MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 654         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 septembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

860. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

 

861. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 si intrată în vigoare la 1 octombrie 2002

 

862. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

863. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

864. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

866. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.130. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

1.131. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 

1.132. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

1.133. - Hotărâre privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române

 

1.134. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Mures în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Mures

 

1.142. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

252. - Decizie privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

736. - Ordin al ministrului transporturilor privind acceptarea Codului international pentru siguranta navelor de mare viteză (HSC 1994), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.119(74) si MSC.174(79) din anul 2001, respectiv 2004 ale Comitetului Securitătii Maritime

 

794. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire

la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 216 din 5 septembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 860.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind definirea statutului

scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 si intrată în vigoare la 1 octombrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 211 din 28 august 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 si intrată în vigoare la 1 octombrie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 861.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Tasin Gemil se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Turkmenistan.

Art. 2. - Domnul Tasin Gemil îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 862.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Valer Gabriel Paul Potra se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Mozambic.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 863.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Valeriu Gheorghe se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Filipine.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 864.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere pentru contributia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relatiilor de cooperare economică, culturală si politică dintre România si Republica Populară Chineză,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului Xu Jian, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Populare Chineze în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 866.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea

reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 alin. 1 si 2 din Tratatul dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003, ratificat prin Legea nr. 93/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se numeste în calitatea de sef al delegatiei române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul comisar-sef de politie Lungu Mihail, adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontieră Române.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.130.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, a unui teren situat în comuna Miresu Mare, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Miresu Mare nr. 16 din 29 iunie 2006.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.131.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures

 

Locul unde este situat

terenul

Persoana juridică

de la care se transmite terenul

Persoana juridică

la care se transmite terenul

Caracteristicile terenului

Comuna Miresu

Mare, judetul

Maramures

Domeniul public al statului,

comuna Miresu Mare,

din administrarea Consiliului

Local al Comunei Miresu

Mare

Domeniul public al statului

si în administrarea Ministerului

Internelor si Reformei

Administrative, pentru

Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures

- Suprafata terenului = 600 m2

- C.F. nr. 1.794, nr. cadastral 3.232

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea.


Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.132.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării

în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu

Vâlcea, judetul Vâlcea

 

Locul

unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Maior Vasile Popescu, judetul Vâlcea

Statul român, Ministerul Apărării

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

- imobil 5.261

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.911

- Suprafata terenului = 3.660 m2

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici, judetul Vâlcea

Statul român, Ministerul Apărării

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

- imobil 5.262

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.912

- Suprafata terenului = 750 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română

de către Institutul Limbii Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cursurile de limba română si atestarea nivelului de cunostinte de limba română, organizate de către Institutul Limbii Române, sunt supuse taxelor. Lista si nivelul taxelor care se percep cursantilor pentru aceasta sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Taxele pentru cursuri se plătesc în lei, în contul Institutului Limbii Române.

Art. 3. - (1) În cazul în care prin acorduri interinstitutionale internationale se convine asupra organizării cursurilor de limba română si a examenului de atestare a nivelului de cunostinte de limba română, nivelul taxelor se stabileste prin aceste acorduri.

(2) Institutul Limbii Române va informa Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului cu privire la acordurile interinstitutionale internationale încheiate.

Art. 4. - (1) Taxele pentru cursuri se restituie în situatia în care serviciul de organizare a cursului nu a fost prestat.

(2) În cazul în care cursul a fost prestat partial, taxa percepută se restituie proportional cu perioada respectivă.

Art. 5. - Fondurile obtinute potrivit anexei se fac venit la bugetul Institutului Limbii Române.

Art. 6. - Cursurile de limba română se vor desfăsura pe baza Regulamentului de organizare elaborat de Institutul Limbii Române si aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, în termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Certificatul de competentă lingvistică si planul de învătământ, anexe la Regulamentul de organizare a cursurilor de limba română, se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finanelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.133.

 


ANEXĂ

 

Taxe în lei pentru cursurile de limba română organizate în tară

 

A. Taxa pentru un curs de limba română, pe un nivel de cunostinte, pentru fiecare cursant:

a1) nivelul A1 - durata cursului de 56 de ore - 1.500 lei/cursant;

a2) nivelul A2 - durata cursului de 58 de ore - 1.550 lei/cursant;

a3) nivelul B1 - durata cursului de 58 de ore - 1.550 lei/cursant;

a4) nivelul B2 - durata cursului de 58 de ore - 1.550 lei/cursant;

a5) nivelul C1 - durata cursului de 58 de ore - 1.580 lei/cursant;

a6) nivelul C2 - durata cursului de 58 de ore - 1.580 lei/cursant.

B. Taxa pentru un curs de limba română - limbaj de specialitate - cu durata de 58 de ore/curs, pentru fiecare cursant - 1.580 lei/cursant.

C. Taxa pentru atestarea nivelului de cunostinte de limba română si eliberarea unui certificat de competentă lingvistică, pentru fiecare cursant - 250 lei/cursant.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare  si Productie Pomicolă Mures în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, constituite din constructii si terenul aferent, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Târgu Mures, Str. Păsunii nr. 1, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Mures în administrarea Directiei pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Mures, în scopul desfăsurării în conditii optime a activitătii institutiilor publice din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Töke István,

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.134.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Academiei de Stiinte Agricole

si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Mures în administrarea Directiei

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Mures

 

Locul

unde sunt situate

imobilele

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor care alcătuiesc domeniul

public al statului

Municipiul Târgu

Mures, Str. Păsunii

nr. 1, judetul Mures

Statul român,

Academia de Stiinte

Agricole si Silvice

„Gheorghe Ionescu-

Sisesti” - Statiunea

de Cercetare

si Productie Pomicolă Mures

Statul român,

în administrarea

Directiei pentru

Agricultură

si Dezvoltare Rurală

Mures

I. Clădire administrativă

(birouri si laboratoare)

Suprafata construită =

757,87 m2

II. Garaj

Suprafata construită =

38 m2

III. Teren aferent

constructiei = 4.888 m2

C.F. 3374/A

Nr. top 3819/2, 3823/1/1/2,

3824/1/2, 3824/a/5

Imobil - cod 8.29.06

Nr. M.F.P. 105.082

Imobil - cod 8.29.06

Nr. M.F.P. 105.097

Imobil (partial) —

cod 8.05.03

Nr. M.F.P. 105.168


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat”, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Coloanele 2 si 3 de la nr. crt. 358, 764, 779 si 780 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»” la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome

„Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Denumirea imobilului si adresa

Teren - mp -

358.

Apartament nr. 3 situat în imobilul din municipiul Bucuresti, Str. Călărasilor nr. 79, sectorul 3

teren aferent în cotă indiviză de 163,65 mp

764.

Imobil având o suprafată utilă de 664,80 mp, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, str. G. Clemenceau nr. 7, sectorul 1

teren aferent de 384,32 mp

779.

Spatiu comercial, parter si subsol, având o suprafată utilă de 90,54 mp, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, P-ta Rosetti nr. 4, sectorul 2

teren aferent în cotă indiviză de 12,81 mp

780.

Ateliere cu magazii, având o suprafată construită de 163,30 mp, situate în imobilul din municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 6D, sectorul 2

teren aferent de 366,18 mp”

 

            Art. II. - Se aprobă trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. III. - Se aprobă vânzarea prin licitatie deschisă, în conditiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. IV. - Pentru vânzarea prin licitatie deschisă a imobilelor prevăzute în anexa nr. 2, Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va aplica procedura stabilită prin Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.

Art. V. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.142.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”,

care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

 

 

Locul unde este situat imobilul

Descrierea imobilului

Municipiul Bucuresti, VIP Lipscani, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3

Constructie, la parter având suprafata desfăsurată de 170 m2, cu teren aferent în cotă indiviză

- nr. atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 - 120673

cod de clasificare - 8.29.06

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

imobilelor aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome

„Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului si adresa

Terenul

Pozitia din Hotărârea

Guvernului nr. 60/2005,

cu modificările

ulterioare

Modul de dobândire

- temeiul legal -

1.

Complex „Rojistea”, cu anexele (canton silvic si casă incubatie), din comuna Rojistea, judetul Dolj

144.589,52 m2

Pozitia 34 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 639/1995, republicată

2.

Spatiu comercial având o suprafată utilă de 66,82 m2, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1

teren aferent în cotă indiviză

Pozitia 82 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993

3.

Spatiu format din camerele nr. 413-416, având o suprafată utilă de 111,87 m2, etaj IV, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1

teren aferent în cotă indiviză

Pozitia 86 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993

4.

Spatiu având o suprafată utilă de 185,90 m2, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, str. Constantin Mille nr. 17, sectorul 1

teren aferent în cotă indiviză

Pozitia 89 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993

5.

Spatiu administrativ, parter, având o suprafată utilă de 68,30 m2, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, Piata Rosetti nr. 4, sectorul 2

teren aferent în cotă indiviză

Pozitia 105 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993

6.

Apartament nr. 1, având o suprafată utilă de 272,32 m2, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 24, sectorul 1, corp A, parter

teren aferent în cotă indiviză

Pozitia 159 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 39/1996

7.

Imobil situat în municipiul Bucuresti, str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4

452,56 m2

Pozitia 328 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2001

8.

Apartament nr. 3, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, Str. Călărasilor nr. 79, sectorul 3

teren aferent în cotă indiviză de 163,65 m2

Pozitia 358 din anexa nr. 4

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002

9.

Apartament nr. 16, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, str. N. Racotă nr. 12—14, sectorul 1

52,56 m2

Pozitia 662 din anexa nr. 4

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002

10.

Imobil având o suprafată utilă de 664,80 m2, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, str. G. Clemenceau nr. 7, sectorul 1

teren aferent de 384,32 m2

Pozitia 764 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 615/2001

11 .

Spatiu comercial, parter si subsol, având o suprafată utilă de 90,54 m2, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, Piata Rosetti nr. 4, sectorul 2

teren aferent în cotă indiviză de 12,81 m2

Pozitia 779 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993

12.

Ateliere cu magazii, având o suprafată construită de 163,30 m2, situate în imobilul din municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 6D, sectorul 2

teren aferent de 366,18 m2

Pozitia 780 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului nr. 639/1995, republicată

13.

Constructie la parter (VIP Lipscani), având suprafata desfăsurată de 170 m2, situată în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22—24, sectorul 3.

teren aferent în cotă indiviză

Pozitia 53 din anexa nr. 3

Hotărârea Guvernului nr. 961/2004


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei

Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Daniel Popescu se numeste în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 21 septembrie 2007.

Nr. 252.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind acceptarea Codului international pentru siguranta navelor de mare viteză (HSC 1994), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.119(74) si MSC.174(79) din anul 2001, respectiv 2004 ale Comitetului Securitătii Maritime

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificărilor ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză (HSC 1994) (Codul HSC 1994), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.36(63) a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 1994, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la Codul HSC 1994, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.119(74) a Comitetului Securitătii Maritime din 6 iunie 2001, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se acceptă amendamentele la Codul HSC 1994 adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.174(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 14 august 2007.

Nr. 736.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală infrastructură si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si

locuintei nr. 2.026/2002 pentru aprobarea părtii a II-a „Norme de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere” din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 21 februarie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2007.

Nr. 794.

 

ANEXĂ

 

NORME

de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, denumite în continuare centre de pregătire si perfectionare, întregesc cadrul national de organizare si efectuare a transporturilor rutiere.

Art. 2. - Pregătirea si perfectionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere se pot efectua numai în cadrul centrelor de pregătire si perfectionare autorizate în acest sens de către Ministerul Transporturilor, prin Directia generală infrastructură si transport rutier.

Art. 3. - (1) Autorizarea unui centru de pregătire si perfectionare se face prin acordarea autorizatiei în conditiile prevăzute de prezentele norme.

(2) În situatia în care solicitantul autorizării are filiale/sucursale/puncte de lucru, pentru fiecare dintre acestea se va acorda câte o autorizatie, numai dacă acestea îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentele norme.

Art. 4. - (1) În cadrul centrelor de pregătire si perfectionare, procesul de pregătire se va desfăsura conform regulamentului de organizare si functionare al acestora si programelor de pregătire pentru care acestea au fost autorizate.

(2) Tipurile de cursuri corespunzătoare functiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevăzută obligativitatea detinerii unui certificat/atestat de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(3) Un centru de pregătire si perfectionare poate fi autorizat să desfăsoare unul sau mai multe tipuri dintre cursurile mentionate la alin. (2).

Art. 5. - Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme centrele de pregătire si perfectionare care functionează în cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si în celelalte institutii componente ale sistemului national de apărare, pentru nevoile proprii.

 

CAPITOLUL II

Conditii de autorizare

 

Art. 6. - Pentru autorizarea unui centru de pregătire si perfectionare, din statutul solicitantului - persoană juridică - trebuie să reiasă explicit că acesta are ca obiect de activitate pregătirea si perfectionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 7. - (1) În vederea autorizării, solicitantul trebuie să aibă încadrată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată o persoană care să conducă permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare si care să îl reprezinte în relatia cu autoritătile.

(2) Persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare răspunde de asigurarea conditiilor de pregătire, având obligatia:

- să mentină în permanentă functionalitate dotările aferente centrului de pregătire si perfectionare;


- să supravegheze respectarea programei de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs în parte;

- să asigure existenta evidentelor centrului de pregătire si perfectionare cu privire la persoanele care au urmat cursuri, corespunzător situatiilor/programatoarelor întocmite în urma examinărilor.

Art. 8. - (1) Autorizarea unui centru de pregătire si perfectionare se face de către Directia generală infrastructură si transport rutier numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) onorabilitate;

b) bază materială;

c) competentă profesională.

(2) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. a) dacă persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare nu a fost condamnată pentru infractiuni care o fac incompatibilă cu această activitate si/sau nu a fost declarată necorespunzătoare de către Ministerul Transporturilor.

(3) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. b) dacă solicitantul face dovada îndeplinirii conditiilor minime pentru desfăsurarea cursurilor de pregătire si perfectionare, după cum urmează:

- detine la sediul central si, atunci când este cazul, la filiale/sucursale/puncte de lucru, spatii adecvate desfăsurării acestei activităti, respectiv: săli de curs cu minimum 20 de locuri, spatiu destinat activitătii de secretariat, arhivă si evidente, grup sanitar si, după caz, spatii destinate pregătirii practice;

- detine dotările tehnico-didactice minime prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d) atât pentru sediul central, cât si pentru filiale/sucursale/puncte de lucru, în cazul existentei acestora;

- detine autovehiculele necesare pentru pregătirea persoanelor în vederea obtinerii atestatului de instructor de conducere auto, în cazul solicitării autorizării pentru acest tip de cursuri.

(4) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. c) dacă solicitantul are încadrată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată o persoana care să conducă permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare, titulară a unei diplome de absolvire a unei institutii de învătământ superior tehnic/juridic/economic si a unui certificat/atestat profesional de lector/formator în domeniul transporturilor rutiere, respectiv încadrati cu contract individual de muncă sau contract civil lectori/formatori necesari pentru cursurile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, titulari ai unei diplome de absolvire a unei institutii de învătământ superior tehnic/juridic/economic si ai unui certificat/atestat profesional de lector/formator în specialitatea tipului de curs pe care îl vor preda.

Art. 9. - Spatiile destinate activitătii de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere vor fi folosite exclusiv si permanent în acest scop, fiind utilizate numai de către centrul de pregătire si perfectionare autorizat în conditiile prevăzute de prezentele norme.

Art. 10. - (1) În cadrul centrelor de pregătire si perfectionare autorizate, activitatea de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere se efectuează la sediul central al acestora, precum si la sediile filialelor/sucursalelor/punctelor de lucru, în cazul existentei acestora.

(2) Prin sediul central al unui centru de pregătire si perfectionare se întelege sediul social sau unul dintre sediile solicitantului care îndeplineste conditiile prevăzute de prezentele norme în vederea autorizării, indicat de către acesta, unde persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare îsi desfăsoară activitatea.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea autorizatiei centrelor de pregătire si perfectionare

 

Art. 11. - (1) În vederea autorizării, solicitantul va depune la Directia generală infrastructură si transport rutier un dosar care trebuie să contină următoarele documente:

a) cerere;

b) actul de înfiintare si statutul din care să rezulte explicit că activitatea de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere este obiect de activitate al solicitantului;

c) dovada existentei si înregistrării filialelor/sucursalelor/ punctelor de lucru, în cazul existentei acestora, în care se regăsesc spatiile cu dotările tehnico-didactice minime prevăzute în prezentele norme, în vederea desfăsurării activitătii de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere;

d) lista cuprinzând dotările tehnico-didactice minime, structurate pe sediul central si filiale/sucursale/puncte de lucru, atunci când acestea există, respectiv:

- aparat de retroproiectie/videoproiector si ecran;

- telefon si fax;

- copiator;

- o retea informatică functională formată din minimum 20 de ansambluri de echipamente de calcul (PC) alcătuite din unitate centrală si monitor; reteaua trebuie să asigure rularea programelor software corespunzătoare cursurilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, precum si rularea programelor software de verificare a cunostintelor, inclusiv accesul permanent la internet;

- echipament conform Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, în cazul solicitării autorizării pentru pregătirea si perfectionarea persoanelor privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

e) regulamentul de organizare si functionare aferent centrului de pregătire si perfectionare;

f) programa de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs pentru care se solicită autorizarea, în care se vor evidentia tematicile, durata cursului structurată pe zile si ore, precum si lectorii/formatorii care urmează să sustină respectivele cursuri; programele de pregătire vor fi elaborate astfel încât fiecare zi de pregătire să cuprindă cel mult 8 unităti didactice a câte 45 de minute;

g) pentru persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare se va depune:

- decizia de numire;

- diploma de absolvire a unei institutii de învătământ superior tehnic/juridic/economic si certificatul/atestatul profesional de lector/formator în domeniul transporturilor rutiere;

- carnetul de muncă din care să rezulte că are o vechime de cel putin 5 ani în domeniul transporturilor rutiere sau documentul din care să rezulte că a fost cel putin 5 ani administrator la un operator de transport rutier;

- contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

- cazierul judiciar;

h) lista continând lectorii/formatorii care vor preda cursurile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, cu indicarea tipului de curs pentru fiecare lector/formator; în cazul existentei filialelor/sucursalelor/punctelor de lucru, lista va contine nominalizarea lectorilor/formatorilor pentru fiecare dintre aceste filiale/sucursale/puncte de lucru;

i) pentru lectorii/formatorii care vor preda cursurile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, se va depune:

- diploma de absolvire a unei institutii de învătământ superior tehnic/juridic/economic si certificatul/atestatul profesional


de lector/formator în specialitatea tipului de curs pe care îl va preda;

- contractul individual de muncă sau contractul civil;

j) suportul de curs pentru fiecare tip de curs prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât continutul acestuia să tină seama de cerintele si reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitării autorizării centrului de pregătire si perfectionare; suportul de curs va fi structurat pe tematici, conform programelor de pregătire, si va contine câte un test de verificare a cunostintelor alcătuit din minimum 10 întrebări pentru fiecare tematică; fiecare dintre întrebările care alcătuiesc testul de verificare a cunostintelor va avea 4 răspunsuri, dintre care unul singur va fi corect;

k) lista continând autovehiculele detinute, însotită de documentele aferente fiecărui autovehicul detinut, în cazul solicitării autorizării pentru pregătirea persoanelor în vederea obtinerii atestatului de instructor de conducere auto, respectiv:

- certificatul de înmatriculare si cartea de identitate;

- actul din care rezultă că solicitantul detine în proprietate sau cu orice alt titlu autovehiculul respectiv;

l) în vederea autorizării pentru cursuri de pregătire si perfectionare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, se vor prezenta suplimentar modul si locurile de efectuare a exercitiilor practice, conform prevederilor anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, denumit în continuare A.D.R.;

m) în vederea autorizării pentru cursuri de pregătire si perfectionare a consilierilor de sigurantă si a conducătorilor auto pentru transportul de materiale radioactive apartinând clasei 7 a A.D.R. se vor prezenta avizele de curs eliberate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(2) În cazul solicitării autorizării si a filialelor/sucursalelor/ punctelor de lucru, dosarul prevăzut la alin. (1) va contine suplimentar documentele mentionate la lit. c), d), h), i), k) si, după caz, l) si/sau m) ale alineatului respectiv, corespunzătoare fiecărei filiale/sucursale/punct de lucru.

(3) În situatia în care se constată că dosarul prevăzut la alin. (1) este complet, comisia prevăzută la art. 15 alin. (2) va verifica la sediul solicitantului existenta dotărilor tehnico-didactice minime prevăzute de prezentele norme si va verifica conformitatea fiecărui document depus în copie în vederea autorizării cu originalul acestuia.

(4) În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, Directia generală infrastructură si transport rutier va elibera autorizatia/autorizatiile pentru centrul de pregătire si perfectionare, precum si pentru filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestuia, în cazul existentei acestora, dacă se constată îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezentele norme, sau comunică în scris refuzul motivat, după caz.

Art. 12. - (1) Autorizatia centrului de pregătire si perfectionare se acordă pentru o perioadă de 5 ani si se păstrează la sediul central al acestuia.

(2) În cazul existentei uneia sau mai multor filiale/sucursale/puncte de lucru, autorizarea fiecăreia dintre acestea se va face pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate rămasă a autorizatiei prevăzute la alin. (1). Autorizatia acordată pentru filiala/sucursala/punctul de lucru aferentă/aferent centrului de pregătire si perfectionare se păstrează la sediul respectivei filiale/sucursale/punct de lucru.

(3) Modelul autorizatiei este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 13. - Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se comunică Directiei generale de infrastructură si transport rutier. Pierderea sau sustragerea autorizatiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, urmând ca Directia generală infrastructură si transport rutier să elibereze un duplicat al acesteia în termen de 15 zile de la data publicării anuntului.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile centrelor de pregătire si perfectionare

 

Art. 14. - Centrele de pregătire si perfectionare au obligatia:

a) să controleze la înscriere documentele cursantilor în scopul verificării îndeplinirii de către acestia a conditiilor minime prevăzute de reglementările în vigoare pentru admiterea la cursuri;

b) să verifice corectitudinea datelor înscrise în situatiile/programatoarele întocmite în urma fiecărui examen;

c) să asigure evidenta persoanelor care au urmat cursuri pe suport magnetic/electronic, corespunzător situatiilor/progra­matoarelor întocmite în urma fiecărui examen;

d) să arhiveze pentru o perioadă de 5 ani situatiile/programatoarele întocmite în urma fiecărui examen, precum si documentele aferente fiecărei persoane care a urmat unul sau mai multe cursuri în cadrul centrului de pregătire si perfectionare; arhivarea se poate face si în format electronic;

e) să întocmească si să transmită trimestrial în format electronic la Directia generală infrastructură si transport rutier, după un model stabilit de aceasta, un raport care să cuprindă specificat pentru fiecare tip de curs, următoarele:

- perioada si locul de desfăsurare a cursului;

- numărul persoanelor care au urmat cursul;

- numărul persoanelor care au sustinut examenul de la finalul cursului, respectiv numărul persoanelor care au promovat examenul;

- lectorii/formatorii care au predat cursul;

f) să asigure respectarea programelor de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs pentru care au fost autorizate;

g) să asigure lectorii/formatorii necesari desfăsurării cursurilor conform programelor de pregătire.

h) să permită accesul reprezentantilor Directiei generale infrastructură si transport rutier pentru controlul modului de desfăsurare a cursurilor de pregătire si perfectionare;

i) să informeze în prealabil Directia generală infrastructură si transport rutier cu privire la datele si locurile de desfăsurare a cursurilor de pregătire sau perfectionare.

 

CAPITOLUL V

Suspendarea si anularea autorizatiei centrului de pregătire si perfectionare

 

Art. 15. - (1) Măsura suspendării autorizatiei se aplică pentru sediul central si/sau pentru fiecare dintre filialele/sucursalele/punctele de lucru ale centrului de pregătire si perfectionare, după caz, unde s-au constatat încălcări ale prevederilor prezentelor norme.

(2) Constatarea încălcării prevederilor prezentelor norme se face de către o comisie alcătuită din 2 reprezentanti ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. si un reprezentant al Directiei generale infrastructură si transport rutier.

(3) Suspendarea autorizatiei sediului central si/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru, după caz, se face de către Directia generală infrastructură si transport rutier pentru o perioadă de 30 de zile, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (2), în următoarele cazuri:

a) când reclamatiile adresate în scris Directiei generale infrastructură si transport rutier în legătură cu activitatea centrului de pregătire si perfectionare se confirmă;

b) când s-a constatat nerespectarea programelor de pregătire continute în dosarul depus în vederea autorizării;


c) când se constată că centrul de pregătire si perfectionare nu a mai desfăsurat activitatea pentru care a fost autorizat o perioadă de cel putin 6 luni consecutive;

d) nerespectarea uneia dintre obligatiile prevăzute la art. 14.

(4) Reacordarea autorizatiei se face, la cerere, după perioada de retragere prevăzută la alin. (1), numai în conditiile în care detinătorul acesteia face dovada că au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendării.

(5) Neîndeplinirea conditiei de reacordare a autorizatiei prevăzute la alin. (2) atrage de la sine prelungirea măsurii de suspendare cu o nouă perioadă de 30 de zile.

Art. 16. - (1) Măsura anulării autorizatiei se aplică pentru sediul central si/sau pentru fiecare dintre filialele/sucursalele/ punctele de lucru ale centrului de pregătire si perfectionare, după caz, unde s-au constatat încălcări ale prevederilor prezentelor norme.

(2) Măsura anulării autorizatiei sediului central si/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru a centrului de pregătire si perfectionare, după caz, se face de către Directia generală infrastructură si transport rutier, în următoarele cazuri:

a) la aplicarea măsurii de suspendare prevăzute la art. 15 pentru a treia oară;

b) când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza acordării autorizatiei;

c) când se constată că documentele cuprinse în dosarul depus de solicitant în vederea autorizării contin informatii eronate;

d) când s-au falsificat date si/sau documente cu privire la activitatea si evidentele aferente centrului de pregătire si perfectionare;

e) când detinătorul autorizatiei îsi încetează activitatea.

(3) Anularea autorizatiei sediului central atrage si anularea autorizatiei fiecărei filiale/sucursale/puncte de lucru a centrului de pregătire si perfectionare.

 

CAPITOLUL VI

Verificarea centrelor de pregătire si perfectionare

 

Art. 17. - (1) În vederea autorizării, Directia generală infrastructură si transport rutier va verifica îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezentele norme.

(2) Verificarea mentinerii conditiilor initiale care au stat la baza autorizării, precum si a activitătii centrelor de pregătire si perfectionare se va efectua o dată pe an de către comisia prevăzută la art. 15 alin. (2).

(3) Verificarea activitătii centrelor de pregătire si perfectionare se poate efectua si la sesizări scrise, de către comisia prevăzută la art. 15 alin. (2).

Art. 18. - Tematica minimă pentru verificarea condi t iilor de functionare si a activitătii centrelor de pregătire si perfecionare va cuprinde:

a) verificarea mentinerii conditiilor initiale care au stat la baza autorizării centrului de pregătire si perfectionare, precum si verificarea mentinerii acestora;

b) verificarea activitătii de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere;

c) verificarea respectării programei de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs pentru care centrul de pregătire si perfectionare a fost autorizat;

d) verificarea evidentelor si a documentelor aferente fiecăreia dintre persoanele care au urmat cursuri în cadrul centrului de pregătire si perfectionare, precum si a evidentelor situatiilor/programatoarelor întocmite în urma fiecărui examen;

e) verificarea arhivării documentelor prevăzute la art.14 lit. d);

f) verificarea existentei lectorilor/formatorilor necesari desfăsurării cursurilor conform programelor de pregătire.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Evidenta centrelor de pregătire si perfectionare autorizate se va tine de către Directia generală infrastructură si transport rutier.

Art. 20. - (1) Centrele de pregătire si perfectionare autorizate în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 2.026/2002, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia ca în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme să îndeplinească conditiile de autorizare prevăzute de acestea.

(2) Centrele de pregătire si perfectionare mentionate la alin. (1) vor putea desfăsura activitatea de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere după termenul prevăzut la respectivul alineat numai dacă îndeplinesc conditiile si sunt autorizate în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 21. - Pentru constatarea îndeplinirii conditiilor de autorizare prevăzute de prezentele norme, centrele de pregătire si perfectionare autorizate în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 2.026/2002, cu modificările si completările ulterioare, vor depune la sediul Directiei generale infrastructură si transport rutier, cu până la 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (1), un dosar care să contină documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.1 la norme

 

TIPURILE

de cursuri corespunzătoare functiilor din domeniul transporturilor rutiere

 

1. Curs de pregătire si perfectionare pentru persoane desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier

2. Curs de pregătire si perfectionare pentru instructori de conducere auto

3. Curs de pregătire si perfectionare pentru profesori de legislatie rutieră

4. Curs de pregătire si perfectionare pentru consilieri de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase

5. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase

6. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone

7. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule care, prin constructie si echipare, sunt destinate să transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto

8. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi


 

ANEXA Nr. 2 la norme

 

STEMA

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ SI TRANSPORT RUTIER

 

AUTORIZATIE

 

- CENTRUL DE PREGĂTIRE SI PERFECTIONARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE -

 

Persoana juridică .............................................................................................................................................. este autorizată să desfăsoare pregătirea si perfectionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere la sediul central/filiala/sucursala/punctul de lucru ....................................................................,

...............................................................................................................................................................................................................................

prin cursurile mentionate pe verso.

Valabilă de la .................... până la .....................

 

EMITENT

 

Semnătura si stampila

 

Seria...... nr.........................

 

Cursurile corespunzătoare pregătirii si perfectionării profesionale în domeniul transporturilor rutiere:

1. Curs de pregătire si perfectionare pentru persoane desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier Ť

2. Curs de pregătire si perfectionare pentru instructori de conducere auto Ť

3. Curs de pregătire si perfectionare pentru profesori de legislatie rutieră Ť

4. Curs de pregătire si perfectionare pentru consilieri de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase Ť

5. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase Ť

6. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone Ť

7. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule care, prin constructie si echipare, sunt destinate să transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto Ť

8. Curs de pregătire si perfectionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi Ť

 

 tipul de curs pentru care a fost autorizat

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si a art. 7 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 si al art. 420 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României să functioneze în România si sucursalele din România

ale institutiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, înregistrate în Registrul institutiilor de credit;”.

2. După alineatul (3) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Entitătile prevăzute la art. 1, în raport cu politica proprie în domeniul schimbului valutar, pot efectua si operatiuni de cumpărare si vânzare de valute necotate. La efectuarea acestor operatiuni vor fi respectate cerintele stabilite la art. 19-24 din normă pentru operatiunile de schimb valutar cu valute cotate.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2007.

Nr. 13.