MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 858            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 19 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

39. - Hotărâre pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

178. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea achizitionării unui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara

 

219. - Ordonantă de urgentă privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

220. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

1.661. - Hotărâre privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

 

1.669. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

256. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltán Cseke din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

257. - Decizie privind eliberarea doamnei Filip Cătălina din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

258. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Nora Morariu din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

259. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Carol-Emil Kovacs din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

 

260. - Decizie pentru eliberarea domnului Vlad Anton Iliescu din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

263. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Valentina Contescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

264. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Ciupagea din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

265. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Stejărel Nicolae Olaru din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

266. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Bianka-Erna Szenczi din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

267. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Roman din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate

 

268. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Rotileanu Nicolae din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

269. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Florin Vodită din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

270. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Roman din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

271. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Ioan Titieni din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

272. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Alexandrescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

273. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Iliescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

276. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Romeo-Florin Nicoară din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

277. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Chitoiu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

278. - Decizie pentru eliberarea la cerere, a domnului Septimiu Buzasu din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

279. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Remus Pricopie din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

280. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Zvetlana Preoteasa din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

246. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de

activităti de explorare, Runda nr. 64/2008

 

1.447. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 

În temeiul art. 3 si 4 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de validare a mandatelor deputatilor alesi la data de 30 noiembrie 2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 decembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL CAMEREI DEPUTATILOR,

AUREL VAINER

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 39.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei de validare a Camerei Deputatilor

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Andronache Gabriel

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

2.

Călian Petru

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

3.

Balan Ioan

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

4.

Boldea Mihail

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

5.

Cionca-Arghir Iustin-Marinel

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

6.

Marin Mircea

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

7.

Pandele Sorin Andi

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

8.

Popescu Cosmin Mihai

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

9.

Sava Andrei-Valentin

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

10.

Visan Gelu

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

11 .

Andon Sergiu

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

12.

Chirită Dumitru

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

13.

Ciucă Bogdan Liviu

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

14.

Dumitrescu Cristian Sorin

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

15.

Iordache Florin

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

16.

Jipa Florina Ruxandra

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

17.

Moldovan Emil Radu

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

18.

Nosa Iuliu

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

19.

Ponta Victor-Viorel

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

20.

Tudose Mihai

Grupul parlamentar al Aliantei politice Partidului Social Democrat + Partidul Conservator

21.

Budurescu Daniel-Stamate

Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

22.

Bostan Emil

Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

23.

Chiuariu Tudor Alexandru

Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

24.

Pocora Cristina-Ancuta

Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

25.

Timis Ioan

Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

26.

Talos Gheorghe Mirel

Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

27.

Béres Stefan Vasile

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România

28.

Kötö Iosif

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România

29.

Firczak Gheorghe

Grupul parlamentar al Minoritătilor Nationale

30.

Radan Mihai

Grupul parlamentar al Minoritătilor Nationale


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea achizitionării unui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara

 

Având în vedere că singurul acces la terenul propus a se achizitiona se face prin incinta bazei sportive ce apartine Universitătii „Politehnica” din Timisoara, ceea ce împiedică, pe de o parte, desfăsurarea în conditii normale a activitătii sportive, iar pe de altă parte, servitutea impune diminuarea suprafetelor unor terenuri de sport, ceea ce ar conduce la nerespectarea normativelor în vigoare si implicit la imposibilitatea desfăsurării actiunilor sportive competitive,

tinând cont de faptul că terenul în cauză poate fi achizitionat s i de alti beneficiari care ar putea construi clădiri ce impun activităti intense si care prin specificul lor ar putea perturba buna desfăurare a activitătilor sportive,

având în vedere că universitatea a elaborat un proiect de dezvoltare si modernizare a bazei sportive care include terenuri strict necesare activitătii sportive, proiect care nu s-a finalizat în totalitate din cauza insuficientei terenului, că proprietarul doreste vânzarea terenului în regim de urgentă si oferă universitătii o ofertă avantajoasă tinând cont de specificul activitătii si de faptul că este o institutie de învătământ superior, neaprobarea în regim de urgentă a proiectului de act normativ poate conduce la imposibilitatea desfăsurării activitătilor sportive în conditii optime.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă achizitionarea unui teren situat în municipiul Timisoara, str. Păunescu Podeanu nr. 2, în suprafată de 12.000 m2, conform Cărtii funciare nr. 117.639, format din parcela 8.572/2/2 în suprafată de 7.660 m2, parcela 8.571/2/2 în suprafată de 476 m2, parcela 8.572/3/2 în suprafată de 382 m2 si parcela 8.572/1/1/1/2/1/1/1/1/2 în suprafată de 3.482 m2, de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Terenul este achizitionat din fonduri publice de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara, iar plata terenului se face numai după evaluarea acestuia si în urma negocierii.

Art. 2. - Achizitionarea terenului prevăzut la art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 178.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care va fi achizitionat de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică

la care se transmite

terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Timisoara,

str. Păunescu Podeanu nr. 2,

zona Stadionului „Dan Păltinisan”, judetul Timis

Societatea Comercială GP&Company - S.A. Timisoara

Universitatea „Politehnica” din Timisoara

Total teren = 12.000 m2

Teren intravilan - C.F. 117.639

Nr. cadastral - 8.572/2/2 = 7.660 m2;

8.571/2/2 = 476 m2;

8.572/3/2 = 382 m2;

8.572/1/1/1/2/1/1/1/1/2 = 3.482 m2

Vecinătăti:

Vest - Baza sportivă nr. 2

Nord - Baza sportivă nr. 2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentăa Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare

la nivelul unor operatori economici

 

Luând în considerare că scopul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici este acela ca începând cu data de 1 ianuarie 2009 drepturile directorilor generali/directorilor din cadrul regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora să fie cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, asa cum a fost aceasta modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008,

având în vedere că actuala reglementare a art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 prevede că valabilitatea contractului de mandat se mentine până la data de 31 decembrie 2008,

întrucât procesul de elaborare a criteriilor pe baza cărora se stabileste suma acordată conform art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008, cu modificările si completările ulterioare, necesită un timp mai îndelungat de analiză, iar proiectul bugetului de stat pe anul 2009 nu a fost încă adoptat de Parlamentul României,

tinând cont de faptul că la data de 1 ianuarie 2009 contractele de mandat pentru operatorii economici care intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 încetează, activitatea acestora fiind în acest fel blocată, cu grave consecinte pentru economia natională, si luând în considerare conditiile actuale ale crizei economico-financiare, se impune cu necesitate si în regim de urgentă prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008,

având în vedere că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgentă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la articolul III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se prorogă până la 31 martie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Theodora Bertzi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 219.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilorimplicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

Având în vedere:

- contextul economic si social exceptional generat de evolutiile de pe piata financiară internatională si natională si, implicit, necesitatea de a contracara efectele negative ale acestor evolutii prin impulsionarea dezvoltării mediului economic privat;

- posibilitatea dată de regulamentele comunitare privind gestionarea instrumentelor structurale de a acorda prefinantare beneficiarilor acestor fonduri, inclusiv pentru proiectele care intră sub incidenta ajutorului de stat/de minimis;

- efectul de accelerare a absorbtiei instrumentelor structurale prin acordarea de prefinantare către beneficiarii din mediul privat,

se impune promovarea prezentului act normativ în regim de urgentă.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La articolul 1 alineatul (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

„i) prefinantare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul initial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finantare încheiat între beneficiar si Autoritatea de management/ Organismul intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;”.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului economiei si finantelor vor fi modificate si completate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 220.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public,

pentru anii 2009-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Măsurile prevăzute de prezenta hotărâre, care sunt susceptibile a fi considerate ajutor de stat, vor fi duse la îndeplinire cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări

prin Legea nr. 137/2007, iar ajutoarele de stat se vor acorda numai după autorizarea acestora conform legii.

Art. 3. - Regulamentul de selectie a solicitantilor cofinantărilor, prevăzut în Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.661.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL NATIONAL

pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public,

pentru anii 2009-2010

 

CAPITOLUL I

Necesitatea implementării Programului national

 

1. Introducere

Eficienta energetică constituie în prezent o conditie esentială a dezvoltării durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premisă a trecerii la economia dezvoltată de piată, precum si o cerintă imperioasă privind cresterea independentei energetice a tării si reducerea poluării mediului. Cea mai importantă metodă de punere în aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie si la cresterea randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investitii în sectoarele economice în care se înregistrează intensităti energetice si pierderi de energie ridicate.

notă: În contextul îndeplinirii tintelor propuse de Strategia natională a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, si al transpunerii în legislatia natională a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind eficienta energetică la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE, document ce stipulează rolul exemplar al sectorului public în promovarea eficientei energetice, implementarea unui Program national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, denumit în continuare Programul national 2009-2010, permite punerea în aplicare efectivă a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea facturilor, efecte sociale favorabile, impuls pozitiv asupra pietei si protectia mediului.

2. Competente si atributii principale

Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public constituie continuarea actiunilor de implementare a măsurilor de crestere a eficientei energetice, desfăsurate în anii 2005-2006, prin intermediul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucrări pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, care vor obtine sprijin financiar de la bugetul de stat.

ARCE este autoritatea competentă de implementare a Programului national 2009-2010, calitate în care execută analiza tehnică de specialitate pentru determinarea eligibilitătii proiectelor si pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul filialelor sale teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investitii si asigură monitorizarea implementării acestora, pe întreaga durată a desfăsurării lucrărilor, precum si ulterior punerii în functiune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Sprijinul financiar pentru cofinantarea proiectelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, prin transferuri între unităti ale administratiei publice.

Pentru finantarea Programului national 2009-2010 se alocă suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 si, respectiv, 40 milioane lei pentru anul 2010.

 


CAPITOLUL II

Beneficii si categorii de lucrări aferente Programului national 2009-2010

 

1. Beneficiile Programului national 2009-2010

Programul national 2009-2010 asigură cofinantarea proiectelor de investitii privind cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, având ca beneficiari directi autoritătile administratiei publice locale.

Populatia din mediul urban ale cărei locuinte sunt racordate la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) constituie beneficiarul indirect al prezentului program, care prin implementarea noilor tehnologii conduce la reduceri semnificative ale facturilor de energie termică, la cresterea confortului si a sigurantei în alimentarea cu căldură si apă caldă menajeră.

Se vor înregistra beneficii pe piata de desfacere a echipamentelor de eficientă energetică si beneficii privind reducerea poluării mediului ambiant, în principal prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

2. Tipuri de obiective de investitii eligibile pentru noul Program national 2009-2010

Programul national 2009-2010 asigură sprijin financiar prin cofinantarea nerambursabilă de la bugetul de stat pentru următoarele tipuri de obiective de investitii:

2.1. Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice (de exemplu, trecere pe biomasă)

Dezvoltarea SACET este o optiune strategică, dat fiind faptul că înlocuirea lor cu alte sisteme individuale pe gaze naturale conduce la utilizarea neratională a resurselor energetice primare si necesită investitii în noi infrastructuri de distributie a acestora. Reabilitarea si modernizarea acestor sisteme sunt în concordantă cu Strategia natională în domeniul eficientei energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004.

Procesul de integrare europeană necesită aplicarea legislatiei nationale care a preluat Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului si Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piata internă a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE, iar existenta acestor sisteme conditionează promovarea cogenerării ca tehnologie de maximă eficientă în utilizarea gazelor naturale.

Categoriile de lucrări de investitii eligibile din domeniul alimentării centralizate cu energie termică, pentru care se pot solicita fonduri de cofinantare în cadrul Programului national 2009-2010, sunt următoarele:

a) lucrări pentru reabilitarea si eficientizarea SACET, la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zonă, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante: cazane de abur si/sau apă fierbinte, schimbătoare de căldură, pompe si alte echipamente cu eficientă energetică ridicată);

b) lucrări pentru producerea energiei în sisteme de cogenerare (centrale termice cu cogenerare, instalarea de grupuri de cogenerare cu motoare termice, alte tipuri de sisteme de cogenerare cu eficientă energetică ridicată);

c) lucrări pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice în circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de încălzire si apă caldă de consum);

d) lucrări pentru automatizarea functionării sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termică aferent consumatorilor finali cuplati la SACET;

e) lucrări pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solară, energie geotermală, energie din biomasă- rumegus, alte deseuri de lemn, pompe de căldură);

f) lucrări pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.

Dimensionarea noilor părti componente ale sistemului de termoficare, capacităti instalate în unitătile de producere, respectiv în retelele de transport si distributie, trebuie să tină cont de cererea actuală de energie termică, dar si de evolutia în timp a acesteia.

2.2. Reabilitarea termică a unor clădiri publice si utilizarea potentialului local de surse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrică si/sau termică (proiecte cu un puternic impact socioeconomic)

Vârsta medie a clădirilor publice-scoli, spitale, sedii de primării, prefecturi, consilii judetene, clădiri sociale etc. - este de ordinul 25-30 de ani. Potentialul de economie de energie în aceste clădiri este de 30-40% si în unele cazuri de peste 50%, având în vedere starea precară a izolatiei termice existente.

Categoriile de lucrări de investitii eligibile, din domeniul reabilitării termice a unor clădiri publice, pentru care se pot solicita fonduri de cofinantare în cadrul prezentului program, sunt următoarele:

a) reabilitarea instalatiilor interioare termice si electrice ale clădirii;

b) îmbunătătirea izolatiei termice a anvelopei exterioare a clădirii (pereti si ferestre);

c) utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire si prepararea apei calde de consum;

d) rambursarea cotei de 50% din costurile inclusiv TVA, aferente executării auditului energetic al clădirii publice, pe baza căruia s-a executat proiectul de investitii de reabilitare termică.

2.3. Modernizarea iluminatului public interior si exterior Modernizarea iluminatului public este un obiectiv de mare

impact social, iar lucrările de investitii în acest domeniu se pot implementa în perioade scurte de timp si conduc la economii importante de energie, în conditii de fezabilitate tehnico-economică dintre cele mai favorabile.

Categoriile de lucrări de investitii eligibile din domeniul iluminatului public, pentru care se pot solicita fonduri de cofinantare în cadrul Programului national 2009-2010, sunt următoarele:

a) lucrări pentru înlocuirea iluminatului cu incandescentă cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficientă energetică ridicată, durată mare de viată si asigurarea confortului corespunzător;

b) lucrări pentru introducerea unor automatizări care să conducă la scăderea consumului inutil de energie electrică în perioadele în care iluminatul public poate fi redus la un nivel de sigurantă.

Pentru toate tipurile de obiective de investitii mentionate mai sus, solutiile tehnice adoptate în cadrul studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii trebuie să se caracterizeze prin introducerea unor tehnologii si echipamente moderne, performante si aplicate cu succes în România sau în tări ale Uniunii Europene. Implementarea proiectelor trebuie să conducă la cresterea fiabilitătii în exploatare si asigurarea unor parametri energetici cât mai favorabili (randamente energetice ridicate, consumuri specifice de energie reduse etc).

 

CAPITOLUL III

Obiectivele Programului national 2009-2010

 

Programul national 2009-2010 concretizează aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, prin facilitarea finantării proiectelor de investitii rezultate din programele de eficientă energetică întocmite de autoritătile locale.

De asemenea, Programul national 2009-2010 sustine implementarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală derulat prin Ministerul Administratiei si Internelor, ciclul I, etapa II.

Obiectivele Programului national 2009-2010 sunt următoarele:

a) acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru cofinantarea de la bugetul de stat, ceea ce conduce la stimularea unui important volum de investitii la nivel local, fie prin atragerea altor surse de finantare, fie prin parteneriat public-privat;

b) reduceri ale facturii de energie termică a populatiei, cresterea confortului si a sigurantei în alimentarea cu căldură si apă caldă menajeră;

c) cresterea confortului în clădirile publice, prin îmbunătătirea serviciului de alimentare cu energie termică, a iluminatului public interior si exterior, precum si prin reabilitarea instalatiilor termice si a izolatiei termice;

d) dezvoltarea pietei de servicii energetice în România si a pietei de echipamente performante energetic, în special dezvoltarea productiei interne;

e) valorificarea potentialului de surse regenerabile de energie pe plan local pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populatie si înlocuirea sau reducerea cantitătii de combustibili scumpi ori deficitari;

f) reducerea emisiilor poluante în spatiul urban locuibil si a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

CAPITOLUL IV

Conditii pentru finantarea si implementarea proiectelor de investitii în cadrul Programului national 2009-2010

 

Prezentul program este conceput după criteriile si principiile programelor comunitare, cu respectarea transparentei, nedistorsionarea concurentei si asigurarea respectării regulilor de piată.

1. Conditii de eligibilitate pentru solicitanti si pentru proiectele de investitii

a) initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locală care solicită sprijin financiar nerambursabil pentru implementarea unor proiecte de investitii eligibile, prin respectarea reglementărilor în domeniul achizitiilor publice;

b) fundamentarea proiectului de investitii se face printr-un studiu de fezabilitate aprobat de autoritatea locală, conform strategiei energetice locale;

c) există alocare de surse financiare în bugetul local sau sunt accesate alte surse de finantare care să acopere un anumit cuantum din valoarea proiectului ori a etapei din proiect pentru care se cere cofinantare prin Programul national 2009-2010, si anume:

- minimum 70% pentru lucrări de reabilitare si modernizare a SACET, respectiv pentru lucrări de modernizare a iluminatului public interior si exterior;

- minimum 50% pentru lucrări de reabilitare termică a unor clădiri publice.

În cazul finantării unei etape, este necesar să se demonstreze că rezultatele obtinute pot fi clar identificate si nu depind de realizarea altor etape;

d) proiectul de investitii are la bază indicatori de eficientă energetică si economică: economia de combustibil realizabilă prin reducerea pierderilor de energie si/sau prin cresterea eficientei energetice, ceea ce implicit conduce si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

e) proiectul de investitii introduce tehnologii moderne de producere, transport si distributie a energiei termice, de iluminat public, dotare cu instalatii si izolare termică adecvată a clădirilor publice si/sau mecanisme moderne de finantare ori contribuie la dezvoltarea pietei de servicii energetice;

f) beneficiarul cofinantării nerambursabile utilizează fondurile primite prin Programul national 2009-2010 pentru achizitia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice si/sau pentru acoperirea a 50% din costurile inclusiv TVA, aferente executării auditului energetic al clădirii publice, pe baza căruia s-a executat proiectul de investitii de reabilitare termică; nu se permite utilizarea fondurilor primite prin prezentul program pentru lucrările de constructii-montaj aferente realizării investitiei;

g) beneficiarul sprijinului financiar nerambursabil acceptă ca autoritatea competentă să monitorizeze realizarea lucrărilor de investitii respective si execută evaluarea rezultatelor obtinute după punerea în functiune a obiectivelor de proiect, cu transmiterea indicatorilor tehnici si economici de receptie si, respectiv, a celor de exploatare către autoritatea competentă.

2. Conditii de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru cofinantarea obiectivelor de investitii în cadrul Programului national 2009-2010

2.1. Asigurarea sprijinului financiar nerambursabil pentru cofinantarea obiectivelor de investitii în cadrul prezentului program se va face cu respectarea următoarelor conditii:

a) raportat la valoarea totală actualizată a lucrărilor de investitii, pentru fiecare proiect de investitii selectat se poate asigura un anumit procent maxim de cofinantare, si anume:

- de până la 30%, pentru lucrări de reabilitare si modernizare a SACET, respectiv pentru lucrări de modernizare a iluminatului public interior si exterior;

- de până la 50%, pentru lucrări de reabilitare termică a unor clădiri publice;

- de până la 50%, pentru rambursarea cotei de 50% din costurile inclusiv TVA, aferente executării auditului energetic al clădirii publice, pe baza căruia s-a executat proiectul de investitii de reabilitare termică;

b) raportat la valoarea programului de finantare pe fiecare dintre anii 2009 si 2010, pentru fiecare proiect de investitii declarat eligibil si selectat se poate asigura un anumit procent maxim de cofinantare, si anume:

- de până la 30%, pentru lucrări de reabilitare si modernizare a SACET, respectiv pentru lucrări de modernizare a iluminatului public interior si exterior;

- de până la 50%, pentru lucrări de reabilitare termică a unor clădiri publice;

c) participarea la cofinantarea fiecărui proiect de investitii se face etapizat, valoarea fondurilor transferabile fiind:

- în raport de maximum 30% fată de fondurile cheltuite până la acea dată calendaristică din alte surse de finantare, pentru lucrări de reabilitare si modernizare a SACET, respectiv pentru lucrări de modernizare a iluminatului public interior si exterior;

- în raport de maximum 50% fată de fondurile cheltuite până la acea dată calendaristică din alte surse de finantare, pentru lucrări de reabilitare termică a unor clădiri publice.

2.2. Cele 3 tipuri de obiective de investitii eligibile definite la cap. II pct. 2 vor beneficia de următoarele alocări procentuale din totalul sumei alocate anual pentru Programul national 2009- 2010, la care se adaugă reportul sumei totale care a rămas neutilizată în anul anterior:

- 40% - pentru reabilitarea si modernizarea SACET, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice (de exemplu, trecere pe biomasă);


- 40% - pentru reabilitarea termică a unor clădiri publice si utilizarea potentialului local de surse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrică si/sau termică (proiecte cu un puternic impact socioeconomic), inclusiv pentru rambursarea cotei de 50% din costurile inclusiv TVA, aferente executării auditului energetic al clădirii publice, pe baza căruia s-a executat proiectul de investitii de reabilitare termică;

- 20% - pentru modernizarea iluminatului public interior si exterior.

2.3. La finalul perioadei de selectie a lucrărilor de investitii, în cazul în care sumele de cofinantare aferente lucrărilor de investitii selectate pe cele 3 tipuri de obiective nu acoperă integral sumele disponibile conform alocării procentuale, autoritatea de implementare va asigura utilizarea integrală a disponibilitătilor financiare rămase neconsumate, prin selectarea suplimentară a unor proiecte de investitii eligibile si transferul sumelor rămase disponibile de la un tip de lucrări la altul, în limita sumelor respective.

3. Etapele de implementare ale Programului national 2009-2010

Acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru cofinantarea obiectivelor de investitii în cadrul Programului national 2009-2010 se va face cu respectarea următoarelor etape:

- perioada de transmitere de către beneficiarii proiectelor de investitii a documentelor pentru stabilirea eligibilitătii, conform Regulamentului de selectie a solicitantilor; data-limită pentru transmiterea acestora este 15 februarie 2009 pentru programul pe anul 2009, respectiv 15 februarie 2010 pentru programul pe anul 2010

- perioada de analizare a documentatiilor primite si stabilire a eligibilitătii, care durează 30 de zile calendaristice de la data-limită de trimitere a documentelor si se finalizează prin elaborarea listei cu proiectele eligibile si a celei cu proiecte declarate neeligibile care intră în procesul de selectie; ca urmare a executării selectiei se obtine lista cu proiectele selectate, în limita fondurilor disponibile, si lista cu proiecte eligibile, rămase neselectate din lipsă de fonduri; cele 3 liste se afisează pe pagina de internet a ARCE, www.arceonline.ro;

- contestatiile privind neincluderea pe lista proiectelor selectate se transmit ARCE în termen de 3 zile de la afisarea acesteia pe pagina de internet a ARCE;

- perioada de solutionare a contestatiilor, care durează 7 zile de la date expirării termenului de depunere a contestatiilor si se finalizează prin elaborarea listei finale cu proiectele selectate, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor;

- perioada de primire a dosarelor de solicitare a cofinantării, care durează 30 de zile calendaristice de la data aprobării listei finale cu proiectele selectate;

- perioada de analizare a dosarelor de solicitare a cofinantării, care durează 15 zile calendaristice de la termenul-limită de depunere a dosarelor si se finalizează prin elaborarea listei finale lucrările de investitii si cu sumele alocate pentru acestea; lista se supune avizării de către ARCE si de către directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

- perioada de deschidere a cofinantării de la bugetul de stat prin transfer către trezoreriile locale, cu confirmare de primire din partea beneficiarilor, prin transmiterea documentelor bancare (extras de cont) la FT ARCE de zonă.

Conditiile de redistribuire a unor sume alocate, respectiv de repetare a selectiei, vor fi stabilite în cadrul regulamentului de selectie a solicitantilor.

Pe întregul parcurs al Programului national 2009-2010, ARCE monitorizează desfăsurarea lucrărilor de investitii care sunt sprijinite prin cofinantare si verifică utilizarea fondurilor de cofinantate pentru scopul propus.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului

nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit

legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

           

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată prin Legea nr. 156/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc conditiile de comercializare către populatie, ca atare, dar pot face obiectul unor prelucrări ulterioare al căror rezultat poate fi comercializat, nu se distrug, sunt considerate apte a fi valorificate si se declară organelor de valorificare, în conditiile alin. (1).”

2. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare, cu exceptia celor care fac obiectul Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, se distrug pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau care au abandonat bunurile, în cazul în care sunt cunoscute, ori cheltuielile de distrugere vor fi avansate de institutia detinătoare, urmând a fi recuperate de la aceste persoane.

(3) Sumele reprezentând cheltuieli de distrugere se înscriu, pe bază de documente justificative, în procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, în conditiile legii, si urmează regimul creantelor bugetare prevăzute la art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”


3. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În termen de 10 zile de la data declarării, detinătorii au obligatia de a preda, iar directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a prelua bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu exceptia bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonantă. Predarea bunurilor are loc la organele de valorificare.

(2) Cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) si (3), bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonantă se predau de către detinători, imediat după intrarea în proprietatea privată a statului, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestora către populatie si se declară către organul de valorificare, pentru a urmări încasarea contravalorii acestora.”

4. La articolul 5, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) si (7) din ordonantă se declară, în termen de 48 de ore de la ridicare, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Aceste bunuri se predau de către detinător, de îndată după ridicarea în vederea confiscării, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie, în baza procesului-verbal de predare-primire în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire se înaintează, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare, însotit de o copie de pe nota de intrare-receptie întocmită de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie.”

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Mijloacele de plată în valută liber convertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către detinătorii acestora, în termen de 48 de ore de la ridicare, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea si se declară organelor de valorificare în cadrul aceluiasi termen, împreună cu o copie a actului de confiscare sau intrare în proprietatea privată a statului. Selectarea băncilor se face de către organele de valorificare, în functie de facilitătile oferite, care vor fi stabilite prin protocol.”

6. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Mijloacele de plată în lei intrate în proprietatea privată a statului se depun în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului», deschis pe numele organelor de valorificare la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti în termen de 48 de ore de la ridicare.

(2) După depunere, sumele se declară lunar de către detinător la organul de valorificare, pe bază de borderou până pe data de 5 a lunii următoare celei în care s-a făcut depunerea.”

7. La articolul 15, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) La evaluarea produselor aflate în situatia prevăzută la art. 2 alin. (11), pretul stabilit potrivit alin. (1) se poate diminua cu valoarea estimată a cheltuielilor ulterioare de prelucrare.

(6) În cazul produselor accizabile care se pot valorifica numai către antrepozitari autorizati, pretul stabilit de comisia de evaluare nu cuprinde accizele.”

8. La articolul 21, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Contravaloarea bunurilor prevăzute la art. 13, mai putin adaosul comercial, se virează de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului», în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării.”

9. La articolul 22 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) bunurile imobile pentru care exista un contract de închiriere în vigoare în momentul intrării acestora în proprietatea privată a statului.”

10. La articolul 22, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) si (9), cu următorul cuprins:

„(8) Bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului, pentru care la data intrării în proprietatea privată a statului exista un contract de închiriere în vigoare, pot fi valorificate prin vânzarea directă către chiriasi, dacă oferă cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, si achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare.

(9) În cazul în care chiriasii aflati în situatia prevăzută la alin. (8) nu îsi exprimă oferta de cumpărare sau nu achită suma datorată în termenele precizate la alin. (8), se procedează la valorificarea bunurilor prin licitatie publică. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publică.”

11. La articolul 29 alineatul (1), teza I a literei b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) creselor, unitătilor si institutiilor de învătământ, bibliotecilor, centrelor de plasament, centrelor de primire a copilului în regim de urgentă, căminelor pentru persoane vârstnice, unitătilor de asistentă medico-socială (centre medico-sociale preluate), persoanelor cu handicap, institutiilor de cult, Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, la propunerea organelor de valorificare.”

12. La articolul 30, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Atribuirea cu titlu gratuit în conditiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d), e), f) si ale art. 30 alin. (1) lit. c) se poate face direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor.”

13. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se efectuează în prezenta si cu confirmarea comisiei de preluare si distrugere prevăzută la art. 2 alin. (5).

(2) Convocarea comisiei de preluare si distrugere se face de către detinător.”

14. La articolul 35, alineatele (3), (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, înlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.


(5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti.”

15. La articolul 39, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 36 alin. (2) si la art. 37 si 38 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea si expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc conditiile de comercializare, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosintă îndelungată, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfăsurarea în conditii optime a activitătii de valorificare, restituirea sumelor încasate gresit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate, gresit sau fără bază legală în proprietatea privată a statului, indemnizatiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din ordonantă si cotele de contributii aferente acestor indemnizatii, datorate potrivit legii de angajator, precum si cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementărilor în vigoare. Cotele pentru constituirea fondului de stimulente conform reglementărilor în vigoare se aplică asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, exclusiv TVA si celelalte cheltuieli de valorificare.”

16. La articolul 39 alineatul (5), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) cheltuieli privind inventarierea cu ocazia preluării în tezaurul Trezoreriei Statului, analiza, expertizarea si marcarea obiectelor din metale si pietre pretioase;”.

17. La articolul 40, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Restituirea mijloacelor în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, însotite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia detinătorii au depus sumele care urmează a fi restituite si de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate.”

18. Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - În vederea valorificării, obiectele din metale si/sau pietre pretioase se predau comisiei de evaluare de către comisia constituită la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare predă pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre pretioase reprezentantilor persoanelor fizice sau juridice autorizate care le-au achizitionat, care asigură si transportul la sediul acestora.”

19. La articolul 59, alineatele (1) si ( 2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) În termen de 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor, organele de valorificare calculează sumele datorate cu titlu de drepturi de import, aplicând, prin procedeul sutei mărite, rata comunicată de autoritatea vamală la valoarea rezultată din valorificarea bunurilor (exclusiv TVA-ul aferent, în cazul organelor de valorificare plătitoare de TVA), si le virează în contul indicat de autoritatea vamală.

(2) În cazul în care drepturile de import comunicate de autoritatea vamală reprezintă o sumă fixă în lei pe unitatea de cantitate, organele de valorificare calculează suma datorată pentru cantitatea valorificată si o virează în contul indicat de autoritatea vamală, în cel mult 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor.”

20. Articolul 60 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - Drepturile de import aferente bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aplicate în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 11 alin. (4) din ordonantă, intră în categoria cheltuielilor de valorificare si se plătesc din contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului».”

21. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Nu se datorează drepturi de import pentru bunurile necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin organele autoritătii vamale care au fost distruse.

(2) Pentru bunurile necomunitare provenind de la autoritatea vamală, distruse în prezenta comisiei de distrugere prevăzute la art. 33 alin (4), organul de valorificare transmite autoritătii vamale un exemplar al procesului-verbal de distrugere.”

22. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.669.

 


ANEXAI)

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Judet........................

Trimestrul.................

 

TABEL

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltán Cseke din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Attila-Zoltán Cseke referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, înregistrată sub nr. 5/7.863 din 15 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 22 decembrie 2008, domnul Attila-Zoltán Cseke se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 256.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Filip Cătălina din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Filip Cătălina se eliberează, la cerere, din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 257.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Nora Morariu din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

Având în vedere cererea doamnei Lucia Nora Morariu referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, înregistrată sub nr. 5/7.865 din 16 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lucia Nora Morariu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 258.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Carol-Emil Kovacs din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

 

Având în vedere cererea domnului Carol-Emil Kovacs referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, înregistrată sub nr. 5/7.864 din 16 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Carol-Emil Kovacs se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 259.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Vlad Anton Iliescu din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

În temeiul art.15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad Anton Iliescu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 260.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Valentina Contescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Valentina Contescu se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 263.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Ciupagea din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Ciupagea se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 264.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Stejărel Nicolae Olaru din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stejărel Nicolae Olaru se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 265.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Bianka-Erna Szenczi din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Bianka-Erna Szenczi se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 266.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Roman din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petre Roman se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 267.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Rotileanu Nicolae din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art.19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rotileanu Nicolae se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Florin Vodită din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Vodită se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 269.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Roman din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Roman se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 270.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Ioan Titieni din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Ioan Titieni se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 271.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Alexandrescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Alexandrescu se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 272.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Iliescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Iliescu se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 273.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Romeo-Florin Nicoară din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

Având în vedere cererea domnului Romeo-Florin Nicoară referitoare la eliberarea din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înregistrată sub nr. 5/7.912 din 17 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Romeo-Florin Nicoară se eliberează, la cerere, din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 276.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Chitoiu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere:

- cererea domnului Daniel Chitoiu referitoare la eliberarea din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, înregistrată sub nr. 5/7921 din 17 decembrie 2008;

- propunerea formulată de ministrul economiei si finantelor prin Adresa înregistrată sub nr. 5/7.922 din 17 decembrie 2008, în ceea ce priveste modalitatea de asigurare a continuitătii la conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data de 22 decembrie 2008, domnul Daniel Chitoiu se eliberează, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - Începând cu data de 22 decembrie 2008, atributiile presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prevăzute de actele normative în vigoare, vor fi exercitate, cu caracter temporar, până la numirea în functie a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, de către domnul Eugen Ciorici, vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 277.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Septimiu Buzasu din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere cererea domnului Septimiu Buzasu referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, înregistrată sub nr. 3.315 din 17 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 23 decembrie 2008, domnul Septimiu Buzasu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 278.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Remus Pricopie din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

Având în vedere demisia domnului Remus Pricopie din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, înregistrată sub nr. 5/7.919 din 17 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Remus Pricopie se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 279.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Zvetlana Preoteasa din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

Având în vedere demisia doamnei Zvetlana Preoteasa din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, înregistrată sub nr. 5/7.918 din 17 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art.19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Zvetlana Preoteasa se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 280.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare,

Runda nr. 64/2008

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în original;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau în copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situatia în care documentatia pentru atestarea capacitătii tehnice este depusă la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, dar nu s-a obtinut încă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele doi sau trei de la lit. i).

În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală.

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 246.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 64/2008

pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Judetul

Substanta

X

Y

1

Valea Almăselului

507.044

506.969

506.835

506.650

506.464

506.510

506.769

506.968

507.192

507.092

507.163

302.407

302.385

302.240

302.198

302.007

301.657

301.396

301.164

301.401

302.050

302.178

0,565

HD

gabrou

2

Cerneteaz Nord

493.100

493.100

491.100

491.100

208.200

210.250

209.650

208.300

3,400

TM

nisip si pietris

3

Episcopia Club Bravo

629.725

629.098

628.702

628.977

629.160

629.471

263.423

263.935

263.514

263.267

263.456

263.139

0,375

BH

nisip si pietris

4

Morlaca Sud

600.195

600.011

598.152

598.248

599.052

599.080

599.100

599.500

600.000

600.055

600.120

340.247

341.019

341.603

340.025

340.219

340.600

340.760

340.740

340.310

340.215

340.251

1,742

CJ

dacit industrial si de constructie

5

Pârâul Custurii

581.002

581.160

581.220

581.300

581.440

581.570

581.331

581.247

374.516

374.430

374.500

374.560

374.680

374.810

374.970

374.754

0,112

CJ

gnais

6

Valea Mare

398.400

398.010

398.010

398.450

398.650

398.000

397.000

396.750

397.250

398.000

397.400

397.100

396.350

396.150

396.200

582.800

583.650

584.000

584.450

586.000

586.500

586.750

586.000

585.500

584.000

583.400

583.600

583.500

583.100

582.350

4,989

PH

argilă comună

7

Cocorăstii Caplii

396.776

396.776

395.790

395.247

395.242

396.072

558.919

559.515

559.795

559.795

559.211

559.000

1,021

PH

nisip si pietris

8

Coltii Băjeniei

420.134

420.384

419.898

419.697

512.730

512.844

513.188

512.958

0,144

AG

calcar industrial si de constructie

9

Avrig

472.159

472.292

472.020

472.057

472.720

472.553

472.937

472.802

472.604

472.276

451.563

451.761

452.493

452.787

452.790

452.375

452.306

451.774

451.602

451.547

0,748

SB

nisip si pietris

10

Nojorid

617.326

618.728

618.648

616.935

616.942

617.548

617.782

266.073

265.987

267.415

267.787

267.020

267.112

266.932

2,091

BH

apă geotermală

11

Cihei

618.680

618.680

618.200

618.200

267.650

268.350

268.350

267.650

0,336

BH

apă geotermală


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata - km2 -

Judetul

Substanta

X

Y

12

Cămârzana Nord

728.750

727.650

725.981

723.800

723.800

721.650

721.650

724.367

725.123

725.695

725.007

725.900

372.850

375.300

375.283

378.400

379.560

379.560

376.350

372.952

373.541

372.781

372.124

371.000

26,696

SM

minereuri auro-argentifere

13

Poprad cu limita de adâncime + 237 m

688.000

689.200

689.200

689.800

689.800

689.200

688.000

388.200

388.200

388.700

388.700

389.400

389.400

388.350

1,230

MM

minereuri auro-argentifere

14

Alunis-Piatra Handal

zona vestică cu limita de adâncime + 305 mzona estică cu limita de adâncime + 402 m

694.600

697.800

697.800

696.000

694.600

379.500

379.500

382.600

382.600

382.600

9,920 8,120

MM

minereuri auro-argentifere

696.000

696.000

695.100

695.100

692.300

692.300

694.600

694.600

382.600

384.000

384.000

386.200

386.200

384.000

384.000

382.600

15

Sopot

371.500

371.500

369.400

368.500

366.500

366.500

368.350

369.000

265.500

266.000

265.600

264.000

264.000

263.000

263.250

263.500

5,275

CS

huilă

16

Lăpusnic Est

384.500

384.500

384.400

384.426

382.500

382.500

259.000

259.725

259.700

260.000

260.000

259.000

1,975

CS

cărbune brun

17

Fusea Sălcioara

348.286

348.254

347.679

347.548

346.754

346.806

346.462

346.409

345.499

344.889

347.085

348.012

535.155

535.676

535.867

535.623

536.112

536.347

536.775

537.109

537.835

537.442

534.633

535.215

3,420

DB

nisip si pietris

18

Neudorf Nord

516.231

516.231

516.156

515.734

515.135

514.003

238.361

239.125

239.461

239.566

240.322

239.494

1,994

AR

nisip si pietris


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară

 

În temeiul prevederilor art.2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Clasificarea căilor navigabile interioare

 

(1) În scopul aplicării prezentului ordin, căile navigabile interioare comunitare sunt clasificate după cum urmează:

a) zonele 1, 2, 3, 4:

(i) zonele 1 si 2: căile navigabile interioare enumerate la cap. 1 din anexa nr. 1; (ii) zona 3: căile navigabile interioare enumerate la cap. 2 din anexa nr. 1; (iii) zona 4: căile navigabile interioare enumerate la cap. 3 din anexa nr. 1;

b) zona R: acele zone ale căilor navigabile interioare sus-mentionate pentru care sunt emise certificate de inspectie în conformitate cu art. 22 din Conventia revizuită pentru navigatia pe Rin, asa cum respectivul articol a fost formulat la data de 30 decembrie 2006: „Înainte ca o navă să efectueze primul său voiaj pe Rin, proprietarul sau comandantul trebuie să obtină un certificat care să ateste că nava are rezistenta structurală si echipamentul necesare pentru navigatia pe portiunea de fluviu pentru care ea este destinată.”

(2) După consultarea Comisiei Europene, Ministerul Transporturilor poate modifica clasificarea căilor navigabile interioare din România în zonele indicate în anexa nr. 1. Aceste modificări vor fi notificate Comisiei Europene cu cel putin 6 luni înainte de intrarea în vigoare a acestora.

(3) Proprietarii, operatorii, comandantii navelor care arborează pavilionul român au obligatia de a se informa asupra modului în care sunt clasificate căile navigabile interioare unde se intentionează să se navigheze, precum si asupra cerintelor tehnice valabile pe respectivele căi navigabile interioare si de a lua măsurile care se impun.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare

 

(1) În conformitate cu art. 1.01 din anexa nr. 2, prezentul ordin se aplică următoarelor constructii navale de navigatie interioară care arborează pavilionul român si celor ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care navighează pe căile navigabile interioare din România prevăzute în anexa nr. 1:

a) navelor cu o lungime (L) mai mare sau egală cu 20 m;

b) navelor al căror produs între lungime (L), lătime (B) si pescaj (T) reprezintă un volum mai mare sau egal cu 100 m3.

(2) În conformitate cu art. 1.01 din anexa nr. 2, prezentul ordin se aplică, de asemenea, următoarelor constructii navale

de navigatie interioară care arborează pavilionul român si celor ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care navighează pe căile navigabile interioare din România incluse în anexa nr. 1:

a) remorcherelor si împingătoarelor destinate să remorcheze sau să împingă ori să deplaseze la ureche constructiile navale mentionate la alin. (1) sau instalatiile plutitoare;

b) navelor destinate transportului de pasageri care transportă mai mult de 12 pasageri suplimentar fată de echipaj;

c) instalatiilor plutitoare.

(3) Prevederile prezentului ordin nu se aplică:

a) bacurilor;

b) navelor militare;

c) navelor maritime, inclusiv remorcherelor si împingătoarelor maritime, care:

(i) navighează sau stationează în ape fluvio-maritime; (ii) navighează temporar pe căile de navigatie interioară, cu conditia să aibă la bord:

- un certificat care atestă conformitatea cu Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) sau cu o conventie echivalentă, un certificat care atestă conformitatea cu Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare sau cu o conventie echivalentă si un certificat international pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi (IOPP) care atestă conformitatea cu Conventia internatională din 1973 privind prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78);

sau

- un certificat privind regulile si standardele de sigurantă pentru navele maritime de pasageri emis în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 98/18/CE*), pentru navele de pasageri care nu fac obiectul tuturor conventiilor mentionate mai sus; sau

- un certificat al statului al cărui pavilion îl arborează pentru ambarcatiunile de agrement care nu fac obiectul tuturor conventiilor de mai sus.

(4) În conformitate cu art. 1.01 din anexa nr. 2, prezentul ordin se aplică si constructiilor navale care arborează pavilionul unui stat tert atunci când este solicitată emiterea certificatului comunitar pentru navigatie interioară.


*) Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele si standardele de sigurantă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 144 din 15 mai 1998, astfel cum a fost modificată.

 


ARTICOLUL 3

Obligatia de a detine un certificat

 

(1) Constructiile navale prevăzute la art. 2, care navighează pe căile navigabile interioare comunitare prevăzute la art. 1, trebuie să aibă la bord:

a) când navighează pe o cale navigabilă interioară din zona R:

- fie un certificat emis în baza art. 22 din Conventia revizuită pentru navigatia pe Rin;

- fie un certificat comunitar pentru navigatie interioară emis sau reînnoit după 30 decembrie 2008 si care atestă conformitatea deplină a constructiei navale cu cerintele tehnice prevăzute în anexa nr. 2, fără a aduce atingere dispozitiilor tranzitorii din cap. 24 al acesteia, pentru care echivalenta cu cerin t ele tehnice preconizate în vederea aplicării conventiei sus­menionate a fost stabilită conform regulilor si procedurilor aplicabile;

b) când navighează pe o altă cale navigabilă interioară, un certificat comunitar pentru navigatie interioară, care să includă, după caz, specificatiile mentionate la art. 5.

(2) Certificatul comunitar pentru navigatie interioară trebuie să fie întocmit după modelul prevăzut în partea I a anexei nr. 5 si se emite în conformitate cu prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 4

Certificate comunitare suplimentare pentru navigatie interioară

 

(1) Toate constructiile navale, care au un certificat valabil emis în baza art. 22 din Conventia revizuită pentru navigatia pe Rin, pot, conform prevederilor art. 5 alin. (5), să navigheze pe căile navigabile interioare din România având doar acest certificat.

(2) Cu toate acestea, toate constructiile navale care au certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să aibă si un certificat comunitar suplimentar pentru navigatie interioară:

a) în cazul în care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 3 si 4, dacă acestea doresc să beneficieze de reduceri ale cerintelor tehnice prevăzute pentru aceste căi navigabile interioare;

b) în cazul în care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1 si 2 sau, în ceea ce priveste navele de pasageri, în cazul în care navighează pe căile navigabile interioare din zona 3 care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru, dacă statul membru respectiv a adoptat cerintele tehnice suplimentare pentru aceste căi navigabile interioare în conformitate cu art. 5 alin. (1), (2) si (3).

(3) Certificatul comunitar suplimentar pentru navigatie interioară trebuie să fie conform modelului prevăzut în partea a II-a a anexei nr. 5 si se emite de către autoritătile nationale competente după prezentarea certificatului mentionat la alin. (1) si conform conditiilor prevăzute de autorităile competente pentru respectivele căi navigabile interioare.

 

ARTICOLUL 5

Cerinte tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone

 

(1) Toate constructiile navale care arborează pavilion român si care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1 si 2 de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie să respecte si cerintele tehnice suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 2, adoptate de statul membru respectiv.

(2) Toate navele de pasageri care arborează pavilion român si navighează pe căile navigabile interioare din zona 3 situate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale unui alt stat membru al Uniunii Europene, trebuie să respecte si cerintele tehnice suplimentare fată de cele prevăzute în anexa nr. 2, adoptate de statul membru respectiv.

(3) În cazul în care Autoritatea Navală Română va elabora cerinte tehnice suplimentare pentru navele si zonele prevăzute la alin. (1) si (2), atunci acestea trebuie să fie limitate la subiectele enumerate în anexa nr. 3, fiind necesară comunicarea acestora Comisiei Europene cu cel putin 6 luni înainte de intrarea lor în vigoare.

(4) Conformitatea cu aceste cerinte tehnice suplimentare trebuie să fie specificată în certificatul comunitar pentru navigatie interioară mentionat la art. 3 sau, în cazul în care se aplică art. 4 alin. (2), în certificatul comunitar suplimentar pentru navigatie interioară. Această atestare a conformitătii trebuie să fie recunoscută pe căile navigabile interioare comunitare din zona respectivă.

(5) Cerintele reduse prevăzute în cap. 19b din anexa nr. 2 se aplică numai constructiilor navale care navighează doar pe căile navigabile interioare din zona 4. Conformitatea cu aceste cerinte reduse trebuie să fie specificată în certificatul comunitar pentru navigatie interioară mentionat la art. 3.

(6) După consultarea Comisiei Europene, Autoritatea Navală Română poate reduce cerintele tehnice din anexa nr. 2 pentru constructiile navale care navighează exclusiv pe căile navigabile interioare din zonele 3 si 4 de pe teritoriul României. Această reducere trebuie să fie limitată la subiectele enumerate în anexa nr. 4. În cazul în care caracteristicile tehnice ale unei nave corespund acestor cerinte tehnice reduse, acest lucru trebuie specificat în certificatul comunitar pentru navigatie interioară sau, în cazul aplicării art. 4 alin. (2), în certificatul comunitar suplimentar pentru navigatie interioară.

(7) În cazul aplicării în România a dispozitiilor de mai sus, Ministerul Transporturilor va informa Comisia Europeană cu cel putin 6 luni înainte de intrarea acestora în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Transportul mărfurilor periculoase

 

Navele de navigatie interioară pot să transporte mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare din România numai dacă îndeplinesc cerintele din Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, si cerintele din prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 7

Derogări

 

(1) Autoritatea Navală Română poate acorda derogări de la aplicarea integrală sau partială a prezentului ordin:

a) navelor, remorcherelor, împingătoarelor si instalatiilor plutitoare care navighează pe căile navigabile interioare din România care nu sunt legate printr-o cale navigabilă interioară de căile navigabile interioare ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene;

b) constructiilor navale cu o capacitate de încărcare care nu depăseste 350 de tone sau constructiilor navale care nu sunt destinate transportului de mărfuri si care au un deplasament mai mic de 100 m3, a căror chilă a fost pusă înainte de 1 ianuarie 1950 si care navighează în mod exclusiv pe o cale navigabilă interioară din România.

(2) Autoritatea Navală Română poate acorda derogări de la una sau mai multe prevederi ale prezentului ordin pentru voiaje limitate de interes local sau în zonele portuare din România. Derogările respective, precum si voiajele sau zona pentru care acestea sunt valabile trebuie mentionate în certificatul navei.

(3) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene derogările acordate conform alin. (1) si (2).

 

ARTICOLUL 8

Emiterea certificatelor comunitare pentru navigatie interioară

 

(1) Certificatul comunitar pentru navigatie interioară se emite constructiilor navale a căror chilă a fost pusă începând cu 30 decembrie 2008, în urma unei inspectii tehnice efectuate înainte de punerea în exploatare si destinate verificării conformitătii acesteia cu cerintele tehnice prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Certificatul comunitar pentru navigatie interioară se emite si constructiilor navale care nu au fost incluse în domeniul de aplicare al Directivei 82/714/CEE*), dar care intră sub incidenta prezentului ordin în conformitate cu art. 2 alin. (1) si (2), la expirarea datei certificatului existent, dar în niciun caz mai târziu de 30 decembrie 2018, în urma unei inspectii tehnice efectuate în vederea verificării conformitătii acestora cu cerintele tehnice prevăzute în anexa nr. 2. Orice nerespectare a cerintelor prevăzute în anexa nr. 2 trebuie să fie specificată în certificatul comunitar pentru navigatie interioară. În cazul în care Autoritatea Navală Română consideră că deficientele care au determinat nerespectarea cerintelor prevăzute în anexa nr. 2 nu reprezintă un pericol evident, constructiile navale pot continua să navigheze până în momentul în care componentele sau părtile constructiei navale care nu îndeplinesc cerintele sunt înlocuite sau modificate si corespund în totalitate cerintelor tehnice prevăzute în anexa nr. 2.

(3) În sensul prezentului articol, se consideră că există un pericol evident numai atunci când sunt afectate cerintele privind rezistenta structurală a constructiei navale, navigatia, manevrabilitatea sau caracteristicile speciale prevăzute în anexa nr. 2. Derogările permise în anexa nr. 2 nu sunt considerate lipsuri care constituie un pericol evident. Înlocuirea pieselor existente cu piese identice sau cu piese dintr-o tehnologie s i conceptie echivalente, în timpul lucrărilor de reparatie i întretinere curente, nu trebuie să fie considerată drept o înlocuire în sensul acestui articol.

(4) Conformitatea constructiei navale cu cerintele tehnice suplimentare prevăzute la art. 5 alin. (1), (2), (3), după caz, trebuie să fie verificată fie cu ocazia inspectiilor tehnice prevăzute la alin. (1) si (2), fie în cursul unei inspectii tehnice efectuate la cererea proprietarului navei.

(5) Autoritatea Navală Română va tine un registru al tuturor certificatelor comunitare pe care le emite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

 

ARTICOLUL 9

Autoritătile competente

 

(1) Certificatele comunitare de navigatie interioară pot fi emise de autoritătile competente ale oricărui stat membru al Uniunii Europene, indiferent de pavilionul pe care îl arborează nava. Autoritatea competentă din România care emite certificatele comunitare pentru navigatie interioară este Autoritatea Navală Română.

(2) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene că Autoritatea Navală Română este autoritatea competentă din România care emite certificatele comunitare pentru navigatie interioară.

 

ARTICOLUL 10

Efectuarea inspectiilor tehnice

 

(1) Inspectia tehnică mentionată la art. 8 se efectuează de către autoritătile competente prevăzute la art. 9 alin. (1), care pot să nu supună constructia navală în totalitate sau partial inspectiei tehnice, în cazul în care se face dovada printr-un document valabil, conform căruia nava corespunde în totalitate sau partial cerintelor tehnice prevăzute în anexa nr. 2, emis de o societate de clasificare recunoscută în conformitate cu art. 1.01 din anexa nr. 2. Societătile de clasificare sunt recunoscute dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în partea I din anexa nr. 7.

(2) Cerintele aplicabile luminilor de semnalizare, instalatiilor radar si indicatorilor vitezei de giratie ale navelor de navigatie interioară sunt incluse în anexa nr. 9.

(3) Autoritatea competentă din România care efectuează inspectiile tehnice la constructiile navale de navigatie interioară este Autoritatea Navală Română.

(4) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene că Autoritatea Navală Română este autoritatea competentă din România care efectuează inspectii tehnice la constructiile navale de navigatie interioară.

 

ARTICOLUL 11

Valabilitatea certificatelor comunitare pentru navigatie interioară

 

(1) Perioada de valabilitate a certificatului comunitar pentru navigatie interioară emis de către Autoritatea Navală Română trebuie să fie stabilită pentru fiecare caz în parte în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 2.

(2) În cazurile specificate la art. 12 si 16 si anexa nr. 2, Autoritatea Navală Română poate să emită certificatul comunitar provizoriu pentru navigatie interioară. Certificatul comunitar provizoriu pentru navigatie interioară trebuie să fie conform modelului prevăzut în partea a III-a a anexei nr. 5.

 

ARTICOLUL 12

Înlocuirea certificatelor comunitare pentru navigatie interioară

 

În cazul în care certificatul comunitar pentru navigatie interioară valabil, emis de Autoritatea Navală Română, a fost pierdut sau deteriorat, proprietarul va prezenta o cerere pentru obtinerea unui alt certificat. În termenul cel mai scurt posibil, Autoritatea Navală Română va emite un alt certificat comunitar pentru navigatie interioară, valabil de la data emiterii acestuia până la data de expirare a certificatului initial.

 

ARTICOLUL 13

Înnoirea certificatelor comunitare pentru navigatie interioară

 

(1) Certificatul comunitar pentru navigatie interioară trebuie reînnoit la expirarea perioadei sale de valabilitate, în conformitate cu conditiile prevăzute la art. 8.

(2) Pentru reînnoirea certificatelor comunitare pentru navigatie interioară emise înainte de 30 decembrie 2008 trebuie aplicate prevederile tranzitorii din anexa nr. 2.

(3) Pentru reînnoirea certificatelor comunitare pentru navigatie interioară emise după 30 decembrie 2008, trebuie aplicate prevederile tranzitorii cuprinse în anexa nr. 2, care au intrat în vigoare după emiterea certificatelor comunitare.

 

ARTICOLUL 14

Prelungirea valabilitătii certificatelor comunitare pentru navigatie interioară

 

Valabilitatea certificatului comunitar pentru navigatie interioară emis sau reînnoit de Autoritatea Navală Română poate fi prelungită conform anexei nr. 2, fără efectuarea unei inspectii tehnice. Această prelungire trebuie să fie mentionată în certificatul comunitar.

 

ARTICOLUL 15

Emiterea de noi certificate comunitare pentru navigatie interioară

 

În cazul transformărilor sau reparatiilor majore care afectează rezistenta structurală a constructiei navale, navigatia, manevrabilitatea sau caracteristicile speciale ale acesteia conform anexei nr. 2, constructia navală trebuie supusă, înaintea începerii oricărui alt voiaj, inspectiei tehnice prevăzute la art. 8. Ca urmare a acestei inspectii trebuie emis un nou certificat comunitar pentru navigatie interioară, care mentionează caracteristicile tehnice ale constructiei navale, sau trebuie


modificat corespunzător certificatul existent. Dacă acest certificat este emis într-un alt stat membru decât cel în care s-a emis sau s-a reînnoit certificatul initial, autoritatea competentă care a emis sau a reînnoit certificatul trebuie, în decurs de o lună, să fie informată în mod corespunzător.


*) Directiva Consiliului 82/714/CEE din 4 octombrie 1982 de stabilire a conditiilor tehnice pentru navele de navigatie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 301 din 28 octombrie 1982, astfel cum a fost modificată.

 

ARTICOLUL 16

Refuzul de a emite sau de a reînnoi, precum si retragerea certificatelor comunitare pentru navigatie interioară

 

(1) Autoritatea Navală Română poate refuza emiterea sau reînnoirea unui certificat comunitar pentru navigatie interioară.

(2) Proprietarul, operatorul sau reprezentantul acestora trebuie să fie informat în scris cu privire la motivele care stau la baza refuzului, precum si la dreptul acestuia la contestatie împotriva deciziei Autoritătii Navale Române.

(3) Dreptul la contestatie se supune prevederilor legii contenciosului administrativ.

(4) Autoritatea Navală Română poate retrage un certificat comunitar pentru navigatie interioară emis sau reînnoit, în cazurile în care constructia navală nu mai îndeplineste cerintele tehnice specificate în certificat.

 

ARTICOLUL 17

Inspectii suplimentare

 

Autoritatea Navală Română poate, în conformitate cu anexa nr. 8, să verifice în orice moment dacă o constructie navală de navigatie interioară, mentionată la art. 2, are un certificat valabil în sensul prezentului ordin si corespunde cerintelor mentionate în acesta sau dacă constituie un pericol evident pentru persoanele aflate la bord, pentru mediu sau navigatie. Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare în conformitate cu anexa nr. 8.

 

ARTICOLUL 18

Recunoasterea certificatelor de navigabilitate sau a navelor din state terte

 

(1) Până la încheierea acordurilor de recunoastere reciprocă a certificatelor de navigatie între Comunitate si state terte, Autoritatea Navală Română poate recunoaste certificatele de navigatie ale navelor din state terte în scopul navigatiei pe căile navigabile interioare ale României.

(2) Emiterea certificatului comunitar pentru navigatie interioară pentru constructiile navale din state terte trebuie efectuată în conformitate cu art. 8 alin. (1).

 

ARTICOLUL 19

Adaptarea anexelor si recomandărilor referitoare la certificatele

provizorii

 

Orice amendamente care vor fi adoptate de către Comisia Europeană pentru adaptarea anexelor Directivei 2006/87/CE privind stabilirea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară si de abrogare a Directivei 82/714/CEE, asa cum a fost modificată, la progresul tehnic sau la dezvoltările în această zonă provenite de la lucrările altor organizatii internationale, în special ale Comisiei centrale pentru navigatia pe Rin (CCNR), în scopul asigurării că cele două certificate la care se referă art. 3 alin. (1) lit. a) sunt emise în baza cerintelor tehnice care garantează un nivel echivalent de sigurantă, sau iau în consideratie cazurile la care se referă art. 5, trebuie să fie transpuse prin ordin al ministrului transporturilor.

 

ARTICOLUL 20

Continuarea aplicabilitătii Directivei 76/135/CEE

 

Pentru acele constructii navale care nu fac obiectul art. 2 alin. (1) si (2), dar care se supun prevederilor art. 1 lit. (a) din Directiva Consiliului 76/135/CEE*), trebuie aplicate prevederile acesteia din urmă. Autoritatea Navală Română va emite acestor nave, în urma unei inspectii tehnice, certificatul tehnic pentru navigatie interioară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

 

ARTICOLUL 21

Cerinte nationale suplimentare sau reduse

 

(1) Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, constructiile navale de navigatie interioară care arborează pavilionul român si care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului ordin, asa cum este mentionat la art. 2, cu exceptia navelor militare, sunt obligate să respecte normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 306/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind clasificarea si constructia navelor de navigatie interioară - cod MT. RNR-NI-99.

(2) Pentru voiaje de interes local, pentru anumite tipuri de nave care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului ordin, asa cum este mentionat la art. 2, în scopul cresterii sigurantei navigatiei, Autoritatea Navală Română poate stabili si alte norme tehnice suplimentare.

 

ARTICOLUL 22

Transpunere

 

(1) Având în vedere necesitatea aplicării unitare la nivelul Uniunii Europene a prevederilor Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2006/87/CE, astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 389/1 din 30 decembrie 2006, precum si faptul că articolele fără obiect din anexe sunt în curs de elaborare, prezentul ordin va păstra numerotarea articolelor din anexele directivei.

(2) Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/87/CE privind stabilirea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară si de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 389 din 30 decembrie 2006, p. 1, asa cum a fost modificată prin:

a) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/137/CE din 18 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/87/CE privind stabilirea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 389 din 30 decembrie 2006, p. 261;

b) Directiva 2008/59/CE a Consiliului din 12 iunie 2008 de adaptare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind stabilirea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară, ca urmare a aderării Republicii Bulgaria si a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 27 iunie 2008, p. 31;

c) Directiva 2008/87/CE a Comisiei din 22 septembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind stabilirea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 23 septembrie 2008 p. 5;


d) Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, art. 11, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 260 din 30 septembrie 2008, p. 13.

(3) Ministerul Transporturilor va comunica textul prezentului ordin Comisiei Europene.


*) Directiva Consiliului 76/135/CEE din 20 ianuarie 1976 privind recunoasterea reciprocă a certificatelor de navigatie pentru navele de navigatie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 21 din 29 ianuarie 1976, astfel cum a fost modificată.

 

ARTICOLUL 23

Sanctiuni

 

Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 24

 

Directia generală transport naval si Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ARTICOLUL 25

 

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 26

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 27

 

La data de 30 decembrie 2008, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003 privind aprobarea cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilion român, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 mai 2003, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2008.

Nr. 1.447.


*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2008 privind transmiterea unor spatii din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la coloana „Caracteristicile tehnice ale imobilului”, la litera a), în loc de: ... în suprafată totală de 573 m2”se va citi: ... în suprafată totală de 596,21 m2”;

- în anexă, la coloana „Caracteristicile tehnice ale imobilului”, la litera b), în loc de: ... în suprafată de 169,51 m2”se va citi: ... în suprafată totală de 133,92 m2”;

- în anexă, la coloana „Valoarea de inventar (lei)” corespunzătoare constructiei, în loc de: „37.646,24”se va citi: „29.740.517,81”;

- în anexă, la coloana „Valoarea de inventar (lei)” corespunzătoare terenului, în loc de: „82.722,3”se va citi: „65.353,31”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 18 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia nr. 13, în loc de: „13, Jwaud Huda, fiica lui Samir si Melek, născută la data de 17 septembrie 1973 în localitatea Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul în Bucuresti, bd. Burebista nr. 1, bl. D-15, sc. 4, ap. 113, sector 3 (3.527/A/2006)”se va citi: „13. Jwaud Huda, fiica lui Samir si Malak, născută la data de 17 septembrie 1973 în localitatea Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul în Bucuresti, bd. Burebista nr. 1, bl. D-15, sc. 4, ap. 113, sector 3 (3.527/A/2006)”.