MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 842            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 15 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.301. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.302. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.303. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.304. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.305. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.306. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.307. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.308. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.309. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.310. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.311. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.312. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.313. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.314. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării

 

1.315. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE

 

211. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

213 - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 

Acord între Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, pentru modificarea Acordului anual de finantare 2006

 

1.549. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

1.566. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

 

1.604. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

 

1.605. - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind mentinerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI) până la sfârsitul mandatului

 

1.639. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

246. - Decizie privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

247. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Mihaela Bărbuletiu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

248. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Gheorghiu din functia de secretar de stat pentru relatiile cu românii de pretutindeni, cultură, educatie si stiintă la Ministerul Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

339. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale privind cadrul general al operării si utilizării sistemului „Ghiseul virtual de plăti”

 

409. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

1.494. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Evaluărilor de securitate a facilitătilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta pentru zona de interes Portul Constanta

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.082. - Decizie privind stabilirea stării de insolventă, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A.

 

1.083. - Decizie privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., precum si revocarea administratorului special

 

1.084. - Decizie privind revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415/2008 si aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale SOLVENTA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            Rectificări la :

             - Decretul nr. 1.107/2008;

             - Hotărârea Guvernului nr. 1.421/2008

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitu / ia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303 t 2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.131/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iliescu Marin, judecător la Judecătoria Cluj-Napoca, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.301.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.161/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Boeru Silvestru, procuror militar la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.302.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.126/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2009, doamna Icleanu Ana, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.303.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.127/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anghel Doina Cezarina, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.304.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.125/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Blăjan Mircea Marius, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.305.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.128/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2009, domnul Pelinescu Claudiu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Arges, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.306.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.153/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popa Rodica, judecător la Curtea de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.307.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.133/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2009, doamna Trancău Elena, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.308.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.130/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Toda Ioan, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Sibiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.309.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.123/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lazăr Rozalia Ana, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.310.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.132/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela-Cristina Dăscălescu, judecător la Judecătoria Galati, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.311.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.007/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Deftu Serghie, judecător la Tribunalul Vaslui, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.312.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.084/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Blidaru, judecător la Judecătoria Galati, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.313.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 decembrie 2008, domnul general de brigadă cu o stea Bălan Anton Romeo trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.314.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 decembrie 2008, domnul general de flotilă aeriană cu o stea Goleanu Iuliu Iuliu-Adrian trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.315

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii a fost înfiintată Autoritatea Natională pentru Comunicatii, prin reorganizarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei si prin reorganizarea prin divizare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti, în vederea eliminării blocajelor în activitatea economică ce se desfăsoară pe internet si a concentrării gestionării resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice si tehnologiei informatiei în sarcina unei singure autorităti. În urma implementării acestui act normativ a rezultat necesitatea revizuirii unor dispozitii, pentru a se stabili anumite norme de organizare si functionare adecvate noilor atributii.

Tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la dificultăti în functionarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Naionale pentru Comunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) ANC se organizează si functionează sub coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.”

2. La articolul 4 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:

„k) de administrare si de reglementare a utilizării la nivel national a TLD (top level domain) «.ro» si a SLD (second level domain) «.eu» pentru numele de domenii rezervate de România;”.

3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În îndeplinirea rolului si atributiilor sale legale, ANC colaborează cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru combaterea criminalitătii informatice, cu Consiliul Concurentei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării legislatiei din domeniul combaterii criminalitătii informatice, al protectiei consumatorului sau al concurentei, precum si a legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale sau tehnologiei informatiei, după caz.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 6 alin. (3), ANC poate stabili tarife de utilizare, de acreditare, de agreare sau de omologare, care constituie venituri proprii.

(2) Cuantumul si modul de achitare a tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a presedintelui ANC.”

5. La articolului 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) ANC preia de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti, cu titlu gratuit, infrastructura si echipamentele necesare exercitării atributiilor de administrare si gestionare la nivel national a TLD «.ro», nameserverele pentru domeniul .ro, registrul national pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicatiile, bazele de date, licentele, manualele si procedurile aferente acestora, care trec în patrimoniul ANC.”

Art. II. - (1) Pentru asigurarea continuitătii functionării si operării sistemelor informatice necesare exercitării atributiilor de administrare si gestionare la nivel national a TLD „.ro”, Autoritatea Natională pentru Comunicatii preia, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, personalul si atributiile Serviciului administrare domeniu .ro din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti.

(2) Preluarea de către Autoritatea Natională pentru Comunicatii de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti a infrastructurii si a celorlalte bunuri mentionate la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 se face pe bază de protocol de predare-primire, care va fi încheiat în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, după aprobarea prin lege a acesteia, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Doriri Liviu Nistoran

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 211.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 

Având în vedere că România s-a confruntat cu întârzieri în implementare, pe de o parte, din cauza dificultătilor administrative în gestionarea descentralizată a Programului SAPARD, iar pe de altă parte din cauza capacitătii reduse de absorbtie a beneficiarilor acestui program,

totodată, în urma misiunii de audit a Comisiei Europene, desfăsurată în perioada 3-13 iunie 2008, Comisia a notificat România cu privire la stoparea plătilor către statul român, conditionând reluarea acestora de elaborarea si transmiterea unui plan de actiune care să tină cont de recomandările sale. Cu toate că plătile la nivel national au fost reluate la începutul lunii octombrie 2008, această suspendare temporară a determinat o întârziere considerabilă în consumarea alocărilor aferente Programului SAPARD.

Prezentul acord prevede prelungirea termenului de valabilitate a angajamentului financiar al Comunitătii Europene până la 31 decembrie 2009, permitând astfel evitarea dezangajării fondurilor alocate României prin Programul SAPARD pentru anul 2006.

Urgenta rezultă din faptul că, potrivit Acordului anual de finantare 2006 (AFA 2006), termenul-limită al angajamentului Comunitătii Europene este 31 decembrie 2008, impunându-se ca semnarea Acordului pentru modificarea AFA 2006 să fie semnat de ambele părti până la finele acestui an.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Tőke István,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 213.

 

Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România

 

ACORD

între Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, pentru modificarea Acordului anual de finantare 2006

 

Modificarea Acordului anual de finantare 2006

 

Guvernul României, actionând pentru si în numele României, denumit în continuare România, pe de o parte, si Comisia Comunitătilor Europene, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de altă parte, si denumite în continuare părti contractante,

având în vedere că:

(1) un program special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare SAPARD), care prevede o contributie financiară a Comunitătii, a fost stabilit prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 privind sprijinul Comunitătii pentru măsurile de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în tările candidate din centrul si estul Europei, în perioada de preaderare1);

(2) planul prezentat de România a fost aprobat ca Program pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare Program) prin Decizia din 12 decembrie 20002), adoptată în conformitate cu art. 4 (5) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999. Programul a fost modificat ultima dată prin Decizia adoptată la 27 decembrie 20063);

(3) Acordul multianual de finantare (denumit în continuare MAFA) dintre Guvernul României, în numele României, si Comisie, în numele Comunitătii Europene, modificat ultima dată prin Acordul anual de finantare 2006 (denumit în continuare AFA 2006), a intrat în vigoare la data de 12 ianuare 2002 si prevede la art. 2 că angajamentul financiar al Comunitătii se stabileste în acordurile anuale de finantare;

(4) în conformitate cu art. 5 (1) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 248/2007 din 8 martie 20074), acordurile multianuale de finantare (MAFA) si acordurile anuale de finantare (AFA), încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunitătii Europene, pe de o parte, si Bulgaria si România, pe de altă parte, îsi vor continua aplicabilitatea în conditiile regulamentului mentionat;

(5) AFA 2006 a intrat în vigoare la data de 12 aprilie 2007 si prevede la art. 3 că Comisia va dezangaja automat orice parte a angajamentului Comunitătii pentru anul 2006, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă, până la data de 31 decembrie 2008, cel mai târziu;

(6) România s-a confruntat cu întârzieri în implementare, pe de o parte, din cauza dificultătilor administrative în gestionarea descentralizată a Programului SAPARD, iar pe de altă parte, din cauza capacitătii reduse de absorbtie a beneficiarilor acestui program, având drept consecintă întârzieri în absorbtia fondurilor. În plus, punctele slabe si deficientele identificate în procedurile Agentiei SAPARD în timpul misiunii de audit a Comisiei din luna iunie 2008 au trebuit să fie remediate în conformitate cu planul de actiune solicitat. Acest fapt a produs alte întârzieri în ceea ce priveste efectuarea plătilor în cursul anului 2008. De aceea, se impune extinderea termenului de valabilitate a angajamentului financiar stabilit în AFA 2006 cu un an. Această extindere este în concordantă cu prevederile art. 166 (3) (a) din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/20025);

(7) decizia de a extinde termenul-limită de valabilitate a angajamentului financiar nu prejudiciază decizia Comisiei de a lua în considerare reluarea rambursării contributiei comunitare atunci când Comisia va primi confirmarea din partea responsabilului national cu autorizarea finantării că planul de actiune a fost implementat, iar acest lucru a fost confirmat de o autoritate de audit independentă,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

            Prezentul acord modifică perioada de valabilitate a angajamentului financiar al Comunitătii pentru România pentru anul 2006.

 

ARTICOLUL 2

Modificarea articolului 3 din AFA 2006

 

            Articolul 3 din AFA 2006, încheiat între România si Comisie, se modifică după cum urmează:

 

„ARTICOLUL 3

Perioada angajamentului

 

Comisia va dezangaja automat orice parte a angajamentului la care se face referire în art. 2, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă, până la data de 31 decembrie 2009, cel mai târziu.

Niciun contract care implică fonduri comunitare aferente prezentului acord nu va fi încheiat de către Agentia SAPARD cu vreun beneficiar după data la care România începe încheierea de contracte care implică sprijin pentru dezvoltare rurală pentru România, în calitate de membru al Uniunii Europene.

Orice parte a contributiei comunitare alocate României prin AFA 2006, pentru care nu a fost încheiat niciun contract cu un beneficiar final până la data stipulată în alin. 2 al prezentului articol, va fi notificată Comisiei în termen de 3 luni de la data la care această valoare este cunoscută.”

 

ARTICOLUL 3

Intrarea în vigoare

 

            Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părti contractante îsi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 4

Semnarea

 

            Prezentul acord este redactat în două exemplare originale, în limbile română si engleză, fiecare dintre aceste texte fiind autentice. Cu toate acestea, în caz de divergentă între cele două texte, textul în limba engleză va prevala.

            Semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 4 decembrie 2008.

 

Pentru Guvernul României,

Dacian Ciolos,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale

Pentru Comisia Comunitătilor Europene,

Mariann Fischer Boel,

membru al Comisiei

Jean-Luc Demarty,

director general pentru agricultură si dezvoltare rurală, responsabil autorizat delegat

 

1) JO L 161, 26 iunie 1999, p. 87.

2) Decizia C(2000) 3742 final.

3) Decizia H/2006/2970.

4) JO L 69, 9 martie 2007, p. 5.

5) JO L 248, 16 septembrie 2002, p. 1.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Livezi” sectiunea I „Bunuri imobile”, pozitia nr. 134 se modifică astfel:

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 8.000 m asfalt, l = 4 m asfalt + 0,5 m acostament de pământ pe fiecare parte, santuri partial betonate - intravilan; Descript: zonă de sigurantă 3 m; Adresa: comuna Livezi, satele Pârâienii de Mijloc, Plesoiu, Părăusani; Vecini: leagă drumul national DN 67 B punctul Livezeanu cu comuna Grădistea”;

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „2008”;

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „3.460.938,29 lei”.

2. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Slătioara” sectiunea I „Bunuri imobile”, se abrogă pozitiile nr. 105, 122 si 123.

3. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Mare”, sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitia nr. 88, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.549.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Mare

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

88

 

Teren agricol situat în intravilanul satului Valea Mare, comuna Valea Mare, judetul Vâlcea

Tehnice: Suprafata 12.350 m2; Vecini: teren Primărie Valea Mare, V - teren agricol, persoane fizice, N - S.C. Metal Zimnicea - S.A., S - S.C. Metal Zimnicea - S.A.

2008

35.000

Domeniul public al comunei Valea Mare, conform HCL 18/2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. VII alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, publicată în MonitorufOficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se stabilesc pasapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare pasapoarte electronice, având forma si continutul prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. La articolul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) pasaport electronic:

1. paaportul diplomatic, pasaportul de serviciu sau pasaportul simplu, eliberat cetătenilor români;

2. pasaportul eliberat persoanelor fără cetă t enie prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată;

3. documentul de călătorie eliberat refugiatilor recunoscuti în baza Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951;

4. documentul de călătorie eliberat persoanelor care au obtinut protectie subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, în care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei;”.

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Până la punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 li se eliberează în continuare pasapoarte pentru persoanele fără cetătenie sau, după caz, documente de călătorie pentru persoanele care beneficiază de o formă de protectie în România, aflate în uz.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Producerea pasapoartelor electronice se realizează de Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie.

(2) Personalizarea pasapoartelor electronice se realizează de Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, care functionează în structura Directiei generale de pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pasapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora si a taxelor consulare, stabilite potrivit legii.

(2) Stabilirea si actualizarea contravalorii pasapoartelor electronice se fac de către Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A., conform indicatorilor stabiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Guvernul României.

(3) Contravaloarea pasapoartelor electronice eliberate în tară se încasează la unitătile Trezoreriei Statului si la unitătile bancare cu care Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A. încheie conventii în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia.

(4) Taxele consulare percepute în tară pentru eliberarea pasapoartelor electronice se achită în contul de venituri al bugetului de stat «Taxe consulare», deschis la unitătile Trezoreriei Statului.

(5) Contravaloarea pasapoartelor electronice percepută în străinătate se încasează de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, cu care Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A. încheie conventii în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia.”

6. Anexele nr. 1-3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

7. După anexa nr. 3 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4, 5 si 6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) art. 21 alin. (1)-(3) si anexa nr. 5 „Pasaport electronic pentru persoana fără cetătenie” din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea fofmei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) anexa nr. 4 „Forma si continutul documentului de călătorie electronic pentru refugiatii recunoscuti în baza Conventiei de la Geneva din 1951” si anexa nr. 5 „Forma si continutul documentului de călătorie electronic pentru persoanele care au obtinut protectie subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România” la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.566.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)

 

FORMA SI CONTINUTUL

pasaportului electronic diplomatic

 

Culoarea copertei:

- neagră

Coperta I (exterior):

- Uniunea Europeană, România, stema României

 

- Pasaport diplomatic

 

- Semn distinctiv pasaport electronic

Coperta I (interior):

- „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritătile statelor prietene să permită libera trecere titularului prezentului pasaport si să-i acorde ajutor si protectie în caz de nevoie.”

 

- în limbile română, engleză si franceză

 

- bandă heliogravată Mărimea: - 125 x 88 mm

Numărul de pagini:

- 32

Numărul pasaportului:

- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

Numerotarea paginilor:

- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini si în filigran

Pagina cu datele de identificare ale titularului, pozitionată între coperta I (interioară) si pagina 1:

- din policarbonat

 

- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data si locul nasterii), autoritatea emitentă, data eliberării pasaportului, data expirării pasaportului, codul numeric personal - C.N.P, sex, cetătenia, fotografia titularului gravată laser si fotografia în umbră realizată prin perforatie cu laser, numărul pasaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

Pagina 1:

- înăltimea, culoarea ochilor, domiciliul si fotografia în umbră a titularului, realizată prin imprimare inkjet

Pagina 2 rezervată pentru mentiuni ale autoritătilor române

 

Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale tărilor Uniunii Europene

 

Paginile 4-31, pagini pentru vize:

- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

Pagina 32, urgente:

- titularul pasaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

 

Numele

 

Prenumele

 

Adresa

 

Telefon

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).

 

Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii Hârtie: - specială, filigran, elemente de sigurantă

 

 

NOTĂ:

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate în pasapoarte si în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)

 

FORMA SI CONTINUTUL

pasaportului electronic de serviciu

 

Culoarea copertei:

- albastră

Coperta I (exterior):

- Uniunea Europeană, România, stema României

 

- Pasaport de serviciu

 

- Semn distinctiv pasaport electronic

Coperta I (interior):

- „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritătile statelor prietene să permită libera trecere titularului prezentului pasaport si să-i acorde ajutor si protectie în caz de nevoie.”

 

- în limbile română, engleză si franceză

 

- bandă heliogravată

Mărimea:

- 125 x 88 mm

Numărul de pagini:

- 32

Numărul pasaportului:

- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

Numerotarea paginilor:

- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini si în filigran

Pagina cu datele de identificare ale titularului, pozitionată între coperta I (interioară) si pagina 1:

- din policarbonat

 

- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data si locul nasterii), autoritatea emitentă, data eliberării pasaportului, data expirării pasaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex, cetătenia, fotografia titularului gravată laser si fotografia în umbră realizată prin perforatie cu laser, numărul pasaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

Pagina 1:

- înăltimea, culoarea ochilor, domiciliul si fotografia în umbră a titularului, realizată prin imprimare inkjet Pagina 2 rezervată pentru mentiuni ale autoritătilor române

Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale tărilor Uniunii Europene.

 

Paginile 4-31, pagini pentru vize:

- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

Pagina 32, urgente:

- titularul pasaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

 

Numele

 

Prenumele

 

Adresa

 

Telefon

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).

 

Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii.

 

Hârtie:

- specială, filigran, elemente de sigurantă

 

NOTĂ:

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate în pasapoarte si în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)

 

FORMA SI CONTINUTUL

pasaportului electronic simplu

 

Culoarea copertei:

- rosu visiniu

Coperta I (exterior):

- Uniunea Europeană, România, stema României

 

- Pasaport

 

- Semn distinctiv pasaport electronic

Coperta I (interior):

- România, stema României în tehnologie intaglio

 

- bandă heliogravată

Mărimea:

-125 x 88 mm

Numărul de pagini:

- 32

Numărul pasaportului:

- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

Numerotarea paginilor:

- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini si în filigran

Pagina cu datele de identificare ale titularului, pozitionată între coperta I (interioară) si pagina 1:

- din policarbonat

 

- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data si locul nasterii), autoritatea emitentă, data eliberării pasaportului, data expirării pasaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex cetătenia, fotografia titularului gravată laser si fotografia în umbră realizată prin perforatie cu laser, numărul pasaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

 

NOTĂ:

Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:

- Uniunea Europeană

 

- România

 

- Pasaport

Pagina 1:

- înăltimea, culoarea ochilor, domiciliul si fotografia în umbră a titularului, realizată prin imprimare inkjet

Pagina 2 rezervată pentru mentiuni ale autoritătilor române

 

Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale tărilor Uniunii Europene.

 

Paginile 4-31, pagini pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

- titularul pasaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

Pagina 32, urgente:

Numele

 

Prenumele

 

Adresa

 

Telefon

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).

 

Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii.

 

Hârtie:

- specială, filigran, elemente de sigurantă

 

NOTĂ:

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate în pasapoarte si în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)

 

FORMA SI CONTINUTUL

pasaportului electronic pentru persoana fără cetătenie

 

Mărimea:

- 125 x 88 mm

Numărul de pagini:

- 32

Culoarea copertei:

- maro închis

Coperta I (exterior):

- stema României, România, în limbile română, engleză si franceză

 

- Pasaport pentru persoana fără cetătenie, în limbile română, engleză si franceză

 

- Semn distinctiv pasaport electronic

Coperta I (interior):

- stema României în tehnologie intaglio

Numărul pasaportului:

- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

Numerotarea paginilor:

- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini

Pagina cu datele de identificare ale titularului, pozitionată între coperta I (interioară) si pagina 1:

- din policarbonat

 

- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, tara de origine, data si locul nasterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data eliberării, organul emitent, data expirării, fotografia titularului gravată laser si fotografia în umbră realizată prin perforatie cu laser, numărul pasaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

 

NOTĂ:

Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:

- Uniunea Europeană

 

- România

 

- Pasaport pentru persoană fără cetătenie

Pagina 1:

- înăltimea si culoarea ochilor

 

- domiciliul

 

- fotografia în umbră a titularului

Pagina 2, pagină rezervată pentru mentiuni ale autoritătilor române

 

Pagina 3 contine denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

 

Paginile 4-31, pagini pentru vize:

- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

Pagina 32, urgente:

- titularul pasaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

 

Numele

 

Prenumele

 

Adresa

 

Telefon

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).

 

Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii.

 

Hârtie:

- specială, filigran, elemente de sigurantă

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

 

NOTĂ:

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate în pasapoarte si în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)

 

FORMA SI CONTINUTUL

documentului de călătorie electronic pentru refugiatii recunoscuti în baza Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951

 

Mărimea:

- 125 x 88 mm

Numărul de pagini:

- 32

Culoarea copertei:

- albastru închis

Coperta I (exterior):

- stema României

 

- România, în limbile română, engleză si franceză

 

- Document de călătorie (Conventia din 28 iulie 1951), în limbile română, engleză si franceză

 

- semn distinctiv pasaport electronic

Coperta I (interior): -

stema României în tehnologie intaglio

Numărul pasaportului:

- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

Numerotarea paginilor:

- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini

Pagina cu datele de identificare ale titularului, pozitionată între coperta I (interioară) si pagina 1:

- din policarbonat

 

- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data eliberării, organul emitent, data expirării, fotografia titularului gravată laser si fotografia în umbră realizată prin perforatie cu laser, numărul pasaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

 

NOTĂ:

Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în

limbile română, engleză si franceză:

- Uniunea Europeană

 

- România

 

- Document de călătorie (Conventia din 28 iulie 1951)

Pagina 1:

- înăltimea si culoarea ochilor

- resedinta

 

 

- Acest document este valabil pentru toate tările, cu exceptia:

 

- documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul document

 

- fotografia în umbră a titularului

Pagina 2, pagină rezervată pentru mentiuni ale autoritătilor române

 

Pagina 3 contine denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

 

Paginilea 4-31, pagini pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

 

Pagina 32, urgente:

 

- titularul pasaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

Numele

 

Prenumele

 

Adresa

 

Telefon

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).

 

Coperta II (interior):

- Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un

document de călătorie care poate tine loc de pasaport national. El nu aduce niciun prejudiciu si nu afectează în niciun fel nationalitatea titularului.

 

- Titularul este autorizat să se întoarcă în România până la data expirării mentionate în documentul de călătorie la fila informatizată,

 

- Valabilitatea prezentului document de călătorie nu poate fi prelungită.

 

- În cazul stabilirii într-o altă tară decât cea în care prezentul document de călătorie a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreste să se deplaseze din nou, să solicite un nou document autoritătilor competente ale tării sale de resedintă. Vechiul document de călătorie va fi remis autoritătii care eliberează noul document pentru a fi trimis autoritătii care l-a eliberat.

- Acest document este valabil pentru toate tările, cu exceptia celor mentionate la pagina 1.

 

Hârtie:

- specială, filigran, elemente de sigurantă

 

NOTĂ:

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

Toate paginile, mai puţin pagina cu datele de identificare ale titularului, contin textul „Conventia din 28 iulie 1951”.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate în pasapoarte si în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)

 

FORMA SI CONTINUTUL

documentului de călătorie electronic pentru străinii cărora li s-a acordat protectie subsidiară în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Mărimea:

- 125 x 88 mm

Numărul de pagini:

- 32

Culoarea copertei:

- gri

Coperta I (exterior):

- stema României

 

- România, în limbile română, engleză si franceză

 

- Document de călătorie (protectie subsidiară), în limbile română, engleză si franceză

 

- Semn distinctiv pasaport electronic

Coperta I (interior):

- stema României în tehnologie intaglio

Numărul pasaportului:

- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din

policarbonat, gravat laser

Numerotarea paginilor:

- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini

Pagina cu datele de identificare ale titularului, pozitionată între coperta I (interioară) si pagina 1:

- din policarbonat

 

- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data eliberării, organul emitent, data expirării, fotografia titularului gravată laser si fotografia în umbră realizată prin perforatie cu laser, numărul pasaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

 

NOTĂ:

Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Pe versoul paginii din policarbonat se scriu

în limbile română, engleză si franceză:

- Uniunea Europeană

 

- România

 

- Document de călătorie (protectie subsidiară)

Pagina 1:

- înăltimea si culoarea ochilor

 

- resedinta

 

- fotografia în umbră a titularului

- Acest document este valabil pentru toate tările, cu exceptia:

 

 

- Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul document

Pagina 2, pagină rezervată pentru mentiuni ale autoritătilor române

 

Pagina 3 contine denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

 

Paginile 4-31, pagini pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

 

Pagina 32, urgente: - titularul pasaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

Numele

 

Prenumele

 

Adresa

 

Telefon

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

 

Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).

 

Coperta II (interior):

- Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un

document de călătorie care poate tine loc de pasaport national. El nu aduce niciun prejudiciu si nu afectează în niciun fel nationalitatea titularului

 

- Valabilitatea prezentului document de călătorie nu poate fi prelungită.

 

- Acest document de călătorie este valabil pentru toate tările, cu exceptia celor mentionate la pagina 1.

Hârtie:

- specială, filigran, elemente de sigurantă

 

NOTĂ:

Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză si franceză.

Toate paginile, mai putin pagina cu datele de identificare ale titularului, contin textul „Protectie subsidiară”.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate în pasapoarte si în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul unic, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Se aprobă cuantumul celor două transe, asa cum este prevăzut în anexă, în limita plafonului maxim garantat României pentru plăti nationale directe.”

2. Anexa „Cuantumul plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2008” se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.604.

 

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2008)

 

CUANTUMUL

plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2008

 

 

 

Nr. crt.

Specificare sprijin financiar

Valoare unitară

- cuantum -

(lei/cap)

Transa I

Transa II

1.

Prima pe exploatatie, în functie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008

350

145

2.

Prima pe cap de animal pentru ovine/caprine care au împlinit vârsta de un an până la data de 31 martie 2008

25

19


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri privind mentinerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI) până la sfârsitul mandatului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si în conformitate cu prevederile Conventiei privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare, ale pct. 5 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileste functia de reprezentant permanent al României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI) si aplicarea coeficientului de ierarhizare 8,00 pentru determinarea salariului în valută pentru această functie, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 2. - (1) Se aprobă cheltuielile generate de mentinerea reprezentantului permanent al României în Consiliul OACI, la sediul OACI din Montreal (Canada), pentru perioada 2008- 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor prevăzute în anexă, aprobate potrivit legii.

(3) Salarizarea în valută si celelalte drepturi ale reprezentantului permanent al României în Consiliul OACI se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pe perioada deplasărilor oficiale în tară sau în străinătate, reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI beneficiază de drepturile salariale prevăzute în anexă, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, unitate trimitătoare se consideră Ministerul Transporturilor, împreună cu unitătile de aviatie civilă aflate sub autoritatea acestuia, prevăzute în anexă.

(2) Repartizarea între unitătile de aviatie civilă a cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI este prevăzută în anexă. Cheltuielile aferente drepturilor reprezentantului României în Consiliul OACI, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dar care nu se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre, precum si plata concediului de odihnă si a concediului medical se suportă de unitatea angajatoare a reprezentantului.

Art. 4. - (1) Valorile cheltuielilor prevăzute în anexă sunt estimative si pot fi suplimentate pe baza unor justificări fundamentate prezentate de reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI institutiei care finantează cheltuiala respectivă.

(2) Schimbarea destinatiei cheltuielilor se face cu aprobarea unitătilor trimitătoare, după caz, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - Unitătile de aviatie civilă prevăzute la art. 3 alin. (1) încheie cu reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI contracte care vor stipula obligatiile rezultate din prezenta hotărâre, precum si modul de decontare si justificare a cheltuielilor suportate de fiecare institutie, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 6. - Ministerul Transporturilor va urmări respectarea de către unitătile de aviatie civilă prevăzute la art. 3 alin. (1) a obligatiilor ce le revin, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea functiei si a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), precum si aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 20 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.605.

 


ANEXĂ

 

Cheltuieli generate de mentinerea reprezentantului permanent al României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, la sediul OACI din Montreal (Canada), până la sfârsitul mandatului

 

Tipul cheltuielii

Institutia finantatoare

Valoarea estimativă

Valoarea estimativă pentru anul 2008

Valoarea estimativă pentru anul 2009

Valoarea estimativă pentru anul 2010

Chirie si utilităti birou al grupului CERG din sediul OACI si comunicatii

CNAIHCB

857 CAD/lună

10.284 CAD

10.284 CAD

10.284 CAD

Reprezentare/protocol

CNAIHCB

1.000 CAD/lună

12.000 CAD

12.000 CAD

12.000 CAD

Mobilier si birotică

CNAIHCB

20.500 CAD

20.500 CAD

-

-

Consumabile

CNAIHCB

400 CAD/lună

4.800 CAD

4.800 CAD

4.800 CAD

Deplasări oficiale în România sau în străinătate

CNAIHCB

60.000 CAD/an

60.000 CAD

60.000 CAD

60.000 CAD

Transport Montreal-Bucuresti s i retur, inclusiv pentru membrii familiei, precum i transportul bagajelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995

CNAIHCB

6.800 CAD/an

6.800 CAD

6.800 CAD

6.800 CAD

Salariu lunar net pentru secretară si primă anuală în cuantumul unui salariu lunar

ROMATSA

2.000 CAD/lună

26.000 CAD

26.000 CAD

26.000 CAD

Salariu lunar net pentru consilier si primă anuală în cuantumul unui salariu lunar

CNAIHCB

3.500 CAD/lună

45.500 CAD

45.500 CAD

45.500 CAD

Salariu lunar net pentru consilier juridic si primă anuală în cuantumul unui salariu lunar

ROMATSA

3.500 CAD/lună

45.500 CAD

45.500 CAD

45.500 CAD

Asigurări de sănătate (reprezentant si membrii familiei)

ROMATSA

7.800 CAD/an

7.800 CAD

7.800 CAD

7.800 CAD

Chirie pentru locuintă cu dotări corespunzătoare, cheltuieli întretinere*) si utilităti

ROMATSA

46.300 CAD/an

46.300 CAD

46.300 CAD

46.300 CAD

Asigurare, combustibil, întretinere*), reparatii, inclusiv piese de schimb, neacoperite de asigurare, pentru autoturism, precum si loc de parcare în garajul OACI

ROMATSA

9.500 CAD/an

9.500 CAD

9.500 CAD

9.500 CAD

Salariu lunar net pentru reprezentant

AACR

6.400 USD/lună**)

76.800 USD

76.800 USD

76.800 USD

Indemnizatie lunară netă pentru sotie

AACR

Conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995

19.200 USD

19.200 USD

14.400 USD

Indemnizatie lunară netă pentru copii

AACR

Conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995

4.800 USD

4.800 USD

3.600 USD

Cheltuieli pentru mentinerea licentei si calificări de pilot, inclusiv transportul din Montreal până la locul desfăsurării activitătilor necesare mentinerii licentei si retur

AACR

17.000 EUR/an

17.000 EUR

17.000 EUR

17.000 EUR

 

NOTĂ:

Taxele si comisioanele aferente transferurilor bancare se suportă de unitătile trimitătoare, după caz.

Costurile aferente utilizării telefonului mobil de către reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI se suportă de AACR.


*) Prin întretinere se întelege si serviciul de igienizare interioară si exterioară a locuintei si autoturismului.

**) Se actualizează cu baza de calcul prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995.

 

Abrevieri:

CNAIHCB - Compania Natională „Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti” - S.A.

ROMATSA - Regia Autonomă Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian

AACR - Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 70 se introduc douăsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 71-82, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.639.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tărlungeni” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare lungime (m)

Anul

dobândirii sau al dării în

folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

71.

1.3.7.1

Stradă

Tărlungeni - Str. Prundului (drum de acces) 700,50 m, pietruită

2008

20.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 19/2008

72.

1.3.7.1

Stradă

Purcăreni - Str. I.L. Caragiale, 216,91 m, pietruită

2007

5.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

73.

1.3.7.1

Stradă

Purcăreni - Str. Mihail Sadoveanu, 290,26 m, pietruită

2007

5.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

74.

1.3.7.1

Stradă

Purcăreni - Str. Jokai Mor, 346,67 m, pietruită

2007

6.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

75.

1.3.7.1

Stradă

Purcăreni - Str. Arany Janos, 207,07 m, pietruită

2007

5.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

76.

1.3.7.1

Stradă

Purcăreni - Str. Filimon Sârb, 124,89 m, pietruită

2007

3.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

77.

1.3.7.1

Stradă

Tărlungeni – Str. Andrei Ungureanu, 420,03 m, pietruită

2007

7.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

78.

1.3.7.1

Stradă

Tărlungeni – Str. Mică, 133,34 m, pietruită

2007

3.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

79.

1.3.7.1

Stradă

Tărlungeni - Str. Closca, 272,24 m, pietruită

2007

3.500

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

80.

1.3.7.1

Stradă

Tărlungeni - Str. Horia, 323,98 m, pietruită

2007

5.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

81.

1.3.7.1

Stradă

Tărlungeni - Str. Stefan cel Mare, 322,74 m, pietruită

2007

5.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

82.

1.3.7.1

Stradă

Tărlungeni - Str. 15 Noiembrie, 314 m, pietruită

2007

5.000

Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

Având în vedere dispozitiile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 411/2007 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 17 mai 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2008.

Nr. 246.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007)

 

STATUL DE FUNCTII

al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

Nr. crt.

Functia

Nr. de posturi

Natura functiei

Studii

I

MINISTRU DELEGAT

1

Mandat

 

 

Cabinet ministru delegat

9

 

 

1

Director de cabinet

1

CIM

S

2

Consilier personal

8

CIM

S

II

Compartiment audit intern

1

 

 

1

Auditor asistent 2

1

FP

S

III

SECRETAR DE STAT

1

Mandat

 

 

Cabinet secretar de stat

2

 

 

1

Consilier personal

2

CIM

S

IV

SECRETAR DE STAT

1

Mandat

 

 

Cabinet secretar de stat

2

 

 

1

Consilier personal

2

CIM

S

V

DIRECTIA GENERALĂ ACTIVITĂTI PARLAMENTARE

32

 

 

1

Director general - consilier superior 1

1

FP

S

2

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

3

Consilier superior 1

2

FP

S

4

Expert principal 1

3

FP

S

5

Expert principal 2

1

FP

S

6

Expert asistent 1

3

FP

S

7

Expert asistent 2

2

FP

S

8

Referent superior 1

2

FP

M

9

Referent principal 1

1

FP

M

V. 1

DIRECTIA ANALIZĂ, DOCUMENTARE, AVIZARE, CONTROL PARLAMENTAR

16

 

 

1

Director - consilier superior 1

1

FP

S

2

Consilier superior 1

3

FP

S

3

Expert principal 1

3

FP

S

4

Consilier juridic principal 1

1

FP

S

5

Expert asistent 1

1

FP

S

6

Expert asistent 3

3

FP

S

7

Expert asistent 2

1

FP

S

8

Referent superior 2

1

FP

M

9

Referent superior 1

1

FP

M

10

Referent asistent 3

1

FP

M

VI

DIRECTIA RESURSE UMANE, FINANCIAR, CONTABILITATE

16

 

 

1

Director - consilier superior 1

1

FP

S

2

Consilier superior 2

3

FP

S

3

Consilier juridic asistent 1

1

FP

S

4

Expert principal 1

1

FP

S

5

Expert asistent 1

2

FP

S

6

Expert asistent 2

3

FP

S

7

Expert

2

CIM

S

8

Sofer

TOTAL POSTURI

3

65

CIM

M


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Mihaela Bărbuletiu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

Având în vedere cererea doamnei Monica Mihaela Bărbuletiu referitoare la eliberarea din functia de vicepresedinte al Agentiei Române pentru Investitii Străine, înregistrată sub nr. 5/7.763 din 9 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. e) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Monica Mihaela Bărbuletiu se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Române pentru Investitii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2008.

Nr. 247.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Gheorghiu din functia de secretar de stat pentru relatiile cu românii de pretutindeni, cultură, educatie si stiintă la Ministerul Afacerilor Externe

 

Având în vedere demisia domnului Mihai Gheorghiu din func t ia de secretar de stat pentru relatiile cu românii de pretutindeni, cultură, educaie si stiintă la Ministerul Afacerilor Externe, înregistrată sub nr. 5/7.486 din 26 noiembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Gheorghiu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat pentru relatiile cu românii de pretutindeni, cultură, educatie si stiintă la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2008.

Nr. 248.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

AGENTIA PENTRU SERVICIILE SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

DECIZIE

privind cadrul general al operării si utilizării sistemului „Ghiseul virtual de plăti”

 

În temeiul prevederilor art. 2 lit. g) si ale art. 4 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2008,

presedintele Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de operare si utilizare ale sistemului „Ghiseul virtual de plăti”, precum si reglementarea procedurii de selectie în vederea eliberării unei licente prin care se acordă dreptul exclusiv de procesare a plătilor electronice cu card în cadrul „Ghiseului virtual de plăti”.

(2) „Ghiseul virtual de plăti”, denumit în continuare Ghiseul, reprezintă sistemul informatic de utilitate publică, parte a sistemului e-guvernare, prin intermediul căruia persoanele fizice si juridice pot efectua plăti electronice cu cardul către autoritătile administratiei publice centrale si locale din România.

(3) Utilizarea Ghiseului se realizează în vederea atingerii următoarelor obiective:

a) îmbunătătirea relatiei persoanelor fizice si juridice cu structurile administratiei publice, la nivel central si local, prin asigurarea unei modalităti rapide de plată către autoritătile administratiei publice;

b) asigurarea unui acces egal si nediscriminatoriu la informatii si servicii publice;

c) asigurarea confidentialitătii si garantarea protejării datelor cu caracter personal;

d) promovarea utilizării internetului si a tehnologiilor de vârf în cadrul furnizării serviciilor publice;

e) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocratiei la nivelul administratiei publice.

(4) Portalul Ghiseului este disponibil la adresa de internet http://www.ghiseul.ro

(5) Operatorul Ghiseului este Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 2. - În sensul prezentei decizii, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) operator - operatorul sistemului „Ghiseul virtual de plăti”- Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale;

b) plătitor- persoană fizică sau juridică care efectuează o plată către o institutie a administratiei publice centrale sau locale;

c) debitor- persoana fizică sau juridică în numele si pe seama căreia se efectuează plata (nu este obligatoriu ca între plătitor si debitor să existe identitate);

d) emitent- autoritatea administratiei publice care emite actul pe baza căruia se efectuează plata;

e) beneficiarul plătii - autoritatea administratiei publice în contul căreia se efectuează plata;

f) plată electronică - efectuarea unei plăti prin intermediul portalului www.ghiseul.ro cu ajutorul unui card bancar;

g) procesare de plăti - actiunea securizată prin care se realizează transferul sumei de plată între contul corespunzător cardului bancar si contul beneficiarului;

h) procesator de plăti - persoana juridică selectată de operator în conformitate cu prevederile prezentei decizii, care realizează procesarea de plăti în cadrul Ghiseului;

i) drept exclusiv de procesare a plătilor în cadrul Ghiseului - drept acordat procesatorului de plăti selectat, de către operatorul Ghiseului, prin care i se conferă posibilitatea de a procesa toate plătile efectuate prin intermediul Ghiseului si de a încasa de la plătitor un comision calculat ca procent din valoarea fiecărei plăti;

j) licentă - actul administrativ prin care operatorul acordă procesatorului de plăti dreptul exclusiv de procesare a plătilor în cadrul Ghiseului, cu respectarea anumitor conditii, pentru o perioadă limitată;

k) procedură de selectie - procedura prin care operatorul selectează procesatorul de plăti si în urma derulării căreia eliberează licenta prin care dreptul exclusiv de procesare a plătilor în cadrul Ghiseului este acordat primului clasat, în urma evaluării ofertelor depuse, pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă si financiară;

l) tarif de procesare - sumă datorată anual către operator de procesatorul de plăti pentru acordarea dreptului exclusiv de procesare a plătilor în cadrul Ghiseului;

m) ofertant - persoana care depune o ofertă fermă, definitivă, irevocabilă si neconditionată în cadrul procedurii de selectie;

n) ASSI- Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind operarea si utilizarea Ghiseului

 

Art. 3. - (1) ASSI operează Ghiseul, asigurând respectarea următoarelor principii:

a) facilitarea accesului autoritătilor administratiei publice la informatiile legate de plătile efectuate prin intermediul Ghiseului;

b) asigurarea confidentialitătii si protejarea datelor cu caracter personal procesate prin intermediul Ghiseului;

c) asigurarea securitătii transferului de informatii efectuat între Ghiseu si utilizatorii acestuia (plătitori, emitenti si beneficiari ai plătilor);

d) asigurarea unor interfete standard cu sisteme de plată deja existente.

(2) În activitatea de operare a Ghiseului, ASSI are următoarele responsabilităti:

a) să asigure posibilitatea tehnică de interfatare a Ghiseului cu sistemele electronice ale emitentilor;

b) să asigure posibilitatea tehnică de interfatare a Ghiseului cu sistemele electronice ale beneficiarilor plătilor;

c) să asigure emiterea de dovezi electronice ale plătilor semnate cu certificate calificate de semnătură electronică;


d) să asigure arhivarea informatiilor referitoare la tranzactiile desfăsurate prin intermediul Ghiseului;

e) să asigure interactiunea cu utilizatorii (plătitori, emitenti, beneficiari ai plătilor) si să ofere acestora suport tehnic în ceea ce priveste modalitatea de utilizare a Ghiseului si modul de efectuare a plătilor, inclusiv prin postarea pe pagina de internet www.ghiseul.ro a unor instructiuni de utilizare;

f) să permită plătitorilor să acceseze un istoric al tranzactiilor;

g) să deruleze procedura de selectie si să acorde primului clasat dreptul exclusiv de procesare a plătilor în cadrul Ghiseului.

Art. 4. - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate folosi serviciile furnizate de Ghiseu.

(2) Pentru a putea să efectueze plăti prin intermediul Ghiseului, plătitorul trebuie să fie înregistrat în sistem.

(3) Procedura de înregistrare în sistem cuprinde următoarele faze:

a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil pe pagina principală a Ghiseului;

b) transmiterea de către Ghiseu a unui mesaj printr-un e-mail către plătitor, pentru confirmarea înregistrării;

c) confirmarea înregistrării de către utilizator prin accesarea paginii de internet indicate în e-mailul de confirmare.

(4) Înregistrarea persoanelor juridice în vederea efectuării de plăti electronice prin intermediul Ghiseului este conditionată de achitarea unui tarif de înregistrare către operator, tarif al cărui cuantum este de 46 de lei, la care se adaugă TVA. Persoanele juridice deja înregistrate în Sistemul electronic national nu au obligatia să achite tariful de înregistrare, procedura de mai sus aplicându-se corespunzător.

(5) Plătitorul se poate înregistra si autentifica în sistem în vederea accesării paginilor de introducere a plătii si de vizualizare a plătilor efectuate.

(6) Autentificarea în sistem se face securizat, pe bază de cont de utilizator si parolă.

Art. 5. - (1) Ghiseul permite plata electronică cu cardurile bancare acceptate pentru plăti pe internet.

(2) Procedura de efectuare a unei plăti electronice cuprinde următoarele faze:

a) accesarea functiei de plăti on-line;

b) alegerea tipului de plată si completarea formularului generat în concordantă cu informatiile solicitate de emitent, beneficiarul plătii sau de către procesatorul de plăti;

c) completarea datelor din formular de către plătitor si confirmarea corectitudinii lor;

d) conectarea la formularul de plată de pe pagina procesatorului de plăti si confirmarea efectuării plătii;

e) generarea de către Ghiseu a dovezii de efectuare a plătii sau a unui mesaj de eroare, în cazul în care plata nu se poate efectua.

(3) Informatiile introduse electronic de către plătitor se referă la:

a) informatii care identifică plătitorul;

b) informatii care identifică debitorul;

c) informatii solicitate de către beneficiarul plătii sau de către emitent pentru fiecare tip de plată în parte.

(4) Documentul care atestă efectuarea plătii electronice va fi semnat electronic cu un certificat digital calificat si va contine următoarele informatii:

a) datele de identificare ale plătitorului;

b) datele de identificare ale debitorului;

c) informatii legate de plata efectuată - valoarea plătii, data si ora efectuării plătii, tipul plătii.

(5) Plătitorul poate cere oricând retrimiterea dovezii de plată de către Ghiseu.

(6) Plătitorii sunt responsabili pentru corectitudinea informatiilor introduse în Ghiseu.

Art. 6. - (1) Pentru a putea folosi Ghiseul în calitate de emitent sau de beneficiar al plătii, orice autoritate a administratiei publice centrale sau locale are dreptul de a se înregistra, cu respectarea următoarelor conditii:

a) să fie capabilă să efectueze transferuri de informatii cu Ghiseul în mod securizat si în formatele impuse de operator, prin implementarea unor module proprii de interfatare;

b) să fie capabilă să proceseze informatii oferite de Ghiseu conform aceleiasi scheme;

c) să furnizeze procesatorului de plăti toate informatiile necesare efectuării cu succes a plătilor electronice, în formatul impus de operator.

(2) Ghiseul oferă emitentilor si beneficiarilor plătilor toate informatiile legate de plătile electronice în format semistructurat si usor accesibil.

(3) Înregistrarea emitentilor sau a beneficiarilor de plăti se realizează pe baza unei proceduri de înregistrare adoptate prin decizie a presedintelui ASSI, publicată pe pagina de internet www.ghiseul.ro

(4) În cazul în care emitentul si beneficiarul plătii sunt persoane juridice diferite, înregistrarea emitentului va fi posibilă numai după ce beneficiarul corespondent va fi înregistrat în Ghiseu.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind procedura de selectie si eliberarea licentei. Drepturile si obligatiile procesatorului de plăti

 

Art. 7. - (1) Selectarea procesatorului de plăti în cadrul Ghiseului se realizează de către ASSI pe baza procedurii de selectie reglementate în continuare.

(2) În urma derulării procedurii de selectie, ASSI va elibera primului clasat licenta prin care se acordă dreptul exclusiv de procesare a plătilor electronice cu card în cadrul Ghiseului.

Art. 8. - (1) Etapele premergătoare derulării procedurii de selectie sunt următoarele:

a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;

b) publicarea proiectului caietului de sarcini în vederea consultării;

c) transmiterea observatiilor privind continutul caietului de sarcini;

d) elaborarea formei finale a caietului de sarcini si publicarea anuntului de participare la selectie.

(2) Etapele procedurii de selectie sunt următoarele:

a) obtinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate;

b) transmiterea solicitărilor de clarificări si răspunsul la acestea;

c) depunerea ofertelor si a garantiei de participare de către persoanele care au obtinut caietul de sarcini;

d) evaluarea ofertelor;

e) transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse;

f) primirea si solutionarea contestatiilor.

(3) Calendarul detaliat al etapelor procedurii de selectie se stabileste prin caietul de sarcini.

Art. 9. - (1) Pentru organizarea si conducerea procedurii de selectie, presedintele ASSI va desemna, prin decizie, o comisie de selectie formată din 5 membri care nu pot fi actionari, asociati, administratori, cenzori sau angajati, cu carnet de muncă ori în alt mod, ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la procedura de selectie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaratie pe propria răspundere.

(2) Prin decizia prevăzută la alin. (1) se va desemna un presedinte de comisie, care va conduce procedura de selectie, si un secretar, care va întocmi procesele-verbale de sedintă.


(3) O persoană juridică are control asupra ofertantului, conform alin. (1), dacă exercită direct cel putin 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la acesta.

Art. 10. - (1) Comisia de selectie are următoarele atributii:

a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;

b) răspunsul la observatiile primite în perioada de consultare;

c) elaborarea formei finale a caietului de sarcini;

d) formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări;

e) evaluarea ofertelor;

f) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor presedintelui ASSI în scopul aprobării acestuia.

(2) În vederea solutionării eventualelor contestatii, presedintele ASSI va constitui, prin decizie, o comisie formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de selectie.

(3) Procesul-verbal de solutionare a contestatiilor va fi aprobat de presedintele ASSI.

Art. 11. - (1) ASSI va publica pe pagina de internet www.assi.ro, în vederea consultării publice, proiectul caietului de sarcini si data-limită până la care se pot primi observatii la acesta.

(2) Forma finală a caietului de sarcini va fi elaborată după centralizarea si analizarea observatiilor primite.

(3) ASSI va publica cel putin într-un cotidian de circulatie natională, precum si pe pagina de internet www.assi.ro un anunt de participare la procedura de selectie, prin care va invita persoanele interesate să procure caietul de sarcini, arătând care este data-limită pentru aceasta, precum si data-limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 12. - (1) Caietul de sarcini va contine, în mod obligatoriu, conditiile tehnice si administrative în care se va realiza procesarea plătilor efectuate prin intermediul Ghiseului, cerintele minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil, obligatiile minime pe care acesta va trebui să si le asume în cazul în care va fi declarat câstigător al procedurii de selectie, grila de punctaj, precum si orice alte aspecte considerate relevante de comisia de selectie.

(2) ASSI va asigura obtinerea unui exemplar al caietului de sarcini de către orice persoană care îsi manifestă intentia în acest sens.

Art. 13. - (1) Procedura de selectie se desfăsoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate, primite în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Ofertantii vor constitui o garantie de participare în cuantum de 10.000 lei, prin scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, la solicitarea ASSI, fără a invoca vreo exceptie legată de procedura de selectie, o sumă în cuantum egal cu garantia de participare, în cazul în care:

a) ofertantul declarat câstigător al procedurii de selectie renuntă la dreptul de a i se acorda licenta;

b) ofertantul îsi retrage oferta după data-limită stabilită pentru primirea ofertelor;

c) ofertantul influentează sau încearcă să influenteze comisia de selectie în procesul de examinare si evaluare a ofertelor.

(3) Scrisoarea de garantie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel putin 90 de zile de la data-limită până la care se pot primi ofertele.

(4) Garantia de participare se restituie integral, la cerere, tuturor participantilor, cu exceptia câstigătorului licentei, căruia îi va fi restituită, la cerere, după momentul eliberării licentei.

Art. 14. - Comisia de selectie va analiza doar acele oferte care au fost primite în termenul mentionat în caietul de sarcini si care sunt însotite de garantia de participare în cuantumul si în forma prevăzute în prezenta decizie.

Art. 15. - (1) Comisia de selectie va comunica ofertantilor rezultatele evaluării acestora, prin afisarea pe pagina de internet www.assi.ro

(2) Persoana a cărei ofertă a fost declarată câstigătoare (prin plasarea pe primul loc) va fi invitată de către ASSI pentru eliberarea licentei în termen de maximum 45 de zile de la stabilirea clasamentului final în cadrul procedurii de selectie.

Art. 16. - (1) Licenta se va elibera pentru o perioadă de 3 ani, fără a exista posibilitatea de prelungire a valabilitătii sale.

(2) Licenta eliberată de ASSI este netransmisibilă si se acordă numai în urma procedurii de selectie reglementate în prezenta decizie.

(3) Pentru acordarea dreptului exclusiv de procesare a plătilor în cadrului Ghiseului, procesatorul de plăti va achita anual către ASSI un tarif de procesare, în cuantum de 30% din totalul sumelor încasate de procesator cu titlu de comision, în decursul unui an calendaristic, la care se adaugă TVA. Până la data de 15 februarie a fiecărui an, presedintele ASSI va emite o decizie titlu de creantă care va individualiza cuantumul tarifului de procesare aferent anului calendaristic anterior.

Art. 17. - (1) Licenta va contine, în principal, drepturile si obligatiile procesatorului de plăti, precum si conditiile tehnice, administrative si financiare de exercitare a activitătii de procesare a plătilor în cadrul Ghiseului.

(2) Principalele drepturi conferite procesatorului de plăti prin licentă sunt următoarele:

a) dreptul exclusiv de a procesa toate plătile efectuate prin intermediul Ghiseului;

b) dreptul de a încasa de la plătitori un comision calculat ca procent din valoarea fiecărei plăti, comision stabilit prin licenţă, pe baza ofertei financiare a câstigătorului procedurii de selectie;

c) dreptul de a solicita operatorului, emitentilor sau beneficiarilor de plăti efectuarea tuturor modificărilor tehnice sau procedurale impuse de functionarea corectă a Ghiseului.

(3) Principalele obligatii impuse procesatorului de plăti prin licentă sunt următoarele:

a) obligativitatea procesării tuturor plătilor efectuate prin intermediul Ghiseului;

b) stabilirea mecanismului tehnic de încasare a comisionului aferent fiecărei tranzactii;

c) achitarea în fiecare an a tarifului de procesare către operatorul Ghiseului;

d) oferirea de suport tehnic permanent pentru utilizatori în ceea ce priveste efectuarea plătilor;

e) transmiterea tuturor informatiilor utile despre efectuarea plătilor către operator si către ceilalti utilizatori;

f) asigurarea confidentialitătii tuturor datelor referitoare la efectuarea plătilor.

(4) Nerespectarea de către procesatorul de plăti a obligatiilor impuse prin licentă atrage dreptul ASSI de a aplica sanctiunea administrativă a revocării licentei.

Art. 18. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale,

Daniel Gruia

 

Bucuresti, 5 decembrie 2008.

Nr. 339.

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar, elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Cu data prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului - model cadru, anexele la Ghidul solicitantului si conditiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 55-72 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”*):

55. „Educatie mai bună pentru toti”

56. „Universitate pentru viitor”

57. „Profesionisti în educatie si formare”

58. „Calificări europene”

59. „Burse doctorale”

60. „Învată o meserie”

61. „A doua sansă în educatie”

62. „Calificarea - o sansă pentru viitor!”

63. „Competente pentru competitivitate”

64. „Actionăm împreună”

65. „Calitate în serviciile de ocupare”

66. „Profesionisti în piata muncii”

67. „Integrare pe piata muncii”

68. „Mediul rural - oportunităti de ocupare”

69. „Pentru o viată mai bună”

70. „Împreună pe piata muncii”

71. „Sanse egale si respect”

72. „Parteneriat transnational”.

Art. 2. - Se aprobă lansarea cererilor de propuneri de proiecte aferente documentelor mentionate la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 25 iunie 2008.

Nr. 409.


*) Ghidul solicitantului - model cadru, anexele la Ghidul solicitantului si conditiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 55-72 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Evaluărilor de securitate a facilitătilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta pentru zona de interes Portul Constanta

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Evaluările de securitate a facilitătilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta pentru zona de interes Portul Constanta, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 decembrie 2008.

Nr. 1.494.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind stabilirea stării de insolventă, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în persoana doamnei Angela Toncescu, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în data de 25 noiembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, s-au dispus stabilirea stării de insolventă, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3454/11.04.2000, cod unic de înregistrare nr. 12894770,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:


Prin Decizia nr. 534 din 17 iunie 2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a dispus, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) raportat la art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004, deschiderea procedurii de redresare pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., ca urmare a faptului că societatea nu mai îndeplinea conditiile de solvabilitate prevăzute în legislatia în vigoare, respectiv valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub jumătate din limita minimă pentru fondul de sigurantă, prevăzută de Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2007 (în vigoare la data de 30 aprilie 2008).

Tinând seama că Societatea Comercială Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A. nu si-a îndeplinit obligatiile stabilite în sarcina acesteia prin planurile de redresare financiară înregistrate sub nr. 14.697 din 20 iunie 2008, respectiv nr. 16.285 din 4 iulie 2008, prin Decizia nr. 757 din 20 august 2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a dispus respingerea acestora si, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) raportat la art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004, deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială.

Astfel, având în vedere rapoartele administratorului special din datele de 3 septembrie 2008, 30 septembrie 2008, 16 octombrie 2008 si 25 noiembrie 2008 si faptul că măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit si la înlăturarea cauzelor care le-au generat, situatia financiară a asigurătorului nefiind restabilită si punându-se în pericol drepturile si interesele legitime ale asiguratilor, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a dispus, în sedinta din data de 25 noiembrie 2008, stabilirea stării de insolventă, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Se stabileste starea de insolventă a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3454/11.04.2000, cod unic de înregistrare nr. 12894770.

(2) Se dispune declansarea procedurii de faliment împotriva asigurătorului, conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare.

Art. 2. - Se dispune retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3454/11.04.2000, cod unic de înregistrare nr. 12894770.

Art. 3. - Societatea are obligatia predării în cel mult 10 zile de la publicarea deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială către Fondul de garantare a evidentelor complete ale dosarelor de daună, precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile aferente acestor dosare, în vederea publicării listei potentialilor creditori în asigurări, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

Art. 4. - Asigurătorul este obligat, prin administratorul si/sau reprezentantul său legal, să ia toate măsurile necesare notificării asiguratilor atât cu privire la obligatia acestora de a denunta/rezilia contractele de asigurare încheiate cu Societatea Comercială Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., cât si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsă între momentul denuntării si cel al expirării duratei lor de valabilitate.

Art. 5. - Neîndeplinirea în mod corespunzător a obligatiilor prevăzute în prezenta decizie atrage răspunderea persoanelor semnificative ale societătii de asigurare pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A. poate formula plângere la Curtea de apel, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, îndeplinirea măsurilor dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 40 alin. (2) din legea sus-mentionată.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2008.

Nr. 1.082.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A, precum si revocarea administratorului special

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în persoana doamnei Angela Toncescu, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 20 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în data de 25 noiembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, s-au dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, precum si revocarea administratorului special al Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A, cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3454/11.04.2000, cod unic de înregistrare nr. 12894770,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

Prin Decizia nr. 757 din 20 august 2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A., ca urmare a faptului că valoarea marjei de solvabilitate disponibile raportată de societate a scăzut sub jumătate din limita minimă pentru fondul de sigurantă, precum si ca urmare a faptului că societatea nu a efectuat majorarea de capital social până la termenul prevăzut în planurile de redresare financiară transmise de societate.

De asemenea, prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială, d-nul Nicolae Eugen Crisan, consilier principal al Departamentului Fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a fost desemnat ca administrator special.

Având în vedere faptul că măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit si la înlăturarea cauzelor care le-au generat, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, precum si revocarea administratorului special, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale Societatea de Asigurări si Reasigurări EUROASIG - S.A, cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3454/11.04.2000, cod unic de înregistrare nr. 12894770.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, se dispun revocarea si încetarea atributiilor administratorului special, respectiv revocarea d-lui Nicolae Eugen Crisan, consilier principal al Departamentului Fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, domiciliat în Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 244, bl. S21, sc. 2, et. 2, ap. 43, sectorul 3, legitimat cu C.I. seria DP nr. 036892, CNP 1540912400051, din calitatea de administrator special în care a fost numit prin Decizia nr. 757 din 20 august 2008.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2008.

Nr. 1.083.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415/2008 si aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale SOLVENTA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 25 noiembrie 2008, adoptată conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. V.5.004 din 21 noiembrie 2008 privind aprobarea revocării Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415 din 21 mai 2008 prin care s-a retras autorizatia de functionare si aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, P-ta Presei Libere nr. 1, corp B3, et. 1, cam. 29, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/417/11.01.2007, cod unic de înregistrare 20493248, număr de înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-429, reprezentată de dl Petredeanu Iulius Cezar Nicolae, în calitate de director general,

a constatat următoarele:

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415 din 21 mai 2008 s-a dispus retragerea autorizatiei Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L., pentru faptul că brokerul nu a făcut dovada încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă profesională de la data de 6 februarie 2008 până la data de 31 martie 2008, nu a transmis raportările lunare si nu a efectuat plata în contul taxei de functionare.

Prin Adresa nr. 1.904 din 19 septembrie 2008, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 23.111 din 19 septembrie 2008, Societatea Comercială SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L. a solicitat „reanalizarea cazului societătii si, având în vedere situatia de fapt, dispunerea reacordării autorizatiei de functionare care a fost retrasă în baza Deciziei nr. 415 din 21 mai 2008”.

În data de 12 martie 2008 asociatii societătii, d-na Ursu Mirela si d-na Cringus Lidia Mirela, au cesionat părtile sociale actualilor asociati ai Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L., respectiv dl Ionescu Daniel Laurentiu, d-na Ionescu Mihaela, d-na Dumitrescu Nicoleta Magdalena si dl Gont Ion.

Noii asociati au dobândit părtile sociale reprezentând 100% din capitalul social după verificarea situatiei financiare, precum si a conditiilor de functionare ale Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L.

Având în vedere faptul că la data respectivă societatea era autorizată să desfăsoare activitate de intermediere în asigurări conform Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 584/2007, noii asociati au depus la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti cererea de înscriere a mentiunilor privind modificarea structurii asociatilor si a sediului social al Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L.

Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 din Normele privind gradualizarea măsurilor sanctionatorii, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.118/2006, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 25 noiembrie 2008, revocarea Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415 din 21 mai 2008 prin care s-a retras autorizatia de functionare si aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L., conform Hotărârii Adunării generale a asociatilor din data de 12 martie 2008, drept care se decide:

Art. 1. - În temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 din Normele privind gradualizarea măsurilor sanctionatorii puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.118/2006, se revocă măsura retragerii autorizatiei Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L., dispusă prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415/2008, si se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale SOLVENTA - Broker de Asigurare - S.R.L., conform Hotărârii adunării generale a asociatilor din data de 12 martie 2008.

Art. 2. - Societatea are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2008.

Nr. 1.084.


 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 1.107/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 26 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la articolul 3, în loc de: „Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii, ...se va citi: Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii, ...”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.421/2008 privind preluarea unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Arges si din administrarea Consiliului Judetean Arges în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 21 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la coloana „Denumirea sectorului de drum”, în loc de: „DJ 703 H Curtea de Arges (DN 7 C) - Valea Danului-Cepari Pământeni-Rudeni-Suici-Valeni-Sălătrucu - limita judetului Vâlcea” se va citi: „DJ 703 H Curtea de Arges (DN 7 D)-Valea Danului-Cepari Pământeni-Rudeni-Suici-Văleni-Sălătrucu - limita judetului Vâlcea”.