MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 11         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

374/2007. – Lege privind înfiintarea comunei Bucovăt prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis

 

1.150/2007. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Bucovăt prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis

 

375/2007. – Lege pentru înfiintarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girisu de Cris, judetul Bihor

 

1.151/2007. – Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girisu de Cris, judetul Bihor

 

377/2007. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

 

1.153/2007. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

 

380/2007. – Lege pentru ratificarea întelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 

1.156/2007. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea întelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 

385/2007. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

1.162/2007. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.351/2.472/1.102/2007. – Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

 

2.497/2007. – Ordin al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu di scont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2008

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Bucovăt prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează comuna Bucovăt, judetul Timis, având în componentă satele Bucovăt si Bazosu Nou, prin reorganizarea comunei Remetea Mare din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Bucovăt se stabileste în satul Bucovăt.

Art. 2. – (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Remetea Mare are în componentă satele Remetea Mare si Ianova.

(2) Resedinta comunei Remetea Mare rămâne în satul Remetea Mare.

Art. 3. – (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Bucovăt, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Bucovăt.

Art. 4. – (1) Consiliul Judetean Timis si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Timis si cu Consiliul Local al Comunei Remetea Mare, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget, respectiv patrimoniul actual al comunei Remetea Mare, între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Bucovăt se administrează si se gestionează prin autoritătile locale ale acestei comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2007, pe ansamblul judetului Timis.

(3) Bugetul comunei Bucovăt pe anul 2007 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Remetea Mare si delegatul cu atributii de primar al comunei Bucovăt, desemnat prin ordin al prefectului.

Art. 5. – Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. – Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice din comuna Remetea Mare, judetul Timis, functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAEVÂCÂROIU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 374.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Bucovăt prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Bucovăt prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.150.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girisu de Cris, judetul Bihor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează comuna Toboliu, judetul Bihor, având în componentă satele Toboliu si Cheresig, prin reorganizarea comunei Girisu de Cris.

(2) Resedinta comunei Toboliu se stabileste în satul Toboliu.

Art. 2. – (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Girisu de Cris are în componentă satele Girisu de Cris si Tărian.

(2) Resedinta comunei Girisu de Cris rămâne în satul Girisu de Cris.

Art. 3. – (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Toboliu, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Toboliu.

Art. 4. – (1) Consiliul Judetean Bihor si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Bihor si Consiliul Local al Comunei Girisu de Cris, repartizează veniturile si cheltuielile bugetului pe anul 2007, respectiv patrimoniul actual al comunei Girisu de Cris, între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Toboliu se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2007, pe ansamblul judetului Bihor.

(3) Bugetul comunei Toboliu pe anul 2007 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Bihor.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Girisu de Cris si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Toboliu.

Art. 5. – Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Girisu de Cris functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. –Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAEVÂCÂROIU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 375.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girisu de Cris, judetul Bihor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girisu de Cris, judetul Bihor, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.151.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, În baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 377.

 

ACORD

Între Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda, denumite în continuare părti,

reamintind că România si Republica Finlanda sunt părti la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) si la Protocolul de la Kyoto la această conventie,

tinând seama de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, care permite transferul, de la o parte la alta, al unitătilor de reducere a emisiilor (ERU-uri) ce provin din proiecte de tip „implementare în comun” (JI), care au ca scop reducerea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GHG) la surse sau cresterea absorbtiilor acestora în rezervoare naturale,

având în vedere art. 17 al Protocolului de la Kyoto, ce prevede posibilitatea participării la comercializarea internatională a emisiilor pentru îndeplinirea angajamentelor de limitare si reducere a emisiilor cuantificate de gaze cu efect de seră,

subliniind importanta politicilor si măsurilor interne necesare îndeplinirii obligatiilor prevăzute de Protocolul de la Kyoto si rolul suplimentar al activitătilor desfăsurate în baza art. 6 si 17 ale aceluiasi document,

tinând seama de deciziile, liniile directoare, modalitătile si procedurile adoptate de Conferinta părtilor, servind ca întâlnire a părtilor la Protocolul de la Kyoto (COP/MOP) asupra art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto si având în vedere, de asemenea, deciziile viitoare ale COP/MOP privind conformarea,

tinând seama de înfiintarea Comitetului de supervizare a proiectelor de tip implementare în comun (JISC) prin Decizia 9/CMP.1 si orice reguli, decizii, linii directoare, modalităti si proceduri adoptate ulterior de către JISC,

luând în considerare faptul că viitoarea cooperareîn domeniul implementării în comun, în baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto, si în domeniul comercializării internationale a emisiilor, în baza art. 17 al aceluiasi document, va avea o contributie eficientă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,

luând în considerare prioritatea comună a celor două părti de a ocroti mediul si de a promova dezvoltarea durabilă,

dorind să exprime vointa politică de a coopera pentru realizarea obiectivului Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice si a Protocolului de la Kyoto la această conventie, în special de a facilita utilizarea implementării în comun si de a explora posibilitătile comercializării internationale a emisiilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul acord stabileste cadrul pentru cooperarea româno-finlandeză privind implementarea art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto

 

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

 

1. Prezentul acord se aplică procedurilor care, în conformitate cu art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto, facilitează dezvoltarea si implementarea în România a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră si transferul către partea finlandeză a cantitătii convenite de unităti de reducere a emisiilor (ERU-uri), rezultate din proiectele respective.

2. Dacă părtile sunt de acord, reducerile de emisii de GHG rezultate până la începutul anului 2008 din proiecte de tip „implementare în comun” (JI) pot fi transformate în unităti ale cantitătii atribuite (AAU-uri) în perioada 2008–2012 si comercializate părtii finlandeze, în baza art. 17 al Protocolului de la Kyoto.

3. Părtile sunt de acord să exploreze posibilitătile si să dezvolte procedurile pentru utilizarea comercializării internationale a emisiilor în baza art. 17 al Protocolului de la Kyoto, sub forma unei scheme de investitii verzi.

 

ARTICOLUL 3

Contributiile ambelor părti

 

1. Părtile sunt de acord să coopereze pentru implementarea art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto si să respecte regulile, deciziile, liniile directoare, modalitătile si procedurile importante adoptate ulterior.

2. Ambele părti sunt de acord să aplice Protocolul de la Kyoto si regulile, deciziile, liniile directoare, modalitătile si procedurile importante adoptate ulterior, astfel încât să îndeplinească cerintele de eligibilitate pentru achizitionarea, emiterea si transferul de ERU-uri si AAU-uri de la 1 ianuarie 2008 sau cât mai curând posibil după această dată. În cazul în care eligibilitatea pentru utilizarea art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto a uneia dintre părti a fost suspendată, partea în cauză va face tot posibilul pentru a-si redobândi eligibilitatea cât mai curând posibil.

3. Părtile se informează reciproc despre procedurile nationale implicate în procesul de evaluare si aprobare a proiectelor JI.

4. Părtile sunt de acord să faciliteze participarea entitătilor legale în dezvoltarea proiectelor JI.

5. Pentru ca partea română să realizeze o implementare efectivă a activitătilor necesare legate de cerintele Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) si ale Protocolului de la Kyoto, părtile vor explora modalitătile de cooperare pentru întărirea capacitătii institutionale în România.

 

ARTICOLUL 4

Contributia părtii române

 

1. Partea română facilitează dezvoltarea si implementarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sprijinirea entitătilor legale interesate în realizarea acestora, cu informatii si cu aprobarea oficială a proiectelor de tip „implementare în comun”, prin acordarea unei scrisori de aprobare, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto si cu procedurile nationale. Scrisoarea de aprobare va fi acordată sau respinsă în cel mult 60 de zile de la primirea cererii scrise pentru o astfel de scrisoare. În cazul respingerii acesteia, motivele justificative vor fi prezentate în scris.

2. Partea română trebuie să se asigure că fondurile obtinute din vânzarea ERU-urilor vor fi folosite pentru finantarea acelor proiecte specifice de unde au rezultat ERU-urile.

3. Partea română transferă cantitatea convenită si plătită anticipat de ERU-uri si AAU-uri către partea finlandeză, în perioada convenită pentru fiecare proiect, în conformitate cu art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto, dar nu mai târziu de anul 2012,atât timp cât proiectul de tip „implementare în comun” generează reduceri de emisii. Transferurile sunt scutite de orice altă taxă suplimentară fată de suma convenită pentru plata ERU-urilor si AAU-urilor si se bazează pe rapoartele de verificare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră.

4. În cazul unor schimbări semnificative în politicile nationale si în legiSIatia statului gazdă, ce au ca rezultat unele dificultăti privind generarea si transmiterea unitătilor de reducere a emisiilor de către executantul proiectului, partea română va face tot posibilul să comercializeze ERU-urile si AAU-urile convenite în scrisoarea de aprobare, sub formă de AAU-uri, într-o manieră practică părtii finlandeze.

 

ARTICOLUL 5

Contributia părtii finlandeze

 

Partea finlandeză contribuie la dezvoltarea si implementarea proiectelor de reducere a emisiilor, prin aprobarea acestor proiecte, prin autorizarea unor entităti legale de a participa la dezvoltarea de proiecte JI si prin achizitionarea cantitătii convenite de unităti de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, sub formă de ERU-uri si AAU-uri, provenite de la proiectele respective, de la partea română, reprezentând proprietarul final al acestor unităti până la transferul acestora părtii finlandeze. Aprobarea de către partea finlandeză a proiectului se va realiza prin eliberarea unei scrisori de aprobare formale în concordantă cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto si cu procedurile nationale.

 

ARTICOLUL 6

Verificarea

 

Părtile intentionează să folosească regulile si procedurile pentru JI Modul I de îndată ce vor fi eligibile pentru asemenea proceduri. Oricare dintre părti sau orice entitate legală autorizată de către oricare dintre părti poate alege oricând să folosească procedurile pentru JI Modul II, asa cum vor fi acestea definite de către JISC.

 

ARTICOLUL 7

Autoritătile competente

 

1. Autoritătile competente ale părtilor pentru implementarea prevederilor prezentului acord sunt:

Pentru România: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România

Bd. Libertătii nr. 12

Bucuresti, 040129

România

Telefon: 021 316.02.15

Fax: 021 312.42.27

Pentru Republica Finlanda: Ministerul Mediului din Finlanda

P.O. Box 35

FIN-00023 Government

Finlanda

Telefon:+358-9-16007

Fax:+358-9-16039515

2. Autoritătile competente, în limitele competentei lor si în baza unei evaluări cuprinzătoare:

a) aprobă proiectele JI si emit scrisorile de aprobare;

b) autorizează entităti legale să participe la dezvoltarea de proiecte JI în baza legiSIatiei nationale a respectivei părti;

c) convin asupra transferurilor de ERU-uri si AAU-uri, în conformitate cu acest acord;

d) coordonează raportarea proiectelor JI la Secretariatul UNFCCC; si

e) comunică reciproc orice altă problemă legată de implementarea proiectelor JI.

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord intră în vigoare după 30 de zile de la data când ambele părti îsi notifică reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor nationale constitutionale legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 9

Amendamente

 

Acest acord poate fi modificat prin acordul scris al părtilor. Modificarea intră în vigoare după 30 de zile de la data la care ambele părti si-au notificat reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea diferendelor

 

1. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin mijloace diplomatice.

2. Orice diferend care nu va putea fi solutionat prin negociere va fi supus arbitrajului, la cererea oricărei părti. Părtile convin să supună respectivul diferend arbitrajului final si obligatoriu, cu respectarea Regulilor facultative aplicabile arbitrajului între două state ale Curtii Permanente de Arbitraj, care se aplică la data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 11

Durata si încetarea valabilitătii

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 7 ani si se va prelungi în mod automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părti nu va comunica celeilalte părti, prin notificare scrisă, intentia sa de încetare a valabilitătii acordului cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Oricare dintre părti poate denunta prezentul acord, prin notificare scrisă adresată celeilalte părti. Denuntarea îsi va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificării.

3. Denuntarea nu va avea niciun efect asupra transferurilor si achizitionărilor convenite de ERU-uri si AAU-uri rezultate din proiectele JI, aprobate în cadrul acestui acord înainte ca denuntarea să intre în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi finale

 

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor părtilor stipulate în alte instrumente juridice internationale la care acestea sunt părti.

Semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, finlandeză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul aparitiei unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Sulfina Barbu

ministrul mediului si gospodăririi apelor

Pentru Guvernul Republicii Finlanda,

Jan-Erik Enestam,

ministrul mediului

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.153.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea întelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică întelegerea realizată prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972, ratificată prin Decretul nr. 289/1973.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 380.

 

MINISTERULAFACERILOR EXTERNE

Directia de protocol

D.P.F. 1140.11/AS5844


 

NOTĂ VERBALĂ*)

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, Directia de protocol, prezintă salutul său Ambasadei României la Atena si se referă la ultima Notă verbală a acesteia nr. C/643 din data de 9 octombrie 2006 privind stabilirea de posturi consulare conduse de functionari consulari onorifici.

Directia de protocol are onoarea să informeze stimata ambasadă că Ministerul Afacerilor Externe, cu referire la Conventia consulară bilaterală dintre Regatul Greciei si Republica Socialistă România, semnată la Atena la 22 mai 1972, propune, în numele Guvernului grec, ca articolul 8 alineatul 2 din Conventie să fie eliminat si un nou articol, 8 bis, să fie inclus după cum urmează:

„Înaltele părti contractante convin cu privire la stabilirea de oficii consulare conduse de functionari consulari onorifici ai unei părti pe teritoriul celeilalte părti. Modul de înfiintare si regimul unor asemenea oficii consulare, precum si privilegiile, imunitătile si functiile functionarilor consulari onorifici vor fi guvernate exclusiv de prevederile relevante ale Conventiei de la Viena cu privire la relatiile consulare din 24 aprilie 1963.”

Dacă propunerea de mai sus este acceptabilă pentru Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe propune ca prezenta notă împreună cu nota afirmativă de răspuns să constituie un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la data schimbului de note verbale privind îndeplinirea de către cele două părti a procedurilor lor interne pentru intrarea sa în vigoare.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, Directia de protocol, foloseste această ocazie pentru a reînnoi Ambasadei României la Atena asigurările înaltei sale consideratii.

 

Semnătura indescifrabil

 

Ambasada României în oras

Atena, 15 decembrie 2006

 

 

AMBASADA ROMÂNIEI

Str. Emmanuel Bennaki, 7, Paleo Psychiko, 154 52 Atena

Tel. (3010) 672 8875/677 4035, fax (3010) 672 8883, e-mail: secretariat@romaniaemb.gr

Nr. C-528

 

NOTĂ VERBALĂ*)

 

Ambasada României are onoarea să prezinte salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Elene si, ca urmare a Notei verbale nr. C-64/23.01.2007, C-200/21.02.2007 si D.P.F. 1140.11/AS 5844/15.12.2006, are onoarea să informeze că partea română este de acord cu propunerea de modificare a Conventiei consulare bilaterale dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972, după cum urmează:

„Înaltele părti contractante convin cu privire la stabilirea de oficii consulare conduse de functionari consulari onorifici ai unei părti pe teritoriul celeilalte părti. Modul de înfiintare si regimul unor asemenea oficii consulare, precum si privilegiile, imunitătile si functiile functionarilor consulari onorifici vor fi guvernate exclusiv de prevederile relevante ale Conventiei de la Viena cu privire la relatiile consulare din 24 aprilie 1963.”

Prezenta notă împreună cu Nota verbală nr. D.P.F. 1140.11/AS 5844 a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Elene constituie un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la data schimbului de note verbale privind îndeplinirea de către cele două părti a procedurilor lor interne pentru intrarea sa în vigoare.

Ambasada României foloseste această ocazie pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Elene asigurările înaltei sale consideratii.

 

Semnătura – indescifrabil

Stampila rotundă

Atena, 2 iulie 2007

 

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Elene Directia de protocol Departamentul juridic

 

*) Traducere.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea întelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea întelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.156.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la dispozitiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la vârsta de pensionare, la împlinirea vârstei de 63 de ani si a unui stagiu de cotizare de 30 de ani, deputatii si senatorii beneficiază de pensie în conditiile prevăzute la alin. (1).”

2. La articolul 49, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) La îndeplinirea conditiilor de pensionare, deputatii si senatorii vor opta pentru pensia calculată conform alin. (1)–(3) sau pentru pensia calculată în conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ori ale altor legi speciale din cadrul sistemului public.”

Art. II. – Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 di 3 mai 2006, cu completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Bucuresti, 31 decembrie 2007.

Nr. 385.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 1.162.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.351 din 19 decembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI

SI FINANTELOR

Nr. 2.472 din 21 decembrie 2007

MINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 1.102 din 19 decembrie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de RadiocomunicatM Navale „RADIONAV” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. – La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.137/2.027/957/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se abrogă.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Compania Natională de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale „Radionav” – S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

BVC2007 aprobat

BVC 2007 actualizat

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

VENITURI TOTALE

(rd. 2+10+15)

1

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

3.723,00

3.723,00

0,00

100,00

 

 

a) productia vândută

3

455,00

455,00

0,00

100,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

 

 

- subventii, cf.prev.legale în vigoare

5a

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

668,00

668,00

0,00

100,00

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

668,00

668,00

0,00

100,00

 

2

Venituri financiare -total, din care:

10

20,00

20,00

0,00

100,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

5,00

5,00

0,00

100,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

15,00

15,00

0,00

100,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

3.553,00

3.553,00

0,00

100,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

200,00

200,00

0,00

100,00

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

50,00

50,00

0,00

100,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.209.69

2.209,69

0,00

100,00

 

 

- salarii

22

1.595,32

1.595,32

0,00

100.00


 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

424.97

424,97

0.00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

297,36

297.36

0.00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

31.90

31,90

0.00

100.00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

95.71

95,71

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

189,40

189,40

0.00

100,00

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

48,00

48.00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

31.90

31.90

0,00

100,00

 

 

- tichete de cresă (cf. art. 3 din L 193/2006)

28a1

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- fd. accidente de muncă si boli profesionale

28c

12.12

12.12

0,00

100,00

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

3,98

3.98

0,00

100.00

 

 

- tichete de masă

29

141,40

141,40

0,00

100,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

 

 

 

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1.093,31

1.093.31

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

627,12

627.12

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

0,20

0,20

0,00

100,00

 

 

- tichete cadou pentru ch. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietiei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. ari. 2 din L 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

466,19

466,19

0,00

100,00

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 


 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

105,00

185.00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

41

5.00

5.00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

42

180.00

180,00

0,00

100,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

43

 

 

 

 

III.

REZULTATUL BRUT (porofit/pierdere)

44

5.00

5,00

0,00

100,00

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:

45

0,25

0,25

0,00

100.00

 

 

- fond de rezervă

46

0.25

0.25

0,00

100,00

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

 

 

 

 

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

48

0,78

0,76

0,00

100,00

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROLFIT din care:

49

4.24

4.24

0,00

100,00

 

1

Rezerve legale

50

0,25

0.25

0,00

100.00

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

51

3,99

3,99

0,00

100,00

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale  prevazute de lege

52

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

 

 

 

 

 

S

Alte repartizări prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta

55

0.39

0,39

0,00

100.00


 

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau maioritar de stat

56

2,00

2,00

0,00

100,00

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

57

1,60

1,60

0,00

100,00

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

455,00

705,00

250,00

154,95

 

1

Surse proprii

59

400,00

400,00

0,00

100,00

 

2

Alocatii de la buget

60

55,00

305,00

250,00

554,55

 

3

Credite bancare

61

 

 

 

 

 

 

- interne

62

 

 

 

 

 

 

- externe

63

 

 

 

 

 

4

Alte surse

64

 

 

 

 

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

455,00

705,00

250,00

154,95

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

66

455,00

705,00

250,00

154,95

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

67

 

 

 

 

 

 

- interne

68

 

 

 

 

 

 

- externe

69

 

 

 

 

X.

REZERVE, din care:

70

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

71

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

72

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

73

 

 

 

 

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

74

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

75

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

75

75

0,00

100,00

 

4

Nr. mediu de personal total

78

75

75

0,00

100,00

 

5

Fond de salarii, din care:

79

1.595,32

1.595,32

0,00

100,00

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

118,80

118,80

0,00

100,00

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

38,00

38.00

0,00

100,00

 

 

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

34,00

34,00

0,00

100,00


 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

1.312,52

1.312,52

0,00

100,00

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durată limitată de timp

85

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

86

164,00

164,00

0,00

100,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

87

1.478,06

1.478,06

0,00

100,00

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi curente

88

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi comparabile

89

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

40.384,00

40.384,00

0,00

100,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

91

998,66

998,66

0,00

100,00

 

11

Plăti restante - total

92

543,00

543,00

0,00

100,00

 

 

- preturi curente

93

543,00

543,00

0,00

100,00

 

 

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

94

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

95

216,00

216,00

0,00

100,00

 

 

- preturi curente

96

216,00

216,00

0,00

100,00

 

 

- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

97

 

 

 

 

 

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si receptionate

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale pct. 3.2.4 din normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. –În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna ianuarie 2008 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia Generală de Trezorerie si Datorie Publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 2.497.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2008

 

Art. 1. – În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna ianuarie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Număr de zile

Valoarea emisiunii

– lei –

RO0808CTN013

9.01.2008

11.01.2008

11.07.2008

182

1.000.000.000

RO0809CTN029

23.01.2008

25.01.2008

23.01.2009

364

1.000.000.000

 

Art. 2. – Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. – Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. – Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. – (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Y = r/P,

în care:

P – pretul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d – număr de zile până la scadentă;

r – rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y – randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. – Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. – Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. – Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si Decontare a Operatiunilor cu Titluri de Stat – SaFIR.

Art. 10. – Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. – Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legiSIatia în vigoare.


 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2008

 

Art.1. – În vederea finantării si refinantării datoriei publice în redeschiderea emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark luna ianuarie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă cu scadenta la 10 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Număr de ani

Rata cuponului

%

(Dobânda

acumulată

lei/titlu

Valoarea

nominală totală

– lei –

RO0717DBN038

17.01.2008

21.01.2008

11.06.2017

10

6,75

413,11

1.000.000.000

 

Alt 2. – Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. – Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. – Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, si va fi determinată conform formulei:

D = VN* r/ frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D – dobânda (cuponul); VN –valoarea nominală; r – rata cuponului.

Art. 5. – Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6. – Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. – (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr.11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. – Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. – Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. – Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si Decontare a Operatiunilor cu Titluri de Stat – SaFIR.

Art. 11. – Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. – Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legiSIatia în vigoare.


*) Dobânda acumulata este determinată în conformitate cu prevederile anexei nr.3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.461 /2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.