MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 726         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

7. - Hotărâre privind aprobarea timpilor de antenă repartizati partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.240. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2006

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice

 

1.264. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.064. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea timpilor de antenă repartizati partidelor politice în conformitate cu prevederile

Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă propunerile înaintate de Comisia specială a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul European pentru repartizarea timpilor de antenă alocati candidatilor la alegerile pentru Parlamentul European, astfel cum rezultă din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului din 22 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI  

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2007.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

I. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor (26 octombrie ) si va dura până pe 24 noiembrie 2007, ora 7,00.

În acest interval vor fi difuzate 15 editii ale emisiunii „Tribuna eurocandidatilor”.

În urma întâlnirii de vineri, 19 octombrie 2007, cu reprezentantii partidelor parlamentare, Societatea Română de Radiodifuziune a prezentat o ofertă modificată si agreată de acestia, în sensul că în primele 3 săptămâni se vor realiza emisiuni înregistrate care vor cuprinde mesajele partidelor si candidatilor, iar în ultima săptămână se va realiza o suită de 4 emisiuni-dezbatere cu partidele parlamentare si o emisiune-dezbatere cu partidele neparlamentare.

Studiourile regionale vor mentine formatul initial, fără dezbateri.

La Radio România Actualităti:

Fiecare editie va începe la ora 15,00 (de luni până vineri) si va avea o durată de 50 de minute, cu următoarea structură:

- 10 minute pentru comperaj si cortine muzicale;

- 40 de minute pentru partide, împărtite astfel:

Partide parlamentare

Conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 4/5 din timpul de antenă vor fi repartizate egal partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau electorale, precum si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.

40' : 5 = 8' x 4 = 32' : 6 = 5'33'' pe zi pentru partidele admise de Biroul Electoral Central

Pentru dezbateri, fiecare partid poate apărea de două ori pe săptămână prin cumularea timpilor (5'20'' x 2 = 10'40''). Emisiunea va avea doar 50 de minute.

După tragerea la sorti a rezultat următoarea repartizare a celor 6 partide parlamentare în dezbateri:

Luni - P.R.M./P.S.D/P.C.

Marti - U.D.M.R./P.D./P.N.L.

Joi - P.D./U.D.M.R./P.C.

Vineri - P.R.M./P.S.D./P.N.L.

Partide neparlamentare

În art. 18 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007, se precizează:

- 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale care au depus listele complete de candidati, precum si candidatilor independenti care participă la alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

40' : 5 = 8' : 8 = un minut pe zi pentru fiecare partid admis de Biroul Electoral Central

În primele 3 săptămâni candidatii partidelor neparlamentare vor avea acces în emisiuni electorale din două în două zile (se cumulează timpul), iar în ultima săptămână se va realiza o emisiune-dezbatere de 50 de minute.

Emisiunea-dezbatere este programată pentru ziua de miercuri, ora 15,00.

Reguli pentru emisiunile-dezbatere:

• dezbaterile vor fi moderate de jurnalisti ai Sectiei partide politice din cadrul Redactiei Informatii, după cum urmează: Simona Mihăescu, Daniela Ciobanu si Luminita Apostolescu;

• tematicile vor fi stabilite în săptămâna 22-26 octombrie si vor fi comunicate staffurilor de campanie ale partidelor;

• nominalizarea participării la dezbateri se va efectua până cel mai târziu 9 noiembrie în cadrul unei întâlniri a Consiliului consultativ;

• în situatia neprezentării unui candidat la dezbatere, minutajul nu poate fi recuperat, moderatorul anuntând în cadrul emisiunii acest lucru;

• atât moderatorul, cât si participantii la dezbatere vor respecta reglementările legale în vigoare, nefiind admise atacurile la persoană, violentele de limbaj, promovarea discriminării etc. Într-o astfel de situatie, moderatorul are obligatia de a-i atrage atentia invitatului asupra acestor aspecte, cu precizarea că asemenea atitudini nu sunt acceptate la postul public de radio;

• interventiile candidatilor în cadrul dezbaterii vor fi cronometrate astfel încât minutajul alocat să fie echilibrat.

Grila de programe pentru Radio România Actualităti:

1. orele 11,00 si 20,00 - „Agenda electorală” (5-15 min.);

2. ora 15,00-15,50 - „Tribuna eurocandidatilor” (50 min.);

3. ora 10,08-10,12 - rubrica zilnică „Scoala alegătorului” (4 min.).

În perioada 19-23 noiembrie se vor difuza 4 emisiuni-dezbatere cu partidele parlamentare si o emisiune-dezbatere cu partidele neparlamentare.

Se mentine „Antena partidelor parlamentare” (ora 20,05- 20,30) zilnic.

Radio Bucuresti va prelua în direct agendele electorale si emisiunea „Tribuna eurocandidatilor” difuzate de Radio România Actualităti.

De asemenea, Antena Satelor va prelua de la Radio România Actualităti „Agenda electorală” de la ora 20,00 si rubrica zilnică „Scoala alegătorului”. Antena Satelor va prezenta în emisiunea „Sat românesc, sat european” rolul europarlamentarilor în promovarea si solutionarea, în forumul european, a problemelor agriculturii si satului românesc.

Radio România International va prelua de la Radio România Actualităti programele electorale si le va difuza în direct sau înregistrate. Pentru cetătenii Uniunii Europene se va prezenta legislatia electorală românească în limbile de emisie ale Radio România International (engleză, franceză, germană, spaniolă si italiană). De asemenea, Radio România International va redacta propriile informatii utile pentru românii de peste granită, cu detalii specifice fiecărei tări.

 

Studiouri regionale Luni-Vineri

 

Radio Cluj

1. Agenda euroelectorală

n limba română - 7,30; 18,30 (între 5'- 10') Î n limba maghiară - 8,30; 16,10 (între 5’-10')

2. Tribuna eurocandidatilor - 13,10-13,30

Radio Constanta

1. Agenda euroelectorală - 11,30; 17,30 (între 5'-10')

2. Tribuna eurocandidatilor - 16,30 (maximum 30 de minute)

Radio Craiova

1. Agenda euroelectorală - 11,00; 17,20 (între 5'-10')

2. Tribuna eurocandidatilor - 13,10-14,00

Radio Iasi

1. Agenda euroelectorală - 8,30; 17,30 (între 5'-10')

2. Tribuna eurocandidatilor - 18,30-19,00

Radio Resita

1. Agenda euroelectorală - 12,30; 16,30 (între 5'-10')

2. Tribuna eurocandidatilor - 18,30-19,00

Radio Timisoara

1. Agenda euroelectorală - 9,00; 20,00 (între 5'-10')

2. Tribuna eurocandidatilor - 16,30-17,00

Radio Târgu Mures

1. Agenda euroelectorală

n limba română - 9,05; 19,05 (între 5'- 10') Î n limba maghiară - 11,15; 16,15 (între 5'-10')

2. Tribuna eurocandidatilor n limba română - 19,15

Î n limba maghiară - 16,30

Redactia Minorităti - Bucuresti

Agenda euroelectorală n limba germană - 14,00-14,10 Î n limba maghiară - 15,10-15,15 Studiourile regionale nu vor realiza dezbateri.

Monitorizarea campaniei electorale

Pe timpul campaniei electorale Agentia de presă RADOR a Societătii Române de Radiodifuziune va realiza buletine speciale consacrate alegerilor pentru Parlamentul European, care stau la dispozitia partidelor politice si a aliantelor electorale aflate în campanie. Aceste buletine vor contine monitorizarea informatiilor referitoare la campania electorală si declaratiile difuzate la posturile de radio ale Societătii Române de Radiodifuziune.

 

II. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE Emisiunile de dezbatere în campania pentru Parlamentul European 2007 si partidele care participă

 

TVR1 (cu începere de la ora 20,15)

 

Luni (25’)

Marti (68'/50' Dezbatere)

Miercuri (25')

Joi (42'/25' Dezbatere)

Săptămâna 1

P.A.S./Verzii

P.R.M./P.D./P.C./P.S.D.

Clipuri

P.C./U.D.M.R.

Săptămâna 2

P.D./P.S.D.

PN.T.C.D./PL.D./PN.G./Romii

P.R.M./P.N.L.

NP*):P.I.N./Tökes

Săptămâna 3

P.R.M./U.D.M.R.

P.N.L./U.D.M.R./P.R.M./P.D.

P.D./P.C.

P.S.D./P.N.L.

Săptămâna 4

P.N.L./P.C.

P.C./U.D.M.R./P.S.D./P.N.L.

P.S.D./U.D.M.R.

P.D./P.R.M.

 

TVR2 (spatiul standard 19,30-20,30, 25’ Dezbatere)

 

Luni (Horia Gruscă)

Marti (Mihaela Crăciun)

Miercuri (Corina Secheres)

Joi (Angela Avram)

Vineri (Claudiu Lucaci)

Săptămâna 1

U.D.M.R./P.D.

P.R.M./P.C.

P.S.D./P.N.L.

P.I.N./P.N.G.

P.N.L./U.D.M.R.

Săptămâna 2

P.R.M./P.S.D.

U.D.M.R./P.N.L.

Tökes/Verzii

P.D./P.C.

P.C./P.R.M.

Săptămâna 3

P.R.M./P.N.L.

PN.T.C.D./PL.D.

P.D./P.N.L.

U.D.M.R./P.C.

P.D./P.S.D.

Săptămâna 4

Romii/P.A.S.

P.C./P.S.D.

U.D.M.R./P.R.M.

P.S.D./P.D.

Clipuri

*) NP - partid neparlamentar

 

Vineri, 26 octombrie, este prima zi de campanie.

Singura emisiune pe TVR1 în ziua de 26 octombrie este „Parlamentul României” (redenumită „Parlamentul Europei”), cuprinzând clipuri si mesaje electorale realizate de partide, pe o durată totală de 46'18'', în următoarea ordine:

Romii-P.L.D.-P.S.D.-Verzii-U.D.M.R.-P.I.N.-P.C.- P.N.G.-P.R.M.-P.N.T.C.D.-P.N.L.-P.A.S.-P.D.- Tökes

Total timpi - partide neparlamentare (NP) = 10'18''

Total timpi - partide parlamentare (PP) = 36 minute (6 minute pentru fiecare)

Vineri, 26 octombrie, pe TVR2 este programată o singură emisiune de clipuri electorale, cu o durată totală de 25'43'', pe spatiul standard 19,30-20,00. Din cele 25 de minute, conform legii, 5'43'' sunt pentru partide neparlamentare. Restul minutelor sunt pentru partide parlamentare.

Vineri, 23 noiembrie, ultima zi de campanie, pe TVR2, în spatiul standard 19,30-20,00, se vor difuza tot clipuri electorale, numai pentru partide parlamentare.

Dezbaterea finală se va desfăsura vineri, 23 noiembrie, pe TVR1, în două studiouri (separat pentru partide parlamentare si partide neparlamentare), conform următorului minutaj:

- ora de începere: 20,15;

- ora de final: 22,45;

Total timpi de antenă: 150 de minute, din care:

- PP*): 120 de minute (din studioul PP)

- NP**): 30 de minute (din studioul NP) Comutările între cele două studiouri se vor face astfel:

1. 45 de minute Studioul PP

2. 15 minute Studioul NP

3. 30 de minute Studioul PP

4. 15 minute Studioul NP

5. 45 de minute Studioul PP

Fiecare partid îsi poate aduce în studio câte 2 parlamentari. În acest timp de antenă este inclusă si durata difuzării spoturilor electorale (câte unul pentru fiecare partid, conform Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, cu modificările si completările ulterioare).

Dezbaterea finală nu va fi cu public (sustinători) în platou.

 

TVR1:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua

Luni

 

Marti

 

Miercuri

 

Joi

 

Moderatorul/Tema

Marian Voicu

 

Liviu Mihaiu

 

Monica Ghiurco

 

Luca Niculescu

 

Săptămâna 1

NP: P.A.S./Verzii

3

P.R.M./P.D./P.C./P.S.D.

10

Clipuri PP

 

P.C./U.D.M.R.

6

Săptămâna 2

P.D./P.S.D

1

P.N.T.C.D./P.L.D./ P.N.G./Romii

8

P.R.M./P.N.L.

2

NP: P.I.N./Tökes

12

Săptămâna 3

P.R.M./U.D.M.R.

4

P.N.L./U.D.M.R./ P.R.M./P.D.

3

P.D./P.C.

2

P.S.D./P.N.L.

11

Săptămâna 4

P.N.L./P.C.

5

P.C./U.D.M.R./ P.S.D./P.N.L.

9

P.S.D./U.D.M.R.

2

P.D./P.R.M.

7

 

 

TVR2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua

Luni

 

Marti

 

Miercuri

 

Joi

 

Vineri

 

Moderatorul/Tema

Horia Gruscă

 

Mihaela Crăciun

 

Corina Secheres

 

Angela Avram

 

Claudiu Lucaci

 

Săptămâna 1

U.D.M.R./P.D.

11

P.R.M./P.C.

5

P.S.D./P.N.L.

2

NP: P.I.N./P.N.G.

2

P.N.L./U.D.M.R

12

Săptămâna 2

P.R.M./P.S.D.

1

U.D.M.R./P.N.L.

10

NP: Tökes/ Verzii

10

P.D./P.C.

9

P.C./P.R.M.

2

Săptămâna 3

P.R.M./P.N.L.

10

NP: PN.T.C.D./ P.L.D.

2

P.D./P.N.L.

4

U.D.M.R./P.C.

1

P.D./P.S.D.

8

Săptămâna 4

Romii/P.A.S.

1

P.C./P.S.D.

4

U.D.M.R./P.R.M.

12

P.S.D./P.D.

3

Clipuri PP

 

 

 

Distributia statistică a temelor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Număr de dezbateri 3/4 3/7 înainte/după PP

5/3

1/3

1/2

4/1

4/1

3/2

2/2

2/4

4/2

2/3

*) PP - partid parlamentar **) NP - partid neparlamentar

 

 

ata

Tema

Ora

 

Talk-show

luni,

29 octombrie

2007

Energia

22,00-23,00

NP

P.N.T.C.D.

P.I.N.

P.L.D.

Partida

Romilor

marti,

30 octombrie

2007

Piata europeană a muncii

22,00-23,00

PP

P.R.M. P.D. P.C.

marti,

6 noiembrie

2007

Identitate natională si dezvoltare regională

22,00-23,00

PP

U.D.M.R. P.N.L. P.R.M.

marti,

13 noiembrie

2007

Politica de vecinătate

22,00-23,00

PP

P.D.

P.S.D.

P.C.

luni,

19 noiembrie

2007

Identitate natională si dezvoltare regională

22,00-23,00

NP

Verzii

Tökes

P.N.G.

Alianta

Socialistă

marti,

20 noiembrie

2007

Minoritătile Europei si libertăti civile

22,00-23,00

PP

P.N.L

P.S.D

U.D.M.R.

 

NOT Ă:

Format emisiune: talk-show cu difuzare de videoclipuri (30”) puse la dispozitie de către partidele politice prezente la editia respectivă.

Moderatori:

- Mihaela Crăciun

- Marian Voicu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/203 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 1.240.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării

din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice

 

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România, în calitate de autoritate română competentă în cadrul prezentului memorandum de întelegere, denumit în continuare partea română, si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Republica Italia, în calitate de autoritate italiană competentă în cadrul prezentului memorandum de întelegere, denumit în continuare partea italiană,

reamintind cooperarea existentă între părti si subliniind necesitatea conservării si îmbunătătirii mediului pentru generatiile existente si viitoare, precum si importanta dezvoltării durabile,

reamintind că România si Italia sunt părti la Conventia-cadru a Natiunilor Unite aspra schimbărilor climatice (denumită în continuare UNFCCC) si au ratificat Protocolul de la Kyoto la UNFCCC,

având în vedere că în Preambulul UNFCCC se mentionează că aspectele globale ale schimbărilor climatice necesită intensificarea, pe cât posibil, a cooperării dintre toate tările si participarea lor la actiunile eficiente si corespunzătoare de răspuns la nivel international, în conformitate cu responsabilitătile lor comune, dar diferentiate, cu posibilitătile acestora si cu conditiile lor sociale si economice,

tinând seama de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, care prevede transferul de la o parte către altă parte inclusă în anexa I al unitătilor de reducere a emisiilor (ERU-uri) rezultate din proiectele de tip „implementare în comun” (denumite în continuare JI), având ca scop reducerea emisiilor antropice la surse sau cresterea absorbtiilor prin sechestrarea gazelor cu efect de seră,

reamintind prevederile art. 17 al Protocolului de la Kyoto, care prevede posibilitatea participării la „comercializarea internatională a emisiilor” pentru îndeplinirea angajamentelor de limitare si reducere a emisiilor,

subliniind importan t a politicilor si măsurilor interne necesare îndeplinirii obligatiilor prevăzute de Protocolul de la Kyoto si rolul suplimentar al activităilor desfăsurate în baza art. 6 si 17,

luând în considerare orice linii directoare viitoare în legătură cu art. 6 si 17, ce vor fi aprobate de către Conferinta părtilor ce serveste ca întâlnire a părtilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP) si, de asemenea, tinând seama de viitoarele decizii ale CoP/MoP privind conformarea,

recunoscând cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv dezvoltarea de proiecte în acest domeniu, care poate fi benefică pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global si poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economico-sociale a comunitătii,

în conformitate cu capitolul privind protectia mediului din Documentul final al celei de-a saptea sesiuni a Grupului de lucru interguvernamental România-Italia privind comertul s i cooperarea economică si industrială, semnat la data de 16 iulie 2005 de către ministrul economiei si comertului din România i viceministrul pentru activităti productive din Italia,

exprimând dorinta politică de a dezvolta un proces durabil de cooperare în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivul si principiile UNFCCC si ale Protocolului de la Kyoto, în special cu privire la „implementarea în comun” si „comercializarea internatională a emisiilor”, conform prevederilor Protocolului de la Kyoto,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

1. Obiectivul prezentului memorandum de întelegere este de a stabili un cadru de cooperare între România si Italia în domeniul schimbărilor climatice, prin punerea bazelor unui forum pentru consultări bilaterale periodice la nivel înalt si schimb de informatii, prin dezvoltarea capacitătii locale pentru activitătile referitoare la JI, prin stimularea dezvoltării si implementării activitătilor referitoare la proiectele JI în România, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto, si prin identificarea posibilelor mijloace de implementare a activitătilor privind comercializarea internatională a emisiilor în baza art. 17 al Protocolului de la Kyoto.

2. Cooperarea la care se face referire în paragraful 1 va fi realizată pe baza egalitătii, reciprocitătii si beneficiului mutual.

 

ARTICOLUL 2

Coordonarea între părti

 

1. Părtile au convenit să înfiinteze un comitet mixt pentru implementarea prezentului memorandum de întelegere, format din 4 reprezentanti ai fiecărei părti.

2. Partea română va fi reprezentată de secretarul de stat pentru protectia mediului si de directorul Directiei protectia atmosferei, schimbări climatice din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor sau de reprezentantii acestora si de 2 experti, unul de la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si unul de la Ministerul Economiei si Comertului. Partea italiană va fi reprezentată de directorul de cabinet al ministrului si de directorul general al Departamentului de cercetare si dezvoltare în domeniul mediului din cadrul Ministerului Mediului, Teritoriului si Mării, desemnat ca autoritate natională pentru activităti referitoare la JI si mecanismul de dezvoltare curată, sau de reprezentantii acestora si de 2 experti.

3. Comitetul mixt se va întâlni în primele 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere. În acest sens, secretarul de stat pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din România si directorul de cabinet al ministrului mediului, teritoriului si mării din Italia vor stabili data întâlnirii. În timpul primei întâlniri, Comitetul mixt va conveni asupra sarcinilor, regulilor si procedurilor, precum si asupra frecventei întâlnirilor si va stabili, de asemenea, un grup de lucru comun, format din experti români si italieni, pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor JI.

 

ARTICOLUL 3

Scopul consultărilor si schimbul de informatii

 

Consultările tehnice privind politicile din domeniul schimbărilor climatice vor avea loc în timpul întâlnirilor Comitetului mixt. Părtile vor schimba puncte de vedere privind negocierile internationale în domeniul schimbărilor climatice si vor putea, de asemenea, schimba informatii despre politicile, programele si reglementările nationale si regionale în domeniul schimbărilor climatice. Schimbul de informatii privind schema Uniunii Europene pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră va avea loc, de asemenea, în timpul întâlnirilor Comitetului mixt.

 

ARTICOLUL 4

Întărirea capacitătii institutionale

 

Pentru ca partea română să asigure o implementare eficientă a activitătilor necesare îndeplinirii angajamentelor asumate prin UNFCCC si Protocolul de la Kyoto, partea italiană va identifica modalitătile prin care va sprijini din punct de vedere financiar

si/sau tehnic o serie de activităti de întărire a capacitătii institutionale, solicitate de către partea română.

 

ARTICOLUL 5

Scopul activitătilor referitoare la proiectele JI

 

1. Prezentul memorandum de întelegere cuprinde activitătile eligibile referitoare la proiectele JI, în toate domeniile, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto, si are ca scop dezvoltarea si implementarea promptă a activitătilor referitoare la JI.

2. Părtile pot conveni, de comun acord, definirea domeniilor prioritare pentru dezvoltarea si implementarea activitătilor referitoare la proiectele JI. Aceste domenii pot fi identificate si, eventual, amendate, printr-o decizie comună adoptată în timpul întâlnirilor Comitetului mixt.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de informatii si sprijinul pentru dezvoltarea activitătilor referitoare la proiectele JI

 

Membrii Comitetului mixt vor face schimb de informatii si puncte de vedere, în timpul întâlnirilor Comitetului mixt si la intervale regulate, privind următoarele subiecte legate de activitătile referitoare la proiectele JI:

• potentialii investitori privati si participanti la proiect;

• stadiul dezvoltării proiectelor JI si a altor activităti care se desfăsoară în cadrul prezentului memorandum de întelegere;

• sursele de finantare a proiectelor si cadrul de politici necesar facilitării accesului la asemenea surse de finantare;

• criteriile de eligibilitate a proiectelor, procedurile de aprobare si liniile directoare aplicabile activitătilor referitoare la proiectele JI;

• metodologiile si mecanismele pentru determinarea situatiilor de referintă privind emisiile si a aditionalitătii si pentru monitorizarea si verificarea reducerilor nete de emisii de gaze cu efect de seră, acreditarea entitătilor independente;

• activitătile de întărire a capacitătii institutionale.

ARTICOLUL 7

Contributia părtii române la activitătile referitoare la proiectele JI

 

1. Partea română va contribui la dezvoltarea si implementarea promptă a activitătilor referitoare la proiectele JI prin sprijinirea participantilor interesati si prin aprobarea formală a proiectului, în concordantă cu prevederile importante ale Protocolului de la Kyoto.

2. Aprobarea proiectului JI (Scrisoarea de aprobare - LoA), transmisă de către România, trebuie să prevadă obligatiile legale conform cărora România va permite transferul unitătilor de reducere a emisiilor rezultate din proiect către partea italiană după anul 2008, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto si orice alte linii directoare viitoare pentru art. 6, ce vor fi adoptate de către Conferinta părtilor ce serveste ca întâlnire a părtilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP).

3. Scrisoarea de aprobare va mentiona, de asemenea, că transferul nu va implica niciun cost suplimentar si că va cădea în responsabilitatea părtii române îndeplinirea obligatiilor conform art. 3 al Protocolului de la Kyoto. Dacă schimbările în politica natională a tării gazdă (energie, mediu sau alte domenii) au ca efect imposibilitatea transmiterii reducerilor de emisii de către participantii la proiectul JI si în cazul existentei unei contributii financiare a părtii italiene deja utilizate, ambele părti vor face toate eforturile pentru ca reducerile de emisii convenite în Scrisoarea de aprobare să fie transferate într-un mod practic.

 

ARTICOLUL 8

Contributia părtii italiene la activitătile referitoare la proiectele JI

 

1. Partea italiană este dispusă să achizitioneze unitătile de reducere a emisiilor (ERU-uri) generate din activitătile referitoare la proiecte JI, doar în cazul în care acestea sunt în conformitate cu toate regulile si liniile directoare internationale relevante, precum si cu criteriile stabilite de Comitetul mixt, în concordantă cu prevederile Strategiei nationale a României privind schimbările climatice si ale Programului national italian pentru JI si mecanismul de dezvoltare curată. În acest sens partea italiană va contribui la dezvoltarea si implementarea proiectelor de reducere a emisiilor prin:

• sprijinirea investitorilor/participantilor italieni interesati de dezvoltarea de activităti referitoare la proiecte JI în România;

• sprijinirea implementării activitătilor referitoare la proiecte JI în România;

• achizitionarea de la partenerii de proiect a reducerilor de emisii rezultate din activitătile referitoare la proiecte JI.

2. Achizitionarea se va face de către Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Italia prin intermediul Fondului italian al carbonului, înfiintat în cadrul Băncii Mondiale, cu exceptia cazurilor în care părtile decid altfel.

3. Partea italiană va lua în considerare propunerea transmisă de către partea română privind „schema de investitii verzi”.

 

ARTICOLUL 9

Drepturile de proprietate intelectuală

 

În cazul în care oricare dintre activitătile comune implică accesul la distribuirea, transferul sau dezvoltarea comună a unor tehnologii care se constituie ca subiect al licentelor sau altor drepturi de proprietate intelectuală, părtile la prezentul memorandum de întelegere vor conveni, în prealabil, o considerare adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală, în concordantă cu legislatia relevantă a ambelor tări.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

1. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile s-au informat reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2. Prezentul memorandum de întelegere este încheiat pe o perioadă de 7 ani si va fi prelungit automat pentru noi perioade de 5 ani.

3. Fiecare parte poate denunta prezentul memorandum de întelegere printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti. Denuntarea va avea efect după 6 luni de la data primirii notificării.

4. Încetarea prezentului memorandum de întelegere nu va afecta niciun proiect sau alte tipuri de activităti si cooperare care sunt întreprinse sau sunt în desfăsurare, fiind nefinalizate la data încetării prezentului memorandum de întelegere.

5. Fiecare parte poate propune amendamente la prezentul memorandum de întelegere. Amendamentele vor fi adoptate de comun acord si vor intra în vigoare conform procedurii stabilite la paragraful 1.

Semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, engleză si italiană, toate textele fiind egal autentice. În cazul aparitiei unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru partea română,

Sulfina Barbu,

ministrul mediului si gospodăririi apelor

Pentru partea italiană,

Alfonso Pecoraro Scanio,

ministrul mediului, teritoriului si mării

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică, prin corectarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.264.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite

4221187

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

4192880

Institutul de Stat pentru Testarea Soiurilor

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr.

M.F.

Cod de clasificare

 

Denumire

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/dării

în folosintă

Valoarea de

inventar

(în lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după

caz, pe scurt)

Adresa

 

34077

8.29.06

Laborator câmp

Suprafată

construită = 189

mp

Suprafată

curti constructii

= 2.500 mp

 

Tara: România judetul Galati, municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107

1965

151.751

106413

8.29.06

Remiză masini

agricole

Tecuci

Suprafată construită seră = 135 mp

 

Tara: România judetul Galati, municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107

1967

4

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007

privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către persoanele fizice si juridice cărora le revin drepturi si obligatii care decurg din Legea nr. 223/2007 si din normele metodologice mentionate la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 23 octombrie 2007.

Nr. 1.064.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist

din aviatia civilă din România

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Prezentele Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, denumită în continuare Lege, se aplică tuturor persoanelor care detin sau au detinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, denumit în continuare personal aeronavigant.

(2) Perioada în care o persoană are calitatea de personal aeronavigant este perioada în care este angajată cu contract de muncă de către o persoană fizică sau juridică română si este remunerată pentru prestarea activitătilor aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor nominale individuale de certificare, autorizare, licentă, atestat, brevet si altele asemenea, emise sau recunoscute de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, denumită în continuare AACR, sau, înainte de înfiintarea acesteia prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, de către institutia care avea atributii de autoritate de stat în domeniul aviatiei civile în România, conform legislatiei în vigoare.

(3) Prin angajator, în sensul prezentelor norme metodologice, se întelege orice persoană fizică sau juridică română, indiferent de forma de organizare, care are sau a avut personal aeronavigant angajat cu contract de muncă pentru prestarea activitătilor aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor prevăzute la alin. (2).

 

ARTICOLUL 2

 

În documentele pe care le emit în temeiul Legii, toti angajatorii au obligatia de a mentiona categoria de personal aeronavigant din care face sau a făcut parte fiecare persoană, asa cum este denumită la art. 4 din Lege, precum si calificarea/calificările si functia/functiile la bordul aeronavelor civile, conform licentei detinute.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Atributiile AACR, prevăzute de Lege, sunt exercitate de către aceasta în mod direct ori prin persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop, conform legilor si reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Revocarea prevăzută la art. 33 lit. b) din Lege reprezintă retragerea documentelor nominale individuale de certificare si licentiere ale personalului aeronavigant, exclusiv pentru actiunile sau inactiunile sale în executarea sarcinilor de serviciu, care au determinat ori pot determina producerea de accidente.

 

ARTICOLUL 4

 

Cuantumul drepturilor cuvenite personalului aeronavigant, prevăzute la art. 17, 42 si 55 din Lege, se acordă:

a) prin negociere între angajator si reprezentantii personalului aeronavigant prin contractele colective si/sau individuale de muncă, pentru societătile comerciale/regiile autonome;

b) prin acte normative specifice, pentru unitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Prin salariu, în sensul prezentelor norme, se întelege salariul de încadrare lunar/salariul tarifar lunar/salariul de bază lunar/salariul de bază negociat sau altfel denumit, asa cum este definit si stabilit prin contractele colective si/sau individuale de muncă, pentru societătile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative, pentru unitătile bugetare.

(2) Prin salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, în sensul prezentelor norme, se întelege

salariul prevăzut la alin. (1) la care se adaugă sporurile specifice, sporul de vechime si, după caz, indemnizatiile prevăzute la alin. (5) si (6).

(3) Sporurile specifice care se acordă tuturor categoriilor de personal aeronavigant de către angajatori, indiferent de forma de organizare juridică a acestora, sunt: spor de aviatie, spor pentru conditii speciale de muncă, spor pentru conditii grele de muncă, spor de periculozitate si spor de stres.

(4) Sporurile specifice care se acordă diferentiat personalului aeronavigant sunt: spor de radiatii, pentru pilotii care îsi desfăsoară activitatea la bordul aeronavelor civile de transport; spor de radiatii cosmice, pentru personalul care efectuează zboruri la altitudini de peste 8.000 m; spor de cască radio, pentru piloti; spor de conditii nocive, pentru personalul care efectuează zboruri la orice altitudine, având la bord substante nocive/toxice, si pentru personalul care efectuează zboruri la altitudini de peste 3000 m; spor de ecran, pentru pilotii care execută zboruri pe aeronave civile care sunt dotate cu aparatură de bord cu ecran cu afisaj electronic al datelor si parametrilor de zbor; spor pentru zborul la joasă înăltime, pentru pilotii care execută zboruri la joasă înăltime, conform reglementărilor aeronautice specifice; spor de tratamente aviochimice, pentru personalul care execută zboruri de tratamente aviochimice; spor de acrobatie, pentru pilotii care execută zboruri acrobatice; spor pentru conditii deosebite de muncă, pentru categoriile de personal stabilite prin contractele colective si/sau individuale de muncă.

(5) Indemnizatia orară de zbor cuprinde drepturile bănesti privind plata fiecărei ore de zbor efectuate cu aeronavele civile, fiecărui start efectuat cu planorul si fiecărui salt efectuat cu parasuta. Timpul privind plata orelor de zbor reprezintă timpul scurs din momentul în care o aeronavă civilă începe procedura de pornire a motorului/motoarelor în scopul executării unui zbor sau se pune în miscare pentru prima dată în vederea decolării si până în momentul în care aceasta se opreste în pozitia desemnată pentru parcare si are toate motoarele oprite.

(6) Indemnizatia pe ora de serviciu pentru zbor cuprinde drepturile bănesti privind plata fiecărei ore de serviciu efectuate în perioadele de timp în care personalul aeronavigant, în calitate de membru de echipaj, este solicitat să execute o misiune/misiuni de zbor care contine/contin unul sau mai multe zboruri. O perioadă de timp pentru executarea unei misiuni de zbor începe din momentul în care membrul de echipaj se prezintă la locul stabilit de angajator, în vederea începerii unui serviciu care cuprinde unul sau mai multe zboruri, si se termină la sfârsitul ultimului zbor, după efectuarea tuturor activitătilor si procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor. Această perioadă de timp cuprinde: timpul necesar pregătirii zborului/zborurilor; timpul necesar executării zborului/zborurilor; timpul cuprins între zboruri, dacă acesta nu reprezintă timp de odihnă conform reglementărilor specifice aplicabile; timpul de după ultimul zbor, alocat efectuării tuturor activitătilor si procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor.

(7) Sporurile specifice prevăzute la alin. (3) si (4) se aplică la salariul prevăzut la alin. (1) si pot fi evidentiate separat sau pot fi incluse în acesta, fapt stabilit prin negociere între angajator si reprezentantii personalului aeronavigant, pentru societătile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative specifice, pentru unitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Cheltuielile aferente concediului de odihnă suplimentar, prevăzut la art. 42 lit. d) din Lege, necesar pentru refacerea capacitătii de zbor si pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale ca urmare a activitătii de zbor, respectiv plata concediului de odihnă suplimentar, transportul, tratamentul, cazarea si masa, se suportă integral de angajator.

(2) Concediul de odihnă suplimentar se efectuează în statiuni balneoclimaterice care să asigure tratamentul necesar pentru refacerea capacitătii de zbor si prevenirea îmbolnăvirilor profesionale ca urmare a activitătii de zbor.

(3) Statiunile balneoclimaterice de tratament se stabilesc de angajator cu consultarea reprezentantilor personalului aeronavigant.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Costurile aferente încheierii asigurărilor prevăzute la art. 42 lit. f) si art. 55 din Lege se suportă de angajator.

(2) Compensatia bănească acordată în urma decesului unei persoane care detine calitatea de personal aeronavigant se acordă beneficiarului politei de asigurare, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Alimentatia de întărire si protectie a organismului, necesară desfăsurării activitătilor aeronautice civile în mediul aerian, se asigură de către angajator, la nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege, prin masă/mese servită/servite la bordul aeronavei sau într-o locatie stabilită de angajator, la locul de muncă.

(2) În situatia în care masa/mesele nu poate/pot fi asigurată/asigurate în locatiile prevăzute la alin. (1) sau nivelul caloric al acesteia/acestora nu acoperă nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege, angajatorul va acorda alimente care să asigure nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege sau care să asigure completarea până la nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege.

(3) Continutul caloric al alimentatiei acordate se stabileste, prin grija angajatorului, de către nutritionisti specializati în domeniu, iar alimentele se stabilesc cu acordul personalului aeronavigant.

(4) Angajatorul poate acorda contravaloarea în tichete de masă a alimentelor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), cu acordul reprezentantilor personalului aeronavigant, situatie în care responsabilitatea procurării alimentelor necesare si corespunzătoare desfăsurării activitătilor aeronautice civile în mediul aerian revine personalului aeronavigant.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Diurna prevăzută la art. 42 lit. h) din Lege se acordă pentru fiecare zi calendaristică si pentru fiecare misiune. În cazul misiunilor de zbor a căror durată nu însumează 12 ore, diurna se calculează si se acordă conform reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Diurna prevăzută la alin. (1) se acordă în mod diferentiat, pe categorii de personal aeronavigant, iar cuantumul acesteia pentru fiecare categorie se stabileste:

a) prin negociere între angajator si reprezentantii personalului aeronavigant, pentru societătile comerciale/regiile autonome;

b) prin acte normative, pentru unitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 10

 

Angajatorii vor întocmi bugetul anual de venituri si cheltuieli tinând seama de sumele necesare acordării tuturor drepturilor cuvenite personalului aeronavigant prevăzute de Lege.

 

ARTICOLUL 11

 

În sensul Legii, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfăsurat activitate ca personal aeronavigant:

a) pilotii, însotitorii de bord, parasutistii si personalul de inspectie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani si au realizat o vechime de cel putin 20 de ani;

b) navigatorii, mecanicii si/sau inginerii de bord naviganti, operatorii radionaviganti, inginerii de receptie si control aeronave si inginerii de receptie si control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani si au realizat o vechime de cel putin 25 de ani de activitate;

c) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. a) sau b), după caz, si care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai detin calitatea de personal aeronavigant;

d) personalul aeronavigant care, după data intrării în vigoare a Legii, îsi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviatie, a unei boli profesionale sau a unei afectiuni medicale dobândite ca urmare a activitătii de zbor, fără conditie de vârstă sau vechime;

e) personalul aeronavigant care, înainte de data intrării în vigoare a Legii, si-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviatie, a unei boli profesionale sau a unei afectiuni medicale dobândite ca urmare a activitătii de zbor, fără conditie de vârstă sau vechime;

f) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitării pensiei de serviciu detin această calitate si îndeplinesc conditiile de vârstă prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, după caz;

g) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai detin această calitate, dar îndeplinesc conditiile de vârstă prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, după caz;

h) personalul aeronavigant care la data intrării în vigoare a Legii este pensionar pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii sau conform prevederilor Legii nr. 89/2004 privind unele măsuri de protectie socială acordate, ca urmare a restructurării Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., personalului aeronautic civil ori pensionar pentru pierderea totală a capacitătii de muncă, respectiv pensionar de invaliditate încadrat în gradul I sau II în sistemul public de pensii si care îndeplineste conditiile prevăzute de Lege;

i) personalul aeronavigant din cadrul aviatiei civile de transport aerian, prevăzut la art. 4 lit. b) din Lege, a cărui functie nu mai există la data intrării în vigoare a Legii, datorită evolutiei tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare la sol si în zbor a aeronavelor civile, care a realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant si îndeplineste conditiile de vârstă prevăzute la lit. b).

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptătite, a mandatarului desemnat de acesta prin procură specială, a tutorelui, a reprezentantului legal sau a curatorului acesteia.

(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însotită de documentatia necesară, se depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază îsi are domiciliul persoana îndreptătită sau, după caz, mandatarul, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.

(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de acordare a pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu

modificările si completările ulterioare, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;

c) adeverinta-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant si baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) comunicarea emisă de AACR privind angajatorul indicat să emită adeverinta-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, după caz;

e) decizia asupra capacitătii de muncă, care să certifice cauzele care au determinat pierderea totală a capacitătii de muncă, eliberată de medicul expert al asigurărilor sociale, după caz;

f) alte documente necesare stabilirii pensiei.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Adeverinta-tip, prevăzută la art. 12 alin. (3) lit. c), cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant si baza de calcul privind media lunară a veniturilor totale brute realizate pe ultimele 3 luni, emisă si calculată de angajator conform Legii, se solicită, de persoana îndreptătită, astfel:

a) ultimului angajator la care detine sau a detinut calitatea de personal aeronavigant;

b) în cazul în care ultimul angajator nu mai există sau nu mai desfăsoară activităti aeronautice civile de zbor, solicitarea pentru emiterea adeverintei-tip se adresează unui alt angajator care are în exploatare un tip de aeronavă civilă cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a detinut ultima calificare si licentă si are angajat personal aeronavigant.

(2) Pentru obtinerea adeverintei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu alin. (1) lit. b), persoana în cauză va solicita AACR, în scris, anexând documente cu privire la ultima functie la bord si tipul/clasa de aeronavă civilă pe care a detinut ultima calificare si licentă, emiterea unei comunicări care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinte, precum si functia la bord si tipul/clasa de aeronavă civilă care vor sta la baza emiterii adeverintei-tip. AACR va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, după verificarea datelor cuprinse în documentele depuse.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va solicita tuturor angajatorilor care desfăsoară activităti aeronautice civile de zbor cu sediul sau filiale în România datele necesare privind tipurile/clasele de aeronave civile detinute în exploatare si functiile la bordul aeronavelor civile detinute de personalul aeronavigant aflat în activitate, în vederea întocmirii bazei de date necesare eliberării comunicării prevăzute la alin. (2). Toti angajatorii vor transmite la AACR datele în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării si ulterior în termen de 3 zile de la data aparitiei unei modificări a datelor respective.

(4) În situatia în care, la data solicitării adeverintei-tip, persoana în cauză nu este salariat la angajatorul căruia i s-a adresat solicitarea, aceasta va depune la angajatorul respectiv toate actele necesare determinării vechimii totale în activitate în calitate de personal aeronavigant.

 

ARTICOLUL 14

 

Angajatorii sunt obligati să elibereze documentele necesare acordării pensiei de serviciu, astfel:

a) în termen de 20 de zile calendaristice de la data solicitării, în situatia emiterii tuturor actelor necesare stabilirii pensiei din sistemul public de pensii si a adeverintei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu;

b) în termen de 5 zile calendaristice de la solicitare, în situatia emiterii numai a adeverintei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant, care se are în vedere la calculul pensiei de serviciu, reprezintă vechimea totală în activitate în această calitate, la un angajator persoană juridică sau fizică română, indiferent dacă aceasta reprezintă vechime întreruptă sau neîntreruptă. Vechimea totală în activitate se determină prin însumarea tuturor anilor, lunilor si zilelor lucrate în calitate de personal aeronavigant, inclusiv perioada de studii si pregătire necesare obtinerii primei calificări si licente în profesia de pilot, conform diplomei sau oricărui alt document care certifică absolvirea unei scoli de specialitate.

(2) Vechimea totală în activitate ca personal aeronavigant se determină pe baza oricăruia dintre următoarele documente:

a) carnetul de muncă, în care sunt mentionate perioadele în care persoana în cauză a fost angajată si remunerată pentru prestarea activitătilor aeronautice civile de zbor, potrivit art. 1 alin. (2);

b) înregistrările întocmite de angajatori privind evidenta activitătii de zbor;

c) carnetul individual de zbor;

d) orice alte documente legale care fac dovada vechimii în activitate în calitate de personal aeronavigant, prezentate de persoana care solicită acordarea pensiei de serviciu.

(3) În cazul în care vechimea totală nu este mentionată în mod explicit în totalitate într-un singur document, angajatorul va cumula documentele prevăzute la alin. (2) în vederea calculării vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant.

(4) În cazul în care angajatorul nu detine suficiente documente justificative necesare stabilirii vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant, acesta va solicita de la angajatorii anteriori ai persoanei în cauză sau de la AACR orice înscrisuri relevante care să conducă la stabilirea vechimii în activitate pentru perioadele respective.

 

ARTICOLUL 16

 

Vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant, determinată conform art. 15 alin. (1) de către angajatorul prevăzut la art.13, necesară deschiderii dreptului la pensia de serviciu prevăzută de Lege, se constituie din ani întregi, iar fractiunea de an se neglijează.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Baza de calcul necesară pentru determinarea cuantumului pensiei de serviciu reprezintă:

a) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni de activitate anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de către persoanele care detin calitatea de personal aeronavigant la data solicitării pensiei de serviciu;

b) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de către tot personalul aeronavigant aflat în activitate, corespunzător ultimei functii la bord detinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă, în cazul persoanelor care nu mai detin calitatea de personal aeronavigant la data solicitării pensiei de serviciu. În cazul în care tipul respectiv de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a detinut ultima calificare si licentă.

c) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, calculată pentru pilotul comandant, în aceleasi conditii de vârstă si vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a detinut ultima calificare si licentă, în cazul personalului aeronavigant din cadrul aviatiei civile de transport aerian prevăzut la art. 4 lit. b) din Lege, a cărui functie nu mai există la data intrării în vigoare a Legii, datorită evolutiei tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare la sol si în zbor a aeronavelor civile.

(2) Venitul total brut lunar realizat utilizat la stabilirea bazei de calcul a pensiei de serviciu reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (2).

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculează prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art.17.

(2) Pentru fiecare an complet în plus peste vechimea în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) din Lege, respectiv 20 de ani sau, după caz, 25 de ani, cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu 1%.

(3) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu 2% pentru fiecare an complet în minus fată de vechimea în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) din Lege.

(4) În situatia persoanelor prevăzute la art. 49 lit. a) si b) din Lege, pensia de serviciu reprezintă 80% din baza de calcul determinată conform prevederilor art. 17, indiferent dacă vechimea realizată ca personal aeronavigant este mai mică sau egală cu cea prevăzută la art. 43 alin. (1) din Lege.

(5) Majorarea prevăzută la art. 44 alin. (3) din Lege se aplică si pensiei de serviciu calculate în conditiile alin. (4), dacă vechimea realizată în calitate de personal aeronavigant este mai mare de 20 de ani, sau, după caz, de 25 de ani.

(6) În situatia persoanelor prevăzute la art. 51 din Lege, cuantumul pensiei de serviciu reprezintă 50% din cuantumul pensiei de serviciu calculate pentru pilotul comandant, în aceleasi conditii de vârstă si vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoanele în cauză au detinut ultima calificare si licentă.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Pentru personalul aeronavigant prevăzut la art. 49 lit. a) si b) din Lege, odată cu pensia de serviciu se stabileste pensia de invaliditate, sau, după caz, pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia persoanelor de la alin. (1) care nu îndeplinesc conditiile de acordare a pensiei de invaliditate sau, după caz, a pensiei pentru limită de vârstă din sistemul public, pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat.

 

ARTICOLUL 20

 

Drepturile de pensie de serviciu stabilite conform dipozitiilor Legii se acordă si se plătesc având în vedere termenele reglementate de aceasta, coroborate cu cele prevăzute de Legea nr.19/2000, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

a) de la data solicitării mentionată în cererea de acordare a pensiei de serviciu, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile, calculat de la data îndeplinirii conditiilor de acordare a pensiei de serviciu prevăzute de Lege;

b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului prevăzut la lit. a);

c) de la data pierderii capacitătii de muncă, în cazul persoanelor care si-au pierdut total capacitatea de muncă după data întrării în vigoare a Legii, dacă cererea a fost depusă în

termen de 60 de zile, calculat de la data emiterii deciziei asupra capacitătii de muncă;

d) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului prevăzut la lit. c);

e) de la data intrării în vigoare a Legii, în cazul persoanelor care si-au pierdut total capacitatea de muncă înainte de data întrării în vigoare a Legii, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile, calculat la data emiterii deciziei asupra capacitătii de muncă;

f) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului prevăzut la lit. e);

g) de la data solicitării, mentionată în cererea de acordare a pensiei de serviciu, în cazul persoanelor care anterior datei intrării în vigoare a Legii îndeplineau conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu sau erau pensionare pentru limită de vârstă, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile, calculat de la data intrării în vigoare a Legii;

h) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului prevăzut la lit. g).

 

ARTICOLUL 21

 

Drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmas stabilită din pensia de serviciu a titularului se cuvin si se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.

 

ARTICOLUL 22

 

(1) Personalul aeronavigant care se pensionează din cauza pierderii totale a capacitătii de muncă si care necesită îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane beneficiază, pe lângă pensia de serviciu, de o singură indemnizatie de însotitor, în cuantumul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia persoanelor prevăzute la alin. (1) care nu îndeplinesc si conditiile pentru acordarea pensiei de invaliditate gradul I din sistemul public de pensii, indemnizatia de însotitor se suportă integral din bugetul de stat.

 

ARTICOLUL 23

 

(1) Odată cu stabilirea pensiei de serviciu se stabileste si pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, considerându-se îndeplinite conditiile necesare deschiderii dreptului la pensie.

(2) La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii, în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei intrării în vigoare a Legii.

(4) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(5) Partea din pensia de serviciu care depăseste nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat.

 

ARTICOLUL 24

 

Stabilirea, actualizarea si plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 25

 

Reglementările prevăzute de legislatia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalitătile si termenele de stabilire si plată, precum si cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit si jurisdictia, se aplică si pensiei de serviciu prevăzute de Lege.

 

ARTICOLUL 26

 

Răspunderea pentru corectitudinea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, a calculului pensiei de serviciu, precum si pentru legalitatea tuturor documentelor emise revine în exclusivitate emitentilor.

 

ARTICOLUL 27

 

(1) Prin incident sau accident de aviatie, în sensul aplicării prevederilor Legii, se întelege acel eveniment definit ca atare de Codul aerian civil si care are ca rezultat o actiune asupra corpului uman care determină decesul sau pierderea totală a capacitătii de muncă a unei persoane. Pierderea totală a capacitătii de muncă se dovedeste prin documentele emise de institutii abilitate în acest sens, conform legislatiei muncii si legislatiei asigurărilor sociale.

(2) Bolile profesionale sau afectiunile medicale dobândite ca urmare a activitătii de zbor sau ca urmare a exercitării functiei care determină pierderea totală a capacitătii de muncă, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt acele boli sau afectiuni medicale dobândite de o persoană, care determină pierderea totală a capacitătii de muncă a acesteia si care apar ca efect al activitătii de zbor asupra corpului uman sau ca efect al unor actiuni externe asupra corpului uman pe durata programului de lucru ori pe durata deplasării de la domiciliu, respectiv de la locul de cazare la locul de muncă si retur, astfel cum sunt definite de legislatia muncii si de legislatia asigurărilor sociale sau de alte reglementări în domeniu.

(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca bolile profesionale si afectiunile medicale prevăzute la alin. (2) să fie stabilite conform reglementărilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 28

 

(1) Concediul de recuperare prevăzut la art. 17 din Lege reprezintă perioada de timp necesară recuperării capacitătii/aptitudinii medicale de zbor, în cazul pierderii temporare a acesteia în conformitate cu art. 53 din Lege. Concediul de recuperare si drepturile prevăzute de Lege pe perioada recuperării se acordă de angajator la solicitarea persoanei în cauză, pe baza documentului care face dovada pierderii capacitătii/aptitudinii medicale de zbor, emis de Institutul National de Medicină Aeronautică si Spatială sau de alte institutii medicale abilitate în acest sens.

(2) Recuperarea si tratamentul necesar se efectuează în locatiile recomandate de medicul specialist.

(3) Prin pierderea definitivă a capacitătii/aptitudinii medicale de zbor, prevăzută la art. 53 lit. b) din Lege, se întelege acea pierdere a capacitătii/aptitudinii medicale de zbor care este stabilită si certificată ca fiind definitivă de către institutiile abilitate în acest sens, în perioada maximă de 2 ani prevăzută de Lege pentru recuperarea capacitătii de zbor.

(4) Compensatia bănească acordată în cazul pierderii definitive a capacitătii/aptitudinii medicale de zbor, prevăzută la art. 53 lit. b) din Lege, se suportă de angajatorul unde persoana în cauză este salariată în momentul pierderii definitive a capacitătii/aptitudinii medicale de zbor.

(5) Prin venitul lunar obtinut ca urmare a imposibilitătii continuării activitătii de zbor, prevăzut la art. 53 lit. b) din Lege, se întelege venitul lunar obtinut în baza unui contract de muncă pentru desfăsurarea unei activităti, alta decât activitatea de zbor, venitul din activităti efectuate ca persoană fizică autorizată, venitul din ajutorul de somaj sau alte venituri din asigurări sociale.

 

ARTICOLUL 29

 

(1) Inaptitudinea psihomedicală temporară de zbor prevăzută de Lege este acea inaptitudine temporară de zbor, fizică si psihică, constatată de către institutiile medicale abilitate în acest sens sau declarată pe propria răspundere de persoana în cauză.

(2) Inaptitudinea temporară de zbor declarată pe propria răspundere de o persoană nu poate depăsi 48 de ore, în caz contrar fiind obligatorie confirmarea de către institutiile medicale abilitate în acest sens.

(3) Angajatorul nu poate lua nicio măsură de sanctionare împotriva persoanei care nu execută o misiune de zbor din cauza incapacitătii temporare de zbor constatate sau declarate.

ARTICOLUL 30

După intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice operatorii aerieni, persoane juridice române, care desfăsoară activităti de transport public de pasageri cu aeronave civile, în trafic intern si/sau international, vor adopta procedurile interne de acordare a călătoriilor gratuite prevăzute la art. 60 din Lege pentru personalul aeronavigant.

ARTICOLUL 31

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CERERE de acordare a pensiei de serviciu conform Legii nr. 223/2007

Nr. . .......... din ....................

Către

CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII .......................................................

Subsemnatul(a), .................................................. , domiciliat(ă) în localitatea .................................. ,

str. . ...................................... nr. . ...... , bl. . ..... , sc. . ..... , et. ...., ap. . ...... , sectorul ..... , judetul ...................... ,

posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. . ..................... , eliberat(ă) de ................................................ ,

la data de ............................................. , CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data

de ........................................... în localitatea .................................................... , judetul ............................. ,

fiul (fiica) lui .................................................................. si al (a) ..................................................... , pensionar

pentru*) ................................................ , prin Decizia nr. . ................. , solicit înscrierea la pensie de serviciu,

conform Legii nr. 223/2007, în calitate de titular/urmas, începând cu data de .............................................

În acest scop, depun următoarele acte **):

- Adeverinta-tip nr. . ..................... din ......................... , cu elementele necesare stabilirii pensiei de

serviciu, eliberată de angajator în aplicarea prevederilor Legii nr. 223/2007***);

- Comunicarea nr. . ............ din ............................ , emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română

privind angajatorul/angajatorii indicat/indicati să emită adeverinta-tip****);

- Decizia nr. . .......... din ......................... , care certifică pierderea totală a capacitătii de muncă si

care atestă cauzele care au determinat pierderea totală a capacitătii de muncă, prevăzute de Legea nr. 223/2007;

- Decizia de pensie nr. . ........................ din .................................................... sau talonul de pensie;

- alte acte necesare stabilirii pensiei.

Între pensia din sistemul public de pensii si pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 223/2007 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Data .......................  Semnătura ...................

 

*) Se completează numai de către persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limită de vârstă sau de invaliditate în sistemul public de pensii. **) Se completează si se depun după caz. ***) Adeverinta-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2.

****) Comunicarea întocmită conform modelului din anexa nr. 3.

 

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Denumirea unitătii ...........................................................................

CUI ........................ , nr. ordine registrul comertului .......................

Sediul: localitatea .........................................................................

str. . ................................................................................. nr. . ........

Judetul/Sectorul .............................................................................

Telefon/Fax ....................................................................................

Nr. . ............................................ / .....................................................

ADEVERINTĂ-TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului aeronavigant, conform Legii nr.223/2007

privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ................................................................ , domiciliat(ă)

în localitatea ................................ , str ................................... nr. . .......... , bl. . ......... , sc. ....., et. ...., ap. . ...... ,

sectorul ...................... , judetul ....................................... , posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI

seria ..... nr ............. , CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, detine/a detinut calitatea de personal

aeronautic civil navigant profesionist în categoria de*) .................................... , se încadrează la art. 43

alin. (1) lit.**) ......... din Legea nr. 223/2007 si solicită acordarea pensiei de serviciu, în calitate de

titular/urmas.

Ultima functie la bord detinută ............................................................................. pe aeronava civilă

(tip/clasă) ......................................................... , cu greutatea maximă la decolare de .................................

Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ..........................

Vechimea în activitate în calitate de personal aeronautic civil navigant profesionist (ani) la data de ..............................................................................

 

Media veniturilor totale brute utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii 223/2007, (lei)

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

Conducătorul unitătii, .................................................

Directia (serviciul) cu atributii de salarizare-personal Director (Şef serviciu), ......................................

Subsemnatul, ........................... , sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care

corespund realitătii.

Semnătura ....................

Data ........................

 

*) Se completează cu denumirea ultimei categorii din care face/a făcut parte persoana în cauză, conform art. 4 din Legea nr. 223/2007.

**) Se completează cu lit. a) sau b), după caz, în functie de categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a făcut parte persoana în cauză.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

CUI ........................ , nr. ordine registrul comertului .......................

Sediul: localitatea ..........................................................................

str. . ................................................................................. nr. . ........

Judetul/Sectorul ............................................................................

Telefon/Fax ....................................................................................

Nr. . ......................................... / .......................................................

 

COMUNICARE privind angajatorul/angajatorii indicat/indicati să emită adeverinta-tip prevăzută în anexa nr. 2

 

Către

Domnul/doamna ........................................................ , domiciliat(ă) în localitatea ............................ ,

str. . ......................................... nr. . ...... , bl. . ....... , sc. . ................... , et. . ........ , ap. . ......... , sectorul ....... ,

judetul ......................... , posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria .......... nr. . .................... ,

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.

La solicitarea dvs. privind angajatorii care au în exploatare aeronave civile de tipul/clasa

................................... , cu greutate maximă la decolare de ......................... , pe care ati detinut ultima

functie la bord de .............................. conform ultimei licente obtinute, certificăm faptul că

angajatorul/angajatorii ...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

detine/detin în exploatare aeronave civile de tipul/clasa ......................................... , cu greutatea

maximă la decolare de ................... , fiind aeronava cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată

de aeronava civilă pe care dvs. ati detinut ultima calificare si licentă.

Vă rugăm să vă adresati angajatorului/unui angajator mai sus mentionat care va elibera adeverinta-tip prevăzută în anexa nr. 2, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform Legii nr. 223/2007.

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta comunicare.

 

Conducătorul unitătii, ........................................