MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

44. - Ordonantă de urgentă privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale

 

446. - Hotărāre privind aprobarea contributiei financiare a Romāniei pentru anul 2008 la bugetul Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie īn probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

321. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale

 

Avānd īn vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice īn mod independent, cu modificările si completările ulterioare, a condus la disfunctionalităti īn activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate īn mod diferit de autoritătile publice locale desemnate cu aplicarea lor, pasii care trebuie parcursi de către solicitanti diferind de la o primărie la alta,

luānd īn considerare că Legea nr. 300/2004, cu modificările si completările ulterioare, prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri de īnregistrare īn registrul comertului, īn procedura emiterii autorizatiei de către autoritătile publice locale, prezentul act normativ conduce la reducerea birocratiei, combaterea coruptiei si la scurtarea termenelor de eliberare a autorizatiilor, īntrucāt cuprinde dispozitii care conduc la simplificarea procesului de autorizare si īnregistrare a celor care doresc să desfăsoare o activitate economică īn una dintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu lasă loc interpretării arbitrare si fiind mutată procedura de autorizare si īnregistrare īn īntregime la registrul comertului, ceea ce scurtează etapele pe care trebuie să le parcurgă un solicitant si vine īn īntāmpinarea acestuia cu personal calificat si cu o procedură care deja si-a dovedit eficienta īn cazul societătilor comerciale.

Īn conditiile īn care absenta unor măsuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, si de creare a noi locuri de muncă conduce la prejudicierea dezvoltării durabile si sustenabile a Romāniei si la īncetinirea ritmului de crestere economică,

tinānd cont de faptul că autorizatiile care intră īn acest moment sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările si completările ulterioare, acoperă domenii de o deosebită importantă socială si economică, mentinerea dificultătilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putānd genera grave disfunctionalităti īn desfăsurarea normală a respectivelor activităti,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti economice, precum si al īntreprinderilor individuale si familiale.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică profesiilor  liberale, precum si acelor activităti economice a căror desfăsurare este organizată si reglementată prin legi speciale.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică acelor activităti economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfăsurare sau alte interdictii.

(4) Activitătile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se autorizează īn conditiile legii speciale.

(5) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică īn cazul serviciilor prestate īn contextul libertătii de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este ea prevăzută la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene1)

Art. 2. - Īn sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) activitate economică - activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăsurată pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată īn bani si care sunt destinate vānzării ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, īn scopul obtinerii unui profit;

b) Codul CAEN - Clasificarea activitătilor din economia natională, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, cu modificările ulterioare;

c) dreptul de stabilire - prerogativa unui cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European de a desfăsura activităti economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, īn conditii de egalitate de tratament cu cetătenii statului gazdă;

d) familia - sotul, sotia, copiii acestora care au īmplinit vārsta de 16 ani la data autorizării īntreprinderii familiale, rudele si afinii pānă la gradul al patrulea inclusiv;

e) īntreprinzător - persoana fizică care organizează o īntreprindere economică;

f) īntreprindere economică - activitatea economică desfăsurată īn mod organizat, permanent si sistematic, combinānd resurse financiare, fortă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul īntreprinzătorului, īn cazurile si īn conditiile prevăzute de lege;

g) īntreprindere individuală - īntreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un īntreprinzător persoană fizică;

h) īntreprindere familială - īntreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un īntreprinzător persoană fizică īmpreună cu familia sa;

i) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăsoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind īn principal forta sa de muncă;

j) patrimoniul de afectatiune - totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului īntreprinderii individuale sau membrilor īntreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activităti economice, constituite ca o fractiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului īntreprinderii individuale sau membrilor īntreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora;

k) puncte de lucru - locatiile īn care īsi desfăsoară activitatea persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale sau familiale, īn cazul īn care aceasta nu se desfăsoară exclusiv la sediul profesional, cu exceptia cazului īn care se desfăsoară comert ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, republicată.

Art. 3. - (1) Īn temeiul dreptului la liberă initiativă, al dreptului la liberă asociere si al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetătean romān sau cetătean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfăsura activităti economice pe teritoriul Romāniei, īn conditiile prevăzute de lege.

(2) Activitătile economice pot fi desfăsurate īn toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice īn mod expres pentru libera initiativă.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică pentru activitătile prevăzute de Codul CAEN a căror desfăsurare īn una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.

Art. 4. - Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) pot desfăsura activitătile economice după cum urmează:

a) individual si independent, ca persoane fizice autorizate;

b) ca īntreprinzători titulari ai unei īntreprinderi individuale;

c) ca membri ai unei īntreprinderi familiale.

Art. 5. - Persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul Romāniei, īn conditiile prevăzute de lege.

Art. 6. - (1) Orice activitate economică desfăsurată permanent, ocazional sau temporar īn Romānia de către persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale trebuie să fie īnregistrată si autorizată, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Autorizarea functionării, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă, nu exonerează persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale de obligatia de a obtine, īnainte de īnceperea activitătii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevăzute īn legi speciale, pentru desfăsurarea anumitor activităti economice.


1)  „Articolul 49. - Īn conformitate cu dispozitiile ce urmează, se elimină treptat īn cursul perioadei de tranzitie restrictiile privind libertatea de a presta servicii īn cadrul Comunităţii cu privire la resortisantii statelor membre stabiliti īntr-un alt stat al Comunităţii decāt cel al beneficiarului serviciilor. Consiliul, hotărānd īn unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispozitiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanti ai unui stat tert si sunt stabiliti īn Comunitate.”

 

CAPITOLUL II

Īnregistrarea si autorizarea functionării

 

Art. 7. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) si b) au obligatia să solicite īnregistrarea īn registrul comertului si autorizarea functionării, īnainte de īnceperea activitătii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite īn continuare PFA, respectiv īntreprinzători persoane fizice titulari ai unei īntreprinderi individuale.

(2) Reprezentantul īntreprinderii familiale are obligatia să solicite īnregistrarea īn registrul comertului si autorizarea functionării, īnainte de īnceperea activitătii economice. Īn cazul īn care acesta nu formulează cererea īn termen de 7 zile de la īncheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al īntreprinderii familiale poate să solicite īnregistrarea īn registrul comertului si autorizarea functionării.

(3) Īn toate cazurile, cererea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării trebuie formulată īn termen de 15 zile de la īncheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1).

(4) Īn caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (3), este necesară īncheierea unui nou acord de constituire.

Art. 8. - (1) Pot desfăsura activităti economice īn una dintre formele prevăzute la art. 4 persoanele fizice care:

a) au īmplinit vārsta de 18 ani, īn cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăsurarea de activităti economice conform art. 4 lit. a) si b) si al reprezentantului īntreprinderii familiale, respectiv vārsta de 16 ani, īn cazul membrilor īntreprinderii familiale;

b) nu au săvārsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se īnscriu īn cazierul fiscal;

c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2);

d) declară pe propria răspundere că īndeplinesc conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică īn domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

(2) Īndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15 si următoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la īnregistrarea īn registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, īnregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, atāt pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cāt si pentru activitătile desfăsurate īn afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.

(3) Īn cazul īn care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităti economice este necesară īndeplinirea unor conditii de pregătire profesională si/sau de atestare a pregătirii profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovada īndeplinirii acestora.

Art. 9. - (1) PFA, īntreprinzătorul persoană fizică titular al īntreprinderii individuale si īntreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării.

(2) Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul īntreprinderii individuale sau oricare membru al īntreprinderii familiale, de la caz la caz, să detină un drept de folosintă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.

(3) Desfăsurarea activitătilor economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetătenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor īn vigoare privind sediul permanent.

Art. 10. - (1) Cererea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării se depune la registrul comertului de pe lāngă tribunalul din judetul īn care solicitantul īsi stabileste sediul profesional.

(2) Cererea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării va fi īnsotită de documentatia prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 11. - (1) Īnregistrarea īn registrul comertului a persoanei fizice autorizate, a īntreprinderii individuale si a īntreprinderii familiale se face īn baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal.

(2) Dacă socoteste īndeplinite conditiile prevăzute de art. 8 si 9, directorul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal va dispune īnregistrarea īn registrul comertului si autorizarea functionării persoanei fizice autorizate, a īntreprinderii individuale si a īntreprinderii familiale. Prin aceeasi rezolutie va dispune si īnregistrarea īn registrul comertului a declaratiei-tip pe propria răspundere date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare. Dispozitiile art. 172 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la transmiterea declaratiilor-tip către autoritătile publice competente, se aplică īn mod corespunzător.

(3) Dacă documentele depuse īn sustinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal va dispune prin rezolutie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, dacă este prezent, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Īn toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse pānă la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

(4) Īn cazul īn care nu sunt īndeplinite conditiile legale, directorul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal va dispune prin rezolutie motivată respingerea cererii de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării pentru persoana fizică autorizată, īntreprinderea individuală sau īntreprinderea familială solicitantă, precum si a īnregistrării declaratiei-tip pe propria răspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal cu privire la īnmatriculare si orice alte īnregistrări īn registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgentă, se execută de īndată, īn baza lor efectuāndu-se īnregistrările dispuse prin acestea, fără nicio altă formalitate.

Art. 12. - (1) Īmpotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal se poate formula plāngere īn termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, după caz. Plāngerea se depune la judecătoria īn a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului si se judecă īn conditiile dreptului comun. Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică īn mod corespunzător.

(2) Aplicarea rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal cu privire la īnmatriculare si orice alte īnregistrări īn registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgentă, nu se suspendă īn cursul judecătii.

(3) Cererile adresate instantelor judecătoresti conform prezentei ordonante de urgentă sunt scutite de taxa judiciară de timbru si de timbru judiciar.

Art. 13. - (1) Īn cazul prevăzut la art. 11 alin. (2) sau īn cazul unei hotărāri judecătoresti irevocabile care dispune astfel, oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal va elibera certificatul de īnregistrare, continānd codul unic de īnregistrare, certificatul constatator emis īn baza declaratiei pe propria răspundere, precum si alte acte prevăzute de lege, după caz.

(2) Termenul de eliberare a certificatului de īnregistrare si, după caz, a certificatului de īnscriere de mentiuni este de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, calculat de la data īnregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.

(3) Certificatul de īnregistrare, continānd codul unic de īnregistrare, este documentul care atestă īnregistrarea īn registrul comertului, autorizarea functionării, precum si luarea īn evidentă de către autoritatea fiscală competentă.

(4) Dispozitiile art. 11 si 13 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la atribuirea si utilizarea codului unic de īnregistrare, se aplică īn mod corespunzător.

Art. 14. - (1) Fără a aduce atingere dispozitiilor art. 28 alin. (2), o persoană poate avea cāte un singur certificat de īnregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de īntreprindere individuală sau membru al unei īntreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.

(2) Schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate se īnregistrează īn registrul comertului, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor prezentului capitol.

(3) Punctele de lucru se īnregistrează īn registrul comertului, cu respectarea dispozitiilor privind sediul profesional si cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor prezentului capitol.

(4) Pentru desfăsurarea unei activităti pentru care nu s-a cerut īnregistrarea īn registrul comertului si autorizarea functionării este necesară obtinerea acestora potrivit prezentului capitol.

(5) Cererea pentru efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (2)-(4) se depune la registrul comertului īn care este īnregistrată PFA, īntreprinderea individuală sau īntreprinderea familială, īnsotită de declaratia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexă, după caz.

(6) Oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal va elibera un nou certificat de īnregistrare īn cazul prevăzut la alin. (2) si, īn toate cazurile, certificatul de īnscriere de mentiuni si certificatul constatator emis īn baza declaratiei pe propria răspundere, precum si alte acte prevăzute de lege.

(7) Modificarea acordului de constituire a īntreprinderii familiale se declară, īn termen de 15 zile de la īncheierea actului aditional, la registrul comertului īn care este īnregistrată īntreprinderea familială. Oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal va īnregistra modificările si va elibera certificatul de īnscriere de mentiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 15. - Persoana fizică autorizată, titularul īntreprinderii individuale si reprezentantul īntreprinderii familiale vor tine contabilitatea īn partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile īn partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Regimul juridic al PFA, al īntreprinzătorilor titulari ai īntreprinderilor individuale si al īntreprinderilor familiale

 

SECTIUNEA 1

Regimul juridic al PFA

 

Art. 16. - Īn scopul exercitării activitătii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, īntreprinzători persoane fizice titulari ai unor īntreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor īntreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să īi schimbe statutul juridic dobāndit potrivit prezentei sectiuni.

Art. 17. - (1) PFA nu poate angaja cu contract de muncă terte persoane pentru desfăsurarea activitătii pentru care a fost autorizată si nici nu va fi considerată un angajat al unor terte persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

(2) Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terte persoane care functionează atāt īn acelasi domeniu, cāt si īntr-un alt domeniu de activitate economică decāt cel pentru care PFA este autorizată.

Art. 18. - PFA este asigurată īn sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si are dreptul de a fi asigurată īn sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, īn conditiile prevăzute de lege.

Art. 19. - (1) PFA īsi desfăsoară activitatea folosind īn principal forta de muncă si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de īntreprinzător persoană fizică titular al unei īntreprinderi individuale.

(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobāndit si autorizarea ca īntreprinzător persoană fizică titular al unei īntreprinderi individuale, cu respectarea dispozitiilor cap. II si ale art. 21.

Art. 20. - (1) PFA răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, īn completare, cu īntreg patrimoniul său, iar īn caz de insolventă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.

(2) Creditorii īsi vor executa creantele potrivit dreptului comun, īn cazul īn care PFA nu are calitatea de comerciant.

(3) Orice persoană interesată poate face dovada calitătii de comerciant īn cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune īn constatare, dacă justifică un interes legitim.

Art. 21. - (1) PFA īsi īncetează activitatea si este radiată din registrul comertului īn următoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acesteia;

c) īn conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, īnsotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul unde īsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozitiile art. 11-13 se aplică īn mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul juridic al īntreprinzătorului persoană fizică titular al īntreprinderii individuale

 

Art. 22. - Īntreprinderea individuală nu dobāndeste personalitate juridică prin īnregistrarea īn registrul comertului.

Art. 23. - Īntreprinzătorul persoană fizică titular al īntreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data īnregistrării sale īn registrul comertului.

Art. 24. - Pentru organizarea si exploatarea īntreprinderii sale, īntreprinzătorul persoană fizică, īn calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terte persoane cu contract individual de muncă, īnregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti īntreprinzători persoane fizice titulari ai unor īntreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor īntreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să īi schimbe statutul juridic dobāndit potrivit prezentei sectiuni.

Art. 25. - (1) Īntreprinzătorul persoană fizică titular al unei īntreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaborează potrivit art. 24, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

(2) Īntreprinzătorul persoană fizică titular al unei īntreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atāt īn acelasi domeniu, cāt si īntr-un alt domeniu de activitate economică decāt cel īn care si-a organizat īntreprinderea individuală.

(3) Īntreprinzătorul persoană fizică titular al unei īntreprinderi individuale este asigurat īn sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si are dreptul de a fi asigurat īn sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, īn conditiile prevăzute de lege.

Art. 26. - Persoana fizică titulară a īntreprinderii individuale răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, īn completare, cu īntreg patrimoniul, iar īn caz de insolventă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 27. - (1) Īntreprinzătorul persoană fizică titular al unei īntreprinderi individuale īsi īncetează activitatea si este radiat din registrul comertului īn următoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acestuia;

c) īn conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, īnsotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul unde īsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Īn cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) mostenitorii pot continua īntreprinderea, dacă īsi manifestă vointa, printr-o declaratie autentică, īn termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii.

Cānd sunt mai multi mostenitori, acestia īsi vor desemna un reprezentant, īn vederea continuării activitătii economice ca īntreprindere familială.

(4) Dispozitiile art. 11-13 se aplică īn mod corespunzător.

Activitatea va putea fi continuată sub aceeasi firmă, cu obligatia de mentionare īn cuprinsul acelei firme a calitătii de succesor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimul juridic al īntreprinderii familiale

 

Art. 28. - (1) Īntreprinderea familială este constituită din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

(2) Membrii unei īntreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor īntreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atāt īn acelasi domeniu, cāt si īntr-un alt domeniu de activitate  conomică decāt cel īn care si-au organizat īntreprinderea familială.

(3) Membrii unei īntreprinderi familiale sunt asigurati īn sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si au dreptul de a fi asigurati īn sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, īn conditiile prevăzute de lege.

(4) Īntreprinderea familială nu poate angaja terte persoane cu contract de muncă.

Art. 29. - (1) Īntreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, īncheiat de membrii familiei īn formă scrisă, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data īntocmirii, participarea fiecărui membru la īntreprindere, conditiile participării, cotele procentuale īn care vor īmpărti veniturile nete ale īntreprinderii, raporturile dintre membrii īntreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele īntreprinderii familiale īn temeiul unei procuri speciale, sub forma unui īnscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toti membrii īntreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restrānsă.

(3) Īn scopul exercitării activitătii pentru care a fost autorizată, īntreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, īntreprinzători persoane fizice titulari ai unor īntreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor īntreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să īi schimbe statutul juridic dobāndit potrivit prezentei sectiuni.

Art. 30. - (1) Īntreprinderea familială nu are patrimoniu propriu si nu dobāndeste personalitate juridică prin īnregistrarea īn registrul comertului.

(2) Prin acordul de constituire a īntreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.

(3) Īn cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Dacă membrii īntreprinderii convin īn unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile īntreprinderii.

Art. 31. - Membrii īntreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data īnregistrării acesteia īn registrul comertului si răspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant īn exploatarea īntreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, īn completare, cu īntreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1).

Art. 32. - (1) Deciziile privind gestiunea curentă a īntreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat īn conditiile art. 29 alin. (2).

(2) Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitătii īntreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritătii simple a membrilor īntreprinderii, cu conditia ca această majoritate să includă si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(3) Actele prin care se dobāndesc bunuri pentru activitatea īntreprinderii familiale se īncheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se īncheie actul nu depăseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate īntreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) si a sumelor de bani aflate la dispozitia īntreprinderii la data actului. Bunurile dobāndite sunt coproprietatea membrilor īn cotele prevăzute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), după caz.

Art. 33. - (1) Īntreprinderea familială īsi īncetează activitatea si este radiată din registrul comertului īn următoarele cazuri:

a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumătate dintre membrii īntreprinderii cer īncetarea acesteia sau se retrag din īntreprindere;

c) īn conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, īnsotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul unde īsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozitiile art. 11-13 se aplică īn mod corespunzător.

Art. 34. - (1) Īn cazul īn care membrii īntreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectatiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobāndit bunuri potrivit art. 32 alin. (3), bunurile se īmpart conform cotelor prevăzute la art. 30 alin. (3).

(2) Īn cazul īn care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune, bunurile dobāndite potrivit art. 32 alin. (3) se īmpart conform cotelor prevăzute la art. 29 alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 35. - (1) Primăriile pot să īsi constituie birouri de asistentă si reprezentare a persoanelor fizice prevăzute la art. 4, prin reorganizarea activitătii desfăsurate īn temeiul dispozitiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Persoanele fizice pot opta să efectueze formalitătile prevăzute la cap. II si prin intermediul birourilor de asistentă si reprezentare.

(3) Birourile de asistentă si reprezentare pot să reprezinte persoana fizică solicitantă īn cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si īnregistrării īn registrul comertului, īn temeiul unei cereri de reprezentare.

(4) Birourile de asistentă si reprezentare au următoarele competente:

a) primesc si ordonează documentatia pentru īnregistrare si autorizare;

b) remit cererea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării, īnsotită de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectuează corespondentă cu acesta īn scopul obtinerii īnregistrării si autorizării, precum si pentru primirea certificatului de īnregistrare si a celorlalte acte, īn original;

c) remit solicitantului actele īn original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hārtie;

d) acordă solicitantilor asistentă privind operatiunea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării.

(5) Pentru serviciile prestate primăriile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, īn temeiul principiului autonomiei locale.

(6) Primăriile vor pune la dispozitia publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevăzute la alin. (3).

Cererea de reprezentare, cererea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent īn format electronic, utilizānd Sistemul de autorizare si īnregistrare online si/sau pe suport hārtie, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

(7) Īn scopul liberului acces al cetătenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistentă si reprezentare pot primi cereri de reprezentare si pot presta servicii de asistentă, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului căruia i se adresează acesta.

Art. 36. - Acolo unde prezenta ordonantă de urgentă nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, se vor aplica corespunzător, īn măsura īn care nu contravin dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 37. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1), care desfăsoară o activitate economică autorizată si recunoscută īntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, īn forme similare cu cele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, pot fi autorizate să desfăsoare pe teritoriul Romāniei aceleasi tipuri de activităti pentru care au fost autorizate īn acel alt stat, cu respectarea dispozitiilor art. 1 si 3.

(2) Īn cazul prevăzut la alin. (1), cererea de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării este de competenta directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn raza căruia a fost ales si declarat sediul profesional.

(3) Cererea va fi īnsotită de următoarele acte:

a) carte de identitate sau pasaport al solicitantului - fotocopie si traducere īn limba romānă, certificate olograf;

b) documentatia care atestă functionarea legală, obtinută īn celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - fotocopie si traducere īn limba romānă, certificate olograf.

(4) Īn functie de forma de organizare pentru care se solicită autorizarea, se vor aplica corespunzător prevederile cap. II.

Art. 38. - Persoanele prevăzute la art. 4 sunt plătitoare de impozit pe venit īn conditiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 39. - (1) Procedurile desfăsurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificările si completările ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora.

(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si īnregistrate īn registrul comertului īn temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgentă pot functiona īn baza certificatului de īnregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal, un an de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Pānă la īmplinirea termenului de un an, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăsurarea activitătii īn una dintre formele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Dispozitiile cap. II se aplică īn mod corespunzător.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu si-au exercitat dreptul de optiune īsi īncetează activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fără nicio altă formalitate.

(5) Rezolutia prin care directorul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afisează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comertului unde s-a dispus radierea. Īmpotriva rezolutiei se poate formula plāngere, īn conditiile art. 12, care se aplică īn mod corespunzător.

Art. 40. - (1) Īn situatia īn care autoritătile publice competente constată că nu mai sunt īndeplinite conditiile de desfăsurare a activitătii care au stat la baza autorizării functionării si aplică sanctiuni contraventionale complementare, notifică oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul din judetul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, īntreprinderii individuale sau īntreprinderii familiale sanctionate.

(2) Notificarea se comunică īn termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestare sau de la data primirii hotărārii judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-a solutionat plāngerea īmpotriva sanctiunii dispuse.

(3) Oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal va īnregistra din oficiu această notificare, fără plata taxelor prevăzute de lege.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică īn mod corespunzător si īn situatia ridicării sanctiunii.

Art. 41. - (1) Orice referire continută īn alte acte normative la sintagma „persoană fizică autorizată si/sau asociatie familial㔠va fi considerată ca fiind făcută la sintagma „persoană fizică autorizată, īntreprindere individuală si/sau īntreprindere familială”, după caz.

(2) Structura denumirii īntreprinderii individuale este aceeasi ca si cea a persoanei fizice autorizate.

(3) Dispozitiile art. 30 si 31 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică īn mod corespunzător.

Art. 42. - La Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, articolul 8 alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) Obligatia prevăzută la alin. (1) este īndeplinită īn situatiile prevăzute la lit. a), c), d) si e) prin transmiterea, īn format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agentia Natională de Administrare Fiscală Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, īn termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, īn mod obligatoriu, următoarele informatii: numele si prenumele/ denumirea si codul de identificare fiscală.”

Art. 43. - La Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la īnregistrarea īn registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, īnregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, articolul 3 alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Īnmatricularea persoanelor fizice autorizate, a īntreprinderilor individuale si a īntreprinderilor familiale īn registrul comertului si īnregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronuntarea de către judecătorul delegat a īncheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. 44. - La data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice īn mod independent, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărārea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice īn mod independent, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;

c) art. 17 lit. a) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare;

d) orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert,

turism si profesii liberale,

Stefan Imre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Katalin-Barbara Kibedi,

secretar de stat

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Kįroly Borbély

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 44.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea contributiei financiare a Romāniei pentru anul 2008 la bugetul Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie īn probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 75 lit. o) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) pct. 21 si 22 si al art. 4 pct. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata echivalentului īn lei al sumei de 2.500 dolari S.U.A., reprezentānd contributia financiară a Romāniei pentru anul 2008 la bugetul Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie īn probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Echivalentul īn lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. īn vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 446.

 

 

ANEXĂ

 

1. Documentatia de sustinere a cererii de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării PFA

1.1. Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

1.2. Document care să ateste drepturile de folosintă asupra sediului profesional, precum contract de īnchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vānzare-cumpărare, declaratie de luare īn spatiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosintă etc. - copie legalizată

1.3. Declaratie pe propria răspundere care să ateste īndeplinirea conditiilor legale de functionare prevăzute de legislatia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

1.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale

1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienta profesională, dacă este cazul

2. Documentatia de sustinere a cererii de īnregistrare īn registrul comertului si de autorizare a functionării īntreprinderii individuale

2.1. Carte de identitate sau pasaport al titularului īntreprinderii individuale - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

2.2. Document care să ateste drepturile de folosintă asupra sediului profesional, precum contract de īnchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vānzare-cumpărare, declaratie de luare īn spatiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosintă etc. - copie legalizată

2.3. Declaratie pe propria răspundere care să ateste īndeplinirea conditiilor legale de functionare prevăzute de legislatia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

2.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale

2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienta profesională, dacă este cazul

3. Documentatia de sustinere a cererii de īnregistrare īn registrul comertului si autorizare a functionării īntreprinderii familiale

3.1. Carte de identitate sau pasaport al fiecărui membru – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

3.2. Document care să ateste drepturile de folosintă asupra sediului profesional, precum contract de īnchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vānzare-cumpărare, declaratie de luare īn spatiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosintă etc. - copie legalizată

3.3. Declaratie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste īndeplinirea conditiilor legale de functionare prevăzute de legislatia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale

3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienta profesională, dacă este cazul 3.6. Acordul de constituire si procura specială, prevăzute la art. 29

4. Documente care atestă pregătirea sau experienta profesională

Pregătirea sau experienta profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de īnvătămānt, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată īn conditiile legii, īn vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competentă profesională, cartea de mestesugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăsura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localitătii respective īn mod gratuit īn cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobāndit calificarea īn străinătate, atestatul de recunoastere a calificării dobāndite īn străinătate, īn afara sistemului de īnvătămānt, orice alte dovezi care să ateste experienta profesională.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ĪN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 

Īn temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 5, 7 si 20 si ale art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind īnfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si ale art. 19 alin. (2) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileste regulile de administrare la nivel national a unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, prevăzute īn Planul national de numerotatie, adoptat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007, precum si conditiile specifice īn care un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului dobāndeste si īsi poate exercita dreptul de a utiliza aceste numere pentru o perioadă limitată.

(2) Prezenta decizie se aplică īn cazul următoarelor categorii de numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european:

a) numere nationale pentru servicii armonizate cu caracter social, de forma 116(xyz);

b) numere nationale pentru servicii de informatii privind abonatii, de forma 118(xyz).

(3) Autoritatea Natională pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită īn continuare ANRCTI, poate acorda dreptul de utilizare a unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, prevăzute īn Planul national de numerotatie, denumit īn continuare PNN, unui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat īn conditiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Īn īntelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) serviciu armonizat cu caracter social - un serviciu care corespunde unei descrieri comune, accesibil cetătenilor prin intermediul unui număr cu acces gratuit pentru apelant, care poate fi util vizitatorilor din alte tări si care răspunde unor nevoi sociale specifice, care contribuie īn special la bunăstarea si siguranta cetătenilor sau ale unor anumite categorii de cetăteni ori care ajută cetătenii aflati īn dificultate;

b) furnizor de servicii armonizate cu caracter social - persoana căreia furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului īi asignează un număr national scurt de forma 116(xyz), prin intermediul căruia oferă un serviciu armonizat cu caracter social;

c) serviciu de informatii privind abonatii – structura organizată de date de identificare ale abonatilor serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, īn formă electronică, accesibilă publicului printr-un serviciu de consultare, prin formarea unui număr national scurt de forma 118(xyz) care furnizează utilizatorului acestui serviciu informatii privind numărul sau, după caz, numerele de telefon ori de fax al/ale abonatului.

(2) Īn cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007, precum si la art. 2 alin. (1) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie.

 

CAPITOLUL II

Reguli de utilizare a numerelor nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 

SECTIUNEA 1

Utilizarea numerelor nationale pentru servicii armonizate cu caracter social

 

Art. 3. - (1) Numerele nationale scurte de forma 116(xyz), disponibile pentru alocare, si caracteristicile serviciilor pentru care acestea pot fi utilizate sunt definite īn anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea seriei nationale de numere care īncep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social, modificată si completată prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CE.

(2) Sunt disponibile pentru alocare doar numerele nationale scurte de forma 116(xyz), definite īn anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE, publicate pe pagina de internet a ANRCTI.

(3) Numărul 116112 nu este disponibil pentru alocare.

Art. 4. - (1) Un număr national scurt de forma 116(xyz) se utilizează pentru un anumit serviciu armonizat cu caracter social.

(2) Conditiile generale de utilizare a numerelor pentru servicii armonizate cu caracter social sunt:

a) serviciul furnizat prin intermediul acestor numere trebuie să asigure accesul la informatii sau asistentă ori la un instrument de comunicare pentru cetăteni ori la o combinatie a acestor elemente;

b) serviciul furnizat este accesibil tuturor cetătenilor, fără a fi necesară o īnregistrare prealabilă;

c) serviciul nu este furnizat pentru o durată limitată;

d) accesul la acest serviciu nu este conditionat de plata sau de angajamentul de plată a vreunui tarif;

e) īn timpul apelului către aceste numere sunt interzise: publicitatea, divertismentul, marketingul si vānzarea sau utilizarea apelului īn scopul vānzării de servicii comerciale īn viitor.

(3) Numerele nationale scurte de forma 116(xyz) vor permite doar terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul Romāniei.

(4) Conditiile specifice de utilizare pentru fiecare număr pentru servicii armonizate cu caracter social sunt prevăzute īn anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE si se publică pe pagina de internet a ANRCTI.

Art. 5. - Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, căruia i se alocă numărul de către ANRCTI prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, denumită īn continuare LURN, asignează numărul national scurt de forma 116(xyz) furnizorului de servicii armonizate cu caracter social, identificat pe baza informatiilor incluse īn cererea de acordare a LURN pentru numărul respectiv, īn conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. d).

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de informatii privind abonatii

 

Art. 6. - (1) Prin intermediul numerelor nationale scurte de forma 118(xyz) se furnizează doar servicii de informatii privind abonatii si servicii conexe, conform prevederilor prezentei decizii.

(2) Este interzisă utilizarea altor numere din PNN īn vederea furnizării de servicii de informatii privind abonatii, cu respectarea dispozitiilor art. 31.

(3) Combinatia xyz identifică numărul alocat unui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

(4) Numerele nationale scurte 118112 si 118116 sunt nealocabile.

Art. 7. - (1) Serviciile de informatii privind abonatii furnizate prin intermediul numerelor nationale scurte de forma 118(xyz) īndeplinesc īn mod cumulativ următoarele conditii:

a) accesarea si furnizarea informatiilor privind abonatii se realizează vocal sau prin SMS;

b) oferă informatii cu privire la abonatii furnizorilor de servicii de comunicatii electronice care asignează numere īn vederea furnizării propriilor servicii;

c) accesul la acest serviciu permite căutarea numerelor de telefon si de fax ale abonatilor, pe baza numelui si, dacă este cazul, pe baza unui număr limitat de alti parametri.

(2) Furnizorii de servicii de informatii privind abonatii pot oferi prin intermediul unui număr national scurt de forma 118(xyz) si servicii conexe de informatii privind abonatii.

(3) Sunt considerate servicii conexe de informatii privind abonatii serviciile care īndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele conditii:

a) se oferă accesul la informatii privind profesia sau domeniul de activitate īn care activează abonatul;

b) se oferă terminarea apelurilor la numărul informat;

c) se oferă accesul la servicii de informatii privind abonatii unor furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului din alte state.

(4) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pot propune īn cererea de acordare a LURN ca numărul national scurt de forma 118(xyz) solicitat să fie utilizat pentru servicii avānd alte caracteristici decāt cele prevăzute la alin. (3), motivānd caracterul conex al acestor servicii pentru serviciile de informatii privind abonatii.

(5) Numerele nationale scurte de forma 118(xyz) se utilizează de către furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pentru furnizarea propriilor servicii de informatii privind abonatii sau se asignează de către acestia altor furnizori de servicii de informatii privind abonatii.

Art. 8. - Furnizarea serviciilor de informatii privind abonatii se realizează cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal si protectia vietii private īn sectorul comunicatiilor electronice.

 

CAPITOLUL III

Acordarea licentei de utilizare a resurselor de numerotatie

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 9. - (1) Dreptul unui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului de a utiliza numere nationale scurte de forma 116(xyz) sau de forma 118(xyz) se dobāndeste numai prin LURN emisă de ANRCTI.

(2) Īn vederea acordării LURN, solicitantul va transmite o cerere la ANRCTI prin completarea īn mod obligatoriu a formularului-tip prevăzut īn anexa nr. 1, īn functie de categoria de numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european solicitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acordarea dreptului de utilizare a numerelor nationale pentru servicii armonizate cu caracter social

 

Art. 10. - (1) Īn vederea acordării dreptului de utilizare a unui număr national scurt de forma 116(xyz), la formularul-tip vor fi anexate următoarele informatii si documente, care fac parte integrantă din cererea de acordare a LURN:

a) specificatia de implementare a numărului national scurt de forma 116(xyz) solicitat, conform anexei nr. 2;

b) informatii referitoare la contractele de acces si de interconectare īncheiate de către solicitant cu furnizorii de servicii si de retele de comunicatii electronice, operationale pānă la data transmiterii cererii;

c) informatii cu privire la implementarea altor numere nationale scurte de către solicitant, dacă este cazul;

d) copie de pe antecontractul īncheiat īn vederea furnizării serviciului armonizat cu caracter social, din care să rezulte: datele de identificare si datele de contact ale furnizorului de servicii armonizate cu caracter social, data estimativă a lansării serviciului si conditiile detaliate de acces si de utilizare a numărului national scurt de forma 116(xyz) si, īn special, modul īn care furnizorul serviciului armonizat cu caracter social va asigura respectarea conditiilor de furnizare a serviciului prevăzute īn anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE, publicate de ANRCTI, pentru respectivul număr;

e) informatii care să ateste capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a furniza servicii cu caracter social;

f) alte informatii si documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) lit. e) vor cuprinde:

a) experienta anterioară īn furnizarea de servicii cu caracter social similare, dacă este cazul;

b) copii de pe conventii sau protocoale īncheiate cu institutii publice, din care să rezulte implicarea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social īn proiecte sau servicii sociale similare ori sprijinul unor institutii publice pentru furnizarea serviciului armonizat cu caracter social;

c) rapoarte de activitate publicate;

d) resursele umane ce vor fi implicate īn furnizarea serviciului, pregătirea profesională relevantă si experienta acestora īn asigurarea unor servicii cu caracter social similare;

e) copii de pe autorizatii sau avize emise de autoritătile, publice, din care să rezulte domeniul de activitate al furnizorului serviciului armonizat cu caracter social.

Art. 11. - (1) Criteriile specifice de analizare a cererilor de acordare a LURN pentru numerele nationale scurte de forma 116(xyz) sunt următoarele:

a) gradul potential de accesibilitate a serviciului armonizat cu caracter social;

b) experienta solicitantilor īn implementarea numerelor nationale scurte;

c) capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a asigura implementarea serviciului pentru care este alocat numărul si de a asigura respectarea conditiilor specifice de utilizare a numerelor de forma 116(xyz), prevăzute īn Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE;

d) termenul de activare a numărului de forma 116(xyz) alocat.

(2) Gradul potential de accesibilitate a serviciului armonizat cu caracter social se determină de către ANRCTI, pe baza datelor statistice raportate de furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice, ca raport īntre numărul de abonati potentiali care vor avea acces la serviciu si numărul total de abonati ai furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului. Numărul de abonati potentiali care vor avea acces la serviciu se determină ca suma abonatilor fiecărui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care pot accesa numerele alocate solicitantului pe baza contractelor de acces sau de interconectare īncheiate cu alti furnizori de retele si servicii de comunicatii electronice, stabilite pe baza informatiilor transmise conform art. 10 alin. (1) lit. b).

Art. 12. - (1) Deschiderea spre alocare a fiecărui număr national scurt de forma 116(xyz) se publică pe pagina de internet a ANRCTI, stabilindu-se totodată serviciile armonizate cu caracter social care vor putea fi furnizate prin intermediul numărului respectiv, caracteristicile acestor servicii, data de la care pot fi transmise cererile de acordare a LURN pentru numărul national scurt respectiv, precum si grila de punctaj privind criteriile de evaluare a cererilor de acordare a LURN pentru fiecare număr national scurt de forma 116(xyz).

(2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pot transmite cereri de acordare a LURN pentru numărul national scurt de forma 116(xyz), deschis pentru alocare īn termen de 30 de zile de la data stabilită conform prevederilor alin. (1).

(3) Īn cazul īn care ANRCTI consideră că informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare, stabilind un termen maxim de transmitere a informatiilor, care nu va fi mai mic de 7 zile lucrătoare.

(4) Un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate transmite īn termenul prevăzut la alin. (2) o singură cerere de acordare a LURN pentru fiecare număr national scurt de forma 116(xyz).

Art. 13. - (1) Dacă, īn termenul prevăzut la art. 12 alin. (2), un singur furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului solicită dreptul de utilizare a numărului national scurt de forma 116(xyz) deschis pentru alocare, LURN va fi acordată respectivului furnizor, dacă toate conditiile prevăzute īn prezenta decizie sunt īndeplinite.

(2) Dacă mai multi furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului solicită īn termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) alocarea numărului national scurt de forma 116(xyz) deschis pentru alocare, LURN va fi acordată furnizorului de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care acumulează cel mai mare număr de puncte, pe baza grilei de punctaj publicate potrivit dispozitiilor art. 12 alin. (1).

(3) Īn vederea aplicării prevederilor prezentului articol, vor fi analizate doar cererile complete de acordare a LURN care īndeplinesc toate conditiile privind transmiterea, continutul si forma cererii, depuse īn termenul prevăzut la art. 12 alin. (2).

(4) ANRCTI va acorda LURN sau va comunica respingerea cererii īn termen de 3 săptămāni de la data expirării termenului de depunere a cererilor sau a termenului maxim de transmitere a informatiilor suplimentare, dacă astfel de informatii au fost solicitate, stabilit conform art. 12 alin. (2) sau (3).

Art. 14. - Dacă īn termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) niciun furnizor de servicii de comunicatii destinate publicului nu depune o cerere de acordare a LURN pentru numărul national scurt de forma 116(xyz) deschis pentru alocare sau niciun furnizor care a depus o astfel de cerere nu īndeplineste conditiile de alocare a acestor numere, ANRCTI va aloca numărul national scurt de forma 116(xyz) deschis pentru alocare primului furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care depune o cerere, īn conditiile art. 9 si 10, după expirarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (2), dacă toate conditiile prevăzute īn prezenta decizie sunt īndeplinite.

Art. 15. - ANRCTI poate respinge o cerere de acordare a unui număr national scurt de forma 116(xyz) deschis pentru alocare īn următoarele cazuri specifice:

a) nu sunt īndeplinite conditiile de alocare prevăzute de prezenta decizie;

b) nu sunt īndeplinite conditiile de utilizare prevăzute īn prezenta decizie sau īn anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE, pentru numărul respectiv;

c) numărul este alocat unui alt furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, īn urma aplicării procedurii prevăzute la art. 13.

 

SECTIUNEA a 3-a

Acordarea dreptului de utilizare a numerelor nationale pentru servicii de informatii privind abonatii

 

Art. 16. - Īn vederea acordării dreptului de utilizare a unor numere nationale scurte de forma 118(xyz), la formularul-tip prevăzut la art. 9 alin. (2) vor fi anexate următoarele informatii si documente, care fac parte integrantă din cererea de acordare a LURN:

a) specificatia de implementare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz), conform anexei nr. 3;

b) descrierea serviciului de informatii privind abonatii furnizat, precum si a serviciilor conexe, pentru fiecare număr solicitat (inclusiv modalitatea īn care este asigurată īndeplinirea conditiilor de furnizare a serviciilor, prevăzute la art. 7, precum si parametrii de calitate pentru serviciile de informatii privind abonatii, care vor fi furnizate);

c) descrierea planurilor furnizorului de servicii de informatii privind abonatii de a include īn baza de date abonatii unor furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care asignează numere;

d) data estimativă la care serviciul de informatii privind abonatii va fi disponibil publicului;

e) modul de utilizare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz) alocate anterior solicitantului, dacă este cazul;

f) alte informatii considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii.

Art. 17. - (1) Īn vederea alocării unor numere nationale scurte de forma 118(xyz) suplimentare este necesar ca toate numerele nationale scurte de forma 118(xyz), alocate anterior solicitantului, să fie activate.

(2) Sunt considerate activate numerele nationale scurte de forma 118(xyz) pentru care a fost lansat un serviciu de informatii privind abonatii, care este accesibil publicului la momentul solicitării resurselor de numerotatie suplimentare.

Art. 18. - Pentru alocarea numerelor nationale scurte de forma 118(xyz), ANRCTI aplică următoarele proceduri:

a) procedura initială, īn cadrul căreia numerele nationale scurte de forma 118(xyz) vor fi alocate de ANRCTI īn urma unei trageri la sorti;

b) procedura curentă, īn cadrul căreia cererile de acordare a LURN pentru numerele nationale scurte de forma 118(xyz) sunt analizate īn ordinea transmiterii.

Art. 19. - (1) Procedura initială de alocare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz) se desfăsoară īn conformitate cu prevederile prezentei decizii.

(2) Procedura initială de alocare a numerelor nationale scurte prevăzute la alin. (1) va fi deschisă īn termen de cel mult 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei decizii.

Art. 20. - (1) ANRCTI va publica pe pagina de internet data de la care pot fi transmise cereri de acordare a LURN pentru numerele nationale scurte de forma 118(xyz) īn cadrul procedurii initiale, stabilind totodată un termen de 30 de zile īn care pot fi transmise aceste cereri.

(2) Īn cadrul procedurii initiale de alocare vor fi luate īn considerare doar cererile de acordare a LURN care īndeplinesc toate conditiile privind transmiterea, continutul si forma cererii.

Art. 21. - (1) Procedura initială va fi organizată de o comisie desemnată prin decizie a presedintelui ANRCTI, denumită īn continuare comisia.

(2) Comisia verifică īndeplinirea cerintelor legale privind transmiterea, forma si continutul cererii.

(3) Īn cazul īn care comisia consideră că informatiile transmise de solicitanti sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare, stabilind totodată un termen maxim de transmitere a informatiilor, care nu va fi mai mic de 7 zile lucrătoare.

(4) La procedura initială vor participa doar furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care īndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta decizie, care au depus cereri de acordare a LURN pentru numerele nationale scurte de forma 118(xyz) īn termenul stabilit conform art. 20 si care au transmis, dacă este cazul, toate informatiile suplimentare solicitate de comisie, īn termenul stabilit conform alin. (3).

(5) Lista solicitantilor care īndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (4) se publică pe pagina de internet a ANRCTI.

(6) Solicitantul nu poate preciza īn cererea de acordare a LURN, depusă īn cadrul procedurii initiale, un anumit format al numerelor nationale scurte de forma 118(xyz).

(7) Un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu poate solicita mai mult de 5 numere nationale scurte de forma 118(xyz) īn cadrul procedurii de alocare initială. Informatiile si documentele prevăzute la art. 16 vor fi furnizate pentru fiecare număr national scurt de forma 118(xyz) solicitat.

Art. 22. - (1) ANRCTI va publica pe pagina de internet si va comunica fiecărui solicitant care īndeplineste conditiile prevăzute la art. 21 alin. (4) data si ora la care va avea loc tragerea la sorti.

(2) Orice solicitant care īndeplineste conditiile prevăzute la art. 21 alin. (4) īsi poate retrage cererea de acordare a LURN īnainte de tragerea la sorti.

(3) Tragerea la sorti se desfăsoară īn prezenta reprezentantilor īmputerniciti ai solicitantilor să participe la procedura initială de acordare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz) si a comisiei, pentru procedura initială.

(4) Comisia verifică identitatea si īmputernicirea reprezentantilor solicitantilor.

Art. 23. - (1) Ordinea īn care solicitantii īsi vor exprima optiunea pentru numerele nationale scurte disponibile se stabileste prin tragere la sorti, prin extragerea denumirii/numelui solicitantului de către un membru al comisiei.

(2) Īn ordinea stabilită, solicitantii īsi exprimă optiunea pentru unul dintre numerele nationale scurte de forma 118(xyz) rămase disponibile.

(3) Solicitantii beneficiază de un termen pentru a se decide īntre numerele rămase disponibile, care nu poate depăsi 5 minute din momentul īn care acestia īsi pot exprima optiunea.

Dacă solicitantul nu īsi exprimă optiunea īn cadrul unei runde a tragerii la sorti, acesta va putea opta īn următoarea rundă, pierzāndu-si dreptul de optiune din runda anterioară.

(4) Tragerea la sorti se desfăsoară īn mai multe runde, īn functie de numărul maxim de numere nationale scurte de forma 118(xyz) solicitate.

(5) Rezultatele tragerii la sorti se consemnează īntr-un proces-verbal semnat de reprezentantii solicitantilor prezenti si de membrii comisiei.

(6) Solicitantilor care nu participă la tragerea la sorti sau care nu optează pentru toate numerele solicitate īn cadrul tragerii la sorti li se vor aloca numere nationale scurte de forma 118(xyz), conform procedurii curente de alocare.

(7) Pe baza procesului-verbal īntocmit, comisia va propune presedintelui ANRCTI acordarea LURN.

Art. 24. - Īn cadrul procedurii initiale, ANRCTI va acorda LURN sau va comunica respingerea cererii īn termen de 3 săptămāni de la data expirării termenului de depunere a cererilor sau a termenului maxim de transmitere a informatiilor suplimentare, dacă astfel de informatii au fost solicitate, după caz.

Art. 25. - Procedura curentă se derulează după data tragerii la sorti din cadrul procedurii initiale.

Art. 26. - ANRCTI poate respinge o cerere de acordare a LURN pentru numere nationale scurte de forma 118(xyz) īn următoarele cazuri specifice:

a) nu sunt īndeplinite conditiile de alocare prevăzute de prezenta decizie;

b) nu sunt īndeplinite conditiile de utilizare prevăzute īn prezenta decizie;

c) serviciile descrise īn cererea de acordare a LURN, īn conformitate cu art. 7 alin. (4), nu pot fi considerate servicii conexe de informatii privind abonatii.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi si obligatii specifice privind utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 

Art. 27. - (1) Conditiile specifice de utilizare a numerelor nationale scurte de forma 116(xyz) sunt următoarele:

a) numerele nationale scurte de forma 116(xyz) pot fi utilizate doar pentru furnizarea serviciilor armonizate cu caracter social, īn conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 si ale prezentei decizii;

b) titularul LURN are obligatia de a se asigura că serviciul armonizat cu caracter social furnizat prin intermediul numărului national scurt de forma 116(xyz) respectă conditiile de utilizare prevăzute īn prezenta decizie si īn anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE;

c) numerele nationale scurte de forma 116(xyz) nu pot fi cedate altor furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

d) titularul LURN are obligatia de a activa numerele nationale scurte de forma 116(xyz) īn termen de cel mult 6 luni de la data alocării acestora si de a notifica ANRCTI īn termen de 30 de zile de la data activării acestora;

e) titularul LURN are obligatia de a notifica ANRCTI īn termen de o lună de la data īncetării utilizării numărului national scurt de forma 116(xyz) alocat.

(2) Se consideră activate numerele nationale scurte de forma 116(xyz), pentru care a fost lansată o ofertă publică de acces la serviciul armonizat cu caracter social.

(3) Titularul LURN nu datorează ANRCTI niciun tarif de utilizare a resurselor de numerotatie pentru numărul national scurt de forma 116(xyz) care i-a fost alocat.

Art. 28. - (1) Conditiile specifice de utilizare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz) sunt următoarele:

a) numerele nationale de forma 118(xyz) pot fi utilizate doar pentru furnizarea serviciilor de informatii privind abonatii si a serviciilor conexe, conform prevederilor Deciziei presedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 si ale prezentei decizii;

b) titularul LURN are obligatia de a se asigura că numerele nationale de forma 118(xyz) sunt utilizate īn conformitate cu prevederile prezentei decizii;

c) titularul LURN are obligatia de a activa fiecare număr national de forma 118(xyz), īn sensul prevăzut la art. 17 alin. (2), īn termen de cel mult 6 luni de la data alocării acestuia si de a notifica ANRCTI īn termen de 30 de zile de la data activării;

d) titularul LURN are obligatia de a notifica ANRCTI īn termen de 6 luni de la data īncetării utilizării numărului national scurt de forma 118(xyz) alocat;

e) titularul LURN are obligatia de a se asigura că utilizatorii finali au acces la informatii clare, detaliate si actualizate privind tariful perceput pentru accesul la numerele de forma 118(xyz) alocate.

(2) Numerele nationale scurte de forma 118(xyz) alocate īn cadrul procedurii initiale nu pot fi cedate unui tert, furnizor de servicii de comunicatii destinate publicului, pentru o perioadă de un an de la data alocării.

(3) Titularul LURN datorează anual ANRCTI, pentru fiecare număr national scurt de forma 118(xyz) alocat, pe īntreaga durată de existentă a dreptului de utilizare, un tarif de utilizare a resurselor de numerotatie īn cuantum de 3.500 lei. Dispozitiile art. 3-5 din Decizia presedintelui ANRCTI nr. 2.897/2007 privind stabilirea si īncasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie se aplică īn mod corespunzător.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - Prevederile prezentei decizii se completează īn mod corespunzător cu dispozitiile Deciziei presedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007, cu exceptia cazurilor īn care se dispune altfel prin prezenta decizie.

Art. 30. - ANRCTI va publica pe pagina de internet o evidentă detaliată a numerelor nationale scurte de forma 116(xyz) si de forma 118(xyz) alocate.

Art. 31. - La expirarea unui termen de 12 luni de la data deschiderii spre alocare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz), furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu mai pot utiliza alte numere din PNN pentru furnizarea de servicii de informatii privind abonatii sau servicii conexe, conform prevederilor prezentei decizii.

Art. 32. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 33. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2008.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 11)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

SPECIFICATIE

de implementare a numerelor nationale scurte de forma 116(xyz)1)

 

I. Serviciul armonizat cu caracter social care va fi furnizat prin intermediul resurselor de numerotatie solicitate2) :

II. Conditiile tehnice de implementare3):

a) informatii privind configuratia hardware a echipamentelor prin intermediul cărora se furnizează efectiv serviciul (gateway/comutator, retea internă, echipamente terminale etc.);

b) informatii privind modalitatea de conectare a echipamentelor dedicate la reteaua de comunicatii electronice care asigură transportul apelurilor (interconectare/acces, tipul conexiunii - radio, cablu, fibră optică, capacitatea conexiunii - numărul de apeluri simultane care poate fi asigurat etc.);

c) informatii privind modalitatea de rutare a apelurilor către serviciul furnizat prin intermediul numărului 116(xyz) (informatii referitoare la sistemul de semnalizare utilizat īn cadrul retelei si la cel utilizat pentru conectarea echipamentelor dedicate furnizării efective a serviciului);

d) disponibilitatea de a asigura servicii de comunicatii auxiliare către institutiile publice cu atributii īn domeniul serviciului cu caracter social furnizat prin intermediul numărului national scurt de forma 116(xyz) (telefonie, acces la internet, VPN).


1)  Se va īntocmi o specificatie pentru fiecare număr national scurt de forma 116(xyz) solicitat.

2) Se va preciza serviciul armonizat cu caracter social pentru care se solicită numărul respectiv, conform anexei la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea seriei nationale de numere care īncep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social, modificată si completată prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CES (de exemplu, linii telefonice de urgentă pentru copii dispăruti).

3) Solicitantul va transmite toate informatiile relevante, īn functie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerintelor minime din specificatie.

 

ANEXA Nr. 3

 

SPECIFICATIE

de implementare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz)1)

 

I. Serviciul care va fi furnizat prin intermediul resurselor

de numerotatie solicitate:

a) Tipul serviciilor:

Serviciu de informatii privind abonatii

Servicii conexe

b) Accesul la servicii:

Vocal

SMS

II. Conditiile tehnice de implementare2):

a) informatii privind configuratia hardware a echipamentelor prin intermediul cărora se furnizează efectiv serviciul (gateway/comutator, retea internă, echipamente terminale etc.);

b) informatii privind modalitatea de conectare a echipamentelor dedicate la reteaua de comunicatii electronice care asigură transportul apelurilor (interconectare/acces, tipul conexiunii - radio, cablu, fibră optică, capacitatea conexiunii - numărul de apeluri simultane care poate fi asigurat etc.);

c) informatii privind modalitatea de rutare a apelurilor către serviciul furnizat prin intermediul numărului 118(xyz) (informatii referitoare la sistemul de semnalizare utilizat īn cadrul retelei si la cel utilizat pentru conectarea echipamentelor dedicate furnizării efective a serviciului).

III. Conditiile economice de implementare

Principiile de tarifare a utilizatorilor finali [tarif unic sau tarife diferentiate - criterii de diferentiere: īn functie de reteaua īn care este originat apelul, modul de accesare a serviciului (vocal sau prin SMS), tipul de abonament etc.].


1) Se va īntocmi o specificatie pentru fiecare număr national scurt de forma 118(xyz) solicitat.

2) Solicitantul va transmite toate informatiile relevante, īn functie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerintelor minime din specificatie.