MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 624         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

842. - Hotărāre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula km 0+000 - km 118+873"

 

856. - Hotărāre privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

 

875. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

876. - Hotărāre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

885. - Hotărāre privind finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea misiunilor de evaluare Schengen īn Romānia īn perioada 2009-2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

487. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia pentru anul 2008

 

592. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind alocarea unor sume pentru lucrări de investitii īn vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului „Termoficare 2006-2015 -căldură si confort”

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula km 0+000 - km 118+873"

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula km 0+000 - km 118+873", potrivit hărtii topografice prevăzute īn anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul romān, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate īn tabelul prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 1.155 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, īn limita prevederilor anuale aprobate pentru anul 2008 cu destinatia de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii, cu finantare de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul „Alte transferuri", pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor, īn termen de 15 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri, īntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, īn vederea efectuării despăgubirilor īn cadrul procedurilor de expropriere, īn conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut īn anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediile consiliilor locale implicate si vor rămāne afisate pānă la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si īntr-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărāri, cu respectarea reglementărilor īn vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 842.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula km 0+000 - km 118+873"

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea

administrativ-

teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-economice

 

 

Suprafata

rezultată din

acte (m2)

Suprafata rezultată din măsurători

(necesară de expropriat)

(m2)

Suprafata

constructiilor

(m2)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Vrancea

Bārsesti

391 N

3.176

18

-

Alban Constantin, Alban Ion, Alban Viorel

2

Vrancea

Bārsesti

368 N

3.117

9

-

Andries Gavrilă

3

Vrancea

Bārsesti

439 N

990

20

-

Andries Stefan

4

Vrancea

Bārsesti

389 N

1.983

7

-

Apostilie Ileana

5

Vrancea

Bārsesti

472 N

300

2

-

Apostică Mitică, Apostică Ene, Chirică Saveta

6

Vrancea

Bārsesti

431 N

3.004

12

-

Apostu Măria

7

Vrancea

Bārsesti

449 N

447

-

19

Babei Petrică

8

Vrancea

Bārsesti

437 N

345

9

-

Besa Emil, Besa Ion, Besa Măria

9

Vrancea

Bārsesti

371 N

1.564

11

-

Botezatu Emilia

10

Vrancea

Bārsesti

400 N

1.326

-

36

Chirilă Dumitru

11

Vrancea

Bārsesti

430 N

1.330

-

32

Chirilă Simion, Chirilă llie, Chirilă Dumitru, Istrate Ancuta, Cojocaru Emilia

12

Vrancea

Bārsesti

370 N

2.798

21

 

Chirită Busuioc

13

Vrancea

Bārsesti

381 N

1.175

-

40

Cojocaru Mărioara

14

Vrancea

Bārsesti

445 N

468

-

9

Cojocaru Mărioara

15

Vrancea

Bārsesti

452 N

966

-

56

Cojocaru Mircea

16

Vrancea

Bārsesti

372 N

2.534

-

21

Cojocaru Mircea

17

Vrancea

Bārsesti

468 N

4.511

 

411

Cojocaru Toader, Buture Rodica

18

Vrancea

Bārsesti

416 N

732

9

 

Lăcătus Milica

19

Vrancea

Bārsesti

442 N

2.654

 

72

Cojocaru Ionel

20

Vrancea

Bārsesti

450 N

743

 

18

Costin Măria

21

Vrancea

Bārsesti

426 N

899

26

-

Costin Neculai, Marina Măria

22

Vrancea

Bārsesti

374 N

3.276

-

27

David Neagu

23

Vrancea

Bārsesti

377 N

1.873

-

63

David Toader

24

Vrancea

Bārsesti

383 N

1.224

-

9

Dublea Vasile

25

Vrancea

Bārsesti

424 N

1.134

-

3

Dublea Vasile

26

Vrancea

Bārsesti

411 N

3.317

-

51

Enache Mărioara

27

Vrancea

Bārsesti

421 N

303

10

-

Enache Ion, Enache Elvira, Dantis Măndita, Neagu Niculina

28

Vrancea

Bārsesti

376 N

2.270

19

-

Fusaru Ion

29

Vrancea

Bārsesti

434 N

465

18

-

Geaboc Mărioara

30

Vrancea

Bārsesti

378 n

873

-

34

Grosu Costică

31

Vrancea

Bārsesti

446 N

669

-

16

Hristache Simion

32

Vrancea

Bārsesti

447 N

754

-

19

Hristache Măriuta

33

Vrancea

Bārsesti

402 N

4.477

-

59

Huscă Emil

34

Vrancea

Bārsesti

375 N

2.305

17

-

Ignat Ion

35

Vrancea

Bārsesti

433 N

326

14

-

Ignat Mărioara

36

Vrancea

Bārsesti

388 N

1.136

8

-

Irimia Ileana

37

Vrancea

Bārsesti

415 N

372

9

-

Irimia Emil

38

Vrancea

Bārsesti

471 N

2.177

17

-

Irimia Emil

39

Vrancea

Bārsesti

436 N

733

22

-

Istrate Ancuta

40

Vrancea

Bārsesti

369 N

1.105

7

-

Ivan S. Mircea

41

Vrancea

Bārsesti

427 N

441

13

-

Jiiu Lucica

42

Vrancea

Bārsesti

422 N

330

5

-

Lăcătus Mircea

43

Vrancea

Bārsesti

420 N

2.853

19

-

Lăcătus Dănut, Lăcătus Emil

44

Vrancea

Bārsesti

412N

3.589

23

-

Lăcătus Dănut, Lăcătus Emil

45

Vrancea

Bārsesti

398 N

1.551

-

29

Lăcătus Pompilica

46

Vrancea

Bārsesti

444 N

2.881

-

132

Lădaru Anica

47

Vrancea

Bārsesti

443 N

2.037

-

87

Lădaru Costică

48

Vrancea

Bārsesti

463 N

5.725

-

92

Lădaru Nica

49

Vrancea

Bārsesti

453 N

1.920

-

85

Lădaru Ionel si Lădaru Anica

50

Vrancea

Bārsesti

382 N

2.186

13

-

Lupu Costică

51

Vrancea

Bārsesti

428 N

763

24

-

Lupu Toader

52

Vrancea

Bārsesti

451 N

1.765

 

78

Lupu Milica

53

Vrancea

Bārsesti

384 N

770

6

-

Matei Ion

54

Vrancea

Bārsesti

470 N

475

21

-

Matei N. Ion

55

Vrancea

Bārsesti

435 N

421

17

-

Mihai I. Ion

56

Vrancea

Bārsesti

462 N

1.261

-

42

Mircea Vasile

57

Vrancea

Bārsesti

423 N

857

-

27

Mironica Mărioara

58

Vrancea

Bārsesti

467 N

2.736

-

257

Mironica Mărioara

59

Vrancea

Bārsesti

466 N

1.575

-

105

Mironica Mărioara, Popa C. Ion, Popa C. Constantin

60

Vrancea

Bārsesti

464 N

1.597

-

15

Mitrofan Stelian

61

Vrancea

Bārsesti

390 N

2.097

6

 

Mitu Costel

62

Vrancea

Bārsesti

448 N

962

-

34

Mitu Ion

63

Vrancea

Bārsesti

373 N

2.115

16

-

Mitu Vasile

64

Vrancea

Bārsesti

413N

1.330

13

-

Mitu V. Costică

65

Vrancea

Bārsesti

405 N

1.636

-

36

Mortu Cristea Simion

66

Vrancea

Bārsesti

441 N

2.592

-

162

Mortu Cristea Elena, Jiiu Costică

67

Vrancea

Bārsesti

406 N

3.303

-

89

Mortu N. Ion

68

Vrancea

Bārsesti

461 N

465

-

41

Mortu Mariuta

69

Vrancea

Bārsesti

460 N

4.254

-

227

Oprea Gheorghe

70

Vrancea

Bārsesti

465 N

1.483

-

218

Popa Ion

71

Vrancea

Bārsesti

459 N

1.727

-

96

Popa C. Iulian

72

Vrancea

Bārsesti

385 N

3.353

12

-

Popa I. Ion

73

Vrancea

Bārsesti

438 N

1.050

-

30

Popa V. L. Ion

74

Vrancea

Bārsesti

418 N

827

16

-

Potică Simion

75

Vrancea

Bārsesti

404 N

1.309

-

30

Potică Simion, Blaj Georgeta, Stan Mărioara

76

Vrancea

Bārsesti

419 N

939

6

-

Rădută Nicoleta

77

Vrancea

Bārsesti

394 N

990

-

2

Reghina Ioana

 

0

1

2

3

4

5

6

7

78

Vrancea

Bārsesti

425 N

344

4

-

Reghina Gheorghe, Mihail Cornelia

79

Vrancea

Bārsesti

393 N

1.940

17

-

Rosea Ion

80

Vrancea

Bārsesti

397 N

4.251

-

81

Sbircog Emil

81

Vrancea

Bārsesti

454 N

479

-

12

Sbircog Gheorghe

82

Vrancea

Bārsesti

429 N

643

-

61

Sbircog Gheorghe

83

Vrancea

Bārsesti

456 N

412

-

10

Sbircog Gheorghe

84

Vrancea

Bārsesti

396 N

1.799

-

48

Sbārciog Silvia

85

Vrancea

Bārsesti

403 N

1.967

-

73

Sbārciog Vasile

86

Vrancea

Bārsesti

455 N

508

11

-

Sbārciog Vasile

87

Vrancea

Bārsesti

379 N

2.092

-

67

Sbārciog Marioara, Sbārciog Stelian, Lungoci Mariana

88

Vrancea

Bārsesti

407 N

1.562

-

20

Soare Simion

89

Vrancea

Bārsesti

414 N

467

10

-

Stefănescu Ileana, Stefănescu Vasilica

90

Vrancea

Bārsesti

386 N

2.329

-

16

Tomescu Stefana

91

Vrancea

Bārsesti

457 N

677

-

22

Ungureanu Magdalena

92

Vrancea

Bārsesti

440 N

473

26

-

Văsuian Virgil

93

Vrancea

Bārsesti

432 N

588

21

-

Văsuian I. Vasile

94

Vrancea

Bārsesti

493 N

423

-

22

Andone Ivancea

95

Vrancea

Bārsesti

473 N

356

-

9

Baroga Eugen

96

Vrancea

Bārsesti

499 N

862

-

88

Burtan Ion, Burtan Lucretia

97

Vrancea

Bārsesti

501 N

2.790

-

86

Chirilă llie, Chirilă Ion, Chirilă Dumitru, Chirilă Simion, Istrate Ancuta

98

Vrancea

Bārsesti

488 N

382

-

4

Ciocārlan Ion

99

Vrancea

Bārsesti

497 N

2.721

-

26

Cojocaru C. Ion

100

Vrancea

Bārsesti

504 N

809

-

69

Cojocaru Eleonora

101

Vrancea

Bārsesti

490 N

437

-

37

Costin Neculai

102

Vrancea

Bārsesti

496 N

1.010

-

40

Desaga Dumitrache

103

Vrancea

Bārsesti

498 N

498

-

23

David Neagu

104

Vrancea

Bārsesti

474 N

805

-

25

Florea Sandei si Florea lonelia

105

Vrancea

Bārsesti

502 N

1.546

-

32

Gherman Marioara

106

Vrancea

Bārsesti

503 N

1.319

-

123

Ivan Nica si Mitu Gica

107

Vrancea

Bārsesti

500 N

1.427

-

38

Jiiu Costică

108

Vrancea

Bārsesti

491 N

514

-

84

Matei I. Ion

109

Vrancea

Bārsesti

494 N

2.671

-

251

Mircea Aurel

110

Vrancea

Bārsesti

505 N

1.802

-

248

Mircea Emil, Mircea Aurel, Mircea Vasile, Mircea Nicu, Sbārciog Cornelia, Mircea Ileana, Besa Aurica

111

Vrancea

Bārsesti

489 N

327

-

78

Mitu T. Emil

112

Vrancea

Bārsesti

492 N

423

-

39

Mortu Gheorghe

113

Vrancea

Bārsesti

487 N

796

-

6

Popa Silviu

114

Vrancea

Bārsesti

495 N

2.296

-

111

Popa Vasile

115

Vrancea

Bārsesti

475 N

487

-

22

Potlog Ileana

 

0

1

2

3

4

5

6

7

116

Vrancea

Bārsesti

409 N

532

-

39

Reghina Măria, Florea Vasile, Florea Ion, Sbārciog Emil

117

Vrancea

Bārsesti

399 N

2.004

-

39

Sbārciog Costică

118

Vrancea

Vidra

1974 N

3.346

101

-

Alban Nită

119

Vrancea

Vidra

1975 N

2.400

93

-

Alban Nicolae

120

Vrancea

Vidra

1971 N

2.451

64

-

Alexandrisis Elena

121

Vrancea

Vidra

1972 N

2.735

221

 

Alexandrisis Elena

122

Vrancea

Vidra

1977 N

1.336

155

 

Anca Ion

123

Vrancea

Vidra

1983 N

1.427

7

 

Băcan Cucu Aurelia

124

Vrancea

Vidra

1979

6.677

28

 

Bădărău Marian

125

Vrancea

Vidra

1978 N

599

176

 

Bădărău Rodica

126

Vrancea

Vidra

1981

1.538

28

 

Bouras Măria

127

Vrancea

Vidra

1988 N

1.234

40

 

Cherciu Iftimie

128

Vrancea

Vidra

1989 N

266

17

 

Ciobotaru Dumitru

129

Vrancea

Vidra

2000 N

2.785

58

 

Dumitru Ion

130

Vrancea

Vidra

1998 N

278

42

 

David Ilie

131

Vrancea

Vidra

1995 N

918

134

 

David Miron

132

Vrancea

Vidra

1996 N

16.888

247

 

Dobritoiu Visarion

133

Vrancea

Vidra

1992 N

7.021

73

 

Dobritoiu Olga

134

Vrancea

Vidra

1993 N

7.361

334

 

Dobritoiu Olga

135

Vrancea

Vidra

1999 N

314

17

 

Dodoiu Aurel

136

Vrancea

Vidra

1991 N

7.239

35

 

Dulea Ion

137

Vrancea

Vidra

1990 N

7.283

41

 

Dulea Neculai

138

Vrancea

Vidra

2004 N

1.376

83

 

Grădinaru Cornel

139

Vrancea

Vidra

2003 N

601

15

 

Grosu Andrei

140

Vrancea

Vidra

2002 N

1.482

249

 

Grosu Paraschiv

141

Vrancea

Vidra

2005 N

1.535

51

 

lacob Stefana

142

Vrancea

Vidra

2008 N

469

7

 

lonascu Constantin

143

Vrancea

Vidra

2006 N

956

15

 

lonascu Ionel

144

Vrancea

Vidra

2007 N

686

15

 

lonascu Ionel

145

Vrancea

Vidra

2009 N

661

59

 

Ivan Ion

146

Vrancea

Vidra

2010 N

682

11

 

Lupascu Neculai

147

Vrancea

Vidra

2011 N

867

23

 

Marin Vasile

148

Vrancea

Vidra

2019 N

1.766

53

 

Mitrea Jenica

149

Vrancea

Vidra

2014 N

1.347

67

 

Morosanu Costică

150

Vrancea

Vidra

2012 N

826

9

 

Morosanu Ion

151

Vrancea

Vidra

2013 N

1.551

41

 

Morosanu Silvia

152

Vrancea

Vidra

2015 N

2.621

58

 

Murgulet Paulina

153

Vrancea

Vidra

2020 N

3.418

78

 

Necoara Neculai

154

Vrancea

Vidra

2021 N

10.710

53

 

Olteanu Aurica

155

Vrancea

Vidra

2022 N

6.087

198

 

Oancea Carmen

156

Vrancea

Vidra

2023 N

14.762

562

 

Oancea Carmen

157

Vrancea

Vidra

2030 N

2.887

157

 

Păndică Ana

158

Vrancea

Vidra

2028 N

1.785

43

 

Popa Vasile

159

Vrancea

Vidra

2033 N

607

19

 

Postolache Elena

 

0

1

2

3

4

5

6

7

160

Vrancea

Vidra

2027 N

4.187

86

 

Purice Pavel

161

Vrancea

Vidra

2035 N

798

62

 

Sava Ion

162

Vrancea

Vidra

2034 N

1.809

83

 

Sava Neculai

163

Vrancea

Vidra

2036 N

577

113

 

Stoian Ancuta

164

Vrancea

Vidra

2037 N

1.434

88

 

Toflea Vasile

165

Vrancea

Vidra

2042 N

2.087

7

 

Vlad Dumitrache

166

Vrancea

Vidra

2040 N

2.338

16

 

VI ad Toader

167

Vrancea

Negrilesti

473/1 N

5.155

136

 

Andries Marghioala

168

Vrancea

Negrilesti

433/1 N

89

14

 

Babis Ion

169

Vrancea

Negrilesti

410/1 N

1.258

60

 

Babis Ion

170

Vrancea

Negrilesti

422/1 N

463

17

 

Babes Constantin

171

Vrancea

Negrilesti

432/1 N

179

10

 

BădeanuIon

172

Vrancea

Negrilesti

421/1 N

448

22

 

Bărtean Dumitru

173

Vrancea

Negrilesti

463/1 N

1.597

52

 

Brānzoi Constantin

174

Vrancea

Negrilesti

408/1N

1.782

70

 

Bratu Ion

175

Vrancea

Negrilesti

479/1 N

1.889

46

 

Bucă Anica, Bucă Costică

176

Vrancea

Negrilesti

482/1 N

1.701

10

 

Burloi Valerica

177

Vrancea

Negrilesti

390/1 N

1.650

78

 

Dochioiu Petrea

178

Vrancea

Negrilesti

391/1N

1.331

64

 

Dochioiu Petrea

179

Vrancea

Negrilesti

475/1 N

1.179

20

 

Dublea Vasile

180

Vrancea

Negrilesti

444/1 N

1.737

44

 

Dumitrascu Ion

181

Vrancea

Negrilesti

418/1 N

8.117

122

 

Dumitrascu Dumitru

182

Vrancea

Negrilesti

389/1 N

1.210

57

 

Dumitrascu Mariela

183

Vrancea

Negrilesti

405/1 N

507

11

 

Ene Simioana

184

Vrancea

Negrilesti

443/1 N

3.538

75

 

Ene Stratona

185

Vrancea

Negrilesti

409/1 N

1.804

31

 

Esanu Toader

186

Vrancea

Negrilesti

460 1 N

2.207

63

 

Esanu Stanca

187

Vrancea

Negrilesti

427/1 N

598

13

 

Grecu Toader

188

Vrancea

Negrilesti

465/1 N

2.811

67

 

Hīrsu Neculai

189

Vrancea

Negrilesti

480/1 N

1.990

27

 

Ignat Ion, Ignat Mitu, Mitu Victoria

190

Vrancea

Negrilesti

483/1 N

2.878

5

 

Ignat Eugeniu

191

Vrancea

Negrilesti

426/1 N

606

11

 

Ilie Neculai

192

Vrancea

Negrilesti

419/1 N

1.029

86

 

lordache Ion

193

Vrancea

Negrilesti

414/1 N

1.752

31

 

Irimia Ionel

194

Vrancea

Negrilesti

464/1 N

1.412

45

 

Ivan Măria, Ivan Dănut

195

Vrancea

Negrilesti

468/1 N

768

17

 

Jiiu Lucica

196

Vrancea

Negrilesti

478/1 N

1.911

39

 

Lăcătus Victoria, Lăcătus Măria

197

Vrancea

Negrilesti

457/1 N

2.413

72

 

Lazăr Gheorghe

198

Vrancea

Negrilesti

423/1 N

367

14

 

Lechea Costică

199

Vrancea

Negrilesti

448/1 N

1.459

19

 

Lechea Ion

200

Vrancea

Negrilesti

449/1 N

4.498

344

 

Lechea Clementa

201

Vrancea

Negrilesti

407/1 N

1.294

54

 

Lechea Costică

202

Vrancea

Negrilesti

434/1 N

6.173

116

 

Lechea Gheorghe

203

Vrancea

Negrilesti

399/1 N

611

232

 

Lungu Ion

 

0

1

2

3

4

5

6

7

204

Vrancea

Negrilesti

454/1 N

439

16

 

Lungu Stanca

205

Vrancea

Negrilesti

385/1 N

2.286

47

 

Macovei Dumitru

206

Vrancea

Negrilesti

431/1 N

215

3

 

Mănăilă Constantin

207

Vrancea

Negrilesti

470/1 N

1.887

40

 

Mitu Ileana, Mitu Vasile

208

Vrancea

Negrilesti

481/1 N

1.540

13

 

Mitu Marghioala

209

Vrancea

Negrilesti

429/1 N

613

16

 

Păun Costică

210

Vrancea

Negrilesti

441/1 N

1.135

15

 

Păun Domnica

211

Vrancea

Negrilesti

412/1 N

514

16

 

Păun Elena

212

Vrancea

Negrilesti

403/1 N

946

22

 

Păun Ghita

213

Vrancea

Negrilesti

447/1 N

3.105

126

 

Păun Ion

214

Vrancea

Negrilesti

436/1 N

551

19

 

Păun S. Ion

215

Vrancea

Negrilesti

384/1 N

2.108

60

 

Păun Lucica

216

Vrancea

Negrilesti

383/1 N

3.236

11

 

Păun Neculai

217

Vrancea

Negrilesti

472/1 N

3.104

87

 

Popa Măria

218

Vrancea

Negrilesti

420/1 N

583

22

 

Popa Ion

219

Vrancea

Negrilesti

471/1 N

2.317

62

 

Popa Ion, Popa Costică

220

Vrancea

Negrilesti

425/1 N

388

9

 

Pricop Marica

221

Vrancea

Negrilesti

398/1 N

134

114

 

Popa Toader

222

Vrancea

Negrilesti

392/1 N

2.713

204

 

Popa Costică

223

Vrancea

Negrilesti

388/1 N

1.106

57

 

Roman Neculai

224

Vrancea

Negrilesti

469/1 N

2.037

105

 

Rosea Ileana

225

Vrancea

Negrilesti

402/1 N

1.002

37

 

Rusu Dumitru

226

Vrancea

Negrilesti

430/1 N

353

11

 

Rusu D. Ghită

227

Vrancea

Negrilesti

437/1 N

593

15

 

Rusu C. Ion

228

Vrancea

Negrilesti

400/1 N

1.287

237

 

Rusu I. N. Ion

229

Vrancea

Negrilesti

417/1 N

4.081

61

 

Rusu Lucretia

230

Vrancea

Negrilesti

393/1 N

1.295

294

 

Rusu Lucretia

231

Vrancea

Negrilesti

413/1 N

416

18

 

Rusu C. Nicoară

232

Vrancea

Negrilesti

40N

478

9

 

Stanică Măria

233

Vrancea

Negrilesti

406/1 N

564

18

 

Tafta Constanda

234

Vrancea

Negrilesti

387/1 N

1.148

32

 

Tănasă Gheorghe

235

Vrancea

Negrilesti

461 N

870

28

 

Brīnzoi Gheorghe

236

Vrancea

Negrilesti

459 N

939

27

 

Brīnzoi Ilie

237

Vrancea

Negrilesti

435 N

849

16

 

Dantis Victoria

238

Vrancea

Negrilesti

474 N

4.238

94

 

Lăcătus Ileana

239

Vrancea

Negrilesti

458 N

1.050

31

 

Lăcătus Dănut, Lăcătus Emil

240

Vrancea

Negrilesti

442 N

1.099

18

 

Lungu V. Marica

241

Vrancea

Negrilesti

386 N

1.658

54

 

Tafta Ionel

242

Vrancea

Negrilesti

462 N

884

28

 

Vasuianu Ion

243

Covasna

Ojdula

9342

5.600

533

 

Jāno J. Erzsebet

244

Covasna

Ojdula

9318

50.000

355

 

A. Toth L. Gabriella, A. Toth L. Jānos, A. Toth L. Tihamer

245

Covasna

Ojdula

9267

10.400

51

 

Bogozi I. Ilona, Bogozi I. Janka, Bogozi I. Adorjan

246

Covasna

Ojdula

9348

2.100

47

 

Bartok M. Vince

 

0

1

2

3

4

5

6

7

247

Covasna

Ojdula

9114

7.000

51

 

Lazăr I. Măria, A. Toth I. Bela, Csiki I.Anna.AToth I.Andras, A Toth I. Margit

248

Covasna

Ojdula

9083

2.100

11

 

Csiki I. Anna Def: Csiki J. Lajos

249

Covasna

Ojdula

9186

7.000

37

 

Lukacs L. Erzsebet, Bogozi L. Dionisie, Bogozi L. Imre, Santha L. Ilona, Bogozi I. Terezia, Bogozi L. Vicentiu

250

Covasna

Ojdula

9312

4.000

19

 

Szocs I. Istvān

251

Covasna

Ojdula

9063

10.700

46

 

Kovācs Joszef si Kovācs Māria-Magdolna

252

Covasna

Ojdula

9117

4.300

39

 

Bāndy F. Mihāly

253

Covasna

Ojdula

9300

7.600

71

 

Kovācs I. Berta

254

Covasna

Ojdula

9183

7.500

71

 

Gondos S. Ludovic, Gondos S. Stefan, Gondos S. Alexandru, Gondos A. Anna, Hella S. Gizella, Kerestely S. Jolan

255

Covasna

Ojdula

9060

4.200

32

 

Bogozi I. Janos, Harai I. Gizella, Bogozi M. Bārna, Kanabe M. Adel

256

Covasna

Ojdula

9101

5.612

48

 

Toth J. Krisztina

257

Covasna

Ojdula

9042

3.500

28

 

Gazda Āgnes

258

Covasna

Ojdula

9138

5.100

52

 

Szejke J. Zoltan, Vargyasi J. Matild

259

Covasna

Ojdula

9048

2.800

55

 

Bogozi I. Apollonia

260

Covasna

Ojdula

9032

2.800

56

 

Finna V. Vilmos, Lukacs V. Iren

261

Covasna

Ojdula

9086

2.800

70

 

Domokos I. Măria

262

Covasna

Ojdula

9303

1.400

54

 

Harai I. Gizella, Harai J. Lāszlo, Demeter J. Zoltan

263

Covasna

Ojdula

9057

11.200

185

 

Molnār I. Imre, Toth I. Margareta, Mojzi I. Elena, Vajna I. Agneta, Dobondi I. Terezia

264

Covasna

Ojdula

9089

5.800

88

 

Gondos G. Janos

265

Covasna

Ojdula

9029

4.200

65

 

Luka I. Anna-Māria, Mike I. Ludovic-Stefan

266

Covasna

Ojdula

9054

4.000

112

 

Karacsony Gy. Veronika, Luka Gy. Zoltan, Szabo Gy. Margaretta, Biro Gy. Māria, Luka Gy. Szilveszter, Luka Gy. Lāszlo

267

Covasna

Ojdula

9035

1.400

37

 

Borbāth I. Emilia

268

Covasna

Ojdula

9092

2.000

47

 

Kopācz J. Jozsef, Kopācz J. Emeric

269

Covasna

Ojdula

9095

1.500

31

 

Csiki I. Anna

270

Covasna

Ojdula

9120

1.000

17

 

Sārkāny A. Vince, Sārkāny A. Istvān

271

Covasna

Ojdula

9045

1.100

18

 

Dani L. Agoston

272

Covasna

Ojdula

9177

700

11

 

FerenczAgnes

273

Covasna

Ojdula

9098

1.500

23

 

Truczky F Anna

274

Covasna

Ojdula

9026

1.400

22

 

Kerekes M. Jānos

275

Covasna

Ojdula

9039

1.400

22

 

Gabri F Erzsebet

276

Covasna

Ojdula

9147

8.600

112

 

Santa J. Istvān

 

0

1

2

3

4

5

6

7

247

Covasna

Ojdula

9114

7.000

51

 

Lazăr I. Măria, A. Toth I. Bela, Csiki I.Anna.AToth I.Andras, A Toth I. Margit

248

Covasna

Ojdula

9083

2.100

11

 

Csiki I. Anna Def: Csiki J. Lajos

249

Covasna

Ojdula

9186

7.000

37

 

Lukacs L. Erzsebet, Bogozi L. Dionisie, Bogozi L. Imre, Santha L. Ilona, Bogozi I. Terezia, Bogozi L. Vicentiu

250

Covasna

Ojdula

9312

4.000

19

 

Szocs I. Istvān

251

Covasna

Ojdula

9063

10.700

46

 

Kovācs Joszef si Kovācs Māria-Magdolna

252

Covasna

Ojdula

9117

4.300

39

 

Bāndy F. Mihāly

253

Covasna

Ojdula

9300

7.600

71

 

Kovācs I. Berta

254

Covasna

Ojdula

9183

7.500

71

 

Gondos S. Ludovic, Gondos S. Stefan, Gondos S. Alexandru, Gondos A. Anna, Hella S. Gizella, Kerestely S. Jolan

255

Covasna

Ojdula

9060

4.200

32

 

Bogozi I. Janos, Harai I. Gizella, Bogozi M. Bārna, Kanabe M. Adel

256

Covasna

Ojdula

9101

5.612

48

 

Toth J. Krisztina

257

Covasna

Ojdula

9042

3.500

28

 

Gazda Agnes

258

Covasna

Ojdula

9138

5.100

52

 

Szejke J. Zoltan, Vargyasi J. Matild

259

Covasna

Ojdula

9048

2.800

55

 

Bogozi I. Apollonia

260

Covasna

Ojdula

9032

2.800

56

 

Finna V. Vilmos, Lukacs V. Iren

261

Covasna

Ojdula

9086

2.800

70

 

Domokos I. Măria

262

Covasna

Ojdula

9303

1.400

54

 

Harai I. Gizella, Harai J. Lāszlo, Demeter J. Zoltan

263

Covasna

Ojdula

9057

11.200

185

 

Molnār I. Imre, Toth I. Margareta, Mojzi I. Elena, Vajna I. Agneta, Dobondi I. Terezia

264

Covasna

Ojdula

9089

5.800

88

 

Gondos G. Janos

265

Covasna

Ojdula

9029

4.200

65

 

Luka I. Anna-Māria, Mike I. Ludovic-Stefan

266

Covasna

Ojdula

9054

4.000

112

 

Karacsony Gy. Veronika, Luka Gy. Zoltan, Szabo Gy. Margaretta, Biro Gy. Māria, Luka Gy. Szilveszter, Luka Gy. Lāszlo

267

Covasna

Ojdula

9035

1.400

37

 

Borbāth I. Emilia

268

Covasna

Ojdula

9092

2.000

47

 

Kopācz J. Jozsef, Kopācz J. Emeric

269

Covasna

Ojdula

9095

1.500

31

 

Csiki I. Anna

270

Covasna

Ojdula

9120

1.000

17

 

Sārkāny A. Vince, Sārkāny A. Istvān

271

Covasna

Ojdula

9045

1.100

18

 

Dani L. Agoston

272

Covasna

Ojdula

9177

700

11

 

FerenczAgnes

273

Covasna

Ojdula

9098

1.500

23

 

Truczky F Anna

274

Covasna

Ojdula

9026

1.400

22

 

Kerekes M. Jānos

275

Covasna

Ojdula

9039

1.400

22

 

Gabri F Erzsebet

276

Covasna

Ojdula

9147

8.600

112

 

Santa J. Istvān

 

0

1

2

3

4

5

6

7

277

Covasna

Ojdula

9123

1.400

19

 

Karacsony Gy. Veronika, Luka Gy. Zoltan, Szabo Gy. Margareta, Biro Gy. Māria, Luka Gy. Szilveszter, Luka Gy. Lāszlo

278

Covasna

Ojdula

9192

5.100

69

 

Tamas I. Pavel, Tamas I. Istvān

279

Covasna

Ojdula

9129

5.800

89

 

Mardache Gy. loan, Arros Gy. Elvira, Szabo Gy. Rozalia, Bartos Gy. Anna

280

Covasna

Ojdula

9144

7.000

101

 

Finna V. Vilmos, Lukacs V. Iren

281

Covasna

Ojdula

9111

2.800

29

 

Pavel Nicolae Cas Pavel Mărgărit

282

Covasna

Ojdula

9150

2.800

26

 

Tibesz M. Māria

283

Covasna

Ojdula

9135

4.900

35

 

Bucur Nicoale

284

Covasna

Ojdula

9156

5.000

42

 

Borbāth Gy. Akos

285

Covasna

Ojdula

9153

3.900

41

 

Tibesz Gy. David

286

Covasna

Ojdula

9201

2.800

7

 

Puscaru A. Anna

287

Covasna

Ojdula

9126

4.500

12

 

Kovācs Rozalia

288

Covasna

Ojdula

9195

1.700

8

 

Hosszu F. Ilona

289

Covasna

Ojdula

9159

1.700

8

 

Szekreny D. Anna

290

Covasna

Ojdula

9165

1.700

9

 

Barabās D. Mihāly

291

Covasna

Ojdula

9168

8.700

52

 

Bende J. Piroska

292

Covasna

Ojdula

9189

2.800

25

 

Kovācs I. Lajos

293

Covasna

Ojdula

9333

2.800

26

 

Gondos Istvān

294

Covasna

Ojdula

9324

2.100

20

 

Bogozi Māria

295

Covasna

Ojdula

9141

4.900

52

 

Csiki I. Jozsef, Csiki I. Emeric, Csiki I. loan, Csiki I. Geza, Csiki I. Alexandru, Mojzi I. Gizella, Csiki S. Imre

296

Covasna

Ojdula

9282

700

8

 

Kovācs D. Vilma

297

Covasna

Ojdula

9345

700

8

 

Pāszka Dionisie căs. cu Pāszka Veronika

298

Covasna

Ojdula

9198

2.800

29

 

Lukācs A. Balint

299

Covasna

Ojdula

9171

4.200

49

 

KanabeA. Erzsebet

300

Covasna

Ojdula

9276

2.800

49

 

Borbāth I. Ilona

301

Covasna

Ojdula

9336

4.200

62

 

Vitālyos B. Medard

302

Covasna

Ojdula

9279

2.000

27

 

Pāl G. Arpad, Juhos J. Csaba, Juhos J. Jozsef, Juhos J. Jozsef

303

Covasna

Ojdula

9080

4.200

77

 

Lukācs I. Imre

304

Covasna

Ojdula

9068

4.200

52

 

Borbāth D. Gergely

305

Covasna

Ojdula

9288

2.700

41

 

Pāszka Denes

306

Covasna

Ojdula

9180

2.800

68

 

Secren A. Bela

307

Covasna

Ojdula

9077

1.500

34

 

Toth J. Krisztina

308

Covasna

Ojdula

9074

2.800

51

 

Boros V. Elisabeta, Tomsa V. Irma

309

Covasna

Ojdula

9051

4.200

73

 

Ferencz I. Māria, Harai I. Berta, Bogozi I. Apollonia

310

Covasna

Ojdula

9071

4.900

85

 

Eross I. Imre

311

Covasna

Ojdula

9023

2.100

32

 

Borbāth Gy. Jeno

312

Covasna

Ojdula

9174

2.800

51

 

Fābiān I. Istvān

 

0

1

2

3

4

5

6

7

313

Covasna

Ojdula

9321

3.200

93

 

Ferenc S. Māria

314

Covasna

Ojdula

9315

2.800

100

 

Borbāth A. Karoly, Bogozi Janos, Bogozi Denes

315

Covasna

Ojdula

9306

2.900

102

 

Veress L. Lajos

316

Covasna

Ojdula

9330

1.400

49

 

Sinkler Csaba căs. cu Sinkler Māria

317

Covasna

Ojdula

9285

2.200

77

 

Kovācs I. Berta

318

Covasna

Ojdula

9327

5.000

176

 

Toth I. And rās