MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 93         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 februarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

27. - Decizie privind numirea domnului Florin-Ovidiu Dobleagă īn functia de secretar de stat, seful Departamentului pentru lupta antifraudă din structura Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

64. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008

 

171/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne unor persoane

 

184. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate īn cadrul operatiunilor 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” - Domeniul Major de Interventie 1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a īntreprinderilor, īn special a IMM, si 1.3.b „Sprijin pentru consultantă acordat IMM” - Domeniul Major de Interventie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, īn cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Florin-Ovidiu Dobleagă īn functia de secretar de stat, seful Departamentului pentru lupta antifraudă din structura Cancelariei Primului-Ministru

 

Īn temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu  modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Florin-Ovidiu Dobleagă se numeste īn functia de secretar de stat, seful Departamentului pentru lupta antifraudă din structura Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 1 februarie 2008.

Nr. 27.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008

 

Īn temeiul:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare;

- art. 14 din Hotărārea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de anse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I 2008, īncepānd cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 5/1999, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, este de 7,88 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2008.

Nr. 64.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne unor persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege, constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 10ą din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul interimar al justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererea de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererea de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul Ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsįnna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2008.

Nr. 171/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Andronachi Adrian, fiul lui Anatolie si Feodora (fiica lui Babivschi Leonid si Marina, născută la 8.08.1935 īn localitatea Slobozia-Cremene, judetul Soroca), născut la 23 februarie 1981 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Alecu Russo nr. 10, bl.33”(6.217/2003)

2. Babin Anatolie, fiul lui Pavel (născut la 4.08.1932 īn localitatea Ochiul Alb) si Emilia, născut la 22 octombrie 1972 īn localitatea Ochiul Alb, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Durlesti, str Stefan Vodă nr. 137. (2.256/2007). Copii minori: Babin Alina, născută la 23.06.1998, si Babin Nichita, născut la 14.09.2005

3. Benzari Alexandru, fiul lui Pavel (fiul lui Arcadier, născut la 14.04.1936 īn localitatea Racovăt, Soroca, si Maria) si Tatiana, născut la 17 martie 1987 īn localitatea Pīrlita, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Alexandru cel Bun, raionul Soroca. (1.517/2007)

4. Besliu Ion, fiul lui Andrei si Maria (fiica lui Robu Roman, născut la 20.12.1935 īn localitatea Bolboaca, raionul Briceni, si Elena), născut la 19 ianuarie 1986 īn localitatea Negrea, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Hīncesti, str. Alba Iulia nr. 8. (1.038 bis/2002)

5. Bobeica Tatiana, fiica lui Victor (fiul lui Vsevolod, născut la 29.03.1932 īn localitatea Mascăuti, raionul Criuleni, si Feodora) si Galina, născută la 27 iunie 1986 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, bd. M. Eminescu nr. 1, ap. 16. (1.555/2007)

6. Bors Constantin, fiul lui - si Bors Nadejda (născută la 22.12.1935 īn localitatea Budăi, judetul Orhei), născut la 3 iunie 1964 īn localitatea Budăi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Codru str. Gohberg nr. 2/1, ap. 3. (2.280/2007)

7. Bostănică Elena, fiica lui Nicolae si Tamara (fiica lui Carabet Feodosie, născut la 4.08.1911 īn localitatea Cazangic, raionul Leova si Ecaterina), născută la 4 iunie 1985 īn localitatea Filipeni, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Filipeni, raionul Leova. (1.570/2007)

8. Brega Ecaterina, fiica lui Andrei si Eugenia (fiica lui Locoman Gheorghi, născut la 14.09.1930 īn localitatea Pepeni, raionul Sīngerei, si Tamara), născută la 6 august 1985 īn localitatea Pepeni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, localitatea Pepeni. (1.525/2006)

9. Brīnză Mihail, fiul lui Ion (fiul lui Stefan si Sofia, fiica lui Puscasu Nicolae si Teodora, născută la 28.08.1930 īn localitatea Boghiceni, judetul Lăpusna) si Lidia, născut la 17 septembrie 1986 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Boghiceni, raionul Hīncesti. (1.392/2007)

10. Brīnzan Lilian, fiul lui Alexandru (fiul lui Pavel si Vera, născută la 19.09.1926 īn localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi) si Maria, născut la 29 mai 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ismail nr. 86, bl.1, ap. 254. (10.246/2003)

11. Bujor Elena, fiica lui Gheorghe si Veronica (fiica lui Macovei Serghei, născut la 10.02.1940 īn Singureni, raionul Rīscani, si Alexandra), născută la 9 mai 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, localitatea Corlăteni. (2.169/2007)

12. Butucea Ion, fiul lui Gheorghe si Lidia (fiica lui Sula Ilie si Elena, născută la 31.01.1926 īn localitatea Grătiesti, judetul Chisinău), născut la 7 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău str. Gr. Ureche nr. 12. (2.262/2007)

13. Butucea Sergiu, fiul lui Gheorghe si Lidia (fiica lui Sula Ilie si Elena, născută la 31.01.1926 īn Grătiesti, Chisinău), născut la 27 octombrie 1986 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Grătiesti, str. Gr. Ureche nr. 12. (2.254/2007)

14. Calalb Mihail, fiul lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 13.09.1928 īn Copcui, raionul Leova, si Evghenia) si Varvara, născut la 21 mai 1983 īn localitatea Jargara, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, localitatea Cupcui. (2.043/2002)

15. Cater Tatiana, fiica lui Vasile si Lidia (fiica lui Ostavciuc Constantin, născut la 24.05.1934 īn localitatea Tarigrad, judetul Soroca, si Sofia), născută la 4 martie 1985 īn localitatea Tarigrad, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tarigrad, raionul Drochia. (1.391/2007)

16. Cazarinov Ana, fiica lui Petru (fiul lui Ion, născut la 5.11.1921 īn localitatea Cimislia, si Daria) si Claudia, născută la 10 februarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Calea Iesilor nr. 61/5, ap. 23. (2.263/2007)

17. Cazarinov Petru, fiul lui Ion (născut la 5.11.1921 īn Cimislia) si Daria, născut la 29 august 1951 īn localitatea Siscani, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul īn Republica Moldova, Chisinău, Calea Iesilor nr. 61/5, ap. 23. (2.250/2007)

18. Ceanov Adrian, fiul lui Nicolae (fiul lui Mihail, născut la 5.08.1930 īn localitatea Antonesti, raionul Cantemir, si Eugenia) si Nina, născut la 1 ianuarie 1986 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Iargara, Str. Căilor Ferate nr. 4”(1.479/2007)

19. Con Iacob, fiul lui Ionas (născut la 19.09.1913 īn Bucuresti) si Roza, născut la 28 februarie 1951 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Decebal nr. 3, ap. 18. (2.310/2007)

20. Con Ionas, fiul lui Con Iacob (fiul lui Ionas, născut la 19.09.1913 īn Bucuresti, si Roza) si Glater Ana, născut la 23 iulie 1985 īn localitatea Jitomir, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Decebal nr. 3, ap. 18. (2.312/2007)

21. Damian Galina, fiica lui Constantin si Tatiana (fiica lui  Chicu Ion, născut la 16.12.1925 īn localitatea Horodiste, raionul Călărasi, si Vera), născută la 12 aprilie 1986 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodiste, raionul Călărasi. (1.393/2007)

22. Datco Oleg, fiul lui Valentin (fiul lui Nicolai, născut īn anul 1922 īn localitatea Soroca, si Maria) si Tatiana, născut la 17 martie 1978 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Serii nr. 33. (2.278/2007)

23. Fetescu Adriana, fiica lui Golban Mihail si Olga (fiica lui Romanovici Gheorghe, născut la 12.04.1926 īn localitatea Mīndīc, si Maria), născută la 22 octombrie 1971 īn localitatea Mīndīc, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 159/3, ap. 30 (2.283/2007). Copii minori: Fetescu Mihaela, născută la 18. 05. 1992

24. Fetescu Ion, fiul lui Gheorghe (născut la 19.10.1939 īn localitatea Copăceni, raionul Sīngerei) si Olga, născut la 31 martie 1967 īn localitatea Drăgănesti, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 159/3, ap. 30. (2.282/2007)

25. Fugar Clavdia, fiica lui Muntean Ivan (născut la 13.04.1921 īn localitatea Festelita, raionul Stefan Vodă) si Parascovia, născută la 4 octombrie 1956 īn localitatea Festelita, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hr. Botev nr. 19/6, ap. 82. (2.296/2007)

26. Galasanu Ala, fiica lui Mītă Alexandru (născut la 15.07.1935 īn Baraboi, raionul Donduseni) si Eugenia, născută la 20 aprilie 1964 īn localitatea Braniste, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 196/1, ap. 57. (2.290/2007)

27. Galasanu Evgheni, fiul lui Stanislav (fiul lui Vladimir, născut la 7.09.1931 īn localitatea Mihăileni, raionul Rīscani, si Vera) si Ala, născut la 22 iunie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 196/1, ap. 57. (2.291/2007)

28. Galasanu Irina, fiica lui Stanislav si Ala (fiica lui Mītă Alexandru, născut la 15.07.1935 īn localitatea Baraboi, raionul Donduseni, si Eugenia), născută la 29 noiembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 196/1, ap. 57. (2.275/2007)

29. Galasanu Stanislav, fiul lui Vladimir (născut la 7.09.1931 īn localitatea Mihăileni, raionul Rīscani) si Vera, născut la 21 iunie 1960 īn localitatea Mihăileni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 196/1, ap. 57. (2.276/2007)

30. Gangal Anastasia, fiica lui Boris (fiul lui Vasile si Agafia, născută la 17.02.1928 īn localitatea Nădusita, judetul Soroca) si Tatiana, născută la 26 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Florilor nr. 16/3, ap. 41. (2.271/2007)

31. Gangal Boris, fiul lui Vasile si Agafia (născută la 17.02.1928 īn localitatea Nădusita, judetul Soroca), născut la 5 noiembrie 1955 īn localitatea Nădusita, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str Florilor nr. 16/3, ap. 41. (2.272/2007)

32. Gangal Tatiana, fiica lui Dimo Constantin (fiul lui Mihail, născut la 7.07.1907 īn Chisinău, si Elena) si Galina, născută la 18 decembrie 1960 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova,cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Florilor nr. 16/3, ap. 41. (2.252/2007)

33. Garstea Ion, fiul lui Andrei (fiul lui Ion, născut la 16.07.1930 īn localitatea Hulboaca, Orhei, si Efimia) si Feodora, născut la 24 iunie 1984 īn localitatea Hulboaca, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hulboaca, raionul Orhei. (1.394/2007)

34. Ghidora Aureliu, fiul lui Moisei (născut la 27.07.1927 īn localitatea Slobozia, judetul Tighina) si Eugenia, născut la 6 septembrie 1954 īn localitatea Slobozia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, localitatea Slobozia, Str. Tineretei nr. 25. (2.301/2007)

35. Glater Ana, fiica lui Simion (născut la 1.11.1929 īn localitatea Soroca) si Ălca, născută la 25 decembrie 1960 īn localitatea Jitomir, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Decebal nr. 3, ap. 18. (2.311/2007)

36. Grecu Valeria, fiica lui Tudor (fiul lui Feodor, născut la 1.07.1922 īn localitatea Văleni, raionul Vulcănesti, si Efrosinia) si Olimpiada, născută la 1 august 1984 īn localitatea Văleni, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Vulcănesti. (1.487/2007)

37. Grigorascuta Elena, fiica lui Fugar Feodor si Clavdia (fiica lui Muntean Ivan, născut la 13.04.1921 īn Festelita, raionul Stefan Vodă, si Parascovia), născută la 14 decembrie 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Traian nr. 9, ap. 70. (2.299/2007)

38. Grosu Ecaterina, fiica lui Ilie (fiul lui Ion, născut la 20.08.1903 īn localitatea Molesti, raionul Ialoveni si Zinovia) si Eudochia, născută la 28 februarie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. La Florării nr. 2/3, ap. 13. (2.295/2007)

39. Harabara Iurie, fiul lui Nicolae (născut la 23.09.1936 īn localitatea Ivănesti, judetul Bălti) si Anastasia, născut la 18 martie 1963 īn localitatea Pīrlita, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Frumoasa nr. 13. (2.300/2007) Copii minori: Harabara Dan, născut la 20.10.1991 si Harabara Vlad, născut la 18.04.1997

40. Ichim Ion, fiul lui Nicolae (fiul lui Petru, născut la 25.09.1915 īn localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, si Ioana) si Svetlana, născut la 6 august 1982 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mircesti nr. 56/5, ap. 1. (2.270/2007)

41. Isac Alionusca, fiica lui Focsa Vasile (născut la 2.08.1932 īn localitatea Slobozia) si Maria, născută la 18 decembrie 1960 īn localitatea Grozesti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sf.Vineri nr. 58. (2.306/2007)

42. Isac Diana, fiica lui Valerian si Alionusca (fiica lui Focsa Vasile, născut la 2.08.1932 īn localitatea Slobozia, si Maria), născută la 28 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sf. Vineri nr. 58. (2.305/2007)

43. Isac Valerian, fiul lui Vladimir (născut la 3.02.1932 īn Drepcăuti, judetul Edinet) si Zinaida, născut la 5 decembrie 1957 īn localitatea Drepcăuti, Briceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 2, ap. 104. (2.277/2007)

44. Leanca Anatolie, fiul lui si Tamara (fiica lui Petru, născut la 2.01.1939 īn localitatea Durlesti, Chisinău, si Valentina), născut la 27 martie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 14, ap. 31. (3.420/2004)

45. Leanca Pavel, fiul lui Vasile si Raisa (fiica lui Rusu Mihail, născut la 15.08.1934 īn localitatea Bilicenii Vechi, judetul Bălti, si Tecla), născut la 14 august 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Păcii nr. 37. (2.302/2007) 46. Leanca Raisa, fiica lui Rusu Mihail (născut la 15.08.1934 īn localitatea Bilicenii Vechi, judetul Bălti) si Tecla, născută la 4 iulie 1962 īn localitatea Bilicenii Vechi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Mira nr. 37. (2.297/2007)

47. Lozan Olga, fiica lui Ion (fiul lui Grigore, născut la 15.10.1911 īn Leova, si Eufrosinia) si Eugenia, născută la 17 martie 1973 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Leova, str. Ion Vodă nr. 3. (7.807/2003 )

48. Lungu Sergiu, fiul lui Dumitru (fiul lui Nicolae, născut la 9.10.1927 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, si Anastasia) si Lilia, născut la 16 februarie 1986 īn localitatea Răutel, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, localitatea Răutel. (1.329 bis/2002)

49. Lupan Cristina, fiica lui Valerian si Nina (fiica lui Tolocan Gheorghii, născut la 17.07.1929 īn localitatea Pererita, raionul Briceni, si Maria), născută la 3 iunie 1987 īn localitatea Pererita, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pererita, raionul Briceni. (1.571/2007)

50. Marcov Oxana, fiica lui Alexei si Nadejda (fiica lui Cotoman Eudochim si Irina, născută la 5.05.1930 īn localitatea Cīrnăteni, raionul Căuseni), născută la 28 octombrie 1983 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Anenii Noi, Str. Nucarilor nr. 5, judetul Chisinău. (100/2004)

51. Mazīlu Vadim, fiul lui Vladimir (fiul lui Dumitru, născut la  10.07.1931 īn localitatea Badicul Moldovenesc, judetul Cahul, si Stela) si Maria, născut la 18 martie 1983 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Vasile Lupu nr. 68. (1.558/2007)

52. Mazur Igor, fiul lui Boris (născut la 21.11.1935 īn localitatea Egoreni, judetul Soroca) si Maria, născut la 9 noiembrie 1979 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, localitatea Chetrosu. (4.110/2003)

53. Mihalcean Ion, fiul lui Grigore si Ana (fiica lui Railean Sofronii, născut la 17.08.1917 īn localitatea Redi-Ceresnovăt, judetul Soroca, si Lidia), născut la 19 ianuarie 1975 īn localitatea Redi-Ceresnovăt, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, localitatea Redi-Ceresnovăt. (2.303/2007)

54. Mihalcean Rodica, fiica lui Botoc Vasilii si Nadejda (fiica lui Nicolai si Anastasia, născută la 22.12.1936 īn localitatea Vărăncău, raionul Soroca), născută la 4 august 1978 īn localitatea Vărăncău, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soroca, localitatea Redi-Ceresnovăt. (2.292/2007)

55. Milceva Irina, fiica lui Malai Nicolae (fiul lui Grigorii, născut la 3.01 1916 īn Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi, si Efrosinia) si Tatiana, născută la 20 septembrie 1978 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 128/A, ap. 30 (2.286/2007). Copii minori: Milcev Bogdan, născut la 22.08.2003

56. Milevschi Octavian, fiul lui Mihail si Ludmila (fiica lui Groza Anton, născut la 10.07.1923 īn localitatea Frumusica, judetul Soroca), născut la 12 august 1979 īn localitatea Cornesi, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ungheni, Sculeni. (940/2007)

57. Minte Roman, fiul lui Vasile (fiul lui Petru, născut la 14.06.1931 īn localitatea Cuhurestii de Jos, judetul Soroca, si Vera) si Tatiana, născut la 4 octombrie 1981 īn localitatea Veeprem, Ungaria, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46/1, ap. 73. (2.265/2007)

58. Nistorică Anatolie, fiul lui Sava si Stepanida (fiica lui Vīrlan Stefan, născut la 7.11.1926 īn localitatea Cioara, raionul Hīncesti, si Eugenia), născut la 5 aprilie 1985 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Mingir. (2.294/2007)

59. Nistorică Stepanida, fiica lui Vīrlan Stefan (născut la 7.11.1926 īn localitatea Cioara, raionul Hīncesti) si Eugenia, născută la 8 ianuarie 1959 īn localitatea Mingir, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Mingir, (2.298/2007). Copii minori: Nistorică Natalia, născută la 28.10.1990

60. Odainic Irina, fiica lui Valeri si Tatiana (fiica lui Blasco Nicolai, născut la 11.08.1935 īn localitatea Tăura Veche, judetul Bălti, si Eudochia), născută la 2 februarie 1983 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Pavel Botu nr. 87, ap. 20. (1.514/2007)

61. Onofrei Corneliu, fiul lui Andrei (fiul lui Grigore, născut la 30.09.1928 īn localitatea Ermoclia, judetul Tighina, si Zinaida) si Vera, născut la 9 aprilie 1984 īn localitatea Gorki, Nijnii Novgorod, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, Str. Chisinăului nr. 56, ap. 55. (2.279/2007)

62. Onofrei Elena, fiica lui Malai Nicolae (fiul lui Malai Grigorii, născut la 3.01.1916 īn Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi, si Efrosinia) si Tatiana, născută la 3 octombrie 1976 īn localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Luceafărul nr. 7 (2.284/2007). Copii minori: Onofrei Dorin, născut la 10.07.1997, si Onofrei Daniel, născut la 25.05. 2003

63. Orzenco Tatiana, fiica lui Goloman Stefan (născut la 29.07.1926 īn localitatea Suruceni, raionul Ialoveni) si Alexandra, născută la 6 februarie 1953 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 3, ap. 72. (2.268/2007)

64. Otel Lidia, fiica lui Sula Ilie si Elena (născută la 31.01.1926 īn localitatea Grătiesti), născută la 5 iunie 1959 īn localitatea Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gr. Ureche nr. 12 (2.266/2007). Copii minori: Otel Elena, născută la 17.06.1995

65. Paiul Igor, fiul lui Alexandru si Margareta (fiica lui Namolovan Petru, născut la 24.06.1924 īn Salcia, raionul Soldănesti, si Eugenia), născut la 24 februarie 1986 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, bd. M. Eminescu nr. 19, ap. 40. (1.492/2007)

66. Pascaru Valentina, fiica lui Ion (fiul lui Diomid, născut la 11.10.1919 īn localitatea Zaim, raionul Căuseni, si Olga) si Iulia, născută la 9 decembrie 1984 īn localitatea Zaim, raionul Căuseni, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zaim, str. A. Mateevici, raionul Căuseni. (1.544/2007)

67. Popa Elena, fiica lui Gurie (fiul lui Dumitru si Maria, născută la 4.03.1910 īn localitatea Molovata, raionul Dubăsari) si Larisa, născută la 26 august 1983 īn localitatea Pīrīta, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Pīrīta, raionul Dubăsari. (2.659/2004)

68. Popescu Carolina, fiica lui Nicolae (fiul lui Vladimir, născut la 7.04.1913 īn judetul Orhei, localitatea Morozeni) si Tamara, născută la 12 august 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 16, ap. 32. (3.794/2006)

69. Popescu Nicolae, fiul lui Vladimir (născut la 7.04.1913 īn judetul Orhei, localitatea Morozeni) si Irina, născut la 22 mai 1949 īn localitatea Morozeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 16, ap. 32. (3.793/2006)

70. Popescu Tamara, fiica lui Savciuc Eugen si Liuba (născut la 5.01.1933 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău), născută la 31 mai 1957 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 16, ap. 32. (3.796/2006)

71. Popov Cătălina, fiica lui Aureliu (fiul lui Grigore, născut la 1.01.1932 īn localitatea Cīrnăteni, raionul Căuseni, si Elena) si Ala, născută la 3 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Jukovski nr. 2. (1.559/2007)

72. Pozdircă Petru, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 27.04.1910 īn localitatea Meleseni, judetul Ungheni) si Teodora, născut la 26 februarie 1978 īn localitatea Tibirica, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, localitatea Meleseni (3.677/2002). Copii minori: Pozdircă Petru, născut la 16.05.2005

73. Preda Serghei, fiul lui Petru (născut la 1.07.1938 īn localitatea Răzeni, raionul Căinari) si Ludmila, născut la 6 septembrie 1964 īn localitatea Răzeni, raionul Căinari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, raionul Străseni (2.615/2002)

74. Preguza Sergiu, fiul lui Dumitru (născut la 24.10.1930 īn localitatea Recea, judetul Chisinău) si Olga, născut la 26 septembrie 1974 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Sireti (2.259/2007). Copii minori: Preguza Maxim, născut la 28.06.2006

75. Prohanov Maxim, fiul lui Dmitri si Mariana (fiica lui Mojaicenco Evgheni si Larisa, născută la 19.07.1931 īn Chisinău), născut la 19 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 29, bl. 1, ap. 1. (3.795/2006)

76. Pulbere Angela, fiica lui Ion si Zinaida (fiica lui Cemīrtan Gheorghe, născut la 21.04.1922 īn localitatea Cobīlea, raionul Soldănesti, si Feodosia), născută la 8 octombrie 1972 īn localitatea Tīrsitei, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 18/3, ap. 42. (2.274/2007)

77. Reabciuc Elena, fiica lui Bīrca Ion si Valentina (fiica lui Bucataru Emilian, născut la 21.01.1935 īn Seliste, raionul Nisporeni, si Agripina), născut la 5 septembrie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 205/2, ap. 43. (2.260/2007)

78. Reabciuc Oleg, fiul lui Alexandru si Domnica (fiica lui Cojocari Gheorghii, născut la 19.01.1918 īn localitatea Piscăresti, si Tecla), născut la 4 august 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 205/2, ap. 43 (2.261/2007). Copii minori: Reabciuc Daria-Brianna, născută la 27.09.2002

79. Repescu Alexandru, fiul lui Mihai (născut la 7.05.1926 īn localitatea Vădeni, judetul Soroca) si Antonina, născut la 31 ianuarie 1959 īn localitatea Vădeni, Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, localitatea Mīndresti. (2.344/2007)

80. Robu Anastasia, fiica lui Filip Ion (născut la 12.06.1930 īn localitatea Pănăsesti, judetul Chisinău) si Maria, născută la 6 iulie 1959 īn localitatea Pănăsesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pănăsesti, raionul Străseni. (3.581/2002)

81. Rotaru Carolina, fiica lui Florea Ion si Silvia (fiica lui Mutruc Afanasie si Elisaveta, născută la 6.08.1929 īn localitatea Bulboci, raionul Soroca), născut la data de 18 octombrie 1980 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Lacului nr. 5. (2.249/2007)

82. Rotaru Eduard, fiul lui Victor si Zinaida (fiica lui Babei Feodor, născut la 6.03.1927 īn localitatea Hīrova, raionul Călărasi, si Maria), născut la 24 mai 1980 īn localitatea Căzănesti, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 5/2, ap. 175. (2.253/2007)

83. Shester Boris, fiul lui Izea (născut la 25.12.1929 īn localitatea Orhei) si Maria, născut la 28 octombrie 1958 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, Qiriat-Yam, str. Etsel nr. 14. (3.192/2002)

84. Silion Iurie, fiul lui Tudor si Maria (fiica lui Poiata Gheorghii, născut la 30.08.1914 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, si Ana), născut la 30 august 1979 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Cojusna, str. B.Glavan nr. 22. (2.285/2007)

85. Silion Sergiu, fiul lui Tudor si Maria (fiica lui Poiata Gheorghii, născut la 30.08.1914 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, si Ana), născut la 27 septembrie 1971 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Cojusna, str. B.Glavan nr. 22. (2.287/2007)

86. Slobodeanic Victor, fiul lui Vasili si Tamara (născută la 29.06.1936 īn localitatea Brīnzenii Noi, raionul Telenesti), născut la 2 decembrie 1957 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Popov nr. 9 (2.308/2007). Copii minori: Slobodeanic Vladislava, născută la 10.10.2002

87. Sorocenco Irina, fiica lui Nicolai si Lidia (fiica lui Batrīncea Iosif, născut la 2.11.1915 īn Chisinău, si Feodosia), născută la 10 decembrie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Dacia nr. 51/1, ap. 25. (2.258/2007)

88. Sorocenco Lidia, fiica lui Batrīncea Iosif (născut la 2.11.1915 īn Chisinău) si Feodosia, născut la 11 decembrie 1948 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 51, bl. 1, ap. 25. (2.255/2007)

89. Spānu Victor, fiul lui Victor (fiul lui Grigorii si Ecaterina, născută la 25.05.1929 īn localitatea Seliste, judetul Orhei) si Valentina, născut la 27 mai 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 70. (1.419/2007)

90. Spătaru Sabina-Felicia, fiica lui Dan si Lidia (fiica lui Timofei si Ana, născută la 2.02.1940 īn Cuizăuca, raionul Rezina), născută la 5 august 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 21, ap. 24. (2.723 BIS/2005);

91. Stratu Andrei, fiul lui Tudor si Cristina (fiica lui Berdila Gheorghe, născut la 1.03.1920 īn localitatea Taraclia de Salcie, raionul Cahul, si Ana), născut la 1 octombrie 1983 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Viilor nr. 1, ap. 12. (76/2005)

92. Tacu Galina, fiica lui Cracan Filip si Ecaterina (născută Chetrar la 4.12.1928 īn localitatea Chisinău), născută la 5 aprilie 1955 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Durlesti, Str. Soimului nr. 34, bl. A. (3.649/2002)

93. Tacu Vasile, fiul lui Isac (născut la 16.05.1913 īn localitatea Peciste) si Antonina, născut la 2 august 1954 īn localitatea Peciste, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Durlesti, Str. Soimilor nr. 34, bl. A. (3.648/2002)

94. Taralunga Victor, fiul lui Alexei (născut la 3.06.1929 īn Ocnita, judetul Edinet) si Maria, născut la 27 martie 1961 īn localitatea Ocnita, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. I. Franco nr. 30. (3.662/2002)

95. Teslari Eugeniu, fiul lui Teslar Ion si Alexandra (fiica lui Vornicescu Sidor, născut la 4.05.1938 īn localitatea Sīngera, municipiul Chisinău, si Efrosinia), născut la 12 aprilie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Stefan cel Mare, municipiul Chisinău. (1.426/2007)

96. Tofan Silvian, fiul lui Stefan si Rodica (fiica lui Cazacu Petru, născut la 10.11.1929 īn localitatea Dusmani, judetul Bălti, si Nadejda), născut la 3 mai 1985 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Arcasii lui Stefan nr. 5, ap. 3. (1.512/2007)

97. Trofaniuc Liuba, fiica lui Danilisin Vladimir (născut la 23.03.1934 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni) si Axenia, născută la 1 februarie 1963 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 50, ap. 377 (2.269/2007). Copii minori: Trofaniuc Alexandru, născut la data de 25.01.1993

98. Tulbure Ala, fiica lui Pulbere Ion si Zinaida (fiica lui Cemīrtan Gheorghe, născut la 21.04.1922 īn localitatea Cobīlea, raionul Soldănesti, si Feodosia), născută la data de 30 octombrie 1975 īn localitatea Tīrsitei, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 38/2, ap. 71 (2.289/2007). Copii minori: Tulbure Cristina, născută la 29.09.1995, si Tulbure Ailin, născută la 22.04. 2006

99. Tumuruc Tusea, fiica lui Butnari Ilie si Vera, născută la 10.10.1938 īn localitatea Hīncesti, raionul Fălesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, localitatea Drujineni. (2.267/2007)

100. Urdea Vitalie, fiul lui Trofim si Nina (fiica lui Drumi Gheorghe si Maria, născută la 25.12.1904 īn localitatea Chiriet- Lunga, raionul Basarabeasca), născut la 10 august 1971 īn localitatea Alma-Ata, judetul Alatau, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Varnita, str. Dzerjinscogo nr. 2, raionul Anenii Noi. (3.140/2002)

101. Varzari Svetlana, fiica lui Melega Gheorghe si Liuba (fiica lui Vizitiu Ivan, născut la 15.04.1918 īn localitatea Pīrjolteni, si Profira), născută la 2 septembrie 1968 īn localitatea Horodiste, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Lomonosov nr. 51/1, ap. 54 (2.251/2007). Copii minori: Varzari Gheorghe, născut la 27.02.2002

102. Zaghirnīi Ecaterina, fiica lui Vasile (fiul lui Anton si Ana, născută la 15.10.1927 īn localitatea Iurceni, raionul Nisporeni) si Alexandra, născută la 22 noiembrie 1986 īn localitatea Iurceni, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Iurceni, raionul Nisporeni. (1.549/2007).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Acciu Mihaela, fiica lui Dachi Radion (născut la 3.10.1937 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul) si Ecaterina, născută la 24 iunie 1980 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Calea Orheiului 89/1, ap. 4 (12.775/2003). Copii minori: Acciu Geanina-Alina, născută la 18.09.2007

2. Acciu Mihail, fiul lui Vladimir (fiul lui Ion, născut la 13.03.1931 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul) si Nadejda, născut la 27 mai 1982 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare. (12.770/2003)

3. Agachi Ion, fiul lui Victor si Galina (fiica lui Grosu Dumitru, născut la 17.10.1923 īn localitatea Sofia, raionul Drochia, si Ana), născut la 28 septembrie 1983 īn localitatea Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, localitatea Sofia. (2.171/2007)

4. Andronic Veaceslav, fiul lui Constantin si Svetlana (fiica lui Codreanu Tudor, născut la 22.02.1927 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, si Eudochia), născut la 12 mai 1979 īn localitatea Mīndresti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, localitatea Ghiliceni. (1.618/2007)

5. Apostol Diana, fiica lui Petru (fiul lui Moisei, născut la 15.08.1922 īn localitatea Ermoclia, judetul Tighina, si Liubov) si Ecaterina, născută la 24 ianuarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str-la Studentilor nr. 7/3, ap. 66”(1.603/2007)

6. Astefculese Igor, fiul lui Vasile (fiul lui Constantin, născut la 27.05.1924 īn localitatea Molnita, si Aglaia) si Nina, născut la 12 octombrie 1978 īn localitatea Molnita, raionul Gliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, Horbova. (2.184/2007)

7. Astefculese Tatiana, fiica lui Vacaru Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 8.04.1920 īn localitatea Horbova, si Valeria) si Maria, născută la 3 februarie 1979 īn localitatea Horbova, raionul Gliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, Horbova (2.183/2007). Copii minori: Astefculese Anastasia, născută la 28.04. 2001

8. Babcinetchi Vladlen, fiul lui Anatolie (fiul lui Anton, născut la 5.05.1914 īn localitatea Sīrcova, judetul Orhei, si Eugenia) si Ludmila, născut la 25 aprilie 1983 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboci, raionul Soroca. (1.518/2007)

9. Balaur Andrian, fiul lui Ion si Lidia (fiica lui Sarban Mihail, născut la 10.11.1936 īn localitatea Nicoreni, raionul Drochia, si Elena), născut la 15 august 1983 īn localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni. (1.515/2007)

10. Bogos Tatiana, fiica lui Mihail (fiul lui Vasile, născut la 8.09.1927 īn localitatea Ialoveni, judetul Chisinău, si Vera) si Elizaveta, născută la 25 martie 1979 īn localitatea Ialoveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, Str. Prieteniei nr. 1. (7.258/2003)

11. Bologan Diana, fiica lui Croitoru Iacob si Maria (fiica lui Racu Filip, născut la 28.09.1931 īn localitatea Marcăuti, judetul Chisinău, si a lui Haritina), născută la 6 septembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mit. Gurie Grosu nr. 3, ap. 17. (1.361/2004)

12. Borca Maria, fiica lui Vasili (fiul lui Mihail, născut la 19.09.1916 īn Dibrova, raionul Tiacev, Zacarpatia, si Nita) si Maria, născută la 2 iulie 1986 īn localitatea Dibrova, Zacarpatia, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Zacarpatia, Dibrova, str. Sevcenko nr. 12. (2.170/2007)

13. Bortă Stefan, fiul lui Grigore (născut la 24.08.1939 īn localitatea Costesti) si Axenia, născut la 16 mai 1983 īn localitatea Costesti, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul Ialoveni. (1.545/2007)

14. Botizatu Sergiu, fiul lui Alexandru si Liuba (fiica lui Plamadeala Vasile, născut la 14.01.1935 īn localitatea Ialoveni, si Ana), născut la 5 aprilie 1981 īn localitatea Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ialoveni, str. Libertătii nr. 27. (15.858/2003)

15. Budac Marina, fiica lui Mihail si Svetlana (fiica lui Martīniuc Alexei si Maria, născută la 24.08.1938 īn localitatea Floritoaia Veche, raionul Ungheni), născută la 28 ianuarie 1984 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Musatinilor nr. 4. (1.418/2007)

16. Bujor Maria, fiica lui Anatolie (fiul lui Dumitru, născut la 6.10.1934 īn Singureni, judetul Bălti, si Eudochia) si Svetlana, născută la 26 septembrie 1985 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Corlăteni, raionul Rīscani. (1.495/2007)

17. Bunica Stanislav, fiul lui Zaharia (fiul lui Ion, născut la 24.12.1922 īn localitatea Căplani, judetul Tighina, si Varvara) si Raisa, născut la 19 iulie 1986 īn localitatea Ivancea, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ivancea, raionul Orhei. (1.604RD/2007)

18. Caisīn Inga, fiica lui Sergiu (fiul lui Vera, născută la 14.10.1912 īn localitatea Orhei) si Galina, născută la 12 iunie 1983 īn localitatea Orhei, judetul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Scrisului Latin nr. 4, ap. 18. (973/2007)

19. Carlasuc Octaviana, fiica lui Toader (fiul lui Ivan si Nina, născută la 08.03.1924 īn localitatea Sirăuti, raionul Briceni) si Valentina, născută la 6 aprilie 1982 īn localitatea Sirăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, localitatea Sirăuti. (2.247/2007)

20. Cazacu Vadim, fiul lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Covaliov Ion, născut la 2.09.1938 īn localitatea Bobocica, raionul Cantemir, si Maria), născut la 6 septembrie 1983 īn localitatea De-Castri, raionul Ulcischi, Habarovsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. V.Dokuceaev nr. 4. (726/2005)

21. Căpătici Rodica, fiica lui Vladimir (fiul lui Nicanor, născut la 24.06.1923 īn localitatea Frumusica, judetul Soroca, si Vera) si Vera, născut la 22 iunie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hristo Botev nr. 11, bl. 1, ap. 58. (1.213/2006)

22. Căpătīnă Olga, fiica lui Constantin si Elena (fiica lui Bratu Marin, născut la 9.08.1929 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, si Parascovia), născută la 14 martie 1984 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, localitatea Slobozia Mare, str. Nicolae Trifan nr. 8. (3.378/2005)

23. Cebanu Sergiu, fiul lui Alexandru (fiul lui Constantin, născut la 3.08.1911 īn localitatea Andrusul de Sus, judetul Cahul, si Maria) si Valentina, născut la 21 februarie 1982 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Libertătii nr. 30. (1.503/2007)

24. Chicu Vasile, fiul lui Ivan si Elena (fiica lui Vlad Toader, născut la 15.10.1937 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, si Maria), născut la 24 februarie 1986 īn localitatea Pitusca, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodiste, raionul Călărasi. (1.389/2007)

25. Chira Ana, fiica lui Valerii si Fedosia (fiica lui Nistor Constantin, născut la 9.05.1925 īn localitatea Cuizăuca, raionul Rezina, si Ana), născută la 5 aprilie 1984 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. N. Pirogov nr. 5, ap. 4. (1.509/2007)

26. Chiscop Tatiana, fiica lui Rusu Tudor (fiul lui Ion, născut la 9.08.1925 īn localitatea Cupcini, raionul Edinet, si Elisaveta) si Tamara, născută la 30 ianuarie 1980 īn localitatea Cupcini, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Iargara, Str. Păcii nr. 3, ap. 8, raionul Leova. (1.425/2007)

27. Cimpoies Corina, fiica lui Petru si Tatiana (fiica lui Medoni Ilie, născut la 2.05.1935 īn localitatea Lipoveni, judetul Tighina, si Elena), născută la 28 ianuarie 1986 īn localitatea Mereni, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, Cimislia. (1.557/2007)

28. Ciobanu Vitalie, fiul lui Valeriu (fiul lui Tudor, născut la 1.08.1930 īn localitatea Festelita, raionul Stefan Vodă, si Anastasia) si Olga, născut la 28 septembrie 1984 īn localitatea Alava, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, localitatea Alava, Str. Livezilor. (1.577/2007)

29. Cociug Liliana, fiica lui Nicolae si Clara, (fiica lui Doros Nicolae, născut la 07.03.1912 īn localitatea Berezlogi, raionul Orhei, si Iulita), născută la 22 iulie 1974 īn localitatea Antonesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Berezlogi, raionul Orhei. (3.424/2006)

30. Costas Ion, fiul lui Dumitru (născut la 3.10.1938 īn localitatea Trinca, judetul Edinet) si Ecaterina, născut la 13 februarie 1965 īn localitatea Trinca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, localitatea Trinca (7.171/2003). Copii minori: Costas Sergiu, născut la data de 16.10.1993

31. Costiuc Ana, fiica lui Vladimir si Tatiana (fiica lui Bologan Simion, născut la 24.09.1922 īn localitatea Fălesti, si Paraschiva), născută la 7 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glinjeni, raionul Fălesti. (107/2006)

32. Cotrută Tatiana, fiica lui Stefan (fiul lui Gheorghe, născut la 10.04.1920 īn localitatea Hoginesti, raionul Călărasi, si Maria) si Vera, născut la 5 februarie 1984 īn localitatea Hoginesti, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul īn Republica Moldova, localitatea Hoginesti, raionul Călărasi. (1.212/2006)

33. Cozma Olga, fiica lui Tudor (fiul lui Tudor, născut la 15.02.1920 īn localitatea Corlăteni, judetul Bălti, si Eudochia) si Maria, născută la 6 februarie 1984 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Lesecico nr. 6, ap. 25. (1.575/2007)

34. Cravcenco Corina, fiica lui Andrei si Ludmila (fiica lui Popa Nicolae, născut la 20.08.1929 īn localitatea Horodiste, raionul Rezina, si Iulia), născută la 20 mai 1982 īn localitatea Ghidighici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. D. Cantemir nr. 8. (2.182/2007)

35. Creciun Olesea, fiica lui Ion si Lidia (fiica lui Besleagă Ion, născut la 25.02.1930 īn Iordanovca, si Anghelina), născută la 9 august 1985 īn localitatea Micleuseni, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. P. Movilă nr. 16. (1.493/2007)

36. David Carolina, fiica lui Merioară Vladimir si Elena (fiica lui Panasescu Stefan, născut la 16.05.1920 īn localitatea Cahul, si Parascovia), născută la 11 septembrie 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 63. (1.397/2007)

37. Doholich Oksana, fiica lui Mihai (fiul lui Fiodor, născut la 20.02.1922 īn localitatea Costiceni, raionul Noua-Sulita, Cernăuti, si Liuba) si Iulia, născută la 28 martie 1983 īn localitatea Costiceni, raionul Noua-Sulita, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Costiceni, raionul Noua-Sulita, Cernăuti. (1.423/2007)

38. Dudan Rodica, fiica lui Cosnicean Anton (fiul lui Iacob, născut la 3.03.1934 īn localitatea Slobozia Vărăncău, raionul Soroca, si Feodora) si Efimia, născută la 16 iulie 1983 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Alexandru cel Bun nr. 21, ap. 2. (657/2006)

39. Eftodii Stefan, fiul lui Valeriu si Alina (fiica lui Grajdean Petru, născut la 22.04.1924 īn localitatea Bădiceni, raionul Soroca, si Sofia), născut la 12 august 1985 īn localitatea Ocolina, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ocolina, raionul Soroca. (1.384/2007)

40. Epurean Victoria, fiica lui Victor si Tatiana (fiica lui Savin Stefan, născut la 20.09.1929 īn localitatea Jora de Sus, judetul Orhei, si Ana), născută la 11 iulie 1986 īn localitatea Sculeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea str. I. Creangă nr. 11/1, ap. 53, municipiul Chisinău. (1.430/2007)

41. Florea Veaceslav, fiul lui Mihail (fiul lui Nicolae, născut la 23.11.1913 īn localitatea Valea Rusului, raionul Fălesti, si Elisaveta) si Pelaghia, născut la 9 mai 1984 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Barbu Lăutaru nr. 12. (3.718/2005)

42. Găleanu Alina, fiica lui Boris si Zinaida (fiica lui Burea Ivan, născut la 2.03.1927 īn localitatea Tabani, raionul Briceni, si Maria), născută la 10 octombrie 1985 īn localitatea Rădoaia, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rădoaia, raionul Sīngerei. (1.428/2007)

43. Gociu Natalya, fiica lui Talmachek Victor si Vera (fiica lui Afanasiev Trifon si Feodosia, născută la 14.06.1928 īn Novosiolovca, raionul Sarata, Odesa), născută la 23 septembrie 1981 īn localitatea Novosiolovca, raionul Sarata, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, īn localitatea Novosiolovca, str. Karl Marx nr. 52, raionul Sarata, Odesa. (4.471/2004)

44. Goitu Alexandru, fiul lui Vasile si Maria (fiica lui Spīnu Alexandru, născut la 10.12.1933 īn localitatea Bardar, raionul Ialoveni, si Eugenia), născut la 18 martie 1983 īn localitatea Bardar, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ialoveni, localitatea Bardar. (1.617/2007)

45. Goreaceva Evghenia, fiica lui Alexei si Svetlana (fiica lui Schireac Varvara, născută la 16.05.1936 īn Cobani), născută la 6 aprilie 1987 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 36, ap. 40. (2.212/2007)

46. Goroh Oxana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Simion, născut la 18.08.1932 īn Găuzeni, judetul Orhei, si Anisia) si Maia, născută la 19 septembrie 1985 īn localitatea Recesti, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Recesti, raionul Soldănesti. (1.504/2007)

47. Gosav Adrian, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 6.05.1906 īn localitatea Dancu, judetul Lăpusna, si Daria) si Anastasia, născut la 20 martie 1978 īn localitatea Chetrosica Nouă, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Edinet, Chetrosica Nouă. (14.691/2003)

48. Grabovschi Andrei, fiul lui Spiridon (fiul lui Leon, născut la 25.05.1909 īn localitatea Tīntăreni, raionul Telenesti) si Maria, născut la 19 aprilie 1981 īn localitatea Sărăteni, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, localitatea Tīntăreni. (2.231/2007)

49. Grigoras Nina, fiica lui Ion si Iulia (fiica lui Rotaru Simion, născut la 16.10.1924 īn localitatea Pogănesti, raionul Hīncesti, si Sofia), născută la 28 decembrie 1982 īn localitatea Pogănesti, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pogănesti, raionul Hīncesti. (1.435/2007)

50. Hīncu Igor, fiul lui Vasile (fiul lui Ilie, născut la 25.07.1931 īn Floreni, raionul Anenii Noi, si Zinovia) si Liuba, născut la 26 februarie 1982 īn localitatea Floreni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floreni, Str. Dacilor nr. 48. (1.496/2007)

51. Jidras Dionisie, fiul lui Mihail (fiul lui Nicolae, născut la 13.11.1928 īn Mălcăuti, raionul Soroca, si Vera) si Raisa, născut la 17 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, raionul Călărasi. (1.505/2007)

52. Jolea Alexei, fiul lui Alexei si Vera (fiica lui Racovita Vladimir, născut la 17.01.1920 īn localitatea Andrusul de Sus, Cahul, si Matriona), născut la 4 octombrie 1983 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. D. Cantemir nr. 8. (1.522/2007)

53. Jurminschi Lucia, fiica lui Boris (fiul lui Victor, născut la 1.11.1919 īn localitatea Sīngerei, si Irina) si Eugenia, născută la 14 septembrie 1982 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. A. Plămădeală nr. 24. (1.568/2007)

54. Katan Lyudmyla, fiica lui Vladimir (fiul lui Stepan, născut la 10.12.1919 īn localitatea Dranita, raionul Noua-Sulita, Cernăuti, si Efrosina) si Iulia, născută la 19 februarie 1983 īn localitatea Dranita, raionul Noua-Sulita, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Dranita, raionul Noua-Sulita, Cernăuti. (1.422/2007)

55. Kuleva Marianna, fiica lui Vladimir si Taisa (fiica lui Cebanu Chiril, născut la 11.04.1923 īn localitatea Cobīlea, raionul Soldănesti, si Achilina), născută la 3 iunie 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 14, ap. 31. (1.044/2004)

56. Lefter Sergiu, fiul lui Tudor (fiul lui Vladimir, născut la 11.02.1933 īn localitatea Cosnita, raionul Dubăsari, si Maria) si Natalia, născut la 11 iulie 1985 īn localitatea Pīrīta, raionul Dubăsari, Republica Moldova,  cetătean moldovean, cu  domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pīrīta, Str. Scolii nr. 44, raionul Dubăsari. (1.612/2007)

57. Loboda Vadim, fiul lui Vladimir (fiul lui Ion, născut la 1.10.1928 īn localitatea Jura, raionul Rībnita, si Valentina) si Polina, născut la 6 octombrie 1982 īn localitatea Butuceni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 12, ap. 33. (4.570/2004)

58. Lozovan Vasile, fiul lui Grigore (fiul lui Dumitru, născut la 24.02.1929 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, si Maria) si Maria, născut la 10 iunie 1986 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 5, ap. 53. (1.576/2007)

59. Lungu Ludmila, fiica lui Mihail (fiul lui Haralampie si Anastasia, născută la 17.10.1938 īn localitatea Mereni, raionul Anenii Noi) si Valentina, născută la 11 noiembrie 1986 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. (1.520/2007)

60. Melnic Livia, fiica lui Bobutac Vasile (născut la 5.09.1932 īn localitatea Gordinesti, judetul Edinet) si Valentina, născută la 4 octombrie 1964 īn localitatea Gordinesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, localitatea Volodeni (1.997/2003). Copii minori: Melnic Slavian, născut la 30.10.1990, Melnic Cristina-Aculina, născută la 5.11.1995

61. Mereacre Victoria, fiica lui Toader si Antonina (fiica lui Cucos Vasile, născut la 22.10.1909 īn localitatea Sīngerei, si Iulita), născut la 22 februarie 1986 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Mihai Moraru nr. 81, ap. 1. (1.610/2007)

62. Mironov Stela, fiica lui Tudor si Maria (fiica lui Melnic Nicolae, născut la 16.11.1920 īn localitatea Naslavcea, raionul Ocnita, si Nadejda), născută la 16 aprilie 1985 īn localitatea Otaci, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Verejeni, raionul Ocnita. (1.489/2007)

63. Mocanu Tatiana, fiica lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 10.10.1927 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, si Maria) si Valentina, născută la 11 ianuarie 1984 īn localitatea Cociulia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (1.484/2007)                                                                                                                                                                                                                                                                  

64. Mocanu Tatiana, fiica lui Vasile (fiul lui Mocanu Afanasie, născut la 1.08.1927 īn localitatea Limanscoe, raionul Reni, Odesa, si Maria) si Lidia, născută la 27 decembrie 1983 īn localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Odesa, localitatea Limanscoe, str. Lenina nr. 16. (2.360/2007)

65. Munteanu Rosina, fiica lui - Maria (fiica lui Ananie, născut la 5.10.1929 īn localitatea Slobozia Mare, raionul Vulcănesti, si Aculina), născută la 23 iunie 1986 īn localitatea Andrusul de Jos, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Andrusul de Jos, raionul Cahul. (1.472/2007)

66. Muresan Ludmila, fiica lui Bolboceanu Anatolie si Aglaida (fiica lui Lupascu Vasile, născut la 18.06.1921 īn localitatea Racovăt, judetul Soroca, si Sinticlia), născută la 13 ianuarie 1980 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 8, ap. 24. (15.359/2003)

67. Mustafa Ana, fiica lui Triboi Ion (fiul lui Tudor, născut la 17.02.1931 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, si Eudochia) si Eugenia, născută la 1 mai 1983 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Vorniceni, str. Alexandru cel Bun nr. 12 (1.608/2007). Copii minori: Mustafa Mahomed-Ivan, născut la 7 octombrie 2004, si Mustafa Idris-Hamza, născut la 25 mai 2007

68. Nafornita Radu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Mihail, născut la 18.02.1925 īn localitatea Butesti, judetul Bălti, si Maria) si Vera, născut la 21 septembrie 1983 īn localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, localitatea Limbenii Noi. (1.488/2007)

69. Ochisor Diana, fiica lui Mihail (fiul lui Vladimir si Vera născută la 16.06.1925 īn localitatea Balasinesti, judetul Edinet) si Elionora, născută la 27 iulie 1982 īn localitatea Balasinesti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Briceni, str. Doina nr. 17. (6.113/2004)

70. Ornatovschi Eugeniu, fiul lui Valentin si Emilia (fiica lui Socolov Stefan, născut la 10.02.1924 īn localitatea Leova, si Ana), născut la 3 aprilie 1982 īn localitatea Iargara, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, Str. Independentei nr. 32, ap. 4. (1.554/2007)

71. Panus Svetlana, fiica lui Pavel (fiul lui Vasile, născut la 27.03.1920 īn localitatea Orhei, si Vera) si Nina, născută la 2 octombrie 1983 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M.Sadoveanu nr. 32, ap. 27. (2.356/2007)

72. Patrasco Ludmila, fiica lui Ivanovici Igor (născut la 4.02.1923 īn localitatea Criva, raionul Briceni) si Olga, născută la 11 iunie 1958 īn localitatea Criva, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, localitatea Criva. (2.293/2007)

73. Păduret Tatiana, fiica lui Iurie (fiul lui Vasile, născut la 5.05.1939 īn localitatea Gura Căinarului, raionul Floresti) si Lilia, născută la 19 iunie 1985 īn localitatea Gura Căinarului, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, localitatea Gura Căinarului. (1.606/2007)

74. Pătrascu Natalia, fiica lui Ion si Nadejda (fiica lui Anghileanu Vasile, născut la 28.09.1935 īn Hīncesti, si Clementina), născută la 31 mai 1983 īn localitatea Călmătui, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Hīncesti, str. Iachir nr. 14. (1.505/2005)

75. Petricenco Victor, fiul lui Victor (fiul lui Feodor, născut la 15.08.1919 īn localitatea Olănesti, raionul Stefan Vodă, si Zinovia) si Irina, născut la 1 octombrie 1985 īn localitatea Olănesti, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan-Vodă, localitatea Olănesti, str. Alexandru cel Bun nr. 21. (1.613RD/2007)

76. Pīntea Sergiu, fiul lui Nicolae si Efimia (fiica lui Tulba  Afanasie, născut la 7.11.1919 īn localitatea Bacioi, raionul Străseni, si Anastasia), născut la 8 februarie 1982 īn localitatea Floreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floreni, str. Ion Creangă nr. 2, raionul Anenii Noi. (1.502/2007)

77. Plopa Adrian, fiul lui Valeriu si Zinaida (fiica lui Rusu Gheorghe, născut la data de 28.07.1931 īn localitatea Gribova, judetul Soroca, si a lui Varvara), născut la 13 februarie 1980 īn localitatea Gribova, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Dorohoi nr. 2. (4.109/2003)

78. Podgornīi Roman, fiul lui Stanislav (fiul lui Andrei, născut la 21.01.1936 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă, si Elena) si Zoia, născut la 22 decembrie 1983 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Stefan cel Mare nr. 13, ap. 45. (3.921/2006)

79. Pogonii Alexandra, fiica lui Victor si Tamara (fiica lui Bubuioc Boris si Nadejda, născută la 16.11.1932 īn localitatea Siscani, judetul Ungheni), născută la 30 martie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. V. Belinski nr. 60. (1.416/2007)

80. Pripas Rodica, fiica lui Roscot Ilie (fiul lui Petru, născut la 8.08.1920 īn localitatea Taraclia, raionul Căinari, si Maria) si Lilia, născută la 17 mai 1984 īn localitatea Antonesti, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Zagorodnaia nr. 4. (1.574/2007)

81. Roman Cristina, fiica lui Teodor (fiul lui Stefan si Ana, născută la 5.04.1906 īn localitatea Suruceni, judetul Chisinău) si Raisa, născută la 3 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Costin nr. 63, bl. 1, ap. 36. (6.687/2003)

82. Rosca Natalia, fiica lui Lev si Iulia (fiica lui Păduret Silvestru, născut la 2.01.1921 īn localitatea Popeasca, raionul Stefan Vodă, si Ana), născută la 15 noiembrie 1983 īn localitatea Popeasca, sector Stefan Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Popeasca, str. Cotovschi nr. 1, raionul Stefan Vodă. (1.420/2007)

83. Rotaru Dumitru, fiul lui Dumitru si Raisa (fiica lui Iftodi Ioann, născut la 18.10.1910 īn localitatea Stefănesti, judetul Soroca, si Evdochia), născut la 8 august 1980 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. M. Eminescu nr. 49 A. (2.257/2007)

84. Rusu Stelian, fiul lui Grigore si Calina (fiica lui Florea Alexandru si Sofia, născută la 3.11.1916 īn localitatea Cerepcău, judetul Soroca), născut la 27 martie 1982 īn localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. S. Ciobanu nr. 1, ap. 1. (16.479/2003)

85. Sasu Olesea, fiica lui Grigore (fiul lui Tudor, născut la 4.10.1921 īn localitatea Tescureni, Ungheni, si Elena) si Virginia, născută la 12 decembrie 1982 īn localitatea Tescureni, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ungheni, str. O. Ungureanu nr. 9, bl. 2, ap. 23. (360/2007)

86. Serghei Tatiana, fiica lui Anton (fiul lui Andrei, născut la 15.08.1925 īn localitatea Singureni, raionul Rīscani, si Efrosinia) si Maria, născută la 20 februarie 1983 īn localitatea Singureni, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Singureni, raionul Rīscani. (1.411/2007)

87. Sprīnceană Aliona, fiica lui Tudor (fiul lui Iacob, născut la 27.10.1932 īn localitatea Coropceni, raionul Telenesti, si Iulita) si Ludmila, născută la 3 iulie 1983 īn localitatea Oxentea, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, localitatea Oxentea. (1.582/2007)

88. Strungă Veronica, fiica lui Mardari Grigore (fiul lui Nicolae, născut la 20.12.1921 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, si Vera) si Ioana, născută la 5 mai 1982 īn localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ialoveni, localitatea Răzeni. (2.358/2007)

89. Suholitco Corina, fiica lui Leontie si Elena (fiica lui Postanciuc Vladimir si Maria, născută la 14.03.1932 īn localitatea Brătuleni, judetul Ungheni), născută la 21 iunie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M.Costin nr. 19/4, ap. 52. (10.588 bis/2003)

90. Scerbatiuc Ion, fiul lui Petru si Maria (fiica lui Morari Gheorghe si Daria, născută la 17.02.1919 īn localitatea Edinet), născut la 7 august 1973 īn localitatea Trinca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Trinca, judetul Edinet. (5.415/2003). Copii minori: Scerbatiuc Corina, născută la 23.06.1995.

91. Scerbatiuc Lilia, fiica lui Gutu Dumitru (născut la 26.10.1932 īn localitatea Trinca, judetul Edinet) si Maria, născută la 7 noiembrie 1977 īn localitatea Trinca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Trinca, judetul Edinet. (5.413/2003)

92. Sontu Daniel, fiul lui Tudor si Minodora (fiica lui Rotaru Nicolae, născut la 18.12.1920 īn localitatea Ochiul Alb, judetul Bălti, si Maria), născut la 20 mai 1979 īn localitatea Ochiul Alb, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, localitatea Ochiul Alb. (12.861/2003)

93. Stirbu Valentin, fiul lui Anatolie (fiul lui Valentin, născut la 24.05.1931 īn localitatea Curleni, judetul Orhei, si Lidia) si Vera, născut la 7 august 1932 īn localitatea Step-Soci, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Step-Soci, raionul Orhei. (1.429/2007)

94. Talpă Daniela, fiica lui Teodor si Elena (fiica lui Rabii Nicolae, născut la 9.03.1936 īn localitatea Hīrtop, raionul Floresti, si Tamara), născută la 1 noiembrie 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, bd. M. Eminescu nr. 9/68. (2.185/2007)

95. Timcu Elena, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Nadtoci Ion si Solomea, născută la 2.04.1928 īn Tarasauti, Noua Sulită, Cernăuti), născută la 5 mai 1980 īn localitatea Tarasauti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, str. P. Mirnogo nr. 4, ap. 10. (16.731/2003)

96. Topalov Natalia, fiica lui Gheorghe si Lucia (fiica lui Patrascu Petru, născut la 5.06.1920 īn localitatea Sofia, judetul Bălti, si Eugenia), născută la 23 ianuarie 1986 īn localitatea Cupcini, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, localitatea Cupcini, Str. Livezilor nr. 28, ap. 1. (2.357/2007)

97. Tornea Veronica, fiica lui Stancu Gheorghe (fiul lui Toma, născut la 19.03.1919 īn localitatea Colibasi, raionul Cahul, si Ana) si Ecaterina, născută la 8 aprilie 1984 īn localitatea Colibasi, raionul Cahul, Republica  Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (1.552/2007)

98. Turcanu Dumitru, fiul lui Gheorghe si Tamara (fiica lui Grosu Gheorghe, născut la 12.05.1916 īn localitatea Corlăteni, raionul Rīscani, si Maria), născut la 22 iulie 1984 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Mihai Moraru nr. 79, ap.1. (1.506/2005)

99. Tutuianu Maxim, fiul lui Teodor (fiul lui Vasile, născut la 4.12.1928 īn localitatea Paicu, raionul Cahul, si Teodora) si Valentina, născut la 1 iulie 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 32, ap. 4. (1.431/2007)

100. Vainberg Simha, fiul lui Isaac (născut la 22.06.1918 īn Chisinău) si Sluva, născut la 6 august 1944 īn localitatea Taskent, Uzbekistan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Studentilor nr. 10/2, ap. 56. (2.233/2007)

101. Vatamaniuc Marina, fiica lui Vasile (fiul lui Constantin, născut la 14.02.1922 īn localitatea Borisovca, raionul Tatarbunar, si Ecaterina) si Varvara, născută la 1 iunie 1972 īn localitatea Borisovca, raionul Tatarbunar, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual īn Ucraina, Odesa, raionul Tatarbunar, localitatea Borisovca, str. Lenin nr. 6. (5.565/2004)

102. Verdianu Constantin, fiul lui Constantin (fiul lui Alexei, născut la 1.04.1925 īn localitatea Ungheni, si Ana) si Ana, născut la 3 octombrie 1984 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Stefan cel Mare nr. 79, ap. 47. (1.481/2007)

103. Verdianu Cristina, fiica lui Grosu Gheorghe (fiul lui Petru, născut la 13.10.1928 īn localitatea Chiscăreni, si Elena) si Elena, născută la 22 iulie 1985 īn localitatea Chiscăreni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Arcasii lui Stefan nr. 10, ap. 2. (1.482/2007)

104. Veverita Ana, fiica lui Anatolie si Lidia (fiica lui Bulgaru Cozma si Elena, născută la 21.05.1920 īn localitatea Tīntăreni, raionul Anenii Noi), născută la 3 septembrie 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Matneva nr. 9, ap. 132. (1.396/2007)

105. Vieru Eugeniu, fiul lui Valeriu si Maria (fiica lui Tărus Vasile, născut la 13.06.1926 īn localitatea Stoianovca, raionul Leova), născut la 16 iulie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Hristo Botev, 19/1, ap. 80. (1.402/2007)

106. Vladarciuc Ion, fiul lui Grigore (fiul lui Ion, născut īn anul 1922 īn localitatea Baurci – Moldoveni, si Alexandra) si Ecaterina, născut la 9 august 1986 īn localitatea Baurci - Moldoveni, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Badicul Moldovenesc, raionul Cahul. (1.501/2007)

107. Vlas Dorina, fiica lui Vasile si Parascovia (fiica lui Proca Dumitru, născut la 28.10.1935 īn localitatea Bălăuresti, raionul Nisporeni, si Iulia), născută la 26 februarie 1983 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Bojole 41, ap. 22. (1.507/2007)

108. Vlas Victoria, fiica lui Vasile si Parascovia (fiica lui Proca Dumitru, născut la 28.10.1935 īn localitatea Bălăuresti, raionul Nisporeni, si Iulia), născută la 21 aprilie 1984 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Bojole 41, ap. 22. (1.506/2007)

109. Zaharia Svetlana, fiica lui Serepitca Petru si Liudmila (fiica lui Negruta Andrei, născut la 7.12.1925 īn localitatea Căinarii-Vechi, judetul Soroca, si Vera), născută la 28 mai 1977 īn localitatea Căinarii-Vechi, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Casu, 20/3. (1.417/2007) 110. Zelenivschii Mircea, fiul lui Constantin (fiul lui Alexandru si Veronica, născută la 17.06.1926 īn Cupca, raionul Hliboca) si Viorica, născut la 22 februarie 1981 īn localitatea Pătrăutii de Jos, judetul Storojinet, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Pătrăutii de Jos, str. Vatutina nr. 12. (16.316/2003)

111. Zolotco Oleg, fiul lui Anatolie (fiul lui Vladimir, născut la  26.03.1930 īn localitatea Criuleni, si Ana) si Alexandra, născut la 2 septembrie 1986 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Florilor nr. 7. (1.421/2007)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate īn cadrul operatiunilor 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” - Domeniul Major de Interventie 1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a īntreprinderilor, īn special a IMM, si 1.3.b „Sprijin pentru consultantă acordat IMM” - Domeniul Major de Interventie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, īn cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

(POS CCE) 2007-2013

 

Īn temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate īn cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 759/2007,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate īn cadrul operatiunii 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” si al operatiunii 1.3.b „Sprijin pentru consultantă acordat IMM” ale axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, prevăzute īn anexele nr. 1, 2 si 3, care

fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru operatiunile mentionate la art. 1, din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărārii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate īn cadrul operatiunilor

finantate prin programele operationale, precum si ale schemelor de ajutor de stat corespunzătoare, aprobate.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile pentru finantare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate īn acest ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” si să fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse

spre finantare.

(2) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării īn vigoare a contractului de finantare semnat īntre beneficiar si Autoritatea de management sau, după caz, organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 1 din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, īn numele si pentru autoritatea de management al POS CCE.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), īn cadrul operatiunii 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, cheltuielile cuprinse īn anexa nr. 1 privind elaborarea studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate si a planului de afaceri

(dacă sunt solicitate ca anexe la cererea de finantare) sunt considerate eligibile si īn perioada cuprinsă īntre data intrării īn vigoare a schemei de ajutor de stat si semnarea contractului de finantare semnat īntre beneficiar si organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 1 din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, īn numele si pentru Autoritatea de management al POS CCE, cu conditia să fie strict legate de realizarea proiectului de investitii si să respecte prevederile aplicabile privind achizitiile.

Art. 4. - (1) Categoriile de cheltuieli mentionate īn anexa nr. 3 vor fi considerate eligibile numai īn cazul īn care activitatea de consultantă este acordată de către un operator economic specializat si īn conditiile īn care serviciul de consultantă respectiv nu se constituie īntr-o activitate continuă sau periodică si nu este legat de cheltuielile curente de functionare a activitătii beneficiarului, precum serviciile de consultantă fiscală, juridică si de publicitate.

(2) Cheltuielile cuprinse īn anexa nr. 3 vor fi rambursate numai īn conditiile īn care contractul īncheiat de beneficiar cu operatorul economic mentionat la alin. (1) este ulterior semnării contractului de finantare.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2008.

Nr. 184.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru proiectele finantate īn cadrul operatiunii 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv

prin investitii tangibile si intangibile” a axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”

din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

(beneficiari: īntreprinderi mici si mijlocii)

 

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile īn limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

2. Cheltuieli pentru clădiri si instalatii aferente constructiilor (īn limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), precum:

2.1. Achizitie de clădiri, cu exceptia leasingului imobiliar

2.2. Constructie si modernizare clădiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor

3. Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale), precum:

3.1. Achizitia de instalatii si echipamente - cu exceptia leasingului financiar

3.2. Achizitia - cu exceptia leasingului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F - Constructii si CB - Industria extractiv㠖 produse neenergetice)

4. Cheltuieli pentru achizitia de imobilizări necorporale – cu exceptia leasingului financiar, precum:

4.1. Aplicatii informatice

4.2. Brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzānd software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale īntreprinderii.

5. Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultantă pentru:

a) elaborarea de studii si documentatii preliminare necesare investitiei, cum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografică, studiu geologic), studiul pentru organizarea de santier etc.;

b) elaborarea studiilor de solutie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordărilor la sursele/retelele de utilităti din zonă (apă-canal, energie electrică si termică, gaze naturale etc.);

c) elaborarea planului de afaceri si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate;

d) elaborarea documentatiei necesare obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire;

e) elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului si de identificare a măsurilor/lucrărilor necesare īn cadrul proiectului, pentru remedierea impactului negativ;

f) elaborarea proiectului de executie a investitiei si a detaliilor si devizelor de executie;

g) consultantă tehnică/tehnologică de specialitate si dirigentie de santier, necesare realizării investitiei si prevăzute īn devizul general;

h) servicii de consiliere a beneficiarului īn managementul si implementarea proiectului de investitii;

i) consultantă pentru achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate.

6. Instruire specializată pentru personalul operativ (īn cazul achizitiilor de tehnologie/echipamente/software)

Valoarea cumulată a categoriilor de cheltuieli prevăzute la pct. 5 si 6 nu trebuie să depăsească 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru proiectele finantate īn cadrul operatiunii 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv

prin investitii tangibile si intangibile” a axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”

din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

(beneficiari: īntreprinderi mari)

 

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile īn limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

2. Cheltuieli pentru clădiri si instalatii aferente constructiilor (īn limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), precum:

2.1. Achizitie de clădiri, cu exceptia leasingului imobiliar

2.2. Constructie si modernizare clădiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor

3. Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale), precum:

3.1. Achizitia de instalatii si echipamente - cu exceptia leasingului financiar

3.2. Achizitia - cu exceptia leasingului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F - Constructii si CB - Industria extractiv㠖 produse neenergetice)

4. Cheltuieli pentru achizitia de imobilizări necorporale – cu exceptia leasingului financiar, precum:

4.1. Aplicatii informatice

4.2. Brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzānd software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale īntreprinderii.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru proiectele finantate īn cadrul operatiunii 1.3.b „Sprijin pentru consultantă acordat IMM” a axei prioritare 1

„Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial

„Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

1. Cheltuielile pentru achizitia de servicii de consultantă pentru următoarele activităti, cu conditia ca serviciul de consultantă respectiv să nu se constituie īntr-o activitate continuă sau periodică si să nu fie legat de cheltuielile curente de functionare a activitătii beneficiarului conform art. 4 alin. (1) din prezentul ordin:

a) elaborarea de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse si/sau servicii si tehnologii;

b) elaborarea planului de afaceri, studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente si competitive, precum si pentru crearea de produse competitive;

c) elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;

d) elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect;

e) elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimularea resurselor umane īn vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit proiect;

f) elaborarea unui studiu asupra protectiei proprietătii intelectuale;

g) elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice ori pentru un domeniu precizat sau e-business;

h) elaborarea de studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii.