MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 627         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 septembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

831. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război

 

832. - Decret privind conferirea unor decoratii de război

 

833. - Decret privind conferirea Medaliei Serviciul Credincios, clasa a II-a

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

946. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor hotărâri din domeniul vamal

 

1.043. - Hotărâre privind cerintele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum si pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative

 

1.071. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

1.072. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei suprafete de teren situate în comuna Ciocani, judetul Vaslui

 

1.083. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006

 

1.085. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

1.086. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor afectate de inundatiile din perioada 5-6 septembrie 2007 din judetele Galati, Vrancea, Bacău si Vaslui

 

1.087. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea retransmisiei emisiunilor canalului TVR1 pe teritoriul Republicii Moldova

 

1.088. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Vaslui

 

1.089. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău, Galati si Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

972/705/150. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială

 

1.553/718. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A pct. II si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare-monitorizare în teatrul de operatiuni militare din Afganistan, în care si-a sacrificat viata,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul national Steaua Românieiîn grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război, sublocotenentului Marcu Bebisor Aurel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2007.

Nr. 831.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

pentru înaltă competentă profesională, curaj, spirit de sacrificiu, dăruire si initiativă în îndeplinirea cu succes a misiunilor de luptă încredintate în teatrele de operatiuni militare din Afganistan,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război:

- domnului locotenent Mihalachi Gheorghe Felix;

- domnului locotenent Văsar Ioan Călin-Claudiu.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă, clasa a III-a, pentru militari, cu însemn de război, domnului sergent-major Trif Ion Mihai.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a III-a, pentru militari, cu însemn de război, doamnei plutonier-major Schuster Constantin Lenuta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2007.

Nr. 832.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Serviciul Credincios, clasa a II-a

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de recunostintă si apreciere pentru curajul si devotamentul dovedite în timpul executării unei misiuni de patrulare în teatrul de operatiuni militare din Afganistan, în timpul căreia au fost răniti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Serviciul Credincios, clasa a II-a, pentru militari, cu însemn de război:

- domnului sergent-major Constantin Iordache Ioan;

- domnului sergent Cretu Tudor Gabriel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2007.

Nr. 833.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor hotărâri din domeniul vamal

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele de aplicare a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolele 1 si 2, alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 3, articolele 4, 7 si 8, alineatul (2) al articolului 11 si anexele nr. 1-3 se abrogă.

2. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă persoana care depune cererea de interventie este un reprezentant al detinătorului dreptului sau al persoanei autorizate să utilizeze unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 privind interventia autoritătilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum si măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, aceasta va depune la Autoritatea Natională a Vămilor si copia legalizată a documentului care face dovada calitătii ei de reprezentant în fata autoritătii vamale.”

3. Alineatele (1) si (3) ale articolului 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) În situatia expirării perioadei de valabilitate a cererii de interventie, prevăzută la art. 8 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, titularul dreptului trebuie să depună o cerere scrisă la Autoritatea Natională a Vămilor, prin care să solicite prelungirea perioadei de interventie, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea acesteia.

..................................................................................................

(3) La cererea de prelungire se anexează documentele prevăzute la art. 2 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.891/2004 de stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 privind interventia autoritătilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum si măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, numai dacă au intervenit modificări fată de documentele anexate la cererea de interventie.”

4. Alineatul (3) al articolului 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Corespondenta prevăzută în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.891/2004 si în Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, denumită în continuare Lege, referitoare la fiecare retinere si/sau suspendare a operatiunii de vămuire, se transmite de titularul dreptului la directia regională vamală de la care a primit notificarea, cu exceptia cererii de interventie.”

5. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) În situatia în care titularul dreptului informează directia regională vamală că a fost formulată o actiune civilă în justitie sau o plângere penală, acesta trebuie să transmită, în termenele prevăzute la art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, copia acesteia si dovada depunerii la instantă sau la autoritatea competentă.”

6. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, care nu au fost declarate la autoritatea vamală si sunt descoperite de aceasta în timpul controalelor efectuate potrivit legii, autoritatea vamală aplică măsurile legale cu privire la sustragerea de la controlul vamal.

(2) Dacă în situatia prevăzută la alin. (1) se dispune confiscarea mărfurilor, autoritatea vamală transmite notificările prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 sau, după caz, la art. 9 alin. (2) din acelasi regulament.

(3) Dacă, potrivit alin. (1), nu se dispune confiscarea mărfurilor, autoritatea vamală retine mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 sau, după caz, ale art. 9 alin. (1) din acelasi regulament.”

7. Alineatele (1) si (4) ale articolului 14 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 1 din Lege, care au intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare sau abandon la autoritatea vamală, inclusiv prin expirarea termenelor de păstrare în conformitate cu reglementările vamale, autoritatea vamală notifică numai titularul dreptului, conform anexei nr. 5.

.................................................................................................

(4) Dacă există o cerere de interventie acceptată si dacă titularul dreptului informează în scris directia regională vamală, în termen de 10 zile lucrătoare, că mărfurile care fac obiectul notificării aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, acestea vor avea destinatia prevăzută la art. 16 din Lege; dacă nu este depusă cerere de interventie, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 4 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003.”

8. Alineatul (2) al articolului 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) esantioanele se distrug pe cheltuiala titularului dreptului.”

9. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) Informatiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, referitoare la autoritatea vamală română competentă responsabilă cu primirea si prelucrarea cererii de interventie, se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Natională a Vămilor.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor comunică la Comisia Europeană informatiile referitoare la România, prevăzute la art. 8 alin. (1)-(4) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.891/2004.”

10. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Distrugerea mărfurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se face conform prevederilor legale pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, toate cheltuielile legate de distrugere fiind suportate de titularul dreptului.”

11. Alineatul (1) al articolului 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Cuantumul garantiei prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 se stabileste la nivelul valorii în vamă a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, conform declaratiei vamale.”

12. Formularele prevăzute în anexele nr. 4A, 4B, 5 si 6 se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctele 2-6 si 8 ale alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 1, articolele 2-11, alineatele (2)-(5) ale articolului 12, articolele 13-17, 20-39 si 41-60, alineatul (2) al articolului 61, articolele 62-69 si 71-78, alineatul (2) al articolului 79, articolele 80, 81 si 111-127, alineatul (1) al articolului 128, articolele 129-140, 142-148, 151-155, 157-169, 173, 175-180, 184-188, 194-234, 236-244, 246-254, 256-264, 269-271, 273-284, 286-291, 293-303, 305-353, 356-359, 361-381, 383-394 si 396-415, literele a)-c) ale alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 416, articolul 417, alineatele (1)-(3) ale articolului 418, articolele 419-466, 469-477, 480, 481, 483, 485-513, 515-527, 530-561 si 632-634, alineatul (2) al articolului 658 si anexele nr. 1-5, 7-32 si 34-43 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Cererile de informatii obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, se adresează Autoritătii Nationale a Vămilor.”

3. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autoritatea Natională a Vămilor comunică la Comisia Europeană informatiile referitoare la autoritatea vamală română competentă să primească cererile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 si să elibereze informatii obligatorii, precum si datele prevăzute la art. 8 alin. (1) din acelasi regulament.”

4. Alineatul (1) al articolului 61 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Cererile de autorizare prevăzute la art. 156a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se adresează Autoritătii Nationale a Vămilor.”

5. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - În sensul art. 168 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, prin termenii de mai jos se întelege:

a) curs înregistrat - cel mai recent curs de schimb al pietei valutare din România calculat de Banca Natională a României;

b) publicat - adus la cunostintă publicului în conformitate cu prevederile specifice stabilite de Banca Natională a României.”

6. Denumirea titlului VI al părtii I se modifică si va avea următorul cuprins:

„TITLUL VI

Trecerea mărfurilor peste frontieră”

7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 128 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Natională a Vămilor poate stabili norme privind modalitătile de efectuare a controalelor asupra bagajelor de mână si bagajelor de cală ale călătorilor, prevăzute la art. 190-195 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Lista cu aeroporturile care corespund definitiei de «aeroport comunitar international», prevăzută la art. 190 lit. b) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se transmite Comisiei Europene de Autoritatea Natională a Vămilor, conform prevederilor art. 197 din acelasi regulament.”

8. Articolul 141 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Potrivit art. 212 si 213 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, datele si codurile nationale necesare pentru completarea documentului administrativ unic se stabilesc de Autoritatea Natională a Vămilor prin norme tehnice si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Listele acestor date si coduri nationale se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Natională a Vămilor.”

9. La articolul 156, partea introductivă si litera d) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 156. - (1) Se depune declaratie vamală scrisă, în toate cazurile, pentru următoarele mărfuri:

.................................................................................................

d) mărfuri cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la iesirea din tară. Aceste mărfuri pot fi declarate în scris si la intrarea în tară în vederea scoaterii lor fără altă aprobare. În cazul în care persoanele fizice trec frontiera de stat a României prin puncte de trecere în care nu sunt organizate birouri vamale, aceste mărfuri trebuie declarate în scris la un birou vamal situat în apropierea punctului de trecere a frontierei, înainte de iesirea din tară sau, în cazul declarării lor la intrarea în tară în vederea scoaterii lor fără altă aprobare, după intrarea în tară.

(2) Pentru mărfurile la care se aplică prevederile alin. (1), călătorii fac declaratia în scris pe formulare tipizate care se pun gratuit la dispozitia călătorilor, la cerere, de birourile vamale.”

10. Articolul 235 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 235. - Cererile pentru eliberarea autorizatiilor prevăzute la art. 292 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se înaintează în scris la directia regională vamală în a cărei rază de competentă li se atribuie mărfurilor o destinatie finală. În cazul în care operatiunea se desfăsoară pe raza de competentă a mai multor regionale vamale, cererea se depune la directia regională vamală în a cărei rază de competentă se află contabilitatea principală a solicitantului, care facilitează controlul pe bază de audit.”

11. Articolul 245 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 245. - Rapoartele de supraveghere prevăzute la art. 308d din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Natională a Vămilor.”

12. Titlul sectiunii a 3-a a capitolului IV din titlul I al părtii II se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Dovada statutului comunitar al mărfurilor, furnizată de un expeditor agreat”

13. Articolul 255 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 255. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizatia de expeditor agreat prevăzută la art. 324a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Natională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

14. Articolul 265 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 265. - Informatiile prevăzute la art. 343 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Natională a Vămilor.”

15. Articolul 268 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 268. - Mărfurile necomunitare aflate în regim de tranzit vamal, care se valorifică din cauze fortuite, sunt supuse plătii datoriei vamale.”

16. Articolul 272 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 272. - Informatiile privind revocarea sau rezilierea titlurilor de garantie izolată prevăzute la art. 348 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Natională a Vămilor.”

17. Articolul 285 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 285. - Conform prevederilor art. 364 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, Autoritatea Natională a Vămilor informează Comisia Europeană cu privire la crearea biroului centralizator responsabil de centralizarea primirii si transmiterii documentelor privind tranzitul, la tipul documentelor centralizate si la competentele atribuite acestui birou.”

18. Articolul 292 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 292. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizatia pentru simplificările prevăzute la art. 372 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Natională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

19. Articolul 304 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 304. - Informatiile privind elementele de identificare a certificatelor în curs de valabilitate care nu au fost restituite si a celor care au fost declarate furate, pierdute sau falsificate, prevăzute la art. 384 alin. (2) si (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Natională a Vămilor.”

20. Titlul capitolului V din titlul II al părtii II se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Particularităti în tranzitul sub regimul TIR si sub regimul ATA”

21. Articolul 354 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 354. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizatia ca destinatar agreat prevăzută la art. 454a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Natională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

22. Articolul 355 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 355. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor înfiintează biroul centralizator destinat să asigure coordonarea actiunilor referitoare la infractiuni sau nereguli legate de carnetele ATA si transmite Comisiei Europene informatiile privind denumirea si adresa acestui birou, potrivit prevederilor art. 458 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

(2) Deciziile prevăzute la art. 457a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se comunică celorlalte state membre si Comisiei Europene de Autoritatea Natională a Vămilor.”

23. La articolul 360, partea introductivă si litera c) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 360. - (1) Cererea de autorizare în procedură normală, prevăzută la art. 497 alin. (1) si (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se depune pentru:

..................................................................................................

c) admiterea temporară, la directia regională vamală în a cărei rază de competentă se află locul în care mărfurile urmează să fie utilizate, fără a înlătura aplicarea prevederilor art. 580 alin. (2) paragraful al doilea din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93;

..................................................................................................

(2) În cazul prevăzut la art. 497 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, competenta de autorizare apartine biroului vamal în a cărui rază de competentă se află locurile prevăzute la alin. (1).”

24. Articolul 382 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 382. - Informatiile prevăzute la art. 522 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Natională a Vămilor.”

25. Articolul 395 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 395. - Mărfurile necomunitare, inclusiv proviziile, descărcate de pe nave naufragiate sau avariate în apele nationale ori teritoriale ale României, sunt considerate în regim de antrepozitare.”

26. Articolul 467 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 467. - Dacă în reglementările vamale nu se prevede altfel, mărfurile destinate exportului, controlate si vămuite la un birou vamal de export, se supun verificării la biroul vamal de iesire în ceea ce priveste numărul, seria si integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export.”

27. Alineatele (1) si (2) ale articolului 468 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 468. - (1) Mijloacele de transport si coletele destinate exportului, vămuite la un birou vamal de export, sosite la biroul vamal de iesire fără sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor mentionate în documente, precum si mijloacele de transport si coletele care nu mai îndeplinesc conditiile de sigilare se controlează de autoritatea vamală de la frontieră. Controlul vamal se efectuează si când sunt prezumtii că în mijloacele de transport se află si alte mărfuri decât cele prevăzute în documente.

(2) În situatia în care nu sunt conditii corespunzătoare de control la birourile vamale de frontieră, mijloacele de transport se îndrumă la cel mai apropiat birou vamal unde există conditii de efectuare a controlului.”

28. Litera b) a articolului 478 se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) emiterea unui proces-verbal de control de către biroul vamal care are operatiunea în evidentă, când mărfurile nu se înapoiază din considerente economice, justificate prin depunerea unei declaratii pe propria răspundere a titularului;”.

29. Alineatul (6) al articolului 479 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Mărfurile comunitare, precum si cele necomunitare puse în liberă circulatie pot fi exportate temporar, în situatia în care urmează a fi reintroduse pe teritoriul vamal al României, fără să fi suferit modificări, cu exceptia uzurii lor normale.”

30. Articolul 482 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 482. - Informatiile prevăzute la art. 802 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Natională a Vămilor.”

31. Articolul 484 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 484. - Cererea pentru aprobarea evidentei operative, prevăzută la art. 804 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se înaintează în scris biroului vamal în a cărui rază teritorială de competentă se află localizată zona liberă sau antrepozitul liber.”

32. Articolul 514 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 514. - (1) În temeiul art. 857 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, autoritatea vamală nu acceptă tipurile de garantie prevăzute la art. 857 alin. (1) lit. a)-c) si e) din acelasi regulament.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor poate stabili norme privind aplicarea prevederilor alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

33. Articolul 528 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 528. - Informatiile si prezentarea cazurilor prevăzute la art. 870 si 871 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Natională a Vămilor.”

34. Articolul 529 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 529. - Informatiile si prezentarea cazurilor prevăzute la art. 889 alin. (2) si art. 905 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Natională a Vămilor.”

35. Articolul 562 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 562. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizatia de expeditor agreat prevăzută la art. 912g din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Natională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

36. După alineatul (1) al articolului 565 se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:

„(2) Persoanele juridice pot reprezenta alte persoane în relatia acestora cu autoritatea vamală numai dacă au obtinut autorizatia de comisionar în vamă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), persoanele juridice române care nu au obtinut autorizatia de comisionar în vamă pot reprezenta alte persoane numai dacă reprezintă în relatia cu autoritatea vamală o singură persoană. În acest caz reprezentantul actionează în relatia cu autoritatea vamală în cadrul reprezentării indirecte.

(4) În aplicarea art. 64 alin. (2) lit. b) a doua liniută din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, reprezentantul unei persoane care nu este stabilită în Comunitate poate actiona în relatia cu autoritatea vamală numai în cadrul reprezentării indirecte.

(5) Reprezentarea altor persoane în relatia acestora cu autoritatea vamală nu poate fi exercitată de persoanele fizice ca activitate profesională.”

37. Litera a) a articolului 590 se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) exercită prin mijloace si procedee specifice supravegherea vamală a mărfurilor care sunt supuse controlului vamal pe întregul teritoriu vamal al României si îndeplineste atributiile prevăzute la art. 10-14 din Codul vamal;”.

38. Articolul 614 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 614. - Dispozitiile prevăzute în reglementările vamale referitoare la tariful vamal si la plata drepturilor de import se aplică în mod corespunzător si pentru persoanele fizice.”

39. Titlul capitolului VII al părtii VI se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII

Regimul vamal al aprovizionării mijloacelor de transport care trec frontiera”

40. Articolul 631 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 631. - Mărfurile destinate aprovizionării se introduc la bordul navelor pe baza documentului de livrare si a permisului vamal eliberat de biroul vamal la cererea comandatului navei, a armatorului sau a agentului navei si cu îndeplinirea formalitătilor vamale corespunzătoare statutului vamal si destinatiei mărfurilor, după caz.

(2) Pentru mărfurile prevăzute la alin. (1) se poate depune o singură declaratie vamală pentru fiecare regim vamal, pentru toată durata de stationare a navei în fiecare port.”

41. Articolul 635 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 635. - Dispozitiile art. 631 se aplică în mod corespunzător aeronavelor, când acestea se află pe aeroporturile române. Controlul vamal se efectuează în baza documentului de livrare.”

42. Alineatul (2) al articolului 644 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 642 alin. (2) si (3) termenul de păstrare curge de la data expirării perioadei stabilite pentru solicitarea aprobării unei destinatii vamale, la care se adaugă prelungirile legal acordate.”

43. Articolul 645 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 645. - Mărfurile clasificate la cap. 1-3 din tariful vamal se consideră a fi perisabile si termenul de păstrare sub supraveghere vamală este de 48 de ore de la data emiterii adeverintei de retinere în cazul bunurilor prevăzute la art. 642 alin. (1) si de la data înregistrării în evidenta biroului vamal în cazul bunurilor prevăzute la art. 642 alin. (2) si (3), dacă nu sunt conditii de depozitare care să le asigure conservarea, confirmate de detinătorul depozitului.”

44. Literele c) si j) ale articolului 651 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) neîndeplinirea de către organele postale a obligatiei de a declara si de a prezenta autoritătii vamale coletele si trimiterile postale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamal;

................................................................................................

j) nerespectarea de către titularul unei informatii obligatorii a obligatiei de a declara autoritătilor vamale, în momentul efectuării formalitătilor vamale, că este în posesia unei informatii obligatorii care se referă la mărfurile în cauză;”.

45. Literele d) si j) ale articolului 652 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„d) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligatiei de a declara si de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitate;

.................................................................................................

j) părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autoritătii vamale; în acest caz amenda este aplicată căpităniei portului sau autoritătilor aeroportuare;”.

46. Literele b) si e) ale articolului 653 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autoritătii vamale; în acest caz cantitatea de bunuri încărcate, descărcate sau transbordate se confiscă;

................................................................................................

e) depunerea declaratiei vamale si a documentelor însotitoare continând date incomplete sau eronate privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor;”.

47. După alineatul (1) al articolului 653 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul în care contraventia prevăzută la alin. (1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, contraventia se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal si retinerea mijlocului de transport folosit la săvârsirea contraventiei până la plata amenzii.”

48. După articolul 653 se introduce un nou articol, articolul 6531, cu următorul cuprins:

„Art. 6531. - Dacă la săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sanctiuni contraventionale prevăzute, si confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate.”

49. Articolul 659 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 659. - Autoritatea vamală stabileste norme privind functionarea laboratoarelor vamale, metodologia de efectuare a analizelor în cadrul acestora, inclusiv a mărfurilor susceptibile a fi droguri, precum si modul în care persoanele interesate pot solicita repetarea analizelor.”

50. După articolul 659 se introduce un nou articol, articolul 6591, cu următorul cuprins:

„Art. 6591. - Informatiile prevăzute la art. 228 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, precum si cele privind cântăritorii autorizati prevăzute la art. 290d din acelasi regulament se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Natională a Vămilor.”

51. Articolul 664 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 664. - Autoritatea Natională a Vămilor poate emite norme tehnice de aplicare a reglementărilor vamale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. III. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Prevederile art. II pct. 47 si 48 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 februarie 2006, si Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor si anexelor o nouă numerotare si excluzându-se mentiunea privind asigurarea aplicării Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

p. Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 946.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4A la norme)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Directia regională vamală......................................

Biroul vamal...........................................................

Adresa ...................................................................

Telefon............................/Fax...............................

Nr...................../...............

 

Către Directia Regională Vamală......................................

 

Vă informăm asupra măsurii de retinere a mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală si/sau suspendării operatiunii de vămuire, conform art. 4 alin. (1)/art. 9 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, în baza:

- Cererii de interventie a autoritătii vamale nr...................................;

- actiunii din oficiu.

Anexăm copii ale următoarelor documente:

- declaratie vamală;

- adeverintă de retinere a bunurilor;

- documente de transport;

- factură;

- alte documente care au legătură cu mărfurile retinute.

 

Seful Biroului vamal,

................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4B la norme)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Directia regională vamală......................................

Adresa ...................................................................

Telefon............................/Fax...............................

Nr...................../...............

 

Către Autoritatea Natională a Vămilor

 

Vă informăm asupra măsurii de retinere a mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală si/sau suspendării operatiunii de vămuire, conform art. 4 alin. (1)/art. 9 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, în baza:

- Cererii de interventie a autoritătii vamale nr. ...;

- actiunii din oficiu.

Anexăm copii ale următoarelor documente:

- declaratie vamală;

- adeverintă de retinere a bunurilor;

- documente de transport;

- factură;

- alte documente care au legătură cu mărfurile retinute.

 

Director,

................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la norme)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Directia regională vamală ......................................

Adresa ...................................................................

Telefon ............................ /Fax ...............................

Nr. . ................... / ...............

 

NOTIFICARE

către titularul dreptului [în sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE)

nr. 1.383/2003]

 

În conformitate cu:

- art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003; sau

- art. 9 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 si în baza Cererii de interventie nr. . ........................ , autoritatea vamală decide retinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală si/sau suspendarea operatiunii de vămuire.

Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost retinute în data de ....................................................... la Biroul vamal ......................................... .

Prezenta decizie se referă la:

- felul mărfii: .........................................................

- cantitatea: ..........................................................

- dreptul protejat [în sensul art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003]: .......................

În termenele prevăzute la art. 10 din Legea nr. 344/2005 veti informa în scris autoritatea vamală dacă mărfurile retinute aduc sau nu aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, cu motivatiile corespunzătoare.

Vă informăm că dacă nu veti da curs prezentei notificări în termenele prevăzute la art. 10 din Legea nr. 344/2005 si, respectiv, la art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, pentru mărfurile în cauză se va ridica măsura retinerii si/sau se va acorda liberul de vamă.

În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 344/2005, cheltuielile legate de depozitarea, manipularea si păstrarea mărfurilor sub supraveghere vamală, precum si cheltuielile cu distrugerea mărfurilor sau alte cheltuieli similare sunt în sarcina titularului dreptului.

 

Director

................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 6 la norme)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Directia regională vamală ......................................

Adresa ...................................................................

Telefon ............................ /Fax ...............................

Nr. . ................... / ...............

 

NOTIFICARE

către declarantul/detinătorul/destinatarul mărfurilor

 

În conformitate cu:

- art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003; sau

- art. 9 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 si în baza Cererii de interventie nr. . ........................... ,

autoritatea vamală decide retinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală si/sau suspendarea operatiunii de vămuire.

Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost retinute în data de .................................................. la Biroul vamal ................................ .

Prezenta decizie se referă la:

- felul mărfii: ...........................................................

- cantitatea: ............................................................

- dreptul protejat [în sensul art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003]: .....................

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 344/2005, dacă titularul dreptului ne informează în scris că mărfurile retinute cu Adeverinta de retinere a bunurilor nr. .... îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală, puteti prezenta autoritătii vamale acordul scris că abandonati aceste mărfuri în vederea distrugerii.

Dacă veti prezenta la directia regională vamală o opozitie expresă, în scris, cu privire la retinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală si/sau suspendarea operatiunii de vămuire, instanta judecătorească sau autoritatea competentă va stabili dacă sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale titularului.

 

Director,

................................................

(semnătura si stampila)”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum si pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste cerintele de ecoproiectare pe care trebuie să le îndeplinească produsele consumatoare de energie, denumite în continuare PCE, la introducerea pe piată si/sau punerea în functiune, în scopul asigurării liberei circulatii a acestora pe piata internă si pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, prin cresterea eficientei energetice si a protectiei mediului, precum si prin mărirea sigurantei în alimentarea cu energie.

(2) PCE prevăzute la alin. (1) sunt reglementate prin măsuri de implementare.

(3) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri mijloacele de transport destinate persoanelor s i mărfurilor.

(4) Prevederile prezentei hotărâri i măsurile de implementare adoptate în temeiul acesteia se aplică fără a aduce atingere legislatiei armonizate privind gestionarea deseurilor, a substantelor si preparatelor chimice periculoase, inclusiv legislatiei privind gazele fluorurate cu efect de seră.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) PCE- un produs care, odată introdus pe piată si/sau pus în functiune, este dependent, pentru a functiona conform utilizării pentru care a fost destinat, de un aport de energie, cum ar fi energie electrică, combustibili fosili sau surse regenerabile de energie, sau un produs pentru generarea, transferul si măsurarea acestei energii, inclusiv piese dependente de aportul de energie si destinate încorporării în PCE, care sunt introduse pe piată si/sau puse în functiune ca piese separate pentru utilizatorii finali si a căror performantă de mediu poate fi evaluată independent;

b) componente s i subansambluri - piese destinate încorporării în PCE i care nu sunt introduse pe piată si/sau puse în functiune ca piese separate pentru utilizatorii finali sau a căror performantă de mediu nu poate fi evaluată independent;

c) măsuri de implementare - dispozitiile adoptate în temeiul prezentei hotărâri pentru a stabili cerinte în materie de ecoproiectare pentru PCE sau pentru aspectele de mediu ale acestora;

d) introducere pe piată - punerea la dispozitie a unui PCE pentru prima dată pe piată, în vederea distribuirii sau utilizării acestuia, contra cost sau gratuit, indiferent de tehnica de vânzare;

e) punere în functiune - folosirea pentru prima dată a unui PCE, în scopul pentru care a fost destinat, de către un utilizator final;

f) producător- persoana fizică sau juridică ce produce PCE si care răspunde de conformitatea acestora cu prevederile prezentei hotărâri la introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a PCE în numele său ori al mărcii sale comerciale sau pentru uzul propriu al producătorului. În absenta unui producător, în sensul definitiei din prima teză, sau a unui importator, în sensul definitiei de la lit. h), este considerat producător orice persoană fizică sau juridică ce introduce pe piată si/sau pune în functiune PCE reglementate de prezenta hotărâre;

g) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul în România sau alt stat membru al Uniunii Europene care a primit din partea producătorului un mandat scris să îndeplinească în numele acestuia toate sau o parte dintre obligatiile si formalitătile prevăzute de prezenta hotărâre;

h) importator - orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul în România sau alt stat membru al Uniunii Europene care, în cadrul activitătii sale profesionale, introduce pe piată un produs dintr-o tară tertă;

i) materiale - toate materialele folosite pe durata ciclului de viată al unui PCE;

j) proiectarea produsului - setul de procese care transformă cerintele legale, tehnice, de securitate, functionale, de piată sau de alt tip pentru un PCE în specificatii tehnice pe care acesta trebuie să le îndeplinească;

k) aspect de mediu - un element sau o functiune al/a unui PCE care poate interactiona cu mediul pe durata ciclului de viată al acestuia;

l) impact asupra mediului - orice modificare adusă mediului provocată integral sau partial de un PCE pe durata ciclului de viată al acestuia;

m) ciclu de viată - stadiile consecutive si interdependente ale unui PCE de la utilizarea materiei prime până la eliminarea finală a acestuia;

n) reutilizare - orice operatie prin care un PCE sau componentele sale, care au ajuns la finalul primei utilizări, sunt folosite pentru acelasi scop pentru care au fost concepute, inclusiv folosirea în continuare a unui PCE care este returnat la un punct de colectare, un distribuitor, un reciclator sau un producător, precum si refolosirea unui PCE în urma reconditionării;

o) reciclare - prelucrarea într-un proces de productie a deseurilor în scopul initial sau în alte scopuri, cu exceptia valorificării energetice;

p) valorificare energetică - folosirea deseurilor combustibile ca mijloace de generare a energiei prin incinerare directă cu sau fără alte deseuri, dar cu valorificarea căldurii generate;

r) valorificare - oricare dintre operatiile aplicabile prevăzute în anexa nr. II B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări s i completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările i completările ulterioare;

s) deseu - semnificatia stabilită potrivit anexei nr. I A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare;

t) deseu periculos - deseu definit potrivit anexei nr. I A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare;

u) profil ecologic - o descriere, în conformitate cu măsurile de implementare aplicabile PCE, a intrărilor si iesirilor, precum materiale, emisii si deseuri, asociate cu un PCE pe durata ciclului său de viată, care sunt semnificative din punctul de vedere al impactului său asupra mediului si care sunt exprimate în cantităti fizice care pot fi măsurate;

v) performantă de mediu a unui PCE - rezultatele gestionării de către producător a aspectelor de mediu ale PCE, astfel cum sunt reflectate în documentatia sa tehnică;

w) îmbunătătirea performantei de mediu - procesul de crestere a performantei de mediu a unui PCE de-a lungul generatiilor succesive, chiar dacă nu se aplică pentru toate aspectele de mediu în acelasi timp;

x) ecoproiectare - proiectarea unui PCE cu integrarea aspectelor de mediu, în scopul îmbunătătirii performan t elor de mediu ale acestuia, pe durata întregului său ciclu de viaă;

y) cerintă de ecoproiectare - orice cerintă în legătură cu un PCE sau de proiectare a unui PCE destinată să îi îmbunătătească performanta de mediu sau orice cerintă pentru furnizarea de informatii cu privire la aspectele de mediu ale unui PCE;

z) cerintă generică de ecoproiectare - orice cerintă de ecoproiectare bazată pe profilul ecologic al unui PCE, ca un întreg, fără a fixa valori limită pentru anumite aspecte de mediu;

z1) cerintă specifică de ecoproiectare - o cerintă de ecoproiectare cuantificată si măsurabilă, referitoare la un anumit aspect de mediu al unui PCE, cum ar fi consumul de energie în timpul utilizării, calculat pentru o unitate de performantă de iesire dată;

z2) standard armonizat - specificatie tehnică adoptată de un organism de standardizare recunoscut, în cadrul unui mandat din partea Comisiei Europene, în conformitate cu procedura stabilită de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, în scopul elaborării unei cerinte europene, conformarea cu acesta nefiind imperativă;

z3) standarde române care adoptă standarde europene armonizate - standardele europene armonizate adoptate ca standarde române de organismul national de standardizare, Asociatia de Standardizare din România - ASRO;

z4) autoritate competentă - Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piată si/sau punerea în functiune numai a PCE care îndeplinesc prevederile din măsurile de implementare aplicabile si care poartă marcajul CE în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se face de către organele de supraveghere a pietei desemnate în acest scop, la propunerea autoritătii competente, în functie de categoria de PCE reglementată de măsurile de implementare.

(3) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri organele de supraveghere a pietei au următoarele responsabilităti:

a) să efectueze verificări adecvate, la scară corespunzătoare, ale conformitătii PCE si să oblige producătorul sau reprezentantul său autorizat să retragă PCE neconforme de pe piată în conformitate cu prevederile art. 7;

b) să solicite furnizarea tuturor informatiilor necesare specificate în măsurile de implementare de la părtile în cauză;

c) să preleve mostre de produse si să le supună verificării pentru evaluarea conformitătii.

(4) Organele de supraveghere a pietei raportează autoritătii competente rezultatele campaniilor de supraveghere a pietei.

(5) Autoritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la rezultatele supravegherii pietei.

(6) Consumatorii si oricare dintre părtile interesate pot să sesizeze organul de supraveghere a pietei cu privire la observatiile pe care le au referitor la conformitatea produselor.

Art. 4. - În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are domiciliul, respectiv sediul în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, obligatia privind conformitatea PCE la introducerea pe piată s i/sau punerea în functiune cu prevederile prezentei hotărâri i a măsurilor de implementare, precum si detinerea declaratiei de conformitate si a documentelor tehnice disponibile revine importatorului.

Art. 5. - (1) Înainte de introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a unui PCE reglementat de măsurile de implementare, producătorul sau reprezentantul său autorizat are următoarele obligatii:

a) să aplice marcajul de conformitate CE;

b) să întocmească declaratia de conformitate prin care garantează si declară că PCE este conform cu toate prevederile relevante din măsurile de implementare aplicabile.

(2) Marcajul de conformitate CE constă în initialele „CE”, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(3) Declaratia de conformitate contine elementele prevăzute în anexa nr. 2 si face referire la măsurile de implementare aplicabile.

(4) Se interzice aplicarea de marcaje pe un PCE într-un mod susceptibil de a induce în eroare utilizatorii în privinta întelesului si formei marcajului CE.

(5) Pentru PCE care ajung la utilizatorul final, informatiile prevăzute în partea a 2-a din anexa nr. 3 se furnizează în limba română.

(6) Informatiile la care se face referire la alin. (5) pot să fie puse la dispozitie si în una sau mai multe limbi de circulatie europeană.

(7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) se are în vedere în special:

a) dacă informatiile pot fi furnizate prin simboluri armonizate, coduri recunoscute sau prin alte măsuri;

b) categoria anticipată a utilizatorilor de PCE si natura informatiilor care trebuie furnizate.

Art. 6. - (1) Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a PCE conforme cu prevederile relevante ale măsurilor de implementare aplicabile si care poartă marcajul CE în conformitate cu art. 5 nu pot fi interzise, restrictionate sau împiedicate din motive privind cerintele de ecoproiectare referitoare la parametrii de ecoproiectare prevăzuti în partea 1 din anexa nr. 3.

(2) Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a unui PCE care poartă marcajul CE în conformitate cu art. 5 nu pot fi interzise, restrictionate sau împiedicate din motive legate de cerinte de ecoproiectare referitoare la acei parametri de ecoproiectare prevăzuti în partea 1 din anexa nr. 3, în situatia în care măsura de implementare aplicabilă prevede că nu este necesară nicio cerintă în materie de ecoproiectare.

(3) Este permisă expunerea la târguri comerciale, expozitii si demonstratii a PCE care nu sunt conforme cu măsurile de implementare aplicabile, cu conditia să existe o indicatie vizibilă prin care să se precizeze că aceste PCE nu pot fi introduse pe piată si/sau puse în functiune până când neconformitatea nu este solutionată.

Art. 7. - (1) În cazul în care organul de supraveghere a pietei constată că un PCE care poartă marcajul CE prevăzut la art. 5 si este utilizat pentru scopul pentru care a fost destinat nu este conform cu toate prevederile relevante din măsurile de implementare aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligatia să aducă PCE în conformitate cu acestea si/sau cu prevederile privind marcajul CE si să pună capăt neconformitătii constatate.

(2) În cazul în care există suficiente dovezi că un PCE este neconform, organul de supraveghere a pietei adoptă măsurile necesare, care, în functie de gravitatea neconformitătii, pot ajunge până la interzicerea introducerii pe piată a respectivului PCE până când se elimină neconformitatea, stabilind un termen pentru conformare.

(3) În cazul în care se constată că neconformitatea continuă după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), organul de supraveghere a pietei decide restrictionarea sau interzicerea introducerii pe piată si/sau punerii în functiune a PCE respectiv sau dispune retragerea acestuia de pe piată si informează autoritatea competentă cu privire la aceste măsuri.

(4) În cazul adoptării unei decizii de restrictionare sau interzicere de introducere pe piată si/sau punere în functiune a unui PCE în conformitate cu prevederile alin. (3), organul de supraveghere a pietei are următoarele obligatii:

a) informează imediat partea implicată asupra deciziei sale;

b) face cunoscute părtii implicate motivele care au stat la baza deciziei sale;

c) aduce la cunostintă părtii implicate calea de atac împotriva deciziei luate si termenele de exercitare a acesteia.

(5) Autoritatea competentă informează imediat Comisia Europeană si celelalte state membre asupra deciziei adoptate în cazul aplicării prevederilor alin. (3), indicând motivele care au stat la baza acesteia si mentionând în special dacă neconformitatea se datorează următoarelor cauze:

a) nerespectarea prevederilor măsurilor de implementare aplicabile;

b) aplicarea incorectă a standardelor armonizate, prevăzute la art. 10 alin. (2);

c) identificarea unor deficiente ale standardelor armonizate, prevăzute la art. 10 alin. (2).

(6) Autoritatea competentă primeste informatiile cu privire la opinia Comisiei Europene asupra deciziei referitoare la aplicarea prevederilor alin. (3).

(7) Dacă se justifică, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a asigura confidentialitatea informatiilor pe parcursul procedurii prevăzute la alin. (5) si (6).

(8) Deciziile luate de organul de supraveghere a pietei, rămase definitive, se fac publice de către autoritatea competentă, într-un mod transparent.

Art. 8. - (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligatia să asigure evaluarea conformitătii PCE cu toate cerintele relevante din măsurile de implementare aplicabile înainte de introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a acestora.

(2) Procedurile de evaluare a conformitătii se specifică în măsurile de implementare si permit producătorului să aleagă între controlul intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 si sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Atunci când există o justificare temeinică si proportională cu riscul, procedura de evaluare a conformitătii se alege dintre modulele relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată.

(4) În cazul în care organul de supraveghere a pietei are indicii solide cu privire la o neconformitate probabilă a unui PCE, asigură în cel mai scurt timp evaluarea acestuia de către un organism competent si, dacă este cazul, permite aplicarea de măsuri corective si face publice informatiile cu privire la această evaluare.

(5) Dacă un PCE reglementat de măsurile de implementare este proiectat de o organizatie înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit EMAS, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L nr. 114 din 24 aprilie 2001, si dacă faza de proiectare este acoperită de această înregistrare, se consideră că sistemul de management al respectivei organizatii îndeplineste cerintele prevăzute în anexa nr. 5.

(6) Dacă un PCE reglementat de măsurile de implementare este proiectat de o organizatie care are un sistem de management care include si faza de proiectare si care este implementat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acel sistem de management este conform cu prevederile anexei nr. 5.

(7) După introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a unui PCE reglementat prin măsuri de implementare producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligatia să păstreze documentele relevante, aferente evaluării conformitătii realizate, si declaratia de conformitate emisă, care trebuie să fie disponibilă pentru organele de supraveghere a pietei pentru o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului PCE de acest tip.

(8) Documentele prevăzute la alin. (7) se pun la dispozitia organelor de supraveghere a pietei în termen de maximum 10 zile de la solicitare.

(9) Documentele privind evaluarea conformitătii si declaratia de conformitate, prevăzute la alin. (7), se elaborează în limba română si pot să fie puse la dispozitie si în una sau mai multe dintre limbile de circulatie europeană.

Art. 9. - (1) Se consideră că un PCE care poartă marcajul CE în conformitate cu prevederile art. 5 este conform cu măsurile de implementare aplicabile.

(2) În cazul în care un PCE este conform cu standardele armonizate aplicabile, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este conform cu prevederile relevante din măsurile de implementare aplicabile la care aceste standarde se raportează.

(3) Se consideră că un PCE care poartă eticheta ecologică în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.980/2000 privind schema de acordare a etichetei ecologice, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L nr. 237 din 21 septembrie 2000, este conform cu cerintele de ecoproiectare din măsurile de implementare aplicabile dacă cerintele de acordare a etichetei ecologice sunt conforme cu cerintele din măsurile de implementare aplicabile.

Art. 10. - (1) Autoritatea competentă asigură, în măsura în care este posibil, că sunt luate măsurile adecvate pentru participarea părtilor interesate în procesul de elaborare si monitorizare a standardelor armonizate, prin cooptarea acestora în cadrul comitetelor tehnice organizate la nivel national.

(2) În cazul în care autoritatea competentă consideră că standardele armonizate a căror aplicare se presupune că satisface prevederile unei măsuri de implementare nu asigură în întregime conformitatea cu aceste prevederi, face acest lucru cunoscut comitetului prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, precizând motivele.

Art. 11. - (1) Măsurile de implementare pot să stabilească cerinte obligatorii pentru producători sau reprezentanti autorizati ai acestora care introduc pe piată si/sau pun în functiune componente si subansambluri, să furnizeze producătorului de PCE care este reglementat de măsuri de implementare informatii relevante cu privire la compozitia materialelor, consumul de energie, materiale si/sau resurse al acestor componente sau pentru subansambluri.

(2) Furnizarea informatiilor prevăzute la alin. (1), precum si a celor prevăzute în anexa nr. 3 partea a 2-a de către producător sau reprezentantul său autorizat se face cu luarea în considerare a cerintelor legitime de păstrare a confidentialitătii pentru informatiile sensibile din punct de vedere comercial.

Art. 12. - Autoritatea competentă asigură schimbul de informatii si cooperarea cu autoritătile competente din celelalte state membre si Comisia Europeană, utilizând în special mijloacele electronice de comunicare.

Art. 13. - Autoritătile responsabile încurajează întreprinderile mici si mijlocii si microîntreprinderile să adopte o abordare ecologică a produselor încă din faza de proiectare si să se adapteze la prevederile viitoarei legislatii europene.

Art. 14. - În conformitate cu măsurile de implementare aplicabile, producătorii au obligatia să furnizeze consumatorilor, în forma pe care o consideră cea mai potrivită, informatii cu privire la:

a) rolul pe care consumatorii îl au în utilizarea durabilă a PCE;

b) profilul ecologic al produsului si beneficiile ecoproiectării, în cazul în care este prevăzut în măsurile de implementare aplicabile.

Art. 15. - Categoriile de PCE pentru care se elaborează măsuri de implementare sau acte de autoreglementare sunt cele care îndeplinesc următoarele criterii:

a) reprezintă un volum semnificativ de vânzări si schimburi comerciale - cu titlu indicativ, peste 200.000 de unităti anual în cadrul Comunitătii Europene, conform celor mai recente statistici disponibile;

b) PCE are un impact semnificativ asupra mediului în cadrul Comunitătii Europene, tinând cont de prioritătile comunitare strategice stabilite în al 6-lea Program de actiune pentru mediu al Uniunii Europene, adoptat prin Decizia nr. 1.600/2002/CE, si luând în considerare cantitătile introduse pe piată si/sau puse în functiune;

c) PCE prezintă un potential semnificativ de îmbunătătire a impactului asupra mediului, fără să antreneze costuri excesive, tinându-se cont în special de:

(i) absenta unei legislatii relevante sau esecul fortelor de piată de a rezolva problema în mod adecvat;

(ii) o mare disparitate între performantele de mediu ale PCE care asigură o functionalitate echivalentă, disponibile pe piată.

Art. 16. - Acordurile voluntare sau alte măsuri de autoreglementare care reprezintă alternative la măsurile de implementare se evaluează în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

Art. 17. - (1) Măsurile de implementare prevăd penalităti aplicabile pentru nerespectarea lor, care trebuie să fie efective, proportionale si descurajante, tinându-se seama de gradul de neconformitate si numărul de unităti de produse neconforme introduse pe piată.

(2) În cazul nerespectării prevederilor art. 8 alin. (8), organul de supraveghere a pietei dispune interzicerea introducerii pe piată sau a punerii în functiune a PCE.

Art. 18. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se abrogă.

2. La articolul 7, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Marcajul CE se aplică pe cazane în mod vizibil, lizibil si durabil. Este interzisă aplicarea pe aceste produse a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE care pot fi confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazane si pe aparate, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.”

3. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (4) si (5) si a celor din anexa nr. 4 pct. 9 si din anexa nr. 5 pct. 1.3, 2.5 si 3.5, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control, de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;”.

4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:

„Art. 20. - Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse cazane noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerintele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum si pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative.”

5. Anexele nr. 2 si 3 se abrogă.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 19. - (1) După articolul 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse aparate frigorifice de uz casnic, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerintele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum si pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.”

Art. 20. - După articolul 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.160/2003 privind stabilirea cerintelor de eficientă energetică pentru introducerea pe piată a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003, se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:

„Art. 17. - Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse balasturi pentru sursele de iluminat fluorescent, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerintele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie si pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative.”

Art. 21. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2002.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2005/32/CE a Parlamentului si a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de ecoproiectare aplicabile produselor consumatoare de energie si de modificare a Directivei nr. 92/42/CEE a Consiliului si a directivelor 96/57/CE si 2000/55/CE ale Parlamentului European si Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 191 din 21 septembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.043.

 

ANEXA Nr. 1

 

MARCAJUL CE

 

Marcajul CE trebuie să aibă o înăltime de cel putin 5 mm. Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.

Marcajul CE trebuie să fie aplicat pe PCE. Când acest lucru nu este posibil, marcajul trebuie aplicat pe ambalaj si pe documentele care îl însotesc.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIA DE CONFORMITATE

 

Declaratia de conformitate trebuie să contină următoarele elemente:

1. numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat;

2. o descriere a modelului suficient de detaliată pentru a permite o identificare lipsită de ambiguităti;

3. referire la standardele armonizate aplicabile, când este cazul;

4. referire la alte standarde sau specificatii tehnice, când este cazul;

5. trimiterea la alte prevederi comunitare aplicabile privind aplicarea marcajului CE, când este cazul;

6. date de identificare si semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea producătorului sau a reprezentantului său autorizat.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODA DE STABILIRE A CERINTELOR GENERICE ÎN MATERIE DE ECOPROIECTARE

 

Cerintele generice în materie de ecoproiectare au scopul de a îmbunătăti performanta de mediu a PCE, axându-se pe aspectele de mediu semnificative ale acestora, fără să stabilească valori-limită. Metoda din prezenta anexă se aplică atunci când nu este oportună stabilirea unor valori-limită pentru grupa de produse supusă examinării. La elaborarea proiectului unei măsuri de implementare, Comisia Europeană identifică aspectele de mediu semnificative care se precizează în măsura de implementare.

La elaborarea măsurilor de implementare care stabilesc cerintele generice de ecoproiectare Comisia Europeană identifică, în functie de PCE-ul reglementat de măsura de implementare, parametrii relevanti de ecoproiectare dintre cei enumerati în partea 1 a prezentei anexe, cerintele în materie de furnizare a informatiilor dintre cele enumerate în partea a 2-a a prezentei anexe si cerintele aplicabile producătorului enumerate în partea a 3-a a prezentei anexe.

Partea 1. - Parametri privind ecoproiectarea PCE

1.1. În măsura în care se referă la proiectarea produsului, se identifică aspectele de mediu semnificative, urmărindu-se fazele ciclului de viată al produsului, astfel:

a) alegerea si utilizarea materiei prime;

b) fabricare;

c) ambalare, transport si distributie;

d) instalare si întretinere;

e) utilizare;

f) sfârsitul vietii, semnificând starea unui PCE ajuns la finalul primei utilizări până la eliminarea finală.

1.2. Pentru fiecare fază trebuie evaluate următoarele aspecte de mediu, dacă este relevant:

a) consumul prevăzut de materiale, energie si alte resurse, cum ar fi apa proaspătă;

b) emisiile anticipate, în aer, apă sau sol;

c) poluarea anticipată, prin efecte fizice, cum ar fi zgomotul, vibratiile, radiatiile, cîmpurile electromagnetice;

d) generarea de deseuri prevăzută;

e) posibilităti de reutilizare, reciclare si valorificare a materialelor si/sau a energiei, luându-se în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

1.3. Pentru a evalua potentialul de îmbunătătire a aspectelor de mediu mentionate la alineatul precedent sunt folositi în mod deosebit următorii parametri, completati cu altii, după caz:

a) greutatea si volumul produsului;

b) folosirea materialelor rezultate din activităti de reciclare;

c) consumul de energie, apă si alte resurse pe durata ciclului de viată;

d) folosirea substantelor clasificate ca periculoase pentru sănătate si/sau mediu în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificările si completările ulterioare, sau prevederile Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice;

e) cantitatea si natura consumabilelor necesare pentru o functionare si o întretinere corespunzătoare;

f) refolosirea si reciclarea cu usurintă exprimate prin: numărul materialelor si componentelor folosite, folosirea de componente standardizate, timpul necesar pentru dezasamblare, complexitatea uneltelor necesare pentru dezasamblare, folosirea standardelor de codificare a componentelor si materialelor pentru identificarea componentelor si materialelor adecvate pentru refolosire si reciclare (inclusiv marcarea pieselor din mase plastice în conformitate cu standardele ISO), folosirea materialelor usor reciclabile, accesul facil la componente si materiale reciclabile valoroase si alte componente si materiale reciclabile; accesul facil la componente si materiale reciclabile valoroase si alte componente si materiale reciclabile; accesul facil la componente si materiale care contin substante periculoase;

g) încorporarea unor componente folosite;

h) evitarea solutiilor tehnice care sunt în detrimentul refolosirii si reciclării componentelor si aparatelor în întregime;

i) prelungirea duratei de viată exprimate prin: durata de viată minimă garantată, perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb, constructie modulară, posibilitatea de îmbunătătire a performantei produsului si posibilitatea de reparare;

j) cantitătile de deseuri si deseuri periculoase generate;

k) emisii în atmosferă - gaze cu efect de seră, agenti de acidifiere, compusi organici volatili, substante care depreciază stratul de ozon, poluanti organici persistenti, metale grele, materii în particule fine si în suspensie, fără a se aduce atingere aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei;

l) evacuări în apă - metale grele, substante cu efecte adverse asupra echilibrului oxigenului, poluanti organici persistenti;

m) descărcări pe sol - în special levigat si scurgeri de substante periculoase în faza de utilizare a produsului, precum si potentialul de levigare atunci când se elimină ca deseu.

Partea a 2-a - Cerinte privind furnizarea de informatii

Măsurile de implementare pot solicita producătorul să furnizeze informatii care pot influenta modul de manipulare, folosire sau reciclare a PCE de către alte persoane decât producătorul. Aceste informatii cuprind, după caz, următoarele:

a) informatii furnizate de proiectant cu referire la procesul de fabricatie;

b) informatii pentru consumatori cu privire la aspectele si performantele semnificative de mediu ale unui produs, care însotesc produsul când este introdus pe piată pentru a permite consumatorului să compare aceste aspecte ale diferitelor produse;

c) informatii pentru consumatori cu privire la modul în care se instalează, utilizează si se întretin produsele pentru a minimiza impactul asupra mediului si a asigura o durată optimă de viată, modalitatea de gestionare corespunzătoare a acestor produse la sfârsitul ciclului de viată si, după caz, cu privire la perioada în care piesele de schimb sunt disponibile si posibilitătile de îmbunătătire a performantelor produsului;

d) informatii pentru instalatiile de tratare privind dezasamblarea, reciclarea sau eliminarea acestor produse la sfârsitul ciclului de viată.

Informatiile trebuie prezentate pe produs ori de câte ori acest lucru este posibil.

Informatiile furnizate trebuie să tină cont de cerintele impuse si de altă legislatie armonizată, cum ar fi Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Partea a 3-a - Cerinte pentru producător

1. Dacă în măsurile de implementare sunt identificate anumite aspecte de mediu care pot fi influentate în mod substantial în faza de proiectare, producătorii au obligatia să realizeze o evaluare a unui model de PCE pe toată durata de viată, bazat pe ipoteze realiste privind scopul si conditiile normale de utilizare. Alte aspecte de mediu pot fi analizate în mod voluntar de către producător.

Pe baza evaluării producătorul stabileste profilul ecologic al PCE. Acesta se bazează pe aspectele de mediu relevante ale produsului si intrările/iesirile identificate pe durata de viată exprimate în cantităti fizice care pot fi măsurate.

2. Producătorul utilizează această evaluare pentru a analiza solutiile alternative de proiectare si pentru a atinge performanta de mediu a produsului raportat la criterii de referintă.

Criteriile de referintă se identifică de Comisia Europeană în măsurile de implementare pe baza informatiilor obtinute în procesul de elaborare a acestor măsuri de implementare.

Alegerea unei anumite solutii de proiectare determină atingerea unui echilibru rezonabil între diferitele aspecte de mediu si între aceste aspecte de mediu si alte consideratii relevante, cum sunt cele referitoare la sănătate si securitate, cerintele tehnice de functionalitate, calitate si performantă si aspectele economice, inclusiv costurile de fabricatie si comercializare, cu respectarea întregii legislatii aplicabile.

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTROLUL INTERN AL PROIECTĂRII

 

 

1. Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat, care îndeplineste sarcinile prevăzute la pct. 2 din prezenta anexă, se asigură si declară că PCE îndeplineste cerintele relevante din măsura de implementare aplicabilă. Declaratia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe produse si trebuie păstrată de producător.

2. Producătorul întocmeste un dosar cu documentatie tehnică. Documentatia tehnică trebuie să permită evaluarea conformitătii unui PCE cu cerintele din măsura de implementare aplicabilă.

Documentatia tehnică trebuie să cuprindă în special următoarele:

a) o descriere generală a PCE si a utilizării prevăzute a acestuia;

b) rezultatele studiilor de evaluare de mediu relevante, efectuate de producător si/sau referintele din literatura de specialitate sau studiile de caz referitoare la mediu, folosite de producător pentru evaluarea, documentarea si alegerea solutiilor de proiectare a produsului;

c) profilul ecologic, dacă este prevăzut în măsura de implementare;

d) elementele specificatiei de proiectare a produsului referitoare la aspecte legate de proiectarea ecologică a acestuia;

e) o listă a standardelor armonizate relevante, prevăzute la art. 10, aplicate integral sau partial, precum si o descriere a solutiilor adoptate în vederea îndeplinirii cerintelor din măsura de implementare aplicabilă, atunci când standardele armonizate prevăzute la art. 10 nu au fost aplicate sau atunci când aceste standarde nu acoperă în întregime prevederile din măsura de implementare aplicabilă;

f) o copie a informatiilor privind aspectele de ecoproiectare a produsului furnizate în conformitate cu prevederile din partea a 2-a a anexei nr. 3;

g) rezultatele măsurătorilor realizate referitor la cerintele de ecoproiectare, inclusiv detalii referitoare la conformitatea acestor măsurători în raport cu cerintele de ecoproiectare stabilite în măsura de implementare aplicabilă.

3. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul este fabricat în conformitate cu specificatiile de proiectare mentionate la pct. 2 si cu cerintele din măsura de implementare aplicabilă.

 

ANEXA Nr. 5

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂTII

 

1. Această anexă descrie procedura prin care producătorul care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2 al prezentei anexe se asigură si declară că PCE îndeplineste cerintele măsurii de implementare aplicabile. Declaratia de conformitate poate să fie aplicată pentru unul sau mai multe PCE si trebuie păstrată de către producător.

2. Pentru evaluarea conformitătii unui PCE se poate folosi un sistem de management pentru evaluarea conformitătii, cu conditia ca producătorul să aplice elementele de mediu prevăzute la pct. 3 al prezentei anexe.

3. Elementele de mediu ale sistemului de management Sunt specificate elementele sistemului de management si

procedurile prin care producătorul poate să demonstreze că un PCE se conformează cu cerintele aplicabile din măsurile de implementare.

3.1 Politica privind performanta de mediu a produsului

Producătorul trebuie să fie capabil să demonstreze conformitatea cu prevederile măsurilor de implementare aplicabile.

Producătorul trebuie să fie, de asemenea, capabil să demonstreze că a creat un cadru adecvat pentru stabilirea si revizuirea obiectivelor si indicatorilor de performantă de mediu ai produsului, în vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu a produsului.

În cazul în care este prevăzut în măsurile de implementare aplicabile, toate măsurile luate de producător pentru îmbunătătirea performantei generale de mediu si pentru stabilirea profilului ecologic al unui PCE, prin proiectare sau productie, trebuie să fie documentate în mod sistematic si organizate sub formă de proceduri si instructiuni scrise.

Aceste proceduri si instructiuni trebuie să contină, în special, o descriere adecvată a:

a) listei documentelor care trebuie pregătite pentru a demonstra conformitatea PCE si, dacă este relevant, care trebuie să fie disponibile;

b) obiectivelor si indicatorilor performantei de mediu a produsului, a structurii organizatorice, a responsabilitătilor, a autoritătii managementului si a alocării resurselor cu privire la implementarea si mentinerea acestor proceduri;

c) verificărilor si testărilor care trebuie realizate după fabricare pentru a verifica performanta produsului în raport cu indicatorii de performantă de mediu;

d) procedurilor pentru controlul documentatiei cerute si pentru asigurarea actualizării acesteia;

e) metodelor de verificare a implementării si eficientei elementelor de mediu ale sistemului de management.

3.2 Planificarea

Producătorul stabileste si mentine:

a) proceduri pentru stabilirea profilului ecologic al produsului;

b) obiectivele si indicatorii de performantă de mediu ai produsului, care iau în considerare optiunile tehnologice în functie de cerintele tehnice si economice;

c) un program pentru atingerea acestor obiective.

3.3 Implementarea si documentarea

3.3.1. Documentatia privind sistemul de management trebuie să cuprindă, în principal, următoarele:

a) responsabilitătile si autoritătile sunt definite si documentate pentru a asigura o performantă de mediu eficientă a produsului si a raporta modul de functionare în scopul revizuirii si îmbunătătirii;

b) documentele trebuie să fie elaborate astfel încât să indice tehnicile de control al proiectării si de verificare folosite, precum si procesele si măsurile sistematice utilizate la proiectarea produsului;

c) producătorul elaborează si păstrează informatiile care descriu elementele de mediu esentiale ale sistemului de management, precum si procedurile de control ale tuturor documentelor solicitate.

3.3.2. Documentatia privind PCE contine, în special, următoarele:

a) o descriere generală a PCE si utilizarea pentru care este destinat;

b) rezultatele studiilor de evaluare de mediu relevante realizate de producător si/sau trimiteri la literatura privind evaluări de mediu sau studii de caz, care sunt utilizate de producător în evaluarea, documentarea si alegerea solutiei pentru proiectarea produsului;

c) profilul ecologic, dacă este cerut în măsura de implementare aplicabilă;

d) documente care prezintă rezultatele măsurătorilor efectuate în sensul cerintelor de ecoproiectare, inclusiv detalii referitoare la conformitatea acestor măsurători în raport cu cerintele de ecoproiectare stabilite prin măsura de implementare aplicabilă;

e) producătorul stabileste specificatiile, indicând în special standardele aplicate; atunci când nu sunt aplicate standardele armonizate prevăzute la art. 10 sau atunci când aceste

standarde nu acoperă în întregime cerintele din măsura de implementare relevantă, mijloacele folosite pentru asigurarea conformitătii;

f) o copie a informatiilor privind aspectele de proiectare referitor la mediu ale produsului, furnizată conform prevederilor anexei nr. 3, partea a 2-a.

3.4 Verificare si actiuni corective

a) producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că PCE este fabricat în conformitate cu specificatia sa de proiectare si cu cerintele cuprinse în măsura de implementare aplicabilă;

b) producătorul stabileste si gestionează procedurile de control si răspuns la neconformitate si pune în aplicare modificările, în procedurile documentate rezultate din actiunea corectivă;

c) producătorul efectuează, cel putin la fiecare 3 ani, un audit intern complet al sistemului de management cu privire la elementele referitoare la mediu ale acestuia.

 

ANEXA Nr. 6

 

În plus fată de cerintele legale fundamentale conform cărora initiativele de autoreglementare trebuie să fie conforme cu toate prevederile Tratatului CE, în special celor aferente pietei interne si concurentei, precum si cu angajamentele internationale ale Comisiei Europene, inclusiv cele referitoare la comertul multilateral, poate fi folosită următoarea listă neexhaustivă de criterii orientative pentru a evalua admisibilitatea initiativelor de autoreglementare ca o alternativă la o măsură de implementare în sensul prezentei hotărâri:

1. Participarea liberă

Initiativele de autoreglementare sunt deschise participării operatorilor din tări terte atât în faza de pregătire, cât si în cea de implementare.

2. Valoarea adăugată

Initiativele de autoreglementare creează valoare adăugată mai mare decât cea curentă în ceea ce priveste îmbunătătirea performantei de mediu generale a PCE reglementat.

3. Reprezentativitatea

Industria si asociatiile profesionale participante în cadrul unei initiative de autoreglementare reprezintă marea majoritate a sectorului economic relevant, cu cât mai putine exceptii posibil. O atentie deosebită se acordă respectării regulilor concurentiale.

4. Obiectivele cuantificate si esalonate

Obiectivele definite de părtile interesate se fixează în termeni clari si lipsiti de ambiguitate, plecând de la o bază bine definită. Dacă initiativa de autoreglementare acoperă un interval lung de timp, se includ obiective intermediare. Trebuie să existe posibilitatea de a monitoriza conformitatea cu obiectivele si tintele intermediare, într-un mod accesibil si credibil, folosind indicatori clari si siguri. Informatiile privind cercetarea si datele de bază de natură stiintifică si tehnică facilitează elaborarea acestor indicatori.

5. Implicarea societătii civile

În vederea asigurării transparentei, initiativele de autoreglementare se fac publice, inclusiv prin utilizarea internetului si a altor mijloace electronice de diseminare a informatiei.

Aceeasi modalitate se aplică rapoartelor de monitorizare intermediare si finale. Părtile interesate, inclusiv autoritătile, industria, organizatiile nonguvernamentale de mediu si asociatiile pentru protectia consumatorilor sunt invitate să ia pozitie fată de orice initiativă de autoreglementare.

6. Monitorizare si raportare

Initiativele de autoreglementare contin un sistem de monitorizare bine precizat, cu identificarea clară a responsabilitătilor pentru industrie si inspectori independenti. Serviciile Comisiei Europene, în parteneriat cu părtile implicate în initiativa de autoreglementare, monitorizează atingerea obiectivelor.

Planul de monitorizare si raportare este detaliat, transparent si obiectiv. Rămâne în sarcina serviciilor Comisiei Europene, asistată de un comitet, să aprecieze dacă au fost sau nu realizate obiectivele acordului voluntar sau alte măsuri de autoreglementare.

7. Eficienta si administrarea initiativelor de autoreglementare

Costul administrării initiativelor de autoreglementare, în special cu privire la monitorizare, nu conduce la o sarcină administrativă disproportionată în comparatie cu obiectivele acestora si cu alte instrumente de politică disponibile.

8. Durabilitate

Initiativele de autoreglementare răspund obiectivelor politice ale prezentei hotărâri, incluzând abordarea integrată, si sunt în concordantă cu dimensiunile economice si sociale ale dezvoltării durabile. Protectia intereselor consumatorilor în ceea ce priveste sănătatea, calitatea vietii si intereselor economice trebuie să fie integrată.

9. Compatibilitatea măsurilor de stimulare

Este putin probabil ca initiativele de autoreglementare să conducă la rezultatele asteptate, dacă alti factori si alte măsuri de stimulare, cum ar fi presiunea pietei, taxele si legislatia natională, transmit semnale contradictorii participantilor la acest demers. În acest sens, coerenta politicilor este esentială si este luată în considerare la evaluarea eficientei unei astfel de initiative.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, situat în judetul Satu Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.071.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungimea reală

(km)

Provine din

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

C. DRUMURI COMUNALE

Drumuri care îsi modifică încadrarea

1.

D.C. 30

Ardud (D.N. 19A) - Ardud-Vii (D.J. 195)

0+000

2+975

2,975

Drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei suprafete de teren situate în comuna Ciocani, judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, trecută în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ciocani nr. 9 din 13 martie 2007, din administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocani, judetul Vaslui, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.072

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care se transmite din administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocani, judetul Vaslui, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui

 

Locul unde este situat terenul

care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite terenul

Persoana juridică la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Comuna Ciocani,

judetul Vaslui

Din administrarea Consiliului Local al

Comunei Ciocani

În administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

- Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui

- Suprafata terenului = 1.224 m2

- Nr. cadastru = 819

- Tarlaua 160

- Vecini:

N - Grădinita Ciocani

E - drum sătesc

S - Bertea Ion

V - drum sătesc

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul anexei se modifică si va avea următorul cuprins:

„NORME

de aplicare a Ordonan t ei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil pentru îndeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, finantate din fonduri publice si care intră sub incidenta legislatiei în domeniul achizitiilor publice.

(2) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publică, după publicarea anuntului de participare până la atribuirea si semnarea contractului. În cazul în care nu are loc semnarea contractului, activitatea de verificare încetează la data expirării termenului legal de contestare a comunicării rezultatului procedurii de atribuire.

(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), în situatiile reglementate de lege în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anuntului de participare, verificarea Unitătii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare U.C.V.A.P., priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere până la atribuirea si semnarea contractului. În cazul în care nu are loc semnarea contractului, activitatea de verificare încetează la data expirării termenului legal de contestare a comunicării rezultatului procedurii de atribuire.

(4) Fac obiectul verificării, în sensul prevederilor alin. (1), aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valorile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, denumită în continuare ordonantă de urgentă.

(5) Verificarea aspectelor procedurale în domeniul achizitiilor publice se exercită de către Ministerul Economiei si Finantelor prin U.C.VA.P, care functionează la nivel de directie generală, si prin structurile subordonate, care functionează în cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, denumite în continuare compartimente de verificare a achizitiilor publice, si în cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti, Serviciul de verificare a achizitiilor publice.

(6) Verificarea aspectelor procedurale se efectuează prin urmărirea directă a modului de derulare a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică, de concesiune de lucrări publice si de concesiune de servicii, precum si prin verificarea documentelor emise în legătură cu procedura respectivă.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) U.C.VA.P, prin aparatul central si teritorial, verifică procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică, de concesiune de lucrări publice si de concesiune de servicii organizate de către autoritătile contractante.”

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) U.C.VA.P functionează în coordonarea directă a ministrului economiei si finantelor, iar structurile subordonate functionează în directa coordonare a directorului executiv al directiilor generale ale finantelor publice teritoriale.”

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea functiei de verificare procedurală, U.C.VA.P exercită următoarele atributii principale:

a) coordonează si îndrumă activitatea aparatului propriu privind aplicarea unitară a procedurilor de verificare în domeniul achizitiilor publice;

b) asigură stabilirea si aplicarea unui cadru unitar de elaborare si implementare a procedurilor de verificare pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) urmăreste si verifică respectarea legislatiei în domeniu privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

d) analizează documentatia întocmită de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

e) întocmeste note intermediare ori de câte ori, pe parcursul unei proceduri de achizitie publică, se constată neconformităti în aplicarea legislatiei în domeniu;

f) emite avizul cu caracter consultativ, pe baza notelor intermediare neînsusite de către autoritătile contractante cărora le-au fost transmise acestea, în situatia în care sunt neconcordante în aplicarea legislatiei în domeniu;

g) elaborează raportul de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractului de achizitie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice si a contractului de concesiune de servicii, supusă verificării.

(2) U.C.VA.P promovează comunicarea si bunele relatii cu organizatiile si entitătile interesate în probleme de achizitii publice, de concesiuni de lucrări publice si de concesiuni de servicii.

(3) În exercitarea atributiilor sale, U.C.VA.P colaborează cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare A.N.R.M.A.P., operatorul Sistemului electronic de achizitii publice, Consiliul national de solutionare a contestatiilor, autoritătile de management, cu alte structuri de control si institutii publice. În acest scop, U.C.VA.P va încheia protocoale cu autoritătile si cu institutiile implicate.”

6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Verificarea aspectelor procedurale exercitată de U.C.VA.P nu limitează în niciun fel atributiile autoritătilor de management, ale A.N.R.MA.P sau ale Consiliului national de solutionare a contestatiilor care decurg din aplicarea prevederilor legale în domeniul achizitiilor publice.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Activitatea de verificare procedurală în domeniul achizitiilor publice se exercită de U.C.V.A.P. si de structurile subordonate, pe bază de programe anuale, trimestriale si lunare, aprobate de ministrul economiei si finantelor.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Proiectul programului de activitate pentru întregul aparat al U.C.V.A.P. se întocmeste, într-o primă formă, până la sfârsitul anului curent pentru anul următor si cuprinde principalele directii de actiuni pe care observatorii le vor desfăsura.

(2) La întocmirea proiectului programului de activitate se au în vedere: informatiile din programele anuale de achizitii publice, transmise de autoritătile contractante către U.C.V.A.P, din anunturile de participare publicate sau din invitatiile de participare, în cazul procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, precum si prioritătile convenite din cooperarea cu A.N.R.MA.P si cu autoritătile de management.”

9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Programele de activitate trimestriale si lunare pot fi actualizate periodic în situatia modificării conditiilor prevăzute la art. 7 alin. (2), care au stat la baza elaborării acestora, si vor fi înscrise separat la «Alte actiuni».”

10. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Analiza de risc se realizează pentru toate procedurile de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgentă si pentru care a fost înstiintat U.C.V.A.P.

(2) Stabilirea baremului pe baza criteriilor prevăzute la art. 9 va împărti procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii în categorii de risc scăzut, mediu si mare.

(3) Procedura de stabilire a baremului si modul de împărtire pe categorii de risc vor fi cuprinse în Manualul operational pentru activitatea de observare si verificare.

(4) Rezultatul analizei de risc se va comunica autoritătilor contractante, numai pentru procedurile selectate în vederea verificării procedurale.

(5) Selectarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, de concesiune de lucrări publice si de concesiune de servicii, ce urmează a fi supuse verificării procedurale, este efectuată de către U.C.V.A.P, iar autoritătile contractante nu pot face obiectii cu privire la aceasta.

(6) Informatiile din fisa de prezentare se referă la criteriile prevăzute la art. 9 si se utilizează pentru întocmirea analizei de risc. Autoritatea contractantă este responsabilă pentru corectitudinea informatiilor înscrise în fisa de prezentare.”

11. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pentru procedura de achizitie selectată în vederea verificării, conducătorul U.C.V.A.P. sau al structurilor subordonate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale are obligatia de a emite decizia de verificare către autoritatea contractantă si de a o transmite de îndată acesteia, împreună cu rezultatul analizei de risc.

(2) Decizia de verificare către autoritatea contractantă contine numele observatorilor desemnati si solicitarea de prezentare a documentatiei aferente procedurii de achizitie.”

12. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Verificarea conformitătii procedurii de atribuire cu prevederile legislatiei în vigoare se realizează pe baza unor elemente-cheie ce trebuie urmărite în fiecare etapă procedurală, în functie de calendarul si tipul procedurii. Toate verificările se efectuează de îndată, pe baza instructiunilor cuprinse în Manualul operational pentru activitatea de observare si verificare.”

13. Alineatele (1) si (3) ale articolului 13 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În actiunea de verificare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice si a contractului de concesiune de servicii, observatorii prevăzuti la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgentă urmăresc, prioritar, următoarele elemente-cheie:

a) respectarea regulilor si principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

b) modul în care se aplică si se respectă procedura de achizitie;

c) acuratetea documentelor supuse verificării;

d) modul în care se aplică de către autoritătile contractante criteriile de calificare si selectie a ofertantilor si criteriile de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

e) semnarea de către autoritatea contractantă a contractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată ca fiind câstigătoare.

..................................................................................................

(3) Autoritătile contractante vor asigura accesul neîngrădit al observatorilor la toate documentele si informatiile legate de procedura de achizitie publică supusă verificării si vor informa de îndată observatorii asupra oricăror modificări ulterioare aduse, în conditiile legii, a documentelor care au fost prezentate. Acestia pot solicita, în scris, presedintelui comisiei de evaluare din cadrul autoritătii contractante, în cazuri temeinic justificate, informatii suplimentare scrise, de natură să conducă la lămurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.”

14. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În exercitarea atributiilor de serviciu, observatorii desemnati pentru efectuarea verificării aspectelor procedurale întocmesc:

a) nota intermediară - imediat ce se constată abateri în aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice pe parcursul procedurii de atribuire. Nota intermediară contine si recomandările pentru corectarea abaterilor. Această notă se înregistrează la autoritatea contractantă si se anexează la raportul de activitate;

b) raportul de activitate - pentru fiecare procedură de achizitie publică verificată, după finalizarea activitătii de observare, în care consemnează principalele constatări, anexând toate notele intermediare, precum si avizul consultativ, dacă este cazul. Acest raport se întocmeste si în cazul în care nu se ajunge la semnarea contractului. Raportul de activitate se înregistrează la structura U.C.V.A.P. din care fac parte observatorii si se transmite la autoritatea contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea activitătii de verificare.”

15. După alineatul (1) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Data finalizării activitătii de verificare este:

a) data transmiterii de către autoritatea contractantă a copiei contractului semnat de către părti, dar nu mai târziu de 3 zile de la semnarea acestuia;

b) data expirării termenului legal de contestare a comunicării rezultatului procedurii, prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care nu are loc semnarea contractului.”

16. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Avizul consultativ prevăzut la art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgentă se emite de structura U.C.V.A.P. când se constată neconcordante neremediate în urma notelor intermediare emise de observatori si se transmite autoritătii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea activitătii de verificare.”

17. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Autoritatea contractantă, pe baza notelor intermediare emise de observatori si a avizului consultativ emis de structura U.C.V.A.P., poate dispune:

a) modificarea, încetarea, revocarea si anularea actelor în legătură cu procedura verificată;

b) continuarea procesului de atribuire a contractului de achizitie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice sau a contractului de concesiune de servicii.”

18. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Functionarii publici din U.C.V.A.P., denumiti în continuare observatori, răspund de îndeplinirea atributiilor ce le revin în functiile publice pe care le detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate, potrivit legii.

(2) Observatorii răspund de constatările înscrise în notele intermediare, în avizul consultativ, precum si în raportul de activitate pentru fiecare procedură de achizitie publică, de concesiune de lucrări publice si de concesiune de servicii verificată, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

(3) Observatorii nu sunt răspunzători pentru situatia în care constatările înscrise în documentele prevăzute la alin. (2) se dovedesc a fi eronate ca urmare a furnizării de către autoritatea contractantă a unor informatii si documente incorecte si/sau incomplete.”

19. La articolul 21, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Observatorii sunt obligati să urmeze forme de perfectionare profesională organizate de Scoala de Finante Publice si Vamă din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, la cererea U.C.VA.P.”

20. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În scopul aplicării prezentelor norme, U.C.VA.P va elabora Manualul operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei si finantelor, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.”

21. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - U.C.VA.P va prezenta ministrului economiei si finantelor raportul anual asupra activitătii de verificare desfăsurate de aparatul central si teritorial.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Marius Gogescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.083.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 45.000 lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007, doamnei Marcu Aurelia, cu domiciliul în comuna Hârsesti, satul Hârsesti, judetul Arges, al cărei sot, sublocotenent post-mortem Marcu Aurel, a decedat la data de 6 septembrie 2007, pe timpul participării în cadrul Fortei Internationale pentru Asistentă de Securitate din Afganistan (ISAF III).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.085.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor afectate de inundatiile din perioada 5-6 septembrie 2007 din judetele Galati, Vrancea, Bacău si Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în cuantum de 300 lei pentru fiecare persoană din familiile care au fost afectate de inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în luna septembrie 2007 în judetele Galati, Vrancea, Bacău si Vaslui.

(2) Se aprobă acordarea de ajutoare de urgentă în cuantum de 5.000 lei pentru fiecare persoană decedată din familiile afectate de inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase care au avut loc în luna septembrie 2007 în judetele Galati, Vrancea, Bacău si Vaslui.

Art. 2. - Pentru familiile si persoanele singure prevăzute la art. 1 ajutorul acordat se suplimentează cu suma de 500 lei, în situatia în care locuintele acestora au fost avariate în proportie de cel putin 50%.

Art. 3. - (1) Sumele care se acordă cu titlu de ajutoare de urgentă potrivit prevederilor prezentei hotărâri se stabilesc prin anchete sociale efectuate de directiile de muncă si protectie socială din judetele prevăzute la art. 1. Anchetele sociale vor tine cont si de gradele de avariere/distrugere stabilit de comisiile judetene de apărare împotriva dezastrelor.

(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 si 2 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007.

Art. 4. - Ajutoarele de urgentă se acordă în baza aprobării ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, pe măsură ce sunt primite anchetele sociale efectuate de directiile de muncă si protectie socială din judetele prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.086.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea retransmisiei emisiunilor canalului TVR1 pe teritoriul Republicii Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Bunuri si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 360 mii lei, pentru finantarea retransmisiei emisiunilor canalului TVR1 pe teritoriul Republicii Moldova.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Societătii Române de Televiziune pe anul 2007.

Art. 3. - Societatea Română de Televiziune si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Secretarul General al Guvernului,

Attila-Zoltán Cseke

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.087.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 90 mii lei, pentru ajutorarea populatiei din judetul Vaslui afectate de inundatii, constând în produse alimentare si motorină, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, prin creditul contului 3041 „Materiale rezerve de stat”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitul desemnat de Institutia Prefectului Judetului Vaslui.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate se va face în anul 2008, finantarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de Institutia Prefectului Judetului Vaslui se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto proprii sau ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutia Prefectului Judetului Vaslui va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului Judetului Vaslui, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătii de 10.000 litri de apă minerală, în limita sumei de 7,5 mii lei, finantarea realizându-se din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat aprobat pentru anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.088.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Vaslui

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Apă minerală

litri

10.000

2.

Conserve din carne

kg

600

3.

Pateuri de ficat

kg

400

4.

Ulei rafinat din floarea-soarelui

litri

510

5.

Zahăr tos

kg

550

6.

Pat de campanie

buc.

120

7.

Pături

buc.

120

8.

Saltele

buc.

120

9.

Motorină

tone

9

Valoare

mii lei

90

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău, Galati si Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 1.017 mii lei, pentru ajutorarea populatiei din judetele Bacău (17 mii lei), Galati (650 mii lei) si Vrancea (350 mii lei) afectate de inundatii, constând în produse alimentare si motorină, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, prin creditul contului 3041 „Materiale rezerve de stat”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului judetelor Bacău, Galati si Vrancea.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate se va face în anul 2008, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de institutiile prefectului judetelor Bacău, Galati si Vrancea se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto proprii sau ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutiile prefectului judetelor Bacău, Galati si Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile institutiilor prefectului judetelor Bacău, Galati si Vrancea, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătii de 227.320 litri apă minerală, în limita sumei de 180 mii lei, finantarea realizându-se din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat aprobat pentru anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.089

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău, Galati si Vrancea

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

Bacău

Galati

Vrancea

Total

0

1

2

3

4

5

6

1.

Apă minerală

litri

3.320

186.848

37.152

227.320

2.

Conserve din carne

kg

738

18.000

11.100

29.838

3.

Pateuri de ficat

kg

492

6.000

-

6.492

4.

Ulei rafinat din floarea-soarelui

litri

-

30.000

7.400

37.400

5.

Zahăr tos

kg

-

30.000

3.700

33.700

6.

Saci de dormit

buc.

-

300

-

300

7.

Pat de campanie

buc.

-

300

-

300

8.

Pături

buc.

-

2.000

-

2.000

9.

Cearsafuri

buc.

-

2.000

-

2.000

10.

Fete de pernă

buc.

-

2.000

-

2.000

11.

Saltele

buc.

-

300

-

300

12.

Săpun de toaletă

kg

-

3.540

-

3.540

13.

Motorină

tone

-

20

30

50

Valoarea

mii lei

17

650

350

1.017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

Ministerul Sănătătii Publice

Nr. 972 din 1 iunie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Nr. 705 din 23 august 2007

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Nr. 150 din 18 iulie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006*) privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. 28.145 din 3 mai 2007 din cadrul Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 15 la Normele privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva 2006/34/CE de modificare a anexei la Directiva 2001/15/CE cu privire la includerea anumitor substante, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 83 din 22 martie 2006.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes


*) Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice a fost modificată si completată prin Ho Guvernului pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, publi Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 28 iunie 2007.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 15 la norme)

 

SUBSTANTE

care pot fi adăugate în scopuri nutritionale specifice în alimente cu destinatie nutritională specială

 

- FSMP înseamnă alimente cu destinatie nutritională specială pentru scopuri medicale speciale

- All FPNU înseamnă alimente dietetice cu destinatie nutritională specială, incluzând FSMP, dar excluzând preparatele pentru sugari, preparatele pentru copiii cu vârsta până la un an, alimentele pe bază de cereale prelucrate si alimentele pentru sugari si copii de vârstă mică.

 

Substanta

Conditii de utilizare

 

All FPNU

FSMP

0

1

2

1. Vitamine

 

 

VITAMINA A

- retinol

X

 

- acetat de retinil

X

 

- palmitat de retinil

X

 

- beta-caroten

X

 

VITAMINA D

- colecalciferol

X

 

- ergocalciferol

X

 

VITAMINA E

- D-alfa-tocoferol

X

 

- DL-alfa-tocoferol

X

 

- acetat de D-alfa-tocoferil

X

 

- acetat de DL-alfa-tocoferil

X

 

- acid succinat de D-alfa-tocoferil

X

 

VITAMINA K

- filochinonă (fitomenadionă)

X

 

VITAMINA B1

- clorhidrat de tiamină

X

 

- mononitrat de tiamină

X

 

VITAMINA B2

- riboflavină

X

 

- riboflavină 5’ fosfat de sodiu

X

 

NIACINĂ

- acid nicotinic

X

 

- nicotinamidă

X

 

ACID PANTOTENIC

- D-pantotenat de calciu

X

 

- D-pantotenat de sodiu

X

 

- deXpantenol (pantenol)

X

 

VITAMINA B6

- clorhidrat de piridoxină

X

 

- piridoxină 5’

X

 

-fosfat - dipalmitat de piridoxină

X

 

FOLAT

- L-metilfolat de calciu

X

 

- acid pteroilmonoglutamic

X

 

VITAMINA B12

- cianocobalamină

X

 

- hidroxicobalamină

X

 

BIOTINĂ

- D-biotină

X

 

VITAMINA C

- acid L-ascorbic

X

 

- L-ascorbat de sodiu

X

 

- L-ascorbat de calciu

X

 

- L-ascorbat de potasiu

X

 

- 6-palmitat de L-ascorbil

X

 

2. Elemente minerale

CALCIU

- carbonat

X

 

- clorură

X

 

- săruri ale acidului citric

X

 

- gluconat

X

 

- glicerofosfat

X

 

- lactat

X

 

- săruri ale acidului ortofosforic

X

 

- hidroxid

X

 

- oxid

X

 

MAGNEZIU

- L-aspartat de magneziu

 

X

- acetat

X

 

- carbonat

X

 

- clorură

X

 

- săruri ale acidului citric

X

 

 

0

1

2

- gluconat

X

 

- glicerofosfat

X

 

- săruri ale acidului ortofosforic

X

 

- lactat

X

 

- hidroxid

X

 

- oxid

X

 

- sulfat

X

 

FIER

- bisglicinat feros

X

 

- carbonat feros

X

 

- citrat feros

X

 

- citrat feric de amoniu

X

 

- gluconat feros

X

 

- fumarat feros

X

 

- difosfat feric de sodiu

X

 

- lactat feros

X

 

- sulfat feros

X

 

- difosfat feric (pirofosfat feric)

X

 

- zaharat feric

X

 

- fier elemental (carbonil + electrolitic + hidrogen redus)

X

 

CUPRU

- carbonat cupric

X

 

- citrat cupric

X

 

- gluconat cupric

X

 

- sulfat cupric

X

 

- complexul cupru-lizină

X

 

IOD

- iodură de potasiu

X

 

- iodat de potasiu

X

 

- iodură de sodiu

X

 

- iodat de sodiu

X

 

ZINC

- acetat

X

 

- clorură

X

 

- citrat

X

 

- gluconat

X

 

- lactat

X

 

- oxid

X

 

- carbonat

X

 

- sulfat

X

 

MANGAN

- carbonat

X

 

- clorură

X

 

- citrat

X

 

- gluconat

X

 

- glicerofosfat

X

 

- sulfat

X

 

SODIU

- bicarbonat

X

 

- carbonat

X

 

- clorură

X

 

- citrat

X

 

- gluconat

X

 

- lactat

X

 

- hidroxid

X

 

- săruri ale acidului ortofosforic

X

 

POTASIU

- bicarbonat

X

 

- carbonat

X

 

- clorură

X

 

- citrat

X

 

- gluconat

X

 

 

0

1

2

- glicerofosfat

X

 

- lactat

X

 

- hidroxid

X

 

- săruri ale acidului ortofosforic

X

 

SELENIU

- selenat de sodiu

X

 

- selenit hidrogenat de sodiu

X

 

- selenit de sodiu

X

 

CROM (III) si hexahidratii săi

- clorură

X

 

- sulfat

X

 

MOLIBDEN (VI)

- molibdat de amoniu

X

 

- molibdat de sodiu

X

 

FLUOR

- fluorură de potasiu

X

 

- fluorură de sodiu

X

 

3. Aminoacizi

- L-alanină

X

 

- L-arginină

X

 

- acid L-aspartic

 

X

- L-citrulină

 

X

- L-cisteină

X

 

- cistină

X

 

- L-histidină

X

 

- adic L-glutamic

X

 

- L-glutamină

X

 

- glicină

 

X

- L-izoleucină

X

 

- L-leucină

X

 

- L-lizină

X

 

- acetat de L-lizină

X

 

- L-metionină

X

 

- L-ornitină

X

 

- L-fenilalanină

X

 

- L-prolină

 

X

- L-treonină

X

 

- L-triptofan

X

 

- L-tirozină

X

 

- L-valină

X

 

4. Carnitină si taurină

- L-carnitină

X

 

- clorhidrat de L-carnitină

X

 

- taurină

X

 

5. Nucleotide

- adenozină 5’ - adic fosforic (AMP)

X

 

- săruri de sodiu ale AMP

X

 

- citidină 5’ - acid monofosforic (CMP)

X

 

- săruri de sodiu ale CMP

X

 

- guanozină 5’ -acid fosforic (GMP)

X

 

- săruri de sodiu ale GMP

X

 

- inozină 5’ -acid fosforic (IMP)

X

 

- săruri de sodiu ale IMP

X

 

- uridină 5’ -acid fosforic (UMP)

X

 

- săruri de sodiu ale UMP

X

 

6. Colină si inozitol

- colină

X

 

- clorură de colină

X

 

- bitartrat de colină

X

 

- citrat de colină

X

 

- inozitol

X

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.553 din 10 septembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 718 din 10 septembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

Având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 9.465/4.066/2007,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 si 225 bis din 2 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- După punctul 14 din sectiunea I punctul A din anexa nr. 1 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

„141. Pentru realizarea unor obiective si activităti cuprinse în programele nationale de sănătate, Ministerul Sănătătii Publice încheie contracte de servicii pentru depozitarea, conservarea si eliberarea produselor achizitionate prin licitatii la nivel national, precum si pentru produsele primite ca donatie/sponsorizare prin negociere cu Compania Natională «Unifarm» - S.A.”

Art. II. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum si institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea