MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 880            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 24 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            32. - Hotărâre privind continuarea participării României cu unităti si subunităti din Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak

 

DECRETE

 

            1.349. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

            1.350. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Internelor si Reformei Administrative si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

            1.351. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.542. - Ordin al ministrului transporturilor privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti- Brasov

 

            1.799. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 

            2.123. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naional al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

            2.124. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

            2.125. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

            385. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-III/0)


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind continuarea participării României cu unităti si subunităti din Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak

 

Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba continuarea participării României cu unităti si subunităti din Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, si ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă continuarea participării fortelor armate ale României în teatrul de operatii din Irak, după 31 decembrie 2008, în conditiile stabilite de comun acord cu partea irakiană.

Art. 2. - Finantarea pregătirii si participării personalului militar si tehnicii specifice la misiunea prevăzută la art. 1 se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 22 decembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 32.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 147 din data de 17 decembrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 decembrie 2008, domnului colonel Levanovici Dumitru Mircea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.349.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Internelor si Reformei Administrative si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 146 din data de 17 decembrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Grosu Marin Nicolae-Simion i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.350.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 147 din data de 17 decembrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 25 decembrie 2008, domnului colonel Slăvoiu Dumitru Ionel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.351.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

 

Pentru fluidizarea traficului si limitarea intensitătii acestuia, precum si pentru protectia unor sectoare de drumuri, în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, se introduce restrictia temporară de circulatie, în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009, în zilele de luni până vineri, între orele 6,00-22,00, pe următoarele sectoare din drumul national DN 1 (E 60):

a) de la Bucuresti (DN 1, km 7+418, aflat la intersectia str. Ion Ionescu de la Brad cu Bd. Aerogării) până la Bărcănesti (intersectia DN 1, km 53+650, cu DN 1A, km 70+550);

b) de la Ploiesti (intersectia DN 1, km 67+248, cu DN 1B) până la Brasov (DN 1, km 159+600, intrare în municipiu).

(2) În sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, se întelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta.

(3) Semnalizarea rutieră a restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si semnalizarea rutieră de orientare a participantilor la trafic se realizează prin grija Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A

(4) CNADNR - S.A. va aduce la cunostintă participantilor la trafic introducerea restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 2. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisă pe baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberată pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Autorizatia nominală de circulatie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta. Autorizatia nominală de circulatie nu este transmisibilă.

(3) Autorizatia nominală de circulatie nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

Art. 3. - (1) Autorizatia nominală de circulatie se păstrează, în original, la bordul vehiculului si se prezintă la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării detinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, cu exceptia cazurilor de leasing, autorizatia nominală de circulatie se consideră nulă si nu se înlocuieste. În acest caz, detinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, în conditiile prezentului ordin.

(2) Autorizatia nominală de circulatie îsi păstrează valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, pentru acelasi detinător, cu mentinerea celorlalte înscrisuri din autorizatia nominală de circulatie.

Art. 4. - Prevederile art. 1 nu se aplică pentru:

a) vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării;

b) vehiculele detinute de unitătile subordonate Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

c) vehiculele detinute de CNADNR - S.A. si de subunitătile acesteia;

d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulantă;

e) vehiculele detinute de serviciile de urgentă, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;

g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională;

h) vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu CNADNR - S.A.;

i) vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2, în conditiile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. - Transporturile prevăzute la lit. A.I din anexa nr. 2 se pot efectua dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin documente de însotire a mărfii, în cazul persoanelor juridice;

b) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice;

c) detin ordinul de interventie, semnat de conducătorul unitătii sau de persoana desemnată, dacă este cazul;

d) fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care acesta se află pe unul dintre sectoarele restrictionate, până la prima intersectie cu un drum national.

Art. 6. - Transporturile prevăzute la lit. J din anexa nr. 2 se pot efectua pe unul dintre sectoarele restrictionate numai dacă au punctul de origine/destinatie sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel:

a) pentru circulatia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport;


b) pentru circulatia fără încărcătură, după descărcare - cu contractul de transport international de mărfuri pe sosele (CMR), în original;

c) pentru circulatia cu încărcătură, în vederea descărcării - în baza CMR, în original;

Art. 7. - (1) Transporturile prevăzute la lit. K din anexa nr. 2 se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restrictionat pe care acestia îsi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.

(2) În sensul prezentului ordin, prin riveran se întelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1 sau în localitătile la care singura cale de acces la un drum national este pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care să reiasă sediul social sau punctul de lucru, în copie stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu înscrisul „Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit prevederilor legale.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.542.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie

 

1. Eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentatiei prezentate.

2. Documentatia cuprinde următoarele:

2.1. memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numărul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicită autorizarea;

2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile si/sau remorcile;

2.3. copia documentelor care atestă plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta), valabilă pe perioada pentru care se solicită autorizarea;

2.4. autorizatia specială de transport pentru depăsiri de limite masice si/sau dimensiuni maxime admise, dacă este cazul, sau declaratie pe propria răspundere că nu se depăsesc în circulatie limitele masice si/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2.5. dovada achitării tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor nationale, dacă este cazul;

2.6. copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizatiei nominale de circulatie nu este detinătorul vehiculelor;

2.7. dovada necesitătii efectuării transportului pe sectorul de drum restrictionat.

Fiecare pagină a documentelor transmise în copie va purta înscrisul „Subsemnatul ..., administrator al ..., declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul în declaratii, că prezentul act este conform cu originalul”, semnătura administratorului si stampila unitătii, în original.

3. Analiza documentatiilor:

3.1. analiza documentatiei se realizează de către o comisie formată din reprezentanti ai Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A.;

3.2. comisia se întruneste periodic, în raport cu numărul si importanta solicitărilor.

4. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemnează într-un proces-verbal.

5. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de circulatie:

5.1. punctul de origine sau de destinatie al transportului se află situat pe traseul restrictionat;

5.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinatie al transportului;

5.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;

5.4. caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

5.5. autorizatia se eliberează pe o perioadă maximă egală cu perioada de valabilitate a rovinietei, dar care nu poate depăsi data de 31 decembrie 2009;

5.6. comisia îsi rezervă dreptul de a nu elibera autorizatii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentatia completă, care nu au respectat cele declarate în documentatie referitoare la circulatia cu depăsiri ale limitelor maxime admise sau care nu au respectat conditiile impuse la autorizare.

6. Autorizarea efectuării transportului:

6.1. în cazul avizării documentatiei, autorizatia de circulatie se completează si se semnează conform competentelor;

6.2. în cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentatia nu se restituie solicitantului.

7. Depunerea documentatiilor se realizează în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9,00-16,00, la registratura generală a Ministerului Transporturilor.

8. Autorizatiile se pot ridica de la CNADNR - S.A., în fiecare zi de marti si joi, între orele 13,30-16,00.

9. CNADNR - S.A. va tine evidenta tuturor autorizatiilor de circulatie eliberate.

10. Documentatiile se păstrează o perioadă de 6 luni la sediul CNADNR - S.A.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 din ordin

 

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animală si vegetală:

I. Animale vii din toate speciile:

1. bovine;

2. porcine;

3. ovine;

4. cabaline, măgari;

5. iepuri;

6. vânat;

7. animale de menajerie;

8. păsări, inclusiv pui de o zi;

9. păsări exotice;

10. colonii de albine;

11. broaste, melci vii;

12. faună acvatică;

13. animale de companie (câini, pisici, maimute).

II. Carne si preparate din carne:

1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată si congelată;

2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

III. Lapte si produse lactate:

1. lapte lichid;

2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smântână si altele);

3. brânzeturi;

4. unt, margarină;

5. înghetată.

IV. Ouă si produse din ouă:

1. ouă de consum;

2. ouă pentru incubatie;

3. produse din ouă (melanj, maioneză).

V. Pe s te si produse din peste: 1. pete refrigerat si congelat;

2. icre de peste;

3. ouă embrionate de peste;

4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

5. fructe de mare în stare proaspătă.

VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele în stare proaspătă

VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

VIII. Pâine si produse de panificatie proaspete

IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar

X. Material seminal

XI. Produse vegetale perisabile:

1. fructe si legume proaspete;

2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);

3. flori tăiate;

4. plante ornamentale în ghivece.

B. Deplasarea vehiculelor care participă la interventii în caz de fortă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national

C. Transporturi funerare

D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale

E. Transporturi postale

F. Transporturi pentru distribuirea de carburanti

G. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată

H. Transporturi cu vehicule destinate prin constructie tractării vehiculelor avariate

I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizării

J. Transporturile efectuate în trafic international

K. Transporturile efectuate cu vehicule detinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 114 alin. (24) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 13 se modifică si va avea următorul continut:

„13. În situatia în care contribuabilii efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligatiilor fiscale datorate, curente si/sau restante, distribuirea sumei se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, până la

limita obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, diferenta rămânând înregistrată în conturile 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» si, respectiv, 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire», după caz. ”

2. După punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 154, cu următorul cuprins:

„154. Fac obiectul compensării din oficiu sumele achitate în plus fată de obligatiile de plată rezultate din titlurile de creantă emise în conditiile legii si pentru care se efectuează plata. ”


3. Punctul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„16. Sumele reprezentând obligatii fiscale existente în conturile 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» si 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire», după data efectuării de către organul fiscal competent a compensării prevăzute de art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vor fi restituite la cerere, în conditiile prevăzute de art. 117 alin. (1) si (8) din acelasi act normativ.”

4. După capitolul VII „Distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare” se introduce un nou capitol, capitolul VIII „Dispozitii tranzitorii”, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii

31. Sumele existente, în data de 31 decembrie 2008, în contul 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire» rămân înregistrate în acest cont.

32. Sumele existente în contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire» vor fi transferate de către organele fiscale, în sistem electronic, până la data de 31 decembrie 2008, în contul 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.799.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. EN 13.180 din 22 decembrie 2008,

având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2009.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 2.123.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare comun al Directiei farmaceutice, Directiei politici, strategii si managementul calitătii în sănătate, al Agentiei Nationale de Programe de Sănătate si al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. EN 13.179 din 22 decembrie 2008,

având în vedere prevederile:

- art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, până în data de 31 ianuarie 2009.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 2.124.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Văzând Referatul comun al Directiei farmaceutice, al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Agentiei Nationale de Programe de Sănătate nr. E.N. 13.207/2008, având în vedere prevederile:

- art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 si 737 bis din 30 octombrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor produselor medicamentoase de uz uman corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublistele A, B, C1 si C3 ale anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate” se modifică după cum urmează:

a) La sublista A, pozitiile 125, 152, 159, 169, 175, 229, 234, 281, 310, 328, 348, 357, 406, 447, 482, 507, 528, 644, 645, 652, 665, 666, 673, 684, 688, 689, 787, 805, 853, 854, 855, 857, 869, 887, 899, 900, 905, 909, 967, 977, 981, 1.055, 1.080, 1.166, 1.175, 1.190, 1.199, 1.203, 1.204, 1.223, 1.242, 1.246, 1.265, 1.306, 1.308, 1.312, 1.314, 1.379, 1.387, 1.396, 1.416 si 1.470 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) La sublista B, pozitiile 12, 43, 52, 53, 65, 113, 132, 133, 180, 212, 267, 308, 337, 338, 389, 434, 445, 477, 478, 499, 509, 523 si 574 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1;


c) La sublista C1 „1.Insuficienta cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)-G 1”, pozitiile 14, 19, 41, 44, 71, 78, 87, 132, 157 si 178 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1;

d) La sublista C1 „7.Ciroza hepatică - G7”, pozitiile 34 si 39 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1;

e) La sublista C1 „8.Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10”, pozitiile 119, 123, 124, 143, 162 si 166 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1;

f) La sublista C1 „9. Epilepsie - G11”, pozitiile 6, 7, 9, 43, 44, 51, 113, 115, 116 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1;

g) La sublista C1 „11. Miastenia gravis - G13”, pozitia 16 se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1;

h) La sublista C1 „13. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale si delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute si boli psihice copii, autism) - G15”, pozitiile 10, 11, 18, 59, 61 si 158 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1;

i) La sublista C3, pozitiile 153, 157, 158, 202 si 245 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 4 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu exceptia medicamentelor derivate din sânge si plasmă umană” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la P1: Programul national de boli transmisibile,

A) Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere, pozitiile 5, 97, 98, 99, 153, 154, 155, 156, 174, 175, 186, 319 si 398 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) la P1: Programul national de boli transmisibile,

B) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză, pozitiile 15, 16, 27, 107, 108 si 109 se modifică, se completează si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

c) la P3: Programul national de oncologie, pozitiile 153, 166 si 180 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

d) la P5: Programul national de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, pozitiile 39, 82, 166, 168, 185 si 186 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

e) la P6: Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, P6.4: Mucoviscidoza, pozitiile 5, 6 si 17 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

f) la P7: Program national de boli endocrine, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gusa datorată carentei de iod si proliferării maligne, pozitiile 35, 37 si 38 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

g) la P9: Program national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, P9.1: Transplant medular, pozitiile 20, 21, 50, 51, 64, 127, 198, 199, 239, 240, 241, 260, 263 si 265 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

h) la P9: Program national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, P9.2: Transplant de cord, pozitiile 1, 2, 22, 87 si 88 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

i) la P9: Program national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, P9.3: Transplant hepatic, pozitiile 5, 8, 9, 47 si 48 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

j) la P9: Program national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, P9.4: Transplant renal combinat rinichi si pancreas, pozitiile 12, 15, 16, 63, 130, 157 si 158 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

k) la P9: Program national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, P9.5: Transplant celule pancreatice, pozitiile 1 si 2 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

l) la P9: Program national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, P9.6: Transplant pulmonar, pozitiile 2 ,5, 6, 18, 78, 91, 92, 128, 129, 130, 149,152 si 154 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

m) la P9: Program national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor transplantati, pozitiile 67, 128, 152 si 153 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2;

n) la P10: Program national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, pozitiile 9, 11, 20 si 21 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 24 decembrie 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 2.125.

 


ANEXA Nr. 1

 

Lista denumirilor comerciale si a preturilor produselor medicamentoase de uz uman corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublistele A. B, C1 si C3 ale anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

SUBLISTA A

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maxima f/ambalaj

(RON)

125

C01BC03

PROPAFENONUM

RYTMONORM (R)

COMPR. FILM

150 mg

ABBOTT GMBH&CO.KG

GERMANIA

CUTIE X 5 BUST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM

18,17

22,13

152

C01EB15

TRIMETAZIDINUM

PREDUCTAL (R)

COMPR FILM

20 mg

LES LAB. SERVIER IND.

FRANTA

CUTIE X 2 BLIST. X 30 COMPR FILM.

25,30

30,89

159

C01EB15

TRIMETAZIDINUM

PREDUCTAL (R) MR

COMPR. FILM. EUB MODIF.

35 mg

LES LAB SERVIER IND.

FRANTA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 30 COMPR. FILM. ELIB. MODIF.

31,78

38,30

169

C02CA04/ G04CAN4

DOXAZOSINUM

KAMIREN (vezi C02CA04)

COMPR

1mg

KRKA D.D NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/ALX 10 COMPR

16,05

19,59

175

C02CA04/ G04CAN10

DOXAZOSINUM

KAMIREN (vezi C02CA04)

COMPR.

1mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/ALX 10 COMPR.

16,05

19,59

229

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

VEROSPIRON

CAPS.

100 mg

GEDEON RICHTER PLC

UNGARIA

CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.

17,22

21,02

234

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

VEROSPIRON

CAPS.

50mg

GEDEON RICHTER PLC

UNGARIA

CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.

19,08

12,31

281

C07AB02

METOPROLOLUM

BETALOC (R) ZOC 100 mg

COMPR. FILM. EUB. PREL.

100 mg

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM. ELIB. PREL.

15,76

19,24

310

C07AB02

METOPROLOLUM

BETALOC (R) ZOC 50 mg

COMPR FILM ELIB. PREL

50 mg

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X 1 FLAC X 30 COMPR FILM ELIB. PREL.

9,63

11,76

328

C07AB05

BETAXOLOLUM

LOKREN 20 mg

COMPR. FILM.

20mg

SANOFI-AVENTIS FRANCE

FRANTA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR.FILM.

15,06

18,39

348

C07AG02

CARVEDILOLUM

CORYOL (R)

COMPR.

12.5mg

KRKA D.D.

SLOVENIA

CUTIE X 4 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 7 COMPR.

6,89

8,64

357

C07AG02

CARVEDILOLUM

CORYOL (R)

COMPR

25mg

KRKA D.D

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR

13,08

15,97

406

C08CA02

FELODIPINUM

FELOHEXAL (R) 10 mg

COMPR. FILM. ELIB, PREL.

10mg

HEXAL AG

GERMANIA

CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. ELIB. PREL.

17,05

20,81

447

C03DA01

VERAPAMILUM

ISOPTIN (R) 30 mg

COMPR FILM

80 mg

ABBOTT GMBH&CO.KG

GERMANIA

CUTIE X 5 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR FILM

8,75

10,68

482

C09AA02

ENALAPRILUM

ENAP 10 mg

COMPR.

10mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR.

3,30

4,32

507

C09AA02

ENALAPRILUM

ENAP 20 mg

COMPR

20mg

KRKA D.D NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR

5,78

7,25

528

C09AA02

ENALAPRILUM

ENAP 5 mg

COMPR.

5mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR.

2,54

3,32

644

C10AA01

SIMVASTATINUM

ZEPLAN (R) 10

COMPR. FILM

10 mo

GEDEON RICHT

ROMÂNIA

CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR FILM

4,85

6,34

64S

C10AA01

SIMVASTATINUM

ZEPLAN(R) 10

COMPR. FILM.

10 mg

GEDEON RICHT

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BLIST. AL'PVC X 14 COMPR. FILM

10,39

12,69


652

C10AA01

SIMVASTATINUM

VASILIP 10 mg

COMPR. FILM.

10mg

KRKAD.D.

SLOVENIA

CUTIE X 4 BLIST. DIN PVC-PE/PVDC-PE-AL X 7 COMPR FILM

10,07

12.29

665

C10AA01

SIMVASTATINUM

ZEPLAN(R) 20

COMPR. FILM.

20mg

GEDEON RICHT

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM

18,91

23,08

666

C10AA01

SIMVASTATINUM

ZEPLAN (R) 20

COMPR. FILM.

20 mg

GEDEON RICHT

ROMÂNIA

CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR FILM

9,45

11,54

673

C10AA01

SIMVASTATINUM

VASILIP 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

KRKAD.D.

SLOVENIA

CUTIE X 4 BLIST. DIN PVC-PE/PVDC-PE-AL X 7 COMPR FILM

18,33

22,38

684

C10AA01

SIMVASTATINUM

VASILIP (R) 40 mg

COMPR FILM

40 mg

KRKADD.

SLOVENIA

CUTIE X 4 BLIST X 7 COMPR FILM

30,50

37,23

688

C10AA01

SIMVASTATINUM

ZEPLAN (R) 40

COMPR. FILM.

40 mg

GEDEON RICHT

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM.

26,15

31,93

689

C10AA01

SIMVASTATINUM

ZEPLAN (R) 40

COMPR. FILM

40mg

GEDEON RICHT

ROMÂNIA

CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM.

13.07

15.96

787

J01CA04

AMOXICILLINUM

OSPAMOX 1000 mg

COMPR. FILM

1000mg

SANDOZ GMBH

AUSTRIA

CUTIE 2 BLIST PVC-PVDC/AL X 6 COMPR. FILM

7,34

9.20

805

J01CAD4

AMOXICILLINUM

OSPAMOX 250 mg/5 ml

PULB. PT. SUSP ORALA

250mg/5ml

SANDOZ GMBH

AUSTRIA

CUTIE X 1 FLAC X 6,6 G PULB. PT. 60 ML SUSP. ORALA + O LINGURITA DOZATOARE

3,57

4.67

853

J01CR02

AMOXICILLINUM + ACIDUM

CLAVULANICUM

AUGMENTIN BIS(2-6ANI)

PULB PT SUSP. ORALA

400 mg+57 mg/ 5ml

SMITHKLINE BEECHAM PLC

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLA CU PULB PT. 35 ML SUSP. ORALA + MĂSURA DOZATOARE

14,54

17,75

854

J01CR02

AMOXICILLINUM + ACIDUM

CLAVULANICUM

AUGMENTIN BIS(7- 12 ANI)

PULB. PT SUSP. ORALA

400 mg+57 mg/ 5ml

SMITHKLINE BEECHAM PLC

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLA CU PULB PT. 70 ML SUSP. ORALA + MĂSURA DOZATOARE

15,65

19,11

855

J01CR02

AMOXICILLINUM + ACIDUM

CLAVULANICUM

AUGMENTIN BIS (2 LUNI-2 ANI)

PULB. PT. SUSP. ORALA

400 mg+57 mg/ 5ml

SMITHKLINE BEECHAM PLC

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLA CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALA + 1 SERIGA PT. ADM ORALA

10,92

13,33

857

J01CR02

AMOXICILLINUM + ACIDUM

CLAVULANICUM

AUGMENTIN 625 mg

COMPR. FILM.

500mg+125mg

BEECHAM GROUP PLC

MAREA BRITANIE

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVDC-PVC X 7 COMPR. FILM., FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS INTR-0 PUNGA PROTECTOA

21,98

26.83

869

J01DB01

CEFALEXINUM

OSPEXIN (R) 125 mg/5 ml

GRAN. PT SUSP. ORALA

125mg/5ml

SANDOZ GMBH

AUSTRIA

CUTIE X 1 FLAC. X 33 G GRANULE PT 60 ML SUSP. ORALA + 1 LINGURITA PP

4,81

6.29

887

J01DB01

CEFALEXINUM

OSPEXIN 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

SANDOZ GMBH

AUSTRIA

CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 12 COMPR. FILM.

7,51

9.17

899

J01DC02

CEFUROXIMUM

ZINNAT(R) 125 mg

COMPR. FILM.

125mg

GLAXOWELLCO ME UK LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR.

FILM.

9,95

12,15

900

J01DC02

CEFUROXIMUM

ZINNAT

GRAN PT SUSP. ORALA

125mg/5ml

GLAXO WELLCOME UK

LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLA BRUNA CU GRANULE PT 50 ML SUSP. ORALA + PAHAR MENZURA A 20 ML SI LINGURIT

17,49

21,35

905

J01DC02

CEFUROXIMUM

ZINNAT(R) 250 mg

COMPR FILM.

250mg

GLAXOWELLCO MEUKLTD

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 BLIST OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPRFILM

12,99

15,86

909

J01DC02

CEFUROXIMUM

ZINNAT (R) 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

GLAXOWELLCO MEUKLTD

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPRFILM

23,59

28,80


967

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

FROMILID 250

COMPR FILM

250 mg

KRKA D.D NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR FILM

15,27

18.64

977

J01FA09

CLARITHROMYGINUM

FROMIUD 500

COMPR. FILM.

500 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.

27.29

33.32

981

J01FA09

CLAFIITHROMYCINUM

KLACID SR

COMPR FILM ELIB. PREL.

500 mg

ABBOTT LABORATORIE

SLTD

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR FILM ELIB PREL

23,35

28.51

1.055

J02AC01

FLUCONAZOLUM

DIFLAZON 50 mg

CAPS.

50 mg

KRKA D.D

SLOVENIA

CUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.

34,39

41,98

1.080

J05AB01

ACICLOVIRUM

VIROLEX

PULB. PT. SOL, INJ./PERF.

250 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 5 FLAC. X 250 MG PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

220,13

268,73

1.166

M01AE03

KETOPROFENUM

KETONAL FORTE 100 mg

COMPR FILM

100 mg

LEK PHARMACEUTI

CALSD.D.

SLOVENIA

CUTIE X 1 FLAC X 20 COMPR FILM

6.55

8,21

1.175

M01AE03

KETOPROFENUM

KETONAL RETARD

COMPR. ELIB. PREL.

150 mg

LEK PHARMACEUTI

CALSDD.

SLOVENIA

CUTIE X 1 FLAC. X 20 COMPR. CU ELIB. PREL.

9.42

11,50

1,190

N02AD01

PENTAZOCINUM

FORTRAL 50 mg

COMPR.

50 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 1 FLAC. X 100 COMPR.

43,03

52.53

1.199

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 100 mg

COMPR FILM ELIB. PREL.

100 mg

GRUNENTHAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. AL/PVDC X 10 COMPR FILM. CU ELIB PREL

9.34

11,40

1.203

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL (R)

SUPOZ.

100 mg

GRUNENTHAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FOLIE PP/AL/PE X 5 SUPOZ.

5.81

7.2S

1.204

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMADOL

SUPOZ

100 mg

KRKA D.D

SLOVENIA

CUTIE X1 BLIST. X 5 SUPOZ

6.71

8,41

1.223

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL (R)

CAPS

50mg

GRUNENTHAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.

7.39

9,26

1.242

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMADOL

SOL INJ

50mg/ml

KRKA D.D

SLOVENIA

CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML

6.57

3,24

1.246

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMADOL

SOL INJ

50mg/ml

KRKA D.D

SLOVENIA

CUTIE X 5 FIOLE X 2 ML

8.03

9,80

1.265

N03AF01

CARBAMAZEPINUM

TIMONIL 150 RETARD

COMPR. RET.

150 mg

DESITIN

GERMANIA

CUTIE X 5 BUST. X 10 COMPR. RET.

11.37

13.88

1 306

N05AD01

HALOPERIDOLUM

HALOPERIDOL DECANOAT

SOL INJ

50 mg/ml

GEDEON RICHTER LTD.

UNGARIA

CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML

44,47

54,29

1.308

N05AD01

HALOPERIDOLUM

HALOPERIDOL 5 mg/ml

SOL. INJ.

5mg/ml

GEDEON RICHTER LTD.

UNGARIA

CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML SOL. INJ

7.67

9,36

1.312

N05BA01

DIAZEPAMUM

DIAZEPAM □ESITIN (R) SOLUTIE RECTALA 10 mp

SOL RECTALA

10mg/2.5ml

DESITIN

GERMANIA

CUTIE X 5 PUNGI X 1 TUB X 2,5 ML + CANULA

17,17

20,96

1.314

N05BA01

DIAZEPAMUM

DIAZEPAM DESITIN (R) SOLUTIE RECTALA 5 mg

SOL. RECTALA

5mg/2.5ml

DESITIN

GERMANIA

CUTIE X 5 PUNGI X 1 TUB X 2,5 ML + CANULA

13,56

16,55

1.379

N06AB05

PAROXETINUM*

ARKETIS

COMPR.

20mg

MEDOCHEMIE LTD.

CIPRU

CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.

30.41

37.12

1.387

N06AB06

SERTRALINUM*

ASENTRA (R)

COMPR. FILM.

100 mg

KRKA D.D.

SLOVENIA

CUTIE X 4 BUST. X 7 COMPR. FILM.

21.89

26.72

1.396

N06AB0B

SERTRALINUM*

ASENTRA (R)

COMPR FILM

50mg

KRKA D.D

SLOVENIA

CUTIE X 4 BLIST. X 7 COMPR FILM

11,91

14,54

1416

N06AX11

MIRTAZAPINUM*

MIRZATEN (R) 30 mg

COMPR. FILM.

30 mg

KRKA D.D.

SLOVENIA

CUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

24,76

30,23

1.470

R03BA02

BUDESONIDUM*

PULMICORT URBUHALER

200 mg/doza

PULB INHAL

200Mg/d02a

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X1 FLACON MULTIDOZA DIN PEID X100 DOZE PULB. INHAL,

39 64

48 33

 

SUBLISTA B

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj (RON)

12

A02BX05

BISMUTHI SUBCITRAS

DE -NOL

COMPR. FILM.

120 mg

ASTELLAS PHARMA EUROPE BV

OLANDA

CUTIE X 5 BLIST. AL/AL X 8 COMPR. FILM.

21,70

26,49

43

B01AB05

ENOXAPARINUM"#

CLEXANE 4000 ui anti-X a/0.4 ml

SOL. INJ.

4000ui anti-Xa/0,4ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 04 ML SOL. INJ.

105,37

128,64

52

B01AB08

REVIPARINUM**#

CLIVARIN (R) 1432UI/0,25ml

SOL INJ

1432ui/0 25ml

ABBOTT GMBH&CO.KG

GERMANIA

CUTIE X 2 BLIST. X 5 SERINGI PREUMPLUTE UNIDOZA X 0.25ML

63,09

77,02

53

801ABO8

REVIPARINUM*#

CLIVARIN (R) 3436 UI/0,6 ml

SOL INJ.

3436ui/0.6ml

ABBOTT GMBH&CO.KG

GERMANIA

CUTIE X1 BLIST X 5 SERINGI PREUMPLUTE UNIDOZA X 0,60 ML

71,52

87,31

65

B01AC30

COMBINATII (ACID

ACETYLSALICYLICUM

+DIPYRIDAMOLUM)**

AGGRENOX

CAPS ELIB. MODIF.

25 mg/2 00 mg

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH S CO. KG

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 60 CAPS. CU ELIBMODIF

60,15

73,43

113

C05CA53

DIOSMINUM (COMBINATII)*

DETRALEX (R)

COMPR FILM

500 mg

LES LAB. SERVIER IND

FRANTA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 15 COMPR FILM

21,16

25,83

132

C09AA10

TRANDOLAPRILUM

GOPTEN® 0.5 mg

CAPS

0.5mg

ABBOTT GMBH&CO.KG

GERMANIA

CUTIE X 2 BUST X 10 CAPS.

7,22

9,05

133

C09AA10

TRANDOLAPRILUM

GOPTEN (R) 2 mg

CAPS.

2mg

ABBOTT GMBH&CO.KG

GERMANIA

CUTIE X 2 BLIST. X 14 CAPS.

18,71

22,84

180

C10AA07

ROSUVASTATINUM

CRESTOR 10 mg

COMPR. FILM.

10mg

ASTRAZENECA

UK LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 2 BLIST. X 14 COMPR. FILM.

73,47

89,39

212

D06BB04

PODOPHYLLOTOXINU M*

CONDYLINE

SOL. CUT.

5mg/ml

ASTELLAS PHARMA EUROPE BV

OLANDA

CUTIE X 1 FLACON DIN STICLA BRUNA X 3,5 ML SOL. CUTANATA + 15 DISPOZITIVE DE APLICARE

52,23

63,76

267

G03DB01

DYDROGESTERONUM

DUPHASTON (R)

COMPR. FILM.

10mg

SOLVAY PHARMACEUTI

CALS BV

OLANDA

CUTIE X 1 BLIST, X 20 COMPR. FILM.

17,38

21,22

308

G04CA01

ALFUZOSINUM

XATRAL(R) LP 5 mg

COMPR. FILM. ELIB. PREL

5mg

SANOFI- SYNTHELABO

FRANCE

FRANTA

CUTIE X 2 BUST. X 14 COMPR. FILM. ELIB. PREL.

27,54

33,62

337

H03BB02

THIAMAZOLUM

THYROZOLA® 10 mg

COMPR. FILM.

10mg

MERCK KGAA

GERMANIA

CUTIE X 5 BUST X 10 COMPR. FILM.

13,69

16,71

338

H03BB02

THIAMAZOLUM

THYROZOLA® 20 mg

COMPR FILM

20 mg

MERCK KGAA

GERMANIA

CUTIE X 5 BLIST. X 10 COMPR FILM.

16,14

19,70

389

L02AE04

TRIPTOREUNUM**

DIPHERELINE 0,1 mg

LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ.

0.1 mg

BEAUFOUR IPSEN PHARMA

FRANTA

CUTIE X 7 FLAC. CU LIOF. PT. SOL. INJ. + 7 FIOLE X 1 ML SOLV

123,29

150,51

434

M01AX17

NIMESULIDUM

AULIN(R) 100 mg

COMPR

100 mg

CSC PHARMACEUTI CALS HANDELS GMBH

AUSTRIA

CUTIE X 1 BUST. AL/PVC X 10 COMPR

5,93

7.43

445

M01AX17

NIMESULIDUM

AULIN (R)

GRAN. PT. SUSP. ORALA

100mg/plic

CSC PHARMACEUTI CALS HANDELS GMBH

AUSTRIA

CUTIE X 15 PLICURI HARTI E/A L/H D PE/F OL IE SURLYN X 2 G GRAN. SUSP. ORALA

11,57

14,12

477

N03AE01

CLONAZEPAMUM

RIVOTRIL

COMPR.

0.5mg

ROCHE ROMÂNIA S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLA BRUNA X 50 COMPR.

5,76

7,22

478

N03AE01

CLONAZEPAMUM

RIVOTRIL (R)

COMPR.

2mg

ROCHE ROMÂNIA S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR.

4,61

6,03

499

N06AX05

TRAZODONUM*

TRITTICOAC 150 mg

COMPR ELIB. PREL.

150 mg

ANGELINI FRANCESCO SPA

ITALIA

CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 20 COMPR ELIB. PREL.

18,25

22,28

509

N06BX18

VINPOCETINUM

CAVINTON (R)

COMPR.

5mg

GEDEON RICHTER LTD.

UNGARIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 25 COMPR

12,07

14,74

523

R01AD05

BUDESONIDUM*

RHINOCORT (R) AQUA

SPRAY NAZAL SUSP.

32 Mg/doza

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X 1 FLACON X 120 DOZE PREVĂZUT CU POMPA DOZATOARE

15,59

19,03

574

R06AE09

LEVOCETIRIZINUM

XYZAL (R)

COMPR FILM

5mg

UCB. GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. X 10 COMPR FILM.

10,20

12,45

 

SUBLISTA C1

1. INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA (CLASA III SAU IV NYHA) - G 1

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maximal/

ambalaj (RON)

14

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

VEROSPIRON

CAPS.

100 mg

GEDEON RICHTER PLC

UNGARIA

CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.

17,22

21,02

19

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

VEROSPIRON

CAPS.

50mg

GEDEON RICHTER PLC

UNGARIA

CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.

10,08

12,31

41

C07ABQ2

METOPROLOLUM

BETALOC (R) ZOC 100 mg

COMPR. FILM ELIB. PREL.

100/ng

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM. ELIB PREL

15,76

19,24

44

C07AB02

METOPROLOLUM

BETALOC

SOL INJ

1 mg/ml

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML SOL.INJ. I.WPERF.

29,60

36,14

71

C07AB02

METOPROLOLUM

BETALOC (Ri ZOC 50 mg

COMPR. FILM ELIB. PREL.

50 mg

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM. ELIB. PREL.

9,63

11,76

78

C07AG02

CARVEDILOLUM

CORYOL (R)

COMPR.

12.5mg

KRKA D.D.

SLOVENIA

CUTIE X 4 BLIST. OPA-AL-PVOAL X 7 COMPR.

6,89

8,64

87

C07AG02

CARVEDILOLUM

CORYOL (R)

COMPR.

25 mg

KRKA DD.

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST QPA-AL-PVC^ALX 14 COMPR

13,08

15,97

132

CC9AA02

ENALAPRILUM

ENAPIOmg

COMPR

10mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR

3,30

4,32

157

CO9AA02

ENALAPRILUM

ENAP 20 mg

COMPR.

20 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR.

5,78

7,25

178

C09AA02

ENALAPRILUM

ENAP 5 mg

COMPR.

5mg

KRKA DD. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE X 2 BLIST AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR

2,54

3,32

 

7.CIROZA HEPATICA - G7

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maximal/

ambalaj (RON)

34

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

VEROSPIRON

CAPS.

100 mg

GEDEON RICHTERPLC

UNGARIA

CUTIE X 3 BLIST. Al/PVC X 10 CAPS.

17.22

21.02

39

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

VEROSPIRON

CAPS

50 mg

GEDEON RICHTER PLC

UNGARIA

CUTIE X 3 BLIST AL/PVC X 10 CAPS

10.08

12.31

 

            8. Leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice st tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10

 

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maximal/

ambalaj (RON)

119

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 100 mg

COMPR. FILM. ELIB. PREL.

100rng

GRUNENTHAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST AL/PVDC X 10 COMPR FILM. CU ELIB PREL.

9,34

11,40

123

M02AX02

TRAMA DOLUM

TRAMAL (R)

SUPOZ

100 mg

GRUNENTHAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FOLIE PP/AL/PE X 5 SUPOZ

5,81

7,28

124

N02AXQ2

TRAMADOLUM

TRAMADOL

SUPOZ.

100 mg

KRKA D.D.

SLOVENIA

CUTIE X 1 BLIST. X 5 SUPOZ.

6,71

8,41

143

MO2AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL (R)

CAPS

50 mg

GRUNENTHAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 BLIST AL/PVC X 10 CAPS

7,39

9,26

162

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMADOL

SOL INJ

50 mg/ml

KRKA DO

SLOVENIA

CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML

6,57

8,24

166

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMADOL

SOL. INJ.

50mg/ml

KRKA D.D.

SLOVENIA

CUTIE X 5 FIOLE X 2 ML

8,03

9,80

 

9. EPILEPSIE-G11

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma

detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj (RON)

6

N03AE01

CLONAZEPAMUM

RIVOTRIL

COMPR

0.5mg

ROCHE ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X 1 FLAC DIN STICLA BRUNA X 50 COMPR.

5,76

7,22

7

N03AE01

CLONAZEPAMUM

RIVOTRIL (R)

COMPR

2mg

ROCHE ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X 1 FLAC X 30 COMPR.

4,61

6,03

9

N03AF01

CARBAMAZEPINUM

TIMONIL150 RETARD

COMPR. RET.

150mg

DESITIN

GERMANIA

CUTIE X 5 BLIST. X 10 COMPR. RET.

11,37

13.88

43

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

ORFIRIL300

COMPR FILM GASTROREZ

300mg

DESITIN

ARZNEIMITTEL

GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC DIN PP X 100 COMPR FILM GASTROREZ.

29,49

36,00

44

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

ORFIRIL SIROP

SIROP

300mg/5ml

DESITIN ARZNEIMITTEL

GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLACON X 250 ML + LINGURITA DOZATOARE PP A 5 ML

34,31

41,89

51

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

ORFIRIL600

COMPR FILM GASTROREZ.

600 mg

DESITIN ARZNEIMITTEL

GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC DIN PP X 50 COMPR. FILM. GASTROREZ.

26,47

32,31

113

N03AX14

LEVETIRACETAMUM*

KEPPRA (R) 1000 mg

COMPR. FILM.

1000mg

UCB PHARMA SA

BELGIA

CUTIE X 30 COMPR. FILM.1 (BLIST. AUPVC)

226,70

276.76

115

N03AX14

LEVETIRACETAMUM**

KEPPRA (R) 250 mg

COMPR FILM

250mg

UCB SA

BELGIA

CUTIE X 3 BLIST AUPVC X 10 COMPR. FILM.

65,17

79,56

116

N03AX14

LEVETIRACETAMUM*

KEPPRA (R) 500 mg

COMPR. FILM.

500mg

UCB PHARMA LTD

BELGIA

CUTIE X 30 COMPR FILM (BLIST. AL/PVC)

119,43

145,80

 

11. MIASTENIA GRAVIS-G13

 

Nr..

crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma

detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maximal / ambalaj (RON)

16

N07AA02

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

MESTINON60 ma

DRAJ.

60mg

ICN POLFA RZESZOW SA

POLONIA

CUTIE X 1 FLAC. X 20 DRAJ.

12,65

15,44


13. BOLI PSIHICE (SCHIZOFRENIE, TULBURĂRI SCHIZOTIPALE SI DELIRANTE, TULBURĂRI AFECTIVE MAJORE, TULBURĂRI PSIH OTICE ACUTE SI BOLI PSIHICE COPII, AUTISM) - G15

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RON)

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj (RON)

10

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

ORFIRIL 300

COMPR. FILM. GASTROREZ.

300mg

DESITIN ARZNEIMITTEL

GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. DIN PPX 100 COMPR. FILM. GASTROREZ

29,49

36.00

11

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

ORFIRIL SIROP

SIROP

300mg/5ml

DESITIN ARZNEIMITTEL

GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLACON X 250 ML + LINGURITA DOZATOARE PP A 5 ML

34,31

41,89

18

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

ORFIRIL 600

COMPR FILM GASTROREZ

600 mg

DESITIN ARZNEIMITTEL

GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC DIN PPX 50 COMPR. FILM. GASTROREZ.

26,47

32,31

59

N05AD01

HALOPERIDOLUM

HALOPERIDOL DECANOAT

SOL. INJ.

50mg/ml

GEDEON RICHTERLTD

UNGARIA

CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML

44,47

54,29

61

N05AD01

HALOPERIDOLUM

HALOPERIDOL 5 mg/ml

SOL. INJ

5mg/ml

GEDEON RICHTER LTD.

UNGARIA

CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML SOL. INJ.

7,67

9,36

158

N0BAX05

TRAZODONUM*

TRITTICO AC 150 mg

COMPR ELIB. PREL.

150mg

ANGELINI FRANCESCO SPA

ITALIA

CUTIE X 1 BLIST. AUPVC X 20 COMPR. ELIB. PREL.

18,25

22,28

 

            SUBLISTA C3

 

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

Denumire

Forma Farmaceutica

Concentratia

Firma detinătoare

Tara

Forma ambalare

Pret cu ridicata

maximal / ambalaj (RONt

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj (RON)

153

H03AA03

COMBINATII

NOVOTHYRAL (R) 100

COMPR.

100mg+20mg

MERCK KGAA

GERMANIA

CUTIE X 4 BLIST. AL/PP X 25 COMPR

18,96

23,15

157

J01DE02

CEFPIROMUM

CEFROM (R) 1 g

PULB PT. SOL. INJ /PERF

19

LAB AVENTIS

FRANTA

CUTIEX 1 FLAC PULB PT. SOL. INJ7PERF

52,10

63,60

158

J01DE02

CEFPIROMUM

CEFROM (R) 2 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

2g

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. SOL. INJ7PERF

90,64

110,65

202

M03BX04

TOLPERISONUM

MYDOCALM

SOL INJ

100mg/ml

GEDEON RICHTER LTD

UNGARIA

CUTIE X 5 FIOLE DIN STICLA X 1 ML SOL. INJ

4,36

6,70

245

N0QBX03

PIRACETAMUM

NOOTROPIL (R) 1200 mg

COMPR FILM

1200 mg

UC.B SA

BELGIA

CUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR FILM.

36,38

44,41


ANEXA Nr. 2

 

Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu exceptia medicamentelor derivate din sânge si plasmă umană.

 

P1: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE

A) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECTIE HIV/SIDA si TRATAMENTUL POSTEXPUNERE

 

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie / U.T.

Pret cu

ridicata

maximal/

ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal/

ambalaj

Pret cu amănuntul maximal/ U.T, = Pret de decontare /U.T.

5

NORVIR 100 mg

RITONAVIRUM

ABBOTT LABORATORIES LTD.

Cutie x 4 flac. PEID x 84 caps, moi

J05AE03

CAPS. MOI

100mg

1029,14

1138,59

3,3887

97

AUGMENTIN 625 mg

AMOXICILLINUM + ACIDUM

CLAVULANICUM

SMITHKLINE BEECHAM

PHARMACEUTICALS

Cutie x 2 blist. AI/PVDC-PVC x 7 compr. film., fiecare blister fiind introdus intr-o punga protectoare din Al laminat

J01CR02

COMPR. FILM.

500mg+ 125mg

21,60

23,90

1,7071

98

AUGMENTIN BIS

AMOXICILLINUM + ACIDUM

CLAVULANICUM

SMITHKLINE BEECHAM

PHARMACEUTICALS

Cutie x 1 flac. din sticla cu pulb. pt. 35 ml susp. orala + 1 seriga pt. adm. orala

J01CR02

PULB. PT. SUSP. ORALA

400mg+ 5 7 mg/5 ml

10,73

11.87

11.8700

99

AUGMENTIN BIS

AMOXICILLINUM + ACIDUM

CLAVULANICUM

SMITHKLINE BEECHAM

PHARMACEUTICALS

Cutie x 1 flac. din sticla cu pulb. pt. 70 ml susp. orala + măsura dozatoare

J01CR02

PULB. PT. SUSP. ORALA

400mg+ 5 7 mg/5 ml

15,37

17,00

17,0000

153

CEFROM® 1 9

CEFPIROMUM

PATHEON UK LTD.

Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj./perf.

J01DE02

PULB. PT. SOL INJ./PERF.

19

51,19

56,63

56,6300

154

CEFROM®2g

CEFPIROMUM

PATHEON UK LTD.

Cutie x 1 flac pulb pt. sol. inj /perf

J01DE02

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

2g

89,05

98,52

98,5200

155

MERONEM IV 1 g

MEROPENEMUM

ASTRAZENECA UK LTD.

Cutiex10flac.pulb.pt. sol. inj. (cap. 20 ml)

J01DH02

PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF.

19

929,19

1028,01

102,8010

156

MERONEM IV 500 mg

MEROPENEMUM

ASTRAZENECA UK LTD.

Cutie x 10 flac. pulb. pt. sol. inj. (cap. 20 ml)

J01DH02

PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF.

500mg

473,20

523,52

52,3520

174

FROMILID250

CLARITHROMYCINU M

KRKAD.D.NOVO MESTO

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/AI x 7 compr. film.

J01FA09

COMPR. FILM.

250mg

15,00

16,60

1,1857

175

FROMILID500

CLARITHROMYCINU M

KRKAD.D. NOVO MESTO

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/AI x 7 compr. film

J01FA09

COMPR. FILM.

500mg

26,81

29,66

2,1186

186

KLACID SR

CLARITHROMYCINU M

ABBOTT LABORATORIES LTD.

Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/AI x 5 compr. film, elib, prel.

J01FA09

COMPR. FILM. ELIB. PREL.

500mg

22,94

25,38

5,0760

319

DIFLAZON50mg

FLUCONAZOLUM

KRKAD.D.

Cutie x 1 blist. x 7caps.

J02AC01

CAPS.

50 mg

33,78

37,37

5,3386

398

VIROLEX

AC IC LOVI RUM

KRKAD.D. NOVO MESTO

Cutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt, sol. inj./perf.

J05AB01

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

250mg

216,27

239,27

47,8540

 

P1: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE

B) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZA

 

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie / U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

15

FROMILID 250

CLARITHROMYCINU M

KRKAD.D.NOVO MESTO

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/AI x 7 compr. fim.

J01FA09

COMPR. FILM

250mg

15,00

16,60

1,1857

16

FROMILID 500

CLARITHROMYCINU M

KRKAD.D.NOVO MESTO

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/AI x 7 compr. film.

J01FA09

COMPR. FILM.

500 mg

26,81

29,66

2,1186

27

KLACID SR

CLARITHROMYCINU M

ABBOTT LABORATORIES LTD.

Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/AI x 5 compr. film. elib. prel.

J01FA09

COMPR. FILM. ELIB. PREL.

500mg

22,94

25,38

5,0760

107

STREVITAL 1 g

STREPTOMYCINUM

ANTIBIOTICE SA

Cutie x 50 flac. din sticla x 10 ml continând pub. pt. sol. inj.

J01GA01

PULB. PT. SOL. INJ.

19

106,73

118,08

2,3616

108

STREVITAL 1 g

STREPTOMYCINUM

ANTIBIOTICE SA

Cutie x 100 flac. din sticla x 10 ml continând pub. pt. sol. inj.

J01GA01

PULB. PT. SOL. INJ.

19

212,27

234,84

2.3484

109

STREVITAL 1 g

STREPTOMYCINUM

ANTIBIOTICE SA

Cutie x 10 flac. din sticla x 10 ml continând pub. pt, sol. inj.

J01GA01

PULB. PT. SOL. INJ,

19

21,48

23,76

2,3760

 

P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

 

 


Nr. crt.

Denumire

comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie / U.T.

Pret cu ridicata maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul maximal/ U.T. = Pret de decontare /U.T.

153

HYCAMTIN 4 mg

TOPOTECAMUM

GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING SPA

Cutie x 1 flac, pulb, pt. conc. pt. sol, peri

L01XX17

PULB.CONC, SOL.PERF.

4mg

861,93

953,60

953,6000

166

DIPHEREUNE0,1 mg

TRIPTORELINUM

IPSEN PHARMA BIOTECH

Cutie x 7 flac, cu liof, pt, sol, inj, + 7 fiole x 1 ml solv.

L02AE04

LIOF, + SOLV. PT. SOL. INJ.

0,1 mg

121,12

134,00

19,1429

180

ARIMIDEX1 mg

ANASTROZOLUM

ASTRAZENECA UK L1D

Cutie x 2 blist. tip calendar AI/PVC x 14 compr. film.

L02BG03

COMPR. FILM.

1mg

345,75

382,52

13,6614

 

P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

 

Nr. crt.

Denumire

comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma farmaceuticv

Concen tratie / U.T.

Pret cu

ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

39

NOVOMIX 30 FLEXPEN

INSULINUM ASPART

NOVO NORDISK A/S

Cutie x 5 stilouri preumplute x 3 ml Susp. inj.

A10AD05

SUSP. INJ, IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT

100 Ulml

140,52

155,46

31,0920

82

METFORMIN-TEVA 850 mg

METFORMINUM

TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LTD. Co.

Cutie x 6 blist. PVC-PVDC/AI x 10 compr. film.

A10BA02

COMPR, FILM.

850mg

4,89

5,41

0,0902

166

GLUCOVANCE® 500 mg/2,5 mg

COMBINATII(GLIBEN

CLAMIDUM + METFOR

MINUM)

MERCK SÂNTE SAS

Cutie x 4 blist. x 15 compr. film.

A10BD02

COMPR. FILM.

500mg/ 2.5mg

18,83

20,83

0,3472

168

GLUCOVANCE® 500 mg/5 mg

COMBINATIKGLIBEN CLAMIDUM + METFOR MINUM)

MERCK SÂNTE SAS

Cutie x 4 blist. x 15 compr. film.

A10BD02

COMPR. FILM.

500mg/ 5mg

20,54

22,72

0,3787

185

NOVONORM 0,5 mg

REPAGLINIDUM

NOVO NORDISK A/S

Cutie x 90 compr. (blist. Al/A1)

A10BX02

COMPR.

0.5mg

49,07

54,29

0,6032

186

NOVONORM 1 mg

REPAGLINIDUM

NOVO NORDISK A/S

Cutie x 90 compr. (blist. Al/Al)

A10BX02

COMPR.

1 mg

49,65

54,93

0.6103

 

P6: PROGRAMUL NATIONAL DE HEMOFILIE, TALASEMIE SI ALTE BOLI RARE

P6.4: MUCOVISCIDOZA

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma

farmaceutică

Concentratie /

U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

5

FROMILID250

CLARITHROMYCINU M

KRKAD.D. NOVO MESTO

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/AI x 7 compr. film.

J01FA09

COMPR, FILM.

250mg

15,00

16,60

1,1857

6

FROMILID500

CLARITHROMYCINU M

KRKAD.D. NOVO MESTO

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/AI x 7 compr, film.

J01FA09

COMPR. FILM.

500mg

26,81

29,66

2,1186

17

KLACID SR

CLARITHROMYCINU M

ABBOTT LABORATORIES LTD.

Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/AI x 5 compr. film, elib. prel.

J01FA09

COMPR. FILM. ELIB. PREL.

500mg

22,94

25,38

5,0760

 

P7: PROGRAM NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoza, gusa datorata carentei de iod si proliferării maligne

 


Nr. crt

Denumire comercială

Denumire genericv

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie / U.T.

Pret cu

ridicata maximal / ambalaj

Pret cu

amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

35

JODTHYROX® 100/130,8

LEVOTIROXINUM+KA LII IODIDUM

MERCK KGAA

Cutie x 2 blist. PP/AI x 25 compr.

H03AAN1

COMPR.

 

9,17

10,15

0,2030

37

THYROZOL®10

THIAMAZOLUM

MERCK KGAA

Cutie x 5 blist. x 10 compr. film.

H03BB02

COMPR.

10mg

13,45

14,88

0,2976

38

THYROZOL® 20

THIAMAZOLUM

MERCK KGAA

Cutie x 5 blist. x 10 compr. film.

H03BB02

COMPR.

20mg

15,85

17.54

0,3508

 

P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE. TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

P9.1: TRANSPLANT MEDULAR

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concen tratie / U.T.

Pret cu

ridicata maximal / ambalaj

Pret cu

amănuntul

maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

20

CLIVARIN® 1432UI/0,25ml

REVI PARI NUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoza x 0.25ml

B01AB08

SOL INJ.

1432ui/ 0.25ml

61,99

68,58

6,8580

21

CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml

REVIPARINUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoza x 0,60 ml

B01AB08

SOL, INJ.

3436ui/ 0.6ml

70,26

77,73

15,5460

50

MERONEM IV 1 g

MEROPENEMUM

ASTRAZENECA UK LTD.

Cutie x 10 flac. pulb. pt. sol. inj. <cap. 20 ml)

J01DH02

PULB. PT. SOL INJ. I.V./PERF.

19

929,19

1028,01

102,8010

51

MERONEM IV 500 mg

MEROPENEMUM

ASTRAZENECA UK LTD.

Cutie x 10 flac. pulb, pt, sol. inj. <cap. 20 ml)

J01DH02

PULB, PT, SOL INJ. I.V./PERF.

500mg

473,20

523,52

52,3520

64

DIFLAZON 50 mg

FLUCONAZOLUM

KRKAD.D

Cutie x 1 blist. x 7caps.

J02AC01

CAPS.

50mg

33.78

37.37

5,3386

127

VIROLEX

AC IC LOVI RUM

KRKAD.D. NOVO MESTO

Cutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt. sol. inj./perf.

J05AB01

PULB. PT. SOL. INJ/PERF.

250mg

216,27

239,27

47,8540

198

CELLCEPT250mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 10 blist. x 10 caps.

L04AA06

CAPS.

250mg

468,70

518,55

5,1855

199

CELLCEPT 500mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 5 blist. x 10 compr. film.

L04AA06

COMPR. FILM.

500mg

468,70

518.55

10,3710

239

TRAMADOL

TRAMADOLUM

KRKAD.D.

Cutie x 5 fiole x 1 ml

N02AX02

SOL. INJ.

50mg/ml

6,45

7,14

1,4280

240

TRAMADOL

TRAMADOLUM

KRKAD.D.

Cutie x 5 fiole x 2 ml

N02AX02

SOL. INJ.

50mg/ml

7,89

8,73

1,7460

241

TRAMADOL

TRAMADOLUM

KRKAD.D.

Cutie x 1 blist. x 5supoz.

N02AX02

SUPOZ.

100mg

6,60

7,30

1,4600

260

TRAMAL RETARD 100 mg

TRAMADOLUM

GRUNENTHALGMBH

Cutie x 1 blist. AI/PVDC x 10 compr. film. cu elib. prel.

N02AX02

COMPR. FILM. ELIB. PREL.

100mg

9,18

10,16

1,0160

263

TRAMAL®

TRAMADOLUM

GRUNENTHALGMBH

Cutie x 2 blist. AI/PVC x 10 caps.

N02AX02

CAPS.

50mg

7,26

8,03

0,4015

265

TRAMAL®

TRAMADOLUM

GRUNENTHALGMBH

Cutie x 1 folie PP/AI/PE x 5 supoz.

N02AX02

SUPOZ.

100mg

5,71

6,32

1,2640

 

P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE. TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

P9.2: TRANSPLANT DE CORD

 

Nr. crt

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concen tratie / U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

1

CLI VAR IN® 1432UI/0,25ml

REVI PARI NUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoza x 0.25ml

B01AB08

SOL. INJ.

1432 ui/ 0.25ml

61,99

68,58

6,8580

2

CLIVARIN®3436 U 1/0,6 ml

R EV! PARI NUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoza x 0,60 ml

B01AB08

SOL. INJ.

3436ui/ 0.6ml

70,26

77,73

15,5460

22

DIFLAZON50mg

FLUCONAZOLUM

KRKAD.D.

Cutie x 1 blist. x 7 caps

J02AC01

CAPS.

50mg

33,78

37,37

5,3386

87

CELLCEPT 250mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 10 blist. x 10 caps.

L04AA06

CAPS.

250mg

468,70

518,55

5,1855

88

CELLCEPT 500mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 5 blist. x 10 compr. film.

L04AA06

COMPR. FILM.

500mg

468,70

518,55

10,3710

 

P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE. TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

P9.3: TRANSPLANT HEPATIC


 

Nr. crt.

Denumire

comerciala

Denumire generica

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie /

U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

5

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml

ENOXAPARINUM

AVENTIS INTERCONTINENTAL

Cutie x 10 seringi preumplute x 0,4 ml sol. inj.

B01AB05

SOL. INJ.

4000ui anti-Xa/0,4m I

103,52

114,53

11,4530

8

CLIVARIN® 1432111/0,25 ml

REVIPARINUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoza x 0.25ml

B01AB08

SOL. INJ.

1432ui/ 0.25ml

61,99

68,58

6,8580

9

CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml

REVI PARI NUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoza x 0,60 ml

B01AB08

SOL. INJ.

3436ui/ 0.6ml

70,26

77,73

15,5460

47

CELLCEPT 250mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 10 blist. x 10 caps.

L04AA06

CAPS.

250mg

468,70

518,55

5,1855

48

CELLCEPT 500mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 5 blist. x 10 compr, film.

L04AA06

COMPR. FILM.

500mg

468,70

518,55

10,3710

 

P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE. TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA                                                                                                                                                                       

P9.4: TRANSPLANT RENAL COMBINAT RINICHI SI PANCREAS 

 

 

Nr. crt.

Denumire

comerciala

Denumire generica

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie / U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

12

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml

ENOXAPARINUM

AVENTIS INTERCONTINENTAL

Cutie x 10 seringi preumplute x 0.4 ml sol. inj.

B01AB05

SOL. INJ.

4000ui anti- Xa/0,4ml

103,52

114,53

11,4530

15

CLIVARIN® 1432UI/0,25ml

REVIPARINUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoza x 0.25ml

B01AB08

SOL. INJ.

1432ui/ 0.25ml

61,99

68,58

6,8580

16

CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml

REVIPARINUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoza x 0,60 ml

B01AB08

SOL. INJ.

3436ui/ 0.6ml

70,26

77,73

15,5460

63

DIFLAZON 50 mg

FLUCONA20LUM

KRKAD.D.

Cutie x 1 blist. x 7 caps.

J02AC01

CAPS.

50mg

33,78

37.37

5,3386

130

VIROLEX

AC IC LOVI RUM

KRKA D.D. NOVO MESTO

Cutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt. soi. inj./perf.

J05AB01

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

250mg

216,27

239,27

47,8540

157

CELLCEPT 250mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 10 blist. x 10 caps.

L04AA06

CAPS.

250mg

468.70

518,55

5,1855

158

CELLCEPT500mg

MYCOPHENOLATUM

ROCHE PHARMAAG

Cutie x 5 blist. x 10 compr. film.

L04AA06

COMPR. FILM.

500mg

468,70

518,55

10.3710

 

P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

P9.5: TRANSPLANT CELULE PANCREATICE

 

Nr. crt.

Denumire comerciala

Denumire generica

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie / U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

1

CLIVARIN® 1432UI/0,25ml

REVIPARINUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoza x 0.25ml

B01AB08

SOL. INJ.

1432ui/ 0.25ml

61,99

68,58

6,8580

2

CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml

REVI PARI NUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoza x 0,60 ml

B01AB08

SOL. INJ.

3436ui/ 0.6ml

70,26

77,73

15,5460

 

P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

P9.6: TRANSPLANT PULMONAR

 

Nr. crt

Denumire comerciala

Denumire generica

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa

terapeutică

Forma

farmaceutică

Concentratie / U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal / U.T. = Pret de decontare /U.T.

2

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml

ENOXAPARINUM

AVENTIS INTERCONTINENTAL

Cutie x 10 seringi preumplute x 0.4 ml sol. inj.

B01AB05

SOL. INJ.

4000ui anti-Xa/0,4m I

103,52

114,53

11,4530

5

CLIVARIN® 1432UI/0.25 ml

REVIPARINUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoza x 0.25ml

B01AB08

SOL. INJ.

1432ui/ 0.25ml

61,99

68.58

6.8580

6

CLIVARIN© 3436 UI/0,6 ml

REVIPARINUM

ABBOTT GMBH&CO.KG

Cutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoza x 0,60 ml

B01AB08

SOL. INJ.

3436ui/ 0.6ml

70,26