MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 861            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Sâmbătă, 20 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.616. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

            1.632. - Hotărâre privind transmiterea ambulantelor si autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autoritătilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti în administrarea inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti

 

            1.637. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 1 octombrie 2008 si la Bucuresti la 23 octombrie 2008 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            358. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind selectarea si instalarea echipamentelor si sistemelor care vehiculează informatii clasificate în format electronic - INFOSEC 6, versiunea 2

 

            1.131. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

 

            1.415/3.399. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013

 

            1.484. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăsit durata normală de functionare/durata de serviciu

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 19 din 10 martie 2008

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cleja”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal de la Pod Duma la Pod Mesterca”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „600 ml x 3 ml asfalt si 1850 ml x 3 ml balast”;

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal Pod Leghede - District silvic”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „700 ml x 6 ml asfalt si 1550 ml x 6 ml balast”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1050 ml x 6 ml balast”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal de la locuitorul Fartade Pavel - Transformator”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal pârâu Cleja - locuitorul Leghedi”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal Dodan Ion - Cadar Mihai”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal de la punctul numit Trei Cruci la Bordas Andrei”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal de la locuitorul Roca A. la Socivoi A”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal de la Roca Boldog Ion - Budău Catălina - Farcas Ion”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal de la Laslău - Farcas Petru - drum comunal 164”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „475 ml x 3 ml pământ”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal, cimitir Cleja - intrarea Valea Mică”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1260 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Hotar Faraoani - Cleja”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1700 ml x 6 ml balastat”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „400 ml x 6 ml balastat”;

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1372 si 1371”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal 164 Valea Mică”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1500 ml x 4 ml asfaltat si 2500 ml x 4 ml balastat”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal de la Ciobotaru Gheorghe - Islaz comunal”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1150 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „575 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc - cimitir Cleja - Pistac - Somusca”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1100 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „450 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „350 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc - Palincas Anton - Roca Ianos magazine”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „350 ml x 3 ml”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „2850 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1350 ml x 4 ml pământ si balast”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Gara - Canal”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1000 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1800 ml x 3 ml pământ”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1000 ml x 3 ml pământ”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DN - colt Plopus”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1060 ml x 3 ml pământ”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1370 ml x 3 ml pământ”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „2110 ml x 3 ml pământ”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „2110 ml x 3 ml pământ”;


- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal 1711 - Pochiul: 1650 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: „330 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „800 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „3600 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „800 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „950 ml x 3 ml pământ”;

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.100 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.500 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „750 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.350 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.00 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „950 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal - dealul Ovăzului -Boaru”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.500 ml x 4 ml”;

- la pozitia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare Boaru - Tocila”;

- la pozitia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „900 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Dealul Bradis - Daracvane”;

- la pozitia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „2200 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum tarlaua Donose”;

- la pozitia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Donose - Daracvane”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „450 ml x 4 ml pământ”;

- la pozitia nr. 109, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal deal Boieru - Fântâna Rece”;

- la pozitia nr. 111, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Sosec - Faraoani”;

- la pozitia nr. 113, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod beton Istoc - Moraru”;

- la pozitia nr. 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: „0,2 km”;

- la pozitia nr. 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: „500 mp”;

- la pozitia nr. 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: „14.597 mp”;

- la pozitia nr. 126, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul Consiliului local si Primăria”;

- la pozitia nr. 126, coloana 3 va avea următorul cuprins: „245,52 mp; cărămidă”;

- la pozitia nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent sediului primăriei si Consiliului local Cleja”;

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.717 mp”;

- la pozitia nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „168 mp cărămidă”;

- la pozitia nr. 130, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Scoala nr. 1 Cleja”;

- la pozitia nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: „8.134 mp”;

- la pozitia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: „4.028 mp”;

- la pozitia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „573 mp”;

- la pozitia nr. 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinita nr. 2 Cleja ”;

- la pozitia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „163 mp cărămidă”;

- la pozitia nr. 136, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren constructii Scoala nr. 2 Buda”;

- la pozitia nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.212 mp”;

- la pozitia nr. 137, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren cămin + bibliotecă”;

- la pozitia nr. 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: „621 mp”;

- la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „255 mp cărămidă”;

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.196 mp”;

- la pozitia nr. 141, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Grădinita Somusca”;

- la pozitia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „256 mp cărămidă”;

- la pozitia nr. 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: „482 mp; cărămidă”;

- la pozitia nr. 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: „3.707 mp”;

- la pozitia nr. 146, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Valea Mică + anexe”;

- la pozitia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: „321 mp cărămidă”;

- la pozitia nr. 147, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Scoala Valea Mică”;

- la pozitia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „4.010 mp”;

b) se abrogă pozitiile nr. 132 si 142;

c) după pozitia nr. 147 se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 148-160, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgiresti”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: „215.406,40”;

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata construită = 333 mp, fundatie beton, pereti chirpici, acoperis lemn, învelitoare tablă”;

- la pozitia nr. 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.705,00”;

- la pozitia nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.133,76”;

- la pozitia nr. 103, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.”;

- la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „P + 1; două apartamente, Suprafata = 87,00 mp x 2 apartamente, teren aferent curtii = 480,00 mp”;

- la pozitia nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.568,36”;

- la pozitia nr. 104, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.”;


- la pozitia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cotete si grajduri la bloc”;

- la pozitia nr. 104, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988”;

- la pozitia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.318,25”;

- la pozitia nr. 105, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.”;

- la pozitia nr. 105, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988”;

- la pozitia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.299,40”;

- la pozitia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Generală Stănesti”

- la pozitia nr. 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: „132.441,90”;

- la pozitia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local vechi, suprafată = 150 mp, fundatie beton, pereti paiantă, acoperis lemn, învelitoare tiglă”;

- la pozitia nr. 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.788,96”;

- la pozitia nr. 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: „209.420,18”;

- la pozitia nr. 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: „249.302,40”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local nou, suprafată = 210 mp, fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis lemn, învelitoare tablă”;

- la pozitia nr. 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: „146.868,00”;

- la pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 4.701,68 mp”;

- la pozitia nr. 113, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.550,00”;

- la pozitia nr. 114, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.”;

- la pozitia nr. 114, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Generală Valea Arinilor”;

- la pozitia nr. 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.164,80”;

- la pozitia nr. 115, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.”;

- la pozitia nr. 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.164,80”;

- la pozitia nr. 116, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.”;

- la pozitia nr. 116, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Generală Valea Arinilor”;

- la pozitia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local nou, suprafată = 628 mp, fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis lemn, învelitoare tablă”;

- la pozitia nr. 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: „249.302,40”;

- la pozitia nr. 117, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.”;

- la pozitia nr. 117, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.164,80”;

- la pozitia nr. 119, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.4.”;

- la pozitia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1400 ml, rezervor situat la punctul Apostol cu dimensiunea 5 x 2 ml, diametrul = 2,5 ml”;

- la pozitia nr. 119, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988”;

- la pozitia nr. 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.005,04”;

- la pozitia nr. 120, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.4.”;

- la pozitia nr. 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.140,00”;

b) se abrogă pozitiile nr. 96, 99, 101, 102, 106, 107, 118 si 124-126;

c) după pozitia nr. 126 se introduc douăzeci de noi pozitii, pozitiile nr. 127-146, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Seacă”, după pozitia nr. 122 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 123-128, conform anexei nr. 3.

Art. II. - În anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni” la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 si 485 bis din 5 iunie 2001, după pozitia nr. 81 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 82-85, conform anexei nr. 4.

Art. III. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.616.

 


ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cleja

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

„148.

1.6.3.

Teren stadion

11.683 mp

2007

446,83

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

149.

1.6.3.

Teren statie gaz

650 mp

2006

18.500,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

150.

1.6.3.

Teren statie epurare

20.000 mp

2007

600.000,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

151.

1.6.3.

Teren statie Racnea alimentare cu apă

5.500 mp

2007

16.500,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

152.

1.6.3.

Teren baltă Cipches

49.912 mp

2005

1.509.120,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

153.

1.5.12.

Remiză PSI Somusca

24 mp

2007

720,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

154.

1.6.3.

Teren remiză PSI

32 mp

2007

960,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

155.

1.6.3.

Teren scoală Buda

767 mp

2007

23.010,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

156.

1.6.3.

Teren scoală Buda

6.537 mp

2007

196.110,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

157.

1.6.3.

Teren scoală Buda

1.193 mp

2007

3.579,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

158.

1.6.2.

Monument Cleja

1 buc.

2005

100.000,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

159.

1.9.3.

Retea gaze naturale

10,95 km

2006

536.142,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

160.

1.6.3.

Teren monument

108 mp

2005

3.240,00

Domeniul public al comunei Cleja, potrivit H.C.L. nr. 17/2008”

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgiresti

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

„127.

1.6.3.

Teren de sport satul Sesuri

Suprafata 5.245 mp. Învecinat cu drum sătesc, Bărbulisteanu Ana, Mireanu Gheorghe, curtea scolii, Apostolescu Virgil

2002

545,22

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

128.

1.6.3.

Târg comunal

Suprafata 10.000 mp.

Învecinat cu Tazlăul Sărat, drum sătesc

2002

940,50

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

129.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 671,49 mp

Vecinătăti:

N - Rest proprietate

E - Huian Gheorghe

S - Gabor C.

V - Rest proprietate

2003

1.875,70

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

130.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 416 mp

Vecinătăti:

N - Rest proprietate

E - Huian T.

S - Rest proprietate

V - Gabor C.

2003

1.162,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

131.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 416 mp

Vecinătăti:

N - Rest proprietate

E - Apetrei M.

S - Rest proprietate

V - Huian C. Gh.

2003

1.162,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

132.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 2.820,31 mp

Vecinătăti:

N - Rest proprietate

E - Andrioeie I. si drum exploatare

V - Rest proprietate si Huian T.

2003

7.878,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

133.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 560,52 mp

Vecinătăti:

N - Domeniul public local

E - Nistor Saveta

S - Domeniul public local

V - Bogdan Ana I.

2003

1.565,70

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

134.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 469,51 mp

Vecinătăti:

N - Domeniul public local

E - Ghînea N.

S - Domeniul public local

V - Abargoanitei A.

2003

1.387,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

135.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 3.781,03 mp

Vecinătăti:

N - Cernat Marghioala

E - Abargoanitei A.

S - Drum comunal

V - Zaharia V.

2003

10.561,50

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

136.

1.6.3.

Teren arabil

Suprafata 497,12 mp

Vecinătăti:

N - Mereacre P.

E - Bogban A. I.

S - Domeniul public local

V - Cernat Luciean

2003

1.388,60

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

137.

1.6.3.

Terenscoală Măgireti

Suprafata = 3.716,70 mp

1965

21.800,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

138.

1.6.3.

Terenscoală Măgireti

Suprafata = 2.475,93 mp

1905

14.500,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

139.

1.6.3.

Teren Scoală Valea Arinilor

Suprafata = 264,46 mp

1961

1.550,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

140.

1.6.3.

Teren Grădinită Valea Arinilor

Suprafata = 1.869,49 mp

1911

10.950,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

141.

1.6.3.

Teren Scoală Stănesti

Suprafata = 1.556,15 mp

1930

10.400,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

142.

1.6.3.

Teren Scoală Prăjesti

Suprafata = 1.841,91 mp

1977

10.800,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

143.

1.6.3.

Teren sediu Primărie

Suprafata = 1.235,17 mp

1928

8.400,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

144.

1.8.4.

Retea alimentare cu apă Măgiresti, Prăjesti, Stănisesti, Sesuri

Lungime = 3.385 ml

2007

1.788.847,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

145.

1.8.4

Retea alimentare cu apă Valea Arinilor

Lungime = 2.685 ml

2007

1.050.378,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

146.

1.6.3.

Teren arabil 392 mp Tarla 59, parcela 153/17/1 si parcela 1532/83/1

Suprafata = 392 mp

2008

2.000,00

Domeniul public al comunei Măgiresti, potrivit H.C.L. nr. 27/2008”

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Seacă

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

„123.

1.6.3.

Teren păsune

Suprafata = 5.500 mp; vecinătăti: N si E - DS2049, S - teren proprietate primărie, V - teren proprietate privată primărie

1991

1.500

Domeniul public al comunei Valea Seacă, potrivit H.C.L. nr. 8/2008

124.

1.6.3.

Teren viran

Suprafata = 340 mp, vecinătăti: N - DC107, S - Pârâul Valea Seacă, E - Roman Gheorghe, V - Miftode Gh.Ion

1957

1.000

Domeniul public al comunei Valea Seacă, potrivit H.C.L. nr. 8/2008

125.

1.3.7.1

Drum sătesc 2049

DE-85, D.C.L-1471, L = 378 mp, l = 6 ml, suprafata = 2.268 mp

1991

2.000

Domeniul public al comunei Valea Seacă, potrivit H.C.L. nr. 8/2008

126.

1.3.7.1

D.C. :L.1471

Drum sătesc 2049-CFR, L = 670 m, l = 7 m, suprafata = 4.690 mp

1991

4.000

Domeniul public al comunei Valea Seacă, potrivit H.C.L. nr. 8/2008

127.

1.3.7.1

Drum exploatare 1477

CFR-canal colector Siret, L = 453 m, l = 5 m Suprafata = 7.265 mp

1991

9.000

Domeniul public al comunei Valea Seacă, potrivit H.C.L. nr. 8/2008

128.

1.3.7.1

Drum sătesc

L = 1 km, l = 4 m, suprafata = 3.000 m,

N - Pârvan Nechifor - Cucova,

S - Neghină Vasile – Valea Seacă,

E si V - proprietăti private

1991

30.000

Domeniul public al comunei Valea Seacă, potrivit H.C.L. nr. 8/2008”

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii sau,

după caz, al dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

„82.

1.6.3.

Teren neproductiv

Suprafată = 2.500 mp

Extravilanul satului Gioseni, comuna Gioseni, tarla 104, parcela 2043/75

Vecinătăti:

N - Cosa Adam

S - Rezervă Primărie

E - DE 2037

V - Cojan Andrei

2007

7.500,00

Domeniul public al comunei Gioseni, potrivit H.C.L. nr. 8/2008

83.

1.8.6.

Alimentare cu apă a localitătii Gioseni, comuna Gioseni, judetul Bacău

 

2007

2.062.298,76

Domeniul public al comunei Gioseni, potrivit H.C.L. nr. 3/2007

84.

1.6.3.

Teren bazin hidrografic pârâu Alexandroaia

Situat în satul Gioseni, comuna Gioseni

Lungime = 2,567 km

Lătime = 1 ml

2007

9.000,00

Domeniul public al comunei Gioseni, potrivit H.C.L. nr. 5/2007

85.

1.6.3.

Teren Baza sportivă a comunei Gioseni

Suprafata = 7.004 mp

Vecinătăti:

N - Parcul comunal

S - Strada Blăjoaiei

E - Strada Scolii

V - Parc comunal

2008

15.200,00

Domeniul public al comunei Gioseni, potrivit H.C.L. nr. 13/2008”


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea ambulantelor si autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autoritătilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti în administrarea inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al titlului IV „Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea ambulantelor si autospecialelor prevăzute în anexa nr. 1, destinate Serviciului Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare (SMURD), proprietate privată a statului, din administrarea autoritătilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti în administrarea inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Transmiterea prevăzută la art. 1 se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ambulantele si autospecialele destinate SMURD, contractate de Ministerul Sănătătii Publice si care urmează a fi livrate în anul 2009, prevăzute în anexa nr. 3, se transmit în administrarea inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti pe baza propunerilor formulate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.632.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

 

Nr. crt.

Institutia de la care se transmit ambulantele si autospecialele

Institutia la care se transmit ambulantele si autospecialele

Tip ambulante

Tip autospeciale

B 4X4

B 4X2

C

autospecială de interventie la accidente colective si calamităti

autospecială transport personal si multiple victime

1.

ASP Arad

ISU Arad

3

3

1

 

 

2.

ASP Arges

ISU Arges

3

2

 

 

 

3.

ASP Bihor

ISU Bihor

4

5

1

 

 

4.

ASP Buzău

ISU Buzău

 

1

 

 

 

5.

ASP Brasov

ISU Brasov

4

3

2

 

 

6.

ASP Cluj

ISU Cluj

2

1

1

 

1

7.

ASP Călărasi

ISU Călărasi

 

3

 

 

 

8.

ASP Constanta

ISU Constanta

2

2

1

 

 

9.

ASP Dâmbovita

ISU Dâmbovita

1

1

 

 

 

10.

ASP Dolj

ISU Dolj

 

2

2

1

3

11 .

ASP Galati

ISU Galati

 

 

1

 

 

12.

ASP Hunedoara

ISU Hunedoara

2

1

 

 

 

13.

ASP Ialomita

ISU Ialomita

 

2

 

 

 

14.

ASP Iasi

ISU Iasi

3

 

1

1

3

15.

ASP Ilfov

ISU Ilfov

2

2

 

 

 

16.

ASP Mures

ISU Mures

8

1

1

 

3

17.

ASP Olt

ISU Olt

 

2

 

 

 

18.

ASP Prahova

ISU Prahova

4

4

1

 

 

19.

ASP Satu Mare

ISU Satu Mare

 

2

 

 

 

20.

ASP Sibiu

ISU Sibiu

2

5

1

 

 

21.

ASP Suceava

ISU Suceava

2

1

 

 

 

22.

ASP Timis

ISU Timis

5

3

2

 

1

23.

ASP Vâlcea

ISU Vâlcea

3

1

 

 

 

24.

ASP Bucuresti

ISU Bucuresti

10

13

5

2

5

 

 

TOTAL:

60

60

20

4

16

 

ANEXA Nr. 2

 

Autoritatea de Sănătate Publică a ..........................

Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă

Nr............ din................

al ..............................

 

Nr........... din...........

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire

Nr...............din..............

 

Încheiat astăzi,............................., la..............................

În baza art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.632/2008 privind transmiterea ambulantelor si autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autoritătilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti în administrarea inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti,

între

1. Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului ...................................................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin................................................................................................ (date de identificare), si

2. Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului............................../Municipiul Bucuresti, reprezentat/împuternicit (date de identificare ale persoanei juridice), am procedat la predarea, respectiv la primirea auto..........................................................., marca.................seria sasiu ........................., seria motor........................., an de fabricatie....................

Auto................................a fost primită prin Contract de comodat nr.......................de la Autoritatea de Sănătate Publică ......................................................de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă...............................................................................

La data prezentului proces-verbal, auto.................................................se află în folosinta Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă .......................... si se transmite în administrarea acestuia cu următoarele caracteristici tehnice comunicate pe răspunderea Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă......................................

a) auto este în stare de functionare;

b) auto...............are un rulaj de la începutul exploatării de...............km efectivi si de........................km rulati;

c) auto a/nu a suferit reparatii capitale.......................în număr de........................;

d) auto de la ultima reparatie a mai parcurs un număr de..................km efectivi si un număr de..................km echivalenti;

e) auto................................este echipat cu:

1..............................acumulatori de......................., montat la data de....................................;

2..............................anvelope si camere de aer;

3. echipamente medicale.


 

Tabel cuprinzând datele de identificare a ambulantelor/autospecialelor

 

Nr. crt.

Marca

Dimensiunea

Seria

Rulaj km efectivi

Data montării

Valoarea de inventar

Amortizarea calculată

Data punerii în functiune

Durata normală de functionare

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto .......................................... se predă echipat cu sculele si accesoriile conform Inventarului seria ................. nr. . ................. anexat la prezentul proces-verbal.

Părtile se obligă să scoată, respectiv să înregistreze în evidenta contabilă proprie bunul ce face obiectul procesului-verbal, în maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, dintre care două exemplare la unitatea predătoare si două exemplare la unitatea primitoare.

 

Autoritatea de sănătate publică judeteană/ a municipiului Bucuresti,

Inspectoratul pentru situatii de urgentă judetean/ al municipiului Bucuresti,

Conducătorul unitătii, ........................

Conducătorul unitătii, ....................

 

ANEXA Nr. 3

 

 

 

Nr. crt.

Ambulantele si autospecialele contractate

de Ministerul Sănătătii Publice, care urmează

a fi livrate în anul 2009

Tip ambulante

Tip autospeciale

B 4X4

C

TIP C pentru transport specializat si

interventie pentru nou-născuti aflati în stare critică

TIP C pentru transport pacienti cu risc major de transmitere boli

contagioase

autospecială de interventie la

accidente colective si calamităti

autospecială transport personal si multiple victime

I.

Situatia achizitionării cantitătii minime prevăzute în acordurile-cadru

150

13

4

8

3

44

II.

Situatia achizitionării cantitătii maxime prevăzute prin acordurile-cadru

160

15

6

10

4

55


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 1 octombrie 2008 si la Bucuresti la 23 octombrie 2008 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 din Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 1 octombrie 2008 si la Bucuresti la 23 octombrie 2008 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.637.

 

BANCA MONDIALĂ

Washington, D.C. 20433

S.U.A.

 

Orsalia Kalantzopoulos,

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

1 octombrie 2008

 

Excelentei sale Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

Bucuresti, România

 

Proiectul privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică (Împrumutul nr. 4.759-RO)

Amendament la Acordul de împrumut*)


*) Traducere.

 

Stimate domnule ministru,

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru Proiectul sus-rubricat din data de 28 ianuarie 2005 (Acordul) si la scrisoarea domnului Eugen Teodorovici, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor din data de 29 ianuarie 2008, prin care se solicită anumite amendamente la Acord.

Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si prin prezenta amendăm Acordul după cum urmează (modificările sunt prezentate în litere italice):

1. Sectiunea 1.02 a articolului 1 se amendează după cum urmează:

1.1. Paragraful b) se amendează după cum urmează:

„b) beneficiar înseamnă orice firmă eligibilă să primească asistentă financiară pentru stimulente de instruire conform părtii B.1 a) a Proiectului.


1.2. După paragraful q) se va introduce un nou paragraf, paragraful r), cu următorul cuprins:

„r) Închiderea minelor si atenuarea impactului social înseamnă Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social finantat de Bancă în cadrul Împrumutului cu nr. 4.509-RO din data de 13 octombrie 1999, asa cum a fost amendat.”

1.3. Paragrafele j), o), p) si q) se anulează.

Toate paragrafele de la sectiunea 1.02 a articolului 1 din Acordul vor fi renumerotate corespunzător.

2. Paragraful a) de la sectiunea 2.02 a articolului 2 se amendează după cum urmează:

„Sectiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: (i) cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care vor fi efectuate) aferente costurilor rezonabile ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor de consultantă, pregătirii si costurilor de operare aditionale necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele împrumutului; si (ii) alte cheltuieli efectuate în cadrul Proiectului, aferente: A) stimulentelor financiare în cadrul părtii B.1. a) a Proiectului; B) granturilor S.D.S.C.M.; C) granturilor S.G.M.; toate în măsura în care astfel de cheltuieli pot fi considerate eligibile pentru finantare în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord.”

3. În paragraful a) de la sectiunea 3.02. a articolului 3, referirea la partea B.1. b) se anulează.

4. Anexa nr. 1 se amendează după cum urmează:

Coloana „Procentul din cheltuieli ce va fi finantat” se va citi indicând, pentru toate sumele, o limită maximă. 4.2. Tabelul precizat în paragraful 1 al anexei nr. 1 se amendează după cum urmează:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli ce va fi finantat

(1) Bunuri

a) în cadrul părtilor A si C.1 ale Proiectului

b) în cadrul părtilor B si C.2 ale Proiectului

 

33.464

263.874

100% din cheltuiala externă, 100% din cheltuiala locală (costuri franco-uzină) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(2) Servicii de consultantă, inclusiv audit

a) în cadrul părtilor A si C.1 ale Proiectului

b) în cadrul părilor B i C.2 ale Proiectului

 

1.502.771

3.629.460

85% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

(3) Pregătire

a) în cadrul părtilor A si C.1 ale Proiectului

b) în cadrul părilor B i C.2 ale Proiectului

 

82.280

219.003

100% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

(4) Lucrări

a) în cadrul părtii A a Proiectului

b) în cadrul pării B a Proiectului

 

16.951

763 0

80%

(5) Plăti de stimulente financiare în cadrul părtii B.1 a) a Proiectului

5.844.303

80%

(6) Microcredite în cadrul părtii B.1 b) a Proiectului

0

100%

(7) Granturi S.D.S.C.M. în cadrul părtii B.2 a) a Proiectului

5.909.502

84%

(8) Granturi S.G.M. în cadrul părtii B.2 c) a Proiectului

898.759

84%

(9) Costuri operationale aditionale

a) în cadrul părtii C.1 a Proiectului

b) în cadrul pării C.2 a Proiectului

419.369

833.042

50%

(10) Nealocate

0

 

(11) Bunuri, servicii de consultantă (inclusiv audit), pregătire, lucrări si costuri operaionale aditionale în cadrul părtii A si părtii C.1 a Proiectului

41.102.353

80%

(12) Bunuri, servicii de consultantă, pregătire, lucrări si costuri operationale aditionale în cadrul părtii B a Proiectului [cu exceptia părtii B.2 a) si B.3 c) ii)] si în cadrul părtii C.2 i) a Proiectului; plăti de stimulente financiare în cadrul părtii B.1 a) a Proiectului si granturi S.G.M. în cadrul părtii B.2 c) a Proiectului

34.572.909

84%

(13) Bunuri, servicii de consultantă, pregătire, costuri operationale aditionale în cadrul părtii B.3 c) ii) si în cadrul părtii C.2 ii) a Proiectului si granturi S.D.S.C.M. în cadrul părtii B.2 a) a Proiectului

7.737.148

81%

TOTAL:

120.000.000

 


4.3. Paragraful 2 c) al anexei nr. 1 se amendează după cum urmează:

„c) termenul «costuri operationale aditionale» înseamnă: (i) cheltuieli efectuate de U.M.P., U.M.P.-R.S.E. si F.R.D.S. pentru implementarea Proiectului, incluzând salarii ale personalului (altul decât functionarii publici) U.M.P, U.M.P.-R.S.E. si F.R.D.S., consumabile si echipamente de birou, costuri de exploatare, de întretinere si de asigurare a vehiculelor si echipamentului de birou; actualizare de software; comunicatii (incluzând telefon, internet, postă, curierat), chirie, renovare, relocare si reabilitare birouri; cheltuieli de deplasare (incluzând transportul, diurna, cazarea si alte cheltuieli referitoare la deplasare); alte servicii de functionare (de exemplu: anuntarea publică a documentelor de licitatie, traducerea si arhivare de documente ale Proiectului); si (ii) cheltuielile efectuate de A.Z.M. în cadrul părtilor B.3. c) i) si C.2. i) ale Proiectului pentru implementarea acestuia, incluzând cheltuieli de exploatare a vehiculelor, comunicatii (incluzând telefon si internet) si costuri de deplasare în tară (incluzând transport, diurnă, cazare si alte cheltuieli referitoare la deplasare); si (iii) indemnizatii pentru Consiliul director al F.R.D.S., servicii asigurate de administrator si utilităti F.R.D.S.; si (iv) costurile de deplasare în tară (incluzând transportul, diurna, cazarea si alte cheltuieli referitoare la deplasare) ale membrilor numiti în comisiile de evaluare tehnică stabilite conform «Liniilor directoare pentru achizitii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. si credite A.I.D.» din mai 2004 (Linii directoare pentru achizitii) pentru procesul de evaluare a licitatiilor în cadrul părtii B.2 b) a Proiectului.”

4.4. În paragraful 2 se va introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) termenul «pregătire» înseamnă: cheltuieli efectuate de U.M.P, U.M.P.-R.S.E. si F.R.D.S. legate de desfăsurarea activitătilor de pregătire, a vizitelor de lucru, seminariilor/atelierelor de lucru pentru implementarea Proiectului, incluzând costuri de deplasare (transport, cazare, diurnă si alte cheltuieli referitoare la deplasare) pentru cursanti, instructori si participanti la pregătire, onorariul instructorilor, chiria pentru săli si echipament de pregătire, materiale utilizate pentru pregătire, consumabilele aferente, precum si costurile aferente organizării de către A.Z.M. a seminariilor/atelierelor cu factorii interesati în subcomponentele Proiectului, costurile de deplasare în tară (incluzând transportul, diurna, cazarea si alte cheltuieli referitoare la deplasare) pentru participantii la seminarii/ateliere, precum si costurile materialelor pentru seminarii/ateliere.”

4.5. Litera c) a paragrafului 3 se anulează.

4.6. n paragraful 3, litera d) va deveni litera c) si referirea la „Categoria (4) b)” se va amenda si se va citi „Categoria (12)”.

4.7. Î n paragraful 3, litera e) va deveni litera d) si referirea la „Categoria (8)” se va amenda si se va citi „Categoria (12)”.

4.8. Paragraful 4 se amendează după cum urmează:

„Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru: a) cheltuieli de pregătire; b) cheltuieli în cadrul contractelor de bunuri care costă mai putin de 500.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract; c) cheltuieli în cadrul contractelor de lucrări care costă mai putin de 2.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract; d) cheltuieli în cadrul contractelor de servicii ale consultantilor individuali, care costă mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract; e) cheltuieli în cadrul contractelor de servicii ale firmelor de consultantă care costă mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract; f) plăti pentru costuri operationale aditionale; g) plăti de stimulente; h) granturi S.D.S.C.M.; si i) granturi S.G.M., toate în termenii si în conditiile pe care Banca le va preciza prin nota împrumutatului.”

5. Anexa nr. 2 se amendează după cum urmează:

5.1. În anexa nr. 2, primul paragraf, referitor la obiectivele Proiectului, se modifică si se citeste după cum urmează: „Obiectivul Proiectului este de a întări capacitatea Guvernului de a realiza reforma sectorului minier prin:

(i) crearea capacitătii M.E.C. de a închide întreprinderile miniere nerentabile prin sprijinirea închiderii minelor complexe si a facilitătilor auxiliare într-o manieră sustenabilă din punctul de vedere al mediului; si

(ii) asigurarea de sprijin pentru comunitătile miniere si autoritătile publice locale pentru regenerarea socioeconomică a regiunilor miniere prin intermediul entitătilor centrale.”

5.2. În partea A.1 se va introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) Asigurarea de sprijin către G.C.I.M. pentru: a) închiderea si refacerea mediului pentru minele si facilitătile auxiliare din aproximativ 20 de exploatări identificate, precum si din alte exploatări care vor fi identificate; b) monitorizare si întretinere postînchidere a exploatărilor miniere închise; si c) amenajarea si administrarea unui muzeu al mineritului, proiectarea si dirigentia pentru executia lucrărilor de închidere a minelor si pentru amenajările muzeului.”

5.3. În partea B.1, litera b) se anulează. În consecintă, litera c) va deveni litera b) si se va citi după cum urmează:

„b) centre de afaceri. (i) Finantarea contractelor de management pentru administrarea celor 10 centre existente si asigurarea serviciilor de sprijinire a initiativelor către comunitătile miniere si antreprenorilor în planificarea si demararea afacerilor; (ii) Finantarea unor lucrări (incluzând proiectarea, supervizarea si executia lucrărilor) necesare pentru asigurarea functionalitătii corespunzătoare si întretinerea clădirilor pentru centrele de afaceri; si (iii) Finantarea activitătilor de supervizare a lucrărilor contractate în cadrul părtii B.2 a Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social.”

5.4. În partea B.3, litera c) se va amenda după cum urmează:

„c) dezvoltare institutională si pregătire. Sprijinirea creării capacitatii institutionale (inclusiv prin servicii de consultantă), pregătire internă si externă, servicii tehnice si echipament pentru dezvoltarea sistemului informatic de management si alte bunuri (inclusiv vehicule) pentru:

i) A.Z.M. (cu exceptia sprijinului pentru pregătirea externă a personalului A.Z.M.) si U.M.P. - R.S.E.; si ii) F.R.D.S.”

5.5. Partea C.2 se va amenda după cum urmează:

„2. Sprijinirea institutională pentru implementarea părtii B a Proiectului, constând în costuri operationale aditionale pentru: i) A.Z.M., U.M.P. - R.S.E.; si ii) F.R.D.S.”

6. În anexa nr. 4, paragraful B.1 al sectiunii II se va amenda după cum urmează:

„1. licitatia competitivă natională. Bunurile ce se estimează că vor costa mai putin de 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract si lucrările estimate că vor costa mai putin de 5.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurii de licitatie competitivă natională, conform paragrafelor 3.3 si 3.4 din Liniile directoare pentru achizitii.”

7. Anexa nr. 5 se amendează după cum urmează:

7.1 Paragraful D se anulează. În consecintă, paragraful E va deveni paragraful D si paragraful F va deveni paragraful E. 7.2. Paragraful E.5 (amendat ca D.5) se amendează după cum urmează:


„5. Primele 3 contracte de lucrări propuse a fi atribuite pentru subproiectele aprobate în cadrul subcomponentei infrastructură municipală vor fi transmise Băncii pentru analiză prealabilă si aprobare.”

8. În anexa nr. 6, paragraful 1 a) se amendează după cum urmează:

„a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile (1) a), (2) a, (3) a), (4) a), (9) a) si (11) precizate în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, cu privire la contul special A; si categoriile (1) b), (2) b), (3) b), (4) b), (5), (7), (8), (9) b), (12) si (13) precizate în respectivul tabel, referitor la contul special B.”

Rugăm să confirmati acordul dumneavoastră la amendamentul mentionat mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei anexate a acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv de la data contrasemnării de către dumneavoastră a acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Orsalia Kalantzopoulos

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa i Asia Centrală

 

Convenit

ROMÂNIA

Eugen Teodorovici, secretar de stat,

reprezentant autorizat

Functia: p. Ministrul economiei si finantelor

Data: 23 octombrie 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Directivei privind selectarea si instalarea echipamentelor si sistemelor care vehiculează informatii clasificate în format electronic - INFOSEC 6, versiunea 2

 

În temeiul:

- art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările i completările ulterioare, precum si al art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2002;

- art. 58 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Directiva privind selectarea si instalarea echipamentelor si sistemelor care vehiculează informatii clasificate în format electronic - INFOSEC 6, versiunea 2, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ghidul pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informatiilor clasificate - DS 6, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 490/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 12 decembrie 2003, precum si Directiva INFOSEC tehnică si de implementare privind securitatea emisiei - INFOSEC 6, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 159/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 10 februarie 2006.

Art. 3. - Directiva aprobată potrivit prevederilor art. 1 stabileste un set de cerinte obligatorii aplicabile sistemelor informatice si de comunicatii nationale care procesează, stochează sau transmit informatii nationale, NATO si UE clasificate.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 358.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 17 alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie se aplică centrelor de date utilizate de către administratorii de arhive electronice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

(2) Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile privind acordarea, suspendarea si retragerea deciziei de autorizare a centrelor de date, emise de către Autoritatea Natională pentru Comunicatii, denumită în continuare ANC, precum si continutul, durata de valabilitate si efectele suspendării sau retragerii deciziei de autorizare.

Art. 2. - În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) centru de date - spatiu securizat, dotat cu tehnică de calcul si echipamente de comunicatii prin intermediul cărora se primesc, se stochează si se transmit date în formă electronică;

b) procedură de autorizare - metodă de evaluare sistematică, documentată, periodică si obiectivă a performantei centrului de date, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei arhivelor electronice, în scopul verificării respectării cerintelor prevăzute de legislatia în vigoare;

c) decizie de autorizare - document emis de ANC care atestă că un centru de date îndeplineste toate conditiile cerute de legislatia în vigoare în vederea desfăsurării operaiunilor de arhivare electronică;

d) backup - activitatea de copiere a unor fisiere sau baze de date în vederea conservării si recuperării acestora în cazul unei avarii sau al altui eveniment neprevăzut;

e) UPS (Uninterruptible Power Supply) - dispozitiv care permite calculatorului să functioneze pentru o perioadă scurtă de timp în cazul în care sursa principală de energie este întreruptă, respectiv care asigură protectie împotriva suprasarcinilor tranzitorii;

f) firewall - dispozitiv hardware sau aplicatie software care monitorizează si filtrează permanent transmisiile de date realizate între reteaua protejată si alte retele, pe baza unui set de reguli si criterii;

g) router- dispozitiv hardware sau aplicatie software care conectează două sau mai multe retele de calculatoare;

h) upgrade - proces de îmbunătătire a unui echipament tehnic sau a unei aplicatii software;

i) redundantă - introducere de dispozitive suplimentare fată de cel de bază, care să asigure functionarea unui sistem în cazul în care unul dintre dispozitivele cu aceeasi functie a iesit întâmplător din uz.

Art. 3. - Centrele de date utilizate de către administratorii de arhive electronice trebuie să dispună de dotările tehnice si să aplice politicile si procedurile de management si de securitate necesare pentru a îndeplini conditiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 135/2007.

Art. 4. - (1) Persoana fizică sau juridică care intentionează să obtină autorizarea unui centru de date în vederea desfăsurării activitătilor legate de arhivarea electronică a documentelor, denumită în continuare solicitant, va transmite ANC o cerere scrisă în acest sens. Forma si continutul acestei cereri sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de următoarele documente:

a) descrierea politicilor si procedurilor de lucru, incluzând enumerarea posturilor si functiilor personalului, precum si calificările/atestările profesionale ale acestuia;

b) descrierea generală a echipamentelor utilizate în procesul de arhivare;

c) procedurile pentru asigurarea disponibilitătii serviciului;

d) politica generală de securitate, politicile privind utilizatorii, parolele si accesul la sisteme.

(3) Cererea si documentele anexate se transmit la sediul central al ANC în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul legal, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(4) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANC, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANC printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(5) În cazul în care documentatia nu îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta decizie, ANC va solicita completarea acesteia, în termen de 10 zile de la transmiterea solicitării de completare.

(6) În cazul în care documentatia transmisă potrivit alin. (1)-(3) este completă sau a fost completată în conformitate cu prevederile alin. (5), ANC demarează procedura de autorizare a centrului de date.

Art. 5. - (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor în vederea autorizării se face de către personalul ANC cu atributii în acest sens, în cadrul procedurii de autorizare.

(2) Pe perioada desfăsurării procedurii de autorizare, ANC poate solicita orice documente referitoare la activitatea centrului de date care are legătură cu activitatea de arhivare electronică si poate efectua actiuni de control pentru a verifica conformitatea dintre informatiile declarate în cursul procedurii de autorizare si realitate.

Art. 6. - În vederea autorizării, centrul de date trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 135/2007, obiectivele principale urmărite de ANC în cursul procedurii de autorizare pentru verificarea îndeplinirii acestor conditii fiind următoarele:

a) asigurarea securitătii si integritătii datelor, la nivel de securitate fizică si acces prin mijloace informatice;

b) disponibilitatea serviciului de arhivare electronică si backup-ul informatiilor stocate.

Art. 7. - În cursul procedurii de autorizare, ANC va verifica îndeplinirea de către centrul de date, în mod cumulativ, a conditiilor prevăzute la art. 8-12.

Art. 8. - Spatiul în care functionează centrul de date trebuie să fie amenajat astfel încât să fie posibilă respectarea cerintelor de securitate specifice si să asigure functionarea echipamentelor la parametrii optimi prevăzuti de producătorii acestora. În acest sens, se va asigura:

a) instalarea unor sisteme de climatizare care să asigure valorile optime de temperatură si umiditate în vederea functionării echipamentelor în conditii de sigurantă;

b) utilizarea de materiale ignifuge si instalarea unor sisteme de prevenire si stingere a incendiilor, concepute special pentru evitarea deteriorării echipamentelor;

c) dimensionarea corespunzătoare a retelei electrice, în functie de consumurile echipamentelor folosite;


d) garantarea sigurantei la defectiunile previzibile ale sistemelor de utilităti (apă, gaze etc.) care deservesc spatiul care găzduieste centrul de date.

Art. 9. - Asigurarea redundantei si realizarea backup-ului trebuie să fie implementate prin următoarele măsuri:

a) utilizarea de dispozitive UPS si/sau generatoare electrice, care să asigure functionarea neîntreruptă a echipamentelor în cazul opririi alimentării cu curent electric de la reteaua principală; timpul de asigurare a alimentării din sursa de urgentă va fi calculat în functie de timpii estimati pentru remedierea posibilelor avarii care ar surveni la reteaua electrică principală;

b) duplicarea tuturor elementelor retelei electrice si asigurarea posibilitătii comutării automate de pe reteaua principală pe reteaua de rezervă;

c) utilizarea procedurilor de lucru care să asigure efectuarea de backup periodic al tuturor informatiilor păstrate în centrul de date si stocarea acestora în alt spatiu, diferit de spatiul principal al centrului de date, cu asigurarea acelorasi conditii de securitate ca si cele ale spatiului principal, aflate la o distantă fată de spatiul principal care să corespundă normelor europene în domeniu;

d) asigurarea unor proceduri de mentenantă pentru echipamente si pentru infrastructură, respectând recomandările producătorilor echipamentelor respective, astfel încât să se minimizeze riscul aparitiei de probleme tehnice;

e) în cazul echipamentelor critice (a căror funcţionare permanentă este esentială în asigurarea continuitătii functionării centrului de date) se vor asigura echipamente de rezervă, care vor fi folosite pe perioada efectuării operatiunilor de mentenantă ce implică oprirea sau deconectarea respectivului echipament si pe perioada în care echipamentul principal este afectat de defectiuni tehnice.

Art. 10. - Centrul de date trebuie să aibă o structură scalabilă, atât în ceea ce priveste echipamentele informatice utilizate, cât si infrastructura, cu scopul de a păstra performantele sistemului la un nivel constant în cazul aparitiei de conditii noi (mărirea capacitătii centrului de date, facilităti noi etc).

Art. 11. - (1) Centrul de date trebuie să asigure securitatea si integritatea informatiilor stocate atât în ceea ce priveste accesul fizic la echipamentele utilizate, cât si accesul prin mijloace electronice la documentele arhivate.

(2) Securitatea fizică presupune luarea următoarelor măsuri:

a) acces controlat la echipamentele centrului de date utilizate pentru arhivarea electronică a documentelor, cu precizarea mai multor niveluri de drepturi de acces ale personalului care operează sistemele;

b) utilizarea echipamentelor speciale de evitare si detectie a intruziunilor fizice.

(3) Pentru asigurarea securitătii accesului prin mijloace electronice la documentele arhivate, trebuie utilizate următoarele măsuri tehnice:

a) sisteme de detectie a intruziunilor (Intrusion Detection System - IDS);

b) firewall (software si/sau hardware), routere pentru filtrarea traficului;

c) sisteme antivirus;

d) securizarea proceselor de autentificare si de autorizare a accesului la date;

e) jurnalizarea automată a actiunilor efectuate în sistem.

Art. 12. - Operarea centrului de date trebuie realizată respectându-se strategii, politici si proceduri bine determinate în ceea ce priveste managementul, controlul si securitatea sistemelor. În realizarea acestor politici si proceduri se vor respecta următoarele cerinte minimale:

a) jurnalizarea cronologică a actiunilor efectuate în sistem (accesul fizic la echipamente, comutări de pe un sistem pe altul, procese de mentenantă, actiuni ale operatorului etc);

b) evaluarea la intervale regulate a infrastructurii centrului de date, a sistemului de securitate si a echipamentelor informatice folosite, inclusiv a sistemelor de backup;

c) folosirea unui sistem de management al calitătii;

d) evaluarea efectelor extinderilor si upgrade-urilor;

e) realizarea auditului regulat al planului de securitate;

f) evaluarea si perfectionarea periodică a personalului;

g) implementarea unor politici de resurse umane care să asigure operarea centrului de date de către personal specializat care să dispună de certificări în domeniu.

Art. 13. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea documentatiei în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) sau a completărilor solicitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5), ANC emite decizia de autorizare a centrului de date sau decizia de respingere a cererii de autorizare, motivată în mod corespunzător.

(2) Forma si continutul deciziei de autorizare a centrului de date sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 14. - (1) Decizia de autorizare este valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii acesteia.

(2) Autorizarea poate fi reînnoită, procedura de reautorizare fiind identică cu cea de autorizare.

(3) Pe durata valabilitătii deciziei de autorizare, ANC are dreptul de a efectua actiuni de control periodice, pentru verificarea mentinerii conditiilor de functionare a centrului de date.

Art. 15. - (1) Constatarea de către personalul de control de specialitate din cadrul ANC a neîndeplinirii conditiilor minime de functionare a centrului de date atrage suspendarea deciziei de autorizare pe o perioadă de 30 de zile. În această perioadă, centrul de date nu poate primi spre stocare documente în formă electronică.

(2) Dacă deficientele survenite în functionarea centrului de date nu sunt remediate în intervalul de timp prevăzut la alin. (1), ANC va retrage autorizarea, prin decizie a presedintelui.

(3) În cazul expirării duratei de valabilitate a deciziei de autorizare, precum si în cazul retragerii autorizării de către ANC în conditiile alin. (2), centrul de date nu mai poate furniza servicii legate de arhivarea electronică în sensul Legii nr. 135/2007.

(4) În cazul intentiei de încetare a activitătii centrului de date autorizat în conditiile prezentei decizii, ANC va fi informată, cu cel putin 30 de zile în avans, despre această intentie si despre existenta si natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activitătii. ANC va retrage autorizarea la data încetării activitătii centrului de date.

Art. 16. - Pentru functionarea corespunzătoare a centrelor de date se recomandă aplicarea si respectarea următoarelor standarde sau a unor standarde echivalente:

a) SR ISO/CEI 17799:2006 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securitătii informatiei;

b) SR ISO/IEC 27001:2006 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitătii informatiei. Cerinte;

c) SR ISO/CEI 15408-1:2004 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informatiei. Partea 1: Introducere si model general;

d) ISO/IEC 20000-1:2005 Tehnologia informatiei - Managementul securitătii - Partea 1: Specificatii;

e) ISO/IEC 20000-2:2005 Tehnologia informatiei - Managementul securitătii - Partea a 2-a: Cod de practică;

f) TIA/EIA 942 2005 Standard privind infrastructura de telecomunicatii a Centrului de date;

g) SR EN 50173-5 2008 Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare. Partea a 5-a: Centre de date;

h) SR EN 50173-1 2008 Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerinte generale.

Art. 17. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 18. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.


(2) Prezenta decizie a fost adoptată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.131.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru începerea procedurii de autorizare

 

Către: AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

Stimate Domnule Presedinte,

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, precum si ale Deciziei nr. 1.131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, vă solicităm să dispuneti începerea procedurii de autorizare a centrului de date apartinând ............................................................................................................................... (numele si prenumele/denumirea solicitantului), având domiciliul/sediul în..................................................................................................... (adresa completă, inclusiv telefon si fax), înregistrată în Registrul Comertului al Municipiului ...................................., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală.............................................., reprezentată legal prin....................................................................... (numele si prenumele), domiciliat (ă) în............................................................................................................................................. (adresa completă, inclusiv telefon), identificat (ă) prin......................................................................................................................................... (actul de identitate: seria, numărul, codul numeric personal)

 

 

Numele si prenumele/Denumirea solicitantului

..............................................................................

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

.............................................................................................

 

Data

...........................................

 

ANEXA Nr. 2

 

DECIZIE

de autorizare a centrului de date

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 17 alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,

având în vedere dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data comunicării prezentei decizii, centrul de date apartinând

....................................................................................................................................................................... (numele si prenumele/denumirea solicitantului autorizării) este autorizat să desfăsoare operatiuni de arhivare electronică în conditiile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Art. 2. - Se certifică faptul că centrul de date îndeplineste conditiile stabilite de dispozitiile art. 17 din Legea nr. 135/2007 si prevederile art. 8-12 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date.

Art. 3. - Autorizarea se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data comunicării prezentei decizii si poate fi reînnoită pe baza procedurii prevăzute în Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.131/2008.

Art. 4. - Prezenta decizie se comunică................................................................................................(numele si prenumele/denumirea persoanei care operează centrul de date) atât pe suport de hârtie, cât si în formă electronică, semnată electronic.

 

Presedinte,

.................................

 


MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 3.399 din 17 noiembrie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013

 

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul prevederilor:

- art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013, denumit în continuare POS „Mediu”.

(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenta comunitară, precum si din cofinantarea natională pentru operatiunile derulate prin POS „Mediu” în cadrul următoarelor axe prioritare:

a) axa prioritară 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată”;

b) axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

c) axa prioritară 3 „Reducerea poluării si diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea tintelor de eficientă energetică în localitătile cele mai afectate de poluare”;

d) axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”;

e) axa prioritară 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”;

f) axa prioritară 6 „Asistenta tehnică”.

Art. 2. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS „Mediu”, axele prioritare 1-5 mentionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile specifice fiecărei axe prioritare mentionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) sunt prevăzute în anexele nr. 2-7.

Art. 3. - Pentru a fi eligibile în vederea finantării prin POS „Mediu”, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul ordin, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, să corespundă obiectivelor POS „Mediu” si să fie coerente cu obiectivele si rezultatele operatiunilor propuse.

Art. 4. - Contributia în natură, amortizarea, cheltuielile cu imobilele deja construite si cheltuielile pentru locuinte nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS „Mediu”.

Art. 5. - Obtinerea terenului nu este cheltuială eligibilă pentru axele prioritare 1, 2, 3 si 6 ale POS „Mediu”.

Art. 6. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.453/1.309/2007 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 22 noiembrie 2007, se abrogă.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian


ANEXA Nr. 1

 

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS „Mediu”, axele prioritare 1-5

 

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului si care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări de materiale rezultate, devieri de retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură.

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initială, care cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrări si actiuni de protectiea mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spatiilor verzi si reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

3. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

4. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică:

a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investitie;

b) cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii:

(i) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism;

(ii) obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare;

(iii) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie sau alte cheltuieli de aceeasi natură;

(iv) obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă;

(v) întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară;

(vi) obtinerea acordului de mediu;

(vii) obinerea avizului P.S.I.;

(viii) alte avize, acorduri si autorizatii, stabilite în conditiile legii si care au legătură cu obiectivul de investitii sau cu lucrările de interventii;

c) cheltuieli pentru proiectare si inginerie:

(i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie);

(ii) cheltuieli pentru plata verificării tehnice a proiectării;

(iii) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură);

(iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnică (pentru lucrări de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute si neterminate);

d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie, care cuprind cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentatiei de atribuire, anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenă prin postă, în legătură cu procedurile de achizitie publică;

e) cheltuieli pentru consultană:

(i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeasi natură;

(ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractelor de executie;

f) cheltuieli pentru asistentă tehnică

(i) cheltuieli pentru asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectantului);

(ii) cheltuieli pentru plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractantă, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrărilor de constructii si instalatii.

5. Cheltuieli pentru investitia de bază:

a) cheltuieli pentru constructii si instalatii, care cuprind cheltuieli aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: clădiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect;

b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie;

c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, care cuprind cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie;

d) cheltuieli pentru utilaje fără montaj si echipamente de transport, care cuprind cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesită montaj, precum si a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie;

e) cheltuieli pentru dotări, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în componenta mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări privind protectia muncii. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie;

f) cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente.

6. Cheltuieli pentru organizare de santier care cuprind cheltuieli necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj:


a) cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier:

(i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajărilor la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si foră, căi de acces - auto si căi ferate -, bransamente/racorduri la utilităti, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea;

(ii) cheltuieli de desfiintare de santier;

b) cheltuieli conexe organizării de santier, care cuprind cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenă cu politia rutieră, contractele temporare cu furnizorii de utilităti, cu unităti de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizării de santier pe durata de executie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeasi natură.

7. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Constructii pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii;

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor;

d) alte cheltuieli de aceeasi natură, stabilite în conditiile legii.

8. Cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră eligibile, în functie de natura si complexitatea lucrărilor, ca procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli: amenajarea terenului, amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initială, asigurarea utilitătilor necesare obiectivului, proiectare si asistentă tehnică, investitia de bază. Valoarea acestor cheltuieli este:

a) în procent de maximum 10%, în cazul obiectivelor de invesitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la constructii si instalatii existente;

b) în procent de maximum 20%, în cazul lucrărilor de interventii de natura consolidărilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamităti naturale.

Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei în cadrul proiectului, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

9. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

a) cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli necesare instruirii/scolarizării personalului în vederea utilizării corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor;

b) cheltuieli pentru probe tehnologice si teste care cuprind cheltuieli aferente executiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologărilor, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură.

10. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor oficiale si a altor documente-suport, cu exceptia celor de la pct. 4 care trebuie, în mod obligatoriu, să însotească cererea de finantare a proiectului

11. Cheltuieli pentru informare si publicitate:

(i) cheltuieli pentru informarea si publicitatea aferente proiectului;

(ii) cheltuieli pentru campaniile de constientizare a publicului.

12. Cheltuieli aferente achizitiei serviciilor de audit independent pentru proiect

13. Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare functionării unitătilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 euro, în functie de complexitatea proiectului, cu respectarea prevederilor art. 3 din ordin.

Lista bunurilor necesare unitătilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului se va anexa la contractul de finantare.

14. Cheltuieli cu leasingul, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 si 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITIILE SPECIFICE SI CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată”

 

1. Categoriile de cheltuieli mentionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităti:

a) lucrări pentru constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea statiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de apă si a surselor de apă;

b) lucrări pentru constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea aductiunilor, retelei de alimentare si distributie a apei potabile, a statiilor de pompare si repompare a apei, inclusiv a bransamentelor amplasate în domeniul public;

c) lucrări pentru constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea retelelor de canalizare a apei uzate, statiilor de pompare, inclusiv a racordurilor amplasate în domeniul public;

d) lucrări pentru constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea statiilor de epurare a apei uzate;

e) lucrări pentru constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitătilor de tratare si depozitare temporară a nămolului din statiile de epurare a apei uzate;

f) lucrări pentru constructia/reconstructia clădirilor conexe;

g) lucrări de demolare si lucrări aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investitii în infrastructura de apă, cu conditia să fie necesare ca rezultat imediat al lucrărilor de excavare a drumului;

h) lucrări de executie, reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv măsuri de contorizare a consumului de apă în reteaua publică, cercetarea


si evaluarea calitătii si cantitătii apelor de suprafată si subterane, inclusiv achizitia echipamentelor de laborator, a echipamentelor de detectare a pierderilor, precum si a echipamentelor de întretinere a sistemelor sau alte cheltuieli de aceeasi natură.

2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operatiunii si potrivit prevederilor contractului de finantare, sunt următoarele:

2.1. cheltuieli de asistentă tehnică pentru îmbunătătirea capacitătii institutionale a beneficiarilor;

2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operatiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investitiei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operaiunile derulate prin POS „Mediu”, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONDITIILE SPECIFICE SI CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”

 

1. Categoriile de cheltuieli mentionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării: 1.1. activitătilor specifice gestionării deseurilor municipale:

a) lucrări pentru constructia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale, precum: facilităti de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, statii de transfer, tratare si eliminare a deseurilor, după caz;

b) lucrări pentru constructia de depozite noi sau extinderea, reabilitarea ori modernizarea de depozite existente, inclusiv sisteme de colectare a levigatului, măsuri de hidroizolatie si sisteme de extractie a biogazului, construirea clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare, precum si alte lucrări de aceeasi natură;

c) lucrări pentru reabilitarea, închiderea depozitelor de deseuri vechi si încadrarea în mediul natural a depozitelor vechi de deseuri, inclusiv a sistemelor de colectare si tratare a levigatului, a sistemelor de extractie a biogazului, precum si alte lucrări de aceeasi natură;

d) achizitia si/sau instalarea echipamentelor si facilitătilor pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deseurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, statii de transfer, tratare si eliminare a deseurilor);

e) achizitia si/sau instalarea echipamentelor si facilitătilor pentru dotarea si functionarea depozitelor de deseuri municipale;

f) achizitia si instalarea echipamentelor de monitorizare si de laborator.

1.2. activitătilor privind achizitia si/sau instalarea echipamentelor pentru facilitătile de management al deseurilor municipale periculoase (deseuri medicale, deseuri electrice si electronice, alte tipuri de deseuri municipale periculoase) si al altor tipuri specifice de deseuri municipale (deseuri rezultate în urma constructiilor si demolărilor sau alte deeuri de aceeasi natură), inclusiv unităti tehnologice adecvate, cu conditia ca acestea să facă parte din sistemul de management integrat al deseurilor.

2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operatiunii si potrivit prevederilor contractului de finantare, sunt următoarele:

2.1. cheltuieli de asistentă tehnică pentru îmbunătătirea capacitătii institutionale a beneficiarilor;

2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operatiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investitiei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operaiunile derulate prin POS „Mediu”, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 4

 

CONDITIILE SPECIFICE SI CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 3 „Reducerea poluării si diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea tintelor de eficientă energetică în localitătile cele mai afectate de poluare”

 

Categoriile de cheltuieli mentionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării activitătilor privind retehnologizarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea centralelor termoenergetice si a sistemelor de încălzire urbană aferente acestora, în vederea reducerii poluării si cresterii eficientei energetice, cum ar fi:

a) constructiile si instalatiile, echipamentele si utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de poluanti în atmosferă si cresterea eficientei energetice;

b) lucrările pentru executia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor si a procesului de ardere aferent centralelor termoenergetice, echipamentele de laborator, sistemele pentru colectarea si transmiterea datelor privind emisiile de poluanti de la instalatiile mari de ardere;

c) lucrările pentru constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitătilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor solide provenite din procesul de ardere;

d) lucrările pentru închiderea depozitelor de zgură si cenusă neconforme;

e) lucrările pentru constructia, reabilitarea, extinderea retelelor de transport si distributie a apei calde si a agentului termic, a punctelor termice, precum si a altor constructii aferente sistemelor de încălzire urbană;

f) echipamentele de detectare a pierderilor;

g) lucrările pentru contorizarea apei calde si a agentului termic în reteaua publică de termoficare.

Activitătile prevăzute la lit. b), c), d), e), f) si g) sunt eligibile numai dacă sunt realizate în completarea activitătilor de la lit. a).


 

ANEXA Nr. 5

 

CONDITIILE SPECIFICE SI CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”

 

1. Categoriile de cheltuieli mentionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităti:

a) constructia observatoarelor, centrelor de vizitare si informare în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000, a panourilor, punctelor de informare, a podetelor, puntilor suspendate, tunelurilor, adăposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor sau alte cheltuieli de aceeasi natură;

b) achizitia si instalarea echipamentului specializat si a dotărilor necesare pentru obiectivele de infrastructură detaliate la lit. a) în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

c) achizitia de echipamente pentru monitorizarea stării de conservare favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună si floră sălbatică de interes comunitar/national;

d) achizitia, întretinerea si functionarea laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate exclusiv activitătii de monitorizare în cadrul ariei protejate si de achizitie a instrumentarului necesar studierii parametrilor fizico-chimici ai ecosistemului.

2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operatiunii si potrivit prevederilor contractului de finantare, sunt următoarele:

2.1. cheltuielile pentru obtinerea terenului, care cuprind cheltuieli pentru achizitia de teren fără constructii cu valoare ridicată din punctul de vedere al biodiversitătii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si dacă respectă următoarele conditii:

a) achizitia terenului este posibilă numai în numele sau de către autoritătile publice, iar terenul se trece în domeniul public al statului sau al autoritătii locale, după caz;

b) achizitia terenului este strâns legată de realizarea obiectivelor proiectului;

c) achizitia terenului este singura modalitate eficientă de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/national pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

d) terenul achizitionat este utilizat numai în scopul de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/national pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

e) terenul achizitionat este parte integrantă dintr-o arie naturală protejată;

f) solicitantul trebuie să aducă dovezi că terenul achizitionat a fost în proprietate privată pe o durată de cel putin 3 ani înainte de achizitie. Achizitia unui teren care a fost proprietate publică în ultimii 3 ani si apoi transferat în proprietate privată nu este eligibilă;

2.2. cheltuieli pentru implementarea măsurilor de reducere a riscurilor în ariile naturale protejate;

2.3. cheltuieli pentru reconstructia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar/national ori mentinerea acestora într-o stare favorabilă;

2.4. cheltuieli pentru realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor;

2.5. cheltuieli privind implementarea măsurilor specifice de conservare a habitatelor si speciilor;

2.6. cheltuieli de asistentă tehnică si instruire pentru proiectele de biodiversitate si protectia naturii:

a) cheltuieli pentru pregătirea si revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor stiintifice, a inventarelor, cartografiere;

c) cheltuieli pentru pregătirea planurilor de monitorizare si a documentatiei-suport aferente acestora pentru habitatele si speciile de interes comunitar/national (inclusiv păsările migratoare) din ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

d) cheltuieli pentru întărirea capacitătii institutionale a administratorilor si a custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv ai siturilor Natura 2000;

e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000;

f) cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul de protectie a naturii;

2.7. cheltuieli generale de administratie aferente desfăsurării activitătii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru apă si canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică si/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet si postă;

f) cheltuieli cu închirierea de spatii;

g) cheltuieli pentru întretinerea spatiilor.

Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) în limita a maximum 0,2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane euro;

b) în limita a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă cuprinsă între echivalentul în lei a 5-25 milioane euro;

c) în limita a maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro;

d) în limita a maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 1 milion de euro.

Metoda de calcul folosită pentru calculul pro ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administratie se va stabili de către autoritatea de management si se va atasa în anexa la contractul de finantare;

2.8. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operatiunii sunt eligibile, în functie de complexitatea proiectului, pe baza documentelor justificative, precum: fise de post, fise de pontaj.


 

ANEXA Nr. 6

 

CONDITIILE SPECIFICE SI CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”

 

1. Categoriile de cheltuieli mentionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităti:

1.1. lucrări de prevenire a inundatiilor si de reducere a consecintelor distructive ale inundatiilor, precum:

a) lucrări de amenajări/regularizări de albii, poldere, diguri sau alte cheltuieli de aceeasi natură;

b) lucrări pentru mărirea gradului de sigurantă a barajelor si alte lucrări pentru întretinerea si siguranta în exploatare;

c) lucrări de reabilitare a sistemului de comunicatii radio (voce-date), sisteme de alarmare în aval de baraje;

1.2. lucrări specifice de infrastructură pentru reducerea eroziunii costiere a Mării Negre.

2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operatiunii si potrivit prevederilor contractului de finantare, sunt următoarele:

2.1. cheltuielile pentru obtinerea terenului, conform obiectivelor de investitii si lucrărilor de interventii, care cuprind cheltuieli pentru achizitia de teren fără constructii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare.

2.2. Cheltuielile pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1, inclusiv cheltuielile pentru strămutări de localităti, sunt eligibile pentru realizarea obiectivelor de investitii si a lucrărilor de interventii.

2.3. cheltuielile de asistentă tehnică pentru proiectele de prevenire a inundatiilor, conform obiectivelor operatiunii si potrivit prevederilor contractului de finantare, sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru elaborarea planurilor, măsurilor si hărtilor de prevenire a riscului inundatiilor;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de audibilitate.

 

ANEXA Nr. 7

 

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 „Asistenta tehnică”

 

1. Cheltuieli de personal:

1.1. cheltuielile aferente salariilor se decontează conform contractului de muncă sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă, aferent atributiilor specifice gestionării POS „Mediu” ori activitătilor adiacente gestionării acestuia, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare, si cuprind:

a) salarii, inclusiv contributiile salariale aferente, suportate de către angajat si angajator, pentru personalul încadrat în structura autoritătii de management si a organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială ori întreagă de lucru, având atributii în procesul de gestionare a POS „Mediu”;

b) salarii, inclusiv contributiile salariale aferente, suportate de către angajat si angajator, ale personalului încadrat în structura autoritătii de management si a organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială ori întreagă de lucru, pentru activitătile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit;

c) plata orelor suplimentare acordate personalului, având atributii în procesul de gestionare a POS „Mediu”, încadrat în structura autoritătii de management si a organismelor intermediare. Plata orelor suplimentare este eligibilă dacă acestea sunt efectuate în scopul implementării proiectului, în baza contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială ori întreagă de lucru, pe baza foilor de prezentă;

1.2. cheltuieli cu ocazia deplasărilor efectuate în tară si în străinătate de personalul autoritătii de management si al organismelor intermediare în îndeplinirea atributiilor ce le revin în gestionarea POS „Mediu”: indemnizatii de delegare (diurnă), cheltuieli de transport al persoanelor, cazare;

1.3. cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminarii si alte actiuni similare.

2. Cheltuieli pentru prestarea de servicii:

2.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferinte, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare si de selectie a proiectelor, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru;

2.2. cheltuieli pentru instruirea si perfectionarea personalului autoritătii de management si organismelor intermediare, precum si a beneficiarilor proiectelor finantate prin POS „Mediu”.

Cheltuielile prevăzute la pct. 2.1 si, respectiv, 2.2 includ cheltuielile cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor sau invitatilor, indiferent de cetătenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiectie, asigurarea traducerii simultane si a echipamentelor aferente, tipărirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/sau a cazării participantilor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum si orice alte cheltuieli necesare desfăsurării actiunilor respective;

2.3. cheltuieli pentru elaborarea de strategii si documente pentru identificarea si justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte, ghiduri, metodologii, studii specifice necesare autoritătii de management pentru monitorizarea si implementarea POS „Mediu”;

2.4. cheltuieli pentru consultantă si expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală, juridică si din orice alt domeniu, necesare gestionării POS „Mediu”;

2.5. cheltuieli privind achizitia serviciilor de audit;

2.6. cheltuieli de informare si publicitate aferente POS „Mediu”, cum ar fi: cheltuieli pentru productia de spoturi radio si TV, difuzarea spoturilor publicitare radio si TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, producerea, multiplicarea si distributia de materiale promotionale, campanii de promovare, organizare de sesiuni de instruire si informare pentru reprezentanti ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, precum si orice alte cheltuieli pentru informarea si publicitatea POS „Mediu”;

2.7. cheltuieli pentru evaluarea POS „Mediu” si a planului de comunicare;

2.8. cheltuieli efectuate pentru traduceri si interpretariat;

2.9. cheltuieli efectuate pentru servicii informatice si de comunicatii, întretinere si reparare de echipamente informatice de comunicatii si periferice de calcul, întretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice;

2.10. cheltuieli pentru recrutarea si selectia personalului angajat în structura autoritătii de management si a organismelor intermediare;

2.11. cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea si distributia de materiale;

2.12. cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier, echipamente si instalatii, efectuate în cadrul proiectului;

2.13. cheltuieli aferente pregătirii documentatiei de licitatie, organizării si derulării procedurilor de achizitie publică, dacă sunt efectuate în cadrul proiectului;

2.14. cheltuieli cu abonamente la publicatii si reviste relevante pentru obiectul de activitate al POS „Mediu”, achizitia de publicatii, cărti, reviste în format tipărit si/sau electronic.

3. Cheltuieli cu achizitia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile:

3.1. cheltuieli pentru achizitia de active fixe corporale, care cuprind cheltuieli pentru achizitia de aparatură birotică, mobilier, echipamente si periferice de calcul, instalatii si echipamente pentru asigurarea securitătii si/sau sigurantei sediului autoritătii de management/organismelor intermediare, precum si alte active fixe necesare bunei desfăsurări a activitătii autoritătii de management/organismelor intermediare;

3.2. cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale, care cuprind cheltuieli pentru achizitia de aplicatii informatice, licente;

3.3. cheltuieli pentru achizitia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou si a materialelor consumabile.

4. Cheltuieli generale de administratie care sunt eligibile în limita a maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului aprobat prin ordin de finantare, dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si cuprind:

a) cheltuieli pentru apă si canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică si/sau gazele naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet si postă, curierat rapid si retele de comunicatii;

f) cheltuieli cu închirierea de spatii si echipamente pentru autoritatea de management si organismele intermediare;

g) cheltuieli pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere si functionare a spatiilor destinate autoritătii de management si organismelor intermediare;

h) cheltuieli cu carburantii si lubrifiantii pentru mijloacele de transport utilizate de autoritatea de management si organismele intermediare;

i) cheltuieli pentru reparatii si întretinere a mijloacelor de transport din dotarea autoritătii de management si a organismelor intermediare;

j) cheltuieli de instalare, întretinere si reparatii ale echipamentelor, cu exceptia celor informatice si de comunicatii;

k) cheltuieli pentru închirierea, întretinerea si functionarea spatiilor de arhivare;

l) plata salariilor pentru personalul administrativ angajat de către autoritatea de management si organismele intermediare cu contract de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă sau partială de lucru, pentru deservirea spatiilor;

m) cheltuieli pentru asigurarea clădirilor, spatiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, necesare functionării autoritătii de management si organismelor intermediare, cu conditia ca acestea să nu fi fost achizitionate din fonduri nerambursabile.

5. Cheltuielile privind închirierea si/sau leasingul pentru spatii, mijloace de transport, instalatii, echipamente, mobilier, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile în cadrul proiectului.

Cheltuielile cu leasingul sunt eligibile dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 si 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare.

6. Cheltuieli cu taxele notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS „Mediu”.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăsit durata normală de functionare/durata de serviciu

 

Având în vedere prevederile pct. III.4 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, pct. 3.1 din Normativul feroviar „Vehicule de cale ferată. Revizii si reparatii planificate”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăsit durata normală de functionare/durata de serviciu, cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Mijloacele de transport feroviar si cu metroul, denumite în continuare vehicule feroviare, care au depăsit durata normală de functionare stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, precum si vehiculele feroviare care au depăsit durata de serviciu prevăzută la pct. 3.1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008 privind aprobarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Revizii si reparatii planificate” pot fi mentinute în functiune, în continuare, pe baza avizului tehnic emis de Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor pentru domeniul de transport feroviar si cu metroul, care certifică starea tehnică a vehiculelor feroviare.

(2) Pentru vehiculele feroviare a căror durată de serviciu nu este cunoscută, aceasta va fi stabilită de către comisia constituită conform normelor cuprinse în anexa nr. 1, prin asimilare cu durata de serviciu prevăzută în Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008.

Art. 3. - (1) Emiterea avizului tehnic pentru vehiculele feroviare, mentionate la art. 2, se face pe baza unui raport tehnic întocmit de către comisia constituită conform normelor mentionate la art. 1, cu ocazia evaluării stării tehnice a structurilor de rezistentă si a verificării existentei dotărilor prevăzute în Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001, precum si în alte reglementări tehnice nationale si internationale specifice (fise UIC, norme si normative tehnice feroviare, specificatii tehnice de interoperabilitate) sau în documentatia tehnică de fabricatie. În functie de rezultatele evaluării stării tehnice a structurilor de rezistentă, precum si de constatările privind existenta dotărilor, comisia mentionată mai sus propune mentinerea în functiune, în continuare, a vehiculelor feroviare, astfel:

a) pentru o perioadă stabilită conform alin. (2), cu conditia efectuării reparatiei cu ridicarea de pe osii/boghiuri scadente, conform ciclului de reparatii prevăzut în normativul anexă la Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008, a remedierii în totalitate a defectelor constatate la structurile de rezistentă si a eliminării neconformitătilor privind dotările prevăzute în Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001 si în alte reglementări tehnice nationale si internationale în vigoare. Pentru vehiculele care nu sunt cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008, ciclul de reparatii va fi cel stabilit de proiectantul/constructorul vehiculului feroviar si înscris în cartea tehnică sau în instructiunile de exploatare, întretinere si reparare;

b) prin acordarea unei noi durate normale de functionare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004, pentru vehiculele care au depăsit durata de serviciu, în conditiile mentionate la lit. a), si efectuarea modernizării în cadrul reparatiei cu ridicarea de pe osii/boghiuri.

(2) Vehiculele feroviare care au depăsit durata normală de functionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pot fi mentinute în functiune pentru perioade de timp stabilite astfel:

a) pentru o perioadă de timp egală cu cel mult diferenta dintre durata de serviciu, prevăzută pentru tipul respectiv de vehicul în Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008, si durata normală de functionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, sau cu diferenta dintre durata de serviciu si durata normală de functionare rămasă;

b) pentru o perioadă de timp stabilită de către comisia constituită conform normelor cuprinse în anexa nr. 1, în cazul vehiculelor feroviare speciale, în functie de starea tehnică si de gradul de utilizare ale vehiculului feroviar respectiv.

(3) Pentru vehiculele feroviare a căror valoare de intrare nu a fost recuperată integral pe calea amortizării, până la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de functionare rămase, calculate în conformitate cu prevederile pct. III.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 de către detinătorul vehiculului feroviar, vor fi comunicate la AFER odată cu cererea de solicitare a prelungirii duratei normale de functionare.

(4) Pentru vehiculele feroviare care la data evaluării au durata normală de functionare expirată, dar care nu au depăsit durata de serviciu, durata de mentinere în functiune va fi stabilită de către comisia constituită conform normelor cuprinse în anexa nr. 1, în functie da starea tehnică, gradul de utilizare si conditiile de exploatare ale vehiculului feroviar respectiv, fără a depăsi însă durata de serviciu.

(5) Din categoria vehiculelor feroviare speciale, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), fac parte:

a) vagoanele din compunerea trenurilor speciale (trenuri guvernamentale, de comandament, de protocol);

b) vagoanele din compunerea trenurilor de epocă, puse în circulatie în scop turistic;


c) vagoanele de uz administrativ (vagoane amenajate pentru protectia muncii, sanitare si altele similare acestora);

d) locomotivele de constructie specială utilizate pentru tractarea trenurilor turistice sau de agrement, inclusiv locomotivele cu abur, locomotive pentru manevră în unitătile de tractiune;

e) vehiculele feroviare utilizate la verificarea si măsurarea caracteristicilor tehnice ale infrastructurii feroviare si ale materialului rulant (vagoane-laborator, automotoare pentru diagnoza liniilor de cale ferată, drezine-pantograf);

f) alte vehicule feroviare, cu caracteristici tehnice si utilizări speciale.

(6) Evaluarea stării tehnice a vehiculelor feroviare, inclusiv cele speciale, în vederea mentinerii în functiune după depăsirea duratei normale de functionare, în continuare se face cu ridicarea vehiculului de pe osii/boghiuri, în cadrul unei reparatii planificate, la un operator economic autorizat pentru repararea vehiculelor feroviare cu ridicarea cutiei de pe osii/boghiuri. Operatorul economic autorizat trebuie să dispună de dotările necesare evaluării stării tehnice a vehiculului feroviar respectiv (vinciuri, canale de vizitare, platforme, standuri si dispozitive de verificări si încercări etc.) si documentatia tehnică de reparatie, avizată conform reglementărilor în vigoare.

(7) Pentru vehiculele feroviare a căror durată normală de functionare expiră în intervalul dintre două reparatii planificate succesive cu ridicarea de pe osii/boghiuri, stabilirea duratei de mentinere în functiune se poate face în conditiile unei evaluări cu ridicarea cutiei de pe osii/boghiuri, la un operator economic autorizat, cu intervalul de timp până la prima reparatie planificată scadentă.

Art. 4. - (1) Vehiculele feroviare care au depăsit durata de serviciu prevăzută în Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008 sau durata de serviciu stabilită de către proiectant/constructor pentru vehiculele care nu sunt cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008 vor fi modernizate în vederea solicitării acordării unei noi durate normale de functionare.

(2) Pentru vehiculele feroviare care au depăsit durata de serviciu si pentru care detinătorul a decis modernizarea, comisia care evaluează starea tehnică va stabili o nouă durată normală de functionare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004, pe care o va înscrie în raportul tehnic de evaluare a stării tehnice.

(3) Durata normală de functionare a vehiculelor feroviare care au fost modernizate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin va fi stabilită de detinătorul vehiculului feroviar în functie de intervalul de timp în care s-au amortizat cheltuielile aferente modernizării si trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, luându-se în considerare anul modernizării.

(4) Vehiculele feroviare modernizate vor fi supuse procedurilor de omologare tehnică/certificare prevăzute în actele normative în vigoare.

(5) Vehiculele feroviare ale căror aparate de rulare/boghiuri, instalatii de frână, aparate de tractiune, ciocnire si legare au fost aduse la parametrii si caracteristicile tehnice prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, cu ocazia reparatiilor anterioare, si care nu mai au în componentă dotări, echipamente si instalatii care să afecteze securitatea si integritatea oamenilor, mărfurilor si protectia mediului vor putea fi mentinute în functiune după expirarea duratei de serviciu, pentru o perioadă de timp stabilită de comisia constituită conform normelor cuprinse în anexa nr. 1, dar nu mai mult decât durata rămasă până la prima reparatie planificată cu ridicarea de pe osii/boghiuri. Mentinerea în functiune a acestor vehicule feroviare se face pe baza avizului tehnic, în conditiile în care structura de rezistentă se încadrează în prevederile normelor tehnice feroviare si ale instructiilor de reparatie în vigoare si s-au eliminat toate neconformitătile din raportul de evaluare tehnică.

Art. 5. - (1) Avizul tehnic pentru mentinerea în functiune a vehiculelor feroviare care au depăsit durata normală de functionare/durata de serviciu se acordă de către AFER potrivit normelor cuprinse în anexa nr. 1.

(2) Modelul Avizului tehnic pentru mentinerea în functiune sau pentru acordarea unei noi durate normale de functionare a unui vehicul feroviar care a depăsit durata normală de functionare/durata de serviciu este cuprins în anexa nr. 2, iar cel al Raportului tehnic de evaluare a vehiculelor feroviare în vederea mentinerii în functiune după depăsirea duratei normale de functionare sau a acordării unei noi durate normale de functionare este cuprins în anexa nr. 3.

Art. 6. - Pentru prestatiile efectuate de către AFER privind acordarea avizului tehnic si evaluarea stării tehnice, se percep tarife stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Detinătorii vehiculelor feroviare care efectuează activităti de transport feroviar si cu metroul si manevră feroviară, precum si AFER vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se pedepseste conform legislatiei în vigoare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul AFER si intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului transporturilor privind mentinerea în functiune a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depăsit durata normală de functionare, precum si orice altă dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 1.484.

 


ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăsit durata normală de functionare/durata de serviciu

 

Art. 1. - Pentru întelegerea prezentelor norme, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) aviz tehnic - document eliberat de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, care atestă că poate fi prelungită durata normală de functionare a unui vehicul feroviar în conditiile prescrise sau că se poate acorda o nouă durată normală de functionare unui vehicul feroviar, în conditiile modernizării acestuia;

b) durată normală de functionare - durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijloacelor fixe, pe calea amortizării;

NOTĂ:

Durata normală de functionare a unui mijloc fix este mai mică decât durata de serviciu a acestuia. Prin mijloc fix în sensul prezentului ordin se întelege vehicul feroviar.

c) durată de serviciu - perioada de timp proiectată, pentru care se prevede că vehiculul feroviar îndeplineste specificatiile de performantă, functionând în conditiile de mediu si la un nivel de utilizare specificate, cu sustinerea logistică recomandată;

NOTĂ:

Durata de serviciu a unui vehicul feroviar este determinată de durata de serviciu a structurii de rezistentă.

d) detinător al unui vehicul feroviar - entitate care exploatează economic, într-o manieră durabilă, un vehicul feroviar ca mijloc de transport, fie că este proprietarul vehiculului feroviar, fie că are drept de folosintă asupra lui (împuternicit);

NOTĂ:

Detinătorul este acea entitate a cărei denumire este înscrisă în registrul de înmatriculare si/sau pe vehicul.

e) modernizare - orice lucrare majoră de modificare a vehiculului feroviar sau a unei părti a vehiculului feroviar, care aduce o îmbunătătire a randamentului general al vehiculului;

NOTĂ:

Prin modernizare, parametrii si caracteristicile tehnice ale vehiculului si ale materialelor, ansamblurilor, subansamblurilor, în special ale acelora care influentează siguranta circulatiei, sănătatea oamenilor, securitatea mărfurilor si protectia mediului, vor fi aduse la nivelul cerintelor din reglementările tehnice nationale si internationale specifice în vigoare.

f) structura de rezistentă a unui vehicul feroviar - sasiul si/sau cutia vehiculului;

Art. 2. - Avizul tehnic pentru mentinerea în functiune a vehiculelor feroviare, a căror durată normală de funcionare, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, a fost depăsită, precum si pentru acordarea unei noi durate normale de functionare vehiculelor feroviare, care au depăsit durata de serviciu stabilită de Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008 privind aprobarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Revizii si reparatii planificate” sau de proiectant/constructor, pentru vehiculele care nu sunt cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008, se eliberează dacă vehiculul feroviar, pentru care s-a solicitat mentinerea în functiune sau acordarea unei noi durate normale de functionare, îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are efectuată reparatia planificată cu ridicarea de pe osii, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare (de exemplu, reparatiile tip RP, RR, RG, RK);

b) deformatiile si coroziunile elementelor din structura de rezistentă se încadrează în limitele prevăzute în instructiile de reparatii si normele tehnice feroviare în vigoare;

c) are dotările minime si îndeplineste conditiile tehnice prevăzute în Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001, precum si în reglementările tehnice nationale si/sau internationale specifice în vigoare;

d) are efectuate toate modificările constructive impuse prin reglementările tehnice nationale si/sau internationale în vigoare pentru tipul respectiv de vehicul feroviar;

e) are efectuate toate remedierile necesare înlăturării defectiunilor referitoare la fisurile, coroziunile, deformatiile constatate, precum si toate neconformitătile mentionate în raportul tehnic de evaluare a stării tehnice.

Art. 3. - (1) Verificarea din punct de vedere tehnic a respectării conditiilor prevăzute la art. 2 se efectuează, pentru fiecare vehicul feroviar, la operatorul economic autorizat care execută reparatia planificată cu ridicarea de pe osii/boghiuri, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) va fi făcută de către o comisie de evaluare tehnică, care se va întruni în termen de 15 zile de la data depunerii la AFER a cererii detinătorului, în cazul în care dosarul este complet, si care va fi formată din:

- inspectorul tehnic AFER, care va fi presedintele comisiei;

- reprezentantul detinătorului vehiculului feroviar;

- reprezentantul operatorului economic autorizat la sediul căruia se face evaluarea stării tehnice;

- alti specialisti din cadrul AFER, la solicitarea presedintelui comisiei.

(3) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport tehnic de evaluare, al cărui model este conform anexei nr. 3 la ordin.

Art. 4. - Pentru obtinerea avizului tehnic pentru mentinerea în functiune a vehiculelor feroviare care au depăsit durata normală de functionare, precum si pentru acordarea unei noi durate normale de functionare vehiculelor feroviare care au depăsit durata de serviciu, detinătorul vehiculelor feroviare trebuie să depună la AFER un dosar care să contină următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea avizului tehnic, din care să rezulte:

- denumirea persoanei juridice solicitante si datele de identificare, inclusiv numărul de înregistrare de la registrul comertului;

- denumirea, seria si numărul de identificare ale vehiculului/vehiculelor feroviar/feroviare, pentru care solicită avizul tehnic;

- durata normală de functionare si/sau durata normală de functionare rămasă, stabilită de către persoana juridică solicitantă conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004;

- durata de serviciu conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 364/2008 sau durata de serviciu stabilită de proiectant/constructor pentru vehiculele care nu sunt prevăzute în acest ordin;

- modernizările efectuate anterior sau cele ce urmează a fi efectuate vehiculului feroviar, în cadrul reparatiei planificate cu ridicarea de pe osii/boghiuri, pentru care se solicită acordarea unei noi durate normale de functionare;


b) documentele din care să rezulte următoarele date pentru fiecare vehicul feroviar nominalizat în cerere:

- anul de fabricatie si, după caz, de modernizare;

- data efectuării ultimei reparatii planificate cu ridicarea de pe osii/boghiuri (RP, RR, RG, RK, după caz) si denumirea operatorului economic executant;

- data efectuării reparatiilor accidentale datorate deformării sau distrugerii unor elemente componente din structura de rezistentă a vehiculului feroviar, cu precizarea datei la care s-au efectuat aceste reparatii, si denumirea operatorului economic reparator care a efectuat fiecare reparatie, dacă este cazul;

- modificările, îmbunătătirile sau modernizările efectuate, cu precizarea anului în care au fost realizate, dacă este cazul;

- denumirea operatorului economic reparator autorizat si data preconizată pentru prezentarea vehiculului feroviar în vederea convocării comisiei de evaluare tehnică;

- denumirea operatorului economic reparator autorizat care va pregăti vehiculul pentru evaluarea stării tehnice a structurilor de rezistentă, precum si intervalul de timp în care poate fi convocată comisia de evaluare tehnică;

c) copia documentului din care să rezulte că detine vehiculul/vehiculele feroviar/feroviare pentru care solicită avizul tehnic;

d) copia agrementului tehnic feroviar pentru vehiculul/ vehiculele feroviar/feroviare din import;

e) dovada achitării tarifului pentru eliberarea avizului tehnic.

Art. 5. - (1) Pe baza analizei documentelor din dosarul depus de solicitant si a raportului tehnic întocmit de comisia de evaluare tehnică, în termen de 15 zile de la data semnării raportului tehnic de evaluare, AFER va elibera avizul tehnic (anexa nr. 2) sau va comunica solicitantului, în scris, decizia privind neacordarea avizului tehnic, cu motivarea neacordării acestuia.

(2) Dacă în termen de 60 de zile de la primirea comunicării deciziei de neacordare a avizului tehnic solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor precizate în decizie, AFER va elibera avizul tehnic solicitat, în termen de 15 zile de la data prezentării dovezilor. În caz contrar, cererea se consideră respinsă.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme, AFER va elabora si va publica în Buletinul AFER si pe pagina web a AFER metodologia de aplicare a prezentului ordin.

Art. 7. - (1) Vehiculele feroviare pentru care s-a eliberat un aviz tehnic de mentinere în functiune sau de acordare a unei noi durate normale de functionare vor avea inscriptionate, vizibil, următoarele date:

- seria si numărul avizului tehnic emis de AFER;

- data emiterii avizului tehnic;

- data expirării avizului tehnic.

(2) Locul si modul de inscriptionare a datelor prevăzute la alin. (1) se vor stabili de către AFER, prin decizie a directorului general.

(3) Decizia prezentată la alin. (2) se publică în Buletinul AFER si pe pagina web a AFER în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 8. - În caz de pierdere sau deteriorare a avizului tehnic, AFER va elibera contra cost, la cerere, un duplicat al acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

- Model -

AVIZ TEHNIC

pentru mentinerea în functiune sau pentru acordarea unei noi durate normale de functionare a unui vehicul feroviar care a depăsit durata normală de functionare/durata de serviciu

Seria....................nr...................

 

În baza Ordinului ministrului transporturilor nr......../..........si a Raportului tehnic de evaluare nr......./.................., se atestă că vehiculul feroviar..........................................................pentru care a fost emis prezentul aviz tehnic, apartinând persoanei juridice ..................................................................., poate fi utilizat în activitatea de transport feroviar si cu metroul astfel:

a) până la data de*)..........................................................., ca urmare a mentinerii în functiune după depăsirea duratei normale de functionare, de la.....................ani la.................ani, cu respectarea următoarelor conditii:.........................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

b) până la data de*)..................................., ca urmare a acordării unei noi durate normale de functionare de...............ani, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004, cu respectarea următoarelor conditii:........................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Data eliberării........................

Director general,

..........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura)

L.S.


*) Se va completa, după caz, a) sau b).

 


ANEXA Nr. 3

 

- Model -

RAPORT TEHNIC

de evaluare a vehiculelor feroviare în vederea mentinerii în functiune după depăsirea duratei normale de functionare sau a acordării unei noi durate normale de functionare

 

Vehiculul feroviar de tipul 1)..................................................., seria2)................, nr.3)..........................., apartinând ......................................., a fost evaluat tehnic la data............................. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr........./........., la operatorul economic4).........................................................

S-au constatat următoarele:

A. Privitor la datele generale ale vehiculului feroviar

a) data fabricatiei vehiculului feroviar...................................................;

b) durata normală de functionare.........................................................;

c) durata de serviciu............................................................................

B. Privitor la starea tehnică a structurii de rezistentă a vehiculului feroviar:

a) a efectuat/nu a efectuat5), în conformitate cu instructiile de reparatii si normele tehnice în vigoare, reparatia cu ridicarea cutiei de pe osii/boghiuri tip6).................................................................................;

b) subansamblurile aflate sub incidenta ISCIR au/nu au avizul pentru respectivele subansambluri în termenul de valabilitate;

c) vehiculul feroviar prezintă următoarele deformatii si/sau coroziuni ale structurii de rezistentă7):.......................................;

d) vehiculul feroviar a suferit reparatii accidentale la structura de rezistentă, constând din................................................

C. Privitor la dotările si conditiile tehnice ale vehiculului feroviar:

a) vehiculul feroviar nu are următoarele dotări tehnice prevăzute în reglementările tehnice nationale si internationale în vigoare8):...................................................................;

b) vehiculul feroviar nu îndeplineste următoarele conditii tehnice prevăzute în Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001, precum si în reglementările tehnice nationale si internationale în vigoare:..................................................;

c) vehiculul feroviar nu are efectuate următoarele modificări constructive, prevăzute în reglementările tehnice nationale si internationale în vigoare9):...................................................................................

Având în vedere starea tehnică a vehiculului feroviar si dotările existente, comisia de evaluare tehnică propune:

1. mentinerea în functiune10) de la.......ani până la......ani, respectiv până la data de............................, cu îndeplinirea următoarelor conditii9):......................................................................................................................................................................;

2. neacordarea mentinerii în functiune până la remedierea neconformitătilor mentionate în procesul-verbal anexat prezentului raport tehnic. Termenul de remediere si reevaluare de către aceeasi comisie a stării tehnice, în vederea verificării eliminării tuturor neconformitătilor din raportul de evaluare, este data11) de....................;

3. acordarea unei noi durate normale de functionare de...............ani, respectiv până la data de....................., cu efectuarea lucrărilor de modernizare si îndeplinirea următoarelor conditii9):...........................................................................;

4. neacordarea unei noi durate normale de functionare până la remedierea neconformitătilor mentionate în procesul-verbal anexat prezentului raport tehnic. Termenul de remediere si reevaluare de către aceeasi comisie a stării tehnice în vederea verificării eliminării tuturor neconformitătilor din raportul de evaluare este data de11)..........................................

 

Data încheierii raportului tehnic:........./............/...........

 

Membrii comisiei:

 

 

Numele si prenumele

Unitatea

Functia în comisie

Semnătura

1

..............................

..............................

..............................

..............................

2

..............................

..............................

..............................

..............................

3

..............................

..............................

..............................

..............................

 


1) Se va înscrie tipul vehiculului feroviar (de exemplu: locomotivă electrică, diesel electrică, diesel hidraulică, automotor, vagon de marfă tip..., vagon de călători tip..., ramă metrou etc).

2) Se va înscrie seria literală conform cărtii tehnice a vehiculului feroviar.

3) Se va înscrie marcajul unificat de identificare al vehiculului feroviar în conformitate cu reglementările în vigoare.

4) Se va înscrie denumirea operatorului economic unde se efectuează evaluarea tehnică.

5) Se va bara ce nu corespunde.

6) Se va/vor trece tipul reparatiei planificate cu ridicarea de pe osii/boghiuri, conform normativului de revizii si reparatii, anexă la Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008 (RP, RR, RG, RK), sau alte tipuri de reparatii cu ridicarea de pe osii/boghiuri pentru vehiculele care nu sunt cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008.

7) După caz, se va înscrie mărimea deformatiilor si/sau a coroziunilor care depăsesc limitele admise prescrise în normele tehnice si instructiile de reparatii si care nu au fost remediate [de exemplu: longeroanele prezintă coroziuni cu adâncime de........(%) din grosimea constructivă, depăsind limita admisă conform reglementărilor tehnice în vigoare]. Verificarea deformatiilor si a coroziunilor se va face cu ridicarea cutiei vehiculului de pe osie/boghiu.

8) Se vor avea în vedere conditiile tehnice pentru vehiculele feroviare prevăzute în Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001, precum si în reglementările tehnice nationale si internationale în vigoare.

9) Se vor avea în vedere conditiile tehnice obligatorii pentru respectivul vehicul feroviar, stabilite de AFER pe baza reglementărilor nationale si/sau internationale în vigoare.

10) În situatia în care vehiculul nu îndeplineste conditiile pentru acordarea avizului tehnic se va bara textul „mentinerea în functiune de la..............ani

până la............ani, cu îndeplinirea următoarelor conditii” si se va completa pct. 2.

11) La stabilirea datei se vor respecta prevederile art. 5 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.484/2008.

 


ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 19

din 10 martie 2008

 

Dosar nr. 2/2008

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în legătură cu stabilirea termenului în vederea audierii persoanei solicitate, arestată conform art. 89 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, modificată si completată prin Legea nr. 224/2006.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 91 de judecători din totalul de 114 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Gabriela Scutea, adjunct al procurorului general.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia în sensul de a se stabili că termenul de cel mult 48 de ore pentru audierea persoanei solicitate se va stabili prin aceeasi încheiere prin care s-a dispus măsura arestării, conform art. 90 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, modificată si completată prin Legea nr. 224/2006.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu stabilirea termenului în vederea audierii persoanei solicitate, arestată conform art. 89 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, modificată si completată prin Legea nr. 224/2006.

Astfel, unele instante, dispunând arestarea persoanei solicitate, prin încheierea dată potrivit art. 89 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 nu stabilesc si noul termen pentru audierea acesteia, mentionând că termenul urmează a fi fixat după rămânerea definitivă a încheierii.

Alte instante, dimpotrivă, prin încheierea motivată, dispunând arestarea persoanei solicitate, fixează si termen pentru judecarea în continuare a cauzei, respectiv pentru audierea persoanei arestate conform art. 90 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, modificată si completată prin Legea nr. 224/2006.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

Procedura de executare a mandatului european cunoaste următoarele etape:

1. procedura prealabilă în finalul căreia instanta solicită procurorului general de pe lângă curtea de apel să ia măsuri pentru identificarea persoanei solicitate, retinerea si prezentarea acesteia în fata instantei (art. 881 din Legea nr. 302/2004, modificată si completată prin Legea nr. 224/2006);

2. arestarea persoanei solicitate (art. 89);

3. audierea persoanei solicitate în cel mult 48 de ore de la arestarea acesteia (art. 90).

Potrivit art. 89 alin. (3) din lege, „instanta dispune arestarea persoanei solicitate prin încheiere motivată”.

Pe de altă parte, prin art. 941 alin. (1) teza I din aceeasi lege este prevăzută împotriva acestei încheieri calea de atac a recursului în termen de 24 de ore de la pronuntare.

Mai este de observat că procedura arestării mai presupune informarea persoanei solicitate, aflată în stare de retinere, cu privire la existenta unui mandat european de arestare împotriva sa, la continutul acestuia, posibilitatea de a consimti la predare, precum si asupra drepturilor procesuale ale acestei persoane.

În acest context, prin art. 90 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 se prevede că în 48 de ore de la arestare persoana solicitată trebuie audiată de către instantă.

În această privintă este de retinut că, în cazul în care persoana solicitată consimte la predare, hotărârea prin care instanta ia act de aceasta este echivalentă din punctul de vedere al efectelor juridice cu hotărârea de predare, asa cum se mentionează în art. 93 alin. (1), iar hotărârea este definitivă conform art. 93 alin. (2) din lege. Reiese deci că, în acest caz, procedura executării mandatului european de arestare se încheie, urmând predarea persoanei urmărite conform procedurii prevăzute de art. 96.

Asadar, aceste prevederi duc la concluzia că, în cazul consimtământului la predare, persoana solicitată nu mai are niciun interes să conteste, prin declararea unui recurs, încheierea prin care s-a dispus arestarea sa.

Mai trebuie avut în vedere că, în raport cu vointa expresă a persoanei solicitate, exprimată cu prilejul audierii, procedura executării mandatului poate avea un parcurs diferit: fie o procedură „simplificată”, atunci când există consimtământ la predare, fie procedura „clasică”, în absenta acestui consimtământ.

De aceea, tinându-se seama de caracterul determinant al audierii asupra procedurilor de urmat, apare evident că fixarea termenului în acest scop trebuie asigurată de însăsi încheierea prin care se dispune si arestarea, în asa fel ca data audierii să aibă loc în intervalul de 48 de ore de la arestare.

În cadrul acestei proceduri cu caracter special, asa cum este firesc, operatiunea de fixare a termenului pentru audiere nu poate influenta asupra dreptului persoanei vizate de a exercita calea de atac a recursului împotriva hotărârii de arestare în 24 de ore de la pronuntare.

Ca urmare, în cazul în care la audierea ce trebuie să aibă loc în cel mult 48 de ore, calculate de la pronuntarea hotărârii prin care se dispune arestarea, persoana solicitată îsi exprimă consimtământul la predare, un eventual recurs împotriva încheierii de arestare, declarat în 24 de ore de la pronuntare, ar rămâne fără obiect datorită efectelor pe care le produce acel consimtământ (art. 93 din lege).

În acelasi timp, trebuie avut în vedere că însusi legiuitorul, fixând termenul pentru efectuarea procedurii audierii, stabileste momentul începerii curgerii lui [art. 90 alin. (1)] prin folosirea expresiei „cel mult 48 de ore de la arestarea acestuia”, iar nu uzuala sintagmă „de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care se dispune arestarea”.

De altfel, instantei îi revine obligatia dedusă din principiul celeritătii, conform căruia procesul penal trebuie desfăsurat în timp util, pentru ca realizarea scopului acestuia să fie asigurată în conditii optime, asa cum se precizează si în art. 95 alin. (1) din legea specială, în sensul că mandatul european de arestare se solutionează si se execută în regim de urgentă.

Or, respectarea acestui caracter de urgentă poate fi asigurată numai în măsura în care fixarea termenului pentru audiere se face prin însăsi încheierea în cuprinsul căreia se dispune arestarea, iar nu doar după rămânerea definitivă a hotărârii prin care se dispune arestarea.

În consecintă, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si al art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, modificată si completată prin Legea nr. 224/2006, se interpretează în sensul că termenul de cel mult 48 de ore pentru audierea persoanei solicitate se va stabili prin aceeasi încheiere prin care s-a dispus măsura arestării.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Dispozitiile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 se interpretează în sensul că:

Termenul de cel mult 48 de ore pentru audierea persoanei solicitate se va stabili prin aceeasi încheiere prin care s-a dispus măsura arestării.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 10 martie 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prov. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei