MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A RtE A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 636         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.063. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

1.064. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din tări terte

 

1.080. - Hotărâre privind modul de constituire si gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive si dezafectării instalatiilor nucleare si radiologice

 

1.081. - Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile situate în municipiul Medias, judetul Sibiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

304. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului privind protectia preventivă a instalatiilor nucleare

 

375. - Decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

 

1.045/I.G. - Ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

23. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.063.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită acordarea cetăteniei române

 

1. Ateia Abd Halal, fiul lui Halal si Afra, născut la 10 septembrie 1959 în localitatea Al Anbar, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 57, sc. 2, et. 2, ap. 5, sectorul 5. (124/2001)

2. Abdou Tarek, fiul lui Bekir si Fatma, cetătean palestinian, născut la 22 ianuarie 1966 în localitatea Beesheeh, Arabia Saudită, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Str. Cornului nr. 78, sectorul 6. (3621/2004)

3. Abu-Shehab Naela, fiica lui Mohammed si Nawal, născută la 5 aprilie 1968 în localitatea Kuwait, Kuwait, cetătean iordanian, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 20, bl. 9B, sc. C, et. 6, ap. 113, sectorul 2. (14197/2003)

4. Altînîsik Fatma, fiica lui Cemil si Ayse, cetătean turc, născută la 26 august 1970 în localitatea Mersin, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, satul Pipera, sos. Pipera-Tunari nr. 55, judetul Ilfov. (2633/2004) Copii minori: Altînîsik Dursun Dorukhan, născut la data de 1 ianuarie 1992; Altînîsik Didehan, născută la data de 1 ianuarie 1994; Altînîsik Dursun Dorahan născut la 9 mai 1997.

5. Badran Roland, fiul lui Fares si Georgette, cetătean libanez, născut la 19 februarie 1975 în localitatea Assia, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti. str. Teiul Doamnei nr. 16, bl. 2, sc. 2, parter, ap. 37, sectorul 2. (1886/2004)

6. Baykal Cengiz, fiul lui Erdinc si Ayla, cetătean turc, născut la 9 mai 1965 în localitatea Istanbul, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Suceava, str. Traian Vuia nr. 17, judetul Suceava. (2627/2004)

7. Berberoglu Mustafa Cenk, fiul lui Engin si Seher, cetătean turc, născut la 10 august 1974 în localitatea Ankara, Turcia, cu domiciliul actual în satul Grădistea, comuna Comana, judetul Giurgiu. (2816/2004)

8. Bergeron Georges Joseph Charles, fiul lui Paul-Emile si Suzanne, cetătean canadian, născut la 10 martie 1953 în localitatea Quebec, Canada, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 22, bl. 102, sc. 3, et. 3, ap. 47, sectorul 5. (2936/2004)

9. Burican Xuebin, fiica lui Li Zhongyou si Ma Xiuzhi, cetătean chinez, născută la 1 iulie 1973 în localitatea Tian Jin, China, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, intr. Rigas (Ion Brezoianu) nr. 29 A, sc. A, et. 7, ap. 52, sectorul 1. (2684/2004)

10. De Piante Valentina, fiica lui Giuliano si Maria, cetătean italian, născută la 15 octombrie 1972 în localitatea Udine, Italia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Arad nr. 28, sectorul 1. (2664/2004)

11. Diab Hassan, fiul lui Hamdan si Nabiha, născut la 1 februarie 1974 în localitatea Hezzarta, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Str. Albinelor nr. 32, bl. 32, sc. 3, et. 1, ap. 43, sectorul 4. (11877/2003)

12. El-Khalil Raji, fiul lui Ibrahim si Hilane, născut la 25 aprilie 1961 în localitatea Chadra, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 86, bl. MF2, sc. A, ap. 6, judetul Constanta. (14121/2003)

13. El Nour Alaeldin, fiul lui Ibrahim si Ombaby Fatima, cetătean sudanez, născut la 6 ianuarie 1967 în localitatea Omdurman, Sudan, cu domiciliul actual în municipiul Craiova, cartier Piata Gării bl. V, et. 9, sc. 1, ap. 35, judetul Dolj. (2819/2004)

14. El-Souki Adel, fiul lui Halim si Souad, cetătean libanez, născut la 16 ianuarie 1958 în localitatea Choueifat, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Otopeni, str. Sofia nr. 22 C, judetul Ilfov. (2695/2004)

15. Gonzalez Contreras Jorge Ernesto, fiul lui Julio Gonzalez Astudillo si Raquel Contreras San Martin, cetătean chilian, născut la 3 octombrie 1948 în localitatea Santiago, Chile, cu domiciliul actual în municipiul Iasi, str. Canta nr. 20, bl. 535, ap. 8, judetul Iasi.(2810/2004)

16. Hardan Saadeh, fiul lui Khalil si Samira, cetătean libanez, născut la 26 martie 1970 în localitatea Rachaya El-Fakhar, Liban, cu domiciliul actual în comuna Snagov, Str. Ghioceilor, bl. P22, et. 1, judetul Ilfov. (2631/2004)

17. Heidary Farzad, fiul lui Maskur si Rogaye, născut la 31 decembrie 1962 în localitatea Shiraz, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, cartier Craiovita Nouă, bl. 200E2, sc. 1, ap. 2, judetul Dolj. (693/2001)

18. Matar Ali, fiul lui Abdallah si Sekna, născut la 1 iunie 1976 în localitatea El Ein, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 296, bl. 46, ap. 68, sectorul 2. (14036/2003)

19. Naghibian Seyyed Mohammad Taghi, fiul lui Ataollah si Shamsi, cetătean iranian, născut la 17 noiembrie 1958 în localitatea Esfahan, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Veronica Micle nr. 22, bl. M5, sc. 1, et. 1, ap. 10, sectorul 1. (3703/2004)

20. Okechukwu Mandy Ernest, fiul lui Luke si Monica, cetătean nigerian, născut la 24 decembrie 1953 în localitatea Oguta, Nigeria, cu domiciliul actual în municipiul Timisoara, str. Zugrav Nedelcu nr. 3A, ap. 2, judetul Timis. (2622/2004)

21. Onishchenko Viktoria, fiica lui Viktor si Valentina, cetătean rus, născută la 28 noiembrie 1972 în localitatea Minsk, Rusia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Baba Novac nr. 19, bl. G12, sc. B, et. 5, ap. 68, sectorul 3. (2653/2004)

22. Trevisiol Roberto, fiul lui Renato si Liliana, cetătean italian, născut la 19 august 1963 în localitatea Volpago Del Montello, Italia, cu domiciliul actual în localitatea Râmnicu Sărat, Str. Patriei, bl. 8D, et. 3, ap. 16, judetul Buzău. (2420/2004)

23. Uysal Mehmet, fiul lui Osman si Sevinc, născut la 22 iulie 1968 în localitatea Aydin, Turcia, cetătean turc, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramuresului nr. 165, judetul Cluj. (8553/2003)

24. Zagorodnia Lidiia, fiica lui Victor si Frosina, cetătean ucrainean, născută la 3 ianuarie 1964 în localitatea Buky, Ucraina, cu domiciliul actual în municipiul Piatra-Neamt, bd. Decebal nr. 59, bl. B2, sc. C, et. 2, ap. 39, judetul Neamt. (2638/2004)

25. Zencenco Constadinca, fiica lui Costa si Biserca, cetătean bulgar, născută la data de 9 decembrie 1936 în localitatea Ruse, Bulgaria, cu domiciliul actual în localitatea Onesti, str. G-ral R. Rosseti nr. 8, sc. 3, ap. 26, judetul Bacău. (3144/2004)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din tări terte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul în România, care importă din tări terte produsele carbonifere prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din tări terte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 62 din 6 martie 2003, denumit în continuare Regulament, au obligatia de a transmite Directiei generale resurse minerale din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor informatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Regulament.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) se transmit atât pe suport electronic, la adresa huila@minind.ro, cât si pe hârtie, până la sfârsitul lunii iulie, pentru primul semestru al fiecărui an, respectiv până la sfârsitul lunii ianuarie, pentru semestrul al doilea al anului precedent.

Art. 2. - Autoritatea competentă pentru transmiterea către Comisia Europeană a informatiilor prevăzute la art. 1 este Ministerul Economiei si Finantelor, prin Directia generală resurse minerale.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000 la 50.000 lei.

Art. 4. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite ale Directiei generale resurse minerale din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventia prevăzută la art. 3 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.064.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modul de constituire si gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive si dezafectării instalatiilor nucleare si radiologice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Ordonanta Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 26/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri constă în stabilirea cuantumului contributiilor datorate de titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear, care detin unităti nuclearoelectrice, pentru constituirea resurselor financiare necesare acoperirii costurilor dezafectării si gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive produse prin operarea si dezafectarea acestor instalatii, precum si a modului de administrare si gestionare a acumulărilor financiare realizate pe această cale.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre stabileste si modalitatea de plată pentru serviciile de depozitare definitivă a deseurilor radioactive, prestate de Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, pentru producătorii mici de deseuri radioactive.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică pentru depozitarea definitivă a deseurilor radioactive rezultate din operarea si dezafectarea minelor de uraniu si a instalatiilor de purificare si filtrare a uraniului.

(3) Sunt considerati producători mici de deseuri radioactive producătorii de deseuri radioactive, altii decât cei care detin unităti nuclearoelectrice.

 

CAPITOLUL II

Contributiile titularilor de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear

 

Art. 3. - (1) Titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear, detinători de unităti nuclearoelectrice, au obligatia de a plăti două tipuri de contributii, după cum urmează:

a) contributii anuale având ca destinatie constituirea resurselor financiare necesare dezafectării fiecărei unităti nuclearoelectrice;

b) contributii anuale directe având ca destinatie constituirea resurselor financiare necesare depozitării definitive a deseurilor radioactive produse prin operarea si dezafectarea fiecărei unităti nuclearoelectrice.

(2) Cuantumul contributiilor prevăzute la alin. (1) este determinat de estimările separate de cost pentru dezafectarea fiecărei unităti nuclearoelectrice si pentru depozitarea definitivă a deseurilor radioactive generate prin operarea si dezafectarea acestora, stabilite pe baza studiilor întocmite în acest scop.

(3) Baza de calcul al cuantumului contributiilor definite la alin. (1) este reprezentată de cantitatea netă de energie electrică estimată a fi produsă în anul următor de fiecare unitate nuclearoelectrică.

Art. 4. - Cuantumul contributiilor datorate de titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear prevăzute la art. 1 se determină după cum urmează:

a) prin multiplicarea cantitătii de energie electrică calculate conform prevederilor art. 3 alin. (3) cu un tarif de 0,60 euro/MWh, pentru constituirea resurselor financiare necesare dezafectării fiecărei unităti nuclearoelectrice;

b) prin multiplicarea cantitătii de energie electrică calculate conform prevederilor art. 3 alin. (3) cu un tarif de 1,40 euro/MWh, pentru constituirea resurselor financiare necesare amplasării, proiectării, construirii, punerii în functiune, exploatării si întretinerii, modernizării, închiderii si monitorizării postînchidere a depozitelor definitive pentru deseuri radioactive produse prin operarea unitătilor nuclearoelectrice, pentru activităti de cercetare si dezvoltare în vederea sustinerii activităilor de depozitare definitivă si pentru cheltuieli curente si de capital ale ANDRAD, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli anual aprobat conform legii.

 

CAPITOLUL III

Încasarea contributiilor si a contravalorii serviciilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive

 

Art. 5. - (1) Contributiile calculate conform prevederilor art. 4 se defalcă în transe lunare egale si se virează separat, până la data de 10 a fiecărei luni, în conturile bancare deschise de ANDRAD.

(2) Contributiile anuale pentru dezafectare se achită pe durata de viată proiectată a unitătilor nuclearoelectrice.

(3) Contributiile anuale directe pentru depozitarea definitivă se achită pe durata de exploatare a unitătilor nuclearoelectrice.

(4) Resursele financiare destinate dezafectării si depozitării definitive a deseurilor radioactive rezultate din operarea si dezafectarea fiecărei unităti nuclearoelectrice se acumulează în conturi distincte, purtătoare de dobânzi, deschise la Trezoreria Statului, potrivit destinatiei, pentru fiecare unitate nuclearoelectrică.

(5) Titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear vor achita contravaloarea în lei a contribuiilor datorate, la cursul de schimb valutar leu/euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

(6) Titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear sunt obligati să transmită către ANDRAD copia ordinului de plată, în termen de 5 zile de la data plătii.

(7) În functie de cantitatea de energie electrică produsă anual de fiecare unitate nuclearoelectrică, se fac regularizările până la sfârsitul lunii ianuarie a anului următor.

Art. 6. - (1) Serviciile de depozitare definitivă a deseurilor radioactive prestate micilor producători se achită după receptionarea coletelor cu deseuri radioactive produse de acestia.

(2) Receptia coletelor cu deseuri radioactive se efectuează de către reprezentantii împuterniciti ai ANDRAD.

(3) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se calculează în functie de volumul, în m3, al coletelor de transport si depozitare, conditionate corespunzător criteriilor de acceptare a deseurilor la depozitul definitiv, si se facturează conform tarifelor stabilite prin decizie a presedintelui ANDRAD.

(4) Activitătile de dezafectare a instalatiilor nucleare/ radiologice aparinând micilor producători se finantează conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurană a deseurilor radioactive, republicată.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea si raportarea încasării veniturilor

 

Art. 7. - (1) Titularii de autorizatii pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear, care datorează contributiile prevăzute la art. 3 alin. (1), raportează la ANDRAD, cel mai târziu la începutul trimestrului al III-lea, cantitatea de energie electrică estimată a fi produsă în anul următor.

(2) Titularii de autorizatii pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear, care datorează contributiile prevăzute la art. 3 alin. (1), raportează la ANDRAD si situatii lunare care trebuie să cuprindă următoarele informatii:

a) datele de identificare ale acestora;

b) natura contributiei;

c) baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 3 alin. (3);

d) cuantumul sumei datorate pentru perioada raportată;

e) observatii si alte informatii utile, pe care ANDRAD le consideră necesare pentru buna colectare a contributiilor;

f) semnături autorizate.

(3) Situatiile lunare se transmit în formă scrisă si în format electronic până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(4) Titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor ANDRAD toate documentele solicitate în vederea verificării exactitătii datelor înscrise în situatiile lunare transmise.

Art. 8. - (1) În cazul constatării unor diferente între datele raportate si situatia rezultată în urma verificărilor efectuate, ANDRAD solicită în scris titularului de autorizatie de securitate nucleară în cauză clarificările si regularizările ce se impun.

(2) Titularul de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear este obligat să răspundă solicitării în termen de 10 zile lucrătoare, iar ANDRAD recalculează, dacă este cazul, obligatia de plată conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Administrarea si gestionarea resurselor financiare

 

Art. 9. - (1) Gestionarea resurselor financiare constituite conform art. 5 alin. (4) si (5) se face de către ANDRAD în conformitate cu „Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive” si cu Planul anual de activitate aferent acesteia.

(2) Resursele financiare acumulate în conturile prevăzute la art. 5 alin. (4) sunt destinate în exclusivitate acoperirii integrale a costurilor activitătilor care privesc dezafectarea instalatiilor nucleare, înfiintarea, administrarea si desfăsurarea activitătilor depozitelor definitive pentru deseuri radioactive, cercetarea si dezvoltarea necesare activitătilor de dezafectare si, respectiv, depozitare definitivă, astfel cum sunt acestea stabilite prin „Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive” si prin Planul anual de activitate al ANDRAD.

(3) Resursele financiare acumulate nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operatiuni financiare speculative.

(4) Atributiile Consiliului de administratie al ANDRAD privind administrarea si gestionarea resurselor financiare constituite conform art. 5 alin. (4) si (5) sunt stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive.

Art. 10. - Ministerul Economiei si Finantelor, în baza raportărilor ANDRAD, are obligatia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, raportul anual cu privire la gestionarea resurselor financiare acumulate în cele două conturi, aprobat prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 11. - (1) Rapoartele anuale de activitate ale ANDRAD, precum si documentele privind gestionarea resurselor financiare constituite conform prevederilor prezentei hotărâri sunt documente de interes public si pot fi puse la dispozitia oricărei persoane interesate si pe pagina proprie de internet.

(2) La solicitarea Comisiei Europene, ANDRAD va raporta stadiul acumulării resurselor financiare destinate dezafectării.

 

CAPITOLUL VI

Penalităti si sanctiuni

 

Art. 12. - Pentru nevirarea contributiilor prevăzute în prezenta hotărâre, ANDRAD calculează si percepe majorări de întârziere, începând cu a 30-a zi lucrătoare de la termenul de scadentă, în cuantumul prevăzut de legislatia în vigoare privind obligatiile bugetare.

Art. 13. - Sumele rezultate din majorările de întârziere percepute conform art. 12 se constituie ca resurse financiare suplimentare cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 14. - (1) Titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear, care produc deseuri radioactive prin functionarea si/sau dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, au obligatia de a se înregistra la ANDRAD în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1), titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear sunt obligati să prezinte următoarele documente:

a) cerere de înregistrare care să cuprindă informatii despre generatorul de deseuri radioactive (denumire, tipul organizatiei, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail, domeniul de activitate, numele si adresa persoanelor oficiale de contact) si despre instalatiile nucleare si radiologice unde se generează sau vor fi generate deseuri radioactive (denumirea instalatiei, adresa sa, descrierea activitătilor din care rezultă deseuri, tipuri de deseuri radioactive, numele, nr. de telefon, fax si e-mail ale persoanei responsabile de gospodărirea deseurilor din cadrul instalatiei);

b) copie legalizată de pe autorizatia pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear;

c) copia legalizată a certificatului de înregistrare la Camera de Comert si Industrie a României sau a actului normativ de înfiintare;

d) copie legalizată de pe autorizatiile sau permisele de exercitare a activitătilor în domeniul nuclear ale micilor producători;

e) tipurile si cantitătile de deseuri radioactive produse de acestia.

Art. 15. - Estimările privind costurile dezafectării si ale gospodăririi deseurilor radioactive sunt revizuite periodic de ANDRAD, dar nu mai târziu de 5 ani, pe bază de studii de fezabilitate, studii si evaluări, contracte comerciale, după caz.

Art. 16. - Tarifele prevăzute la art. 4 se revizuiesc cel putin o dată la 5 ani, prin hotărâre a Guvernului, la initiativa Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 17. - Plata serviciului de depozitare definitivă a deseurilor radioactive denumite „istorice”, care au fost produse în cadrul unor practici vechi de utilizare a radioizotopilor în industrie, medicină, cercetare si în alte domenii socioeconomice de către titularii de autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear, care nu mai pot fi identificati, si care sunt detinute în prezent de Institutul de Fizică si Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” pentru depozitarea definitivă la Depozitul National de Deseuri Radioactive Băita - Bihor, nu este datorată.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 123/2007 privind stabilirea cuantumului contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2007, datorat Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007;

b) Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului nr. 1.255/622/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finantează activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 6 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.080.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile situate în municipiul Medias, judetul Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, referitoare la bunul public „Clădire situată în localitatea Medias - judetul Sibiu”, cu număr MEF 147.181, se modifică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.081.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului Clădire situată în localitatea Medias, judetul Sibiu

 

Nr. M.E.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Datele de identificare (vecinătătile)

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică/ baza legală

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

147.181

8.29.06

Clădire vamă, cabină poartă, depozite si garaj de serviciu, platforme

Suprafata clădirii vămii = 370 m2

Suprafata cabinei portii = 38 m2

Suprafata platformei = 1.271 m2

S.N.C.F.R., S.C. IMCO - S.A., CONEL

România,

judetul Sibiu, municipiul Medias,

Str. Vămii nr. 1

2005

823.712,4

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.824/ 29.10.1998; Proces-verbal de receptie nr. 16.601/ 4.04.2005

În adminis­trare

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias - Primăria Municipiului Medias, judetul Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea si adresa

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Descrierea tehnică

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Codul de clasificare si numărul de inventar M.E.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Teren; România,

judetul Sibiu,

municipiul Medias,

Str. Vămii nr. 1

Statul român, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Autoritatea Natională a Vămilor

Municipiul Medias, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

Suprafata terenului = 1.679 m2

1998

30.502

8.29.06 28.391

2.

Clădire vamă, cabină poartă, depozite si garaj de serviciu, platforme;

România,

judetul Sibiu,

municipiul Medias,

Str. Vămii nr. 1

Statul român, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Autoritatea Natională a Vămilor

Municipiul Medias, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

Suprafata clădirii vămii = 370 m2 Suprafata cabinei portii = 38 m2 Suprafata platformei = 1.271 m2

2005

823.712,4

8.29.06 147.181

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind protectia preventivă a instalatiilor nucleare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind protectia preventivă a instalatiilor nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Ordinul intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia materiale speciale din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 304.

 

ANEXĂ

 

GHID

privind protectia preventivă a instalatiilor nucleare

 

1. Domeniu

Art. 1. - Prezentul ghid este destinat utilizării de către titularul de autorizatie ca bază pentru evaluarea măsurilor suplimentare de protectie fizică în cazul unor situatii speciale.

 

2. Principii

Art. 2. - Măsurile suplimentare luate de către titularul de autorizatie trebuie să aibă în vedere caracteristicile constructiei, problemele tehnice, administrativ-organizatorice, planurile de alarmare si analiza de risc si vulnerabilitate.

 

3. Obiective

Art. 3. - Asigurarea măsurilor suplimentare care completează planul de protectie fizică în functie de gradul de pericol al instalatiilor nucleare.

Art. 4. - Asigurarea unei notificări în timp real a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), a fortelor de interventie si a persoanelor din conducerea instalatiei nucleare prevăzute a fi anuntate în planul de urgentă conceput de titularul de autorizatie si avizat de CNCAN pentru fiecare instalatie. Titularul de autorizatie va emite o schemă care va contine institutiile si punctele de contact care trebuie anuntate, precum si ordinea în care se realizează acest lucru.

Art. 5. - Transmiterea de către o structură unică a acestor notificări.

 

4. Cerinte generale

Art. 6. - Titularul de autorizatie trebuie să asigure transmiterea notificărilor si în afara timpului normal de lucru.

Art. 7. - Titularul de autorizatie trebuie să emită proceduri specifice, care vor fi transmise la CNCAN spre avizare, privind notificarea în cazul unor situatii în care se semnalează prezenta unei amenintări.

Art. 8. - Notificările vor contine minimum următoarele informatii:

a) institutia care face anuntul;

b) instalatia nucleară afectată;

c) tipul notificării (de pericol, de avertizare, de alarmă, de încetarea alarmei etc.);

d) sursa care a furnizat informatia;

e) în cazul notificărilor făcute pe baza informatiilor primite de la terti (de exemplu, apel telefonic anonim) se vor oferi pe cât posibil aceleasi informatii referitoare la timp si loc, precum si cele referitoare la surse (când este posibil);

f) date despre: momentul, locul si tipul atacului (de exemplu, demonstratii care nu sunt pasnice, ocuparea instalatiei nucleare, atac cu materiale explozive, utilizare de materiale explozive, luare de ostatici), persoanele care efectuează atacul (numărul si, dacă este posibil, numele grupării căreia îi apartin), modul de actiune al atacatorilor, înarmarea si alte dotări, obiectivul si motivul atacului, cerintele atacatorilor, situatia în momentul notificării (de exemplu, starea instalatiei nucleare) si măsuri suplimentare luate de către titularul de autorizatie pentru împiedicarea reusitei atacului.

 

5. Măsuri suplimentare

Art. 9. - Măsurile suplimentare ce trebuie luate de către titularul de autorizatie pentru situatia în care instalatia nucleară este supusă unui atac si este periclitată:

a) verificarea fără exceptie a întregului personal la intrarea si iesirea din instalatia nucleară, conform procedurilor de acces, pentru a nu fi introduse arme sau materiale explozive si pentru a nu fi sustrase materiale radioactive;

b) verificarea respectării procedurilor de acces;

c) introducerea principiului 2 - „oameni pentru zone extrem de sensibile în care se găsesc materiale nucleare”, conform prevederilor art. 82 din Normele de protectie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 382/2001;

d) supravegherea suplimentară a spatiului interior din zonele periclitate cu ajutorul unor posturi de supraveghere suplimentare;

e) mentinerea dreptului de acces în instalatie numai pentru personalul a cărui prezentă este motivată de functionarea în sigurantă a instalatiei;

f) supravegherea suplimentară a accesului;

g) excluderea vizitatorilor si a personalului contractantilor.

Art. 10. - Măsuri suplimentare ce trebuie luate de titularul de

autorizatie pentru situatia în care instalatia nucleară este supusă unui atac, dar nu este periclitată:

a) verificări suplimentare, conform procedurilor de acces, ale persoanelor si ale materialelor, pentru a nu fi introduse arme ori materiale explozive si pentru a nu fi sustrase materiale radioactive;

b) verificarea respectării procedurilor de acces;

c) mentinerea dreptului de acces în instalatie numai pentru personalul a cărui prezentă este motivată de functionarea instalatiei nucleare;

d) supravegherea suplimentară a accesului;

e) excluderea vizitatorilor si a personalului contractantilor.

Art. 11. - Proceduri emise de către titularul de autorizatie

pentru situatia în care se semnalează prezenta unei amenintări:

a) procedura de împărtire suplimentară pe zone;

b) procedura de asigurare suplimentară a punctelor de acces;

c) procedura de supraveghere suplimentară a zonelor vitale ale instalatiei;

d) procedura de limitare a accesului pentru personalul contractor si pentru vizitatori;

e) procedura de însotire a personalului contractor si a vizitatorilor de către personalul propriu în timpul evacuării acestora din incinta instalatiei nucleare;

f) procedura de verificare suplimentară a personalului contractor si a vizitatorilor la evacuarea acestora din incinta instalatiei nucleare.

Art. 12. - Măsurile suplimentare care vor fi luate de către personalul de protectie fizică trebuie să fie în concordantă cu

Normele de protectie fizică în domeniul nuclear si cu planul de urgentă si trebuie să fie aprobate de către CNCAN.

 

6. Definitii

a) instalatie nucleară:

- orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

- orice uzină care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

- orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalatiile nucleare apartinând unui singur operator, care se află pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singură instalatie nucleară;

b) material nuclear- orice materie primă nucleară si orice material fisionabil special;

c) material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive;

d) personalul contractantilor - personal angajat al persoanelor juridice cu care instalatia nucleară are încheiate contracte de prestări de servicii si care are acces în instalatia nucleară;

e) sabotaj - orice act premeditat îndreptat împotriva unei instalatii nucleare sau material nuclear în folosintă, depozitare ori transport, care poate pune direct sau indirect în pericol sănătatea ori siguranta personalului, populatiei si mediului înconjurător prin expunerea la radiatii sau prin eliberarea substantelor radioactive;

f) zonă protejată - zona supravegheată în permanentă de către personalul de pază si/sau prin mijloace tehnice, înconjurată de o barieră fizică si cu un număr limitat de căi de acces controlate;

g) zonă vitală - zona în care se află materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la actiuni de sabotaj, furt ori act terorist.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 14 august 2007.

Nr. 375.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

 

Prezenta procedură reglementează modul de realizare a activitătii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si drepturile si obligatiile organelor de executare silită din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, si al caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 1. - (1) Activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii, se realizează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către personalul de specialitate din cadrul CNPAS s i al caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucureti.

(2) Personalul de specialitate care va avea atributii de executare silită va face parte din cadrul Directiei juridice si reglementări comunitare a CNPAS si din cadrul compartimentelor juridice ale caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 1 este învestit cu exercitiul autoritătii publice si beneficiază de protectie potrivit legii.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este împuternicit în fata debitorului sau a tertilor prin legitimatii de executor bugetar si delegatii.

(3) Modelul legitimatiei de executor bugetar este prevăzut în anexa la prezenta procedură.

Art. 3. - Fac obiectul executării silite, în conditiile art. 1, următoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

a) sumele plătite fără temei legal cu titlu de indemnizatii sau ajutoare plătite din bugetul de stat ori din bugetul asigurărilor sociale de stat si prevăzute de legi speciale, precum si debitele create în conditiile legii, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care au încasat aceste sume;

b) debitele, dobânzile si penalitătile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data încheierii contractului de asigurare socială si până la data rezilierii acestuia din initiativa asiguratului sau asigurătorului;

c) debitele, dobânzile si penalitătile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data încheierii contractului de asigurare socială si până la data de la care se face dovada că persoana se regăseste în una dintre situatiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care contractul de asigurare socială nu a fost reziliat până la data respectivă;

d) debitele, dobânzile si penalitătile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data la care era exigibilă depunerea declaratiei de asigurare socială si până la data depunerii acesteia, precum si cele aferente perioadelor de neplată a contributiei de asigurări sociale datorate după data depunerii declaratiei si până la data înregistrării formularului de retragere a declaratiei de asigurare, însotit de dovada că nu se mai regăsesc în situatiile pentru care asigurarea este obligatorie;

e) debitele rezultate din neplata amenzilor contraventionale aplicate potrivit art. 148 coroborat cu art. 151 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

f) debitele rezultate în urma neîndeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de plată, de către personalul propriu al CNPAS si al structurilor subordonate;

g) orice alte debite ce nu fac obiectul executării silite conform dreptului comun;

h) debitele rezultate ca urmare a neplătii cheltuielilor de judecată rezultate din hotărâri judecătoresti irevocabile, care se cuvin CNPAS si caselor teritoriale de pensii pentru litigiile în care au fost parte.

Art. 4. - Personalul de specialitate din cadrul CNPAS si al caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnat de către presedintele CNPAS, respectiv de către directorii executivi, este împuternicit să îndeplinească măsurile asigurătorii si să efectueze executarea silită, în conditiile art. 1, în privinta următoarelor creante bugetare administrate de CNPAS, altele decât cele rezultate conform art. 3:

a) sume acordate în mod necuvenit din bugetul de stat, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care au încasat aceste sume, altele decât drepturile de pensii;

b) orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor sociale de stat, altele decât cele provenite din contributii, care se recuperează de la persoanele fizice în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, si care constituie titluri executorii.

Art. 5. - Actiunile de executare silită aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

Art. 6. - Legitimatiile de executor bugetar se emit de CNPAS prin Directia management resurse umane si sunt semnate de către presedintele CNPAS pentru executorii bugetari din cadrul CNPAS si de către directorul executiv pentru executorii bugetari din cadrul caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 7. - Evidenta legitimatiilor se tine într-un registru special care va contine numărul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, indicativul judetului, seria, data eliberării si semnătura de primire.

Art. 8. - Persoanele cărora le încetează calitatea de executor bugetar sunt obligate să depună legitimatia la organele emitente în vederea anulării; anularea va fi consemnată în registrul special prevăzut la art. 7.

Art. 9. - Declaratiile de asigurare pentru care există dovezi la nivelul caselor teritoriale de pensii, eliberate de organele de administrare fiscală sau de alte organe abilitate, din care rezultă că unele persoane nu mai fac obiectul asigurărilor obligatorii în sensul art. 5 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, nu îsi mai produc efecte de la data comunicării situatiei acestora sau, după caz, de la data precizată în dovezile eliberate de organele la care s-a făcut referire mai sus.

 

 

ANEXĂ

la procedură

 

- fată –

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR

 

Seria:                                        Nr.:

Stema

României

Loc

fotografie

 

Numele ............................................................................

Prenumele .......................................................................

Functia .............................................................................

Compartimentul ...............................................................

 

Data emiterii

Legitimatia nu este transmisibilă.

 

- verso –

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, titularul are calitatea de executor bugetar si are dreptul:

- să aplice măsurile asigurătorii si de executare silită;

- să intre în orice incintă a debitorului, persoană fizică, sau în alte incinte unde acesta îsi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si să analizeze evidenta si solvabilitatea debitorului în scopul identificării tertilor care datorează sau detin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

- să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum si să cerceteze toate locurile în care acesta îsi păstrează bunurile;

- să solicite si să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

 

Pierderea legitimatiei se face publică în presă si se anuntă institutia emitentă în termen de 15 zile.

 

Semnătura autorizată

....................................

 

VIZE

AN

 

AN

SEM. I

SEM. II

SEM. I

SEM. II

AN

AN

SEM. I

SEM. II

SEM. I

SEM. II

 

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si ale art. 11 lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, precum si ale art. 4 alin. (1) din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire si desfăsurare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006,

inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă,

Liviu Viorel Nemes,

prim-adjunct al inspectorului general

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 1.045/I.G.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

 

Art. 1. - Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, de către inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti, după verificarea măsurilor luate pentru prevenirea situatiilor de urgentă, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

1. articol pirotehnic - orice articol care contine substante explozive sau un amestec exploziv de substante destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinatie a acestor efecte prin intermediul reactiilor chimice exoterme autoîntretinute;

2. pirotehnie - tehnica fabricării si utilizării unor dispozitive, a unor materiale care servesc la aprinderea munitiilor, a armelor de foc, a unor substante explozive si a articolelor pirotehnice;

3. perimetru de sigurantă - zona de protectie/securitate în care nu sunt posibile accidente pirotehnice, iar persoanele neautorizate nu sunt în pericol;

4. zonă de tragere - portiunea din teren delimitată pe baza unor caracteristici distinctive, repere, cu destinatie precisă, cum ar fi locul unde sunt amplasate articolele pirotehnice, tevile de tragere sau alte dispozitive pirotehnice;

5. zonă de cădere - zona în care cad diferite resturi, elemente mecanice si pirotehnice rezultate în urma executării tragerilor cu articole pirotehnice.

Art. 3. - Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite la solicitarea persoanelor autorizate să execute jocuri de artificii cu articole pirotehnice.

Art. 4. - Acordul prevăzut la art. 1 se solicită în scris la inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti, în a căror zonă de competentă urmează a se realiza jocurile de artificii cu articole pirotehnice din clasele III si IV, precum si T.1 si T.2.

Art. 5. - (1) Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru desfăsurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat si stampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii - două exemplare;

c) declaratie pe propria răspundere cuprinzând măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea si interventia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi fortele si materialele folosite pentru interventie, modul de interventie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de sigurantă, semnată si stampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii - două exemplare;

d) plan de situatie la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de sigurantă si distantele fată de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislatia în vigoare, semnat si stampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii - două exemplare;

e) copie de pe acordul administratiei publice locale pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice;

f) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Modelul cererii este prezentat în anexa nr. 1, iar al acordului, în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Cererile însotite de documentele prevăzute la art. 5 se înregistrează într-un registru, în ordinea primirii lor, asigurându-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.

(2) Modelul de opis cu documentele depuse este prezentat la lit. A din anexa nr. 3.

(3) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului în cel mult 5 zile lucrătoare după înregistrare.

(4) În situatia în care documentatia se restituie solicitantului spre completare, se vor specifica data, numele si prenumele acestuia si semnătura de ridicare, conform modelului cuprins la lit. B din anexa nr. 3.

(5) Restituirea documentatiei spre completare, împreună cu motivele respingerii, se comunică solicitantului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, prin adresă scrisă si semnată de inspectorul-sef, cu aplicarea stampilei inspectoratului.

(6) Termenul legal de emitere a acordului prevăzut la art. 1 este de maximum 10 zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 7. - (1) Documentele depuse pentru emiterea acordului se repartizează pentru solutionare specialistilor desemnati din inspectia de prevenire din cadrul inspectoratului, care, în urma verificării continutului acestora si a situatiei reale din teren, întocmesc un referat cu concluziile rezultate si cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii acordului.

(2) Referatele se verifică de către seful serviciului căruia i-a fost repartizată lucrarea, se vizează de către adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului si se aprobă de către inspectorul-sef, odată cu emiterea acordului.

(3) Evidenta acordurilor se face conform anexei nr. 4.

Art. 8. - Acordurile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-sef si se stampilează cu stampila unitătii.

Art. 9. - (1) La emiterea acordului prevăzut la art. 1 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din documentele depuse si referatul întocmit conform art. 7.

(2) Documentele retinute de emitent, prevăzute la alin. (1), se păstrează de către acesta conform Nomenclatorului arhivistic al unitătilor teritoriale.

Art. 10. - Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite în două exemplare, unul pentru solicitant si celălalt pentru emitent.

Art. 11. - (1) Nu se emit acorduri de către inspectorate în următoarele situatii:

a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum si în teren nerespectarea măsurilor de sigurantă prevăzute de reglementările tehnice în vigoare;

b) dacă folosirea articolelor pirotehnice se face în situatiile interzise de lege.

(2) Acordul pentru desfăsurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se dă pe formular-tip.

(3) Dacă solicitantii nu se prezintă pentru ridicarea acordului, precum si a documentatiilor depuse care au stat la baza emiterii acestuia, în termen de 60 de zile de la data emiterii, documentele respective sunt clasate si îndosariate potrivit reglementărilor in vigoare.

Art. 12. - (1) Acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice îsi pierde valabilitatea dacă acesta nu s-a desfăsurat la data, ora si locul stabilite.

(2) În cazul în care se modifică data si ora desfăsurării actiunii, solicitantul poate reveni pentru obtinerea unui nou acord în baza documentatiei depuse anterior, cu obligatia de a anexa la cerere un nou acord de la administratia publică locală pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice.

Art. 13. - Posesorii acordurilor au obligatia de a le păstra în bune conditii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare, prevăzute în prezentele normele metodologice, si de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, potrivit legii.

Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului .................. /

Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice

nr. . ......... din .......... 20 .....

 

            Subsemnatul/Subsemnata ..................................................... , cu domiciliul în judetul ................... , municipiul/orasul/comuna .......................... , sectorul/satul ..................... , str. . .............................. nr. . ...... , bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul postal .................. , telefon ................ , fax .............. , e-mail ........................ , în calitate de ............................. la ................................. , în conformitate cu prevederile art. 295 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare, solicit:

            1. verificarea măsurilor ce se vor asigura privind prevenirea si interventia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale prevăzute în documentatia anexată;

            2. emiterea acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice, ce se va desfăsura în ............................................................................................. . (locul, data, ora)

 

            Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă nr. 1.045/I.G./2007, conform opisului.

            Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data .....................

Semnătura ..........................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului.............../Municipiului Bucuresti

 

ACORD

pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice

nr.......din.......20......

 

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. .............din ..............20....., adresată de ................, cu domiciliul/sediul în judetul ................., municipiul/orasul/comuna ......................., sectorul/satul ................., str. ........................nr. ....., bl. ......., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ..................., telefon ......................., fax ..............., e-mail ..............., în baza prevederilor art. 295 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare, se emite acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice în

............................................................................... (locul, data, ora)

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice.

Acordul este valabil numai însotit de documentele, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Inspector-sef,

............................

(numele si prenumele, semnătura)

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

A. Opis cu documentele prezentate în vederea eliberării acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Seria, codul, numărul de înregistrare etc.

Numărul de file

Formatul

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ..................

Semnătura solicitantului

..........................................

 

B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Data comunicării

Semnătura solicitantului

Data redepunerii

Semnătura de primire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  ...........

Semnătura personalului nominalizat

de inspectorat

.............................

Semnătura solicitantului

.....................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

EVIDENTA

acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii

 

Nr. crt.

Denumirea societătii/ solicitantului

Coordonate

Numărul de înregistrare si data primirii cererii

Data emiterii acordului

Actul normativ în baza căruia a fost eliberat acordul

Persoana nominalizată de inspectorat, care a efectuat verificarea

(numele si prenumele)

Observatii

1.

.

.

.

În clar

- adresa

- telefon

- fax

- e-mail

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

Având în vedere dispozitiile art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru băncile de economisire si creditare în domeniul locativ rata rezervelor minime obligatorii este 0 (zero) %.”

Art. II. - Sumele în tranzit în monedă natională si în valută se elimină din baza de calcul al rezervelor minime obligatorii si din calculul ratei medii a dobânzilor la vedere. În anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d), 3 si 4 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se elimină toate referirile legate de sumele în tranzit în monedă natională si în valută.

Art. III. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de observare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2007.

Nr. 22.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 2,35% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,95% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2007.

Nr. 23.