM BO VITA

K55

 

 

TOTAL

188.610,84

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 334/2002, propuse a fi trecute în domeniul public al statului

 

Nr. inventar CONPET

Denumirea

PIF AN

Valoarea

Gest.

Localizarea

Codul judetului

Judetul

Codificare

110160

BARACĂ METALICĂ

1953

22,84

712

ST. TITEI LUCĂCESTI

4

BACĂU

K45

110200

CASĂ POMPE

1945

1715,28

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

110205

BARACĂ METALICĂ

1962

19,72

417

ICOANA

28

OLT

K38

110539

CLĂDIRE TRAFO

1976

1873,34

410

POIANA LACULUI

3

ARGES

K57

120175

INST. EL.

1962

16,8

511

GHERCESTI

16

DOLJ

K35

120194

COND. PSI

1957

55,43

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

120204

CONDUCTĂ

1946

670,94

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

120608

INST FORTĂ

1965

1312,79

417

ICOANA

28

OLT

K38

120850

INST EL.

1969

80,49

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

121428

GARĂ GOD.

1956

10,77

410

POIANA LACULUI

3

ARGES

K57

121491

INST FORTĂ

1971

1202,99

712

ST. TITEI LUCĂCESTI

4

BACĂU

K45

121492

ÎMPREJMUIRE

1970

78,66

712

ST. TITEI LUCĂCESTI

4

BACĂU

K45

121646

GARĂ GOD

1980

1102,12

417

ICOANA

28

OLT

K38

122077

INST FORTĂ

1982

650,73

531

BĂRBĂTESTI DEP. TITEI

18

GORJ

K07

122427

DISTRIBUITOR

1990

3338,71

522

OTESTI

16

DOLJ

 

230601

POST TRAFO

1977

3244,01

431

CARTO JANI

52

GIURGIU

K16

230620

POST TRAF

1978

99,16

511

GHERCESTI

16

DOLJ

K35

230877

MOTOR ELECTRIC

1981

150,96

532

BĂRBĂTESTI RAMPA TITEI

18

GORJ

K07

230881

MOTOR ELECTRIC

1977

62,23

534

TICLENI TITEI

18

GORJ

K61

230882

MOTOR ELECTRIC

1981

386,17

534

TICLENI TITEI

18

GORJ

K61

230905

MOTOR ELECTRIC

1985

102,41

432

VIDELE

34

TELEORMAN

K66

230923

MOTOR ELECTRIC

1984

158,96

533

BĂRBĂTESTI RAMPĂ GAZ

18

GORJ

K07

230926

MOTOR ELECTRIC

1985

225,05

150

DEPOZIT INOTESTI

29

PRAHOVA

 

230927

ST. TRAFO

1984

521,32

534

TICLENI TITEI

18

GORJ

K61

230930

STATIE TT

1983

3126,49

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

230932

TRANSFORMATOR

1983

752,04

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

230952

MOTOR ELECTRIC

1986

246,65

150

DEPOZIT INOTESTI

29

PRAHOVA

 

230986

MOTOR ELECTRIC

1985

780,26

534

TICLENI TITEI

18

GORJ

K61

230991

TRANSFORMATOR

1974

205,73

522

OTESTI

16

DOLJ

 

231241

MOTOR ELECTRIC

1982

41,43

533

BĂRBĂTESTI RAMPĂ GAZ

18

GORJ

K07

231371

MOTOR ELECTRIC

1987

117,34

531

BĂRBĂTESTI DEPTITEI

18

GORJ

K07

231372

MOTOR ELECTRIC

1987

117,34

531

BĂRBĂTESTI DEPTITEI

18

GORJ

K07

231411

MOTOR ELECTRIC

1991

716,38

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

232066

POMPĂTERMA

1974

31,3

532

BĂRBĂTESTI RAMPĂ TITEI

18

GORJ

K07

232067

POMPĂTERMA

1974

50,57

532

BĂRBĂTESTI RAMPĂ TITEI

18

GORJ

K07

232068

POMPĂTERMA

1974

50,57

532

BĂRBĂTESTI RAMPĂ TITEI

18

GORJ

K07

233501

MOTOCOMPRESOR

1987

347,58

521

ORLESTI

38

VÂLCEA

K60

232127

POMPĂ CENTRIFUGĂ

1974

209,12

902

CĂLĂRETI

51

CĂLĂRASI

K17

30360

MOTOR ELECTRIC

1972

8,60

531

BĂRBĂTESTI

18

GORJ

K07

30443

MOTOR ELECTRIC

1974

5,13

531

BĂRBĂTESTI

18

GORJ

K07

30027

MOTOR ELECTRIC

1965

3,56

150

INOTESTI

29

PRAHOVA

 

30297

COMPRESOR

1970

2,87

 

MECANICĂ GENERALĂ

29

PRAHOVA

 

31651

POMPĂ

1963

23,72

392

OCHIURI

15

DÂMBOVITA

K73

31517

POMPĂ TRIPLEX

1963

29,55

410

POIANA LACULUI

3

ARGES

K57

31571

POMPĂ TRIPLEX

1965

28,95

410

POIANA LACULUI

3

ARGES

K57

31514

POMPĂ DUPLEX

1965

28,99

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

31519

POMPĂ

1961

29,5

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

31567

POMPĂ TRIPLEX

1965

28,95

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

31568

POMPĂ

1965

32,56

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

31625

POMPĂTERMA

1965

23,74

421

SILISTE

15

DÂMBOVITA

K73

30190

MOTOR ELECTRIC

1965

4,40

511

GHERCESTI

16

DOLJ

K35

31497

POMPĂ TRIPLEX

1960

26,37

511

GHERCESTI

16

DOLJ

K35

30442

MOTOR ELECTRIC

1974

2,99

522

OTESTI

16

DOLJ

 

31419

MOTOR ELECTRIC

1992

0,82

522

OTESTI

16

DOLJ

 

30010

BATERIE CONDENSATORI

1965

3,05

712

LUCĂCESTI

4

BACĂU

K45

 

TOTAL VALOARE

 

24.178,43

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTA

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, propuse a fi trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării sau, eventual, a casării si valorificării

 

Nr. crt.

Nr. inventar CONPET

Nr. inventar MF

PIF

an

Valoarea

Gest.

Localizarea

Denumirea

1.

234740

119758

1999

2036,58

101

POMPE-VENTILE

Pompă submersibilă LEROY 10 kW

2.

233927

118957

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

3.

233928

118958

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

4.

233929

118959

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

5.

233930

118960

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

6.

233931

118961

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

7.

233932

118962

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

8.

233933

118963

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

9.

233934

118964

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

10.

233935

118965

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

11.

233936

118966

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

12.

233937

118967

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

13.

233938

118968

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

14.

233939

118969

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

15.

233940

118970

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

16.

233941

118971

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

17.

233942

118972

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

18.

233943

118973

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

19.

233944

118974

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

20.

233945

118975

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

21.

233946

118976

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

22.

233947

118977

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

23.

233948

118978

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

24.

233949

118979

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

25.

233950

118980

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

26.

233951

118981

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

27.

233952

118982

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

28.

233953

118983

1994

532,96

105

RADIOTELECOMUNICATII

FIX GM 300

29.

234245

119017

1996

377,18

105

RADIOTELECOMUNICATII

RADIOTEL FIX GM 300

30.

234246

119018

1996

377,18

105

RADIOTELECOMUNICATII

RADIOTEL FIX GM 300

31.

234247

119019

1996

377,18

105

RADIOTELECOMUNICATII

RADIOTEL. FIX GM 300

32.

234249

119020

1996

377,18

105

RADIOTELECOMUNICATII

RADIOTEL. FIX GM 300

33.

234250

119021

1996

377,18

105

RADIOTELECOMUNICATII

RADIOTEL. FIX GM 300

34.

234265

119025

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXĂ GN 300

35.

234266

119026

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXĂ GN 300

36.

234267

119027

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXĂ GN 300

37.

234268

119028

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXĂ GN 300

38.

234269

119029

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXĂ GN 300

39.

234270

119030

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXĂ GN 300

 

40.

234271

119031

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXA GN 300

41.

234272

119032

1997

676,51

105

RADIOTELECOMUNICATII

STATIE FIXĂ GN 300