MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 608         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

21. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

822. - Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 4.300.662 lei de la bugetul de stat pe anul 2008, destinată finantării programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

 

838. - Hotărâre pentru modificarea pct. 6 al lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

839. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008

 

840. - Hotărâre pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008

 

841. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

573. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind încetarea stării de alertă în unele localităti din judetul Bacău

 

574. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind încetarea stării de alertă în judetul Iasi

 

575. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind încetarea stării de alertă în judetul Neamt

 

1.002. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR1

 

1.365. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind organizarea serviciului de pază si a regimului de acces în unitătile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii Publice

 

2.504. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.181/C/2007;

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2008

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 208 si 209 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie prezentate de deputatii nominalizati în prezenta hotărâre si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia, după cum urmează:

- cererea de demisie, începând cu data de 24 iulie 2008, prezentată de domnul Ionel Palăr, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, membru al Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 30 iunie 2008, prezentată de domnul Grigore Crăciunescu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 24 Iasi, membru al Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 8 iulie 2008, prezentată de domnul Adrian Emanuil Semcu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova, membru al Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 20 iunie 2008, prezentată de domnul Mugurel Liviu Sârbu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 1 Alba, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 14 iulie 2008, prezentată de domnul Ion Gontea, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 23 iunie 2008, prezentată de domnul lonesie Ghiorghioni, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 11 Caras-Severin, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 24 iunie 2008, prezentată de domnul Florin Aurelian Popescu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 16 Dâmbovita, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 23 iunie 2008, prezentată de domnul Mircea Man, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 26 Maramures, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 23 iunie 2008, prezentată de domnul Marius Bălu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 27 Mehedinti, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 24 iunie 2008, prezentată de domnul Vasile Pruteanu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 29 Neamt, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 23 iunie 2008, prezentată de domnul Aurel Olărean, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 35 Suceava, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 10 iulie 2008, prezentată de domnul Kovâcs Attila, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, membru al Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România;

- cererea de demisie, începând cu data de 3 iulie 2008, prezentată de domnul Antal Ârpâd Andrâs, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 15 Covasna, membru al Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România;

- cererea de demisie, începând cu data de 3 iulie 2008, prezentată de domnul Tamâs Sândor, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 15 Covasna, membru al Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 13 august 2008.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 21.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării sumei de 4.300.662 lei de la bugetul de stat pe anul 2008, destinată finantării programelor de conservare si utilizare

a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă repartizarea sumei de 4.300.662 lei, alocată de la bugetul de stat pe anul 2008 în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, destinată finantării programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase, precum si numărul de animale pentru care se acordă această sumă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 822.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA SUMELOR PE SPECII, RASE SI LINII

 

 

 

 

 

Specia/Rasa/Linia

Suma pe cap

Numărul de capete

Suma totală

din care pentru

conservare

utilizare

BOVINE

776.9

266

206660

144662

61998

Sura de stepă

860

45

38700

27090

11610

Bivol românesc

760

221

167960

117572

50388

OVINE SI CAPRINE

75

24699

1852425

1296697.5

555727.5

OVINE

75

21065

1579875

1105912.5

473962.5

Valahă cu coarne în tirbuson

75

2102

157650

110355

47295

Karakul

75

4000

300000

210000

90000

Merinos de Palas

75

4168

312600

218820

93780

Merinos de Suseni

75

789

59175

41422.5

17752.5

Merinos de Stavropol

75

2196

164700

115290

49410

Merinos Australian

75

89

6675

4672.5

2002.5

Merinos de Transilvania

75

2163

162225

113557.5

48667.5

Merinos de Cluj

75

202

15150

10605

4545

Polwarth

75

24

1800

1260

540

Suffolk

75

21

1575

1102.5

472.5

Tigaie cu cap negru de Teleorman

75

3736

280200

196140

84060

Tigaie varietatea ruginie

75

1208

90600

63420

27180

Awassi

75

367

27525

19267.5

8257.5

CAPRINE

75

3634

272550

190785

81765

Alba de Banat

75

603

45225

31657.5

13567.5

Carpatina

75

3031

227325

159127.5

68197.5

SUINE

430

325

139750

97825

41925

Mangalita

430

260

111800

78260

33540

Bazna

430

65

27950

19565

8385

ANIMALE DE BLANĂ

43.78

650

28455

19918.5

8536.5

Nurcă

35

200

7000

4900

2100

Vulpe polară

69.5

90

6255

4378.5

1876.5

Vulpe argintie

70

110

7700

5390

2310

Dihor

30

250

7500

5250

2250

VIERMI DE MĂTASE

50

3250

162500

113750

48750

Bombyx mori

50

3250

162500

113750

48750

ALBINE

55

1000

55000

38500

16500

Apis mellifica carpatica

55

1000

55000

38500

16500

TOTAL PASĂRI

44.5

38167

1698512

1188958.4

509553.6

RASE DE GĂINI USOARE

46

27200

1251200

875840

375360

Rhode Island Alb-Linia S5

46

1010

46460

32522

13938

Rhode Island Rosu-Linia 3M

46

650

29900

20930

8970

Rhode Island Rosu-Linia 3E

46

560

25760

18032

7728

Sussex-Linia 32T

46

650

29900

20930

8970

Marans Herminat-Linia 54S

46

710

32660

22862

9798

Marans Barat-Linia S3

46

780

35880

25116

10764

Leghorn-Linia 2G

46

3100

142600

99820

42780

Leghorn-Linia 4Z

46

2330

107180

75026

32154

Leghorn-Linia 4X

46

1570

72220

50554

21666

Leghorn-Linia 4C

46

1430

65780

46046

19734

Rhode Island Rosu-Linia 5K

46

2430

111780

78246

33534

Rhode Island Alb-Linia 5M

46

2450

112700

78890

33810

Rhode Island Alb-Linia 5F

46

3180

146280

102396

43884

Marans Barat-Linia 54B

46

3700

170200

119140

51060

Rhode Island Rosu-Linia 3H

46

1050

48300

33810

14490

Rhode Island Alb-Linia S4

46

1600

73600

51520

22080

GĂINI GENOTECĂ

36

7217

259812

181868.4

77943.6

Brahma

36

300

10800

7560

3240

Orpington

36

300

10800

7560

3240

Plymouth Rock

36

300

10800

7560

3240

Cochinchina pitic

36

300

10800

7560

3240

Motată olandeză

36

300

10800

7560

3240

Italiană

36

300

10800

7560

3240

Rhode Island

36

300

10800

7560

3240

Sussex

36

300

10800

7560

3240

Wyandotte

36

300

10800

7560

3240

New Hampshire

36

300

10800

7560

3240

Paduana

36

200

7200

5040

2160

Wyandotte pitic

36

300

10800

7560

3240

Chabo

36

157

5652

3956.4

1695.6

Mătase japoneză

36

276

9936

6955.2

2980.8

Hamburg

36

105

3780

2646

1134

 

 

 

 

 

Specia/Rasa/Linia

Suma pe cap

Numărul de capete

Suma totală

din care pentru

conservare

utilizare

Combatant pitic

36

75

2700

1890

810

Faverolles pitic

36

54

1944

1360.8

583.2

Pitică americană

36

45

1620

1134

486

Pitică germană

36

113

4068

2847.6

1220.4

Combatantă indiană

36

45

1620

1134

486

Combatantă malayeziana

36

90

3240

2268

972

New Jersey

36

65

2340

1638

702

Brahma pitic

36

85

3060

2142

918

Minorca

36

124

4464

3124.8

1339.2

Yokohama

36

111

3996

2797.2

1198.8

Sebright

36

150

5400

3780

1620

Faverolles

36

112

4032

2822.4

1209.6

Welsumer mare

36

60

2160

1512

648

Mii de flori

36

144

5184

3628.8

1555.2

Brakel

36

60

2160

1512

648

Sussex pitic

36

141

5076

3553.2

1522.8

Welsumer pitic

36

30

1080

756

324

Phonix

36

60

2160

1512

648

Bielefelder

36

15

540

378

162

Cochinchina

36

300

10800

7560

3240

Găina de Anvers

36

15

540

378

162

New Hampshire pitic

36

45

1620

1134

486

Bantham pitic

36

105

3780

2646

1134

Amrok

36

15

540

378

162

Araucana

36

15

540

378

162

Marans

36

15

540

378

162

Phonix Pitic

36

60

2160

1512

648

Vonwerk

36

15

540

378

162

Yokohama pitic

36

15

540

378

162

Gât Golas de Transilvania

36

1000

36000

25200

10800

RATE

50

450

22500

15750

6750

GÂSTE

50

130

6500

4550

1950

CURCI

50

3170

158500

110950

47550

PESTI

4.29

36720

157360

110152

47208

Crap de Dunăre

4

1360

5440

3808

1632

Păstruga

8

100

800

560

240

Morun

8

20

160

112

48

Salău

4

120

480

336

144

Stiuca

4

180

720

504

216

Cosas

4

2600

10400

7280

3120

Crap Brates

4

170

680

476

204

Crap Podul Iloaiei

4

1250

5000

3500

1500

Lin

4

3100

12400

8680

3720

Lopătar

4

620

2480

1736

744

Somn

4

1700

6800

4760

2040

Crap Frăsinet

4

3500

14000

9800

4200

Crap Ineu

4

3500

14000

9800

4200

Crap Ropsa

4

3500

14000

9800

4200

Crap ornamental japonez koy

4

3000

12000

8400

3600

Caras ornamental

4

3500

14000

9800

4200

Polyodon Spathula

8

2500

20000

14000

6000

Sânger

4

3000

12000

8400

3600

Novac

4

3000

12000

8400

3600

TOTAL:

 

 

4300662

3010463

1290199

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 6 al lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 6 al literei B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Ministerul Justitiei:

- un post de ministru-consilier, înalt reprezentant al Ministerului Justitiei pentru relatia cu Comisia Europeană pe aspectele referitoare la îndeplinirea conditionalitătilor stabilite în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar si lupta anticoruptie;

- 3 posturi diplomatice;".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 838.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

si locuintelor,

Lâszlo Borbely

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 839.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 801/2008)

 

PROGRAM

de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008

 

Art. 1. - Programul de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, denumit în continuare Program, are drept scop asigurarea unor ajutoare bănesti proprietarilor locuintelor afectate si cofinantarea unor actiuni ale autoritătilor administratiei publice locale pentru repararea, reabilitarea si reconstruirea unor locuinte din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren.

Art. 2. -Actiunile autoritătilor administratiei publice locale prevăzute la art. 1 constau în:

a) lucrări de demolare si reconstruire a locuintelor distruse;

b) lucrări de reabilitare a locuintelor cu avarii la sistemul structural, dar care pot fi reparate fără a pune în pericol rezistenta si stabilitatea constructiilor;

c) achizitia materialelor de constructii pentru reabilitarea si reconstruirea locuintelor;

d) transportul materialelor de constructii principale la punctele de lucru de la depozitele nominalizate de institutia prefectului si de autoritătile administratiei publice locale;

e) asistentă tehnică pentru evaluarea lucrărilor de reabilitare sau reconstruire necesare, precum si pe parcursul executiei acestor lucrări.

Art. 3. - (1) Lucrările de reabilitare, demolare si reconstruire a locuintelor distruse, prevăzute la art. 2 lit. a) si b), se realizează prin contractarea lor cu antreprenori specializati de către primăriile localitătilor în care acestea sunt amplasate. Materialele principale pentru reabilitarea sau reconstructia locuintelor se asigură de primării în conditiile prevăzute prin prezentul program.

(2) Locuintele prevăzute la art. 2 lit. a) se reconstruiesc cu maximum două camere, după proiecte repetabile, fără finisaje si dotări (stadiu „la rosu"), lucrările de finisaj si dotările urmând să fie contractate si finantate de beneficiarii locuintelor din resurse proprii, inclusiv din resurse provenite din ajutoare, sponsorizări si donatii.

Art. 4. - (1) Lucrările de reparare a locuintelor se realizează în regie proprie sau prin contractarea lor de către proprietari cu prestatori de servicii si cu executanti specializati.

(2) Finantarea si realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se asigură de către proprietarii locuintelor din resurse proprii, inclusiv din resurse provenite din ajutoare, sponsorizări si donatii.

Art. 5. - Asistenta tehnică prevăzută la art. 2 lit. e) se asigură de către consiliul judetean din unitatea administrativ-teritorială în care sunt amplasate locuintele, prin personal autorizat conform legii, pentru lucrările prevăzute la art. (3) si pentru cele prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 6. - (1) Achizitia materialelor principale de constructii pentru reabilitarea si reconstruirea locuintelor, prevăzută la art. 2 lit. c), se realizează prin Agentia Natională pentru Locuinte.

(2) Achizitia materialelor principale de constructii conform alin. (1) si repartizarea materialelor pe judete si localităti se fac pe baza necesarului stabilit de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, potrivit solicitărilor transmise de primarii localitătilor prin institutia prefectului din judetul de care apartin. Primarii localitătilor răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor transmise.

(3) Materialele principale de constructii se achizitionează franco-destinatie de către Agentia Nationala pentru Locuinte, în conditiile legii, si se predau pe bază de proces-verbal primarilor localitătilor, potrivit repartizării stabilite în conditiile alin. (2), în depozite centralizate la nivel local, stabilite si comunicate Agentiei Nationale pentru Locuinte de către primarii.

(4) Primarii localitătilor răspund de depozitarea, gestionarea si predarea către antreprenorii lucrărilor contractate si către persoanele si familiile sinistrate, după caz, a materialelor preluate de la Agentia Natională pentru Locuinte în conditiile alin. (3), în scopul reabilitării sau reconstruirii locuintelor distruse sau avariate în urma calamitătilor naturale.

(5) în cazul în care materialele prevăzute la alin. (4) nu sunt folosite în totalitate:

a) de către primării - se constituie rezerve de stat si se predau în depozitele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

b) de către beneficiari - contravaloarea acestora se suportă de către beneficiari, în baza unor angajamente cu titlu executoriu încheiate la primirea materialelor. Sumele rezultate din plata contravalorii materialelor nefolosite se fac venituri la bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Institutiile prefectului monitorizează inventarierea locuintelor afectate de calamitătile naturale, situate în unitătile administrativ-teritoriale în care îsi exercită autoritatea, pentru fiecare zonă de autoritate a consiliilor locale din judet, si fac propuneri pentru repararea, reabilitarea, demolarea si reconstruirea locuintelor, pe care le transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în vederea stabilirii si solicitării sumelor necesare a fi alocate de la bugetul de stat.

(2) Inventarierea prevăzută la alin. (1) se realizează conform Procedurii de inventariere a locuintelor afectate de calamităti naturale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 970/559/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 31 iulie 2008.

(3) Propunerile de locuinte care urmează să se demoleze si să se reconstruiască prin grija autoritătilor administratiei publice locale se comunică, spre stiintă, consiliilor locale în a căror zonă de autoritate administrativ-teritorială sunt situate, în vederea preluării terenurilor de constructie de la detinătorii acestora, prin procese-verbale întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Primăriile se ocupă de demolarea clădirilor distruse de calamitătile naturale si de eliberarea amplasamentelor acestora, pentru locuintele care urmează să le reconstruiască, conform prevederilor art. 3.

Art. 8. - (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în baza solicitărilor transmise de institutiile prefectului, stabileste sumele necesare pentru sprijinirea actiunilor de reparare, reabilitare, demolare si reconstruire si pentru achizitia de materiale principale de către Agentia Natională pentru Locuinte prin Bursa Română de Mărfuri si solicită alocarea sumelor de la bugetul de stat.

(2) Sumele necesare pentru sprijinirea actiunilor de reabilitare, demolare si reconstruire a locuintelor afectate de calamităti naturale în conditiile prevăzute la art. 3 se asigură de la bugetul de stat prin alocarea către bugetele locale pentru reabilitarea, demolarea si reconstruirea în stadiu „la rosu" a locuintelor afectate.

(3) Sumele necesare pentru sprijinirea actiunilor de reparare a locuintelor conform prevederilor art. 4 alin. (2) se alocă de la bugetul de stat sub formă de ajutoare în bani către proprietarii locuintelor afectate.

(4) Sumele pentru achizitia de materiale principale si transportul acestora la punctele de lucru se asigură:

a) prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pentru achizitia de materiale principale prin Agentia Natională pentru Locuinte;

b) prin alocarea către bugetele locale pentru transportul materialelor principale din depozitele centralizate la nivel local la punctele de lucru.

Art. 9. - (1) Primarii localitătilor contractează, în limita sumelor aprobate potrivit art. 8 alin. (2), serviciile si lucrările necesare reabilitării, demolării si reconstruirii locuintelor, precum si serviciile pentru transportul materialelor principale din depozitele centralizate la nivel local la punctele de lucru, răspunzând pentru realizarea si receptia acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru achizitia produselor, serviciilor si lucrărilor necesare reconstruirii locuintelor din zonele calamitate se aplică prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 10. - (1) în vederea decontării serviciilor si lucrărilor efectuate conform contractelor încheiate în acest scop, primarii localitătilor răspund pentru:

a) acordarea vizei de control financiar preventiv;

b) verificarea si arhivarea documentelor legale de plată;

c) întocmirea deconturilor justificative, conform anexei nr. 2.

(2) Primarii localitătilor răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise în deconturile justificative.

(3) Primarii localitătilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, efectuează plătile în conturile executantilor nominalizati în deconturile justificative.

Art. 11. - (1) Locuintelor demolate si reconstruite potrivit prezentului program le sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national, aprobată prin Legea nr. 515/2007.

(2) Locuintele demolate si reconstruite se predau cu titlu gratuit beneficiarilor acestora, prin proces-verbal de predare-primire a locuintelor din zonele calamitate, încheiat de consiliile locale de care apartin, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. - Prefectii judetelor coordonează actiunile primarilor privind demolarea si reconstruirea locuintelor distruse, precum si repararea/reabilitarea locuintelor avariate, în vederea utilizării cu eficientă si în scopul pentru care au fost alocate fondurile de la bugetul de stat si materialele necesare potrivit prezentului program.

Art. 13. - (1) Institutiile prefectului monitorizează realizarea alimentării cu apă, a retelelor de alimentare cu energie electrică si, după caz, a celor de alimentare cu gaze naturale, precum si a bransării la acestea a locuintelor reconstruite, în concordantă cu programul de finalizare si punere în functiune a constructiilor.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se finantează din sursele prevăzute cu această destinatie în bugetele locale.

(3) Consiliile locale asigură folosinta gratuită a unor terenuri de către antreprenorii generali, prin care se execută lucrările de reparare/reabilitare si de constructie/reconstructie a locuintelor, în vederea realizării lucrărilor de organizare de santier, si asigură prin obiective de investitii proprii realizarea drumurilor si a căilor de acces pentru amplasamentele noi, în cazul strămutării gospodăriilor afectate de calamitătile naturale, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 14. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul program.

 

ANEXA Nr. 1

la program

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a terenului aflat în proprietatea/folosinta...............................pe perioada de executie a lucrărilor de reconstructie a locuintei distruse ca efect al calamitătilor naturale

încheiat astăzi,........................................,

 

Între

...................................................................................,în calitate de proprietar, si Consiliul Local...................., reprezentat de dl/dna................................................................, primarul localitătii.

1. Obiectul procesului-verbal

1.1. Obiectul procesului-verbal îl constituie transmiterea dreptului de folosintă gratuită, pe perioada de executie a lucrărilor de reconstructie a locuintei, a terenului aferent acesteia, în suprafată de..................................m2, identificat prin număr cadastral (parcelă) ........................ si adresă: ..............................................., precum si a căilor de acces, cu respectarea legislatiei în vigoare.

2. Obligatiile părtilor

2.1. Proprietarul se obligă:

- să transmită dreptul de folosintă gratuită a terenului în suprafată de...............m2 pe întreaga perioadă de reconstructie a locuintei;

- să participe în mod neconditionat la demolarea locuintei distruse sau grav avariate si la eliberarea terenului de materialele si resturile rezultate, precum si a altor dotări, utilaje si echipamente existente pe amplasament;

- să asigure accesul neîngrădit al antreprenorului general pe amplasament cu materiale de constructii, mijloace de transport si utilaje pe întreaga perioadă de executie a lucrărilor;

- să nu intervină la antreprenorul general pentru modificarea proiectului aprobat;

- să participe la receptia finală a lucrărilor de constructii. 2.2. Consiliul local se obligă:

- să primească în folosintă gratuită terenul în suprafată de.........m2 pe durata executării lucrărilor de reconstructie a locuintei;

- să asigure proprietarului un drept de folosintă asupra terenului, în cazul gospodăriilor strămutate;

- să asigure utilajele si mijloacele de transport si să urmărească demolarea locuintei distruse sau grav avariate si eliberarea terenului de materialele si resturile rezultate, precum si de alte dotări, utilaje si echipamente existente pe amplasament;

- să predea proprietarului, la finalizarea lucrărilor, locuinta si terenul aferent, liber de materialele de constructii rezultate din procesul de reconstructie a locuintei.

3. Prezentul proces-verbal va putea fi modificat si completat cu acordul părtilor.

4. încheiat astăzi,............, în 4 (patru) exemplare.

 

Proprietar,

...................................

(semnătura)

Consiliul Local al.........................

Primar,

...................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

CONSILIUL LOCAL.................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul actiunilor autoritătilor administratiei publice locale privind demolarea, reconstruirea, reabilitarea sau repararea unor locuinte din zonele în care s-au produs calamităti naturale

 

Nr. crt.

Nr./Data contractului

Valoarea contractului

Nr./Data facturii

Valoarea facturii

Valoarea plătită

Instrumentul de plată

0

1

2

3

4

5

6

1.

.../...

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

2.

.../...

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

 

TOTAL:

…….

 

…….

…….

 

 

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Primar,

............................

L.S.

Control financiar preventiv

.......................................

.......................................

Compartiment economic

.......................................

 

ANEXA Nr. 3

la program

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a locuintelor din zonele calamitate

 

În conformitate cu procesul-verbal de predare-primire a terenului aflat în proprietatea/folosinta......................................... pe perioada de executie a lucrărilor de reconstructie a locuintei distruse ca efect al calamitătilor naturale încheiat în data de........................................,

între subscrisii: Consiliul Local al......................................................Judetul..................................., prin........................... primar si ...................................................................- secretar, în calitate de reprezentanti legali ai statului, pe de o parte, si ....................................................., născut/născută......................................în..................................................Judetul/sectorul ..............., la data de ........................................., fiul/fiica lui ................................ si

al/a ......................................, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria........nr........................., eliberat/eliberată de...................................... la data de........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea.......................................,  str..................................... nr........, bl........, et............, ap............Judetul/sectorul.........................................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul proces-verbal de predare-primire a locuintei, construită în zonele afectate de calamităti naturale în baza prevederilor programului/actiunii guvernamental/guvernamentale ..................................................................................... stabilit/stabilită prin.............................................................

Art. 1. - Locuinta, situată în localitatea.................................................................., str...........................................nr......, judetul............................, identificată conform schitei anexate la prezentul proces-verbal, compusă din...............camere de locuit, cu o suprafată desfăsurată construită de .....................m2 si în valoare de ......................................... lei, se predă gratuit în proprietatea beneficiarului acesteia.

Art. 2. - Locuinta a fost construită prin Contractul de antrepriză generală nr......................din data de..........................., încheiat cu.................................................., în baza Autorizatiei de construire nr..........................din data de.............................., eliberată de..............................................................., si a fost receptionată la data terminării lucrărilor prin Procesul-verbal de receptie nr.........................................din data de...............................................

Art. 3. - Terenul aferent locuintei, în suprafată de...........m2,............................................................................................, (se vor preciza situatia juridică a terenului si actul prin care se consfinteste aceasta - proprietarul si/sau modul de folosintă) în conditiile legii.

Art. 4. - Beneficiarul locuintei se obligă:

a) să solicite înscrierea imobilului - constructie si terenul aferent - în Cartea funciară;

b) să declare locuinta si terenul, în vederea impunerii, la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale, în termen de 30 de zile de la finalizarea si punerea în functiune a acesteia;

c) să îsi asigure locuinta pentru daune provocate de calamităti naturale, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării acesteia;

d) să nu înstrăineze locuinta si părti din aceasta prin acte între vii, pe o perioadă de 5 ani de la data prezentului proces-verbal;

e) să utilizeze si să păstreze în bune conditii locuinta si instalatiile acesteia si să nu aducă modificări structurale constructiei predate prin prezentul proces-verbal în perioada de garantie de 2 (doi) ani, sub rezerva pierderii acestei garantii.

Art. 5. - Neîndeplinirea de către beneficiarul locuintei a obligatiilor ce îi revin reprezentând conditii suspensive care afectează dreptul de proprietate asupra locuintei, acesta urmând a fi înscris în Cartea funciară cu titlu provizoriu, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată. în partea a lll-a a Cărtii funciare se vor consemna sarcinile cu privire la interdictia de a înstrăina locuinta prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani si obligativitatea asigurării acesteia pe aceeasi perioadă. înstrăinarea locuintei prin acte între vii înainte de termenul de 5 ani se poate face numai după restituirea către bugetul de stat a contravalorii sumelor cheltuite pentru construirea acesteia, rezultată din actualizarea la zi a valorii locuintei prevăzute la art. 1, prin aplicarea indicelui de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

Aceste clauze se sting prin împlinirea termenului de 5 ani de la data prezentului proces-verbal.

Art. 6. - Consiliul local, prin reprezentantii săi legali, se obligă:

a) să predea beneficiarului locuintei toate înscrisurile pe care le detine si care sunt necesare pentru înscrierea imobilului în Registrul de carte funciară;

b) să predea beneficiarului locuintei documentele care constituie Cartea tehnică a constructiei.

Art. 7. - Prezentul proces-verbal de predare-primire contine.....file si......1 (una) anexă*) cu 1 (una) filă , în total.......... file, si a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

AM PREDAT,

Consiliul Local al...............................................

Primar,

...........................

Secretar,

.........................

AM PRIMIT,

Beneficiar,

 

...........................

 

Întocmit

...........................

Data...............................

2 (două) exemplare


*) Anexa reprezintă o schită prin care se redau la o scară convenabilă suprafata construită a locuintei si suprafata terenului aferent, cu pozitionarea cardinală a acestora si precizarea adresei si a vecinătătilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 1 august 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea în mod centralizat, prin Agentia Natională pentru Locuinte, institutie de interes public aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, a principalelor materiale destinate reparării/reabilitării si reconstruirii unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lâszlo Borbely

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 840.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităti lor naturale produse în luna iulie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 31.500 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică", titlul „Alte transferuri", pozitia „Alte transferuri curente interne".

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 31.500 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea în mod centralizat, prin Agentia Natională pentru Locuinte, institutie de interes public aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, a principalelor materiale destinate reparării/reabilitării si reconstruirii unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2008.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele neutilizate până la data de 10 decembrie 2008, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lâszlo Borbely

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 841.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind încetarea stării de alertă în unele localităti din judetul Bacău

 

Având în vedere solicitarea formulată de prefectul judetului Bacău, domnul Claudiu Octavian Serban, exprimată în Adresa nr. 21.270 din 4 august 2008, prin care, în calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă Bacău, solicită încetarea stării de alertă în unele localităti din judetul Bacău, stare declarată în conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă încetarea stării de alertă în comunele Săucesti, Letea Veche si Tamasi din judetul Bacău.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 august 2008.

Nr. 573.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind încetarea stării de alertă în judetul Iasi

 

Având în vedere solicitarea formulată de prefectul judetului Iasi, domnul Marius Bodea, exprimată în Adresa nr. 18.349 din 4 august 2008, prin care, în calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă Iasi, solicită încetarea stării de alertă din judetul Iasi, stare declarată în conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă încetarea stării de alertă la nivelul judetului Iasi.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 august 2008.

Nr. 574.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind încetarea stării de alertă în judetul Neamt

 

Având în vedere solicitarea formulată de prefectul judetului Neamt, domnul Toader Mocanu, exprimată în Adresa nr. 14.469 din 4 august 2008, prin care, în calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă Neamt, solicită încetarea stării de alertă din judetul Neamt, stare declarată în conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă încetarea stării de alertă la nivelul judetului Neamt.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 august 2008.

Nr. 575.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere

înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1

 

În temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, ale art. 5 alin. (2) lit. j) si alin. (3) lit. I) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1), alineatul (4) si litera b) a alineatului (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Inspectiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentantele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizati si monitorizati de R.A.R.

(4) Persoanele autorizate care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspectia tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspectie tehnică periodică.

b) vehiculul rutier va fi retinut în statia de inspectie tehnică periodică maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operatiuni, la solicitarea R.A.R. efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii R.A.R. în cadrul statiei de inspectie tehnică periodică respective."

2. Articolul 5 se modifică si se completează si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Autorizarea si supravegherea statiilor de inspectie tehnică periodică se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.

(2) Autorizarea statiilor de inspectie tehnică periodică se realizează de R.A.R. cu personal certificat pentru evaluarea conformitătii.

(3) Pregătirea tehnică specifică si atestarea personalului care efectuează inspectii tehnice periodice si controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1."

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin transpune Directiva 2007/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 august 2008.

Nr. 1.002.

 

*) Anexa se publică ulteriorîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea serviciului de pază si a regimului de acces în unitătile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii Publice

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 8.115 din 25 iulie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Unitătile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii Publice, denumite în continuare spitale, sunt obligate să îsi asigure serviciul de pază, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului ordin.

(2) Răspunderea pentru modul de organizare si desfăsurare a serviciului de pază la nivelul spitalului revine managerului spitalului.

Art. 2. - (1) Paza spitalului se asigură prin serviciul de pază proprie sau de către societăti specializate de pază si protectie, conform legii; cheltuielile ocazionate de această activitate, indiferent de modul de organizare, se prevăd în bugetul de venituri si cheltuieli al unitătii sanitare respective.

(2) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al spitalului, conform legii.

(3) Personalul de pază este obligat să cunoască si să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea spitalului, bunurilor si valorilor încredintate spre pază, conform consemnelor postului, documentelor specifice executării si evidentei serviciului de pază si fisei postului.

Art. 3. - (1) Paza spitalului se organizează si se efectuează potrivit planului de pază propriu, întocmit de managerul spitalului, cu avizul de specialitate al politiei, conform legii.

(2) în cazul în care paza se asigură prin societăti specializate de pază si protectie, planul de pază se întocmeste de managerul spitalului împreună cu conducerea acestor structuri, cu avizul de specialitate al politiei.

(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, numărul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalatiile si mijloacele tehnice de pază si de alarmare, consemnul posturilor, legătura cu alte organe cu atributii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si modul de actiune în diferite situatii. De asemenea, vor fi prevăzute si regulile obligatorii de acces si circulatie în interiorul obiectivului păzit, potrivit dispozitiilor conducătorului unitătii, precum si documentele specifice serviciului de pază.

Art. 4. - Serviciul de pază are ca scop stabilirea unor reguli unitare de acces în incinta spitalului si în anumite spatii cu grad ridicat de securitate, prevenirea si limitarea furturilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor si a altor actiuni producătoare de pagube materiale, precum si protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta spitalului si a personalului angajat al spitalului.

Art. 5. -Accesul salariatilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele functionale ale spitalului, pe baza legitimatiei de serviciu, a ecusonului sau a cârdului de acces.

Art. 6. - (1) Accesul în spital al vizitatorilor este permis în intervalul orar 13,00-20,00, numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) accesul se face în baza documentului de identitate si înscrierii în registrul special al vizitatorilor;

b) accesul se permite numai persoanelor cu tinută decentă;

c) accesul se permite numai prin intrarea si în locurile si spatiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;

d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul apartinătorilor vor astepta într-o zonă bine delimitată, dacă spatiul spitalului o permite;

e) pe toată perioada prezentei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate.

(2) Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora în spital este permanent.

(3) În afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza „biletului de liber acces în sectia...", eliberat de medicul curant si vizat de seful de sectie sau de medicul de gardă.

(4) În intervalul orar 8,00-13,00, pacientii au acces, însotiti sau nu, cu bilet de internare.

(5) După ora 20,00, seful de obiectiv/tură va efectua un control în incinta unitătii, pentru a se asigura că apartinătorii au părăsit spitalul, exceptie făcând apartinătorii care au bilet de liber acces cu mentiunea „si după ora 20,00".

Art. 7. - (1) Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc nasteri, sectie nou-născuti, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen, precum si în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.

(2) Exceptie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de sefii de sectie si vizate de managerul spitalului.

(3) În unele zone cu risc în care accesul vizitatorilor este interzis, în functie de fondurile disponibile si cu aprobarea sefului sectiei, vizualizarea pacientilor se poate face prin televiziune cu circuit închis sau prin internet.

Art. 8. -Accesul vizitatorilor în spitale la bolnavii cu afectiuni psihice aflati în tratament se face cu respectarea prevederilor Legii sănătătii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu completările ulterioare.

Art. 9. - La iesirea din spital, persoanele care însotesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie si legitimitatea părăsirii spitalului de către copil.

Art. 10. -Încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunturi de avertizare în acest sens.

Art. 11. - (1) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictete a interdictiilor de acces în zonele precizate la art. 7 alin. (1), a regulilor de acces si circulatie în spital, precum si a normelor de conduită civilizată.

(2) în cazul aparitiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgentă serviciul de pază.

Art. 12. - Dacă managerul spitalului stabileste o perioadă de carantină, conform dispozitiilor autoritătii de sănătate publică judetene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

Art. 13. -Accesul în ambulatoriu al pacientilor, însotiti sau nu, este permis în functie de programul ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de către medicii specialisti, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacientilor cu afectiuni care, după confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, pe baza scrisorii medicale.

Art. 14. - Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe bază de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si/sau legitimatie de serviciu.

Art. 15. - (1) Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare în specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.

(2) Reprezentantii mass-mediei pot filma în spitale numai în spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai în conditiile legii.

(3) Managerul de spital desemnează un purtător de cuvânt al institutiei, care îi însoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora în incinta spitalului.

Art. 16. -Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătătii Publice sau din cadrul institutiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experientă, medici rezidenti, studenti etc, se face pe baza legitimatiei de serviciu.

Art. 17. - Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

Art. 18. - (1) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, munitii, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viata, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu si a pacientilor ori patrimoniul unitătii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care se află în timpul executării misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor români sau străini ori a personalitătilor sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

Art. 19. - (1) Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea evidentei intrărilor si iesirilor în Registrul de evidentă a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(2) Autovehiculele serviciului de ambulantă, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri de urgentă ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

(3) La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru si cu notificare prealabilă, comunicată serviciului de pază.

(4) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor conditii:

a) numai în timpul programului de lucru si numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului;

b) în situatiile de urgentă, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului delegat de acesta;

c) pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmării sefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.

(5) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afisat la vedere, eliberat de unitatea spitalicească si aprobat de manager.

Art. 20. - Măsurile prevăzute la art. 5-18 sunt cuprinse în planul de pază propriu al spitalului si în fisele de post ale persoanelor implicate în realizarea acestora, sunt afisate la avizier si sunt aduse la cunostinta întregului personal al spitalului.

Art. 21. - Managerul spitalului cu pază proprie răspunde pentru selectia, angajarea, pregătirea, dotarea si echiparea personalului de pază, conform legii.

Art. 22. - (1) Managerul spitalului asigură dotarea personalului propriu de pază cu uniformă, însemne distinctive si, după caz, echipament de protectie, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.

(2) În timpul serviciului, personalul de pază poartă un ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea spitalului.

(3) În functie de importanta si specificul spitalului se pot asigura personalului de pază si alte dotări, precum si mijloace de protectie si alarmare, conform legii.

(4) În functie de bugetul alocat, portile de acces în spital pentru autovehiculele destinate urgentelor medicale si cele de acces al personalului propriu si al bolnavilor vor fi dotate cu sisteme tehnice de supraveghere si sisteme automate de închidere-deschidere.

Art. 23. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, managerul spitalului elaborează planul de pază propriu al spitalului, pe care îl aduce la cunostinta întregului personal, după avizarea acestuia de către politie.

Art. 24. - Managerii de spitale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 25. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2008.

Nr. 1.365.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 24 alineatul (1) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 17 iulie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Declasarea de urgentă este procedura exceptională de radiere din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil în situatia în care se constată disparitia monumentului."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 6 august 2008.

Nr. 2.504.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la nr. 40 din anexa nr. 1, în loc de: „Sainciuc Vladimir, fiul lui Gherasim (născut la data de 3 martie 1918 în localitatea Bălcăuti) si Nadejda, născut la data de 25 iunie 1948 în localitatea Bălcăuti, judetul Noua Sulită, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Vladimirescu Tudor nr. 1, bl. 5, ap. 63. (132/2003)" se va citi: „Sainciuc Vladimir, fiul lui Gherasim (născut la data de 3 martie 1918 în localitatea Balkautî) si Nadejda, născut la data de 25 iunie 1948 în localitatea Balcauti, raionul Novoselita, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Vladimirescu Tudor nr. 1, bl. 5, ap. 63. (132/2003)";

- la nr. 48 din anexa nr. 2, în loc de: „Iancu Galina, fiica lui Petru si Liuba (fiica lui Baleka Ion, născut la 1 martie 1909 în Rezinsk, si Olga), născută la data de 26 septembrie 1976 în localitatea Sămascani, raionul Rezinsk, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Sămascani, raionul Soldănesti. (15134/2003)" se va citi: „lancu Galina, fiica lui Petru si Liuba (fiica lui Baleka Ion, născut la 1 martie 1909 în Rezinsk, si Olga), născută la data de 26 septembrie 1976 în localitatea Sămascani, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Sămascani, raionul Soldănesti. (15134/2003)".

 

La Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. I pct. 26, în loc de: „(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) Ut. b) si d)..." se va citi: „(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) Ut. b)-d)...".