MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 626         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

38. - Hotărâre cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Seres Ioan Codrut

 

39. - Hotărâre cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Seres Ioan Codrut

 

40. - Hotărâre cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Păcuraru Nicolae Paul Anton

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

24. - Ordonantă pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional

 

849. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si 12 februarie 2008 si ia Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România  si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

902. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Macedonenilor din România ca fiind de utilitate publică

 

911. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile din România si Ministerul Protectiei Mediului din Republica Serbia privind cooperarea tn domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 21 mai 2008 Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile din România si Ministerul Protectiei Mediului din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

913. - Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării

 

915. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru Directia Silvică Pitesti

 

916. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

917. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

918. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea din Pitesti

 

954. - Hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pe anul 2008 si acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitătile naturale

 

961. - Hotărâre privind aprobarea majorării premiilor pentru locurile 4-6 obtinute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008 si suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

963. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

971. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secreta­riatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.509. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

 

8.720. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Seres Ioan Codrut

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului senator Seres Ioan Codrut, fost ministru al economiei si comertului, transmisă Senatului prin Adresa nr. 2.011/C din 22 aprilie 2008,

având în vedere îngrijorările si obiectiile formulate de senatori în luările de cuvânt la dezbaterile în plen privind precaritatea datelor, informatiilor si documentelor transmise, încadrarea juridică a unor fapte grave, precum si durata exagerată a anchetei penale,

constatând că actele si documentele înaintate Senatului sunt copii, originalele rămânând la organele de anchetă,

în temeiul dispozitiilor art. 67 si art. 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 150 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul cere urmărirea penală împotriva domnului senator Seres Ioan Codrut, în Dosarul nr. 147/D/P/2007, care urmează să fie apreciată si dispusă de organele de anchetă, potrivit legii, pe baza probelor administrate, si solicită ca urmărirea penală să fie finalizată într-un termen rezonabil.

Art. 2. - Senatul consideră că Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie va continua cercetările în Dosarul nr. 147/D/P/2007 cu privire la toate faptele si persoanele ale căror nominalizare si implicare rezultă din documentele transmise, prin administrarea tuturor probelor necesare.

Art. 3. - Dosarul nr. 147/D/P/2007 si materialele anexate acestuia, transmise Senatului, se secretizează si se arhivează la Senat.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 august 2008, cu respectarea prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Seres Ioan Codrut

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului senator Seres Ioan Codrut, fost ministru al economiei si comertului, transmisă Senatului prin Adresa nr. 2.084/C din 23 aprilie 2008,

având în vedere îngrijorările si obiectiile formulate de senatori în luările de cuvânt la dezbaterile în plen privind precaritatea datelor, informatiilor si documentelor transmise, încadrarea juridică a unor fapte grave, precum si durata exagerată a anchetei penale,

constatând că actele si documentele înaintate Senatului sunt copii, originalele rămânând la organele de anchetă,

în temeiul dispozitiilor art. 67 si art. 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 150 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul cere urmărirea penală împotriva domnului senator Seres Ioan Codrut, în Dosarul nr. 151/D/P/2007, care urmează să fie apreciată si dispusă de organele de anchetă, potrivit legii, pe baza probelor administrate, si solicită ca urmărirea penală să fie finalizată într-un termen rezonabil.

Art. 2. - Senatul consideră că Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie va continua cercetările în Dosarul nr. 151/D/P/2007 cu privire la toate faptele si persoanele ale căror nominalizare si implicare rezultă din documentele transmise, prin administrarea tuturor probelor necesare.

Art. 3. - Dosarul nr. 151/D/P/2007 si materialele anexate acestuia, transmise Senatului, se secretizează si se arhivează la Senat.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 august 2008, cu respectarea prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 39.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Păcuraru Nicolae Paul Anton

 

Având în vedere solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Pachetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie privind formularea cererii de urmărire penală fată de domnul senator Păcuraru Nicolae Paul Anton, ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse, transmisă Senatului cu Adresa nr. 1.041/C din 18 aprilie 2008,

având în vedere îngrijorările si obiectiile formulate de senatori în luările de cuvânt la dezbaterile în plen privind precaritatea datelor, informatiilor si documentelor transmise, încadrarea juridică a unor fapte grave, precum si durata exagerată a anchetei penale,

constatând că actele si documentele înaintate Senatului sunt copii, originalele rămânând la organele de anchetă,

în temeiul dispozitiilor art. 67 si art. 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 150 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul cere urmărirea penală a domnului senator Păcuraru Nicolae Paul Anton, în Dosarul nr. 239/D/P/2007, care urmează să fie apreciată si dispusă de organele de anchetă, potrivit legii, pe baza probelor administrate, si solicită ca urmărirea penală să fie finalizată într-un termen rezonabil.

Art. 2. - Senatul constată că a fost sesizat în vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, de către procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si nu de către procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu încălcarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, si a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 270/2008.

Art. 3. - Dosarul nr. 239/D/P/2007 si materialele anexate, transmise Senatului, se secretizează si se arhivează la Senat.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 august 2008, cu respectarea prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 40.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după litera H se introduce o nouă literă, litera H1, cu următorul cuprins:

„H1. acte ale Consiliului Superior al Magistraturii;".

2. La articolul 5, după litera I se introduce o nouă literă, litera I1, cu următorul cuprins:

„I1. hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului care privesc România;".

3. Înaintea actualului articol 91 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins, actualul articol 91 devenind articolul 92:

„Art. 91. - În Partea a Vl-a se publică anunturile privind atribuirea contractelor de achizitie publică si a contractelor de concesiune de lucrări si servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum si alte anunturi stabilite prin dispozitii legale."

4. La capitolul III, după sectiunea a 2-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 21-a, intitulată „Accesul la publicatia Monitorul Oficial al României", cuprinzând articolele 151 si 152, cu următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 21-a

Accesul la publicatia Monitorul Oficial al României

Art. 151. - Regia Autonomă «Monitorul Oficial» editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât si în format electronic, pe care îl pune la dispozitia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.

Art. 152. - Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează si un produs electronic, accesibil pe internet, care este destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României."

5. Articolul 16 se abrogă.

6. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 17. - Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, se suportă de către emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei Deputatilor."

7. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, si în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă de către Camera Deputatilor."

8. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Procedura publicării în părtile I-VII, procedura republicării si a rectificării, precum si cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor."

Art. II. - în aplicarea prevederilor art. 152 din Legea nr. 202/1998, cu modificările si completările ulterioare, aparitiile publicatiei Monitorul Oficial al României anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonante se transpun în format electronic de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial", în baza unui program aprobat de secretarul general al Camerei Deputatilor si în limita sumelor aprobate prin bugetul anual al Camerei Deputatilor.

Art. III. - Ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonante, bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" se va rectifica.

Art. IV. - Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5, 6 si 7, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Titu Nicolae Gheorghiof

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art.1. pct. I.4 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. I. -Alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă începând cu 1 ianuarie 2009, din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti, după caz, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu această destinatie."

Art. II. - Normele de aplicare prevăzute la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 509/2006, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă, se elaborează de Ministerul Internelor si Reformei Administrative împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si 12 februarie 2008 si la Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 285/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si 12 februarie 2008 si la Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 285/2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 849.


*) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducere oficială din limba engleză.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

str. Armand Călinescu nr. 2-4

Bucuresti, sectorul 2

România

Tel.: (4021) 201-0311

Fax:(4021)318-2807

12 decembrie 2007

 

Excelentei Sale, Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor,

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Ref.: Acordul de asistentă financiară nerambursabilă FGM TF 050327 RO -

Proiectul „Controlul poluării în agricultură" (PCPA)

Anulare

 

Facem referire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă FGM TF 050327 ROdin data de 16 ianuarie 2002, dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu. După cum cunoasteti, data-limită de tragere pentru împrumutul nerambursabil a fost 30 iunie 2007. Operatiunile de disponibilizare au fost finalizate cu o operatiune de restituire de 5.279,68 dolari SUA, ce a fost efectuată pe data de 8 noiembrie 2007. Prin urmare, în conformitate cu sectiunea 6.03 din Conditiile generale, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 8 noiembrie 2007, suma de 5.279,68 dolari SUA netrasă din împrumutul nerambursabil.

Dorim să vă informăm că odată cu această anulare Acordul de asistentă financiară nerambursabilă mai sus mentionat este finalizat. Anexăm situatia finală a tragerilor pe categoriile împrumutului nerambursabil mentionat.

V-am fi recunoscători dacă ati putea să confirmati primirea acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Benoît Blarel,

director în exercitiu

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

 

Excelentei Sale, Varujan Vosganian

 

Copii:

Excelentei Sale, Attila Korodi,

ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Bucuresti, România

 

Domnului Eugen Teodorovici,

secretar de stat,

Ministerul Economiei si Finantelor,

Bucuresti, România

 

Domnului Stefan Nanu,

director general,

Ministerul Economiei si Finantelor,

Bucuresti, România

 

Domnului Dorin Marian,

seful Cancelariei Primului-Ministru,

Guvernul României,

Bucuresti, România

 

Domnului Herman Wijffels,

director executiv,

Banca Mondială

 

Excelentei Sale, Varujan Vosganian

 

ANEXA

 

Situatia finală a tragerilor Proiectul de finantare rurală (BRD 4602 RO)

 

Categoria

Descrierea categoriei

Alocat dolari SUA

Disponibilizat dolari SUA

Nedisponibilizat dolari SUA

Total uri

 

5.150.000,00

5.144.720,32

5.279,68

1-A

Lucrări -P.A.1 D.l

2.103.094,30

2.142.282,56

-39.188,26

1-B

Lucrări -P.A.1.D.II

0,00

0,00

0,00

1-C

Lucări - P.A.2, A.3

84.984,19

85.657,15

-672,96

2

Bunuri

1.466.694,64

1.458.669,79

8.024,85

3

Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii de audit

997.155,53

979.841,44

17.314,09

4

Subîmprumuturi, P.A.1.A

49.552,48

49.552,48

0,00

5

Costuri operare BPC

448.518,86

428.716,90

19.801,96

6

Nealocat

0,00

0,00

0,00

SA-B

WBTF 50327 RO SP/AC

0,00

0,00

0,00

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Directia generală trezorerie si datorie publică

Nr. 431.229/12 februarie 2008

 

Stimate domnule Blarel,

 

Ref.: Acordul de asistentă financiară nerambursabilă FGM TF 050327 RO –

Proiectul „Controlul poluării în agricultură" (PCPA)

 

Confirmăm prin prezenta primirea scrisorii dumneavoastră din data de 12 decembrie 2007 referitoare la suma anulată si la situatia finală a tragerilor pe categorii pentru împrumutul nerambursabil mai sus mentionat.

 

Cu stimă,

Stefan Nanu,

director general

 

Domnului Benoît Blarel, director de tară,

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare

Internatională

Str. H-N.W. nr 1818

Washington D.C.

SUA

(202)473-1000

Adresa cablu: INTBAFRAD

Adresa cablu: INDEVAS

 

9 iulie 2008

 

Excelentei Sale, Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor,

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Ref.: Acordul de finantare nerambursabilă din fondurile FGM nr. WBTF 50327 RO

Proiectul „Controlul poluării în agricultură" (APCP) - Graficul de trageri pe categorii revizuit

 

Ne referim la Acordul de finantare nerambursabilă din fondurile FGM nr. WBTF 50327 RO din data de 16 ianuarie 2002, dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), în calitate de agentie de implementare pentru Facilitatea Globală de Mediu.

Un grafic final de amortizare pe categorii revizuit, aferent asistentei financiare nerambursabile mentionate, este atasat. Oricare alt grafic de amortizare anterior va fi ignorat si înlocuit cu cel curent, aplicabil începând cu data de 8 noiembrie 2007.

V-am fi recunoscători dacă ati confirma primirea acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră sincer,

Benoît Blarel,

director de tară,

Biroul Băncii Mondiale în România

 

Copii:

Excelentei Sale, Attila Korodi,

ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Bucuresti, România

 

Domnului Herman Wijffels,

director executiv,

Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

GRAFICUL DE TRAGERI PE CATEGORII Proiectul „Controlul poluării în agricultură" (Asistentă financiară nerambursabilă GEF TF WBTF 50327 RO)

 

Categoria

Descrierea categoriei

Alocat dolari SUA

Tras conform cu client connection dolari SUA

Suma trasă efectiv dolari SUA

Diferente vs. disbursări conform client

connection dolari SUA

1-A

Lucrări - P.A.1.D.I

2.103.094,30

2.142.282,56

2.142.282,56

-

1-B

Lucrări -P.A.1.D.II

-

-

-

-

1-C

Lucrări - P.A.2, A.3

84.984,19

85.657,15

85.657,15

-

2

Bunuri

1.466.694,64

1.458.669,79

1.458.669,79

-

3

Consultantă, training si audit

997.155,53

979.841,44

965.329,77

14.511,69

4

Subgranturi PALA

49.552,48

49.552,48

49.552,48

-

5

Costuri operationale

448.518,86

428.716,90

443.228,57

-14.511,69

6

Nealocate

-

-

-

-

Total:

5.150.000,00

5.144.720,32

5.144.720,32

-

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Macedonenilor

din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Macedonenilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 29, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Attila-Zoltân Cseke

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Relatii Interetnice,

Valentin Platon

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 902.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile din România si

Ministerul Protectiei Mediului din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului,

semnat la Bucuresti la 21 mai 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile din România si Ministerul Protectiei Mediului din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 21 mai 2008.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 911.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile din România si Ministerul Protectiei Mediului din Republica Serbia

privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile din România

si

Ministerul Protectiei Mediului din Republica Serbia,

denumite în continuare părti,

fiind constiente de natura regională si globală a problemelor de mediu, de necesitatea găsirii unei solutii durabile si rentabile în rezolvarea acestor probleme prin cooperare internatională si de importanta coordonării activitătilor comune celor două state,

bazându-se pe principiile si obiectivele afirmate în Declaratia de la Rio pentru mediu si dezvoltare, Declaratia de la Johannesburg pentru dezvoltare durabilă si Planul de implementare a summitului mondial privind dezvoltarea durabilă,

în contextul parteneriatului unic dintre statele membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite, procesul de cooperare „Mediu pentru Europa" si bazându-se pe rezultatele celei de-a sasea conferinte ministeriale a acestui proces, de la Belgrad, 10-12 octombrie 2007,

convinse de faptul că o cooperare în domeniul protectiei mediului între cele două părti va aduce beneficii comune si va promova dezvoltarea unor relatii de prietenie între cele două state,

constiente de responsabilitatea de a asigura protectia mediului pentru generatiile prezente si viitoare,

luând în considerare faptul că evenimentele de mediu pot avea un efect transfrontieră,

au agreat următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor promova cooperarea bilaterală în domeniul protectiei mediului pe baza egalitătii si beneficiului reciproc.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor coopera în următoarele domenii:

- armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar de mediu;

- implementarea conventiilor si acordurilor internationale în domeniul protectiei mediului;

- instrumentele pentru protectia mediului si integrarea lor în politicile sectoriale;

- gestionarea deseurilor solide;

- gestionarea calitătii aerului;

- prevenirea poluării industriale;

- prevenirea accidentelor cu impact asupra mediului si implementarea unor proceduri de notificare în cazul unor astfel de accidente cu efect transfrontieră;

- managementul si protejarea ariilor ecologice sensibile, incluzând ariile naturale protejate;

- identificarea si desemnarea ariilor naturale protejate transnationale;

- educatie si pregătire pe probleme de mediu;

- alte domenii de mediu convenite reciproc.

 

ARTICOLUL 3

 

Cooperarea dintre părti se va desfăsura sub următoarele forme:

- pregătirea si implementarea proiectelor comune;

- schimb de materiale si informatii relevante de mediu;

- schimb de experti, delegatii, academicieni si cursanti;

- organizarea în comun de seminarii, grupuri de lucru si întâlniri asistate de oameni de stiintă, experti si altii implicati;

- adoptarea unor măsuri comune de reglementare pentru prevenirea poluării în context transfrontieră si reducerea cantitătii de poluanti la cel mai mic nivel posibil;

- dezvoltarea si implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare a stării mediului în zona de frontieră;

- stabilirea unor proceduri de interventie în cazul accidentelor ecologice;

- alte forme de cooperare convenite reciproc.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru implementarea prezentului memorandum de întelegere, părtile vor încuraja agentiile de protectie a mediului din zona de granită să stabilească si să dezvolte contactul direct dintre ele.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru asigurarea implementării eficiente a prezentului memorandum de întelegere, părtile vor conveni asupra unor programe de cooperare pe 2 ani.

Fiecare parte, în decurs de 3 luni de la intrarea în vigoare a memorandumului de întelegere, va desemna un coordonator responsabil pentru coordonarea activitătilor, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere.

Coordonatorii vor conduce, în mod regulat, întâlniri la fiecare 2 ani sau de câte ori consideră că este necesar, alternativ în România si Republica Serbia. Costurile internationale legate de participarea la reuniunile mai sus amintite vor fi suportate de partea trimitătoare.

 

ARTICOLUL 6

 

Activitătile de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere vor fi implementate în functie de posibilitătile financiare ale părtilor si de reglementările legale din statele lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Nicio prevedere a prezentului memorandum de întelegere nu poate afecta drepturile si obligatiile părtilor care rezultă din orice alt acord bilateral sau multilateral.

 

ARTICOLUL 8

 

Divergentele privind interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de întelegere vor fi solutionate prin negocieri directe între părti sau pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 9

 

Rezultatele si informatiile produse de cooperarea în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere pot fi făcute disponibile unor părti terte, în concordantă cu dispozitiile legale din cele două state, cu acordul părtilor.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare a doua zi după data primirii ultimei notificări scrise, prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne prevăzute pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul memorandum de întelegere se încheie pe o perioadă de 5 ani si va fi prelungit în mod automat pe noi perioade de câte 5 ani, cu exceptia cazului în care oricare dintre părti notifică în scris intentia dea denunta memorandumul de întelegere.

 Fiecare dintre părti are dreptul să denunte memorandumul de întelegere în orice moment, prin notificarea scrisă adresată celeilalte părti, trimisă pe canale diplomatice. Memorandumul

de întelegere va înceta să producă efecte la 6 luni de la data primirii notificării.

Denuntarea prezentului memorandum de întelegere nu va afecta proiectele sau programele de cooperare în curs de realizare, cu exceptia cazului în care părtile convin altfel.

Semnat la Bucuresti la 21 mai 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă si engleză, toate textele fiind egal autentice. în cazul unei interpretări divergente, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile din România,

Attila Korodi,

ministru

Pentru Ministerul Protectiei Mediului din Republica Serbia,

Sasa Dragin,

ministru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Valorile de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, înregistrate la pozitiile MEF nr. 25.786, 107.501, 150.077 si 39.546 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului, în conformitate cu continutul prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la intrarea acesteia în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 913.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care îsi modifică valoarea de inventar

 

Nr. MF

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Administratorul imobilului

Valoarea de inventar initială

Valoarea de inventar actuală

25.786

magazie pesticide

judetul Timis;

municipiul Timisoara;

Calea Sagului nr. 140A

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ Directia pentru Agricul­tură si Dezvoltare Rurală Timis - Unitatea Fitosanitară Timis

151.739 lei

821.550,28 lei

107.501

corp clădire A si teren incintă

judetul Ilfov,

comuna Balotesti,

Calea Bucuresti nr. 1, km 18,2

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G.K.Constantinescu"

1.665.367,19 lei

2.096.177,35 lei

150.077

sediu administrativ - filiala Vâlcea

judetul Vâlcea,

municipiul Râmnicu Vâlcea,

str. Oituz nr. 7

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ Inspectoratul pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Arges - Filiala Vâlcea

40,75 lei

163.129,56 lei

39.546

clădire laborator seminte

judetul Constanta,

municipiul Constanta,

Str. Celulozei nr. 3 bis

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ Inspectoratul pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Constanta

938.370,93 lei

1.184.986,62 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva, pentru Directia Silvică Pitesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru Directia Silvică Pitesti, în scopul exploatării fondului forestier conform legislatiei în vigoare.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se înregistrează ca fond forestier proprietate publică a statului în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscrie în amenajamentul silvic si se supune regimului silvic.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 915.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru Directia Silvică Pitesti

 

Locul unde este situat

imobilul care se

transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Punctul Mares,

comuna Albota,

judetul Arges

Statul român,

Ministerul Apărării

Statul român,

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, pentru Directia Silvică Pitesti

- imobil 5.004

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.667

- Suprafata terenului = 74,76 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 916.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniu privat al statului

1.

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Ministerul Apărării

Imobil 816, nr. M.F. = 103.782

Pavilionul 01:

- suprafata construită = 78 m2

- valoarea contabilă = 2,8 lei

Pavilionul K1:

- suprafata construită = 71 m2

- valoarea contabilă = 2,8 lei

2.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării

Imobil 320, nr. M.F. = 103.559

Pavilionul M:

- suprafata construită = 114 m2

- valoarea contabilă = 4,3 lei

Pavilionul Y3:

- suprafata construită = 4 m2

- valoarea contabilă = 0,8 lei

Pavilionul T17:

- suprafata construită = 11 m2

- valoarea contabilă = 1,4 lei

Pavilionul T18:

- suprafata construită = 44 m2

- valoarea contabilă = 4,4 lei

Pavilionul B5:

- suprafata construită = 12 m2

- valoarea contabilă = 2,9 lei

Pavilionul G3:

- suprafata construită = 49 m2

- valoarea contabilă = 5 lei

3.

Municipiul Craiova, judetul Dolj

Ministerul Apărării

Imobil 431, nr. M.F. = 103.859

Pavilionul K1:

- suprafata construită = 432 m2

- valoarea contabilă = 20 lei

Pavilionul K2:

- suprafata construită = 250 m2

- valoarea contabilă = 70 lei Pavilionul X:

- suprafata construită = 27 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei

4.

Comuna Plenita, Imobil 1232, nr. M.F. = 103.900 judetul Dolj

 

Ministerul Apărării

Pavilionul T9:

- suprafata construită = 187 m2

- valoarea contabilă = 9,1 lei Pavilionul T11:

- suprafata construită = 144 m2

- valoarea contabilă = 7,4 lei Pavilionul T12:

- suprafata construită = 75 m2

- valoarea contabilă = 3 lei Pavilionul 04:

- suprafata construită = 73 m2

- valoarea contabilă = 6,2 lei

5.

Comuna Borcea, Imobil 727, nr. M.F. = 103.689 judetul Călărasi

Ministerul Apărării

Pavilionul A15: - suprafata construită = 42 m2

- valoarea contabilă = 6,3 lei Pavilionul A16:

- suprafata construită = 276 m2

- valoarea contabilă = 41,4 lei Pavilionul A21:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 2,3 lei Pavilionul A22:

- suprafata construită = 238 m2

- valoarea contabilă = 59 lei Pavilionul A23:

- suprafata construită = 346 m2

- valoarea contabilă = 51,9 lei Pavilionul A24:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 2,3 lei Pavilionul A25:

- suprafata construită = 164 m2

- valoarea contabilă = 40,6 lei Pavilionul A26:

- suprafata construită = 217 m2

- valoarea contabilă = 35,7 lei

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 2,3 lei Pavilionul A28:

- suprafata construită = 238 m2

- valoarea contabilă = 59 lei Pavilionul C3:

- suprafata construită = 520 m2

- valoarea contabilă = 78 lei Pavilionul C7:

- suprafata construită = 383 m2

- valoarea contabilă = 57,5 lei Pavilionul D1:

- suprafata construită = 590 m2

- valoarea contabilă = 88,5 lei Pavilionul D2:

- suprafata construită = 577 m2

- valoarea contabilă = 86,7 lei Pavilionul H2:

- suprafata construită = 1.578 m2

- valoarea contabilă = 226,7 lei Pavilionul L3:

- suprafata construită -7m2

- valoarea contabilă = 0,3 lei Pavilionul L6:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 2 lei Pavilionul L7:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 2 lei Pavilionul L8:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 2 lei Pavilionul M19:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 1,8 lei Pavilionul M20:

- suprafata construită = 58 m2

- valoarea contabilă = 22 lei Pavilionul M21:

- suprafata construită = 95 m2

- valoarea contabilă = 12,4 lei

Pavilionul M22:

- suprafata construită = 223 m2

- valoarea contabilă = 28 lei Pavilionul M23:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 1,8 lei Pavilionul M24:

- suprafata construită = 58 m2

- valoarea contabilă = 22 lei Pavilionul N1:

- suprafata construită = 1.015 m2

- valoarea contabilă = 152,3 lei Pavilionul S11:

- suprafata construită = 188 m2

- valoarea contabilă = 26,6 lei Pavilionul T2:

- suprafata construită = 128 m2

- valoarea contabilă = 19,2 lei Pavilionul X4:

- suprafata construită = 960 m2

- valoarea contabilă = 59,9 lei Pavilionul X6:

- suprafata construită = 186 m2

- valoarea contabilă = 16 lei Pavilionul W3:

- suprafata construită = 56 m2

- valoarea contabilă = 7,3 lei

6.

Orasul Pantelimon, Imobil 541, nr. M.F. = 103.655 Judetul Ilfov

Ministerul Apărării

Pavilionul A1:

- suprafata construită = 54 m2

- valoarea contabilă = 4 lei Pavilionul L1:

- suprafata construită = 215,4 m2

- valoarea contabilă = 6 lei Pavilionul P2:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 0,5 lei

7.

Municipiul Făgăras, Imobil 445, nr. M.F. = 104.009 judetul Brasov

Ministerul Apărării

Pavilionul T:

- suprafata construită = 189 m2

- valoarea contabilă = 4,5 lei

8.

Municipiul Craiova, Imobil 659, nr. M.F. = 103.860

Ministerul Apărării

- împrejmuire din plăci de beton prefabricate:

- suprafata construită = 492 ml

- valoarea contabilă = 10,2 lei

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

9.

Comuna Bretcu, judetul Covasna

Ministerul Apărării

Imobil 3134, nr.M.F. = 103.989 Pavilionul A6:

- suprafata construită = 63 m2

- valoarea contabilă = 1,4 lei Pavilionul A7:

- suprafata construită = 63 m2

- valoarea contabilă = 1,4 lei Pavilionul A8:

- suprafata construită = 63 m2

- valoarea contabilă = 1,4 lei Pavilionul E:

- suprafata construită = 37 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei Pavilionul M:

- suprafata construită = 432 m2

- valoarea contabilă = 941 lei Pavilionul Z1:

- suprafata construită = 147 m2

- valoarea contabilă = 0,7 lei

10.

Municipiul Tecuci, judetul Galati

Ministerul Apărării

Imobil 3287, nr. M.F. = 107.048 Pavilionul A:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 7,24 lei Pavilionul B:

- suprafata construită = 17 m2

- valoarea contabilă = 1,75 lei

11.

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Ministerul Apărării

Imobil 763, nr. M.F. = 103.781 Pavilionul U1:

- suprafata construită = 1.143 m2

- valoarea contabilă = 72,2 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 917.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniu

privat al statului

1.

Satul Boteni, judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării

Imobil 3026. nr. M.F. = 103.695

Pavilionul Q1:

- suprafata construită = 45 m2

- valoarea contabilă = 5,4 lei

Pavilionul Z4:

- suprafata construită = 134 m2

- valoarea contabilă = 7,23 lei

Pavilionul Z5:

- suprafata construită = 78 m2

- valoarea contabilă = 3,6 lei

2.

Municipiul Roman, judetul Neamt

Ministerul Apărării

Imobil 710. nr. M.F. = 106.936 Pavilionul L1:

- suprafata construită = 303 m2

- valoarea contabilă = 11 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 221 m2

- valoarea contabilă = 3,69 lei

3.

Municipiul Roman, judetul Neamt

Ministerul Apărării

Imobil 348. nr. M.F. = 106.933

Pavilionul H1:

- suprafata construită = 132 m2

- valoarea contabilă = 5,1 lei

Pavilionul H2:

- suprafata construită = 100 m2

- valoarea contabilă = 3,8 lei

Pavilionul H3:

- suprafata construită = 72 m2

- valoarea contabilă = 2,7 lei

4.

Municipiul Câmpulung, judetul Arges

Ministerul Apărării

Imobil 361. nr. M.F. = 103.723

Pavilionul G2:

- suprafata construită = 505 m2

- valoarea contabilă = 52 lei

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniu privat al statului

 

 

 

Pavilionul G3:

- suprafata construită = 488 m2

- valoarea contabilă = 50,2 lei

Pavilionul X:

- suprafata construită = 190 m2

- valoarea contabilă = 16,7 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 280 m2

- valoarea contabilă = 43,7 lei

 

5.

Orasul Otopeni, judetul Ilfov

Ministerul Apărării

Imobil 546. nr. M.F. = 103.652

Pavilionul X16:

- suprafata construită = 2.010 m2

- valoarea contabilă = 60,7 lei

Pavilionul E1:

- suprafata construită = 25 m2

- valoarea contabilă = 4,6 lei

Pavilionul E4:

- suprafata construită = 3.120 m2

- valoarea contabilă = 31,2 lei

Pavilionul L3:

- suprafata construită = 29 m2

- valoarea contabilă = 0,5 lei

Pavilionul S2:

- suprafata construită = 360 m2

- valoarea contabilă = 6,7 lei

Pavilionul S3:

- suprafata construită = 283 m2

- valoarea contabilă = 5,4 lei

Pavilionul X1:

- suprafata construită = 62 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei

Pavilionul X2:

- suprafata construită = 274 m2

- valoarea contabilă = 4,3 lei

Pavilionul X3:

- suprafata construită = 545 m

- valoarea contabilă = 7,6 lei

Pavilionul X4:

- suprafata construită = 386 m2

- valoarea contabilă = 5,7 lei

Pavilionul X5:

- suprafata construită = 20 m2

- valoarea contabilă = 1 leu

Pavilionul X6:

- suprafata construită = 32 m2

- valoarea contabilă = 1,9 lei

Pavilionul X7:

- suprafata construită = 113 m2

- valoarea contabilă = 4,8 lei

Pavilionul X8:

- suprafata construită = 173 m2

- valoarea contabilă = 20 lei

Pavilionul X11:

- suprafata construită =28 m2

- valoarea contabilă = 0,7 lei

Pavilionul W2:

- suprafata construită = 30 m2

- valoarea contabilă = 19,2 lei

Pavilionul W4:

- suprafata construită = 6 m2

- valoarea contabilă = 16,9 lei

Pavilionul 0:

- suprafata construită = 38 m2

- valoarea contabilă = 6,5 lei

Pavilionul P:

- suprafata construită = 224 m2

- valoarea contabilă = 4,5 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 55 m2

- valoarea contabilă = 5 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 24 m2

- valoarea contabilă = 3,8 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 72 m2

- valoarea contabilă = 4,38 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 31 m2

- valoarea contabilă = 6 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 5,8 lei

Pavilionul U:

- suprafata construită = 107 m2

- valoarea contabilă = 5 lei

Pavilionul V:

- suprafata construită = 8,3 m2

- valoarea contabilă = 2,58 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită = 39,56 m2

- valoarea contabilă = 19,7 lei

 

 

 

 

Pavilionul V5:

- suprafata construită = 8,82 m2

- valoarea contabilă = 2,2 lei

Pavilionul V6:

- suprafata construită = 1,21 m2

- valoarea contabilă = 0,19 lei

Pavilionul V7:

- suprafata construită = 49 m2

- valoarea contabilă = 4,5 lei

Pavilionul V4:

- suprafata construită = 4,8 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei

6.

Municipiul Sebes, judetul Alba

Ministerul Apărării

Imobil 1025. nr. M.F. = 104.060

Pavilionul U1:

- suprafata construită = 27 m2

- valoarea contabilă = 6,47 lei

7.

Satul Păltinis-Ciuc, judetul Harghita

Ministerul Apărării

Imobil 2781. nr. M.F. = 104.022

Pavilionul 33:

- suprafata construită = 80 m2

- valoarea contabilă = 3,37 lei

8.

Comuna Bodoc, judetul Covasna

Ministerul Apărării

Imobil 1143. nr. M.F. = 103.974

Pavilionul V12:

- suprafata construită = 480 m2

- valoarea contabilă = 30 lei

Pavilionul V5:

- suprafata construită = 42 m2

- valoarea contabilă = 0,5 lei

Pavilionul X:

- suprafata construită = 44 m2

- valoarea contabilă = 0,7lei

Pavilionul Z1:

- suprafata construită = 9 m2

- valoarea contabilă = 0,45 lei

Pavilionul Z3:

- suprafata construită = 9 m2

- valoarea contabilă = 0,45 lei

9.

Orasul Otopeni, judetul Ilfov

Ministerul Apărării

Imobil 2794. nr. M.F. = 103.654

Pavilionul H:

- suprafata construită = 247,45 m2

- valoarea contabilă = 16,2 lei

Cablu electric aerian:

- suprafata construită = 600 ml

- valoarea contabilă = 1.190,1 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea din Pitesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea din Pitesti, în scopul desfăsurării de activităti de învătământ superior de către filiala din Râmnicu Vâlcea a acesteia.

(2) După preluare, spatiile existente în imobilul prevăzut la alin. (1) se reabilitează si se modernizează în vederea desfăsurării procesului de învătământ, iar terenurile fără constructii se utilizează în scopul realizării unui campus universitar pentru un număr de 6.000 de studenti, care va cuprinde clădiri de locuit si administrative, bază sportivă, cantină studentească, obiective cu destinatie social-culturală si alte clădiri necesare pentru desfăsurarea procesului de învătământ superior la standarde ridicate.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 918.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea din Pitesti

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Str. Stirbei Vodă nr. 140,

municipiul Râmnicu Vâlcea,

judetul Vâlcea

Statul român,

Ministerul Apărării

Statul român, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - pentru Universitatea din Pitesti

- imobil 481 (partial)

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 103.905

- suprafata construită = 12.359 m2

- suprafata desfăsurată = 24.753 m2

- suprafata terenului = 239.134,94 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pe anul 2008 si acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitătile naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 lit. c) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, cu modificările ulterioare, si al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Pentru daunele provocate de calamitătile naturale produse în anul 2008 se aprobă acordarea de ajutoare de către Inspectoratul de Stat în Constructii, în sumă de 10.000 mii lei, si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în sumă de 3.200 mii lei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează în conturile deschise de Cancelaria Primului-Ministru la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 1.

Art. 2. - Cu sumele prevăzute la art. 1 se rectifică bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 2008 ale Inspectoratului de Stat în Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, prin introducerea titlului 59 „Alte cheltuieli" cu art. 59.02 „Ajutoare pentru daune provocate de calamitătile naturale".

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 se alocă pe baza solicitărilor fundamentate ale institutiilor abilitate, care răspund în fata Guvernului de modul de utilizare si de respectarea destinatiei prevăzute în prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitătilor Nucleare,

Borbala Vajda

Presedintele Inspectoratului de Stat în

Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 954.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

Mii lei

Indicatori

Cod

Buget

aprobat

2008

INFLUENTE

Buget

rectificat

2008

VENITURI -TOTAL ( I+II+III)

 

185.501

 

185.501

VENITURI PROPRII (I)

 

185.501

 

185.501

I. VENITURI CURENTE, din care:

 

185.501

 

185.501

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

179.701

 

179.701

Alte venituri

36.10.50

0

 

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

5.800

 

5.800

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

 

0

CHELTUIELI-TOTAL (01+70)

 

185.501

0

185.501

CHELTUIELI CURENTE (10+20+55+59)

01

114.387

10.000

124.387

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

76.181

 

76.181

Cheltuieli salariale in bani

10.01

58.004

 

58.004

Cheltuieli salariale in natura

10.02

2.103

 

2.103

Contributii

10.03

16.074

 

16.074

BUNURI SI SERVICII

20

38.196

 

38.196

Bunuri si servicii

20.01

13.724

 

13.724

Reparatii curente

20.02

1.740

 

1.740

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3.590

 

3.590

Deplasări, detasări, transferări

20.06

800

 

800

Cârti si publicatii si materiale documentare

20.11

398

 

398

Pregătire profesionala

20.13

381

 

381

Protectia muncii

20.14

40

 

40

Alte cheltuieli

20.30

17.523

 

17.523

ALTE TRANSFERURI

55

10

 

10

Transferuri interne

55.01

10

 

10

ALTE CHELTUIELI

59

0

10.000

10.000

Ajutoare pentru daune provocate de calamitătile naturale

59.02

 

10.000

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

71.114

-10.000

61.114

ACTIVE NEFINANCIARE

71

71.114

-10.000

61.114

Active fixe

71.01

69.275

-10.000

59.275

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

1.839

 

1.839

REZEVE/EXCEDENT/DEFICIT

 

0

 

0

REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT

90

0

 

0

Deficit

93.01

0

 

0

Excedent

93.03

0

 

0

 

ANEXA Nr. 2*)

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

mii lei

Cap. / titlu

Subcap.

/ art.

Paragraf

/ alineat

Denumirea indicatorilor

Buget

actualizat 2008

INFLUENTE

Buget

rectificat 2008

C

 

 

VENITURI NEFISCALE - TOTAL

25.240

0

25.240

CI

31.10

 

Venituri din dobânzi

200

0

200

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

200

0

200

C2

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

24.930

0

24.930

 

 

33.10.07

Venituri realizate cu ocazia participării la actiuni sub egida organizatiilor internationale

5.300

0

5.300

 

 

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

19.630

0

19.630

 

36.10

 

Diverse venituri

40

0

40

 

 

36.10.50

Alte venituri

40

0

40

 

37.10

 

Transferuri voluntare, altele decât subventiile

20

0

20

 

 

37.10.01

Donatii si sponsorizări

20

0

20

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

50

0

50

 

 

39.10.50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

50

0

50

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

25.240

0

25.240

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

(10+20+55+59)

18.509

3.200

21.709

10

 

 

TITLUL I

CHELTUIELI DE PERSONAL

11.126

0

11.126

 

10.01

 

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

8.476

 

8.476

 

10.02

 

CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURA

314

 

314

 

10.03

 

CONTRIBUTII

2.336

 

2.336

 

 

10.03.01

Contributii de asigurări sociale de stat

1.613

 

1.613

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

85

 

85

 

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

470

 

470

 

 

10.03.04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli

profesionale

42

 

42

 

 

10.03.06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

120

 

120

 

 

10.03.07

Contributii la fondul de garantare

6

 

6

20

 

 

TITLUL II

BUNURI SI SERVICII

4.595

0

4.595

 

20.01

 

Bunuri si servicii

2.161

 

2.161

 

20.02

 

Reparatii curente

50

 

50

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

6

 

6

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

160

 

160

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.143

 

1.143

 

20.09

 

Materiale de laborator

5

 

5

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

7

 

7

 

20.13

 

Pregătire profesională

135

 

135

 

20.14

 

Protectia muncii

2

 

2

 

20.30

 

Alte cheltuieli

926

 

926

55

 

 

TITLUL VII

ALTE TRANSFERURI

2.788

0

2.788

 

55.01

 

A. Transferuri interne

921

 

921

 

55.02

 

B. Transferuri curente în străinătate (către organizatii internationale)

1.867

 

1.867

59

 

 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

 

3.200

3.200

 

59.02

 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităti naturale.

 

3.200

3.200

 

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

(71+72)

6.731

-3.200

3.531

71

 

 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.731

-3.200

3.531

 

71.01

 

Active fixe

6.631

-3.200

3.431

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

100

 

100

90

 

 

TITLUL XIV REZERVE/ DEFICIT

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării premiilor pentru locurile 4-6 obtinute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008 si suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (2) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român poate aproba majorarea cu până la 100% a premiilor prevăzute la art. 25 alin. (1), pentru locurile A-6 obtinute la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 3.500 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Român", în vederea acordării premiilor pentru performantele sportive obtinute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătore în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 31 octombrie 2008, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

Art. 5. -Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărârii, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 961.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 84.286 euro pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate pacientei Sîrbu Daria-Antonia, în vârstă de un an, din municipiul lasi, bd. Carol I nr. 44, bl. B1, et. 1, ap. 11, judetul Iasi.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 24.286 euro;

b) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului lasi, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială Iasi, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială lasi către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Iasi, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului lasi, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 963.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 65 mii lei, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 20 „Bunuri si servicii", pentru Institutul European din România.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru organizarea de către Institutul European din România a cursului cu tema „Pregătire pentru concursurile de angajare la institutiile europene", cu o durată de 4 zile.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008.

Art. 3. - Institutul European din România răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 971.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si cu dispozitiile art. 3.2.7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 30 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 9 mai 2006.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 august 2008.

Nr. 2.509.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste:

a) termenii si conditiile generale privind plasarea titlurilor de stat emise de Ministerul Economiei si Finantelor în formă dematerializată, în monedă natională sau în valută, pe piata internă;

b) obligatiile entitătilor mandatate de Ministerul Economiei si Finantelor să administreze piata primară si/sau secundară a titlurilor de stat;

c) obligatiile entitătii mandatate de Ministerul Economiei si Finantelor să administreze sistemul de depozitare si decontare a titlurilor de stat.

Art. 2. - (1) Titlurile de stat sunt emise în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, conform unui calendar previzional anual, stabilit si anuntat în luna decembrie a fiecărui an de Ministerul Economiei si Finantelor. Acest program este detaliat lunar/trimestrial/semestrial prin prospecte de emisiune, putând fi modificat în functie de evolutiile pietelor financiare si de necesitătile de finantare.

(2) Pentru asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului si necesitătile de finantare, Ministerul Economiei si Finantelor poate anunta si alte emisiuni de titluri de stat, cel mai târziu în ziua lucrătoare precedentă datei de organizare a plasării.

(3) Ministerul Economiei si Finantelor poate mandata unor entităti publice sau private, pe bază de conventie, atributii operationale privind emisiunea de titluri de stat.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, pietele primare si secundare de titluri de stat reprezintă un sistem pentru plasarea si tranzactionarea acestor instrumente financiare, caracterizat prin faptulcă:

a) functionează regulat;

b) reglementările emise de autoritătile de reglementare si supraveghere sau de administratorul de piată definesc conditiile de functionare si de acces pe piata respectivă;

c) respectă cerintele de raportare si transparentă stabilite prin reglementări, în vederea asigurării protectiei investitorilor.

 

CAPITOLUL II

Piata primară a titlurilor de stat

 

Art. 4. - (1) Piata primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operatiunilor legate de plasarea titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile.

(2) Vânzarea titlurilor de stat pe piata primară se realizează prin subscriptie publică, licitatie sau prin orice altă metodă stabilită de administratorul de piată si agreată de emitent.

(3) Entitatea mandatată de Ministerul Economiei si Finantelor organizează si conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementări în acest scop, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, aplică sanctiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în conformitate cuprevederile prezentului regulament.

Art. 5. - (1) Participantii pe piata primară a titlurilor de stat sunt dealerii primari, care pot desfăsura operatiuni în nume si în cont propriu sau în nume propriu si în contul clientilor lor, persoane fizice si/sau juridice, rezidente ori nerezidente.

(2) Prin dealer primar se întelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pietei primare să deruleze operatiuni cu titluri de stat pe această piată ca urmare a îndeplinirii conditiilor de acces.

Art. 6. - Dealeri primari pot fi:

a) institutii de credit, astfel cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 10 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, care sunt autorizate de Banca Natională a României;

b) societăti de servicii de investitii financiare, astfel cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;

c) institutii echivalente celor prevăzute la lit. a) si b), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene si/sau în celelalte state apartinând Spatiului Economic European.

Art. 7. - Pentru institutiile financiare care solicită obtinerea calitătii de dealer primar, criteriile de acces sunt stabilite de administratorul de piată prin reglementări aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si de autoritatea care reglementează si supraveghează respectiva piată.

 

CAPITOLULUI

Piata secundară a titlurilor de stat

 

Art. 8. - Piata secundară a titlurilor de stat reprezintă un sistem multilateral care facilitează întâlnirea, în mod nediscriminatoriu, a cererii si ofertei vânzătorilor si cumpărătorilor de titluri de stat, din care rezultă încheierea de contracte care au ca obiect aceste instrumente financiare.

Art. 9. - Piata secundară a titlurilor de stat se organizează si functionează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Natională a României sau, după caz, de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 10. -Tranzactionarea titlurilor de stat se realizează pe piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, pe piata reglementată autorizată si supravegheată de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., în conformitate cu prevederile conventiilor încheiate de Ministerul Economiei si Finantelor cu administratorii celor două piete.

Art. 11. - Prin participant pe piata secundară se întelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pietei secundare să deruleze operatiuni cu titluri de stat pe această piată ca urmare a îndeplinirii conditiilor de acces.

 

CAPITOLUL IV

Administratorii de piată

 

Art. 12. - Ministerul Economiei si Finantelor mandatează administratorilor de piată toate activitătile legate de organizarea si reglementarea activitătilor pe piata primară si/sau secundară a titlurilor de stat.

Art. 13. - Administratorii de piată trebuie să stabilească si să mentină reglementări transparente si nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la accesul, suspendarea si excluderea participantilor pe pietele respective, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 14. - Administrarea pietei primare/secundare a titlurilor de stat constă în:

1. elaborarea, implementarea si aplicarea reglementărilor privind conditiile si procedurile de acces/admitere, excludere si suspendare a participantilor si a titlurilor de stat la si de la tranzactionare;

2. stabilirea conditiilor, procedurilor de tranzactionare, precum si a obligatiilor participantilor;

3. elaborarea, implementarea si aplicarea procedurilor privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotatiilor, tipurile de contracte si operatiuni permise, standardele contractuale;

4. adoptarea măsurilor necesare functionării în mod regulat si ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pietei primare/secundare si verificarea respectării regulilor acesteia;

5. administrarea si diseminarea către public a informatiilor privind emisiunile de titluri de stat;

6. elaborarea si implementarea mecanismelor de securitate si control al sistemelor informatice, pentru protectia drepturilor de proprietate si a informatiilor confidentiale;

7. asigurarea păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv în situatia unor calamităti naturale, dezastre si alte evenimente deosebite.

Art. 15. - Administratorul de piată poate asigura si alte servicii conexe, după cum urmează:

a) servicii de investigare a potentialului pietei titlurilor de stat, a comportamentului investitorilor fată de tranzactionarea acestora, sondarea pietei cu privire la oportunitatea dezvoltării de produse, operatiuni si instrumente noi având ca suport activ titlurile de stat, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;

b) organizarea de mese rotunde si simpozioane cu scopul dezvoltării pietei, organizarea de cursuri de pregătire profesională si de calificare a personalului care activează pe această piată;

c) editarea si comercializarea de materiale în domeniul pietei titlurilor de stat.

Art. 16. - Reglementările emise de administratorii de piată trebuie să cuprindă obligatiile participantilor decurgând din:

1. organizarea si administrarea pietei titlurilor de stat;

2. conditiile privind criteriile de acces si categoriile de participanti;

3. regulile privind plasamentul si tranzactiile desfăsurate pe piata titlurilor de stat;

4. standardele profesionale impuse participantilor pe aceste piete;

5. conditiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piată, dacă este cazul;

6. măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piată.

Art. 17. - Administratorii de piată permit accesul participantilor care:

1. îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentul regulament, precum si pe cele stabilite în reglementările proprii, aprobate de autoritatea de supraveghere;

2. fac dovada dotării tehnice adecvate, stabilită de administratorul pietei;

3. au o structură organizatorică cerută prin reglementările pietei.

 

CAPITOLUL V

Depozitarul titlurilor de stat

 

Art. 18. - (1) Depozitarea si decontarea operatiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat, administrat de entitatea mandatată de Ministerul Economiei si Finantelor în calitate de depozitar unic al titlurilor de stat.

(2) Sistemul de depozitare si decontare a titlurilor de stat asigură functia de depozitar unic pentru aceste instrumente si este organizat pe baza sistemului detinerilor indirecte, caracterizat prin existenta unuia sau mai multor niveluri de intermediari între depozitarul titlurilor de stat si detinătorul final al titlurilor de stat.

(2.1) În sensul prezentului regulament, prin intermediar se întelege entitatea care păstrează în custodie si administrează titluri de stat pentru clientii săi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participantii la sistemul de depozitare si decontare, se dobândeste prin înscrierea titlurilor de stat în conturile în nume propriu deschise în evidentele depozitarului unic. în toate celelalte cazuri dreptul de proprietate se dobândeste prin înscrierea în conturile deschise în evidentele intermediarilor, sub rezerva existentei titlurilor de stat în evidentele depozitarului unic.

(3.1) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, precum si determinarea opozabilitătii, continutului, întinderii si efectelor asupra titlurilor de stat constituite drept garantie sunt guvernate de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2004.

(4) Procesarea operatiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.

Art. 19. - (1) Intermediarii vor evidentia detinerile clientilor lor separat de detinerile proprii; în cazul în care un client al acestora este intermediar, vor evidentia separat detinerile intermediarului respectiv de cele ale clientilor acestuia.

(2) Titlurile de stat, precum si orice alte drepturi aferente acestora, evidentiate pe numele clientilor în conturile unui intermediar, nu vor fi considerate drept active sau pasive ale respectivului intermediar.

Art. 20. - (1) Transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat în cadrul sistemului de depozitare si decontare se face cu respectarea principiului „livrare contra plată" (principiul DvP), asigurându-se astfel că debitarea conturilor de evidentă a titlurilor de stat are loc dacă si numai dacă are loc decontarea fondurilor.

(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidentele intermediarilor.

(3) Intermediarii pietei titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru operatiunile derulate în numele clientilor lor, inclusiv în numele altor participanti pentru care actionează în calitate de agent de decontare în sistem.

Art. 21. - Sistemul de depozitare si decontare a titlurilor de stat gestionează diferit contractele de gaj, după cum acestora le sunt aplicabile, după caz, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2004, sau ale Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare.

Art. 22. - (1) Participantii la sistemul de depozitare si decontare a titlurilor de stat poartă răspunderea verificării modului de respectare a prevederilor legale aplicabile contractelor de gaj încheiate în cont propriu sau în contul clientilor.

(2) Sistemul de depozitare si decontare a titlurilor de stat administrează contractele de gaj conform instructiunilor transmise de participanti.

Art. 23. - Decontarea pe fonduri aferentă operatiunilor cu titluri de stat se efectuează prin conturile deschise pe numele participantilor la piată în evidentele Băncii Nationale a României sau prin conturi deschise la o bancă, după caz, cu respectarea reglementărilor în domeniu si a Regulilor sistemului ReGIS.

Art. 24. - În zilele declarate de Guvernul României drept zile nelucrătoare, dar care sunt zile bancare, toate operatiunile de tipul cupon/dobândă, răscumpărare partială/totală, răscumpărare optională, aferente emisiunilor de titluri de stat scadente în aceste zile, vor fi amânate pentru prima zi lucrătoare următoare.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 25. - Sanctiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aplică de Banca Natională a României si/sau de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 26. - (1) Administratorii pietei primare si/sau secundare a titlurilor de stat, mandatati de Ministerul Economiei si Finantelor, vor stabili si vor mentine proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării prezentului regulament si a reglementărilor proprii. Administratorii de piată vor monitoriza operatiunile efectuate de către participanti, pentru a identifica încălcarea regulilor pietei primare sau secundare prin care poate fi afectată functionarea ordonată a acesteia.

(2) Administratorii de piată vor supraveghea conduita participantilor, vor investiga si vor solutiona cazurile de încălcare a prezentului regulament si a reglementărilor proprii si vor aplica sanctiuni disciplinare, altele decât cele prevăzute la art. 25.

Art. 27. - (1) Administratorii de piată pot retrage dreptul de acces unui participant, dacă acesta nu mai respectă conditiile de acces, încalcă prevederile prezentului regulament si/sau ale reglementărilor proprii ale administratorilor de piată ori nu se conformează instructiunilor emise de acestia.

(2) Retragerea dreptului de acces pentru un participant se face după consultarea autoritătii de supraveghere/autoritătii competente din statul membru.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Dealerii selectati, precum si salariatii acestora pot înfiinta asociatii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduită si etică profesională în desfăsurarea operatiunilor pe piata titlurilor de stat din România. Astfel de asociatii pot emite coduri de conduită care sunt avizate de Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Natională a României si de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 21 alin. (2), al art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999, republicată, si al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici deleagă competenta de a organiza concursuri de recrutare astfel:

a) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală, pentru functiile publice de conducere de sef serviciu si sef birou, precum si pentru functiile publice specifice echivalate cu acestea;

b) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală, pentru functiile publice de conducere de sef serviciu si sef birou din domeniile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate organiza concursurile de recrutare pentru care s-a delegat competenta în conditiile alin. (1) în următoarele situatii:

a) la solicitarea autoritătilor sau institutiilor publice în al căror stat de functii se află functia publică vacantă pentru care se organizează concursul de recrutare;

b) dacă a fost sesizată cu privire la posibila încălcare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfăsurarea concursurilor de recrutare;

c) dacă constată că nu a fost respectată procedura de organizare si desfăsurare a concursului de recrutare;

d) dacă constată deficiente cu privire la modalitătile de ocupare a functiilor publice.

Art. 2. - (1) Organizarea concursurilor de recrutare prevăzute la art. 1 se face în conditiile Legii nr. 188/1999, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările ulterioare.

(2) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare, cu aplicarea corespunzătoare a titlului II cap. II sectiunea a 3-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare.

(3) Secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor se asigură de autoritatea sau institutia publică pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare.

Art. 3. - Autoritatea sau institutia publică pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare are obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării concursului de recrutare, raportul comisiei de concurs si, dacă este cazul, raportul comisiei de solutionare a contestatiilor, întocmit de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 28 august 2008, dată la care se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7.078/2008 pentru prelungirea termenului de delegare a competentei de a organiza concursuri de recrutare, prevăzut în Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 114/2008 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 21 iulie 2008.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

 

Bucuresti, 25 august 2008.

Nr. 8.720.