MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 661         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.082. - Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2007 - 31 martie 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.199. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

15/98. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2007 - 31 martie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2007 - 31 martie 2008, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Autoritătile publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire prevederile programului de iarnă mentionat la art. 1, potrivit competentelor.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.082.

 

 

ANEXA Nr. 1


 

PROGRAMUL DE IARNĂ

în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2007 - 31 martie 2008

 

- sinteză –

 

Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2007 - 31 martie 2008 are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică si termică al tării în perioada octombrie 2007 - martie 2008, pentru satisfacerea acestuia în conditii de calitate si sigurantă în alimentare si functionare sigură si stabilă a Sistemului Electroenergetic National (S.E.N.).

Documentul a fost întocmit pe baza evolutiei consumului realizat în anii anteriori, tinându-se seama, totodată, de dimensionarea corespunzătoare si, în acelasi timp, necesară a stocurilor la data de 1 octombrie 2007. În acest sens, a fost analizată si perioada 1 iulie - 1 octombrie, ca perioadă de racord si pregătire.

Pentru elaborarea prevederii consumului de energie electrică pentru perioada octombrie 2007 - martie 2008 s-a considerat o crestere a acestuia cu o medie de circa 5,6% fată de realizatul intervalului corespunzător iernii 2006-2007 (iarnă usoară) si 4,9% fată de iarna 2005-2006 (iarnă normală). Totodată, din balanta productie - consum de energie electrică se poate remarca disponibilitatea producătorilor de a acoperi un consum mediu crescut chiar cu circa 3,5% fată de aceste prevederi ale Dispeceratului Energetic National. În aceste conditii, cantitătile de cărbune prevăzute în balanta de combustibil pot fi considerate maximale si acoperă o cerere de energie electrică mai mare cu circa 9% fată de realizatul intervalului corespunzător iernii 2006-2007 si cu circa 8,5% mai mare decât cel din iarna 2005-2006.

Perioada de racord si pregătire a stocurilor pentru iarnă (respectiv lunile iulie, august si septembrie 2007) este caracterizată de o prognoză a cererii de consum de energie mai mare cu 1,6% fată de perioada similară a anului 2006. În conditiile secetei care se înregistrează, precum si ale prognozei pentru intervalul următor, care este tot în acest sens, Ministerul Economiei si Finantelor si Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sunt obligate să ia măsurile care se impun, potrivit competentelor legale, pentru functionarea în conditii de sigurantă, stabilitate si profitabilitate a S.E.N., alimentare cu energie electrică a consumatorilor si pregătire a stocurilor pentru iarnă.

La energia termică, estimările primite din partea centralelor apartinând administratiei publice locale, care asigură peste 70% din necesarul de căldură al populatiei, conduc la o crestere cu 23% fată de realizatul iernii 2006-2007 si la o scădere cu circa 1% fată de iarna 2005-2006, în aceleasi conditii.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 833/545/859/2005 pentru aprobarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, s-a efectuat o balantă, pentru anul 2007, a emisiilor de SO2, NOx si praf realizate de producătorii de energie electrică si termică, rezultând, la unele centrale, următoarele depăsiri prognozate:

 

 

- tone -

CENTRALA

S02

NOX

PRAF

 

Alocat

Estimat

Depăsire

Alocat

Estimat

Depăsire

Alocat

Estimat

Depăsire

Rovinari

125.098,0

139.930,0

14.832,0

19.969,0

21.645,0

1.676,0

5.441,0

6.700,0

1.259,0

Turceni

67.962,3

124.007,0

56.044,7

13.323,0

17.840,0

4.517,0

1.242,0

2.109,0

867,0

Craiova

 

 

 

7.303,0

11.742,0

4.439,0

 

 

 

Drobeta

50.804,0

58.000,0

7.196,0

-

 

 

1.420,0

1.652,0

232,0

Deva

41.564,9

44.227,0

2.662,1

-

 

 

 

 

 

 

De asemenea, Complexul Energetic Craiova preconizează o depăsire a Planului national de alocare cu 435.096 t CO2.

Având în vedere prognozele rezonabile ale cresterii consumului si soldului export-import luate în calcul, impuse atât de necesitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, cât si de functionarea în conditii de sigurantă si stabilitate a S.E.N., precum si pentru depăsirea perioadei de secetă pe care România o traversează, potrivit prevederilor legale în vigoare, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul industriei, va acorda derogări privind aceste niveluri.

 


A. Perioada de racord si pregătire a programului de iarnă, 1 iulie - 30 septembrie 2007*)

 

1. Prevederi globale privind balantele de energie electrică si termică

1.1. Balanta productie - consum de energie electrică a tării

 

Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică

 

 

Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

U.M.

Prognoză luiie 2007

Prognoză

August

2007

Prognoză

Septembrie

2007

Cumulat Prognoză

Iulie 2007

Prognoză Septembrie

2007

TOTAL PRODUCTIE S.E.N.

mii MWh

4.771,473

4.934,340

5.120,142

14.825,955

MW

6.413,270

6.632,177

7.111,308

6.714,654

S.C.P.E.E. "Hidroelectrica" S.A.

mii MWh

1.162,000

1.162,000

1.310,000

3.634,000

MW

1.561,828

1.561,828

1.819,444

1.645,833

S.N. "Nuclearelectrica" S.A.

mii MWh

689,087

827,879

896,870

2.413,836

MW

926,192

1.112,741

1.245,653

1.093,223

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" S.A. -TOTAL

mii MWh

1.081,375

1.056,851

993,268

3.131,494

MW

1.453,461

1.420,499

1.379,539

1.418,249

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" S.A.

mii MWh

310,632

307,644

266,400

884,676

MW

417,516

413,500

370,000

400,668

S.E. Borzesti

mii MWh

52,080

25,524

 

77,604

MW

70,000

34,306

 

35,147

S.E. Brăila

mii MWh

110,112

141,360

128,880

380,352

MW

148,000

190,000

179,000

172,261

S.E. Doicesti

mii MWh

43,680

40,320

40,320

124,320

MW

58,710

54,194

56,000

56,304

S.E. Paroseni

mii MWh

104,760

100,440

97,200

302,400

MW

140,806

135,000

135,000

136,957

Filiala S.C. "Electrocentrale Bucuresti" S.A.

mii MWh

312,480

298,344

291,600

902,424

MW

420,000

401,000

405,000

408,707

S.E. Bucuresti

mii MWh

115,320

137,640

164,880

417,840

MW

155,000

185,000

229,000

189,239

S.E. Constanta

mii MWh

26,040

26,784

25,920

78,744

MW

35,000

36,000

36,000

35,663

S.E. Mures

mii MWh

171,120

133,920

100,800

405,840

MW

230,000

180,000

140,000

183,804

Filiala S.C. "Electrocentrale Deva" S.A.

mii MWh

401,760

394,320

381,600

1.177,680

MW

540,000

530,000

530,000

533,370

Filiala S.C. "Electrocentrale Galati" S.A.

mii MWh

56,503

56,543

53,668

166,714

MW

75,945

75,999

74,539

75,505

R.A.A.N. - Sucursala "Romag - Termo" Drobeta

mii MWh

150,000

150,000

162,000

462,000

MW

201,613

201,613

225,000

209,239

S.C. "Complexul Energetic Craîova" S.A.

mii MWh

360,000

400,000

420,000

1.180,000

MW

483,871

537,634

583,333

534,420

S.C. "Complexul Energetic Rovinari" S.A.

mii  MWh

483,364

485,254

473,267

1.441,885

MW

649,683

652,223

657,315

653,028

S.C. "Complexul Energetic Turceni" S.A.

mii MWh

635,000

635,000

650,000

1.920,000

MW

853,495

853,495

902,778

869,565

S.C. "C.E.T. Arad" S.A.

mii MWh

18,560

28,300

27,600

74,460

MW

24,946

38,038

38,333

33,723

S.C. "C.E.T." S.A. Bacău

mii MWh

10,529

10,169

10,153

30,851

MW

14,152

13,668

14,101

13,972

S.C. "C.E.T. Govora" S.A.

mii MWh

49,150

48,212

45,418

142,780

MW

66,062

64,801

63,081

64,665

S.C. "C.E.T. lasi" S.A.

mii MWh

14,458

14,458

15,663

44,579

MW

19,433

19,433

21,754

20,190

S.C. "Electrocentrale Oradea" S.A.

mii MWh

25,132

25,103

23,985

74,220

MW

33,780

33,741

33,313

33,614

S.C. "Termoficare 2000" S.A. Pitesti

mii MWh

4,464

4,464

4,320

13,248

MW

6,000

6,000

6,000

6,000

S.C. "Colterm" S.A. Timisoara

mii MWh

 

 

1,900

1,900

MW

 

 

2,639

0,861

S.C. "Termica" S.A, Botosani

mii MWh

2,232

1,488

2,160

5,880

MW

3,000

2,000

3,000

2,663

S.C. C.E.T. S.A. Brăila

mii MWh

5,950

4,990

5,760

16,700

MW

7,997

6,707

8,000

7,563

R.A.M. Buzău

mii MWh

0,330

0,330

0,350

1,010


 

Productia, soldul import-exportsi consumul brut de energie electrică

Productia, soldul import-export si consumul brut de

energie electrică

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

 

 

U.M.

Prognoză Iulie 2007

Prognoză

August

2007

Prognoză

Septembrie

2007

Cumulat

Prognoză Iulie 2007

Prognoză Septembrie

2007

 

 

MW

0,444

0,444

0,486

0,457

S.C. "ENET" S.A. Focsani

mii MWh

1,600

1,600

1,700

4,900

 

 

MW

2,151

2,151

2,361

2,219

S.C. "Termica" S.A. Târgoviste

Mii MWh

3,542

3,542

3,428

10,512

 

 

MW

4,761

4,761

4,761

4,761

S.C. "Energomur" S.A. Târgu Mures

mii MWh

0,300

0,300

0,300

0,900

 

 

MW

0,403

0,403

0,417

0,408

Alti Producători Independenti si Autoproducători

mii MWh

74,400

74,400

72,000

220,800

 

 

MW

100,000

100,000

100,000

100,000

SOLD IMPORT - EXPORT

mii MWh

-149,000

-149,000

-144,000

- 442,000

 

 

MW

- 200,269

- 200,269

- 200,000

-200,181

CONSUMUL BRUT CE POATE FI ACOPERIT CU PROPUNERILE PRODUCĂTORILOR

mii MWh

4.622,473

4.785,340

4.976,142

14.383,955

 

 

MW

6.213,001

6.431,909

6.911,308

6.514,472

CONSUMUL BRUT AL TĂRII PROGN02AT DE D.E.N.

mii MWh

4.660,000

4.562,000

4.531,000

13.753,000

 

 

MW

6.263,441

6.131,720

6.293,056

6.228,714

CONSUMUL BRUT CE POATE FI ACOPERIT CU PROPUNERILE PRODUCĂTORILOR - CONSUMUL BRUT AL TARII PROGNOZAT DE D.E.N.

mii MWh

-37,527

223,340

445,142

630,955

 

 

MW

-50,440

300,188

618,253

285,759

 

1.2. Balanta de energie termică a principalilor furnizori de căldură

 

Productia de energie termică, produsă  a pentru fi livrată, în principalele centrale termoelectrice si termice

 

 

 

 

 

Productia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice si termice

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

Prognoză Iulie 2007

Prognoză August

2007

Prognoză Septembrie

2007

Cumulat

Prognoză Iulie 2007

Prognoză Septembrie

2007

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

TOTAL PRODUCTIE

697,965

663,480

718,390

2.079,835

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" S.A -TOTAL

178,169

159,986

206,632

544,787

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" S.A.

7,500

7,500

10,800

25,800

S.E. Paroseni

7,500

7,500

10,800

25,800

Filiala S.C. "Electrocentrale Bucuresti" S.A.

139,300

116,117

154,000

409,417

S.E. Bucuresti

108,800

92,100

122,500

323,400

S.E. Constanta

30,500

24,017

31,500

86,017

Filiala S.C. "Electrocentrale Deva" S.A.

 

5,000

6,000

11,000

Filiala S.C. "Electrocentrale Galati" S.A.

31,369

31,369

35,832

98,570

R.A.A.N. - Sucursala "Romag - Termo" Drobeta

125,910

128,750

127,890

382,550

S.C. "Complexul Energetic Craiova" S.A.

13,050

15,050

17,050

45,150

S.C. "Uzina Termoelectrică Midia" S.A. Năvodari

25,500

26,600

25,500

77,600

S.C. "C.E.T. Arad" S.A.

13,256

13,561

13,981

40,798

S.C. "C.E.T." S.A. Bacău

18,885

11,505

11,845

42,235

S.C. "C.E.T. Brasov" S.A.

8,634

9,621

10,158

28,413

S.C. "C.E.T. Govora" S.A.

146,900

142,000

137,000

425,900

S.C. "C.E.T. lasi" S.A.

22,800

18,200

18,200

59,200

S.C. "Termon" S.R.L. Onesti

1,500

1,500

1,500

4,500

S.C. "Electrocentrale Oradea" S.A.

25,755

25,243

25,416

76,414

S.C. "Termoficare 2000" S.A. Pitesti

22,320

22,320

21,600

66,240

S.C. "Dalkia Termo Prahova" S.R.L.

12,661

13,676

14,482

40,819

S.C. "C.E.T. Energoterm Resita" S.R.L.

2,500

2,200

3,100

7,800

S.C. " Termica" S.A Suceava

13,054

8,081

13,675

34,810

S.C. "Colterm" S.A. Timisoara

18,900

19,800

22,000

60,700

S.C. "Uzina Electrică Zalău" S.A.

1,150

1,150

1,150

3,450

S.C. "Terma Serv" S.R.L. Alexandria

1,233

1,233

1,233

3,699

S.C. "Termica" S.A. Botosani

6,910

5,312

6,298

18,520

S.C. C.E.T. S.A. Brăila

9,050

7,300

8,770

25,120

R.A.M. Buzău

3,434

3,531

4,010

10,975

R.A.T. CIuj-Napoca

4,800

4,500

5,500

14,800

S.C. "ENET" S.A. Focsani

8,200

7,300

5,900

19,400

S.C, "GOSCOM" Miercurea Ciuc

1,550

1,500

1,500

4,550

S.C. "AQUA CALOR" S.A. Piatra Neamt

i

6,000

6,000

6,000

18,000

S.C. "Termica" S.A. Târgoviste

4,446

4,446

4,303

13,195

S.C. "Energomur" S.A. Târgu Mures

3,248

2,965

3,537

9,750

S.C. "ENERGOTERM" S.A. Tulcea

0,150

0,150

0,160

0,460


2. Prevederi globale privind balantele de achizitie, consum si stocuri de combustibili

 

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI ÎN PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

 

 

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI IN PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

U.M.

Prognoză Iun. 2007

Prognoză Iul. 2007

Prognoză Aug. 2007

Prognoză Sep. 2007

Cumulat

Progn. Iul. 2007

Progn. Sep. 2007

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

2.946,155

2.959,937

3.068,356

8.974,448

Huile

mii tone

X

322,500

328,667

383,167

1.034,334

Gaze

mit. m3

X

264,238

260,225

255,910

780,373

mii. m3/zi

X

8,524

8,394

8,530

8,482

Păcură

mii tone

X

23,439

16,137

12,503

52,079

R.E.R.

mii t.c.c.

X

3,202

3,897

1,721

8,820

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

2.656,023

2.714,710

2.756,124

8.126,857

Huile

mii tone

X

332,281

324,535

312,071

968,8?7

Gaze

mii. m3

X

264,238

260,225

255,910

780,373

mii. m3/zi

X

8,524

8,394

8,530

8,482

Păcură

mii tone

X

8,812

11,055

11,816

31,683

R.E.R.

mii tx.c.

X

3,202

3,897

1,721

8,820

Stoc de combustibili Ea sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

2.679,206

2.969,338

3.214,565

3.526,797

3.526,797

Huile

mii tone

365,973

356,192

360,324

431,420

431,420

Păcură

mii tone

382,924

397,551

402,633

403,320

403,320

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" S.A. - TOTAL

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

30,000

30,000

30,000

90,000

Huile

mii tone

X

297,500

303,667

303,167

904,334

Gaze

mii. iti3

X

190,626

184,240

176,356

551,222

mii, m3 / zi

X

6,149

5,943

5,879

5,992

Păcură

mii tone

X

7,350

5,550

3,700

16,600

R.E.R.

mii t.c.c.

X

3,202

3,897

1,721

8,820

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mit tone

X

86,490

80,000

80,000

246,490

Huile

mii tone

X

332,281

324,535

312,071

968,887

Gaze

mii. m3

X

190,626

184,240

176,356

551,222

mii. m3/zi

X

6,149

5,943

5,879

5,992

Păcură

mii tone

X

2,012

3,886

5,107

11,005

R.E.R.

mii t.c.c.

X

3,202

3,897

1,721

8,820

 

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI ÎN PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI IN

PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

U.M.

Prognoză Iun. 2007

Prognoză Iul. 2007

Prognoză Aug. 2007

Prognoză Sep. 2007

Cumulat

Progn. Iul. 2007

Progn. Sep. 2007

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

209,600

153,110

103,110

53,110

53,110

Huile

mii tone

313,873

279,092

258,224

249,320

249,320

Păcură

mii tone

252,303

257,641

259,305

257,898

257,898

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" S.A.

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

1

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

30,000

30,000

30,000

90,000

Huile

mii tone

X

70,000

75,000

80,000

225,000

Gaze

mii. m3

X

48,728

47,933

35,602

132,263

mii. m3 / zi

X

1,572

1,546

1,187

1,438

Păcură

mii tone

X

7,350

5,550

3,700

16,600

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

86,490

80,000

80,000

246,490

Huile

mii tone

X

72,970

68,830

64,335

206,135

Gaze

mii. m3

X

48,728

47,933

35,602

132,263

mii. m3 / zi

X

1,572

1,546

1,187

1,438

Păcură

mii tone

X

1,898

3,773

4,998

10,669

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

209,600

153,110

103,110

53,110

53,110

Huile

mii tone

25,800

22,830

29,000

44,665

44,665

Păcură

mii tone

42,202

47,654

49,431

48,133

48,133

S.E. Borzesti

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

14,678

8,230

 

22,908

mii. m3/zi

X

0,473

0,265

 

0,249

Păcură

mii tone

X

1,850

1,850

 

3,700

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

14,678

8,230

 

22,908

mii. m3/zi

X

0,473

0,265

 

0,249

Păcură

mii tone

X

1,348

 

1,583

2,931


 

ACHIZITIA, CONSUMUL SI

STOCURILE DE COMBUSTIBILI

ÎN PRINCIPALELE CENTRALE

TERMOELECTRICE SI

TERMICE

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI IN

PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

 

U.M.

Prognoză Iun. 2007

Prognoză

Iul.

2007

Prognoză Aug. 2007

Prognoză Sep. 2007

Cumulat

Progn.

Iul.

2007

Progn.

Sep.

2007

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

13,384

13,886

15,736

14,153

14,153

S.E. Brăila

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

29,610

35,623

31,752

96,985

 

mll. m3/z!

X

0,955

1,149

1,058

1,054

Păcură

mii tone

X

3,700

3,700

3,700

11,100

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

29,610

35,623

31,752

96,985

 

mll. m3/zi

X

0,955

1,149

1,058

1,054

Păcură

mii tone

X

 

3,298

2,940

6,238

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

27,967

31,667

32,069

32,829

32,829

S.E. Dotcestl

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

30,000

30,000

30,000

90,000

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

1,460

1,350

1,350

4,160

 

mll. m3/zi

X

0,047

0,044

0,045

0,045

Păcură

mii tone

X

1,800

 

 

1,800

R.E.R.

mii tx.c.

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

86,490

80,000

80,000

246,490

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

1,460

1,350

1,350

4,160

 

mll. m3/zi

X

0,047

0,044

0,045

0,045

 

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI ÎN PRINCIPALELE CENTRALE

TERMOELECTRICE SI TERMICE

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI ÎN

PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

 

U.M.

Prognoză Iun. 2007

Prognoză

Iul. 2007

Prognoză Aug. 2007

Prognoză Sep. 2007

Cumulat

Progn.

Iul.

2007

Progn,

Sep.

2007

Păcură

mii tone

X

0,550

0,475

0,475

1,500

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

209,600

153,110

103,110

53,110

53,110

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

0,851

2,101

1,626

1,151

1,151

S.E. Paroseni

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

70,000

75,000

80,000

225,000

Gaze

mii. m3

X

2,980

2,730

2,500

8,210

 

mii. m3/zi

X

0,096

0,088

0,083

0,089

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

72,970

68,830

64,335

206,135

Gaze

mii. m3

X

2,980

2,730

2,500

8,210

 

mii. m3 / zi

X

0,096

0,088

0,083

0,089

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

25,800

22,830

29,000

44,665

44,665

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

Filiala S.C. "Electrocentrale Bucuresti" S.A.

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

107,473

102,050

107,589

317,112

 

mii. m3/z!

X

3,467

3,292

3,586

3,447

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

107,473

102,050

107,589

317,112


 

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI ÎN PRINCIPALELE CENTRALE

TERMOELECTRICE SI TERMICE

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI IN

PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

 

U.M.

Prognoză Iun. 2007

Prognoză

Iul.

2007

Prognoză Aug. 2007

Prognoză Sep. 2007

Cumulat

Progn.

Iul.

2007

Progn.

Sep.

2007

 

mll. m3/zi

X

3,467

3,292

3,586

3,447

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii tec.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

183,794

183,794

183,794

183,794

183,794

S.E. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

45,057

51,113

66,736

162,906

 

mll. m3/zi

X

1,453

1,649

2,225

1,771

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii tC.C

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mi). m3

X

45,057

51,113

66,736

162,906

 

mii. m3/zi

X

1,453

1,649

2,225

1,771

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii tec.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili Ia sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

171,659

171,659

171,659

171,659

171,659

S.E. Constanta

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

X

11,931

11,996

11,823

35,750

 

mll. m3/zl

X

0,385

0,387

0,394

0,389

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

X

 

 

 

 

Huile

mii tone

X

 

 

 

 


 

ACHIZITIA, CONSUMUL SI

STOCURILE DE COMBUSTIBILI

ÎN PRINCIPALELE CENTRALE

TERMOELECTRICE SI

TERMICE

ACHIZITIA, CONSUMUL SI STOCURILE DE COMBUSTIBILI IN

PRINCIPALELE CENTRALE TERMOELECTRICE SI TERMICE

Prognoze iulie 2007 - septembrie 2007

 

U.M.

Prognoză Iun. 2007

Prognoză

Iul.

2007

Prognoză Aug. 2007

Prognoză Sep. 2007

Cumulat

Progn.

Iul.

2007

Progn.

Sep.

2007

Gaze

mii. m3

X

11,931

11,996

11,823

35,750

 

mii. m3/zi

X

0,385

0,387

0,394

0,389

Păcură

mii tone

X

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

X

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

12,135

12,135

12,135

12,135

12,135

S.E. Mures

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili