MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 616         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.030. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Ludus, judetul Mures

 

1.031. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Hăntesti, judetul Suceava

 

1.032. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Ghidfalău si Valea Crisului, judetul Covasna

 

1.033. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Galda de Jos, judetul Alba

 

1.034. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sântimbru, judetul Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri metalifere din perimetrul Sacu, judetele Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis

 

690. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului”, indicativ NP-082-04

 

REPUBLICĂRI

 

Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar

 

Rectificări la:


 - Ordonanta Guvernului nr. 31/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Ludus, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Ludus, judetul Mures, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.030.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Ludus, judetul Mures

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Ludus, judetul Mures

 

Descrierea stemei:

Stema orasului Ludus, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în care brosează un căprior de argint.

În partea superioară, în câmp rosu, se află două spice de grâu, de aur.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află o coloană ionică, de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate:

Spicele de grâu reprezintă bogătia pământului si ocupatia locuitorilor.

Coloana ionică sugerează semnele civilizatiei antice existente pe aceste locuri.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Hăntesti, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Hăntesti, judetul Suceava, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.031.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

Comunei Hăntesti, judetul Suceava

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Hăntesti, judetul Suceava

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Hăntesti, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat în săritoare, rosu si argint; peste liniile de partitiune se află două lăncii de cavaler (lemn cu vârf si talpă din fier), încrucisate în săritoare.

În cartierul 1 se află un trident de aur.

În cartierele 2 si 3 se află câte o frunză de artar rosie.

În cartierul 4 se află o frunză de artar de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Cele două lăncii fac referire la cavalerii husari ai lui Hâncu, de unde si denumirea localitătii. Ele fac parte si din blazonul familiei Silion.

Tridentul de aur era însemnul boierilor Cupcici, care au avut mosii în zonă.

Frunzele de artar semnifică unul din satele componente ale localitătii, si anume Artari.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Ghidfalău si Valea Crisului, judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Ghidfalău si Valea Crisului, judetul Covasna, prevăzute în anexele nr. 1.1 si 1.2.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemelor si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 s i 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.032.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Ghidfalău, judetul Covasna

 

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ghidfalău, judetul Covasna

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Ghidfalău, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având în câmp albastru o acvilă argintie încoronată, armată cu aur; se află în profil, spre dreapta, cu zborul deschis, stând pe o colină verde cu 3 piscuri, tinând în ghearele piciorului drept o sabie de argint, cu garda de aur.

Acvila este înconjurată de 4 stele de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Acvila se regăseste în blazonul familiei Gidófalvy de Ghidfalău.

Sabia semnifică faptul că locuitorii zonei au participat la revolutia din 1848—1849.

Cele 4 stele simbolizează cele 4 sate componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


 

ANEXA Nr. 2.2

 

STEMA

comunei Valea Crisului, judetul Covasna

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Valea Crisului, judetul Covasna

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Valea Crisului, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în câmp argintiu, tăiat de o bandă ondulată albastră.

În partea superioară se află un soare rosu, flancat de 2 brazi stilizati, verzi.

În vârful scutului se află un urs negru, stând pe 4 picioare, întors spre dreapta.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate:

Brazii reprezintă bogătia silvică a zonei, iar numărul lor, respectiv 2, se referă la satele apartinătoare comunei.

Soarele simbolizează curajul si demnitatea localnicilor.

Ursul semnifică bogătia cinegetică a zonei.

Banda ondulată simbolizează pârâul care străbate comuna cu acelasi nume.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Galda de Jos, judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Galda de Jos, judetul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.033.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

 

STEMA

comunei Galda de Jos, judetul Alba

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Galda de Jos, judetul Alba

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Galda de Jos, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile tăiate rotunjit.

În partea superioară, în câmp rosu, se află o biserică de lemn cu un turn, văzută dinspre altar, cu intrarea în lateral si cu 5 ferestre.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află o stâncă de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate:

Biserica de lemn cu un turn este veche din secolul al XV-lea si face parte din patrimoniul cultural national.

Stânca, declarată monument al naturii, se numeste Piatra Cetii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Sântimbru, judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Sântimbru, judetul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.034.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Sântimbru, judetul Alba

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Sântimbru, judetul Alba

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Sântimbru, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă.

În partea superioară, în câmp rosu, se află 5 spice de grâu de aur.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un turn cu acoperisul în două ape si pridvor sub acoperis.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate:

Cele 5 spice de grâu atestă ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Banda undată de argint, în diagonală, reprezintă râul Mures.

Turnul semnifică imaginea bisericii în stil romanic si gotic din secolul al XVIII-lea, ce atestă vechimea localitătii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri metalifere din perimetrul Sacu, judetele Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis

 

Având în vedere prevederile art. 31 lit. b), coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu completările ulterioare, si ale referatului Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale si integrare europeană nr. 300.966 din 10 august 2007,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu completările ulterioare, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a zăcământului de minereuri metalifere din perimetrul Sacu, judetele Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis, convenită prin Licenta de concesiune nr. 208 din 1 iulie 1999, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „International Goldfields” - S.R.L., cu sediul în localitatea Deva, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 24 august 2007.

Nr. 8.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului”, indicativ NP-082-04

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 2 august 2007 al Comitetului tehnic de specialitate CT-S4 – Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului”, indicativ NP-082-04, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 bis din 25 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Paragraful 2 al punctului 2.6 de la capitolul 2 „Reprezentarea actiunii vântului”, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pentru majoritatea structurilor având frecventa fundamentală peste 1 Hz (perioada fundamentală sub 1 s), componenta rezonantă este neglijabilă si răspunsul la vânt poate fi simplificat considerat static.”

2. Punctul 4.3 de la capitolul 4 „Forte din vânt, Fw”, ultima definitie cd se modifică si va avea următorul cuprins:

cd - coeficientul de răspuns dinamic la vânt al constructiei, definit în anexa B, restul simbolurilor fiind definite în legătură cu relatia (1).”

3. La capitolul 8 „Variatia vitezei medii a vântului cu înăltimea. Factorul de rugozitate, cr (z)”, punctul 8.2 si tabelul 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„8.2. Profilul vitezelor medii ale vântului pentru diferite categorii de teren în functie de viteza de referintă Uref se exprimă din următoarea relatie empirică ce dă viteza medie a vântului la înăltimea z>zmin deasupra terenului având rugozitatea z0, în functie de viteza medie a vântului la înăltimea Zref = 10 m în câmp deschis:

 

 

Uz/Uref = (zo/zo,ref)0,07/In10/zo,refInz/zo = krzoIn z/zo

 

            Valorile kr(z0) si înăltimea zmin sunt indicate în tabelul 2.

 

            Tabelul 2. Factorul kr(z0) si înăltimea zmin pentru diferite categorii de teren

 

Categoria terenului

Mare, lacuri. Teren plat

Câmp deschis

Zone cu

densitate

redusă a

constructiilor

Zone urbane dens construite. Păduri

kr (z0)

0,17

0,19

0,22

0,24

Zmin, HI

1

2

5

10”

 

            4. La capitolul 8, punctul 8.4 si figura 1 se modifică si vor avea următorul cuprins:

            „8.4. Factorul de rugozitate cr(z) defineste variatia presiunii medii a vântului cu înăltimea deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0), în functie de presiunea de referintă, în câmp deschis:

 

cr(z) = qq (rzef) = k2r (z0) (In zz0 )2

pentru z > zmin

cr(z) = cr(z = zmin)

pentru z ≤ zmin

 

Variatia factorului de rugozitate cr(z) cu înăltimea deasupra terenului z este prezentată în figura 1.”

 

Fig. 1. Factorul de rugozitate, cr, (z)

 

            5. La capitolul 9 „Intensitatea turbulentei, I(z)”, paragraful 2 al punctului 9.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Intensitatea turbulentei la înăltimea z poate fi scrisă în forma generală:

 

ç I(z) = 2,5 In z/z0

pentru z > zmin

(17)

I(z) = I(z = zmin)

pentru z ≤ zmin

 

 

            6. La capitolul 9, punctul 9.4 și figura 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

            „9.4. Pentru câmp deschis intensitatea turbulentei I(z) poate fi aproximată de relatia:

 

I(z) = 1/In z/zo

pentru z > zmin

(20)

I(z) = I(z = zmin)

 

pentru z ≤ zmin

 

 

            Variatia intensitătii turbulentei I(z) cu înăltimea deasupra terenului z este prezentată în figura 3.”

 

Figura 3. Intensitatea turbulentei, I(z)

 

            7. La capitolul 10 „Factorul de rafală, cg(z)” punctul 10.4, figura 4 se modifică si va avea următoarea formă:

 

Fig. 1. Factorul de rafală, cg(z)

 

            8. La capitolul 11 „Factorul de expunere, ce(z)” punctul 11.2, figura 5 se modifică și va avea următoarea formă:

 

Fig. 5. Factorul de expunere, ce, (z)

 

            9. La anexa B, relatia (B.14) se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Rη = 1/η – 1/2η2 (1- e-2η)

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. III. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/2005, cu modificările si completările ulterioare, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 10 august 2007.

Nr. 690.

 


REPUBLICĂRI

 

REGULAMENTUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Nr. 4/2005*)

privind regimul valutar

 


*) Republicat în temeiul art. III din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005.

Ulterior emiterii a mai fost modificat si completat prin:

– Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005;

– Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste regimul efectuării operatiunilor valutare.

(2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii, expresiile si clasificarea operatiunilor valutare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 „Nomenclator”.

 

CAPITOLUL II

Regimul valutar

 

SECTIUNEA I

Operatiuni valutare între rezidenti si nerezidenti

 

Art. 2. - Operatiunile valutare curente si de capital, asa cum sunt prevăzute în Nomenclator, se efectuează în mod liber între rezidenti si nerezidenti, în valută si în moneda natională (leu).

 

SECTIUNEA a II-a

Operatiuni valutare între rezidenti

 

Art. 3. - (1) Plătile, încasările, transferurile si orice alte asemenea operatiuni între rezidenti, care fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, se realizează numai în moneda natională (leu), cu exceptia operatiunilor prevăzute în anexa nr. 2 „Categorii de rezidenti care pot efectua operatiuni în valută”, care se pot efectua si în valută.

(2) Toate celelalte operatiuni între rezidenti, care nu fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda natională (leu), fie în valută.

(3) Operatiunile prevăzute la alin. (2) si în anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua si în valută, numai pe baza acordului de vointă al părtilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Regimul aplicabil nerezidentilor

 

Art. 4. - (1) Nerezidentii au dreptul să dobândească, să detină si să utilizeze active financiare exprimate în valută si în moneda natională (leu).

(2) Sumele în moneda natională (leu) si în valute cotate, detinute de nerezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.

(3) Nerezidentii pot deschide si mentine conturi în valută si în moneda natională (leu) la institutii de credit.

(4) Nerezidentii pot repatria si pot transfera activele financiare detinute.

 

SECTIUNEA a IV-a

Regimul aplicabil rezidentilor

 

Art. 5. - (1) Rezidentii au dreptul să dobândească, să detină si să utilizeze active financiare exprimate în valută.

(2) Sumele în moneda natională (leu) si în valute cotate, detinute de rezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.

(3) Rezidentii pot deschide conturi în valută si în moneda natională (leu) la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora.

 

CAPITOLUL III

Măsuri de salvgardare

 

Art. 6. - (1) În situatiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercită presiuni puternice asupra pietei valutare si provoacă perturbări grave în aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb, având ca efect, în special, variatii semnificative ale lichiditătii interne si dezechilibre semnificative ale balantei de plăti, Banca Natională a României poate să ia măsuri de salvgardare privind operatiunile valutare de capital prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Banca Natională a României va informa Comisia Europeană si celelalte state membre asupra adoptării unor astfel de măsuri până cel târziu la data intrării în vigoare a acestora.

(3) Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare adoptate conform prevederilor prezentului articol nu poate depăsi, de regulă, 6 luni.

(4) Măsurile de salvgardare vor fi aplicate atât pentru rezidentti, cât si pentru nerezidenti.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (1), Banca Natională a României poate lua una sau mai multe dintre măsurile de salvgardare privind operatiunile de capital, prevăzute în anexa nr. 4.

(6) Banca Natională a României va proceda la modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de salvgardare luate în conformitate cu alin. (1), la solicitarea expresă a Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune

 

Art. 7. - (1) În aplicarea prezentului regulament, Banca Natională a României poate elabora norme si circulare.

(2) Pentru situatii care excedează cadrului reglementat de prezentul regulament, pe bază de fundamentare, Banca Natională a României se pronuntă în conformitate cu principiile stabilite prin regulament si prin celelalte dispozitii legale aplicabile.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, precum si ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Banca Natională a României va fi sanctionată conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, după caz.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 8. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATOR

 

În prezentul nomenclator operatiunile valutare sunt clasificate corespunzător naturii economice a activelor si pasivelor la care acestea se referă, denominate fie în monedă natională (leu), fie în valută.

Art. 1. - Operatiunile valutare prevăzute în prezentul nomenclator vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât să acopere, după caz, si fără a fi limitative:

a) încheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgând din acestea;

b) toate tehnicile financiare disponibile pe piată pentru realizarea unei anumite operatiuni - tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor în conturi;

c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investitiilor efectuate ori a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;

d) rambursarea creditelor si a împrumuturilor.

Art. 2. - Operatiunile valutare curente sunt operatiunile valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg, fără a se limita la acestea, din:

a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzac t ii care presupun o contraprestatie imediată, inclusiv operaiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor (cum sunt: de pret, valutar) rezultate din tranzactiile de comert international;

b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt clasificate la art. 3, precum: plăti/încasări legate de impozite si taxe, cu exceptia taxelor succesorale, comisioane, onorarii, amenzi, plă t i legate de cheltuieli de judecată, asistentă tehnică, plăi de sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câstiguri din jocuri de noroc, leasing operational, cheltuieli cu întretinerea proprietătilor detinute în străinătate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;

c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii si altele asemenea provenind din operatiuni valutare curente si de capital;

d) remiteri de sume pentru acoperirea cheltuielilor curente ce decurg din obligatii legale de întretinere a membrilor familiei - sot, sotie, copii ori alte persoane aflate în întretinere;

e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, făcute de rezidenti în străinătate în scop educational sau religios, de recreere, vacantă, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, întâlniri, conferinte, îngrijirea sănătătii si altele asemenea.

Art. 3. - Operatiunile valutare de capital sunt operatiunile valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg din: 3.1. Investitii directe: a) în România ale nerezidentilor;

b) în străinătate ale rezidentilor.

3.2. Investitii imobiliare, altele decât cele prevăzute la pct. 3.1, respectiv investitii în bunuri imobile destinate unei investitii directe:

a) în România ale nerezidentilor;

b) în străinătate ale rezidentilor.

3.3. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital, neincluse la pct. 3.1 - investitii directe, la pct. 3.4 - operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară ori la pct. 3.5 -operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv:

a) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata de capital românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu instrumente financiare românesti pe piata de capital:

c1) achizitionare de instrumente financiare românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionare de instrumente financiare românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu instrumente financiare străine pe piata de capital:

d1) achizitionare*) de instrumente financiare străine tranzactionate la bursă;

d2) achizitionare*) de instrumente financiare străine tranzactionate în afara bursei.

3.4. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară:

a) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată monetară străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) acces pe o piată monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata monetară românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) acces pe piata monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

c) tranzactii privind achizitionarea de către nerezidenti de instrumente financiare românesti pe piata monetară;


d) tranzactii privind achizitionarea*) de către rezidenti de instrumente financiare străine pe piata monetară.

3.5. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv:

a) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv străine pe piata de capital românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) cotarea în cadrul bursei în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti pe piata de capital:

c1) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv străine pe piata de capital:

d1) achizitionarea*) de unităti ale organismelor de plasament colectiv străine tranzactionate la bursă;

d2) achizitionarea*) de unităti ale organismelor de plasament colectiv străine tranzactionate în afara bursei.

3.6. Credite legate de comertul international la care participă un rezident:

a) acordate de nerezidenti reziden t ilor;

b) acordate de rezidenti nerezidenilor.

3.7. Credite si împrumuturi financiare neincluse la pct. 3.1 -investi t ii directe, la pct. 3.6 - credite legate de comertul internaional la care participă un rezident si la pct. 3.12 lit. a) -împrumuturi cu caracter personal:

a) acordate de nerezidenti reziden t ilor;

b) acordate de rezidenti nerezidenilor.

3.8. Garantii:

a) acordate de nerezidenti reziden t ilor;

b) acordate de rezidenti nerezidenilor.

3.9. Operatiuni în conturi curente:

a) deschise de nerezidenti în România la institutii de credit: a1) în monedă natională;

a2) în valută;

b) deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora:

b1) în monedă natională; b2) în valută.

3.10. Operatiuni în conturi de depozit:

a) deschise de nerezidenti în România la institutii de credit: a1) în monedă natională;

a2) în valută;

b) deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora:

b1) în monedă natională; b2) în valută.

3.11. Transferuri aferente derulării contractelor de asigurare -transferuri de capital care constau în prime, anuităti, sume asigurate, indemnizatii, decurgând din:

a) prime si plăti aferente asigurărilor de viată: a1) contracte încheiate între societăti rezidente de asigurare de viată si nerezidenti;

a2) contracte încheiate între societăti nerezidente de asigurare de viată si rezidenti;

b) prime si plăti aferente asigurărilor de credite:

b1) contracte încheiate între societăti rezidente de asigurare de credit si nerezidenti;

b2) contracte încheiate între societăti nerezidente de asigurare de credit si rezidenti;

c) alte transferuri de capital aferente contractelor de asigurare.

3.12. Transferuri de capital cu caracter personal:

a) împrumuturi;

b) cadouri si donatii;

c) dote;

d) mosteniri si legate;

e) achitarea de către imigranti a datoriilor în tara în care au avut stabilită anterior resedinta;

f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate în cazul emigrării acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada sederii în străinătate;

g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii în România, având ca destinatie tara în care au avut stabilită anterior resedinta.

3.13. Import si export fizic de active financiare:

a) valori mobiliare si alte titluri negociabile;

b) instrumente de plată.

3.14. Alte mi s cări de capital:

a) impozite i taxe aferente mostenirilor;

b) despăgubiri rezultate din operatiuni valutare de capital;

c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite decurgând din operatiuni valutare de capital;

d) drepturi de autor (redevente) decurgând din: patente, desene, mărci, inventii (transmiterea/cesionarea si transferurile decurgând din acestea);

e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 3.9 - opera t iuni în conturi curente;

f) alte transferuri de natura operaiunilor valutare de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la pct. 3.1-3.13.

Art. 4. - Pentru scopurile prezentului nomenclator si ale regulamentului, termenii si expresiile utilizate au următoarele semnificatii:

4.1. Operatiuni valutare - încasările, plătile, compensările, transferurile, creditările, precum si orice tranzactii exprimate în valute si care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităti de plată practicate de institutiile de credit în functie de natura operatiunii respective.

Operatiunile valutare pot fi:

4.1.1. operatiuni valutare între rezidenti si nerezidenti:

4.1.1.1. opera t iuni valutare curente;

4.1.1.2. operaiuni valutare de capital.

4.1.2. operatiuni valutare între rezidenti.

4.2. Rezidenti:

a) persoanele fizice - cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b) persoanele juridice si orice alte entităti, cu sediul în România, precum si persoanele fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta în România, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

*) Achizitionarea de către rezidenti de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti, emise pe o piată străină, este asimilată cu achiziionarea de către acestia de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv străine.


c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice străine, precum si ale oricăror alte entităti străine, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în România;

d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate.

4.3. Nerezidenti:

a) persoanele fizice - cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b) persoanele juridice si orice alte entităti, cu sediul în străinătate, precum si persoanele fizice, cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice în străinătate, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice române, precum si ale oricăror alte entităti române, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în străinătate;

d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state în România, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functionează în România.

4.4. Valută - moneda natională a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere.

4.5. Valute cotate - valutele mentionate în lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicată de Banca Natională a României.

4.6. Credite legate de comertul international - credite acordate pe bază de contract în cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, sub formă de avansuri, plăti în rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plăti la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plăti si finantarea unor astfel de credite de către un tert; în această categorie se includ si operatiunile de factoring.

4.7. Credite si împrumuturi financiare - finantări de orice natură acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale la care nu participă un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fată de un tert; în această categorie se includ s i împrumuturile ipotecare, creditele de consum, precum i operatiunile de leasing financiar.

4.8. Investitie directă - investitia de orice natură, efectuată în scopul stabilirii sau mentinerii de legături economice durabile, care se realizează prin următoarele modalităti, luate în sensul lor cel mai larg:

a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităti apartinând integral persoanei care furnizează capitalul de dotare/capitalul social ori achizitionarea integrală a unei entităti deja existente;

b) participarea într-o entitate nouă sau într-una existentă, în scopul stabilirii ori mentinerii de legături economice durabile;

c) acordarea de credite si împrumuturi pe termen mai mare de 5 ani, în scopul stabilirii ori mentinerii de legături economice durabile;

d) reinvestirea profitului în scopul mentinerii unei legături economice durabile.

4.9. Legături economice durabile - relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entităti sau care să permită participarea efectivă la administrarea ori la controlul entitătii respective; în această categorie se includ si relatiile decurgând dintr-o conventie încheiată în scopul participării la profitul realizat din desfăsurarea unei activităti economice.

4.10. Investitii imobiliare - achizitionarea de clădiri si terenuri, construirea de clădiri, precum si investitiile prin care se dobândesc un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil ori teren, precum si un drept de servitute, în scop de câstig sau folosintă personală.

4.11. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital - operatiuni cu actiuni sau alte titluri de natură participativă, cu exceptia celor prevăzute la pct. 4.13, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadentă initială, de regulă, mai mare de un an.

4.12. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară - operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadentă initială, de regulă, mai mică de un an.

4.13. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - operatiuni cu titluri de natură participativă la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la orice alte entităti, constituite în scopul realizării de investitii colective în:

a) instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital;

b) instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară;

c) alte active.

4.14. Active financiare - următoarele categorii de active:

a) numerar;

b) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a încasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la altă entitate;

c) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu altă entitate, în conditii ce sunt potential favorabile;

d) un instrument de capital al unei alte entităti.

4.15. Piata valutară - piata pe care se efectuează operatiuni de schimb valutar si care cuprinde următoarele segmente:

a) pia t a valutară interbancară;

b) piaa valutară a caselor de schimb valutar;

c) piata valutară a entitătilor care beneficiază de prevederi legale exprese.


*) Achizitionarea de către rezidenti de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti, emise pe o piată străină, este asimilată cu achiziionarea de către acestia de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv străine.

 

 

CATEGORII DE REZIDENTI

care pot efectua operatiuni în valută

 

Categoriile de rezidenti si situatiile în care acestia pot efectua operatiuni în valută cu alti rezidenti sunt prezentate mai jos:

a) persoanele juridice care efectuează plăti si încasări nemijlocite decurgând din contracte de comert exterior si prestări de servicii externe (export-import de bunuri si servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar si comitent sau între comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;  

b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăti si încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internatională, contracte de export al unor obiective complexe si al unor produse cu ciclu lung de fabricatie;

c) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate în porturi, în zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern în trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;

d) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese;

e) persoanele fizice, pentru operatiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;

f) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni nemijlocite ce decurg din organizarea si/sau prestarea de

servicii externe, cum ar fi transportul international de mărfuri si de persoane si turismul international;

g) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim „lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati în autorizatia de perfectionare activă;

h) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni efectuate în străinătate;

i) persoane juridice si alte entităti, pentru plăti efectuate către furnizorii si subfurnizorii de bunuri si servicii pentru produsele si serviciile exportate.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

operatiunilor valutare de capital la care se face referire la art. 6 alin. (1) din regulament

 

 

Codul de clasificare conform art. 3 din Nomenclator - anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005, cu modificările si completările ulterioare

Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară

Pct. 3.4

Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv

Pct. 3.5

Credite si împrumuturi financiare pe termen scurt

Pct. 3.7

Operatiuni în conturi curente si de depozit

Pct. 3.9 si 3.10

Transferuri de capital cu caracter personal:

Pct. 3.12 lit. a)

– împrumuturi

 

Import si export fizic de active financiare:

Pct. 3.13 lit. a) si b)

- valori mobiliare si alte titluri negociabile

 

– instrumente de plată

 

Alte miscări de capital:

Pct. 3.14 lit. f)

– alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital, pe termen scurt, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute

la art. 3 pct. 3.1–3.13 din Nomenclator – anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005, cu modificările si completările ulterioare

 

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

măsurilor de salvgardare privind operatiunile de capital la care se face referire la art. 6 alin. (5) din regulament

 

Nr. crt.

Denumirea măsurii de salvgardare

1.

Obligarea rezidentilor si nerezidentilor de a notifica Băncii Nationale a României, cu 10 zile înainte, intentia de a efectua operatiuni valutare de capital pe termen scurt

2.

Stabilirea de plafoane si alte limite pentru operatiuni valutare de capital pe termen scurt care generează intrări/iesiri de capital ale nerezidentilor/rezidentilor

 

3.

Retinerea, în cont la Banca Natională a României, pe o durată determinată, a unei părti din sumele în valută/moneda natională (leu) provenind din operatiuni valutare de capital pe termen scurt si care generează intrări/iesiri de capital ale nerezidentilor/rezidentilor

4.

Aplicarea unui comision la initierea tranzactiilor de pe piata valutară interbancară în scopul efectuării de operatiuni valutare de capital care au ca obiect cumpărarea/vânzarea de valută

5.

Stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru sumele reprezentând intrări de capital pe termen scurt, care sunt detinute de rezidenti si nerezidenti la institutii de credit

6.

Instituirea unor restrictii de scadentă pentru unele operatiuni valutare de capital pe termen scurt

7.

Introducerea de restrictii privind initierea de noi operatiuni valutare de capital pe termen scurt

8.

Introducerea de măsuri suplimentare de monitorizare a operatiunilor valutare de capital si/sau de măsuri de control valutar

 

*) Prin zone asimilate zonelor libere se întelege zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în tară, în zona stabilită până la locurile unde se aplică viza de intrare, si pe sensul de iesire din tară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.


 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Ordonanta Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 8 august 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la pozitia 10, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Brăesti, judetul Iasi” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Brăesti, judetul Botosani”;

- la pozitia 11, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Ibănesti, judetul Iasi” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Ibănesti, judetul Botosani”;

- la pozitia 13, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Drăguseni, judetul Suceava” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Drăguseni, judetul Botosani”;

- la pozitia 24, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Secuieni, judetul Harghita” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Secuieni, judetul Neamt”;

- la pozitia 41, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C2.112524100145” se va citi: „C2.112524100185”;

- la pozitia 48, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Bragadiru, judetul Ilfov” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Bragadiru, judetul Teleorman”;

- la pozitia 49, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Contesti, judetul Dâmbovita” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Contesti, judetul Teleorman”;

- la pozitia 52, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Mereni, judetul Constanta” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Mereni, judetul Teleorman”;

- la pozitia 74, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Mihăiesti, judetul Vâlcea” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Mihăiesti, judetul Arges”;

- la pozitia 81, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Dâmbovita”;

- la pozitia 81, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C2111531900136” se va citi: „C2.112531600274”;

- la pozitia 101, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Drăgoesti, judetul Ialomita” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Drăgoesti, judetul Vâlcea”;

- la pozitia 102, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Galicea, judetul Dolj” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Galicea, judetul Vâlcea”;

- la pozitia 107, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Racovita, judetul Brăila” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Racovita, judetul Vâlcea”;

- la pozitia 117, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C2.11553700094” se va citi: „C2.111553700094”;

- la pozitia 121, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Racovita, judetul Brăila” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Racovita, judetul Timis”;

- la pozitia 129, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Maeriste, judetul Sălaj” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Măeriste, judetul Sălaj”;

- la pozitia 131, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Garbou, judetul Sălaj” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Gârbou, judetul Sălaj”;

- la pozitia 159, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C2122512900160” se va citi: „C2.122512900095”;

- la pozitia 182, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Giubega, judetul Arges” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Giubega, judetul Dolj”;

- la pozitia 184, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Scăesti, judetul Dolj” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Scăiesti, judetul Dolj”;

- la pozitia 188, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, judetul Călărasi” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, judetul Vâlcea”;

- la pozitia 196, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C212156300190” se va citi: „C2.121561300190”;

- la pozitia 211, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C2.122572100006” se va citi: „C2.122572100121”;

- la pozitia 213, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Berceni, judetul Prahova” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Berceni, judetul Ilfov”;

- la pozitia 221, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C3131560500156” se va citi: „C2.131560500156”;

- la pozitia 263, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Telcu, judetul Bistrita-Năsăud” se va citi: „Consiliul Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud”.