MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 812            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 4 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.492. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 si 20 iunie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

            1.493. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 29 aprilie 2008 si 21 august 2008 si la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

            1.507. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete

 

            1.508. - Hotărâre privind înfiintarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unităti sanitare din municipiul Oradea

 

            1.533. - Hotărâre privind exercitarea de către România a presedintiei Initiativei Central Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            657. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea si evidenta activitătilor productive din unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

            3.345. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel s tiintific la care vor participa specialisti din străinătate” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor” ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” 2007-2013

 

            3.505. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 746/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.489/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.588/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 si 20 iunie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 si 20 iunie 2008 la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, ratificate prin Legea nr. 389/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.492.

 


Doamnei Orsalia Kalantzopoulos

Director,

Europa Centrală si Tările Baltice

 

29 mai 2008

 

Stimată dnă Kalantzopoulos,

Ref: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (Împrumut nr. 4736-RO) Amendament la Acordul de împrumut Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. 053472 RO Amendament la Acordul de asistentă financiară

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 26 mai 2004, cu amendamentele ulterioare.

În urma analizei recent efectuate, cele 4 agentii de implementare au transmis Ministerului Economiei si Finantelor o solicitare de amendare a Contractului de împrumut si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă pentru a adapta prevederile acestora necesitătilor curente ale proiectului si pentru a permite urgentarea implementării proiectului.

Cu privire la Contractul de împrumut, vă supunem atentiei următoarea propunere de modificare a anexei 1 „Trageri din împrumut”, după cum urmează:

 

Categorie

Sume (dolari SUA)

 

1. Lucrări pentru:

 

 

a) partea B a proiectului

45.388.000

+2.500.000

b) partea C a proiectului

61.848.000

 

c) partea D a proiectului

4.983.000

-2.100.000

d) partea E a proiectului

 

 

(i) partea E.1

13.000

-13.000

(ii) partea E.2

19.000

 

(iii) partea E.3

26.000

+646

2. Bunuri pentru:

 

 

a) partea A a proiectului

8.904.000

 

b) partea C a proiectului

239.000

 

c) partea E a proiectului

 

 

(i) partea E.1

148.000

-78.909

(ii) partea E.2

235.000

 

(iii) partea E.3

269.000

 

(iv) partea E.4

23.000

 

d) partea D a proiectului

 

+1.700.000

3. servicii tehnice pentru partea C.5 a proiectului

0

 

4. serviciile consultantilor, inclusiv audit si instruire pentru:

 

 

a) partea A a proiectului

3.150.000

+150.000

b) partea B a proiectului

5.086.000

+1.000.000

c) partea C a proiectului

6.053.000

-100.000

d) partea E a proiectului

 

 

(i) partea E.1

100.000

 

(ii) partea E.2

1.308.000

+1.064.000

(iii) partea E.3

72.000

+100.000

e) partea D a proiectului

 

+550.000

5. costuri de operare pentru:

 

 

a) UMP-MAI

159.000

-58.091

b) UMP-MTCT

328.000

 

c) UMP-MMGA

1.085.000

+1.000.000

d) UMP-ANRM

131.000

+351.000

6. Nealocate pentru:

 

 

a) partea A a proiectului

0

 

b) partea B a proiectului

4.564.000

-4.564.000

c) partea C a proiectului

5.368.000

-1.000.646

d) partea D a proiectului

501.000

-501.000

Total

150.000.000

 

 

În acelasi timp, ANRM a solicitat să fie introdusă metoda selectiei dintr-o singură sursă ca metodă de achizitie conform anexei 4 „Achizitii”, sectiunea III „Metode speciale de achizitie a serviciilor de consultantă” si a propus amendarea definitiei costurilor de operare conform anexei 1 „Trageri din împrumut”, pentru a introduce si costurile de închiriere si leasing operational pentru vehicule. ANRM a solicitat de asemenea introducerea a două noi subcategorii (bunuri pentru partea D a proiectului si servicii pentru consultanti, incluzând audit si specializare pentru partea D a proiectului), asa cum e prevăzut în tabelul de mai sus.

Cu privire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă, ANRM a solicitat următoarele modificări ale anexei 1 „Trageri din asistentă financiară nerambursabilă din fondul FGM”:

- definitia costurilor de operare conform anexei 1 „Trageri din împrumut” să fie amendată pentru a acoperi si costurile pentru închirierea si leasingul operational al vehiculelor;

- suma de 250.000 USD să fie realocată de la categoria (2) „Lucrări” la categoria (1) „Bunuri”;

- suma de 200.000 USD să fie realocată de la categoria (2) „Lucrări” la categoria (3) „Serviciile consultantilor inclusiv audit”;

- suma de 40.000 USD să fie realocată de la categoria (5) (a) „Costuri de operare pentru partea D a proiectului” la categoria (5) (b) „Costuri de operare pentru partea E a proiectului”.

Asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră favorabil la cele de mai sus.

 

Cu stimă,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat

 

Orsalia Kalantzopoulos,

director,

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

13 iunie 2008

 

Excelentei Sale,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor,

Bucuresti, România

 

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (Împrumut nr. 4736-RO)

Al cincilea amendament la Acordul de împrumut

Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 053472 RO

Amendament la Acordul de asistentă financiară

 

Stimate domnule ministru,

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutat/Beneficiar) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) datat 26 mai 2004, cu amendamente (Acordul), la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul Facilitătii Globale de Mediu GEF, datat 26 mai 2004 (Acordul de asistentă financiară nerambursabilă) pentru proiectul mai sus mentionat si la scrisoarea datată 29 mai 2008 a domnului Eugen Orlando Teodorovici, secretar de stat, Ministerul Economiei si Finantelor, prin care se solicită un amendament la contractele de împrumut si de asistentă financiară.

Îmi face plăcere să vă informez că Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră, amendând prin aceasta contractele de împrumut si de asistentă financiară după cum urmează:

1. Acordul de împrumut este amendat după cum urmează:

1.1. Tabelul din paragraful 1 al anexei 1 este amendat pentru a opera realocările între sumele împrumutului după cum s-a solicitat si pentru a introduce partea D a proiectului spre finantare din categoria (2) si categoria (3).

Corespunzător, tabelul revizuit în paragraful 1 al anexei 1 din Acordul de împrumut este prezentat în anexa atasată prezentei scrisori.

1.2. În anexa 1, litera e) a paragrafului 2 este modificată după cum urmează (modificările sunt prezentate cu caractere italice):

„e) termenul «costuri de operare» înseamnă costuri de operare marginale generate de implementarea Proiectului, incluzând salariile personalului UMP-urilor si MMGA (exclusiv functionarii guvernamentali), diurnele acestora si costurile cu cazarea si cu transportul ocazionate de deplasările în teren legate de implementarea Proiectului, consumabile de birou si utilităti, costuri de traducere, costul comunicatiilor (inclusiv taxele de internet), pentru exploatarea si întretinerea vehiculelor (inclusiv costurile de închiriere si/sau costurile de leasing aferente vehiculelor, combustibil, service si asigurare auto) si pentru echipamentele de birou achizitionate pentru implementarea Proiectului.”


1.3. În anexa 4, la sectiunea III partea B este adăugat un nou paragraf 5, după cum urmează:

„5. Selectie dintr-o singură sursă

Serviciile pentru activităti în conditii ce corespund cerintelor paragrafului 3.10 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă, pentru selectia dintr-o singură sursă, pot fi achizitionate, cu acordul prealabil al Băncii, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9-3.13 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă.”

2. Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM este amendat după cum urmează:

2.1. Tabelul prevăzut în paragraful 1 al anexei 1 este amendat pentru a opera realocarea sumelor din Asistenta financiară nerambursabilă, după cum s-a solicitat.

Prin urmare, tabelul revizuit în paragraful 1 al anexei 1 la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM este prezentat în anexa 2 la prezenta scrisoare.

Vă rugăm să confirmati acceptul dumneavoastră cu cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si retransmiterea exemplarului atasat al acestei scrisori. Aceste amendamente vor intra în vigoare după primirea copiei contrasemnate a acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Benoit Blarel,

director,

Europa Centrală si Tările baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord: ROMÂNIA

prin: Eugen Teodorovici reprezentant autorizat

Functia: secretar de stat

Data: 20 iunie 2008.

Cc: Excelentei Sale Cristian David, ministrul internelor si al reformei administrative

Bucuresti, România

Excelentei Sale, László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor

Bucuresti, România

Excelentei Sale Attila Korodi, ministrul mediului si dezvoltării durabile

Bucuresti, România

Domnul Marian Marius Dorin, Seful Cancelariei Primului-Ministru, Guvernul României

Bucuresti, România

Domnul Eugen Orlando Teodorovici, secretar de stat,

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

Domnul Bogdan Găbudeanu,

presedintele Agentiei Nationale a Resurselor Minerale

Bucuresti, România

Domnul Herman Wijffels, director executiv, Banca Mondială

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 1 Trageri din împrumut

 

  1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul maxim în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:
  2.  

Categorie

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari)

Procent din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(%)

 

(1) Lucrări pentru:

 

100% din cheltuielile externe si 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) si 78% din toate cheltuielile ulterioare

 

a) partea B a Proiectului

47.888.000

 

b) partea C a Proiectului

61.848.000

 

c) partea D a Proiectului

2.883.000

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) Part E.1

0

 

(ii) Part E.2

19.000

 

(iii) Part E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

 

100% din cheltuielile externe si 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate pe piata internă (efectuate înainte de 7 martie 2007) si 75% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea A a Proiectului

8.904.000

b) partea C a Proiectului

239.000

c) Partea E a Proiectului

 

i) partea E.1

69.091

ii) partea E.2

235.000

iii) partea E.3

269.000

iv) partea E.4

23.000

d) partea D a Proiectului

1.700.000

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5

0

100% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile locale

a Proiectului

 

(4) Servicii de consultantă, inclusiv audit si instruire pentru:

75% din cheltuielile cu consultanti locali si 85% din cheltuielile cu consultanti străini

 

 

(a) partea A a Proiectului

3.300.000

(b) partea B a Proiectului

6.086.000

(c) partea C a Proiectului

5.953.000

(d) partea E a Proiectului

 

i) partea E1

100.000

ii) partea E2

2.372.000

iii) partea E3

172.000

(e) partea D a Proiectului

550.000

(5) Costuri de operare pentru:

 

a) UMP-MAI

100.909

75%

b) UMP-MTCT

328.000

75%

c) UMP-MMGA

2.085.000

75%

d) UMP-ANRM

482.000

75%

(6) Nealocate pentru:

 

 

a) partea A a Proiectului

0

b) partea B a Proiectului

0

c) partea C a Proiectului

4.367.354

d) partea D a Proiectului

0

TOTAL:

150.000.000

13 iunie 2008

 

ANEXA Nr. 2

 

ANEXA Nr. 1

 

Trageri din sumele Acordului de asistentă financiară nerambursabilă

 

  1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul maxim în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:
  2.  

Categorie

Sume alocate din Fondul Facilitătii Globale de Mediu GEF

(exprimate în dolari)

Procent din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(%)

1) Bunuri

 

1.150.000

 

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate pe piata internă

2) Lucrări

2.700.000

100% din cheltuielile externe si 78% din cheltuielile locale

3) Serviciile consultantilor

1.600.000

75% din cheltuieli pentru consultantii interni si 85% din cheltuieli pentru consultantii externi

4) Instruire, ateliere de lucru

330.000

100%

5) Costuri de operare pentru:

 

 

a) partea D a Proiectului

210.000

75%

b) partea E.4 a Proiectului

6) Nealocate

640.000

370.000

75%

TOTAL:

7.000.000

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 29 aprilie 2008 si 21 august 2008 si la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 29 aprilie 2008 si 21 august 2008 si la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, aprobat prin Legea nr. 56/2005, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.493.


*) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducere din limba engleză.

 

Banca Europeană de Investitii

 

Prin DHL

Ministerul Economiei si Finantelor,

str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucuresti

România

 

În atentia: Domnului Eugen Teodorovici, secretar de stat

Luxemburg, 29 iulie 2008

 

Ref: România - Proiectul II privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă (FI 22.495)

Contract de finantare semnat între România si Banca Europeană de Investitii pe 15 martie 2004 la Bucuresti si pe 19 martie 2004 la Luxemburg (Contract de finantare)

 

Amendamentul nr. 1

 

Stimati domni,

Cu referire la scrisoarea dumneavoastră din 29 aprilie 2008, prin prezenta acceptăm solicitarea dumneavoastră de amendare a Contractului de finantare, după cum urmează:

a) în forma actuală a articolului 1.02 B primul paragraf, se sterge „31 octombrie 2008” si se introduce „31 decembrie 2010”;

b) în forma actuală a articolului 1.06 D al doilea paragraf, se sterge „31 octombrie 2008” si se introduce „31 decembrie 2010”;

c) în forma actuală a anexei A punctul 3, se sterge „2007” si se introduce „2010”; si

d) ca o consecintă a amendamentelor mentionate mai sus, vă rugăm să notati că:

1. graficul de amortizare stabilit în forma actuală a anexei B la Contractul de finantare se va aplica tuturor sumelor deja trase până în prezent, respectiv 14,51 milioane EUR; si

2. graficul de amortizare revizuit, atasat ca anexa I, unde: (i) prima dată de rambursare este 15 iunie 2011; si (ii) ultima dată de rambursare rămâne 15 decembrie 2028, se va aplica tuturor tragerilor viitoare.


Toti ceilalti termeni si celelalte conditii ai/ale Contractului de finantare vor rămâne neschimbate.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea aceleasi întelesuri când sunt utilizati pentru contract, dacă nu este prevăzut altfel în mod expres.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă rugăm să initializati si să semnati, indicând, de asemenea, data semnării, cele două (2) originale ale prezentei scrisori de amendament.

Acest amendament va intra în vigoare la data la care primim un (1) original al prezentei scrisori, contrasemnată corespunzător de dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

M. Tonci Ottieri                     J-. M. Arnoux

 

Convenit si acceptat în numele si pentru Ministerul Economiei si Finantelor din România,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

 

Bucuresti, 21 august 2008.

 

Anexa I: Grafic de amortizare revizuit

 

ANEXA I

 

Grafic de amortizare revizuit

 

Data scadentă a ratei de rambursare

Sumele de rambursat exprimate ca fractie din împrumut

1. 15 iunie 2011

1/36

2. 15 decembrie 2011

1/36

3. 15 iunie 2012

1/36

4. 15 decembrie 2012

1/36

5. 15 iunie 2013

1/36

6. 15 decembrie 2013

1/36

7. 15 iunie 2014

1/36

8. 15 decembrie 2014

1/36

9. 15 iunie 2015

1/36

10. 15 decembrie 2015

1/36

11. 15 iunie 2016

1/36

12. 15 decembrie 2016

1/36

13. 15 iunie 2017

1/36

14. 15 decembrie 2017

1/36

15. 15 iunie 2018

1/36

16. 15 decembrie 2018

1/36

17. 15 iunie 2019

1/36

18. 15 decembrie 2019

1/36

19. 15 iunie 2020

1/36

20. 15 decembrie 2020

1/36

21. 15 iunie 2021

1/36

22. 15 decembrie 2021

1/36

23. 15 iunie 2022

1/36

24. 15 decembrie 2022

1/36

25. 15 iunie 2023

1/36

26. 15 decembrie 2023

1/36

27. 15 iunie 2024

1/36

28. 15 decembrie 2024

1/36

29. 15 iunie 2025

1/36

30. 15 decembrie 2025

1/36

31. 15 iunie 2026

1/36

32. 15 decembrie 2026

1/36

33. 15 iunie 2027

1/36

34. 15 decembrie 2027

1/36

35. 15 iunie 2028

1/36

36. 15 decembrie 2028

1/36


ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Cabinet secretar de stat

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

Departamentul pentru Europa de Sud-Est

Fax: +352 43797290

 

În atentia domnului Cormac Murphy, director de departament

 

Bucuresti, 29 aprilie 2008

 

Ref: „România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a” - Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii nr. 22.495

 

Stimati domni,

 

La solicitarea Oficiului de Plăti si Contractare PHARE, ca Unitate de monitorizare a Proiectului pentru urmărirea, raportarea si efectuarea procedurilor de tragere cu privire la Contractul de finantare mai sus-mentionat si luând în considerare actualul stadiu al Proiectului, vă rugăm să fiti de acord cu modificarea acestui contract de finantare, după cum urmează:

În primul alineat al articolului 1.02 B, data de „31 octombrie 2008” va fi înlocuită cu „31 decembrie 2010”.

În al doilea alineat al articolului 1.06 D, data de „31 octombrie 2008” va fi înlocuită cu „31 decembrie 2010”.

În actualul formular de descriere tehnică anexa A, în grafic, perioada de implementare „ ............ 2003 până în 2007” va fi înlocuită cu „ .............. 2003 până în 2010”.

În actualul formular de obligatii ale beneficiarilor finali anexa C, punctul I, al doilea alineat, data de „31 decembrie 2007” va fi înlocuită cu „31 decembrie 2010” si data de „1 ianuarie 2008” va fi înlocuită cu „1 ianuarie 2011”.

De asemenea, în cadrul anexei C punctul I, în al patrulea alineat, data de „31 decembrie 2007” va fi înlocuită cu „31 decembrie 2010”.

 

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sprijinul dumneavoastră, asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Copii pentru domnul Jean Marc Martin, ofiter senior de împrumuturi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (2) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 73 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale din judetele Bacău, Botosani, Iasi,


Maramures, Neamt si Suceava, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008, în vederea finantării unor actiuni ale consiliilor locale privind reabilitarea sau demolarea si reconstruirea locuintelor, astfel cum este prevăzută în coloana 8 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Actiunile prevăzute la alin. (1) constau în:

a) lucrări de demolare si reconstruire a locuintelor distruse, inclusiv transportul materialelor principale de constructii de la depozitele nominalizate de institutiile prefectului si de autoritătile administratiei publice locale la punctele de lucru;

b) lucrări de reabilitare a locuintelor cu avarii la sistemul structural, inclusiv transportul materialelor principale de constructii de la depozitele nominalizate de institutiile prefectului si de autoritătile administratiei publice locale la punctele de lucru.

(3) Sumele prevăzute în coloana 6 din anexă, alocate partial prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, partial prin Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, partial prin Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 29 septembrie 2008, precum si partial prin prezenta hotărâre, se utilizează potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a), b) si c) din Programul de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801/2008, cu modificările ulterioare, în baza anchetelor sociale si a inventarierii locuintelor afectate de calamităti naturale.

(4) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) si c) din Programul de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801/2008, cu modificările ulterioare, sunt distribuite pe fiecare locuintă în cuantum majorat cu 20%.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca în termen de 5 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să restituie la bugetul de stat, respectiv la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, sumele necuvenite prevăzute în coloana 9 din anexă.

(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării actiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se suplimentează cu suma de 73 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2008.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.507.

 


ANEXĂ

 

ALOCAREA

unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete

 

Nr. crt.

Unitătile administrativ-teritoriale

Număr de locuinte care:

Suma

totală

(mii lei)

Alocat prin hotărârile

Guvernului nr. 864/2008,

nr. 1.057/2008 si

nr. 1.137/2008

(mii lei)

Diferenta

de alocat

(mii lei)

Sume de returnat

la bugetul de stat

(mii lei)

se reabilitează

se reconstruiesc

1 cameră

2 camere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JUDETUL BACĂU

1

Comuna Buhoci

0

0

3

36

48

0

12

2

Comuna Filipesti

0

0

2

24

24

0

0

3

Comuna Letea Veche

0

0

8

96

11 4

0

18

4

Comuna Prăjesti

0

0

4

48

78

0

30

5

Comuna Săucesti

0

0

337

4.044

5.382

0

1.338

6

Comuna Tamasi

0

0

1

12

12

0

0

 

Total judetul Bacău

0

0

355

4.260

5.658

0

1.398

JUDETUL BOTOSANI

1

Municipiul Botosani

0

0

0

0

0

0

0

2

Comuna Cotusca

0

0

5

60

60

0

0

3

Comuna Dersca

0

0

1

12

12

0

0

4

Comuna Hiliseu-Horia

0

0

8

96

96

0

0

5

Comuna Hudesti

0

0

35

420

420

0

0

6

Comuna Mihăileni

0

0

0

0

0

0

0

7

Comuna Mitoc

0

0

1

12

18

0

6

8

Comuna Păltinis

0

0

1

12

12

0

0

9

Comuna Rădăuti-Prut

0

0

105

1.260

1.260

0

0

10

Comuna Ripiceni

0

0

2

24

24

0

0

11

Comuna Tudora

0

0

1

12

12

0

0

12

Comuna Vorona

0

0

4

48

48

0

0

 

Total judetul Botosani

0

0

163

1.956

1.962

0

6

JUDETUL IASI

1

Comuna Alexandru Ioan Cuza

4

0

6

96

96

0

0

2

Comuna Ceplenita

0

0

1

12

12

0

0

3

Comuna Costesti

3

0

1

30

30

0

0

4

Comuna Dagâta

0

0

2

24

24

0

0

5

Comuna Hărmănesti

0

0

1

12

12

0

0

6

Orasul Hârlău

0

0

2

24

24

0

0

7

Comuna Ion Neculce

0

0

2

24

24

0

0

8

Comuna Lespezi

15

0

11

222

240

0

18

9

Comuna Mogosesti-Siret

0

0

14

168

168

0

0

10

Municipiul Pascani

0

0

13

156

156

0

0

11

Comuna Răchiteni

37

0

37

666

702

0

36

12

Comuna Ruginoasa

2

0

2

36

36

0

0

13

Comuna Scobinti

0

0

1

12

12

0

0

14

Comuna Stolniceni-Prăjescu

0

0

5

60

72

0

12


 

15

Orasul Târgu Frumos

1

0

14

174

174

0

0

16

Comuna Tibana

1

0

0

6

6

0

0

17

Comuna Tibănesti

1

0

7

90

90

0

0

18

Comuna Valea Seacă

4

0

12

168

168

0

0

19

Comuna Vânători

0

0

1

12

12

0

0

 

Total judetul Iasi

68

0

132

1.992

2.058

0

66

JUDETUL MARAMURES

1

Comuna Bistra

0

0

1

12

12

0

0

2

Comuna Bogdan Vodă

0

0

0

0

0

0

0

3

Comuna Leordina

0

0

2

24

24

0

0

4

Comuna Moisei

1

0

0

6

6

0

0

5

Comuna Oncesti

2

0

0

12

12

0

0

6

Comuna Petrova

0

0

0

0

0

0

0

7

Comuna Poienile de sub Munte

0

2

11

149

233

0

84

8

Comuna Repedea

0

0

10

120

11 3

7

0

9

Comuna Ruscova

1

0

2

30

30

0

0

10

Comuna Viseu de Jos

0

0

1

12

0

12

0

11

Orasul Viseu de Sus

0

0

3

36

45

0

9

 

Total judetul Maramures

4

2

30

401

475

19

93

JUDETUL NEAMT

1

Comuna Doljesti

0

0

200

2.400

2.400

0

0

2

Comuna Gâdinti

0

0

20

240

240

0

0

3

Comuna Horia

0

0

0

0

0

0

0

4

Comuna Icusesti

0

0

0

0

12

0

12

5

Comuna Ion Creangă

0

0

32

384

396

0

12

6

Comuna Sagna

0

1

0

8

9

0

1

7

Comuna Tămăseni

0

0

157

1.884

2.592

0

708

 

Total judetul Neamt

0

1

409

4.916

5.649

0

733

JUDETUL SUCEAVA

1

Comuna Arbore

0

0

0

0

276

0

276

2

Comuna Bălcăuti

0

0

0

0

12

0

12

3

Comuna Berchisesti

0

0

1

12

12

0

0

4

Comuna Bilca

4

0

4

72

72

0

0

5

Comuna Brodina

3

0

6

90

90

0

0

6

Comuna Cacica

0

0

0

0

24

0

24

7

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

0

0

1

12

24

0

12

8

Comuna Ciprian Porumbescu

0

0

6

72

72

0

0

9

Comuna Cârlibaba

0

0

0

0

12

0

12

10

Comuna Comănesti

3

0

13

174

120

54

0

11

Comuna Cornu Luncii

0

0

3

36

36

0

0

12

Orasul Dolhasca

0

0

9

108

108

0

0

13

Comuna Dornesti

5

0

19

258

264

0

6

14

Municipiul Fălticeni

0

0

3

36

36

0

0

15

Comuna Frătăutii Noi

0

0

2

24

30

0

6

16

Comuna Frătăutii Vechi

0

0

1

12

18

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

17

Comuna Grămesti

0

0

2

24

24

0

0

18

Comuna Grănicesti

0

0

1

12

12

0

0

19

Comuna Horodniceni

0

0

3

36

36

0

0

20

Comuna Iaslovăt

0

0

4

48

48

0

0

21

Comuna Ipotesti

0

0

1

12

12

0

0

22

Orasul Liteni

1

0

3

42

42

0

0

23

Comuna Marginea

0

0

1

12

12

0

0

24

Orasul Milisăuti

0

0

2

24

36

0

12

25

Comuna Moara

0

0

2

24

24

0

0

26

Comuna Moldovita

0

0

15

180

192

0

12

27

Comuna Pătrăuti

0

0

1

12

12

0

0

28

Comuna Poieni-Solca

0

0

2

24

24

0

0

29

Comuna Putna

0

0

4

48

84

0

36

30

Municipiul Rădăuti

4

0

1

36

36

0

0

31

Comuna Satu Mare

27

0

0

162

168

0

6

32

Orasul Siret

0

0

1

12

12

0

0

33

Orasul Solca

0

0

0

0

6

0

6

34

Comuna Straja

0

0

1

12

12

0

0

35

Comuna Stroiesti

0

0

5

60

60

0

0

36

Comuna Sucevita

0

0

5

60

72

0

12

37

Comuna Scheia

0

0

0

0

12

0

12

38

Comuna Todiresti

0

0

13

156

210

0

54

39

Comuna Ulma

0

0

11

132

132

0

0

40

Comuna Valea Moldovei

0

0

7

84

84

0

0

41

Comuna Vama

1

0

2

30

48

0

18

42

Comuna Veresti

0

0

1

12

12

0

0

43

Comuna Vicovu de Jos

0

0

6

72

72

0

0

44

Orasul Vicovu de Sus

0

0

2

24

42

0

18

45

Comuna Voitinel

0

0

4

48

48

0

0

 

Total judetul Suceava

48

0

168

2.304

2.790

54

540

 

 

Total general

120

3

1.257

15.829

18.592

73

2.836

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unităti sanitare din municipiul Oradea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Spitalul Clinic Municipal Oradea, unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu”, cu sediul în municipiul Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12, judetul Bihor, a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Alexandru Nemes-senior”, cu sediul în municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 50, judetul Bihor, a Spitalului Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, str. Louis Pasteur nr. 26, judetul Bihor, si a Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Izvorului nr. 57, judetul Bihor.

(2) Spitalul Clinic Municipal Oradea, înfiintat potrivit alin. (1), are sediul în municipiul Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12, judetul Bihor, si se află în subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bihor.

Art. 2. - La data înfiintării Spitalului Clinic Municipal Oradea, unitătile sanitare care se reorganizează potrivit art. 1 se desfiintează ca unităti cu personalitate juridică.

Art. 3. - Patrimoniul unitătilor sanitare care se reorganizează potrivit art. 1, stabilit pe baza bilantului contabil întocmit în conditiile legii, la data de 31 decembrie 2008, se preia de către Spitalul Clinic Municipal Oradea, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la depunerea bilantului contabil de către unitătile sanitare.

Art. 4. - Personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar, precum si personalul de administratie si întretinere apartinând unitătilor sanitare care se reorganizează potrivit art. 1 se preia de către Spitalul Clinic Municipal Oradea, cu respectarea normativelor de personal si cu încadrarea în limitele bugetului de venituri si cheltuieli, si se consideră transferat, în conditiile legii.

Art. 5. - Spitalul Clinic Municipal Oradea, înfiintat potrivit art. 1, este finantat integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, în conditiile legii, precum si din alte surse prevăzute de art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal Oradea, înfiintat prin prezenta hotărâre, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice, în conditiile prevăzute de lege, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.508.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea de către România a presedintiei Initiativei Central Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă exercitarea de către România a presedintiei Initiativei Central Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009 si organizarea reuniunilor aferente presedintiei.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării si desfăsurării de către Ministerul Afacerilor Externe a reuniunilor programate sub presedintia română a Initiativei Central Europene, în limita sumei de 2.600 mii lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009, de la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.533.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea si evidenta activitătilor productive din unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere prevederile pct. 1 din Precizările privind unele măsuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.826/2003,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) si ale art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind planificarea si evidenta activitătilor productive din unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 657.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind planificarea si evidenta activitătilor productive din unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice au drept scop realizarea unui sistem organizat de planificare si evidentă a activitătilor productive din unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - Prin unităti productive ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative se întelege:

a) unităti centrale de reparatii si întretineri, denumite în continuare U.C.R.I.;

b) baze de reparatii subordonate inspectoratelor generale, denumite în continuare B.R.;

c) sectii de reparatii subordonate inspectoratelor generale, denumite în continuare S.R.;

d) Tipografia Ministerului Internelor si Reformei Administrative si punctele tipografice din unităti;

e) unităti productive care se pot constitui la ordin si urmează să aplice prevederile prezentelor norme metodologice, denumite în continuare alte structuri.

 

CAPITOLUL II

Principalii indicatori economico-financiari utilizati de unitătile productive pentru exprimarea volumului de activitate si a rezultatelor obtinute

 

Art. 3. - În sistemul organizat de planificare si evidentă a activitătilor productive din structurile specializate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative se utilizează următorii indicatori economico-financiari:

a) valoarea productiei;

b) costuri totale pentru realizarea productiei.

Art. 4. - (1) Valoarea productiei reprezintă expresia valorică a productiei executate într-o perioadă de timp, respectiv lună, trimestru, an, livrată ori destinată livrării, în perioada raportată. În valoarea productiei sunt cuprinse:

a) produsele finite si semifabricatele destinate livrării;

b) piesele de schimb si subansamblurile fabricate, reconditionate, destinate livrării;

c) lucrările tipografice destinate structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(2) Valoarea productiei se determină prin însumarea valorilor tuturor produselor realizate. Valoarea produselor este rezultatul înmultirii cantitătii de produse realizate cu pretul produsului.

Art. 5. - (1) Costurile totale pentru realizarea productiei reprezintă suma tuturor bunurilor si serviciilor cu care este realizată productia, precum si a cheltuielilor de personal. În acest indicator nu se includ cheltuielile pentru pregătirea de luptă/actiune, cele materializate în stocurile de materii prime si materiale pentru realizarea productiei sau pentru rezerve proprii, ajutoarele acordate la trecerea în rezervă sau la încetarea raporturilor de serviciu, avantajele acordate la tarifele de cazare, contravaloarea transportului pe timpul concediului de odihnă, contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar procurate, amortizarea mijloacelor fixe, cheltuieli pentru consultantă si expertiză, cheltuieli pentru pregătirea profesională, cheltuieli pentru reclamă si publicitate, ajutoarele sociale în numerar, după caz.

(2) Acest indicator economico-financiar vizează întreaga productie realizată într-o anumită perioadă, iar în conditiile date de structură si preturi/tarife, reflectă dinamica costurilor pe produse.

Art. 6. - Personalul muncitor al unitătilor productive se împarte, potrivit tabelului cu grupele de personal muncitor al unitătilor productive prevăzut în anexa nr. 1, după cum urmează:

a) personal direct productiv;


b) personal indirect productiv, care deserveste activitatea de productie.

Art. 7. - (1) Nivelul indicatorilor economico-financiari, prevăzut în anexa nr. 2, se stabileste odată cu programele anuale de productie.

(2) Fiecare unitate întocmeste programul anual de productie, defalcat pe luni, cu respectarea propunerilor si a realizărilor pe fiecare trimestru si cumulat.

(3) Programele se întocmesc, se avizează si se aprobă potrivit competentelor stabilite în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL III

Întocmirea programului de productie

 

Art. 8. - (1) Programul anual de productie se întocmeste, de către unitătile productive, respectiv structurile beneficiare, în cazul Bazei centrale pentru asigurarea tehnică a misiunilor pe resortul transporturi, pe baza solicitărilor primite, pe cale ierarhică, de la esaloanele superioare, cu încadrarea strictă în fondurile bugetare aprobate, în functie de profilul, specializarea, capacitătile de productie si existentul de mijloace tehnice ce fac obiectul acestei activităti, după caz, utilizându-se modelul din anexa nr. 4.

(2) Tipografiile întocmesc programul anual de productie conform anexei nr. 4 A.

(3) Fondul de timp productiv se calculează la nivelul personalului direct productiv încadrat la data întocmirii programului de productie.

(4) Numărul de ore necesare executării pregătirii de luptă/actiune si de specialitate este prevăzut în dispozitiile si în ordinele în vigoare la data întocmirii programului de productie.

(5) În vederea solutionării în volum complet a tuturor lucrărilor de întretinere si reparatii, inspectoratele generale si unitătile necuprinse în structura acestora transmit la U.C.R.I., până la 1 aprilie a anului în curs pentru anul următor, necesarul de lucrări excedentare fată de capacitătile de productie proprii, pe tipuri de tehnică. Pe baza solicitărilor primite si a posibilitătilor tehnice existente, U.C.R.I. stabilesc volumul si categoriile de lucrări pe care le pot executa, luate în calcul la fundamentarea programului de productie, precum si pe cele excedentare. Ulterior aprobării programului de productie, U.C.R.I. comunică inspectoratelor generale si celorlalte unităti solicitante repartitia fondului de timp productiv si a lucrărilor aferente.

Art. 9. - În programul de productie anual, activitătile se înscriu conform precizărilor din anexa nr. 5.

Art. 10. - Programul de productie al unitătilor productive contine, de regulă:

a) fila de avizări si aprobări;

b) nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzuti în anexa nr. 2;

c) formularul programului de productie, prevăzut în anexele nr. 4 si 4A;

d) calculul fondului de timp productiv, prevăzut în anexa nr. 6;

e) calculul salariului mediu orar, prevăzut în anexa nr. 7;

f) modul de stabilire a cotei cheltuielilor indirecte de productie, prevăzut în anexa nr. 8;

g) tabelul cu necesarul de consumuri tehnologice pentru realizarea programului de productie, prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 11. - După aprobare programele de productie ale unitătilor productive au următoarea destinatie:

a) un exemplar la esalonul care le-a aprobat;

b) un exemplar la esalonul care le-a întocmit;

c) un exemplar la Directia generală management logistic si administrativ, denumită în continuare D.G.M.L.A., pentru unitătile productive, subordonate direct acesteia;

Art. 12. - (1) Pe baza prevederilor din programul de productie anual, U.C.R.I., B.R. si S.R. elaborează programul de producie lunar, prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Programul de productie lunar se întocmeste până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare, de către compartimentul planificare productie, se avizează de inginerul-sef/similarul acestuia si se aprobă de seful/conducătorul unitătii.

Art. 13. - Săptămânal, sefii de sectii si de ateliere sunt obligati să aducă la cunostintă personalului subordonat sarcinile de productie si să urmărească modul de îndeplinire a acestora.

Art. 14. - Esaloanele care analizează si aprobă programele de productie verifică:

a) utilizarea eficientă a capacitătilor de productie;

b) includerea în program a tuturor sarcinilor fizice ordonate;

c) respectarea normelor de muncă si a costurilor de productie planificate;

d) aplicarea cerintelor de specializare în productie si a măsurilor de degrevare a bazelor centrale de unele lucrări ce pot fi executate de către B.R. si S.R.;

e) redistribuirea unor sarcini între unitătile productive pentru a se evita paralelismul în executarea acelorasi repere;

f) încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

Art. 15. - După aprobarea programului de productie, tipografia lansează comenzi în lucru, conform anexei nr. 11, pentru fiecare lucrare tipografică, în vederea realizării totale sau în transe a acesteia, conform detalierii din program.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea, aprobarea si actualizarea preturilor si tarifelor

 

Art. 16. - (1) Produsele, lucrările si serviciile care se execută de unitătile productive se evaluează pe baza preturilor si tarifelor stabilite de compartimentele tehnice de specialitate ale acestora, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(2) Preturile si tarifele se stabilesc pe baza analizei costurilor din punct de vedere tehnologic si economico-financiar, astfel încât ele să reprezinte în mod real cheltuielile de personal si cele pentru bunuri si servicii, cu respectarea articolelor de calculatie din anexele nr. 12 si 12A.

(3) Calculatiile de pret/tarife cuprind următoarele articole:

a) valoarea materiilor prime si materialelor directe care se determină pe baza listelor de materiale întocmite de compartimentul de proiectare si inginerie tehnologică, în concordantă cu consumurile tehnologice riguros dimensionate. Listele de materiale cuprind, în mod obligatoriu, potrivit reglementărilor în vigoare, cantitatea, pretul unitar de aprovizionare valabil la data stabilirii preturilor, precum si valoarea totală a materialelor.

În valoarea materiilor prime si materialelor directe este cuprinsă toată gama de materii prime, ansambluri, subansambluri, piese de schimb, combustibili etc, incluse în produs sau în lucrare, indiferent de sursa si modul de procurare a acestora, evaluându-se prin aplicarea metodei „costului mediu ponderat”.

În cazul produselor si lucrărilor pentru executia cărora beneficiarii pun la dispozitia unitătii productive, fără plată, materii prime, ansambluri, subansambluri etc, acestea se includ în costurile de productie. În cazul în care produsul/lucrarea se execută contra cost, valoarea acestuia/acesteia se deduce la facturare;

b) cheltuielile de transport-aprovizionare, cum sunt: cheltuielile de transport efectuate cu mijloacele proprii sau din afara unitătii, încărcarea si descărcarea în/din magaziile si depozitele unitătii se adaugă la valoarea materiilor prime si materialelor directe.

Întrucât modul de calcul duce la date aproximative, pentru determinarea cotei, atunci când se programează/planifică, se iau în calcul cheltuielile materiale cu transportul si aprovizionarea realizate la sfârsitul anului anterior, actualizate pentru anul în curs;

c) cheltuielile pentru lucrările si serviciile executate de terti/colaboratori, care cuprind cheltuielile ocazionate de prelucrări mecanice, acoperiri metalice, tratamente, probe de andurantă etc., se înscriu la articolul de calculatie „materii prime si materiale”;

d) valoarea soldelor si salariilor de bază ale personalului direct productiv se determină prin înmultirea numărului de ore normate pe operatiuni si lucrări, în conformitate cu tehnologia de fabricatie, cu salariul mediu stabilit pe unitate, sectie, atelier sau formaiune, după caz;

e) cheltuielile privind asigurările sociale, calculate asupra drepturilor salariale cuvenite personalului contractual direct productiv, evidentiază contributia unitătii la asigurările sociale si contributia la asigurările sociale de sănătate, calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) cheltuielile privind protectia socială, aferente salariilor personalului contractual productiv, evidentiază contributia unitătii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, calculată în conformitate cu actele normative în vigoare;

g) cheltuielile indirecte/comune ale sectiilor si generale de administratie se includ în calculatiile de pret prin aplicarea asupra salariilor directe a cotei cheltuielilor indirecte de productie, fundamentată si stabilită conform anexei nr. 8;

h) pretul de productie este dat de suma cheltuielilor enumerate la lit. a)-g).

(4) Costurile de productie sunt determinate pe baza fiselor tehnologice, normelor de consum de materiale si normelor de timp, avându-se în vedere gradul de dotare tehnică a unitătii productive, gradul de complexitate a produselor/lucrărilor si nivelul pregătirii fortei de muncă în concordantă cu cerintele tehnologice respective.

Art. 17. - La fundamentarea calculatiilor de pret nu se iau în calcul cheltuielile neproductive generate de rebuturi, amenzi, penalizări, pierderi de materii prime si materiale etc., cu exceptia celor prevăzute în licentele de fabricatie, în documentatiile si în normele legal aprobate. De asemenea, este interzisă de lege supraevaluarea unor elemente de cheltuieli.

Art. 18. - (1) Calculatiile de pret pentru evaluarea produselor, lucrărilor si serviciilor se întocmesc de către compartimentele tehnice de specialitate ale unitătilor productive pe baza datelor de fundamentare proprii si a elementelor de cheltuieli existente în evidenta contabilă.

(2) Calculatiile de pret se certifică de sefii compartimentelor tehnice de specialitate, se vizează pentru control financiar preventiv de seful compartimentului financiar-contabilitate si se aprobă de seful/conducătorul unitătii.

Art. 19. - Preturile stabilite potrivit competentelor legale intră în vigoare la data prevăzută în actul de aprobare si se revizuiesc/actualizează în situatia în care se modifică elementele care au stat la baza stabilirii lor, reanalizându-se fiecare articol de calculatie.

Art. 20. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si 12A fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea .................................

 

TABEL

cu grupele de personal muncitor al unitătilor productive

 

Personalul muncitor al unitătilor productive se împarte în următoarele grupe:

1. Personal direct productiv:

a) muncitori din sectiile de productie, ateliere, laboratoare, grupe etc;

b) sefii de ateliere, laboratoare grupe, care execută lucrări ce se încadrează în tehnologiile aprobate;

c) personalul pentru controlul tehnic de calitate si tehnologi, inclusiv sefii compartimentelor, cel de constatare-triere, dacă au un fond de timp tehnologic afectat.

2. Personal indirect productiv, care deserveste activitatea de productie:

a) personalul din conducerea unitătii;

b) personalul din compartimentele organizarea, programarea si urmărirea productiei, normarea si protectia muncii, financiar-contabil si preturi, organizare-mobilizare, logistic, medical, documente secrete si alte categorii prevăzute de statele de organizare;

c) proiectantii si desenatorii;

d) personalul din compartimentul mecano-energetic;

e) personalul care efectuează aprovizionarea, primirea-receptia, manipularea, stivuirea, transportul, expeditia etc. a bunurilor materiale;

f) personalul administrativ-gospodăresc.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea ....................................

 

NIVELUL

indicatorilor economico-financiari planificati pe anul ...........

 

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Propuneri pentru anul ......

.

Realizări pentru anul .......

 

 

 

Total

Trimestrul

Total

Trimestrul

 

 

 

 

I

II

III

IV 

 

I

II

III

IV

1.

Valoarea productiei

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Costurile totale pentru realizarea productiei

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful/Conducătorul,

Inginer-sef/similar,

Sef compartiment financiar-contabil,

..........................................

...................................

..............................................................


ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

TABEL

cuprinzând competentele de avizare si aprobare a programelor anuale de productie

 

Detalii

Cine întocmeste

Termen

Cine analizează, avizează

Termen

Cine aprobă

Termen

Programe anuale de productie

U.C.R.I.

20 noiembrie

Serviciile de specialitate din

U.C.R.I.

1 decembrie

Seful U.C.R.I.

15 decembrie

 

B.R.

20 noiembrie

Serviciile de specialitate din

inspectoratele generale

1 decembrie

Sefii/conducătorii inspectoratelor generale

15 decembrie

 

S.R.

20 noiembrie

Serviciile de specialitate din

inspectoratele generale

1 decembrie

Sefii/conducătorii

inspectoratelor generale

15 decembrie

 

puncte tipografice

Tipografia MIRA

5 decembrie

Serviciile de specialitate din

inspectoratele generale si

D.G.M.L.A.

15 decembrie

Sefii/conducătorii inspectoratelor generale

si directorul general

al D.G.M.L.A.

20 decembrie

 

Alte unităti

20 noiembrie

Serviciile de specialitate din

inspectoratele generale

1 decembrie

Sefii/conducătorii inspectoratelor generale

15 decembrie

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea ..................................

 

APROB

......................

AVIZAT

................

 

PROGRAMUL DE PRODUCTIE PE ANUL......................

- model -

 

            I. Reparatii si revizii

 

Pozitia din plan

Denumirea produsului

U.M.

Felul lucrării

Norma

unitară

(ore)

Pretul unitar

de productie/

din care

materiale

Fizic

Timp (ore)

Valoarea productiei, din care

valoarea materialelor

(mii lei)

Articolul bugetar/

beneficiarul

 

 

 

 

 

 

Trimestrul

Total

Trimestrul

Total

Trimestrul

Total 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

  

 

Cod si denumire categorie de tehnică

Cod si denumire grupă de tehnică

Cod si denumire subgrupă de tehnică

 

Denumire produs 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire produs 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBGRUPĂ (cod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod si denumire subgrupă de tehnică

 

Denumire produs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBGRUPĂ (cod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GRUPĂ (cod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CATEGORIE (cod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL I (cod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            II. Fabricatii si modernizări

 

Pozitia din plan

Denumirea produsului

U.M.

Felul lucrării

Norma

unitară

(ore)

Pretul unitar

de productie/

din care

materiale

Fizic

Timp (ore)

Valoarea productiei, din care

valoarea materialelor

(mii lei)

Articolul bugetar/

beneficiarul

 

 

 

 

 

 

Trimestrul

Total

Trimestrul

Total

Trimestrul

Total 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

  

 

Fabricatii de produse prevăzute în planul de înzestrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizări de produse prevăzute în planul de înzestrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            III. Alte lucrări

 

Pozitia din plan

Denumirea produsului

U.M.

Timpul (ore)

Valoarea productiei,

din care valoarea materialelor (mii lei)

Articolul bugetar/

beneficiarul

 

 

 

Trimestrul

Total

Trimestrul