MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 879            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 24 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.342. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.343. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.344. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.345. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.346. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.708. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta V.2 (scoli în mediul rural), precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005, Hotărârea Guvernului nr. 265/2006 si Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

292.- Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Akos Derzsi din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

293.- Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Cristina-Ancuta Pocora din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

 

294.- Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Petrache din functia de secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

296.- Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Atanasiu din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            756.- Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            13.- Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.160/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Angheni Adrian, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.342.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.159/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Băbălău Costel, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.343.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.182/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2009, doamna Damsa Viorica Maria, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.344.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.181/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2009, domnul Drugă Vasile, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.345.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.185/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2009, doamna Răută Florica, judecător la Curtea de Apel Pitesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.346.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta V.2 (scoli în mediul rural), precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005, Hotărârea Guvernului nr. 265/2006 si Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2006

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2 ) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta V.2 (scoli în mediul rural), prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzuti la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1- 2/2201).

Art. 2. - Anexele la următoarele acte normative se modifică după cum urmează:

a) anexele nr. 2/1, 2/2, 2/55, 2/96, 2/97, 2/98 la Hotărârea Guvernului nr. 1050/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III B - urban”, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 1.108 din 8 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3/1-3/62);

b) anexele nr. 2/4, 2/6, 2/7, 2/10, 2/35, 2/36, 2/37 la Hotărârea Guvernului nr. 265/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare (scoli - Componenta III C si cămine studentesti - Componenta IV a), publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3/7-3/133);

c) anexele nr. 2/2, 2/3, 2/4, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/21, 2/25, 2/26, 2/28, 2/29, 2/34, 3/10, 3/11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III D - scoli în mediul urban (Transa III D1 - scoli noi, Transa III D2 - scoli reabilitate/modernizate), precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 301/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 si Hotărârea Guvernului nr. 265/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 13 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3/14- 3/314).

Art. 3. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/220, si a celor cuprinse în anexele nr. 3/1-3/31 se face din împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investitii si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2/1-2/220 si 3/1-3/31 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.708.


1) Anexele nr. 2/1-2/220 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

2) Anexele nr. 3/1-3/6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

3) Anexele nr. 3/7-3/13 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

4) Anexele nr. 3/14-3/31 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 


ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru Reabilitarea Infrastructurii Scolare - Componenta V.2. (scoli în mediul rural)

 

1.1. Lista obiectivelor de investitii (scoli noi în mediul rural)

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea unitătii de învătământ si localitatea

0

1

2

1.

Bacău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Dofteana, comuna Dofteana (corp A)

2.

Iasi

Scoala cu clasele I-VIII, satul Aroneanu, comuna Aroneanu

3.

Neamt

Scoala cu clasele I-VIII, satul Târpesti, comuna Petricani

4.

Neamt

Liceul Vocational (teologic) „Cuvioasa Parascheva”, satul Agapia, comuna Agapia

5.

Vaslui

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2, satul Berezeni, comuna Berezeni

6.

Vrancea

Scoala cu clasele I-X „Dimitrie Gusti”, satul Nereju Mare, comuna Nereju

7.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Valea Sării, comuna Valea Sării

8.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 si Grădinită, satul Padina, comuna Padina

9.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Largu, comuna Largu

10.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Luciu, comuna Luciu

11 .

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Breaza, comuna Breaza

12.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Gura Teghii, comuna Gura Teghii

13.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Puiesti, comuna Puiesti

14.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Grăjdana, comuna Tisău

15.

Ialomita

Scoala cu clasele I-VIII (incinta I-IV Dimieni), satul Ograda, comuna Ograda

16.

Dâmbovita

Scoala cu clasele I-X, satul Dărmănesti, comuna Dărmănesti

17.

Brasov

Scoala cu clasele I-VIII corp B, satul Prejmer, comuna Prejmer

18.

Brasov

Scoala cu clasele I-IV, satul Sălistat, comuna Soars

19.

Sibiu

Scoala cu clasele I-VIII, satul Iacobeni, comuna Iacobeni

20.

Sibiu

Scoala cu clasele I-VIII (corp D + E), satul Racovită, comuna Racovită

21.

Prahova

Scoala cu clasele I-VIII, satul Secăria, comuna Secăria

22.

Olt

Scoala cu clasele I-VIII, satul Măruntei, comuna Măruntei

23.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Predesti, comuna Predesti

24.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Scăiesti, comuna Scăiesti

25.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII (corp 1 si 2), satul Brabova, comuna Brabova

26.

Gorj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Lelesti, comuna Lelesti

27.

Gorj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bucsana, comuna Prigoria

28.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-VIII, satul Jiana Veche, comuna Jiana

29.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-VIII, satul Floresti, comuna Floresti

30.

Maramures

Scoala cu clasele I-IV „Luca Solomon”, satul Văideeni, comuna Văideeni

31.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Tomsani, comuna Tomsani

32.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Amărăsti, comuna Amărăsti

33.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cueni, comuna Roiesti

34.

Constanta

Grup Scolar Agricol, satul Castelu, comuna Castelu

35.

Arad

Grup Scolar „Moga Voievod”, satul Hălmagiu, comuna Hălmagiu

36.

Arad

Scoala cu clasele I-VIII, satul Conop, comuna Conop

37.

Alba

Scoala cu clasele I-IV, satul Lunca, comuna Valea Lungă

38.

Hundedoara

Scoala cu clasele I-VIII, satul Hărău, comuna Hărău

39.

Hundedoara

Scoala cu clasele I-VIII, satul Petros, comuna Baru

40.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Giulvăz, comuna Giulvăz

41.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Comlosu Mare, comuna Comlosu Mare

42.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cheveresu Mare, comuna Cheveresu Mare

43.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Pietroasa, comuna Pietroasa

44.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Carani, comuna Sânandrei

45.

Caras-Severin

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1, orasul Otelul Rosu

46.

Bihor

Scoala cu clasele I-VIII si grădinita, satul Cadea, comuna Cadea

47.

Bistrita-Năsăud

Scoala cu clasele I-VIII, satul Uriu, comuna Uriu

48.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Săpânta, comuna Săpânta

49.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cernesti, comuna Cernesti

50.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Oncesti, comuna Oncesti

51.

Sălaj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Giurtelec, comuna Maieriste

52.

Mures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Seleus, comuna Danes

 

            1.2. Lista obiectivelor de investitii (scoli reabilitate/modernizate în mediul rural)

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea unitătii de învătământ si localitatea

 

0

1

2

 

1.

Bacău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Găiceana, comuna Găiceana

 

2.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cătămărăsti Deal, comuna Mihai Eminescu

 

3.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Vorona, comuna Vorona

 

4.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Milenca, comuna Milenca

 

5.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Păltins, comuna Păltinis

 

6.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sânta Mare, comuna Sânta Mare

 

7.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII nr.1 satul Todireni, comuna Todireni

 

8.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cernesti, comuna Todireni

 

9.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Hănesti, comuna Hănesti

 

10.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sarafinesti, comuna Corni (corp A si C)

 

11 .

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Buzeni, comuna Băluseni

 

12.

Botosani

Scoala cu clasele I-VIII, satul Joldesti, comuna Vorona

 

13.

Iasi

Scoala cu clasele I-VIII, satul Pietrosu, comuna Tătărusi

 

14.

Neamt

Scoala cu clasele I-VIII, satul Grumăzesti, comuna Grumăzesti (corp B si C)

 

15.

Suceava

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bălcăuti, comuna Bălcăuti

 

16.

Suceava

Scoala cu clasele I-VIII, satul Buda, comuna Zvoristea

 

17.

Vaslui

Scoala cu clasele I-VIII, satul Vetrisoaia, comuna Vetrisoaia

 

18.

Vaslui

Scoala cu clasele I-VIII, satul Protopopesti, comuna Tăcuta

 

19.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bertestii de Jos, comuna Bertestii de Jos

 

20.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca

 

21.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ciocile, comuna Ciocile

 

22.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Frecătei, comuna Frecătei

 

23.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Racovită, comuna Racovită

 

24.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu

 

25.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Visani, comuna Visani

 

26.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, nr.2 satul Bărăganu, comuna Bărăganu

 

27.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bordei Verde, comuna Bordei Verde

 

28.

Brăila

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ciresu, comuna Ciresu

29.

Constanta

Grup Scolar satul Cobadin, comuna Cobadin

30.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul Tariverde, comuna Tariverde

31.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ciocârlia, comuna Ciocârlia

32.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul Istria, comuna Istria

33.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul Pecineaga, comuna Pecineaga

34.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul Rasova, comuna Rasova

35.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul 23 August, comuna 23 August

36.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu

37.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, satul Tuzla, comuna Tuzla

38.

Constanta

Scoala cu clasele I-VIII, nr. 1 satul Corbu, comuna Corbu

39.

Ialomita

Scoala cu clasele I-VIII, satul Vlădeni, comuna Vlădeni

40.

Ialomita

Scoala cu clasele I-X, satul Andrăsesti, comuna Andrăsesti

41.

Ialomita

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cocora, comuna Cocora

42.

Ialomita

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cosâmbesti, comuna Cosâmbesti

43.

Ialomita

Scoala cu clasele I-VIII, satul Brosteni, comuna Ion Roată

44.

Ialomita

Scoala cu clasele I-X, satul Bordusani, comuna Bordusani

45.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII, satul Munteni, comuna Munteni

46.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII nr. 3, satul Pechea, comuna Pechea

47.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII (corp 1), satul Nicoresti, comuna Nicoresti

48.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII, satul Vlădesti, comuna Vlădesti

49.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII (corp 1+2), satul Barcea, comuna Barcea

50.

Galati

Grup Scolar sat Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu

51.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII, satul Oancea, comuna Oancea

52.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII, satul Costache Negri, comuna Costache Negri

53.

Galati

Scoala cu clasele I-VIII, satul Schela, comuna Schela

54.

Tulcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Murighiol, comuna Murighiol

55.

Tulcea

Scoala cu clasele I-VIII (corp A ), satul Niculitel, comuna Niculitel

56.

Tulcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu

57.

Tulcea

Grup Scolar Agricol (corp B), satul Topolog, comuna Topolog

58.

Tulcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Baia, comuna Baia

59.

Tulcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Jurilovca, comuna Jurilovca

60.

Tulcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sarichioi, comuna Sarichioi

61.

Tulcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos

62.

Călărasi

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mitreni, comuna Mitreni

63.

Călărasi

Scoala cu clasele I-VIII nr.1, satul Chirnogi, comuna Chirnogi

64.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bătinesti, comuna Trifesti

65.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Poiana Cristei, comuna Poiana Cristei

66.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bârsesti, comuna Bârsesti

67.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Slobozia Bradului, comuna Slobozia Bradului

68.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Năruja, comuna Năruja

69.

Vrancea

Grup Scolar „Simion Mehedinti”, satul Vidra, comuna Vidra

70.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Slimnic, comuna Tâmboiesti

71.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII (corp A si B), satul Paltin, comuna Paltin

72.

Vrancea

Scoala cu clasele I-X, satul Păunesti, comuna Păunesti

73.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ploscuteni, comuna Ploscuteni

74.

Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Spulber, comuna Spulber

75.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cătina, comuna Cătina


0

1

2

76.

Buzău

Scoala cu clasele I-VIII, satul Florica, comuna Florica

77.

Dâmbovita

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cătunu, comuna Cornesti

78.

Dâmbovita

Scoala cu clasele I-VIII, satul Gorgota, comuna Valea Lungă

79.

Dâmbovita

Scoala cu clasele I-VIII, satul Râncaciov, comuna Dragomiresti

80.

Giurgiu

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sângureni, comuna Sângureni

81.

Giurgiu

Scoala cu clasele I-VIII, satul Milcovătu, comuna Milcovătu

82.

Ilfov

Scoala cu clasele I-VIII, nr.1, satul Micsunesti Moară, comuna Nuci

83.

Brasov

Scoala cu clasele I-VIII, satul Zizin, comuna Tărlungeni

84.

Brasov

Scoala cu clasele I-VIII, satul Recea, comuna Recea

85.

Brasov

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mândra, comuna Mândra

86.

Brasov

Scoala cu clasele I-IV, satul Voivodeni, comuna Voila

87.

Sibiu

Scoala cu clasele I-VIII, satul Brădeni, comuna Brădeni

88.

Sibiu

Scoala cu clasele I-VIII, satul Seica Mare, comuna Seica Mare

89.

Sibiu

Scoala cu clasele I-VIII, satul Atel, comuna Atel

90.

Teleorman

Scoala cu clasele I-VIII, satul Gratia, comuna Gratia

91.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mârsani, comuna Mârsani

92.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Fărcas, comuna Fărcas

93.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, nr.1, satul Dăbuleni, comuna Dăbuleni

94.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sadova, comuna Sadova

95.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII (corp 1), satul Bralostita, comuna Bralostita

96.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Gichera, comuna Gichera

97.

Dolj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ciupercenii Noi, comuna Ciupercenii Noi

98.

Gorj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ciuperceni, comuna Ciuperceni

99.

Gorj

Grup Scolar Industrial, satul Bustuchin, comuna Bustuchin

100.

Gorj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Căpreni, comuna Căpreni

101.

Gorj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Pestana Jiu, comuna Bâlteni

102.

Gorj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Văgiulesti, comuna Văgiulesti

103.

Gorj

Liceul Teologic, municipiul Târgu Jiu

104.

Gorj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Rădinesti, comuna Dănciulesti

105.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-VIII, satul Burila Mare, comuna Burila Mare

106.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-IV, satul Cujmir, comuna Cujmir

107.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-VIII, satul Izvorălu, comuna Tâmna

108.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-VIII, satul Eibenthal, comuna Dubova

109.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sovarna, comuna Sovarna

110.

Mehedinti

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ilovita, comuna Ilovita

111 .

Olt

Scoala cu clasele I-VIII, satul Pârscoveni, comuna Pârscoveni

112.

Olt

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cilieni, comuna Cilieni

113.

Olt

Scoala cu clasele I-VIII, satul Morunglav, comuna Morunglav

114.

Olt

Scoala cu clasele I-VIII, satul Strejesti de Jos, comuna Strejesti

115.

Arges

Scoala cu clasele I-VIII, satul Gălăsesti, comuna Budeasa

116.

Arges

Scoala cu clasele I-VIII (corp scoala), satul Bârsesti, comuna Tigveni

117.

Arges

Scoala cu clasele I-VIII, satul Teiu Vale, comuna Teiu

118.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Creteni, comuna Creteni

119.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mateesti, comuna Mateesti

120.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Stroesti, comuna Stroesti

121.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Măldăresti, comuna Măldăresti

122.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ulmetu, comuna Copăceni

123.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sirineasa, comuna Sirineasa

124.

Vâlcea

Scoala cu clasele I-VIII, satul Tina, comuna Livezi

125.

Arad

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bârzava, comuna Bârzava

126.

Alba

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cetatea de Baltă, comuna Cetatea de Baltă

127.

Alba

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sibot, comuna Sibot

128.

Alba

Scoala cu clasele I-VIII si grădinită satul Sălistea, comuna Sălistea

129.

Alba

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cunta, comuna Spring

130.

Alba

Scoala cu clasele I-VIII, satul Metes, comuna Metes

131.

Caras Severin

Scoala cu clasele I-VIII, satul Zăvoi, comuna Zăvoi

132.

Caras Severin

Scoala cu clasele I-VIII, satul Pojejena, comuna Pojejena

133.

Hunedoara

Scoala cu clasele I-VIII, satul Beriu, comuna Beriu

134.

Hunedoara

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bosorod, comuna Bosorod

135.

Hunedoara

Scoala cu clasele I-VIII, satul Râu de Mori, comuna Râu de Mori

136.

Hunedoara

Liceul teoretic „S. Dragomir”, satul Ilia, comuna Ilia

137.

Hunedoara

Scoala cu clasele I-VIII, satul Gurasada, comuna Gurasada

138.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Criciova, comuna Criciova

139.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Remetea Mare, comuna Remetea Mare

140.

Timis

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cenei, comuna Cenei

141.

Bihor

Scoala cu clasele I-VIII, satul Tileagd, comuna Tileagd

142.

Bihor

Scoala cu clasele I-VIII, satul Talpos, comuna Batar

143.

Bihor

Scoala cu clasele I-VIII, satul Chijic, comuna Copăcel

144.

Bihor

Scoala cu clasele I-VIII, satul Bălnaca, comuna Suncuius

145.

Bihor

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sinteu, comuna Sinteu

146.

Cluj

Scoala cu clasele I-VIII ( corp B ), satul Feleacu, comuna Feleacu

147.

Cluj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Mărisel, comuna Mărisel

148.

Cluj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Cuzdrioara, comuna Cuzdrioara

149.

Satu Mare

Scoala cu clasele I-VIII, satul Acâs, comuna Acâs

150.

Satu Mare

Scoala cu clasele I-VIII si grădinită satul Viile, comuna Viile

151.

Bistrita-Năsăud

Scoala cu clasele I-VIII, satul Sânt, comuna Sânt

152.

Bistrita-Năsăud

Scoala cu clasele I-VIII, satul Măgurele, comuna Măriselu

153.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Grosii Tiblesului, comuna Grosii Tiblesului

154.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Vima Mica, comuna Vima Mica

155.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII corp B, satul Ruscova, comuna Ruscova

156.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Rogoz, comuna Târgu Lăpus

157.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Lăpusel, comuna Recea

158.

Maramures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Crasna Viseului, comuna Bistra

159.

Sălaj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Fildu de Mijloc, comuna Fildu de Jos

160.

Sălaj

Scoala cu clasele I-VIII, satul Valcău de Sus, comuna Valcău de Jos

161.

Covasna

Scoala cu clasele I-VIII, satul Zăbala, comuna Zăbala

162.

Covasna

Scoala cu clasele I-VIII, satul Valea Mare, comuna Valea Mare

163.

Harghita

Scoala cu clasele I-VIII ,,Marton Aron”, satul Sândominic, comuna Sândominic

164.

Harghita

Scoala cu clasele I-VIII ,,O.C. Tăslăuanu”, satul Bilbor, comuna Bilbor

165.

Harghita

Scoala cu clasele I-VIII „Bethlen Gabor ”, satul Lăzarea, comuna Lăzarea

166.

Harghita

Scoala cu clasele I-VIII nr.1, satul Mugeni, comuna Mugeni

167.

Mures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Brâncovenesti, comuna Brâncovenesti

168.

Mures

Scoala cu clasele I-VIII, satul Papiu Ilarian, comuna Papiu Ilarian


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Akos Derzsi din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

Având în vedere cererea domnului Akos Derzsi referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, înregistrată sub nr. 5/7.997 din 19 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Akos Derzsi se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 292.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Cristina-Ancuta Pocora din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

 

Având în vedere demisia doamnei Cristina-Ancuta Pocora din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, înregistrată sub nr. 5/8.019 din 22 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina-Ancuta Pocora se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 293.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Petrache din functia de secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere cererea domnului Marian Petrache referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative, înregistrată sub nr. 5/8.020 din 22 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Petrache se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 294.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Atanasiu din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere demisia domnului Teodor Atanasiu din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, înregistrată sub nr. 5/8.018 din 22 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Atanasiu se eliberează, la cerere, din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 296.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole nr. 125.280 din 13 august 2008; având în vedere:

- Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Ordonata de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, prin prezentul ordin se creează cadrul legal de implementare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 756.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc conditiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol care asigură recolta plantatiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.

(2) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producători, persoane fizice/juridice care asigură recolta plantatiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.

Art. 2. - În vederea aprobării sprijinului financiar beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele conditii de eligibilitate:

a) să facă dovada că exploatează o suprafată cultivată cu soiuri de vită de vie de struguri pentru vin de minimum 0,1 ha;

b) să facă dovada înscrierii în Registrul plantatiilor viticole, denumit în continuare RPV, a suprafetei de vită-de-vie cu soiuri de struguri pentru vin pentru care s-a încheiat polita de asigurare a recoltei;

c) să încheie cu un asigurator o polită de asigurare a recoltei în care să fie mentionate cel putin: cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafata aferentă, localizarea acesteia si valoarea primei de asigurare.

Art. 3. - Valoarea sprijinului financiar reprezintă:

a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale. Prin fenomene climatice cu efecte adverse care pot fi asimilate unui dezastru natural se întelege conditii meteorologice precum înghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din productia medie anuală a unui producător viticol fată de media productiei pe 3 ani anteriori sau fată de media pe 3 ani bazată pe 5 ani anteriori, cu exceptia celei mai mari si a celei mai mici dintre valori. Constatarea daunelor se face de către asigurator în prezenta producătorului agricol afectat;

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:


I. pierderilor mentionate la lit. a) si împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;

II. pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestări cu dăunători.

Art. 4. - Nu se acordă sprijin financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru:

a) asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu struguri de masă;

b) asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu hibrizi producători directi: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton si Herbemont;

c) asigurarea recoltei plantatiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare si măsurilor destinate să sustină astfel de proiect.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de asigurare a recoltei, producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice/juridice, trebuie să depună până la data de 31 ianuarie 2009 la centrele judetene si al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însotită de următoarele documente:

a) original si copie în vederea certificării „conform cu originalul” a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înmatriculare si certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) original si copie în vederea certificării „conform cu originalul” a titlului de proprietate, contractului de arendă, contractului de concesionare, contractului de vânzare-cumpărare, contractului de închiriere, contractului de comodat, contractului de asociere în participatiune, din care să rezulte dreptul de exploatare pentru suprafata asigurată;

c) fisă informatizată a suprafetelor viticole înscrise în RPV pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti;

d) original si copie în vederea certificării „conform cu originalul” a politei de asigurare.

(2) Pentru campaniile viticole 2009/2010-2012/2013 documentele mentionate la alin. (1) se depun până la data de 1 decembrie a fiecărei campanii viticole.

Art. 6. - (1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat numai dacă plătile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proportie de peste 100 % din pierderea suferită. Pentru stabilirea acestuia se iau in calcul despăgubirile primite de către solicitant:

a) în temeiul Legii 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare;

b) alte despăgubiri încasate pentru riscul asigurat în cadrul altor scheme de sprijin conform legislatiei europene sau nationale.

(2) Anual, până la 15 decembrie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, publică pretul mediu de achizitie a strugurilor pentru vin si productiile medii aferente fiecărui judet.

Art. 7. - În situatia în care un producător viticol asigură recolta plantatiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin ale căror suprafete sunt situate în mai multe unităti administrativ-teritoriale, acesta formulează si depune cerere de plată la centrele judetene ale APIA în a cărei rază de competentă administrativă este situată plantatia viticolă pentru care se solicită sprijin.

Art. 8. - (1) Cererile depuse la APIA vor fi însotite de documentele prezentate la art. 5 alin (1) lit. a) - d). După verificarea si aprobarea cererilor, APIA întocmeste o situatie centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată MADR în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.

(2) Plata sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei se efectuează conform Hotărârii Guvernului nr. 293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CERERE DE PLATĂ

privind sprijinul financiar pentru măsura de asigurare a recoltei vitivinicole

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

CENTRUL JUDETEAN............................................

 

CADRU REZERVAT APIA - CJ

Număr cerere ........................................................................................................................

Data receptionării la APIA - CJ ........................ / ................................ / ...................................

 

CERERE DE AJUTOR

ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ASIGURAREA RECOLTELOR DE STRUGURI PENTRU VIN

Recolta 200.../200...

 

Numele si prenumele ...............................................................................................................................................................

CNP .......................................................................................................................................................................................

Denumirea Societătii Comerciale .............................................................................................................................................

CUI ........................................................................................................................................................................................

Adresa completă a solicitantului ...............................................................................................................................................

Orasul ......................................................................................................... Cod postal .........................................................

Tel/Fax/e-mail .........................................................................................................................................................................


SOLICIT SĂ BENEFICIEZ DE AJUTORUL PENTRU ASIGURAREA RECOLTELOR DE STRUGURI PENTRU VINIFICATIE CONFORM R (CE) 479/2008, R (CE) 555/2008, OMADR/2008

 

VALOARE TOTALĂ A AJUTORULUI..............................................................................lei

Reprezentând   80%     

                        50%     

din valoarea totală a primei de asigurare conform chitantei nr................/.......................

 

VALOARE TOTALĂ A DESPĂGUBIRILOR ÎNCASATE ÎN LEGĂTURĂ CU RISCUL ASIGURAT ..................................... lei

1. În temeiul Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură ....................... (lei);

2. Alte despăgubiri încasate pentru riscul asigurat în cadrul altor scheme de sprijin conform legislatiei europene sau nationale ............... lei

 

Tabel cu suprafetele asigurate

 

Nr. crt.

CNPV

Suprafata parcelei ha

Soiul

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 


Anexez în sprijinul prezentei cereri documentele justificative necesare:

a) original si copie în vederea certificării „conform cu originalul” a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înmatriculare si certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) original si copie în vederea certificării „conform cu originalul” a titlului de proprietate, contractului de arendă, contractului de concesionare, contractului de vânzare-cumpărare, contractului de închiriere, contractului de comodat, contractului de asociere în participatiune din care să rezulte dreptul de exploatare pentru suprafata asigurată;

c) fisă informatizată a suprafetelor viticole înscrise în RPV pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti;

d) original si copie în vederea certificării „conform cu originalul” a politei de asigurare.

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul,................................................................................................................................................................,

mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control si, în cazul în care declaratia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a APIA suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Declar că am luat cunostintă de prevederile comunitare privind asigurarea recoltelor de struguri pentru vinificatie si de

prevederile OM...../2008 sub titlul căreia se cere ajutorul si recunosc că orice încălcare a dispozitiilor care sunt precizate de APIA

antrenează respingerea ajutorului sau înapoierea sumelor incorect încasate.

Certific faptul că nu a mai fost încheiată nicio altă polită de asigurare pentru suprafata mentionată în prezenta cerere.

 

Data................/............../..................

Semnătura

.................

LS

 

ACTE ALE BĂNCII NA IONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 18 si 47 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar -fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite în continuare Reglementări contabile conforme cu directivele europene.

Art. 2. - (1) Reglementările contabile conforme cu directivele europene se aplică:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizatiilor cooperatiste de credit;

c) institutiilor emitente de monedă electronică;

d) băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ;

e) băncilor de credit ipotecar;

f) sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, denumite în continuare institutii de credit.

(2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene se aplică si institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, precum si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fond), înfiintat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, referirile la institutiile de credit se vor citi si ca referiri la institutiile financiare nebancare sau Fond, dacă din context nu rezultă contrariul, iar referirile la institutii se vor citi ca referiri la institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau Fond, după caz.

(4) Subunitătile fără personalitate juridică (sucursale si alte sedii secundare) cu sediul în România, care apartin unor institutii cu sediul în străinătate, precum si subunitătile (sucursale si alte sedii secundare) cu sediul în străinătate, care apartin unor institutii cu sediul în România, au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Art. 3. - Situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii conducerii institutiei pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Art. 4. - (1) Situatiile financiare anuale întocmite de institutiile prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate întocmite de institutiile prevăzute la art. 2 (în calitate de societăti-mamă).

Art. 5. - Referirile din alte acte normative la provizioanele constituite de institutiile prevăzute la art. 2 ca ajustări pentru depreciere se vor citi ca referiri la ajustările pentru depreciere.

Art. 6. - Banca Natională a României va urmări ducerea la îndeplinire a a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 229 si, respectiv, art. 226 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, a celor prevăzute de cap. VII din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, sau a sanctiunilor prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

Art. 8. - Banca Natională a României, cu consultarea organismelor profesionale de profil, actualizează permanent Reglementările contabile conforme cu directivele europene, în functie de reglementările ce se adoptă pe parcurs si, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, le supune avizării Ministerului Economiei si Finantelor, în vederea aplicării lor.

Art. 9. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), institutiile financiare nebancare vor aplica prevederile pct. 321 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene cel târziu începând cu data de 31 martie 2009, perioadă în care vor proceda la adaptarea corespunzătoare a sistemelor informatice.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 si 1.182 bis din 28 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 13.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.