MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 631         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

63. - Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

65. - Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

66. - Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului

 

67. - Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualului

 

68. - Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 

69. - Hotărâre privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.050. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor petroliere de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrele Urziceni, Simnic- Ghercesti-Cârcea-Malu Mare, Bălăceanca, Sărmăsel, Bilciuresti si Cetatea de Baltă, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A.

 

1.051. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-13 Golesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Rompetrol” - S.A.

 

1.052. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-5 Beclean si P VII-12 Frumoasa, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Expert Petroleum” - S.R.L. - filiala Medias

 

1.053. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-4 Arsita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Transeuro Import-Export” - S.R.L. Constanta

 

1.054. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-15 Gostilele si PVII-17 Horodniceni, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania „EL-ROM International” L.L.C.

 

1.055. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-2 Amara, P VII-6 Brădesti, P VII-7 Buda, P VII-10 Dinias, P VII-11 Dobresti, P VII-20 Năsal, P VII-21 Sânmartin si P VII-23 Seitin, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Amromco Energy” - S.R.L.

 

1.075. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită Fundatiei Umanitare „Columna”, pe o perioadă de 15 ani, a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Neamt

 

1.076. - Hotărâre privind trecerea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca

 

1.077. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Directia generală anticoruptie, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

1.078. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

 

1.079. - Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

281. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL


HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 26 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se prelungeste până la data de 15 octombrie 2007.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 63.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

            În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Alexandru Sassu se numeste în functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 55/2007, până la data de 20 iunie 2011.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 65.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului

 

            În temeiul prevederilor art. 11 si ale art. 14 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Răsvan Popescu se numeste în functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualului, în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului Ralu Traian Filip, până la data de 19 decembrie 2012.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 66.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualului

 

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Ioan Cărmăzan se numeste în calitatea de membru titular al Consiliului National al Audiovizualului, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Valentin Nicolau, în continuarea mandatului, până la data de 1 iulie 2008.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 67.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 

            În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Biró Albin se numeste în calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, reînvestit, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 12 septembrie 2007.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 68.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

            În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) si ale art. 4 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările ulterioare,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Chetreanu Bogdan Mihai se numeste membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în functia de comisar pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 1 octombrie 2007.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 69.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor petroliere de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrele Urziceni, Simnic-Ghercesti-Cârcea-Malu Mare, Bălăceanca, Sărmăsel, Bilciuresti si Cetatea de Baltă, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă acordurile petroliere de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrele Urziceni, Simnic-Ghercesti-Cârcea- Malu Mare, Bălăceanca, Sărmăsel, Bilciuresti si Cetatea de Baltă, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1-6*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordurile petroliere de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască, secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.050.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-13 Golesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Rompetrol” - S.A.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-13 Golesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Rompetrol” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră aprobat potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.051.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-5 Beclean si P VII-12 Frumoasa, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Expert Petroleum” - S.R.L. - filiala Medias

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-5 Beclean si P VII-12 Frumoasa, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Expert Petroleum” - S.R.L. - Filiala Medias, în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră aprobate potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască, secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.052.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-4 Arsita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Transeuro Import-Export” - S.R.L. Constanta

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-4 Arsita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Transeuro Import-Export” - S.R.L. Constanta, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră aprobat potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.053.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolierăîn perimetrele P VII-15 Gostilele si P VII-17 Horodniceni, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania „EL-ROM International” L.L.C.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele PVII-15 Gostilele si PVII-17 Horodniceni, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania „EL-ROM International” L.L.C., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră aprobate potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.054.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-2 Amara, P VII-6 Brădesti, P VII-7 Buda, P VII-10 Dinias, P VII-11 Dobresti, P VII-20 Năsal, P VII-21 Sânmartin si P VII-23 Seitin, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Amromco Energy” - S.R.L.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-2 Amara, P VII-6 Brădesti, P VII-7 Buda, P VII-10 Dinias, P VII-11 Dobresti, P VII-20 Năsal, P VII-21 Sânmartin si P VII-23 Seitin, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Amromco Energy” - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1-8*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră aprobate potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.055.


*) Anexele nr. 1-8 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită Fundatiei Umanitare „Columna”, pe o perioadă de 15 ani, a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Neamt

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită Fundatiei Umanitare „Columna”, pe o perioadă de 15 ani, a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Neamt, identificate

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.075.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului care se dau în folosintă gratuită Fundatiei Umanitare „COLUMNA”

 

Adresa la care sunt

situate imobilele

Nr. de identificare

atribuit de

Ministerul Economiei si Finantelor

Persoana juridică de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

Municipiul Piatra-Neamt,

str. Mihai Viteazul nr. 32,

judetul Neamt

26.120

Statul Român, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării

Rurale, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Neamt

Fundatia Umanitară

„COLUMNA”

Grajd

Suprafată construită = 288 m2

Municipiul Piatra-Neamt,

str. Mihai Viteazul nr. 32,

judetul Neamt

26.121

Statul Român, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării

Rurale, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Neamt

Fundatia Umanitară

„COLUMNA”

Grajd

Suprafată construită = 274 m2

Municipiul Piatra-Neamt,

str. Mihai Viteazul nr. 32,

judetul Neamt

26.125

Statul Român, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării

Rurale, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Neamt

Fundatia Umanitară

„COLUMNA”

Remiză (partial)

Suprafată construită = 79 m2

Municipiul Piatra-Neamt,

str. Mihai Viteazul nr. 32,

judetul Neamt

26.112

Statul Român, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării

Rurale, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Neamt

Fundatia Umanitară

„COLUMNA”

Teren aferent

Suprafată = 1.727 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 30, judetul Cluj, ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca.

            Art. 2. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, trecut ca unitate de cercetare în structura Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, se asigură integral din venituri proprii.

            Art. 3. - (1) Se aprobă modificarea datelor de identificare a terenului înscris în domeniul public al statului la pozitia cu nr. MF 6 din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, prevăzute în anexă, îsi mentin regimul juridic si trec în administrarea Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca.

            (3) Patrimoniul Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, cuprinzând toate elementele de activ si pasiv, se transmite Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situatiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2006 si a datelor din evidenta contabilă aferentă exercitiului financiar din anul 2007.

            (4) Valoarea patrimoniului Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca se majorează cu valoarea patrimoniului preluat potrivit prevederilor alin. (3).

            (5) Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca preia toate drepturile si este tinută de toate obligatiile legale si contractuale ale Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca.

            Art. 4. - (1) Personalul Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se preia de către Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, în conditiile prevăzute de lege.

            (2) Statul de functii al Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, trecut ca unitate de cercetare în structura Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, se aprobă de senatul universitătii.

            Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitia 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 456/2003 privind înfiintarea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.076.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan”

Cluj-Napoca, care se transmit în administrarea Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca

 

Nr. M.F.

 

 

Cod clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosintă

 

 

Valoarea de inventar

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Baza legală

 

În administrare/ concesiune

 

Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

 

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

6

8.29.06

Terenuri

Suprafata = 33.107 m2

 

Tara: România;

Judet: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Fântânele nr. 30

1951

0

Decizia nr. 33 din 26 februarie 1973

În administrare

 

imobil

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

0

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Directia generală anticoruptie, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Directia generală anticoruptie, a unui imobil compus din constructie si teren, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 132/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 43/2007, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.077.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică căreia i se dă

în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Ministerul Economiei si Finantelor

va atribui număr în inventarul domeniului public al statului

Municipiul Bucuresti,

bd. Nicolae Grigorescu

nr. 10-12, sectorul 3

Statul român

Ministerul Internelor si Reformei Administrative,

pentru Directia generală anticoruptie

Sc = 536,79 m2

St = 1.797 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă preluarea a 3 sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national.

            Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri nationale prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Onesti si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.078.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri nationale, proprietate publică a statului, care se preiau din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

 

Nr. crt.

Denumirea sectorului de drum

Persoana juridică de la care se transmit sectoarele de drum

Persoana juridică la care se transmit sectoarele de drum

Lungimea totală (km)

Numărul de inventar

Indicativul

1.

Sector de drum national DN11 care traversează municipiul Onesti, cuprins între km 125+100 si km 132+500

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti

în administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

7,4

 

DN 11

2.

Sector de drum national care traversează municipiul One s ti, cuprins între km 0+00 i km 6+700

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti

în administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

6,7

 

DN 11 A

3.

Sector de drum national DN 12 A care traversează municipiul Onesti, cuprins între km 114+600 si km 115+530

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti

în administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,93

 

DN 12 A

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instanelor judecătoresti

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Parcul auto al Ministerului Justitiei se constituie potrivit normativelor de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            (2) Pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Justitiei si de unele institutii subordonate acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă parcul auto al acestora cu un număr de 23 de autovehicule, precum si consumul de carburanti corespunzător.

            (3) Pentru fiecare directie ce apartine aparatului propriu al Ministerului Justitiei repartizarea numărului maxim de autoturisme se face prin ordin al ministrului justitiei.

            Art. 2. - (1) Curtile de apel au în dotare un număr maxim de 5 autoturisme cu un consum de carburanti de maximum 350 de litri pe lună pentru fiecare autoturism, cu exceptia Curtii de Apel Bucuresti care are în dotare un număr maxim de 10 autoturisme cu un consum de carburanti de maximum 350 de litri pe lună si o furgonetă cu un consum de carburanti de maximum 400 de litri pe lună.

            (2) Tribunalele au în dotare un număr maxim de 4 autoturisme cu un consum de carburanti de maximum 300 de litri pe lună pentru fiecare autoturism.

            (3) Judecătoriile au în dotare un număr maxim de două autoturisme cu un consum de carburanti de maximum 250 de litri pe lună pentru fiecare autoturism.

            (4) Stabilirea numărului de autoturisme pentru fiecare instantă se face prin ordin al ministrului justitiei.

            Art. 3. - Numărul maxim de autoturisme pentru activitătile specifice ale Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia, prevăzute la alin. (2) al art. 1, si pentru instantele judecătoresti prevăzute la art. 2, precum si consumul maxim de carburanti pe lună pentru fiecare autoturism sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 4. - Cheltuielile rezultate din aplicarea prezentei hotărâri se suportă din bugetele anuale aprobate Ministerului Justitiei.

            Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 7 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.079.

 

ANEXĂ

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activitătile specifice ale Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si pentru instantele judecătoresti

 

Nr. crt.

Unitatea

Numărul maxim de autoturisme aprobat

Consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul (litri/lună)

1.

Ministerul Justitiei:

(aparatul propriu)

Directia pentru implementarea programelor finantate din împrumuturi externe

20 de autovehicule

(19 autoturisme si un microbuz)

3 autoturisme

350/autoturism

400/microbuz

350

2.

Institutul National de Expertize Criminalistice

un autoturism

300

3.

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu

un autoturism

300

4.

Spitalul Clinic „Prof. dr. Constantin Angelescu”

un autoturism

300

5.

Instante judecătoresti:

a) curti de apel - 15*)

b) tribunale - 42

c) judecătorii - 187

14x5+11=81 de autovehicule

4x42=168 de autoturisme

2x187=374 de autoturisme

350/autoturism

400/furgonetă

300

250

 


*) Curtea de Apel Bucuresti va avea un număr maxim de 10 autoturisme si o furgonetă. NOTĂ:

Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităti.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

            Având în vedere Referatul nr. SDG/1.685 din 20 august 2007 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice, în temeiul art.1312 alin. (9) teza a 2-a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

            directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

            Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind renuntarea apelantei Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) la judecarea apelului declarat împotriva Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având ca obiect stabilirea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabel cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005 prin Decizia nr. 133/2005 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum si privind constatarea nulitătii apelului declarat de Societatea Română de Televiziune (SRTV) si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) împotriva hotărârii arbitrale mentionate mai sus.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 20 august 2007.

Nr. 281.

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI

Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 18A

 

Sedinta publică din data de 1 februarie 2007

 

CURTEA COMPUSĂ DIN:

Presedinte - Carmen Georgeta Negrilă

Judecător - Andreia Liana Constanda

Grefier - Ionică Rosioru

 

Pe rol se află judecarea cererii de apel formulată de apelanta Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) împotriva Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, în contradictoriu cu intimatii Societatea Română de Televiziune (SRTV) si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA).

La apelul nominal făcut în sedintă publică se prezintă apelanta Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), prin avocat Roată Palade Alexandru, cu împuternicire avocatială nr. 280168 din 10 ianuarie 2006, intimatii Societatea Română de Televiziune (SRTV), prin consilier juridic Remus Codreanu, cu delegatie de reprezentare la dosar, si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), prin reprezentant Gheorghe Chirită, fără delegatie la dosar.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedintă, după care reprezentantul intimatei Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) solicită amânarea cauzei pentru a se consulta cu reprezentantii consiliului director al asociatiei, cu privire la cererea apelantei de renuntare la apelul declarat.

Intimata Societatea Română de Televiziune (SRTV), prin consilier juridic, depune la dosar certificatul de grefă emis în Dosarul nr. 929/1/2007, de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a dovedi că a formulat în dosarul sus-mentionat o cerere de strămutare a Dosarului nr. 26.982/2/2005 de la Curtea de Apel Bucuresti la o altă instantă egală în grad, cauză ce are termenul de judecată fixat pentru data de 9 martie 2007.

Apelanta, prin avocat, se opune amânării cauzei, întrucât nu există niciun temei legal pentru care instanta să acorde un nou termen de judecată.

Intimata Societatea Română de Televiziune (SRTV), prin consilier juridic, solicită instantei să aibă în vedere dispozitiile art. 40 alin. 5 din Codul de procedură civilă, întrucât, în functie de solutia ce se va pronunta în dosarul ce are ca obiect strămutarea Dosarului nr. 26.982/2/2005, urmează a-si exprima pozitia cu privire la renuntarea apelantei la judecarea apelului.

Curtea, deliberând asupra cererii de amânare formulate de reprezentantul intimatei Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru a se consulta cu reprezentantii consiliului director al asociatiei, cu privire la cererea apelantei de renuntare la apelul declarat, apreciază că această cerere este neîntemeiată, întrucât amânarea cauzei la termenul anterior s-a dispus tocmai pentru acest motiv. În sedinta anterioară, intimata Societatea Română de Televiziune a fost reprezentată si urma să consulte conducerea societătii pentru exprimarea punctului de vedere fată de renuntarea la apel a apelantei. În ceea ce priveste cererea de strămutare, la care reprezentantul intimatei Societatea Română de Televiziune face referire, nu poate fi avută în vedere ca motiv pentru amânare, atâta timp cât nu s-a dispus suspendarea solutionării prezentului apel, iar invocarea art. 40 din Codul de procedură civilă poate fi făcută după ce se va dispune asupra cererii de strămutare. Tot pentru a-si exprima un punct de vedere a fost înstiintată si intimata Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), iar fată de neîndeplinirea dispozitiilor instantei pune în discutie sanctiunea suspendării pentru că această intimată nu a răspuns solicitării de a-si exprima pozitia fată de renuntarea apelantei la judecarea cererii de apel.

Apelanta, prin avocat, arată că nu poate fi suspendată cauza pentru că intimata Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale nu s-a conformat dispozitiilor instantei, pentru că ar însemna ca apelanta să fie sanctionată pentru o faptă a intimatilor.

Reprezentantul intimatei Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale arată că nu a primit adresa instantei, prin care i se solicita să îsi exprime pozitia fată de renuntarea apelantei la apel.

Intimata Societatea Română de Televiziune, prin consilier juridic, arată că este de acord cu suspendarea cauzei, însă până când Înalta Curte de Casatie si Justitie se va pronunta asupra cererii de strămutare.

Curtea, având în vedere pozitia apelantei în sensul că i-ar fi vătămate interesele procesuale, acordă cuvântul părtilor pe cererea de renuntare a apelantei la judecarea apelului.

Intimata Societatea Română de Televiziune, prin consilier juridic, solicită amânarea pentru solutionarea amiabilă a prezentului litigiu.

Apelanta, prin avocat, arată că cererea de stingere a litigiului prin învoiala părtilor a fost formulată într-o altă cauză, aflată pe rolul Tribunalului Bucuresti, iar prin formularea în acest dosar a cererii de amânare pentru încheierea unei tranzactii se încearcă doar tergiversarea cauzei, motiv pentru care se opune amânării cauzei, însă dacă intimata Societatea Română de Televiziune afirmă că urmeză să depună acordul societătii în ceea ce priveste renuntarea la judecată, va fi de acord cu amânarea cauzei.

Fată de dezacordul părtilor cu privire la renuntarea apelantei la judecarea apelului, Curtea pune în discutia părtilor exceptia inadmisibilitătii invocării exceptiei nulitătii hotărârii arbitrale, întemeiată pe sustineri privind legea aplicabilă, incompatibile cu sanctiunea procedurală a nulitătii incidentă pentru nereguli de procedură, exceptie pentru a cărei discutare s-a repus cauza pe rol la data de 2 noiembrie 2006.

Apelanta, prin avocat, solicită admiterea exceptiei inadmisibilitătii invocării exceptiei nulitătii hotărârii arbitrale si arată că fată de prevederile art. 358 din Codul de procedură civilă exceptia de nulitate este tardiv formulată.

Intimata Societatea Română de Televiziune, prin consilier juridic, arată că nu a invocat nicio exceptie de procedură, însă exceptia inadmisibilitătii poate fi avută în vedere de instanta de judecată, ca apărare de fond, iar dacă instanta s-ar pronunta pe această exceptie s-ar antepronunta pe fondul apelului, potrivit art. 27 din Codul de procedură civilă. Mai arată că instanta nu s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocată la acelasi termen din 26 octombrie 2006.

Reprezentantul intimatei Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale solicită respingerea exceptiei inadmisibilitătii invocării exceptiei nulitătii hotărârii arbitrale pentru aceleasi motive expuse de către reprezentantul intimatei Societatea Română de Televiziune.

Intimata Societatea Română de Televiziune, prin consilier juridic, arată că dispozitiile legale la care apelanta face referire sunt prevăzute pentru procedura arbitrajului, sens în care solicită respingerea acestei exceptii ca neîntemeiată.

Curtea, deliberând asupra exceptiei inadmisibilitătii invocării exceptiei nulitătii hotărârii arbitrale, întemeiată pe sustineri privind legea aplicabilă, incompatibile cu sanctiunea procedurală a nulitătii, incidentă pentru nereguli de procedură, admite această exceptie, constatând în sensul celor invocate prin încheierea anterioară că exceptia invocată în scris de Societatea Română de Televiziune vizează hotărârea arbitrală, atacată cu apel în prezenta cauză, apreciind astfel că este o exceptie de procedură si nu o apărare de fond, cum sustine intimata Societatea Română de Televiziune; motivele arătate în sustinerea exceptiei se întemeiază pe dispozitii de procedură, dată fiind împrejurarea că partea se prevalează de dispozitiile dreptului comun, respectiv de cele din Codul de procedură civilă referitoare la procedura arbitrală, si nu la dispozitiile legii speciale (Legea nr. 8/1996) direct incidente cauzei, cu ignorarea principiului specialia generalibus derogant, legea specială cuprinzând dispozitii pentru părtile implicate în negociere care nu ajung la o formă finală asupra metodologiei. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a anumitor dispozitii ale art. 131 din Legea nr. 8/1996, exceptie ce a fost invocată de intimata Societatea Română de Televiziune drept un mijloc procedural de natură a-i servi la solutionarea exceptiei nulitătii hotărârii arbitrale, Curtea apreciază că, fată de retinerea inadmisibilitătii exceptiei principale, exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect. De asemenea, exceptia tardivitătii, invocată de apelantă în combaterea nulitătii hotărârii arbitrale, are un caracter subsidiar exceptiei retinute de instantă, fiind, de asemenea, întemeiată pe dispozitii procedurale ale dreptului comun, prevăzute de Codul de procedură civilă cu referire la procedura arbitrajului, este rămasă fără obiect.

Intimata Societatea Română de Televiziune, prin consilier juridic, arată că instanta de judecată prin solutionarea exceptiilor s-a antepronuntat, motiv pentru care întelege să formuleze cerere de recuzare, pe care o depune în scris, la care anexează dovada achitării taxei de timbru si timbru judiciar pentru această cerere.

Curtea apreciază că nu s-a antepronuntat prin solutionarea exceptiilor invocate, ca atare nu întelege să se abtină, si, luând act de cererea de recuzare formulată de intimata Societatea Română de Televiziune, dispune înaintarea dosarului completului de permanentă pentru solutionarea acestei cereri.

După solutionarea cererii de recuzare, Curtea, având în vedere solutia de respingere, pronuntată de completul de permanentă, cu privire la cererea de recuzare, pune în discutia părtilor cererea de renuntare la judecarea apelului formulată de apelantă.

Apelanta, prin avocat, solicită Curtii să ia act de renuntarea sa la judecata apelului.

Reprezentantul intimatei Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale arată că este de acord cu cererea de renuntare formulată de apelantă.

Intimata Societatea Română de Televiziune, prin consilier juridic, solicită instantei să aprecieze asupra cererii de renuntare la judecarea apelului si să aibă în vedere că din partea sa nu există un refuz expres în ceea ce priveste această cerere de renuntare.

CURTEA

Asupra apelurilor civile de fată, constată următoarele:

La 21 iunie 2005 a fost pronuntată hotărârea arbitrală de către Completul de mediere desemnat de ORDA pentru solutionarea cererii formulate de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), mediere ce a purtat asupra formei finale a metodologiei privind radiodifuzarea operelor muzicale, precum si asupra tabelului cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor.

Împotriva acestei hotărâri arbitrale, în temeiul art. 1312 alin. 9 din Legea nr. 8/1996, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 285/2004, au promovat apel UCMR-ADA, precum si SRTV si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale - ARCA.

UCMR-ADA a formulat apel cu respectarea prevederilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă, procedând la depunerea acestuia la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, apel care, împreună cu dosarul ce a stat la baza pronuntării hotărârii arbitrale, a fost înaintat acestei instante, fiind înregistrat la nr. 1.021/2005, apelanta procedând în acelasi timp la formularea si depunerea apelului si direct la Curtea de Apel Bucuresti, ocazie cu care s-a format Dosarul nr. 977 din 10 august 2005.

Societatea Română de Televiziune si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale au formulat la rândul lor apel împotriva aceleiasi hotărâri arbitrale, aceste părti depunând si înregistrând calea de atac direct la instanta în a cărei competentă cade solutionarea acesteia, fiind constituit Dosarul nr. 978/2005 pe rolul acestei instante.

            Prin Încheierea de sedintă din 12 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.021/2005, s-a dispus înaintarea dosarului aceluiasi complet învestit cu solutionarea apelului formulat de SRTV si ARCA si înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti sub nr. 978/2005.

            La termenul din 12 ianuarie 2006, în temeiul art. 164 alin. 1 din Codul de procedură civilă, s-a dispus conexarea Dosarului nr. 1.021/2005 la cel înregistrat sub nr. 978/2005.

            Prin Încheierea de sedintă din 2 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 978/2005, s-a dispus înaintarea acestei cauze la completul învestit cu solutionarea apelului formulat de UCMR- ADA împotriva aceleiasi hotărâri arbitrale, înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă sub nr. 977/2005, în aplicarea prevederilor art. 164 din Codul de procedură civilă.

            Prin aceeasi încheiere interlocutorie, Curtea s-a pronuntat asupra exceptiei de nulitate a cererii de apel formulate de Societatea Română de Televiziune si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale, în sensul admiterii acesteia pentru nerespectarea prevederilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă, respectiv nedepunerea apelului la instanta a cărei hotărâre se atacă, motivarea admiterii exceptiei regăsindu-se în respectiva încheiere (fila 35 din dosar).

            În ceea ce priveste apelul formulat de UCMR-ADA la termenul de judecată din 7 decembrie 2006, în sedintă publică, s-a depus la dosar prin intermediul apărătorului apelantei cererea de renuntare la apel, întemeiată pe prevederile art. 267 din Codul de procedură civilă.

            Curtea apreciază că renuntarea la judecarea apelului, dacă operează în fata instantei învestite cu solutionarea căii de atac, nu este supusă reglementărilor cuprinse în art. 267 din Codul de procedură civilă, acest text vizând renuntarea ce operează în fata instantei ce a pronuntat hotărârea apelabilă.

            Această manifestare de vointă a apelantei reprezintă un reflex al principiului disponibilitătii părtilor în procesul civil si în realitate are semnificatia achiesării apelantei la hotărârea supusă apelului, Curtea făcând însă verificări si din perspectiva art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă, ce reprezintă normă de trimitere în raport de prevederile art. 298 din Codul de procedură civilă, constatând că niciuna dintre intimate nu a exteriorizat o pozitie manifestă la renuntarea UCMR-ADA la judecarea apelului.

            Fată de cele ce preced, Curtea urmează a lua act de renuntarea apelantei UCMR-ADA la judecarea apelului si se va relua totodată dispozitia privind constatarea nulitătii apelului promovat de Societatea Română de Televiziune si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale, potrivit celor statuate prin încheierea de sedintă din 2 martie 2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

            Ia act de renuntarea apelantei Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), la judecarea apelului declarat împotriva hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, în contradictoriu cu intimatele Societatea Română de Televiziune (SRTV) si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA).

            Constată nulitatea apelului declarat de Societatea Română de Televiziune (SRTV) si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA). Irevocabilă.            Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 1 februarie 2007.

 

Presedinte

Carmen Negrilă

Judecator

Andreia Constanda

Grefier,

Ionică Rosioru