MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 606         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

807. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Botosani, Iasi si Neamt

 

808. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău si Neamt

 

809. - Hotărâre privind preluarea fără plată de la Institutia Prefectului Judetului Dolj la Administratia Natională a Rezervelor de Stat a 150 de bucăti constructii usoare din elemente modulate si acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

446. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind tarifele serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A

 

490. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 581/2007 privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

 

4.849. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti

 

4.850. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara

 

4.851. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati

 

4.852. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” din Pitesti

 

4.853. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava

 

4.854. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare

 

4.855. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Gheorghe Titeica” din Calafat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

25. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2008

 

26. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

Rectificări la:

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 171/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 788/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.010/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.587/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Botosani, Iasi si Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 258 mii lei, pentru ajutorarea populatiei din judetele Botosani (119 mii lei), Iasi (79,5 mii lei) si Neamt (59,5 mii lei) afectate de inundatii, constând în motorină, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitătile de produs aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Botosani, Iasi si Neamt.

(2) Reîntregirea stocului cu cantitatea acordată se va face în anul 2009, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locul indicat de institutiile prefectului din judetele Botosani, Iasi si Neamt se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produsului acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutiile prefectului din judetele Botosani, Iasi si Neamt vor justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei afectate ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiilor prefectului din judetele Botosani, Iasi si Neamt, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi losif Zoltán

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 807.

 

ANEXA

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Botosani, Iasi si Neamt

 

 

 

Produsul

U.M.

Cantitatea

Botosani

Iasi

Neamt

Total

Motorină

tone

30

20

15

65

Valoarea

mii lei

119

79,5

59,5

258

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău si Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 3.300 mii lei, exclusiv transportul, pentru ajutorarea populatiei din judetele Bacău (3.200 mii lei) si Neamt (100 mii lei) afectate de inundatii, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Bacău si Neamt.

(2) Reîntregirea stocului cu cantitătile acordate se va face în anul 2009, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locurile indicate de institutiile prefectului din judetele Bacău si Neamt se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto proprii sau ale unor societăti comerciale angajate de unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat ori pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - s.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutiile prefectului din judetele Bacău si Neamt vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei afectate ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiilor prefectului din judetele Bacău si Neamt, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi losif Zoltán

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 808.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău si Neamt

 

 

 

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

Bacău

Neamt

TOTAL

1

Otel beton

tone

291,20

27,36

318,56

2

Ciment

tone

1.269,15

-

-

3

Cherestea răsinoase

m3

636,72

-

-

4

B.C.A.

m3

823,10

-

-

5

Cărămizi

buc.

192.453

-

-

 

Valoare

mii lei

3.200

100

3.300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea fără plată de la Institutia Prefectului Judetului Dolj la Administratia Natională a Rezervelor de Stat a 150 de bucăti constructii usoare din elemente modulate si acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea fără plată de la Institutia Prefectului Judetului Dolj la Administratia Natională a Rezervelor de Stat a cantitătii de 150 de bucăti constructii usoare din elemente modulate.

(2) Institutia Prefectului Judetului Dolj si Administratia Natională a Rezervelor de Stat vor scădea si, respectiv, vor înregistra din/în gestiune cantitătile de produse la preturile de înregistrare din evidentele actualului detinător, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

Art. 2. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 2.625 mii lei, exclusiv transportul, constând în 150 de bucăti constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea provizorie a persoanelor sinistrate din judetele Bacău (87,5 mii lei), Botosani (262,5 mii lei), Iasi (1.120 mii lei), Maramures (297,5 mii lei) si Neamt (857,5 mii lei), ale căror locuinte au fost grav afectate în urma inundatiilor din perioada 25-28 iulie 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitatea de 150 de bucăti constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt.

Art. 4. - (1) Transportul constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, preluate de la Institutia Prefectului Judetului Dolj, până la locurile indicate de institutiile prefectului din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt se va efectua în regim de urgentă, prin grija unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu mijloace auto proprii si/sau ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea către populatia sinistrată se va face de comitetele judetene pentru situatii de urgentă, prin grija institutiilor prefectului din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt.

(4) Preluarea locuintelor de către persoanele sinistrate se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu precizarea obligatiilor si îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai putin decât perioada necesară rezolvării situatiei locative definitive a sinistratului beneficiar de locuintă provizorie.

(5) Schimbarea sub orice formă a destinatiei, deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructivă a constructiilor usoare din elemente modulate acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. - (1) Institutiile prefectului din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt vor justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile institutiilor prefectului din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 6. -Autoritătile administratiei publice locale din judetele Bacău, Botosani, Iasi si Neamt vor asigura pentru zona sinistrată:

a) locatia pentru amplasarea constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, alta decât aceea unde urmează să se reconstruiască locuintele distruse;

b) energia electrică necesară iluminatului si, după caz, încălzirii din sursă electrică;

c) grupuri sanitare si surse de apă potabilă.

Art. 7. - (1) Pe măsura finalizării reconstructiei locuintelor, institutiile prefectului din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt vor prelua de la populatie constructiile usoare din elemente modulate acordate în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Preluarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării constructiv-functionale si aplicarea măsurilor, după caz.

(3) Constructiile usoare din elemente modulate astfel preluate vor fi transmise, în conditiile legii, inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentă din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures si Neamt care vor asigura demontarea si conservarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi losif Zoltân

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 809.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe judete a constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat

 

Nr. crt.

Judetul

U.M.

Cantitatea (bucăti)

Valoarea (mii lei)

1.

Bacău

bucăti

5

87,5

2.

Botosani

bucăti

15

262,5

3.

Iasi

bucăti

64

1.120,0

4.

Maramures

bucăti

17

297,5

5.

Neamt

bucăti

49

857,5

Total:

 

 

150

2.625,0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind tarifele serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

Având în vedere:

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - SA., cu modificările ulterioare;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Tarifele serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A. pentru beneficiarii biletelor emise, potrivit legii, de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele prevăzute la art. 1 se aplică începând cu una august 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 446.

 

ANEXĂ

 

 

 

 

 

Tarife servicii

hoteliere categoria 2 stele

restaurant

bază de tratament

Pret total servicii/bilet, cu TVA

tarif/zi, cu TVA (I)

30,00

38,00

11,50

din care TVA

9%

19%

0%

2,70

7,22

0,00

nr. zile (II)

18

18

14

1.385 lei

 

 

Total (I) x (II):

540,00

684,00

161,00

 

 

 

 

 

 

Tarife servicii

hoteliere categoria 3 stele

restaurant

bază de tratament

Pret total servicii/bilet, cu TVA

tarif/zi, cu TVA (I)

33,00

38,00

11,50

din care TVA

9%

19%

0%

2,97

7,22

0,00

nr. zile (II)

18

18

14

1.439 lei

Total (I) x (II):

594,00

684,00

161,00

 

• Calculatie tarif hotel categoria 2 stele de confort:

 

• Calculatie tarif hotel categoria 3 stele de confort:

30,00 lei/zi x 18 zile = 540 lei

33,00 lei/zi x 18 zile = 594 lei

38,00 lei/zi x 18 zile = 684 lei

38,00 lei/zi x 18 zile = 684 lei

11,50 lei/zi x 14 zile = 161 lei

11,50 lei/zi x 14 zile = 161 lei

Total: 1.385 lei/bilet

Total: 1.439 lei/bilet

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 581/2007 privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 127.431 din 30 iulie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 581/2007 privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 25 iulie 2007.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 august 2008.

Nr. 490.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 19 iunie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie- iunie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, pentru nivelul de învătământ scoală de arte si meserii, domeniul „mecanic”, calificările profesionale lucrător în mecanica de motoare si lucrător în mecanică fină, pentru nivelul de învătământ an de completare, domeniul „mecanic”, calificările profesionale mecanic auto si optician montator aparatură optică-mecanică, nivelul de învătământ liceal, profilul servicii, calificarea profesională tehnician în activităti economice, profilul tehnic, calificările profesionale tehnician operator tehnică de calcul, tehnician mecatronist, tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii, respectiv pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „servicii”, calificările profesionale tehnician maseur, cosmetician si stilist, domeniul „mecanic”, calificarea profesională tehnician optometrist si domeniul „transporturi”, calificarea profesională maistru electromecanic auto, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Econom Cezărescu nr. 47-56, sectorul 6.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009, pentru calificările profesionale mentionate la art. 1.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret” Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 4.849.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 19 iunie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-iunie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara, pentru nivelul de învătământ liceal, profilul „servicii”, calificarea profesională tehnician în activităti economice, cu sediul în localitatea Timisoara, str. Calea Bogdănestilor nr. 32B, judetul Timis.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara, acreditată potrivit dispozitiilor art.1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Timisoara, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 4.850.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 19 iunie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-iunie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale asistent medical generalist si asistent medical de farmacie, cu sediul în localitatea Galati, Str. Brăilei Micro nr. 18, judetul Galati.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art.1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia „Carol Davila” din Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Galati, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 4.851.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Sanitară Postliceală „Carol Davila” din Pitesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 19 iunie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-iunie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” din Pitesti, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale asistent medical generalist, asistent medical de farmacie si asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare, cu sediul în localitatea Pitesti, str. dr. Ana ASIan nr. 18A, judetul Arges.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Carol Davila” din Pitesti, acreditată potrivit dispozitiilor art.1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitară „Carol Davila” din Pitesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Carol Davila” din Pitesti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Sanitară Postliceala „Carol Davila” din Pitesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Carol Davila” din Pitesti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Carol Davila” din Pitesti este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia Femeilor Pitestene „Ana”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Sanitară Postliceala „Carol Davila” din Pitesti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 4.852.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 29 mai 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-mai 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava, pentru nivelurile de învătământ primar, gimnazial si liceal, profilul real, specializarea „matematică-informatică”, respectiv profilul umanist, specializarea „filologie”, cu sediul în localitatea Suceava, Str. Narciselor nr. 5, judetul Suceva.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. -Asociatia „Scoala Crestină Filadelfia Clasele I-XII” din Suceava, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Crestină „Filadelfia” cu clasele I-XII din Suceava, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 4.853.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 25 iunie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-iunie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale asistent medical generalist, asistent medical de farmacie si asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Neptun nr. 5, judetul Maramures.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Cultural-Umanitară „Henri Coandă” Oradea - filiala Baia Mare, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Henri Coandă” din Baia Mare, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 4.854.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 25 iunie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada martie-iunie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale asistent medical generalist si asistent medical de farmacie, cu sediul în localitatea Calafat, str. Horea, Closca si Crisan nr. 4, judetul Dolj.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „Gheorghe Titeica” din Calafat, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Sanitară Postliceala „Gheorghe Titeica” din Calafat, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 4.855.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2008

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2008, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 1,75% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUAeste de 0,90% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 25.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 21,25% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 26.

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 171/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din

6 februarie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 44 din anexa nr. 1, în loc de: „Leanca Anatolie, fiul lui si Tamara (fiica lui Petru, născut la 2.01.1939 în localitatea Durlesti, Chisinău, si Valentina), născut la 27 martie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 14, ap. 31 (3.420/2004)” se va citi: „Leanca Anatolie, fiul lui Sergiu si Tamara (fiica lui Petru, născut la 2.01.1939 în localitatea Durlesti, Chisinău, si Valentina), născut la 27 martie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 14, ap. 31. (3.420/2004)”;

- la nr. 31 din anexa nr. 2, în loc de: „Costiuc Ana, fiica lui Vladimirsi Tatiana (fiica lui Bologan Simion, născut la 24.09.1922 în localitatea Fălesti, si Paraschiva), născută la 7 ianuarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Glinjeni, raionul Fălesti. (107/2006)” se va citi: „Costiuc Anna, fiica lui Vladimir si Tatiana (fiica lui Bologan Simion, născut la 24.09.1922 în localitatea Fălesti, si Paraschiva), născută la 7 ianuarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Glinjeni, raionul Fălesti. (107/2006)”.

 

În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justitiei nr. 788/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 24 martie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 8, în loc de: „Botnar Ana, fiica lui Vascan Macarie si Vera (născută la 10.04.1930 în localitatea Budăi, judetul Orhei), născută la data de 12 mai 1952 în localitatea Budăi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lachir nr. 15, ap. 55. (7.042/2003)” se va citi: „Botnar Ana, fiica lui Vascan Măcar si Vera (născută la 10.04.1930 în localitatea Budăi, judetul Orhei), născută la data de 12 mai 1952 în localitatea Budăi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lachir nr. 15, ap. 55. (7.042/2003)”;

- la nr. 43, în loc de: „Iustin Mihaela, fiica lui Popovici Mihai (fiul lui Dumitru, născut la 12.06.1906 în localitatea Solotvino, raionul Teacev, Transkarpatika, si Marina Anna) si Măria, născută la data de 13 mai 1972 în localitatea Solotvino, raionul Teacev, Transkarpatika, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. D. Cantemir nr. 8, ap. 4. Copii minori: Iustin Kevin, născut la data de 6.09.1995, si Iustin Cristian, născut la data de 6.04.2002. (17.112/2003)” se va citi: „Iustin Mihaela, fiica lui Popovici Migăli (fiul lui Dumitru, născut la 12.06.1906 în localitatea Solotvino, raionul Teacev, Transkarpatika, si Marina Anna) si Măria, născută la data de 13 mai 1972 în localitatea Solotvino, raionul Teacev, Transkarpatika, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. D. Cantemir nr. 8, ap. 4. Copii minori: Iustin Kevin, născut la data de 6.09.1995, si Iustin Cristian, născut la data de 6.04.2002. (17.112/2003)”;

- la nr. 57, în loc de: „Pavlic Vădim, fiul lui Valeriu si Tamara (fiica lui Efim, născut la 18.01.1928 în localitatea Fălesti, si Alexandra), născut la data de 3 septembrie 1985 în localitatea Fălestii Noi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălestii Noi, raionul Fălesti. (2.734/2007)” se va citi: „Pavliuc Vădim, fiul lui Valeriu si Tamara (fiica lui Efim, născut la 18.01.1928 în localitatea Fălesti, si Alexandra), născut la data de 3 septembrie 1985 în localitatea Fălestii Noi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălestii Noi, raionul Fălesti. (2.734/2007)”.

 

În anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.010/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 1, în loc de: „Abdal Kadir Firas, fiul lui Ahmad Abdal Kadir si Farida Kadjum, născut la data de 24 aprilie 1967 în localitatea Deyala Bakuba, Irak [...]” se va citi: „Abdal Kadir Firas, fiul lui Ahmed Abdal Kadir si Farida Kadhum, născut la data de 24 aprilie 1967 în localitatea Deyala Bakuba, Irak[...]”;

- la nr. 12, în loc de: „Karamyan Arman, fiul lui Sasun si Susanna, născut la data de 21 mai 1981 în localitatea Geghamavan, Republica Armeană, cetătean armean, cu domiciliul actual în localitatea Giurgiu, sos. Bucuresti bl. 205/3S1, ap. 65, judetul Giurgiu. [...]” se va citi: „Karamyan Arman, fiul lui Sasun si Susanna, născut la data de 21 mai 1981 în localitatea Gegamavan, raionul Sevan, RSS Armeană, cetătean armean, cu domiciliul actual în localitatea Giurgiu, sos. Bucuresti bl. 205/3S1, ap. 65, judetul Giurgiu. [...]”

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 21 aprilie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 14 din anexa nr. 1, în loc de: „Ciubotaru Alexandru, fiul lui Andrei (născut la 8.09.1928 în localitatea Logănesti, raionul Hîncesti) si Fiodora, născut la data de 2 august 1959 în localitatea Logănesti, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14, bl. 4, ap. 61. (2.634/2006). Copii minori: Ciubotaru Victoria, născută la data de 16.12.1995, si Ciubotaru Vădim, născut la data de 16.11.1997” se va citi: „Ciubotaru Alexandru, fiul lui Andrei (născut la 8.09.1928 în localitatea Logănesti, raionul Hîncesti) si Feodora, născut la data de 2 august 1959 în localitatea Logănesti, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14, bl. 4, ap. 61. (2.634/2006). Copii minori: Ciubotaru Victoria, născută la data de 16.12.1995, si Ciubotaru Vădim, născut la data de 16.11.1997”;

- la nr. 62 din anexa nr. 2, în loc de: „Rusu lurie, fiul luiAnatolie si Geta (fiica luiRusu Petru, născut la 20.10.1931 în Pivniceni, judetul Edinet, si Emilia), născut la data de 10 iunie 1986 în localitatea Pivniceni, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pivniceni, raionul Donduseni. (12.357 bis/2003)” se va citi: „Rusu lurie, fiul lui Anatolie si Geta (fiica lui Rusu Petru, născut la 20.11.1931 în Pivniceni, judetul Edinet, si Emilia), născut la data de 10 iunie 1986 în localitatea Pivniceni, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pivniceni, raionul Donduseni. (12.357 bis/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.587/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 12 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 12 din anexa nr. 1, în loc de: „Revenco Victoria, fiica lui Acris Andrei (fiul lui Gheorghe, născut la 6.03.1914 în localitatea Pelinei, judetul Cahul, si Elena) si Parascovia, născută la data de 8 mai 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Chisinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 169. (1.682/2005)” se va citi: „Revenco Victoria, fiica lui Acris Andrei (fiul lui Gheorghe, născut la 6.03.1914 în localitatea Pelinei, judetul Cahul, si Elena) si Prascovia, născută la data de 8 mai 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Chisinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 169. (1.682/2005)”;

- la nr. 6 din anexa nr. 2, în loc de: „Braghina Efosinia, fiica lui Bleandura Gavril (născut la 6.05.1913 în localitatea Chisinău) si Ludmila, născută la data de 30 mai 1955 în localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. G. Alexandrescu nr. 17, ap. 52. (2.588/2004)”se va citi: „Braghina Efrosinia, fiica lui Bleandura Gavril (născut la 6.05.1913 în localitatea Chisinău) si Ludmila, născută la data de 30 mai 1955 în localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. G. Alexandrescu nr. 17, ap. 52. (2.588/2004)”;

- la nr. 28 din anexa nr. 2, in loc de: „lorga Oleg, fiul lui Can Victor si Can Alexandra (fiica lui Bleandura Gavril, născut la 6.05.1913 în localitatea Sireti, si Ludmila), născut la data de 19 iunie 1980 în localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 129. (2.583/2004)” se va citi: „lorga Oleg, fiul lui Can Victor si Can Alexandra (fiica lui Bleandura Gavril, născut la 6.05.1913 în localitatea Sireti, si Ludmila), născut la data de 19 iunie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 129. (2.583/2004)”;

- la nr. 31 din anexa nr. 2, în loc de: „Konevets Anna, fiica lui Vladimirsi Măria (fiica lui Diacenco Ion, născut la 10.11.1925 în localitatea Camâsovca, raionul Izmail, Odesa), născută la data de 27 martie 1983 în Moscova, Federatia Rusă, cetătean ucrainean cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Camâsovca, raionul Izmail, Odesa. (3.625/2005)” se va citi: „Conevet Anna, fiica lui Vladimir si Măria (fiica lui Diacenco Ion, născut la 10.11.1925 în localitatea Camâsovca, raionul Izmail, Odesa), născută la data de 7 martie 1983 în Moscova, Federatia Rusă, cetătean ucrainean cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Camâsovca, raionul Izmail, Odesa. (3.625/2005)”.

 

În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 121, în loc de: „Savastin Măria, fiica lui Draugoz Gheorghi (născut la 24.02.1935 în localitatea Comrat) si Ana, născută la data de 1 martie 1966 în localitatea Dezghingea, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Spirin nr. 45. (10.774/2003)” se va citi: „Savastin Măria, fiica lui Drangoz Gheorghi (născut la 24.02.1935 în localitatea Comrat) si Ana, născută la data de 1 martie 1966 în localitatea Dezghingea, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Spirin nr. 45. (10.774/2003)”;

- la nr. 123, în loc de: „Sighidin Eudochia, fiica lui Cîrlig Gheorghe (născut la 7.11.1934 în Cernăuti) si Veronica, născută la data de 13 martie 1966 în localitatea Hliboca, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, Hliboca, Volcinetii Vechi. (15.302/2003) Copii minori: Sighidin laroSIav, născut la data de 8.08.1997, si Sighidin lurii, născut la data de 7.05.1993”se va citi: „Sighidin Eudochia, fiica lui Cîrlig Gheorghe (născut la 7.11.1934 în Cernăuti) si Veronica, născută la data de 13 martie 1966 în localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, Hliboca, Volcinetii Vechi. (15.302/2003) Copii minori: Sighidin laroSIav, născut la data de 8.08.1997, si Sighidin lurii, născut la data de 7.05.1993”;

- la nr. 146, în loc de: „Zăgurean Rodica, fiica lui Andrei (fiul lui Gheorghe, născut la 6.03.1914 în localitatea Cahul) si Parascovia, născută la data de 30 noiembrie 1976 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 169. (1.677/2005)” se va citi: „Zăgurean Rodica, fiica lui Andrei (fiul lui Gheorghe, născut la 6.03.1914 în localitatea Cahul) si Prascovia, născută la data de 30 noiembrie 1976 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 169. (1.677/2005)”.